Page 1

Serijos „Šok“ vadovėlio „Muzikos labirintai“ komplektą V klasei sudaro:

• Vadovėlis (su kompaktine plokštele) • Mokytojo knyga (su kompaktine plokštele)

Muzikos labirintai

5

www.sokvadoveliai.lt

Apsilankyk www.knyguklubas.lt • Rasi naujausių knygų • Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai • Dalyvausi diskusijose


Muzikos labirintai Rasa Malikėnienė

Muzikos vadovėlis su kompaktine plokštele

5


TURINYS Įvadas

·

4

1 skyrius. Kaip muzika paliečia mūsų širdis ir mintis 1. 2. 3. 4. 5.

··

·

·

·

26

20

··

·· ··

·

·

·

58

Alteracijos ženklų nelaisvėje 60 64 Kaip po penklinę bėgioja alteracijos ženklai 68 Linijos, figūros, dėmės, spalvos – dailė ar muzika? Linijos, figūros, dėmės, spalvos – paveikslas ar partitūra? 76 Ritmuokite, nesustokite 80 Pakartokite

·

4 skyrius. Žaibiška kelionė aplink pasaulį 1. 2. 3. 4. 5.

·

Ar muzika visada buvo užrašoma? 28 32 Kaip muzika buvo užrašoma senovėje 36 Sukurkime penklinę 40 Atrakinkime penklinę 44 Begalinė penklinės istorija 48 Išmatuokite muzikos trukmę 52 Pakartokite Šventinė kraitelė. Virtuali kelionė į Operos ir baleto teatrą. „Spragtukas“

3 skyrius. Kaip muzikos ženklai skraidyti pradėjo 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

Muzikinė kuprinė 8 12 Muzikos paskirtis 16 Amžinosios laikmenos. Muzikos įrašai Amžinosios laikmenos. Šiuolaikiškos „senienos“ 24 Pakartokite

2 skyrius. Muzikos rašto labirintai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

·

· · ··

82

· · ·

· ·

Pasikalbėkime apie įvairių tautų muziką 84 Senelio nuotraukų albumas. Pažaiskime ir mes 92 Pakeliaukime po Lietuvą 96 Kodėl būti muziku garbinga 100 Pakartokite Turistinė kuprinė

·

Pažaiskite ir padainuokite 118 Žodynėlis

·

·

88

104

3

72


Įvadas

MUZIKOS LABIRINTAI

 Muzikos

vadovėlis „Muzikos labirintai“ skiriamas smalsiems, akty­viems ir kū­ry­bingiems moki­ niams. Ši kny­ga padės jums pakar­ toti pradinėse klasėse išmoktus daly­kus, muzikuoti, kurti. Jame gausu muzikinių užduočių, žaidimų, įdomių muzikos istorijos faktų.  Vadovėlį sudaro keturi sky­riai, kurie baigiasi trumpomis kartoji­ mo pamokomis. Čia pateikiamos užduoty­s leis įtvirtinti išmoktus daly­kus.  Vadovėlio gale rasite Žodynėlį. Jis padės prisiminti sunkesnių, rečiau vartojamų žodžių reikšmes.  Mokslo metų pabaigoje tinkamai susikrovę turistinę kuprinę, bū­site pasirengę nuotaikingai kelionei po muzikos šalį. Linkime nepasikly­sti muzikos labirintuose.

2

Muzikos paskirtis

. . .

Netrukus Papasakosite, kokių žinote muzikos tradicijų. Sužinosite, kokią paskirtį turi muzika. Apibūdinsite įvairios paskirties muziką.

Kokios muzikos klausotės, kai jums liūdna? Ar renkatės muziką pagal nuotaiką? Išgirdę Johano Sebastiano Bacho ar Felikso Mendelsono, Volfgango Amadėjaus Mocarto ar Frederiko Šopeno kūrinį, kai kurie žmonės sako: „Seniena“ arba „Neįdomu“. Tačiau norint tinkamai įvertinti muziką, suprasti jos grožį, reikia turėti žinių. Klausydamiesi muzikos kūrinio, turite suprasti, kokia jo paskirtis, tikslas. Iš savo tėvų ar jus supančios aplinkos žinote nemažai muzikos tradicijų. Jei reikės parinkti muziką žygiavimui, eitynėms, tikrai pasirinksite tvirtą, energingą, pabrėžiantį žingsnio rtmą, nesudėtingos melòdikos maršą. Tačiau pagal tokią muziką tikrai nešoksite. O jūsų šokių muzika tikrai neskambės bažnyčioje ar per laidotuves. Taigi muzikos kūriniai turi paskirtį.

Jūs dažniausiai klausotės ar, atvirkščiai, padeda sutelkt geresnė, nei blogesnė, tik ju specialių žinių. Rimtóji, kla bet taip pat yra labai išraišk jausmus, tik reikia išmokti j išgyveno tos kartos žmonės

Ar muzika turi savo pask Kokias žinote muzikos tra

A M Ž I N O S I O S L A I K M E N O S . M U Z I KO S Į R A Š A I

Pagalvokite ir padarykite ❶ Pasiklausę muzikos pasakykite, ar esate išgyvenę panašią nuotaiką. Kur ir kada? „Mažųjų gulbių šokis“ iš Piotro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“

12

A M Ž I N O S I O S L A I K M E N O S . M U Z I KO S Į R A Š A I • „Gulbė“ iš Kamilio Sen Sanso „Žvėrių karnavalo“

Pagalvokite ir padarykite • ❶ Pasiklausę muzikos pasakykite, ar esate išgyvenę panašią nuotaiką. Kur ir kada? „Mažųjų gulbių šokis“ iš Piotro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“ Čiarasitepamokaiskirtas užduotis.

Nikolajaus Rimskio-Korsakovo „Kamanės skridimas“

.

• Liudvigo van Bethoveno Penktosios simfonijos ištrauka

18
2

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

Muzikos paskirtis

. . .

.

1

kirtį? adicijas?

Tai įdomu

Muzikos tyrinėtojai ir net medikai mano, kad muzika padeda gydyti žmones. Mokiniams, norintiems gerai mokytis, jie siūlo klausytis J. S. Bacho, G. F. Hendelio, A. Vivaldžio kūrinių. Šių kompozitorių muzika suteikia tvirtumo, tvarkos ir saugumo jausmą. J. Haidno ar V. A. Mocarto muzika pasižymi aiškumu. Ji mus daro atidesnius ir pagerina atmintį.

1

pramognės mùzikos. Ji atpalaiduoja ti dėmesį. Tai jūsų kartos muzika. Ji nei ums lengviau suvokiama, nereikalauja asiknė mùzika atrodo sudėtingesnė, kinga, gali išreikšti subtilius žmogaus jos klausytis. Pasistenkite suprasti, ką , ir ši muzika taps jūsų.

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

.

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

Kokios muzikos klausotės, kai jums liūdna? Ar renkatės m pagal nuotaiką? Sebastiano Bacho ar Felikso Mendelsono ❷Išgirdę ĮrašykiteJohano savo klasės muzikavimą. Aptarkite, kuo skiriasi gyvai atlik žinote muzikos tragango Amadėjaus Mocarto ar įspūdis. Frederiko kūrinį, ir įrašytos muzikos sukeliamas Kuri išŠopeno šių formų jums arka tim dicijų. VisosvadovėliotemospradedamosžodžiuNetrukus. nė? Kodėl? te, ar esate išgyvenę panašią nuotaiką. žmonės sako: „Seniena“ arba „Neįdomu“. Tačiau norint tin Jisnurodo,kąveiksitešiąpamoką.Perskaitętekstą Sužinosite, kokią įvertinti muziką, suprasti jos grožį, reikia turėti žinių. Kla iratsakęįjopradžiojebeipabaigojepateikiamus otro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“ paskirtį turi muzika. miesi muzikos kūrinio, turite suprasti, kokia jo paskirtis, t klausimus,susipažinsitesupagrindinėmispamokos Apibūdinsite įvairios Iš savo tėvų ar jus supančios aplinkos žinote nemažai sąvokomis,muzikosistorijosfaktais,muzikostaisyk­ paskirties muziką. kos tradicijų. Jei reikės parinkti muziką žygiavimui, eity lėmis,oiliustracijospadėsgeriausuvoktipamokos medžiagą. tikrai pasirinksite tvirtą, energingą, pabrėžiantį žingsnio nesudėtingos melòdikos maršą. Tačiau pagal tokią muziką nešoksite. O jūsų šokių muzika tikrai neskambės bažnyč Jūs dažniausiai klausotės pramognės mùzikos. Ji atpalaiduoja per laidotuves. Taigi muzikos kūriniai turi paskirtį. Tai įdomu r, atvirkščiai, padeda sutelkti dėmesį. Tai jūsų kartos muzika. Ji nei eresnė, nei blogesnė, tik jums lengviau suvokiama, nereikalauja Muzikos tyrinėtojai ir net pecialių žinių. Rimtóji, klasiknė mùzika atrodo sudėtingesnė, medikai mano, kad muzika padeda gydyti žmones. et taip pat yra labai išraiškinga, gali išreikšti subtilius žmogaus Čiapateikaimaįdomių muzikosistorijosfaktų. Mokiniams, norintiems gerai ausmus, tik reikia išmokti jos klausytis. Pasistenkite suprasti, ką nso „Žvėrių karnavalo“ mokytis, jie siūlo klausytis šgyveno tos kartos žmonės, ir ši muzika taps jūsų. J. S. Bacho, G. F. Hendelio, Netrukus

vo klasės muzikavimą. Aptarkite, kuo skiriasi gyvai atliktos muzikos sukeliamas įspūdis. Kuri iš šių formų jums artimesPapasakosite, kokių

A. Vivaldžio kūrinių. Šių kompozitorių muzika suteikia tvirtumo, tvarkos ir saugumo jausmą. J. Haidno ar uslapiai V. A. Mocarto muzika pasižySmalsučio tiovo padeda muzikiniai centrai ar kompiuterinės programos. „Kamanės skridimas“ mi puslapiai aiškumu. Ji mus daro atie savo muzikavimą įrašyti naudodami kompiuterinę desnius ir pagerina atmintį. Garsą įrašyti padeda muzikiniai centrai ar kompiuterinės programo VLC media player. Šiam tikslui tiktų ir Audacity programa. Pamėginkite savo muzikavimą įrašyti naudodami kompiuterinę emokamai parsisiųsti iš tinklalapio PatyssmalsiausiSmalsučio programą VLC media player. Šiam tikslui tiktų ir Audacity programa acity.sourceforge.net/. puslapiuoserasinternetotink­ Ją galima nemokamai parsisiųsti iš tinklalapio su draugais pašokti „Mažųjų gulbių šokį“? lalapioadresų,naujų http://audacity.sourceforge.net/. siai esate matę šokant „Mažųjų gulbių šokį“ iš P. Čaikovskio muzikiniųžaidimųarkitokių Gal norite su draugais pašokti „Mažųjų gulbių šokį“? lbių ežeras“. Šokėjos šoka ant pirštų galiukų. Pamėginkite įdomybių,kuriospadėstu­ Visi tikriausiai esate matę šokant „Mažųjų gulbių šokį“ iš P. Čaiko okį – būtinai sušokite jį ant pirštų galiukų, ant kulnų, vidiriningaipraleistilaisvalaikį. baleto „Gulbių ežeras“. Šokėjos šoka ant pirštų galiukų. Pamėgin puse, išorine pėdos puse ir klūpėdami ant kelių. pakartoti šokį – būtinai sušokite jį ant pirštų galiukų, ant kulnų, v te pamatyti YouTube.com paieškos laukelyje įrašę Swan ne pėdos puse, išorine pėdos puse ir klūpėdami ant kelių. Dance Smalsučio of the puslapiaiLittle Swans (Gulbių ežeras – Mažųjų gulbių Šį šokį galite pamatyti YouTube.com paieškos laukelyje įrašę Swa • Swan Lake ballet parody – Les Ballets du Trockadero („Gulbių Lake – Act2 Dance of the Little Swans (Gulbių ežeras – Mažųjų gulbi dija – Trokadero šokiai). šokis) arba Swan Lake ballet parody – Les Ballets du Trockadero („G • ežero“ parodija – Trokadero šokiai). ❷ Įrašykite savo klasės muzikavimą. Aptarkite, kuo skiriasi gyvai atliktos ir įrašytos muzikos sukeliamas įspūdis. Kuri iš šių formų jums artimesnė? Kodėl?

.

1

13

1

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

Ar muzika turi savo paskirtį? Kokias žinote muzikos tradicijas?

Garsą įrašyti padeda muzikiniai centrai ar kompiuterinės programos. Pamėginkite savo muzikavimą įrašyti naudodami kompiuterinę programą VLC media player. Šiam tikslui tiktų ir Audacity programa. Ją galima nemokamai parsisiųsti iš tinklalapio http://audacity.sourceforge.net/. Gal norite su draugais pašokti „Mažųjų gulbių šokį“? Visi tikriausiai esate matę šokant „Mažųjų gulbių šokį“ iš P. Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“. Šokėjos šoka ant pirštų galiukų. Pamėginkite pakartoti šokį – būtinai sušokite jį ant pirštų galiukų, ant kulnų, vidine pėdos puse, išorine pėdos puse ir klūpėdami ant kelių. Šį šokį galite pamatyti YouTube.com paieškos laukelyje įrašę Swan Lake – Act2 Dance of the Little Swans (Gulbių ežeras – Mažųjų gulbių šokis) arba Swan Lake ballet parody – Les Ballets du Trockadero („Gulbių ežero“ parodija – Trokadero šokiai).

. .

Penktosios simfonijos ištrauka

Šią pamoką sužinojote Fonografas – pirmasis garso įrašymo ir atkūrimo aparatas. Klausydamiesi muzikos koncerte ir iš įrašo, patiriame nevienodą įspūdį.

.

19

19

. .

Šią pamoką sužinojote

Fonografas – pirmasis garso įrašymo ir atkūrimo aparatas.

Klausydamiesi muzikos kon iapateikiamoskeliossvar­ Č 12certe ir iš įrašo, patiriame biausiaspamokosmintys. nevienodą įspūdį.
MUZIKOS LABIRINTAI

1 skyrius Kaip muzika paliečia mūsų širdis ir mintis Kaip muzika kalba? Aukštais ir žemais, garsiais ir tyliais, trumpais ir ilgais garsais. Garsai susijungia, ir štai jau skamba melodija. Muzika gali kalbėti įvairių instrumentų balsais. Kartais ji praskrenda kaip vėjas, o kartais skleidžiasi pamažu – lyg gėlės žiedas. Šiame skyriuje trumpai aptarsime, kaip muzika veikia mūsų gyvenimą, kaip ji išsaugoma.

6


7


2

Muzikos paskirtis

. . .

Netrukus Papasakosite, kokių žinote muzikos tradicijų. Sužinosite, kokią paskirtį turi muzika. Apibūdinsite įvairios paskirties muziką.

Kokios muzikos klausotės, kai jums liūdna? Ar renkatės muziką pagal nuotaiką? Išgirdę Johano Sebastiano Bacho ar Felikso Mendelsono, Volfgango Amadėjaus Mocarto ar Frederiko Šopeno kūrinį, kai kurie žmonės sako: „Seniena“ arba „Neįdomu“. Tačiau norint tinkamai įvertinti muziką, suprasti jos grožį, reikia turėti žinių. Klausydamiesi muzikos kūrinio, turite suprasti, kokia jo paskirtis, tikslas. Iš savo tėvų ar jus supančios aplinkos žinote nemažai muzikos tradicijų. Jei reikės parinkti muziką žygiavimui, eitynėms, tikrai pasirinksite tvirtą, energingą, pabrėžiantį žingsnio rtmą, nesudėtingos melòdikos maršą. Tačiau pagal tokią muziką tikrai nešoksite. O jūsų šokių muzika tikrai neskambės bažnyčioje ar per laidotuves. Taigi muzikos kūriniai turi paskirtį.

12


Muzikos tyrinėtojai ir net medikai mano, kad muzika padeda gydyti žmones. Mokiniams, norintiems gerai mokytis, jie siūlo klausytis J. S. Bacho, G. F. Hendelio, A. Vivaldžio kūrinių. Šių kompozitorių muzika suteikia tvirtumo, tvarkos ir saugumo jausmą. J. Haidno ar V. A. Mocarto muzika pasižymi aiškumu. Ji mus daro atidesnius ir pagerina atmintį.

1

Ar muzika turi savo paskirtį? Kokias žinote muzikos tradicijas?

Tai įdomu

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

Jūs dažniausiai klausotės pramognės mùzikos. Ji atpalaiduoja ar, atvirkščiai, padeda sutelkti dėmesį. Tai jūsų kartos muzika. Ji nei geresnė, nei blogesnė, tik jums lengviau suvokiama, nereikalauja specialių žinių. Rimtóji, klasiknė mùzika atrodo sudėtingesnė, bet taip pat yra labai išraiškinga, gali išreikšti subtilius žmogaus jausmus, tik reikia išmokti jos klausytis. Pasistenkite suprasti, ką išgyveno tos kartos žmonės, ir ši muzika taps jūsų.

13


M U Z I KO S PA S K I R T I S

Pagalvokite ir padarykite ❶ Apibūdinkite, kokios muzikos (nuotaika, stilius, instrumentai...) klausytumėtės per savo gimtadienio vakarėlį, kokios – norėdami nusiraminti, kokios – keldamiesi anksti rytą ir pan. ❷ Pasirinkite jūsų vardui tinkamą muzikinio pokalbio „Susipažinkime“ variantą ir padainuokite.

❸ Surenkite improvizuotą muzikinį pokalbį. Su suolo draugu ar grupe pasirinkite pokalbio temą (pvz., „Atostogos“, „Mokykla“). Į draugo padainuotą klausimą atsakykite dainuodami. Paskui padainuokite klausimą draugui. ❹ Padainuokite dainą „Lietaus išdaigos“. Pasakykite, kokia galėtų būti jos paskirtis.

Lietaus išdaigos I. Mažuikaitės muzika, K. Kornejevos eilės

14


K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

1 2. Bet lietutis nenustoja ir toliau linksmai krapnoja. Nusijuokia: aš nekaltas, nors ir truputėlį šaltas. Lietus lyja, lietus trepsi ir ant skėčio, ir ant krepšio, Ir visur, kur tik papuola, tie lašeliai vis dar puola. Smalsučio puslapiai

• •

Paklausykite šių kūrinių įrašų: J. S. Bachas. Maršas D-dur. V. A. Mocartas. Turkų maršas.

• • • •

Šių kūrinių įrašus raskite tinklalapyje www.YouTube.com: Händel. Passacaglia. Perlman e Zukerman (G. F. Hendelis. Pasakalija). Bach. Cantata BWV 30. Magdalena Kozena (J. S. Bachas. Kantata BWV 30). Guys 1 Flute | J. S. Bach Badinerie (J. S. Bachas. Pokštas). Winter (Vivaldi. Four Seasons) (A. Vivaldis. „Metų laikai“).

• F. Mendelsonas. Vestuvių maršas. • F. Šopenas. Laidotuvių maršas.

Pasinaudodami magiškąja klaviatūra, sukurkite muzikinę savo vardo melodiją. Ją galite rasti Google.lt paieškos laukelyje įrašę Caillou magic keyboard (Kalo stebuklingoji klaviatūra).

15

. .

Šią pamoką sužinojote Supratę muzikos kūrinio paskirtį, galite pasirinkti tinkamą muziką klasės ar mokyklos renginiams. Klasikinė ir populiarioji muzika išreiškia tuos pačius jausmus.


3

Amžinosios laikmenos. Muzikos įrašai

. . .

Netrukus Sužinosite apie pirmąjį garso įrašymo ir atkūrimo aparatą. Klausysitės įvairių kūrinių ir juos palyginsite. Aptarsite, kuo skiriasi įspūdis, kurį patiriate klausydamiesi muzikos koncerte ir iš įrašo.

Ar esate buvę gyvos muzikos koncerte? Kur dažniau klausotės muzikos – koncertų salėse ar namie? Šiandien muzika mus supa visur. Atrodo, kad be jos nepraeina nė viena akimirka. Muzika skamba iš radijo imtuvų, kompaktinių plokštelių ir ausinukų, namie ir automobilyje, parduotuvėje ir kavinėje. Neįsivaizduojame kino filmų, televizijos laidų be muzikinio įgarsinimo ar muziknės ùžsklandos. Ilgą laiką žmonės muzikos klausydavosi tik per koncertus, o kūrinius užrašydavo popieriuje. Mikrofonas, garso įrašai, kompaktinės plokštelės, ausinukai – visa tai atrodo paprasta ir suprantama dabar, o prieš šimtmetį žmonėms buvo didžiulė staigmena. Pirmasis garso įrašymo atkūrimo aparatas buvo sukurtas XIX amžiuje, prieš šimtą trisdešimt metų. Tai fonogrãfas, amerikiečio Tomo Edisono išradimas. Į pirmąsias plokšteles galėjo tilpti tik tris minutes trunkančios muzikos įrašas. Tiesa, iš pradžių buvo įrašinėjami tik klasikinės muzikos kūriniai. Populiariosios muzikos – džiazo, bliuzo – įrašų atsirado XX a. pirmoje pusėje. Dabar neišeidami iš kambario galite klausytis visų epochų ir kompozitorių muzikos įrašų, palyginę įvertinti įvairių atlikėjų meistriškumą, klausytis ir didelių orkestrų, ir įvairių instrumentų atliekamos muzikos.

T. Edisonas ir jo išrastas fonografas

Fonografu daromas įrašas 16


K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

a

1

b

d

e

c

f Garso atkūrimo aparatai: a – gramofonas; b – patefonas; c – juostinis magnetofonas; d – kompaktinių plokštelių grotuvas; e – MP3 grotuvas; f – kasetinis grotuvas

Kas yra fonografas? Kada pradėta įrašinėti garsą? Kokių galimybių žmogui suteikia muzikos įrašai?

Tai įdomu Vienas pirmųjų muzikos įrašų – įžymaus italų operos dainininko tenoro Enriko Karuzo balsas. Tai legendinė asmenybė. Scenoje šis operos solistas sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų. Enriko Karuzo balsas buvo nepakartojamas, bet gyvo jo balso jau beveik šimtmetį niekas negirdi. Tačiau ir dabar daugelis dainininkų nori dainuoti kaip jis. Pirmojo muzikos įrašo buvo parduota daugiau kaip milijonas plokštelių.

Enrikas Karuzas 17


A M Ž I N O S I O S L A I K M E N O S . M U Z I KO S Į R A Š A I

Pagalvokite ir padarykite ❶ Pasiklausę muzikos pasakykite, ar esate išgyvenę panašią nuotaiką. Kur ir kada? „Mažųjų gulbių šokis“ iš Piotro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“

• „Gulbė“ iš Kamilio Sen Sanso „Žvėrių karnavalo“

• Nikolajaus Rimskio-Korsakovo „Kamanės skridimas“

• Liudvigo van Bethoveno Penktosios simfonijos ištrauka

18


K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

1

❷ Įrašykite savo klasės muzikavimą. Aptarkite, kuo skiriasi gyvai atliktos ir įrašytos muzikos sukeliamas įspūdis. Kuri iš šių formų jums artimesnė? Kodėl?

Smalsučio puslapiai

Garsą įrašyti padeda muzikiniai centrai ar kompiuterinės programos. Pamėginkite savo muzikavimą įrašyti naudodami kompiuterinę programą VLC media player. Šiam tikslui tiktų ir Audacity programa. Ją galima nemokamai parsisiųsti iš tinklalapio http://audacity.sourceforge.net/. Gal norite su draugais pašokti „Mažųjų gulbių šokį“? Visi tikriausiai esate matę šokant „Mažųjų gulbių šokį“ iš P. Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“. Šokėjos šoka ant pirštų galiukų. Pamėginkite pakartoti šokį – būtinai sušokite jį ant pirštų galiukų, ant kulnų, vidine pėdos puse, išorine pėdos puse ir klūpėdami ant kelių. Šį šokį galite pamatyti YouTube.com paieškos laukelyje įrašę Swan Lake – Act2 Dance of the Little Swans (Gulbių ežeras – Mažųjų gulbių šokis) arba Swan Lake ballet parody – Les Ballets du Trockadero („Gulbių ežero“ parodija – Trokadero šokiai).

. . 19

Šią pamoką sužinojote Fonografas – pirmasis garso įrašymo ir atkūrimo aparatas. Klausydamiesi muzikos koncerte ir iš įrašo, patiriame nevienodą įspūdį.


Amžinosios laikmenos. Šiuolaikiškos „senienos“

4 . . .

Netrukus Sužinosite, kaip garso įrašai pakeitė klausytojų ir muzikantų gyvenimus. Atliksite dažnai girdimus per radiją ir televiziją klasikinės muzikos kūrinius. Diskutuosite, kaip per televiziją ir radiją transliuojama muzika veikia klausytojų skonį.

Kokia muzika skamba televizijos ir radijo laidose? XX a. antroje pusėje garso įrašai muziką padarė lengvai prieinamą milijonams žmonių. Jos galima klausytis beveik bet kada ir bet kur. Anksčiau muzikos buvo klausomasi tik koncertuose, o dabar, užsidėję ausinukus ar įsijungę radijo imtuvą, akimirksniu pasineriate į muzikos pasaulį. Daugelis atlikėjų ir klausytojų mano, kad joks įrašas negali pakeisti gyvo garso koncerto. Juk įrašą galima tobulinti: iš kelių sumontuoti vieną, pagarsinti ar patylinti tiek, kiek norisi. Koncerte to nepadarysi – viskas priklauso tik nuo atlikėjo, jo įtaigaus muzikavimo. Atsiradus muzikos įrašams, pasikeitė ir atlikėjų gyvenimas. Ankstesnės kartos muzikantai ir kompozitoriai scenoje pripažinimo siekdavo dešimtmečiais. Dabar televizija, radijas, vis kartodamas ir kartodamas tuos pačius kūrinius, žaibiškai juos populiarina. Atrodo, šiuolaikiniam žmogui atverti visi keliai pažinti

Atspėk, ko klausausi

Įrašoma muzika kino filmui

Konkurso „Dainų dainelė“ fragmentai 20


10 populiariausių kūrinių

Kaip garso įrašai pakeitė klausytojų ir muzikantų gyvenimą? Kuo skiriasi muzikos įrašas nuo gyvo garso koncerto?

Pagalvokite ir padarykite ❶ Padiskutuokite su draugais, kiek radijas ir televizija turi tenkinti klausytojų skonį ir kiek privalo auklėti; pristatyti naujoves, supažindinti su jau žinomomis tradicijomis. ❷ Pasiklausykite klasikinės muzikos pavyzdžių, dažnai girdimų per radiją ir televiziją: Marko Antuano Šarpantjė „Te Deum“; Cezario Franko „Panis Angelicus“; Felikso Mendelsono „Vestuvių maršo“ iš dramos „Vasarvidžio nakties sapnas“; Frederiko Šopeno „Laidotuvių maršo“ iš Antrosios sonatos fortepijonui.

• • • •

21

Mes žinome nemažai klasikinės ar popmuzikos kūrinių. Bet nemažiau įdomios legendos sklinda apie įžymių muzikantų ar kompozitorių gyvenimą. Beveik visos jos susijusios su ankstyva jų mirtimi. Volfgangas Amadėjus Mocartas mirė sulaukęs 35-ių metų. Kalbama, kad jį nunuodijo jo varžovas – kompozitorius Antonijus Saljeris. Fransui Šubertui buvo lemta gyventi 31-erius metus. Sulaukęs 26-erių, jis jau žinojo, kad serga nepagydoma liga. Žanas Batistas Pergolezis mirė dar jaunesnis – vos 25-erių metų. Grupės „The Beatles“ lyderis Džonas Lenonas buvo nušautas sulaukęs 40-ties, o grupės „Queen“ vokalistas Fredis Merkuris mirė nuo AIDS būdamas 45-erių metų.

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

Tai įdomu

1

muziką. Tačiau labai sunku atsispirti reklamos spaudimui. Turbūt net nesusimąstote, kad galbūt klausotės ne tos muzikos, kuri yra tikrai vertinga, meniška, bet tos, kuri jums siūloma. Net ir muzikai profesionalai kartais apsirinka, susidomi menkaverte kūryba. Tačiau yra kūrinių, kuriems laikas nebaisus. Jų mielai klausosi skirtingo amžiaus žmonės. Pasiklausykite ir jūs.


AMŽINOSIOS LAIKMENOS. ŠIUOLAIKINĖS „SENIENOS“

❸ Pagalvokite ir papildykite šį sąrašą jums žinomais populiariosios muzikos kūriniais, pavyzdžiui, „Pink Floyd“, Bjork, Stingo, Ani Lenoks ar Lietuvos dainininkų atliekamais kūriniais.

Užsienio ir Lietuvos dainininkai 22


K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S

❹ Padainuokite šią melodiją ar paplokite jos ritmą.

Panis Angelicus

1

C. Franko muzika

Smalsučio puslapiai Klasikinės muzikos kūrinius dažnai girdime įvairiose televizijos programose, konkursų užsklandose, kino filmų garso takeliuose, pavyzdžiui, Eurovizijos dainų konkurse skamba jums jau žinoma Marko Antuano Šarpantjė „Te Deum“ (YouTube.com, JRT Eurovision TV Theme). Kartais kompozitoriai kuria muziką nebyliajam kinui ar seniau darytiems įrašams. Lietuvių kompozitorius Mindaugas Piečaitis net sukūrė kūrinį katei ir orkestrui (YouTube.com, CATcerto Promo – Mindaugas Piecaitis & Nora The Piano Cat).

Groja katinas

. . Nebyliojo kino filmo „Žanos d'Ark aistra“ fragmentas – groja orkestras 23

Šią pamoką sužinojote Muzikos įrašą galima tobulinti, o pasirodymo scenoje jau nepakeisi. Per televiziją ir radiją skamba vertinga ir menkavertė muzika. Reikia mokėti atsirinkti.


Pakartokite

K A I P M U Z I K A P A L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I NT I S

1

Trumpai

Jau žinote, kad pirmasis garso įrašymo aparatas buvo fonografas. Suprantate, kuo skiriasi gyvo garso koncertas ir įrašas. Klausėtės nemažai įvairių kompozitorių kūrinių, juos aptarėte ir tikrai žinote, kad kartais televizija ir radijas siūlo menkavertę muziką. Todėl klausydamiesi turite susimąstyti, ar muzika yra vertinga, meniška.

Surenkite pamoką-pristatymą „Mūsų šeimos muzika“. Namie paieškokite senų įrašų, kurių klausėsi jūsų tėvai ar seneliai. Gal jie išsaugojo ir senų muzikos aparatų? Jei galite, atsineškite juos. Nepamirškite pristatyti savo mėgstamos muzikos.

24


25

1

K A I P M U Z I K A PA L I E Č I A M Ū S Ų Š I R D I S I R M I N T I S


Serijos „Šok“ vadovėlio „Muzikos labirintai“ komplektą V klasei sudaro:

• Vadovėlis (su kompaktine plokštele) • Mokytojo knyga (su kompaktine plokštele)

Muzikos labirintai

5

www.sokvadoveliai.lt

Apsilankyk www.knyguklubas.lt • Rasi naujausių knygų • Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai • Dalyvausi diskusijose

Muzikos lapbirintai 5 klasei  

Vadovėlis „Muzikos labirintai" V klasei (turinys) parengtas pagal serijos „Šok" vadovėlių reikalavimus.

Muzikos lapbirintai 5 klasei  

Vadovėlis „Muzikos labirintai" V klasei (turinys) parengtas pagal serijos „Šok" vadovėlių reikalavimus.

Advertisement