Page 1

C rown F inancial M inistries

THE

MONEY SKAITINIAI DEVOTIONAL APIE PINIGUS 40 BIBLINIŲ PAMĄSTYMŲ APIE PINIGUS IR TURTĄ

Mark Lloydbottom


SKAITINIAI

APIE

PINIGUS

40 BIBLINIŲ PAMĄSTYMŲ APIE PINIGUS IR TURTĄ

Mark Lloydbottom


UDK 336.7 Ll-05

ISBN 978-9986-9325-4-3 Mark Lloydbottom The Money Devotional Iš anglų kalbos vertė Daiva Bičev Kalbos redaktorės: Aistė Jurgutytė, Inga Sereikienė

Šventasis Raštas cituojamas iš: Biblija arba Šventasis Raštas. Vertė Antanas Rubšys ir Česlovas Kavaliauskas. Lietuvos Biblijos draugija, Vilnius, 2000. Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. Vertė Kostas Burbulis. Tikėjimo žodis, Vilnius, 2004. The Money Devotional Copyright © 2009 by Crown Financial Ministries, UK Published by Crown Financial Ministries UK Copyright © 2013 Misionieriškas labdaros fondas „Šviesa Rytuose“, vertimas į lietuvių kalbą.


Pratarmė Ši knyga tiesiogine prasme yra Dievo siųsta. Biblija – nepaprastai praktiška knyga ir, kaip įsitikinsite skaitydami „Skaitinius apie pinigus“, suteikia daug supratimo, kaip valdyti pinigus. Ši tema erzina daugelį krikščionių: jaučiamės kalti, jei manome turį per daug, taip pat jaučiamės blogai, jei manome turį per mažai. Gyvename laikais, kai daugelis iš mūsų kenčiame padarinius to, kad ir valdžia, ir pavieniai asmenys pinigus valdo ne taip, kaip patariama Biblijoje. Jei būtų vadovaujamasi bibliniais principais, labai sumažėtų nedarbas ir milžiniški įsiskolinimai. Markas parašė skaitinius, kurie padės iš tiesų pakeisti gyvenimą. Dvasinės išminties ir praktinių įžvalgų kupinuose skaitiniuose siūloma ne vien tik praktinė pagalba, bet ir amžinoji viltis. Skaitiniai apima daugybę klausimų – nuo pirmaeilės svarbos dalykų iki išminties, kaip valdyti pinigus, nuo išsivadavimo iš skolų aukojant iki taupymo – jie visi pilni Dievo išminties. Be to, čia atkakliai primenama, kad mes priklausome kitai karalystei, o per mylimo Jėzaus malonę dangaus stebuklas nusidriekia prieš mus visiems laikams. Ir ne tik tai, nes pabaigoje pateikiamas išsamus sąrašas visų 2350 Šventojo Rašto eilučių, kuriose rasite patarimų visokiausiais piniginiais klausimais. Todėl ši knyga iš tiesų bus naudinga ir kaip žinynas, ir kaip skaitiniai, įkvėpsiantys augti tikėjimu. Tai išties nuostabi knyga, kurią neabejodamas rekomenduoju jums.

Kytas Tondoris (Keith Tondeur), labdaros organizacijos „Credit action“ įkūrėjas

3


Padėka Norėčiau išreikšti didžiausią padėką tiems, kurių indėlis į šiuos skaitinius reikšmingiausias. Tai pastorius Osienas Sibanda (Osien Sibanda), kuris pirmasis ėmėsi nagrinėti šį klausimą. Dėkoju savo žmonai Rodai (Rhoda) už išmintį ir entuziazmą. Esu dėkingas redaktoriams Džilianai Serlai (Gillian Searl) ir Neilui Eliotui (Neil Elliot), taip pat Viljamui Vomblui (William Womble) – sekmadieninės mokyklos, kurią lankiau būdamas Pirmosios baptistų bažnyčios (Vudstoke, Džordžijos valstijoje, JAV) narys, vadovui. Vertinu Patricijos Džouns (Patricia Jones) padrąsinimą kiekvieno skaitinio pabaigoje parašyti kasdienę maldą. Ypač dėkoju Vudstoko Pirmosios baptistų bažnyčios „Stewardship Ministries“ direktoriui Edvardui Hobsui (Edward Hobbs), mielai leidusiam naudotis ištekliais tam tikrų tarnystės programų, kurias jis parengė konsultuodamas tuos, kuriems reikėjo dievoto patarimo. Dėkoju Brajanui Klatui (Brian Kluth), kad jis maloniai leido sudaryti šiuos skaitinius pagal savo paties knygos „40 dienų dvasinė kelionė į kilnesnį gyvenimą“ pavyzdį. Mano draugai ir broliai iš banko „Kingdom Bank“ karštai troško, kad šios 2350 Biblijos eilutės pasiektų kuo platesnę auditoriją, ir drąsino rašyti šią knygą. Esu dėkingas „Crown Financial Ministries“ komandai, kuri be paliovos stengiasi mokyti to, kas Biblijoje sakoma apie pinigus ir turtą. Į šią knygą įtrauktos ir tam tikros šios tarnystės įkūrėjų – Lario Berketo (Larry Burkett, 1939–2003 m.) ir Hovardo Deitono (Howard Dayton) – įžvalgos. Daugelį metų skaitydamas tradicines giesmes ir žinomus posakius šventųjų, kurių daugelis jau gyvena danguje, labai praturtėjau, dabar pasinaudojau proga pasidalyti kai kuriais iš tų įkvepiančių žodžių. Įrašiau ir posakius tų, kurie galbūt nepažino Jėzaus Kristaus kaip savo Viešpaties ir Gelbėtojo, bet pasakė tai, kas neprieštarauja Biblijai. Garbė būti autoriumi knygos, kurioje sudėti Džono Veslio ( Johno Wesley), Aideno Tocerio (Aiden Tozer), Bilio Gremo (Billy Graham), Riko Voreno (Rick Warren), Osvaldo Čamberso (Oswald Chambers), Korės Ten Bum (Corrie Ten Boom), Viljamo Kerio (William Carey), Izaoko Votsono (Isaac Wattson), Džono Maksvelo ( John Maxwello), Rono Blu (Ron Blue), Epikteto, Klaivo Steiplzo Luiso (Clive Staples Lewis) ir daugelio kitų žodžiai. Crown Financial Ministries www.crownuk.org

4


Autoriaus įžanga Mūsų gyvenimas supintas iš sprendimų dėl pinigų ir turto. Nestokojantys patiria tiek pat sunkumų, kiek ir stokojantys. Parašyti šį religinį veikalą mane paskatino mano žmona Roda, ji kiekvienos dienos pradžioje įkniumba į Osvaldo Čemberso skaitinius. Pamaniau, jog būtų naudinga užrašyti įžvalgas, kurios duotų ir dvasinių, o tam tikromis dienomis ir praktinių patarimų, kaip valdyti pinigus ir turtą. Anksčiau niekada nebuvo tiek daug galimybių išlaidauti, tačiau pinigai, kuriuos leidžiame, dažnai yra ne mūsų, o skolinti. Kai kurie tapatinasi su savo turtais. Mes, krikščionys, tapatinamės su savo tikėjimu, nors pripažįstame, kad visaip prisitaikome prie visuomenės. Kiekvienos dienos skaitinius palydi išmintingi posakiai. Jie parinkti kaip tos studijų dienos įžvalgos ir apmąstymai. Aš remiuosi tomis 2 350 eilutėmis iš Biblijos ir viskuo, ką Dievas sako apie pinigų ir turto valdymą. Šiuose skaitiniuose yra daugiau kaip 300 Biblijos eilučių, o priede pateikiamos nuorodos į 2 350 eilučių, suskirstytų į 20 skirtingų kategorijų.

Apie Marką Loidbotomą (Mark Lloydbottom) ir „Crown Financial Ministries“

Markas yra „Crown Financial Ministries“ ( Jungtinėje Karalystėje) įkūrėjas. Ši tarnystė veikia visame pasaulyje ir stengiasi išmokyti žmones pažinti Dievo nustatytus finansinius principus, kaip juos taikyti, kaip jų mokyti, kad žmonės dar artimiau pažintų Kristų, laisvai jam tarnautų ir finansiškai prisidėtų prie Kristaus didžiojo paliepimo įgyvendinimo.

5


Turinio puslapių apžvalga Autoriaus įžanga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kiekvienos dienos temos santrauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 diena Koks nuostabus Tėvo duotas vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 diena Dievo dalis ir mūsų dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 diena Dėsniai ir pažadai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 diena Valdymo esmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 diena Valdymas ir pasitenkinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6 diena Koks mūsų požiūris savo turtus?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7 diena Iš tolo lenkti materializmą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8 diena Pamaldžios dorovės ugdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9 diena Visur sąžiningas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10 diena Ieškoti išminties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 11 diena Patarimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12 diena Meilė ir gailestingumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13 diena Darbas ir gabumai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 14 diena Darbas – našumas ir pajamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 diena Darbas ir verslas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 16 diena Pasitenkinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 17 diena Skolos gniaužtuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 18 diena Kai skola – išeitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 19 diena Išsivaduoti iš skolų. 1 dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 20 diena Išsivaduoti iš skolų. 2 dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 21 diena Sunkūs laikai praeina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 22 diena Venkite bankroto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 23 diena Santuoka ir pinigai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 24 diena Mokyti savo vaikus. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 25 diena Mokyti savo vaikus. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 26 diena Finansai ir pasirengimas pensijai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 27 diena Ketinimas palikti palikimą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 28 diena Ar aukoti dešimtąją dalį?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 29 diena Aukojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 30 diena Geroji naujiena vargšams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 31 diena Gerovės dėsniai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 23 diena 23 psalmėje išdėstyti investavimo principai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 33 diena Kur investuoti. 1dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 34 diena Kur investuoti. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 35 diena Finansų planavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 36 diena Viską palikę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 37 diena Visų akys į amžinybę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 38 diena Įgyvendinimas. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 39 diena Įgyvendinimas. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 40 diena Tiesiog pasitempkite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 2 350 eilučių turinys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2 350 eilučių apie pinigus, turtą ir nuosavybę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

6


Day to day topic summary

Kiekvienos dienos temos santrauka 1 diena

Koks nuostabus Tėvo duotas vadovas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kasdieniai skaitiniai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vienintelė Dievo užrašyta knyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Faktai apie Bibliją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Atskleista Dievo finansų sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 diena

Dievo dalis ir mūsų dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Viskas priklauso Dievui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dievo teisės į nuosavybę pripažinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dievas – mūsų aprūpintojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mūsų dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Būti patikimiems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Charakterio ugdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 diena

Dėsniai ir pažadai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Savo gyvenimą kurti remiantis Dievo žodžiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Duosime apyskaitą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mes turime paklusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dievo pažadai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bibliniai principai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4 diena

Valdymo esmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Mes – valdytojai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Turime būti patikimi ir atskaitingi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Apsukrusis prievaizdas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kiek Dievas gali jums patikėti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jokio kompromiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5 diena

Valdymas ir pasitenkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dosnus aukojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ar Dievo pakanka, kad būtumėte patenkintas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kiek giliai siekia jūsų šaknys?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 diena Koks mūsų požiūris į savo turtą?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kur jūsų lobis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kokia jūsų nuostata?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Charakterio patikrinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7 diena

Iš tolo šalintis materializmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ar jūs materialistas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tik vienas šeimininkas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kas yra godulys?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Turtai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Jūsų santykiai su Dievu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Šeima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Amžinieji turtai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7


8 diena

Pamaldžios dorovės ugdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rinktis dorovingumą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dorovingo būdo bruožai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mėgautis gerove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

9 diena

Visur sąžiningas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sąžiningumas – dievotumo norma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vengti pagundos apgauti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Vaistas nuo nesąžiningumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pažvelkime, koks atlygis Patarlių knygoje pažadėtas sąžiningiesiems. . . . . . . . . . 44

10 diena Ieškoti išminties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kas yra išmintis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Žvelgti į Dievą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 11 diena Patarimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ieškoti patarimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Patarimų šaltiniai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dievotų žmonių patarimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Vengtinas patarimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Pagaliau.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 12 diena Meilė ir gailestingumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kilni Dievo meilė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Meilė – didžiausia dovana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Meilė ir gailestingumas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Investuoti Dievo meilę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 13 diena Darbas ir gabumai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Materializmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Požiūris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Dievo vaidmuo darbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mūsų vaidmuo darbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mūsų gabumai šlovina Dievą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 14 diena Darbas – našumas ir pajamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Našumas ir sėkmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sudėtinės našumo ir sėkmės dalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Paaukština Dievas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Darbe venkite nusivylimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Darbdaviai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Darbuotojai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ar mums derėtų būti ambicingiems?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 15 diena Darbas ir verslas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1. Šlovinti Dievą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2. Gauti naudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3. Remti Kristaus darbą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4. Daryti dvasinį poveikį savo veiklos srityje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8


16 diena Pasitenkinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pradėkite planuoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Išmokti pasitenkinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Venkite godulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 17 diena

Skolos gniaužtuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kodėl skolos taip paplito?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Biblinis požiūris į skolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Skolinantis pernelyg pasitikima rytojumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Skolinantis galima atimti iš Dievo galimybę veikti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

18 diena

Kai skola – išeitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Kada galime skolintis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Studijų paskola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ar turite finansinių veiksmų planą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Kai skola – išeitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

19 diena

Išsivaduoti iš skolų. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1. Melskitės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2. Liaukitės skolintis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3. Registruokite savo išlaidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4. Biudžetas parodys, kaip sumažinti skolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5. Susirašykite, kas jums priklauso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6. Susirašykite, kiek jūs skolingas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

20 diena Išsivaduoti iš skolų. 2 dalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7. Sudarykite skolų grąžinimo grafiką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8. Apsvarstykite galimybę užsidirbti papildomų pajamų. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9. Tenkinkitės tuo, ką turite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 10. Apsvarstykite galimybes pakeisti gyvenseną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11. Melskitės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 12. Ir galiausiai mylėkite, nes arti toji diena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 21 diena

Sunkūs laikai praeina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kreiptis sprendimo į Dievą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Sunkūs laikai tikrai praeis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Pasimokykite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

22 diena

Venkite bankroto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ar krikščionis turėtų skelbti bankrotą?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

23 diena

Santuoka ir pinigai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Keisti mąstyseną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Imtis tam tikrų praktinių veiksmų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

24 diena

Mokyti savo vaikus. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ugdyti savo vaikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Mylėti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rūpintis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rodyti pavyzdį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

9


25 diena

Mokyti savo vaikus. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Mokyti vaikus būti gerais valdytojais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Mokyti, bet ne erzinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Pripažinkite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ko mokyti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Mokymo temos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

26 diena

Finansai ir pasiruošimas pensijai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Finansus planuokite taip, kad užtektų daugiau nei pensijai . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Viskas priklauso Dievui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Nė žodžio apie auksinius metus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

27 diena

Palikimas testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kas pasinaudos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Palikimas gali sunykti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Penki pagrindiniai žingsniai, kad palikimas taptų palaima. . . . . . . . . . . . . . . . . 111

28 diena

Ar aukoti dešimtąją dalį?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kreipimasis į prisiekusiuosius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Štai jūsų, prisiekusiųjų, svarstymui pateikiami argumentai. . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Ką mano Dievas, kai neaukojate dešimtinės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Senojo Testamento nuorodos į dešimtinės aukojimą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Naujojo Testamento nuorodos į dešimtinės aukojimą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Apsvarstykite ir kitas Šventojo Rašto vietas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

29 diena

Aukojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Atidėkite aukoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Duodantis gauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kam aukoti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Mums derėtų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Senasis Testamentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Naujasis Testamentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

30 diena

Geroji naujiena vargšams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dievas nori, kad padėtume vargšams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Lankytojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

31 diena

Gerovės dėsniai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Išminties dėsnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pirmumo dėsnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Varomosios jėgos dėsnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Dosnumo dėsnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Supratimo dėsnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Pasirengimo dėsnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Išsaugojimo dėsnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

32 diena

23 psalmėje išdėstyti investavimo principai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Aš nestokosiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Jis veda mane prie tylių vandenų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

10


33 diena

Kur investuoti. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1. Dievui patiktų, jei investuotume į jo Amžinybės investicijų fondą. . . . . . . . . 134 Kur investuoti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. Dievui patiktų, jei investuotume į jo Garbės investicijų fondą . . . . . . . . . . . . 135 Kaip investuoti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3. Dievui patiktų, jei investuotume į jo Augimo investicijų fondą . . . . . . . . . . . 136 Kaip investuoti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

34 diena

Kur investuoti. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4. Dievui patiktų, jei investuotumėte į jo Teisingumo tarnybos fondą . . . . . . . . 138 Kaip investuoti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5. Dievui patiktų, jei investuotumėte į jo Pasaulio investicijų fondą. . . . . . . . . . 139 Kaip investuoti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Kaip įstengti taip investuoti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Agūro malda (Pat 30, 7–9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

35 diena

Finansų planavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Įvertinkite dabartinę savo situaciją – mėnesio pajamas ir išlaidas. . . . . . . . . . . . 141 Skola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Aukojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Taupymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Jokūbas apie ateitį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

36 diena

Viską palikę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Gyventi viena akimi žvelgiant į amžinybę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Ieškoti Dievo karalystės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Investuoti į šeimą ir artimuosius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Sudaryti testamentą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Turto palikimo dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

37 diena

Visų akys į amžinybę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Išsikelti tikslą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Atlygis amžinybėje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Viską paliekame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Viskas bus sunaikinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Keiskime amžinybę šiandien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

38 diena

Įgyvendinimas. 1 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Dievas jums visiškai atsidavęs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Kurkite planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Pasitikėti Dievo sumanymais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

39 diena

Įgyvendinimas. 2 dalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Keisti mąstyseną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Kiti veiksmai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ar derėtų konsultuotis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

40 diena

Tiesiog pasitempkite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Laikas statyti namą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Įsipareigoti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

11


1 diena Koks nuostabus Tėvo duotas vadovas Dievo sumanymai nuostabiai atskleidžiami Biblijoje. „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos“ ( Jn 1, 1.14). Pradžios knygoje aiškiai pasakyta, kad Jėzus – Žodis – ­­buvo dar prieš pradžią, dar prieš tai, kai Šventosios Trejybės nariai ėmėsi savo vaidmenų kūrybos metu. Dievo užrašytas Žodis paveikus ir šiandien. Jis pamoko visko, ko prireikia gyvenime: „Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga“ (2 Pt 1, 3), – ir parodo, kad galime gyventi taip, kad jam patiktume (Ef 2, 10). Biblijoje net pasakyta, kaip patikti Dievui, tarkim, darbe, šeimoje ir vedybiniame gyvenime, o svarbiausia, tvarkant pinigus ir turtą. Gyvasis Žodis ( Jėzus Kristus) mums paliko užrašytą žodį, kad žinotume, kaip dėl jo gyventi. Kaip gera žinoti, kad vienintelis Dievo Sūnus mirė tam, kad mes gyventume amžinai. Dievas mus taip pamilo, kad paruošė vietą amžinybėje. Nors jaunystėje manome kitaip, bet mūsų gyvenimas žemėje labai trumpas. Biblijoje primenama, kad mūsų gyvenimo trukmė šiek tiek ilgesnė nei 600 000 valandų (septyniasdešimt penkeri metai). Vis dėlto kiekvieną akimirką diena iš dienos Dievas rūpinasi mumis.

Kasdieniai skaitiniai

Šie kasdieniai skaitiniai neatstoja asmeninių Biblijos studijų. Jie nušviečia Biblijos tiesą ir padeda 1 diena

13

„Tinkamai suprantamas ir dievotai vykdomas Dievo žodis yra trumpiausias kelias dvasinio tobulumo link. Mums nevalia išsirinkti kelias mėgstamas ištraukas, o į kitas nekreipti dėmesio. Tik visa Biblija, ir ne kitaip, gali padaryti krikščionį tobulą.“ Aidenas Toceris (Aiden Tozer)

„Skaitydamas Bibliją laiką praleidžiu naudingai. Skaitykite visą šią Knygą ir stenkitės kiek įmanydami ją suprasti, apsvarstykite tikėjimu, tai gyvensite ir mirsite geresnis žmogus. Tai geriausia Knyga, kurią Dievas davė žmogui.“ Abraomas Linkolnas


„Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.“ Hbr 4, 12

ją suprasti, kai apmąstydami ir melsdamiesi, kitaip tariant, pasakodami Dievui tai, ką norime jam išsakyti, ir jo klausydamiesi, sudarome sąlygas Šventajai Dvasiai kalbėti mūsų vidiniam žmogui. Iš tikrųjų malda yra dvipusis procesas – kai Dievui kalbama ir stengiamasi jį išgirsti. Šioje religinėje kelionėje stengsimės išgirsti, ką Dievas sako pinigų ir turto valdymo klausimais. Daugelis mano, jog Biblija sunkiai suprantama, o kartais išvis nesuvokiama. Jei jūs manote taip pat, nenusiminkite, ne jūs vienas. Nedaugelis perskaitė Bibliją nuo pradžios iki galo, o tie, kurie perskaitė, galbūt ne viską, ką perskaitė, suprato. Perprasti Biblijos beveik neįmanoma, o juo labiau gyventi pagal ją be Šventosios dvasios pagalbos.

Vienintelė Dievo užrašyta knyga

Biblija – vienintelė knyga, kurią apskritai parašė Dievas. Bibliją turėtume skaityti pripažindami, kad ji – kūrėjo vadovas. Juk būtent Biblijoje, kaip ir buitinio prietaiso naudojimo instrukcijoje, ieškome atsakymų, kaip gyventi, kaip išvengti problemų, kaip jas spręsti, kaip pasiekti tikslą ir kaip gyventi pagal Dievo žodį. Tačiau Biblijos, skirtingai nuo kitų instrukcijų, nereikia atnaujinti. Be to, ji neprasideda nuo gyvenimo šioje žemėje pradžios ir nesibaigia sulig gyvenimo šiame pasaulyje pabaiga, nes gyvenimo žemėje pabaigoje pažadėta amžinybė! Ši keturiasdešimties dienų religinė kelionė pagrįsta Šventuoju Raštu ir dievota išmintimi. Bažnyčia Tesalonikuose noriai priėmė žodį ir tyrinėjo Raštus, kad išsiaiškintų, ar tai, ko mokė mokiniai, yra tiesa (Apd 17, 11). Kadangi mūsų informacijos šaltinis yra Biblija, išsiaiškinkime jos kilmę – juk tai knyga, kurią atsiverčia krikščionys, norėdami labiau pažinti Dievą, Jo kelius, Jo sumanymus ir siekius. „Aš – vienadienis kūrinys. Aš – iš Dievo ateinanti ir pas Dievą sugrįžtanti dvasia. Noriu pažinti viena – kelią į dangų. Dievas pats teikėsi parodyti man tą kelią. Jis aprašė jį knygoje. O, duokit man 14

1 diena


tą knygą! Bet kokia kaina duokit man Dievo knygą! Tebūsiu aš atsidavęs vienai knygai.“ Džonas Veslis ( John Wesley)

Faktai apie Bibliją

Žodis Biblija reiškia „knygos“. Knygų yra 66, jas sudaro 1189 skyriai (karaliaus Jokūbo Biblijos vertime), 31 102 eilučių ir 775 000 žodžių! Biblija buvo parašyta per 1500 metų laikotarpį. Seniausia Biblijos knyga yra Jobo knyga, jos autorius nėra žinomas. Bibliją rašė daugiau kaip keturiasdešimt įvairiausių profesijų autorių – karaliai, valstiečiai, filosofai, palapinių meistrai, piemenys, žvejai ir mokslininkai. Ji buvo parašyta trijuose žemynuose (Azijoje, Afrikoje ir Europoje) ir trimis kalbomis (hebrajų, aramėjų ir graikų). Biblijoje yra daugiau nei 1200 pažadų, beveik 6500 paliepimų ir daugiau kaip 8000 pranašysčių. Nors Bibliją parašė žmonės, jos autorius neabejotinai yra pats Dievas. Tai jo pasakojimas. Viduriniame Biblijos skyriuje, vidurinėje eilutėje (Ps 118, 8) užrašyta pagrindinė Biblijos tema: „Geriau ieškoti pagalbos pas VIEŠPATĮ, negu pasitikėti žmonėmis.“ Jei norite sužinoti, ką Dievas pasakė apie maldą ar tikėjimą, turite šaltinį, kuriame kiekvienai temai atskirai skirta apie 500 Biblijos eilučių. Jei norite sužinoti, ką Dievas turi pasakyti apie pinigų, turto ir nuosavybės valdymą, Biblijoje yra 700 eilučių, kuriose tiesiogiai kalbama apie pinigus, iš viso 2350 eilučių, kuriose minimi pinigai, turtas ir nuosavybė. Jei klausydamiesi pamokslininko pamanėte, jog Biblijoje daugiausia kalbama apie aukojimą (Bažnyčiai), nagrinėdami šiuos keturiasdešimt biblinių pamąstymų, būsite palaiminti, nustebinti ir padrąsinti. Dėmesį pritraukia vien tokių Biblijos eilučių gausa, nes akivaizdu, jog Dievui žinomos finansinėje srityje slypinčios pagundos. Tačiau Šventajame Rašte atskleista Dievo išmintis padės jums išvengti daugybės finansinių spąstų. 1 diena

15


„Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos.“ Jok 1, 18

Atskleista Dievo finansų sistema

Antrojo laiško Timotiejui 3 skyriaus 16 eilutėje parašyta: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.“ Atkreipkite dėmesį, kad Biblijoje sakoma, jog visas Raštas, o ne jo dalis. Tikėjimu priimame Jėzų Kristų kaip Gelbėtoją. Jei mūsų išgelbėjimas susijęs tik su amžinybe, kodėl, užuot ėję į dangų, gyvename šiame pasaulyje? Ogi todėl, kad mūsų tikslas šiame pasaulyje yra skleisti tikėjimą ir gyventi taip, kaip patinka Jėzui. Mūsų tikroji dvasinė būklė ir tai, kaip tvarkome savo pinigus bei turtą, tarpusavyje glaudžiai susiję. Yra įvairių sričių, kuriose galime abejoti, tačiau mums nereikia spėlioti, kaip tvarkyti savo finansus pagal Dievo valią, nes šiuo klausimu Biblijoje viskas labai aiškiai pasakyta. Biblijoje išdėstyta Dievo finansų sistema skiriasi nuo pasaulietinės, vienas iš svarbiausių skirtumų yra tai, kad Dievo ekonomika veikia ten, kur neveikia pasaulio. Remiantis Dievo ekonominiu požiūriu, palaiminčiau duoti, o ne imti. Dievas daug žada už klusnumą, ir ypač finansinėje srityje, tai pamatysime studijuodami šiuos skaitinius.

Malda

„Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.“ Ef 6, 17

t

Dėkoju Tau, Tėve, kad per Bibliją, užrašytą žodį, visais laikais per amžius kiekvienam kalbi su meile, viltimi ir konkrečiai. Tavo rūpinimasis kiekvienu mano kasdienio gyvenimo klausimu, taip pat ir tuo, kaip valdau savo finansus, kelia susižavėjimą. Noriu pažinti Tavo finansinius principus ir jais vadovautis savo gyvenime. Pažadink many Tavo žodžio alkį, atverk ausis, kad girdėčiau, ir duok uolią širdį, kad paklusčiau ir savo kelius iškeisčiau į Tavosios karalystės kelius. Jėzaus vardu meldžiu. Amen. 16

1 diena


2 diena Dievo dalis ir mūsų dalis Auksas yra vertės matas, brangusis metalas. Per amžius įvairiose kultūrose, taip pat ir Vakarų, auksas laikomas saugia investicija. Apskaičiuota, kad šioje žemėje yra tik penki milijardai uncijų aukso. Kiek tai būtų? Įsivaizduokite dvidešimties metrų kubą (tokius du kubus galima būtų sutalpinti pusėje futbolo aikštės) – tiek vietos tereikia viso pasaulio auksui sutalpinti. Penki milijardai uncijų, beveik visos jos laikomos užrakintos banko seifuose. Kam priklauso visas šis auksas? Kas tikrasis jo savininkas?

Viskas priklauso Dievui

Metraščių pirmosios knygos 29 skyriuje 11–12 eilutėse parašyta: „<...> Tau priklauso visa danguje ir žemėje. Viešpatie, Tavo yra karalystė ir Tu esi valdovas virš visko.“ Visi – ir Ps 24, 1, ir Įst 10, 14, ir apaštalas Paulius 1 Kor 10, 26 – liudija, kad „Viešpačiui priklauso žemė ir kas tik ant žemės“. Kun 25, 23 ir Ps 50, 10–12 pasakyta, kad Dievui priklauso žemė, galvijai ir paukščiai, o Pirmojo laiško korintiečiams 6 skyriaus 20 eilutėje apaštalas Paulius sako: „Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo.“ Pranašo Agėjo knygos 2 skyriaus 8 eilutėje aiškiai pasakyta, kad Dievui priklauso visas auksas. Faraono Tutanchamono laikais buvo manyta, kad po mirties visus turtus galima pasiimti su savimi, bet Pirmojo laiško Timotiejui 6 skyriaus 7 eilutėje pasakyta: „Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime.“ 2 diena

17

„Pasaulis klausia, kas priklauso žmogui. Dievas klausia, kaip žmogus naudoja tai, kas jam duota. Kaip naudojate pinigus, parodo jūsų požiūrį į Dievą. Mes būsime teisiami pagal savo ištikimybę Kristui pinigų, gabumų ir turtų, kurie buvo mūsų žinioje, atžvilgiu.“ Ervinas V. Luceris (Erwin W. Lutzer), bažnyčios „Moody“ pastorius


Apaštalas Paulius aiškiai pasakė, kad tai, kas lieka numirus, niekur neperkeliama.

Dievo teisės į nuosavybę pripažinimas

Mūsų visuomenės ir įstatymų pagrindas yra nuosavybės teisė ir atsakomybė, t. y. tai, ką turime, kas mums priklauso. Kad pripažintume Dievo teisę į nuosavybę, mums reikia pakeisti mąstyseną, o tai užtrunka, nes supratus Dievo žodį smegenys siunčia dvasinius impulsus į širdį. Dievo teisės į nuosavybę pripažinimas yra pagrindinė pasitenkinimo esama padėtimi dalis. Jei manote, kad jums priklauso tam tikras turtas, tą turtą supančios aplinkybės turės įtakos jūsų požiūriui.

Dievas – mūsų aprūpintojas

Evangelijoje pagal Matą teigiama, jog Viešpats žada patenkinti mūsų reikmes: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33). Koks tas Viešpaties rūpestis? Viešpats žada patenkinti pirmojo būtinumo poreikius, tokius kaip maistas, apranga ir pastogė. Mūsų norai – poreikius pranokstantys troškimai. „Tavo, Viešpatie, yra didybė ir galybė, ir pergalė, ir šlovė, ir išaukštinimas, nes Tau priklauso visa danguje ir žemėje. Viešpatie, Tavo yra karalystė ir Tu esi valdovas virš visko. Iš Tavęs ateina turtai ir garbė, Tu viskam karaliauji. Tavo rankoje yra jėga ir galybė, Tu gali išaukštinti ir suteikti stiprybės.“ 1 Met 29, 11–12

Mūsų dalis

Esame prievaizdai – turime valdyti tai, kas priklauso Dievui. Dievas įpareigojo mus būti jo prievaizdais: „Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai“ (Ps 8, 6). Mes pašaukti patikimai valdyti viską, kas mums duota, kaip pavaizduota palyginime apie talentus (Mt 25, 14–15). Dievas reikalauja, kad mes patikimai elgtumėmės su visais savo pinigais, turtu ir nuosavybe.

Būti patikimiems

Patarlėje apie apsukrųjį prievaizdą (Lk 16, 1–2) sakoma: „Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie 18

2 diena


tave šnekant?! Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu.’“ Ši ištrauka pamoko dviejų dalykų. Pirma, turto švaistymas ar netinkamas jo valdymas gali iškilti į aikštę ir užtraukti gėdą. Antra, Dievas gali pašalinti mus iš prievaizdo pareigų, jei niekais leisime tai, ką jis mums davė. Jei mes patikimi mažuose dalykuose, Dievas žino galįs patikėti aukštesnes pareigas. Smulkmenos yra smulkmenos, bet būti patikimam smulkmenose yra didelis dalykas.

Charakterio ugdymas

Dievas naudoja pinigus mūsų charakteriui išgryninti. Deividas Makonagis (David McConaughy) knygoje „Pinigai – kartus išmėginimas“ („Money the Acid Test“, 1918) rašo: „Pinigai – elementariausias iš laikinų dalykų – susiję su nepaprastomis ir amžinomis pasekmėmis. Nors viskas vyksta gan nesąmoningai, bet tai, kaip juos įgyjame, taupome, leidžiame ir duodame, formuoja mus. Pinigų panaudojimas nulemia jų poveikį – palaimą ar prakeiksmą. Žmogus tampa pinigų šeimininkas arba pinigai tampa žmogaus šeimininku. Viešpats naudoja pinigus kaip priemonę, kad ištirtų mūsų gyvenimą ir kad mus į save panašius padarytų.“

Malda

Joz 1, 8

t

„Tau priklauso visa, kas danguje ir žemėje. O VIEŠPATIE, Tau priklauso karalystė ir Tu esi valdovas virš visko.“ Visko! Tai reiškia mano namų, drabužių, automobilio, pinigų. Kaip stipriai esu įsitvėręs į juos manydamas, kad jie priklauso man. Atleisk man už pernelyg didelį pasitikėjimą savimi, Dieve Tėve. Juk jie priklauso Tau ir iš Tavęs, tik iš Tavęs 2 diena

„Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis.“

19

„O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome.“ (Ef 3, 20)


atėjo. Atleisk, kad visą laiką niekais leidau, kas Tavo duota, kad aplaidžiai, savanaudiškai valdžiau Tavo karalystės turtą. Paleidžiu visa, į ką laikiausi įsikibęs, nes viskas priklauso Tau. Dėkoju už šį apreiškimą. Ir toliau keisk mano mąstymą šiuo itin svarbiu klausimu, kad mano praktiniai veiksmai būtų kaip patikimo prievaizdo. Ugdyk tokį mano charakterį. Juk dabar Tu esi Viešpats. Amen.

20

2 diena

M. LLoydbottom "Skaitiniai apie pinigus"  

„Skaitiniai apie pinigus“ palydės jus į 40 dienų kelionę ir atskleis pinigų, turto ir nuosavybės tvarkymo biblinius principus. Kiekvieną die...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you