Page 1

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Nr 2 2014

Leva tillsammans


Kontaktuppgifter Danmark-Funbo församling Expedition i Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Må-fre säkrast kl 10-12 E-post danmark-funbo.forsamling@ svenskakyrkan.se Präster Kh Susanne Nordgren 418 10 50 Vik. km. David Rönnlund 418 10 29 Km Sofia Hedman 418 10 04 Km Mia-Marie Kjellgren 418 10 41 Pastorsadjunkt Åsa Emrén 418 10 28 Diakoner Eva Josefson 418 10 31 Marie Blomkvist Falkenö 418 10 33 Rebecca Winander 418 10 34 Aktuell programinformation för Danmark-Funbo församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo Vi samarbetar med Sensus.

Innehåll Ja visst gör det ont.................................... 3 Att leva tillsammans..............................4-5 Svenska kyrkans familjerådgivning............6 Kalendarium........................................ 7–8 Sävja kyrka fyller 30 år.............................9 Sommarkvällar i Sävja kyrka...................10 Musik vid Helgsmål i Funbo kyrka.........11 Vad gör man egenligen som ungdom12-13 Notiser..............................................14-15 Veckoprogrammet för Svenska kyrkan i Uppsala - brev hem i brevlådan - personlig service via telefon - e-post - webben - prenumerera eller fråga: 018-430 35 00, Vard. 8-17 www.svenskakyrkan.se/uppsala

Förtroendevalda i församlingen Kyrkofullmäktige Jan-Erik Bergmark, ordförande 36 10 76 Kyrkorådet Agneta Hellman ordförande 31 70 85 Kontakts redaktion Carl von Linnés väg 2 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Ansvarig utgivare Susanne Nordgren Grafisk form ann.thornblad@ordochvision.se Foto Omslagsbild Magnus Aronson sid 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16. Tryck Lenanders Grafiska AB 2 Kontakt nr 2/14

Danmark-Funbo församling önskar er alla en fin och inspirerande sommar! Höstens verksamhet för barn i församlingen startar vecka 37.


tankar

Ja visst gör det ont när knoppar brister Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka? Orden kommer för mig, för när jag skriver detta är det en tvekande vår. Blommande vitsippor och ljusgröna blad, men isande kalla vindar. Och jag beundrar vårens blommor, som inte klagar över kylan. Att de uthärdar den, att de fortsätter hoppas på värmen. Att de, så snart solen tittar fram, tillitsfullt öppnar sina kronblad och sträcker sig mot ljuset. Karin Boyes dikt fångar dubbelheten; både längtan efter något nytt och rädslan inför det nya. Kanske är det därför den har blivit så älskad. Det handlar om relationer i det här numret av kontakt, och relationer handlar – för oss människor- djupast sett om att vi är flockdjur. Samtidigt som andelen ensamhushåll ökar i Sverige, så är vi människor skapade för gemenskap.

Statistiken är också lurig: man behöver inte alls vara ensam bara för att man lever ensam. Och omvänt: i ett stort sammanhang kan man känna sig iskallt ensam. Ett sammanhang, en ”flock”, är dopets gemenskap. I dopet ges ett tydligt löfte: det är Jesus som lovar att vara med oss alla dagar, intill tidens slut. Är Jesus med också i ensamheten? Jag tror det. Jag tänker att Gud blev människa för att förstå hur det är att vara människa. Hur känns det att vara ensam? Att känna sig oförstådd? Hur känns det att längta efter en förändring, samtidigt som man desperat klamrar sig fast vid det välkända. Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra – svårt att vilja stanna och vilja falla. Blommornas tålighet beror på att de har ett

rotsystem. Nere i jorden, under ytan, hämtar de sin näring. Det de behöver för att växa, blomma och bära frukt. Precis som vi människor är en blomma mycket mer än det som syns på ytan. Rotsystemet ger kraft att stå emot kalla vindar, mod att bryta ofrivillig ensamhet. Rotsystemet är tilliten om att hur tunga mina bördor än må vara, så är jag själv buren, i Guds goda händer. Då, när det är värst och inget hjälper brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar Glömmer att de skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden Känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen. Text Åsa Emrén Pastorsadjunkt citat ur Karin Boyes dikt ”Ja visst gör det ont” Kontakt nr 2/14 3


TEMA TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Att leva tillsammans Annika Ekberg, barnmusikpedagog och jag, Marie Blomkvist Falkenö, diakon bestämde oss för att trotsa småbarnsföräldrarnas brist på egen tid och har under hösten 2013 och våren 2014 bjudit in till en eftermiddags workshop på temat Leva Tillsammans.

4 Kontakt nr 2/14

På Öppet Hus, församlingens öppna förskola för småbarnsföräldrar, uppstår ofta samtal om vardagen med barn och familjeliv. Både glädjeämnen och det som är mer kämpigt i tillvaron kommer upp – hur får man livet att gå ihop på ett sätt som fungerar och som blir bra för hela familjen och som man själv på riktigt känner sig tillfreds med? Leva Tillsammans är ett pedagogiskt, metodbaserat samtalsmaterial för parrelationer som alla församlingar i Svenska kyrkan i Uppsala arbetar med, på

olika sätt. Bland annat ingår Leva Tillsammans, genom Svenska kyrkans medarbetare, som en del i föräldrautbildningen på MVC på flera håll runt om i Uppsala. Materialet är framarbetat av beteendevetaren och forskaren, Irene Knopf, i Stockholm och vänder sig till par i alla åldrar, inte enbart småbarnsföräldrar. Fokus på det starka I Danmark-Funbo församling har vi just nu valt att rikta oss särskilt till föräldrar med små barn men


TEMA RELATIONER

Fokus ligger på det som är starkt och det som får relationen att fungera. Det är inte ett terapeutiskt program och det lämpar sig inte för större kriser utan är mer att beteckna som stärkande och förebyggande friskvård. kan i framtiden komma att erbjuda Leva Tillsammans arbetspass också för par utan barn, till tonårsföräldrar eller till par där barnen är utflugna. Leva Tillsammans bygger på att steg för steg, genom kunskap och övningar, göra ens kärleksrelation än mer begriplig. Fokus ligger på det som är starkt och det som får relationen att fungera. Det är inte ett terapeutiskt program och det lämpar sig inte för större kriser utan är mer att beteckna som stärkande och förebyggande friskvård. Vi vänder oss alltså inte till par som har behov av familjerådgivningens kompetens utan ser Leva Tillsammans som ett komplement till detta och till socialtjänstens Råd & Stöd. Vi hoppas kunna vara till hjälp för både de vuxna och barnen i en familj genom att ge stöd och kommunikationsverktyg till föräldrarna. Kommunicerar om viktiga områden Våra workshops handlar till

stor del om att deltagarna, enskilt i paren, under cirka två och en halv timme kommunicerar med varandra om viktiga områden i livet. Jag och Annika presenterar olika övningar. Var och en deltar sedan helt på sina egna villkor och bestämmer själv hur mycket och på vilket sätt han eller hon vill dela med sig av sig själv för sin partner. Inget av det som sägs i paret ska sedan redovisas för storgruppen. Gå på date Mitt i arbetspasset tar vi en lyxfikapaus och deltagarna får ”gå på date” med sin käresta/käraste. Vi har vår workshop i Sävja kyrkas samlingssal, efteråt har de som vill avslutat med andakt i Sävja kyrka. Kostnad för denna halvdag är 30 kronor.

Är du och din partner intresserad av att gå på en Leva Tillsammans workshop? Kontakta Annika Ekberg eller Marie Blomkvist Falkenö i Danmark-Funbo församling. Datumet för höstens pass av Leva Tillsammans är ännu ej satt. Kontakt nr 2/14 5


TEMA RELATIONER

Familjerådgivning /parterapi Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell hjälp att * bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar. * kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt. * få en djupare förståelse för sig själv och den andre. * skapa fungerande relationer efter en separation. Familjerådgivningen är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men vi tar även emot dig som söker själv. Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det terapeutiska samtalet

som instrument kan vi erbjuda en trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett till en längre serie samtal. Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. De teoretiska referensramarna vilar i första hand på en psykodynamisk grund. Vi har även erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem. Vi arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som så önskar har möjlighet att vara anonym.

Så når du Svenska kyrkans familjerådgivning Telefon 018-51 35 22 Vi har telefontid måndag-torsdag, kl. 10:00 - 11:00. E-post familjeradgivningen. uppsala@ svenskakyrkan.se Adress Svenska kyrkans familjerådgivning Götgatan 3, 1 tr. 753 15 Uppsala Kostnad Avgiften är 300 kronor/samtal. Avgiften är subventionerad av Uppsala pastorat och näraliggande pastorat. 6 Kontakt nr 2/14


kalendarium

Kalendarium –

15 juni t o m 14 september

Söndag 15 juni

Heliga trefaldighets dag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Danmarks kyrkokör Funbo kyrka 11.00 Mässa/Sommarsöndag. Sillunch i församlingshemmet. Försäljning av handarbeten och blomskott. Körsång. Sävja kyrka 9.30 Mässa, Kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 21 juni

Midsommardagen Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst på Linnés Hammarby, Östra Aros spelmän, körsång. Kyrkkaffe. Buss fr. Vilan (hpl Källarbäcksvägen) 10.15 via Danmarks k:a, åter 12.45.

Söndag 22 juni

Den helige Johannes Döparens dag Funbo kyrka 11.00 Sammanlyst Mässa

Söndag 29 juni

Andra sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst

Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja

Söndag 6 juli

Tredje sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst hos familjen Oldeberg i Marielund. Ring exp. 018-4181000 vid behov av skjuts fr. kyrkan.

Sävja kyrka 18.00 Mässa

Söndag 13 juli

Fjärde sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vårt kalendarium, betyder det att vi firar nattvard tillsammans. Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt nattvardsbröd och alkoholfritt nattvardsvin. Kontakt nr 2/14 7


kalendarium Söndag 20 juli

Apostladagen Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 18.00 Mässa

Söndag 27 juli

Sjätte sönd e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja

Söndag 3 augusti

Kristi förklarings dag Funbo kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst Sävja kyrka 18.00 Mässa

Söndag 31 augusti

Elfte sönd. e trefaldighet Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Förbönsmässa. Kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Söndag 7 september

Tolfte sönd. e trefaldighet Danmarks kyrka (obs! i kaplansgården under kyrkans renovering) 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora Funbo kyrka 11.00 Pilgrimsvandring

till Breidagård. Inleds med andakt i kyrkan och avslutas med mässa i kapellet på Breidagård. Kaffe och smörgås Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst. Kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Söndag 14 september

Trettonde sönd. e trefaldighet Danmarks kyrka Kaplansgården 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst. Kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Söndag 10 augusti

Åttonde sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja

Söndag 17 augusti

Nionde sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 18.00 Mässa

Söndag 24 augusti

Tionde sönd. e trefaldighet Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja 8 Kontakt nr 2/14

Pilgrimsvandring 7 september kl 11 Pilgrimsvandring till Breidagård.Vi inleder med andakt i Funbo kyrka och avslutar med mässa i kapellet på Breidagård. Sedan kaffe och smörgås.


Välkommen på våra friluftsgudstjänster i sommar! 21 juni kl 11.00 Gudstjänst på Linnés Hammarby, Östra Aros spelmän, körsång. Kyrkkaffe. Buss fr.Vilan (hpl Källarbäcksvägen) 10.15 via Danmarks k:a, åter 12.45. 29 juni kl 18.00 på Linnés Sävja, vid Sävja kyrka 6 juli kl 11.00 hos familjen Oldeberg i Marielund. Ring exp. 018-4181000 vid behov av skjuts fr. Funbo kyrka. 13 juli kl 18.00 på Linnés Sävja, vid Sävja kyrka 27 juli kl 18.00 på Linnés Sävja, vid Sävja kyrka 3 aug kl 11.00 vid Funbo kyrka 10 aug kl 18.00 på Linnés Sävja, vid Sävja kyrka 24 aug kl 18.00 på Linnés Sävja, vid Sävja kyrka

Det ska vi fira! - Sävja kyrka 30 år Den 16 november är det 30 år sedan Sävja kyrka invigdes. Den helgen firar vi med festlig gudstjänst med SMÅ och stora, sykretsens julförsäljning, föredrag, musik mm.Vi blickar både bakåt och framåt i tiden. Har du minnesbilder från kyrkans historia som du vill dela med dig av i någon form? Hör av dig till Sofia Hedman, verksamhetsansvarig präst i Sävja, sofia.hedman@svenskakyrkan.se Detaljerat program kommer senare under hösten. Kontakt nr 2/14 9


Sommarkväll i Sävja kyrka 2014 Onsdagar kl. 19.00

följt av en kort andakt och servering 18 juni

Robert Karlsson, gitarr

25 juni

Belén Romano, bandoneon & Carl Michael Bergerheim piano

2 juli

Musikgruppen RAARAA-duo

9 juli

Singer and SongwriterSongwriter-afton med Eric Åkerberg sång och gitarr,

16 juli

Trio ESS

23 juli

Folkmusikgruppen Folkmusikgruppen Väsen,

30 juli

Johan Siddhi Sundt, klassiska gitarrer

6 augusti

Gunnar Klum, Klum, baryton

Klassisk gitarrmusik från flera genrer och tidsepoker på högsta nivå! Musik som berör själ och hjärta. Robert har studerat för många stora gitarrister, bla Göran Söllscher

Med det uttrycksfulla Argentinska dragspelet i kombination med piano framför denna duo både svensk och argentinsk musik på ett spännande och nytt sätt. Stellan Sagvik som spelar klarinetter, flöjter, tarrogato, keltisk harpa, domra, mm och Kaj Magnusson som trakterar gitarrer, coimbra, olika bouzoukis, mandolin etc. Båda sjunger. En kväll då man kan förvänta sig mycket av hela världens musik, alltså ”världsmusik”.

som framför sina fina sånger och texter som är både lyriskt poetiska och rytmiskt medryckande. Hans musikaliska rötter finns i både blues, bluegrass och olika vistraditioner. Musikcafé i församlingssalen. Jeanette Bjurling sopran, Annika Blomfeldt violoncell, Carl Michael Bergerheim piano och kompositör. Trion kommer tillbaka, efter förra årets positiva mottagande av publik, med nya och ”gamla” stycken. Kanhända att även någon gästsolist kommer medverka.

Mikael Marin, viola, Olav Johansson, nyckelharpa och Roger Tallroth gitarr. En av Sveriges ”folkmusik-supergrupper” med tre virtuoser. Den väletablerade gruppen är tillbaka igen i Sävja kyrka efter succén för drygt två år sedan. ABBACH - en kväll med musik av bla J.S. Bach i en spännande kombination med ABBAs musik som även framförs på 10-strängad klassisk gitarr. Ett uruppförande av en ny komposition av Siddhi utlovas också.

Med en unik, vacker och flexibel röst, framför Gunnar sånger i olika stilar av olika kompositörer, bla Carl Michael Bergerheim som även ackompanjerar på piano.

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

10 Kontakt nr 2/14


Musik vid helgsmål i Funbo kyrka 2014 Lördagar kl 18.00 14 juni

Folkmusik Malin Forsvall och Aldo Donatello, sång och gitarr.

28 juni

Sydländsk hetta

Patrik Ahlberg, flöjt och gitarr. 5 juli

Sånger om längtan, minnen, mod och kärlek Cecilia von Mentzer, sång.

12 juli

Trygg kan jag vandra Tina Bergholm, sång.

19 juli

Melodisk slagverksduo

Johan Renman och Martin Skoog, slagverk. 26 juli

Orgelmusik Ragnhild Pettersson, orgel.

2 augusti

Ensemble V(arité) med kammarmusik

Henrik Johansson och Gunilla Sundin, flöjt och klarinett. 9 augusti

Barockharpa

Nina Grigorjeva, harpa.

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Kontakt nr 2/14 11


Vad gör man egentligen som ungdom i Sävja kyrka? Råkar det vara så att man är mellan 14 och 25 och är delaktig i Sävja kyrkas ungdomsgrupper finns det mängder av alternativ att välja på. Delvis har vi den “vanliga” Q-gruppen där ungdomar i varierande åldrar träffas en gång i veckan för att umgås, spela spel, leka lekar, baka, sjunga och mycket mer. På tal om musik, är man ungdom med ett musikintresse finns det stora möjligheter inom församlingen. Bland annat drivs musikföreningen RockQ i Sävja kyrkas källarlokaler. Jag som är ansvarig heter Jonathan Franzen och arbetar som fritidsledare inom församlingen. I replokalen som ligger i källarlokalerna 12 Kontakt nr 2/14

finns ett antal olika drivande band som träffas i olika grupper minst en gång i veckan för att skapa musik. Det finns en enorm spridning av både åldrar och musikalisk smak där den yngsta är 14 år och spelar tung hårdrock och den äldsta 24 och har gått från att vara just den 14-åringen vars hjärta brann för Mötley Crue till att spela Folk/Reagge. Stort engagemang Det är med mycket glädje jag driver replokalen och föreningen RockQ då det i år har funnits ett stort engagemang från kyrkans ungdomar att driva detta, en vilja att det ska bli bra. En vilja som dock har funnits även bland tidigare ungdomar i gruppen. Till exempel har det varit ung-


tema RELATIONER

Tomterocqen är den större spelningen i slutet av terminen varje år, då samlingssalen i Sävja kyrka omvandlas till en hårdrocksscen i toppklass.

domar i gruppen som har underhållit och målat replokalen så att den nu är i toppklass och om jag får säga det själv, den bästa replokalen i Uppsala. Vad gör man mer i RockQ än att spela musik? Självklart är det musiken som är det centrala, och det är runt just intresset för musik som all verksamhet i RockQ kretsar. Dock arrangeras det ett antal olika speltillfällen varje år då de unga musikerna får möjlighet att stå på en riktig scen och med hjälp av riktigt bra utrustning visa vad dom kan. Något som har uppskattats enormt både av RockQ-medlemmar och besökare. Några exempel på detta är till exempel Tomterocqen och Orkesterrocqen som arrangeras varje år. Tomterocqen är den större spelningen i slutet av terminen varje år, då samlingssalen i Sävja kyrka omvandlas till en hårdrocksscen i toppklass. Denna scen utformas och byggs i samarbete mellan mig och ungdomarna i gruppen. Det har visat sig vara en extremt bra metod för att knyta band över åldersskillnaderna och musiksmaken. Att arbeta mot ett gemensamt mål, för alla vill ha ett så bra resultat som möjligt. Orkesterrocqen är en spelning som vanligtvis blir till varje år om intresset är stort nog. Detta event är ett samarbete mellan banden i RockQ och Mellersta upplands kammarorkester som hyr kyrkans lokaler för att repetera sin musik. Vanligtvis är det en konsert med ett stort utbyte av musik över stilar som inte alltid är alltför självklara.

Kan man kombinera en stråkorkester med ett punkband? Finns viljan finns möjligheterna. Det stannar dock inte där. Banden i RockQ söker ständigt efter nya möjligheter att föra fram sin musik och har därför efterfrågat en mindre spelning i sommar. Planen är att denna ska bli av den 6e juni och utomhus på Sävja kyrkas baksida. Vi prövar även i år att starta upp ett samarbete mellan RockQ och studieförbundet Sensus vilket har lett till att vi har fått en tyst replokal till Sävja kyrka vilket ska agera som komplement till den vanliga replokalen då det är aktiviteter i kyrkan. Hur är det då om man är intresserad av musik men inte kan spela något instrument? Här finns det många olika möjligheter! Antingen kan man ansluta sig till de rockgrupper det finns en plan om att starta i höst. Eller så ansluter man sig till ungdomskören Da-Qwire! Da-Qwire är Sävja kyrkas ungdomskör som träffas en gång i veckan och sjunger tillsammans. Fokus ligger på rock och popmusik även om en och annan gospeldänga letar sig in. Idag består kören av ett 15-tal ungdomar mellan 14 och 20 år och drivs av Linnea Kjellberg och Johanna Andersson. Kören är ett självklart och mycket uppskattat inslag i församlingens ungdomsmässor och det finns även planer på en rockmässa med samarbete mellan DaQwire och RockQ. Text Jonathan Franzen Kontakt nr 2/14 13


notiser

Vi söker anhöriga till avlidna gravägare Genom att söka i arkiv och sätta upp skylt på graven med uppmaning om att ta kontakt återfinner församlingen ofta ägare till gravar, där den förra gravägaren har dött utan att det uppgetts någon efterträdare. På kyrkogården vid Funbo kyrka finns trots uthålliga ansträngningar fortfarande gravar som församlingen inte har kunnat spåra ägare eller anhöriga till och där vi ser att ingen längre vårdar graven. Om du känner igen något namn på listan här bredvid och har information som kan hjälpa oss, hör av dig snarast. Tel. 018418 10 00. (Ella Månsson eller Susanne Nordgren).

Grav nr på gravstenen står det: 496-497 Martin Larsson 498-499 J.J. Johansson, 1880-1932 694 Wahlfrid Karlsson Efter 31 augusti 2014 kommer församlingen att återta rätten till de gravar som fortfarande saknar ägare.

Tack från Internationella gruppen till alla er som bidrog till det goda resultatet till årets Fasteinsamling ”Allt för att utrota hungern”, här i Danmark-Funbo församling. Vi samlade in 30 583:-. Nu har också församlingens särskilda insamlingsprojekt 2014 dragit igång, som riktar sig till barnen i flyktinglägret Za’atari i Jordanien, som vi skrev om i förra Kontakt. 14 Kontakt nr 2/14


FAMILJELAGER FAMILJELÄGER

Danmark-Funbo församling anordnar ett familjeläger på Danmark-Funbo församling anordnar ett familjeläger på Strömsborg, Rådmansö. Strömsborg, Rådmansö. Vi umgås och lagar mat, leker med barnen, badar, ror, har skapande Vi umgås och lagar mat, leker med barnen, badar, ror, dagar har skapande aktiviteter och samlingar och hoppas på några härliga tillsammans! aktiviteter och samlingar och hoppas på några härliga dagar tillsammans!

Tid: 11-14 augusti Tid: 11-14 augusti Kostnad: 1 500 kr/familj - inkluderar bussresor, mat och logi. (Möjlighet bidragkr/familj till en del av kostnaden finns vid behov)mat och logi. Kostnad:till 1 500 - inkluderar bussresor, (Möjlighet till bidrag till en del av kostnaden finns vid behov)

För mer information: Eva diakon För Josefson, mer information: tel: 10 31diakon Eva018-418 Josefson,

eva.josefson@svenskakyrkan.se tel: 018-418 10 31 eva.josefson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Tycker du det är kul att sjunga och spela teater?

Var med på vår Musikalvecka. För dig som är född år 2003 – 2005 Vi sjunger och förbereder en musikal som vi framför på kvällen fredagen den 8/8. Vi hinner även med att leka och pyssla såklart. Vecka 32 (mån 4/8-fre 8/8), Tid: 09.00-15.00 Kostnad: 200:- (lunch ingår) Max 30 platser. Först till kvarn! Anmälan och frågor: malin.gronlund@svenskakyrkan.se. Tel. 073-682 94 00 Kontakt nr 2/14 15


ODR-Total

Tack vare dig som är medlem – kan vi hålla våra kyrkor och församlingshem öppna och i gott skick. Du är med och vårdar ett kulturarv, inte minst kyrkorna i Funbo och Danmark med anor från 12- och 1300-talen. – kan vi erbjuda gratis själavård. Du kan vända dig till församlingens präster och diakoner för samtal. – har vi många konserter och musikgudstjänster, särskilt sommartid, samt flera körer för olika åldrar. – kan vi möta många barn och ungdomar och ge dem en meningsfull fritid. Dop är alltid gratis. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Du kan även döpas som vuxen. Du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i kyrkan. Konfirmationsläger i församlingens regi är alltid kostnadsfria.

Du stödjer även kyrkans arbete ute i världen. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar till att utsatta människor ska få ett bättre, värdigare liv överallt på jorden. Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk; den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i väglöst land och når dit nästan ingen annan når. Klipp här!

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det nu! Fyll i talongen och skicka / lämna den till Danmark-Funbo församling. Anmälan om inträde i Svenska kyrkan Personnummer: Efternamn och förnamn: Adress: Telefonnummer:

o Jag är döpt i Svenska kyrkan o Jag är döpt i annan kristen kyrka Datum och underskrift:

Kontakt #2 2014  
Kontakt #2 2014  

Församlingsblad för Danmark-Funbo församling i Svenska kyrkan Uppsala

Advertisement