Page 1

SVS vernieuwt Basisopleiding Vloeronderhoud Medewerkers vloeronderhoud hebben een belangrijke taak. Zij zorgen ervoor dat een vloer er verzorgd uitziet, de hygiëne bevorderd wordt en de slijtage van een vloer beperkt blijft. Hoe? Dat leren zij in de nieuwe Basisopleiding Vloeronderhoud van SVS.

D

e diverse vloeronderhoudsmiddelen, -materialen en -methoden hebben allen een verschillend effect. Bij verkeerd gebruik kunnen ze een vloer zelfs beschadigen. Daarom is SVS al jaren specialist op het gebied van opleidingen over (specialistisch) vloeronderhoud. Sinds het ontstaan van de Vakopleiding Vloeronderhoud in 1997 heeft SVS bijna 4000 cursisten opgeleid tot deskundigen voor algemeen vloeronderhoud. Basisopleiding Vloeronderhoud Sinds 2013 heeft de stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) nieuwe eind- en toetstermen bepaald voor een Basisopleiding Vloeronderhoud. SVS heeft daarom een nieuwe Basisopleiding Vloeronderhoud ontwikkeld die aansluit

op deze eind- en toetstermen. Er is lesmateriaal, een lesprogramma en een docentenhandleiding ontwikkeld. De nieuwe Basisopleiding Vloeronderhoud wordt daarnaast niet door SVS, maar door de RAS zelf geëxamineerd. Lesboek vol stappenplannen In het SVS-lesboek dat bij de Basisopleiding Vloeronderhoud hoort, staan instructiefoto’s van alle middelen, materialen en (voorbereidende) handelingen die horen bij algemeen vloeronderhoud. De afbeeldingen worden vergezeld van verklarende teksten en tips. Er wordt onder meer uitleg gegeven over sprayen en opwrijven, schrobben en waterzuigen, de sproeiextractiemethode, bonnetmethode en verschillende varianten van stofwissen en moppen.

Theorie-examen Met de nieuwe opleiding is ook de opbouw van het vloerexamen veranderd. De bonnetmethode en plaatselijke sprayen (spotsprayen) zijn aan het examen toegevoegd, poederreiniging wordt juist niet meer geëxamineerd. Bart van Weegberg, adjunct-directeur bij SVS: “Een andere belangrijke verandering in het examen is het onderdeel theorie. Voorheen werden er tijdens het praktijkexamen over elke methode mondelinge vragen gesteld. De antwoorden werden meegewogen in het aantal punten per onderdeel. Maar nu kan een examenkandidaat echt zakken voor het onderdeel theorie.” Digitale proeftoetsen Ter ondersteuning van de Basisopleiding Vloeronderhoud en ter voorbereiding op

de nieuwe theoriecomponent van het RAS-examen, heeft SVS vier proeftoetsen ontwikkeld. De proeftoetsen staan in de digitale omgeving SVS-learning en zijn alleen toegankelijk voor cursisten die de Basisopleiding Vloeronderhoud volgen. Gert de Graaf, manager Marketing & Sales bij SVS: “Cursisten kunnen zo op elk gewenst moment hun kennis en inzicht toetsen. Let wel: onze Basisopleiding Vloeronderhoud is nadrukkelijk geen examentraining. Het uitgangspunt blijft een gedegen vakopleiding: ik doe het en ik snap waarom ik het zo doe.” Meerkeuzevragen op herhaling ‘Welke van de volgende natuurstenen vloeren zijn kalkhoudend?’ ‘Zet deze foto’s van de sproei-extractiemethode op de juiste volgorde.’ Het zijn twee voorbeelden van meerkeuzevragen

uit de proeftoetsen. De Graaf licht toe: “Aan het eind van een toets ziet de cursist welke vragen goed en fout zijn beantwoord en wat het juiste antwoord is. De punten tellen niet mee voor het officiële examen van de Basisopleiding Vloeronderhoud. Cursisten kunnen de proeftoetsen zo vaak maken als zij willen. De antwoordmogelijkheden wisselen, zodat er niet routineus gekozen kan worden.” SVS organiseert de Basisopleiding Vloeronderhoud in open groepen en bedrijfsgroepen (opleidingsgroep met medewerkers uit één bedrijf). Er is al een aantal groepen gestart. Eind 2014 zal SVS tevens een vernieuwde Vakopleiding Vloeronderhoud Specialist lanceren.

info@svs-opleidingen.nl Tel. 010 - 29 31 000

SVS vernieuwt Basisopleiding Vloeronderhoud  

SVS is gestart met haar nieuwe Basisopleiding Vloeronderhoud. De opleiding sluit aan op de nieuwe eind- en toetstermen van de RAS en wordt o...

Advertisement