Page 1

www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Nr 2 2011

Tid fรถr brรถllop?


Kontaktuppgifter Danmark-Funbo församling Expedition i Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala Telefon 418 10 00 Fax 418 10 01 Må-fre säkrast kl 10-12 E-post danmark-funbo.forsamling@ svenskakyrkan.se

Aktuell programinformation för Danmark-Funbo församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo Vi samarbetar med Sensus. Förtroendevalda i församlingen Kyrkofullmäktige Jan-Erik Bergmark, ordförande 36 10 76 Kyrkorådet Agneta Hellman ordförande 31 70 85

Innehåll Tankar – Vitsippor växer i grupp ............. 3 Bröllopsfesten blev ett knytkalas .........4 – 6 Kalendarium ...................................... 7– 8 Notiser .................................................... 9 Sommarkväll i Sävja kyrka .................... 10 Notiser ................................................. 14 Musik vid Helgmålsringning ................. 11 Brudkronor i allmänhet .................. 12– 13 Bröllopet behöver inte vara påkostat .................................. 14– 15 Indien ................................................... 15 Notiser .................................................. 16 Veckoprogrammet för Svenska kyrkan i Uppsala - brev hem i brevlådan - personlig service via telefon - e-post - webben www.svenskakyrkan.se/uppsala

Kontakts redaktion Carl von Linnés väg 2 757 56 Uppsala Ansvarig utgivare Margareta Hemström Grafisk form ann.thornblad@ordochvision.se Omslagsbild Magnus Aronsson Foto Magnus Aronson s. 7, 8 (undre), 9, 13 (undre) och 16. Anna Gunneström s. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14. Tryck Lenanders Grafiska AB

2 Kontakt nr 2/11

Danmark-Funbo församling önskar er alla en fin sommar!


TAnKAr

Vitsippor växer i grupp Grönt är växandets färg i kyrkan. Den leder våra tankar till växtligheten som omger oss under sommaren. Den gröna färgen skall också leda våra tankar till att vi växer som människor. Vi blir aldrig färdiga. Den gröna färgen är också hoppets färg. Det är inte ute med oss människor. I kyrkan ber vi ibland en överlåtelsebön: Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet, det svaga likaväl som det

starka, det sjuka likaväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

När Jesus sänder ut sina lärjungar säger han: ”gör alla folk till lärjungar”. Att vara lärjunge innebär just att man tror att man kan växa vidare, att man inte är färdig. Kyrkan innebär gemenskap. I den kristna tron har man alltid förespråkat växande i grupp. Det är i kontakten med andra människor man växer. Speciellt hos människor som visar

kärlek men som också kan ge motstånd. Man lär sig av att vi är olika som människor. Vitsippan och många andra blommor växer i grupp. I det avseendet är blommorna våra förebilder. Gud välsigne dig! Leif Nordenstorm Komminister Kontakt nr 2/11 3


TEMA BrÖLLOP

Bröllopsfesten blev ett knytkalas Om man vill ha en stor bröllopsfest och vill bjuda många släktingar och vänner att delta – men inte har råd och tycker att det känns konstigt att be föräldrarna att bekosta festen – vad gör man då? Man kan göra som Maria och Sven gjorde. Man kan bjuda in till bröllop och be gästerna vara med och ordna festen. När jag fick höra talas om deras stora knytkalas blev jag så nyfiken så jag bad att få träffa dem. Maria och Sven gifte sig den 5 december 1987 i Uppsala Domkyrka. De var båda

4 Kontakt nr 2/11

fattiga studenter på den tiden med många vänner och bekanta förutom familj och släkt som de ville bjuda in att vara med. Det kändes konstigt och onaturligt att be föräldrarna att bekosta vigsel, som det var förr i världen. Då bestämde de sig för att arrangera festen som ett knytkalas. Idén kom delvis från att Svens föräldrar, som också gifte sig som unga fattiga studenter, ordnade ett bröllop där de bjöd på buljong och smörgås. Mamma blev festkoordinator Sven och Marie hälsade välkommen till vigsel och bröllop men bjöd också in gästerna att vara med och ordna festen. Svens mamma fick rollen som festkoordinator. Till henne skulle gästerna ringa och boka sig för en uppgift eller för ett bidrag. Sedan organiserades arbetsgrupper för olika uppgifter och gästerna kom och levererade sina matbidrag innan vigseln så att allt hann ställas i ordning. Man hade också två nära vänner som utgjorde värdpar på festen som var till ovärderlig hjälp för att hålla ordning på det hela. Till själva vigseln och en efterföljande mottagning i Odinslund med kaffe, saffransbulle och pepparkaka bjöd man in alla som ville komma. Man bjöd in skriftligt men också muntligt. I St Ansgars kyrka,


Foto Margareta Hemström

där Maria och Sven hörde hemma, bjöd man t ex in hela församlingen i samband med pålysningarna. Sven bodde på den tiden i ett kollektiv. Det var hans vänner från kollektivet som tog hand om mottagningen. Efter mottagningen ägde festmiddagen rum i en lokal i kyrkokansliet. Lokalen var stor men satte ändå en gräns för hur många man kunde bjuda. Det blev 121 sittande gäster. Menyn bestod av pajer av alla de slag med sallad och bröd till huvudrätt och fruktsallad till efterrätt och därefter tårta och kaffe och en massa sega godishjärtan.

Genom att ordna festen så här kunde man tillåta sig att spränga bjudramarna och samla och blanda släkt och vänner från många olika håll. Alla gavs en chans att bidra och det ville man verkligen göra. Alla vill inte sjunga eller hålla tal. Här fanns många fler sätt att bidra. Föräldrarna

Presenter fraktades hem Många gäster bidrog med tal och sånger och olika uppträdande så sittningen blev lång. Men man hann också med att dansa. De många presenterna var det några som hade till uppgift att tejpa namn och kort på och frakta hem till brudparet, så att de kunde öppnas några dagar senare. Kontakt nr 2/11 5


TEMA BrÖLLOP fick en naturlig uppgift i att vara med och stötta utan att bli betungade av värdskapet och hela kostnaden. Sven berättar att de hade funderat en hel del över vigselns karaktär av offentlighet. Det som sker i vigseln är att man ger offentlighet åt sin vilja att leva resten av livet tillsammans och uttalar sina personliga löften så att alla kan höra det. Vigseln är inte bara en av församlingens gudstjänster. Sven och Maria ville verkligen ge offentlighet åt sin vigsel. Och de lyckades kan jag konstatera. Vi talar om hur viktigt det är att inte hamna i en fälla av jämförelser utan frimodigt forma den fest som man själv vill och

6 Kontakt nr 2/11

förmår. Gör man det enklare så kan man vara fler. När man är fler gäster på en fest så synliggörs huvudpersonerna tydligare av sitt sammanhang. Jag frågar om de har en särskild fallenhet för att ordna knytkalas. Då berättar de att Sven, för bara några dagar sedan hade sin 50 årsfest med ett 60–tal gäster. ”Nu har vi bättre ekonomi” säger Sven ”så nu hade vi catering på en del av maten och resten lagade jag själv”. Då berättar Maria att hon fyller 50 år i höst och hon säger leende ”Vi får fundera på hur den festen ska arrangeras”. Månne bliva det ett knytkalas? Text Margareta Hemström


KALEnDArIUM

Kalendarium –

Söndag 12 juni

Danmarks kyrka 11.00 Högmässa, Danmarks kyrkokör. Funbo kyrka 11.00 Högmässa. Sommarsöndag. Funbo kyrkokör. Lunch i församlingshemmet. Syföreningen har försäljning. Musikunderhållning. Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst. Kyrkkaffe.

Söndag 19 juni Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst

12 juni t o m 4 september

Sävja kyrka 18.00 Gudstjänst.

MIDSOMMArDAgEn

25 juni

11.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Hammarby. Församlingens vuxenkörer, Östra Aros spelmän. Buss fr Vilan 10.15 via Danmarks k:a, åter 12.45.

Söndag 26 juni

Funbo kyrka 11.00 Gemensam högmässa. Kyrkkaffe.

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vårt kalendarium, betyder det att vi firar nattvard tillsammans. Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt nattvardsbröd. I Sävja kyrka används alkoholfritt nattvardsvin. Kontakt nr 2/11 7


KALEnDArIUM Söndag 3 juli

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst. Sävja kyrka 18.00 Söndagsmässa.

Söndag 10 juli

Funbo kyrka 11.00 Högmässa. Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja.

Söndag 17 juli

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst. Sävja kyrka 18.00 Söndagsmässa

Söndag 24 juli

Funbo kyrka 11.00 Högmässa. Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja.

Söndag 31 juli

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst.

Sävja kyrka 18.00 Söndagsmässa

Söndag 7 augusti

Funbo kyrka 11.00 Högmässa. Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudsjänst på Linnés Sävja.

Söndag 14 augusti

Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst. Sävja kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst på Linnés Sävja

Söndag 21 augusti Danmarks kyrka 11.00 Högmässa Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst. Sävja kyrka 9.30 Mässa.

Söndag 28 augusti Danmarks kyrka 11.00 Högmässa

Funbo kyrka 11.00 Högmässa. Sävja kyrka 9.30 Gudstjänst

Söndag 4 september Danmarks kyrka 11.00 Sammanlyst till Sävja kyrka Funbo kyrka 11.00 Gudstjänst Sävja kyrka 9.30 Högmässa, avtackning av diakon Märta Jansén Håkansson

SäVJA KyrKA

Söndag den 7 augusti kl. 18.00 Friluftsgudtjänst på Linnés Sävja.

8 Kontakt nr 2/11


nOTISEr

Liturgiska färger Fem färger, vitt, grönt, violett och/ eller blått, rött och svart, ger varje period i kyrkoåret en symbolisk, kristen betydelse. De liturgiska färgerna syns till exempel i textilierna på prediksstol, altare och prästens kläder samt i val av altarblommor. Färgsymboliken används för att lyfta fram budskapet den speciella söndagen eller högtiden. Vitt är glädjens och tacksamhetens färg.Vitt används på kyrkoårets stora helgdagar som jul och påsk. Rött är blodets, eldens och bekännelsens färg. rött används bland annat på pingsten och på martyrdagarna. Grönt beskriver hoppet och växandet. grönt används från trettondagen till fastan samt på nästan alla helger under trefaldighetstiden under sommaren och hösten. Violett är ångerns, väntans och bättringens färg. Den används på andra, tredje och fjärde söndagen i advent samt under fastetiden. Svart är sorgens färg. Svart används på långfredagen.

gÅrDSOASEn – LInnÉS SäVJA InTILL SäVJA KyrKA ligger Linnés Sävja som håller öppet hela sommaren och inbjuder till café och många olika program. Vår församling firar sommarens friluftsgudstjänster där och vi samverkar också tillsammans med arrendatorn och hembygdsföreningen kring Musik på Sävja som spelas alla söndagar kl 14.00. Det är ett spännande och varierat musikprogram. Det tas ingen entré men man kan ge ett frivilligt bidrag till spelemän och sångare.Vid otjänlig väderlek flyttar vi in i Sävja kyrka. Programmet återfinns på www.campuslinne.se

Kontakt nr 2/11 9


10 Kontakt nr 2/11


Kontakt nr 2/11 11


TEMA BrÖLLOP

Brudkronor i allmänhet och Danmarks i synnerhet när man idag ser bilder på en brud, som firar guldbröllop, bär hon ofta en brudkrona. Seden att göra detta är mycket gammal, men har modemässigt varierat genom

Foto 12 Kontakt nr 2/11

århundradena. Sista toppen inföll på 1960-talet. Kronorna har också skiftat i bruk och utseende. Från att ha varit en helig prydnad på Jungfru Marias huvud, och ofta en symbolisk gåva från en nygift furstlig eller annan högt uppsatt person, till dennas kyrka, kunde kronan sedan lånas ut till unga brudar i församlingen. Under senmedeltiden uppmuntrades seden för en brud att bära krona, dock med vissa förbehåll. Under 1400-talet var kronan en stark symbol för kyskhet, men under 1600-talet lättades kyrkans bestämmelser. Alla brudar skulle få bära krona, men som gift måste hon dock täcka sitt förföriska utslagna hår. Inom bondekulturen kunde också kronorna variera från blomsterkransar med eller utan en krona av metall, ädel eller försilvrad ofta utsmyckad med vackra stenar, pärlor eller dinglande små löv, som en symbol för fruktsamhet. Gustav Vasa lät i allmänhet kyrkorna få ha kvar sina kronor och en bestämmelse tillkom om att i varje härad skulle en brudkrona finnas tillgänglig. Under 1800-talet blev det populärt med myrtenkronor till vit slöja. Myrten förknippas ju också med kärlek ända sedan förkristen tid kring Medelhavet. I vår tid från 1900-talets början tillverkar man ofta kronorna i ädlare material och


med ädelstenar och äkta pärlor, men också i vackra träslag eller konstfullt knypplad lintråd. Populärast blev de nätta, mindre s.k. prinsesskronorna, som kändes betydligt lättar att bära än de tunga, stora medeltidskronorna.

Av Funbo och Danmarks brudkronor fanns de båda 1700-talskronorna från Danmarks kyrka med på förra sommarens utställning, Prinsessa för en dag i Domkyrkans skattkammare. De är typiska för sin tid. Båda är i förgyllt silver, har folierade stenar (genomskinliga stenar, som försågs med ett underlag av färgade metallblad, s.k. folium, för att få färg och ge intryck av att vara ädla stenar). Smederna okända och vikten omkring 400 g. Den ena är en gåva av fattigvårdskassan och har en symbolisk ring som förenar spetsarna på kronan. Kanske får vi se en renässans av seden att bära brudkrona så småningom? Fakta samlat från olika håll av Solveig Larsby-Oldeberg

Kontakt nr 2/11 13


TEMA BrÖLLOP

Bröllopet behöver inte vara påkostat Det finns par, som aldrig kommer sig för att gifta sig, för att man känner det så kravfyllt att ställa till med bröllop. Men bröllopet behöver inte vara stort och påkostat! Bröllopsfesten är i sig en speciell fest, fylld av glädje och kärlek och ljus förväntan, oavsett om man är få eller många gäster, om den är påkostad eller enkel. Det är i vigseln som livet förändras. Brudparet går in i kyrkan som fästefolk och ut som man och hustru, efter att ha gett sina löften och blivit välsignade. De två har blivit ett. Det innebär en stor och viktig förändring på många sätt. Har ni bestämt er för att leva livslångt tillsammans, så låt ert beslut bli offentligt genom att gifta er! Låt ingenting hindra er!

nÅgrA FAKTA OM BrÖLLOP regina Pärlermark, församlingshemsvärd i Sävja kyrka har tidigare arbetat som bröllopskonsult. Hon får svara på några frågor: Vilket är det dyraste bröllop du har varit med att anordna? Det kostade nog en halv miljon. Över tvåhundra gäster var inbjudna, många från USA och värden ville visa gästerna hur fint Sverige var. På vägen ned till bryggan spelade spelmän i folkdräkt. En ångbåt körde runt gästerna i skärgården

och fyrverkeriet kostade 30000. Det var levande orkester vid dansen. Och det billigaste? De som vill ha billiga bröllop går inte till någon bröllopskonsult. De ordnar maten själva och bruden lånar mammas brudklänning, om de kommer i den förstås. Tendensen är ju att man gifter sig senare nu för tiden och kanske har hunnit växa till sig litet. Vilket är de vanligaste problemen brudpar har? Att hålla ihop senare i livet… När det gäller själva

Margareta Hemström kyrkoherde

ring

Kläder

Hår/smink

Blommor

Bröllop

Lyx

Dyrt

Sy upp

Dyrt

Fritt

Slott

Medel

Begagnat

Hyr

Enklare men ändå fint

Bind själv

restaurang eller catering

Enkelt

ärvt

Låna

Be om hjälp

Plocka själv

Laga mat själv eller be någon om hjälp

14 Kontakt nr 2/11


bröllopet är det ofta så att kvinnan vill satsa betydligt mer på bröllopet. Mannen vill ha ett enklare och billigare alternativ, så man får kompromissa för att komma överens. Finns det några tendenser i tiden? Att bröllop får och kan vara väldigt olika. Vissa har sparat länge för att de verkligen vill ha en stor fest med många gäster. Andra

vill bara ha med de allra närmaste och kanske åker utomlands för att gifta sig. Har du några tips? Om man väljer ett enkelt alternativ finns det mycket att tänka på. Vilka blommor man väljer beror bland annat på hur klänningen ser ut, vilken årstid det är och dessutom om bruden är stor eller liten. Intervju: Leif Nordenstorm

Vigsel finns i formerna kyrklig eller borgerlig vigsel. Vid kyrklig vigsel måste minst en av de två vara medlem i Svenska kyrkan. En kyrklig vigsel kan vara mycket enkel (med bara två vittnen) eller mer påkostad. Bröllop är festen efteråt. Det finns flera lediga vigseltider under sommaren 2011. Välkommen att boka!

Indien

– nyckeln till frihet finns inom oss Under tiden 1 maj 2011 till 31 augusti 2012 har Danmark-Funbo församling som målsättning att samla in 50 000 kr till ett landsbygdsprojekt i Orissa och West Bengalen i Indien. Det handlar om att stärka människors egen kapacitet så att de kan styra sina egna liv. Det gäller att ha tillräckligt med mat, att barnen kan gå i skolan och att de kan klara de katastrofer av olika slag som kommer. Detta projekt stöds av Svenska kyrkans internationella arbete och drivs av Lutherska världsförbundet i Indien som alltid utgår från människors egen kapacitet. Genom att själva få till stånd en förändring, istället för att passivt ta emot, stärks människors självförtroende och värdighet. – Kvinnor borde kliva fram när en katastrof drabbar byn. De är vår styrka, säger Gari, ordförande i kvinnornas självhjälpsgrupp i byn Podampeta. Vill du vara med och bidra till förändring? Välkommen att ge kollekt! Du kan också lämna pengar på pastorsexpeditionen i Sävja! Hälsningar Danmark-Funbo internationella grupp Kontakt nr 2/11 15


Utflykt till Gamla Uppsala 16 juni! Torsdagen den 16 juni åker Café gamla posten på utflykt till Gamla Uppsala.Vi kommer att få guidad visning på gamla Uppsala museum och i gamla Uppsala kyrka. Efteråt bjuds det på sillunch. För- och eftermiddagskaffe hinner vi också med. KOSTnAD: 100 kr för allt. Avresa från caféet, Ölandsresan 3 i Sävja, kl 9:30.

Sävjadagen lördag den 17 september! I år blir det ingen kultur och folkfest vid café Gamla posten. Istället kommer vi att vara med och arrangera:

Sävjadagen vid Daneport och Sävjaskolan. Här blir det underhållning för både barn, unga och vuxna, från scen och runt i området. Teater, band från scen, 4H djur, loppis, ansiktsmålning, ballongdjur, trampolin, klättervägg mm. Fika och mat finns att köpa. Passa också på att träffa några av föreningarna i området. Håll utkik efter affischer i september för mer info.

Tillbaka i Sävja ca kl 15:30. Begränsat antal platser. AnMäLAn sker till Pastorsexpeditionen senast den 14 juni. Tel 418 10 00 Eller passa på att besöka caféet och gör din anmälan där!

Välkommen! Café Gamla posten har öppet hela sommaren! glöm inte bort att församlingens café, gamla posten på Ölandsresan 3, har öppet hela sommaren! Måndagar – torsdagar 12:00 – 15:00. Ta en lunch, fika eller svalka dig med en glass!

Varmt välkomna!

Kontakt #2 2011  

Församlingsblad för Danmark-Funbo församling i Svenska kyrkan Uppsala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you