Page 1

PUPA Lietuviナウ kalbos vadovト様is

1

3


M. Vainilaitis. Vorų žemėlapiai Eilėraščio požymiai

V. Račickas. Lukošiukas ir skaitymas B. Buivydaitė. Ekskursija Pasakojimo veikėjai. Pagrindinis veikėjas

6–7

Kodėl medžiai meta lapus? Faktas

P. Palilionis. Lapų pasaka Drama

8–11

12–13

Lietuvių pasaka. Sergantis liūtas. Ežio ir liūto lenktynės Pasaka

14–15

N. Kepenienė. Paspausk Rudeniui ranką Autorinė pasaka

16–17

Nijolė Kepenienė Biografija

18–19

GARSAI IR RAIDĖS Balsiai(-ės), priebalsiai(-ės), dvibalsiai, mišrieji dvigarsiai

RUGSĖJIS

TURINYS

Kuriu pasaką

20–21

22–23

S. Geda. Eilėraščiai Poetas

K. Steinsdotir. Spurgos ir karis V. Račickas. Nosies krapštymas Pasakojimo vieta ir laikas

28–29

J. Vaičiūnaitė. Mėnulio gėlė Teigiami ir neigiami veikėjai

30–33

V. Biankis. Patys sau sandėliai Informacijos šaltiniai

34–35

Kaip atsirado Puntukas? Sakmė ir padavimas

36–37

I. Zieduonis. Rudoji pasaka Tradicinė pasakos pradžia

38–39

Vytautas Račickas Epizodas

40–41

Kuriu miniatiūrą SAKINYS Sakinio skyryba. Sakinio dalys

SPALIS

24–25

42–43

44–45

A. Marčėnas. Lapkričio vėjai I. Buninas. Lapkritis Eilėraščio forma

L. Mejer-Skumans. Krisčiui gaila sodo. Kristis ir žiemos pradžia V. Žilinskaitė. Kaktuso paslaptis Pasakojimo detalės

50–51

V. Palčinskaitė. Prašom tylos! Aktorius. Vaidmuo

Patarlės ir priežodžiai Paslėpta mintis. Pamokymas

V. V. Landsbergis. Pasaka apie obuolį Antaną ir Šalną Pasakos veikėjų savybės

Violeta Palčinskaitė Autobiografija

Kuriu autobiografiją

66–67 52–55

PASAKOJIMAS EILĖRAŠTIS

Mada Informacijos paieška. Raktiniai žodžiai

DIALOGAS Skyryba. Kreipinys

LAPKRITIS

46–47

56–57

58–59

60–61

TAUTOSAKA

64–65 MOKAUSI KURTI

AUTORINĖ PASAKA

IŠ ENCIKLOPEDIJOS IR ... DRAMA

62–63 BIOGRAFIJA

Papildomi skaitymo tekstai projektui 26–27, 48–49, 70–71

68–69 DARBAS MEISTRĄ GIRIA


L. Degėsys. Paukštis pasakoja vabalams apie sniegą S. Poškus. Bevardis Eilėraščio rimas

M. Gripė. Elvis Karlsonas G. Isokas. Per girią į Jašiūnus Pasakojimo tema

6–7

A. Gudelis. Laimė ir begemotas Remarka

8–11

Kalėdų papročiai Pagrindinė informacija

12–13

Advento dainos Liaudies daina

14–15

S. Poškus. Naujas Metas. Pasakos pasaka Tikra ir netikra

16–17

Sigitas Poškus Interviu

18–19

Kuriu pasakojimą VEIKSMAŽODIS Klausimai. Laikai. Rašyba

GRUODIS

TURINYS

20–21

22–23

B. Lenktytė. Šaltas rytas Eilėraščio veikėjas

B. Vilimaitė. Viena į kairę, viena į dešinę A. Lindgren. Mano linksmiausias gimtadienis Pasakojimo nuoseklumas. Planas

28–29

V. Teilor. Pelių mūšis Veiksmas. Scena

30–33

Mano draugas arklys Pagrindinė ir papildoma informacija

34–35

Mįslės Mįslė ir minklė

36–37

O. Proisleris. Žmogus su septyniais peiliais Konfliktas pasakoje

38–39

Otfrydas Proisleris Svarbiausi biografijos faktai

40–41

Kuriu atpasakojimą DAIKTAVARDIS Giminė. Skaičius. Rašyba

SAUSIS

24–25

42–43

44–45

M. Vainilaitis. Miglotas vakaras Laikas ir vieta eilėraštyje

E. Liegutė. Paslaptingas radinys A. K. Vestli. Mortenas, senelė ir Viesulas Pasakojimo tema

50–51

J. Laucius. Robotų mokykloje Eiliuota drama

R. G. Vėliūtė. Dievai su lietuviškais pasais Tikėjimas

H. K. Andersenas. Coliukė Stebuklas

Martynas Vainilaitis Biografinių faktų nuoseklumas

Kuriu laišką

66–67 52–55

PASAKOJIMAS EILĖRAŠTIS

Kodėl rūkymas kenkia? Faktas ir nuomonė

BŪDVARDIS Giminė. Skaičius. Rašyba

VASARIS

46–47

56–57

58–59

60–61

TAUTOSAKA

64–65 MOKAUSI KURTI

AUTORINĖ PASAKA

IŠ ENCIKLOPEDIJOS IR ... DRAMA

62–63 BIOGRAFIJA

Papildomi skaitymo tekstai projektui 26–27, 48–49, 70–71

68–69 DARBAS MEISTRĄ GIRIA


D. Kudžmaitė. Pavasario širdelė V. Baltrėnas. Gandre, vaikų bičiuli Eilėraščio rimas

B. Jauniškis. Kukutis K. DiKamilo. Jei ne Vinis Diksis Pagrindinė pasakojimo mintis

6–7

Paštas Tinkamas ir netinkamas informacijos panaudojimas

R. Skučaitė. Viens, du, trys Tęsinys

8–11

12–13

Paukščių garsų pamėgdžiojimai Pamėgdžiojimas

14–15

K. Kasparavičius. Du vazonėliai Veiksmo vieta ir laikas

16–17

Kęstutis Kasparavičius Gyvenimo aprašymas

18–19

Kuriu paukščio aprašymą

20–21

PRIEVEIKSMIS ŽODŽIO DALYS Šaknis. Galūnė. Rašyba

KOVAS

TURINYS

22–23

R. Skučaitė. Valio! Ne taip! Eilėraščio nuotaika

R. Baltušnikas. Portfelis su buriniu laivu A. Michaelis. Pas mus, Amerlyje Pagrindinė pasakojimo mintis

28–29

V. Palčinskaitė. Aš vejuos vasarą Monologas

30–33

A. Každailis. Laivai ir jūrininkai Informacijos apibendrinimas

34–35

Juokai, anekdotai Anekdotas

36–37

P. Cvirka. Gudrus tarnas Tradicinė pasakos pabaiga

38–39

Petras Cvirka Anketa

40–41

Kuriu dalykinį straipsnelį

42–43

ŽODŽIO DALYS Priešdėlis. Priesaga SUDURTINIAI ŽODŽIAI

BALANDIS

24–25

44–45

J. Jakštas. Pavasario saulė J. Degutytė. Motulei Intonacija

B. Bušma. Strazdanota vasara A. Lindgren. Mes Varnų saloje Pasakojimo planas

V. Palčinskaitė. Lipk aukštyn Inscenizacija

Žaidimai Informacijos pateikimo būdai

Šiurpės

A. Lindgren. Ronja plėšiko duktė Intonacija

Astrida Lindgren Knygos pasakoja apie rašytoją

Kuriu šventės aprašymą

KARTOJIMAS

GEGUŽĖ

46–47

66–67 50–51

52–55

PASAKOJIMAS EILĖRAŠTIS

56–57

58–59

60–61

TAUTOSAKA

64–65 MOKAUSI KURTI

AUTORINĖ PASAKA

IŠ ENCIKLOPEDIJOS IR ... DRAMA

62–63 BIOGRAFIJA

Papildomi skaitymo tekstai projektui 26–27, 48–49, 70–71

68–69 DARBAS MEISTRĄ GIRIA


RUGSĖJIS  Kodėl žmonėms reikia skaityti?

individualioji įmo nė vaizduotė romanas

veikėjai – Pasakojimo ūnai, kurie v y g , s ė n o m ž s kūrinyje. ro ū t ra te li ia veik

Atsakyk pasiremdamas tekstu. Vytautas Račickas

LUKOŠIUKAS IR SKAITYMAS Gyveno kartą Lukošiukas. Jam buvo dešimt metų ir jis labai nemėgo skaityti. – Jeigu neskaitysi knygelių, – pagąsdino jį mokytoja, – vaizduotės neturėsi. – O kam man ta vaizduotė? – paklausė Lukošiukas. – Kad galėtum eilėraštį sukurti. – O kam man tas eilėraštis? – Kad Kalėdų Seneliui pasakytum. – Ką dar galėčiau sukurti? – susidomėjo Lukošiukas. – Dar galėtum sukurti romaną. – O kam man tas romanas? – Kad visi jį skaitytų. – Ką dar galėčiau sukurti? – Individualiąją įmonę, – tarė mokytoja. – O kam man ta įmonė? – Kad savo verslą turėtum. – O kam man tas verslas? – Kad pinigų užsidirbtum. – O kam man tie pinigai? – Taigi... Jeigu turėtum vaizduotę, neklaustum. Knygos „Gyveno kartą Lukošiukas“ ištrauka

 Išvardyk perskaityto teksto veikėjus. Pasiskirstę vaidmenimis, kartu su draugu perskaitykite jų pokalbį.  Ką tu atsakytum į paskutinį Lukošiuko klausimą? Atsakydamas pasinaudok duota schema: kam?  tam, kad. Išklausyk draugų atsakymus. Išrinkite tą, kurio vaizduotė lakiausia.  Išvardyk 3 knygas, kurias tu esi perskaitęs. Pasakyk bent vieną dalyką, ką iš jų sužinojai (išmokai). KARTOJIMAS

 Išrašyk visas priebalses iš teksto pirmo sakinio žodžių.  Parašyk 3 mergaičių ir 3 berniukų vardus, kurie prasidėtų skirtingomis priebalsėmis. Visas priebalses varduose apibrėžk.

PASAKOJIMAS

8

PRIEBALSĖS b c č d f g h j k l m n p r s š t v z ž

9


LAPKRITIS

Įsivaizduok, kad siauruku privažiavai Rubikių ežerą. Kaip atrodytų jo pakrantės lapkritį? Parašyk miniatiūrą.

umos dalys, is v – s lė a t e D s. smulkmeno

 Kokią dovaną Kristis įteikė sodui? Lenė Mejer-Skumans

KRISČIUI GAILA SODO Kristis žiūri į sodą. Sode pilkuoja lapkričio rūkas. Sodas papilkėjęs nuo lietaus. Sodas pilkut pilkutėlis, ir tas pilkumas – pats liūdniausias. Medžiai be lapų, pliki. Krūmai pliki. Takai iššluoti. Sode nematyti nė mažiausio spalvoto taškelio. „Vargšas sodas“, – galvoja Kristis. Jis užsideda savo raudoną kepurę. Išbėga į sodą. Bėga iššluotais takais, šokinėja per lysves. Tris kartus apibėga aplink kiekvieną medį. Lietaus lašai teška jam į veidą. Jo kepurė sušlampa. Sušlampa megztinis. Kristis sušlampa nuo galvos iki kojų. Bet dabar sodas turi vieną ryškiai raudoną tašką – Krisčio kepurę.

KRISTIS IR ŽIEMOS PRADŽIA

lysvė visuma purpuras derva koneveikti

– Ar girdi? Žiema prasidėjo, – sako Kristis Jonui. – Ką, ar jau sninga? – klausia Jonas ir pasisuka nuo ekrano į langą. – Ne. Taigi aš nematau jokios žiemos. – Girdėti, ją galima girdėti, – sako Kristis. Jonas įsiklauso. Lauke, sode girdėti kažką plasnojant sparnais. Karksi ir gergždžia. Koneveikiasi, tauškia, kliunksi ir pykstasi. – Varnos atskrido? – klausia Jonas. – Ankstyvokos jos šįmet. – Taip, – sako Kristis nuo lango. – Mūsų klevas dabar varnamedis. Visos šakos nuo varnų juodos kaip derva. – Ar vien tik juodos? Pažiūrėk atidžiau, – sako Jonas. Kristis pažvelgia atidžiau. – Kai jos išskleidžia sparnus, būna tamsiai pilkos, melsvoko atspalvio, o kartais blyksteli kažkas raudona. – Ši spalva vadinasi purpurinė, – sako Jonas. – Saulėje varnų sparnai blizga kaip purpuras. Iš vokiečių kalbos vertė Zita Karpavičienė

 Palygink tekstus. Kuriame yra daugiau detalių?  Kieno žodžiai yra pabraukti? Kam jie pasakojime reikalingi?  Kartu su draugu perskaitykite Jono ir Krisčio dialogą be pabrauktų žodžių. AUTORIAUS ŽODŽIAI – tai žodžiai, kuriais pasakoma, kas, kaip ir kada kalbėjo.

 Dailiai nurašyk Krisčio ir senelės pokalbį. Krisčio pasakytus žodžius  Rask tekste ir perskaityk, koks buvo sodas. Kokios detalės padeda sukurti rudeninio sodo nuotaiką?  Pagalvok ir pamėgink papasakoti, koks sodas bus po mėnesio. Pasakok panaudodamas kuo daugiau detalių.

pabrauk mėlynai, senelės – raudonai. Kieno žodžiai liko nepabraukti? – Kur tu buvai? – nustemba senelė. – Sodą linksminau, – atsako Kristis. – Ir kaip tu tai padarei? – klausia senelė. – ...  Įsidėmėk, kokie skyrybos ženklai dedami prieš autoriaus žodžius.

 Pasiklausyk Krisčio ir senelės dialogo. Kaip dar Kristis bandė pralinksminti sodą? Kaip sodą linksmintum tu?

52

PASAKOJIMAS

– – Veikėjo žodžiai, autoriaus žodžiai. žiai, – – Kito veikėjo žod autoriaus žodžiai.

53


LAPKRITIS

pusseserė ypatingas

 Prisimink, kuo biografija skiriasi nuo autobiografijos. SVARBU: – datos (kada gimei, pradėjai lankyti (darželį), mokyklą...); – vietos (kur gimei, gyvenai, keliavai...); – žmonės (tėvai, seneliai, kiti šeimos nariai, draugai...); – įvykiai (tie, apie kuriuos norėtum papasakoti).

 Pasirink vieną iš dvynukų. Pamėgink įsivaizduoti, kokia būtų jo autobiografija. Papasakok suolo draugui. Išklausyk draugo pasakojimo.  Pasakykite vienas kitam pastabų, vienas kito pasakojimą papildykite.  Parašyk savo autobiografiją. Jei reikia, pasinaudok duotais sakiniais, žodžiais.

GREITOJI PAGALBA

LEISK VAIZDUOTEI SKRISTI!

Aš esu ... . Man ... metai. Gyvenu ... . Mūsų šeimoje yra ... . Mokausi ... mokykloje, ... klasėje. Mano klasė ... . Mokytoja ... . Labai patinka ... . Svajoju ... .

 Įsivaizduok, kad tu esi paukštis, arkliukas, Čipolinas. Pasirink vieną iš veikėjų. Parašyk autobiografiją.

MOKAUSI KURTI

66

67


LAPKRITIS  Pasirink 5 užduotis ir atlik rašymo sąsiuvinyje.

4 Nurašyk sakinius su kreipiniais. Padėk tinkamus skyrybos ženklus. Kreipinius pabrauk. Kodėl Vytai nebuvai treniruotėje? Senelė ir Rusnė išėjo grybauti. Kaip smagu, kad jau grįžai tėveli!

2 Sugalvok ir užrašyk 2 sakinius su kreipiniais. Kreipinius pabrauk.

1 Pakeisk duotus žodžius į kreipinius ir užrašyk. Močiutė – Reksas – Ežys – Rokas – Dėdė –

Nurašyk dialogą. Padėk reikiamus skyrybos ženklus. Mokytoja klausia Jonuko   Pasakyk kokio nors keturkojo vardą   Kėdė 

6

2

5 5

Nurašyk klausimą ir parašyk atsakymą. Padėk reikiamus dialogo skyrybos ženklus.  Kuris šio mėnesio pasakojimas tau patiko   ... .

Nurašyk dialogą. Padėk tinkamus skyrybos ženklus. Kristis apsidžiaugė   Dabar sodas turi mano raudoną kepurę   Ar jis tau padėkojo   paklausė senelė.

3 4

7

5

6

7

Perskaityk šį pokalbį. Nurašyk įterpdamas autoriaus žodžius. – Tuoj aš tave, Antanai, pakąsiu! – Aš tavęs nebijau! Esu tvirtai prisirišęs valu prie šakos. Parašyk, iš kokios pasakos yra šio pokalbio veikėjai.

4

8 Pasirink du veikėjus iš lapkričio mėnesį skaitytų tekstų. Sugalvok ir užrašyk trumpą jų dialogą.

DARBAS MEISTRĄ GIRIA

8 68

 14–20 – dar ne meistras. 21–27 – darbas meistrą giria. 28–31 – meistrų meistras.

69


SUTARTINIAI ŽENKLAI PAKLAUSYK SKAITOMO TEKSTO

SKAITYK GARSIAI

SKAITYK TYLIAI

DIRBK KARTU SU DRAUGU

DIRBK KARTU SU GRUPE

KLAUSYKIS ĮRAŠO

ATSAKYK Į KLAUSIMUS

SUKURK, SUGALVOK

RAŠYK Į RAŠYMO SĄSIUVINĮ

PROJEKTO UŽDUOTIS

Lietuvių kalbos vadovėlis 3 klasei  

Lietuvių kalbos vadovėlis

Lietuvių kalbos vadovėlis 3 klasei  

Lietuvių kalbos vadovėlis

Advertisement