Page 1

Vaksaligheter FÖRSAMLINGSBLAD FÖR VAKSALA FÖRSAMLING

2/12


Att träna sig på frihetens möjlighet

”en frihet för två”, Elsa Grave, den svenska poeten, skrev så om äktenskapet. Jag tar gärna till mig orden som står i klar kontrast till de många skämten om hur det är att vara gift. Om allt man måste avstå ifrån, hur bundenheten till en annan gör en människa ofri. Jag tog mig några dagars ledighet för att göra högtid av årets bröllopsdag. Mitt i en vanlig hektisk majvecka öppnades ett fönster mot friheten. Det behövs så lite för att kunna andas en annan luft, för att låta livet genomlysas och för att få och ge lite extra tid av närvaro, för andra och varandra. En bröllopsdag omramas av lyckans tillrop och välgångsönskan. Ett hopp om att dessa två ska våga och orka ge och ta emot, vara kvar i trohet och ändå på väg, ändå inte binda fast varandra. Vi ber och välsignar många kärlekens par i våra kyrkor också denna sommar och önskar att de ska få uppleva detta viktiga att ”äktenskapet är en frihet för två”. plötsligt förändrades allt. Så berättar den ena mänskliga rösten efter den andra. Både radio- och TV-program som ger möjlighet att dela erfarenheter ger oss inblickar i andras ofrihet och ensamhet. Vi läser och hör om människoöden, i verkligheten eller i litteraturen. Kanske är det vännen eller grannen som utan riktig förvarning blir lämnad ensam, som står med tomma händer och med hjärtat fullt av saknad. Frihet byts ut mot en annorlunda bundenhet. Så lätt att bli fångad av sin ensamhet, att inte längre våga sig ut på en ny livsväg – det kanske brister igen! 2

”som stranden och som gräset..…vind och vidd och ett oändligt hem.” Så beskriver psalmförfattaren Anders Frostensson den livskraft av frihet, kärlek och närvaro som vi alla kan få leva i inte bara på sommaren utan som livsprojekt. Att träna sig på frihetens möjlighet i stort som smått. ”Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej” (Sv Ps 289). Är det därför som våra sommarstränder blir så tilldragande? Att vi känner oss mer levande när vinden rufsar om vårt hår och vi samtidigt ser de starka vågorna. När friheten omger oss både som lediga dagar eller som frihet från alla måsten. Där på den oändliga stranden, där kan jag börja ana en gudomlig omsorg om varje människa. Litet, som ett av alla dessa sandkorn, är varje människa. Oändligt liten i ett kosmiskt perspektiv, men viktig för att bilda den stora helheten. Utan varje enskilt sandkorn bildas ingen strand. vi har inga nerskrivna ord av Jesus själv bevarade. En gång böjde han sig ner och skrev i sanden och de som läste förstod att frihet och förlåtelse var hans vilja. Hon som gick fri därifrån utan att bli dömd glömde aldrig. Använd din sommar till att se på dig själv och andra med hans ögon! Välsignade dagar av välgörande frihet och rekreation - återskapande - önskar jag dig

Eva Sundelin Isaksson kyrkoherde

Foto: Eva Lindqvist

herde-ligheter


Sanningen skall göra er fria

Foto: PMB/Media

Längtan efter frihet är djupt grundläggande för människan. Få ord har också en så positiv klang som ordet frihet och det är inte många erbjudanden som är så önskade. Att bli fråntagen friheten är den största kränkning som en människa kan utsättas för. Men minst lika kränkande är att få sin frihet ifrågasatt. vad menar vi då med fri- Sanningen som gör oss fria handlar om oss själva om vilka vi är, het? Vi har politisk frihet. om meningen i våra liv. Det handlar om tillhörighet. Vi har frihet att uttrycka vår åsikt. Men vi kan förvisso ibland känna Någon som har gett oss livet. Vi har alla vårt oss överkörda av våra makthavare. Många ursprung hos Gud. Att vara en fri människa har också erfarenhet av vad ofrihet är. Män- handlar därför om att vara beroende. Beroniskor som inte kan välja arbete och utbild- ende av Gud. Och när vi ser att vi är beroning på grund av sjukdom eller ekonomi. Det ende av Gud, då märker vi också att vi är finns kvinnor som lever under hot. Barn som beroende av varandra. misshandlas. Det finns de som är bundna av droger. Många av oss har också konfronte- att utsätta en annan människa för skada rats med det som gör oss maktlösa, sjukdom, ger ingen frihet. Det ser vi på det meningslidande och död, ensamhet och skuld. Inför lösa våldet som vi dagligen påminns om. När detta går ingen opåverkad. Jesus inbjöd människor att följa honom så innebar det en vandring mot friheten och en ”sanningen skall göra er fria” säger Jesus. kamp för friheten. Det gäller även för oss Vad är det för frihet som Jesus erbjuder? En som lever idag. Gud vill att vi som enskilda del människor skulle säkert bli irriterade om och kyrka ska se vår samhörighet med våra man erbjöd befrielse både i yttre och inre me- medmänniskor både här hemma och ute i ning. För många människor har den kristna världen. Att vår kyrka får vara en plats där tron blivit frihetens motsats, där den har stått människor får känna självkänsla och mänför bud och förbud, som har låst och häm- niskovärde. Gud vill ge oss modet att stå mat människor i en snäv och livsfientlig mo- upp för människor när de kränks, utnyttjas ralism. Kristen tro som istället handlar om och kommer i kläm i samhället. Jesus ger oss att befria och upprätta människor. Jesus är ju riktlinjer hur vi skall vara mot varandra. ”Så den store befriaren som vill göra oss till fria som jag har älskat er skall också ni älska varoch sanna människor. andra.” Och det är inte ett bud som vill förVilken sanning handlar det då om? Det är krympa våra liv utan i stället vill det hjälpa sanningen om oss själva, om vilka vi är, om oss att öppna våra liv så att vi kan värna om meningen med våra liv. Det handlar om till- vår gemensamma frihet. hörighet. Vi tillhör varandra. Vi tillhör också Anna Ludvigson 3


jag har försökt formulera mig kring ordet frihet. Ironin är tydlig i det faktum att jag känner mig begränsad av hur jag ska behandla det. Alla meningar och tankar runt ordet och ämnet kändes klichéartade. Det är skrämmande hur jag faktiskt känner mig lite fånig över det – kanske är det för att jag inte har någon som helst uppfattning om vad det är. På riktigt alltså. jag besöker ibland Fotografiska Museet i Stockholm. Ofta är det det utställningar av berömda fotografer som får mig dit men det är sällan där som jag faktiskt fastnar längst. I ett av rummen har de vid ett par tillfällen haft visning av foton från olika afrikanska länder. Det som får mig att fastna är den totala galenskap som ligger bakom fotona – barn som kidnappas för att bli soldater, barn som, för att brytas ner som människor och individer, ofta tvingas återvända för att döda släkt och

Ofrihet Till detta nummer av Vaksaligheter gjorde en av våra medarbetare en intervju med en man som flytt från ofrihet i sitt hemland. Han hade många erfarenheter att dela med sig av. En livsberättelse som talade om vad frihet betyder. Artikeln blev bra. Två dagar senare bad mannen oss att inte publicera hans berättelse. Rädslan hade kommit över honom och hans släktingar. Trots många år i Sverige fanns oron, tänk om någon skulle koppla berättelsen till hans familj. Rädslan, ofriheten att inte ens kunna berätta sin livshistoria fanns kvar. EL

4

Foto: Asif Akbar

Frihet vänner. Kvinnor och barn som förstörs totalt för att de tillhör fel stam eller fel tro. Allt är så sinnessjukt att det är bortom allt, jag försöker förstå men det hela blir bara ännu mer absurt när jag sitter en stund senare en trappa upp och dricker kaffe och tittar ut över Stockholm. ibland kan jag fundera på om man behöver uppleva en sak för att bättre kunna förstå motsatsen. Får man tandvärk så uppskattar man mer att inte ha det än om man aldrig upplevt smärtan. Har man varit deprimerad så uppskattar man mer känslan av glädje, i det här fallet av anledningen att man lämnat depressionen bakom sig. Självfallet kan man vara glad utan att ha varit ledsen samtidigt som man kan förstå att det är skönare att inte ha en traktor som står på ens fot än att ha det. Dock tror jag att det finns ytterligare en grad av uppskattning om du upplevt två motsatser. Inte för att det är mätbart men ändå. kanske är jag helt enkelt för bortskämd för att riktigt förstå att jag är fri. Visst, det finns saker som begränsar en i form av arbete, räkningar och fysiska möjligheter men när det gäller det mesta så handlar det nog om att vi skapar oss begränsningar som inte finns. Desto mer behov vi har, desto mer begränsade blir vi - det är märkligt att vi begränsar vår frihet med saker som jag tror är menade, mer eller mindre, att skapa frihet. I slutändan är det ändå möjligheten att ha tillgång till sin egen frihet som är det viktiga. Att se det som en kliché är bara ett dåligt kvitto på hur fri man faktiskt är... Andreas Lindfors


Mindfulness - att leva i nuet

Ibland kan man stöta på vissa begrepp överallt, de ligger i tiden. Ett sådant begrepp är mindfulness. Tidningsartiklar, böcker, kurser beskriver fenomenet. Vad handlar det om? Mindfulness är både ett sätt att leva och en metod till detta. Ordet betyder medveten närvaro och betonar vikten av att leva här och nu. Hur många tankar och hur mycket energi lägger vi inte på att planera för och hoppas på framtiden eller oroa oss för vad som komma skall. Hur ofta grämer vi oss inte för det som redan hänt och ältar det vi inte kan göra något åt. Det enda vi vet är att vi lever just här och nu. Hur ofta är vi medvetna om äpplets smak, av vindens smekning på kinden eller fåglarnas drillar i morgonsolen. Hur ofta stannar vi upp och finns i just detta ögonblick. Inte så ofta! Vi skyndar, stressar, springer, hjärtat klappar, blodtycket stiger och irritationen växer. mindfulness är också en meditationsmetod med ursprung i den japanska zenbuddismen, Za-zen som betyder ”att sitta sig till stillhet”. I denna gamla metod har också den kristna djupmeditationen sina rötter. Genom kroppens stillhet, i tystnad och mental närvaro

kan vi långsamt lära oss att leva i nuet och acceptera nuet som det är. Meditationstekniken omfattar tre delar, kroppen, andningen och tankarna. Sittställningen är av central betydelse. Att sitta rak i ryggen, på en stol eller på en meditationspall, kroppen avslappnad och ögonen halvslutna underlättar för andningen som är vägen till nuet. Att försöka finna en grundrytm i andningen ger vila och avslappning. Andas in, följa andningen hela vägen genom bröstet ner i magen och långsamt andas ut. Tankarna får flyga fritt, ingen vikt fästs vid dem, inga problem skall lösas. Hela tiden återgår man till andningen, allt är bara här och nu. Bara sitt! Så enkelt är det – men det är inte lätt. Det krävs uthållighet, vilja och tillit. Genom regelbundet utövande av meditation blir vi mer uppmärksamma på nuet, det för oss närmare både till djupet av oss själva och till vår egen andlighet. Att alltid kunna återgå till sin andning hjälper oss att må bättre, det motverkar stress och förbättrar vår koncentration. När irritationen stiger i busskön – andas, när spänningar gör sig påminda i kroppen – andas, när kaoset närmar sig – andas! vill du veta mer om mindfulness så inbjuder Svenska kyrkan till två inspirationskvällar i september en i Årstakyrkan och en i G:a Uppsala kyrka och därefter erbjuds möjlighet att delta i öppna meditationsgrupper under hela hösten. Välkomna att sitta er till stillhet. Marianne Forslund 5


Emma valde själv dopet ”Det känns bra, nu har man en dag till att fira!” Många döps när de är mycket små, och kan därför själva inte komma ihåg något från sitt dop. Men Emma Perrin kan. Hon är en pigg och glad tjej på 8 år som döptes i Salabackekyrkan i våras.

Allt började i klassrummet när Emmas dop blev fint och mysigt precis som hon ville ha det. fröken pratade om kyrkan, hur den ser ut och vad man gör där. och bestämma sånger. Jag valde ”Du vet väl Efteråt ställde hon frågan ”Hur många av er om att du är värdefull” för den har vi sjungit är det som är döpta?” på Club Confetti.” ”Det var jättemånga som räckte upp handen, men inte jag” berättar Emma. ”Jag döp- på själva dopet var det inte så mycket folk, tes inte när jag var liten.” men det var fint och mysigt precis som Emma Emma funderade vidare på det här och ville ha det. bestämde att hon faktiskt också ville bli döpt. ”Jag fick ringa i klockorna och det var jätHon pratade med sin mamma om det, och tehäftigt! Vaktmästaren hällde upp dopvattmamma tyckte att de skulle kontakta mor- net i en kanna, men det var jag som hällde mor. När mormor fick höra att Emma ville det i dopfunten. Prästen kunde ju inte lyfta döpas ringde hon till Salabackekyrkan som mig som de brukar göra med små barn så jag är den kyrka som ligger närmast. Det är ock- lutade huvudet över dopfunten och det gick så där Emma går i Club Confetti som är en också bra. Tänk vad roligt det hade sett ut grupp för lågstadiebarn i Vaksala församling. om hon hade lyft mig!” Efter dopet blev det dopfest med en tårta ”det var lätt att få döpas”, berättar Emma. som det stod ”Emmas dopdag” på. Att hon ”Prästen till och med kom hem till mig. Vi dessutom fick presenter var bara bonus på pratade om varför man döps, och om hur jag en väldigt lyckad dag. ville att dopet skulle vara. Jag fick vara med Emma tycker inte att hon känner sig annorlunda efter att hon döpts, men hon är stolt över sig själv att hon tog beslutet och Boka dop i Uppsala glad för att de vuxna lyssnade på vad hon Ring bokningsbyrån 018-430 35 35 ville. Beatrice Stockhaus 6

Foto: Josefin Lind


En dophögtid som passar

dopet kan vara i en liten samling tillsammans med barnet och dess föräldrar, eller med massor av folk och alla upptänkliga mostrar och farbröder. Man bestämmer själv precis hur man vill ha det. Många som döps är mellan 4 och 5 månader, men det går precis lika bra att döpa sig om man är 99 år. Dopet måste inte innebära en dyr och påkostad fest med mycket planering och avancerade inbjudningskort. Ett dop med de närmaste och ett enkelt fika efteråt kan ge lika fina minnen. I Vaksala församling har vi tre kyrkor med lite olika karaktär. Vaksala kyrka är en gammal kyrka med anor ända från 1100-talet. Den är en vacker och lite pampig kyrka att ha dop i. Salabackekyrkan och Årstakyrkan är moderna, lite mindre kyrkor med församlingslokaler i anslutning som är idealiska att ha dop och dopfest i om man har fler barn med som vill leka medan de vuxna fikar vidare. det kostar ingenting att ha dop och dopfest i våra kyrkor och vi som jobbar där hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar

Foto: Frida Öhnell

Dopet är en gåva, något vi bara får ta emot. I dopets välsignelse blir det tydligt att vi är sedda och älskade. Vi hör ihop med varandra, med Gud och med alla döpta genom tiderna. Dophögtiden kan se ut på lite olika sätt, men dopets innebörd är densamma.

om hur ett dop går till eller vem man ska vända sig till. Du har själv möjlighet att tillsammans med prästen utforma dopgudstjänsten. Det är viktigt att dopet blir en högtid för dig och din familj då du inte behöver ha tankarna bara på förberedelser och arrangemang, utan kan få vara närvarande i ögonblicket och njuta av glädjen över just ditt barn. Beatrice Stockhaus

Titta in i våra kyrkor? Gå in på www.svenskakyrkan.se/vaksala och gör en virtuell rundvandring i våra kyrkor. Eller ta en promenad och titta in! Vaksala kyrka och Salabackekyrkan är öppna vardagar kl 9-15, helger i samband med gudstjänst.

Årstakyrkan är tillgänglig när personal finns

i huset. Ring gärna på dörren! Välkomna!

Läsa mer om dop? www.svenskakyrkan.se/dop

7


kyrktorget Musikalisk glädje på Vårfesten I år var temat musik på Vaksalas Vårfest och små och stora från församlingens körer och grupper bidrog med sångarglädje. Gudstjänsten som också den var präglad av musik firades utomhus i Salabackekyrkans trädgård och efteråt vidtog mat, lekar och tävlingar innan dagen avslutades med rungande allsång.

Sommaraktiviteter Många av våra verksamheter tar sommarlov men det finns sommaraktiviteter som tar vid istället! På www.svenskakyrkan.se/vaksala kan du läsa om vad Svenska kyrkan i Uppsala har att erbjuda barn och familjer i sommar!

Full fart i säckhoppningen!

Djup koncentration på söndagsskolan Under våren har en ny form av söndagsskola tagit form i Salabackekyrkan. Med hjälp av hemmagjorda bibelfigurer får barnen leka fram söndagens text. På den gode herdens söndag i april var Mirali, Denice och Alice i kyrkan. Koncentrationen var stor när de omsorgfullt valde roller åt figurerna och sedan lekte berättelsen tillsammans. 8

Foto: Linda Vided


En av konfirmandårets absoluta höjdpunkter är lägret. Under påsken tillbringade Vaksalas konfirmander fyra fantastiska lägerdagar tillsammans med ledare och faddrar på stiftsgården i Undersvik. Det lektes en hel del på lägret. I leken Hårda tider tävlade konfirmanderna mot faddrarna i att lösa olika uppdrag med förbundna ögon. Gabriella Lindmark, Sebastian Kivelä-Blom och Tove Lundgren kämpade tappert i den inte alldeles enkla utmaningen!

Foto: Linda Vided

Konfirmandlägret årets höjdpunkt

Precis på gränsen mellan stad och landsbygd ligger Vaksala kyrka och kyrkcentrum. Ett utmärkt läge för ett äkta sommarcafé! Nära men ända på landet med åkrar och kor i hagen precis intill. Efter midsommar välkomnar församlingens sommarcafé nya och gamla besökare. Gör ett besök i vår vackra 1100-talskyrka, lyssna Det händer något på sommarcaféet varje dag i sommar! på lunchmusiken eller låt barn och barnbarn åka häst och vagn. Olika Sommarcaféet är öppet: saker kommer att hända på caféet i sommar 26 juni - 10 augusti, tisdag-fredag kl 11-15 förutom allt det goda som erbjuds att äta, Dagligen kl 12.30 Lunchmusik lättare luncher som paj, sallad och smörgåsar Tisdagar Visning av kyrkan serveras, kaffebrödet är alltid hembakat och Onsdagar till det kan man välja kaffe, te eller saft. Glass Torsdagar Högläsning Fredagar Häst och vagn eller annat skoj hör självklart också sommaren till. 9

Foto: Eva Lindqvist

Sommarcaféet - en lantlig oas


Sommaren i Vaksala församling

Foto: PMB/Media

I församlingen händer mycket även under sommaren. Många tillfällen finns att lyssna på vacker musik alldeles gratis och flera andra träffpunkter finns under veckorna. Gudstjänster firas hela sommaren på söndagar och onsdagskvällar. Glöm inte heller vårt Sommarcafé som i år har en programpunkt varje dag!

Gudstjänsttider

Midsommarafton i Vaksala Söndagar 11.00 Vaksala kyrka 12.00 I denna ljuva sommartid - midsom11.00 Årstakyrkan Obs! Inga gudstjänster marandakt i Vaksala kyrka. Efter under juli månad. andakten serveras jordgubbstårta, Onsdagar kaffe och saft i kyrkcentrum. 19.00 Sommarmässa i Salabackekyrkan Sommarmusik i Vaksala kyrka - söndagar kl 18.00 10 juni Körmusik i försommarkväll, kören Voces, dirigent Bertil Dovelius, konferencier Ulrika Knutsson. Andakt. 17 juni Midsommarvaka, Kajsa Ekstav och Ditte Andersson, nyckelharpa, fiol, sång, Anders Bromander, piano, orgel, dragspel. Andakt. 24 juni Sommarorgel – ljusa klanger i sommarkvällen, Gun Dovelius, orgel. Andakt. 1 juli

8 juli

10

Vår vackra svenska musikskatt, Ulrika Precht, mezzosopran, Erik Sunnerstam, flöjt, Heri Eysturlid, piano. Andakt. Sommarmusik i folkton, Kerstin och Sverker Åkered. Andakt.

15 juli Sånger vid vatten med Trio Venti, Erik Boström, tenor, Danilo Perusina, piano, Eva Teresia Lundberg, horn. Andakt. 22 juli Paradisets timme, sommarmusik med Margareta Hallin, Katarina Lindblad och Raymond Björling.Vid pianot: Karin Geworkian Hellman. Andakt. 29 juli Europeiska resor för cello och piano. Stefan Moberg, cello, Henrik Berg, piano. Andakt. 5 aug Svenska psalmjazztrion, Jonathan Fritzén, piano Martin Östholm, kontrabas, Niclas Bodin, trummor. Andakt. Fri entré - kollekt till musikverksamheten.


Högläsning för lata sommardagar Onsdag 27 juni och 4 juli, kl 13.00 i S:t Pers kyrka Torsdag 28 juni och 5 juli, kl 12.30 i Vaksala kyrkcentrum Anneli Tidemar tfn 018-430 37 38

Mötesplats Glädjen

Sommarmusik i Årstakyrkan Måndagar kl 12.00 2 juli

Spectra-musik-sinnesro Lusia Garcia, cello, Gertrud Schneider, harpa. Andakt. Kaffeservering.

9 juli

ABBACH. Siddhi J Sundt, spelar musik av ABBA, J S Bach och F Martin på tiosträngad gitarr. Andakt. Kaffeservering.

Måndagar kl 12.00-16.00 i Salabackekyrkan hela sommaren. En öppen mötesplats för dig som vill umgås, skapa och fika med andra. För den händelse byggarbetena i kyrkan blockerar lokalerna flyttas verksamheten till Källparksg. 7. Ingrid Arobo tfn 073-7362362

16 juli Tro tvivel och om att vara människa. Musik av Cat Stevens, Lars Winnerbäck och U2 med Nian Band; Niclas Dahl och Anton Lindsjö. Andakt. Kaffeservering.

Trädgårdsfika och musik

30 juli Musik i jazzton med Trinity. Karl Olanderson, trumpet, Andreas Hellkvist, hammondorgel, Ali Djeridi, trummor. Andakt. Kaffeservering.

På onsdagskvällarna efter sommarmässan 19.00 i Salabackekyrkan inbjuds det alltid till trädgårdsfika, varannan onsdag är detdessutom musikprogram av olika karaktär. 13 juni Vi sjunger in sommaren, Kerstin och Sverker Åkered. 20 juni Kubbspel. 27 juni Musik med nyckelharpa och sång, Kerstin och Sverker Åkered. 11 juli Något som tolkas, Mova Lind och Joakim Nyberg. 25 juli Sommarmusik, Mattias Hultberg och Peter Brandberg.

23 juli Vatten och vind - Claude Debussy 150 år. Susan Yondt, piano. Andakt. Kaffeservering.

Fri entré - kollekt till musikverksamheten

Krocket och kaffe Måndagar kl 12.00 i augusti, Årstakyrkan Välkommen till krocketspel och fika!

Fullständigt program se www.svenskakyrkan.se/vaksala. Eller beställ veckans program per e-post eller post, ring tfn 430 35 00 vardagar kl 8.00-17.00.

1 aug Brännboll. 8 aug Jazzkväll, Arvid Nerdal och hans vänner.

Poesi-picknick i Årstaparken Foto: PMB/Media

Tisdag 19 juni, 26 juni och 3 juli. kl 17.00 Poesi-picknick. Samling vid Årstakyrkan. Ta med din favoritdikt eller kom och njut när andra läser. Egen fikakorg och filt. Vid dåligt väder träffas vi inomhus i Årstakyrkan. Anneli Tidemar, Kajsa Öhlmér 11


Gå på upptäcksfärd i sommar Sommaren bjuder inte bara på efterlängtat solsken. Ibland kommer dagar med regn. Inträffar det precis när barnens kusiner är och hälsar på kan lägenheten med ens kännas för liten. Ta då tillfället i akt att tillsammans utforska stadens museer - Uppsala har flera där barn går in gratis och några har till och med fritt inträde för alla åldrar. Med andra ord, ingen är för gammal för att upptäcka något nytt!

nära botaniska trädgården ligger Evolutionsmuseet. Ett äkta gammeldags museum med montrar fyllda med såväl exotiska som välbekanta djur. Hur stor är egentligen en känguru och hur liten en kungsfågel? Vem känner igen flest djur? I en sådan tävling har nog många barn ett försprång. Tvärs över gården ligger avdelningen med skelett, riktiga sådana. Faktum är att Evolutionsmuseet har nordens största samling av äkta dinosaurieskelett! Anblicken av dom kan få

Sälen - ett av de mera välbekanta djuren på Evolutionsmuséet. fantasin att skena och visst blir man tacksam över att inte behöva möta en Tyrannosaurus rex idag. Framför de käkarna framstår en människa som en behändig liten munsbit!

Foto: Eva Lindqvist

om evolutionsmuseet är ett museum i klassisk stil så är Biotopia i Vasaparken ett drömställe för alla som vill trycka, pilla och prova. Dioramorna med svenska djur i naturlig miljö finns kvar efter omdaningen från biologiska till Biotopia. Men nu kan man få se landskapen i både dag och nattbelysning, höra åskväder och lyssna till vad skogens konung själv har att säga. I sommar har Biotopia teman för varje månad. Det är praktiskt drop-in verkstad, så närhelst barn kommer kan de få delta i att leta småkryp, blommor och annat som sedan undersöks i laboratoriet. Vill ni byta tema från djur till människor? besök På avdelningen med dinosaurieskelett känns det med ens ganska bra att Tyrannosaurus rex dog ut för mer än 60 miljoner år sedan. 12


då Upplandsmuseet. De permanenta utställningarna av till exempel Uppsala historia innehåller mycket spännande som man kan prata med de lite äldre barnen om. Men här finns också barnens hörna med kända miljöer bland annat från Pelle Svanslös och katten Finus. Det är bara att ta av skorna och leka. Under Känd katt sommaren finns annars den mesta verksamheten på Disagården i Gamla Upp- Fritt fram för lek i barnens hörna. sala. Ett friluftsmuseum som visar hur människor levde på landsbygden under 1800-talet. Ett underbart ställe för en cykelutflykt och picknick – i händelse av att det inte regnar alla dagar i sommar! Eva Lindqvist Hitta spännande museer i Uppsala - gå in på www.uppsalasmuseer.se. Där finns öppettider och länkar till museernas hemsidor.

Din

bild

Fototävling i sommar Hur ser din bild av frihet ut? Vad symboliserar frihet för dig? Kanske finns det många bilder för ett begrepp som står för så mycket.

av frihet

Vaksaligheter utlyser här en fototävling! Ta din bild av frihet och skicka in den till oss senast den 10 september. Fina priser utlovas! Vi publicerar den bästa bilden i nästa nummer och fler bilder på vår webb! Skicka bilden till eva.lindqvist@svenskakyrkan.se. eller ”Vaksaligheter” Årstakyrkan, Sparrisgatan 9, 754 46 Uppsala. Glöm inte att ange namn och adress. 13

Foto: Eva Lindqvist

Vargen yl och orrars spel. Bredvid de vackra dioramorna på Biotopia finns många spännande knappar att trycka på.


Aldrig smakar mat så bra som ute i det fria! I skogen, i trädgården, vid ett vattendrag, eller på en bänk i en park. Ofta planerar vi en picknick ordentligt med sallader, kyckling, lilla grillen, kaffet och kakan, men det behöver inte alltid förberedas så noga, för allt smakar ju gott när man äter ute. öppna kylen och se där En solig glänta i skogen kan erbjuda en fantastisk sommaruppleligger kanske några kött- velse. Finns det en grillplats vill man inte ha glömt matsäcken! bullar, en gurka, tomater, Till Pizzabullar morötter, överblivna pannkakor, ost, ägg och Köp också hem ett färdigt pizzakit. När en kaviartub. En guldgruva för en picknick. Dela grönsakerna i stavar, rör ihop en sås att det är dags för utflykt bakar du ut degen, brer doppa dem i, av gräddfil, chilisås/senap och på tomatsås, lite timjan eller oregano, skinka lite majonäs, eller med mango chutney. Pann- om du har, och rullar ihop som en bulldeg. kakor kan ätas kalla med smör och socker, Skär i lämpliga bitar, toppa med riven ost och barnen älskar det, trä upp köttbullar, varvat grädda direkt 6 min i 250 grader. med grönsaker på grillpinnar, så slinker nog för att barnen skall bli nöjda inhandlas de också ner. Ofta har vi våra favoritplatser att göra också färdig saftsoppa att ta med. En liten utflykter till, men pröva något nytt i stället. bok om våra småkryp, en håv, en lupp och en Tag fram en stadskarta, blunda, peka och hink håller dem sysselsatta, så att du i lugn vips har du en ny stadsdel att upptäcka, med och harmoni kan titta på molnen, eller bara parker, skog, spännande statyer, vackra vyer sluta ögonen och njuta av att vara ute i det och det bästa av allt, stadsbussen tar dig dit fria. Som avslutning återstår en riktig smaskig om du inte vill cykla förstås. För att snabbt göra en mer spännande höjdare men då behövs någon form av grill måltid än en skåprensning, ha följande hem- eller annan öppen eld. Grillade marshmallows ma på lut. Du behöver marshmallows, grillpinnar, Till Gazpacho , kall soppa för 4 personer ½ gurka, 1 röd paprika, 1 röd chili, 2 vit- choklad och Mariekex. Trä upp marshmallow på pinnar och grilla dem. Håll dem inte löksklyftor, 1 liten rödlök, 1liter tomatjuice, 3 msk olivolja, saften av en lime eller 1 för nära elden, de börjar lätt brinna. Lägg en chokladbit på ett kex, mashmalcitron, salt, peppar. Mixa i en hushållsmixer. Smaka av sop- low ovanpå och tryck dit ytterligare ett kex, pan med salt, peppar och kyl den innan ser- till en liten sandwich. Mums! Marianne Forslund vering. 14

Foto: Eva Lindqvist

Mat i det fria


Kontakta oss vaksala församlingskansli Vaksala församling Vaksala kyrkväg 2 754 45 Uppsala

Telefon

430 37 22

www.svenskakyrkan.se/vaksala -fax 26 08 71 Veckoprogrammet 430 35 00 Kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson 430 37 60 eva.isaksson@svenskakyrkan.se Sekreterare Göran Johansson 430 37 26

årstadistriktet

Årstakyrkan, Sparrisgatan 9 430 37 33 Vaktm. Eva Setterlöf 430 37 34 -fax 24 72 70 Distriktsansvarig o. informatör Eva Lindqvist 430 37 36 Diakon Anna Ludvigson 430 37 59 Fritidsledare Gun Jönsson 430 37 41 Fritidsledare Markus Toorell 430 37 39 Förs.ped. o samordn. f. barnverksamheten Beatrice Stockhaus 430 37 40 Informatör Per Hård af Segerstad 430 37 52 Musiker Mats Åkerlund 430 37 38 Präst Maria Aas Åhlén 430 37 35 SFA Göran Tillenius 0707-92 34 11

salabackedistriktet gränby - vaksaladistriktet Kyrkan, sakristian Vaktm. Kalle Widell Vaktmästare, Eva Sundman Distriktsansvarig vik. Marianne Forslund Diakon Anneli Tidemar Fritidsled. Margareta Karlstorp Organist Gun Dovelius Förs.ped. David Nygård Präst vik. Kajsa Öhlmer

Telefon Eva Noréus

växel

bokningsbyrån

430 37 49 430 37 28 430 37 31 430 37 29 430 37 24 430 37 23

kyrkorådet

gränby centrum

Svenska kyrkan Uppsala

430 37 32 430 37 25 430 37 44

Salabackekyrkan, Lästmakarg.7B 430 37 43 Vaktmästare Sofie Mattsson 430 37 47 -fax 25 01 80 Distr.ansv. o präst vik. Ninna Edgardh 430 37 45 Försk.lärare Josefin Lind 430 37 48 Förs.ped. Nadja Elhousny 430 37 30 Förs.ped. vik. Linda Vided 430 37 61 Musiker Kerstin Åkered 430 37 46 Präst o. samordnare f. konfirmand David Silverkors 430 37 27

430 37 37 430 37 50

430 35 00

Bokning av dop, vigsel, begravning och lokaler: 430 35 35

Lisbeth Ejdersund, ordf. Sven-Erik Löfberg, v.ordf.

25 86 46 22 99 83

VAKSALIGHETER nr 2-12 Ansvarig utgivare: Eva Sundelin Isaksson Redaktör: Eva Lindqvist Redaktionskommitté: Per Hård af Segerstad, Eva Lindqvist, Beatrice Stockhaus och Linda Vided Omslagsbild: Josefin Lind Tryckeri: Fyris-Tryck AB. Uppsala 15


Vaksaligheters korsord 2/12 FOTO: KATE GABOR

ÅSIKTSFÖRKLARING

DRIVER EKA FRAMÅT 9

STYRELSE

STRÖM

LAGT IHOP

NYLLET

TRÄD

DOPFLOD

CIRKA 0,593 M

JOHN EK 5

KORT PJÄS

DE SMÅ

8

SPELFÖRETAG FÖRSVINN!

KLUMPPREFIX PRON.

GAMMALT AV

NORPA

EKONOMISK

LÄRARAKTIG

1

INTE LITE VARSEL

FINNS ATT GE SIG...

KLAN

LAG OM STÖD

SITTER REJÄLT

KNOPRESULTATET

TIDSENHET

FÖRST

USCHUTTRYCK

SKYNDAT

ÖSTGÖTA NATION

OFTAST HÄNDER DET

LITEN PENG

SLÖ KRING

SUGNA 3

HETE VIKTMÅTT S M A K

PIGGA NR. 5 GÖKART

I RÄTT TID FÖRE SKYNDAR

7

NUTIDA PERSER

ADOLFS TILLNAMN

TIDFRÅGA 6

ENERGI

DRYCK

GREKLAND

LAT. MÅNE

TOFSKATT 2

LAGLIG

10 KORSORDSBYGGARE: PER HÅRD AF SEGERSTAD

1

2

SIST I KLASSISK GREKISKA

... CERVEZA, POR FAVOR

PRON.

3

4

5

6

7

8

9

10

Skicka in ditt svar till ”Vaksaligheter” Årstakyrkan, Sparrisg. 9, 754 46 Uppsala/ e-post: eva.lindqvist@svenskakyrkan.se, senast 21 jan. Vinnaren får 9, presentkort på böcker! Skicka svaret till ”Vaksaligheter” Årstakyrkan, Sparrisgatan 754 46 Uppsala/ e-post: eva.lindqvist@svenskakyrkan.se, senast den 10 september. Vinnaren får presentkort på böcker, värt 250 kr! Lösningen på förra numrets korsord var ”kazookonsert”. Grattis Björn Sundqvist!

Vaksaligheter #2 2012  

Församlingsblad för Vaksala församling i Svenska kyrkan Uppsala.

Advertisement