Page 1

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS komplektą IV klasei sudaro:

Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

Pratybų sąsiuviniai Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga Pirmoji dalis Antroji dalis Trečioji dalis

Testai

Papildomos užduotys

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis IV klasei Pirmoji knyga

Vadovėlis

Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Apsilankyk www.knyguklubas.lt • Rasi naujausių knygų • Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai • Dalyvausi diskusijose www.sokvadoveliai.lt

Matematikos vadovėlis

1

4


TURINYS 6

SKAIČIAI IKI 1000. AŠ – KETVIRTOKAS

8

KARTOJIMAS. MATEMATIKOS ŠALYJE

10

SUDĖTIS IKI 1000. NUO ŽIEDO ANT ŽIEDO

12

ATIMTIS IKI 1000. KAS PAMETĖ PASAGĄ?

14

DAUGYBA IKI 1000. ATMINTIES SODE

16

DALYBA IKI 1000. AR ŽINAI, KAD ...

18

MATAI IR MATAVIMAI. TIES IŠNYKIMO RIBA

20

LAIKO SKAIČIAVIMAS. GERVIŲ ŠOKIS

22

LAIKO SKAIČIAVIMAS. LAIKAS NELAUKIA

24

GEOMETRINĖS FIGŪROS. PASIDARYK PATS

26

APSKRITIMAS IR SKRITULYS. KAS SUKASI RATU?

28

PERIMETRAS. GEOMETRIJOS APYGARDA

30

PLOTAS. KNYGŲ MUGĖ

32

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

34

SKAIČIAI IKI 10 000. AFRIKOS BANKE

36

SKAIČIAI IKI 10 000. SKAIČIŲ NAMAI

38

SUDĖTIS IKI 10 000. TOLI NUO NAMŲ

40

SUDĖTIS IKI 10 000. BŪK SAUGUS

42

ATIMTIS IKI 10 000. MOKSLIUKŲ ŠĖLSMAS

44

ATIMTIS IKI 10 000. MANO ŠVENTĖ

46

DAUGYBA IKI 10 000. NEPAPRASTA DOVANA


48

DAUGYBA IKI 10 000. RENKUOSI PATS

50

DALYBA IKI 10 000. NORIU MOKĖTI ...

52

DALYBA IKI 10 000. PAGYRŪNAS KARLSONAS

54

DAUGYBA IR DALYBA IKI 10 000. SPRENDŽIU IR TIKRINUOSI

56

VEIKSMAI IKI 10 000. IR MERGAITĖMS, IR BERNIUKAMS

58

VEIKSMAI IKI 10 000. IR SVEIKIAU, IR TAUPIAU

60

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

62

PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. VAIDUOKLIŲ SĄSKRYDIS

64

PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. KAUKŲ DALYBOS

66

PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. DRAUGE SU KAUKAIS

68

DEŠIMTAINĖS TRUPMENOS. ATVĖRUS ŽAISLŲ SKRYNIĄ

70

DEŠIMTAINĖS TRUPMENOS. NUO GIMIMO ...

72

DEŠIMTAINĖS TRUPMENOS. IKI SENATVĖS ...

74

DEŠIMTAINĖS TRUPMENOS. GĖLIŲ APSUPTY

76

MATINIAI SKAIČIAI. MEDŽIŲ PASLAPTYS

78

MATINIAI SKAIČIAI. RENGIAMĖS SPEKTAKLIUI

80

MATINIAI SKAIČIAI. PAIŠDYKAUKIME

82

MATINIAI SKAIČIAI. SKAIČIUOJU IR ŽAIDŽIU

84

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

86

PASITIKRINK, AR MOKI


SkAIČIAI IkI 10 000

10 ∙ 1000 = 10 000

AFRIkoS bANkE 1

• Kiek afrikatų turi kiekvienas plėšikas? • Kiek afrikatų plėšikai pametė?

2

Iš kurių skyrių sudarytas kiekvienas skaičius? Perskaityk skaičius. Skaičių skyriai Tūkstančių dešimtys

1

Tūkstančių vienetai

Šimtai

Dešimtys

Vienetai

3

5

3

4

7

0

0

8

0

0

0

0

1

0

0

0

• Kiek valandų Mikė miegojo? • Ar ramus buvo jo miegas? Kodėl?

34


3 10 ∙ 1000 = 10 000 Dešimt tūkstančių

4

Parašyk iš eilės skaičius: a) nuo 4009 iki 4015; b) nuo 7895 iki 7901;

5

Pasakyk: a) skaičiaus 1752 vienetų skaitmenį; b) skaičiaus 8473 dešimčių skaitmenį; c) skaičiaus 9351 šimtų skaitmenį; d) skaičiaus 3544 tūkstančių vienetų skaitmenį.

6

Parašyk šiuos skaičius skaitmenimis: a) septyni tūkstančiai du; b) du tūkstančiai septyniolika; c) šeši tūkstančiai du šimtai devyni.

7

a) Parašyk šiuos skaičius didėjimo tvarka: 7903, 6910, 3999, 1010, 1101, 10 000, 999. b) Parašyk šiuos skaičius mažėjimo tvarka: 8405, 1000, 5005, 9600, 379, 3079, 10 000. c) Pastebėk dėsningumą ir pratęsk: 8200, 8400, 8350, 8550, 8500, ..., 9000.

8

3000 + 300 + 20 + 2 7000 + 500 + 80 + 8 8000 + 800 + 80 90 + 5 + 1000 + 900

c) nuo 9992 iki 10 000.

1 + 100 + 4000 + 30 5000 + 2 + 400 + 10 80 + 2000 + 2 + 200 1000 + 1 + 10 + 300

RIEŠUTUko klUbAS Dviejuose maišuose buvo po 5000 afrikatų. Plėšikas Tuščiagalvis pasiėmė iš pirmo maišo keletą tūkstančių afrikatų, o plėšikas Godulys iš antro maišo – tiek, kiek jų buvo likę pirmame maiše. Kiek afrikatų liko abiejuose maišuose?

35


SkAIČIAI IkI 10 000 SkAIČIŲ NAMAI 1

Kokius skaičius rodo rodyklės?

3000

2

3

3400

Parašyk gretimus skaičius.

6000 <

4280 >

< 7400 <

3420 <

3100 >

< 8000 <

3010 <

2790 >

< 2990 <

Kuriam skaičiaus skyriui priklauso pabrauktas skaitmuo? 4386

5270

6512

2312

6903

9017

5050

4541

9634

1529

4

a) Skaičiuok po 100 nuo 7400 iki 8200. b) Skaičiuok po 100 nuo 6200 iki 5800.

5

Pratęsk skaičių seką, pasakydamas dar tris skaičius:

a) 2340, 2350, 2360, b) 7630, 7620, 7610, c) 5006, 5004, 5002, d) 3997, 3998, 3999,

36

...; ...; ...; ...


6

Iš duotų skaitmenų sudaryk didžiausią ir mažiausią keturženklį skaičių.

3

9 1

5 6

0 2

6 7

0 0

8 7

6 1

4

• Didžiausi skaičiai: 9631, ... • Mažiausi skaičiai: 1369, ...

7

a) Kiek gausi, kai prie didžiausio triženklio skaičiaus pridėsi 1? b) Kiek gausi, kai prie didžiausio keturženklio skaičiaus pridėsi 1? c) Iš mažiausio keturženklio skaičiaus atimk didžiausią triženklį skaičių.

8

Skaičių užrašyk skyrių suma.

7542 = 7000 + 500 + 40 + 2 = ... 4315 = ... 8493 = ...

9

9018 = ... 1302 = ... 2096 = ...

Surašyk šiuos skaičius didėjimo tvarka: a) 3968, 3986, 8369, 9836, 9683, 9863, 6983; b) 2542, 2452, 2254, 5224, 4522, 2245, 5242.

RIEŠUTUko klUbAS Sąsiuvinyje apskaičiuok mažiausio penkiaženklio ir didžiausio triženklio skaičiaus skirtumą.

37


SUDĖTIS IkI 10 000

T VŠ D V

4531

+2147

TolI NUo NAMŲ 1

6678

Sudėk. 2000 + 3 2000 + 30 2000 + 300 2000 + 3000

2

3

420 + 3254 307 + 7052

6000 + 1 6000 + 10 6000 + 100 6000 + 1000

3000 + 200 + 50 + 7 1000 + 100 + 70 + 4

60 + 6000 + 700 + 2 30 + 2000 + 100 + 9

600 + 5 + 20 + 1000 300 + 1 + 10 + 4000

5 + 8000 + 300 + 40 9 + 2000 + 400 + 10

7 + 70 + 300 + 3000 6 + 20 + 500 + 5000

Apskaičiuok sumą.

1240 + 2351 3500 + 148

38

5000 + 2 5000 + 20 5000 + 200 5000 + 2000

36 + 5142 28 + 4511 1055 + 5501 6004 + 2305

6231 + 1468 4500 + 2401


4

a) Tėčio dviratis kainavo 1230 Lt, mamos – 1120 Lt, o jų sūnaus – 440 Lt. Kiek kainavo visi trys dviračiai? b) Ar galėjo berniukas per pusmetį susitaupyti pinigų dviračiui, jei kas mėnesį seneliai jam duodavo 70 Lt?

5

3 km

500 m

Rita su broliu nuvažiavo nuo namų 3 km, o Kasparas su sesute – 500 m toliau. Kiek metrų nuo namų nutolo Kasparas su sesute?

6

+ 3000 2000

+ 5200 1420

+ 2834 3145

+ 6350 429

+ 7124 73

7

Skaičius 2340 ir 4123 padidink: a) dviem vienetais; b) dviem dešimtimis; c) dviem šimtais; d) dviem tūkstančiais.

8

Kiek trūksta iki 10 000? 10 000 = 7000 + 10 000 = 1000 + 10 000 = 10 000 =

70 + 60 +

+ 2316 5482

Pasitikrink. 9700

10 000 = 500 + 10 000 = 300 + 10 000 = 10 000 =

3000

9996

2+ 4+

9500

9000

9998

9930

9940

RIEŠUTUko klUbAS Koks skaičius turėtų būti ant paskutinio akmens?

6

11

15

18

20

39


DAUGYbA IkI 10 000

Lengviau

RENkUoSI PATS 1

2

3

43 ∙ 2 430 ∙ 2 4300 ∙ 2

22 ∙ 4 220 ∙ 4 2200 ∙ 4

12 ∙ 4 120 ∙ 4 1200 ∙ 4

32 ∙ 3 320 ∙ 3 3200 ∙ 3

× 221 4

× 302 3

× 123 2

× 423 2

× 230 3

× 234 2

× 4132 2

× 2009 4

× 3210 3

× 1051 5

× 2306 3

× 1009 7

4

Viename traukinio vagone yra 136 vietos. Kiek vietų bus: a) 5 tokiuose pat vagonuose; b) 7 tokiuose pat vagonuose?

5

Apskaičiuok sandaugą, kai vienas daugiklis yra 9, o kitas – 100 vienetų didesnis.

6

Apskaičiuok skaitinių reiškinių reikšmes. (800 – 440) ∙ 7

48

21 ∙ 3 210 ∙ 3 2100 ∙ 3

1555 + 760 ∙ 8

Pasitikrink. 7635

2520


Sunkiau

1

2

3

4

16 ∙ 2 160 ∙ 2 1600 ∙ 2

25 ∙ 3 250 ∙ 3 2500 ∙ 3

24 ∙ 4 240 ∙ 4 2400 ∙ 4

18 ∙ 2 180 ∙ 2 1800 ∙ 2

35 ∙ 2 350 ∙ 2 3500 ∙ 2

× 309 3

× 170 6

× 231 4

× 227 3

× 334 4

× 290 3

× 4135 3

× 2433 5

× 1350 4

× 1193 6

× 1432 3

× 1572 3

a) Iki pietų parduota 80 bilietų suaugusiesiems ir 209 bilietai vaikams. Už kiek litų parduota bilietų iki pietų? b) Po pietų parduota 350 bilietų vaikams ir 90 bilietų suaugusiesiems. Už kiek litų parduota bilietų po pietų? c) Kelių asmenų šeima važiavo traukiniu, jei už bilietus ji sumokėjo 27 Lt?

5

Skaičių 3501 ir 803 skirtumą padidink 3 kartus.

6

Apskaičiuok skaitinių reiškinių reikšmes. 234 ∙ 3 – 357

10 000 – 670 ∙ 8

Bilietas suaugusiajam 7 Lt Bilietas vaikui 3 Lt

Pasitikrink. 345

4640

RIEŠUTUko klUbAS Pasimetė keturi daugybos ženklai. Surask jų vietas. Sąsiuvinyje parašyk teisingą lygybę.

2 0 3 1 0 2 3 = 3600

49


kARToJIMAS

RIEŠUTĖlIŲ DERlIUS Pasirink riešutėlius ir skaičiuok taškus!

Augustės mama per 4 savaites uždirbo 1500 Lt. Kiek ji uždirbo per vieną savaitę? Devynios vaizdajuostės kainuoja 126 Lt. Matas nusipirko 4 tokias vaizdajuostes. Kiek jis sumokėjo už pirkinį?

Sudėk. + 437 + 605 875 996 + 2438 1509

Atimk. – 7000 – 6203 2250 3409 – 4827 1956

60

– 9103 7992

+ 7004 2098


a) Surašyk šiuos skaičius didėjimo tvarka: 2134, 2143, 2130, 2140, 2400, 2314, 2403, 2413. b) Surašyk šiuos skaičius mažėjimo tvarka: 8099, 8909, 8990, 9809, 9908, 9089, 8090, 8998.

Sudaugink. × 587 4

× 396 7

× 809 9

× 458 8

Padalyk. 256 8 420 3

2450 7 3208 4

8307 9

Apskaičiuok skaitinių reiškinių reikšmes. 6504 + 665 : 5 10 000 – 6173 + 1084 (5610 – 4082) : 4 854 ∙ 4 : 2

61


Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS komplektą IV klasei sudaro:

Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

Pratybų sąsiuviniai Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga Pirmoji dalis Antroji dalis Trečioji dalis

Testai

Papildomos užduotys

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis IV klasei Pirmoji knyga

Vadovėlis

Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Apsilankyk www.knyguklubas.lt • Rasi naujausių knygų • Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai • Dalyvausi diskusijose www.sokvadoveliai.lt

Matematikos vadovėlis

1

4

Matematika 4 klasei  
Matematika 4 klasei  

Riesutas 4 klasei

Advertisement