Page 1


Papildoma mokomoji literatūra (s. Prieš egzaminą, Šviesa, 2012) Genovaitė Kynė Ši mokomoji knyga skiriama XI–XII (gimnazijų III–IV) klasės mokiniams, ketinantiems savarankiškai rengtis valstybiniam geografijos brandos egzaminui. Ja, kaip pagalbine priemone, gali naudotis ir šiose klasėse dirbantys geografijos mokytojai. Knyga parengta remiantis Geografijos brandos egzamino programa (2011 m.), Vidurinio ugdymo geografijos bendrąja programa (2011 m.), ankstesnių geografijos mokyklinių brandos egzaminų užduotimis bei autorės asmenine patirtimi rengiant moksleivius geografijos egzaminui. Leidinyje pateiktos žinios išskiriamos minimaliuoju, bendruoju ir išplėstiniu lygiu (išplėstinis kursas apima ir minimaliąją, ir bendrojo kurso medžiagą). Teorinės medžiagos turinį sudaro keturios teminės sritys: ▪ Geografinis pažinimas ▪ Gamtinė geografija ▪ Visuomeninė geografija ▪ Regioninė geografija

GEOGRAFIJA. EKONOMIKA

GEOGRAFIJA

Šios teminės sritys skirstomos į temas, o kiekvienai temai žinioms ir gebėjimams įtvirtinti pateikiama trijų lygių užduočių. Testų užduotys siejamos su žiniomis ir supratimu, praktiniais gebėjimais ir problemų sprendimu, išvadų rašymu. Įsivertindami savo žinias ir supratimą, mokiniai turi gebėti: įvardyti, apibrėžti, paaiškinti, apibūdinti. Tikrindami įgytus praktinius gebėjimus, jie privalo mokėti: tikslingai skaityti įvairaus turinio geografinę informaciją; atlikti skaičiavimus, matavimus; sudaryti įvairaus tipo diagramas, schemas, brėžti kreives; žymėti geografinius objektus, savais žodžiais paaiškinti reiškinius, procesus, mokėti juos pavaizduoti. Ieškant problemų sprendimo ir rašant išvadas, jiems reikia: nagrinėti, lyginti ir apibendrinti schemas, diagramas, statistinius duomenis; argumentuotai vertinti, komentuoti pateiktą geografinę informaciją; numatyti problemų sprendimo būdus. Leidinio pabaigoje pateikiami teisingi testų atsakymai, kad mokiniai galėtų įsivertinti, ir kontūriniai žemėlapiai geografiniams objektams pasikartoti, žymėti. Leidinys iliustruotas žemėlapiais, kartoschemomis, diagramonis ir piešiniais.

1

Ši mokomoji knyga bus gera pagalbininkė savarankiškai pasitikrinti, įsivertinti ir nugalėti nerimą prieš geografijos egzaminą!

TURINYS 1. I teminė sritis. Geografinis pažinimas 1.1. Geografinė informacija. (Kartojimo testai) 2. II teminė sritis. Gamtinė geografija 2.1. Žemė visatos erdvėje. (Kartojimo testai) 2.2. Žemės vidaus sandara ir paviršius. (Kartojimo testai) 2.3. Atmosfera, klimatas, orai. (Kartojimo testai)

2.4. Pasaulio vandenynas ir sausumos vandenys. (Kartojimo testai) 2.5. Geografinė sfera ir jos dėsningumai. (Kartojimo testai) 3. III teminė sritis. Visuomeninė geografija 3.1. Gyventojai ir gyvenvietės. (Kartojimo testai) 3.2. Politinė geografija. (Kartojimo testai)

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

3.3. Pasaulio ūkis. (Kartojimo testai) 4. IV teminė sritis. Regioninė ir globalinė geografija 4.1. Pasaulio regionai ir subregionai. (Kartojimo testai) 4.2. Globalizacija. (Kartojimo testai) 5. Kartojimo testų ir užduočių atsakymai 6. Kontūriniai žemėlapiai

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

3


GEOGRAFIJA. EKONOMIKA

MŪSŲ DAUG – PASAULIS VIENAS VI klasė

GEOGRAFIJA VII klasė

Geografijos vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2008)

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2009)

Genovaitė Kynė, Valerijus Kirilovas, Inga Mikulienė, Sigutė Žiūrienė

Vaidotas Januškis, Rima Bačkienė, Vilma Pundienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (G. Kynė, ▪ I. Mikulienė, S. Žiūrienė) ▪ Atlasas (G. Ambrutienė, ▪ R. Krušinskienė) ▪ Mokomoji kompiuterinė priemonė ▪ (G. Kynė, R. Krupickas ir kt.)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuvinis. 1-asis ir 2-asis ▪ sąsiuvinis (R. Bačkienė, V. Pundienė) ▪ Mokytojo knyga. 1-oji ir 2-oji dalis ▪ (R. Bačkienė, V. Pundienė) ▪ Atlasas VII–VIII klasei ▪ (R. Krušinskienė, G. Varanavičienė) Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

GEOGRAFIJA VIII klasė

LIETUVA. EUROPA. PASAULIS IX klasė

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2010)

Geografijos vadovėlis (Šviesa, 2007)

Šarūnas Gerulaitis, Genovaitė Kynė, Gražina Varanavičienė, Regina Krušinskienė, Danguolė Tamošiūnienė

Elena Valančienė, Sigita Dijokienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Ilgalaikis planas ▪ (rasite www.sokvadoveliai.lt) ▪ Atlasas VII–VIII klasei ▪ (R. Krušinskienė, G. Varanavičienė)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis (E. Valančienė) ▪ Mokytojo knyga (S. Dijokienė) ▪ Geografijos skaitiniai ▪ „Paskui rasos lašą“ (R. Krupickas) ▪ Atlasas IX–X klasei (G. Ambrutienė, ▪ R. Krušinskienė)

Vadovėlio kaina 29,90 Lt Vadovėlio kaina 34,90 Lt

EKONOMIKA IX–X klasė

LIETUVA. EUROPA. PASAULIS X klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Geografijos vadovėlis (Šviesa, 2008)

Valdemaras Makutėnas, Daiva Makutėnienė

Elena Valančienė, Darius Česnavičius

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis (S. Dijokienė, ▪ O. Gustaitienė, E. Valančienė) ▪ Mokytojo knyga (S. Dijokienė, ▪ O. Gustaitienė) ▪ Geografijos skaitiniai ▪ „Paskui rasos lašą“ (R. Krupickas) ▪ Atlasas IX–X klasei ▪ (G. Ambrutienė, R. Krušinskienė)

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio kaina 34,90 Lt

BENDROJI GEOGRAFIJA XI–XII klasė

REGIONINĖ GEOGRAFIJA XI–XII klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2007)

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Virginijus Gerulaitis, Darius Česnavičius

Darius Česnavičius, Virginijus Gerulaitis, Genovaitė Kynė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga ▪ Pratybų sąsiuvinis (Š. Gerulaitis, ▪ R. Bačkienė) ▪ Mokytojo knyga (Š. Gerulaitis, ▪ R. Bačkienė) ▪ Testai (Š. Gerulaitis, V. Pundienė)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis „Bendroji ir regioninė ▪ geografija“ (Š. Gerulaitis, R. Bačkienė) ▪ Mokytojo knyga „Bendroji ir regioninė ▪ geografija“ (Š. Gerulaitis, R. Bačkienė) ▪ Testai „Bendroji ir regioninė geografija“ ▪ (Š. Gerulaitis, V. Pundienė)

Vadovėlio kaina 34,90 Lt Vadovėlio kaina 34,90 Lt

4

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


GEOGRAFIJA

NAUJIENA

(s. Prieš egzaminą, Šviesa, 2012) Genovaitė Kynė

Papildoma mokomoji literatūra

Papildoma mokomoji literatūra

GEOGRAFIJA (s. Egzaminui rengiuosi pats! Šviesa 2008)

Gražina Ambrutienė, Genovaitė Kynė, Regina Krušinskienė

LEGENDOS PASAKOJA. EUROPOS IR AZIJOS GEOGRAFINIAI OBJEKTAI (Šviesa, 2009)

Papildoma mokomoji literatūra

Gitana Kazimieraitienė

BENDROSIOS GEOGRAFIJOS ATLASAS MOKYKLOMS (Šviesa, 2005)

(Šviesa, 2008)

Papildoma mokomoji literatūra

Gitana Kazimieraitienė

Papildoma mokomoji literatūra

TETRADA

Papildoma mokomoji literatūra

NEĮTIKĖTINA

Gražina Ambrutienė, Regina Krušinskienė

KVIEČIAME EITI TOLIAU... ĮDOMIAUSIOS XX AMŽIAUS PABAIGOS KELIONĖS

LEGENDOS PASAKOJA LIETUVOS GEOGRAFINIAI OBJEKTAI

Žaidimas (Šviesa, 2008) Gedas Batulevičius, Diana Grapskytė, Renata Maskolaitytė, Rasa Mieliauskienė

(Šviesa, 2008) Vaidotas Januškis

GEOGRAFIJA. EKONOMIKA

Plačiau p. 3.

Papildoma mokomoji literatūra

Papildoma mokomoji literatūra

(Šviesa, 2008) Alma Bataitytė, Rimantas Krupickas, Joanna Mialdun-Silickienė

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

5


ŽEMĖ – ŽMONIJOS BUVEINĖ (Šviesa, 2007) Alfonsas Basalykas

Papildoma mokomoji literatūra

SLOVAKIJA. ĮSPŪDINGIAUSI TURISTINIAI MARŠRUTAI (Šviesa, 2009)

Papildoma mokomoji literatūra

GEOGRAFIJA. EKONOMIKA

Dalia Prakapienė, Romas Prakapas

DVIRAČIU PO PIETRYČIŲ LIETUVĄ Papildoma KELIAUKIME PO PIETRYČIŲ LIETUVĄ mokomoji (Alma littera, 2010) literatūra Tadas Šidiškis

(Alma littera, 2010) Rytis Kubilius

VANDENIU IR PĖSČIOMIS PO RYTŲ LIETUVĄ (Alma littera, 2009)

Papildoma PASAULIO ŽEMĖLAPIS mokomoji (Alma littera, 2008) literatūra

Juozas Čepelė

Papildoma mokomoji literatūra

Papildoma mokomoji literatūra Laminuotas, su metaliniais laikikliais. M 1:30 000 000 Formatas 136 x 100 cm

LIETUVA. KELIŲ ATLASAS (Alma littera, 2010)

Papildoma LIETUVA. KELIŲ mokomoji literatūra (Alma littera, 2010)

Mastelis 1:100 000 (1 cm = 1 km)

LIETUVA. 101 ĮDOMIAUSIA VIETA (Alma littera, 2010) Rytis Kubilius

6

ŽEMĖLAPIS

Papildoma mokomoji literatūra

Mastelis 1:500 000 (1 cm – 5 km)

Papildoma LIETUVA. 101 GAMTOS STEBUKLAS mokomoji literatūra (Alma littera, 2010) Zigmantas Gudžinskas, Selemonas Paltanavičius

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Papildoma mokomoji literatūra


GEOGRAFIJA vidus 210x297  

3.3. Pasaulio ūkis. (Kartojimo testai) 4. IV teminė sritis. Regioninė ir globalinė geografija 4.1. Pasaulio regionai ir subregionai. (Kartoj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you