Page 3

Inledningsord, bön Kyrie Herre, förbarma dig Förbarma dig över oss

Gloria / Laudamus Ära vare Gud Ära vare Gud i höjden Ära vare Gud Ära vare Gud i höjden

Gloria  

C

Ä

-

C

5



Ä

   

-

ra

va - re

Gud

   

ra

va - re

Textläsning Predikan

Gud



C/E



C/E

F Add9

Ä

-

F add9

Ä

-

   

ra

va - re

Gud

   

ra

va - re

Gud

G sus

    i

höj - den

G sus

    G

i

höj - den

Vardags-mässan Agenda  

En mässa som upptäcker tron mitt i vardagen, det stora i det lilla, med hjälp av både vilsamma och svängiga toner. Mässan är skriven av Male...

Vardags-mässan Agenda  

En mässa som upptäcker tron mitt i vardagen, det stora i det lilla, med hjälp av både vilsamma och svängiga toner. Mässan är skriven av Male...

Advertisement