Page 1

Stofzuigen

IN SCHOLEN EN

r van het Je kunt de vloe zuigen. Let op lokaal ook stof en zorg dat g udin kho je wer hebt van het je geen hinder snoer.

sche volgorde. Werk in een logi ld links langs Begin bijvoorbee zuig onder de randen, stof ga terug en len, stoe tafels en te in banen vervolg zo je rou r. doo het klaslokaal

al r van het loka Nadat de vloe je vlekken stofvrij is, kun r vloe de of n verwijdere n. Denk aan het geheel moppe gevarenbord.

51

SCHOONMAKEN

DOEN

107

SCHOONMAKEN

Module separaat te volgen De Module Scholen en Kinderdagverblijven is te volgen in combinatie met de Basisopleiding Schoonmaken, maar wordt ook separaat aangeboden. Zo kunnen schoonmakers in bezit van het SVSbasisdiploma, maar ook conciërges, schoolassistenten en vrijwilligers die de schoonmaak in scholen en kinderopvangvoorzieningen op zich nemen, ervoor kiezen alleen de specifieke module te volgen. Deelnemers ontvangen na afloop van de Module Scholen en Kinderdagverblijven een Verklaring van Deelname.

den in een Reinig de bed e. Neem de logische volgord t gevouwen juis schone en n reinig de dele werkdoek en laag. van hoog naar

BLIJVEN

, richels, Reinig de randen pruimte en , stopcontacten Kijk in de slaa vensterbanken en nde igge losl ertasten van controleer op en verwijder ving . Verwijder natte vervuiling deuren. de leeg de vervuiling en wezige eventueel aan wissel de zak. afvakbak en ver

KINDERDAGVER IN SCHOLEN EN

je de vloer. Natuurlijk mop ot in de juiste te mop Reinig de toiletp Doe de gebruik ral op je voo in het Let n e. eke ord volg en werkdo n otte etp t de toil je alles hebt houding, wan wasnet. Nadat kniepad een ruik ak je je Geb ma erd zijn laag. . gecontrole nen met je knie oon. om op te steu materialen sch

BLIJVEN

elknop en Maak de doorspo het toilet de wand rondom schoon.

KINDERDAGVER

Communicatie Communicatie is een belangrijk onderwerp in de opleiding. “Schoonmakers communiceren bijvoorbeeld met hun leidinggevende over afwijkende afspraken voor het schoonmaken. Dat kan gaan om stoelen op de tafels plaatsen, speelgoed opruimen of kunstwerken afnemen”, vertelt Van Hemert. Bovendien komt de schoonmaker in een school of kinderdagverblijf met diverse gebruikers in aanraking, zoals kinderen, docenten en ouders. Van Hemert: “In de opleiding gaat het niet alleen over houding en taalgebruik, maar ook om gastvrijheid en assertief handelen. Wat doe je bijvoorbeeld als een kind op het toilet om hulp roept?”

Meer werkplezier Medewerkers een opleiding laten volgen leidt tot een betere schoonmaakkwaliteit, maar ook tot een fijnere werksituatie voor de schoonmaakmedewerker. SVS-docent Hans Schröder licht toe: “De juiste schoonmaakopleiding en werken volgens een bepaald systeem met de juiste middelen en materialen bevorderen het werkplezier. Efficiënt en ergonomisch werken is echt leuk. Lichamelijke klachten blijven uit, je ziet resultaat van je inspanning en je werkt slimmer. Wanneer je bijvoorbeeld de ideale stofzuigroute in een lokaal kent, heb je nooit meer hinder van een snoer.”

IN SCHOLEN EN

organiseert de module dan ook altijd op locatie in een school en/ of kinderdagverblijf. Wat het onderdeel onderwijs betreft draait het in de module vooral om het reinigen van verkeersruimten, lokalen, gymzalen, en kleed- en doucheruimten. Daarnaast wordt het reinigen van speel-, slaap- en omkleedruimten en klein sanitair in de kinderopvang behandeld. Van Hemert over de opleiding: “Zoals in alle SVS-opleidingen, gaat het in de Module Scholen en Kinderdagverblijven om competentiegericht leren en ontwikkelen: doen en begrijpen waarom het zo moet. De schoonmaakmedewerker is in staat te reflecteren op zijn of haar handelen, waardoor hij of zij zich blijvend kan ontwikkelen in een veranderende omgeving.”

BLIJVEN KINDERDAGVER

Competentiegericht leren In de Module Scholen en Kinderdagverblijven leren deelnemers praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord schoonmaken volgens de microvezelmethode. Het betreft daarbij schoonmaak in basisen voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvang en crèches. SVS

een glasdoek Verwijder met vlekken of glasmop de ren en het deu van de glas las. tieg ara sep

SCHOONMAKEN

D

e school verandert steeds meer van een schoolomgeving naar een leefomgeving. Het pand wordt behalve tijdens de standaard lestijden, ook gebruikt voor tussen- en buitenschoolse (kinder)opvang. Door deze integratie, en dus ruimere openingstijden, wordt het pand intensief gebruikt. Om te zorgen voor een prettige werk-, speel- en leeromgeving moet daarom elke dag worden schoongemaakt. Een verantwoordelijke taak die niet iedereen zomaar op zich kan nemen. Edwin van Hemert, National Account Manager New Business bij SVS licht toe: “Scholen schoonmaken is echt lastig, vanwege de afwijkende omstandigheden en diversiteit aan te reinigen ruimten. Niet voor niets hebben sommige schoonmaakbedrijven zich in deze markt gespecialiseerd. SVS heeft ervaring met deze opdrachtgevers en vanuit die ervaring weten we dat er behoefte is aan een opleiding over schoonmaak in het onderwijs en de kinderopvang. Samen met onze kundige docenten Louis van Overbeeke en Hans Schröder hebben we daarom de Module Scholen en Kinderdagverblijven ontwikkeld.”

Schoonmaken in scholen en kinderdagverblijven

scholen en kinderdagverblijven

Al is het thuis nog zo’n bende: een school of kinderdagverblijf moet schoon zijn. Goede schoonmaak is belangrijk om een gezonde en veilige omgeving en het Rhijnspoor 267 | 2901 LB Capelle aan den IJssel Postbus 288 | 2900 AG Capelle aan den IJssel 010 - 29 31 000 | Fax: 010 - 29 31 010 welzijn van de gebruikers te kunnen waarborgen. Brancheopleider SVSTelefoon: leert www.svs-opleidingen.nl | info@svs-opleidingen.nl deelnemers er alles over in de nieuwe Module Scholen en Kinderdagverblijven.

afvalbak af te Vergeet niet de daarbij aan je nemen. Denk houding.

32

Schoonmaken in

Nieuwe opleiding over schoonmaken in scholen en kinderdagverblijven

UIMTE DE VERKEERSR REINIGEN VAN

Rust, reinheid en re gelmaat

een Verwijder met werkdoek de klamvochtige ertasten van ving en vlekken de lockers en de voorzijde van deuren.

129

www.svs-opleidingen.nl • info@svs-opleidingen.nl • tel. 010 - 293 10 00

Schoonmaken in scholen en kinderdagverblijven  

Brancheopleider SVS lanceert de nieuwe Module Scholen en Kinderdagverblijven.

Schoonmaken in scholen en kinderdagverblijven  

Brancheopleider SVS lanceert de nieuwe Module Scholen en Kinderdagverblijven.

Advertisement