__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning!


2


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

Indhold Forord.................................................................................................................................... 5 En god forretning!........................................................................................................ 6 1. Baggrunden.................................................................................................................. 8 2. Nøglen til succes....................................................................................................12 3. Strategiprocessen.................................................................................................13 4. Spændende udfordringer.................................................................................14 5. Turismens betydning.......................................................................................... 18 6. Værdier..........................................................................................................................21 7. Mission........................................................................................................................ 22 8. Vision............................................................................................................................ 24 9. Handling..................................................................................................................... 24 10. Opgaver - oversigt.............................................................................................28

Destination Sydvestjylland - Strategi 2012-2015, er en del af et projekt, der har til formål at udvikle oplevelsesøkonomi og helårsturisme i Destination Sydvestjylland. Projektet støttes af Den Europæiske fond for Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark. Bag Destination Sydvestjylland står Sydvestjysk Udviklingsforum, samt turistorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med John Hird, Hird&Ko og Peter Kvistgaard, Ph.D., KvistgaardConsulting.

3


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

Forord Sydvestjylland er et fantastisk sted. Her er smuk natur, levende byer, interessante mennesker, spændende historier, et rigt kulturliv og meget, meget mere. Og derfor besøger rigtig mange turister hvert år Sydvestjylland i deres søgen efter mindeværdige oplevelser. Med denne strategi sætter turismeorganisationerne, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner samt Sydvestjysk Udviklingsforum for alvor fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien på tværs af de fire kommuner. Med denne strategi sender vi et klart signal om, at vi har store ambitioner. Det har vi, fordi potentialet er stort - især når vi arbejder tæt sammen og når vi anerkender og udnytter de lokale forskelligheder, der eksisterer på kryds og tværs af det, vi har valgt at kalde Destination Sydvestjylland. Vi ønsker med denne strategi at bidrage til at udvikle turismeog oplevelsesindustrien til gavn for både virksomheder, turister og borgere. Faktum er, at udvikler vi turisme- og oplevelsesindustrien, så udvikler vi samtidig de fire kommuner, da vi eksempelvis skaber flere jobs og indtægter. Omdrejningspunktet i denne strategi er en klar fokusering på de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland. Det er disse virksomheder, der udgør turismeog oplevelsesindustrien, og dermed er det disse virksomheder, som skal styrkes og udvikles - gennem tæt kontakt og samarbejde med de lokale turismeorganisationer. De lokale turismeorganisationer vil også i fremtiden spille en særdeles vigtig rolle i forhold til udvikling af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Destination Sydvestjylland. Denne strategi frem mod 2015 er resultatet af næsten fire års fokuseret samarbejde mellem de fire turistchefer og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategiarbejdet har involveret et stort antal mennesker på tværs af destination - alene i perioden fra august 2011 til marts 2012 deltog mere end 150 mennesker i seminarer, møder, analyser og studieture rundt om i Destination Sydvestjylland. Tak for hjælpen.

Gylling Haahr, formand Sydvestjysk Udviklingsforum, borgmester Varde Kommune

5


En god forretning! Med strategien En god forretning! sætter Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner, turismeorganisationerne i de fire kommuner samt Sydvestjysk Udviklingsforum for alvor fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien på tværs af de fire kommuner. Omdrejningspunktet i strategien er en klar fokusering på de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland. Det er disse virksomheder, der udgør turisme- og oplevelsesindustrien, og dermed er det disse virksomheder, som skal styrkes og udvikles gennem tæt lokal kontakt og samarbejde. Det er disse virksomheder, der skal udvikle og markedsføre de produkter, som turisterne efterspørger - og jo bedre disse produkter er, jo større vil efterspørgslen være og jo større vil indtjeningen være hos virksomhederne. Dette vil have en klar afsmittende effekt i forhold til borgerne i de fire kommuner i form af eksempelvis flere jobs, flere uddannelsesmuligheder, flere oplevelser og flere indtægter.

Destination Sydvestjylland

6

Vores mission: Vi hjælper hinanden med at tjene flere penge gennem optimering af hele turismens værdikæde. Vi sætter fokus på unikke steder, bemærkelsesværdige produkter, mindeværdige oplevelser og fremragende services af international standard. Vores vision: Sydvestjylland er i 2015 det bedste sted i Danmark at etablere, drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed - ubestridt. Vores værdier: Vi arbejder med turisme og oplevelser med professionel passion. Det er passionen, der driver os… akkurat som den driver vores turisme- og oplevelsesvirksomheder. Vi arbejder passioneret med initiativ, forretningssans, faglighed og forståelse.

Turister

Turisme- og oplevelsesvirksomheder

Strategien er resultatet af næsten fire års fokuseret samarbejde mellem de fire turistchefer og Sydvestjysk Udviklingsforum. Strategiarbejdet har involveret et stort antal mennesker på tværs af destinationen - alene i perioden fra august 2011 til marts 2012 deltog mere end 150 mennesker i seminarer, møder, analyser og studieture.

Til arbejdet med at realisere strategiens mission og vision frem mod 2015 har Destination Sydvestjylland udpeget 95 konkrete opgaver fordelt på 10 indsatsområder.

Borgere


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

7


1. Baggrunden I 2009 indledte turismeorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner et formelt samarbejde omkring udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Samarbejdet blev forankret hos Sydvestjysk Udviklingsforum, som bl.a. har til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der skaber vækst indenfor erhvervs-, bosætnings-, uddannelses-, turisme- og oplevelsesområderne på tværs af de fire kommuner. Turisme- og oplevelsessamarbejdet i de fire kommuner har fået navnet Destination Sydvestjylland. Denne strategi udtrykker samarbejdets ambitioner og retning i perioden 2012-2015. Ambitionerne var store i 2009 og det er de ligeledes frem mod 2015. De store ambitioner er udtryk for et stort potentiale hele året rundt.

I 2010 var der ca. 9,7 mio. overnatninger og endagsbesøg i Destination Sydvestjylland, hvilket gav en omsætning på 3,7 mia. kr. Langt de fleste overnatninger er kommercielle overnatninger i lejede feriehuse, på campingpladser, i feriecentre, på hoteller, på vandrehjem og i lystbådehavne.

8

Samarbejdet omkring Destination Sydvestjylland blev startskuddet til et spændende udviklingsforløb. Siden 2009 har turismeorganisationerne, Sydvestjyllands ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder og kommunerne således i fællesskab udviklet og gennemført en lang række konkrete initiativer og projekter samtidig med, at den overordnede strategiske retning for destinationen er blevet analyseret, diskuteret og formet. Da hovedparten af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Sydvestjylland er relativt små virksomheder, har der fra samarbejdets start været fokus på at skabe processer, projekter og initiativer baseret på bottom-up, således virksomheder af alle størrelse og i alle dele af destinationen ville finde samarbejdet relevant og værdiskabende. Denne bottom-up er en af hjørnestenene i udarbejdelsen af denne strategi.

Destination Sydvestjylland er stiftende medlem af Danske Destinationer, som består af de 9 stærkeste destinationer i Danmark. Destination Sydvestjylland har været en succes. Og erfaringerne viser, at samarbejdet især fungerer, når turisme- og oplevelsesvirksomhederne involveres tæt i samarbejdet - og ikke mindst når udbyttet af at involvere sig fremstår klart og tydeligt. Derfor har Destination Sydvestjylland siden 2009 haft særlig


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

fokus på involvering af turisme- og oplevelsesvirksomheder uanset størrelse. Det er disse virksomheder, som er nøglen til den fortsatte positive udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. Det er menneskene bag disse virksomheder, der hver dag smiler til turisterne og investerer tid og økonomiske ressourcer i at skabe faciliteter, som gør det muligt for Destination Sydvestjylland at konkurrere med både danske og udenlandske destinationer. Derfor er det helt naturligt, at Destination Sydvestjylland med denne strategi sætter yderligere fokus på turisme- og oplevelsesvirksomhederne. Det er disse virksomheder, der i fremtiden skal gøre turisme- og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland til

En god forretning! Turisme- og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland er allerede en god forretning. Men samtidig er det en forretning med et stort uudnyttet potentiale for mere og bedre. Mere i betydningen, at der i Sydvestjylland er plads til flere turister. Bedre i betydningen, at turisme- og oplevelsesprodukterne kan blive endnu bedre. Netop derfor har denne strategi et klart erhvervsøkonomisk rationale. Investeringer i turisme- og oplevelsesøkonomi er netop investeringer, der skal give fornuftigt afkast - hver gang. Og dette skal ske på en økonomisk, sociokulturel og miljømæssig bæredygtig måde.

En investering i turisme- og oplevelsesindustrien, der skaber 1 job, skaber generelt 0,43 job i andre erhverv - i supermarkedet, hos bageren, på tanken, på apoteket, i banken, hos blikkenslageren og så videre.

Destination Sydvestjylland

Destination Sydvestjylland skal bidrage til at sikre vækst og udvikling for turisme- og oplevelsesvirksomhederne, da det er disse virksomheder, der skal udvikle og markedsføre de produkter, som turisterne efterspørger - og jo bedre disse produkter er, jo større vil efterspørgslen være og jo større vil indtjeningen være hos virksomhederne. Dette vil have en klar afsmittende effekt i forhold til borgerne i de fire kommuner i form af eksempelvis flere jobs, flere uddannelsesmuligheder, flere oplevelser og flere indtægter for de tilknyttede kommuner i Destination Sydvestjylland.

Turister

Turisme- og oplevelsesvirksomheder

Borgere

9


Erfaringer og resultater siden 2009 Destination Sydvestjylland har siden 2009 igangsat og gennemført en lang række konkrete projekter og initiativer, som har involveret et endog meget stort antal turisme- og oplevelsesvirksomheder. De positive erfaringer fra disse projekter og initiativer er en af de væsentligste årsager til, at netop turismeog oplevelsesvirksomhederne er blevet sat i fokus som selve nøglen til succes for Destination Sydvestjylland. Udnytter man dynamikken, energien og initiativet hos disse virksomheder, skaber man en solid platform for vækst. Et godt eksempel på involvering af turisme- og oplevelsesvirksomheder er projektet ”Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet” - det såkaldte Vadehavsprojekt, som er finansieret af Regionalfondsmidler fra EU, af Vækstforum i Syddanmark samt af projektets partnere. Dette projekt har sat mange spor i Sydvestjylland - økonomisk, kulturelt, miljømæs-

Fælles PR-samarbejde I 2009 igangsatte Destination Sydvestjylland en målrettet PR indsats, der skulle sikre øget viden om og branding af udvalgte produkter og events. Samarbejdet har været en succes og det vil blive yderligere udviklet de kommende år.

sigt og socialt - gennem målrettet fokusering på oplevelser og netværksdannelse. Vadehavsprojektet har givet både Destination Sydvestjylland og turisme- og oplevelsesvirksomheder mulighed for at afprøve forskellige samarbejdsformer og udviklingsprocesser. Arbejdet med især Vadehavsprojektet og en række andre projekter har resulteret i opbygningen af en høj grad af tillid mellem de involverede i turisme- og oplevelsesudviklingen offentlige såvel som private. Der er opbygget betydelige kompetencer på tværs af private virksomheder, offentlige organisationer og hos enkeltpersoner, blandt andet i forhold til at skaffe midler til igangsættelse af større og mindre projekter. Og så er der siden 2009 blevet opbygget en velfungerende projektorganisation samt et yderst tæt samarbejde mellem turistorganisationerne i de deltagende kommuner. Alt i alt har udviklingen i samarbejdet været meget tilfredsstillende. Eksempler på fælles aktiviteter i Destination Sydvestjylland udviklet som en del af Vadehavsprojektet:

Vadehavscentret - 10 millioner trækfugle på rejse Et forprojekt i forhold til udvidelse af Vadehavscentret. På baggrund af det udviklede materiale er der foreløbigt indhentet ca. 30 mio. kr. i ekstern finansiering fra forskellige fonde m.m.

Lotte Lambæk

Sportsfiskerturisme

Kunstrunden i Sydvestjylland

Sydvestjylland byder på noget af Danmarks bedste laksefiskeri. Fra Varde Å i nord til Vidåen i syd fanges der hvert år store laks. Dette trækker stadig flere turister til – derfor har Destination Sydvestjylland et tæt samarbejde med både overnatningsindustrien og de lokale sportsfiskerforeninger om udvikling af sportsfiskerturismen.

I påsken 2012 inviterede 91 kunstnere, atelierer og kunstmuseer indenfor til spændende oplevelser. Kunstrunden blev markedsført meget bredt. Derudover tog 8 hoteller initiativ til markedsføring af kunstophold i forbindelse med Kunstrunden.

10


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

Tirpitz, Blåvand Udarbejdelse af projektmateriale til Varde Museums fortsatte arbejde med at udvikle Tirpitz-udstillingen i Blåvand til et museumscenter.

Sydvestjyske smagsoplevelser Der er etableret et fødevarenetværk med fokus på innovation, udvikling, distribution samt salg- og markedsføring.

Cykelturisme Der arbejdes med cykelturisme i form af ”Stjerneruter”, et ø-hop koncept, samt cykelpakke, der inkluderer ophold, bagagetransport og ruteforslag.

Naturen til bords

Lammefestival

Udarbejdelse af kogebog, der tager læseren med på en kulinarisk rejse langs Vadehavs- og Vesterhavskysten. Bogen er samtidig et udstillingsvindue for ca. 40 restauranter og fødevareproducenter.

Lammefestivalen er et initiativ, der skaber opmærksomhed om lammekød fra Vadehavsområdet gennem et øget samarbejde mellem producenter, detailhandel og restauranter.

Under en sort sol Under en sort sol var navnet på en kunstudstilling i Rundetårn i København i 2012. Udstillingen satte fokus på det mangfoldige og levende kunstmiljø i Sydvestjylland. Derudover blev andre produkter fra området markedsført samtidigt.

Vindsportscenter Fanø Udarbejdelse af prospektmateriale, der kan sikre realisering af et europæisk vindsportscenter på Fanø. Dette center skal være omdrejningspunkt for strandaktiviteter baseret på vind i hele Vadehavsområdet.

Kajakturisme Kajakturisme er en niche, som er i kraftig vækst på verdensplan. Vadehavsprojektet har taget initiativ til projekter, som vil bidrage til at gøre Sydvestjylland til et attraktivt og kendt område for kajakturisme.

11


2. Nøglen til succes Denne strategi har et klart udgangspunkt, nemlig en meget stærk overbevisning om, at de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland er nøglen til succes på fremtidens turisme- og oplevelsesmarked. Det er menneskene bag disse virksomheder, som Destination Sydvestjylland skal forstå, lytte til og understøtte i udviklingen af deres virksomheder og dermed i udviklingen af destinationen.

De ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland er nøglen til succes. For hovedparten af de ca. 500 private og halvoffentlige turisme- og oplevelsesvirksomheder gælder det, at de er drevet af passion. For rigtig mange mennesker bag disse virksomheder handler det at drive turisme- og oplevelsesvirksomhed mere om passion end om økonomi. De elsker det, de laver. De har hjertet med. De bor ofte, der hvor de arbejder. De tænker: ”Det her er mit sted, og jeg er stolt af det”. Det at drive turisme- og oplevelsesvirksomhed er meget ofte et spørgsmål om livsstil. Ejerne er dybt involveret - praktisk, økonomisk og følelsesmæssigt. Og så er de stort set altid åbne over for nye muligheder. De er ofte eventyrlystne entreprenører. De er engagerede i lokalsamfundet, og oftest ejer de mikro, små og mellemstore virksomheder - og kun ganske sjældent store virksomheder.

12

Mere end 80 % af de danske turismeog oplevelsesvirksomheder er mikro, små eller mellemstore. Danske og internationale undersøgelser viser, at billedet af en turisme- og oplevelsesvirksomhed stort set er det samme på de internationale markeder, som Destination Sydvestjylland konkurrerer med. Også mange af de strukturelle forhold omkring turisme- og oplevelsesvirksomheder ligner hinanden internationalt. Mikro, små og mellemstore virksomheder har eksempelvis høje transaktionsomkostninger. Det betyder, at hver gang de står over for et valg i relation til virksomheden, så skal det have positiv effekt her og nu. Større virksomheder har typisk lavere transaktionsomkostninger og er derfor mere åbne over for mere langsigtede investeringer.

”Passion er en fantastisk drivkraft, der under tiden får folk til at løse fantastiske opgaver og skabe innovationer, hvis de ikke kvæles af bureaukrati og regelfanatikere…” (Børsen, 2012).


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

De mange mikro, små og mellemstore turisme- og oplevelsesvirksomheder har ofte lavere innovationsgrad end virksomheder i andre brancher og 71 % af ejerne og medarbejderne i Region Syddanmark har en ikke kompetencegivende uddannelse. Turisme- og oplevelsesindustrien er blandt andet kendetegnet ved lave indtrængningsbarrierer. Det er med andre ord relativt let at etablere en turisme- og oplevelsesvirksomhed. Det er som sådan positivt, men det betyder også, at det kan være yderst vanskeligt at skabe fælles fodslag, etablere fælles kvalitetsforståelse eller blot opnå en grundlæggende forståelse for hinandens udfordringer – de fælles såvel som de individuelle. For Destination Sydvestjylland er det vigtigt at bidrage til at skabe en destination, som tiltrækker turister hele året rundt, øger deres forbrug og skaber øget beskæftigelse – ved fælles hjælp.

3. Strategiprocessen Den proces, som ligger forud for udarbejdelsen af denne strategi, blev indledt i 2009, da turismeorganisationerne i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner sammen med kommunerne formaliserede samarbejdet omkring udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Sydvestjylland. I 2009 deltog mere end 40 repræsentanter for turismeorganisationer, turisme- og oplevelsesvirksomheder og kommuner i en såkaldt ID360-måling med det formål at få kendskab til destinationens styrker og svagheder - set med destinationens egne øjne. Arbejdet udmøntede sig i en handlingsplan, der i høj grad har skabt Destination Sydvestjylland anno 2012. I 2011 igangsatte Destination Sydvestjylland i regi af Vadehavsprojektet en målrettet og omfattende strategiproces. Dermed gik startskuddet til en intens proces, som involverede mere end 150 mennesker i blandt andet seminarer, workshops og såkaldte matriceture til en række udvalgte steder i Sydvestjylland. På disse matriceture deltog repræsentanter fra turisme- og oplevelsesvirksomheder, fra kommuner, fra andre erhverv, fra foreninger og andre, der havde lyst til at bidrage til strategiarbejdet. I 2011 blev der ligeledes gennemført en ny ID360-måling for at følge op på den første måling fra 2009. Målingen i 2011 omfattede 50 personer og viste klart, at den proces, der var blevet startet i 2009 allerede havde båret frugt. Destination Sydvestjylland var på rette vej.

På tur i Destination Sydvestjylland I efteråret 2011 deltog mere end 150 personer i en række matriceture med det formål at analysere og diskutere de besøgte steder. Samtidig var turene en oplagt lejlighed til at lære hinanden at kende på kryds og tværs, da deltagerne kom fra forskellige kommuner, virksomheder og organisationer. På turene besøgte deltagerne: Tønder, Møgeltønder, Højer Sluse, Fanø, Havneby, Kongeåen, Skibelund Krat, Klebæk, Ribe, Esbjerg og Blåvand. Strategiarbejdet, som blev indledt med ID360-målingen i 2009, er igennem hele perioden frem til 2012 blevet suppleret med gennemførelse af en række konkrete projekter og aktiviteter med det formål at udvikle samarbejdet mellem alle turismeog oplevelsesinteressenter. Denne del af strategiprocessen har opbygget tillid og kendskab samtidig med, at der gennem projekter og initiativer er skabt konkrete resultater for de deltagende virksomheder. Desuden har der siden 2009 været

13


fokus på udvikling af et tæt samarbejde mellem turistcheferne og Destination Sydvestjyllands sekretariat med det formål løbende at evaluere, diskutere og identificere strategiske tiltag og muligheder.  

Strategiprocessen i overblik Destination Sydvestjylland indleder samarbejde om turisme 2009

ID360-proces - førstemåling beslutning om strategiproces

2011, sept.:

indsamling af eksisterende data

2011, sept.:

interviews

2011, okt.:

matriceture

2011, okt.:

ID360-proces - ny måling

2011, nov.:

analyse af data

2011, nov.:

opfølgningsmøde matriceture

2011, nov.:

møde med store aktører

2012, jan.:

bestyrelsesseminar

Turistchefgruppen

2011, aug.:

Gennemførelse af projekter Fx Vadehavsprojektet

2009 - 2011: projekter

Strategi 2012 - 2015

4. Spændende udfordringer Destination Sydvestjylland står akkurat som alle andre destinationer rundt om i verden over for spændende udfordringer. Den globale turisme- og oplevelsesindustri er under hastig forandring på både udbuds- og efterspørgselssiden. Den globale konkurrence om turisterne bliver endog mere intens i fremtiden, og mange har fået øjnene op for, at det for alvor er blevet attraktivt at investere i turisme- og oplevelsesindustrien. Over alt i verden investeres store beløb i eksempelvis nye oplevelser og overnatningsfaciliteter. Samtidig tegner der sig et billede af moderne turister, som stiller stadig større krav og som rejser mere end nogensinde før. Det betyder også, at de turister, som besøger Destination Sydvestjylland helt naturligt sammenligner Sydvestjylland med de mange andre steder, de har besøgt. De turister, som besøger Sydvestjylland har måske lige været på luksusophold i Dubai, på kasino i Macau, på bjergbestigning på Mount Everest eller på shoppingtur på Rodeo Drive.

14

I Tyrkiet, der nyder stadig større popularitet især på ferierejsesegmentet, har man i turismestrategien Tourism Strategy of Turkey - 2023 fra 2007 udpeget særlige områder, der er velegnede for turismeudvikling. Her vil man udvikle koncentrationer, der fører til ”Tourism Cities”. Det er en klar satsning på turismeudvikling i stor målestok.


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

Moderne turister accepterer ikke dårlig kvalitet og service, og de ser på den samlede oplevelse på en destination. De ser ikke på en destination som bestående af forskellige produkter og services fra forskellige private og offentlige udbydere. De ser på destinationen som ét samlet hele – som ét produkt. Tingene skal være i orden - hele vejen rundt, hver dag. Moderne turister kræver fleksibilitet i udbuddet. De vil have mulighed for både korte og lange ferie, de ønsker fleksible ankomst- og afrejsetidspunkter, de rejser mere og deres beslutningsprocesser i forhold til at bestille rejser og ferier ændrer sig konstant - blandt andet i takt med ny teknologi og nye destinationer.

World Tourism Organisation (WTO) under FN anslår, at turismen på verdens¬plan vil vokse med 3,3 % i gennemsnit frem mod år 2030 – sammenlignet med en gennemsnitlig vækst fra 1980 til 2010 på 4,2 % per år. I 2011 blev der registreret lige under 1 mia. interna¬tionale ankomster. WTO anslår, at der i 2030 vil være 1,8 mia. internationale ankomster. Det svarer til, at der hvert år støder 44 mio. nye ankomster til. Det svarer igen til, at Italiens befolkning hvert år beslutter sig for at rejse - oven i det antal ankomster, der var i forvejen.

WTO anslår, at 75 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byer af forskellig størrelse. Men i byer ikke desto mindre. WTO anslår også, at disse såkaldte citysumers i fremtiden vil stille krav om bekvemmeligled, kvalitet, autenticitet og nærhed. De vil frem for alt være voldsomt krævende, berejste, belæste og videbegærlige. Realdania og ugebrevet Mandag Morgen forventer, at 9 ud af 10 danskere bor i byer i 2050, og at alene 4,5 mio. mennesker vil bo i området København / Malmø. Ser man på, hvor væksten vil være frem mod 2030, så handler det ikke så meget om Europa, men mere i Mellemøsten, Stillehavslandene og Asien. Også Syd- og Nordamerika ser ud til at vokse. Europa vil vokse langsommere end disse områder, og markedsandelen ser ud til at falde fra 51 % i 2010 til 41 % i 2030. Den nordeuropæiske andel af væksten ser ud til at blive noget under gennemsnittet på 3,3 %, idet det anses som sandsynligt, at væksten i gennemsnit vil ligger på omkring 1,8 %. Ikke alene vil stadig flere af Destination Sydvestjyllands turister bo i byer, de vil også i stigende grad være tiltrukket af de tilbud byerne har, når de tager på ferie. Således viser tal fra VisitDenmark, at byturismen i Danmark bevæger sig i en klar positiv retning. Det er ikke overraskende København, der trækker. Det er i København, at der i øjeblikket sker den største udvikling i forhold til blandt andet overnatningskapacitet og infrastruktur. Dette giver naturligvis en række interessante udfordringer for en destination som Destination Sydvestjylland. Men det er naturligvis ikke kun fra byer rundt om i verden, at Destination Sydvestjylland vil møde stigende konkurrence. I den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern - få hundrede kilometer fra Sydvestjylland - er der de seneste år arbejdet målrettet med blandt andet kvalitet og infrastruktur. Siden 1989 har Mecklenburg-Vorpommern øget sin markedsandel på det for Sydvestjylland meget vigtige tyske marked. Ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening er det således påfaldende, at de ca. 2. mio. tyske overnatninger, der de senere år er forsvundet fra danske feriehuse, svarer til stigningen i antal overnatninger i Mecklenburg-Vorpommern.  

15


5. Turismens betydning Dansk turisme omsætter årligt for ca. 75 mia. kr., hvoraf ca. 29 mia. kr. er eksportindtægter. Vel at mærke eksportindtægter baseret på en stedbunden og arbejdskraftbunden eksport, hvor turisterne selv kommer til produktet. Dansk turisme er Danmarks femte største eksporterhverv - større end beklædning, royalties / licenser samt jern og stål. Hver gang en turist lægger 100 kr. i Danmark, så ender 41 kr. i de offentlige kasser til gavn for alle i det danske samfund. Set over en længere periode har Danmark turismemæssigt stået stille siden 1992 og frem til 2010. Den samlede vækst har i perioden været på 0,1 %, hvilket er langt under den gennemsnitlige vækst på verdensplan på 4,2 % inden for turisme- og oplevelsesindustrien (VistiDenmark 2010). Ifølge VisitDenmark er det klart flest børnefamilier, der besøger Danmark, nemlig 54 %, og 39 % er voksne over 40 år uden børn. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske turister er kr. 350,00. Udenlandske turister overnatter i gennemsnit 5 dage, og danske turister i gennemsnit 4 dage.

De vigtigste motiver for at holde ferie i Danmark: 1. Natur 2. Rent land 3. Trygt at opholde sig her 4. Børnevenligt 5. Befolkningen generelt 6. Attraktioner og forlystelser 7. Dansk mad 8. Shopping 9. Aktiviteter 10. Kulturhistoriske seværdigheder (VisitDenmark, 2010)

18

Med en samlet omsætning på kr. 3,7 mia. kr. spiller turisme- og oplevelsesindustrien en særdeles vigtig rolle i Sydvestjylland. Og målet er, at den skal spille en endnu større rolle i fremtiden, så kort sagt så handler det om at skabe vækst. Nøglen til vækst er - som tidligere skitseret - de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland. Disse oftest mikro, små og mellemstore virksomheder fordeler sig eksempelvis inden for områderne, hoteller, vandrehjem, kroer, bed & breakfast, feriecentre, kursus- og konference¬centre, aktiviteter, museer, attraktioner, færger, feriehusudlejningsbureauer, turistbureauer, højskoler og restauranter og caféer. De ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheders indsats, og dermed værdiskabelse, er dog desværre ikke altid en del af det store statistiske billede. VisitDenmark, der laver økonomiske beregninger på turisme- og oplevelses¬virksomhedernes betydning i Sydvestjylland, benytter kun virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik efter nogle særlige regler i forhold til antal senge / campingenheder osv. På den baggrund er der i 2010 blot registreret 64 virksomheder (camping, feriecenter, hotel, vandrehjem og lystbådehavne), der indberetter til Danmarks Statistik. Hertil kommer, at der i Sydvestjylland er 13.430 feriehuse, som skaber 72 % af det kommercielle turismeforbrug i Sydvestjylland. Af disse mange feriehuse udlejes 25,7 % kommercielt. Det gav i 2010 et salg på 134.487 udlejningsuger ifølge VisitDenmark.


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

I perioden 2008-2010 oplevede Sydvestjylland et fald i omsætningen:

Turismeforbrug i Sydvestjylland

2008 2009 2010 3.874 mio. kr.

3.852 mio. kr.

3.709 mio. kr.

1,6 pct.

1,8 pct.

1,6 pct.

-

-0,6 pct.

-3,7 pct.

Danmark

1.908 mio. kr.

1.916 mio. kr.

1.848 mio. kr.

Tyskland

1.600 mio. kr.

1.600 mio. kr.

1.542 mio. kr.

134 mio. kr.

116 mio. kr.

113 mio. kr.

1.604 mio. kr.

1.581 mio. kr.

1.512 mio. kr.

Hotel - camping

485 mio. kr.

502 mio. kr.

452 mio. kr.

Camping

329 mio. kr.

336 mio. kr.

347 mio. kr.

Andel af kommunernes samlede udbud Årlig udvikling Største markeder 2010

Norge

Forbrug på største kommercielle overnatningsformer 2010 Lejet feriehus

Kilde: VisitDenmarks turismesattelitregnskab

På trods af den negative udvikling skabes der omkring 5.305 jobs i turisme- og oplevelses-industrien i Sydvestjylland. Det betyder, at turisterne giver en værditilvækst på 4,5 % af kommunernes totale værditilvækst til gavn for alle i Sydvestjylland. I Sydvestjylland stammer 80 % eller 3 mia. af omsætningen på 3,7 mia. kr. i 2010 fra ferieturister, mens resten stammer fra forretningsrejserne. 31 % af turismeforbruget i Sydvestjylland går til detailhandlen, mens produkter der ikke er tilknyttet turismen står for 27 % af forbruget. Kun 3 % af omsætningen går til kultur og forlystelser.

I forhold til at øge konkurrenceevnen og dermed vende den nedadgående tendens i forhold til omsætning og overnatning står Sydvestjylland over for nogle spændende udfordringer. Udfordringer, som kræver fokus på alle de elementer, der udgør turismens værdikæde - fra råvarer over adgangsforhold via produktion og services til oplevelserne og den oplevede kundeværdi.

De turister, som besøger Destination Sydvestjylland, er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet. Mange kommer igen år efter år. Fordelingen på ferieturisme og erhvervsturisme i 2010 i Sydvestjylland viser store variationer. Esbjerg får hovedparten af sin omsætning fra erhvervsturisme, mens Fanø på den anden side har klart størst omsætning på ferieturisme. Varde har den største andel af omsætningen med 1,4 mia. kr. i omsætning stort set udelukkende fra ferieturisme. Esbjerg har dog også ferieturisme med 287 mio. kr. i omsætning herfra. Tønder har en omsætning på 827 mio. kr. fra ferieturisme og 98 mio. kr. fra erhvervsturisme.

19


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

6. Værdier For Destination Sydvestjylland er det vigtigt, at arbejdet med at udvikle turisme- og oplevelsesindustrien i Sydvestjylland sker inden for rammerne af en række værdier, som afspejler, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi gerne vil opføre os - til gavn for turisme- og oplevelsesvirksomhederne, turisterne og borgerne. Værdier er pr. definition uhåndgribelige, men for Destination Sydvestjylland fungerer de som praktiske retningslinjer, der guider vores adfærd.

Værdierne fortæller klart og tydeligt, hvordan vi agerer i forhold til udvikling af turisme- og oplevelsesindustrien i Destination Sydvestjylland.

Destination Sydvestjyllands værdier Initiativ:

Forretningssans:

Vi sætter ting i gang

Vi driver sund forretning

Vi inspirerer

Vi hjælper andre med at drive en sund forretning

Vi identificerer nye muligheder Vi arbejder med gensidig initiativpligt

Vi er drevet af markedskræfterne, også når vi arbejder med bæredygtighed

Professionel passion Det er passionen, der driver os... akkurat som den driver vores turisme- og oplevelsesvirksomheder

Faglighed:

Forståelse:

Vi er eksperter

Vi tager os tid til at lytte og snakke

Vi bruger vores viden som argumentation

Vi følger op og vender tilbage

Vi deler ud af vores viden

Vi skaber stærke relationer

21


7. Mission Destination Sydvestjyllands mission fortæller, hvad det er, vi bidrager med, og hvem vi ønsker at gøre noget ganske særligt for.

Mission Vi hjælper hinanden med at tjene flere penge gennem optimering af hele turismens værdikæde. Vi sætter fokus på unikke steder, bemærkelsesværdige produkter, mindeværdige oplevelser og fremragende services af international standard. Destination Sydvestjyllands produkter leveres af mange forskellige grupper af mennesker - borgere, turisme- og oplevelsesvirksomheder, detailhandel, tank¬stationer, apoteker og byggevirksomheder samt en række kommunale aktiviteter som planlægning, park og anlæg, renovation, el, vand og spildevand med mere. Alle disse forskellige leverandører skal spille godt og effektivt sammen, for at Destination Sydvestjylland kan være konkurrencedygtig på det nationale og internationale marked.

Turismens værdikæde synliggør de elementer, der især er vigtige, når den enkelte turist møder Destination Sydvestjylland. Det er en slags produktionsapparat: fra råvarer over transport og produkter og videre over service og detailhandel til selve de oplevelser, som turisten får i mødet med destinationen. Gennem hvert led skal værdien øges for turisten, og der er derfor brug for konstant at give hvert enkelt led i værdikæden fuld opmærksomhed - hele tiden.

Der er tale om en værdikæde, hvor hvert led er vigtigt, når den enkelte turist møder Destination Sydvestjylland og vores produkter. Hvert led skal fungere optimalt, for at der kan skabes kundeværdi - hver gang.

Turismens værdikæde

Råvarer

Produkter

Adgang

22

Detailhandel m.v.

Service

Kundeværdi

Oplevelser


8. Vision Destination Sydvestjyllands vision fortæller, hvilken attraktiv og ambitiøs, men dog realistisk position, vi ønsker at skabe. Visionen giver et klart billede af, hvor vi vil hen.

Vision Sydvestjylland er i 2015 det bedste sted i Danmark at etablere, drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed - ubestridt.

9. Handling Destination Sydvestjylland sætter med denne strategi overliggeren højt, hvilket afspejles i såvel missionen som visionen. Turisme- og oplevelsesindustrien skal udvikles; den skal bidrage til at skabe vækst i hele Sydvestjylland. Denne vækst skal realiseres gennem udviklingen af de sydvestjyske turisme- og oplevelsesvirksomheder.

Forventet effekt Destination Sydvestjylland forventer i strategiperioden at kunne bidrage til at: 1. Øge turismeomsætningen med 16 % 2. Øge antallet af turisme- og oplevelsesvirksomheder med 10 % 3. Ø  ge turisternes døgnforbrug (kr. 355,00 i 2010) med 10 % 4. Øge antallet af overnatninger (9,7 mio. 2010) med 10 % 5. Ø  ge antallet af ansatte i turisme- og oplevelsesindustrien (5305 i 2010) med 10 % 6. Øge andelen af feriehuse til udlejning fra 26 % i 2010 til 30 %

24

Disse forventede effekter er ikke indbyrdes afhængige 1:1. Man kan eksempelvis godt have flere overnatninger, uden at det nødvendigvis medfører større omsætning. Det kommer blandt andet an på turisternes døgnforbrug. Det er dog antagelsen her, at det samlede billede af effekter vil øge turismeomsætningen med helt op til 16 % - inklusive flere overnatninger, højere døgnforbrug med videre. Til arbejdet med at realisere strategiens mission og vision har Destination Sydvestjylland udpeget 10 indsatsområder, som skal udvikles målrettet frem mod 2015. Der er tale om 10 indsatsområder, som samlet set omfatter de væsentligste aspekter omkring destinationsudvikling i en dansk kontekst.


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

10 indsatsområder 1. Viden 2. Innovation 3. Kompetenceudvikling 4. Infrastruktur 5. Indtægter 6. Interessenter 7. Kommunikation 8. Kvalitet 9. Identitet 10. Indhold

• Hjælpe turisme- og oplevelsesvirksomheder med at udnytte mulighederne i erhvervsfremmesystemet (INNOVATION) • Udarbejde koncept for, hvordan vi i højere grad kan hjælpe turisme- og oplevelsesvirksomhederne med at sælge hinandens ydelser (INDTÆGTER) • Understøtte nytænkning i virksomhedernes måde at kommunikere med turisterne på før, under og efter deres besøg hos os. Dette indebærer identifikation af alle væsentlige kontaktpunkter samt yderligere indsigt i turisternes behov og vaner, herunder også deres bevægelsesmønstre, når de besøger os (KOMMUN IKATION) • Udvikle –og konstant at opdatere et centralt, skræddersyet CRM-system (VIDEN) • Etablere en ”Business Club” for turisme- og oplevelsesvirksomheder, hvor medlemmerne opnår en række særlige fordele (INTERESSENTER) • Gøre besøg hos turisme- og oplevelsesvirksomheder til en fast opgave (INTERESSENTER)

De 10 indsatsområder har siden 2009 dannet rammen om det målrettede destinationsudviklingsarbejde i Destination Sydvestjylland - blandt andet i forbindelse med ID360-målingerne i både 2009 og 2011. Destination Sydvestjylland står akkurat som andre destinationer i ind- og udland over for spændende udfordringer, hvilket afspejles i et stort antal opgaver under hvert af de 10 indsatsområder. For at sikre, at strategiens mission og vision realiseres, har Destination Sydvestjylland udvalgt en række konkrete handlinger, som til sammen udgør de første strategiske opgaver. De første strategiske opgaver i ikke-prioriteret rækkefølge • Opbygge en moderne og effektiv organisation, som er skræddersyet til at kunne realisere vores strategi. Herunder, etablering af sekretariat med et antal eksperter (INTERESSENTER) • Udarbejde en strategi for den interne kommunikation i forhold til bl.a. følgende interessentgrupper: turisme- og oplevelsesvirksomheder, turismefremmesystemet, medarbejdere i kommunerne og politikere (KOMMUNIKATION) • Implementering af og fokus på ”fra offline til online”, herunder udvikling af fremtidens turistbureau, implementering af infostandere, apps og online booking (KOMMUNIKATION) • Udvikle forretningsmodeller med særlig fokus på nichemarkeder og - produkter (INDTÆGTER) • Etablere et formaliseret samarbejde med de kommunale planlæggere - i alle tilknyttede kommuner. Herunder, et årligt erfaringsudvekslingsmøde (INFRASTRUKTUR) • Identificere såvel potentielle investorer som potentielle investeringsobjekter (INFRASTRUKTUR) • Bidrage aktivt til og rådgive om udviklingen af nye oplevelser – store som små (INDHOLD) • Identificere, forstå og møde behovet for relevant kompetenceudvikling hos turisme- og oplevelsesvirksomhederne (KOMPETENCEUDVIKLING)

25


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

27


10. Opgaver - oversigt Destination Sydvestjylland har med udgangspunkt i strategiprocessen og erfaringerne siden 2009 identificeret en lang række væsentlige opgaver. Arbejdet med at løse disse opgaver er meget omfattende og derfor vil Destination Sydvestjylland løbende prioritere opgaver i forholdtil udviklingen og i forhold til ressourcer. Der vil naturligvis løbende blive identificeret nye opgaver og den samlede liste over opgaver bør derfor betragtes som yderst dynamisk.

1. Viden ”Viden er tilegnelse, analyse og formidling af den nyeste viden, der har relevans for turisme- og oplevelsesvirksomheders udvikling”.

28

Vi skal arbejde for at: ... vores beslutninger, anbefalinger og handlinger altid er baseret på den nyeste viden. En viden, som skal være let tilgængelig. Derfor skal vi: 1. Analysere turisme- og oplevelsesvirksomhedernes behov for viden. 2. Indsamle, analysere og formidle viden, som vi mener, vil inspirere turisme- og oplevelsesvirksomhederne samt potentielle investorer. Altså, viden som de ikke umiddelbart ved eksisterer eller ikke har tid til at beskæftige sig med på egen hånd. Det kan være viden om udviklingen i relevante målgrupper, viden om kundetilfredshed eller inspirerende eksempler fra ind- og udland. Vi skal med andre ord sikre, at turisme- og oplevelsesvirksomhederne vender blikket ud mod verden - på trods af en travl hverdag. 3. Etablere et mobilt kundedrevet feedback system. 4. Udvikle - og konstant at opdatere - et centralt, skræddersyet CRM-system til systematisk og opdateret viden om turismeog oplevelsesvirksomhederne i Destination Sydvestjylland.


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

5. Udvikle faste procedurer for formidling af den rette viden til de rette interessentgrupper. 6. Formidle viden med udgangspunkt i den enkelte turisme- og oplevelsesvirksomheds behov. 7. Indgå formaliserede samarbejder med danske og internationale vidensinstitutioner om både tilegnelse, analyse og formidling af viden, fx Center for Kystturisme. 8. Give turisme- og oplevelsesvirksomhederne et incitament til aktivt at bidrage til indsamling og opdatering af viden. 9. Sikre, at vores medarbejdere hele tiden er opdateret på den nyeste viden.

2. Innovation ”Innovation er viljen og evnen til at få nye idéer samt omsætte og udnytte dem til handling i kommerciel forstand”.

Vi skal arbejde for at: ... vi forstår, udnytter og øger innovationskraften blandt turismeog oplevelsesvirksomhederne. Derfor skal vi: 1. Tænke langsigtet, da vejen fra en god idé til implementering kan være lang. 2. Gøre innovation til et fælles anliggende; noget vi arbejder sammen om, noget der er en del af vores samarbejdskultur. 3. Besøge et bestemt antal store og små turisme- og oplevelsesvirksomheder hvert år for at tale om innovation. 4. Hjælpe turisme- og oplevelsesvirksomheder med at udnytte mulighederne i erhvervsfremmesystemet. 5. Udarbejde og opdatere et centralt styret idékatalog til inspiration for turisme- og oplevelsesvirksomheder. 6. Organisere innovationsevents og –møder med deltagelse af private, offentlige, store, små og mellemstore interessentgrupper. 7. Præmiere en eller flere innovative tiltag hvert år.

29


3. Kompetenceudvikling ”Kompetenceudvikling er vores indsats i forhold til udvikling af turisme- og oplevelsesvirksomhedernes nødvendige kompetencer over for markedet”. Vi skal arbejde for at: ... turisme- og oplevelsesvirksomhederne lever op til markedets krav til kompetencer. Og så lidt til.

4. Infrastruktur ”Infrastruktur er destinationens 1) fysiske ressourcer, 2) faciliteter som veje, vandforsyning, renovation, 3) turismens superstruktur som hoteller, restauranter, forlystelses-parker, golfbaner og lignende, og 4) IT-infrastruktur”.

Derfor skal vi:

Vi skal arbejde for at:

1. Identificere, forstå og møde behovet for relevant kompetenceudvikling hos turisme- og oplevelsesvirksomhederne.

... vi har en infrastruktur, der lever op til ambitionerne om at udvikle turismen i Sydvestjylland.

2. Arbejde med og inspirere til kompetenceudvikling i forhold til alle relevante jobfunktioner – fra sommerferieassistenten til direktøren.

Derfor skal vi:

3. Gøre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed til centralt element i forhold til kompetenceudvikling. 4. Tænke i både lange og meget korte kompetenceudviklingsforløb og -arrangementer. 5. Arbejde med at gøre turisme- og oplevelsesvirksomhedernes bedre at forstå og indgå i dialog med offentlige myndigheder. 6. Arbejde med at gøre offentlige myndigheder bedre til at forstå og indgå i dialog med turisme- og oplevelsesvirksomheder. 7. Have en løbende formel dialog med danske og internationale uddannelsesinstitutioner med henblik på bl.a. udvikling af efteruddannelsesforløb. 8. Arrangere inspirerende foredrag og workshops. 9. Arbejde for, at unge mennesker i stigende grad ønsker at gøre karriere i turisme- og oplevelsesvirksomheder i Sydvestjylland.

1. Identificere, prioritere og åbent kommunikere de infrastrukturforhold, som i størst omfang påvirker udviklingen af turisme- og oplevelsesvirksomhederne. 2.  Etablere et formaliseret samarbejde med de kommunale planlæggere - i alle tilknyttede kommuner. Herunder et årligt erfaringsudvekslingsmøde. 3. Identificere nøglepersoner og –myndigheder i forhold til infrastrukturudvikling. Udarbejde planer for samarbejde med og påvirkning af disse. 4. Identificere væsentlige infrastrukturbehov. 5. Identificere såvel potentielle investorer som potentielle investeringsobjekter. 6. Bidrage til opbygning digital infrastruktur, som bl.a. vil betyde optimal mulighed for digital information overalt i destinationen, herunder også i sommerhusene. 7. Indsamle og formidle viden om relevante infrastrukturforhold på andre destinationer. 8. Arbejde for bedre - og ensartet - skiltning i hele destinationen. 9. Bidrage til udvikling af bedre offentlige transportmuligheder og bedre mulighed for at gå, cykle og ride rundt i destinationen - for på denne måde at skabe supplement til bilturisme. 10. Indtænke bæredygtighed, når vi arbejder med infrastruktur. 11. Arbejde målrettet på konstant at være i front, når det gælder fremtidens IT-infrastrukturudvikling.

30


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

5. Indtægter ”Indtægter omfatter både direkte og afledte indtægter”. Vi skal arbejde for at: ... turismen er en god forretning - for både turisme- og oplevelsesvirksomhederne, kommunerne og borgerne i de fire kommuner. Derfor skal vi: 1. Arbejde ud fra en return-on-investment tankegang for alle involverede i fx specifikke aktiviteter eller projekter. 2. Udvikle forretningsmodeller med særlig fokus på nichemarkeder og -produkter. 3. Arbejde os frem mod mindre afhængighed af projektmidler 4. Opbygge centralt placeret fundingekspertise. 5. Identificere nye forretningsområder for turisme- og oplevelsesvirksomheder.

6. Arbejde for at forbedre konkurrenceevnen - herunder tilpasning af skatter og afgifter. 7. Hjælpe turisme- og oplevelsesvirksomhederne med at udvikle og drive en sund forretning, herunder skabe relationer på tværs af virksomhederne. 8. Rådgive og inspirere turisme- og oplevelsesvirksomhederne i forhold til udvikling af tilbud og afsætningskanaler, herunder særlig fokus på mulighederne online, herunder online booking muligheder lokalt. 9. Være i stand til at hjælpe turisme- og oplevelsesvirksomheder med at finde relevante indgange til erhvervsfremmesystemet, da ikke alle udviklingsopgaver er direkte turismeog oplevelsesbaserede. 10. Have fokus på at skabe indtægter både i og uden for højsæsonen. 11. Udvikle system til fælles indkøb hos bl.a. medier og andre direkte turisme- og oplevelsesrelaterede leverandører. 12. Udarbejde koncept for, hvordan vi i højere grad kan understøtte turisme- og oplevelsesvirksomhederne med at sælge hinandens ydelser.

31


6. Interessenter ”Interessenter er organisationer, grupper af personer eller enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af vores dispositioner og processer”.

7. Kommunikation ”Kommunikation er et redskab til dialog med både interne og eksterne interessenter”. Vi skal arbejde for at:

Vi skal arbejde for at: ... alle interessenter forstår og arbejder aktivt for realiseringen af indeværende strategi. Derfor skal vi: 1. Opbygge en moderne og effektiv organisation, som er skræddersyet til at kunne realisere vores strategi. Herunder, etablering af sekretariat med et antal eksperter. 2. Tage beslutning om snitflader i forhold til f.eks. kommuner, andre myndigheder, turisme- og oplevelsesvirksomheder og det eksisterende turistfremmesystem. 3. Samarbejde med Nationalpark Vadehavet om udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien i Vadehavsområdet. 4. Måle vores interessenters tilfredshed med vores arbejde.

... sikre effektiv og professionel kommunikation baseret på indgående viden om de valgte modtagere – interne såvel som eksterne. Det handler om rette kommunikation, til rette modtager, på rette tid og i den rette mængde via de rette medier. Derfor skal vi: 1.  Udarbejde en kommunikationsstrategi - i forhold til bl.a. følgende interessentgrupper: turisme- og oplevelsesvirksomheder, turismefremmesystemet, medarbejdere i kommunerne og politikere. Altså, en strategi, der ikke er rettet mod turisterne. 2. Implementering af og fokus på ”fra offline til online”, herunder udvikling af fremtidens turistbureau, implementering af infostandere, apps og online booking.

5. Etablere en ”Business Club” for turisme- og oplevelsesvirksomheder, hvor medlemmerne opnår en række særlige fordele.

3. Holde de interne interessentgrupper informeret om, hvad vi foretager os og ikke mindst hvorfor. Ingen må være i tvivl om, hvor vi er på vej hen med vores destination. Vi skal også være gode til at fortælle vores succeshistorier til rette modtagere.

6. Etablere et dialogforum med de tilknyttede kommuner, hvor turisme og oplevelsesøkonomi diskuteres.

4. Tage beslutning om snitflader i forhold til markedskommunikation. –

7. Etablere formelt samarbejde med det øvrige erhvervsfremmesystem.

5. Udvikle den igangværende PR-indsats.

8. Identificere og skabe overblik over alle relevante interessenter og tage initiativ til, at de har mulighed for at mødes og deltager i samarbejdsfremmende aktiviteter. 9. Forstå og være i dialog med alle typer og størrelser af turisme- og oplevelsesvirksomheder. Herunder, særlig fokus på feriehussektoren. 10. Skabe en forståelse for, at ”sammen er vi store” og samtidig udnytte denne efter danske forhold imponerende størrelse, eksempelvis via Danske Destinationer. 11. Gøre besøg hos turisme- og oplevelsesvirksomheder til en fast opgave.

6. Deltage aktivt i og rådgive om udarbejdelsen af en fælles brandingindsats for den samlede destination. 7. Deltage aktivt i og rådgive om udarbejdelsen af niche-baserede markedskommunikationsaktiviteter. 8. Rådgive og inspirere turisme- og oplevelsesvirksomheder om kommunikationsforhold. 9. Undersøge muligheden for at flytte en stadig større del af kommunikationen med turisterne fra offline medier til online medier – altid ud fra en klar cost/benefit tilgang. 10. Arbejde målrettet på at pulje midler til ekstern kommunikation, således vi kan opnå større gennemslagskraft. 11. Være opdateret i forhold til udviklingen inden for relevante forhold omkring kommunikation. 12. Understøtte nytænkning i virksomhedernes måde at kommunikere med turisterne før, under og efter deres besøg hos os. Dette indebærer identifikation af alle væsentlige kontaktpunkter samt yderligere indsigt i turisternes behov og vaner, herunder også deres bevægelsesmønstre, når de besøger os. 13. Arbejde for at sikre konsistens i forhold til kommunikationsindsatsen.

34


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

8. Kvalitet ”Kvalitet er identifikation, måling og udvikling af god kvalitet i alle vores ydelser”. Vi skal arbejde for at:

9. Identitet ”Identitet er summen af de faktorer, som karakteriserer os - set med vores egne øjne. Det handler om spørgsmålene: Hvad er vi? Hvem er vi?” Hvad gør vi?

... at turisterne oplever en naturlig sammenhæng mellem kvalitet og pris.

Vi skal arbejde for at:

Derfor skal vi:

... vi har en klar forståelse af egen identitet.

1. Sikre, at der altid er fokus på god kvalitet - at kvalitet er på dagordenen i Destination Sydvestjylland.

Derfor skal vi:

2. Have viden om turisternes forventninger til kvalitet samt formidle denne viden til relevante interessenter. 3. Melde klare kvalitetskrav ud i forbindelse med alle typer for aktiviteter, vi selv står bag. 4. Præmiere god kvalitet. 5. Formidle gode historier om kvalitet. 6. Arbejde specifikt med sommerhusejerne i udviklingen af en fælles og ambitiøs kvalitetsforståelse - i retning en stjerneordning. 7. Udvikle hjælpeprogrammer og -forløb for turisme- og oplevelsesvirksomheder, der ønsker at arbejde professionelt med kvalitet.

1. V  ære tro mod vores værdier - og ikke kopiere andre. 2. Udarbejde en såkaldt ”elevatortale”, der kort og præcist fortæller, hvem vi er. 3. Sige nej til initiativer, som ikke matcher vores identitet. 4. Udnytte de muligheder, som mangfoldigheden, de lokale forskelle og charmer giver os. 5. Arbejde for at øge opfattelsen af turisme- og oplevelsesbranchen som en branche på lige fod med andre brancher. 6. Kommunikere klart og tydeligt, hvem vi er, hvad vi er, hvad vi arbejder frem mod og på hvilke måder. 7. Erkende og agere ud fra, at vi spiller en særdeles vigtig rolle i forhold til turisme- og oplevelsesudvikling i Danmark.

35


36


Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015

10. Indhold ”Indholdet er de produkter, turismeog oplevelsesvirksomhederne tilbyder markedet”. Vi skal arbejde for at: ... udvikle og tilbyde ydelser, som bidrager til at udvikle og optimere produkter, som turisme- og oplevelsesvirksomhederne tilbyder markedet. Derfor skal vi: 1. Bidrage aktivt til og rådgive om udviklingen af nye oplevelser – store som små. 2. Arbejde for at bevare mangfoldigheden i de oplevelser, vi tilbyder markedet. 3. Bidrage til den fortsatte udvikling af Vesterhavets turistmæssige tiltrækningskraft. 4. Bidrage til den fortsatte udvikling af Nationalpark Vadehavet, Ribe, Fanø, Rømø strandene og de mange naturaktiviteter i Sydvestjylland. 5. Bidrage til den fortsatte udvikling af oplevelser inden for bl.a. fødevarer, kunst, historie og cykelturisme. 6. Arbejde målrettet - sammen med turisme- og oplevelsesvirksomheder - på udvikling af nicheprodukter baseret på temaer, som tilstrækkeligt mange mennesker har stor interesse for. 7. Gøre det at spørge om forventet return-on-investment til en naturlig del af vores arbejde. 8. Identificere nye områder, inden for hvilke turisme- og oplevelsesvirksomhederne med fordel vil kunne foretage investeringer. 9. Bidrage til, at oplevelserne i destinationen udvikles i takt med udviklingen i de valgte målgrupper. 10. Identificere og bidrage til udviklingen af en række nye tematiske og geografiske oplevelsesrum i tæt samarbejde med både offentlige myndigheder og turisme- og oplevelsesvirksomheder. 11. Udarbejde og opdatere oversigt over de oplevelser, vi tilbyder turisterne i Sydvestjylland.

37


For yderligere information, kontakt: Afdelingsleder Erik Dam Tlf.: 36 97 35 10 eda@svuf.dk Eller de lokale turistchefer: Henrik Vej Kastrupsen Poul Therkelsen Esbjerg - Ribe Fanø Tlf.: 61 20 20 01 Tlf.: 70 26 42 00 hvk@eeu.dk pt@visitfanoe.dk Bodil Thomsen Colin Seymour Tønder-Rømø Varde Tlf.: 73 33 11 80 Tlf.: 76 52 25 72 bodil@romo.dk cojs@vardeet.dk

Profile for Business Region Esbjerg

Destination Sydvestjylland  

Strategi 2012 - 2015 En god forretning!

Destination Sydvestjylland  

Strategi 2012 - 2015 En god forretning!

Profile for svuf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded