Page 1

ТОВ «Світ АгроТехнологій»

Наші партнери:

Тел.: +38044 201-01-33 e-mail: sales@svitagro.com www.svitagro.com

кр Агро Ліз

ФІНАНСОВИЙ ПУТІВНИК АГРАРІЯ


Фінансовий путівник аграрія

ВІТАЄМО У СВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТИЛЮ ГОСПОДАРЮВАННЯ! WWW.SVITAGRO.COM

ТОВ «Світ АгроТехнологій» створено в 2008 році. Підприємство використовує спеціально розроблену методику обліку й планування діяльності агропідприємств, засновану на багаторічному досвіді моделювання в сфері АПК у країнах з високорозвиненою економікою та адаптовану під українські реалії ведення агробізнесу. Пропонована модель обліку результатів діяльності використовується і в Україні, але на великих підприємствах – холдингах та корпораціях. Використовуючи накопичений європейський та вітчизняний досвід, а також особисті професійні вміння управлінської команди, «Світ АгроТехнологій» пропонує ексклюзивний продукт для малих і середніх фермерських господарств – Звіт «Фінансовий путівник аграрія». Обсяг кредитів у бюджетах агропідприємств займає невелику частку, в той час як потреба фермерських господарств у запозичених обігових коштах дуже висока. Тому одне з головних завдань «Фінансового путівника аграрія» – полегшити доступ аграріїв до кредитних ресурсів з наданням можливості керівникам підприємств обирати спосіб, час, обсяг, строк та вартість залучення коштів. «Провідником» і торговим представником «Світ АгроТехнологій» виступає ТОВ «Українська аграрна лізингова компанія». «УкрАгроЛіз» успішно функціонує на українському фінансовому ринку більше 10 років і на сьогоднішній день здійснює продаж банківських кредитів компаніям АПК, бере участь в управлінні та прогнозуванні обсягів кредитування клієнтів шляхом затвердження лімітів на наступний рік, супроводжує угоди і надає консультації з ринку сільськогосподарської техніки. «УкрАгроЛіз» співпрацює з дилерами, які представлені по всій території Україні і реалізують 80% сільгосптехніки іноземного виробництва. У портфелі «УкрАгроЛіз» – понад 500 млн. грн. залучених кредитів під техніку. Консультаційним партнером «Світ АгроТехнологій» є агентство «Кредит-Рейтинг» – перше в Україні (з 2001 року) спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги у сфері незалежної оцінки кредитоспроможності позичальників із визначенням кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою. З 2003 року рейтингові оцінки агентства офіційно визнаються Міністерством фінансів України. З 2004 року «Кредит-Рейтинг» - уповноважене агентство Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України для визначення кредитних рейтингів суб’єктів господарювання, галузей економіки та регіонів. З початку своєї діяльності на українському ринку агентство визначило понад 1100 рейтингів. У рамках реалізації глобальної стратегії розвитку агентство відкрило офіс у Республіці Білорусь, розробило регіональну рейтингову шкалу країн СНД і визначило суверенні рейтинги 12 урядів держав, що входять до складу СНД. З метою підвищення прозорості та інвестиційної привабливості національної економіки агентство щорічно проводить дослідження інформаційної прозорості банків і страхових компаній України. У 2010 році агентство стало членомзасновником Європейської Асоціації рейтингових агентств (EACRA). «Кредит-Рейтинг» є членом Торгово-промислової палати України та Київської торгово-промислової палати, а також членом Американської торговельної палати в Україні (Amerіcan Chamber of Commerce іn Ukraіne).

1


Фінансовий путівник аграрія

ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ ВХІДНІ ПЛАНОВІ ДАНІ, що можна моделювати, тобто змінювати ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН План посівів Виробничий цикл Операційний план Калькуляція собівартості за культурами Рентабельність Цінові прогнози Натуральні бюджети складових собівартості

НАЙЧАСТІШЕ ФЕРМЕРА ЦІКАВИТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ: «ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПАДАЄ ЦІНА НА ЗЕРНО?». Є два варіанти вирішення ситуації: або терміново все продавати «поки не пізно», або тримати готову продукцію до прийнятного рівня цін. У будь-якому випадку, це рішення фермера. Але наскільки воно аргументовано? Необхідно відповісти собі на такі питання: «Яка ціна очікується навесні?», «Скільки буде витрачено на логістику та зберігання?», «Скільки коштуватимуть мені гроші, не отримані від продажу зараз?» І «Чи є у мене взагалі касова можливість не продавати все і зараз?».

ПРОМІЖНІ РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ, що необхідно моделювати АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ПРОЕКТІВ

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Оптимальні схеми Лізинг Виплати Витрати Застави Залишок коштів

Бюджет Витрати Надходження Інвестиції Платежі Залишок коштів

НА ВСІ ЦІ ПИТАННЯ ПОТРІБНА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНА ВІДПОВІДЬ, ЯКОЇ НЕМАЄ У АГРАРІЯ ЗАРАЗ, АЛЕ ВОНА З’ЯВИТЬСЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ «ФІНАНСОВОГО ПУТІВНИКА». Звіт «Фінансовий путівник аграрія» – унікальний фінансовий інструмент, який не має аналогів, розроблений спеціально для Агропідприємства. Звіт «Фінансовий путівник аграрія» надає повну, консолідовану картину поточного стану Агропідприємства і його перспективного стратегічного планування. Методика аналізу дозволяє повністю оцінити та спланувати фінансове і виробниче життя Агропідприємства, що займається вирощуванням зернових культур. Звіт «Фінансовий путівник аграрія» містить у собі аналіз та графічну візуалізацію різних аналітичних пакетів, які інтегровані між собою ланцюжком логічних взаємозв’язків і дозволяють орієнтуватися керівнику Агропідприємства за всіма головними управлінськими завданнями або контролювати та при необхідності змінювати (коригувати) свою діяльність вчасно. 2

БАЛАНС Активи Власний капітал Позиковий капітал Основні засоби – Інвестиції Товарно-матеріальні запаси Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

ЗВІТ ПРО ФІН. РЕЗУЛЬТАТИ Виручка Собівартість реалізованої продукції Відсоткові виплати та надходження Операційні, неопераційні доходи та витрати Чистий прибуток

ПІДСУМКОВІ ДАНІ, що є результатом моделювання 3


Фінансовий путівник аграрія

МОЖЛИВОСТІ, ЩО НАДАЄ «ФІНАНСОВИЙ ПУТІВНИК АГРАРІЯ» РЕАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ • набір інструментів та коефіцієнтів для докладного і всебічного аналізу бізнесу з глибиною ретроспективи 2 роки і прогнозним плануванням на 2 роки вперед • планування у формах статистичної звітності з урахуванням змін усіх балансових показників (незавершене виробництво, запаси, готова продукція, товари, зміна грошового потоку, зобов’язань тощо) • відображення різниці між фінансовою та управлінською звітністю • аналіз структури собівартості та оцінка рентабельності рослинництва в розрізі культур в уніфікованому форматі

СТУПІНЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, НА ПІДСТАВІ ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АНАЛІТИКА

(

«ДОРОЖНЯ КАРТА» ДІЯЛЬНОСТІ • використання моделі як «дорожньої карти» як при здійсненні поточної операційної діяльності, так і для оцінки інвестиційних проектів та лізингу • планування комбінації декількох посівних культур для отримання максимально можливої загальної урожайності й прибутку • правильна оцінка зміни фінансового плану і прибутковості в наступних декількох роках навіть при невеликих змінах у структурі витрат або собівартості

)

,

,

-

( . 1,2,3)

/

.

2

,

/

-

,

ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ • визначення резервів для зниження виробничих або фінансових витрат за оптимізації виробничого процесу • контроль собівартості придбаних матеріалів не вище середньої ціни • змога уникнути використання дорогих товарних кредитів у постачальників за рахунок отримання вигідного кредитування в банку

%29-

/ 2(

.)

50-

ПІДСУМКОВІ ЗВІТИ

ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ • легке й зрозуміле планування грошових потоків за кредитами й позиками, керування залишками грошових коштів, запобігання «касовим розривам» • визначення оптимальної структури фінансування інвестиційного капіталу • можливість прийняти оперативні рішення щодо вільного капіталу – інвестувати чи достроково погасити кредит

Summary

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ • можливість розрахувати, скільки позикових грошей необхідно і чи буде запропонована процентна ставка економічно доцільною – вибір банку • скорочення термінів обробки інформації банками та прийняття ними рішення про надання фінансування • зниження ризиків, обумовлених непрозорістю реальних економічних перспектив господарства – істотне зниження вартості кредитного ресурсу • отримання фінансування за графіком, який враховує об’єктивні потреби господарства в обігових коштах або для інвестиційних цілей • за об’єктивно хороших перспективах розвитку господарства – розширення лімітів операційного та інвестиційного фінансування 4

CF (

-

-

-

-

-

)

CF (

-

)

CF

.

1

.

2

CF

CF

5


Сценарії розвитку подій (результатів фінансово-господарської діяльності підприємства) за зміни одного з ключових показників у той чи інший бік за умов незмінності усіх інших показників. Такий аналіз дає можливість виділити найвагоміші фактори, що впливають на результативність конкретного бізнесу.

Фінансовий путівник аграрія

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ТМЦ

Приклади наведені на основі даних фермерського господарства з площею с/г угідь 1,2 тис. га.

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЦІН РЕАЛІЗАЦІЇ

За зниження закупівельних цін на сировину на 20%, прибуток EBITDA (тобто кошти, які може бути спрямовано на обслуговування зобов’язань) перевищить витрати собівартості виробництва, а рентабельність чистого прибутку зросте до 35,3%. Одночасно, підвищення цін на ТМЦ на 20% спричинить скорочення грошового потоку від реалізації у 2,3 рази. За умов падіння реалізаційних цін на продукцію на 20% грошовий потік від операційної діяльності підприємства буде від’ємним, що викличе необхідність у залученні додаткових коштів – фінансових чи інвестиційних.

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ВРОЖАЙНОСТІ

Аналогічний з цінами реалізації вплив на фінансовий результат компанії здійснює очікувана урожайність, яка певною мірою залежить від спрямованих дій самого підприємства.

6

Підвищення відсоткової ставки за кредитами в 2 рази спричинить скорочення чистого прибутку на 30,6%. При цьому зниження ставки на 10% (-1,85 в.п. від діючої) збільшить операційний грошовий потік на 7,1%, а обсяг чистого прибутку – на 3,1%.

7


ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ЕТАПІВ:

8

1

Підписання договору. Створення аналітичної групи та призначення відповідальних співробітників з обох сторін – 2 дні

2

Підготовка та надсилання інформаційного запиту підприємству - 1 день

3

Підготовка документів та інформації підприємством. Попереднє вивчення наданої інформації – 2 дні

4

Підготовка запиту на деталізацію та розшифровки. Зустріч з відповідальними працівниками підприємства. Створення рекомендацій з корегування звітів та планів – 3 дні

5

Фінансовий аналіз, моделювання – 10 днів

6

Презентація результатів аналізу та надання клієнту «Фінансовий путівник аграрія»

7

Вивчення Звіту «Фінансовий путівник аграрія» клієнтом та отримання консультацій

8

Моніторинг фінансового плану та надання рекомендацій – щоквартально

Звіту

БАЖАЄМО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ! WWW.SVITAGRO.COM

FPA  
FPA  

lkjhkgb fg

Advertisement