Page 1


“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 35e JAARGANG NUMMER 12 MAANDAG 28 JANUARI 2013 Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger Oranjestraat 89 2983 HN Ridderkerk 06-24256218 j.vanettinger@svslikkerveer.nl

Secretaris / 2e Voorzitter Bart Melsert Bernhard Zweersstraat 13 2983 BA Ridderkerk Telefoon: 06-24775113 secretaris@svslikkerveer.nl

Penningmeester: Jos van Eerden Benedenrijweg 517 2987 VA Ridderkerk Telefoon: 0180-414910

Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel:0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Postbank : 555224 Rabobank: 35.54.78.242 tnv. Penningm. sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl Wedstrijdsecretarissen Senioren 3-9 & Joop Stolk, Kl.Katerstraat 42, 2982 XG Ridderkerk veteranen Telefoon: 420404 Gilles Brandt, Prinsenstr.21, 2983CG Ridderkerk Telefoon: 414029. Junioren t/m vacature D-pupillen E-Pupillen t/m Jan Kuiper, Willemstraat 43, 2983 EN Ridderkerk Kabouters Telefoon: 06-42241374, jh.kuiper@svslikkerveer.nl Jeugdcommissie en hoofdtrainers jeugd Voorzitter:

Hans Goedegebuur

06-10967951

vzjeugd@svslikkerveer.nl

Marcel Kerssies

tel: 06-34202311

secretarisjeugd@svslikkerveer.nl

Voetbalzaken Ruud Naaijkens Kerkweg 95 2985 AN Ridderkerk Telefoon: 0180-429081

Andre Mars

tel: 06-51008900

andremars@upcmail.nl

Patrick Dizy

tel: 06-55766553

patrickdizy@gmail.com

ruud@mu-cc.nl

Ernst-Jan Neeskens Toernooi secretaris

tel: 06-53415256

eneeskens@chello.nl

Christel Blaak Hoofd Jeugdopleiding: Richard Mank

tel: 06-12038893

toernooien@svslikkerveer.nl

van.eerden.meijburg@12move.nl

Algemeen secretaris: Activiteiten & Materiaal:

Jeugdzaken: Hans Goedegebuur Chr. Mohrmannstraat 2 2984 XC Ridderkerk 06-10967951 hansgoedegebuur@gmail.com

Onderhoud: Ron Noorlander Erasmuslaan 58 2984 XH Ridderkerk 06-53251856 ron@frenoflex.nl

Commerciële Zaken Peter Plaizier P.C. Hoochstraat 3 2981 CN Ridderkerk 06-51262655 peterplaizier1@gmail.com

PR & Communicatie: Arjan ’t Jong Mauvestraat 6 3331 VJ Zwijndrecht 078-6127439 svslikkerveer@yahoo.com

Kantinezaken: Marco Schouten Van Alphenstraat 10 2985 BS Ridderkerk

Communicatie ZakenHoofdcoördinator: Jeugdcoördinator

Hoofdtrainers A – Ernst-Jan Neeskens B - Jerrey Monkau C - Robin Westerman D - Erwin de Pee E – Patrick Bouwmeister F – Theo Jagt Kab – Mirjam de Hooge Meisjes – Erik Schoormans Autisten Mirjam de Hooge Keepers Ricardo Kieboom Scheidsrechterscoörd: Robbie Plaisier Verzorger Jeugd:

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Trainer 3e elftal Verzorgers Sel:

tel: 06-14219987 tel: 06-53415256 tel: 06-10427353

eneeskens@chello.nl jmonkau@swswelzijn.nl

tel: 06-18992747 robin_westerman@hotmail.com tel: 06-44850625 erwin.de.pee@postnl.nl tel: 06tel: 06m.jagt52@upcmail.nl tel: 06-81137506 kaboutersslikkerveer@hotmail.com tel: 06-24733620 erik@speelsgemak.nl tel: 06-81137506 autistenteamslikkerveer@hotmail.com tel: 06-10810841 tel: 06-25256875 Juan Fortes

robbie@apennootje.nl tel: 0180-618406

Trainers / verzorger senioren-selectie Richard Mank tel: 06-14219987 Danny Wijnstekers tel: 06T.van Gemeren tel: 06-54957328 Cees Opmeer tel: 0629621983 Bert Heeselaars tel: 0180-410697

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad Piet Schop e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2984 EG Ridderkerk g.hagendijk@zonnet.nl Arjan ’t Jong Arie de Vries


Bestuursmededelingen

Tuchtzaken KNVB Elke speler, trainer of leider van sv Slikkerveer die correspondentie ontvangt van de afdeling Tuchtzaken van de KNVB (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verkregen rode kaart) dient hiervan terstond melding te maken bij het secretariaat van sv Slikkerveer ! Het bestuur van sv Slikkerveer zal in overleg met de betreffende persoon, en na bestudering van de door hem gepleegde overtreding, een beslissing nemen omtrent het niet accepteren van een schikkingsvoorstel of het in beroep gaan tegen een opgelegde straf. Alle correspondentie met de KNVB dient via het sectretariaat van sv Slikkerveer te worden gevoerd. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat een gestrafte speler, trainer of leider op eigen houtje brieven of e-mails naar de KNVB gaat sturen, en al helemaal niet dat medespelers, toeschouwers e.d. zich met een strafzaak gaan bemoeien en hun visie op de gepleegde feiten aan de KNVB menen te moeten ventileren. Bovenstaande mededeling heeft al eerder op onze website en in ons clubblad vermeld gestaan. Helaas zijn wij dit seizoen weer diverse malen geconfronteerd met (ouders van) leden die op eigen houtje in contact zijn getreden met de KNVB. Ook zijn we geconfronteerd met een leider die heeft gemeend op eigen houtje dispensatie-aanvragen voor spelers bij de KNVB in te moeten dienen. Ook dit dient altijd in overleg met het secretariaat te gebeuren. Nu krijgen wij op zeker moment reacties van de KNVB op zaken die totaal niet bekend zijn op het secretariaat, het wedstrijdsecretariaat en/of de ledenadministratie. In onderhavige gevallen zullen wij de KNVB berichten dat de acties buiten medeweten van het bestuur van sv Slikkerveer zijn ondernomen en de KNVB verzoeken alle correspondentie die niet afkomstig is van het secretariaat van sv Slikkerveer te negeren. Alle kosten die door de KNVB in rekening gebracht worden aan sv Slikkerveer voor gevallen zoals hierboven worden aangegeven, zullen door de penningmeester van sv Slikkerveer bij de betreffende (ouders van) spelers, trainers of leiders worden verhaald. Bij het niet betalen van deze boetes zullen verdere sancties door het bestuur worden opgelegd. Clubblad Vanaf januari 2013 zal ons clubblad in principe alleen nog in digitale vorm worden verspreid, d.w.z. middels verzending per email en door plaatsing op onze website. Uiteraard zullen alleen die leden die hun emailadres aan het secretariaat hebben doorgegeven een clubblad in pdfformaat van ons ontvangen. Wilt u toch graag een geprint exemplaar van het clubblad ontvangen (bijvoorbeeld omdat u niet in het bezit bent van een PC), dan kunt dit opgeven bij het secretariaat (Bart Melsert) of bij bestuurslid Arjan ’t Jong. U kunt dan elke 2 weken een papieren clubblad afhalen in ons clubhuis. Parkeren Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de parkeerplaats die voor de ingang van het sportcomplex is gelegen en dan alleen in de parkeervakken. Parkeren op het sportcomplex zelf is niet toegestaan. Wie deze regels niet opvolgt, moet rekening houden met een parkeerbon die door de politie kan worden uitgeschreven. Iedereen kan begrijpen dat in geval van calamiteiten ziekenwagens, brandweerwagens en politieauto’s vrije doorgang op het gehele sportcomplex moeten hebben. Daarnaast moet het terrein vrij toegankelijk zijn voor gehandicapten (in de maand december is het gebeurd dat het rijpad naast onze kantine geheel geblokkeerd was door geparkeerde auto’s en een gehandicapte persoon niet het clubhuis van handbalvereniging Saturnus kon bereiken). Kleedkamers Het bestuur van sv Slikkerveer bedankt Peter Louwerens hartelijk voor de nieuwe sloten die door hem zijn aangebracht in de kleedkamerdeuren beneden in ons clubhuis. We hopen hiermee weer een stukje extra veiligheid in huis te hebben gehaald en daarmee te voorkomen dat er vanuit de kleedkamers kostbare spullen ontvreemd worden.

Loting Ridderkerk Toernooi 2013 bekend Maandagavond 21 januari is tijdens de vergadering van de Ridderkerkse voetbalverenigingen en Sport & Welzijn de loting voor het Ridderkerks Toernooi verricht. Oud-Rijsoordspeler Casper Westerveld van Sport & Welzijn verrichtte de loting en hij koppelde gelijk titelverdediger RVVH aan gastheer Rijsoord. Deze wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 6 augustus om 19.45 uur. Op woensdag 7 augustus spelen eveneens om 19.45 uur Slikkerveer en Bolnes tegen elkaar. De finales van het Ridderkerk Toernooi vinden plaats op zaterdag 10 augustus om 12.00 (wedstrijd om 3e/4e plaats) en 14.30 uur (finale). Het Ridderkerk Toernooi wordt gehouden op het terrein van v.v. Rijsoord aan de Vlasstraat. SOOS U bent wederom van harte welkom op de soos op dinsdag 5 februari van 13.30 tot 16.30 uur.

Slikkerveer wint van Meeuwenplaat Afgelopen zondag speelde Slikkerveer vriendschappelijk tegen de 3e klasser Meeuwenplaat. In de openingsfase keek de ploeg van Richard Mank al gauw tegen een 0-3 achterstand aan. Pas daarna lukte het ook Slikkerveer om de kansen daadwerkelijk te benutten. Via doelpunten van Johan van Wijk, Casper Gerritse Steven van Dongen werd de stand gelijkgetrokken. De bezoekers kwamen daarna toch weer op een voorsprong, maar Jeroen Bossche en Ronald Capelle zorgden ervoor dat er toch een 5-4 overwinning uitgesleept werd. Al met al een prima oefenwedstrijd die in winterse omstandigheden op ons schoongemaakte kunstgrasveld toch gespeeld kon worden.


Slikkerveer E6 Staand vlnr : Bergodan Isik, trainer/leider Harry Breuer, Bilal Cherif, Kianto den Hartog, Collin Valster, Kjell Boele, trainer/leider Ronald Roodbol en Mark Verbeek. Zittend vlnr : Indy Revet, Kevin Verbeek, Ilyas el Abad en Jeffrey Breuer.

Slikkerveer E7 Staand vlnr.: Leider Peter Huizer, Faas Huizer, Jayes de Vormer, Mark Kooijman, Luciano van Aart en leider Cees van Noordenne. Zittend vlnr.: Tim Kranendonk, Rayn Tromp, Dennis Wijnands en Collin Heester. Liggend: Edwin Put. Op de foto ontbreken: Leider Cris Helbers en Ayrton Helbers.

Slikkerveer E8 Staand vlnr.: Giovanni Vos, Eyyubhan Mert, trainerleider Arno van der Linden, Lukas van der Linden en Iris IJsselstein. Zittend vlnr.: Cihan van Ommeren, Nick Knol, Berkan Yilmaz en Jordan Capitein. Liggend: Gino Plaisier.


7


8


Programma van 2 t/m 10 februari 2013 Datum 30-1-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 2-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 3-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013

Aanvang 19:30 15:15 13:15 13:00 12:30 11:00 15:15 15:15 13:15 13:15 11:00 11:00 8:30 11:15 11:15 13:00 9:45 8:45 8:30 9:45 8:30 12:30 8:30 9:45 11:15 11:15 8:30 9:00 9:30 9:45 8:30 8:30 10:45 10:00 14:00 11:00 14:00 10:00 11:30 10:30 10:00 10:00 10:30 12:00 12:00 14:30 13:00 15:15 13:00 15:15 11:00 11:30 11:00 12:45 15:15 11:15 8:30 11:00 9:30 8:30 9:00 8:30

Vertrek 18.00 Rockanje B2 Slikkerveer A1 Slikkerveer A2 11.45 Nieuwerkerk A3 11.00 LYRA B1 10.00 XerxesDZB B2 Slikkerveer B3 Slikkerveer B4 Slikkerveer C1 Slikkerveer C2 09.45 MVV '27 C3 10.00 NSVV D1 07.45 RVVH D3 Slikkerveer D3 Slikkerveer D4 12.00 Ommoord D4 Slikkerveer E1 07.15 Bodegraven E1 Slikkerveer E3 08.45 Smitshoek E8 Slikkerveer E5 11.30 Alexandria'66 E10 07.30 Poortugaal E6 Slikkerveer E8 Slikkerveer E9 Slikkerveer E10 07.30 Rozenburg F1 08.00 Binnenmaas F2 08.30 Spijkenisse F4 Slikkerveer F4 Slikkerveer F5 Slikkerveer F6 09.45 Spartaan'20 MB2 08.45 Brielle MB1 Spartaan'20 1 DEHMusschen 2 Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 10.30 Coal 3 09.30 Oud-Beijerland 1 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 09.30 Oud-Beijerland 2 Slikkerveer VE1 Slikkerveer VE2 13.00 Spirit A1 Slikkerveer A2 Slikkerveer A3 Slikkerveer B1 Slikkerveer B2 09.45 OHVV B1 10.15 Spijkenisse B5 10.00 Smitshoek C1 11.45 Maense C1 Slikkerveer C3 Slikkerveer D1 07.30 Smitshoek D4 10.00 Smitshoek D8 08.15 Melissant D1 07.45 RVVH E1 08.00 HWD E1 07.30 Barendrecht E4

-

Slikkerveer B4 Capelle A1 Smitshoek A2 Slikkerveer A3 Slikkerveer B1 Slikkerveer B2 Zwervers, IJVV de B3 Rockanje B2 Spartaan'20 C3 Binnenmaas C1 Slikkerveer C3 Slikkerveer D1 Slikkerveer D2 Zwervers, IJVV de D4 SJO PFC-Bernisse D3 Slikkerveer D5 Spartaan'20 E2 Slikkerveer E2 Blijdorp E1 Slikkerveer E4 TransvaliaZW E1 Slikkerveer E6 Slikkerveer E7 VOC E10 SHO E9 Overmaas E5 Slikkerveer F1 Slikkerveer F2 Slikkerveer F3 RVVH F6 Poortugaal F6 Spijkenisse F9 Slikkerveer MB1 Slikkerveer MB2 Slikkerveer 1 Slikkerveer 2 WCR 2 Coal 2 Slikkerveer 5 Slikkerveer 6 Poortugaal 5 Hellevoetsluis 1 Slikkerveer 9 DRL VE3 Hekelingen VE1 Slikkerveer A1 Rockanje A1 Moerkapelle A1G Capelle B1 Zwervers, IJVV de B2 Slikkerveer B3 Slikkerveer B4 Slikkerveer C1 Slikkerveer C2 GLZ Delfshaven C3 Smitshoek D1 Slikkerveer D2 Slikkerveer D3 Slikkerveer D4 Slikkerveer E1 Slikkerveer E2 Slikkerveer E3 9

Scheidsrechter en/of terrein Korteweg 10 M.M. de Witte Dorrestein 2 A. Sheombarsing / Veilingweg 26, De Lier I.Stravinskysingel

O. Kocak Doelpad 2, Maasland Wilhelminastraat, Numansdorp Spoerlaan

Heidekruid 5 Groenezoom 1 Smitshoekse Baan Leningradweg Albrandswaardseweg

Vinckseweg Sportlaan, Maasdam Lange Groeneweg 100

Oldegaarde Geuzenpark 2, Vierpolders J.J.M. Senders / Oldegaarde M.B. Fraenk / Oldegaarde H. Sewnandan Oldegaarde Langeweg 18

Langeweg 18

Sportlaan 3, Ouderkerk a/d IJssel

S.H.J. van Gent Eeweg 31, Oudenhoorn Lange Groeneweg 100 M. Witte / Smitshoekse Baan Spaanseweg 3

Smitshoekse Baan Smitshoekse Baan Binnenweg 74 Sportlaan Taludweg 5, Rotterdam Dierensteinweg


9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 9-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 27-1-2013

9:45 10:15 11:15 10:30 8:30 10:00 9:45 11:15 8:30 9:45 8:30 8:30 11:45 14:00 11:00 11:30 11:30 10:00 12:00 14:00 11:00 11:00 9:30 9:30

09.15 09.30 07.30 09.00

07.30 07.30 10.45

10.30 10.45 13.00 10.00 10.00 08.30 08.30

Slikkerveer E4 Overmaas E4 Slikkerveer E7 Ommoord E4 Kocatepe E4 Piershil E1G Slikkerveer F1 Slikkerveer F2 Slikkerveer F3 Slikkerveer F4 Spartaan'20 F7 Rijnm/Hgvl.Sp. F3 SHO MB1 Slikkerveer 1 Slikkerveer 2 DRL 2 DEHMusschen 3 Slikkerveer 5 Flakkee 2 Spartaan'20 7 Vierpolders 2 PKC '85 VE2 NOCKralingen VE1 DEHMusschen VE1

-

Spijkenisse E8 Slikkerveer E5 CVV-Mercurius E2 Slikkerveer E8 Slikkerveer E9 Slikkerveer E10 Binnenmaas F1 Strijen F1 DRL F2 DRL F6 Slikkerveer F5 Slikkerveer F6 Slikkerveer MB1 SCO '63 1 SCO '63 2 Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 DEHMusschen 4 Slikkerveer 6 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 Slikkerveer VE1 Slikkerveer VE2 Slikkerveer VE2

Varkenoord Heidekruid 5 Oldegaarde Molendijk 31

Oldegaarde Botreep 21, Hoogvliet Langeweg, Oud Beijerland M. van Ekelenburg A. Essaghir H. Sewnandan / Spinozaweg Oldegaarde Oostplaatseweg, Middelharnis Oldegaarde Coosenhoeckstraat 26-a Prinsenlaan 900 Toepad Oldegaarde

Jeugdafdeling HDI-Gerling brigade actief tijdens winterstop Al bijna twee maanden geen competiteverplichtingen voor de HDI-Gerling brigade maar het keurkorps van coach Ernst zit zeker niet stil. Zoals gebruikelijk elk jaar vond eind december het traditioneel zaalvoetbaltoernooi plaats (met alle A teams) met Inter Milan als glorieus (en eenvoudig...) winnaar. Tussendoor werd er nog geoefend tegen TOGB en afgelopen zaterdag werd het Reyerbos vereerd met een bezoek van de HDI-Gerling equipe. Van 10.00 tot 12.00 hadden we de tennishal afgehuurd en konden de boys zich uitleven met het tennisracket. Voor de één wat onwennig, voor de ander een makkie (toch, Kench..). Fc Terwelde geraakte tot in de finale maar werd daar afgedroogd door twee ouwe lullen.....(shame on you guys...). Al met al een superochtend wat de teambuilding zeker ten goede kwam. Dank nog aan de ballenjongens Dimmagie, Doni en Tankie en nu maar hopen dat de dooi snel inzet en we weer het gras onder de voeten kunnen voelen! T.O.G.B. A1 - Slikkerveer A1 (vrs) Het vetpercentage na de feestdagen was voor vele boys na al die kalkoenen, appelflappen en oliebollen veel te hoog zodat er afgelopen week keihard getraind werd door de HDI-Gerling brigade. Coach Ernst hoorde het woord "kampioenschap" vele malen vallen maar (terecht) wilde hij hier niets over horen aangezien we maar eerst het gat moeten dichten met koploper SHO. Gelukkig konden we vandaag oefenen in Berkel tegen T.O.G.B. voordat aanstaande zaterdag dus de kraker tegen SHO op het programma staat. Zonder de Tank (Eurodisney), Rootje en Alex werd er rond 15.00 uur aangevangen op een vrieskoude zaterdag. Al snel vier de eerste goal. Robbie speelde Huub aan en strak schoof hij de bal binnen. Meteen daarna een splijtende pass van Kenchie op Romano maar de keeper kon zijn heiligdom van doorboren vrijwaren. Al snel werd duidelijk dat Slikkerveer een maatje te groot was voor haar tegenstander en Robbie kon door twee "pisballegies" de score opvoeren. Wel voor rust een tegentreffer doordat de spits simpel langs drie (!) verdedigers liep en Rickie verschalkte. Tijdens de rust een siroopie waar een kom snert meer op zijn plek was geweest. Gerard kwam de geblesseerde Mitch vervangen (duidelijk met zijn verkeerde schouder uit bed gestapt..) en ook Dimmagie kwam de gelederen versterken (mooie pot hè, vorige week..). Robbie zette Huub vrij voor de goal en even daarna kapte eerstgenoemde een man of drie uit en schoof onberispelijk nummer vijf binnen. Ook Kenchie deed nog een duit in het zakkie en uit een vrije trap schoof Dywan/Imon fraai de zevende treffer binnen. Door concentratieverlies moest Rickie nog éénmaal vissen. Conclusie: een zeer gemakkelijk gewonnen wedstrijd en of dit perspectief biedt voor aanstaande zaterdag...? Gesp.

Nr

Team

21

1

35

9

24

37

23

39

Nr

Team

1

Spartaan'20 A2

12

28

48

SHO A1

12

28

3

Slikkerveer A1

12

4

Capelle A1

11

Gesp.

Punten

Voor

Tegen

Slikkerveer A2

6

15

26

8

2

Rockanje A1

6

11

20

15

30

3

NBSVV A1

6

10

14

12

18

4

Brielle A2

6

10

13

11

Leonidas A2

4

9

16

9

Punten Voor Tegen

5

CWO A1

12

22

43

29

5

6

Barendrecht A2

12

17

38

36

6

Barendrecht A3

7

9

9

17

7

Zwaluwen A1

11

16

25

25

7

Spartaan'20 A3

6

8

13

13

8

Spirit A1

12

13

23

26

8

Rhoon A1

6

5

13

18

9

Poortugaal A1

12

12

26

39

9

Gravendeel A1

6

4

15

26

10

Kocatepe A1

12

9

19

46

10

Smitshoek A2

7

4

14

24

11

Zwervers, cvv A1

11

6

16

45

12

OVV A1

11

0

10

35 10


11


Nr.

Team

Gesp

Punten

Voor

Tegen

Nr.

Team

Gesp.

Punten

Voor

Tegen

1 VOC A3

6

15

23

12

1 Westlandia B1

12

32

43

13

2 Excelsior'20 A3

5

12

17

14

2 Oliveo B1

12

26

41

15

3 Slikkerveer A3

6

12

22

8

3 SHO B1

12

25

43

20

4 RVVH A2

6

12

20

11

4 Capelle B1

12

22

44

21

5 XerxesDZB A3

7

12

16

14

5 Brielle B1

12

21

33

13

6 Nieuwerkerk A3

4

9

13

7

6 RKDEO B1

12

21

29

15

7 DCV A2

7

6

13

18

21

29

21

5

3

12

15

9 Moerkapelle A1G

4

0

4

27

7 LYRA B1 Zwervers, IJVV de 8 B1

12

8 VELO A3

12

12

17

38

4

-1

3

17

9 Excelsior'20 B1

12

10

31

33

10 Zwaluwen B1

12

10

23

34

11 Slikkerveer B1

12

3

11

60

10 Spijkenisse A3

12 Schipluiden B1 12 3 3 64 Slikkerveer A1 - Nieuwenhoorn A1 (vrs) Heel slim gezien Marcel! In principe zouden we alleen de datum kunnen veranderen want zelfs de uitslag is hetzelfde geworden als toen de HDI-Gerling de strijd aanging met Nieuwenhoorn (getraind door de immer fanatieke en meelevende Fred..) in agustus vorig jaar. Vooraf waren er nog wat vraagtekens over het wel of niet doorgaan van deze partij aangezien het flink gesneeuwd had. Gelukkig vond de scheidsrechter dit echter geen probleem en om 15.15 uur kon de bal de eerste omwenteling maken. De strijd was aardig in evenwicht en veel kansen waren er niet te bespeuren in de eerste helft. Toch was het Slikkerveer dat op voorsprong kwam. Dinno (je hebt gelijk: sommige stukken op het veld waren niet schoon te krijgen...) speelde Huub aan en met een simpele voetbeweging gaf hij de keeper het nakijken. Na een heerlijk verkwikkend bakkie thee (met veel liefde gezet door terreinmanager Cor) bracht coach Ernst maar liefst vier wissels ten tonele. Na zo'n tien minuten in de tweede heflt waren we getuige van een uniek moment. Dymon zette met veel gevoel voor en Dimmagie kopte (jazekers..) de bal "steenhard" tegen de touwen. Zo gelukkig als een kwal in het volle maanlicht nam hij ieders complimenten in ontvangst. Nog was de koek niet op en debutant Adam (een copy van Enre) knalde nummer drie tegen de touwen. Na een glijpartij achterin werd de bal op de stip gelegd maar met een katachtige reflex wist Rick de nul te houden. Een nuttige oefenpartij zo vlak voor het tweede gedeelte van de competitie.

Senioren Slveer 1,Slveer 2, Slveer 3:worden door de trainers bekend gemaakt. Slikkerveer 4: s.maase, j.alblas, b.blinksma, y.blom, b.de.bruin, n.van dijk, j.maris, d.schouten, j.v.d.spoel, b.schop, c.schop, r.schop, s.de weerdt, a.zonneveld, l.rijsdijk Slikkerveer 5: s.bode, r.visser, d.bothoff, m.van beem, r.van ee, l.hofman, b.hoogerbrugge, w.hoogerbrugge, j.kähler, j.kooijman, r.luijcx, r.noor-lander, d.noorlander, t.ringlever, i.v.d.sluis, a.stoop, e.stoffels, f.vlasblom , j.simonis, n.schouten Slikkerveer 6: g.j.brouwer, b.aardoom, h.driesens, a.heinsman k.hoorweg d.ketting , p.vd.keur, c.krans, a.v.d.nosterum, d.nisevic u.ollong, g.revet a.van santen, r.tump, j.vlasblom, r.de.werk, a.vink Slikkerveer 7: m.groeneweg, b.belder, r.boersma, s.dorsman, m.v.duffelen, n.jansen, s.jenkinson, b.de jong, m.lodder, r.louter e.mathlener d.verheezen, b.visser, r.v.d.vlies, p.v.d.vlies, l.daane, f.hoogerbrugge Slikkerveer 8:f.v.beek, p.van baarle, p.bakker, r.blouw, cj.crezee, a.de deugd, m.hepkema, r.hoogerwerf, j.kelder, j.koekebacker, j.koorneef e.legerstee, k.van leuven, w.a. rijsdijk, l.schox, m.verbaas, p.wernke v.wernke Slikkerveer 9: r.hollemans, r.andeweg, e.achouatte, r.v.dijk d.v.ijzendoorn t.jansen , p.v.rosmalen , m.suijkens , a.disseldorp, e.velinga, d.velthuizen, j.velthuizen, m.velthuizen, s.vd.keur, k.jansen Slikkerveer Ve 1: t.van bennekom, r.evers, j.de groot e.hamstra, e.v.d.horst, a.’t jong, c.w.van leenen, h.v.leenen, s.v.reede, f.rovers, p.de.ruiter, r.schaddelee, a.scheper, j.vd.tol, r.de wilde, j.zuydweg, m.mulder, w.mourus Slikkerveer Ve 2: d.maris, l.assenberg-van eijsden, c.v.d.beek, j.v.beek e.bouwmeester, g.brandt, b.hacquebard, d.huybregts, d.kapper r.konijnenburg, a.lekkerkerker, h.maris, w.peijs, f.rietdijk, r.smits, m.tholenaar, j.valster, m.vt.hoff

Programma 3 februari AGE 1 Olympia 1 SCO '63 1 Spartaan'20 1 UNIO 1 Unitas Zwervers, cvv 1

-

DONK 1 XerxesDZB 1 DRL 1 Slikkerveer 1 OVV 1 Poortugaal 1 VFC 1

Programma Slikkerveer 1 Programma 10 februari DONK 1 DRL 1 OVV 1 Poortugaal 1 Slikkerveer 1 VFC 1 XerxesDZB 1

12

-

UNIO 1 Zwervers, cvv 1 Spartaan'20 1 AGE 1 SCO '63 1 Olympia 1 Unitas


13


Positie 1e elftal

Gesp.

Gew.

Gelijk

Verl.

Punten

Voor

Tegen

1

Zwervers, cvv 1

13

10

1

2

31

42

16

2

XerxesDZB 1

13

7

4

2

25

27

12

3

Olympia 1

13

6

3

4

21

18

21

4

Poortugaal 1

12

6

2

4

20

27

21

5

DRL 1

12

6

2

4

20

25

21

6

OVV 1

13

5

3

5

18

20

27

7

Spartaan'20 1

12

5

2

5

17

25

21

8

Unitas

11

5

1

5

16

27

29

9

DONK 1

13

4

3

6

15

22

31

10

Slikkerveer 1

12

4

2

6

14

25

29

11

AGE 1

13

3

5

5

14

22

26

12

UNIO 1

13

3

4

6

13

18

26

13

SCO '63 1

13

4

1

8

13

13

21

14

VFC 1

13

2

3

8

9

10

20

Gesp.

Gew.

Gelijk

Verl.

Punten

Voor

Tegen

Positie 1

Slikkerveer 2

12

11

0

1

33

46

13

2

Poortugaal 2

12

7

3

2

24

35

21

3

JHR 2

11

7

2

2

23

40

22

4

Neptunus-Schiebr. 2

12

7

2

3

23

34

22

5

OVV 2

12

7

1

4

22

37

26

6

DEHMusschen 2

11

6

1

4

19

30

31

7

Antibarbari 3

11

5

1

5

16

34

36

8

Spartaan'20 3

12

4

2

6

14

30

31

9

LMO 2

12

2

4

6

10

26

30

10

Excelsior'20 3

12

1

4

7

7

15

36

11

Feyenoord AV 3

11

1

1

9

4

17

45

12

SCO '63 2

12

1

1

10

4

11

42

Gesp.

Gew.

Gelijk

Verl.

Punten

Voor

Tegen

Positie 1

DHZ 3

12

9

3

0

30

42

9

2

Slikkerveer 3

12

8

3

1

27

48

19

3

OHVV 2

11

6

4

1

22

36

21

4

WCR 2

12

8

1

3

22

48

23

5

DRL 2

12

6

1

5

19

45

34

6

GLZ Delfshaven 3

11

5

2

4

17

32

26

7

Hekelingen 2

12

3

3

6

12

26

37

8

TransvaliaZW 2

11

3

2

6

11

25

58

9

Poortugaal 3

12

3

2

7

11

29

40

10

Overmaas 2

12

2

3

7

9

20

34

11

PFC 3

11

2

1

8

7

15

38

12

Abbenbroek 2

12

2

1

9

7

27

54

14


15


16

Weekbrief 28 Januari 2013  
Weekbrief 28 Januari 2013  

Weekbrief sv Slikkerveer

Advertisement