Page 6

NATUR I BALANCE På strandenge og marskenge og på digerne ved Vadehavet ses store flokke af græssende får og lam – de er på arbejde. Vedligeholder digerne Fårene holder græsset nede og dyrenes lave vægt betyder, at de kan færdes på digernes skråninger uden at beskadige overfladen. Det skaber stærke diger med et kort græstæppe og et godt rodnet, der kan modstå efterårets storme. Afgræsning med får og lam er et godt og billigt alternativ til at slå græsset på digerne med maskiner.

6

Skaber ynglesteder for engfugle Fårene sørger også for at engene ikke gror til i krat og småtræer. Det skaber gode føde- og yngleforhold for eng­fugle, der bygger reder på jorden. Viber, rødben, stor kobber­sneppe og brushane er nogle af de fuglearter, der trives i det lysåbne landskab, som fårene skaber.

Profile for Business Region Esbjerg

Lam Ved Vadehavet  

I dette opskriftshæfte præsenterer Sydvestjyske Smagsoplevelser lammeretter fra 20 sydvestjyske lammeproducenter og kokke. Prøv kræfter med...

Lam Ved Vadehavet  

I dette opskriftshæfte præsenterer Sydvestjyske Smagsoplevelser lammeretter fra 20 sydvestjyske lammeproducenter og kokke. Prøv kræfter med...

Profile for svuf