Page 5

Vardagsbröd I detta rum, i detta nu Du bjuder oss till fest Din egen kropp, Ditt eget blod där alla är Din gäst Av samma bröd, av samma kropp Vi samlas kring ditt bord Vi delar bröd, vi delar Dig vi lyssnar till Ditt ord Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Vardagsbröd

B

     

7



 

Så är

G

vi



A add9

     

  Ty

fas - tän

mån - ga

   

C m7

al - la får

E /G

    

vi



del

B

en en - da

av

kropp

    

ett och sam

-

ma

Vår Fader Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

A add9

bröd

Vardags-mässan Agenda  

En mässa som upptäcker tron mitt i vardagen, det stora i det lilla, med hjälp av både vilsamma och svängiga toner. Mässan är skriven av Male...

Vardags-mässan Agenda  

En mässa som upptäcker tron mitt i vardagen, det stora i det lilla, med hjälp av både vilsamma och svängiga toner. Mässan är skriven av Male...

Advertisement