Page 1


“het sliknest”magazine - uitgave van de “sportvereniging “slikkerveer” 35e JAARGANG NUMMER 20 MAANDAG 20 MEI 2013 Bestuur Voorzitter / Algemene zaken Joop van Ettinger Oranjestraat 89 2983 HN Ridderkerk 06-24256218 j.vanettinger@svslikkerveer.nl

Secretaris / 2e Voorzitter Bart Melsert Bernhard Zweersstraat 13 2983 BA Ridderkerk Telefoon: 06-24775113 secretaris@svslikkerveer.nl

Penningmeester: Jos van Eerden Benedenrijweg 517 2987 VA Ridderkerk Telefoon: 0180-414910 van.eerden.meijburg@12move.nl

Voetbalzaken Ruud Naaijkens Kerkweg 95 2985 AN Ridderkerk Telefoon: 0180-429081 ruud@mu-cc.nl

Jeugdzaken: Hans Goedegebuur Chr. Mohrmannstraat 2 2984 XC Ridderkerk 06-10967951 hansgoedegebuur@gmail.com

Onderhoud: Ron Noorlander Erasmuslaan 58 2984 XH Ridderkerk 06-53251856 ron@frenoflex.nl

Commerciële Zaken Peter Plaizier P.C. Hoochstraat 3 2981 CN Ridderkerk 06-51262655 peterplaizier1@gmail.com

PR & Communicatie: Arjan ’t Jong Mauvestraat 6 3331 VJ Zwijndrecht 078-6127439 svslikkerveer@yahoo.com

Kantinezaken: Marco Schouten Van Alphenstraat 10 2985 BS Ridderkerk

Opgericht 7 oktober 1920 Koninklijk goedgekeurd 22 juli 1946 Relatienummer KNVB BB-DZ-61W Terrein : Kastanjelaan 28, 2982 CM Ridderkerk. Tel:0180-413045 Fax:415295 Postadres : Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk (voor alle correspondentie) Postbank : 555224 Rabobank: 35.54.78.242 tnv. Penningm. sv Slikkerveer E-mail: svslikkerveer@planet.nl Website: www.svslikkerveer.nl Wedstrijdsecretarissen Kl.Katerstraat 42, 2982 XG Ridderkerk Senioren 3-9 & Joop Stolk, veteranen Telefoon: 420404 Prinsenstr.21, 2983CG Ridderkerk Gilles Brandt, Telefoon: 414029. Junioren t/m vacature D-pupillen E-Pupillen t/m Jan Kuiper, Willemstraat 43, 2983 EN Ridderkerk Kabouters Telefoon: 06-42241374, jh.kuiper@svslikkerveer.nl Jeugdcommissie en hoofdtrainers jeugd Voorzitter:

Hans Goedegebuur Algemeen secretaris:

Marcel Kerssies

Activiteiten & Materiaal:

Andre Mars

Communicatie ZakenHoofdcoördinator:

Patrick Dizy

Jeugdcoördinator

Ernst-Jan Neeskens Toernooi secretaris

Christel Blaak Hoofd Jeugdopleiding: Richard Mank Hoofdtrainers A – Ernst-Jan Neeskens B - Jerrey Monkau C - Robin Westerman D - Erwin de Pee E – Patrick Bouwmeister F – Theo Jagt Kab – Mirjam de Hooge Meisjes – Erik Schoormans Autisten Mirjam de Hooge Keepers Ricardo Kieboom Scheidsrechterscoörd: Robbie Plaisier Verzorger Jeugd:

Trainer 1e elftal Trainer 2e elftal Trainer 3e elftal Verzorgers Sel:

06-10967951

vzjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-34202311

secretarisjeugd@svslikkerveer.nl

tel: 06-51008900

andremars@upcmail.nl

tel: 06-55766553

patrickdizy@gmail.com

tel: 06-53415256

eneeskens@chello.nl

tel: 06-12038893

toernooien@svslikkerveer.nl

tel: 06-14219987 tel: 06-53415256 tel: 06-10427353

eneeskens@chello.nl jmonkau@swswelzijn.nl

tel: 06-18992747 robin_westerman@hotmail.com tel: 06-44850625 erwin.de.pee@postnl.nl tel: 06tel: 06m.jagt52@upcmail.nl tel: 06-81137506 kaboutersslikkerveer@hotmail.com tel: 06-24733620 erik@speelsgemak.nl tel: 06-81137506 autistenteamslikkerveer@hotmail.com tel: 06-10810841 tel: 06-25256875 Juan Fortes

robbie@apennootje.nl tel: 0180-618406

Trainers / verzorger senioren-selectie Richard Mank tel: 06-14219987 Danny Wijnstekers tel: 06T.van Gemeren tel: 06-54957328 Cees Opmeer tel: 0629621983 tel: 0180-410697 Bert Heeselaars

Pers en Publiciteit algemeen, website, magazine zie bestuurskolom opmaak advertenties arie@mu-cc.nl Programmablad e-mail: p.schop3@upcmail.nl tel: 0180-847071 Piet Schop mobiel: 06-24273070 fax: 0847419839 Archivaris Gerard L. Hagendijk Van Leeuwenhoekstraat 70 0180-421687 2984 EG Ridderkerk g.hagendijk@zonnet.nl Arjan ’t Jong Arie de Vries


Voorlaatste uitgave “sliknest” van dit seizoen

Bestuursmededelingen De algemene ledenvergadering (voorjaarsvergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni a.s. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Agendapunten en bijzonderheden worden in een later stadium bekend gemaakt. Erelid Arie van Beek getroffen door hartinfarct Ons erelid Arie van Beek is onlangs getroffen door een hartinfarct en heeft vervolgens 6 dagen in het ziekenhuis gelegen. De doktoren hebben besloten om Arie niet te opereren. Wel zijn aan Arie medicijnen voorgeschreven om verdere problemen met zijn hart te voorkomen. Het bestuur van sv Slikkerveer is, in de persoon van secretaris Bart Melsert, voor een ziekenbezoek op zaterdag 11 juni jl. hartelijk ontvangen in huize Van Beek. Arie en zijn vrouw Pietje zijn inmiddels bekomen van de grote schrik die dit gebeuren met zich mee had gebracht. Arie is weer goed ter been en is in de tussentijd zelfs al op de fiets gestapt. Ook heeft hij al plannen gemaakt om bij de laatste thuiswedstrijd van het 1e elftal aanwezig te kunnen zijn. Het bestuur van sv Slikkerveer wenst Arie nog vele jaren in goede gezondheid toe ! Ledenmutaties Wijzigingen in het ledenbestand dienen schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven. Persoonlijke gegevens (adreswijziging, wijziging telefoonnummer, etc.) alsmede wijzigingen die betrekking hebben op uw lidmaatschap (wijze van contributiebetaling, wijziging van spelend in rustend lid, opzegging, etc.) dient u op één van de volgende manieren aan de vereniging kenbaar maken: 1. schriftelijk middels toezending aan: secretariaat sv Slikkerveer, Postbus 106, 2980 AC Ridderkerk of via email naar het volgende emailadre secr@svslikkerveer.nl 2. schriftelijk middels deponering in de speciale brievenbus die is opgehangen aan de muur links van de ingang van het wedstrijdsecretariaat in ons clubgebouw Onze ledenadministratie is op donderdagavonden van 19:00 tot 21:00 uur geopend. De heer Jan Kuiper is dan aanwezig en u kunt zich bij hem melden voor het inleveren van pasfoto’s, overschrijvingsformulieren, vragen over ledenadministratie e.d. Medewerkersavond De jaarlijkse medewerkersavond zal worden gehouden op vrijdag 21 juni a.s. Meer over deze feestavond voor alle vrijwilligers van sv Slikkerveer zal worden bekendgemaakt in een volgend clubblad en op onze website. Mutaties bestuur sv Slikkerveer Zoals reeds eerder bekend is gemaakt, is penningmeester Jos van Eerden sinds december 2012 demissionair en zal secretaris Bart Melsert zich op de komende ledenvergadering niet voor herverkiezing beschikbaar stellen. Inmiddels heeft ook bestuurslid commerciële zaken Peter Plaizier aangegeven zijn bestuursfunctie neer te zullen leggen na juni 2013. Op de Nieuwjaarsreceptie in januari kon voorzitter Joop van Ettinger mededelen dat voor Jos een beoogd opvolger in de persoon van Ewout Mathlener gevonden was. Inmiddels heeft Ewout te kennen gegeven dat de functie van penningmeester voor hem helaas niet te combineren is met zijn werk op een accountantskantoor en de daarbij behorende studie in de avonduren. Gelukkig heeft zich inmiddels een andere opvolger aangediend: Rob de Ruijter heeft te kennen gegeven zich voor de functie van penningmeester beschikbaar te stellen en wordt op dit moment door Jos ingewerkt in de materie van alle financiële zaken die bij onze voetbalvereniging voorbij komen. Het bestuur van sv Slikkerveer is nog wel naarstig op zoek naar kandidaten voor de portefeuilles secretaris en bestuurslid commerciële zaken en doet derhalve een dringend beroep op alle leden van sv Slikkerveer om mee te denken en om zich heen te kijken om deze vacatures zo snel mogelijk vervuld te krijgen. Voelt u iets voor één van genoemde functies, kent u een geschikt persoon of heeft u een ander lumineus idee om het bestuurskader van uw vereniging in juli weer op peil te krijgen, meldt u zich dan alstublieft bij één van de bestuurleden !

Xebius Grafisch Bedrijf maakt nieuwe presentatiegids Met ingang van het nieuwe seizoen 2013-2014 maakt Xebius Grafisch Bedrijf voor sv Slikkerveer de jaarlijkse presentatiegids. Afgelopen week werd hiertoe een overeenkomst gesloten tussen voorzitter Joop van Ettinger en Martin de Keizer van Xebius Grafisch Bedrijf. Binnenkort verschijnt van de drukkerij en uitgeverij uit Hendrik Ido Ambacht (Nijverheidsweg 32) ook nog de huis-aan-huis in de regio verspreidde voetbalkrant De Eindstand. In de winterstop werd al gestart met De Tussenstand, die daarmee een logisch vervolg krijgt. ,,Wij zijn blij met deze nieuwe stap en hopen daarmee een eerste stap te hebben gezet naar een langdurige samenwerking met Xebius Grafisch Bedrijf´´, kijkt voorzitter Joop van Ettinger vooruit. Op de foto: Martin de Keizer ( Xebius Grafisch Bedrijf) in H.I. Ambacht. enJoop van Ettinger (voorzzitter Slikkerveer)


Van ons erelid Arie van Beek en zijn vrouw Pietje ontvingen wij het volgende bedankbriefje: Hierbij bedanken wij allen die tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis van Arie hun interesse in ons welzijn hebben getoond door middel van een kaartje, een telefoontje of een bezoekje. Ook bedanken wij het bestuur van sv Slikkerveer voor de fruitmand die bij ons afgegeven is. Arie en Pietje van Beek Felicitatie Bestuur en jeugdcommissie van sv Slikkerveer feliciteren Dave en Katinka Kapper van harte met de geboorte van hun tweeling Sophie en Julia ! Overige mededelingen Slikkerveer - Soos U bent allemaal weer van harte welkom op dinsdag 4 juni a.s. in de kantine op sportpark Reyerpark van 13.30 tot 16.30 uur.

“Wakker worden, wakker worden, ikke word grote zus”

Aimée

Sophie Eva & Julia Amber 22 april 2013

Sophie weegt 2645 gram en is 47 cm lang Julia weegt 2655 gram en is 45,5 cm lang Dave en Katinka Kapper Aimée Bogenburg 11 3437 RG Nieuwegein Tel. Dave 062787867. Katinka: 0653290335 Wilt u Sophie en Julia komen zien?

Slikkerveer verliest van Unitas geflatteerd met 1-4 Het laatste duel in deze competitie betekende voor zowel Slikkerveer als het bezoekende Unitas uit Gorinchem, dat het vrijuit kon voetballen, omdat er voor beide teams niets meer op het spel stond. Het begin van de wedstrijd zette meteen de toon voor een sportieve wedstrijd, waar beide teams volop voor de aanval kozen. In de eerste minuut opende Slikkerveer sterk, waarbij een voorzet van Mike van Dongen goed werd doorgekopt door Casper Gerritse op Johan van Wijk, maar de keeper net op tijd zijn doel uit was om een treffer te voorkomen. In de aanval van Unitas die daarop volgde kon Mitchel van der Spoel de bal eenvoudig pakken. Zo golfde het spel daarna aardig op en neer, zonder dat er echte kansen werden gecreëerd. In de elfde minuut snelde Jeffrey Tewelde langs zijn tegenstander en ging onderuit in de zestien. De goed meegelopen scheidsrechter van der Haak zag van dichtbij dat er niets aan de hand was en liet doorspelen. Daarna duurde het weer een kleine tien minuten voordat er voor beide doelen weer iets gebeurde. Zowel Unitas als Johan van Wijk voor Slikkerveer schoten over het doel. In de 28-ste minuut sneed linksachter Ronald Capelle door het centrum van de verdediging met een Lurling-achtige actie, maar tot tweemaal toe wist de keeper van Unitas de bal uit zijn doel te ranselen. Een paar minuten later kreeg Unitas een niet te missen kans, maar hij ging gelukkig voor Slikkerveer wel mis. Waar Slikkerveer in de laatste minuten voor rust toch nog iets probeerde te forceren, daar kreeg het meteen het deksel op de neus. Allereerst werd nog een perfecte voorzet van Casper Gerritse op het hoofd van Johan van Wijk naast de verkeerde kant van de paal gekopt. Aan de andere kant was het in de 41-ste minuut meteen wel raak. Uit een hoekschop werd de bal terug in het doelgebied gekopt, waarna Stephen Emelina van dichtbij kon inkoppen: 0-1. Twee minuten later lag ook de 0-2 binnen, nadat de defensie Unitas geen strobreed in de weg legde en Christiaan Perrier vanaf de rand van de zestien geplaatst in de hoek binnenschoot. Dat was wel een domper voor Slikkerveer zo op slag van rust. In de tweede helft waren de eerste kansen dit keer voor Unitas, maar Mitchel van der Spoel hield Slikkerveer in de race. In de 49-ste minuut bracht Johan van Wijk, staande op randje van buitenspel, Slikkerveer weer terug in de wedstrijd door slim langs de uitkomende keeper binnen te schieten. Een minuut later had Hugo A-Tjak de gelijkmaker op zijn pantoffel, maar de keeper van Unitas wist ternauwernood te redden. De volgende kans was voor Kevin Birahij, die op maat werd bediend door Johan van Wijk, maar net naast schoot. In de 71ste minuut kreeg Casper Gerritse twee goede kansen, maar zijn kopbal werd van doellijn gehaald en het schot ging naast. Ook Unitas kreeg kansen, maar zag steeds Mitchel van der Spoel tegenover zich. Toch moest Mitchel in de 79-ste minuut capituleren. Een eerste inzet van Perrier kon hij nog tegenhouden, maar toen deze de rebound opzij legde naar de vrijstaande Joost Veuger was hij kansloos: 1-3. Daarna probeerde


Slikkerveer het nog wel, maar kwam het niet echt gevaarlijk meer door. In blessuretijd werd het zelfs nog 1-4 doordat Perrier de bal eenvoudig op de doellijn met de borst kon binnenlopen. Al met al een ietwat geflatteerde nederlaag, die een einde brengt aan de competitie in de tweede klasse D voor Slikkerveer, waarin het als promovendus zich keurig heeft gehandhaafd. Opstelling: Mitchel van der Spoel, Hugo A-Tjak, Steven de la Rambelje, Daan Koekebacker, Ronald Capelle, Mike van Dongen, Jeroen Bossche (75 – Roy Vlasblom), Kevin Birahij (73 – Jair Umarella), Jeffrey Tewelde (56 – Colin van Driel), Casper Gerritse en Johan van Wijk. Jong Slikkerveer verliest bekerfinale met 1-0 van DSO De bekerfinale voor Jong Slikkerveer betekende op voorhand natuurlijk al een schitterend bekeravontuur in Leidschendam tegen DSO 2 uit Zoetermeer. In een voetbalheksenketel op het Sportpark van SEV en RKAVV mocht de ploeg van Danny Wijnstekers en Ashrul Umarella aantreden op veld 5. In de praktijk betekende dit op het veld naast het hoofdveld, waarop topklasser Capelle, van oud-Slikkerveer trainer Ronald Klinkenberg speelde tegen hoofdklasser Ter Leede. Een veld verder speelde weer andere finalisten en daar brak tussendoor spontaan een groots vuurwerk uit. Kortom een wedstrijd die er toe doet. Alleen was het vreselijk jammer dat het veld er zo aan het einde van de dag, maar wellicht eerder ook al, in een erbarmelijk slechte staat verkeerde, waardoor prettig voetballen bijna niet mogelijk was. Uiteraard gold dit ook voor onze tegenstander van vanmiddag. De eerste kans in de wedstrijd was voor DSO, dat uit een hoekschop over het doel van Patrick Werkhoven kopte. Drie minuten later tikte Jair Umarella uit een vrije trap van Colin van Driel van dichtbij maar net over het doel. De toon was gezet, want er werd volop de aanval gespeeld. In de dertiende minuut schoot Danny Rijnberk maar rakelings langs de kruising en een paar minuten later punterde Jeffrey Tewelde naast het doel. In de 27-ste minuut stond het ineens 1-0 voor DSO. Een hoekschop werd per ongeluk doorgekopt naar de tweede paal en daar stond de nummer 8 zo vrij als een vogeltje en knalde de bal hard in de korte hoek binnen. Patrick Werkhoven zat er nog wel dichtbij, maar kon de inzet niet genoeg keren. Een tegenvaller voor Slikkerveer, want beide ploegen hielden elkaar aardig in evenwicht qua spel. In het laatste kwartier van de eerste helft probeerde Slikkerveer nog iets te forceren. Jeroen Capelle kopte uit een hoekschop over, Colin van Driel schoot een keer voorlangs en kopte een hoekschop goed op doel, maar vond de keeper van DSO tegenover zich. DSO daarentegen kreeg geen kansen meer en werd steeds verder terug gedrongen. In de tweede helft was het alleen Slikkerveer dat aandrong. Er werd zeker voor 90% alleen maar op de helft van DSO gevoetbald en het leek alsof de gelijkmaker toch een keer zou moeten vallen. In de 50-ste minuut legde Jair Umarella goed terug op Robin Westerman, die hard op doel schoot, maar helaas weer die dekselse keeper op zijn weg vond. Daarna volgde er nog vele kansen voor Slikkerveer. Een schot van Christian Hristov ging naast, een hard laag schot van Colin van Driel werd door een verdediger van de doellijn gehaald, Danny Rijnberk schoot maar net een metertje naast en zo ging het maar door. Aan de andere kant hoefde Patrick Werkhoven amper meer in actie te komen. In de 65-ste minuut kopte Jair Umarella uit een zweefduik maar net over het doel, na een prachtige pass van Robin Westerman. Daarna volgden nog spannende momenten uit een aantal vrije trappen die er kwamen. Colin Spelmoment bij bekerfinale Slikkerveer 2 – DSO 2 van Driel knalde zijn inzet in de 79ste minuut op de lat. Weer tien minuten later zag Danny Rijnberk zijn vrije trap door de keeper net onder de lat weggetikt worden. Ook in blessuretijd kreeg Slikkerveer kansen. Een schot vanaf de rand van de zestien, uit een rebound, van Stefan van Buuren werd door de keeper van de doellijn gewerkt. Helaas bleef het daarbij. Er was hard gewerkt, zeker in de tweede helft had Slikkerveer gedomineerd en veel kansen gekregen, maar dat ene doelpunt uit de eerste helft was voor DSO genoeg om de beker te winnen. Uiteindelijk moest er genoegen worden genomen met de cup voor verliezend bekerfinalist. Opstelling: Patrick Werkhoven, Kenji Nakano, Daniel Vincke, Stefan van Buuren, Jeroen Capelle, Danny Rijnberk, Robin Westerman, Colin van Driel, Jeffrey Tewelde (59 – Jeffrey Jansen), Roy Vlasblom (45 – Christian Hristov) en Jair Umarella. Slikkerveer A1 - S.V.V. A1 (nacompetitie voor promotie naar 4e divisie) "Het toetje volgt pas als we het voor en hoofdgerecht hebben gehad"! Zeer schrandere opmerking van onze aanvoerder Rikkie want inderdaad begonnen we vandaag aan het voorgerecht (soep, garnalencocktail dan wel carpaccio: al naar u gelieft) in de nacompetitie tegen het Schiedamse S.V.V. De stemming in de kleedkamer zat er goed in met diverse reggaeton klanken verzorgd door Geer die zijn vakantiekoffer weer had meegenomen. Maar liefst 5 basisspelers ontbraken aan het appèl want niet alleen Kenzjie en Ywan (blessa) en Aleks (schorsing) waren niet aanwezig, tevens werden de vakantievierende Mitsj (in the Big Apple) en Dino (captainsdiner) node gemist. De verwachtingen waren hoog gespannen want iedereen had vooraf al begrepen dat de tegenstander van vandaag met een veredeld B team aangevuld met A spelers op de proppen zou komen (tevens zonder wisselspelers). "Onderschatting kan je grootste tegenstander zijn", aldus startte coach Ernst zijn betoog en stelde voor om vandaag al afstand te nemen van onze opponent. Aangezien deze partij gespeeld werd met onpartijdige grens en scheidsrechter had Syl vandaag een makkie. De eerste kans was voor Slikkerveer en uit de tweede kans werd meteen gescoord: Dimma speelde Ramona aan en vanaf de achterlijn stelde hij Roobert in staat om de 1-0 aan te tekenen. Eigenlijk was het spelbeeld ééntonig in de eerste helft; S.V.V. kon niet mee en Slikkerveer heerste. Na een afgeslagen corner knalde Geer (altijd vol uithalen) de tweede binnen. Vlak voor rust een magnifieke goal van ons aller Huub. In plaats van de bal over de uitstekende goalie van S.V.V. te lobben, kapte hij drie tegenstanders uit en uiterst laconiek tikte onze kleine aanvaller nummer drie tegen de touwen.


Coach Ernst was gematigd tevreden en concludeerde dat de stand inmiddels al zeker 6 of 7 nul had moeten zijn. Een ieder knikte instemmend en vol enthousiasme werd er aan de tweede helft begonnen. In principe kan ik over de tweede helft kort zijn: Slikkerveer was heer en meester en met nog drie goals (Kennie, Roobert, Ramona) werd er een gevoelig pak slaag uitgedeeld aan het Schiedamse S.V.V. Oh ja, kosten voor het net (rekeningnummer 5533416 ING) ca. 200 Euro Roobert! Rest nog te vermelden dat de A2 spelers prima invielen (Lorrie ook bedankt enne ....anders even Jif of zoiets gebruiken...) en nu al laten zien dat ze moeiteloos mee kunnen. Aanstaande zaterdag volgt de return en het zal toch niet zo zijn dat onze boys zich gaan laten verrassen....? Wat mij betreft: op naar de volgende ronde! Slikkerveer A1 zonder te spelen door naar de volgende ronde nacompetitie Zonder zelf te spelen is de HDI-Gerling brigade door naar de volgende ronde van de nacompetitie aangezien tegenstander SVV geen representatief elftal op de been kon brengen. Aldus toog een flinke Slikkerveer delegatie richting Oldegaarde om te zien wie de volgende opponent zou zijn. Spartaan '20 had aanvankelijk de beste papieren maar verrassend genoeg kwam het Zwijndrechtse Pelikaan als winnaar tevoorschijn uit deze tweeluik. Komend weekend dus de halve finale voor promotie naar de vierde divisie en ik voorspel u nu al dat dit twee fantastische wedstrijden gaan worden tussen Slikkerveer en Pelikaan, dus: komt dat zien aanstaande zaterdag om 13.00 uur op ons aller Sliknest! Slikkerveer A1 – Pelikaan A1 (1e wedstrijd promotie vierde divisie) “Gezonde spanning”. Aldus startte “boss Neeskens” zijn betoog en inderdaad heb je dat nodig om tot een topprestatie te geraken (zag ik hem zelf nou stiekem een shaggie draaien…?). Relaxed en ontspannen was er van de week getraind en het interview vooraf was zeer verrassend (afgenomen door de heren Kosten en Da Silva) maar Huub….zie je me nou echt gesluierd op een kameel in de dorre, droge woestijnvlakte van Abu Dhabi ronddabberen?! Om drie uur werd er afgetrapt (nadat het Wim Vlasblom toernooi was afgerond) maar helaas zonder de geschorste Romano en de nog geblesseerde Iwan en Gwendell en zoals aangehaald was het Zwijndrechtse Pelikaan de tegenstander die verrassend genoeg Spartaan ’20 in een eerder stadium uitschakelde na twee wedstrijden. De eerste minuten was het vooral een beetje aftasten maar Pelikaan had de eerste kans die over werd geschoten. Na vijf minuten wederom een kans voor de gasten nadat een middenvelder vrij baan kreeg en uit de rug van één onzer middenvelders liep. Toch kwam Slikkerveer op voorsprong: een fraaie uittrap van Rick werd in de midden verlengd door Dion en Alexander stelde de attent meegelopen Robert in staat om de score te openen. Even later had Alexander zelfs de gelegenheid om de score te verdubbelen maar zijn inzet belandde op de paal. Toch kwam de 2-0 op het scorebord: Alexander tikte de bal simpel binnen na een goede één/twee tussen Dion en Robin. De derde treffer had zomaar kunnen vallen (fraaie steekbal Kenny op Robert) maar helaas moest Rick de trieste gang naar het net maken nadat wederom een middenvelder van Pelikaan alle ruimte kreeg en simpel kon doorlopen. Slikkerveer ging onverdroten verder met aanvallen en nadat Robert na een aantal klutsballen de paal teisterde, waren we in de 35e minuut getuige van een wonderschone treffer. Ruben speelde zich op de linkerkant vrij en vanaf zo’n dertig (!) meter joeg hij de bal tegen de touwen. Als een granaat sloeg de bal achter de verbouwereerde keeper tegen de touwen en de schroeiplek in het net verraadde de kracht van dit schot. Voorwaar een vorm van virtuositeit en massaal liet onze kleine spits zich langs de lijn bejubelen door ploeggenoten en leiders. Jammerlijk genoeg konden we deze stand niet meenemen naar de kleedkamer voor een bakkie thee want uit een vrije trap vanaf de rechterkant werd de bal direct achter Rick binnengedraaid. Coach Ernst was tevreden over het vertoonde spel maar haalde terecht aan dat er in de tweede helft wellicht uit een ander vaatje getapt moest gaan worden aangezien tegenstander Pelikaan er het natuurlijk niet bij zou gaan laten zitten. Om de aanvalsdriften van onze opponent enigszins te beteugelen, maakte Damian plaats voor Wesley en kwam Valerio in het veld voor Dion. De partij werd iets grimmiger (in een overigens zeer sportieve wedstrijd) hetgeen een Peli op geel kwam te staan. Na een ongelukkige actie in de zestien belandde de bal op de stip. Rick concentreerde zich en met een katachtige reflex wist hij de inzet te pareren. Een klasse actie en meteen werd de aanval gezocht. Valerio speelde Wesley (overigens werd A2 in de rust nog gehuldigd met het behaalde kampioenschap: proficiat boys!) aan en ternauwernood kon de keeper van Pelikaan deze inzet verijdelen. Mitchel kwam de geblesseerde Boy vervangen en Eren kwam de gelederen versterken voor Alexander. Door niet rigoureus ingrijpen achterin was er wederom vrij baan en werd de gelijkmaker binnengeschoten. De tijd was te kort om er nog een overwinning uit te slepen en eerlijk gezegd had beide partijen vrede met deze uitslag. Opmerkelijk vandaag was dat maar liefst drie spelers van Slikkerveer kramp (!) kregen en als tevens een aantal spelers hun normale niveau niet halen (zeker in de tweede helft) dan moet je stellen dat een gelijkspel tegen deze tegenstander een prima resultaat is. Aanstaande maandag dus de return (12.30 uur) in Zwijndrecht waar Pelikaan het thuisvoordeel heeft en als favoriet wordt getipt. Ik verwacht een getergd Slikkerveer aan de meet…. Succes boys! Huldiging A2 Kampioen 2e Klasse Op maandag 13 Mei wist A2 het kampioenschap in klasse te bemachtigen na een 1-4 overwinnen op Spartaan '20. Zeker een kanppe prestatie van de mannen van Johan Koutstaal en Rene Oostdijk. zaterdag 18 mei werden de mannen dan ook letterlijk in de bloemetjes gezet. Vanaf deze plaats feliciteert het bestuur en de jeugdcommissie dan de jongens voor deze goede prestatie!

de 2e Op ook

Slikkerveer A2 kampioen 2e klasse

Slikkerveer B1 verliest eerste duel in de nacompetitie In het eerste duel van de nacompetitie van B1 trad het thuis aan tegen Leonidas B1. Al na acht minuten keek de ploeg, van trainer Daan Koekebacker, tegen een 0-1 achterstand aan. Daarna golfde het spel aardig op en neer, maar kregen de bezoekers de beste kansen. In de 29-ste minuut kroop Slikkerveer door het oog van de naald, want geklungel tijdens het uitverdedigen zorgde voor een niet te missen kans voor Leonidas, maar de bal ketste af op de paal. De rust werd bereikt met een 1-0 achterstand. In de tweede helft probeerde Slikkerveer het doel van Leonidas beter te vinden dan voor de rust, maar verder dan een afgekeurd doelpunt van Jordy Geluk kwam B1 vooralsnog niet. Na een minuut of tien spelen schoot Leonidas zelfs nog een keer op de lat en kwam Slikkerveer goed weg. Uiteindelijk gebeurde er weinig spectaculairs meer voor beide doelen en bleef het eerste duel in deze nacompetitie 0-1. Aanstaande zaterdag volgt de return in Rotterdam.


Jeugdafdeling

Team A2 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 20 mei 1 juni

Datum 25 mei 8 juni 8 juni 25 mei 8 juni 25 mei 25 mei 25 mei 25 mei 25 mei

Uittoernooien Team E8 E9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Kab

Bij vereniging Strijen Nieuw Lekkerland Graaf Willem 2 HWD Graaf Willem 2 Gouda VVGZ Gouda RK DEO (o) ASWH

Kab (o) – C-junioren (m) Meiden MB1 (m) E- en F-pupillen

Thuistoernooien 8 juni

Datum 25 mei 8 juni 25 mei 25 mei 25 mei 8 juni 25 mei 25 mei 25 mei

Bij vereniging RK DEO (o) Nieuwenhoorn DRL VVGZ DRL Nieuwenhoorn ASWH DRL DRL

A1 – A2 – B1 – C1 – C2 Nieuwe elftallen voor 2013 / 2014. Opstellingen onder voorbehoud

Wedstrijdprogramma t/m 29 mei (einde competitie) bDatum Aanvang Vertrek Scheidsrechter en/of terrein 22-5-2013 19:30 Slikkerveer D2 - CKC D2 22-5-2013 19:30 Slikkerveer MB1 - Spijkenisse MB1 25-5-2013 15:00 Slikkerveer B2 - VVOR B1 25-5-2013 15:00 Slikkerveer B3 - Zwervers, IJVV de B3 25-5-2013 15:00 Slikkerveer B4 - Strijen B3 25-5-2013 9:45 08.45 GOZ E4 - Slikkerveer E5 Van der Waalsstraat 25-5-2013 9:00 08.00 LMO E2 - Slikkerveer E7 Smeetslandseweg 25-5-2013 12:00 11.00 Overmaas E6 - Slikkerveer E9 Varkenoord 25-5-2013 9:30 08.30 Gravendeel F1 - Slikkerveer F2 Schenkeltje 7c 26-5-2013 10:00 Slikkerveer 5 - LMO 5 26-5-2013 12:00 Slikkerveer 7 - Spartaan'20 7 26-5-2013 12:00 Slikkerveer VE1 - Voorwaarts VE2 27-5-2013 19:30 18.15 XerxesDZB A3 - Slikkerveer A3 Igor Stravinskysingel 29-5-2013 18:30 Slikkerveer F3 - Rhoon F2 LET OP: De wijzigingen vanuit de KNVB zijn weer talrijk. Kijk voor de zekerheid altijd voor de laatste berichten op de website.

Senioren Slikkerveer 4: s.maase, j.alblas, b.blinksma, y.blom, b.de.bruin, n.van dijk, j.maris, d.schouten, j.v.d.spoel, b.schop, c.schop, r.schop, s.de weerdt, a.zonneveld, l.rijsdijk Slikkerveer 5: s.bode, r.visser, d.bothoff, m.van beem, r.van ee, l.hofman, b.hoogerbrugge, w.hoogerbrugge, j.kähler, j.kooijman, r.luijcx, r.noorlander, d.noorlander, t.ringlever, i.v.d.sluis, a.stoop, e.stoffels, f.vlasblom , j.simonis, n.schouten Slikkerveer 6: g.j.brouwer, b.aardoom, h.driesens, a.heinsman k.hoorweg d.ketting , p.vd.keur, c.krans, a.v.d.nosterum, d.nisevic u.ollong, g.revet a.van santen, r.tump, j.vlasblom, r.de.werk, a.vink Slikkerveer 7: m.groeneweg, b.belder, r.boersma, s.dorsman, m.v.duffelen, n.jansen, s.jenkinson, b.de jong, m.lodder, r.louter e.mathlener d.verheezen, b.visser, r.v.d.vlies, p.v.d.vlies, l.daane, f.hoogerbrugge Slikkerveer 8:f.v.beek, p.van baarle, p.bakker, r.blouw, cj.crezee, a.de deugd, m.hepkema, r.hoogerwerf, j.kelder, j.koekebacker, j.koorneef e.legerstee, k.van leuven, w.a. rijsdijk, l.schox, m.verbaas, p.wernke v.wernke Slikkerveer 9: r.hollemans, r.andeweg, e.achouatte, r.v.dijk d.v.ijzendoorn t.jansen , p.v.rosmalen , m.suijkens , a.disseldorp, e.velinga, d.velthuizen, j.velthuizen, m.velthuizen, s.vd.keur, k.jansen Slikkerveer Ve 1: t.van bennekom, r.evers, j.de groot e.hamstra, e.v.d.horst, a.’t jong, c.w.van leenen, h.v.leenen, s.v.reede, f.rovers, p.de.ruiter, r.schaddelee, a.scheper, j.vd.tol, r.de wilde, j.zuydweg, m.mulder, w.mourus Slikkerveer Ve 2: d.maris, l.assenberg-van eijsden, c.v.d.beek, j.v.beek e.bouwmeester, g.brandt, b.hacquebard, d.huybregts, d.kapper r.konijnenburg, a.lekkerkerker, h.maris, w.peijs, f.rietdijk, r.smits, m.tholenaar, j.valster, m.vt.hoff


11


12


13


Uitslagen 12 mei Excelsior’20 4 VOC 7 Slikkerveer 6

-

Slikkerveer 3 Slikkerveer 4 Meeuwenplaat 3

4-1 0-3 6-4

Hekelingen 6 Slikkerveer 9 DEHMusschen VE1

-

Slikkerveer 8 Poortugaal 7 Slikkerveer VE2

6-4 3-5 1-3

-

Olympia 1 DRL 1 Zwervers, cvv 1

0-0 1-3 2-0

Uitslagen en eindstand Slikkerveer 1 Uitslagen 12 mei Slikkerveer 1 Spartaan'20 1 UNIO 1 XerxesDZB 1

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

1-4 1-1 2-1 3-0

Unitas AGE 1 SCO '63 1 VFC 1

Team: Zwervers, cvv 1 XerxesDZB 1 Poortugaal 1 Unitas Spartaan'20 1 DRL 1 Olympia 1 OVV 1 Slikkerveer 1 SCO '63 1 DONK 1 VFC 1 AGE 1 UNIO 1

Wedstrijden 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

1e Periode

Gesp

Pnt

2e Periode

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

18 16 15 14 13 13 10 10 10 10 9 9 9 2

Zwervers, cvv 1 Spartaan'20 1 Unitas 1 Poortugaal 1 XerxesDZB 1 VFC 1 Olympia 1 DRL 1 OVV 1 Slikkerveer 1 AGE 1 SCO '63 1 DONK 1 UNIO 1

Zwervers, cvv 1 DRL 1 XerxesDZB 1 Poortugaal 1 Slikkerveer 1 Olympia 1 Spartaan'20 1 DONK 1 SCO '63 1 OVV 1 AGE 1 UNIO 1 Unitas 1 VFC 1

Gewonnen 19 15 16 14 13 13 10 10 9 8 7 6 5 4

OVV 1 Poortugaal 1 DONK 1

Gelijk 3 6 3 2 4 4 8 6 2 2 5 6 8 7

Verloren 4 5 7 10 9 9 8 10 15 16 14 14 13 15

Punten 60 51 51 44 43 43 38 36 29 26 26 24 23 19

Voor 76 59 62 67 62 55 36 43 50 32 41 33 42 32

Gesp

Pnt

3e Periode

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

23 19 16 15 14 12 12 11 10 10 9 9 9 6

XerxesDZB 1 Poortugaal 1 Zwervers, cvv 1 Unitas 1 DRL 1 OVV 1 Spartaan'20 1 Olympia 1 VFC 1 SCO '63 1 DONK 1 Slikkerveer 1 AGE 1 UNIO 1

De wedstrijd secretaris houdt het na een druk seizoen voor gezien en neemt zijn welverdiende rust!!

14

Tegen 33 25 41 61 50 49 42 51 70 47 64 49 54 54

Saldo +43 +34 +21 +6 +12 +6 -6 -8 -20 -15 -23 -16 -12 -22

Gesp

Pnt

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

22 22 19 19 16 16 14 13 10 7 7 6 5 4


15


16


17

2013-05-20 Weekbrief  

2013-05-20 Weekbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you