Page 1

VANDENIU IR P�SÈIOMIS

Juozas Čepelė

PO RYT� LIETUV¥

9 1

ma

tų u r rš


ŽEMĖLAPIŲ SKAIDYMO SCHEMA

1 žemėlapis . . . . 8 psl. 2 žemėlapis . . . 14 psl. 3 žemėlapis . . . 26 psl. 4 žemėlapis . . . 30 psl. 5 žemėlapis . . . 32 psl.

6 žemėlapis . . 36 psl. 7 žemėlapis . . 40 psl. 8 žemėlapis . . 44 psl. 9 žemėlapis . . 48 psl. 10 žemėlapis . . 58 psl. 11 žemėlapis . . 70 psl. 12 žemėlapis . . 80 psl. 13 žemėlapis . . 90 psl. 14 žemėlapis . . 96 psl.


7

40

44


PO LABANORO REGIONINĮ PARKĄ KELIONĖS VANDENIU

8 maršrutas

7

Molėtų ežerai (Stirniai, Baltieji ir Juodieji Lakajai, Siesartis, Kirneilis, Bebrusai) (žr. 7 žemėlapį). Trasos ilgis – 60 km, kelionės trukmė – 6 d. Sezonas: gegužė–rugsėjis. Maršrutas eina Molėtų rajonu, Labanoro regioniniu parku. Žygio pradžia – Stirnių ežeras. Prie jo patogiausia patekti iš Molėtų. Plaukiant nuomotais laiveliais, galima susitarti, kad juos nuvežtų prie Taitiškių kaimo (7 km nuo Molėtų Labanoro keliu, po to 2 km į kairę). Prie jo (į pietus, dešinėje kelio pusėje) prasideda didelis (891 ha) Stirnių ežeras. Plaukiant nuosavais laiveliais iš Molėtų juos patogiau nusivežti Labanoro autobusu už 0,5 km nuo Stirnių kaimo ir išlipus prie Stirnės upelio nuplaukti jais 1,5 km prieš srovę iki Stirnių ežero. Stirnių ežero ilgis – 9 km, plotis – 2,3 km, vidut.

gylis – 6,3 m, kranto linijos ilgis 33,7 km. Krantai labai vingiuoti, iki 25 m aukščio, daug kur pelkėti, ypač pietiniai; šiaurėje sausiau ir yra miško. 7 salos (didžiausia – Bakosa). Vakarinėje ežero dalyje į jį įsiterpia ilgas pusiasalis. Šiaurinėje pakrantėje yra trumpalaikio poilsio aikštelė. Pietrytinėje pakrantėje yra Stirnių ir Pagraužės stovyklavietės. Ežeras labai gražus. Apiplaukus pakrantes, grįžtama į Stirnės ištaką. Iš čia pasiekiamas Molėtų–Labanoro kelias, o toliau per seklius pelkėtus Tramio I

Labanoro regioninio parko direkcija Labanoras, LT-18235 Švenčionių r. Tel. (8~387) 47142; www.labanoroparkas.lt Molėtų turizmo ir informacijos centras Inturkės g. 4, Molėtai Tel. (8~383) 51187 Molėtų autobusų stotis Vilniaus g. 2, Molėtai Tel. (8~383) 51333 Labanoro girininkija Labanoras, LT-18205, Švenčionių r. Tel. (8~387) 47138 Mindūnų kempingas Kamužės k., Mindūnų sen., LT-33166 Molėtų r. Tel. (8~606) 11317 Kempingas „Papartis“ Pabebrusės k., Inturkės sen., LT-33211 Molėtų r. Tel. (8~698) 20016

Baltieji Lakajai

41


8

Dvikamienė pušis prie Ščiurio

Rudesos kapinių koplyčia

42

PO LABANORO REGIONINĮ PARKĄ ežerėlį, Tramio upelį ir Tramio II ežerėlį, Stirnės upeliu pro Antalakajos kaimą įplaukiama į Baltųjų Lakajų ežerą. Bendras Stirnės ir Tramio upelių ilgis – 6,4 km. Čia yra lieptų, užžėlusių atkarpų, o sausymečiu plaukti sunku (tam ir žygis). Nuo Tramio I iki Baltųjų Lakajų laivelius, o ypač valtis, kai kur tenka panėšėti krantu. Iš Baltųjų Lakajų ežero Stirnės žiotys (jei Stirnės upeliu norima nuplaukti atgal į Stirnių ežerą) sunkiai pastebimos, nes jas užstoja siaurutės įlankėlės. Baltieji ir Juodieji Lakajai – vieni gražiausių Lietuvos ežerų. Baltųjų Lakajų ilgis – 8,6 km, plotis – 1,3 km, vidut. gylis – 13,6 m, kranto linijos ilgis – 24,5 km. 3 salos. Įplaukę į ežerą, pasukame į kairę. Šiaurės rytiniame ežero krante, prie Kamažės įlankos, yra stovyklavietė. Nuostabūs pakrančių vaizdai: žemėlapyje prie Baltųjų Lakajų pažymėta bent penketas regyklų. Pro 150 m pločio ir 1,5 m gylio Pertenio sąsiaurį (prižėlusį nendrių) patenkame į Juodųjų Lakajų ežerą. Juodųjų Lakajų ežero ilgis – 6,2 km, plotis – 1,2 km, vidut. gylis – 8,2 m. Kranto linija – 20,3 km ilgio, labai vingiuota. Krantai daugiausia sausi, apaugę mišku. Miške daug mėlynių, žemuogių, aviečių, grybų. 8 salos. Atabradas siauras, smėlė-

tas. Apiplaukus 3 km ilgio Ščiurio pusiasalį (jame yra trumpalaikio poilsio aikštelė), randama siaura sąsmauka (pervalka), kuria laiveliai pernešami atgal į Baltųjų Lakajų ežerą. Beje, prieš keliantis pervalka, Juodųjų Lakajų ežero įlankos gale galima pamatyti Kertuojos dvikamienę pušį – gamtos paminklą. Plaukiant Baltųjų Lakajų ežero pietine pakrante į vakarus, pasiekiama aukšta graži Beržinės sala. Ežero sąsiaurio abiejuose kyšuliuose – regyklos. Vakariniame krante prie Rudesos kaimo yra trumpalaikio poilsio aikštelė, regykla. Rudesos kapinių koplyčia (pastatyta XVIII a. II pusėje) ir varpinė (pastatyta XIX a. II pusėje) – liaudies architektūros paminklai. Grįžtant plaukiama šiaurės vakarų pa-


8

PO LABANORO REGIONINĮ PARKĄ krante iki Kamužės įlankos. Prie jos – regykla, šiauriniame krante – stovyklavietė. Netoliese, Mindūnų kaime, yra žvejybos muziejus. Už jų, praplaukus tiltelį, Kamužio 250 m ilgio protaka patenkame į mažytį Kamužėlio ežerėlį. Iš jo laiveliai per slenkstį (arba taku) perkeliami į Siesarčio ežerą. Siesarčio ilgis – 7,4 km, plotis – 1,8 km, vidut. gylis – 10,4 m. Kranto linijos ilgis – 32 km. Krantai labai vingiuoti, 2 dideli pusiasaliai; yra miškingų, pelkėtų ir aukštų kranto ruožų. 5 salos, iš kurių didžiausia – 1,2 km ilgio Birutės sala. Plaukiant pietine pakrante ežero įlankėlėje randame 100 m ilgio protaką į Gulbio ežerėlį. Iš jo reguliuotu 1,5 km ilgio Kirneilės upeliu prieš nestiprią srovę patenkama į Kirneilio ežerą. Jis nedidelis (1,42 km ilgio, 0,85 km pločio, 15 m gylio, kranto linijos ilgis 5,15 km). Pakeliui tenka įveikti Molėtų–Inturkės kelio tiltą. Iš Kirneilio ežero 150 m ilgio protaka patenkama į Bebrusų ežerą. Jo ilgis – 5 km, plotis – 2,6 km, vidut. gylis – 7,3 m, kranto linijos ilgis – 18,2 km. Ežeras turi tris didelius atsišakojimus. Krantai įvairūs – aukšti, pelkėti, apaugę miškais. 3 salos. Atabradas ir salų pakrantės smėlėtos. Vasarą vandens skaidrumas iki 4,3 m. Šis ežeras vadinamas turistų „Meka“, aplink jį pristatyta įvairių orga-

nizacijų poilsio namų (ežeras arti Molėtų ir patogaus kelio), todėl pakrantės gerokai užterštos. Turistams žinotina: sklypų savininkai neturi teisės užtverti savo teritoriją taip, kad neliktų priėjimo prie pakrantės (ir dar laikyti palaidus šunis)! Kirneilio ir Bebrusų ežerai į Labanoro regioninį parką neįeina. Tuo pačiu keliu iš Bebrusų grįžtame į Siesarčio ežerą. Jo šiauriniame krante yra stovyklavietė, regykla ir trumpalaikio poilsio aikštelė. Plaukiantiems nuomotais laiveliais maršrutą geriausia baigti išlipus iš Kirneilės upelio prie Molėtų–Inturkės kelio. O plaukiantiems nuosavais laiveliais, jei atvykimo laikas nesiderina su Pabradės–Molėtų autobuso tvarkaraščiu (jį reikia sužinoti iš anksto Molėtų ar Pabradės autobusų stotyse), gali tekti įveikti dar vieną nelengvą kelio atkarpą. Plaukiame Siesarčio ežero šiaurės vakaruose vingiuojančia ilga įlanka; iš jos ties Juodiškės kaimu įplaukiama į 3 m pločio Siesarties upelį ir juo plaukiama apie 0,5 km iki Vilniaus–Utenos plento tilto. Paskui, persinešus laivelius per aukštą plento sankasą, apie 1 km plaukiama iki 1,45 km ilgio Pastovio ežerėlio. Jo krante pamačius pirmuosius namus, išlipama. Ant kalniuko – Molėtų autobusų stotis. Čia ir baigiamas žygis.

Mindūnų žvejybos muziejus Mindūnai, Molėtų r. Tel. (8~687) 01795

Baidarių nuoma Baidarių bazė Kiškių k., LT-30213 Ignalinos r., Tel. (8~652) 95759; www.baidariu-baze.lt

43


Leidykla „Alma littera“ pradeda leisti seriją knygų kelionių po Lietuvą mėgėjams. Pirmoji jų – patyrusio keliautojo Juozo Čepelės „Vandeniu ir pėsčiomis po Rytų Lietuvą“. Joje aprašyta 19 pėsčiųjų ir vandens maršrutų po Rytų Lietuvą, bet norint galima tuos maršrutus ir keisti, ilginti arba trumpinti, skaidyti į kelias dalis. Knygoje nurodyta apytikrė kelionės (kartais atskirų maršruto dalių) trukmė, svarbiausios kelio gairės ir atstumai, siūlomų aplankyti vietų gamtiniai ypatumai, svarbesni pakeliui esantys kultūrinio paveldo objektai. Kiekvienam maršrutui parūpinti gana smulkūs (1:75 000–1:150 000 mastelio) žemėlapiai, pateikta nemažai fotografijų. Gausu praktinės informacijos: nurodyti Rytų Lietuvos rajonų turizmo informacijos ir lankytojų centrų, regioninių parkų direkcijų, laivelių nuomos punktų, autobusų ir geležinkelio stočių, muziejų, miškų urėdijų adresai, telefonai, interneto tinklalapiai. Ši knyga bus ypač paranki ir naudinga tiems, kurie pasirinktuoju maršrutu keliauja pirmą kartą.

Tapkite Knygų klubo nariu! • Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį • Naujausios ir populiariausios knygos • Ypatingi pasiūlymai • Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą Informacijos teiraukitės nemokamu tel. 8 800 200 22 www.knyguklubas.lt

ATRASK LIETUVĄ!

VandeniuIrPesciomisCDB  

RYT� LIETUV¥ VANDENIU IR P�SÈIOMIS m aršru tų Juozas Čepelė 6 žemėlapis . . 36 psl. 7 žemėlapis . . 40 psl. 8 žemėlapis . . 44 psl. 9 žemėla...