Page 1

.......................

.....................................................................................................................................................

....................

..................................................................................................................................................... IN F OR M AC IN ĖS T E C H N O L O G I J O S

1


.......................

.....................................................................................................................................................

....................

.....................................................................................................................................................

2

I N F O R M AC IN Ė S T E C H N OL OGIJOS


.......................

.....................................................................................................................................................

Tatjana Balvočienė, Nijolė Kriščiūnienė

PROJEKTŲ MOZAIKA. Informacinių technologijų vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2008)

V−VI klasei

.....................................................................................................................................................

Vadovėlio komplektą sudaro:

. Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga . Mokytojo knyga. I, II dalis

......................

....................................................................................................................................................

Vaino Brazdeikis, Arvydas Verseckas, Raimundas Zabarauskas

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRADMENYS. Vadovėlis (Šviesa, 2006)

V−VI klasei

....................................................................................................................................................

......................

....................................................................................................................................................

Tatjana Balvočienė, Nijolė Kriščiūnienė

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. PROJEKTŲ KNYGA (Šviesa, 2007)

VII−VIII klasei

....................................................................................................................................................

......................

....................................................................................................................................................

Vaino Brazdeikis, Arvydas Verseckas

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. Vadovėlis (Šviesa, 2007)

VII−VIII klasei

....................................................................................................................................................

....................

..................................................................................................................................................... IN F OR M AC IN ĖS T E C H N O L O G I J O S

3


.......................

.....................................................................................................................................................

Tatjana Balvočienė, Danguolė Jančauskienė

PROJEKTŲ MOZAIKA. Informacinių technologijų vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2009)

VII−VIII klasei

.....................................................................................................................................................

Vadovėlio komplektą sudaro:

. Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga . Pratybų sąsiuviniai.1-asis ir 2-asis sąsiuvinis . Mokytojo knyga. I, II dalis

......................

....................................................................................................................................................

Vaino Brazdeikis, Arvydas Verseckas

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. Vadovėlis (Šviesa, 2008)

IX−X klasei

....................................................................................................................................................

......................

....................................................................................................................................................

Nijolė Kriščiūnienė, Rasa Alaburdienė, Anelė Valentinavičienė

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. DARBO KNYGA (Šviesa, 2005)

Papildoma mokomoji literatūra

....................................................................................................................................................

........................

Šios knygos tikslas – padėti pradedantiesiems išmokti dirbti kompiuteriu ir supažindinti su braižykle, rašykle, internetu, elektroniniu paštu bei konstravimu Logo pagrindais. Kiekvienai pamokos temai (iš viso per dvejus mokslo metus) parengtas pratimų ir užduočių komplektas, sudarytas iš trijų variantų. Temai Kompiuteris parinktos 7 užduotys ir 3 pratimai, temai Piešimas – 13 užduočių, temai Rašymas – 20 užduočių, temai Internetas ir elektroninis paštas – 12 užduočių ir temai Konstravimas naudojant Logo – 20 užduočių. Knygos gale yra ir papildomų užduočių mokiniams, kurie sparčiau ir sėkmingiau dirba. Daugumai užduočių atlikti reikia kompiuterio. Sukurtas piešinių, tekstų rinkmenas ir projektus rekomenduojama saugoti diskeliuose. Jie bus naudojami ir kitose užduotyse bei dirbant su kitomis programomis. Šių pratybų autorės yra informacinių technologijų mokytojos, turinčios didelę darbo su mokiniais patirtį.

....................................................................................................................................................

Raimundas Zabarauskas

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UŽDAVINYNAS PAGRINDINEI MOKYKLAI. SKAIČIUOKLĖ, PATEIKTYS, INTERNETAS (Šviesa, 2003)

Papildoma mokomoji literatūra

....................................................................................................................................................

Šiame uždavinyne plačiausia yra skaičiuoklės užduočių dalis. Norėdami atlikti jos užduotis, mokiniai turės prisiminti ir pasikartoti kai kurias fizikos, matematikos, istorijos, chemijos ar biologijos žinias. Yra ir buitinių užduočių, bet visos jos naudingos, įdomios. ....................

.....................................................................................................................................................

4

I N F O R M AC IN Ė S T E C H N OL OGIJOS


.............................

.......................

Naujiena

.....................................................................................................................................................

Arvydas Verseckas

Papildoma mokomoji literatūra

Informacinės technologijos (s. Prieš egzaminą, Šviesa, 2010)

.....................................................................................................................................................

a

n e i j u

na

.....................................................................................................................................................

Valstybinio informacinių technologijų egzamino turinį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje testu tikrinamos bendrosios žinios apie kompiuterį ir taikomųjų programų taikymą, antroje dalyje tikrinami gebėjimai programuoti. Ši knyga skirta padėti mokiniams savarankiškai pasiruošti egzamino antrajai daliai (iš programavimo kurso). Leidinyje trumpai paaiškinamos pagrindinės paskalio kalbos konstrukcijos, per daug nesigilinant į visas teorines subtilybes, ir pavyzdžiais parodomas jų naudojimas programoms užrašyti. Sukurtų programų pavyzdžių yra daug, o nauja teorinė medžiaga pateikiama

tada, kai jos prireikia sprendžiant uždavinius. Programuoti galima išmokti tik patiems rašant programas, todėl knygoje yra daug užduočių savarankiškam darbui. Knygą sudaro 17 skyrių, apimančių mokyklinį programavimo kursą, ir 1 priedas, kuriame pateikiama 2009 m. valstybinio informacinių technologijų egzamino užduotis. Leidinys skiriamas padėti mokiniui rengtis informacinių technologijų egzaminui.

.....................................................................................................................................................

....................

1 skyrius. Paskalio (Pascal) programavimo kalba 2 skyrius. Paprasčiausios programėlės 3 skyrius. Skaičiai, jų įvedimas ir išvedimas 4 skyrius. Sąlyginis sakinys 5 skyrius. Ciklas (kartojimo sakinys) 5.1. Sumavimo programėlės 5.2. Skaičiavimo programėlės 5.3. Paieškos programėlės 5.4. Atrankos programėlės 6 skyrius. Vienas iš kelių veiksmų 7 skyrius. Operacijos div ir mod 8 skyrius. Skaičiaus skaitmenys 9 skyrius. Loginiai duomenys 10 skyrius. Įvairūs ciklai 11 skyrius. Ciklas cikle 12 skyrius. Masyvas 13 skyrius. Paprogramės 14 skyrius. Simboliai ir simbolių eilutės 15 skyrius. Įrašo tipo kintamieji 16 skyrius. Funkcijos eoln ir eof 17 skyrius. Programų rašymas Priedas Užduočių atsakymai Literatūra ir tinklapių adresai

........................

TURINYS

..................................................................................................................................................... INFFOR ORM MAC AC INĖS ĖS E C2009-2010 HN NO OLLO OG GIm. IJJO Om. S IN IN TTECH S RUSŲ KALBA

5 1


.......................

.....................................................................................................................................................

....................

.....................................................................................................................................................

6

I N F O R M AC IN Ė S T E C H N OL OGIJOS


.......................

.....................................................................................................................................................

....................

..................................................................................................................................................... IN F OR M AC IN ĖS T E C H N O L O G I J O S

7


.......................

.....................................................................................................................................................

....................

.....................................................................................................................................................

8

I N F O R M AC IN Ė S T E C H N OL OGIJOS

Informacinių technologijų katalogas  

Šiame kataloge rasite informaciją apie tęstinius ir naujus 2010 metų vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, kitas vadovėlių komplektų dalis, infor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you