Page 1

Matematikos vadovト様is

1

1


TURINYS 6

SKAIČIAI IKI 10. MANO ŽAISLAI

8

SKAIČIAI IKI 10. MANO LAISVALAIKIS

10

SKAIČIAI IR SKAITMENYS 1, 2. BIBLIOTEKOJE

12

LYGU. NELYGU. MANO DAIKTAI

14

SKAIČIUS IR SKAITMUO 3. TRIKAMPIS. NAMIE

16

SKAIČIUS IR SKAITMUO 4. KETURKAMPIS. KLASĖJE

18

DAUGIAU. MAŽIAU. NELYGYBĖS. PRIE AVILIO

20 SKAIČIUS IR SKAITMUO 5. SKRITULYS. MANO STALAS 22 SUDĖTIS IKI 5. SODE 24 SUDĖTIS IKI 5. STATAU NAMĄ 26 SKAIČIAUS 5 SANDARA. NAMAI NAMUČIAI 28 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 30 ATIMTIS IKI 5. PILYJE 32 ATIMTIS IKI 5. VAKARE 34 ATIMTIS IKI 5. MANO SAPNAI 36 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 5. MANO ŽAIDIMAI 38 SUDĖTIES IR ATIMTIES RYŠYS. BATŲ DĖŽĖJE 40 SUDĖTIES IR ATIMTIES RYŠYS. VIRTUVĖJE 42 SUDĖTIES IR ATIMTIES RYŠYS. SENELIO DIRBTUVĖJE 44 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 46 SKAIČIUS IR SKAITMUO 6. SENELĖS KRĖSLAS 48 SKAIČIAUS 6 SANDARA. EŽIUKO SANDĖLIUKE

4


50 DAIKTŲ LYGINIMAS. KAS ILGESNIS? 52 DAIKTŲ LYGINIMAS. KAS PLATESNIS? 54 SUDĖTIS IKI 6. AŠ BENDRAUJU... 56 ATIMTIS IKI 6. GELBĖTOJAI 58 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 60 SKAIČIUS IR SKAITMUO 7. LYJANT 62 SKAIČIAUS 7 SANDARA. LOBIO BEIEŠKANT 64 SUDĖTIS IKI 7. KAIP ATSIRANDA DRABUŽIAI 66 ATIMTIS IKI 7. PARKE 68 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 7. LAPŲ ŠOKIS 70 SKAIČIUS IR SKAITMUO 8. RUDENS PINTINĖJE 72 SKAIČIAUS 8 SANDARA. PELYTĖS URVELYJE 74 SUDĖTIS IKI 8. ŽVEJYBOJE 76 ATIMTIS IKI 8. DALYBOS 78 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 8. KELYJE 80 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 82 SKAIČIUS IR SKAITMUO 9. MANO SVAJONIŲ PAUKŠTĖ 84 SKAIČIAUS 9 SANDARA. PRIE LESYKLOS 86 SUDĖTIS IKI 9. LAIŠKAS KALĖDŲ SENELIUI 88 ATIMTIS IKI 9. LAIŠKO KELIONĖ 90 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 9. GIRIOS PAŠTAS 92 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 94 PASITIKRINK, AR MOKI

5


TURINYS 6

SKAIČIUS 10. MANO POMĖGIAI

28

KARTOJIMAS. SKAIČIUOJU IR ŽAIDŽIU

8

SKAIČIAUS 10 SANDARA. SMAGU SU DRAUGU

30

DIAGRAMA. MANO ATOSTOGOS

10

SUDĖTIS IKI 10. GYVENKIME DRAUGIŠKAI

32

SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 10. CIRKO PALAPINĖJE

12

ATIMTIS IKI 10. KIŠKIO AŠARĖLĖS

34

KIEK PRIDĖTI? KĄ SLEPIA SKRYBĖLĖ?

14

SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 10. ŽIEMOS PRAMOGOS

36

PRIE KO PRIDĖTI? ZOOLOGIJOS SODE

16

TIESI IR NETIESI LINIJA. ŽIEMOS POKŠTAI

38

PINIGŲ SKAIČIAVIMAS. MANO TAUPYKLĖ

18

ATKARPA. CENTIMETRAS. MOKAUSI MATUOTI

40

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

20

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

42

KIEK ATIMTI? PO LEDU

22

SKAIČIUS IR SKAITMUO 0. BESMEGENIŲ BĖDOS

44

IŠ KO ATIMTI? AUGINTINIO IŠDAIGOS

24

TRIJŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS. KALĖDOS MIŠKE

46

IŠ KO ATIMTI? ZYLIŲ PUOTA

26

DVIEJŲ SKAIČIŲ ATĖMIMAS. PRIE KALĖDŲ EGLUTĖS

48

GEOMETRINĖS FIGŪROS. KAS NAMELYJE GYVENA?


50

GEOMETRINIAI KŪNAI. KAIMYNAI

52

DAIKTŲ LYGINIMAS. MOKAUSI PALYGINTI

54

PINIGŲ SKAIČIAVIMAS. AŠ MOKU PIRKTI

56 58

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS SKAIČIAVIMAS IKI 20. PO KELIONĖS

60

VIENAŽENKLIAI IR DVIŽENKLIAI SKAIČIAI. KINO TEATRE

62

SUDĖTIS IKI 20. PO LIETUVĄ

64

SUDĖTIS IKI 20. MŪSŲ ŠVENTĖS

66

ATIMTIS IKI 20. GARSAI GAMTOJE

68

ATIMTIS IKI 20. AŠ TARP KITŲ

70

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

72

TRIJŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS IKI 20. KIŠKIO TROBELĖJE

74

DVIEJŲ SKAIČIŲ ATIMTIS IKI 20. AŠ ŠEIMOJE

76

SUDĖTIS IKI 20. AŠ AUGU IR MOKAUSI

78

ATIMTIS IKI 20. ŠEŠĖLIŲ LINKSMYBĖS

80

SUDĖTIS IKI 20. Į SVEČIUS PAS ŽVIRBLIUKUS

82

LITAI. MANO PINIGĖLIAI

84

KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS

86

PASITIKRINK, AR MOKI


TURINYS 6

ŽODINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS. DRAUGE SU LAIKU

8

ŽODINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS. ATRASKIME LAIKO...

10 SKAIČIAUS PADIDINIMAS KELIAIS VIENETAIS. KIŠKIŲ PYRAGAI 12 SKAIČIAUS SUMAŽINIMAS KELIAIS VIENETAIS. GINČAS 14 SKAIČIAUS PADIDINIMAS (SUMAŽINIMAS) KELIAIS VIENETAIS. PRIE STALO 16 SKAIČIAUS PADIDINIMAS (SUMAŽINIMAS) KELIAIS VIENETAIS. MANO SVAJONĖS 18 LAIKRODIS. MANO DIENA 20 LAIKAS. PARA. SAULĖS IR MĖNULIO DARBAI 22 LAIKRODŽIAI. KELINTA VALANDA? LAIKRODUKAI 24 SAVAITĖ. VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ 26 MĖNESIAI. DVYLIKA BROLIŲ 28 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 30 METAI. SKAIČIAVIMAS IKI 100. KALENDORIUS 32 METŲ LAIKAI. APVALIŲ DEŠIMČIŲ SUDĖTIS IR ATIMTIS. LAIKO RATAS 34 LITAI IR CENTAI. METŲ PASAKA 36 KELIAIS DAUGIAU ARBA MAŽIAU? VELYKŲ BOBUTĖ 38 KELIAIS DAUGIAU ARBA MAŽIAU? KAI BŪNU VIENAS 40 ŽODINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS. KNYGYNE 42 DVIŽENKLIŲ SKAIČIŲ SANDARA. RIEŠUTUKO KOMPIUTERIS 44 LAIKAS. SUDĖTIS IKI 100. AKIMIRKOS


46 ATIMTIS IKI 100. MANO ŠEIMYNĖLĖ 48 METRAS. SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100. MANO MEDELIS 50 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100. GAMTOS SENOLIAI 52 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 54 DVIŽENKLIŲ IR VIENAŽENKLIŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS. MANO SAVAITGALIS 56 DVIŽENKLIŲ IR VIENAŽENKLIŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS. ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ 58 VIENAŽENKLIO SKAIČIAUS ATIMTIS IŠ DVIŽENKLIO. NEATRASTA PLANETA 60 VIENAŽENKLIO SKAIČIAUS ATIMTIS IŠ DVIŽENKLIO. DINGĘS LAIKAS 62 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100. KUR KELIAUJA PASLAPTYS? 64 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100. LAIKO NYKŠTUKAI 66 SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100. AUKŠTYN KOJOM 68 KARTOJIMAS. RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS 70 KARTOJIMAS. RIEŠUTUKAS MATUOJA... 72 KARTOJIMAS. RIEŠUTUKO GEOMETRIJA 74 KARTOJIMAS. RIEŠUTUKO GIMTADIENIS 76 KARTOJIMAS. RIEŠUTUKO KELIONĖS 78 KARTOJIMAS. VASAROS BELAUKIANT 80 KARTOJIMAS. KUR ATOSTOGAUSIME? 82 KARTOJIMAS. SKAIČIUOJU IR ŽAIDŽIU 84 PASITIKRINK, AR MOKI


DVIŽENKLIŲ IR VIENAŽENKLIŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS MANO SAVAITGALIS

+ 2 3 + 1 =

2 3 1

• Pagal paveikslėlį sugalvok uždavinį ir jį išspręsk.

+

3 2 3 3 5

3 2 + 3 = 3 5 VIENETUS PRIDEDAME PRIE VIENETŲ.

54


5 6 + 2 =

4 4 + 5 =

Arnas turėjo 33 Lt. Senelis jam davė dar 5 Lt. Kiek litų turi Arnas? Gabrielė savaitgalį išleido 24 Lt, o Laura – 3 Lt daugiau. Kiek litų išleido Laura?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kiek kubelių sudaro statinį?

55


DVIŽENKLIŲ IR VIENAŽENKLIŲ SKAIČIŲ SUDĖTIS ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ

3 8 + 2 =

• Pagal veiksmą sugalvok uždavinį ir jį išspręsk.

+

=

+ 3 7 + 3 = 4 0 KĄ PASTEBI?

56

3 7 3 4 0


Laukinis Vėjas sužvejojo 26 žuvis, o jo sūnus – 4. Kiek žuvų jie sužvejojo iš viso?

Ramioji Upė ant virvelės suvėrė 32 iltis, o Šviesa – 8 daugiau. Kiek ilčių suvėrė Šviesa?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kiek akmenų iškrito iš sienos?

57


VIENAŽENKLIO SKAIČIAUS ATIMTIS IŠ DVIŽENKLIO NEATRASTA PLANETA

2 7 – 2 =

• Pagal paveikslėlį sugalvok uždavinį ir jį išspręsk.

3 6 2 3 4

3 6 – 2 = 3 4 VIENETUS ATIMAME IŠ VIENETŲ.

58


Vienoje skraidančioje lėkštėje buvo 48 ateiviai iš kosmoso, kitoje – 5 mažiau. Kiek ateivių buvo kitoje lėkštėje? Vienai žvaigždei – 98 metai, kitai – 6 metai. Keleriais metais antra žvaigždė yra jaunesnė?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kurios dvi žvaigždės yra vienodos?

59


VIENAŽENKLIO SKAIČIAUS ATIMTIS IŠ DVIŽENKLIO DINGĘS LAIKAS

6 0 – 4 =

• Kuris berniukas neprasmingai leidžia laiką? Kodėl?

=

– 4 0 – 3 = 3 7 KĄ PASTEBI?

60

4 0 3 3 7


Šarūnas skaitė knygą 20 min, o Linas – 5 min. Kiek daugiau minučių skaitė Šarūnas?

Jolitos mama atostogavo 30 dienų, o Klaudijos – 2 dienomis mažiau. Kiek dienų atostogavo Klaudijos mama?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kiek valandų ir minučių rodo šie veidrodyje atsispindintys laikrodžiai? Atlikdamas užduotį, gali naudotis veidrodžiu.

61


SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100 KUR KELIAUJA PASLAPTYS?

• Kurią dieną Justas papasakojo apie savo bėdą mamai?

• Kurią dieną Mantas prisipažino draugui, kad sulaužė mašiną?

• Kurią dieną Erika nusprendė užaugusi tapti gydytoja?

• Kurią dieną Rūta ruošė dovanėlę savo mamai?

62

• Kam tu patiki savo paslaptis? Kodėl?


Balandžio mėnesį Modesta savo dienoraštyje prirašė 20 puslapių, o gegužės mėnesį – 7. Kiek mažiau puslapių ji prirašė gegužės mėnesį? Viltė ir Nerijus ruošė dovanas mamytei. Viltė vazą papuošė 34 kriauklelėmis, o Nerijus – 6 daugiau. Kiek kriauklelių prireikė Nerijui?

RIEŠUTUKO KLUBAS Iššifruok žodį. Parašyk jį sąsiuvinyje.

S

A

L

T

P

I

63


SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100 LAIKO NYKŠTUKAI 31

30

GEGUŽĖ

SAUSIS VASARIS 31

30

30

LIEPA

SPALIS

• Kiek kuris mėnuo turi dienų?

GEGUŽĖ

• Kiek savaičių turi mėnuo? • Kiek dienų turi savaitė? Išvardyk jas. DIENA

NAKTIS PARA

1 para =

64

h

1h=

min


Romo tėvelis per savaitę dirba 5 dienas. Žiūrėdamas į kalendorių, pasakyk, kiek dienų jis dirbs šį mėnesį. Vienas nykštukas pripūtė 3 balionus, kitas – 7, o trečias – 10. Kiek iš viso balionų pripūtė nykštukai?

Donatas kieme dviračiu važinėjo 40 min, o Evaldas – 20 min ilgiau. Kiek laiko dviračiu važinėjo Evaldas?

RIEŠUTUKO KLUBAS Padėk nykštukui atsakyti į klausimą.

65


SUDĖTIS IR ATIMTIS IKI 100 AUKŠTYN KOJOM

• Kas čia ne taip? Sužvejojo 30

.

Gaidelis turėjo 45

.

Atidavė

.

Vištytė davė dar 5

.

7

Kiek žuvų liko?

66

Kiek vyšnių jis turi iš viso?


Vilkas senelei davė 28 saldainius, o sausainių – 6 mažiau. Kiek sausainių jis davė senelei? Mikė Pūkuotukas vieną dieną pririnko 32 kibirėlius medaus, o kitą dieną – 7 kibirėliais daugiau. Kiek kibirėlių medaus jis pririnko kitą dieną?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kur suklydo dailininkė?

67


KARTOJIMAS RIEŠUTĖLIŲ DERLIUS Kokius skaičius slepia gėlės? 45

49

64

56

59

76

Nurodyk Riešutukų kaimynus.

51

30

98

79

Ką Riešutukas galėtų nusipirkti? Kiek litų gautų grąžos? 100 Lt

7 Lt

68

40 Lt

20 Lt

35 Lt

50 Lt

5 Lt


Už knygą Ugnė sumokėjo 23 Lt, o už kamuolį – 6 Lt daugiau. Kiek litų Ugnė sumokėjo už kamuolį? Ramūnas kieme žaidė 50 min, o kambaryje – 30 min. Kiek daugiau minučių jis žaidė kieme?

Skaistė nusipirko 80 cm raudono kaspino, o balto – 8 cm mažiau. Kiek centimetrų balto kaspino nusipirko Skaistė?

RIEŠUTUKO KLUBAS Kokie skaičiai pasislėpė?

69


Serijos „Šok“ vadovėlio RIEŠUTAS komplektą I klasei sudaro: Vadovėlis Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

Testai

Dalijamoji medžiaga D

Papildomos užduotys P Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis Trečiasis sąsiuvinis

ISBN 978-5-430-04906-5

RIEŠUTAS Matematikos vadovėlis I klasei Pirmoji knyga

Pratybų sąsiuviniai

Matematikos vadovėlis

1

1

Matematika. Riešutas I  

Matematikos vadovėlis Riešutas I

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you