Page 1

GILĖ Pasaulio pažinimo vadovėlis

1

1


Turinys 6

Kas yra pasaulis?

26

Kodėl kartais reikia pasakyti „ne“?

46

Kodėl pašto balandžiai nebeskraidina laiškų?

66

Kokį gyvūnėlį auginsiu?

8

Kam žmonėms reikia daiktų?

28

Kodėl gatvėje negalima žaisti futbolo?

48

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

68

Kodėl kai kuriuos gyvūnus vadiname naminiais?

10

Kodėl reikia eiti į mokyklą?

30

Kaip telefonas gelbėja?

50

Kas slypi mano galvoje?

70

Kur dingo močiutės viščiukai?

12

Kas yra mokykla?

32

Kodėl reikia rakinti duris?

52

Ar sunku būti draugu?

72

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

14

Kokia mano šeima?

34

Kas nudažo medžių lapus?

54

Kodėl žmonėms reikia žaidimų?

74

Bandymai ir eksperimentai

16

Kodėl svarbu žinoti adresą?

36

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

56

Kokį vandenį galima kapoti?

78

Žaidimai

18

Ar visi žmonės jaučia baimę?

38

Kas auga senelio darže?

58

Kodėl puošiu eglutę?

82

Darbeliai kūrybinei veiklai

20

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

40

Kodėl obuoliai neauga žemėje?

60

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

22

Kodėl vaikai auga?

42

Kur išskrenda gandrai?

62

Kas džiugina žmones?

24

Kas pastatė dantukų miestelį?

44

Kaip galiu tau padėti?

64

Kuo skiriasi gyvūnai?


TURINYS

6

Ką gali visi ir ko negali niekas?

22

Kam žmonėms reikalingi laikrodžiai?

Kaip sustabdyti akimirką?

8 10

Ką reiškia žodis „Lietuva“?

12

38

Kam reikalinga Saulė?

54

Kada ateis mano gimtadienis?

24

Kuo skiriasi žodžiai „vakar“, „šiandien“ ir „rytoj“?

40

Ką reiškia posakis: „Kas per daug, tas nesveika“?

56

Kokios spalvos vasara?

26

Kaip keičiasi diena ir naktis?

42

Kuo kvepia pavasaris?

58

Kas yra atostogos?

Kokie Lietuvos simboliai?

28

Kaip nepamiršti nusivalyti batų?

44

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

60

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

14

Kiek darbelių aš turiu?

30

Kiek savaičių turi mėnuo?

46

Kaip užauga giminės medis?

62

Bandymai ir eksperimentai

16

Kada pagaliau aš užaugsiu?

32

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

48

Kada ateis ateitis?

68

Žaidimai

18

Kodėl suaugusieji daug žino?

34

Kodėl po žiemos ne iškart ateina vasara?

50

Ką žmonės dirba visą dieną?

70

Darbeliai kūrybinei veiklai

20

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

36

Kada ridename margučius?

52

Kuo norėčiau tapti užaugęs?


Ką matai namelyje? Kaip pavadintum visus šiuos daiktus? Kodėl jie taip išdėlioti? Koks tavo mėgstamiausias valgis? „Pagamink“ jį klasės draugams. Ką labiausiai mėgsta valgyti tavo klasės draugai? Kartu su mokytoju sudarykite savo klasės mėgstamiausių valgių diagramą. Naudodamasis valgių kortelėmis „padenk“ savo šeimai pusryčių stalą. Korteles rasi pratybų sąsiuvinio priede. Pažaisk su draugais maisto produktų domino. Žaidimas aprašytas 79 puslapyje.

TEIKIA JĖGŲ

PADEDA AUGTI IR APSISAUGOTI NUO LIGŲ

VALGYTI NĖRA SVEIKA

KODĖL VAIKAI AUGA?

Maisto produktais vadiname tai, ką valgome. Maistas žmogui labai svarbus. Jis padeda augti, teikia jėgų, saugo nuo ligų.

22

KAD AUGTUM IR BŪTUM SVEIKAS, REIKIA VALGYTI VAISIŲ IR DARŽOVIŲ.

23


KUR IŠSKRENDA GANDRAI?

Paukštis – plunksnuotas skraidantis gyvūnas, dedantis kiaušinius. Vieni paukščiai žiemai išskrenda į šiltuosius kraštus, kiti – lieka žiemoti. Mūsų krašte žiemoja daugiausia sėklas lesantys paukščiai. Jeigu būna daug sniego, žiemojantiems paukščiams sunku surasti maisto. Kokius paukščius matai nuotraukose? Kurie iš jų išskrenda žiemoti į šiltuosius kraštus?

Ė guLB žDĖ g E R K

ANTIS R AS D N A g

zyLĖ

Kaip žiemojantys paukščiai randa maisto?

SNIEgENA

Įsižiūrėk į nuotraukas. Palygink paukščių plunksnų spalvas. Atlik šią užduotį pratybų sąsiuvinyje. Stebėk, kokie paukščiai lankosi tavo kieme. Pasidalyk stebėjimo išvadomis su klasės draugais.

VARNA žVIR BL IS

Nulipdyk savo mėgstamą paukštelį ir kartu su klasės draugais surenk darbelių parodą. Pažaiskite žaidimą „Visi, kurie su plunksnomis, skraido“. žaidimas aprašytas 80 puslapyje.

42

gANDRAI žIEMOTI SKRENDA Į AFRIKĄ. PINgVINAI IR STRUČIAI yRA PAUKŠČIAI, BET JIE NESKRAIDO.

43


SUŽINOJAU, PAKARTOJAU, IŠMOKAU... 1

Pažaisk žaidimą. Pirma uždenk paveiksliukus kortelėmis. Tada atidenk kurį nors paveiksliuką. Jei jame snaigės – spėk mįslę. Mįslės numeris paveiksliuko viršuje. Jei paveiksliuke – ne snaigės, atsakyk į klausimus: 1. Kokiai temai tinka paveiksliukas? 2. Ką iš šios temos prisimeni? 3. Kas patiko? 4. Ką naujo sužinojai? Padėk kortelę į vietą.

2

3

Mįslės: 1. Balta drobulė visą žemę užgulė. Kas? 2. Tokia žiemą, tokia vasarą. Kas? 3. Anksti rytą vaikščioja keturiomis, dieną dviem, vakare trijomis. Kas? Mįslių atsakymus parašyk ir nupiešk pratybų sąsiuvinyje.

60

61


BANDYMAI KAIP SUSIDARO DEBESYS? 1. Į didelį stiklinį indą įpilk šilto vandens.

2. Uždenk indą metaliniu padėklu su ledo gabalėliais.

3. Tu nematai, bet vanduo garuoja. Vandens garai susiduria su šaltu oru prie padėklo ir virsta mažais lašeliais. Debesys taip pat susidaro iš mažų lašelių, kurių atsiranda vėstant vandens garams.

BAIMĖS SEKUNDĖ

1. Virš pragniaužto draugo kumščio laikyk pieštuką.

74

2. Paprašyk draugo, kad sugautų krintantį pieštuką sugniauždamas kumštį. Tai pakartokite keletą kartų.

3. Pabandyk pats sučiupti krintantį pieštuką.

Sugauti kito žmogaus paleistą pieštuką nepavyks, nes pirmiausia pamatome pieštuką krintantį, tada suvokiame, kad jį reikia gaudyti, ir tik paskui gaudome. Taigi prarandame šiek tiek laiko. Jei norime spėti, turime vienu metu suvokti, kas vyksta, ir atlikti konkretų veiksmą. Taip bus tik tuomet, kai pieštuką paleisime ir gaudysime patys.

BANDYMAS SU MEDŽIO LAPU 3. Iš lapo lieka tik gyslų ir gyslelių raizginys, o popieriuje gauname lapo atspaudą. 1. Ant sugeriamojo popieriaus arba popierinio rankšluosčio padėk klevo lapą.

2. Paimk šepetėlį drabužiams valyti ir „išplak“ juo lapą. „Plak“ nesmarkiai, stengdamasis nepajudinti lapo.

Plakant šepetėliu išmušamas sultingas lapo minkštimas. Minkštime esančios žaliai dažančios medžiagos susigeria į popierių, o tvirtesnės lapo gyslos ir gyslelės išlieka.

BANDYMAS SU OBUOLIU IR BULVE

1. Paimk bulvės ir obuolio skilteles. 2. Atidžiai apžiūrėk ir nustatyk, kokios spalvos skiltelės. 3. Pauostyk ir paragauk bulvės ir obuolio skiltelių.

Bulvės ir obuolio skiltelės atrodo panašiai, bet kvepia skirtingai.

75


sutartiniai ženklai PASAKoJu, IšSAKAu SAVo NuoMoNę, IšKLAuSAu DRAuguS

TIRIu

DIRBu KARTu Su DRAugu

NoRIu DAugIAu žINoTI

TAI įDoMu

KuRIu

žAIDžIu

MąSTAu, TARIuoSI Su MoKyToJu

Probleminiai klausimai Tiriamoji veikla Kūrybinė veikla

Pasaulio pažinimas. Gilė I  

Pasaulio pažinimo vadovėlis Gilė I klasei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you