Page 1

1


“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 36e JAARGANG NUMMER 11 Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger 06--83218177 vz@svslikkerveer.nl Secretaris Rinus Hitzert 06-53526893 secr@svslikkerveer.nl Penningmeester: Rob de Ruijter 06-10343585 pm@svslikkerveer.nl Voetbalzaken Ruud Naaijkens 0180-429081/06-16082428 vtz@svslikkerveer.nl Jeugdzaken: Bert Schouten 06-23751509 vzj@svslikkerveer.nl Onderhoud: Ron Noorlander 06-53251856 oh@svslikkerveer.nl Commerciële Zaken Cees-Jan Crezee 06-47490188 cz@svslikkerveer.nl PR & Communicatie: Arjan ’t Jong 078-6127439 pr@svslikkerveer.nl Kantinezaken: Marco Schouten 06-53251853 kantine@svslikkerveer.nl

MAANDAG 6 JANUARI 2014 Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel: 0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Rabobank: 35.54.78.242 t.n.v. Penningmeester sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl Wedstrijdsecretarissen Senioren 1-3 Senioren 4-9 & veteranen

Ruud Naaijkens Gilles Brandt, Dick v.d. Meer,

T.: 06-16082428 T.: 06-30510073 T.: 06-15957265

Junioren Pupillen t/m Kabouters

Marcel Kerssies, Jan Kuiper,

T.: 06- 43118019 T.: 06-42241374

E.: vtz@svslikkerveer.nl E.: sclagsen@svslikkerveer.nl E.: scheidsrechters@ svslikkerveer.nl E.: secrabc@svslikkerveer.nl E.: secrdef@svslikkerveer.nl

Jeugdcommissie Voorzitter: T.: 06-23751509 Bert Schouten Algemeen secretaris + wedstrijdscretaris junioren: Marcel Kerssies T.: 06-43188019 Coördinator A-junioren: Wim Schouten T.: 06-20671330 Coördinator B-junioren: T.: 06-20013304 Rene van Doornn Coördinator C-junioren+D-pupillen: Patrick Dizy T.: 06-53399317 Coördinator E- + F-pupillen: Chris van Zielst T.: 06-51095520 Coördinator Meisjes: Vacature T.: 06Wedstrijdscretaris pupillen: Jan Kuiper T.: 06-42241374 Toernooi secretaris Christel Blaak T.: 06-12038893

E.: vzjeugd@svslikkerveer.nl E.: secretarisjeugd@svslikkerveer.nl E.: coorda@svslikkerveer.nl E.: coordb@svslikkerveer.nl E.: coordcd@svslikkerveer.nl E.: coordef@svslikkerveer.nl E.: coordmv@svslikkerveer.nl E.: secrdef@svslikkerveer.nl E.: toernooien@svslikkerveer.nl

Voetbaltechnische zaken jeugdafdeling Hoofd Jeugdopleiding: Richard Mank T.: 06-14219987 E.: hjo@svslikkerveer.nl TJC Middenbouw: Robin Westerman T.: 06-18992747 E.: tjcmb@svslikkerveer.nl TJC Onderbouw: Johan Koutstaal T.: 06-14727915 E.: tjcob@svslikkerveer.nl TJC Meisjes: Vacature T.: 06E.: tjcmv@svslikkerveer.nl Hoofd Keepersopleiding: Ricardo Kieboom T.: 06-10810841 E.: hkopl@svslikkerveer.nl

Trainers senioren-selectie en verzorgers

Ereleden : Arie van Beek Joop Stolk Piet Schop Ruud Naaijkens Gerard L. Hagendijk Leden van Verdiensten : Theo Jagt Jan Kooijman Leen Meuzelaar Jan Pool

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Verzorgers Sel: Verzorgers Jun:

Richard Mank Danny Wijnstekers Cees Opmeer Bert Heeselaars Juan Fortes

T.: 06-14219987 T.: 06-50871828 T.: 06-29621983 T.: 0180-410697 T.: 0180-618406

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad Piet Schop e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2 g.hagendijk@zonnet.nl 2984 EG Ridderkerk Arjan ’t Jong Arie de Vries


Nieuwjaarstoespraak sv Slikkerveer 2 januari 2014 Hartelijk welkom allemaal op deze Nieuwjaarsreceptie van sv Slikkerveer. Vandaag wil ik zoals gebruikelijk even kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2014, waarin ook weer heel veel staat te gebeuren. 2013 was voor Slikkerveer op veel terreinen een moeilijk jaar. Allereerst was daar het overlijden van mijn maatje Frank Kieboom, die natuurlijk veels te jong is overleden. Een grote klap voor de naaste familie en vrienden van Frank, maar uiteraard ook voor de hele club. Voor de steun in deze moeilijke periode wil ik iedereen vanaf deze plaats nogmaals bedanken. Daarnaast was het ook organisatorisch een moeilijk jaar, want er kwamen wat lichte haperingen in de geoliede machine, die deze club groot heeft gemaakt. Ook mede door de wellicht wat te sterke groei in het jaar ervoor daalde in 2013 het aantal leden van 853 naar 819. Op de inzet van dezelfde vrijwilligers werd steeds vaker een beroep gedaan en dat heeft veel energie gekost. Ook in het bestuur zijn in de samenstelling wijzigingen doorgevoerd. Zo is afscheid genomen van Bart Melsert, Jos van Eerden, Hans Goedegebuur en Peter Plaizier. Gelukkig zijn daar inmiddels weer nieuwe enthousiaste bestuursleden voor terug gekomen met Bert Schouten, Marco Schouten, Cees-Jan Crezee, Rinus Hitzert, Rob de Ruijter en Dennis Bothoff. Maar om in voetbaltermen te blijven; alle automatismen moeten wel weer opnieuw ingeslepen worden. Op sportief gebied zette ons eerste elftal vooraf in voor de bovenste plaatsen, maar waren we aan het einde van de competitie blij dat handhaving een zekerheid werd. Een geweldige prestatie werd geleverd door ons tweede elftal dat kampioen werd en daarmee promoveerde naar de reserve eerste klasse. Ook de promotie van A1 naar de landelijke 4e divisie was een opsteker van jewelste. En tot slot vind ik het belangrijk om te melden, dat we inmiddels dit seizoen voor het eerste ook meedraaien in de KNVB-competitie met twee teams bij de mini-pupillen en dat ook voor ons Auti-team een eigen competitie is opgezet, waarin met veel plezier gevoetbald wordt. Ik wil jullie dan ook allemaal hartelijk danken voor jullie inzet in 2013 en hoop dat dit ook zo blijft in 2014. Dan nu 2014. Inmiddels zitten we al weer halverwege een nieuw seizoen, dat hopelijk aan het einde hiervan weer een paar nieuwe kampioenen zal gaan opleveren. Daarnaast zijn er weer diverse activiteiten gepland in de komende periode. Zo zal er op 7 februari een geweldige Voetbal Koppel Quiz worden gehouden. Sommige van ons hebben al geoefend tijdens het Nationaal Kampioenschap, dus beloofd heel wat te gaan worden. Daarnaast worden er straks weer thuistoernooien gehouden voor alle jeugdteams, krijgen we dit jaar weer het Slikkerveer 7 of wordt het toch het Slikkerveer 8 toernooi weer terug en is er voor onze sponsors weer het Six to Six toernooi. Het seizoen zal weer worden afgesloten met het Tentenkamp voor onze jongste voetballertjes. Daarom wil ik samen met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Jubilarissen in zonnetje gezet tijdens Nieuwjaarsreceptie Op donderdag 2 januari hield sv Slikkerveer haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in haar clubhuis op het Reijerpark. Traditiegetrouw hield voorzitter Joop van Ettinger zijn Nieuwjaarsspeech en werden daarna samen met erelid en clubarchivaris Gerard Hagendijk alle jubilarissen in het zonnetje gezet. Hoogtepunt daarbij was natuurlijk het 70-jarige jubileum van Bart Ouwens, die zich als junior in de Tweede Wereldoorlog aanmeldde bij de vereniging en de club altijd trouw is gebleven. Vele jaren als actief voetballer in de hoogste juniorenteams en later in het eerste elftal. Later werd de stap gemaakt naar het derde elftal en daarna bij de veteranen. Ook als vrijwilliger was Bart zeer actief, zo was hij onder andere terreinchef en medewerker van de bouwploeg, die het huidige clubhuis hebben gebouwd. Ook een bijzonder jubileum was er voor Cor van Driel. Inmiddels 60 jaar als lid aan de vereniging verbonden en nog altijd zijn steentje aan het bijdragen in de kantine of het verkooppunt langs het hoofdveld, maar op verschillende terreinen voor de club actief geweest en dat laatste geld ook voor Piet Westbroek die 50 jaar lid is van Slikkerveer. Ron Evers, die 40 jaar lid is van de club ontbrak helaas bij de huldiging, maar is nog altijd actief voetballer bij de veteranen. Tot slot werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap het rustende lid Hans van Lint en de nog altijd actieve leden Ivo van der Sluis en Ronald Hoogerwerf. Tot slot van de avond reikte Gerard Hagendijk aan voorzitter Joop van Ettinger nog een fraaie cheque uit van â‚Ź 2500,- bestemd voor de Jeugdafdeling, zijnde de opbrengst van de Club van 50 van het seizoen 2012/2013. Daarna bleef het uiteraard nog lang gezellig in de kantine en werd er door de leden al weer volop positief gespeculeerd over de verrichtingen van de diverse teams in 2014. Algemene Ledenvergadering op vrijdag 31 januari 2014 De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 31 januari 2014 en begint om 19.30 uur. Inmiddels ziet de concept agenda hiervoor als volgt uit: agenda ledenvergadering, aanvang 19:30 uur 1. opening door de voorzitter 2. mededelingen 3. vaststelling notulen vorige vergadering (28 juni 2013) 4. benoeming van bestuursleden: - Marcel Kerssies (algemene zaken) 5. jaarverslag bestuur over het afgelopen verenigingsjaar 6. financieel jaarverslag bestuur over het afgelopen boekjaar 7. balans en staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar 8. verslag kascommissie over het afgelopen boekjaar 9. rondvraag Alcoholgrens bij Slikkerveer ook naar 18 jaar Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Dat geldt uiteraard ook voor de kantine van sv Slikkerveer. Verder mogen per 1 januari 2014 jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages enz. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

3


Nu opgeven voor de Vierde Voetbal Koppel Quiz Op vrijdag 7 februari vormt het Sliknest het podium voor alweer de vierde editie van de Voetbal Koppel Quiz. In een avondvullend programma zullen vijftig duo’s met elkaar in gezellige strijd hun hersens breken over onder meer Oranje, de Eredivisie, de Champions League en EK’s en WK’s. Er is in voetballand het afgelopen jaar weer genoeg gebeurd om over na te kaarten; Brazilië maakt zich met spanning op voor het langverwachte debuut van Louis van Gaal op een eindronde, Slikkerveer exponent Mick van Buren vond zijn doorbraak in Denemarken en Ron Jans concurreert tegenwoordig met zijn FC Zwolle met de traditionele top drie. Natuurlijk worden de deelnemers ook genoeg aan de tand gevoeld over de jaren 70, 80 en 90. Aanmelden gaat via quiz@svslikkerveer.nl. Vergeet naast de namen niet het teamnaam te vermelden. Deelname is €10,- per koppel, die in de kantine voorafgaand aan de quiz betaald zal worden. De aanvang van de voetbalquiz is 19:30 uur. Bedankje Blij verrast door de mooie fruitmand die mij is aangeboden door sv Slikkerveer, wil ik hierbij iedereen hartelijk bedanken. Die extra vitaminen kon ik goed gebruiken, na de operaties aan mijn vingers. Verder wens ik iedereen een sportief en gezond 2014 toe. René Oostdijk (begeleider/loop-coordinatie-trainer) Digitale weekbrief Geïnteresseerd om de weekbrief digitaal te ontvangen? Meldt u zich dan aan via het emailadres: clubbladslikkerveer@yahoo.com. De weekbrief is uiteraard ook te zien op de website: www.svslikkerveer.nl. Klaverjasavonden 2013-2014 Inmiddels zijn de klaverjasavonden gestart met de eerste ronde, maar ook geïnteresseerden, die nog niet mee hebben gedaan kunnen zich nog aanmelden . Per avond is het inschrijfgeld € 3,00. Aan het eind van het seizoen zijn er drie prijzen te winnen van respectievelijk 100,--, 75,-- en 50,-- euro. Om voor deze prijzen in aanmerking te komen moet men minimaal 6 van de 8 avonden aanwezig zijn. De avonden zijn gepland voor: 18 april Pasen eieren klaverjassen en de reguliere competitieavonden: 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 2 mei. Voor meer informatie kan men terecht bij Wil Mulder 06-36436675 of via email j.mulder79@upcmail.nl. Pannaveldje zoekt nieuwe sponsors Zoals u wellicht weet is in 2008 bij de entree van het sportpark van SV Slikkerveer een “pannaveldje” en een klein speeltuintje aangelegd. Dit veldje is sindsdien dagelijks in gebruik door met name de jongste jeugd van Slikkerveer, die er niet alleen kunnen voetballen, maar zich ook in de naastgelegen speeltuin kunnen vermaken. Dit is destijds mede door bijdragen van grote en kleine sponsors tot stand gekomen. Velen hebben destijds een driejarig contract afgesloten ter ondersteuning hiervan, waarvoor de club op de boarding van het kleine ‘’stadionnetje’’ een reclame-uiting heeft geplaatst overeenkomstig de wensen van de begunstigers. Om de sv Slikkerveer te ondersteunen zijn we op zoek naar nieuwe begunstigers, die niet alleen de club een warm hart toedragen, maar ook het ‘’stadionnetje’’ van onze jongste jeugd een nieuwe impuls te geven. Wij willen u daarom vragen of uw bedrijf of wellicht persoonlijk geïnteresseerd bent om het ‘’stadionnetje’’ mede te adopteren? U kunt hierbij ook aan familie zoals opa’s, oma’s of u als ouder denken voor het laten plaatsen van een bord met de naam van uw kind of kleinkind. Voor een bedrag van € 65,- inclusief BTW per seizoen (minimale contractduur 3 jaar) steunt u hiermee namelijk de jeugd van sv Slikkerveer. U krijgt hiervoor een reclamebord van 50 cm bij 30 cm op de boarding van het pannaveldje. Dit veldje behoudt daarmee zijn professionele uitstraling en blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de voetbaljeugd. Door de situering van het pannaveldje (gelijk na de toegangspoort van sv Slikkerveer) bent u ervan verzekerd dat de reclame-uiting van uw bedrijf of uw persoonlijke steun aan uw kind of kleinkind de vele bezoekers van het sportpark zeker op zal vallen. Iedereen die naar de kantine gaat of naar het hoofdveld loopt zal namelijk langs het veldje lopen en hier zeker een blik op werpen. Wij hopen dat u de sv Slikkerveer wilt ondersteunen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich melden bij Cees-Jan Crezee of Dennis Bothoff, die bereikbaar zijn via emailadres cz@svslikkerveer.nl. Wees er snel bij want er zijn maar zo’n 80 plaatsen beschikbaar. Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Dennis Bothoff en Cees-Jan Crezee. Revanche wedstrijd in Derby der Veteranen Op zondag 22 december werd een eerste Derby der Veteranen gespeeld op het hoofdveld tussen de teams van VE1 en VE2. Aangezien dit duel, dat onder prima leiding stond van scheidsrechter Leen de Ruiter, een 2-2 gelijkspel opleverde wordt op zondag 12 januari een heuse revanche wedstrijd gespeeld. Aanvang van dit tweede duel der Veteranen dit seizoen is om 12.00 uur. Na afloop van het duel zal er ook nog een prijsuitreiking plaatsvinden van de ‘Beste speler van de beide Derby’s’. SLIKKERVEER S O O S U bent van harte welkom in ons Sliknest voor de SOOS op dinsdagmiddag. De volgende soos is op dinsdagmiddag 7 januari van 13.30 – 17.00 uur. Naast kaarten e.d. is er ook gelegenheid om te biljarten. Tot ziens, Gerard Hagendijk

4


5


Slikkerveer knokt zich terug naar 2-2 gelijkspel bij JHR In de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar speelde Slikkerveer een uitduel bij JHR in Rotterdam met meerdere gezichten. Met name in de eerste helft speelde het zonder branie en lef. Het gevolg hiervan was dat het al vrij snel in de eerste helft achter kwam te staan. In de derde minuut wist Mitchel van der Spoel de bal eerst nog een keer knap over de lat te tikken. Maar in de vijfde minuut dacht hij als eerste de bal te kunnen aantikken, maar Iva Chobin van JHR was hem net te snel af en kon eenvoudig binnen koppen: 1-0. Pas in de negende minuut kreeg Slikkerveer een eerste kansje, maar de vrije trap van Steven van Dongen was iets te hard en ging over alle spelers voor het doel heen. In de veertiende minuut bereikte Hugo ATjak bijna Casper Gerritse voor het doel, maar de keeper van JHR was eerder bij de bal en werkte deze nog net over de eigen achterlijn. Daarna golfde het spel aardig op en neer, maar wist Slikkerveer amper de spitsen te bereiken. JHR daarentegen was behoorlijk dreigend over de zijkanten en schoot een aantal keer door het centrum op het doel van Slikkerveer, maar de schoten waren niet zuiver genoeg. Pas in de laatste minuten voor de rust zette JHR nog een goed aan. Eerst wist Mitchel van der Spoel nog een bal goed naast te tikken, maar uit de hoekschop die volgde kreeg JHR wederom een goede kans. In eerste instantie kon de bal nog gered worden, maar een rebound kwam aan de rechterkant van het veld terecht. Uit de voorzet die volgde kon de vrijstaande Iva Chobin eenvoudig zijn tweede doelpunt binnen koppen voor JHR: 2-0. In het restant van de eerste helft werd ondanks de vijf minuten extra tijd geen kansen meer genoteerd. In de tweede helft was Slikkerveer vastbesloten om de achterstand ongedaan te maken. Echter in de derde minuut na rust werd een stevige ingreep van Steven de la Rambelje beoordeeld door de scheidsrechter Toonen met een directe rode kaart en stond Slikkerveer ook nog met een numerieke minderheid op het veld. Nadat even alle posities weer even goed gezet moesten worden trok Slikkerveer weer met snelle aanvallen ten strijde. Een prima dieptepass in de 56-ste minuut op Casper Gerritse werd in de loop goed meegenomen. Ondanks dat Gerritse licht naar de rechterkant moest uitwijken schoot hij de bal keurig binnen in de verre hoek: 2-1. Twee minuten later bracht Steven van Dongen redding op de doellijn na een inzet van JHR. Het spel golfde in deze periode snel op en neer. In de 60ste minuut nam Casper Gerritse een diepe bal keurig in één keer aan, omspeelde daarmee meteen de laatste verdediger en haalde alleen voor de keeper van JHR hard en strak uit: 2-2. Daarna bleef JHR kansen creëren om weer op voorsprong te komen, maar stond er telkens wel een verdediger van Slikkerveer goed opgesteld of was het Mitchel van der Spoel die de bal goed uit het doel hield. In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot JHR nog van dichtbij op de paal en kwam Slikkerveer goed weg. Aan de andere kant kregen Casper Gerritse, Johan van Wijk en de ingevallen Robert Kosten ook nog een aantal kleine kansjes, maar bleef het bij de 2-2 stand. Johan van Wijk moest nog met een tweede gele kaart, dus rood, vertrekken, zodat Slikkerveer de wedstrijd eindigde met negen spelers. Ondanks dat behaalde de ploeg van trainer Richard Mank een verdiend punt in een duel dat beide kanten op had gekund. Opstelling:Mitchel van der Spoel, Roy Schep, Mark Offerman, Steven de la Rambelje, Mike van Dongen, Stefan van Buuren, Demir Oguzhan, Johan van Wijk, Steven van Dongen, Hugo A-Tjak (80 – Robert Kosten) en Casper Gerritse. 6


7


8


Wedstrijdprogramma t/m 19 januari 2014 Datum 11-1-2014 11-1-2014 11-1-2014 11-1-2014 12-1-2014 12-1-2014 12-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 18-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014 19-1-2014

Aanvang 10:00 11:00 11:00 9:30 10:00 14:00 10:30 15:00 13:30 13:15 11:00 15:15 13:15 15:15 9:30 13:15 11:15 11:15 8:30 8:30 11:15 8:30 9:45 9:45 8:30 9:45 8:30 8:30 10:30 10:00 9:45 10:00 13:00 11:15 8:30 11:30 10:15 14:00 14:00 14:00 10:00 11:00 10:30 14:00 10:00 11:00 12:00 12:00

Vertrek Wedstrijd 09.15 RVVH B3 Slikkerveer B4 09.45 DBGC D1 08.30 CWO D1 Slikkerveer 5 Slikkerveer 7 09.30 Oud-Beijerland 2 13.30 Forum Sport A1 12.15 Schoonhoven A1 Slikkerveer B1 10.15 Bolnes B2 Slikkerveer B4 Slikkerveer C1 Slikkerveer C2 08.30 GOZ C2 Slikkerveer C4 Slikkerveer D1 Slikkerveer D2 07.30 Smitshoek D5 07.30 Barendrecht D7 Slikkerveer D5 07.30 VFC D5 Slikkerveer E1 Slikkerveer E2 07.30 Smitshoek E5 Slikkerveer E4 Slikkerveer E5 Slikkerveer E6 09.30 Zwervers, IJVV de E5 09.00 Nieuwerkerk E12 08.45 Smitshoek F2 09.15 RVVH F3 12.00 Spartaan'20 F5 10.15 Poortugaal F4 Slikkerveer F5 10.30 Zwervers, cvv MP1 09.15 Zestienhoven MP1 Groeneweg 1 Nieuwkoop 2 Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 10.00 Besiktas 2 09.30 Oud-Beijerland 1 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 10.00 PFC 4 Slikkerveer VE1 Slikkerveer VE2

-

Slikkerveer B2 Deltasport B1 Slikkerveer D2 Slikkerveer D3 XerxesDZB 4 PKC '85 1 Slikkerveer 8 Slikkerveer A1 Slikkerveer A2 RVVH B1 Slikkerveer B2 Capelle B4 Jonge Spartaan C1 Excelsior R. C2 Slikkerveer C3 Lekkerkerk C2 Smitshoek D1 Smitshoek D3 Slikkerveer D3 Slikkerveer D4 Smitshoek D8 Slikkerveer D6 Smitshoek E3 DEHMusschen E1 Slikkerveer E3 Dilettant E3 Smitshoek E9 VFC E9 Slikkerveer E7 Slikkerveer E8 Slikkerveer F1 Slikkerveer F2 Slikkerveer F3 Slikkerveer F4 NSVV F7 Slikkerveer MP1 Slikkerveer MP2 Slikkerveer 1 Slikkerveer 2 WCR 2 Nieuwerkerk 6 Slikkerveer 5 Slikkerveer 6 OVV 4 VFC 9 Slikkerveer 9 DRL VE2 DEHMusschen VE2

9

Scheidsrechter en/of adres accommodatie Sportlaan Suisendijk, Oude Tonge Trimpad 4, Vlaardingen

:Langeweg J.S. van Eijsden / Pr.Bernhardlaan 242, Voorburg Nieuwe Singel 41 J.F.M. van der Lugt Kievitsweg R.W. van Delft Van der Waalsstraat 2,Mijnsheerenland

Smitshoekse Baan Dierensteinweg Sportlaan, Vlaardingen

Smitshoekse Baan

Smeetslandseweg Dorrestein 2 Smitshoekse Baan Sportlaan Oldegaarde Albrandswaardseweg Couwenhoeckseweg, Capelle a/d IJssel Van der Duijn van Maasdamweg 203 N. Mourabit / Knibbelweg 16, Zevenhuizen A. Visser / Ladderhaak 2 J.A. Dwarka Buitendijk, Varkenoord Langeweg 18

Toldijk, Geervliet


Uitslagen, programma en stand slikkerveer 1

Aanvang Uitslagen 15 december DRL 1 Groeneweg 1 IFC 1 JHR 1 OVV 1 Olympia 1 XerxesDZB 1 Programma 19 januari 2014 14:00 DONK 1 14:00 Groeneweg 1 14:00 IFC 1 14:30 JHR 1 14:00 OVV 1 14:00 Olympia 1 14:00 XerxesDZB 1 Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IFC 1 XerxesDZB 1 Olympia 1 Spartaan'20 1 Groeneweg 1 JHR 1 SCO '63 1 OVV 1 Ommoord, sv 1 DRL 1 Slikkerveer 1 OHVV 1 DONK 1 DEHMusschen 1

Aanvang Uitslag 22 december (inhaal) Spartaan'20 1 DEHMusschen 1 OHVV 1 Slikkerveer 1 Ommoord 1 SCO '63 1 DONK 1

0-1 1-1 9-0 2-2 1-2 2-1 6-0

Uitgespeeld 2e helft: DONK

OHVV 1 Slikkerveer 1 Ommoord 1 SCO '63 1 DEHMusschen 1 Spartaan'20 1 DRL 1

Wedstrijden 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Gewonnen 13 9 7 8 6 5 5 5 5 4 4 3 2 1

14:00 14:00 14:00 14:30 14:00 14:00 14:00 Gelijk 0 1 3 0 2 2 2 1 1 4 3 2 4 3

-

Programma 26 januari 2014 DEHMusschen 1 DRL 1 OHVV 1 Ommoord 1 SCO '63 1 Slikkerveer 1 Spartaan'20 1 Verloren 0 3 3 5 5 6 6 7 7 5 6 8 7 9

Spartaan’20

IFC 1 Olympia 1 XerxesDZB 1 DONK 1 Groeneweg 1 OVV 1 JHR 1

Punten 39 28 24 24 20 17 17 16 16 16 15 11 10 6

Voor 64 42 32 29 27 33 27 21 33 25 21 18 22 15

Tegen 9 15 21 24 26 32 34 20 39 33 27 42 37 50

Punten 24 18 16 13 12 11 11 10 9 9 9 7 7 4

Doelp. V. 42 20 25 15 16 14 18 16 19 20 13 20 14 10

Doelp. T. 7 16 9 9 16 14 24 25 20 24 18 27 22 31

Eindstand 1e periode Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Team IFC 1 Spartaan'20 1 XerxesDZB 1 OVV 1 Groeneweg 1 Slikkerveer 1 DRL 1 SCO '63 1 DONK 1 JHR 1 Olympia 1 Ommoord, sv 1 OHVV 1 DEHMusschen 1

Wedstrijden 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Gewonnen 8 6 5 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1

Gelijk 0 0 1 1 0 2 2 1 3 0 3 1 1 1

10

Verloren 0 2 2 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 6

1-2


11


12


Slikkerveer E4

Achterste rij: Leiders Ronald Roobol en Harry Breuer Staand vlnr: Kevin Verbeek, Jasmijn Spruit, Bilal Cherif Mabrouk el Meliani, Jeffrey Breuer en Mark Verbeek Zittend vlnr: Felino de Veth, Benjamin Smits, Kianto den Hartog, Collin Valster en Dion Voogelaar.

Slikkerveer E3

Staand vlnr: Kaj van Zielst, Silke Vendel, Danijal Ollong, Roderick Meuzelaar en Kevin de Kreek Zittend vlnr: Alejandro Dullemond, Rick Tromp, Scott Landuijt en Mike Heemskerk.

13


14


15

Weekbrief 2014 01 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you