Page 1


BIOLOGIJA VIII klasė Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2012) Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga Vadovėlio kaina 34,90 Lt Biologija VIII klasei – serijos Šok vadovėlio Biologija VII klasei tąsa. Naujas vadovėlis parengtas pagal serijos Šok metodines rekomendacijas ir išlaiko šios serijos vadovėliams būdingą struktūrą. Mokiniai kviečiami į įdomią kelionę vadovėlio puslapiais, kuriuose jie daugiau sužinos apie savo kūną: kaip jis gauna reikiamų medžiagų ir energijos, kaip bręsta, kas reguliuoja viso organizmo veiklą, kodėl kartais sergama. Vadovėlyje netrūks susitikimų ir su kitais organizmais, mokiniams jau žinomais augalais ir gyvūnais – teks prisiminti bei praplėsti žinias apie jų gyvybinius procesus. Mokiniams siūlomas ir bendras serijos Šok vadovėlių VIII klasei projektas, kurio pagrindinis tikslas – kuo nuodugniau pažinti savo gimtąjį kraštą. Šiame biologijos vadovėlyje mokiniai bus kviečiami tinkamai pasiruošti turistiniam žygiui ir jo metu atlikti tam tikras užduotis. Kodėl siūlomas turistinis žygis? Todėl, kad gamtą geriausia pažinti būnant joje.

BIOLOGIJA

Ana Gliebė, Margarita Purlienė

Šiuolaikiškas vadovėlis Biologija VIII klasei skiriamas aktyviai mokinių veiklai su gerai apgalvota metodine sąranga, padedančia ugdyti ir gamtamokslines, ir bendrąsias kompetencijas: ▪ Su antrašte Netrukus kiekviena tema pradedama mokymosi uždaviniais. Jais nurodoma, ką mokiniai turi išmokti, išsiaiškinti per pamoką. ▪ Pateikiama įvairių praktikos darbų ir užduočių, kurias atlikdami mokiniai savarankiškai arba padedami mokytojo nagrinėja ir įsisavina naują medžiagą. Mokiniai skatinami išsakyti savo idėjas, rasti reikiamos informacijos apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti ir pristatyti klasės draugams. Mokiniams sudaroma galimybių dirbti grupėmis, poromis, įsitraukti į diskusiją. ▪ Vadovėlio medžiaga glaudžiai siejama su iliustracijomis, su kasdiene mokinių aplinka, aktualiais mokslo laimėjimais ir naujausia informacija. ▪ Kiekvienas skyrius baigiamas antraštėmis Apibendrinkime ir Įsivertinkite. Su antrašte Apibendrinkime pateikiamos užduotys, o su antrašte Įsivertinkite – dvejopi įsivertinimo būdai: Kaip sekėsi atlikti užduotis ir Kaip sekėsi mokytis. Taikydami pateiktus kriterijus, mokiniai mokosi įsivertinti, sužino, kaip pavyko siekti mokymosi uždavinių, apmąsto mokymosi procesą – aiškinasi sėkmes ir nesėkmes, numato, ką reikėtų daryti kitaip.

1

▪ Skyrių pabaigoje mokiniai ras bendraamžių prisistatymus Mažais žingsneliais didelių atradimų link – kuo jie domisi, kokius atlieka tyrimus, ką yra pasiekę, nuveikę. Šitaip galbūt kils noras sekti bendraamžių pavyzdžiu. ▪ Vadovėlio pabaigoje pateikiami Mokymosi žingsniai: smulkiai ir aiškiai aprašoma, kaip planuoti ir parengti projektą, kaip imti interviu. Kaip ir visi serijos Šok vadovėliai, šis naujas komplektas kuo glaudžiau integruojamas su kitais VIII klasės mokomaisiais dalykais, todėl biologija pateikiama ne kaip atskiras mokslas, o kaip neatsiejama viso mokinių gyvenimo dalis.

TURINYS Apie vadovėlį Apie projektą Gimtinė pro rasos lašą Ko mokėmės septintoje klasėje Kas rodo, kad organizmas yra gyvas I SKYRIUS. Mityba 1. Maisto medžiagos – energijos šaltinis 2. Kam reikalinga energija 3. Vitaminai 4. Neorganinės medžiagos 5. Sveika mityba 6. Netinkamos mitybos padariniai 7. Palydėkime maistą virškinamuoju traktu! 8. Kaip maistą apdoroja kiti gyvūnai 9. Ar augalams reikia „valgyti“? Apibendrinkime Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis

Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis Mažais žingsneliais didelių atradimų link II SKYRIUS. Kraujotaka 1. Kraujas palaiko mūsų gyvybę 2. Mano organizmas mane gina 3. Žmogaus kraujotakos sistema Apibendrinkime Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis Mažais žingsneliais didelių atradimų link III SKYRIUS. Kvėpavimas ir šalinimas 1. Žmogaus kvėpavimo sistema 2. Sausumos ir vandens gyvūnų kvėpavimas 3. Šalinimas – būtinas medžiagų apykaitos procesas 4. Oda – didžiausias kūno organas

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

5. Augalų kvėpavimas ir šalinimas Apibendrinkime Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis Mažais žingsneliais didelių atradimų link IV SKYRIUS. Nervų sistema 1. Aš – Homo sapiens! 2. Jutimo organai – langas į pasaulį 3. Koks yra mūsų elgesys – išmoktas ar paveldėtas? 4. Turi teisę rinktis! Nežalok savęs! 5. Judėkime, kad būtume sveiki Apibendrinkime Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis Mažais žingsneliais didelių atradimų link

V SKYRIUS. Dauginimasis ir vystymasis 1. Kur mūsų gyvybės pradžia? 2. Nelytinis dauginimasis 3. Lytinis dauginimasis 4. Kuo ypatinga paauglystė 5. Ar palikuonys visada panašūs į savo tėvus? Apibendrinkime Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis Įsivertinkite, kaip sekėsi mokytis Mažais žingsneliais didelių atradimų link Projektas Gimtinė pro rasos lašą Mokymosi žingsniai Žodynėlis

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

3


BIOLOGIJA X klasė Vadovėlis (Šviesa, 2012)

BIOLOGIJA

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (R. Darafėjus) Vadovėlio kaina 34,90 Lt Naujausias X klasės vadovėlis „vainikuoja“ VII–VIII ir IX–X klasės biologijos vadovėlių komplektų seriją. Kaip ir kituose šios serijos vadovėliuose, jame tęsiamos ir plėtojamos visos naujovės, kurias autoriai įgyvendino žemesniųjų klasių vadovėliuose. Tad drąsiai galima teigti – turime patikrintą ir inovatyvią biologijos mokymosi sistemą VII–X klasei! Kodėl sistema yra inovatyvi? Todėl, kad vadovėlio autoriai aktyviai domisi naujausiomis dalyko, didaktikos, technologijų taikymo ugdymo procese tendencijomis. Patirtis ir informacija, įgyta per įvairius mokymus, seminarus, stažuotes, lankantis pasaulinio lygio parodose, konsultuojantis su patyrusiais mokytojais – ekspertais, mokslininkais, mokiniais – įgyvendinta vadovėlio turinyje. Visa, kas nauja, naudinga, pažangu ir svarbiausia tinka Lietuvos mokykloms, pavyko susisteminti ir integruoti su mokomąja medžiaga. Kodėl sistema yra patikrinta? Todėl, kad autoriai sulaukė gausybės grįžtamosios informacijos iš mokytojų, naudojančių šios serijos vadovėlius. Vadovėliai apibūdinami kaip patogūs, patrauklūs, naujoviški, kitokie, įdomūs, šiuolaikiški. Kokie iššūkiai arba klausimai kyla autoriui, rašančiam šiuolaikiniam dešimtokui apie tokias sudėtingas, nuolat pasipildančias nauja informacija, net mažai kam patrauklias sritis kaip evoliucija, genetika, ekologija? Juk šios sritys reikalauja iš mokytojų daugiausia pastangų dėstant jų turinį per pamokas. Be to, šių sričių informacija kinta žaibišku greičiu! Kaip neatsilikti, atrinkti tai, ką būtų galima skaityti, žiūrėti, naudoti artimiausius penkerius metus? Vadovėlio autorės su išvardytais sunkumais susidorojo! Tuo įsitikinsite susipažinę su vadovėlio turiniu. Esminiai ir išskirtiniai vadovėlio požymiai: 1. Pasižymi modernia didaktika ir ugdymo nuostata, kryptingai orientuojama į mokymosi veiklas: savarankišką ir aktyvų mokinių mokymąsi, darbą poromis ir grupėmis, informacijos paiešką ir sklaidą, gamtamokslinį pranešimą ir pan. 2. Turi informacijos, kuria pasinaudoti linkęs ir dažnas suaugusysis: kaip mokytis biologijos, kaip rengti gamtamokslinį pranešimą. Tekstinė informacija papildyta įvairiomis iliustracijomis. Su jų analize siejamos įvairios užduotys. 3. Pateikiama nuorodų į virtualiuosius tinklalapius, mokomuosius objektus. 4. Duodami praktikos darbų aprašai ir su jais susijusios užduotys. 5. Pabrėžiama gamtamokslinių dalykų – biologijos, chemijos, fizikos – integracija. 6. Ugdomas mokinių kritinis mąstymas. Nagrinėjami temų reiškiniai siejami su dabarties aktualijomis, su naujausiais mokslo ir technologijų atradimais. 7. Profesinis ugdymas įgyvendinamas pristatant profesijų, kurioms reikia biologijos mokslo žinių, atstovus. 8. Suteikiama puikių galimybių pasitikrinti ir įsivertinti – kiekvieno skyriaus pabaigoje pagal Bendrąsias programas suformuluotos užduotys padeda įsitikinti, ar tinkamai suprantama mokomoji medžiaga, sąvokos, dėsningumai, ar pavyksta paaiškinti, sieti, apibūdinti ir kt.

4

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS


BIOLOGIJA Vadovėlio atlanka (p. 24–25)

TURINYS Įvadas Kaip mokytis biologijos? Gamtamokslinio pranešimo rengimas Gamtos mokslai I SKYRIUS. Genai ir paveldimumas 1. Genas – chromosomos dalis 2. Požymių paveldėjimas 3. Monohibridinis kryžminimas 4. Organizmų kintamumas lemia įvairovę Atlik praktiškai. Požymių raiškos dažnio tyrimas 5. Genetinės medžiagos pokyčiai 6. Genetinių metodų taikymas Trumpai Pasitikrink ir įsivertink Gamtamokslinis pranešimas Profesija, kuriai reikia biologijos žinių. Gydytojas genetikas II SKYRIUS. Evoliucija kuria įvairovę 1. Gyvybės atsiradimas ir raida Atlik praktiškai. Fosilijų tyrimas 2. Gamtinė atranka – evoliucijos pagrindas Atlik praktiškai. Gamtinės atrankos

1

modeliavimas 3. Naujų rūšių atsiradimas 4. Organizmų karalysčių įvairovė – evoliucijos rezultatas 5. Biologinė įvairovė Žemėje Trumpai Pasitikrink ir įsivertink Gamtamokslinis pranešimas Profesija, kuriai reikia biologijos žinių. Geologas III SKYRIUS. Organizmas ir aplinka 1. Ekosistema – svarbus ekologinis vienetas 2. Ekosistemos organizmų mitybos ryšiai 3. Energijos kelias mitybos grandinėmis 4. Vandens, anglies ir deguonies apytaka gamtoje 5. Bendrijų kaita 6. Biomas – ekosistema, apimanti didelę sritį 7. Drėgnieji atogrąžų miškai – produktyviausi miškai planetoje 8. Gyvenimas dykumoje 9. Populiacijos gausumo savireguliacija

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Atlik praktiškai. Mielių populiacijos augimo tyrimas Trumpai Pasitikrink ir įsivertink Gamtamokslinis pranešimas Profesija, kuriai reikia biologijos žinių. Miškininkas IV SKYRIUS. Žmogaus ekologija 1. Žmonių populiacijos augimas 2. Žmogaus veiklos keliama tarša 3. Žemės ūkio teršalai 4. Vandens tarša 5. Dirvožemio erozija Atlik praktiškai. Dirvožemio erozijos tyrimas Trumpai Pasitikrink ir įsivertink Gamtamokslinis pranešimas Profesija, kuriai reikia biologijos žinių. Aplinkosaugos vadybininkas Sąvokų žodynėlis

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

5


BIOLOGIJA Žmogaus sveikata Homeostazė ir organizmo valdymas XI–XII klasė BIOLOGIJA

Vadovėlis (Šviesa, 2012) Jolanta Dzikavičiūtė, Vytautas Semaška Sudarė Margarita Purlienė Vadovėlio kaina 39,90 Lt Tai vienas pirmųjų lietuvių autorių biologijos vadovėlių XI–XII klasei, leidžiamų keturiomis atskiromis knygomis. Pirmosios dvi Homeostazė ir organizmo valdymas. Žmogaus sveikata ir Biologija. Ląstelė – gyvybės pagrindas. Medžiagų apykaita ir pernaša pasirodys 2012 metais, o kitas dvi – Organizmų genetika ir genų inžinerija ir Evoliucija. Ekologija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėliai parengti remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (Gamtamokslinis ugdymas) ir Biologijos brandos egzamino programa. Jie skiriami mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Rašydami vadovėlius, autoriai stengėsi aprėpti ne tik visus bendrosiose programose aprašytus pasiekimus, bet ir skirti daugiau dėmesio taikomiesiems ir problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. Vadovėliai gausiai iliustruoti kokybiškais paveikslais, nuotraukomis, schemomis, grafikais. Informatyvios iliustracijos ne tik glaudžiai siejamos su nagrinėjama tema, bet ją papildo ir plėtoja. Mokomoji medžiaga padeda gilinti organizmų sandaros ir funkcijų vienovės, nagrinėjant homeostazę, supratimą, organizmo valdymo suvokimą, gvildena aktualius žmogaus sveikatos klausimus. Nagrinėjant vienos knygos mokomąją medžiagą, yra aktuali ir kitose knygose pateikiama informacija, taigi rasite nuorodų į konkrečius vadovėlius ar jų skyrius. Pirmojo lietuviško vadovėlio naujovė yra ta, kad žmogaus sveikata sudaro atskirą, šių dienų visuomenei aktualią dalį. Tačiau ši medžiaga pateikiama taip, kad mokytojas, atsižvelgdamas į savo ir mokinių poreikius, galėtų lanksčiai organizuoti ugdymo procesą ir žmogaus sveikatos dalį nagrinėti atskirai arba integruotai. Atsižvelgiant į atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir į Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos apibrėžimą, biologija apima tik dalį visuminės sveikatos: knygoje kalbama apie žmogaus sveikatą kaip apie fizinės ir šiek tiek socialinės gerovės būseną neišvengiamai minint ir kai kurias ligas. Tikimės, kad mokytojai, nagrinėdami mokomąją medžiagą, organizuos įvairias veiklas, kurių pagrindas – klausimai, paremti diskusijomis ir duomenų analize. Šitaip bus ugdomos vertybinės mokinių nuostatos, padedančios jiems tapti brandžiomis, tvirto fizinio ir moralinio apsisprendimo asmenybėmis, įsipareigojusiomis sau ir kitiems gyventi sveikai ir darniai.

TURINYS ŽMOGAUS SVEIKATA 1. Mityba ir sveikata 1.1. Maisto medžiagos 1.2. Kas yra tinkama mityba? 1.3. Maistinių medžiagų ir energijos poreikis 1.4. Energija ir mityba 1.5. Maisto priedai 1.6. Badavimas, anoreksija ir nutukimas 1.7. Vainikinių širdies arterijų ligos 1.8. Virškinimo sistemos sutrikimai dėl netinkamos mitybos Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 2. Sportas ir sveikata 2.1. Taisyklinga laikysena ir aktyvus gyvenimo būdas 2.2. Plaučių tūris 2.3. Pulso dažnis ir kraujo spaudimas 2.4. Rūkymo keliami pavojai Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 3. Užkrečiamos ligos ir imunitetas 3.1. Baltieji kraujo kūneliai ir natūrali

6

organizmo gynyba 3.2. Bakterijų dauginimuisi įtakos turintys veiksniai 3.3. Bakterinės ir virusinės ligos 3.4. Žmogaus imuniteto deficito virusas (ŽIV) ir liga AIDS 3.5. Ląstelinis ir humoralinis imunitetas 3.6. Antikūno ir antigeno sąveika 3.7. Skiepai 3.8. Antibiotikai ir atsparumas jiems Praktikos darbai Klausimai ir užduotys HOMEOSTAZĖ IR MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS 4. Homeostazės samprata 4.1. Kūno išorinė ir vidinė aplinka 4.2. Homeostazės valdymas Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 5. Termoreguliacija 5.1. Šilumos gavimas ir išskyrimas 5.2. Kūno temperatūros reguliavimas. Šiltakraujai ir šaltakraujai gyvūnai Praktikos darbai

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

1

Klausimai ir užduotys 6. Homeostazę palaikančios vidaus sekrecijos liaukos 6.1. Angliavandenių apykaita ir jos reguliavimas 6.2. Cukraligė 6.3. Mineralinių medžiagų kiekio reguliavimas Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 7. Šalinimas 7.1. Šalinamosios medžiagos 7.2. Šalinimo organai. 7.3. Žmogaus šlapimo sistema 7.4. Osmoreguliacija Praktikos darbai Klausimai ir užduotys ORGANIZMO VALDYMAS IR KOORDINACIJA 8. Nervinis organizmo valdymas 8.1. Nervinio audinio sandara 8.2. Nervinio impulso susidarymas ir plitimas 8.3. Sinapsinis jaudinimo perdavimas 8.4. Nervų sistemos integracinė 8.4.1. Periferinė nervų sistema 8.4.2. Centrinė nervų sistema

Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 9. Jutimai 9.1. Bendrieji jutimų principai 9.2. Cheminių medžiagų jutimas: skonis ir uoslė 9.3. Šviesos jutimas: rega 9.4. Garso jutimas: klausa 9.5. Somatosensorinis jutimas Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 10. Raumenys 10.1. Raumens ir raumeninės skaidulos sandara 10.2. Raumenų tipai 10.3. Raumens susitraukimas 10.4. Raumenų susitraukimo valdymas Praktikos darbai Klausimai ir užduotys Priedai Literatūra Terminų žodynas Rodyklė


BIOLOGIJA Ląstelė – gyvybės pagrindas Medžiagų apykaita ir pernaša Vadovėlis (Šviesa, 2012) Jurgis Kadziauskas, Jolanta Martinionienė, Inga Viltrakienė Sudarė Margarita Purlienė Vadovėlio kaina 39,90 Lt Šį vadovėlį sudaro trys dalys: metodologiniai biologijos klausimai, ląstelė – gyvybės pagrindas ir medžiagų apykaita bei pernaša. Nagrinėjant biologijos metodologijos temą, aptariami biologijos mokslo raidos dėsningumai pasaulyje, taip pat skiriama dėmesio Lietuvos mokslininkų indėliui į biologijos mokslo raidą. Mokantis ugdomi biologijos tiriamųjų metodų taikymo gebėjimai, tobulinami saugaus ir atsakingo darbo įgūdžiai atliekant tyrimus, laboratorinius darbus, stebėjimus. Pateikiama žinių apie ląstelę – mažiausią organizmo dalelę, nagrinėjama jos sandara ir aiškinami ląstelėje vykstantys procesai, jų reikšmė organizmo gyvybinei veiklai. Medžiagų apykaitos pernašos tema atskleidžia įvairių organizmų prisitaikymo unikalumą vykstant dujų apykaitai ir medžiagų pernašai.

BIOLOGIJA

XI–XII klasė

Vadovėlis skiriamas XI–XII klasės mokiniams, kurie turi pakankamai biologijos žinių, todėl turinio neriboja vien įvardytos programos temos. Čia rasite ir daugiau medžiagos, kuri padeda plėsti akiratį, geriau suprasti nagrinėjamų temų kontekstą. Ši medžiaga žymima kita spalva. Visas vadovėlio turinys padalytas į skyrius, o šie – smulkiau į temas. Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos tos temos esminės sąvokos, apibūdinami svarbiausi procesai, gyvybinės funkcijos. Skyriaus pabaigoje pateikiami praktikos darbų aprašymai ir savarankiško darbo užduotys. Praktikos darbų aprašymą sudaro ne tik darbo atlikimo metodika, bet ir pavyzdžiai, kaip apdoroti ir pateikti gautus rezultatus naudojantis kompiuterinėmis technologijomis. Sudaroma puiki galimybė mokiniams patiems pasitikrinti ir įsivertinti. Savarankiško darbo užduotys parengtos atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro organizuojamo biologijos egzamino struktūrą. Čia pateikiama klausimų su pasirenkamaisiais atsakymais, kurių yra keturi galimi variantai, tačiau tik vienas iš jų teisingas. Duodama trumpo atsakymo klausimų, kai remdamasis paveikslėliu mokinys turi pateikti konkretų atsakymą – pasakyti žodį, dviejų žodžių junginį, atsakymo raidę ar skaičių. Yra klausimų, skiriamų pasitikrinti, ar mokinys suprato ir išmoko skyriaus medžiagą. Skyriaus pabaigoje pateikiamos ir kelios struktūrinės užduotys, kurias sudaro smulkesni klausimai, siejami su duotąja medžiaga – paveikslu, grafiku, schema. Įvadinis šių užduočių tekstas papildomas lentelėmis ar diagramomis. Tarp įvairių užduočių yra ir tokių, kurias atlikdami mokiniai turi įrašyti praleistas sąvokas. Šios užduotys pravers kartojant medžiagą, rengiantis kontroliniams darbams ar valstybiniam biologijos brandos egzaminui.

TURINYS METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI 1. Nuo Aristotelio iki Ijano Vilmuto 2. Mokslinis tyrimo metodas 3. Gyvybės paslaptis Praktikos darbai Klausimai ir užduotys LĄSTELĖ – GYVYBĖS PAGRINDAS 1. LĄSTELĖS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS 1.1. Prokariotų ir eukariotų ląstelės 1.2. Ląstelių organelės 1.3. Ląstelių struktūros, neturinčios membranos 1.4. Organizmo audiniai Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 2. GYVŲJŲ ORGANIZMŲ CHEMINĖ SUDĖTIS

2.1. Vanduo ir mineralinės medžiagos 2.2. Angliavandeniai 2.3. Baltymai 2.4. Lipidai 2.5. Nukleorūgštys Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 3. BIOLOGINĖS MEMBRANOS 3.1. Biologinių membranų struktūra 3.2. Medžiagų pernaša pro biologines membranas Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 4. MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS APYKAITA LĄSTELĖJE 4.1. Fermentai – biologiniai katalizatoriai 4.2. Medžiagų apykaitos apibūdinimas 4.3. Angliavandenių skaidymas 4.4. Anaerobinis kvėpavimas ir rūgimas

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

4.5. Fotosintezė Praktikos darbai Klausimai ir užduotys

1

MEDŽIAGŲ APYKAITA IR PERNAŠA 5. ORGANIZMŲ PRISITAIKYMAS VYKDYTI DUJŲ APYKAITĄ 5.1. Dujų apykaitos samprata 5.2. Dujų apykaita vandenyje 5.3. Dujų apykaita sausumoje 5.4. Žmogaus dujų apykaita 5.5. Dujų apykaita plaučiuose ir audiniuose Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 6. MEDŽIAGŲ APYKAITA IR PERNAŠA AUGALUOSE 6.1. Šaknų prisitaikymas medžiagų pernašai 6.2. Stiebų prisitaikymas medžiagų pernašai 6.3. Lapų prisitaikymas medžiagų pernašai

6.4. Transpiracija Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 7. ŽMOGAUS KRAUJOTAKA 7.1. Kraujo sudėtis ir funkcijos 7.2. Kraujo kūneliai ir jų atliekamos funkcijos 7.3. Kraujo grupės. Donorystė 7.4. Širdis 7.5. Kraujo tekėjimas kraujagyslėmis 7.6. Vidinė organizmo terpė. Limfinė sistema Praktikos darbai Klausimai ir užduotys 8. VIRŠKINIMAS ŽMOGAUS ORGANIZME 8.1. Virškinimo fiziologija 8.2. Žmogaus virškinimo sistema ir jos funkcijos 8.3. Maisto medžiagų įsiurbimas 8.4. Su maistu gaunamų medžiagų reikšmė Praktikos darbai Klausimai ir užduotys

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

7


MOKSLININKŲ PĖDOMIS

V klasė

Gamtos mokslų vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2007) Loreta Geleževičiūtė, Virginija Juknienė, Igna Kirkutytė-Aleknienė, Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas, Saulė Vingelienė, Genovaitė Vitalienė

MOKSLININKŲ PĖDOMIS

Loreta Geleževičiūtė, Virginija Juknienė, Igna Kirkutytė-Aleknienė, Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas, Saulė Vingelienė, Genovaitė Vitalienė. Pritaikė Skaidrė Barčienė, Vida Petrulionienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis

BIOLOGIJA

V klasė

Gamtos mokslų vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams (Šviesa, 2008)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 24,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

@

SKAITMENINĖS PAMOKOS!*

MOKSLININKŲ PĖDOMIS VI klasė

MOKSLININKŲ PĖDOMIS VI klasė

Gamtos mokslų vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2008)

Gamtos mokslų vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams (Šviesa, 2009)

Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, Loreta Geleževičiūtė, Genovaitė Vitalienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė

Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, Loreta Geleževičiūtė, Genovaitė Vitalienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė. Pritaikė Skaidrė Barčienė, Vida Petrulionienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. ▪ 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga. I ir II dalis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Vadovėlio kaina 26,30 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

@

SKAITMENINĖS PAMOKOS!*

BIOLOGIJA VII klasė

BIOLOGIJA VII klasė

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2011)

Vadovėlis (Šviesa, 2007)

Kęstutis Grinkevičius, Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Laima Firstova

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Kęstutis Grinkevičius, Danguolė Skurauskienė

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (K. Grinkevičius, ▪ G. Batulevičius, M. Stančik) ▪ Testai (D. Skurauskienė) ▪ Praktikos darbai (M. Purlienė, ▪ R. Boguško) ▪ Kompiuterinės pateiktys. CD. ▪ (J. Mikulevičiūtė, R. Karpuška)

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

BIOLOGIJA VIII klasė

NAUJIENA

BIOLOGIJA VIII klasė

Vadovėlis (s. Šok, Šviesa, 2012)

Vadovėlis (Šviesa, 2008)

Ana Gliebė, Margarita Purlienė

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Kęstutis Grinkevičius Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga Plačiau p. 3. Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (G. Batulevičius, ▪ K. Grinkevičius) ▪ Testai (J. Mikulevičiūtė, M. Purlienė) ▪ Praktikos darbai (M. Purlienė, ▪ R. Boguško) Vadovėlio kaina 34,90 Lt

8

* Prie šio vadovėlio komplekto yra sukurtas skaitmeninis mokymo(si) turinys (Aktyviosios pamokos). Aktyviųjų pamokų aprašymą ir temas galima rasti interneto adresu: http://www.aktyviklase.lt/resursai/kas-yra-aktyvi-pamoka/. Daugiau informacijos suteiks Jūsų mokyklos koordinatorius (kontaktus rasite p. 2).


25

BIOLOGIJA IX klasė

PAŽINK GYVYBĘ IX klasė

Vadovėlis (Šviesa, 2011)

Biologijos vadovėlis (Šviesa, 2009)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

Vadovėlio kaina 29,90 Lt

@

BIOLOGIJA X klasė

Laima Molienė, Stasys Molis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga ▪ Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ▪ ir 2-asis sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga

BIOLOGIJA

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Kęstutis Grinkevičius

SKAITMENINĖS PAMOKOS!*

PAŽINK GYVYBĘ

NAUJIENA

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

X klasė

Biologijos vadovėlis (Šviesa, 2010)

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė

Laima Molienė, Stasys Molis

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis ▪ Mokytojo knyga (R. Darafėjus)

Vadovėlio komplektą sudaro: ▪ Vadovėlis ▪ Pratybų sąsiuvinis Vadovėlio kaina 34,90 Lt

Plačiau p. 4–5. Vadovėlio kaina 34,90 Lt

BIOLOGIJA XI–XII klasė NAUJIENA Žmogaus sveikata Homeostazė ir organizmo valdymas

BIOLOGIJA XI–XII klasė NAUJIENA Ląstelė – gyvybės pagrindas Medžiagų apykaita ir pernaša

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

Vadovėlis (Šviesa, 2012)

Jolanta Dzikavičiūtė, Vytautas Semaška Sudarė Margarita Purlienė

Jurgis Kadziauskas, Jolanta Martinionienė, Inga Viltrakienė Sudarė Margarita Purlienė

Plačiau p. 6.

Plačiau p. 7.

Vadovėlio kaina 39,90 Lt Vadovėlio kaina 39,90 Lt

BIOLOGIJA (s. Prieš egzaminą, Šviesa, 2010) Jolanta Martinionienė, Laima Lapinskaitė, Pranė Stankevičienė

Kataloge nurodytos kainos galioja tik ugdymo įstaigoms

Papildoma mokomoji literatūra

BIOLOGIJA (s. Į egzaminą – be baimės! Šviesa, 2007)

Papildoma mokomoji literatūra

Jolanta Martinionienė, Laima Lapinskaitė, Pranė Stankevičienė

Leidinius siūlome užsisakyti www.uzsakymas.lt

9


ŽMOGUS Biologijos užduočių sąsiuvinis (Alma littera, 2005)

Papildoma mokomoji literatūra

BIOLOGIJOS TESTAI (Šviesa, 2005) Jolanta Martinionienė Laima Lapinskaitė Pranė Stankevičienė

BIOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJA (Šviesa, 2006)

Papildoma mokomoji literatūra

Algirdas Gutauskas Rita Urbanavičienė

BIOLOGIJA

Tomas Ivanauskas

Papildoma mokomoji literatūra

GAMTA IR ŽMOGUS http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6

GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 7–8 KLASEI

Interneto svetainė V–VI klasei

Elektroninis projektas Gamta ir žmogus. Integruotas gamtos mokslų kursas 5–6 klasei yra pasaulinio geriausio elektroninio turinio konkurso World Summit Award (WSA) nugalėtojas. Kursas patobulintas, ištaisyti pastebėti netikslumai: ▪ Demonstracinių objektų ir laboratorinių darbų grupėje: suvienodintas valdymas naudojant animacijos mygtukus ekrano apačioje. Patobulinta kai kurių MO vizualinė dalis. ▪ Tobulesnė animacijos atidarymo per visą ekraną funkcija (rodomas informacinis pranešimas). ▪ Testo klausimų grupėje: praėjusiais metais papildomai sukurti ir įdiegti klausimai sujungti su buvusiais klausimais. Neteisingai atsakius į klausimą, pateikiama nuoroda „Kur paskaityti“. Patobulinta testų sudarymo ir paleidimo funkcija. ▪ Enciklopedijoje ir žodyne daugiau straipsnelių iliustruota nuotraukomis ir piešiniais. ▪ Padidintas animacinių objektų teksto šriftas (atsiminkite, kad prireikus galite naudoti įdiegtą virtualiąją lupą).

Interneto svetainė VII–VIII klasei

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pagal projekto vykdytojo parengtą turinį Šviesos leidykla sukūrė interaktyvių mokymosi objektų svetainę. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių mokinių pasiekimų reikalavimais.

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Gamtos mokslų kurso 60 temų yra sukurti 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvūs demonstraciniai objektai, tiriamieji darbai, užduočių lapai. Jie skiriami mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų ir integruotų dalykų. Mokiniai savarankiškai arba mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgalaikius ir trumpalaikius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie visų mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys turi įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Interneto svetainėje atliktas užduotis jis gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skiriami ne tik dalykinėms, bet ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Taip pat yra parengtas svetainės vartotojo vadovas.

INTERAKTYVŪS MOKYMOSI OBJEKTAI

Interneto svetainė I–IV gimnazijos klasei

http://mkp.emokykla.lt/imo

10

„ŠVIESOS“ IR „ALMA LITTEROS“ LEIDINIŲ KATALOGAS

Interneto svetainėje pateikiama 240 interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų. Demonstraciniai ir modeliavimo objektai skiriami šešiems mokomiesiems dalykams: biologijai, chemijai, fizikai, istorijai, matematikai, lietuvių kalbai. Projekto Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose įvairialypės terpės pagrindu sukurti mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto vykdytoja – Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija. Šiuos kompiuterinius mokymosi objektus rasite Švietimo informacinių technologijų centro portale http://mkp.emokykla.lt/imo.


Biologija  

Biologijos katalogas

Biologija  

Biologijos katalogas

Advertisement