Page 1

SVS uw partner in opleidingen

SVS is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de facilitaire dienstverlening. Al 35 jaar is ons doel het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers die zich bezighouden met professioneel schoonmaakonderhoud. Groot opleidingsaanbod

SVS ontzorgt

Inmiddels heeft SVS een aanbod van meer dan zestig praktijkgerichte vak-, kader- en managementopleidingen. In deze opleidingen besteden we veel aandacht aan ergonomie, effectiviteit en efficiëntie, veiligheid, sociale vaardigheden en hospitality. Op de achterzijde van deze flyer vindt u een overzicht van ons opleidingsaanbod.

Vakkundige docenten

Onze ruim tweehonderd docenten en trainers hebben ruime ervaring met het overdragen van kennis en praktische vaardigheden. Bovendien komen zij allemaal uit de schoonmaakbranche, dus ze kennen de werkvloer en cultuur. Cursisten voelen zich daardoor snel op hun gemak.

Helder lesmateriaal

In het algemene lesboek ‘Schoonmaken is een vak’ worden alle basisschoonmaakwerkzaamheden met fotoseries stap voor stap uitgelegd. Zo kunnen ook de cursisten die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn een opleiding volgen. Het boek wordt ondersteund door onze e-learningmodule, waarmee de cursisten thuis op de computer in eigen tempo de lesstof nog eens kunnen doornemen.

Strak maatwerk

Schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten, vastgoedbeheerders, hotels of SW-bedrijven; elke opdrachtgever kunnen wij maatwerkopleidingen leveren. In een lesgroep met enkel deelnemers uit úw bedrijf, kunnen onze docenten dieper ingaan op bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Training on the Job

SVS kan uw medewerkers ook in hun vertrouwde werkomgeving opleiden via Training on the Job. Zo hoeft u hen niet te missen op de werkvloer. Uw medewerkers leren het schoonmaakvak dan aan de hand van de lesstof en hun eigen werkzaamheden.

Na één telefoontje nemen wij u nagenoeg alle begeleiding van uw op te leiden werknemers uit handen. Van het inplannen van de deelnemers tot aan het verzenden van de examenuitslagen en diploma’s; wij regelen het voor u. Natuurlijk houden wij u overal van op de hoogte.


en

g Schoonmak

oud

ng enhuisreinigi

Vloeronderh

Gla

Rhijnspoor 267 • 2901 LB Capelle aan den IJssel • Postbus 288 • 2900 AG Capelle aan den IJssel Telefoon: 010 29 31 000 • Fax: 010 29 31 010 • info@svs-opleidingen.nl • www.svs-opleidingen.nl le aliteitscontro VSR-KMS Kw

APK

lijke Effectiv iteit

Leidinggeven

VSR-KMS Kw

aliteitsinspe

ctie

APK

Lees alles over onze opleidingen op www.svs-opleidingen.nl

ntr Dagelijks Ko

(DKS) ole Systeem

rkoverleg

rleg en Werkove

1

IPAF

VCA

or Veiligheid vo vende Leidingge Operationeel

Organiseren Training We

idinggeven Coachend Le

Reconditionin

ement

iniging Periodieke Re Treinen ieel Rollend Mater

nde Leidinggeve Reiniging rieel te Rollend Ma

Psychisch Ve

rzuim

Salvage en

g

chillen t Cultuurvers

Projectmanag

ng itiverwijderi Module Graff n ieel - Treine Rollend Mater

Vakopleiding n ieel - Treine Rollend Mater

Voorkomen

erkenning Documenth

ktechniek

Reiniging Vakopleiding Specialist iten na Calamite

nde Leidinggeve Reiniging iten na Calamite

Schoonmaa

Reiniging Vakopleiding werker iten - Mede na Calamite rsus Herhalingscu Calamiteiten Reiniging na

Foodreiniging

Basismodule

Vakopleiding

Plannen en Omgaan me

t en Persoon

Module l ijdering Geve Graffitiverw

Basismodule gs- en Functionerin gesprekken Beoordelings

t en CAO

anagement

Gevelonderho

Basismodule Arbeidsrech

Relatiebehee

r

projecten

r Relatiebehee

igheden

nagement 2 Financieel ma

Offertes en

e Vaard Commerciël

erlening

rd Makelaar Gecertificee ienstverlening kd aa m on in Scho

aakdienstv ent Schoonm em ag an M Leergang

Financieel M

Vakopleiding

nde Leidinggeve n en Glazenwasse he Reiniging isc Specialist

e Opstart nieuw

ning

ny trainingen

en In-compa

kdienstverle

0 Schoonmaa

ng 2. Kaderopleidi

Workshops

Managemen

nwasser Module Glaze tuaties ngssi in Uitzonderi

Vakopleiding

zenwasser

Vakopleiding oud Specialist Vloeronderh

Module Trapp

Vakopleiding

en in Schoonmak Vakopleiding tellingen - en Zorgins Gezondheids

en g Schoonmak Basisopleidin ndheidszorg zo + Module Ge oonmaken Opleiding Sch ngen eli Operatieafd

en g Schoonmak Basisopleidin lows creatiebunga Re le du Mo +

en g Schoonmak Basisopleidin tels + Module Ho

en g Schoonmak Basisopleidin rticulieren + Module Pa

nde Leidinggeve konderhoud Schoonmaa

ud

ng

y trainingen

Combi-opleidi

& In-compan

en g Schoonmak Basisopleidin ditioneel + Module Tra

Basisopleidin

Workshops

Calculeren

Flyer over SVS  

Wat is, doet en kan SVS? Lees deze flyer en u weet het!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you