Page 1

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory s.r.o. Pošepného náměstí 2022|148 00 Praha 4|Tel.: 272 921 332|info@orangefactory.cz www.orangefactory.cz|IČO: 26 769 051|IZO: 150 054 009

REKLAMNÍ TVORBA reklamní fotografie reklamní grafika výstavnictví strategie a obchod

1. ročník Vážené studentky a vážení studenti, v životě si často musíme vybírat a rozhodovat se, ať chceme nebo nechceme. Vy jste se rozhodli, že budete chodit na Orange Factory, a tak vám sdělujeme, že nový školní rok 2011 / 2012 začíná zápisem. Dostavte se do školy 1. 9. 2011 v 9 hodin. Učebny: Fotografie – č. 11 – 1. podlaží, Grafika A – č. 22 – druhé podlaží, Grafika B – č. 23 – druhé podlaží, Výstavnictví – č.24 – druhé podlaží. K zápisu si s sebou vezměte psací potřeby, 2 fotografie (velikost na občanský průkaz cca 3,5 x 4,5 cm). Pokud jste neměli na přihlášce ke studiu potvrzení od lékaře, že můžete na naší škole studovat, nechte si jej vystavit a přineste jej s sebou a také veškeré tiskopisy, které potřebujete potvrdit. Aby přechod z dlouhého nicnedělání do usilovné práce nebyl příliš šokující, odjedeme 5. září 2011 na celých 5 dnů do rekreačního střediska, které se nachází v malebném kraji jižních Čech mezi městy Mirotice a Blatná. Chceme vás prostřednictvím společně prožitého týdne dovést k vzájemnému poznání, porozumění a k hledání všeho dobrého, co je v nás. Tam, kde spolu lidé mluví a pracují, nebývají hádky a třenice. Proto bude společně strávený čas naplněn novými zážitky, kouzlem lyrické přírody, humorem, komunikací a také usilovnou prací a odpovědností k sobě i k druhým. Účastnický poplatek je 2.300 Kč a vybírá se 1. 9. 2011 při zápisu. Účast je povinná! (Podklady pro vypracování projektu zadaného na soustředění jinak nezískáte. Projekt je součástí klasifikace za 1. semestr).

V Praze 23. 8. 2011

Mgr. Andrea Čapková ředitelka školy


Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory s.r.o. Pošepného náměstí 2022|148 00 Praha 4|Tel.: 272 921 332|info@orangefactory.cz www.orangefactory.cz|IČO: 26 769 051|IZO: 150 054 009

REKLAMNÍ TVORBA reklamní fotografie reklamní grafika výstavnictví strategie a obchod

2. ročník Vážené studentky a vážení studenti, nový školní rok začíná zápisem. Dostavte se do školy 1. 9. 2011 ve 11 hodin. Učebny: Výstavnictví – č. 24 – druhé podlaží, Grafika – č. 22 – druhé podlaží, Strategie – č. 25 – druhé podlaží, Fotografie – č. 23 – druhé podlaží. K zápisu si s sebou vezměte psací potřeby, index – pokud jste ho neodevzdali, a veškeré tiskopisy, které potřebujete potvrdit. Pořádáme pro vás intenzivní kurs angličtiny v plenéru ode dne 5. září 2011 na celých 5 dnů v rekreačním středisku, které se nachází v malebném kraji jižních Čech mezi městy Mirotice a Blatná. Výstup z kursu je klasifikován a je součástí známky v letním semestru. Student, který se povinného kursu nezúčastní, tuto známku získat nemůže. Výuka AJ bude probíhat v dopoledních a odpoledních blocích s vyučujícími ze školy i s rodilými mluvčími a bude vedena neformálním způsobem, každý student dostane možnost vyzkoušet si AJ v praxi. V angličtině budou i odborné přednášky a diskuse na různá témata, praktické úkoly se budou řešit v AJ. Dojde i na neformální rozhovory s rodilými mluvčími. Záměrem je připravit studenty na absolutorium, které bude v prezentační části probíhat v češtině i angličtině, a absolvent naší školy musí prokázat, že je schopen se dorozumět v profesní oblasti. Kurs bude i příležitostí seznámit se s novými studenty, neboť ve stejnou dobu zde probíhá seznamovací soustředění prvních ročníků. Účastnický poplatek je 2300, – Kč a vybírá se 1. 9. 2011 při zápisu. Nezapomeňte na vaši zákonnou povinnost nahlásit na studijním oddělení veškeré změny ve vašich osobních údajích, které nastaly oproti školnímu roku 2010 / 2011.

V Praze 23. 8. 2011

Andrea Čapková ředitelka školy


Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory s.r.o. Pošepného náměstí 2022|148 00 Praha 4|Tel.: 272 921 332|info@orangefactory.cz www.orangefactory.cz|IČO: 26 769 051|IZO: 150 054 009

REKLAMNÍ TVORBA reklamní fotografie reklamní grafika výstavnictví strategie a obchod

3. ročník Vážené studentky a vážení studenti, nový školní rok začíná zápisem. Dostavte se do školy 1. 9. 2011 ve 13.30 hodin. Učebny: Fotografie – č. 23 – druhé podlaží, Výstavnictví – č. 22 – druhé podlaží, Strategie a obchod – č. 25 – druhé podlaží, Grafika – č. 24 – druhé podlaží. K zápisu si s sebou vezměte: • index, pokud jste ho neodevzdali • psací potřeby, • veškeré tiskopisy, které potřebujete potvrdit. 5. září 2011 odjedou studenti třetího ročníku, kteří se podíleli na tvorbě programu pro první ročníky, na celých 5 dnů do rekreačního střediska, které se nachází v malebném kraji jižních Čech mezi městy Mirotice a Blatná. Účastnický poplatek je 2.300 Kč a vybírá se 1. 9. 2011 při zápisu. Nezapomeňte nahlásit na studijním oddělení veškeré změny ve vašich osobních údajích, které nastaly oproti školnímu roku 2009 / 2010 tak, jak Vám velí zákonná povinnost.

V Praze 23. 8. 2011

Mgr. Andrea Čapková ředitelka školy

Zacatek skolniho roku  

Kdy začínáme a co si vzít všechno sebou? Čtěte zvací dopis. Pro studenty Orange Factory.

Zacatek skolniho roku  

Kdy začínáme a co si vzít všechno sebou? Čtěte zvací dopis. Pro studenty Orange Factory.