Page 1

“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 34e JAARGANG NUMMER 18

Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger Oranjestraat 89 2983 HN Ridderkerk 06-24256218

WOENSDAG 16 MEI 2012 Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel:0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Postbank : 555224 Rabobank: 35.54.78.242 tnv. Penningm. sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl

j.vanettinger@svslikkerveer.nl

Wedstrijdsecretarissen

Secretaris / 2e Voorzitter Bart Melsert Bernhard Zweersstraat 13 2983 BA Ridderkerk Telefoon: 06-14579396

Senioren 3-9 & Joop Stolk, Kl.Katerstraat 42, 2982 XG Ridderkerk veteranen Telefoon: 420404 Prinsenstr.21, 2983CG Ridderkerk Gilles Brandt, Telefoon: 414029. Junioren t/m vacature D-pupillen 2983 EN Ridderkerk E-Pupillen t/m Jan Kuiper, Willemstraat 43, Kabouters Telefoon: 06-42241374, jh.kuiper@svslikkerveer.nl

bmelsert@kpnmail.nl

Penningmeester: Jos van Eerden Benedenrijweg 517 2987 VA Ridderkerk Telefoon: 0180-414910

Jeugdcommissie en hoofdtrainers jeugd Voorzitter:

Hans Goedegebuur

van.eerden.meijburg@12move.nl

Frank Kieboom

Voetbalzaken Ruud Naaijkens Kerkweg 95 2985 AN Ridderkerk Telefoon: 0180-429081

hansgoedegebuur@gmail.com

tel: 06-51094454

kieboomdakbedekking@planet.nl

tel: 06-34202311

marcelkerssies@hotmail.com

tel: 06-51008900

andremars@upcmail.nl

tel: 06-55766553

p.dizy@milieu-service.nl

tel: 06-53415256

eneeskens@chello.nl

tel: 06-34202311

toernooien@svslikkerveer.nl

Algemeen secretaris:

Marcel Kerssies Activiteiten & Materiaal:

Andre Mars Communicatie Zaken:

Patrick Dizy

ruud@mu-cc.nl

Jeugdcoördinator

Jeugdzaken: Hans Goedegebuur Chr. Mohrmannstraat 2 2984 XC Ridderkerk 06-10967951

Ernst-Jan Neeskens Toernooi secretaris

hansgoedegebuur@gmail.com

Onderhoud: Ron Noorlander Erasmuslaan 58 2984 XH Ridderkerk 06-53251856 ron@frenoflex.nl

Commerciële Peter Plaizier P.C. Hoochstraat 3 2981 CN Ridderkerk 06-51262655

tel: 06-10967951

Commerciële Zaken:

Zaken

vacature Hoofdtrainers A – Ernst-Jan Neeskens B - Jerrey Monkau C - Ger der Ridder D - Kaj Neeskens D - Daan Koekebacker E - Erwin de Pee F - Robin Westerman Kab – n.n.b. Meisjes – Jan van Rees Autisten – Mirjam de Hoog Keepers Gert-Jan Brouwer Ricardo Kieboom Scheidsrechterscoörd: Robbie Plaisier Verzorger Jeugd:

tel: 06-53415256 tel: 06-10427353 tel: 06-10948715 tel: 06-51315051 tel: 06-43219111 tel: 06-44850625 tel: 06-18992747 tel: 06tel: 06-24659970 tel: 06-15123092 tel: 06-51232065 tel:06-10810841 tel: 06-25256875 Juan Fortes

eneeskens@chello.nl jmonkau@swswelzijn.nl g.ridder@chello.nl kneeskens@hotmail.com Dkoekebacker003@gmail.com erwin.de.pee@postnl.nl robin_westerman@hotmail.com kaboutersslikkerveer@hotmail.com info@slikkerveermeiden.nl autistenteamslikkerveer@hotmail.com

robbie@apennootje.nl tel: 0180-618406

peterplaizier1@gmail.com

PR & Communicatie: Arjan ’t Jong Mauvestraat 6 3331 VJ Zwijndrecht 078-6127439 svslikkerveer@yahoo.com

Kantinezaken: Peter Kroos 06-46096918 kantine@svslikkerveer.

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Trainer 3e elftal Verzorgers Sel:

Trainers / verzorger senioren-selectie Richard Mank Rene Koetsenruyter T.van Gemeren Cees Opmeer Bert Heeselaars

tel: 06-14219987 tel: 06-20512424 tel: 06-54957328 tel: 0629621983 tel: 0180-410697

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad Piet Schop e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2984 EG Ridderkerk g.hagendijk@zonnet.nl Arjan ’t Jong Arie de Vries

1


Bestuursmededelingen Afgelopen zaterdag ontvingen wij het droeve bericht dat op 7 mei jl. op 61-jarige leeftijd is overleden Betsie Konijnenburg. Betsie was jarenlang een enthousiaste en immer goedlachse medewerkster in onze kantine (samen met haar echtgenoot Rien). Wij wensen ons trouwe lid Rien Konijnenburg en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit zware verlies.

Waar je ook bent, ik zal het niet weten, niet in tijd en afstand te meten. Ik heb je bij me diep in mij, daarom ben je zo dichtbij. Tot onze grote ontsteltenis is voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Elisabeth Johanna Konijnenburg – van der Plank - Betsie -

Zij overleed in de leeftijd van 61 jaar. Rien Richard en Natascha Rick † Emma Paula en Richard Mars Kaia De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 12 mei te Capelle aan de IJssel

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 15 juni wordt de Algemene ledenvergadering gehouden. Aanvang is om 19.30 uur. Medewerkersavond Op vrijdag 29 juni wordt de jaarlijkse Medewerkersavond voor de vrijwilligers van seizoen 2011-2012 gehouden. Ook dan zullen er weer verschillende verkiezingen zijn, zoals die van speler van het jaar, sportploeg van het jaar, etc. In het volgende clubblad meer hierover. Slikkerveer krijgt nieuwe hoofdsponsors voor het nieuwe seizoen Afgelopen vrijdagavond 11 mei en zondag 13 mei werden belangrijke stappen gezet met betrekking tot de hoofd- en subsponsoring van onze vereniging. Na vele jaren van hoofdsponsoring werd op zondag afscheid genomen als hoofdsponsor van de firma´s H. Ortgiess Technisch Uitzendburo en EnerSys. Ortgiess blijft echter wel aan als subsponsor. Op de vrijdagavond werden de nieuwe contracten ondertekend door voorzitter Joop van Ettinger, secretaris Bart Melsert en de nieuwe hoofdsponsors Frenoflex BV (Danny en Ron Noorlander) en HCA Project Support b.v. (Arie en Christiaan Werkhoven). Daarnaast zijn ook als nieuwe subsponsors aangetreden Kieboom Dakbedekking (Frank Kieboom), De Kreek Transport BV (Edwin en Stefan de Kreek) en KMT BV (Chris van Zielst). Ook kan al het nieuwe tenue met de nieuwe sponsornamen erop voor het volgende seizoen getoond worden. Staand v.l.n.r.: Ron Noorlander, Joop van Ettinger, Danny Noorlander en Christiaan Werkhoven. Zittend v.l.n.r.: Bart Melsert, Truus Noorlander en Arie Werkhoven. 2


Foto Subsponsors Staand v.l.n.r.: Bart Melsert, Frank Kieboom, Joop van Ettinger en Chris van Zielst Zittend v.l.n.r.: Edwin de Kreek en Stefan de Kreek.

De algemene ledenvergadering (voorjaarsvergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 15 juni a.s. om 19:30 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Agendapunten en bijzonderheden zullen in het volgende clubblad en op onze website worden bekendgemaakt. Wijzigingen in het ledenbestand dienen schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven. Persoonlijke gegevens (adreswijziging, wijziging telefoonnummer, etc.) alsmede wijzigingen die betrekking hebben op uw lidmaatschap (wijze van contributiebetaling, wijziging van spelend in rustend lid, opzegging, etc.) dient u op één van de volgende manieren aan de vereniging kenbaar maken: 1. schriftelijk middels toezending aan: secretariaat sv Slikkerveer, Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk 2. schriftelijk middels deponering in de speciale brievenbus die is opgehangen aan de muur links van de ingang van het wedstrijdsecretariaat in ons clubgebouw Onze ledenadministratie is op donderdagavonden van 19:00 tot 21:00 uur geopend. De heer Jan Kuiper is dan aanwezig en u kunt zich bij hem melden voor het inleveren van pasfoto’s, overschrijvingsformulieren, vragen over ledenadministratie e.d. De jaarlijkse medewerkersavond zal worden gehouden op vrijdag 29 juni a.s. Meer over deze feestavond voor alle vrijwilligers van sv Slikkerveer zal worden bekendgemaakt in ons volgende clubblad en op onze website. Het bestuur van sv Slikkerveer Alles wat u moet weten om lid te worden, stoppen met voetbal of overschrijven naar een andere club: - Lid worden - Jeugdafdeling (junioren, pupillen en kabouters) Dit werkt zeer eenvoudig: Kom langs op het inloopspreekuur en vraag naar Hans Goedegebuur. Vanaf 14 mei en heel juni 2012 kan dit op: Elke zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur en elke woensdagavond van 19.00-20.00 uur - Lid worden - Seniorenafdeling en veteranen Vraag op het wedstrijdsecretariaat van de senioren (via Joop Stolk of Gilles Brandt) naar het aanmeldingsformulier. Dit dient ingevuld en op het wedstrijdsecretariaat ingeleverd te worden met pasfoto. Daarna bepaalt het wedstrijdsecretariaat in welk team je wordt ingedeeld. Wil je voetballen in de selectieteams (1, 2 of 3), dan zal dit mede worden bepaald door technische commissie. Voetbalt u nu niet, maar bent u korter dan 3 jaar geleden lid geweest bij een andere vereniging, dan is dat volgens KNVB-norm een overschrijving (zie hieronder). - Opzeggen lidmaatschap Het kan ook zijn dat u met voetballen wilt stoppen. In dat geval moet u dat schriftelijk of per email melden bij de secretaris Bart Melsert. Een brief met de opzegging van uw lidmaatschap stuurt u aan: Secretaris SV Slikkerveer, Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk of per email aan: bmelsert@kpnmail.nl Een andere vorm van opzegging van het lidmaatschap (via trainer, leider, etc.) wordt niet geaccepteerd. Bij niet schriftelijk opzeggen voor 1 juli blijft het lidmaatschap wederom voor een heel jaar gehandhaafd en bent u dus voor dat jaar contributie verschuldigd. - Overschrijven Komt u van een andere vereniging en wilt u overschrijven naar Slikkerveer? Tot 15 juni is het mogelijk om uw overschrijving te regelen. Doe dit dus tijdig om problemen te voorkomen. Haal allereerst bij Slikkerveer een overschrijvingsformulier (of pupillenverklaring voor pupillen) op. Laat dit invullen bij uw oude vereniging en ondertekenen en vraag ook om uw spelerspas. Pas dan kunt u zowel het overschrijvingformulier, spelerspas, een nieuwe pasfoto, de ledenmutatiekaart (LMK) en het aanmeldingsformulier van Slikkerveer op het wedstrijdsecretariaat afgeven bij Marcel Kerssies of Jan Kuiper (jeugdafdeling) of Joop Stolk of Gilles Brandt (senioren). Zonder inlevering van uw oude spelerspas wordt een overschrijving door de KNVB niet goedgekeurd. - Wilt u overschrijven van Slikkerveer naar een andere vereniging? Tot 15 juni is het mogelijk om overschrijving naar een andere vereniging te realiseren. Overschrijving naar een andere vereniging was pas mogelijk 3


als u de financiële verplichtingen (contributie, boetes) jegens uw oude vereniging hebt voldaan en eventuele sponsorpaketten (tassen, kleding) zijn ingeleverd. Wanneer u echter in de zomervakantie spijt krijgt van deze overschrijving en dit ongedaan wenst te maken, dan kan dat zolang u maar geen beker- of competitiewedstrijd heeft gespeeld bij uw nieuwe club. Voor advies hierover, neem contact op met het wedstrijdsecretariaat. - Rustend lid of donateur worden Wanneer u van spelend lid of als nieuw lid zo af en toe toch mee wilt doen met de trainingsavonden van de ongeselecteerde senioren, dan kunt u dat doen als rustend lid. U bent dan automatisch ook lid van de KNVB en dus verzekerd. Geef dit wel tijdig, dus voor 1 juli aan. Als u de club zonder mee te trainen toch wilt blijven steunen dan kan dat of als rustend lid of als donateur. Vraag naar de mogelijkheden op het wedstrijdsecretariaat. Activiteiten in de komende periode Za. 26 mei - Willem Vlasblom-D-toernooi Ma. 28 mei – Hassink Meiden B+C toernooi en Kabouter- toernooi Za. 2 juni – Stichting Jeugdsponsor E+F toernooi Za. 9 juni – Het Rabobank A1, B1 en C1 toernooi

Za. 16 juni – Six to Six toernooi Za. 23 juni – Tentenkamp E+F-pupillen Vrijdag 29 juni – Medewerkersavond voor de vrijwilligers van seizoen 2011-2012 Za. 30 juni – Molukse Dag bij Slikkerveer

C1000 voetbalplaatjesactie ´Maak je boek vol´ - Laatste oproep !! Voor iedereen wiens boek nog niet vol is vragen we aan iedereen om de dubbele plaatjes in te leveren in de doos in de kantine. Er komen nog steeds vragen binnen voor ontbrekende plaatjes en we zoeken nog steeds een paar ontbrekende plaatjes voor sommigen. Zoek je zelf ook nog plaatjes om je boek vol te krijgen. Heeft u vragen of zoekt u 1 of meerdere ontbrekende plaatjes stuur dan een email, aan bestuurslid Arjan 't Jong, svslikkerveer@yahoo.com Bezorger clubblad gezocht voor Ridderkerk-West en/of Ridderkerk-Centrum Met ingang van het nieuwe seizoen wordt er één of twee nieuwe bezorger(s) van het clubblad gezocht voor de Ridderkerkse wijken West en Centrum. Interesse ? Meer informatie en/of aanmelden kan bij Arjan ´t Jong, telefoon 078-6127439 of svslikkerveer@yahoo.com. Slikkerveer A3 in finale van de beker Slikkerveer A3 heeft afgelopen maandag in de halve finale van de beker met 4-2 gewonnen van Brielle A3. De ploeg van de trainer Neville Schouten en de leiders Mathieu Mulder en Willem Verbaas staan nu in de finale van de beker, die op 19 mei om 12.00 uur gespeeld wordt tegen SJZ A2 op het terrein van DoCoS in Leiden. Slikkerveer kampioen

aan alle verzamelde ouders en opa´s en oma´s. Er was ook zelfs champagne en een prachtige taart aanwezig, dus groot feest.

E9

Zaterdag 12 mei werd ook Slikkerveer E9 kampioen. Voor de meeste voetballers van het team het eerste seizoen op voetbal en dan meteen al kampioen, knap hoor. Na afloop van de wedstrijd werden de spelers en leider in het zonnetje gezet. Ook mocht de inmiddels al beroemde kampioenschaal getoond worden vanaf de tribune

SOOS U bent van harte welkom in ons Sliknest op dinsdag 5 juni a.s. van 13.30 - 16.30 uur. In de maanden juli en augustus is er geen Soos. Dinsdag 4 september verwachten wij u weer. REÜNIE Maandag 8 oktober a.s. is er weer de twee jaarlijkse reunie voor leden, welke 25 jaar of langer lid zijn. Noteert u alvast deze datum. T.z.t. volgen er nadere bijzonderheden. Reüniekommissie Slikkerveer 7 oktober. Gerard.L.Hagendijk, Joop Stolk en Karel Striegel. Wedstrijdprogramma t/m 22 mei ( laatste wedstrijden) Datum 16-5-2012 16-5-2012

Aanvang 19:00 19:00

Vertrek Wedstrijd Slikkerveer B2 Slikkerveer B3

Scheidsrechter en/of Terrein -

DRL B1 Oud-Beijerland B1 4


19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 19-5-2012 22-5-2012

15:00 12.00 10:00 13:15 11:00 9:45 9:45 8:30 10:30 13:00 19.00

10.30 09.00

09.15 18.00

-

Slikkerveer A1 SJZ A2 (bekerfinale) Rijnm/Hgvl.Sp. C1 Slikkerveer C4 Slikkerveer D4 Slikkerveer E2 Slikkerveer F1 Slikkerveer F5 Spijkenisse F11 Slikkerveer MB1 NSVV E1

Verburch A1 Slikkerveer A3 Slikkerveer C2 Overmaas C4 Barendrecht D11 NSVV E2 Nieuwenhoorn F2 Oude Maas F4 Slikkerveer F7 DBGC MB1 Slikkerveer E1

Terrein: Docos. Haagse Schouwweg 6, Leiden Botreep 21, Hoogvliet

Lange Groeneweg 100 Wilhelminastraat

Jeugdafdeling Toernooien Team B1 B3 Mb1 C1  C2  C3  C4  D1  D3  D4  E1  E2  E3  E4 

Datum 17 mei 19 mei 19 mei 20 mei  18 mei  17 mei  18 mei  18 mei  9 juni  2 juni  17 mei  19 mei / 26 mei  26 mei  19 mei 

D1‐D2‐D3‐D4 Kabout. /Meiden 

26 mei 28 mei 

Bij vereniging Team Datum  RKDEO E5  26 mei  VV Nieuwenhoorn E6  9 juni  VV Nieuwenhoorn    E7  26 mei   FC Zoetermeer    E8  19 mei  SV Wippolder avondtoernooi    E9  28 mei  VV Capelle    F1  28 mei  SV Wippolder (avond)    F2  17 mei / 9 juni  SV Wippolder (avond)    F3  19 mei  VV Nieuwenhoorn    F4  26 mei / 9 juni  FC s’Gravenzande    F5  26 mei  SV Wippolder    F6  17 mei  ASWH / Oude Maas    F7  28 mei  Dinteloord    F8  17 mei  Zoetermeer    Kab  17 mei / 2 juni  Thuistoernooien    Alle E‐ en F‐teams    A1‐B1‐C1 

Bij vereniging Oude Maas SEP Delft  Oude Maas   FC s’Gravenzande  SV Gouda  SV Gouda  Wippolder / SEP Delft  RK Deo  Oude maas / SEP Delft  Oude Maas  FC Zoetermeer  SV Gouda  SV Wippolder  Wippolder / VDL Maassluis  2 juni  9 juni 

 

IEDEREEN IS VERPLICHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE TOERNOOIEN AFMELDEN KAN ALLEEN IN UITERSTE NOODZAAK BIJ DE HOOFDTRAINER OF COÖRDINATOR. bal verliest en Overmaas daar dankbaar en doeltreffend gebruik van maakt ( 2 – 2 ). Binnen drie minuten in de tweede helft brengt Kevin, na een pass van Nassim, B2 weer op voorsprong. De vreugde is echter van korte duur als onze sluitpost bij een vrije trap op de lijn blijft staan in plaats van er uit komen. De bal wordt nu rustig door de aanvaller tegen de touwen geknikt ( 3 – 3 ). Slikkerveer krijgt direct hierna twee mooie kansen maar eerst knalt Richard over en mist Stanley als hij vrij voor de keeper komt. B2 krijgt het nu zwaar te verduren en met twee goals loopt Overmaas uit naar een 5 – 3 voorsprong. Op dat moment geeft de optimistische Fred ( trainer ) de opdracht achterin één op één te gaan spelen en alles op de aanval te gooien. Linksback Dennis wordt dan ook gewisseld voor een aanvaller. En dat heeft succes. Eerst is het Richard die met twee goals de “G.C.R. BOYS” op gelijke hoogte schiet en daarna is het Chevero die via de vingertoppen van de doelman de 5 – 6 op het scorebord brengt. Met nog acht minuten te gaan wordt een prima schot van Kevin met een katachtige redding van de keeper uit de hoek getikt. In de 77-ste minuut heeft Kevin wel succes. Met een gigantische knal trapt hij de bal snoeihard in de linker kruising. Na afloop worden de spelers terecht gefeliciteerd met deze zwaar bevochte 5 – 7 overwinning en hun inzet. B2 heeft nu alles nog in eigen hand. Spelers en technische staf feliciteren tevens A3 met het behalen van de finale KNVB beker na de 4 –2 zege op Brielle A3. Verder wensen zij Romain een voorspoedig herstel toe met zijn zware enkelblessure.

Doelpuntenfestijn bij Slikkerveer B2 Het is maandagavond 07 mei en Slikkerveer B2 speelt zijn laatste uitduel van de competitie en wel bij Overmaas B1. In de schaduw van die prachtige “KUIP” wacht ons een tegenstander die de voorlaatste plaats bezet. Op het eerste gezicht zou je zeggen : een makkie, maar dat was het thuis ook niet. Toen werd na een pover duel een krappe 2 – 0 zege behaald. Om 19.03 uur wordt er op het kunstgrasveld, naast het oude Clara Ziekenhuis, afgetrapt. De “G.C.R. BOYS” starten sterk en met vier mooie aanvallen op rij wordt Overmaas onder druk gezet. Gescoord wordt er echter niet mede dankzij de uitstekende doelman. Na later blijkt is dit een veldspeler. Maar uiteindelijk is het dan toch raak. Uit een snel genomen vrijetrap van Niels komt de bal bij Nassim en met een uitstekende lob laat hij de keeper kansloos. Even later vliegt een kopbal van Chevero, uit een corner van Nassim, net naast de goal. Bij één van de schaarse tegenaanvallen gaat het fout als Tim de spits ongeoorloofd en ook nog binnen het strafschopgebied tegen de grond werkt. De strafschop wordt feilloos benut en dat betekent 1 – 1. B2 is deze tegenslag snel te boven en met een juweel van een doelpunt krult Jeffry de 1 – 2 binnen. Nadat Tim met een heupblessure is vervangen door Brian komt bij een volgende aanval Chendrick in botsing met de doelman die helaas geblesseerd naar de kant moet. Een nieuwe veldspeler vervangt hem en in de loop van het duel krijgen wij steeds meer bewondering voor deze jongen die werkelijk met flair zijn doel verdedigt. Nog voor de rust maakt onze tegenstander gelijk als Chevero op het middenveld onnodig de

5


Senioren Uitslagen, verslag, en eindstand Slikkerveer 1 BZC '95 1 DEHMusschen 1 DHZ 1 LMO 1 Sparta (AV) 1 TransvaliaZW 1 WCR 1

Uitslagen 6 mei Swift Boys 1 Slikkerveer 1 Antibarbari 1 Hekelingen 1 CKC 1 OHVV 1 AGE 1

Uitslagen 13 mei DHZ 1 LMO 1 DEHMusschen 1 Sparta (AV) 1 BZC '95 1 TransvaliaZW 1 WCR 1

AGE 1 Antibarbari 1 CKC 1 Hekelingen 1 OHVV 1 Slikkerveer 1 Swift Boys 1

2-1 4-4 0-5 3-0 3-5 2-2 3-0

2-2 2-1 1-0 5-3 4-2 7-2 2-7

Slikkerveer is kampioen Met een sfeervol zonnetje, volop vlaggende jeugdspelers en fakkels trapte Slikkerveer op het eigen Reijerpark af tegen TransvaliaZW voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Op voorhand was een gelijkspel of een overwinning genoeg om de titel in de derde klasse D in de wacht te slepen. Het werd een geweldige happening die uitmondde in een 7-2 overwinning en dus het lang gehoopte kampioenschap. Direct al in de eerste minuut was Steven van Dongen dichtbij een treffer, maar zijn inzet ging tegen de paal. Daarna bleef Slikkerveer druk zetten op de tegenstander en kwamen er kansen voor Ernst Both en Steven van Dongen. In de twaalfde minuut was het wel raak. Een vrije trap van Mike van Dongen werd bij de tweede paal teruggekopt door Daan Koekebacker, waarna Ernst Both van dichtbij de bal eenvoudig binnen schoot: 1-0. Slikkerveers topscorer Johan was daarna ook dichtbij een treffer, maar stond buitenspel. In de zestiende minuut kwam TransvaliaZW verrassend weer terug in de race. Een vrije trap van Soufian El Majjaoui werd van richting veranderd, waarna Kevin Brouwer ook verslagen was: 1-1. Slikkerveer pakte daarna de draad weer gewoon op, want het wilde graag met een flinke overwinning de titel gaan vieren. Een minuut na de gelijkmaker kreeg Jeffrey Jansen de kans om Slikkerveer weer op voorsprong te zetten, maar zijn inzet bij de eerste paal werd gestopt door de keeper. Daarna zag Hugo A-Tjak zijn schoot ook gestopt, maar was het in de 24-ste minuut Steven van Dongen, die Slikkerveer met een geplaatst schot binnenkant paal weer op 2-1 zette. Daarna volgden er kansen voor Johan van Wijk en Kevin Birahij, maar deze werden niet benut. Vijf minuten voor rust was het wel raak. Een vlot lopende aanval via Kevin Birahij, Ernst Both en Johan van Wijk werd op de doellijn eenvoudig binnengetikt door Daan Koekebacker: 3-1. Nog voor rust werd het ook 4-1 door Ernst Both, die op links alleen mocht doorgaan op doel en de keeper door de benen speelde. In de tweede helft startte Slikkerveer meteen weer voortvarend. Direct was er al een kans voor Ernst Both, die van dichtbij over schoot. Daarna moest ook Kevin Brouwer zich nog een keer strekken, al had hij vandaag op doel weinig te doen. Toch moest ook hij toezien hoe TransvaliaZW eerst nog via Soufian El Majjaoui op 4-2 kwam. Een minuut later was de spanning al weer uit de wedstrijd, want Jeffrey Jansen werd in het strafschopgebied vastgepakt, waarna de prima leidende scheidsrechter te Hennepe de bal op de stip legde. Steven van Dongen benutte dit buitenkansje: 5-2. Daarna sputterde TransvaliaZW nog even tegen. Daan Koekebacker ranselde nog een bal op de doellijn weg, maar toen vlak daarna Soufian Bouchnafa voor de tweede keer een gele kaart kreeg en met rood kon vertrekken waren de bezoekers helemaal verslagen. Voor het in grote getallen opgekomen publiek zorgde Slikkerveer nog voor een mooi slotakkoord, door de stand nog verder te verhogen. Eerst werden nog een paar kansen gemist, maar in de 78-ste minuut was het Ernst Both die op aangeven van aanvoerder Mike van Dongen de 6-2 binnenschoot. In de 83-ste minuut was het Jeffrey Tewelde die op aangeven van de als speler afscheid nemende Ashrul Umarella, de eindstand bepaalde op 7-2. Een tweede treffer van Jeffrey Tewelde werd nog geannuleerd wegens buitenspel, maar dat mocht de feestvreugde die na het laatste fluitsignaal losbarste niet drukken. Onder muzikale begeleiding van de Hooi en Stroo Kapel werd het feest ingezet. De huldiging voor het aanwezige publiek met de medailles van de KNVB en de kampioenschaal , die met de bloemen werd uitgereikt door een trotse voorzitter Joop van Ettinger zorgde er daarna voor dat het nog lang feest bleef op het Sliknest. Opstelling Slikkerveer: Kevin Brouwer, Hugo A-Tjak, Daan Koekebacker, Bart Spronk (60 – Kiefer van der Padt), Roy Vlasblom, Kevin Birahij, Mike van Dongen, Jeffrey Jansen (73 – Jeffrey Tewelde), Steven van Dongen, Ernst Both en Johan van Wijk (80 – Ashrul Umarella).

Nr.

Gespeeld

Gewonnen

Gelijk

Verloren

Punten

Voor

Tegen

1

Slikkerveer 1

26

17

8

1

59

76

36

2

OHVV 1

26

16

8

2

56

61

33

3

AGE 1

26

14

9

3

51

58

32

4

WCR 1

26

15

5

6

50

67

32

5

CKC 1

26

15

5

6

50

64

37

6

DEHMusschen 1

26

13

5

8

44

58

42

7

DHZ 1

26

10

8

8

38

51

41

8

Antibarbari 1

26

11

4

11

37

51

46

9

LMO 1

26

9

6

11

33

48

50

10

BZC '95 1

26

7

6

13

27

41

75

11

Sparta (AV) 1 *

26

7

1

18

22

42

68

12

Hekelingen 1 *

26

5

6

15

21

42

79

13

Swift Boys 1

26

3

1

22

10

46

88

14

TransvaliaZW 1

26

2

4

20

10

38

84

Slikkerveer kampioen en promoveert. Swift Boys & Transvalia degraderen naar de 4e klassse. Sparta en Hekelingen spelen nacompetitie tegen degradatie. OHVV. WCR en AGE spelen voor 1 plaats in de 2e klasse 6


7


Eindstanden Slikkerveer 2 en 3 Nr.

Gesp.

Gew.

Gelijk

Verl.

Punten

Voor

Tegen

Strafp.

1

PFC 2

22

16

3

3

51

74

29

0

2

VFC 2

22

14

5

3

47

80

31

0

3

LMO 2

22

14

5

3

47

51

28

0

4

CKC 2

22

12

6

4

42

58

30

0

5

Slikkerveer 2

22

10

6

6

36

57

37

0

6

Dilettant 2

22

9

4

9

31

41

39

0

7

Antibarbari 2

22

7

5

10

26

47

44

0

8

Feyenoord AV 3

22

6

7

9

25

46

54

0

9

OVV 2

22

7

4

11

22

43

69

3

10

Poortugaal 3

22

6

1

15

19

48

87

0

11

Sparta (AV) 2

22

3

3

16

12

36

88

0

12

GLZ Delfshaven 2

22

3

1

18

10

28

73

0

Gesp.

Gew.

Gelijk

Verl.

Punten

Voor

Tegen

Strafp.

Nr. 1

Spartaan'20 4

18

12

4

2

40

68

35

0

2

OHVV 2

18

11

3

4

36

49

32

0

3

DEHMusschen 2

18

11

2

5

35

61

38

0

4

Slikkerveer 3

18

11

1

6

34

56

46

0

5

DHZ 2

18

9

3

6

27

65

46

3

6

Abbenbroek 2

18

6

4

8

22

32

47

0

7

WCR 2

18

6

3

9

21

48

51

0

8

Hekelingen 3

18

5

3

10

15

29

54

3

9

PFC 3

18

3

2

13

11

16

45

0

10

LMO 3

18

3

1

14

10

38

68

0

Opstellingen senioren 2011/2012 Slikkerveer 4: s.maase, j.alblas, b.blinksma, y.blom, n.van dijk, j.maris, d.schouten, j.v.d.spoel, b.schop, c.schop, , r.schop,s.sturrus, s.de weerdt, a.zonneveld. r.v.d.wiele, j.wesemann Slikkerveer 5: s.bode,r.visser, m.van beem, r.van ee, b.hoogerbrugge, w.hoogerbrugge, j.kähler, j.kooijman, r.luijcx, r.noorlander, d.noorlander, t.ringlever, i.v.d.sluis, a.stoop, e.stoffels, f.vlasblom, s.weijers,,h.van zwienen, Slikkerveer 6: g.j.brouwer, b.aardoom,a.buik,h.driesens,a.heinsman,k.hoorweg,p.vd.keur,c.krans, a.v.d.nosterum, d.nisevic, u.ollong, g.revet, a.van santen, r.tump, j.vlasblom,r.de.werk,s.marges. Slikkerveer 7: b.belder, r.boersma, m.van duffelen, m.groeneweg, m.hazgui, s.jenkinson, b.de jong, m.lodder, r.louter, t.ris, d.verheezen, b,visser, r.v.d.vlies, p.v.d.vlies, e.mathlener, s.dorsman. Slikkerveer 8: p.van baarle, a.de deugd, d.hendriks, m.hepkema, r.hoogerwerf, s.janssens, j.koorneef, c.v.d.pligt, w.a. rijsdijk, m.verbaas, p.wernke, v.wernke, j.kelder, k.van leuven, l.schox,p.bakker,d.ketting. Slikkerveer 9: a.vink, e.achouatte, d.dekkers, l.erfmann, r.hollemans, s.van houcke, l.rijsdijk, m.suijkens, e.velinga, d.velthuizen, j.velthuizen, s.velthuizen, m.velthuizen, t.jansen, j.rugebregt, b.de vries. Slikkerveer Ve 1: t.van bennekom, r.evers, j.de groot, e.hamstra, e.v.d.horst, a.’t jong, c.van leenen. s van reede, f.renes,f.rovers, p.de ruiter, r.schaddelee,r.de wilde, j.zuydweg,b.hrnjic,h.v.leenen Slikkerveer Ve2: d.maris, l.assenberg-van eijsden, c.v.d.beek,j.v.beek, e.bouwmeester, g.brandt,b.hacquebard, f.rietdijk, d.huybregts, d.kapper, r.konijnenburg, a.lekkerkerker, h.maris, a.maris, a.peijs, w.peijs, m.tholenaar, j.valster.r.smits.

8

Weekbrief 16-05-2012  
Advertisement