Page 1








Innehåll

Kontaktuppgifter Danmark-Funbo församling Expedition i Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Må-fre säkrast kl 10-12 E-post danmark-funbo.forsamling@ svenskakyrkan.se

Vilket uppdrag vill Gud ge dig?................ 3 Hanna-Lisa Ek: En sann missionär........4-5 Så gick det i valet......................................6 Kalendarium...................................... 7–10 Danmarks kyrka ska renoveras................ 11 Hjälp oss att utrota hungern....................12 Endagsretreat på Breidagård...................13 Notiser..............................................14-15

Präster Kh Susanne Nordgren 418 10 50 Vik. km. David Rönnlund 418 10 29 Km Sofia Hedman 418 10 04 Km Mia-Marie Kjellgren 418 10 41 Pastorsadjunkt Åsa Emrén 418 10 28

Veckoprogrammet för Svenska kyrkan i Uppsala - brev hem i brevlådan - personlig service via telefon - e-post - webben www.svenskakyrkan.se/uppsala

Diakoner Eva Josefson 418 10 31 Marie Blomkvist Falkenö 418 10 33 Rebecca Winander 418 10 34 Aktuell programinformation för Danmark-Funbo församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo Vi samarbetar med Sensus. Förtroendevalda i församlingen Kyrkofullmäktige Jan-Erik Bergmark, ordförande 36 10 76 Kyrkorådet Agneta Hellman ordförande 31 70 85 Kontakts redaktion Carl von Linnés väg 2 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Ansvarig utgivare Susanne Nordgren Grafisk form ann.thornblad@ordochvision.se Foto Omslagsbild Solveig Oldeberg Magnus Aronson sid 7,8,9,10 & 14 Anna Gunneström sid 14 (lunch) Tryck Lenanders Grafiska AB 2 Kontakt nr 1/14

               

 

En enkel och festlig möjlighet att låta döpa sitt barn eller att döpas själv. Det är aldrig för sent! Samtycke från båda vårdnadshavarna är det enda som behövs (för minderåriga barn).

Välkomna!

Doptårta ingår!

För mer information: Gå in på vår hemsida (QR-koden nere till vänster), eller kontakta församlingsexpeditionen, tel. 418 10 00, eller präst Sofia Hedman 418 10 04

  




tankar

Vilket uppdrag vill Gud ge dig? Det dinglar från backspegeln i min bil, lite plastigt, med genomskinliga pärlor. Radbandet från El Salvador. Ett land med stor fattigdom och hög kriminalitet. Här lider människor brist på rent vatten. Jag var där för att se på olika projekt som stöttas av Svenska kyrkans internationella arbete, bl.a. brunnsborrning, bättre sanitetsanläggningar och om stöd till organisationer som kämpade för mänskliga rättigheter och mot korruption. Det blev många minnesvärda möten. Mirna, 8 år, fick gå ett par km ner till floden tre ggr om dagen. Där fyllde hon ett stort plastkärl, som hon på den steniga, branta stigen bar tillbaka till plåtskjulet där hennes stora familj bodde. Hon hade inte tid att gå i skolan. Och jag mötte Serafim som var präst. Han kämpade, med de andra i sin by, för att deras flod inte skulle förorenas av det stora gruvbolagets utbyggnadsplaner. Serafim och jag kunde inte prata med varandra, jag kan inte spanska, men en medresenär i bussen på den skumpiga bergsvägen

tolkade några meningar åt oss. När vi skulle gå av tog Serafim upp radbandet ur sin färgglada tygväska, gav mig det och sa – Be för oss. Jag lovade honom det. Nu är det nästan tio år sedan. Mycket har jag glömt. Men Serafims radband påminner mig. Jag undrar hur det gick för honom och för hans by. Om de tvingades därifrån eller om de fortfarande bor kvar och kan använda vattnet i floden. Så mycket i livet kan tyckas oss övermäktigt och hopplöst. Men en bön, en tanke, ett möte, kan betyda mycket mer än vi tror. Jag kom till Frälsarens land för att se vad vi i Sverige kunde bidra med. Serafim, vars namn betyder ängel, gav i stället mig en gåva för livet. Genom det dinglande radbandet påminner han mig, om och om igen, hur möten kan förändra och om bönens kraft. En kraft som du och jag med Guds hjälp har möjlighet att ge vidare till våra medmänniskor, här - helt nära eller där - långt borta. Mission är en av kyrkans huvuduppgifter. Mission betyder uppdrag, vilket uppdrag vill Gud ge dig? Susanne Nordgren Kyrkoherde Kontakt nr 4/13 3


TEMA TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Hanna-Lisa Ek:

En sann missionär Text och foto Solveig Oldeberg

I Funbo händer det att man möter en äldre dam med målmedvetna steg, antingen mot den lilla medeltidskyrkan eller på väg mot bussen, dragandes på en ”dra maten” vagn. Som född under första världskriget är hon en av de två äldsta i Funbo socken. Att ha fått glädjen att höra HannaLisa berätta om varför hon valde att bli missionär, och hur det blev, är som att läsa en spännande bok. Hanna-Lisa, uppvuxen i Sölvesborg och med sin blekingska dialekt väl bevarad, berättar att hon redan i söndagsskolan och under konfirmationstiden började drömma om att bli missionär. Via kyrkligt ungdomsläger i Jämshög, som söndagskollärare och engagerad i Lunds stifts ungdomsförbund, samt inspirerad av prästen Bror Tilliander började drömmen om missionsarbete i Indien. Under åren som telegrafist i Sölvesborg före och under andra världskriget, lyckades hon få tjänstledigt för olika ledarkurser i Sigtuna. Efter några års tjänst på Missionsstyrelsen i Uppsala och lärarutbildning i Strängnäs, blev Hanna-Lisa 1951 tillfrågad om att arbeta på en skola i Kodaikanal i södra Indien. Så började hennes tid som lärare i Indien. Första resan dit företogs med båt via England till Bombay, det tog tre veckor, 4 Kontakt nr 1/14

varefter följde en tvådagars tågresa söderut. Skolan, på 2000 m.ö.h. var internat för svenska barn, vars föräldrar arbetade runt om i Indien, den ägdes av Svenska kyrkans mission, men även andra missionssamfund ingick. Där fanns alla årsklasser till realexamen och Hanna-Lisas förstaklass bestod av 13 elever, men antalet ökade successivt. En viktig inredningsdetalj var järnspisen, varför alla som kunde, ombads medföra en sådan från Sverige! Under loven reste eleverna till sina familjer. Terminerna varade från sjätte juni till mitten av november och från Trettonhelgen till slutet av april. 1956 kom Hanna-Lisa hem till Uppsala, såg en tjänst som småskollärare i Funbo kyrkskola. Hon sökte, fick den och flyttade in i lärarbostaden en trappa upp. Tämligen omodernt, men det var hon van vid från Indien. Det är många före detta elever, som gärna berättar om åren med Hanna-Lisa som sin lärare. Undervisade på tamil Men Indien lockade ännu och 1965 återvänder Hanna-Lisa. Först till en språkskola i staden Bangalore, för att lära sig tamil. Och snart började det missionsarbete, som från början var hennes dröm? Hon blev manager/föreståndare på en skola för indiska barn i Indiska kyrkans regi, men med stöd från bland andra Svenska kyrkans mission. Undervisningen skedde på


TEMA TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Redan i söndagsskolan började Hanna-Lisa Ek drömma om att bli missionär.

tamil och här förestod Hanna-Lisa också skolhemmet där 300-400 fattiga barn fick bo. Platsen, också i Tamil Nadu är belägen på 10:e breddgraden, heter Kamuthi och ligger söder om Madurai i ett mycket torrt klimat. Ett stort ansvar vilade på Hanna-Lisa, förutom ekonomin, också all vård om eleverna samt en del djur som tio kor för mjölken och två oxar för att dra och plöja. En större bil hade hon för längre resor och transporter, men allt var mycket primitivt och opraktiskt och elströmmen kunde man aldrig lita på! Farliga vilda djur som ormar och elefanter var naturliga inslag i området. På en annan plats i Tamil Nadu, i Tirupattur, finns ett svenskt sjukhus grundat av en svensk ögonläkare 1910. Hans fru startade en skola för blinda barn, där flickorna bland annat lär sig att väva.

Få igång det lokala arbetet Fram till 1983 under treårsperioder var Hanna-Lisa stationerad i Kamuthi. Sin lärartjänst i Funbo hade hon hela tiden kvar och tjänstgjorde några terminer vid vistelserna hemma i Sverige. Hanna-Lisa betonar att ledstjärnan för allt missionsarbete var en strävan att få igång det lokala arbetet, och så småningom överlåta all verksamhet och ansvar på de inhemska kyrkorna. Fröken Ek, som hon kallades i skolan, har fortfarande en stor del av sitt hjärta kvar i Indien. Hon har återvänt flera gånger och även tagit emot indiska gäster i sitt hem här. I Funbo kyrkliga arbete deltar Hanna-Lisa i många sammanhang. Som aktiv i Svenska kyrkans Internationella arbete vädjar hon ofta för goda kollekter. En stor tillgång och rikedom är det att Danmark-Funbo har en församlingsmedlem som Hanna-Lisa Ek! Kontakt nr 1/14 5


TEMA tillsammans i världen Vid det allmänna kyrkovalet den 15 september 2013 valdes församlingens kyrkofullmäktige..

Så gick det i kyrkovalet Till ordinarie respektive ersättare valdes: För Borgerligt alternativ Ordinarie: Björn Oresand Hans Edlund Jan-Eric Bergmark Karin Lundblad Ersättare Camilla Hedberg Carin Bergold För Arbetarpartiet socialdemokraterna Ordinarie Lena Bohman Anders Klang Birgitta Andersson Åke Granberg Eva Lindström Eva Nordgren Ersättare Maj-Lis Lundin Annika Ståhl För Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Ordinarie Rolf Nordblom LarsOlov Eriksson Agneta Hellman 6 Kontakt nr 1/14

Britt Johansson Trude Gran Sture Norberg Mikael Meisingseth Ersättare Ove Lindborg Ulf Olander Monica Pettersson Forsberg Leif Sandberg För Centerpartiet Ordinarie Kajsa Öhlmér Kenny Jonsson Britta Gunsarfs Bo Öhlmér Ersättare Yvonne Bergman Ingemar Lagerstedt För Fria liberaler i Svenska kyrkan Ordinarie Gunnar Salomonsson Margareta Olsson Ersättare Inga-Greta Förare Urban Wästljung För Kristdemokrater i Svenska kyrkan Ordinarie Torbjörn Aronson

Helena Virsén Ersättare Frida Björk Lennart Sundström Kyrkofullmäktige valde vid sitt första sammanträde den 28 november församlingens kyrkoråd. Till ordinarie respektive ersättare valdes: Ordinarie ledamöter Agneta Hellman, Rolf Nordblom, Britt Johansson, Anders Klang, Lena Bohman, Björn Oresand, Kenny Jonsson, Gunnar Salomonsson och Torbjörn Aronson. Ersättare Trude Gran, Birgitta Andersson, Hans Edlund, Kajsa Öhlmér Margareta Olsson och Lennart Sundström.


kalendarium

Kalendarium –

Söndag 23 mars

Jungfru Marie bebådelsedag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa 13-16.00 Drop in-dop Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, söndagsskola. Kyrkkaffe 18.00 Ung mässa

Söndag 30 mars

Midfastosöndagen Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora, Amanda

23 mars t o m 15 juni

Ekegren, klarinett Funbo kyrka 11.00 Mässa. Funbo kyrkokör. Brödauktion och kyrkkaffe i församlingshemmet. Sävja kyrka 9.30 Förbönsmässa, söndagsskola, kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 5 april

kyrka? 18.00 Missionsmöte. Lars Olov Eriksson och Klas Lundström berättar om Nepal där de varit och un-

dervisat pastorer i en av de inhemska kyrkorna. Mötesledare är Ken Forsberg.

Söndag 6 april

Femte sönd. i fastan Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Mässa med SMÅ och stora Sävja kyrka 9.30 Mässa med SMÅ och stora. Sävja kyrkokör, Happy Voice och Minikören. Kyrkfika. 18.00 Mässa i Taizéanda

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vårt kalendarium, betyder det att vi firar nattvard tillsammans. Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt nattvardsbröd och alkoholfritt nattvardsvin. Kontakt nr 1/14 7


kalendarium Söndag 13 april

Palmsöndagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst, kyrkkaffe i församlingshemmet Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, söndagsskola, kyrkkaffe

Onsdag 16 april

Funbo kyrka 18.30 Passionsandakt. Sångensemble. Sävja kyrka 18.00 Passionsandakt

Torsdag 17 april

Funbo kyrka 18.30 Passionsandakt. Andreas Runeson, gitarr. Sävja kyrka 18.00 Passionsandakt

Skärtorsdag Danmarks kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa, Belén Romano, bandoneon Funbo kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa Sävja kyrka 18.00 Skärtorsdagsmässa Danmarks kyrkokör

Tisdag 15 april

Fredag 18 april

Måndag 14 april

Funbo kyrka 18.30 Passionsandakt. Funbo kyrkokör Sävja kyrka 18.00 Passionsandakt

Långfredag Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst, Danmarks kyrkokör

Vårkonsert i Danmarks kyrka Avslutning på Danmarksdagen Söndag 11 maj kl 15.00 OBS Tiden Härlig är jorden - Ljuvli ä jorla Vårliga sånger, folkmusik, samt psalmer översatta till ångermanländska av Nicke Sjödin Medverkande: Ulrica Bodén med musiker Jacke Sjödin Danmarks Kyrkokör

8 Kontakt nr 1/14

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst, Funbo kyrkokör Sävja kyrka 11.00 se Danmarks och Funbo kyrka Danmarks kyrka 18.00 Musikgudstjänst Vid Jesu kors Helena Hansson, oboe, sång, Leif Hammarström, gitarr, sång, Eva Karlsson, orgel, piano, sång Åsa Emrén, präst

Lördag 19 april

Påskafton Sävja kyrka 23.30 Påsknattsmässa

Söndag 20 april

Påskdagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa. Danmarks kyrkokör. Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 11.00 se Danmarks och Funbo kyrkor

Måndag 21 april

Annandag påsk Danmarks kyrka 18.00 Emmausandakt Lördag 26 april

Lördag 26 april

Sävja kyrka 17.00 Församlingens barnkörer och Kamelontorkestern framför minimusikalen ”Dagen då det regnade färger”av Carl Michael Bergerheim Regi: Brittis Andersson


kalendarium Söndag 27 april

andra sönd. i påsktiden Danmarks kyrka 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst. Sävja kyrkokör, söndagsskola, kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 3 maj

Sävja kyrka 13.00 Konfirmation

Söndag 4 maj

tredje sönd. i påsktiden Danmarks kyrka 11.00 Konfirmationsmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Förbönsmässa, söndagsskola, kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Onsdag 7 maj

19.00 Församlingsafton på Café Gamla Posten, Betlehem bakom muren. Om Palestinas situation idag, Eva P-Forslund och Bodil Forslund. Servering från 18.30 Funbo kyrka Söndag 18 maj 18.00

Vårkonsert med Funbo kyrkokör Mingel och fika i pausen. Välkomna!

Långfredag 18 april kl 18.00 Danmarks kyrka Musikgudstjänst Vid Jesu kors Helena Hansson, oboe, sång Leif Hammarström, gitarr, sång Eva Karlsson, orgel, piano, sång Åsa Emrén, präst

Söndag 11 maj

fjärde sönd. i påsktiden Danmarks kyrka 11.00 Högmässa 11-16.00 Danmarksdagen 15.00 Härlig är jordenLjuvli ä jorla, Vårliga sånger, folkmusik, samt psalmer översatta till ångermanländska av Nicke Sjödin, Medverkande: Ulrica Bodén med musiker, Jacke Sjödin, Danmarks Kyrkokör Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst med SMÅ och stora. Våravslutning för barnverksamheten. Kyrkfika Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, söndagsskola och kyrkkaffe 18.00 Ung mässa

Lördag 17 maj

Sävja kyrka 17.00 Musikalisk Vårsoaré Se annons sid 10!

Söndag 18 maj

femte sönd. i påsktiden Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Konfirmationsmässa 18.00 Vårkonsert med Funbo kyrkokör Sävja kyrka 16.00 Gudstjänst med SMÅ och stora, Minikören och Happy Voice. Våravslutning för barngrupperna. Kyrkfika 18.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 24 maj

Sävja kyrka 13.00 Konfirmation 16.00 Konfirmation

Söndag 25 maj

Bönsöndagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa med konfirmanderna Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Kontakt nr 1/14 9


kalendarium Sävja kyrka 9.30 Mässa, kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Torsdag 29 maj

Kristi himmelsfärdsdag Funbo kyrka 8.00 Otta vid sockenstugan Sävja kyrka 8.00 Otta vid Linnés Sävja

Söndag 1 juni

Söndagen före pingst Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Mässa Sävja kyrka 9.30 Förbönsmässa. Aspåskören under ledning av Helen Alvebro. Kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda Kyrkbuss till Danmarks kyrka fr. Vilan 10.30 varje söndag.

Söndag 8 juni

Pingstdagen Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst, kyrkkaffe 18.00 Ung mässa

Lördag 14 juni

Funbo kyrka 18.00 Musik vid helgsmål

Söndag 15 juni

Heliga trefaldighetsdag Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Mässa/Sommarsöndag, Förstärkt kyrkkaffe i församlingshemmet. Försäljning av handarbeten Sävja kyrka 9.30 Mässa, kyrkkaffe 18.00 Mässa i Taizéanda

Lördag 26 april kl 17.00 i Sävja kyrka Församlingens barnkörer och Kamelontorkestern framför minimusikalen

”Dagen då det regnade färger” av Carl Michael Bergerheim Regi: Brittis Andersson

Lördag 17 maj kl 18.00 i Sävja kyrka

Musikalisk Vårsoaré Pärlor ur den klassiska musikens repertoar och musik från den rytmiska nord- och sydamerikanska musikskatten. Sävja kyrkokör (Direkt från Englands-turnén) FriTillAria Johan Westre, piano och slagverk Belén Romano, bandoneon (argentinskt dragspel) och assist. dirigent, Per Johansson, kontrabas Carl Michael Bergerheim, piano, orgel och dirigent Fri entré med kaffe och kaka 10 Kontakt nr 1/14


TEMA TILLSAMMANS I VÄRLDEN

Danmarks kyrka ska renoveras Församlingen genomförde en noggrann undersökning av inomhusmiljön under våren och sommaren 2013. Resultatet visade att det var nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra miljön såväl i kyrkorummet som i sakristian. Det kändes också naturligt att försöka öka möjligheterna för besökare med funktionshinder att delta i våra gudstjänster fullt ut. Slutligen fanns det anledning att ta upp en del frågor som berör kyrkorummets gestaltning och estetiska utformning. Inom Svenska kyrkan finns kyrkoantikvarisk ersättning för underhåll och renoveringar av kyrkobyggnader som via stiftet delas ut till församlingen efter ansökan. En ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning lämnades in under hösten 2013. Danmarks kyrka har ju sina rötter i medeltiden så det är viktigt att länsantikvarien och länsstyrelsen ger klartecken för de åtgärder som vi föreslår. Miljöåtgärder: Utvändigt leds regnvattnet bort och infiltreras på avstånd från kyrkan. Alla bänkar tas bort, behandlas, målas om och magasineras under renoveringen. Trägolvet som bänkarna står på rivs. Vi hoppas kunna lägga ett nytt stengolv i kyrkan och placera bänkarna direkt på golvet. Vindfånget vid ingången till kyrkan ersätts av ett nytt. Piscinan, som nu finns bakom det gamla altaret flyttas in i sakristian. Sakristian förses med nytt golv, ett nytt skåp för kyrkotextilierna och ett nytt skåp för kyrksilvret. Tillgänglighetsåtgärder: Kyrkporten och vindfånget anpassas så att alla besökare har det lätt att ta sig in i kyrkan. Plats bereds för rullstolsburna besökare genom att ett

par bänkrader tas bort. Framme i kyrkan vill vi göra det möjligt för rullstolsburna besökare att komma fram i koret genom att göra plats för en ramp som kan flyttas och användas vid behov. Gestaltningsfrågor: I bakre delen av kyrkan vill vi utnyttja de fyra nischerna. De träskulpturer som i dag står i nischerna lyfts upp till kyrkans museum i tornet. Vi vill försöka åstadkomma en känsla där kyrkorummet, samtidigt som det upplevs som en helhet, även kan uppfattas som flera olika ”rum” som kan användas var för sig vid behov, exempelvis ”koret” för dop och ”vapenhuset” vid urnnedsättningar. Krucifixet som i dag är placerat på det gamla altaret flyttas och fästs på väggen. När det gäller det gamla altaret och dopfunten pågår diskussioner med landsantikvarien. Under tiden som den invändiga renoveringen pågår måste kyrkan tyvärr hållas stängd. Arbetena är planerade att ingångsättas under hösten 2014. Gunnar Salomonsson, Ordförande, fastighets- och begravningsutskottet. Kontakt nr 1/14 11


tema tillsammans i världen

Var åttonde människa i världen går till sängs hungrig. Två miljarder människor har inte tillgång till näringsrik mat. Samtidigt lever stora delar av världens befolkning med ett överflöd av mat. Så kan vi inte ha det! Var med i årets fastekampanj och gör ALLT för att utrota hungern! Danmark-Funbo församling är med i denna insamling och ordnar olika aktiviteter under perioden för att samla in pengar. 23 mars efter gudstjänsten i Sävja och Funbo kyrka: Kyrkfika, våfflor 17, 24 mars och 7 april kl. 12.00 Sopplunch på Gamla posten 29 mars kl. 13.00-16.00. BARNLOPPIS på Gamla Posten. Försäljning av barnkläder, leksaker m.m. Vi tar tacksamt emot barnkläder och leksaker, där pengarna från försäljningen går till fastekampanjen. Lämna in gåvor fr.o.m. 17 mars på pastorsexpeditionen i Sävja kyrka, Funbo församlingshem eller på Gamla Posten. 13 april efter gudstjänst i Funbo kyrka: Kyrkfika och lotteri. 30 mars och 13 april tas kollekt upp i våra tre kyrkor. Du kan också lämna in pengar på pastorsexpeditionen i Sävja eller sätta in direkt på postgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223.

Församlingens särskilda projekt 2014:

Syriens barn behöver din hjälp nu! Denna uppmaning kommer att höras många gånger under tiden från påsk till advent i vår församling. Internationella

gruppen har beslutat att vi i församlingen ska samla in pengar för att ge barn och ungdomar en mer dräglig tillvaro i flyktinglägret Za átari som är beläget i öknen i norra Jordanien. Vårt hopp och vår bön är att vi ska samla in 80 000 kr för att bygga en skola. Ytterligare information kommer. Hälsningar Internationella gruppen i Danmark-Funbo genom Erna Strandell

12 Kontakt nr 1/14


tema tillsammans i världen

Endagsretreat på Breidagård 29 april Välkommen med på endagsresa till Breidagård, stiftsgården som ligger i Marielund i vår församling, ca 2 km öster om Funbo kyrka! Endagsretreaten innebär en halv dag i tystnad och stillhet och vill ge tillfälle för återhämtning, både andligt och kroppsligt. Du erbjuds meditation, möjlighet att promenera i den vackra naturen kring Breidagård, andakt, skapande verksamhet, själavårdsamtal och en lugn lunchmåltid med vällagad mat. Vi är ”tysta tillsammans” i gruppen men var och en deltar på egna villkor och bestämmer själv hur dagen bäst tas i anspråk. Endagsretreaten leds av ansvarig präst på Breidagård, Leif Cederlöf.

till Breidagård i egna bilar (samordnas av församlingen), alternativt åker UL-buss. Vi är hemma igen runt kl. 17.00. Datum Tisdag 29 april, 8.30-17.00 Kostnad 60 kr, inklusive lunch och fika. Begränsat antal deltagare. För anmälan eller frågor kontakta Marie Blomkvist Falkenö, diakon, på telefon 018418 10 33 eller via epost marie.blomkvist. falkeno@svenskakyrkan.se. Sista anmälningsdag är den 23 april. Foto Malin Forsvall

Vi startar vid ankomst kl. 9.00. Efter introduktion och fika går vi för en halv dag in i tystnad. Tystnaden bryts i samband med eftermiddagsfika och efterföljande gruppsamtal. För att hålla kostnaderna nere samåker vi från Sävja kyrkas parkering Kontakt nr 1/14 13


notiser

Betlehem bakom muren

Tisdagsluncher i Sävja 1 april kl 12-14 Mitt 60-tal - några musikaliska minnen!

Hur är det att leva som kristen i Betlehem idag? Bodil Davidsson och Eva Forslund berättar och visar bilder från sin studieresa om vad de fått höra och se. Plats: Gamla Posten i Sävja, Ölandsresan 3. Datum: Ons 7 maj kl 19.00. Cafét är öppet från kl 18.30.

Jörgen Toresson sjunger, spelar och berättar.Vi gör en musikalisk resa genom 60-talet, allt ifrån den andliga sångens gigant, Einar Ekberg till Stickan Anderssons svensktoppslåt, Ljuva 60-tal. På vägen möter vi bl. a Frank Sinatra, SvenIngvars, Beatles och Elvis och så sjunger vi någon allsångslåt.

6 maj kl 12-14 Kom och bekanta er med pianoprästen!

Församlingens pastorsadjunkt, Åsa Emrén som utöver präst också är kantor, underhåller med både musik och berättelser. Anmälan till dessa luncher sker senast fredagen veckan innan till exp. Kostnad 80 kr.

Funbolunch Måndag 7 april kl 12-14 I påskens tecken

Funboborna Birgitta Hallsten och Elisabeth Granberg underhåller genom sånger och berättelser i påskens tecken. Anmälan till lunchen sker senast fredagen veckan innan till exp. Kostnad 80 kr. 14 Kontakt nr 1/14

TACK 1 alla som under advent och jul på olika sätt bidragit till att vi i Danmark-Funbo församling samlade in 41696 kr till Svenska kyrkans internationella arbetes mål att ge barn en framtid utan våld.

tack 2 Församlingskollekterna gick under 2013 särskilt till Uppsala Stadsmission. 41.089 kronor samlades in, som nu kommit behövande Uppsalabor till del. Tack för ditt bidrag!


notiser

Välkomna Åsa och David! Åsa Emrén prästvigdes den 26 januari och gör sitt pastorsadjunktsår i vår församling. Hon kommer att ha gudstjänster i alla kyrkor och ett särskilt ansvar för andakter på äldreboendet Fortuna Onella.

David Rönnlund vikarierar som ungdomspräst till och med augusti då Fredrik Bråkenhielm är tillbaka från föräldraledighet. David kommer närmast från Älvkarleby-Skutskärs församling.Varmt välkomna!

Fredagskul! Vill du träffa nya kompisar, spela spel, se på film, äta popcorn, tävla och går i åk 4-6? Kom till fredagskul! Anmälan sker senast onsdag samma vecka. OBS! Begränsat antal platser.

23 maj

Fredagskul är mellan kl 17.00 - 21.00 i Funbo församlingshem.Vi börjar med middag tillsammans (20 kr/person). Efter maten blir det spel och tävlingar, sen har vi en kort andakt och avslutar med film och popcorn, Anmälan: Malin Grönlund, tel 073-682 94 00, Mail: malin.gronlud@svenskakyrkan.se Kontakt nr 1/14 15


ODR-Total

Tack vare dig som är medlem – kan vi hålla våra kyrkor och församlingshem öppna och i gott skick. Du är med och vårdar ett kulturarv, inte minst kyrkorna i Funbo och Danmark med anor från 12- och 1300-talen. – kan vi erbjuda gratis själavård. Du kan vända dig till församlingens präster och diakoner för samtal. – har vi många konserter och musikgudstjänster, särskilt sommartid, samt flera körer för olika åldrar. – kan vi möta många barn och ungdomar och ge dem en meningsfull fritid.

Du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsgudstjänst i kyrkan. Konfirmationsläger i församlingens regi är alltid kostnadsfria. Du stödjer även kyrkans arbete ute i världen. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar till att utsatta människor ska få ett bättre, värdigare liv överallt på jorden. Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk; den världsvida kristna kyrkan. Den finns både i storstadens slum och i väglöst land och når dit nästan ingen annan når.

Dop är alltid gratis. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Du kan även döpas som vuxen.

Klipp här!

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, kan du bli det nu! Fyll i talongen och skicka / lämna den till Danmark-Funbo församling. Anmälan om inträde i Svenska kyrkan Personnummer: Efternamn och förnamn: Adress: Telefonnummer:

o Jag är döpt i Svenska kyrkan o Jag är döpt i annan kristen kyrka Datum och underskrift:

Kontakt #1 2014  

Församlingsblad för Danmark-Funbo församling i Svenska kyrkan Uppsala.

Kontakt #1 2014  

Församlingsblad för Danmark-Funbo församling i Svenska kyrkan Uppsala.

Advertisement