Page 1

Vaksaligheter FÖRSAMLINGSBLAD FÖR VAKSALA FÖRSAMLING

Tvärstopp?

1/11


Tvärstopp?

Foto: Eva Lindqvist

Allt vändes upp och ner en vanlig dag för 35 år sedan. Lång dag gick mot sitt slut. Föreläsningar och matinköp. Dags att äntligen komma hem. Längtan efter att få stänga dörren om sig och bara vila. Samtidigt som jag öppnade ytterdörren till huset och tog de sju trappstegen upp från bottenplanet fiskade jag upp nyckelknippan för att snabbt komma in i lägenheten. TVÄRSTOPP. Dörren som jag hade stängt och låst på morgonen var öppen. Allt stannade av, tiden stod plötsligt stilla och liksom frös till is. En dörr som borde varit stängd stod öppen och tankarna både virvlade runt men ändå inte. Vad hade hänt? Inbrott? Vem hade brutit sig in? Vem hade trott att det fanns något att stjäla hemma hos en liten barn- och studentfamilj? jag har inte svårt att föreställa mig känslan hos kvinnorna som kom fram till graven, på första vardagen efter de turbulenta dagarna från hosianna-sång till korsfäst-rop. De hade ärende dit, trots allt som hänt. De var på väg till en stängd plats. Det visste dom. Allt skulle vara tillbommat och ointagligt. En grav med en stor sten framför var vad som väntade. Så vem skulle kunna öppna åt dem, det var deras fråga. Skillnaden är stor mellan deras upplevelse och min. Men frågan ”vem har brutit sig in” binder oss samman. Tvärstopp när de upptäcker ”stenen borta, graven tom, bara bindlar ligger kvar…” Säkert stannade hela 2

världen för dom i denna stund. Allt vändes upp och ner. Inget var som de hade tänkt sig. Ingen hade brutit sig in i graven. Den var öppnad inifrån som när man väntar någon som ska komma och med förväntan förbereder, öppnar dörren och tar emot sina vänner. jag stod kvar utanför min lägenhetsdörr med mina kassar kvar i händerna. Obehagets känsla kan jag fortfarande komma ihåg. Fanns någon kvar därinne? Frågorna som tumlade runt gjorde att fötterna som tvärstannat fortfarande stod stilla. Någon hade brutit sig in i vårt hem, vårt liv. Dörren var inte öppen för att välkomnande ta emot, utan för att skapa osäkerhet och rädsla. kvinnorna hade börjat sin vandring i soluppgången men nog kändes det som en vandring i den mörka dalen. Inte hade dom klart för sig hur dom skulle kunna komma in i en stängd klippgrav. Ändå gick dom – med ett ärende och tvärstannade när dom insåg att mörker blivit ljus, att död blivit liv, att rädslan mist sin makt. Ingen tjuv hade brutit sig in men livet själv hade öppnat graven inifrån. ”Jag har nycklarna till döden och dödsriket!” betygar den uppståndne Kristus. Ovanligt sent kommer den i år – påsken! Men en god påskhögtid med tro på liv, önskar jag dig! Eva Sundelin Isaksson kyrkoherde

De hade lämnat allt för att följa Jesus. Nu var han död, avrättad på ett kors som en förbrytare. Två av Jesu lärjungar är på väg till byn Emmaus. De känner att de måste bort från allt det som hänt de senaste dagarna. De har mycket att tala om med varandra. Deras Herre och mästare är död, deras drömmar är krossade, kvar finns endast en tung tärande sorg. De hade knutit andra förhoppningar, de hade trott att han var Guds Son, den som skulle frälsa deras folk. Efter långfredagens händelser tycktes dessa förhoppningar vara så långt borta, så overkliga. Det hade slutat så snöpligt alltsammans, med död på det mest förnedrande sätt, genom korsfästelse. många av oss kan ana deras uppgivenhet och förtvivlan. Flera av oss bär på upplevelser av hur kort och skört livet är. Drömmar och förhoppningar som blivit krossade. Sorgen och vreden över livets orättvisor. Visserligen hade kvinnorna berättat för lärjungarna om den tomma graven och om änglar som talat om att han levde. Men hur skulle kvinnornas upplevelser kunna ge dem Jesus tillbaka. Med Jesu död så fanns det inte längre någon framtid för dem. Vad skulle det egentligen bli av dem? När de går där och samtalar så kommer en man och slår följe med de dem och så får lärjungarna tillfälle till att berätta. Mannen ger sig tid till att lyssna till allt det som tynger dem. hur värdefullt är det inte att möta någon som verkligen lyssnar och som försöker att förstå. Att det finns någon som är beredd att dela det som är skört och sårbart. Det är så den uppståndne Jesus kommer oss alla till mötes. Men Jesus är inte bara den som lyssnar och förstår, han vill också få oss att inse vad Gud ger oss. Så börjar Jesus att gå igenom texterna med lärjungarna och allt det som

Foto: Kristina Strand Larsson

herde-ligheter

har hänt kommer i ett nytt ljus för dem. De får nya perspektiv. Plötsligt börjar de ana och förstå. Det finns ett ljus i mörkret. Livet är starkare än döden. Det finns en framtid och ett hopp. Och nu är de nästan framme vid byn dit de skulle. Och lärjungarna vädjar till Jesus ”Stanna hos oss”. När han sedan ligger till bords och bryter brödet så öppnas deras ögon och de känner igen honom. Lärjungarna hade vandrat lång väg tillsammans med Jesus. De hade fört ett långt förtroligt samtal tillsammans med honom men det är först nu som ögonen öppnas och de förstår vem han är. Och som Jesus vandrade med lärjungarna den gången, så gör han det än idag med oss. Han finns med i vår vardagsverklighet, när vi har svårt att se någon framtid och när vi har svårt att tro och ta till oss påskens glädje. Då finns han med och går vid vår sida. Då tänds hoppet inom oss och det blir påsk på jorden. Anna Ludvigson 3


vad har varit svårast? Det svåraste är att se alla nära och kära som mår dåligt. Jag har haft ett behov av att fixa praktiska saker som ekonomi och försäkringar. Det känns som min skyldighet att se till att min familj har det så bra som möjligt även när jag inte längre finns kvar hos dem. Det praktiska har väl också varit ett sätt att fokusera tankarna på annat. Har man något konkret för händerna så hinner man inte tänka så mycket på annat just då. Det är svårt att leva – Går du in i en vägg så måste du vända om, du kan inte gå i limbo, man måste ta samma väg. Sjukdomen får aldrig bli min identitet, säger Jouni en dag i taget. Det gäller Laukkanen. att inte stanna i grottan för länge, där är det bara mörkt. Var dag har nog av sin plåga Hur tänker man framåt när livet helt plötsligt sätter ”tvärstopp”? När ingenting blir din tro, bär den fortfarande? som det var planerat. Vi människor är så – Jag är trygg i min tro, och är inte rädd fantastiskt bra på att planera, men desto för att dö. Gud har gett mig en kamp, och jag sämre på att leva i nuet. Givetvis finns det är beredd att ta den. Jag överlåter allt åt holika många sätt att tackla detta, som det nom. Tron sitter inte i att du gör något, utan finns människor, och ingen kan tala om för i att du tror. Om bara tron är stor som ett senågon hur den ska reagera eller tänka. napskorn så räcker det. Jag har sagt till Gud ”Nu är det du som bestämmer”. Jag kan inte Jag pratade med Jouni Laukkanen, för- påverka något. Gud finns med, men fotarbesamlingspedagog i Vaksala församling sedan tet måste jag göra själv. Jag måste använda många år, om just detta. Hans liv hamnade i mina verktyg. ett tvärstopp i oktober 2009 då han fick veta att han har cancer. eftersom jag vet att Jouni har kämpat – Om man hamnar i ett tvärstopp så finns förr, mot både droger och alkohol, så det bara två vägar att gå; antingen så sätter undrar jag om han tror att hans gamla liv man sig ner och väntar på att dö, eller så gör har hjälpt honom i hans nuvarande kamp. man det bästa av den situation som man är i. – Min lever är i alla fall van att bryta ner Man måste ställa sig frågan; Hur vill jag gift! Nej, skämt åsido så ser jag det här som bli ihågkommen? Alla vill väl bli ihågkomna ytterligare en match. Jag har kämpat förr, så för något bra, man vill lämna något bra efter jag vet hur jag ställer in mig i kämpaläge. sig. Jag försöker vända det negativa till något 4

positivt. Jag har aldrig tänkt; varför just jag? Jag tänker varför inte jag? Det är klart att det här kan drabba mig, precis som vem som helst. Alla människor hamnar i tvärstopp någon gång i livet. Då måste man stanna upp och gå en annan väg än den man hade tänkt. Ny väg, nya tankar, nya möjligheter. Går du in i en vägg så måste du vända om, du kan inte gå samma väg. Sjukdomen får aldrig bli min identitet. hur orkar du med? – Min familj och människor i min närhet ger

mig styrka, kraft och ork. Min tro på Gud bär mig hela tiden. Jag har också en ventil i musiken. Jag skriver mycket musik och har ganska nyss släppt en ny skiva. Genom musik och tal lyckas jag både känna och inge hopp. Jag slås av hur starkt och bearbetat det Jouni säger är. Trots det tunga och svåra, så lyckas han även hitta och förmedla ett hopp och ett ljus. Det går att leva i nuet och att ta en dag i taget. ”Lev alltid och endast i Guds idag.” Det är ingen lätt devis, men den är värd att sträva efter. Beatrice Stockhaus

En onsdagskväll i Salabackekyrkan Onsdagskvällar samlas Salabackedistriktet sig kring mässan med stor medverkan av ungdomar i olika uppgifter. Fart och fläkt blandas med stillhet och ro. Skratten är många, blickarna vänliga. Samtal och allvar blandas med humor och skratt. Kaffe och chokladmaskinen går för högtryck.

18.22

Ungdomsvaktmästarna Bonnie Sagrén och Amanda Josefsson gör i ordning kyrkan inför Mässa med musik som börjar kl 19.00.

19.08 Text och foto: Per Jonsson

Foto: Beatrice Stockhaus

När livet kommer till ett tvärstopp

Ju fler gitarrer, desto bättre! Onsdagsensemblen spelar vid varje Mässa med musik. Främre raden från vänster Ludvig Eklöf, Isak Lindqvist, Joakim Nyberg, Lina Lindefors. Bakre raden William Cardenas, Peter Ekengren, Mattias Hulberg och Andreas Eklöf.

5


Arbete som ger gemenskap -

Öppet hus i Årstakyrkan

bakom arrangemanget står Årstakyrkans Pensionärsförening, som i sin tur är en del av Riksförbundet Pensionärsgemenskap. RPG är en partipolitiskt obunden intresseorganisation som verkar på ideell basis och med kristen värdegrund. Alla är välkomna att delta i RPG:s aktiviteter, som kan vara allt från informationsträffar till Birgitta Hammarström tar sig an smörgåsarna. att påverka lokala politiker i frågor som är viktiga för pensionärer. Öppet för att få en bra plats till underhållningen. Hus-eftermiddagarna i Årstakyrkan handlar Att det öppna huset i Årstakyrkan lockar mycket om att umgås i en avslappnad miljö. många besökare står helt klart, och allt vi”En social gemenskap är det viktigaste. Man lar på en stadig grund i form av alla frivilligt behöver träffa folk”, säger Fredrik. ”När det engagerade. När Vaksaligheter lämnar Årsgäller att bidra till den gemenskapen så gör takyrkan för den här gången hörs de första var och en det man kan göra.” Vid det här tonerna från dragspelen genom den öppna laget är smörgåsarna färdiga och dukningen dörren och kaffekopparna klirrar behagligt. Per Hård af Segerstad pågår för fullt. Folk har redan börjat komma

Ingrid Björkén bildar han en av två arrangörsgrupper för Öppet Hus. De två grupperna håller i det praktiska för varannan måndag. Då handlar det om allt från att köpa in ingredienserna till fikat till att duka och hälsa alla välkomna. Fredrik är även den som arrangerar musikuppträdandena. öppet hus i årstakyrkan har många år på nacken vid det här laget. När fråKerstin Bodin är en av eldsjälarna bakom Öppet hus. gan ställs till gruppen blir det lite diskussion om precis hur länge det har hållit på. ”Minst tio Att arbeta som volontär i Svenska kyrkan år”, säger Kerstin medan Fredrik hävdar att kan innebära allt från att resa till ett främdet snarare är 30 år. Att det är populärt än mande land till att agera kyrkvärd under idag råder det ingen tvekan om. ”I höstas var hemförsamlingens gudstjänster. Några som verkligen uppskattar möjligheten att få engagera sig i sin församling är de synnerligen aktiva medlemmarna i Årsta Pensionärsförening. Varje måndag arrangerar de Öppet Hus i Årstakyrkan, och uppslutningen är det verkligen inget fel på.

”många kommer femtio minuter, eller kanske så mycket som en timme, innan det börjar för att få sin speciella plats”, säger Fredrik Hammarström, en av arrangörerna. ”Antalet gäster varierar, mycket beroende på vilka som kommer och uppträder”, fortsätter han. Tillsammans med Kerstin Bodin, Birgitta Hammarström, Gullan Eriksson och 6

Måndagar kl. 12 i Årstakyrkan

Foto: Per Hård af Segerstad

En måndag i januari hälsar Vaksaligheter på några arrangörer bakom Öppet Hus. De har precis börjat göra smörgåsar till alla som förväntas komma. Dagens gäster är dragspelsmusikerna Ottarsbälgarna med sångerskan Marianne Östlund. De förväntas dra många gäster till arrangemanget.

Öppet Hus våren 2011

I höstas var vi i snitt 60 personer här varje måndag, berättar Fredrik Hammerström.

21 mars Björklinge PRO-sångare 28 mars SFA:s överste Ulf Sundblad kom- mer på besök 4 april Lena och Lilian spelar och sjunger 11 april Kantor Mathias Jansson sjunger, spelar och berättar 18 april Sång och musik med SKTF:s kör Tonåringarna 2 maj Kören Kommunalstämmorna 9 maj Besök av Einars orkester med Ann-Christine Eriksson 16 maj Kören Opalerna sjunger in våren och sommaren 23 maj Resan är målet, Lennart Isaksson

Volontär – vad är det? Att arbeta som volontär innebär att man frivilligt engagerar sig i en ideell verksamhet utan att få betalt för det. Det kan också kallas för aktivt medlemskap. Det finns många olika organisationer som förmedlar volontäruppdrag både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan har ett omfattande volontärarbete som omfattar allt från flera år utomlands till att vara kyrkvärd eller fikaansvarig inom församlingen.

7

Foto: Per Hård af Segerstad

vi ungefär 60 personer i snitt varje måndag”, säger Fredrik.


kyrktorget

Full fart i Kul-city

Nu är dags för biskopsvisitation i Vaksala. Ärkebiskop Anders Wejryd besöker oss den 31 mars, 1och 3 april. Visitation betyder ”besök” - ett tillfälle

för biskopen att tillsammans med anställda och förtroendevalda samtala om församlingens liv och verksamhet. Han kommer att besöka alla kyrkor, delta i viss verksamhet samt ha överläggningar med bl a Kyrkans Familjerådgivning. Vi kommer att besöka Gränby Centrum och informeras av centrumledningen om köpcentrets utveckling och samtala om kyrkans möjligheter att finnas till för dem som vistas och arbetar där. En av kvällarna bjuds ideella medarbetare in till en gemenskapskväll. På midfastosöndagen avslutas visitationen med högmässa i Vaksala kyrka där Anders Wejryd håller sitt visitationstal; en sammanfattning av vad han hört, sett och reflekterat över inför framtiden. Välkommen att vara med vid andakter och gudstjänster under visitationen, särskilt den 3 april kl 11.00 i Vaksala kyrka! ESI

Foto: Linda Vided

Foto: IKON/Magnus Aronson

Ärkebiskopen kommer på besök

Ge bort en ko

Man ger en valfri summa till Ko-kalvprojektet och får ett vackert hyllnings/minnesblad att ge bort. Det passar både som hyllningsblad vid till exempel dop och födelsedagar, men också som minnesblad vid begravningar. Bilden på bladet har tecknats av Solweig Lundberg som bor i församlingen. Genom församlingens Ko-kalvprojekt får fattiga familjer i Tanzania en ko och utbildning i jordbruksteknik. Familjen återbetalar sedan till projektet genom att ge tillbaka den tredje kalven som kon får. Hyllnings/minnesbladen kan köpas i våra lokaler, kontakta personalen på plats!

8

Foto: Eva Lindqvist

Nu finns det möjlighet att stödja Vaksala församlings Ko-kalvprojekt i Tanzania genom att köpa ett hyllnings- eller minnesblad.

en av nyheterna för i år i Kul-city var reselotteriet. ”Det ska bli kul att åka till Hawaii”, säger en av onsdagens lyckliga vinnare, onsdagsborgmästaren själv, Angelica Stjernberg. De som under måndagen, tisdagen och onsdagen hade turen att vinna biljetter till My Solberg och Evelia Boman säljer Sista minuten-resor till Hawaii. Hawaii fick där uppleva en kort semester med godis, drinkar och passande musik Vecka 8 var det återigen dags sportlovsi form av Beach Boys. Som tur var såldes det verksamheten Himla-Kul då Salackekyräven Sista minuten-biljetter på torsdagen så kan förvandlas till staden Kul-city. att alla som ville hade möjlighet att åka dit. Himla-Kul avslutades på torsdagen med Veckan inleddes med att Kul-citys första ett disco som torsdagsborgmästare Axel Harborgmästare Beatrice Stockhaus gick igenom bom hade anordnat tillsammans med några vad som skulle hända under dagen och vad vänner och ledare. Det dansades och åts som var viktigast i Kul-city – att ha kul! Bar- chips i lekhallen som hade gjorts om till en nen hade då redan fått sina pass och blivit re- blinkande discolokal. Linda Vided gistrerade i staden. När borgmästaren hade pratat färdigt blev det rusning till arbetsförmedlingen. Alla ville komma först för att välja just sitt favoritjobb. Men ingen behövde oroa sig för att bli utan arbete – i Kul-city finns det jobb åt alla. ”Det är det bästa med HimlaKul”, tycker Johanna Harbom som sitter och bygger ett tittskåp i DesignkontoDisco i Kul-city. ret. Emilia Ringholm 9

Foto: Linda Vided

håller med henne och säger att alla föräldrar borde veta om det.


Välkommen till kyrkan i påsk

påskdagen 24 april Vaksala kyrka 11.00 Högmässa, Ann-Sofie Kamkar, Eva Sundelin Isaksson. Kyrkkaffe. Salabackekyrkan 11.00 Påskmässa med små och stora. Musikulgruppen, Sara Nilsson Edström m.fl. 18.00 Stilla mässa, Sara Nilsson Edström. Årstakyrkan 11.00 Påskdagsgudstjänst, Göran Tillenius. Kyrkkaffe.

tisdag 19 april Vaksala kyrka 19.00 Passionsandakt, Ann-Sofie Kamkar.

Vaksala kyrkas altarskåp visar scener från påskberättelsen. Här mittpartiet med korsfästelsen. Altarskåpet är gjort 1523 i Antwerpen. palmsöndagen 17 april Vaksala kyrka 11.00 Högmässa, Ann-Sofie Kamkar. Avtackning av kyrkvärd MajBritt Lundgren. Kyrkkaffe. Salabackekyrkan 18.00 Våra kända och älskade psalmer, psalmsångsgudstjänt med önskepsalmer. Sara Nilsson Edström. Årstakyrkan 11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe. måndag 18 april Vaksala kyrka 19.00 Passionsandakt, Ann-Sofie Kamkar.

10

långfredagen 22 april På långfredagen firar vi gudstjänst i form av en vandring mellan församlingens kyrkor och lokaler. Vi stannar till vid bostadsområden, skolor och institutioner och innesluter dem i bön och vi firar gudstjänst i församlingens kyrkor. Välkommen att följa med på hela eller delar av vandringen som tar sin början i Atterboms stuga (f d tvättstugan) på Atterbomsgatan. Atterboms stuga i Gränby 9.30 Korsvandringens inledningsandakt, Ann-Sofie Kamkar. Salabackekyrkan 10.15 Korsvandringsandakt. Årstakyrkan 11.45 Korsvandringsandakt, Eva Sundelin Isaksson. Treklangen. Vaksala kyrka 13.00 Långfredagsgudstjänst, Sara Nilsson Edström. Korsvandringen avslutas vid minneslunden.

påskafton 23 april Vaksala kyrka 23.00 Påsknattsmässa, AFRO The New Generation, David Silverkors, Maria Aas Åhlén.

annandag påsk, 25 april 11.00 Gemensam Stiftsmässa i Domkyrkan. Årstakyrkan 15.00 Kaffeservering 16.00 Vi sjunger påskens psalmer och sånger, musikgudstjänst med Treklangen, instrumentalister, Mats Åkerlund. Maria Aas Åhlén.

Är du kryddan i vår vardag? Vaksala församling söker dig som vill göra ett idéellt uppdrag. Är du intresserad av att laga mat och träffa människor då är det här något för dig! På tisdagar behöver vi någon som kan ansvara för matlagning och servering på vårt lunchcafé i Vaksala kyrkcentrum. Naturligtvis binder du inte upp dig för fler tillfällen än du själv känner att du orkar och hinner med. Intresserad?

Foto: Mikael Erikhans

Foto: Roger Schwalbe

skärtorsdagen 21 april Vaksala kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa, Ann-Sofie Kamkar. Salabackekyrkan 19.00 Skärtorsdagsmässa, Sara Nilsson Edström. Årstakyrkan 19.00 Skärtorsdagsmässa, Eva Sundelin Isaksson.

Foto: PMB Media

onsdag 20 april Vaksala kyrka 19.00 Passionsandakt, Eva Sundelin Isaksson.

Välkommen att ta kontakt med Mikael Erikhans tfn 430 37 24, mikael.erikhans@svenskakyrkan.se

11


Vad innebär det att vara kyrka?

”Det lilla ljus jag har.” Gun Jönsson leder sången vid gudstjänst med Att vara en guds- små och stora i Årstakyrkan. tjänstfirande församling handlar om att det finns människor som att vara kyrkvärd har en lång historia, revill samlas för att be, sjunga och närma sig dan från 400-talet finns beskrivningar om det gudomliga. I gudstjänsten finns en del kyrkvärdens betydelse i de första kristna förolika funktioner som är viktiga. Prästens samlingarna i dåtidens Rom. Även i Sverige uppgift är given som gudstjänstledare. Men finns tidiga noteringar från 1100-talet där en präst kan inte fira gudstjänst själv. Jesus kyrkvärd nämns som en titel. Kyrkvärdsuttrycker detta tydligast i orden ”Där två uppdraget har inom Svenska kyrkan länge eller tre är samlade i mitt namn, där är jag ansetts som det förnämsta av frivilliguppdramitt ibland dem” (Matt 18:20). Gudstjänst gen. är därför något som vi gör gemensamt. Vad innebär då uppdraget som kyrkvärd? I uppdraget att vara församling ingår Under lång tid hade kyrkvärden ett föruppgiften att fördela arbetsuppgifterna på valtande uppdrag av församlingens byggmedlemmarna i gemenskapen. Varje person nader, inventarier och underhåll. I dag har ska få möjligheten att få en uppgift som är förvaltningsuppdraget försvunnit men anlämpad efter dennes egenskaper och för- svaret för de kyrkliga textilierna finns kvar måga. I gudstjänsten som är församlingens på många ställen. Kyrkvärden har många centrum finns olika former av uppgifter eller viktiga uppgifter i gudstjänstfirandet, delakuppdrag, ett av dom är kyrkvärdens. tighet i förbön, textläsningar, ljuständning, välkomnandet av döpta och att hjälpa till vid nattvardsutdelandet. Förutom medverkan I trons värld vid gudstjänsterna ligger en viktig uppgift i att hjälpa till och förbereda gudstjänsten, Vaksala kyrka till exempel duka upp nattvardskärlen och ta Tisdagar kl 18.00 t.o.m 5 april fram de kläder präst och diakon använder i gudstjänsten. Meditativa ord, toner, tystnad Per Jonsson 12

Vaksala församlings tre kyrkor har alla mycket olika utseende och insidor - kanske passar någon av de olika profilerna dig bättre? i vaksala kyrka, vår medeltida kyrka med det karakteristiska klocktornet och den vackra altar- Att hjälpa till med ljuständning vid förbönen och textläsning är tavlan från 1520-talet, några av kyrkvärdens viktiga uppgifter i gudstjänsten. firar vi varje söndag den högtidliga högmässan, en gudstjänst med li- tjänster firas med ett brett ungdomligt muturgi, predikan och nattvardsfirande. sikspråk och med gudstjänster för många Kyrkan har plats för 300 gudstjänstbe- målgrupper. Här möts många för bland ansökare om vi använder även de två kapellen nat sinnesrogudstjänst. Andreaskapellet med dopfunten i sten och Mariakapellet med sin stora ikon. En liten varje gudstjänst, liten som stor, behöver katedral mitt på slätten! en grupp medarbetare som tar ansvar före, under och efter gudstjänsten. I den gruppen när vi möts till gudstjänst i Årstakyrkan är kyrkvärden ovärderlig. kommer gudstjänstdeltagarna varandra nära Vi vill verka för att församlingens kyrkeftersom själva kyrksalen är byggd som ett värdar bidrar till en sådan mångfald att femkantigt rum där stolarna står i halv- många i kyrkbänken upptäcker någon att cirklar. Kyrkan är en ekumenisk kyrka där identifiera sig med – därför behövs du som Svenska kyrkan samverkar med Svenska kyrkvärd! Frälsningsarmén - vi delar hus med varandra Du är ung, mitt i livet eller äldre. och firar regelbundet gemensamma gudsDu är man eller kvinna, kille eller tjej. tjänster. Församlingens barnverksamhet har Du är ensamstående, gift eller sambo ett av sina centrum i Årstakyrkan vilket gör Du bor i höghus, radhus eller på landet att månadens gudstjänst med små och stora ... med andra ord – du har med dig erfarenheär viktig här. ter in i gudstjänsten som gör att den relevant för fler. Gudstjänsten finns för dig och gudstjänssalabackekyrkan som ligger placerad vid foten av Skomakarberget öppnar sin kyrk- terna i vår församling behöver dig – också port till ett rum med högt i tak och ljusa trä- som kyrkvärd. Ta gärna kontakt med mig om väggar. Bror Hjorts färgstarka altartavla är du är nyfiken på denna viktiga uppgift! Din kyrkoherde Eva ett kännetecken för denna kyrka där guds13

Foto: Eva Lindqvist

I vår församling firar vi varje söndag minst tre gudstjänster och dessutom möts många till kvällsmässorna under veckan.

Foto: Eva Lindqvist

En av de mest grundläggande uppgifterna vi har i kyrkan är att fira gudstjänst. Att fira gudstjänst kan göras på många sätt och vid alla tänkbara tillfällen. Vi har i vår tradition skapat en uppsjö av olika former av gudstjänster där olika intressen lyfts fram.

Du behövs som kyrkvärd


En liten kille vid stationshuset

Foto: Per Jonsson

kasse öl. När han satt på tågtoaletten och drack slog det honom hur bortkastat det var. ”Betala en massa pengar för att åka med mina drömmars tåg och här sitter jag och super.” vägen mot nykterhet blev sedan krokig. I en situation där han satt och funderade på om han skulle gå och handla öl kom en person från AA-gemenskapen förbi och började prata med honom. Resultatet blev att han nästa dag hamnade på sinnesrogudstjänsten i Salabackekyrkan. Han kallar det slumpen eller andens påverkan beroende på vilken trosföreställning man har. Det som tilltalar i sinnesrogudstjänsten är ”den perfekta blandningen mellan andlighet Hans Otto fick under en tågresa upp ögonen för vart och mötet med människor som har hans liv var på väg. liknande erfarenheter och förstår vad han pratar om.” Mötet mellan kyrkan och AA-gemenskapen är det som har En liten kille står vid stationshuset i Skelvarit av stor betydelse för många i deras tilllefteå och beundrar tågen. Tåg är hans frisknande till att bli nykter alkoholist. stora passion i livet och det är vid detta En ”liten kille” som under en tågresa fick tillfälle som han för första gången ser det upp ögonen för vart hans liv var på väg. En som kommer att bidra till att han väljer en resa som inte ledde mot uppbyggelse och frinykter väg i livet. Järnvägsintresset är en av het utan snarare tvärtom. Resan bidrog till de saker som gör att, när pojken har vuxit att han fick ompröva många val han gjort. En upp och hamnat i ett missbruk, han blir omprövning som inte alla gånger varit enkel. medveten om det och väljer väg mot ett tillMånga gånger har han hamnat i situationen frisknande som nykter alkoholist. att han har varit tvungen att välja det som hur hamnade då den lilla killen i ett miss- är okänt och obehagligt istället för det välbruk? Han växte upp i en till det yttre vanlig kända. En liten kille som samlat på sig både goda och dåliga erfarenheter om livsval. Han familj men under ytan fanns det problem. Senare i livet bildade han själv familj. Re- vill gärna dela med sig av några råd till de lationen var inte helt problemfri och de löste som kanske befinner sig i liknande situatiosina konflikter genom att tiga. Efter hand ner: ”Var inte rädd för att prova olika vägar upptäckte han att ett glas vin gjorde så att för att upptäcka att det var fel väg. Prova en ny väg” . han kunde släppa allt som var jobbigt. Hans-Otto, en man som i dag arbetar som När han en jul var så full att han inte kunde läsa saga för barnen tog han sina första tidningsutdelare och framför allt som tågbestaplande steg mot nykterhet. Han gick på fälhavare och mycket mer i sitt engagemang i AA-möten. Egen insikt fick han en dag när Lennakatten, museijärnvägen i Uppland, kan han hade bokat in sig på en premiärtur med tacka sitt starka intresse för järnväg för att Per Jonsson ett museitåg. Med sig på resan hade han en hans liv tog en ny vändning. 14

Kontakta oss vaksala församlingskansli Vaksala församling Vaksala kyrkväg 2 754 45 Uppsala

Telefon

430 37 22

vaksala.forsamling@svenskakyrkan.se -fax 26 08 71 Veckoprogrammet 430 35 00 Kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson 430 37 60 eva.isaksson@svenskakyrkan.se Sekreterare Göran Johansson 430 37 26

gränby - vaksaladistriktet

Kyrkan, sakristian 430 37 32 Vaktm, vik. Henrik Zetterberg 430 37 25 Vaksala kyrkcentrum 430 37 22 Vaktmästare, Eva Sundman 430 37 44 Distriktsansvarig o. präst Ann-Sofie Kamkar 430 37 23 Diakon Anneli Tidemar 430 37 28 Fritidsled. Margareta Karlstorp 430 37 31 Organist Gun Dovelius 430 37 29 Förs.ped. vik. Mikael Erikhans 430 37 24 Präst o. samordnare f. konfirmand David Silverkors 430 37 27

årstadistriktet

Årstakyrkan, Sparrisgatan 9 430 37 33 Vaktm. Eva Setterlöf 430 37 34 -fax 24 72 70 Distriktsansvarig o. informatör Eva Lindqvist 430 37 36 Diakon Anna Ludvigson 430 37 59 Fritidsledare Gun Jönsson 430 37 41 Fritidsledare o. samordnare f. ungd.verks. Markus Toorell 430 37 39 Förs.ped. o samordn. f. barnverksamheten Beatrice Stockhaus 430 37 40 Informatör Per Hård af Segerstad 430 37 52 Musiker Gunnel Hällqvist 430 37 95 Musiker Mats Åkerlund 430 37 38 Präst Maria Aas Åhlén 430 37 35 SFA Göran Tillenius 0707-923411

salabackedistriktet

Salabackekyrkan, Lästmakarg.7B 430 37 43 Vaktmästare Sofie Mattsson 430 37 47 -fax 25 01 80 Distriktsansvarig och präst Sara Nilsson Edström 430 37 45 Diakon vik. 430 37 51 Fritidsled. Therese Lundengård 430 37 30 Försk.lärare Eva Sivertsson 430 37 48 Förs.ped. Jouni Laukkanen, sjukskriven Förs.ped. vik. Linda Vided 430 37 61 Musiker Ola Walukiewicz 430 37 46

kyrkorådet

Lisbeth Ejdersund, ordf. Sven-Erik Löfberg, v.ordf.

växel

Svenska kyrkan Uppsala

bokningsbyrån

430 35 00

Bokning av dop, vigsel, begravning och lokaler: 430 35 35

25 86 46 22 99 83

VAKSALIGHETER nr 1-11 Ansvarig utgivare: Eva Sundelin Isaksson Redaktör: Eva Lindqvist Redaktionskommitté: Per Hård af Segerstad, Per Jonsson, Eva Lindqvist och Beatrice Stockhaus Omslagsbild: Kristina Strand Larsson Tryckeri: Fyris Tryck AB. Uppsala 15


Vaksaligheters korsord nr 1/11 FIRAS SENT I ÅR

KOLLAT

HÄNGA FORDON

GREJA VÄGRAS

LED

2

6 BIBLISKT LANDSKAP BASKER

OKOKTA

SÄTTA

RÖD GRÖNSAK

ISFAHAN

SPRÅK

ÅTERFÖRSÄLJARE

NÖTER

BIL

ENVÄLDIG FÖNSTERKLISTER

1000

1

CLOWN

NALLE

NR 5

TUTING JESU HEM INTE O

ANMÄRKNING

FINARE TILLTAL

MOS

TYP AV EKG

VANOR

KOMMA NÅGONSTANS

2

3

4

LUTANDE

8

MÖLLER

SMILA

PLYTE EJ UT

BLÅSA UT

KREATIV DIKTATUR

NYKTER

TEMP-SKALA

ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

STAD I VIETNAM

5

6

7

TÄTA

FÖRST

POSTMARKÖR

3

MÅTT

GULDBANK

STRÖM

MÅSTE SEGLET VARA I

GÖRA NGT PÅ..

BÖJA KNÄ

TRÄD

RYMDMÅTT INOMHUS

1

AVSPÄNDA

OSKICK

SIR VÄS

5

MOBILNÄT

DANS

ÖSTLAND 9

SAKRISTIA

STYCK

NR 9

GALLIUM

7

GR

PLUTLJUDA

BIDRAR TILL TUNGSINNE

KÄNNA

MC-GÄNG

LÄR BLI KRAFTIG I ÅR

VÄTE

ANTA

KÖN

STÖVEL-TV SYRE

TAKTPRAT

TILLVERKARE : PER HÅRD AF SEGERSTAD

FRANSK FLYGPLATS

ECSTACY

RADIE

4

8

9

Skicka in ditt svar till ”Vaksaligheter” Årstakyrkan, Sparrisgatan 9, 754 46 Uppsala/ e-post: eva.lindqvist@svenskakyrkan.se, senast den 26 april. Vi drar en vinnare bland de rätta svaren på böcker, värt 250Sparrisg. kr! Skicka in dittsom svarfår tillpresentkort ”Vaksaligheter” Årstakyrkan, 9, 754 46 Uppsala/ e-post: Lösningen på förra numrets korsod var ”Julhymner”. gratulerar Arne eva.lindqvist@svenskakyrkan.se, senast 21 jan. VinnarenVaksaligheter får presentkort på böcker! Forsberg som får presentkortet med posten!

Vaksaligheter #1 2011  

Församlingsblad för Vaksala församling i Svensk a kyrkan Uppsala.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you