Page 1

Etikos vadovト様is

1


TURINYS 6

LABAS, ETIKA

8

AŠ ESU YPATINGAS

10

SMAGU! BET AR SAUGU?

12

MANO SVAJONIŲ KLASĖ

14

AŠ NESUTINKU!

16

POJŪČIAI

18

MANO JAUSMAI

20

BŪNA LINKSMA, BŪNA LIŪDNA...

22

KAIP SUSIDRAUGAUTI SU BAIME?

24

MANDAGUMO RAKTAS

26

PAKARTOJAU, IŠMOKAU


28

KALBU TELEFONU

48

GALIU BŪTI SAVARANKIŠKAS

30

PASIKALBĖKIME

50

ŠEIMOS PASITARIMAS

32

ŠVENTĖS LAUKIMAS

52

DOVANA

34

TIKRAS DRAUGAS

54

KODĖL MAN ČIA GYVENTI GERA?

36

KODĖL MELUOTI NEGERAI?

56

GYVENAME DRAUGE

38

NEBŪK OŽIUKAS

58

MANO AUGINTINIS

40

MOKU LAIMĖTI IR PRALAIMĖTI

60

GYVASIS PASAULIS

42

NEGALĖ

62

SUSIPYKTI SU LAIKU

44

AR AŠ JAU DIDELIS?

64

KAIP SUSIDRAUGAUTI SU LAIKU?

46

PAKARTOJAU, IŠMOKAU

66

PAKARTOJAU, IŠMOKAU


AŠ ESU YPATINGAS MAN ĮDOMIAUSI ŽMONĖS, KUR ĮVAIRŪS... AŠ PRITARIU. NEREIK MAN DEŠINĖS, DUOK KAIRĘ... PATINKA MAN, KAI EINA, NESIDAIRO... TIK TIESIAI NESPOKSOK, BŪK TRUPUTĖLĮ ŽVAIRAS. S. Geda

Kas vyksta šiame paveiksle? Kuo vaikai panašūs? Kuo skiriasi? Kuo ypatingas, įdomus kiekvienas vaikas?

8


Pasirinkite mėgstamą medį ar gėlę, nupieškite dideliame popieriaus lape ir iškirpkite. Sukurkite savo klasės mišką ar gėlių pievą.

9


SMAGU! BET AR SAUGU?

Kas vyksta šiame paveiksle? Kas saugo savo sveikatą? Kaip tu saugai savo sveikatą?

10


Ką daryti atsitikus nelaimei? Ką daryti pasijutus blogai? Ką gydytojas pasakytų vaikams?

Gydytojas – daktaras.

11


MANO SVAJONIŲ KLASĖ

SUSITVARKYK

BŪK MANDAGUS

SAUGOK SVEIKATĄ Kokioje klasėje gera būti?

12


IŠKLAUSYK

PASIDALYK

PADĖK

SAKYK TIESĄ

PRAŠAU TYLOS!

NETRUKDYK DIRBTI SAU IR KITIEMS

PAŽAISKITE ŽAIDIMĄ „TU MAN PATINKI, NES...“

13


PAKARTOJAU, IŠMOKAU Padėk boružei pakilti į dangų. Jei sustosi ant boružės, atsakyk į klausimą. Jei neatsakai – grįžk 5 žingsnius atgal. 1 Ką jau išmokai per etikos pamokas? 2 Kokioje klasėje būti gera? 3 Pasakyk, kuo ypatingas kiekvienas žaidimo komandos vaikas. 4 Kada baimė tave įspėja? 5 Kada Baubas išdykauja? 6 Kaip saugai savo sveikatą? 7 Suvaidink su draugu, kaip galima mandagiai pasakyti „ne“. 8 Kada ir kaip sveikiniesi ir atsisveikini? 9 Pasakyk 5 pojūčius. 10 Pasakyk ir parodyk 5 jausmus. 11 Kaip nusiraminti susipykus?

26


11

10 9

8 7 4

6 3

5

2

1

27


Serijos „Šok“ vadovėlio NENDRĖ komplektą I klasei sudaro:

Vadovėlis

Mokytojo knyga

www.sokvadoveliai.lt

NENDRĖ Etikos vadovėlis I klasei

Pratybų sąsiuvinis

Etikos vadovėlis

1

Etika. Nendrė I  

Etikos vadovėlis I klasei

Etika. Nendrė I  

Etikos vadovėlis I klasei

Advertisement