Page 1

Månsarps Kyrkoblad 1/2013

Från Månsarps ödekyrkogård Foto: Hans Edwardsson 1


Svenska kyrkan Månsarps församling

Innehåll

Församlingsexp. Tid tisd. 10 - 12 onsd-torsd. 13 - 15

Säg hej! till grannen i norr.....................4-5

Adress: Tabergsvägen 54, 562 50 Månsarp 36 30 40 Fax 36 37 50 E-post: mansarp.forsamling@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Tore Karlsson 36 30 41 E-post: tore.karlsson@svenskakyrkan.se Komminister David Kyobe-Lule 36 30 42 E-post: david.kyobe-lule@svenskakyrkan.se

Det händer i Månsarps församling.............3 Se´n sist..............................................6-7 Internationellt arbete.............................8-9 Leif Enblom om Mattias Bokinge..............9 Bäste församlingsbo!..............................10 Hallå där, Per Hulusjö............................11 Påsk, inte bara godis..............................12

Festernas fest…

Diakon Janet Andersson 36 30 43 E-post: janet.andersson@svenskakyrkan.se …är påsken. Det är också en tid fylld av dramatik i kyrkoåret. Vi följer Jesu väg genom lidande, Församlingsassistent Hans Edwardsson 36 30 44 förnedring och död till liv, glädje och förnyelse. Det börjar redan på Palmsöndagen – en vecka Epost: hans.edwardsson@svenskakyrkan.se

före påsk. Då rider Jesus in i Jerusalem på en

Församlingsassistent åsna. Folkmassorna står vid vägkanten och jublar Elisabeth Andersson 36 38 50 och hyllar sin kung. Snart ska dock ropen vändas E-post: elisabeth.r.andersson@svenskakyrkan.se till ”Korsfäst, korsfäst!” Det var ropen från alla

besvikna. Jesus saknade ju alla världsliga vapen.

Kantor Annika Emilsson 36 30 45 Han var inte den som man hade hoppats på. För en Epost: annika.emilsson@svenskakyrkan.se

härskare måste ju kunna slå ned sina fiender. Men

Kantor Ingrid Laago 36 38 51 vänta! Där ingen riktigt hade anat det. En viskning når oss: ”Livet är starkare än döden”. Det var den Epost: ingrid.laago@svenskakyrkan.se

fienden som skulle besegras.

Kyrkvaktmästare Palmsöndagen den 24 mars – Månsarpsmässa kl. Micael Henriksson 36 38 52 11. Livsloppet kan du gå före och efteråt kan du äta E-post: micael.henriksson@svenskakyrkan.se

en god kyrklunch. Fastekampanjen avslutas.

Kyrkvaktmästare Dymmelonsdagen den 27 mars Christina Evaldsson 36 38 56 – Korsvägsvandring kl. 19. Samling i församlingsE-post: christina.evaldsson@svenskakyrkan.se gården

Skärtorsdagen den 28 mars Kyrkvaktmästare säsong Gunnar Magnusson 073-092 67 21 – Skärtorsdagsmässa kl. 19 Långfredagen den 29 mars E-post: gunnar.magnusson@svenskakyrkan.se

– Långfredagsgudstjänst kl. 11

Kyrkokamrer Per Hulusjö 36 30 49 Påskdagen den 31 mars E-post: per.hulusjo@svenskakyrkan.se

Gilla oss på facebook Svenska kyrkan Månsarp

– Påskmässa kl. 11. Graven skrämmer nog, men dess tomhet berättar om Honom som lämnat graven. Livet vann, dess namn är Jesus! Annandag påsk den 1 april – Gloriagudstjänst kl. 11 Se mera utförligt här bredvid! Kom och var med!

MÅNSARPS KYRKOBLAD REDAKTION: Tabergsvägen 54, 562 50 Månsarp Redaktion: Tore Karlsson, Hans Edwardsson, David Kyobe-Lule, Janet Andersson. ANSVARIG UTGIVARE: Tore Karlsson.

2


”Det händer i Månsarps församling” Besök församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/mansarp MARS

MAJ

24 S Månsarpsmässa kl. 11. Tore Karlsson, Himlaliv, Bibel för barn, offergång för fastekampanjen. Livsloppet och kyrklunch. Se annons i dags- pressen! 27 O Korsvägsvandring kl. 19, flera medverkande. Vi samlas i församlingsgården 28 To Vardagsgudstjänst kl. 10.15, Tore Karlsson m.fl. 28 To Nattvardsgudstjänst på Fridhäll kl. 16, Tore Karlsson

2 To Träff för daglediga kl. 15 i Församlingsgården 4 L Dopgudstjänst kl. 16, David Kyobe-Lule 5 S Gloriagudstjänst kl. 11, David Kyobe-Lule, konfirmandsång 9 To Gloriagudstjänst kl. 09, Tore Karlsson. Musik från kyrktornet kl. 08.45 på Kristi himmelsfärds dag 12 S Gloriamässa kl. 11, Tore Karlsson 19 S Månsarpsmässa kl. 11, David Kyobe-Lule, ”Festen”, dopmusikal med Barnkören och Himlaliv

28 To Skärtorsdagsmässa kl. 19, Tore Karlsson, Tonfiskarna 29 F Långfredagsgudstjänst kl. 11, Tore Karlsson, Kyrkokören

20 M Veckomässa kl. 19, Tore Karlsson och Janet Andersson

31 S Påskmässa kl. 11, Tore Karlsson, David Kyobe Lule, körer och barngrupper i församlingen, trumpet

22 O Samling för en kort pilgrimsvandring kl. 18. Avslutas med pilgrimsmässa i Månsarps kyrka, flera medverkande. Samling vid kyrkan.

APRIL

25 L Konfirmationsmässa kl. 14, prästerna och konfirmandledarna

1 M Gloriagudstjänst kl. 11, David Kyobe-Lule

26 S Konfirmationsmässa kl. 11, prästerna och konfirmandledarna

4 To Träff för daglediga kl. 15 i Månsarps Missionshus

28 Ti Träffpunkt Åsa kl. 14.30

7 S Gloriamässa kl. 11, Tore Karlsson 9 Ti Vardagsgudstjänst kl. 15.30, David Kyobe-Lule m.fl. 10 O Mötesplats Palmbergsvillan kl. 14.30

29 O Träffpunkt Månsarp kl. 14.30

JUNI 1 L Dopgudstjänst kl. 16, Tore Karlsson

13 L ”Dop helt enkelt” (Drop-in-dop) kl. 11-15, Tore Karlsson och David Kyobe-Lule

2 S Gloriagudstjänst kl. 10, Tore Karlsson, Barnkören

14 S Gloriagudstjänst kl. 11, David Kyobe-Lule, konfirmandsång

2 S Musik i sommarkväll kl. 20, Kyrkokören och Tonfiskarna

16 Ti Träffpunkt Åsa (Åsastigen 5) kl. 14.30

9 S Gloriamässa kl. 10, David Kyobe-Lule

17 O Sinnesromässa kl. 20, Tore Karlsson

16 S Gloriagudstjänst kl. 10, David Kyobe-Lule

21 S Gloriagudstjänst kl. 11, diakon Janet Andersson, Tuva Fischer - orgel 24 O Träffpunkt Månsarp (Villavägen 2) kl. 14.30

22 L Friluftsgudstjänst i midsommartid kl. 10 på Månsarps Ödekyrkogård, Tore Karlsson. Ta med fikakorg och pall/stol!

24 O Gudstjänst på Fridhäll kl. 16, David Kyobe-Lule

23 S Månsarpsmässa kl. 10, Tore Karlsson

24 O Utbildningskväll för ideella medarbetare kl. 18.30 i församlingsgården

26 O Sommarkaffe med andakt på Fridhäll kl. 15.30

27 L Lördagsloppis i Palmbergsvillan kl. 10-13 27 L Dopgudstjänst kl. 16, Tore Karlsson

29 L Dopgudstjänst kl. 16, Tore Karlsson 30 S Gloriagudstjänst kl. 10, Tore Karlsson

28 S Månsarpsmässa kl. 11, Tore Karlsson

Välsignad påsk! önskar

Kyrkobladets redaktion (Med reservation för ev. ändringar)

3


Säg hej! till grannen i norr – eller några glimtar från Norrahammars församling

J

ag har stämt möte med Anders Hullfors, kyrkoherde i Norrahammar sedan år 2009. Eftersom det är januari, när vi träffas, och bara en vecka sedan han fyllde 50 år, säger jag Grattis! Jag vill att han kort lyfter fram något om det som är aktuellt i församlingen. - Vi är försöksförsamling för det som så småningom ska bli en ny handbok (det vill säga hur gudstjänster ska firas) för Svenska kyrkan. Innan vi startade upp, testade vi framför allt musiken i församlingens olika grupper. När vi nu har kommit igång och prövat ett tag, kan vi konstatera att gudstjänstordningarna har blivit väl mottagna. – I mars framförs musikalen ”Jesus Christ Superstar” i Kyrkvillan i Hovslätt. Det är ett samarbete mellan församlingen och teatergruppen ”Småstickorna”. - En succé i församlingen är våra gemenskapskvällar på Stenbäcken, vårt lilla torp uppe på Flahultshöjden. Under vår och höst serveras kvällsmackor, och under sommarmånaderna blir det våffelkvällar. Mycket folk kommer till samlingarna för att umgås. Dessutom finns många ideella, som arbetar med dessa samlingar. En viktig kontaktpunkt i församlingen. Vi vill gärna arbeta med att skapa öppna mötesplatser. – Vi är stolta över vårt rika körliv. I Barnkörerna finns som exempel nästan 50 barn. Vi har dessutom ett gott barn- och ungdomsarbete. Andan i församlingen är positiv och god. 4

Anders Hullfors

Kyrkokamrer Björn Hagberg gläder sig åt en ekonomi i balans, en viktig förutsättning för en verksamhet med kvalitet.


Madelaine Krantz håller expeditionen öppen.

Lovisa Karlsson gör trivsamt i församlingshemmet.

Diakon Kristina Junelind har tillsammans med församlingsassistenten Emma Johnson startat något som kallas ”After Eight”, en samtalsgrupp för föräldrar (mest mammor) till barnkörbarnen. Som en hälsning skickar Kristina med: ”Här i Norrahammar finns så många goa människor och stämningen är jättefin.”

I undervåningen träffas ”After School”-arna. Den här måndagen kom barn och ungdomar från Slättenskolan, Tabergsskolan och Flahultsskolan. Ledare är församlingspedagog Anette Karlsson och kollegan Emma Johnson. Före filmvisningen var det gott med fil, flingor och macka.

- Vi söker en ny präst och en ny diakon. Vår komminister Sara Hammarlund slutar och kommer till Byarums pastorat som komminister. I Kyrkvillan har vi nyligen anställt Kerstin Ydreborg som husmor.

Tack, Anders, säger grannen i söder, Tore Karlsson. Jag gläder mig åt att vi även har vissa gemensamma uppgifter, till exempel Ledarskolan för Unga ledare och gemenskapsveckan på Tallnäs för våra äldre i veckan efter midsommar. – I Norrahammars församling ingår kyrkorna i Norrahammar, Sandseryd och Hovslätt.

Tore Karlsson 5


Strykande åtgång i kakbuffén på lördagsloppis

Julafton, Barnkören

Efterlängtad kaffe

Loppisföreståndare Monica Waern och kund Stella Kyobe, församlingspraktikant Lucia 2012

Betlehems herdar 6

SE´N SIST


Djupa samtal

etår

Cafégäster

T

Konfirmandplanering

7


Svenska kyrkans internationella arbete Det internationella perspektivet har i Månsarps församling gamla anor och då inte minst genom den kyrkliga syföreningens arbete. Alltsedan 1920-talet, då föreningen bildades, har mission, nationell och internationell diakoni samt sjömansvård varit ett prioriterat ändamål. Det är imponerande anslag som genom åren, mestadels utan större åthävor, har förmedlats till Svenska Kyrkans Mission, Lutherhjälpen och Svenska Kyrkan i Utlandet, SKUT. För i år 40 år sedan vidgades hela församlingens internationella medvetande betydligt genom dåvarande kyrkoherde Bo Samuelssons initiativ att ställa Lutherhjälpen i centrum för flera gruppers engagemang. Inte minst Månsarps kyrkobrödrakår ställde upp med praktiska insatser. Fastetiden blev en tid av alltfler aktiviteter. Församlingsaftnar, lotterier och försäljning av olika serier av tavlor är exempel på detta. Sedan församlingsgården tillkommit och det under en tid fanns lagerutrymme där, blev en stor loppis årligen återkommande. Kyrkobrödrakåren tog också initiativ till en lucia- och grötfest där det ekonomiska överskottet tillföll Lutherhjälpen. Syföreningen bidrar sedan många år till fastekampanjen genom att inbjuda till en vårlunch. Våffelservering, bössinsamlingar,

David Kyobe-Lule 8

brödförsäljning och kyrkportsfika är exempel på andra aktiviteter där flera grupper och enskilda i församlingen samarbetar till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Också under den snart avslutade fastekampanjen med temat ”Allt för att utrota hungern”, har de internationella ombuden tillsammans med många andra frivilliga, bidragit till att skapa en större rättvisa i världen. I detta sammanhang bör också framhållas den sedan flera år tillbaka verksamma Estlandskommittén, tillkommen på enskilt initiativ och numera väl etablerad i församlingsbornas medvetande. Slutligen bör också nämnas att kyrkorådet under senare år avsätter cirka 1 % av församlingens budget att fördelas mellan de i församlingen representerade internationella organisationerna.

Loppiscaféer i Palmbergsvillan Ett populärt inslag i församlingens programverksamhet är Loppiscaféerna en gång i månaden i Palmbergsvillan. Föreståndare och den som kläckt idén är Monica Waern. I en del av källarvåningen erbjuds ett minst sagt varierat utbud av varor som kan vara åtråvärda för hugade loppisfyndare. Miljöaspekten att många saker mycket väl

Harry Franksson

Marita Rydén


kan återanvändas finns också med. På sista tiden har avdelningen med böcker blivit mer överskådlig och utökats betydligt. Stamgästerna i entréplanet är många och när ljudnivån stiger runt borden, förstår man att träffarna ger stort utbyte. En spontan kommentar uppfattas direkt: – Jag längtar efter den här lördan! Någon annan säger skämtsamt att det gäller att vara ute i tid så man får ”sin plats”. Här blir nästan alltid fullt en stund efter att man öppnat. Flera kaffegäster berättar att de gärna utnyttjar de tillfällen som bland annat erbjuds

av Svenska kyrkan i Palmbergsvillan och på Åsastigen liksom luncherna i Missionskyrkan. – Det är roligt att komma ut och träffa folk och går man inte på detta så kanske man lägger ner verksamheten och det vill vi inte. Det sammanlagda ekonomiska resultatet av en loppislördag brukar bli omkring 2 000 kronor och det tillfaller den organisation som för dagen ansvarar för serveringen. Vanligtvis är det Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT och Estlandskommittén som sköter detta. Harry Franksson

Loppiscafé för ett internationellt ändamål

Församlingsafton med bildvisning och föreläsning Mattias Bokinge har fotograferat naturen runt hörnet i snart 20 år. Är väldigt bred i sitt skapande men trivs bäst i kulturlandskapet och den småländska skogen. Motiven skiftar från fåglar, djur, blommor till landskapet, gärna i en konstnärlig gestaltning. Har genom åren deltagit i över 70 utställningar och publiceras flitigt i tidningar och böcker. Bildvisningen ”500 dagar” är en resa genom en fotografs dagbok. Ett privat projekt som följer årstidernas växlingar, men även livets växlingar speglas känslomässigt i bilderna. Vissa dagar är inte enbart himlen grå. Här

bjuds på både konstnärliga bilder och mer traditionella naturbilder, både i svartvitt och färg. Mattias berättar om sitt skapande och de skiftande motiven. Mattias kommer till Månsarps församlingsgård måndagen den 22 april kl. 19.00. Han visar sina bilder och berättar om de 500 dagarna. Detta är ett samarrangemag mellan Sv. kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet och Estlandsgruppen, Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige Leif Enblom

9


Bäste församlingsbo När jag skriver detta har vi kommit några dagar in på det nya året. -Oj, vad tiden går! Den kommentaren är på var mans läppar under ett par veckor varje gång det är dags för årsskifte. Sedan rullar allt på som vanligt igen. Kanske borde vi stanna upp ett ögonblick och tänka efter vad innebörden är i det vi säger. En stund för eftertanke och reflektion över hur tiden används. Låter vi den bara gå eller fyller vi den med det som är viktigt? 2013 blir ett innehållsrikt år i församlingen. Genomförandet av invändig renovering av kyrkan, ny uppvärmningsanläggning och till hösten är det kyrkoval igen. ”Oj vad tiden går”! En arbetsgrupp har bildats för att tillsammans med sakkunniga och myndigheter arbeta fram förslag till färgsättning och utformning av renoveringen. Det förberedande arbetet har påbörjats och gruppens målsättning är att kunna ge fortlöpande information till hela församlingen via vår hemsida och i församlingsbladet. De beslut som krävs tas i kyrkorådet så information kommer även att finnas i protokollen från rådets sammanträden. Kyrkovalet 2013-09-15. De kyrkliga valen har på senare år tenderat att bli mindre partipolitiska och mera personval. I vår församling finns idag tyvärr bara en lista, en partipolitiskt oberoende sådan. Så var läget även vid förra valet och många tyckte då att det spelade ingen roll om man röstade eller inte. Jag kan förstå den synpunkten men det finns en annan sida av myntet också. Det är viktigt att de som engagerar sig och frivilligt arbetar med kyrkans frågor känner stöd från församlingsborna. Det stödet växer med antalet röstande. Alltså, kom till vallokalen den 15 september och lägg Din röst. Inför en ny mandatperiod är det alltid någon eller några som av olika skäl avsäger sig vidare uppdrag. Därför behövs det nya engagerade ledamöter. Du som är nyfiken på detta är välkommen att kontakta undertecknad 10

eller någon annan i organisationen. Jag ser det som viktigt att den som tänker kandidera får så mycket förberedande information som möjligt om vad det innebär att vara förtroendevald. Utöver vår huvuduppgift, att tillsammans med kyrkoherden ansvara för att kyrkans uppdrag blir utfört, har vi bland annat ansvar som arbetsgivare och som förvaltare av medel och tillgångar. En stark, kunnig och fungerande förtroendevald organisation är det tredje benet som kyrkan står på. Utan det välter den. Så till vårt uppdrag. Den senaste månaden har präglats av ett intensivt gudstjänstliv, från advent till trettondedag. Den spontana reaktionen är att i Månsarp firar vi gudstjänst tillsammans. Engagerad personal, från vaktmästare till kyrkoherde som planerat väl och bjuder upp till god stämning. Alla ideella medarbetare, körer, konfirmander och alla andra som med stor glädje har särskilda uppgifter i gudstjänsten och, framförallt, en församling som sjunger med i lovsången, läser med i texter och ber böner. Som sagt, vi firar gudstjänst tillsammans. Med nyårsdagens tema som ledstjärna tar vi oss an och tar emot det nya året. Väl mött i gudstjänsten under 2013 Lars Johansson Kyrkorådets ordförande


Hallå där, Per Hulusjö,

fastighetsansvarig i Månsarps församling... Hur långt har ni kommit vad gäller renoveringen av interiören i Månsarps kyrka? - Vi har haft ett första byggmöte med vår byggnadskommitté. I denna ingår från församlingen Harry Franksson, Lars Johansson Agneta Philip, Susan Gard, Anders Nyström, Tore Karlsson och så jag själv. Från Arkitekthuset, som vi har anlitat som vår expert, kommer Maria Williamsson och några andra. Vi har försökt att fastslå den ungefärliga tiden för renoveringen. Den är beräknad att pågå mellan den 2 september i år och till i början av april nästa år. Under denna tid är kyrkan stängd. Vi har samtalat om det som renoveringen primärt kommer att innefatta: ommålning av tak, väggar och bänkar, samt en omdaning av kyrkans kor (det som är längst framme i kyrkan) och omläggning av värmesystem från elvärme till bergvärme. Naturligtvis kommer vi inte att röra de vackra takmålningarna eller altarskåpet. Den lilla orgeln i koret lyfts ut, och från och med det andra kvartalet år 2015 kommer där att finnas en ny kororgel, som vi tidigare berättat om. Var kommer gudstjänsterna att firas under renoveringstiden? - Vi kommer att hålla till i stora salen i församlingsgården. Där kan man också ha kyrkliga handlingar som dop och begravning. Finns det önskemål om till exempel begravning i ett kyrkorum, har vi fått löfte att använda Bondstorps kyrka, dit alltså vår personal beger sig för att vara behjälpliga. Eftersom vi bara har ett kyrkorum för Svenska kyrkan i församlingen, måste vi använda oss av grannförsamlingens kyrka. Men som sagt – gudstjänstrummet under renoveringstiden är Maria-salen i församlingsgården. Vid större gudstjänster, som vid allhelgonahelgen, får vi kanske förhandla med personalen i Byaryms pastorat om att få vara i Bondstorps kyrka. Men vi får ta varje sak när den kommer, och

den intresserade kan följa oss via annonser, församlingens hemsida eller kontakta församlingsexpeditionen. Är Månsarps kyrka verkligen i behov av en renovering? - Ja, den är sliten och även mycket smutsig på väggarna och i taket. Vi har att förvalta en kyrka som både är ett levande gudstjänstrum och ett kulturarv. Den kan inte förfalla. Jag kan tillägga att en del av renoveringspengarna kommer från Växjö stift, fast merparten betalar vi själva från medel som vi har. Vi behöver inte låna. Det är 35 år sedan kyrkan senast renoverades genomgripande, åren 1977/78. Under 1900-talet var det renoveringar dessutom på 1920- och 1950-talen. Det verkar som om det går 30-35 år mellan varje nödvändig större renovering. Kan vi göra hur som helst, när kyrkan renoveras? - Nej, det kan vi inte. Det finns lagar och regler för det. Allt ska ske i samarbete med Länsstyrelsen, som i sin tur har gett Länsmuséet i uppdrag att kontrollera så att allt går rätt till. En kyrkorenovering ska ske i samklang med kulturminneslagen. Tore Karlsson 11


Påsk, inte bara godis Påskägg är väl fantastiskt att få! Doften av godis när man lyfter på locket , oj, oj, oj. Tyvärr tar det slut rätt fort, men det finns annat som inte tar slut, utan varar i evighet och det har med Påskens kristna budskap att göra. Här följer ett sammandrag av det. Vill du ha det lite utförligare så kan du t.ex. läsa Bibelställena som står inom parentes. Skärtorsdagen: Jesus åt sin sista måltid med lärljungarna och slöt ett nytt förbund. Till minne och bekräftelse av detta firar vi nattvard i kyrkan. (Markus evangelium kap. 14, vers 12-26). Långfredagen: Jesus, Guds son, dör på korset för våra synder, en gång för alla. (Markus evangelium kap.15 vers 21-41). Påsknatten: Var nog ganska dyster för dem som följt Jesus. Men tidigt på Påskdagens morgon går några kvinnor till graven och ser att den är tom! Och de möter en man i vita kläder som säger att han har uppstått. (Markus evangelium kap. 16, vers 1-8) Påskdagen: Jesus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden! Han visar sig för lärljungarna m.fl. (Markus evangelium kap. 16, vers 1-14). Låter det konstigt? Undrar du hur någon kan tro på att Jesus är Guds son, levde här på

jorden, dog för våra synder och sen uppstod igen, och att också vi genom detta kan få ett evigt liv? Eller tillhör du de som tror på det? Själv tyckte jag nog att de som trodde på detta var lite tokiga, tyckte faktiskt lite synd om dem. Men så en dag för ungefär 28 år sedan, satte jag mig ner med Nya testamentet och började läsa och efter det blev inget sig likt. Så kan det gå! Med förståndet kan vi inte förstå det, men i hjärtat kan vi tro och med vår mun bekänna att Jesus är Guds son, har dött för våra synder och uppstått igen och genom det kan vi få evigt liv, (Johannes evangelium kap. 3, vers 16). Läsa Bibeln och be, dvs. prata med Gud, gå till kyrkan är bra sätt att lära känna honom på. Till sist, några rader från en psalmbok för de unga: ”Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig”. (Ung psalm nr 152, vers 2). Med de orden önskar jag dig en välsignad och glad Påsk! Janet Andersson

Månsarps Kyrkoblad  
Månsarps Kyrkoblad  

Nr 1/2013 Renovering av kyrkan, grannen i norr, internationellt arbete mm

Advertisement