Page 1

№ 1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Інформатика. 10 клас. Академічний рівень. 1 година на тиждень Зміст навчального матеріалу Вид практичних завдань Текстовий процесор (8 год.) Актуалізація базових знань. Виконання перевірочних завдань Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Створення нумерованих і маркованих списків. Практична робота. Робота з таблицями і Таблиці в текстових документах. зображеннями у текстових документах. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Використання стилів. Правила стильового оформлення Практична робота. Використання стилів і документів різних типів. шаблонів документів. Поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Практична робота. Робота з редактором Робота з редактором формул. Друк документа. формул. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання. Підсумковий урок теми «Текстовий процесор» Виконання рівневих підсумкових завдань теми. Комп’ютерні презентації (5 год.) Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та Практична робота. Розробка слайдової шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також презентації. однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Дата проведення


№ 11

17

Зміст навчального матеріалу Вид практичних завдань Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за Практична робота. Анімація в слайдових заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів. презентаціях. Перегляд презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів. Використання гіперпосилань та кнопок дій. Підсумковий урок теми. Представлення та захист проектних робіт, створених індивідуально та у мікрогрупах Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.) Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота. Введення даних і Використання найпростіших формул. форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони Практична робота. Використання формул клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. в електронних таблицях. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання Створення простих діаграм.

18

Підсумковий урок теми

12 13 14

15 16

Виконання комбінованих рівневих завдань

Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.) 19

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

20 21

Практична робота. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Використання розширених фільтрів. Умовне форматування даних.

Дата проведення


№ 22

Зміст навчального матеріалу Проміжні підсумки та зведені таблиці.

23

Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання. Підсумковий урок теми. Виконання завдань.

24

25 26

27

Вид практичних завдань Практична робота. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик. рівневих

індивідуальних

Електронна пошта (4 год.) Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація Практична робота. Електронне листування поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення через веб-інтерфейс. повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими Практична робота. Електронне листування записами, надсилання, отримання й перенаправлення за допомогою поштового клієнта.

повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів. 28 29

Етикет електронного листування. Підсумковий урок теми.

Виконання рівневих групових завдань. Інтерактивне спілкування (3 год.) Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими Практична робота. повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд повідомленнями. популярних програм. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

індивідуальних Обмін

та

миттєвими

Дата проведення


№ 30 31

32

Зміст навчального матеріалу

Вид практичних завдань

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях. Підсумкове урок теми.

Практична робота. Спілкування на форумах та в чатах. Виконання колективного проектного завдання. Обговорення отриманих результатів, представлення та захист роботи. Інформаційні технології у навчанні (3 год.)

Навчання в Інтернеті Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Вебенциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. 33 Програмні засоби навчання іноземних мов Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов. 34 Підсумковий урок теми Виконання індивідуальних та групових Підсумкове заняття з інформатики за рік. рівневих завдань, представлення та захист підготованих проектів. Резерв часу – 1 година.

Дата проведення

Календарне планування: Інформатика 10. Академічний рівень  

Календарне планування: Інформатика 10. Академічний рівень

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you