Page 1


“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 35e JAARGANG NUMMER 15 MAANDAG 11 MAART 2013 Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger Oranjestraat 89 2983 HN Ridderkerk 06-24256218 j.vanettinger@svslikkerveer.nl

Secretaris / 2e Voorzitter Bart Melsert Bernhard Zweersstraat 13 2983 BA Ridderkerk Telefoon: 06-24775113 secretaris@svslikkerveer.nl

Penningmeester: Jos van Eerden Benedenrijweg 517 2987 VA Ridderkerk Telefoon: 0180-414910 van.eerden.meijburg@12move.nl

Voetbalzaken Ruud Naaijkens Kerkweg 95 2985 AN Ridderkerk Telefoon: 0180-429081 ruud@mu-cc.nl

Jeugdzaken: Hans Goedegebuur Chr. Mohrmannstraat 2 2984 XC Ridderkerk 06-10967951 hansgoedegebuur@gmail.com

Onderhoud: Ron Noorlander Erasmuslaan 58 2984 XH Ridderkerk 06-53251856 ron@frenoflex.nl

Commerciële Zaken Peter Plaizier P.C. Hoochstraat 3 2981 CN Ridderkerk 06-51262655 peterplaizier1@gmail.com

PR & Communicatie: Arjan ’t Jong Mauvestraat 6 3331 VJ Zwijndrecht 078-6127439 svslikkerveer@yahoo.com

Kantinezaken: Marco Schouten Van Alphenstraat 10 2985 BS Ridderkerk

Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel:0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Postbank : 555224 Rabobank: 35.54.78.242 tnv. Penningm. sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl Wedstrijdsecretarissen Kl.Katerstraat 42, 2982 XG Ridderkerk Senioren 3-9 & Joop Stolk, veteranen Telefoon: 420404 Prinsenstr.21, 2983CG Ridderkerk Gilles Brandt, Telefoon: 414029. Junioren t/m vacature D-pupillen E-Pupillen t/m Jan Kuiper, Willemstraat 43, 2983 EN Ridderkerk Kabouters Telefoon: 06-42241374, jh.kuiper@svslikkerveer.nl Jeugdcommissie en hoofdtrainers jeugd Voorzitter:

Hans Goedegebuur Algemeen secretaris:

Marcel Kerssies

Activiteiten & Materiaal:

Andre Mars

Communicatie ZakenHoofdcoördinator:

Patrick Dizy

Jeugdcoördinator

Ernst-Jan Neeskens Toernooi secretaris

Christel Blaak Hoofd Jeugdopleiding: Richard Mank Hoofdtrainers A – Ernst-Jan Neeskens B - Jerrey Monkau C - Robin Westerman D - Erwin de Pee E – Patrick Bouwmeister F – Theo Jagt Kab – Mirjam de Hooge Meisjes – Erik Schoormans Autisten Mirjam de Hooge Keepers Ricardo Kieboom Scheidsrechterscoörd: Robbie Plaisier Verzorger Jeugd:

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Trainer 3e elftal Verzorgers Sel:

06-10967951

vzjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-34202311

secretarisjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-51008900

andremars@upcmail.nl

tel: 06-53399317

patrickdizy@gmail.com

tel: 06-53415256

eneeskens@chello.nl

tel: 06-12038893

toernooien@svslikkerveer.nl

tel: 06-14219987 tel: 06-53415256 tel: 06-10427353

eneeskens@chello.nl jmonkau@swswelzijn.nl

tel: 06-18992747 robin_westerman@hotmail.com tel: 06-44850625 erwin.de.pee@postnl.nl tel: 06tel: 06m.jagt52@upcmail.nl tel: 06-81137506 kaboutersslikkerveer@hotmail.com tel: 06-24733620 erik@speelsgemak.nl tel: 06-81137506 autistenteamslikkerveer@hotmail.com tel: 06-10810841 tel: 06-25256875 Juan Fortes

robbie@apennootje.nl tel: 0180-618406

Trainers / verzorger senioren-selectie Richard Mank tel: 06-14219987 Danny Wijnstekers tel: 06T.van Gemeren tel: 06-54957328 Cees Opmeer tel: 0629621983 tel: 0180-410697 Bert Heeselaars

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 Piet Schop mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2984 EG Ridderkerk g.hagendijk@zonnet.nl Arjan ’t Jong Arie de Vries


Bestuursmededelingen Wij zoeken…………….. Het bestuur van onze sv Slikkerveer doet hierbij een dringend beroep op u, de leden en supporters van de club. Op verschillende terreinen kunnen wij namelijk uw ´helpende hand´, maar ook meer dan dat gebruiken. Niet alleen is onze maatschappij en dus ook onze vereniging in ontwikkeling, maar uiteraard ook wij als bestuur ervaren een continu veranderingsproces. Hierbij kunnen wij uw hulp zeer goed gebruiken, dus hierbij doen wij vooral een beroep op u om mee te denken en wellicht ook om mee te doen. Binnen de samenstelling van ons bestuur liggen er vele taken op onze bordjes, waarbij we extra inzet kunnen gebruiken. Voor het benaderen van sponsors zoeken we per direct iemand, die het leuk vindt om contacten met de sponsors te onderhouden namens de club. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met bestuurslid Peter Plaizier. Daarnaast zal aan het einde van dit seizoen secretaris Bart Melsert uit ons bestuur terugtreden. Ook hiervoor is vervanging gewenst. Geïnteresseerden, die willen weten wat er allemaal in het takenpakket van de secretaris zit, kan daarover het best contact opnemen met Bart Melsert. Tevens is al reeds een oproep geplaatst door bestuurslid Ron Noorlander voor ´handige handjes´ met betrekking tot het Onderhoud. Mocht u iets voor onze vereniging kunnen betekenen en heeft u vragen, dan kunt u altijd met uw voorzitter contact opnemen. Daarnaast zal binnenkort gestart worden met het opruimen van de diverse vertrekken, zoals de commissiekamer, bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat. Alle eventuele persoonlijke eigendommen dienen dan ook per direct verwijderd te worden, aangezien de kans aanwezig is dat ze anders verwijderd (lees weggegooid) worden. Joop van Ettinger Wijziging afhalen bestellingen keuken Met ingang van zaterdag aanstaande zaterdag gaat het afhandelen van keuken bestellingen veranderen. U bent reeds gewend aan het systeem dat u een bonnetje krijgt met daarop een nummer en dat het nummer door medewerkers (om)geroepen werd. Vanaf heden is dit veranderd. Boven de bar hangt aan de keukenkant/voorkant kantine vlak bij het keukenloket een display wat aangeeft welke bestelling gereed is. Dit systeem geeft tevens een geluidssignaal op het moment dat er een nieuwe bestelling gereed is. De deur naar de keuken is gewijzigd in een afhaalloket waar u de bestelling af kunt halen. Door middel van dit systeem kunnen we op de drukke momenten efficiënter iedereen voorzien van een hapje. Het zal zeker in het begin even wennen zijn en we vragen iedereen hier begrip en medewerking voor. Om alvast de eerste opmerking voor te zijn, waarom niet ook een display aan de andere zijde van de bar: sponsoren om dit te bekostigen kunnen zich melden

Bedankje Ernst Moerkerken, nogmaals bedankt voor het scannen, bijwerken en op CD zetten van de kampioensfoto's van ons 1e elftal vanaf 1928. Gerard.L.Hagendijk, clubarchivaris SLIKKERVEER S O O S U bent van harte welkom op dinsdag 2 april in ons Sliknest van 13.30 - 16.30 uur.

Bedankje De terreinchefs Cor, Jeanertte, Bert enAnita bedanken Remco Romijn voor de mooie nieuwe wasmachine. Ook Leen Bode en Ronald Smits wilden de natte was niet buiten hangen en er werd een mooie wasdroger geschonken. Ook Bert Hacquebard wilde niet achterblijven en gaf een nieuwe wasdroger weg. Dus alle oude machines konden de deur uit.

Telefoonnummers en email-adressen doorgeven Met ingang van dit seizoen zijn we overgegaan naar een nieuw geïntegreerd ledensysteem dat Ernst Moerkerken, nogmaals bedankt het afstemming scannen,metbijwerken we binnen de verenging voor allerlei doeleinden zoalsvoor contributie, de KNVB, en opmeldingen CD met bettrekking tot speciale activiteiten, etc. (kunnen) gebruiken. Echter, van steedsde meer lopen we er tegenaan van dat weons door1e foutieve telefoonnummers en zetten kampioensfoto's elftal vanaf 1928. emailadressen leden niet kunnen bereiken. Om het systeem te updaten verzoeken wij jullie op Gerard.L.Hagendijk, clubarchivaris korte termijn de 2 telefoonnummers en het emailadres waarop je te bereiken bent te mailen naar admin@svslikkerveer.nl

SLIKKERVEER S O O S

Paas-klaverjassen UVrijdagavond bent van29harte opeen dinsdag 2 aprilbijinsv ons Sliknest vanaan 13.30 maart welkom is er weer eens klaverjastoernooi Slikkerveer. Deelname dit toernooi kost € 3,-- en de avond begint om 19.30 uur. We hopen veel mensen te mogen - 16.30 uur. begroeten deze avond, inschrijven kan in de kantine. Digitale weekbrief Geïnteresseerd om de weekbrief digitaal te ontvangen? Meldt u zich dan aan via het emailadres: Jeugdopleiding Slikkerveer seizoen 2013 – 2014 krijgt vorm In de wintermaanden zijn er al diverse gesprekken gevoerd in de technische staf van de Jeugdopleiding bij sv Slikkerveer over het komende seizoen 2013-2014. Inmiddels zijn de meeste trainersfuncties ingevuld en zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd binnen de organisatie van Slikkerveer. Over het algemeen zijn de wijzigingen een gevolg van verschuivingen van trainers naar andere teams, maar blijft bijna iedereen binnen de club actief. Een belangrijk gegeven om met deze stabiele basis door te kunnen bouwen aan de jeugdopleiding van Slikkerveer, waarmee de nadruk op prestatief voetbal wordt gelegd, maar er daarnaast ook zeker meer dan voldoende ruimte voor recreatief voetbal blijft. De technische staf van Jong Slikkerveer zal net als dit seizoen bestaan uit het duo Danny Wijnstekers en Ashrul Umarella. Op dit moment zijn de reserves van het vlaggeschip koploper in hun afdeling en lonkt het kampioenschap. Het team van Slikkerveer A1/Onder 19 jaar staan ook net als dit seizoen onder de bezielende leiding van Ernst Jan Neeskens en Patrick Bouwmeister. Op dit moment draait het team nog altijd mee voor de titel in de Hoofdklasse.


Slikkerveer B1/Onder 17 jaar komt onder leiding te staan van Johan Koutstaal, die op dit moment succcesvol is met de A2/Onder 18 jaar. Naast het trainerschap bij de B1 zal Koutstaal ook de functie van Hoofd Jeugdopleiding ‘Onderbouw ’ gaan bekleden voor de jongste talenten binnen de club. Ook eerste elftal speler Daan Koekebacker schuift door van de D1 naar de B1. Voor Slikkerveer B2/Onder 16 jaar is op dit moment nog een vacature, hetgeen ook geldt voor de C2/Onder 14 jaar. Belangstellende trainers kunnen zich hiervoor melden bij het Hoofd Jeugdopleiding Richard Mank. Bij Slikkerveer C1/Onder 15 jaar blijft Robin Westerman komend seizoen aan als trainer. Slikkerveer D1/Onder 13 jaar staat komend jaar door leiding van de ervaren trainer Richard Niemeijer. Slikkerveer E1/Onder 11 jaar staat komend seizoen onder leiding van de Jacco Zoutewelle, die nu nog trainer/coach is van de talentvolle E3/Onder 10 jaar, dat volgend seizoen de huidige coördinator en trainer van de F1, Theo Jagt, als trainer krijgt. Filmploeg Eredivisie live bezoekt Slikkerveer Afgelopen zaterdag 9 maart bezocht een filmploeg van Eredivisie Live het terrein van Slikkerveer. Er werden opnames gemaakt voor het nieuwe kinderprogramma Eredivisie Live Club Inspectie, waarin presentator Sascha Visser een ontmoeting heeft met een voetbalprof. In deze proefuitzending is dat Jordy Buijs van NAC, die terugkeerde bij zijn oude cluppie Slikkerveer. Het team van Slikkerveer D3 staat centraal in het filmpje, dat moet leiden tot een nieuw programma in het volgende voetbalseizoen. De spelers moesten verschillende sportieve onderdelen uitvoeren op het veld, maar ook quizvragen beantwoorden. Daarnaast werd er nog een grondige inspectie in het clubhuis en de kleedkamers gedaan. We hopen dat de testfilm slaagt, want dan wordt Slikkerveer in het nieuwe seizoen zeker weer opnieuw aangedaan. In ieder geval hebben de spelers van Slikkerveer D3 een geweldige dag achter de rug. Slikkerveer in blessuretijd toch nog met lege handen Slikkerveer speelde een boeiende wedstrijd tegen OVV, maar stond uiteindelijk met lege handen. Ver in blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Richard Mank het deksel op haar neus en verloor het duel met 2-3. In de openingsfase was Slikkerveer duidelijk de onderliggende partij. De eerste de beste kans voor OVV, een vrije trap, werd precies in de hoek getrapt door Pascal van Hulst: 0-1. Maar ook daarna kreeg OVV een aantal fraaie kansen, maar wist doelman Mitchel van der Spoel telkens redding te brengen. Pas in de 18e minuut kreeg Slikkerveer haar eerste kans. Een voorzet vanaf de rechterflank door Hugo A-Tjak op de achterlijn bereikte Casper Gerritse net niet. Tien minuten later was het Hugo A-Tjak zelf die op doel schoot. Zijn volley uit een hoekschop kon ternauwernood door een verdediger van de doellijn worden gewerkt. In deze periode van de wedstrijd ging Slikkerveer steeds beter voetballen, maar creëerde het nog niet veel kansen. Zeven minuten voor rust was het wel raak. Een splijtende pass van Hugo A-Tjak door het centrum bereikte de vrij staande Johan van Wijk, die dit buitenkansje keurig benutte: 1-1. Dat bleek ook de ruststand te zijn. In de tweede helft bleven beide teams een hoge snelheid hanteren en golfde het spel over en weer. De eerste kans was dit keer voor Slikkerveer, maar Ronald Capelle schoot de bal net over de kruising heen. In de 54-ste minuut was het uit een snelle tegenaanval meteen wel weer raak. Een voorzet vanaf de rechterflank bereikte de in het centrum vrij staande spits van OVV, die de bal knap binnenwerkte: 1-2. Slikkerveer kon zodoende weer in de achtervolging. Direct resulteerde dat in kansen voor Casper Gerritse en Mike van Dongen, maar een treffer bleef uit. In de 62-ste minuut was Casper Gerritse weer dichtbij de gelijkmaker. Uit een voorzet van A-junior Ruben Silva Lopez schoot hij van dichtbij over de ballenvanger. Ook de verdediging van OVV voorkwam een treffer van Slikkerveer door een inzet uit een hoekschop van de doellijn te halen. In de 70-ste minuut kwam uiteindelijk wel de op dat moment verdiende gelijkmaker. Steven van Dongen penetreerde goed in de zestien meter en speelde de vrij staande Johan van Wijk goed aan, die de bal keurig in de verre hoek liet verdwijnen: 2-2. Daarna leek Slikkerveer door te drukken en voor de volle winst te gaan. Een kopbal van Casper Gerritse werd door de doelman van OVV nipt weggetikt en uit de vervolgaanval schoot de vrijstaande Steven van Dongen maar rakelings over. Ook een rush van achteruit van Hugo A-Tjak verdiende meer, maar de krullende indraaibal van Casper Gerritse ging langs de verkeerde kant van de paal. Drie minuten voor tijd viel Steven van Dongen geblesseerd uit en werd vervangen door de 17-jarige A-junior Romano Niamut, die daarmee zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Waar iedereen eigenlijk wachtte op het laatste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter Oosterveer, daar stortten de bezoekers zich nog eenmaal in de aanval. Eigenlijk identiek aan de tweede treffer kwam er nu ook een voorzet vanaf rechts, die in het centrum door de spits, zo vrij als een vogeltje, worden binnengewerkt: 2-3. De wedstrijd was ook meteen gedaan, waardoor Slikkerveer, dat minimaal een puntje verdiende vandaag, toch nog met lege handen kwam te staan. Doordat ook de concurrentie op de ranglijst haar duels verloor, blijft Slikkerveer op de tiende plaats op de ranglijst staan. Komende zondag wacht om 14.00 uur de uitwedstrijd tegen DONK in Gouda. Opstelling Slikkerveer: Mitchel van der Spoel, Hugo A-Tjak, Kenji Nakano, Steven de la Rambelje, Ronald Capelle, Mike van Dongen, Kevin Birahij, Steven van Dongen (87 – Romano Niamut), Johan van Wijk, Casper Gerritse en Ruben Silva Lopez.


Jeugdafdeling

S.H.O. A1 – Slikkerveer A1 De gehele afgelopen week stond al in het teken van deze wedstrijd. In de bestuurskamer werd om 13.00 uur nog even klassikaal doorgenomen waar het vandaag over ging en een ieder begreep de boodschap. De spanning werd wel degelijk opgevoerd (zelfs Kenchie zag angstig wit…) maar gezonde spanning heb je nodig om een topprestatie te bereiken. Zonder de wat grieperige Mitchel en de vakantievierende Boy en Robert (maar weer wel met bruingebrande coach Ernst langs de lijn) voorwaar geen gemakkelijke opgave om tegenstander en trotse koploper S.H.O. tegemoet te treden. Met 8 punten achterstand was het credo vandaag: winnen! De HDI-Gerling brigade startte overdonderend en S.H.O. werd ver teruggedrongen. Na twee minuten al een enorme kans voor Ruub die de uitstekende keeper nog kon pareren maar vijf minuten later was het raak. Ruben passeerde op de rechterkant zijn tegenstander en uit diens afgemeten voorzet kon Dion intikken. Slikkerveer domineerde en kans na kans bood zich aan. Even een kleine opsomming: Dimma met links tegen de keeper, Ruben alleen op de keeper maar wederom is de goalie een sta in de weg, Dion net over (tot twee maal toe) maar na een half uur spelen kwam dan toch de verdiende tweede treffer. Uit een onoverzichtelijke situatie kopte een verdediger van S.H.O. pardoes in eigen goal. Vlak voor het rustsignaal kwamen we goed weg toe de bal via de paal weer het veld in kwam en de linkerspits volledig vrijstaand naast caramboleerde. “Het gaat stormen”, aldus een verstandige opmerking tijdens de rust en zoals we hoorden in de kleedkamer naast ons waren we beducht op de tweede helft waar S.H.O. er het natuurlijk niet bij zou laten zitten. Ruben werd geslachtofferd aangezien het eerste elftal met een personele onderbezetting kampt en Dymon kwam in zijn plaats. De HDI-Gerling equipe werd ver teruggedrongen in de tweede helft en aanvankelijk kwamen we niet aan voetballen toe. Uit een strafschop scoorde S.H.O. de aansluitingstreffer en met veel kunst en vliegwerk kon Ricky zijn heiligdom van doorboring vrijwaren. Wesley en Joshua kwamen het middenveld versterken om alzo de aanvalsdriften van S.H.O. enigszins te beteugelen. De (op dat moment verdiende) gelijkmaker bleef echter uit en tegenstander S.H.O. had aardig met haar krachten gesmeten. Slikkerveer profiteerde hier optimaal van en na een listig steekballetje van Dimma (leuk hè, in de spits….) kwam Dion in balbezit, kapte zijn directe opponent uit en een magistrale lob gaf hij de keeper het nakijken. Zo blij als een legkip met drie eierstokken sprintte de elegante spits naar de zijlijn alwaar hij werd bedolven door leiders en spelers. De overwinning was in de knip en sportief onderging S.H.O. haar nederlaag. Kleine smet op deze (voor de rest sportieve) partij zijn de gele kaarten aan beide zijden. Het is leuk, het is spannend en Slikkerveer A1 kan deze competitie nog veel leuker en spannender maken! Remco bedankt voor het assisteren van de scheidsrechter en Mitchel voor de droppies en het bijhouden van alle anekdotes (volgende keer handschoenen meenemen…). Zaterdag wacht Zwaluwen en dit bleek thuis een zeer lastige tegenstander. Van de week knallen op de training zodat we dat varkentje gaan wassen. Succes boys! Zwaluwen A1 – Slikkerveer A1 Na de fantastische overwinning vorige week tegen koploper S.H.O. was het nu vooral zaak om onze eigen wedstrijd te winnen om zo aan te klampen voor de bovenste posities. Voorwaar geen gemakkelijke opgave voor coach Ernst (met Patrick in zijn kielzog) aangezien vandaag de gehele voorhoede ontbrak. Want niet alleen waren Robert en Ruben geblesseerd (“out of order”..), ook Alex kon de dug-out opzoeken vanwege zijn vierde gele kaart. Aldus werd er aangevangen met een geïmproviseerde opstelling maar wat mij betreft stond er nog steeds een sterke formatie binnen de lijnen die zeker de confrontatie met tegenstander Zwaluwen uit Vlaardingen aan zou kunnen. De start van deze wedstrijd was verbluffend: binnen acht (8!) seconden leidde de HDI-Gerling brigade al met 0-1 toen Dino een listig balletje van Wim op de juiste waarde wist te taxeren. Zwaluwen was overdonderd en na een briljante steekbal van Kenchi kon Dino net niet nummer twee binnen tikken. Uit het niets kwam de gelijkmaker uit de lucht vallen toen er uit een vrije trap werd gescoord. Slikkerveer bleef echter het beste van het spel houden en Dyman zette Dion vrij voor de keeper met een spijtende bal door het midden. Helaas viel de goal aan de andere kant toen Zwaluwen voor de tweede keer de aanval zocht en de spits volledig vrij staand Rick kon verschalken. Het balbezit was enorm en Zwaluwen liet Slikkerveer het spel maken zonder echt tot echt grote kansen te geraken. Een vrije trap van Romano kon nog maar ternauwernood door de keeper worden gestopt en Dymon kon de rebound niet binnen werken. Na een heerlijke voorzet van Kenny kwam Willem een stapje te kort om gelijk te maken en ook de Tank spurtte naar voren maar schoot jammerlijk net naast. Vlak voor het rustsignaal moest Iwan helaas het veld verlaten met een enkelblessure waardoor Dimma zijn plaats innam. Nog tweemaal was de HDI-Gerling equipe dichtbij een treffer toen Dymon op de keeper knalde en Gerard net over schoot. Tijdens de ijsthee sprak Ernst zijn discipelen toe en was zeker gerust op een goed resultaat en drukte een ieder op het hart om vooral druk te gaan zetten tegen deze tegenstander die met hotsenknotsengeitewollensokkeninsandalen voetbal puur op de counter zou gaan spelen. Aldus werd deze constatering bewaarheid want waar Slikkerveer het spel mocht maken, daar beperkte tegenstander Zwaluwen zich tot verdedigen en gokte het op de centrale spits die het in zijn eentje maar moest uitzoeken. Mehmet kwam de geblesseerde Dino vervangen en Slikkerveer bleef de bovenliggende partij. Na een corner van Dymon kopte Kenchi steenhard op de lat en Kenny kwam net niet lekker uit om de bal vol op zijn slof te nemen. Ook Mitchel kwam de gelederen versterken (deed tevens een gedurfde uitspraak….) voor de vermoeide Wim (hard gewerkt) maar Slikkerveer had aardig met haar krachten gesmeten en aan alles kon je zien dat het er vandaag gewoon niet meer in zat. Tegen zulke wedstrijden loop je nu eenmaal aan en moeten we constateren dat het gat met koploper S.H.O. nu wel aardig opgelopen is (acht punten). Niet getreurd, waar een winnaar is, is er ook een verliezer en vandaag waren wij dat helaas. Robert bedankt voor het leideren/verzorgen/coachen en de nabespreking (nieuwe carrière lonkt) en ik ben er zeker van dat de HDI-Gerling aanstaande zaterdag tegen Barendrecht flink gaat uitpakken want volgens mij hebben we tegen deze tegenstander nog wat goed te maken! Succes allen….


8


9


Programma t/m 24 maart bDatum 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 16-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 17-3-2013 19-3-2013 20-3-2013 20-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013

Aanvang 15:15 13:00 13:00 12:30 15:15 15:45 14:30 10:00 14:00 15:15 11:15 8:45 10:00 8:30 9:45 11:15 10:45 11:00 9:45 8:30 8:30 8:30 8:30 11:15 11:00 8:30 8:30 11:30 8:30 11:00 9:45 13:00 14:00 11:00 12:30 12:00 10:00 10:00 11:00 10:00 12:00 10:00 9:30 19:30 18:30 18:30 15:15 13:00 15:15 12:30 15:15 10:30 16:15 11:15

Vertrek

11.00 14.45 13.15 08.30 13.00

07.45 09.00 07.30

09.45 10.00

07.30 07.30 10.00 07.45 10.30 10.00 08.45

11.00

10.00 09.45 09.00 08.30 18.15 17.30

11.00 09.30 15.30 10.00

Slikkerveer A1 Slikkerveer A2 Slikkerveer A3 Oliveo B1 Slikkerveer B2 Poortugaal B2 Stellendam B1 Nieuwenhoorn C1G Overmaas C3 Slikkerveer C3 Slikkerveer D1 Poortugaal D2 DRL D5 Spijkenisse D8 Slikkerveer D5 Slikkerveer E1 XerxesDZB E3 SHO E2 Slikkerveer E4 Slikkerveer E5 Slikkerveer E6 Coal E2 Nieuwerkerk E15 Slikkerveer E9 Zwervers, IJVV de E5 Slikkerveer F1 RVVH F2 Spartaan'20 F4 Slikkerveer F4 Rhoon F11 Rhoon F8 Slikkerveer MB1 Slikkerveer 1 Slikkerveer 2 PFC 3 Maasstad Tediro 3 Slikkerveer 5 Slikkerveer 6 Besiktas 3 OHVV 3 Slikkerveer 9 CVV-Mercurius VE1 Kocatepe VE1 VDL B1 SHO E8 Slikkerveer F4 Slikkerveer A1 Slikkerveer A2 Slikkerveer A3 Brielle B1 Slikkerveer B2 Binnenmaas B3 RVVH B3 Zwaluwen C1

-

Barendrecht A2 Brielle A2 Excelsior'20 A3 Slikkerveer B1 VVOR B1 Slikkerveer B3 Slikkerveer B4 Slikkerveer C1 Slikkerveer C2 CVV-Mercurius C2 VVK D1 Slikkerveer D2 Slikkerveer D3 Slikkerveer D4 Maense D3 Rhoon E1 Slikkerveer E2 Slikkerveer E3 SHO E6 DRL E10 SHO E8 Slikkerveer E7 Slikkerveer E8 Coal E3 Slikkerveer E10 DVV09 F1 Slikkerveer F2 Slikkerveer F3 Zwervers, IJVV de F5 Slikkerveer F5 Slikkerveer F6 SHO MB1 Poortugaal 1 Excelsior'20 3 Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 Pretoria 2 Nieuwenhoorn 3 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 Vierpolders 3 Slikkerveer VE1 Slikkerveer VE2 Slikkerveer B2 Slikkerveer E7 Hillegersberg F8 Zwervers, cvv A1 Barendrecht A3 RVVH A2 Slikkerveer B1 Botlek B2 Slikkerveer B3 Slikkerveer B4 Slikkerveer C1 10

Scheidsrechter en/of terrein J.M. Visser

F. Nabi / Sportlaan 2-4, Pijnacker Albrandswaardseweg Zuiderdiepstraatweg 40 L.J. Breevaart / Rijksstraatweg 270 Varkenoord

Albrandswaardseweg Spinozaweg Lange Groeneweg 100

Igor Stravinskysingel Langeweg 18

Oldegaarde Dorrestein 2 Smeetslandseweg Sportlaan Oldegaarde Omloopseweg Omloopseweg R.C.M. van Paassen F. Nabi M. Hagens / Toldijk, Geervliet Stadionlaan 25

Buitendijk Eeweg 31, Oudenhoorn Groene Kruisweg Oldegaarde Sportlaan 1, Maassluis Langeweg 18 W. Segers

M. Buzing / Geuzenpark 2, Vierpolders Sportlaan, Maasdam Sportlaan Zwaluwenlaan 500, Vlaardingen


23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 23-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013 24-3-2013

12:00 13:00 11:15 12:15 10:30 8:30 9:45 11:15 8:30 11:30 8:30 10:00 8:30 11:15 10:45 9:45 9:45 9:45 8:30 8:30 9:45 9:00 8:30 13:00 13:00 14:00 11:00 11:00 10:00 12:00 12:30 10:00 10:00 13:00 12:00

11.15 09.45 07.30

07.30 10.30 09.00

09.45 08.45 08.45 07.30

08.15 07.30 11.45

11.00 11.30

12.00

DHZ C1 Slikkerveer C3 Slikkerveer D1 DEHMusschen D2 RVVH D5 Hekelingen D5 Slikkerveer D5 Slikkerveer E1 Alexandria'66 E4 Nieuwenhoorn E3 Slikkerveer E4 SCO '63 E1 Slikkerveer E6 Slikkerveer E7 XerxesDZB E7 Spartaan'20 E8 SHO E11 Slikkerveer F1 Gravendeel F1 Slikkerveer F3 Slikkerveer F4 Bolnes F2 DEHMusschen F5 Slikkerveer MB1 Smitshoek MB1 XerxesDZB 1 Slikkerveer 2 TransvaliaZW 2 Slikkerveer 4 Pretoria 2 Nieuwenhoorn 3 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 Vierpolders 3 Slikkerveer VE1

-

Slikkerveer C2 RVVH C4 DEHMusschen D1 Slikkerveer D2 Slikkerveer D3 Slikkerveer D4 Alexandria'66 D9 Binnenmaas E1 Slikkerveer E2 Slikkerveer E3 Vlotbrug E2 Slikkerveer E5 RVVH E7 LMO E2 Slikkerveer E8 Slikkerveer E9 Slikkerveer E10 Zuidland F1 Slikkerveer F2 Rhoon F2 Rhoon F7 Slikkerveer F5 Slikkerveer F6 Nieuwenhoorn MB1 Slikkerveer MB2 Slikkerveer 1 Feyenoord AV 3 Slikkerveer 3 Maasstad Tediro 3 Slikkerveer 5 Slikkerveer 6 Besiktas 3 OHVV 3 Slikkerveer 9 CVV-Mercurius VE1

Oldegaarde Sportlaan Sportpolderweg 7

Leningradweg 50 Rijksstraatweg 270 Plaatweg, Spijkenisse

Igor Stravinskysingel Oldegaarde Langeweg 18 Schenkeltje 7c

Kievitsweg Oldegaarde Smitshoekse Baan Igor Stravinskysingel 5 W.N.A.W. Zondag J. Streefkerk - Charloisse Lagedijk Schulpweg 195 Rijksstraatweg 270

Coosenhoekstraat

Senioren Opstellingen senioren Slveer 1,Slveer 2, Slveer 3:worden door de trainers bekend gemaakt. Slikkerveer 4: s.maase, j.alblas, b.blinksma, y.blom, b.de.bruin, n.van dijk, j.maris, d.schouten, j.v.d.spoel, b.schop, c.schop, r.schop, s.de weerdt, a.zonneveld, l.rijsdijk Slikkerveer 5: s.bode, r.visser, d.bothoff, m.van beem, r.van ee, l.hofman, b.hoogerbrugge, w.hoogerbrugge, j.kähler, j.kooijman, r.luijcx, r.noor-lander, d.noorlander, t.ringlever, i.v.d.sluis, a.stoop, e.stoffels, f.vlasblom , j.simonis, n.schouten Slikkerveer 6: g.j.brouwer, b.aardoom, h.driesens, a.heinsman k.hoorweg d.ketting , p.vd.keur, c.krans, a.v.d.nosterum, d.nisevic u.ollong, g.revet a.van santen, r.tump, j.vlasblom, r.de.werk, a.vink Slikkerveer 7: m.groeneweg, b.belder, r.boersma, s.dorsman, m.v.duffelen, n.jansen, s.jenkinson, b.de jong, m.lodder, r.louter e.mathlener d.verheezen, b.visser, r.v.d.vlies, p.v.d.vlies, l.daane, f.hoogerbrugge Slikkerveer 8:f.v.beek, p.van baarle, p.bakker, r.blouw, cj.crezee, a.de deugd, m.hepkema, r.hoogerwerf, j.kelder, j.koekebacker, j.koorneef e.legerstee, k.van leuven, w.a. rijsdijk, l.schox, m.verbaas, p.wernke v.wernke Slikkerveer 9: r.hollemans, r.andeweg, e.achouatte, r.v.dijk d.v.ijzendoorn t.jansen , p.v.rosmalen , m.suijkens , a.disseldorp, e.velinga, d.velthuizen, j.velthuizen, m.velthuizen, s.vd.keur, k.jansen Slikkerveer Ve 1: t.van bennekom, r.evers, j.de groot e.hamstra, e.v.d.horst, a.’t jong, c.w.van leenen, h.v.leenen, s.v.reede, f.rovers, p.de.ruiter, r.schaddelee, a.scheper, j.vd.tol, r.de wilde, j.zuydweg, m.mulder, w.mourus Slikkerveer Ve 2: d.maris, l.assenberg-van eijsden, c.v.d.beek, j.v.beek e.bouwmeester, g.brandt, b.hacquebard, d.huybregts, d.kapper r.konijnenburg, a.lekkerkerker, h.maris, w.peijs, f.rietdijk, r.smits, m.tholenaar, j.valster, m.vt.hoff

11


12


Uitslagen 3 maart senioren Slikkerveer 1 Neptunus-Sch. 2 Slikkerveer 3 Antibarbari 6 Slikkerveer 6 JHR 3 OVV 5 Slikkerveer 9 Ammerstol VE1 Meeuwenplaat VE2 -

OVV 1 Slikkerveer 2 DHZ 3 Slikkerveer 5 DBGC 1 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 OHVV 4 Slikkerveer VE1 Slikkerveer VE2

Uitslagen 3 maart AGE 1 Olympia 1 SCO '63 1 Slikkerveer 1 Spartaan'20 1 UNIO 1 Unitas Programma 17 maart AGE 1 OVV 1 SCO '63 1 Slikkerveer 1 Spartaan'20 1 UNIO 1 Unitas

Uitslagen, Programma en Stand Slikkerveer 1 Uitslagen 10 maart XerxesDZB 1 2-3 DONK 1 DRL 1 1-1 DRL 1 Zwervers, cvv 1 2-4 OVV 1 OVV 1 2-3 Poortugaal 1 DONK 1 2-0 VFC 1 Poortugaal 1 3-4 XerxesDZB 1 VFC 1 3-0 Zwervers, cvv 1 Programma 24 maart DRL 1 DONK 1 DONK 1 DRL 1 Olympia 1 Olympia 1 Poortugaal 1 Poortugaal 1 XerxesDZB 1 VFC 1 VFC 1 XerxesDZB 1 Zwervers, cvv 1 Zwervers, cvv 1

-

Uitslagen senioren 10 maart DONK 1 OVV 2 Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 Slikkerveer 5 OVV 3 Slikkerveer 7 Slikkerveer 8 PFC 4 Slikkerveer VE1 -

2-3 1-1 1-3 1-8 Uitg. 11-2 3-5 5-2 4-3

Slikkerveer 1 Slikkerveer 2 OHVV 2 Leonidas 5 GLZ Delfshaven 6 Slikkerveer 6 VOC 14 Blankenburg 2 Slikkerveer 9 Voorwaarts VE2

3-2 3-1 4-0 AFG AFG AFG 4-0 0-9 ? AFG

-

Slikkerveer 1 Unitas SCO '63 1 Spartaan'20 1 AGE 1 UNIO 1 Olympia 1

3-2 5-3 3-1 5-2 4-3 1-0 3-0

-

SCO '63 1 UNIO 1 Unitas OVV 1 Spartaan'20 1 Slikkerveer 1 AGE 1

Stand 1e elftal Gespeeld

Gewonnen

Gelijk

Verloren

Punten

Voor

Tegen

1

Zwervers, cvv 1

16

12

2

2

38

51

20

2

XerxesDZB 1

16

9

5

2

32

33

16

3

Poortugaal 1

16

9

2

5

29

39

29

4

DRL 1

16

8

3

5

27

34

28

5

OVV 1

16

7

4

5

25

27

31

6

Olympia 1

16

6

5

5

23

21

27

7

Unitas

15

7

1

7

22

38

39

8

DONK 1

16

6

3

7

21

27

37

9

Spartaan'20 1

15

6

2

7

20

32

29

10 Slikkerveer 1

16

5

2

9

17

34

41

11 SCO '63 1

16

5

1

10

16

18

28

12 AGE 1

16

3

5

8

14

28

35

13 UNIO 1

16

3

5

8

14

22

32

14 VFC 1

16

3

4

9

13

16

28

13


Rode kaart beslissend in duel bij sv DONK In de uitwedstrijd tegen sv DONK in Gouda dacht Slikkerveer na een prima verdiende voorsprong, dat het vandaag wel eens tot winst zou kunnen komen. Helaas brak een rode kaart van Steven van Dongen juist de ban voor de thuisploeg, dat daarna op een 3-1 voorsprong kwam. Middels een slotoffensief werd het toch nog 3-2, maar daar bleef het bij.

In de openingsfase op het nieuwe complex van sv DONK in Gouda bleek dat de kou en de wind volop vat op de wedstrijd kregen. De eerste twee kansen waren dan ook voor de thuisploeg, maar Slikkerveer-doelman Mitchel van der Spoel was scherp in beide situaties, zodat er niet weer meteen met een achterstand aan de wedstrijd werd begonnen. Daarna volgde de eerste kans voor Casper Gerritse, maar hij stond blijkbaar net buitenspel. In de 12e minuut werd Johan van Wijk middendoor perfect op maat bediend, maar zijn inzet kwam tegen de uitkomende keeper van DONK aan. Daarna golfde het spel aardig op en neer en bleven beide ploegen voetballend elkaar in evenwicht houden. De verdediging van Slikkerveer kraakte wel even toen DONK vier hoekschoppen op rij mocht nemen, maar een grote kans leverde dan niet op¨voor DONK. Daarna kreeg Steven van Dongen tot tweemaal toe een kans, maar waren zijn schoten niet zuiver genoeg. In de 32-ste minuut ging Casper Gerritse goed door in de zestien, maar werd licht geraakt door een verdediger. Volgens de arbiter voldoende om een strafschop toe te kennen, die door Steven van Dongen dankbaar werd benut: 0-1. In het resterende gedeelte van de eerste helft was alleen Ronald Capelle dichtbij een kans, maar na een lange rush op de linkerflank zat er geen kracht meer in het schot op doel om de doelman van DONK te verrassen. Ook in de tweede helft kwam DONK voortvarend uit de startblokken, maar ook nu wist Mitchel van der Spoel zijn doel schoon te houden door de bal naast te werken. De rode kaart van Steven van Dongen in de 52-ste minuut bleek daarna het kantelpunt in de wedstrijd. Waar DONK vooraf alleen maar op de counter en het windvoordeel loerde, daar moest het nu wel meer op de aanval zetten. Een hoge voorzet vanaf rechts kwam voorbij de tweede paal tegen de bovenarm van Hugo A-Tjak, waarna de leidsman ook nu weer een penalty gaf. Jeroen Camfferman benutte dit buitenkansje: 1-1. Twee minuten later had Slikkerveer al weer op voorsprong kunnen komen, maar de kopbal van Casper Gerritse belandde op de kruising. Weer twee minuten later werd het aan de andere kant van het veld 2-1. Een aanval die al afgeslagen leek, werd goed voorgezet en bij de tweede paal stond Joey van Vliet helemaal vrij om binnen te koppen voor DONK. Slikkerveer moest toen alles op de aanval gaan zetten, waardoor er in de verdediging gaten ontstonden. De eerste kans voor DONK kon nog worden gered door Mitchel van der Spoel, maar in de 73-ste minuut was hij ook kansloos op de inzet van Jeroen Camfferman, die de stand naar 31 tilde. Toch bleef het spannend, want een minuut later lag de bal al weer op de stip aan de andere kant. Casper Gerritse was onderuit gehaald door de doelman van DONK, die van geluk mocht spreken er niet met een rode kaart af te moeten. De penalty werd benut door Jeroen Bossche: 3-2, waarna het nog een spannend kwartiertje werd. Johan van Wijk zag zijn schot net over het doel gaan en Casper Gerritse kon net niet bij een strakke voorzet van Hugo A-Tjak om de gelijkmaker binnen te werken. Een gelijkspel had verdiend geweest, maar het zat er vanmiddag niet in. Aanstaande zondag speelt Slikkerveer om 14.00 uur thuis tegen Poortugaal. Aanstaande dinsdagavond wordt er vriendschappelijk gespeeld tegen DBGC om 20.00 uur thuis. Opstelling: Mitchel van der Spoel, Hugo A-Tjak, Kenji Nakano, Steven de la Rambelje, Ronald Capelle, Mike van Dongen, Kevin Birahij, Steven van Dongen, Jeroen Bossche, Johan van Wijk en Casper Gerritse.

14


15


16


17

Weekbrief 11-03-2013  

Weekbrief 11-03-2013

Weekbrief 11-03-2013  

Weekbrief 11-03-2013

Advertisement