Page 1

Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS komplektą III klasei sudaro:

Vadovėlis

Pratybų sąsiuviniai Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

Testai

Papildomos užduotys Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis III klasei Pirmoji knyga

Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis

1

3


TURINYS 6

SKAIČIAI IKI 100. VORO UŽDUOTYS

8

PINIGŲ SKAIČIAVIMAS. TREČIOKŲ KNYGYNAS

10

LAIKO SKAIČIAVIMAS. MANO KELIONĖ

12

SUDĖTIS IKI 100. LAPŲ PASLAPTYS

14

ATIMTIS IKI 100. RUDENS TAKU

16

DAUGYBA. KODĖL SUSIRGO LIŪTAS?

18

VEIKSMŲ TVARKA. RUDUO GIMTINĖJE

20 DALYBA. BIBLIOTEKOJE 22 METRAS IR CENTIMETRAS. PRIE UPELIO 24 GEOMETRINĖS FIGŪROS. RIEŠUTUKAS BRAIŽO 26 SIMETRIJA. RIEŠUTUKAS KERPA 28 GEOMETRINIAI KŪNAI. RIEŠUTUKAS STATO 30 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 32 DAUGYBA IŠ 6. SIAURUKO KAVINĖJE 34 DALYBA IŠ 6. VEŽIMO TEATRE 36 SKAIČIAUS PADIDINIMAS KELIS KARTUS. MANO LĖLĖS 38 DAUGYBA IŠ 7. MANO ALBUMAS 40 DALYBA IŠ 7. NEATRASTA MOKYKLA 42 SKAIČIAUS SUMAŽINIMAS KELIS KARTUS. PRASMINGA DIENA 44 SKLIAUSTAI. MĖNULIS TVARKDARYS 46 KIEK KARTŲ DAUGIAU, KIEK KARTŲ MAŽIAU? ŽINIŲ LOBYNUOSE 48 DAIKTŲ MASĖ. MOKAUSI SVERTI 50 STATISTIKA. SPALVOS APLINK MUS


52

KARTOJIMAS. MATEMATIKOS DĖLIONĖ

54

KARTOJIMAS. KURIU IR SPRENDŽIU

56

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

58

DAUGYBA IŠ 8. PERKŪNO AKMENYS

60 DALYBA IŠ 8. PRIE PUNTUKO 62

SKRITULYS IR APSKRITIMAS. ŽAIDŽIU IR MOKAUSI

64 APSKRITIMO CENTRAS IR SPINDULYS. SU VĖJELIU 66 PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. PASKUTINIS OBUOLYS 68 PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. PASIDALYKIME 70

PAPRASTOSIOS TRUPMENOS. LABORATORIJOJE

72

DAUGYBA IŠ 9. AKSESUARAI

74

DALYBA IŠ 9. MOKYTIS – SUNKU, MOKĖTI – SMAGU

76

CENTIMETRAS IR MILIMETRAS. MOKAUSI MATUOTI

78

DECIMETRAS. AUGU IR GUDRĖJU

80 ILGIO MATAI. AŠ JAU MOKU 82

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

84 KARTOJIMAS. STATISTIKA 86 KARTOJIMAS. MATAI IR MATAVIMAI 88 KARTOJIMAS. GEOMETRIJA 90 KARTOJIMAS. SKAITINIAI REIŠKINIAI 92

KARTOJIMAS. SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI

94 PASITIKRINK, AR MOKI


DAUGYBA IŠ 6

SIAURUKO KAVINĖJE

6 . 6 = 36 7 . 6 = 42 8 . 6 = 48 9 . 6 = 54

• Kiek vaikų sėdi prie vieno stalo; prie dviejų stalų; prie trijų stalų? • Kaip apskaičiavai?

a) Parink vaišes šešiems savo draugams ir apskaičiuok, kiek jos kainuos. b) Ar reikia derinti maistą? Kodėl?

32


Suskaičiuok ir pakartok. Ko dar nemoki, išmok. 1∙6= 2∙6= 3∙6= 4∙6= 5∙6=

6∙6= 7∙6= 8∙6= 9∙6= 10 ∙ 6 =

36 42 48 54

Pirmas daugiklis yra 6, o antras – 7. Apskaičiuok sandaugą.

šokoladas

Šokoladas su riešutais

šokoladas

2 Lt

4 Lt

6 Lt

a) Kiek kainuoja 6 plytelės pieninio šokolado? b) Kiek kainuoja 6 plytelės juodojo šokolado? c) Kiek kainuoja 6 plytelės šokolado su riešutais ir 2 plytelės juodojo šokolado? Apskaičiuok sandaugas. 6∙4 6∙7

6∙5 6∙3

6∙8 6∙2

6∙0 6∙9

5∙9 7∙6

Atlik veiksmus. 6∙6:4 6∙5:3

8∙4 9∙6

5∙7 3∙8 Pasitikrink.

40 – 4 ∙ 6 60 – 6 ∙ 0

35 + 6 ∙ 7 48 + 6 ∙ 8

9

16

10

60

77

96

Riešutuko klubas Į atskiras dėžes sudėti šie vaisiai: bananai, apelsinai, kriaušės, obuoliai ir mandarinai. Šalia apelsinų dėžės stovi tik kriaušių dėžė, o kriaušės yra tarp obuolių ir apelsinų dėžių. Kas yra trečioje dėžėje?

33


DALYBA IŠ 6

VEŽIMO TEATRE

• Pasakyk praleistus skaičius. • Susodink į 6 eiles po lygiai 60 vaikų; 54 vaikus; 48 vaikus; 36 vaikus. Po kiek vaikų yra kiekvienoje eilėje? • Kaip reikia elgtis teatre? Kodėl?

6 ∙ 5 = 30

6 ∙ 7=

30 : 5 = 30 : 6 =

8 ∙ 6 =

: 6= : 7=

: :

Išmok greitai padalyti. 6:6 12 : 6

34

24 : 6 36 : 6

30 : 6 54 : 6

48 : 6 60 : 6

42 : 6 18 : 6

= =

6 ∙ 9 = : :

= =


7 teatro bilietai kainuoja 42 Lt. Kiek litų teks mokėti už 1 bilietą?

Į 6 mokyklinius autobusus po lygiai susėdo 48 mokiniai. Jie vyko į vežimo lėlių teatrą. Po kiek mokinių buvo autobusuose?

Teatro bilietas

Autobuso bilietas suaugusiajam

Autobuso bilietas mokiniui

6 Lt

16 Lt

8 Lt

Kiek litų kainuos išvyka į teatrą keturių asmenų šeimai: dviem tėvams ir dviem vaikams? Atlik veiksmus. 30 : 6 ∙ 7 42 : 6 ∙ 5

54 : 6 ∙ 4 48 : 6 ∙ 5

60 : 6 ∙ 0 24 : 6 ∙ 9

18 : 6 ∙ 8 21 : 3 ∙ 6

100 – 24 : 6 90 – 60 : 6

48 + 12 : 6 70 – 6 : 1

Apskaičiuok ir su draugu pasitikrink. 70 – 36 : 6 72 – 42 : 6

37 + 54 : 6 28 + 48 : 6

Riešutuko klubas Kurios gėlės puokštei netinka?

35


SKAIČIAUS PADIDINIMAS KELIS KARTUS MANO LĖLĖS

4 lėlės

4 lėlės

2 lėlėmis daugiau

2 kartus daugiau

4+2=

2∙4=

(lėl.)

(lėl.)

Iškirpk dvi juosteles: vieną – 2 cm ilgio, kitą – 3 cm ilgesnę. Kokio ilgio yra antra juostelė?

2 cm

+

=

(cm)

3 cm ilgesnė

Iškirpk dvi juosteles: vieną – 2 cm ilgio, kitą – 3 kartus ilgesnę. Kokio ilgio yra antra juostelė?

2 cm

∙ 3 kartus ilgesnė

36

=

(cm)


a) Vienoje eilėje nupiešk 2 trikampius, o kitoje – 5 trikampiais daugiau. b) Parašyk tinkamą veiksmą. (trik.) a) Vienoje eilėje nupiešk 2 trikampius, o kitoje – 5 kartus daugiau. b) Parašyk tinkamą veiksmą.

(trik.)

Pirmą atkarpą nubrėžk 3 cm ilgio, antrą – 2 cm ilgesnę, o trečią – 3 kartus ilgesnę už antrąją.

Kiek gausi, kai 6 padidinsi 5 vienetais; 5 kartus?

Popierinėms lėlėms papuošti Agnė iškirpo 8 gėlytes, o lapelių – 3 kartus daugiau. Kiek lapelių iškirpo Agnė?

Apskaičiuok reiškinių reikšmes. 63 – 54 : 6 90 – 60 : 6

27 : 3 ∙ 6 24 : 4 ∙ 6

Pasitikrink.

45 + 45 : 9 36 + 36 : 6

50

42

54 80

36

Riešutuko klubas Kurios dvi lėlės yra vienodos?

37


DAUGYbA Iš 7

7 . 7 = 49 8 . 7 = 56 9 . 7 = 63

MANO ALbUMAS

• Pasakyk, kiek kam yra metų. Suskaičiuok ir pakartok. Ko dar nemoki, išmok. 1∙7= 2∙7= 3∙7= 4∙7= 5∙7=

38

6∙7= 7 ∙ 7 = 49 8 ∙ 7 = 56 9 ∙ 7 = 63 10 ∙ 7 =


a) Kiek nuotraukų galima įrėminti turint 7 tokius rėmelius? b) Vidas turi 50 Lt. Ar jų užteks 7 tokiems rėmeliams nusipirkti? 8 Lt

Albumas nuotraukoms kainuoja 7 Lt. Kiek kainuos 6 tokie pat albumai; 8 albumai; 7 albumai; 9 albumai? Fotografas iki pietų nufotografavo 7 žmones, o po pietų – 2 kartus daugiau. Kiek iš viso žmonių jis nufotografavo tą dieną? Apskaičiuok sandaugas. 7∙5 7∙4

7∙3 7∙7

7∙6 8∙7

7∙9 1∙7

0∙7 6∙7

10 ∙ 7 9∙7

2∙7 7∙1

Atspėk daugiklį. 6∙ 5∙

= 18 = 45

∙ 7 = 28 ∙ 8 = 32

7∙ 6∙

= 63 = 48

∙ 5 = 40 ∙ 4 = 36

Apskaičiuok ir su draugu pasitikrink. 100 – 7 ∙ 5 91 – 3 ∙ 7

84 – 8 ∙ 3 48 – 7 ∙ 4

25 + 8 ∙ 5 12 + 6 ∙ 8

17 + 7 ∙ 9 34 + 8 ∙ 7

40 + 7 ∙ 6 60 – 2 ∙ 7

RIEšUTUkO kLUbAS Kokį skaičių gausi padidinęs skaičių 5 ir 4 sumą 7 kartus?

39


DALYBA IŠ 7

NEATRASTA MOKYKLA

40

• Pasakyk praleistus skaičius. • Suskirstyk į 7 klases po lygiai 70 žaliųjų žmogiukų; 63 žmogiukus; 56 žmogiukus; 35 žmogiukus; 42 žmogiukus. Kiek žmogiukų yra kiekvienoje klasėje?


6 ∙ 7 = 42

8 ∙ 7=

42 : 6 = 42 : 7 =

5 ∙ 7 =

: 7= : 8=

: :

= =

7 ∙ 9 = : :

= =

Išmok greitai padalyti. 7:7 7:1

49 : 7 21 : 7

63 : 7 70 : 7

35 : 7 28 : 7

42 : 7 56 : 7

Vėjas atnešė 7 žaliesiems žmogiukams 56 medžio lapus ir padalijo juos po lygiai. Kiek lapų gavo kiekvienas žmogiukas?

Žmogiukas Ai nuspalvino 9 kaštonus, o jo draugas Ui – 3 kartus daugiau. Kiek kaštonų nuspalvino abu žmogiukai? Antrukų klasės žmogiukai Žemėje atostogavo 28 dienas, o trečiukų – viena savaite ilgiau. Kiek dienų Žemėje atostogavo trečiukai? Atlik veiksmus. 100 – 63 : 7 45 + 70 : 7

Pasitikrink.

28 + 28 : 7 74 – 35 : 7

42 : 6 : 7 63 : 7 ∙ 6

32

55

1

91

69

54

Riešutuko klubas Kiek žaliųjų žmogiukų pasislėpė?

41


SKAIČIAUS SUMAŽINIMAS KELIS KARTUS PRASMINGA DIENA

6 morkos

6 morkos

2 morkomis mažiau

6 – 2 =

2 kartus mažiau

(mork.)

6 : 2 =

(mork.)

56 kg

8 kg mažiau

=

8 kartus mažiau

(kg)

Nubrėžk dvi atkarpas: vieną – 12 cm ilgio, kitą – 4 cm trumpesnę. Nubrėžk dvi atkarpas: vieną – 12 cm ilgio, kitą – 4 kartus trumpesnę.

42

:

=

(kg)


a) Vienoje eilėje nupiešk 8 trikampius, o kitoje – 2 trikampiais mažiau. b) Parašyk tinkamą veiksmą. a) Vienoje eilėje nupiešk 8 skrituliukus, o kitoje – 2 kartus mažiau. b) Parašyk tinkamą veiksmą. a) Sumažink šiuos skaičius 7 vienetais:

b) Sumažink šiuos skaičius 7 kartus:

Vilijos šeima iki pietų prikasė 47 maišus bulvių, o po pietų – 28 maišais mažiau. Kiek maišų bulvių šeima prikasė iš viso? Tadas su tėčiu išspaudė 42 l obuolių sulčių, o kriaušių – 6 kartus mažiau. Kiek litrų kriaušių sulčių jie išspaudė? Atlik veiksmus. 56 : 7 ∙ 5 49 : 7 ∙ 8

Pasitikrink.

63 : 7 ∙ 6 28 : 7 ∙ 8

100 – 45 : 9 34 + 5 ∙ 7

56

95

54

32

40

69

Riešutuko klubas Augustė sode grėbė lapus vieną valandą ir dešimt minučių, o jos brolis – 7 kartus trumpiau. Kiek minučių lapus grėbė Augustės brolis?

43


SKLIAUSTAI

2

1

(3 + 6) . 2 = 18

MĖNULIS TVARKDARYS

2

1

10 – (6 + 2) = 2

• Kokia tvarka buvo atlikti veiksmai? • Ką pastebėjai? • Kurių reiškinių reikšmė nepriklauso nuo veiksmų tvarkos? Pirmiausia atliekamas veiksmas, parašytas skliaustuose, paskui – kiti veiksmai.

44

2

1

2 ∙ (5 + 4) = 18


16 : (8 – 4) 40 – (7 – 5)

9 + (10 – 3) (6 + 3) ∙ 7

14 + (10 + 6) 21 : (30 – 23)

Mėnulyje žaidė 45 žolėdriukai. 15 iš jų pasislėpė duobutėse, o 10 – už kalnelių. Kiek žolėdriukų liko nepasislėpusių? Uždavinio sprendimą užrašyk pasirinktu būdu:

– Ats.:

=

(žolėdr.)

žolėdriukų.

–( Ats.:

+

)=

(žolėdr.)

žolėdriukų.

Kokį skaičių gausi padalijęs skaičių 10 ir 20 sumą iš 3?

2∙ 5+4 2 ∙ (5 + 4)

12 : 4 + 2 12 : (4 + 2)

10 – 7 – 2 10 – (7 – 2)

18 – 8 + 2 18 – (8 + 2)

Viena žvaigždutė turėjo 25 Mėnulio gėles, o kita – 45. Visas gėles jos padalijo po lygiai 7 debesims. Kiek Mėnulio gėlių gavo kiekvienas debesis? Pasitikrink.

63 : (29 – 20) 56 : (24 – 16)

9 ∙ (47 – 40) 8 ∙ (32 – 26)

26 + (15 – 7) 54 – (18 – 9)

63

45

34 48

7

RIEšUTUKo KLUbAS Kuriuos ženklus (+, –, ∙ ar :) slepia žvaigždutės?

45


KIEK KARTŲ DAUGIAU, KIEK KARTŲ MAŽIAU? ŽINIŲ LOBYNUOSE

Gamtoje

Nelaisvėje Gyvenimo trukmė metais

• Kiek metų varlė išgyvena gamtoje, kiek – nelaisvėje? • Kiek daugiau metų ji išgyvena nelaisvėje? • Kiek kartų daugiau metų varlė išgyvena nelaisvėje? Iškirpk iš popieriaus dvi juosteles: vieną – 8 cm, kitą – 2 cm ilgio. 8 cm

2 cm

? cm

Kiek centimetrų viena juostelė ilgesnė (trumpesnė) už kitą? –

8 cm

=

(cm)

2 cm

a) Kiek 2 cm ilgio raudonų juostelių būtų galima sutalpinti ant mėlynos juostelės? b) Kiek kartų viena juostelė ilgesnė (trumpesnė) už kitą? :

=

(kart.)

Nubrėžk vieną atkarpą 10 cm ilgio, o kitą – 5 cm ilgio. a) Kiek centimetrų viena atkarpa ilgesnė (trumpesnė) už kitą? – = b) Kiek kartų viena atkarpa ilgesnė (trumpesnė) už kitą? : =

46

(cm) (kart.)


Žiurkės ir pelės nelaisvėje išgyvena apie 6 metus, o gamtoje – 2 metus. Kiek kartų ilgiau jos išgyvena nelaisvėje?

– diena

– diena / naktis

– naktis

Kurmis Žirafa Dramblys Arklys Žmogus Ežys Voverė Šimpanzė Tinginys

Miego trukmė (valandomis per parą)

Pagal pavyzdį sugalvok uždavinių ir juos išspręsk. Pavyzdys. Žmogus per parą miega apie 8 h, o žirafa – 4 h. Kiek kartų ilgiau miega žmogus? :

=

50 – 25 – 20 50 – (25 – 20)

(kart.)

80 – 22 + 18 80 – (22 + 18)

35 + 35 – 20 35 + (35 – 20)

100 – 36 + 24 100 – (36 + 24)

RIEšUTUKo KLUbAS Vapsvos motinėlės išgyvena apie 10 mėnesių, o vapsvos darbininkės ir tranai – apie 4 savaites. Kiek kartų ilgiau išgyvena vapsvos motinėlės?

47


DAIKTŲ MASĖ

MoKAUSI SVERTI Surikiuok ant suolo iš eilės 5 daiktus, pradėdamas nuo lengviausio.

Parink daiktų, kurių masė 1 kg, 2 kg, 3 kg. Patikrink taip pasverdamas pasirinktus daiktus:

Kiek sveria tavo kuprinė su mokymo priemonėmis? Kiek kilogramų ji gali sverti, kad nekenktų tavo sveikatai?

48


Palygink akmenų masę.

4 kg

12 kg

Kiek daugiau kilogramų sveria pilkas akmuo?

Kiek kartų daugiau sveria pilkas akmuo?

(kg)

(kart.)

Dominyko masė yra 42 kg, o jo tėčio – 91 kg. Kiek daugiau kilogramų sveria tėtis? Tėtis pakėlė 32 kg masės bulvių maišą, o jo sūnus – 4 kg sveriantį bulvių krepšį. Kiek kartų daugiau svėrė bulvių maišas nei bulvių krepšys?

∙ 6 = 54 ∙ 7 = 56

8∙ 5∙

= 32 = 45

:7=7 :4=9

40 : 63 :

=8 =7

Ramunė sveria 36 kg, o jos šuniukas – 32 kg mažiau. Kiek kartų mažiau sveria šuniukas? Pasitikrink.

7 ∙ 6 + 25 8 ∙ 0 + 76

(76 – 40) : 4 76 – 40 : 4

14 + 66 – 20 14 + (66 – 20)

76 60

66 67

9

Riešutuko klubas Pirmo akmens masė 4 kg, o antrojo ir trečiojo masės vienodos. Trečias akmuo yra 2 kg lengvesnis už ketvirtąjį, bet 1 kg sunkesnis už pirmąjį. Kokia antro akmens masė?

49


STATISTIKA

SPALVoS APLINK MUS

Statistika – duomenų rinkimas, tvarkymas, vaizdavimas diagramomis, lentelėmis ir kt.

3 a ir 3 b klasės mokiniai atliko statistinį tyrimą „Mėgstamiausios spalvos“. Surinktus duomenis jie pažymėjo lentelėje. (Žymenų paaiškinimas: | – 1, || – 2, ||| – 3, |||| – 4, |||| – 5.)

Raudona

Žalia

Ruda

Pilka

Mėlyna

Geltona

|||| ||||

||||

||

|

|||

|||| |

|||| ||

||||

|

|||

||||

|||| |

16

9

3

4

8

12

Pagal lentelės duomenis mokiniai sudarė tokią diagramą: Geltona Mėlyna Pilka Ruda Žalia Raudona

a) Kiek daugiau mokinių mėgsta raudoną spalvą negu rudą? b) Kiek kartų daugiau mokinių mėgsta raudoną spalvą negu pilką? c) Palygink kitus diagramos duomenis. Klasėje atlik statistinį tyrimą „Akių spalvos“. Išsiaiškink, kokia yra kiekvieno tavo klasės draugo akių spalva, ir pažymėk ją brūkšneliu nusibraižytoje lentelėje. Pagal lentelės duomenis nubraižyk diagramą. Pavyzdys Mėlyna

50

Pilka

Žalia

Ruda


Vaikai iš parko parsinešė 15 geltonų lapų, 20 – raudonų, oranžinių – 12 daugiau negu raudonų, o žalių – 4 kartus mažiau negu oranžinių. Nusibraižyk ir užpildyk lentelę, rodančią, kiek kokių lapų parsinešė vaikai. Raudona

Oranžinė

Geltona

Žalia

a) Atlik veiksmus. – 71 34

×7 6

+ 36 27

×8 6

– 84 57

+ 43 17

×7 8

– 100 24

×9 6

+ 46 38

b) Su mokytoju pasitikrink atsakymus. c) Diagrama pavaizduok, kas kiek kartų suklydo. d) Kokią išvadą gali padaryti? Pasitikrink.

63 : 9 ∙ 5 54 : 6 ∙ 4

56 : 7 ∙ 6 45 : 5 ∙ 3

24 : 4 ∙ 7 21 : 3 ∙ 8

48

56

36

42

35

27

Riešutuko klubas • Kiek kokių grybų yra krepšelyje? • Kas čia netinka?

51


KARTOJIMAS

MATEMATIKOS DĖLIONĖ Atlikęs užduotis, kiekvienai dėlionės daliai parink tinkamą pavadinimą.

63 : 7 ∙ 5 56 : 8 ∙ 6 60 : (51 – 41) 28 + 32 : 4

35 ∙ 1 + 35 80 – 9 : 9

100 – 10 ∙ 0 45 + 5 ∙ 9

6 ∙ (38 – 30) 7 ∙ (34 – 34)

a) Remdamasis diagrama, pasakyk, kurias laidas mėgsta daugiausia vaikų; mažiausiai vaikų. b) Surašyk laidas iš eilės pagal populiarumą: 1. .............. 2. .............. 3. .............. ir t. t.

52

a) Išvardyk visus vienaženklius skaičius. b) Pasakyk didžiausią dviženklį ir mažiausią triženklį skaičių. c) Iš skaitmenų 2, 7, 0, 1 ir 9 sudaryk visus įmanomus dviženklius skaičius. Jų skaitmenys gali kartotis. d) 17 – 8 48 – 9 7∙8 63 : 7 36 + 9 71 – 5 6∙9 48 : 6


a) Kiek kilogramų 27 kg daugiau už 9 kg? b) Kiek kartų 27 kg daugiau už 9 kg? c) Kiek litų 7 Lt mažiau už 56 Lt? d) Kiek kartų 7 Lt mažiau už 56 Lt? e) Išmatuok šios atkarpos ilgį ir sąsiuvinyje nubrėžk už ją 8 cm ilgesnę atkarpą. f) Išmatuok šios atkarpos ilgį ir sąsiuvinyje nubrėžk už ją 4 kartus ilgesnę atkarpą.

a) Pasakyk šių geometrinių figūrų pavadinimus. A

B

C

D

E

F

b) Kiek kampų, kraštinių ir viršūnių turi kiekviena šių figūrų? c) Pasakyk šių geometrinių kūnų pavadinimus.

53


KARTOJIMAS

KURIU IR SPRENDŽIU Sukurk uždavinių ir juos išspręsk.

1 puokštė – 9 Lt. 7 puokštės –

54

8 puokštės – 56 Lt. Lt.

1 puokštė –

Lt.

Kiek ...

Kiek ...

Rožių – 25.

Gvazdikų – 19.

Lelijų – 16 mažiau.

Astrų – 34 daugiau.

Kiek ...

Kiek ...

Raudonų žvakių – 63.

Raudonų žvakių – 63.

Geltonų žvakių – 7 mažiau.

Baltų žvakių – 7 kartus mažiau.

Kiek ...

Kiek ...

Eglės šakelių – 50.

Pušies šakelių – 5.

Pušies šakelių – 5.

Mirtos šakelių – 8 kartus daugiau.

Kiek ...

Kiek ...


a) Padidink 8 vienetais šiuos skaičius: 23, 7, 5, 56. b) Skaičius 7, 6, 5 ir 4 padidink aštuonis kartus. a) Sumažink 7 vienetais šiuos skaičius: 63, 21, 49, 70, 7. b) Skaičius 70, 63, 49, 21 ir 7 sumažink septynis kartus. Parašyk tinkamus daugiklius. ∙

= 49

= 25

= 54

= 48

= 27

= 45

Parašyk tinkamus dalinius ir daliklius. :

=3

:

=9

:

=5

:

=7

:

=8

:

=6

Ištaisyk klaidas, nekeisdamas skaičių. Kur tinka, parašyk skliaustus. 63 – 9 : 9 = 6 63 – 9 : 9 = 62

17 + 5 ∙ 5 = 42 11 – 5 ∙ 7 = 42

100 – 90 : 9 = 90 100 – 10 : 1 = 90

Riešutuko klubas • Kiek daugiau langelių užima pirma gėlė negu antra? • Kiek kartų daugiau langelių užima pirma gėlė negu antra?

55


KARTOJIMAS

RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS Pasirink riešutėlius ir skaičiuok taškus!

Dovydas miške rado 9 baravykus, o voveraičių – 6 kartus daugiau. Kiek grybų jis rado iš viso? 7∙6 8∙7 7∙9

49 : 7 48 : 6 54 : 9

– 71 33

+ 58 17 – 100 24

+ 56 44

Ūkininkė pardavė 54 kg pomidorų ir 28 kg agurkų. Kiek daugiau kilogramų pomidorų ji pardavė?

56

– 95 38


Spalio mėnesį lijo 13 dienų. Kiek dienų nelijo?

Moliūgai svėrė 35 kg, o cukinijos – 7 kg. Kiek kartų daugiau svėrė moliūgai?

Iki pietų ūkininkas išspaudė 27 l obuolių sulčių, o po pietų – 24 l daugiau. Kiek litrų sulčių jis išspaudė po pietų?

27 – 8 + 19 27 – (8 + 19) 42 : 6 ∙ 3 24 : (3 ∙ 2) 16 : (35 – 27)

Nubrėžk tris atkarpas: pirmą – 2 cm ilgio, antrą – 3 cm ilgesnę, o trečią – 2 kartus ilgesnę už antrą.

57


Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS komplektą III klasei sudaro:

Vadovėlis

Pratybų sąsiuviniai Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

Testai

Papildomos užduotys Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis III klasei Pirmoji knyga

Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis

1

3

Matematika 3 klasei  

Riesutas 3 klasei

Matematika 3 klasei  

Riesutas 3 klasei

Advertisement