Page 1

Školski kurikulum Ovaj dokument sadrži sve školske i izvanškolske aktivnosti koje učenici i nastavnici Gimnazije namjeravaju provesti u školskoj godini 2017./2018.


SCHOOL PROFILE Prva riječka hrvatska gimnazija (PRHG) is a public high school in Rijeka and it is one of the best high schools in the country. PRHG is a general secondary school and with 5 classes per year (total of 20): two general secondary, two language and one sports’ general. There are around 550 students in grades from 9th through 12th (1st-4th secondary in Croatia, 15-19 y.o. students) and about 50 teachers and administrative-technical personnel in our School. The programme, lasting 4 years, is based on merging the classical education (languages: Croatian, English, German, French, Italian, Spanish and Latin), History, Fine Arts, Music, Philosophy, Logic, Politics and Economy, Sociology, Psychology and Physical education, with STEM (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, IT technology) and a vast choice of extracurricular activities. Our pupils are also able to choose additional subjects such as Robotics, Financial Math, Religious studies, Ethics, Astronomy, Law in everyday life, additional foreign languages and many more. PROJECTS, VISITS, FIELD TRIPS AND EXCURSIONS Students take part in one of the numerous clubs (Bookclub in Croatian, Bookclub in English, Gifted Mathematicians, Agape, Volunteering, Debate, Red Cross, Choir, Sports Club) or projects (in all fields of study). Among most popular projects are: European day of languages, Maths Festival, Be Smart and Recycle, Euroschool, Industrial heritage of Rijeka, Back to School Concerts, Living Library, Tetragon, Science Festival, How to Succeed in PRHG, Little School of Archaeology, You Think You Can Think?, Sport Day with School from Karlovac). Our students can also visit various sights, institutions, monuments and cities on field trips (Villa Ružić, Museum of Modern Art, House of Šenoa, Center of Astronomy Vodnjan, Hiša Eksperimentov, PMF Zagreb, Ruđer Bošković Institute, Croatian Parliament, Mounteneering etc…), and cities:

SCHOOL CURRICULUM Curriculum encompasses all curricular and extracurricular activities carried out during a school year. Our school also offers supplemental and remedial classes (Croatian language, Maths, English language, Chemistry, Biology, Physics), numerous electoral classes, extra-curricular activities, projects, field classes, trips and various activities. Our School also deals with special educational tasks - career information and programs for gifted students and takes part in international partnership projects and organizes student exchanges. Our students can choose from 10 extracurricular classes (Croatian in public communication, Spanish language, Physics, Chemistry, Biology, Geography, IT Technology, Robotics and Law in Everyday Life), additional classes for seniors (English, Croatian, Biology, Chemistry, Physics, IT Technology) and additional classes for 1st, 2nd and 4th grade in Maths. Krk, Zagreb, Varaždin, Čakovec, Ljubljana,Trieste, Rome, Este, Graz, Budapest, Irsina, London, Paris). Two school exchanges will also be organized, with Austria – Graz and Italy – Irsina/Matera (City of Culture in 2019).

INSTITUTIONAL PROJECTS We are especially proud of our Institutional Projects: 390th Anniversary Academy, From PRHG to Rijeka Concert, School Magazine Kult, Olympics in Golubinjak, Open Days, Vollumen – volunteering, Culturology for 2020, Fruits Scheme.


1. 1.1

1.2

1.3

1.4 2. 2.1

2.2 2.3

2.4 3. 3.1

3.2 3.3

IZBORNA NASTAVA JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  HRVATSKI JEZIK U JAVNOJ KOMUNIKACIJI  IZBORNA NASTAVA IZ ŠPANJOLSKOG JEZIKA PRIRODOSLOVNO PODRUČJE  IZBORNA NASTAVA IZ FIZIKE  IZBORNA NASTAVA IZ KEMIJE  IZBORNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE  IZBORNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE  IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE  INFORMATIKA ( S FIZIKOM)  ROBOTIKA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE  PRAVO U SVAKODNEVICI DODATNA NASTAVA JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA  DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA MATEMATIČKO PODRUČJE  DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1.,2.i 4. RAZRED) PRIRODOSLOVNO PODRUČJE  DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE  DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE  DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE  DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  ČITATELJSKI KLUB PRHG  ČITALAČKI KLUB (BOOKCLUB) MATEMATIČKO PODRUČJE  DAROVITI MATEMATIČARI DRUŠTVENO – HUMANISTIČKO PODRUČJE  MOLITVENO-KARITATIVNA ZAJEDNICA AGAPE  VOLONTERSKI KLUB  MLADEŽ CRVENOG KRIŽA  DEBATNI KLUB

4

3.4

4 5 7 7 8 10 11 11 12 14 15 17 17 18 18 18 20 21 21 25 25 26 27 29 29 30 30 30 32 34 34 36 36

3.5 4. 4.1

4.2

4.3 4.4

UMJETNIČKO PODRUČJE  ZDRUŽENI ZBOR PRHG I GAM-A TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE  ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB „GIMNAZIJALAC“ PROJEKTI JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  EINES TAGES WERDE ICH …  WOCHIN NACH DEM ABI?  LESEN VERBINDET - BUCH AUF REISEN  VIŠEJEZIČNO RAP NATJECANJE  IZMJERI I SMANJI SVOJ OTISAK STOPALA  EUROPSKI DAN JEZIKA - GASTRO SAJAM  „ČITANJEM DO ZVIJEZDA“  KNJIŽEVNI FESTIVAL „NA POLA PUTA“UŽICE“  RADIONICA KRATKE PRIČE  LIJEPO JE PUTOVATI I MAŠTATI  DANI HRVATSKOGA JEZIKA  LIPO ZVONI NAŠE ČA  PROGETTO UNIVERSITA'  FIUME A PORTATA DI TURISTI  ENGLISH ALL AROUND  DAN ŠPANJOLSKOG JEZIKA  PRIČAJMO O FRANCUSKOJ,ALI - EN FRANÇAIS S'IL VOUS PLAÎT ! MATEMATIČKO PODRUČJE  FINANCIJSKA MATEMATIKA  DRUŠTVO MATEMATIČARA I FIZIČARA  EUROMATH  SUSJEDI MATEMATIČARI  TETRAGON  ZNANSTVENI PIKNIK  VEČER MATEMATIKE  „KLOKAN BEZ GRANICA“  FESTIVAL MATEMATIKE  FESTIVAL ZNANOSTI PRIRODOSLOVNO PODRUČJE  RECIKLIRAJ PAMETNO DRUŠTVENO – HUMANISTIČKO PODRUČJE

43 43 45 45 48 48 48 49 51 52 54 56 57 59 60 62 64 66 67 69 72 73

74 74 76 77 79 80 82 83 84 85 88 88 89


4.5

4.6

5. 5.1

 STRAH OD ŠKOLE  RECEPT ZA USPJEH U PRHG  SVE JE LAKO KAD SI MLAD...  ŽIVA KNJIŽNICA  MALA ŠKOLA ARHEOLOGIJE  ULICAMA MOGA GRADA,  RIJEKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA  RIJEČKA INDUSTRIJSKA BAŠTINA  SVJETSKI DAN FILOZOFIJE  MISLIŠ DA ZNAŠ MISLITI  SIMULIRANO SUĐENJE  SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOGA SABORA  EUROSCOLA  UMJETNOST I DRUŠTVO UMJETNIČKO PODRUČJE  BACK TO SCHOOL  OSMISLI SVOJ UDŽBENIK  "10 ŠKOLA - 10 UMJETNIKA"  11. MEĐUNARODNO NATJECANJE ZBOROVA”  “AURORA CANTAT”  GLAZBENA RADIONICA U STAROJ SUŠICI STUDENI TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE  RAZMJENA SPORTSKIH AKTIVNOSTI S GIMNAZIJOM KARLOVAC IZVANUČIONIČKA NASTAVA JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  AB NACH GRAZ!  ŐSTERREICH LIEST UND WIR AUCH  KEEP CALM UND LIEST AUF DEUTSCH  ALLE EINSTEIGEN!  LINKS, RECHTS ODER DOCH GERADEAUS  UNSERE MITBÜRGER AM TISCH  POSJET ART KINU CROATIA  HAST DU DAS ZEUG ZUR FREIWILLIGENARBEIT?  POSJET VILLI RUŽIĆ  GLAGOLJICA I GLAGOLJAŠTVO  KUĆA ŠENOA – ZAGREB  POSJET ART-KINU “CROATIA”

89 91 92 93 95 96 98 99 101 103 105 107 108 110 110 111 113 114 115 117 118 118 120 120 120 122 123 125 126 128 130 131 132 133 135 137 138

5.2

POSJET HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU IVAN PL. ZAJC U RIJECI  POSJET MUZEJU MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA  BAROKNA HRVATSKA - DVODNEVNA STRUČNA EKSKURZIJA  GLOBE U ZAJCU  KRČKI GLAGOLJAŠKI SPOMENICI  ZAGREB - NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA  KAZALIŠNA PREDSTAVA I TEHNIČKI MUZEJ  IZLET U TRST ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA  ASSISI, PERUGIA, ROMA  POSJET TALIJANSKOJ SREDNJOJ ŠKOLI  POSJET KAZALIŠTU – TALIJANSKA DRAMA/OPERA  RAZGOVOR S NOVINARIMA DNEVNIKA LA VOCE DEL POPOLO  DANI TALIJANSKE KULTURE  RAZMJENA UČENIKA - ESTE (PADOVA)  RAZMJENA UČENIKA - IRSINA (MATERA)-EUROPSKI GRAD KULTURE 2019  BUSKERS IN OUR TOWN  INDUSTRIAL HERITAGE AND HISTORY OF RIJEKA  IMR TRANSLATED (IVAN MATETIĆ RONJGOV)  PAR-DON, VIŠEDNEVNA ŠKOLSKA EKSKURZIJA U PARIZ I LONDON  MI CIUDAD /MA VILLE  SCHÜLER- UND LEHRERAUSTAUSCH RIJEKA-GRAZ PRIRODOSLOVNO PODRUČJE  POSJET PREDAVANJIMA I RADIONICAMA U SKLOPU FESTIVALA ZNANOSTI  POSJET KEMIJSKOM ODSJEKU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U ZAGREBU  POSJET HIŠI EKSPERIMENTOV I ZOO U LJUBLJANI  STANIČNA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA  POSJET CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA  POSJET IT POSLOVNOM KAMPUSU U VODNJANU  POSJET ASTRONOMSKOM CENTRU U RIJECI  POSJET INSTITUTU “RUĐER BOŠKOVIĆ” U ZAGREBU  POSJET ODSJEKU ZA BIOTEHNOLOGIJU

140 142 143 144 146 147 148 151 153 154 157 160 163 165 166 168

171 171 172 174 175 176 178 179 181

1


5.3

5.4

DRUŠTVENO – HUMANISTIČKO PODRUČJE  UPOZNAJMO POVIJEST AUSTO- UGARSKE  POSJET IZLOŽBI O PRAPOVIJESTI I ANTICI  POSJET RIJEČKOJ SINAGOGI  FLUMEN SANCTI VITI  POSJET ZNAČAJNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA U RIJECI  POSJET ZAVODU ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI  POSJET MEMORIJALNOM CENTRU LIPA PAMTI  POSJET SABORU REPUBLIKE HRVATSKE  POSJET SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE  GARDALAND MATEMATIČKO PODRUČJE  KAKO BROJATI GRAD? UMJETNIČKO PODRUČJE  KAZALIŠNA PRETPLATA I KONCERTNA SEZONA 2016./2017.  KULTURNI DAN U ZAGREBU

182 183 183 184 186 187 189 191 192 194 195 196 198 198 199 199

5.5

6.

TJELESNO I ZRAVSTVENO PODRUČJE  SPORTSKI VIKEND SA ZIMSKIM AKTIVNOSTIMA I SPORTOVIMA NA SNIJEGU I LEDU  PLANINARENJE - UPOZNAVANJE PLANINA RIJEČKOG PODRUČJA PROJEKTI USTANOVE  SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 390.0BLJETNICE ŠKOLE  KNJIŽEVNI FESTIVAL „RIJEKA RIJEČI“  ŠKOLSKI KONCERT: ŠKOLA GRADU RIJECI  “KULT” (ŠKOLSKI LIST)  OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA U PARK ŠUMI GOLUBINJAK  DAN OTVORENIH VRATA PRHG  VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja  IMPLEMENTACIJA PREDMETA KULTURALNI STUDIJ/ KULTUROLOGIJA UKAO IZVANANSTAVNE AKTIVNOSTI U PRHG KAO DIO PROGRAMA RIJEKA 2020  SHEMA VOĆA

202 202 203 205 205 206 207 209 210 214 216

217

200

2


1. IZBORNA NASTAVA 1.1.JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

IZBORNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK U JAVNOJ KOMUNIKACIJI

Ciklus (razred):

3. i 4. razred

Voditelj aktivnosti:

Helena de Karina

Cilj:

Razvijanje komunikacijske kompetencije učenika, osposobljavanje za uporabu HJ u javnoj komunikaciji, odnosno u funkciji različitih oblika konkretnog sporazumijevanja - administrativnoga, publicističkoga i znanstvenoga. Podizanje razine jezične kulture u jezičnoj komunikaciji.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj se temelji na komunikacijsko-funkcionalnom i holističko-humanističkom pristupu i usmjeren je interesima učenika i vrijednostima ŠK): ovladavanju komunikacijskom jezičnom kompetencijom. U komunikacijskim situacijama učenik primjenjuje različite komunikacijske strategije slušanja, govorenja, čitanja i pisanja radi izražavanja i prenošenja informacija, ideja, stavova i vrijednosti te upoznaje komunikacijski bonton. Namjena:

za učenike 3. I 4. razreda – razvijanje komunikacijske kompetencije u javnoj komunikaciji

Očekivani ishodi/postignuća:

Primjena hrvatskog standardnog jezika u skladu sa svrhom i komunikacijskom situacijom – govorenje, pisanje. Primjenjuje komunikacijski bonton. Aktivno sluša/čita prema određenoj svrsi slušanja, analizira i razvrstava informacije i ideje u tekst. Aktivira prije stečena jezična znanja i povezuje ih s novim. Učenik oblikuje i piše tekstove administrativnim, stručnim i publicističkim stilom, primjenjuje pravopisna pravila i obilježja funkcionalnoga stila u skladu sa svrhom teksta i željenim učinkom na primatelja. Prosuđuje utjecaj medijske kulture na razvoj vlastitoga kulturnog identiteta. Učenik u skladu sa svrhom istraživanja odabire informacije iz različitih izvora i dokazuje njihovu valjanost.

Način realizacij e

Sudionici

učenici 3. razreda, učenici 4. razreda, nastavnik, gosti-predavači, Art-kino

Načini učenja (što rade slušaju, govore, čitaju, pišu, gledaju, promatraju, promišljaju, zamišljaju, analiziraju, povezuju, učenici): zaključuju, uspoređuju, surađuju, imenuju, definiraju, ponavljaju 3


Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

-dijaloška metoda -istraživačka metoda -interaktivno predavanje -zorni pristup -simuliranje -problemska nastava 2 sata tjedno tijekom cijele školske godine -ljudski: učenici, nastavnici, stručni suradnici (gosti-predavači), Art-kino -materijalni: mapa, bilježnica, školski pribor

Moguće teškoće:

Način praćenja ishoda/postignuća:

Vremensko ograničenje - otežana organizacija posjeta gosta-predavača ili vremena projekcije filma u Art-kinu, odnosno radionica s obzirom na ponuđeni termin. Nedostatak motivacije učenika. Nedostatni materijalno-tehnički uvjeti rada. i

Troškovnik:

provjere Ishodi/postignuća se sustavno prate tijekom cijele školske godine. Nisu predviđene pisane provjere znanja. Oblici praćenja i provjeravanja: učenički portfolio, uč. prezentacije, individualni i grupni rad prema unaprijed zadanim zadacima i razgovor. Prati se činjenično znanje, uporabno znanje te kultura rada, odnosno primjena komunikacijskog bontona tijekom rada. Nema troškova. Ulaznice za institucije kojima je planirana posjeta je za učenike besplatan..

IZBORNA NASTAVA

ŠPANJOLSKI JEZIK

Ciklus (razred):

drugi i četvrti razredi (1. i 2. godina učenja)

Voditelj aktivnosti:

Jelena Bogdanović, prof.

Cilj:

Usavršavanje znanja i vještina španjolskog jezika, osposobljavanje učenika za pisanu i govornu komunikaciju na španjolskom jeziku

4


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima će kroz izbornu nastavu biti predstavljen španjolski jezik i hispanska kultura,bit će im omogućeno usvajanje govornih i pisanih vještina kako bi svoje znanje mogli primijeniti u raznim situacijama. Cilj je ponuditi učenicima mogućnost učenja još jednog stranog jezika, vrlo rasprostranjenog u svijetu, samim time, vrlo korisnog, kojeg će moći primijenjivati u svim životnim situacijama.

Namjena:

Učenicima 2.a/b/e i 4.a/b/e (1. i 2.godina učenja)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći razviti interes prema učenju španjolskog jezika, upoznati se s hispanskom kulturom, razviti interes za učenje stranih jezika, naučiti važnost upoznavanja s drugim kulturama

Način realizacij e

Sudionici

Profesorica i učenici navedenih razreda

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici slušaju predavanja, samostalno rješavaju zadatke, usvajaju gradivo uz pomoć radnih listova, igre, pjesme, filma, sudjeluju u projektima vezanim uz španjolski jezik, posjećuju kino predstave.

Metode poučavanja rade učitelji):

Metode poučavanja u izbornoj nastavi iz španjolskog se temelje na interakciji s učenicima kako bi učenici što više samostalno, u paru ili grupi radili i na taj način usvajali gradivo. U nastavi se koriste moderna oprema, igre, pjesme i radni listovi.

(što

Trajanje izvedbe:

Cijelu školsku godinu

Potrebni resursi:

Učionica opremljena tehnološkom opremom, udžbenici, rječnici

Moguće teškoće:

Nema teškoća koje se zasad mogu predvidjeti.

Način praćenja ishoda/postignuća:

Profesorica provjerava učenikovo napredovanje i usavršavanje jezičnih kompetencija pisanim radovima i usmenim izlaganjem. Također se vrednuje učenikovo izlaganje i angažiranost na nastavi i u projektima.

Troškovnik:

i

provjere

Troškovi udžbenika, radne bilježnice i ostalog pribora potrebnog za nastavu s kojim profesorica upoznaje učenike na početku školske godine.

5


1.2 PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

IZBORNA NASTAVA

IZBORNA NASTAVA IZ FIZIKE (S INFORMATIKOM)

Ciklus (razred):

3. i 4. razred (opći smjer)

Voditelj aktivnosti:

Vedran Vedriš

Cilj:

Proširivanje znanja iz fizike stečenih u redovnoj nastavi i njihova primjena na nove sadržaje kao i povezivanje učeničkog znanja iz informatike za prikazivanje fizikalnih koncepata.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Izborna nastava fizike omogućiti će učenicima da steknu praktična znanja iz područja meteorologije te prošire postojeća znanja iz fizike kroz laboratorijski rad učenika što u redovnoj nastavi fizike nije moguće s obzirom na postojeći broj nastavnih sati te sami plan i program fizike u općoj gimnaziji. Kroz integriranu nastavu s informatikom (programiranjem) učenici će moći primijeniti stečena znanja pri rješavanju problema iz svakodnevnog života.

Namjena:

Učenicima trećih i četvrtih razreda opće gimnazije koji pokazuju pojačani interes za fiziku. Učenik će moći :

Očekivani ishodi/postignuća:

Sudionici

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Objasniti osnovne elemente vremena (tlak, temperatura, vlaga…) Razlikovati ciklonu i anticiklonu te vrijeme koje one donose Prepoznati vrste oblaka (nimbus, stratus, cirus, cumulus…) Proizvesti jednostavne mjerene uređaje (barometar, termometar, anemometar) Analizirati jednostavne satelitske snimke Analizirati podatke prikupljene meteorološkom postajom Upotrijebiti Ohmov zakon i Kirchoffova pravila za različite strujne krugove Objasniti efekt staklenika Prikazati efekt staklenika pokusom Primijeniti stečeno znanje u programiranju pri izradi projekata iz područja meteorologije, te na izradu vlastitog projekta

Učenici 3. i 4. razreda općeg smjera, nastavnica informatike, nastavnik fizike 6


Način realizacij e

Načini učenja (što rade učenici):

izrađuju mjerne instrumente i podešavaju ih za mjerenje elemenata vremena, izvode pripremljene pokuse, samostalno istražuju vremenske pojave, koriste digitalne mjerne instrumente i analiziraju podatke, pronalaze i koriste obrazovne digitalne sadržaje na virtualnom disku, programiraju pločicu Arduino/Croduino na temu zadanih ili vlastitih projekata

Metode poučavanja rade učitelji):

Demonstriraju rad pojedinih naredbi i alata, izrađuju digitalne sadržaje u suradnji s učenicima te ih objavljuju na virtualnom disku (EDMODO i LMS sustav), vode i usmjeravaju učenike u svladavanju vještina, pripremaju pokuse za laboratorijski rad

(što

Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno

Potrebni resursi:

Priručni materijali poput staklenki, cijevi, boje za jelo, loptice za stolni tenis, slamke, računala s pristupom internetu, pločice Arduino/Croduino s dodatnom opremom, 2 ili 3 Arduino dodatna kompleta kako bi učenici mogli raditi u parovima

Moguće teškoće:

Nema predviđenih poteškoća.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere

Pratiti će se praktičan rad u laboratoriju/praktikumu iz fizike, programiranje pločice Arduino/Croduino u kabinetu iz informatike Nema predviđenih troškova za učenike.

IZBORNA NASTAVA

IZBORNA NASTAVA IZ KEMIJE

Ciklus (razred):

2. i 3. razredi općeg smjera

Voditelj aktivnosti:

Emica Pandurić, prof. kemije

Cilj:

Nadopunjavanje znanja učenika stečena na redovnoj nastavi kemije te stjecanje vještina i sposobnosti za samostalno izvođenje praktičnih radova i donošenja zaključaka na temelju dobivenih rezultata.

7


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Omogućuje učenicima koji pokazuju veći interes za kemiju da izvode više praktičnih vježbi, analiziraju, prikupljaju informacije i prezentiraju rezultate. Na taj način učenici razvijaju istraživačke vještine, sudjeluju u timskom radu te stječu kompetencije za buduće školovanje iz prirodoslovlja.

Namjena:

Učenicima koji pokazuju interes za kemiju. Učenik

će moći: izvesti jednostavnije laboratorijske vježbe prema uputama klasificirati namirnice prema hranidbenim vrijednostima analizirati sastav pojedinih namirnica opisati piramidu prehrane i raspored namirnica u njoj.

Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, nastavnica kemije

Načini učenja (što rade učenici):

Izvode laboratorijske vježbe prema dobivenim uputama, analiziraju rezultate i donose zaključke Izrađuju prezentaciju na dobivenu temu i izlažu je ostalim učenicima

Metode poučavanja rade učitelji):

Priprema radne materijale i upute prema kojima učenici izvode vježbe. Priprema kemijski pribor i kemikalije koji je učenicima potreban za izvođenje vježbi.

(što

Trajanje izvedbe:

Dva sata tjedno (blok sat) kontinuirano tijekom nastavne godine Ljudski: učenici, nastavnica

Potrebni resursi:

Materijalni: nastavni listići, kemijski pribor i kemikalije, zaštitna odjeća, prehrambene namirnice

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Različita predznanja učenika ( 2. i 3. razred). i

provjere

Pismena i usmena provjera znanja, izrada i prezentacija seminarskih radova. Sufinanciranje roditelja - na početku godine učenici su dužni nabaviti kutu (oko 200 kn) i naočale (oko 30 kn), tijekom godine učenici će morati kupiti neke namirnice potrebne za nastavu ( do 5 kn mjesečno).

8


IZBORNA NASTAVA

IZBORNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE

Ciklus (razred):

3. i 4. razredi (opći smjer)

Voditelj aktivnosti:

Ksenija Priselec, prof.savjetnik

Cilj:

Osposobiti učenike za osnovne koncepte znanstveno-istraživačkog pogleda na svijet uz primjenu znanstvenih metoda prilikom istraživanja u biologiji

Izborna nastava iz biologije omogućiti će učenicima da steknu praktična znanja iz područja znanstveno-istraživačkog rada te da kroz laboratorijski rad usvoje tehnike koje se koriste u modernoj Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, znanosti s posebnim naglaskom na područje forenzične biologije. Kroz izvanučioničku i terensku interesima učenika i vrijednostima ŠK): nastavu učenici će moći povezati stečena znanja sa stvarnim životom te povećati zainteresiranost za STEM predmete koji su u današnjem svijetu prijeko potrebni. Namjena:

Svim zainteresiranim učenicima općeg smjera koji su izabrali biologiju kao izborni predmet Učenici će moći

Očekivani ishodi/postignuća:

Sudionici

· Objasniti mjesto biologije u znanosti · Obrazložiti ulogu svake od etapa istraživačkog rada · Opisati način pisanja i sastavnice znanstvenog rada · Obrazložiti temeljna načela znanstvenog istraživanja i zaključivanja · Razjasniti razliku između stručnih i znanstvenih istraživanja · Opisati i objasniti svjetlosni i elektronski mikroskop te ostale metode istraživanja stanice · Prezentirati pravilan postupak mikroskopiranja bioloških preparata · Opisati tijek razvoja forenzične znanosti · Obrazložiti osnovne postulate forenzične biologije · Utvrditi različite biološke tragove, metode njihovog prikupljanja, pakiranja i sprečavanja kontamincije · Analizirati biološke tragove krvi, sline, kose, otisaka prstiju i DNK · Primijeniti stečeno znanje prilikom izrade završnog projekta Učenici 3. i 4. razreda kojima je biologija izborni predmet, asistenti na odjela biotehnologije, forenzičari i nastavnici biologije

9


Načini učenja (što rade učenici):

Način realizacij e

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

Slušaju predavanje te izvode unaprijed pripremljene vježbe prema uputama sa radnih listića, samostalno izrađuju preparate za mikroskopiranje, timski rade prezentacije iz područja forenzike, izvode pripremljene pokuse, analiziraju rezultate i donose zaključke. Na odjelu biotehnologije slušaju predavanje i prate izvođenje vježbi: izolacija DNA i RNA, elektroforeza u agaroznom gelu, lančana reakcija polimerazom, a u Centru za forenzična ispitivanja upoznaju tehnologiju i metode rada koje se koriste u rješavanju zločina Priprema predavanja i pokuse za laboratorijski rad, izrađuje digitalne sadržaje u suradnji s učenicima, organizira terensku i izvanučioničku nastavu Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno

Potrebni resursi:

Materijalni: mikroskopi, sitni i krupni laboratorijski pribor, kemikalije i reagensi, stručna literatura, računala s pristupom internetu. Svi resursi osigurani od strane odjela biotehnologije i centra za forenzična ispitivanja, materijali sa zadacima koje pripremaju nastavnici

Moguće teškoće:

Nemogućnost realizacije u terminima predviđenim kurikulumom zbog zauzetosti laboratorijskih prostora

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere

praktični radovi , pisana provjera usvojenosti programskih sadržaja, izrada samostalnih učeničkih projekta Terenska nastava: Troškove prijevoza snose roditelji učenika prema ponudama turističkih agencija, a u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

IZBORNA NASTAVA

IZBORNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

Ciklus (razred):

2.A, 2.B, 2.E, 3.A, 3.B, 3.C.

Voditelj aktivnosti:

Josip Pavelić

Cilj:

Razvijanje sposobnosti korištenja različitih izvora informacija te usvajanja znanja putem opažanja, analiziranja i istraživanja. 10


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Kroz raspravu učenici uče argumentirati svoja stajališta, prihvaćati tuđa mišljenja i stavove. interesima učenika i vrijednostima ŠK): Namjena:

Učenicima koji žele saznati više iz predmeta geografija.

Očekivani praćenja

ishodi/postignuća

Generičke kompetencije

i

način

Učenik će moći: - orijentirati se na karti Hrvatske, analizirati hrvatske prirodno-geografske cjeline, istraživati hrvatske gospodarske sposobnosti i njeno značenje u Europskoj uniji, definirati ulogu županija unutar RH. Timski rad na projektima, povezivanje općeg znanja sa znanjima iz geografije, upotreba informacijskih tehnologija u istraživačkom radu i prezentaciji, primjena teorijskih znanja u praksi.

Način realizacije

Sudionici Učenici drugih i trećih razreda, nastavnik geografije. Načini učenja (što rade Čitaju, istražuju, surađuju, izlažu, govore, ponavljaju, prezentiraju učenici): Metode poučavanja (što Objašnjava pojmove i pojave, priprema materijale, zadatke, teme, vodi i usmjerava učenike u rade učitelji): svladavanju gradiva i stjecanju vještina. Trajanje izvedbe: Jedanput tjedno tijekom cijele nastavne godine (70 sati) Potrebni resursi: Učenici, učitelji, materijali (udžbenici, karte, enciklopedije, bilježnice, Internet) Moguće teškoće:

Nedolazak učenika, nedovoljan interes učenika za timski rad

Troškovnik:

/

1.3 TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE

IZBORNA NASTAVA

INFORMATIKA

Ciklus (razred):

2. razred (opći smjer)

Voditelj aktivnosti:

Tamara Široka 11


Cilj:

Proširivanje znanja stečenih u redovnoj nastavi (prva godina učenja) i primjena stečenih znanja u ostalim nastavnim predmetima i svakodnevnom životu

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje se učenicima da kroz pohađanje izborne nastave ostvare svoju želju za učenjem interesima učenika i vrijednostima ŠK): dodatnih sadržaja iz informatike. Prema planu i programu za gimnazije, informatika je obvezan predmet samo jednu godinu . Namjena:

Učenicima drugih razreda opće gimnazije koji pokazuju pojačani interes za informatiku

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći ( uz primjenu suvremenih IKT alata): · · · · · · · ·

Način realizacije

Sudionici

izraditi prezentaciju koristiti program tabličnih kalkulacija (oblikiovanje ćelija,formule, funkcije, grafikoni..) izraditi svoj e-portfolio (Mahara) izraditi animaciju i objaviti je na webu (Moovly) programirati svoj pametni telefon (Android Studio) obraditi zvučnu datoteku (Audacity) koristiti sustav za učenje na daljinu (Moodle) koristiti digitalne obrazovne sadržaje na Nacionalnom portalu za udaljeno učenje Nikola Tesla

Učenici 2.. razreda općeg smjera, nastavnica informatike

Načini učenja (što rade Izvode vježbe na računalu, pronalaze sadržaje na virtualnom disku, izrađuju projekte uz pomoć novih učenici): tehnologija, surađuju u otkrivanju novih mogućnosti pojedinih alata Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Demonstriraju rad pojedinih alata, izrađuju digitalne sadržaje u suradnji s učenicima te ih objavljuju na virtualnom disku (EDMODO i LMS sustav), vode i usmjeravaju učenike u svladavanju vještina Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno

Potrebni resursi:

Računala s pristupom internetu

Moguće teškoće:

otkazivanje opreme

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere praktičan rad na računalu Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva 12


IZBORNA NASTAVA

INFORMATIKA ( S FIZIKOM)

Ciklus (razred):

3. i 4. razredi općeg smjera

Voditelj aktivnosti:

Tamara Široka

Cilj:

Proširivanje znanja iz programiranja stečenih u redovnoj nastavi i primjena tih znanja u području fizike

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Omogućuje se učenicima da kroz pohađanje izborne nastave ostvare svoju želju za učenjem dodatnih sadržaja iz informatike. Prema planu i programu za gimnazije, informatika je obvezan predmet samo jednu godinu . Kroz integriranu nastavu s fizikom (meteorologijom) omogućuje se učenicima primjena znanja na primjerima iz stvarnog života.

Namjena:

Učenicima četvrtih razreda opće gimnazije koji pokazuju pojačani interes za informatiku Učenik će moći (korištenjem programa C++):

Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacije

· · · · · · · · ·

Razlikovati tipove podataka, deklarirati varijablu Pravilno koristiti relacijske i logičke operatore Pravilno koristiti funkcije Izraditi vlastitu funkciju Koristiti odluku u programu Koristiti naredbe ponavljanja Primijeniti naredbe za rad s datotekama Pravilno odabrati i koristiti biblioteke Primijeniti stečeno znanje u programiranju pri izradi projekata iz područja meteorologije, te na izradu vlastitog projekta

Sudionici

Učenici 4. razreda općeg smjera, nastavnica informatike, nastavnik fizike

Načini učenja (što rade učenici):

izrađuju i izvode programe na računalu, pronalaze i koriste obrazovne digitalne sadržaje na virtualnom disku, surađuju u otkrivanju novih mogućnosti pojedinih alata, programiraju pločicu Arduino na temu zadanih ili vlastitih projekata

13


Metode poučavanja (što rade učitelji):

Demonstriraju rad pojedinih naredbi i alata, izrađuju digitalne sadržaje u suradnji s učenicima te ih objavljuju na virtualnom disku (EDMODO i LMS sustav), vode i usmjeravaju učenike u svladavanju vještina

Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno

Potrebni resursi:

Računala s pristupom internetu, pločice Arduino s dodatnom opremom

Moguće teškoće:

otkazivanje opreme

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

Troškovnik:

praktičan rad na računalu, programiranje pločice Arduino(Croduino), izrada vlastitog projekta Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

IZBORNA NASTAVA

ROBOTIKA (INFORMATIKA)

Ciklus (razred):

2. razred (opći smjer)

Voditelj aktivnosti:

Vedran Vedriš

Cilj:

Proširivanje znanja stečenih u redovnoj nastavi informatike u prvom razredu te njihovo povezivanje kroz primjenu u robotici (micro:bit, mBot).

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Omogućuje se učenicima da kroz pohađanje izborne nastave ostvare svoju želju za učenjem dodatnih sadržaja iz robotike (informatike).

Namjena:

Učenicima drugih razreda opće gimnazije koji pokazuju pojačani interes za robotiku (informatiku).

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći: · navesti osnovne dijelove programa 14


· · · · · · ·

Način realizacij e

programirati mikrokontrolersku pločicu micro:bit (JavaScript) upotrijebiti micro:bit za kontroliranje dodatnih senzora navesti osnovne pojmove vezane za robotiku izraditi robota prema uputama (mBot) programirati robota da prati linije i izbjegava predmete upravljati robotom mobitela koristiti sustav za učenje na daljinu (Edmodo)

Sudionici

Učenici 2.. razreda općeg smjera, nastavnik informatike

Načini učenja (što rade učenici):

Izrađuju programe za micro:bit i mBot robote, izvode vježbe na računalu, pronalaze i dijele sadržaje na sustavu Edmodo

Metode poučavanja rade učitelji):

Demonstriraju rad programskih jezika, izrađuju digitalne sadržaje u suradnji s učenicima te ih objavljuju na Edmodu, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju vještina

(što

Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno

Potrebni resursi:

Računala s pristupom internetu,micro:bit mikrokontroleri, 7 do 10 mBot robota na kojima će učenici raditi u parovima

Moguće teškoće:

Otkazivanje opreme

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere

Praktičan rad na računalu Nisu predviđene dodatni troškovi za učenike.

15


1.4 DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

IZBORNA NASTAVA

PRAVO U SVAKODNEVICI

Ciklus (razred):

2. razredi

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić

Cilj:

Usvajanje temeljnih moralnih i filozofsko-političkih pojmova, kao što su: sloboda, jednakost, individualna prava, odgovornost, pravičnost i tolerancija. Usvajanje vještina potrebnih za odgovoran život u zajednici. Razvijanje komunikacije i suradnje.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima/cama se izvan redovnog nastavnog procesa pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina koje nisu vezana izravno za nastavi plan i program, a od izuzetne su važnosti za razvoj građanskih kompetencija. Najvažniji cilj predmeta je usvojiti, razumjeti i primijeniti demokratske procedure (medijacije, mirnog rješavanja sukoba, djelovanja prava kroz simuliranje suđenje itd.) kao središnje vrijednosti suvremenog društva.

Namjena:

2. a, b, e

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći: imenovati i prepoznati osnovna ljudska prava i međuovisno, temeljne pretpostavke demokracije. Osvijestiti važnost obrane ljudskih prava u demokraciji/za demokraciju. Razvijati samopouzdanje, sigurnost nastupa, vještine govorenja, kritičkog razmišljanja i timskog rada. Poboljšati osnovne vještina čitanja, pisanja, govorenja, raščlanjivanja i zaključivanja te komunikacijskih vještina slušanja i suradnje.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici/ce 2. a,b,e razreda, nastavnik sociologije, politike i gospodarstva i etike, nastavnica engleskog jezika, odvjetnici, županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Načini učenja (što rade učenici):

Surađuju, opisuju, sastavljaju, formuliraju, brane, prosuđuju, proučavaju, djeluju, rješavaju, revidiraju, primjenjuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Demonstracija, izlaganje, razgovor, priprema materijale za slučaj, objašnjava temeljne pojmove i koncepte, organizira simuliranja suđenja i medijacije.

(što

16


Trajanje izvedbe:

2 sata tjedno (kroz cijelu školsku godinu). Ljudski: učenici/ce, nastavnici (Marko Miočić i Ena Stevović), članovi udruge ELSA, odvjetnici, suci

Potrebni resursi:

Materijalni: udžbenici o zaštiti ljudskih prava i demokraciji, bilježnica, tehnika.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nepovoljan raspored sati za dodatni rad, grupa učenika/ca sastavljena od više razreda. i

Troškovnik:

provjere

Kratka pisana provjera, prezentacija, izlaganje, esej, ocjena simuliranog suđenja /

2. DODATNA NASTAVA

2.1 JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Ciklus (razred):

4. a,b,c,d,e

Voditelj aktivnosti:

Jasminka Batagelj, prof.

Cilj:

Pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature iz engleskoga jezika

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će biti upoznati: 1.s područjem ispitivanja i s ispitnim cjelinama; 2. s obrazovnim ishodima, interesima učenika i vrijednostima ŠK): tj. što će u svakoj cjelini morati moći učiniti kako bi uspješno položili ispit; 3. sa strukturom ispita, tj. analizirati će i uvježbati podvještine koje se ispituju, upoznati vrste zadataka, vrste tekstova te broj zadataka vezanih uz tekstove; 4. s tehničkim opisom ispita, odnosno trajanjem svake ispitne cjeline, izgledom ispita, načinom rješavanja i koji je dopušteni pribor; 5. s opisom bodovanja, tj. koji je udio ispitnih cjelina u ispitu te upoznati kriterije za vrednovanje eseja/kratkog sastavka i razumjeti ljestvice za ocjenjivanje; 6. s vrstama zadataka, odnosno uputama i primjerima svih vrsta zadataka 17


koji se ispituju; 7. učenici će se pripremati za ispit rješavanjm zadataka razumijevanja čitanja i slušanja te pisanjem eseja/kratkog sastavka. Namjena:

Omogućiti učenicima koji žele naučiti više da budu spremniji za državnu maturu te postignu bolje rezultate koji će im pomoći pri upisu na željeni fakultet

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - riješiti zadatke razumijevanja čitanja koristeći strategije - riješiti zadatke razumijevanja slušanja koristeći strategije - napisati esej prema zadatku

Način realizacij e

Sudionici

Jasminka Batagelj, nastavnica engleskog jezika, učenici 4. razreda

Načini učenja (što rade čitaju, slušaju, pišu, govore, uvježbavaju, ponavljaju, zaključuju, procjenjuju, raspravljaju, učenici): strukturiraju Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

-

priprema materijale i upućuje na izvore informacija vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina pojašnjava, savjetuje i pomaže učenicima u pripremi za ispit ispravlja, vrednuje i priprema analizu riješenih zadataka

Tijekom cijele školske godine, 2 sata svaki drugi tjedan Ljudski: nastavnica, učenici Materijalni: nastavni listovi (preslike testova), školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Neredovito pohađanje dodatne nastave i

provjere Na kraju upoznavanja i uvježbavanja zadataka svake ispitne cjeline piše se, vrednuje i analizira test/pisani uradak te se na kraju školske godine piše simulacija cijele mature i zatim vrednuje i analizira. Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

18


DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA

Ciklus (razred):

4.a, 4.b,4.c, 4.d., 4.e

Voditelj aktivnosti:

Slavica Dundović, prof.

Cilj:

Pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature iz Hrvatskoga jezika. Ponoviti, proširiti i i usustaviti nastavno gradivo iz jezika i književnosti

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da uz pomoć nastavnika dodatno ponove, uvježbaju i dopune svoja znanja i interesima učenika i vrijednostima ŠK): vještine iz HJ i književnosti. Upoznati učenike sa svim razinama ispita dm Namjena:

Omogućiti svim učenicima koji žele naučiti više da poluče bolji rezultat na državnoj maturi koji će im pomoći pri upisu na željeni fakultet

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

Način realizacij e

Sudionici

prepoznati točna rješenja na ispitu znanja pokazati da razumiju zadatke vezane uz razumjevanje čitanja napisati esej prema zadanim smjernicama

Učenici četvrtih razreda i nastavnica

Načini učenja (što rade Slušaju, čitaju, bilježe, prepoznaju, imenuju, povezuju, ponavljaju, uvježbavaju, raspravljaju, učenici): zaključuju, primjenjuju znanje, generaliziraju Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što Pojašnjava pojmove i pojave, priprema vježbe i drugi didaktični materijal, informira, usmjerava učenike, priprema analize, vodi učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju potrebnih vještina Dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine Ljudski: učenici i nastavnica Materijalni: Nastavna tehnika, preslike, nastavni listići i drugi didaktički materijal

Moguće teškoće:

Neredovitost pohađanja dodatne nastave

19


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Nakon ponavljanja gradiva i uvježbavanja zadataka svake ispitne cjeline piše se i analizira test,a i različiti tipovi eseja, a na kraju nastavne godine piše se simulacija cijele mature. Nema dodatnih financijskih sredstava. Satovi su u normi nastavnice.

2.2 MATEMATIČKO PODRUČJE

DODATNA NASTAVA

MATEMATIKA

Ciklus (razred):

4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e

Voditelj aktivnosti:

Amira Mahmutović Redžić (zamjena Monika Vrkić)

Cilj:

Priprema učenika završnih razreda za uspješno polaganje državne mature na osnovnoj i višoj razini utvrđivanjem i sistematiziranjem tema i sadržaja iz nastave matematike od 1. do 4. razreda te rješavanjem zadataka s već održanih ispita državne mature.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje se učenicima završnih razreda da uz pomoć nastavnice ponove i dodatno usvoje gradivo interesima učenika i vrijednostima ŠK): matematike koje su obrađivali tijekom školovanja, a koje im je potrebno za polaganje ispita državne mature. Gradivo se sistematizira i objedinjuje po temama i cjelinama, a ne po godištima, kako su učenici ranije susretali. Prilagodbom tema i metoda individualnim učeničkim znanjima i vještinama, omogućuje se nadoknađivanje propuštenih dijelova gradiva koje učenici nisu usvojili na, njima, zadovoljavajućoj razini. Namjena:

Učenicima koji se žele dodatno i sistematično pripremiti za polaganje ispita državne mature.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ● ●

rabiti matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkom, tabličnom i grafičkom obliku ili riječima, te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene rezultate

20


● ● ● ● Način realizacij e

Sudionici

matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata prepoznati i rabiti vezu između različitih područja rabiti različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka rabiti džepno računalo

Učenici 4. razreda opće i jezične gimnazije.

Načini učenja (što rade Učenici grupno, timski ili individualno rješavaju zadatke, postavljaju probleme, zapisuju postupke učenici): rješavanja zadataka, samostalno istražuju rješenja za zadatke, aktivno sudjeluju u ponavljanju poznatih sadržaja, suradnički uče i međusobno si pomažu prilikom rješavanja zadataka. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Nastavnica prezentira sadržaje (frontalno, metodom demonstracije, crtanja, pisanja i sl.), s učenicima ponavlja poznate sadržaje metodom razgovora i rješava zadatke. Cijelu školsku godinu, 2 sata svaki drugi tjedan ● ●

Potrebni resursi:

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

(što

Ljudski: učenici i nastavnica Materijalni: udžbenici, bilježnice, listići sa zadacima, fotokopije zadataka s ranijih matura, džepna računala, računalo i projektor, školski pribor

Neredovitost ili nezainteresiranost učenika za pohađanje nastave. i

Troškovnik:

provjere Postignuća učenika će se pratiti kroz svaki sat, zadaci će se mijenjati ovisno o potrebama učenika, a konačno vrednovanje provest će se kroz samo polaganje ispita državne mature. Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

DODATNA NASTAVA

MATEMATIKA

Ciklus (razred):

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e

Voditelj aktivnosti:

Anita Grgurić

21


Cilj:

Učenicima ponuditi adekvatnu pomoć pri savladavanju gradiva koje nisu usvojili tijekom redovne nastave matematike, kao i sistematizirati gradivo redovne nastave

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Poticanje učenika na aktivno rješavanje problema, razvijanje suradnje među učenicima. Učenicima interesima učenika i vrijednostima ŠK): je dostupna pomoć oko savladavanja programa redovne nastave koje zbog složenosti gradiva, nedostatnog predznanja ili duljeg izostanka iz škole nisu u mogućnosti samostalno savladati. Namjena:

Za učenike svih prvih razreda.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će kroz razgovor i različite pristupe prilagođene individualnim potrebama učenika, savladati gradivo prvog razreda matematike.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici prvih razreda.

Načini učenja (što rade Učenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije i uspješnije savladati poteškoće u učenju učenici): matematike. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Nastavnica vodi i usmjerava učenike, priprema zadatke i dodatne materijale. tijekom cijele nastavne godine, 1 sat tjedno Ljudski: učenici, nastavnici Materijalni: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, 1. i 2. dio

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Neredoviti dolazak učenika. i

provjere Vodi se evidencija o redovitosti pohađanja, a o napretku se obavještava predmetni nastavnik koji bilješku o tome unosi u e-dnevnik. Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

22


DODATNA NASTAVA

MATEMATIKA

Ciklus (razred):

2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e

Voditelj aktivnosti:

Anita Grgurić

Cilj:

Učenicima ponuditi adekvatnu pomoć pri savladavanju gradiva koje nisu usvojili tijekom redovne nastave matematike, kao i sistematizirati gradivo redovne nastave

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Poticanje učenika na aktivno rješavanje problema, razvijanje suradnje među učenicima. Učenicima interesima učenika i vrijednostima ŠK): je dostupna pomoć oko savladavanja programa redovne nastave koje zbog složenosti gradiva ili duljeg izostanka iz škole nisu u mogućnosti samostalno savladati. Namjena:

Za učenike svih drugih razreda.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će kroz razgovor i različite pristupe prilagođene individualnim potrebama učenika, savladati gradivo drugog razreda matematike.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici drugih razreda.

Načini učenja (što rade Učenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije i uspješnije savladati poteškoće u učenju učenici): matematike. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Nastavnica vodi i usmjerava učenike, priprema zadatke i dodatne materijale. tijekom cijele nastavne godine, 1 sat tjedno Ljudski: učenici, nastavnici Materijalni: udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred gimnazija i tehničkih škola, 1. i 2. dio

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Neredoviti dolazak učenika. i

provjere Vodi se evidencija o redovitosti pohađanja, a o napretku se obavještava predmetni nastavnik koji bilješku o tome unosi u e-dnevnik. 23


Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

2.3 PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

DODATNA NASTAVA

BIOLOGIJA

Ciklus (razred):

4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e

Voditelj aktivnosti:

Radovan Pucić

Cilj:

Pripremiti učenike za natjecanja iz biologije te za ispit iz biologije na državnoj maturi.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Motivirati učenike da istražuju prirodne znanosti, razvijaju prirodoslovan način razmišljanja, koriste interesima učenika i vrijednostima ŠK): različite izvore znanja, rješavaju zadatke namijenjene darovitim učenicima na natjecanjima te pripremiti učenike za ispit iz biologije na državnoj maturi. Namjena:

Zainteresiranim učenicima četvrtih razreda omogućiti da postignu bolje rezultate na natjecanjima i državnoj maturi.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći pravilno napisati znanstveni rad, opisati sve dijelove stanice, sistematizirati živi svijet u sistematske kategorije, opisati i povezati fiziološke procese untar čovjeka i biljke, rješavati zadatke iz genetike, povezati znanstvene činjenice kojima se dokazuje biološka evolucija, definirati ekološke čimbenike unutar nekog ekosustava, analizirati utjecaj čovjeka na biosferu. Kroz praktične vježbe učenik će usvojiti tehnike mikroskopiranja, izolacije molekle DNA, seciranja lignje ili ribe, uzgoja staničnih kultura, kloniranja.

Način realizacij e

Sudionici

Zainteresirani učenici svih četvrtih razreda i nastavnik

Načini učenja (što rade Učenici slušaju, pitaju, razgovaraju, istražuju na internetu, čitaju znanstvene radove, rješavaju učenici): zadatke iz prethodnih matura, izrađuju mikroskopske preparate i mikroskopiraju, izvode praktične vježbe predviđene u katalogu znanja, uzgajaju stanice na hranjivim podlogama. 24


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

Učitelj pojašnjava pojmove i pojave iz biologije, priprema pribor i materijale za praktičan rad, rješava s učenicima zadatke sa natjecanja i državne mature, priprema dodatnu literaturu. Dva sata tjedno tijekom cijele nastavne godine Ljudski: učenici, nastavnik Materijalni: udžbenici, bilježnice, pribor za praktičan rad, zadaci sa natjecanja i državnih matura.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Slobodna učionica i kabinet za izvođenje dodatne nastave, usklađivanje satnice za učenike svih četvrtih razreda, ne redovitost učenika u pohađanju neobavezne dodatne nastave. i

Troškovnik:

provjere Pisanje dogovorene provjere znanja, plasmani na natjecanjima, rezultati na državnoj maturi. /

DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE

Ciklus (razred):

3. i 4. razred

Voditelj aktivnosti:

Marina Lorber Božanić, prof.

Cilj:

Pripremiti učenike završnih razreda za uspješno polaganje ispita državne mature. Pripremiti učenike za što bolji plasman na svim razinama natjecanja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Ponoviti, sistematizirati i nadograditi znanja stečena u redovitoj nastavi. interesima učenika i vrijednostima ŠK): Omogućiti darovitim i zainteresiranim učenicima uspješno savladavanje nastavnih sadržaja koji nisu obuhvaćeni obaveznim programom, te nadograditi stečena znanja u redovnoj nastavi. Namjena:

Učenicima trećih i četvrtih razreda koji su za izborni predmet na državnoj maturi izabrali kemiju

25


Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći: ● ● ●

Način realizacij e

Sudionici

razumjeti i riješiti numeričke i problemske zadatke riješiti ispite s dosad održanih natjecanja, nacionalnih ispita i državne mature riješiti ispit državne mature u lipnju 2018. godine

Učenici koji su za izborni predmet na maturi odabrali kemiju, daroviti i zainteresirani učenici i nastavnica kemije

Načini učenja (što rade govore, pišu, čitaju, prepoznaju, podcrtavaju, definiraju, crtaju strukture, imenuju, zaokružuju, učenici): rješavaju numeričke zadatke, uvježbavaju, ponavljaju, zaključuju, surađuju Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

● ● ●

pojašnjava pojmove, pojave i zakone vodi i usmjerava učenike korak po korak u savladavanju sadržaja i stjecanju vještina priprema različite vježbe i materijale, zadatke različitih tipova

jedanput tjedno tijekom cijele nastavne godine ljudski: učenici i nastavnica kemije materijalni: udžbenici, bilježnica, priručnici, preslike testova, kalkulator, računalo, projektor, laboratorijski pribor i kemikalije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

nedolazak učenika na dopunsku nastavu, nedovoljan osobni angažman učenika i

Troškovnik:

provjere rezultati učenika na državnoj maturi i upis na željeni studijski program, plasman učenika na svim razinama natjecanja Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE

Ciklus (razred):

4.a,b,c,d,e

Voditelj aktivnosti:

Vedran Vedriš 26


Cilj:

Pripremiti učenike završnih razreda za ispit državne mature.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Kroz dosadašnju provedbu ispita državne mature pokazalo se da interes za polaganje fizike raste iz interesima učenika i vrijednostima ŠK): godine u godinu. Prema broju učenika koji se prijavljuju za ispite iz izbornih predmeta na maturi fizika je u samom vrhu po broju prijavljenih. Kako bi učenicima omogućili što uspješnije polaganje ispita iz fizike učenicima je osigurana dodatna nastava iz fizike na kojoj se ponavlja gradivo gimnazijskog programa iz fizike. Namjena:

Učenicima 4. razreda koji su za izborni predmet na državnoj maturi odabrali fiziku.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ● ● ● ● ● ● ● ●

Način realizacij e

Sudionici

Analizirati različite vrste grafova Prepoznati vrste gibanja Prepoznati vrste sila koja djeluju na tijelo Objasniti osnovne fizikalne koncepte i zakone (I. Newtonov zakon, II. Newtonov zakon, III. Newtonov zakon, Bernoullijevu jednadžbu, Zakon radioaktivnog raspadanja i mnoge druge) Upotrijebiti osnovne fizikalne koncepte i zakone za rješavanje zadataka Razlikovati relevantne i irelevantne brojeve te mjerne jedinice ponuđene u rješenjima zadataka Prepoznati formulu koju treba primijeniti u zadatku Prepoznati zadane fizikalne veličine i odrediti koja se veličina traži u zadatku

Učenici 4. razreda, nastavnik fizike.

Načini učenja (što rade Objašnjavaju, pišu, rješavaju zadatke, raspravljaju. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Pripremaju zadatke, objašnjavaju pojmove i koncepte, vode i usmjeravaju učenike. Tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno.

Potrebni resursi:

Projektor, računalo, materijali iz kabineta fizike.

Moguće teškoće:

Nema predviđenih teškoća.

27


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Rješavanje testova sa prethodnih državnih matura na početku i na kraju dodatne nastave. Nema dodatnih troškova.

2.4 TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE

DODATNA NASTAVA

INFORMATIKA

Ciklus (razred):

4.razred

Voditelj aktivnosti:

Tamara Široka

Cilj:

● ● ●

ponoviti i sistematizirati gradivo srednjoškolskog predmeta informatika posebno obraditi / ponoviti teme za koje učenici pokazuju najviše zanimanja riješiti ispite iz informatike s do sada održanih ispita državne mature

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje se učenicima da kroz pohađanje dodatne nastave poboljšaju svoje znanje iz informatike interesima učenika i vrijednostima ŠK): te da se pripreme za polaganje državne mature

Namjena:

Učenicima četvrtih razreda koji pokazuju pojačani interes za informatiku

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći : · Riješiti zadatke konverzije brojevnih sustava · Riješiti zadatke matematičke logike · Riješiti zadatke vezane uz smještaj podatak u računalu (zauzeće memorije) · Pratiti tijek algoritma · Napisati vlastiti algoritam 28


Način realizacij e

Sudionici

Učenici 4. razreda koji su za izborni predmet na državnoj maturi odabrali informatiku, nastavnica informatike

Načini učenja (što rade Rješavaju zadatke različitih tipova koji se pojavljuju na ispitima državne mature učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Demonstriraju način rješavanja pojedinog tipa zadatka, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju vještina Od prosinca do ispita iz informatike prema kalendaru ispita državne mature za tekuću školsku godinu, 1 sat tjedno ( ili svaka 3.subota po 3 sata), u dogovoru s učenicima (ukupno 32 sata)

Potrebni resursi: Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Mali broj zainteresiranih učenika za nastavu 8.sat ili za rad subotom i

provjere rezultati učenika na državnoj maturi i upisu na studijske programe

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva

3. IZVANNSTAVNE AKTIVNOSTI 3.1 JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

ČITALAČKI KLUB (BOOKCLUB)

Ciklus (razred):

Svi učenici Škole

Voditelj aktivnosti:

Anita Jokić, prof. 29


Cilj:

Obogaćivanje vokabulara, analiza i razgovor o djelima na stranom jeziku, nabavka novih naslova,posuđivanje i čitanje knjiga na izvornom jeziku

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Potiče se aktivno upoznavanje književnosti engleskog jezika te čitanje na engleskom jeziku upoznaju interesima učenika i vrijednostima ŠK): sa autori i djela na izvornom jeziku (Wilde, Joyce, Saki, Dickens, Shakespeare, Atwood, Christie, Poe…) Namjena:

Aktivnost je namijenjena učenicima koji žele upoznati književnost engleskog jezika te čitati na engleskom jeziku, posebice učenicima jezičnog odjeljenja. Svi učenici škole mogu posuđivati djela prema vlastitom odabiru.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će obogatiti vokabular i upoznati izvorna djela.

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici.

Načini učenja (što rade Učenici skrbe o knjigama, vode knjižnicu, pripremaju se za satove čitalačkog kluba i razgovore o učenici): djelima, pripremaju knjižicu za vođenje bilježaka o pročitanim djelima, razgovaraju o pročitanome, rješavaju zadatke vezane uz djelo i vokabular iz djela. Prezentiraju radove nastale na satovima Čitalačkog kluba, a izloženi su na zidovima učionicaa, pišu osvrt, argumentirano iznose mišljenje o djelu i postupcima likova Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale, koordiniraju rad u skupinama, proširuju fond knjižnice, odabiru književna djela za skupno čitanje, vode sastanke čitalačkog kluba Tijekom godine, djela se mogu posuđivati svakodnevno u učionici 102

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: knjige, materijal za izradu postera, popratni materijal za vođenje knjižnice (izrada iskaznica, vođenje knjižnice)

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

·

pisat će se esej na jednu od ponuđene tri teme vezane uz pročitana djela, 30


·

podijelit će se diplome o sudjelovanju u radu Čitalačkog kluba,

· sudjelovanje u radu Čitalačkog kluba je izvrstan poticaj i pomoć za daljnje školovanje na engleskom jeziku ili u području anglistike te pomoć pri polaganju državne mature, s obzirom na strukturu ispita (čitanje s razumijevanjem, vokabular…) · učenici koji posude knjigu, mogu po želji ispuniti izvješće o pročitanom djelu, predati ga nastavniku i dobiti povratnu informaciju prilikom korištenja fundusa za redovitu nastavu engleskog jezika, ocjena će se upisati u rubriku predviđenu za proširenje vokabulara te razumijevanje književnosti, a teme će se uključiti i u teme prikladne za pisanje školskih zadaća Troškovnik:

Zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem programa za kreativan rad.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

ČITATELJSKI KLUB PRHG

Ciklus (razred):

0d 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof.

Cilj:

      

potaknuti učenike na čitanje razvijati kritičko mišljenje naučiti slušati razviti vještine javne prezentacije inastupa preuzimanje inicijative poticati maštu i kreativno mišljenje razvoj demokratskog ponašanja i tolerancije, poticanje razvoja socijalnih vještina i međusobnog druženja i komunikacije mladih

31


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje učenicima koji vole čitati u slobodno vrijeme da se u slobodno vrijeme druže s ostalima interesima učenika i vrijednostima ŠK): koji imaju iste ili slične interese radi razmjene mišljenja i stavova. Razvija se tolerancija i proširuju vidici. Namjena:

Za učenike koji iskazuju interes za čitanje

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći - analizirati, pokazati i argumentirati svoje mišljenje i stav - samostalno zaključivati - kritički vrednovati pročitano

Način realizacij e

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda i nastavnice matematike

Načini učenja (što rade - čitaju, slušaju, objašnjavaju, zaključuju, argumentiraju, analiziraju i generaliziraju učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

- pojašnjavaju, demonstriraju, zajedno s učenicima analiziraju i traže druge mogućnosti, pripremaju nove zadatke aktivnost se odvija izvan nastave tijekom nastavne godine

Potrebni resursi:

Literatura za čitanje, slobodan prostor

Moguće teškoće:

Moguće izostajanje učenika zbog preopterećenosti nastavnim obavezama

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Samovrednovanje

Nema dodatnih troškova

32


3.2 MATEMATIČKO PODRUČJE

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

DAROVITI MATEMATIČARI

Ciklus (razred):

Od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić Zlatka Miculinić Mance Anita Grgurić Amira Mahmutović Redžić (Monika Vrkić)

Cilj:

Motiviranje učenika da se bave matematikom, da razvijaju matematičko mišljenje (prostorno predočavanje, logičko zaključivanje, uočavanje veza, …) i da uoče upotrebu matematike u svakodnevnom životu. Stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti. Razvijanje smisla i potrebe za samostalnim radom, razvijanje odgovornosti za rad, točnosti, urednosti, sustavnosti, preciznosti, konciznosti te izgrađivanja znanstvenog stava. Omogućavanje pristupa različitim izvorima znanja. Priprema za matematička natjecanja. Rješavanje zadataka iz zabavne matematike.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje učenicima koji uspješno prate program da nadograđuju stečena znanja, da samostalno interesima učenika i vrijednostima ŠK): rješavaju problemske zadatke i uočavaju uzročno posljedične veze te razvijaju matematičko logičko mišljenje. Omogućava svakom učeniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima i interesima. Uvježbavanjem matematičkih zadataka na višoj razini omogućit će stjecanje kompetentnih znanja i vještina te bolji uspjeh učenika na državnoj maturi.

33


Namjena:

Za učenike koji iskazuju interes za dodatni rad iz Matematike.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći: - analizirati, izračunati, riješiti, pokazati, demonstrirati zadatke zadane riječima - definirati matematičke pojmove - crtati i konstruirati geometrijske sadržaje - samostalno zaključivati - samostalno stvarati matematičke zadatke

Način realizacije

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda i nastavnice matematike

Načini učenja (što rade učenici):

- pišu, računaju, objašnjavaju, zaključuju, crtaju, konstruiraju, argumentiraju, analiziraju i generaliziraju, definiraju

Metode poučavanja (što rade učitelji):

- pojašnjavaju pojmove, metode i način rješavanja, demonstriraju načine rješavanja zadataka, zajedno s učenicima analiziraju zadatke i traže druge načine rješavanja, pripremaju različite materijale i zadatke

Trajanje izvedbe:

aktivnost se odvija izvan nastave tijekom nastavne godine

Potrebni resursi:

Nastavni listići, školski pribor, bilježnica, priručnici za izvođenje dodatne nastave

Moguće teškoće:

Moguće izostajanje učenika zbog preopterećenosti nastavnim obavezama

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja matematike. Provjera ishoda će se vidjeti na natjecanju matematike, kao i na ispitu državne mature.

Troškovnik:

Nema dodatnih troškova

34


3.3 DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

MOLITVENO-KARITATIVNA ZAJEDNICA AGAPE

Ciklus (razred):

3.d razred kao glavni nositelj aktivnosti i pojedini učenici iz drugih razreda

Voditelj aktivnosti:

Miroslav Radić, vjeroučitelj

Cilj:

Cilj Agapea je znanja sa satova vjeronauka pretočiti u konkretna djela dobrote i ljubavi prema bližnjima tako da tim djelima mijenjamo sebe i svijet u kojem živimo po primjeru Isusa Krista. Putem organiziranja ili sudjelovanja na raznim molitvenim i duhovno-kulturnim akcijama i susretima raditi na osobnoj i široj duhovnoj i kulturnoj obnovi. Među vršnjacima širiti ideje o potrebi molitve, humanosti, suosjećanja i ljubavi… Biti primjer drugim mladima u školi, gradu i šire da je moguće na pozitivan način koristiti svoje vrijeme, znanje i sposobnosti. Pokazati da vjeronauk u školi može biti poticajan i za život učenika koristan i pozitivno prepoznatljiv i vrednovan u društvu, Crkvi i medijima. Biti most između školskog i župnog vjeronauka te nakon odlaska iz školskih klupa nastaviti biti aktivni u Crkvi u skladu s potrebama i mogućnostima, ali i biti pokretači nekih akcija u župama i zajednicama mladih vjernika

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Želimo biti primjer drugim mladima u školi, gradu i šire da je moguće na pozitivan način koristiti svoje vrijeme, znanje i sposobnosti. Nastojimo pokazati da vjeronauk u školi može biti poticajan i za život učenika koristan i pozitivno prepoznatljiv i vrednovan u društvu, Crkvi i medijima. Želimo biti most između školskog i župnog vjeronauka te nakon odlaska iz školskih klupa nastaviti biti aktivni u Crkvi u skladu s potrebama i mogućnostima, ali i biti pokretači nekih akcija u župama i zajednicama mladih vjernika

35


Namjena:

-za učenike koji pohađaju nastavu vjeronauka iz svih razreda i druge učenike koji pokazuju interes za aktivnosti koje provodi Zajednica

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći:      

Način realizacije

Osvijestiti važnost aktivnog djelovanja u Crkvi društvu; Razvijati samopouzdanje pomažući drugima; Surađivati s drugima; Uvažavati druge; Razviti suosjećanje prema bližnjima u potrebi; Prihvaćati različitosti na području vjere i kulture; Timski rad kod planiranja i realizacije akcija; Primjena teorijskih znanja u praksi

Sudionici

-vjeroučitelj, pojedini učenici članovi Agapea, svi članovi Agapea,gosti

Načini učenja (što rade učenici):

Predlažu razne aktivnosti i aktivno sudjeluju u njihovoj realizaciji; Pripremaju molitve, recitale i druge programe duhovno-kulturnog karaktera; pokreću i provode humanitarno-karitativne akcije

Metode poučavanja (što rade učitelji):

-Organizira i koordinira razne akcije; Dogovara termine posjeta, Poučava učenike o destinacijama koje posjećuju; potiče učenike na aktivnosti, kulturno i moralno ponašanje, informira medije o planiranim i o provedenim aktivnostima;

Trajanje izvedbe:

           

Mjesečne akcije unaprijed planirane; akcije po potrebi ovisno o ponudi vjerskih i duhovnokulturnih događaja koji se organiziraju u gradu i šire!? sudjelovanje na misi povodom početka školske godine, rujan 2017. hodočašće u M. Bistricu i susret sa sestrama karmelićankama - listopad 2017. duhovna obnova u kući Tabor-Samobor-studeni 2017. obilježavanje godišnjice pada Vukovara-studeni 2017. Caritasova akcija za siromašne obitelji-prosinac 2017. ekumenska molitva i posjet drugim kršćanskim crkvama-siječanj 2018. susret sa osobama oštećenog sluha- veljača 2018. korizmena akcija prikupljanja sredstava za misije-ožujak 2018. posjet Udruzi oboljelih od cerebralne paralize travanj 2018. stručna ekskurzija na Udbinu i Plitvice, Agape i Semep travanj-svibanj 2018. projekt: Maturanti, brašno ne bacajte nego ga darujte -svibanj 2018. 36


Potrebni resursi:

Autobusne karte za učenike koji nemaju pokaznu kartu, svijeće, fotografije, knjige i pokloni koje nosimo tamo gdje idemo u posjetu

Moguće teškoće:

Usklađivanje predviđenih posjeta sa obavezama učenika i vremena u kojem nas mogu primiti ustanove ili udruge kojima idemo u posjet

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere -Javno predstavljanje rezultata rada u školi drugim učenicima i profesorima

Troškovnik:

-objavljivanje realiziranih aktivnosti i rezultata rada u tiskanim i elektroničkim medijima -samofinanciranje; sponzorstva, cijena autobusne karte za učenike koji nemaju pokaznu (15 kn)

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

VOLONTERSKI KLUB

Ciklus (razred):

svi zainteresirani učenici 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović

Cilj:

-

Upoznavati učenike s ljudskim pravima i načinima aktivnog djelovanja u društvu Senzibilizirati učenike za probleme u društvu Razvijanje humanog čovjeka Korisno provoditi slobodno vrijeme Promicati ideje volonterizma kao pokreta važnog za razvoj civilnog društva Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa Razvijati osobne potencijale Razvijanje vršnjačke pomoći preuzimanjem aktivnije uloge u kreiranju ugodnijeg i sretnijeg okruženja

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenicima se izvan redovne nastave pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina koje nisu vezana interesima učenika i vrijednostima ŠK): izravno za nastavi plan i program, a od izuzetne su važnosti za razvoj građanskih kompetencija. Učenici će se senzibilizirati za marginalizirane skupine ljudi i time unaprijediti svoje stavove i mišljenja s ciljem izgradnje boljeg i humanijeg društva Namjena:

Za sve zainteresirane učenike 37


Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći -

Način realizacije

Osvijestiti važnost aktivnog djelovanja u društvu Razvijati samopouzdanje pomažući drugima Surađivati s drugima Uvažavati druge Pomagati drugima

Sudionici

Svi zainteresirani učenici i nastavnici

Načini učenja (što rade učenici):

Slušaju, promatraju, djeluju, rade

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Educiraju, potiču, pronalaze mjesta gdje mladi mogu volontirati, dogovaraju, vode evidenciju…

Trajanje izvedbe:

Aktivnost traje cijelu školsku godinu

Potrebni resursi:

slobodno vrijeme

Moguće teškoće:

nedostatak interesa ili slobodnog vremena

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Evidencija volonterskih sati

Troškovnik:

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Pohvala razrednog vijeća za najvrijednije volontere /

MLADEŽ CRVENOG KRIŽA

Ciklus (razred):

svi zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof., stručna suradnica knjižničarka 38


Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja ● ● ● ● ●

Cilj:

unaprijediti zdravstveno obrazovanje mladih poticati i osposobljavati za pružanje prve pomoći i samopomoći organizirati razne oblike međusobnog pomaganja razvijati odgovorno ponašanje prema sebi i zajednici razvijati komunikacijske vještine

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz zdravlje… osposobiti učenike za pružanje interesima učenika i vrijednostima ŠK): prve pomoći i samopomoći… sudjelovanje zainteresiranih učenika na natjecanju Crvenog križa

Namjena:

za sve zainteresirane učenike

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći ● ●

Način realizacije

pružiti pomoć sebi i drugima u slučaju nezgode kritički vrednovati činjenice vezane uz dobro i loše ponašanje

Sudionici

učenici svih razrednih odjela

Načini učenja (što rade učenici):

Aktivno sudjeluju u akcijama Crvenog križa

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Voditeljice aktivnosti animiraju učenike na uključivanje u akcije Crvenog križa

Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine

Slušaju, promatraju i uvježbavaju pozivanje hitne medicinske pomoći i proces oživljavanja

Educirani volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije drže predavanje o znakovima zastoja srca i procesu reanimacije, demonstriraju učenicima pozivanje hitne medicinske pomoći i proces kardiopulmonalne reanimacije (2.razredi) te uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora (3.razredi) na lutkama za učenje oživljavanja, prate učeničko izvođenje i djeluju u slučaju pogreški.

Radionice od dva školska sata za 2.razrede i za 3. razrede Potrebni resursi:

Sav potrebni materijal i voditelje različitih akcija osigurava Crveni križ Rijeka i Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije 39


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nedovoljna motiviranost učenika, nedostatak raspoloživog vremena za provedbu svih aktivnosti i

provjere Broj učenika koji su aktivno sudjelovali u aktivnostima; broj, tema i opseg akcija, usmena i pisana evaluacija učenika

Troškovnik:

Svi troškovi podmiruju se sredstvima iz proračuna Crvenog križa Rijeka i Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

DEBATNI KLUB PRHG

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Laura Angelovski, Marko Miočić

Cilj:

● ● ● ● ● ●

poticati razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja učenika uvježbati primjenu logičke analize i logičkih oblika valjanog zaključivanja razviti komunikativne i retoričke sposobnosti učenika razviti vještine organizacije vremena, javne prezentacije i nastupa, preuzimanja inicijative i drugih kompetencija razvoj demokratskog ponašanja i tolerancije, poticanje razvoja socijalnih vještina i međusobnog druženja i komunikacije mladih osposobiti učenike da usmjerenim aktivnostima steknu kompetencije koje čine osnovu uspješnog rada, razmišljanja i života

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenicima se pruža mogućnost da usavrše svoje retoričke vještine te vještine kritičkog promišljanja interesima učenika i vrijednostima ŠK): i argumentacije čime im se omogućava da razvijaju toleranciju, pluriperspektivizam mišljenja i građanske kompetencije. Namjena:

Aktivnost je namijenjena svim učenicima koji iskažu interes za pristupanje debatnom klubu od 1. do 4. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći : ●

razviti vještine javnog izlaganja i nastupa 40


● ● ● ● ● ● Način realizacij e

Sudionici

prepoznati i moći pratiti moguću nedosljednost u tuđoj argumentaciji kritizirati neutemeljena stajališta i nevaljane oblike zaključivanja argumentirati i potkrijepiti vlastita stajališta formulirati svoj sud o svakodnevnim problemima društva prepoznati logičke pogreške razviti toleranciju i demokratsko ponašanje

Zainteresirani učenici, nastavnici voditelji i vanjski suradnik

Načini učenja (što rade U teorijskom dijelu učenici će slušati pripremljena predavanja na teme: Predstavljanje WS formata, učenici): Uloga vlade i vladinih govornika, Uloga opozicije i opozicijskih govornika, Četvrti govor (replay speech), Raspodjela slučaja (case division), Plan - definicija - argumentacija, Pogreške u argumentaciji, Kako formulirati , a kako pobiti nečiju tezu? U praktičnom dijelu učenici će uvježbavati govorničke vještine, debatirati na zadane teme, učiti se pravilnom pisanju flowa, istraživati zadane teme (za turnire i natjecanja), sudjelovati u mini turnirima (unutar našeg Kluba i između škola), javno nastupati na turnirima (Newb open 18. i 19.11. 2017. u Zagrebu i/ili AD HOC turnir 21.4.2018. u Zagrebu i/ili Završni turnir 26.5.2017 u Zagrebu.) i međužupanijskom natjecanju iz debate u Rijeci. Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnici će u suradnji s vanjskim suradnikom održati predavanja i radionice na gore navedene teme. Osim toga poticati će učenike na otvorenu komunikaciju unutar tema, razbijati moguće predrasude i zadrške, ukazivati na moguće logičke nekonzistentnosti, nekoherentnosti kao i na logičke pogreške, poticati otvorenu suradnju između učenika, ukazivati na ključne stavke neke teze, poticati i osvješćivati relevantnost tolerantnog i timskog pristupa. Organizirati mini turnire između ekipa unutar Debatnog kluba PRHG, a ukoliko se pokaže mogućim i između ekipa drugih škola. Sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju iz debate u Rijeci. Ukoliko postoje resursi odlazak na turnir/e u Zagrebu: Newb open 18. i 19.11. 2017. u Zagrebu i/ili AD HOC turnir 21.4.2018. u Zagrebu i/ili Završni turnir 26.5.2017 u Zagrebu. Nastavnici pohađaju seminar za voditelje u Rijeci 21.10.2017. Cijela godina, 1 sat tjedno - 35 nastavnih sati godišnje

Potrebni resursi:

Paket papira A3, laptop, projektor, učionica za susrete, mogući troškovi kotizacije i putovanja na turnire

Moguće teškoće:

Nedostatak zainteresiranih učenika (za kontinuirani rad potrebno je minimalno 8 stalnih sudionika debate), nedostatak slobodnog vremena (posebice maturanata), nemogućnost pokrivanja troškova odlaska na turnire i plaćanje kotizacije 41


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Na svakom sastanku učenici dobivaju povratnu informaciju od ostalih sudionika i voditelja. Uspješnost provođenja aktivnosti vrednovat će se brojem prijavljenih učenika, te praćenjem učestalosti njihovih dolazaka i putem analize ostvarenih zadataka. Uspješnost se vrednuje i rezultatima ostvarenima na debatnim natjecanjima i turnirima.

Troškovnik:

Troškove putovanja i kotizacije na turnirima djelomično ili u potpunosti snose roditelji (kotizacija se određuje pojedinačno po turniru i nemoguće je unaprijed predvidjeti trošak, putovanje na turnir podrazumijeva autobusnu povratnu kartu Rijeka-Zagreb; otprilike 100kn)

3.4 UMJETNIČKO PODRUČJE

ZDRUŽENI PJEVAČKI ZBOR GIMNAZIJE ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA I PRVE RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJE

DODATNA NASTAVA Ciklus (razred):

Prvi, drugi, treći i četvrti razredi općeg i prirodoslovno-matematičkog smjera obe gimnazije

Voditelj aktivnosti:

Andrea Kopri, mag.mus.

Cilj:

Pružiti sveobuhvatno iskustvo sudjelovanja u radu pjevačkog zbora

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, - promicati kulturu izražavanja glazbom interesima učenika i vrijednostima ŠK): - pozitivno utjecati na društvenu zajednicu kroz aktivizam i humanizam - sudjelovati u obilježavanjima blagdana, svečanostima županije, grada i škole te različitih zborskih natjecanja - promicati posebnosti škola - učiti tehnike pjevanja i odabrani repertoar domaće i svjetske baštine Namjena: Svim zainteresiranim učenicima obje gimnazije Očekivani praćenja

ishodi/postignuća

i

način - nastavak kvalitetnog rada zbora kroz nastupe i natjecanja na svim razinama - rezultati i uspjesi će se koristiti za daljnje planiranje aktivnosti i projekata 42


Generičke kompetencije

Način realizacije

Sudionici Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji): Trajanje izvedbe:

- učenici će ostvariti mnogostruke učinke zajedničkog pjevanja koje smanjuje stres, snižava krvni tlak, poboljšava disanje, popravlja imunološki sustav, utječe na razvoj vještina učenja, razvija socijalizaciju, suradnju, podiže samopouzdanje, potiče kreativnost i stvara drage uspomene Učenici od 1.- 4. razreda obe gimnazije Odvojenim i zajedničkim probama savladavaju tehnike pjevanja i primjenjuju ih na odabrani repertoar za šk. god. 2017./2018. Voditeljica zbora priprema i vodi učenike kroz sustavno upoznavanje tehnika pjevanja i repertoara

rujan listopad

studeni prosinac

siječanj veljača

ožujak

travanj

- audicije za nove pjevače - odvojene probe po dionicama - kratki posjet “Domu za starije Kantrida” povodom međunarodnog dana starijih osoba (1.10.) - odvojene i zajedničke probe - obilježavanje Dana škole PRHG (23.11.) - odlazak na glazb. radionicu u Staru Sušicu - Božićni koncert u gimnaziji - nastup u Dječjoj bolnici Kantrida - nastup u Domu za nemoćne i starije Kantrida - Svjetski dan zborskog pjevanja (13. 12. ) - odvojene i zajedničke probe - Dan škole GAM-a (22. 1. ) - “Kultura i umjetnost u životu mladih” – glazbeno – edukativni seminar (organizacija Djevojački zbor Mozartine, Zagreb) - Riječki karneval - odvojene i zajedničke probe - odlazak u Staru Sušicu na pripreme za natjecanje - Prvi dan proljeća (aktivizam na Korzu) - odvojene i zajedničke probe - Glazbene čarolije – regionalno natjecanje zborova,Rijeka - Svjetski dan glasa (16. 4.) – aktivizam na Korzu 43


svibanj

lipanj

- zajedničke probe - Aurora cantat, Karlovac (zborsko natjecanje) - Dani otvorenih vrata obe škole - Glazbene Svečanosti hrvatske mladeži, Varaždin – državno natjecanje - 11. Međunarodno natjecanje zborova, Zadar - sudjelovanje u projektu MusicBoxa “Zajedno smo skupa” - sudjelovanje u proslavi Dani Sv. Vida - nastupi za maturante obe škole

Potrebni resursi:

- slobodna učionica sa klavirom (110) u međusmjeni - razumijevanje kolektiva obe gimnazije i podrška oba ravnatelja

Moguće teškoće:

- preopterećenost učenika obvezama u školi - nedostatak slobodnog vremena učenika - nedostatak financijskih resursa za odlazak na natjecanja i glazbene radionice - zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem programa za kreativan rad 2016./2017. - sufinanciranje roditelja

Troškovnik:

3.5 TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB „GIMNAZIJALAC“

Ciklus (razred):

Od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Mia Barbalić, prof.

Cilj:

- omogućiti učenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za pojedine sportske aktivnosti - organizirano i sustavno bavljenje sportom kroz treninge i natjecanja na gradskom, županijskom i državnom nivou 44


- omogućiti učenicima samoaktualizaciju (javno prikazivanje njihovih znanja, postignuća i sposobnosti) - kvalitetno poticanje poštivanja pravila igre te sportskog doličnog ponašanja na smotrama, natjecanjima, susretima itd. - razvijati emocionalnu samoregulaciju tijekom nastavnoga procesa (čekanje na red, obzirnost i pristojnost prema drugim sudionicima igre ili susreta, priznavanje uspjeha suparniku i sl.) - uključiti što veći broj učenika u rad kluba Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Promicanjem sporta i sportskih aktivnosti u ŠSK pozitivno se djeluje u prevenciji nepoželjnog interesima učenika i vrijednostima ŠK): ponašanja. Prihvaćanje pravila igara s ciljem stvaranja uljuđenih navijačkih navika te uspostavljanja pravilnog odnosa između slobode i odgovornosti. Organiziranim i sustavnim bavljenjem sportom potiče se mnogostruki psihosomatski razvoj djece, razvija se zdravstvena kultura u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja. Uključivanjem u ŠSK učenici će zadovoljiti potrebu za kretanjem odnosno vježbanjem i stvoriti naviku svakodnevnog vježbanja. Namjena:

- za sve zainteresirane učenike

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - podići razinu kompetencije za primjenu navedenih sportova u funkciji cjeloživotne tjelovježbene aktivnosti - stabilizirati i automatizirati znanja iz datih sportova sa svrhom povećanja igračke kvalitete učenika - situacijski primjeniti teorijska i motorička znanja o sportovima kojima se budu bavili - samostalno suditi iste sportove na zadovoljavajućoj razini - odrediti određenu igračku poziciju procjenom vlastitih antropoloških i igračkih obilježja - osmisliti svoj program vježbanja prema svojim osobnim potrebama, samostalno ili uz pomoć profesora -uključivanje velikog broja učenika u rad kluba

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici

Načini učenja (što rade U sklopu ŠSK djeluju sekcije: mali nogomet (djevojke i mladići), rukomet (djevojke i mladići), košarka učenici): (djevojke i mladići), odbojka (djevojke i mladići), stolni tenis (djevojke i mladići), atletika (djevojke i mladići), kros (djevojke i mladići), badminton (djevojke i mladići). Učenici u sklopu ŠSK odlaze na planinarenja, vikend skijanja, raftinge, sanjkanja, klizanja. 45


Metode poučavanja rade učitelji):

(što Uloga voditelja je operativno upravljanje ŠSK "Gimnazijalac " te okupljanje svih učenika koji žele sudjelovati u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području. Voditelj animacijom i motiviranjem potiče učenike na uključivanje u sekcije školskog sportskog kluba, bez obzira na razinu njihovih sposobnosti , s ciljem da se učenici bave sustavnim i stručno vođenim tjelesnim vježbanjem i van redovne nastave TZK, te primjenjuju stečena znanja u vidu samostalnih tjelovježbenih aktivnosti.

Trajanje izvedbe:

Tijekom cijele nastavne godine

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici TZK materijalni: sportski rekviziti i oprema

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Odbijanje učenika- nedolazak na sekcije ŠSK, neprimjereno ponašanje, nedovoljan angažman učenika i

provjere

-

nadgledanje, poticanje, praćenje, bilježenje rezultata usmeno ispitati zadovoljstvo angažmanom od strane učenika i voditelja

Troškovi prijevoza na natjecanja za učenike i voditelje - sufinanciranje od strane HŠSS i AOO sukladno pravilniku o financiranju školskih sportskih natjecanja, smotri i sl.

46


4. PROJEKTI 4.1.JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

PROJEKT

EINES TAGES WERDE ICH … (Jednog dana postat ću… - u potrazi za svojim idealnim zanimanjem) Posjet Zavodu za zapošljavanje , Odjelu za profesionalno savjetovanje i orijentaciju

Ciklus (razred):

4.cd razred (dio koji uči njemački jezik kao drugi strani jezik)

Voditelj aktivnosti:

Arna Agbaba, pedagoginja pri Zavodu za zapošljavanje Odsjeka za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje Irena Orlić Salaj, prof. mentor ❖ steći uvid u stanje na tržištu rada ❖ otkloniti osobne nedoumice u svezi odabira željenog studija ❖ osvijestiti važnost integriranih znanja

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Namjena:

Pred kraj srednjoškolskog obrazovanja mnogi učenici su još uvijek vrlo neodlučni po pitanju nastavka svog obrazovanja. Razgovor sa savjetnikom za zanimanja pruža im neka nova saznanja, omogućuje da se prijave za eventualno testiranje. Pri tom će učenici saznati web adrese gdje će moći potražiti korisne informacije. -učenici četvrtog cd (4.cd) razreda koji njemački jezik uče kao drugi strani jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ odlučiti o budućem studiju ❖ obrazložiti svoj odabir ❖ navesti potrebne vještine željenog zanimanja

Način realizacije

Sudionici

Nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj, prof., Arna Agbaba,pedagoginja i učenici četvrtog (4.cd)razreda 47


Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju - pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

U listopadu / studenom vezano uz obradbu teme odabira zanimanja (L2) (L2: Uni oder Jobsuche? – Studij ili traženje posla?) i sukladno dogovoru s pedagoginjom - ljudski: učenici, nastavnica, pedagog/psiholog Zavoda za zapošljavanje, Odjela za profesionalno savjetovanje i orijentaciju - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Nemogućnost pronalaska odgovarajućeg termina posjeta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom. Provedba projekta ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

WOCHIN NACH DEM ABI? (Kamo nakon mature? - u potrazi za svojim idealnim zanimanjem) Posjet Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

Ciklus (razred):

4.d razred (dio koji uči njemački jezik kao prvi strani jezik)

Voditelj aktivnosti:

prof.dr.sc. Aneta Stojić s Odsjeka za germanistiku Irena Orlić Salaj, prof. mentor 48


❖ steći uvid u stanje na tržištu rada ❖ otkloniti osobne nedoumice u svezi odabira željenog studija ❖ osvijestiti važnost integriranih znanja

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Pred kraj srednjoškolskog obrazovanja mnogi učenici su još uvijek vrlo neodlučni po pitanju nastavka svog obrazovanja. Budući da nekolicina učenika razmišlja o studiju stranih jezika, ideja je posjetiti Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje će u razgovoru sa studentima, ali i s profesorima steći precizniju sliku o studiju njemačkog jezika.

Namjena:

-učenici četvrtog d (4.d) razreda koji njemački jezik uče kao prvi strani jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ odlučiti o budućem studiju ❖ obrazložiti svoj odabir ❖ navesti potrebne vještine željenog zanimanja

Način realizacij e

Sudionici

Nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj, prof., Aneta Stojić, dr.sc. i učenici četvrtog (4.d)razreda

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

U travnju / svibnju vezano uz obradbu teme budućnosti (L6) (L6: Zukunft / Nach dem Schulabschluss…) i sukladno dogovoru s prof.Stojić - ljudski: učenici, nastavnica,profesorica na Odsjeku za germanistiku - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće:

Nemogućnost pronalaska odgovarajućeg termina posjeta.

49


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

LESEN VERBINDET - BUCH AUF REISEN (čItanje povezuje - knjiga putuje)

Ciklus (razred):

3.abe (drugi strani jezik)

Voditelj aktivnosti:

Irena Orlić Salaj, prof. mentor ❖ ❖

Cilj:

razvijati jezičnu kompetenciju razvijati interes za čitanjem

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema europskom jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Zainteresirani učenici će biti upoznati sa zadatkom na samom početku obrade teme, a on se sastoji od odabira omiljene knjige. Tu knjigu će učenici detaljno opisati, navesti autora, naslov, a po mogućnosti zanimljivo ju ilustrirati. Sve to će bilježiti u bilježnicu koju će dobiti od nastavnice. Po završetku zadatka učenici će morati pročitati sve uratke svojih kolega te odabrati najbolje / najzanimljivije prikazanu knjigu.

Namjena:

3.abe (drugi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ ❖

Način realizacij e

Sudionici Načini učenja (što rade učenici):

samostalno se pisano i usmeno referirati na omiljenu knjigu globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku

nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj i učenici trećih razreda (3.abe / drugi str.j.) - slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju 50


Metode poučavanja rade učitelji):

(što

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe:

Tijekom veljače (2-3 sata)

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnica - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

VIŠEJEZIČNO RAP NATJECANJE

Ciklus (razred):

4.d (prvi strani jezik), 4.cd (drugi strani jezik)

Voditelj aktivnosti:

Irena Orlić Salaj, prof. mentor

Cilj: Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

❖ razvijati jezičnu kompetenciju Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema Europskom jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Zainteresirani učenici će biti upoznati s uvjetima natjecanja. Ono se obično sastoji od sastavljanja stihova na zadanu temu i refren. Pritom se mora voditi briga o ritmu jer se ipak radi o rap izričaju. U zadanom roku se dostavljaju 51


stihovi i snimka izvedbe te oni najbolji budu pozvani na drugi dio natjecanja, a ono se sastoji od izvedbe vlastitog uratka. Najbolje izabire i nagrađuje stručni žiri. Namjena:

4.d (prvi strani jezik), 4.cd (drugi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ ❖

Način realizacij e

Sudionici

samostalno se pisano i usmeno referirati na omiljenu knjigu globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku

nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj i učenici trećih razreda (4.d / prvi str.j.,4.cd / drugi str.j.)

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, pjevaju, glume, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

2-3 sata u rujnu - ljudski: učenici, nastavnica - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom. Povratna autobusna putna karta Rijeka - Zagreb na trošak roditelja (cca 100 kn)

52


PROJEKT Ciklus (razred):

Voditelj aktivnosti:

IZMJERI I SMANJI SVOJ EKOLOŠKI OTISAK STOPALA ; IZRADA EKO DEZODORANSA Projekt je namijenjen učenicima Škole koji uče njemački jezik kao svoj prvi, drugi ili treći strani jezik kao i učenicima koji uče talijanski jezik kao drugi i treći strani jezik. Uz njih će na projektu raditi učenici koji pokazuju poseban interes za nastavu kemije. Irena Orlić Salaj, prof. mentor Danijela Mihić, prof. Marina Lorber Božanić, prof. mentor

Cilj:

❖ razvijati jezičnu kompetenciju ❖ razvijanje interesa kod učenika za njemačkim i talijanskim jezikom te kemijom ❖ razvijati svijest i interes za ekološki osviještenim ponašanjem

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici se uvijek vrlo rado angažiraju u provedbu raznih projekata. Tako smo u svrhu obilježavanja interesima učenika i vrijednostima ŠK): Dana škole osmislile projekt. Provedba projekta je zamišljena u periodu od dva tjedna, a naglasak je na tjednu u kojem se obilježava Dan škole. Zainteresirani učenici će tijekom listopada i prvog dijela studenog u suradnji s profesoricama osmisliti pitanja za anketu kojima bi se izmjerio otisak ekološkog stopala. Radi se o pojmu koji se rabi u vezi s ekološkim ponašanjem pojedinca ili društva u cjelini. Što je netko ekološki osvješteniji njegov ekološki otisak stopala je manji i obrnuto. Odabrani učenici će 10-ak anketnih pitanja prevesti na njemački i talijanski jezik te će nastavnice ta pitanja pripremiti u aplikaciji Survey monkey, koja će ispitanicima pružiti povratnu informaciju o veličini njihovog otiska kao i neke praktične savjete. Na projektni dan zainteresirani učenici će pristupiti rješavanju ankete, a nakon toga će im biti prikazan kratki video uradak koji će nagovijestiti jednu od mogućnosti poboljšanja svoje ekološke svijesti: izrada ekološkog dezodoransa. Samu izradu će zainteresiranim učenicima i profesorima demonstrirati učenici koji pohađaju dodatnu nastavu kemije. Na prezentaciju projekta će biti pozvani profesori/-ce njemačkog, talijanskog jezika i kemije i njihovi učenici/-ce iz osnovnih i srednjih škola koje se nalaze u našoj neposrednoj blizini. Namjena:

Projekt je namijenjen svim učenicima Škole koji uče njemački jezik kao svoj prvi, drugi ili treći strani jezik, talijanski kao drugi ili treći strani jezik te svim zainteresiranim učenicima za kemiju kao i svim uzvanicima zainteresiranima za projekt.

53


Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom i talijanskom jeziku ❖ samostalno izraditi ekološki dezodorans

Način realizacij e

Sudionici

nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj i učenici koji uče njemački jezik nastavnica talijanskog jezika: Danijela Mihić i učenici koji uče talijanski jezik nastavnica kemije: Marina Lorber Božanić i učenici s dodatne nastave kemije

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjavaju pojmove i pojave,redoslijed radnji, potiču na konverzaciju

(što

- pripremaju različiti materijal , izrađuju anketu - vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

listopad / studeni 2017. - ljudski: učenici, nastavnice - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, projektor, računalo, laboratorijski pribor i kemikalije(nabavka sastojaka će biti financirana iz sredstava dobivenih za kreativni rad)

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnice će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom Provedba projekta ne zahtjeva dodatna financijska sredstva.

54


PROJEKT

EUROPSKI DAN JEZIKA - GASTRO SAJAM Projektna nastava iz stranog jezika (I., II. i III. strani jezik) , Latinskog i Hrvatskog jezika

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici Škole

Voditelj aktivnosti:

Voditelji aktiva stranih jezika (Davor Štifanić, Melita Sciucca) i svi članovi aktiva stranih jezika (I., II, i III. strani jezik + latinski jezik : Batagelj, Jokić, Štifanić, Stevović, Mihić, Sciucca, Orlić Salaj, Šepić, Franjić, Benčik, Bogdanović, Zović), Aktiv Hrvatskoga jezika (Dundović, Radoičić, Šimunović-Ban, De Karina, Kuzmar Colnar)

Cilj:

Poticati i razvijati govornu produkciju i interakciju u zadanoj situaciji - upoznati se s tipičnim jelima i općenitim obilježjima zemalja u kojima su službeni jezici oni koje učimo u našoj školi

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Prema procjeni ovaj vid rada izvrstan je poticaj za daljnje učenje stranih jezika, kao i prilika da se jezik doživi kroz okuse i mirise te strane zemlje. Tijekom rada razvijaju se sve četiri vještine važne prilikom učenja stranih jezika (razumijevanje čitanjem i slušanjem, govorna produkcija/interkacija i pisana produkcija.

Namjena:

Projekt je namijenjen učenicima svih jezičnih grupa koje se uče u školi

Očekivani ishodi/postignuća:

Tijekom traženja recepata i proučavanja istih te traženja adekvatne glazbe učenici će razvijati vještinu razumijevanja čitanjem i slušanjem i bolje će se upoznati s kulturom jezika kojeg uče. Također će, kroz pripremu plakata, razvijati vještinu pisane produkcije, a na štandu, prilikom izlaganja jela, će pak vježbati govornu produkciju na tom jeziku./ Vrednovati će se prezentacije jela, priprema panoa, priprema plakata.

Način realizacij e

Sudionici

Svi članovi aktiva stranih jezika (I., II, i III. strani jezik + latinski jezik) i svi učenici škole

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici u suradnji s profesorima stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski i latinski jezik) pripremaju tipična jela zemalja čiji se službeni jezici uče u našoj školi tjedan dana prije obilježavanja Europskog dana jezika zaduženi učenici pripremaju pano (plakat) kojim pozivaju sve učenike i nastavnike škole na manifestaciju - na dogovoreni se dan (26.rujna,2016.) u dvorištu škole organizira degustacija spremljenih jela, a učenici imaju zadatak opisivati proizvode degustatoru na jeziku zemlje u kojoj je isto jelo tipično. Na taj način učenici se dodatno približavaju učenom jeziku te također razvijaju vještinu pomaganja. Za vrijeme 55


manifestacije dj (odabrani učenik) puštat će glazbu na stranim jezicima koji se u školi uče. Izložit će se radovi-recepti pojedinih jela koja obilježavaju kulturu navedenih jezika. Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

Nastavnici pojašnjavaju pojmove, pomažu u razumijevanju recepata, vode i usmjeravaju učenike.. 1 dan (2 školska sata - 3. i 4. sat) - 26.rujna 2017.

Potrebni resursi:

Materijal za uređenje "štanda" (papirnati stolnjak), papirnati/plastični tanjuri i čaše/šalice (za serviranje), namirnice.

Moguće teškoće:

Nezainteresiranost učenika, loši metereološki uvjeti.

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere

Predmetni profesori vrednovati će prezentacije jela, pripremu panoa i plakata te govornu interakciju svojih učenika. Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

“ČITANJEM DO ZVIJEZDA”-ONLINE KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA

Ciklus (razred):

Zainteresirani učenici

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof.

Cilj:

-

Potaknuti učenike na čitanje i razgovor o pročitanom Razvijati medijsku kulturu i poticati stvaralaštvo Razvijati kritičko mišljenje Druženje s ljudima sličnog interesa Zabaviti se

56


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima koji dolaze na sastanke književnog kluba, a i svima zainteresiranima omogućuje se sudjelovanje u Kvizu „Čitanjem do zvijezda“ u organizaciji Hrvatske mreže školskih knjižničara. Kviz se provodi u tri razine; školska, županijska i državna razina, a odvija se on-line sustavom. Cilj ovog kviza jest potaknuti učenike na čitanje. Naslovi koji se čitaju unaprijed su određeni i svima poznati U kvizu znanja učenici će odgovarati on-line na pitanja iz sljedećih knjiga: 1. 2. 3. 4.

August Šenoa, Zlatarovo zlato M.J.Zagorka, Vitez slavonske ravni Miro Gavran, Judita Markus Zusak, Kradljivica knjiga

Namjena:

Učenicima zainteresiranim za čitanje

Očekivani ishodi/postignuća i način praćenja

Učenik će moći - analizirati, pokazati i argumentirati svoje mišljenje i stav - samostalno zaključivati - kritički vrednovati pročitano

Generičke kompetencije

Slušanje, čitanje, analiziranje, prikupljanje informacija iz raznih izvora, grupni rad, rješavanje zadataka

Način realizacije

Sudionici

Svi zainteresirani učenici

Načini učenja (što rade učenici):

Čitaju, razgovaraju, slušaju, rješavaju

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Zadaju zadatke, provjeravaju rezultate, koordiniraju, pomažu učenicima, procjenjuju kvalitetu

Trajanje izvedbe:

Od listopada 2017. do svibnja 2018.

57


Potrebna literatura Potrebni resursi: Internetski priključak, računala

Moguće teškoće:

Tehnički nedostaci opreme za projekciju filma, bolest ili drugi razlozi spriječenosti redatelja za dolazak

Troškovnik:

/

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

KNJIŽEVNI FESTIVAL „NA POLA PUTA“ UŽICE

Ciklus (razred):

Učenici članovi Čitateljskog kluba

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof.

Cilj:

Senzibilizirati srednjoškolce za književnost regionalnih književnika

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Predstavljanje suvremenog književnog stvaralaštva u zemljama regije Približiti umjetnost, kulturu, a pogotovo suvremenu književnu scenu Probuditi interes za čitanje Spajanja mladih iz susjednih zemalja putem književnosti Približiti umjetnost i književnost mladima na drugačiji način

Namjena:

Učenicima koji vole čitati Učenici će:

Očekivani ishodi/postignuća:

-

Upoznati suvremeno književno stvaralaštvo Upoznati umjetnike, prvenstveno književnike iz zemalja regije Čitati književna djela van popisa lektire 58


Način realizacije

Sudionici Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Upoznati mlade iz susjednih zemalja

Učenici, profesori škola iz Zagreba, Rijeke, Sarajeva, Užica, Beograda Učenici aktivno sudjeluju na festivalskim zbivanjima Nastavnici organiziraju putovanje i prate učenike na Festival Travanj 2018.

Potrebni resursi:

/

Moguće teškoće:

Nemogućnost odlaska iz objektivnih razloga

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Provedena evaluacija

Troškovnik:

Troškovi će pokriti organizator Gimnazija Užice

PROJEKT Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti: Cilj:

RADIONICA KRATKE PRIČE -

zainteresirani učenici 1. b, 1. d., 1. e, 2.b te zainteresirani učenici ostalih razreda

Jasna Radoičić, prof. -

poticati literarno stvaralaštvo učenika razvijati ljubav prema umjetnosti riječi razvijanje vještine pisanog izražavanja stvaranje/pisanje kratke priče kreativni i estetski razvoj učenika eksperimentirati s različitim stilovima pisanja sudjelovati na literarnim natječajima 59


-

sposobnost kritičnog prosuđivanja vlastitih i vršnjačkih pisanih radova

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Radionica je namijenjena poticanju literarnoga kreativnoga stvaralaštva učenika te razvoju njihovih interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezičnih kompetencija i vještina. Tijekom rada radionice razvijat će se smisao za pisano jezično izražavanje, ljubav prema napisanoj riječi. Ujedno će potaknuti učenike na samostalno čitanje , a time i bogaćenje rječnika. Namjena:

Očekivani praćenja

ishodi/postignuća

i

-

radionica je namijenjena učenicima koji žele razvijati svoje literarne sposobnosti

-

kreativno provođenje slobodnoga vremena učenika

-

uključivanje u obilježavanje školskih i izvanškolskih priredbi

-

pripremanje za sudjelovanje na natjecanju LiDraNo

-

sudjelovanje na literarnim natječajima

način Učenik će moći: - analizirati, sadržajno i jezično, napisane radove - samostalno napisati/stvoriti literarni tekst (kratku priču) - samostalno kritički prosuditi vlastiti rad te radove drugih učenika

Sudionici

-

zainteresirani učenici, nastavnik, (pisci riječkoga književnog kruga)

Načini učenja (što rade učenici):

-

pišu vezane tekstove ispravljaju vlastite i vršnjačke tekstove interpretativno čitaju napisane priče analizira napisane tekstove usmjerava učenike potiče kreativnost tijekom nastavne godine (35 sati)

Potrebni resursi:

-

prostor, pribor, računalo, LCD projektor

Moguće teškoće:

-

predviđaju se teškoće u pronalaženju termina i prostora za rad

Način realizacij e

Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

60


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere

-

usmenim vrednovanjem suučesnika samovrednovanje evaluacijski listići objava radova na panou škole sudjelovanjem na literarnim natječajima nisu predviđeni troškovi

PROJEKT Ciklus (razred):

LIJEPO JE PUTOVATI I MAŠTATI -

Voditelj aktivnosti: Cilj:

svi učenici prvih razreda Slavica Dundović, prof. savjetnik i Jasna Radoičić, prof. savjetnik

-

unaprijediti čitalačku pismenost učenika poticati literarno stvaralaštvo potaknuti učenike na čitanje razvijati medijsku kulturu

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Temeljna svrha i cilj nastave književnosti je osposobiti učenike za samostalno čitanje, razumijevanje interesima učenika i vrijednostima ŠK): teksta, njegovo tumačenje i prosuđivanje. Cilj ovoga projekta je da učenici putem reprezentativnih putopisa (ulomaka iz putopisa) vježbaju čitateljske vještine uz pomoć različitih strategija čitanja (Barettova taksonomija čitanja), a da ujedno i sami mogu napisati dobar i kvalitetan putopis, odnosno putopisnu razglednicu Namjena: Očekivani ishodi/postignuća:

-

namijenjeno je poticanju učeničkih kompetencija jezičnog izražavanja i čitateljskih vještina kod učenika prvih razreda

Učenik će moći: -

razumjeti pročitani tekst (posebno složenije vrste teksta) uočiti i povezati glavne ideje djela (putopisa) ispričati/napisati svojim riječima pročitane sadržaje putopisa kreativno koristiti stečeno znanje za stvaranje osobnih uradaka (putopisnih razglednica) kritički prosuđivati vlastite i vršnjačke pisane radove 61


Način realizacje

-

povezati i usporediti pisani tekst s uprizorenjem na pozornici

Sudionici

-

učenici prvih razreda, nastavnice, glumci HNK Ivana pl. Zajca koji glume u predstavi Put oko svijeta u 80 dana

Načini učenja (što rade učenici):

-

analiziraju odgovarajući na pitanja, ulomak putopisa Hrvoja Šalkovića Fiesta i siesta učenici čitaju putopise recentnih autora pišu putopise, stvarne ili izmišljene, izražavaju se riječju ili riječju i slikom izrađuju ppt prezentacije predstavljajući krajeve i ljude prema vlastitom odabiru gledaju i analiziraju predstavu Put oko svijeta u 80 dana analiziraju čitalačke vještine učenika na ulomku putopisu H. Šalkovića :Fiesta i siesta potiču učenike na čitanje putopisne literature potiču učenike na pisanje putopisa i predstavljanje krajeva koje su upoznali analiziraju i korigiraju napisane putopise i prezentacije prate učenike na kazališnu predstavu (27. studenoga 2017.) analiziraju predstavu

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

tijekom školske godine (rujan: provjera čitalačkih vještina, listopad. usvajanje znanja o putopisu, čitanje i analiza putopisa; studeni: pisanje putopisa, gledanje kazališne predstave i analiza; travanj - svibanj pisanje putopisa sa terenske nastave, pisanje školske zadaće)

Potrebni resursi:

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Troškovnik:

i

provjere

-

materijalni: ulaznice za kazališnu predstavu, papir, nastavni listići, PPT prezentacije tehnička potpora: računalo, LCD projektor

-

ljudski: učenici, nastavnici, kazališni glumci

-

nedovoljan broj ulaznica za sve učenike ili nedolazak učenika na predstavu tehničke poteškoće pri predstavljanju učeničkih prezentacija

-

usmenim vrednovanjem suučesnika samovrednovanjem objava radova tijekom tjedna obilježavanja 390. godišnjice škole (studeni 2017.) individualno vrednovanje učeničkih radova i školske zadaće nisu predviđeni troškovi; ulaznice su besplatne u sklopu projekta (Za)voli kazalište

62


PROJEKT Ciklus (razred):

DANI HRVATSKOGA JEZIKA -

Voditelj aktivnosti:

zainteresirani učenici (učenici koji se pripremaju za natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika) Jasna Radoičić, prof savjetnik

i Aktiv hrvatskoga jezika (Dundović, Šimunović Ban, De Karina, Kuzmar Colnar)

Cilj:

-

osvijestiti potrebu stalnog učenja hrvatskoga jezika osvijestiti važnost očuvanja „malog jezika“ u naletu globalizacije poticati očuvanje narječja i lokalnog izričaja otkrivati i poticati kreativne mogućnosti učenika

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Temeljni je cilj nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja im interesima učenika i vrijednostima ŠK): omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Razvijanje jezične kulture i usvajanje jezičnih normi važan je čimbenik razvoja kritičkog mišljenja i učenikove osobnosti. Ostvarivanje svrhe i zadaća nastave hrvatskoga jezika uključuje ovladavanje standardnim jezikom, a pridonosi razvoju jezično-komunikacijskih sposobnosti u pravogovornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima; razvijanju poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj književnosti i kulturi; osvješćivanju važnosti znanja hrvatskoga jezika; razvoju literarnih sposobnosti, čitatalačkih interesa i kulture. Hrvatski jezik je 24 službeni jezik Europske unije, razvija se brzo prema suvremenim standardima i zadaćama materinskog jezika te se stoga treba njegovati, upoznavati istraživati da bismo se njime ispravnije služili. Namjena:

Očekivani ishodi/postignuća:

-

istraživati i rješavati probleme s kojima se govornici hrvatskog jezika svakodnevno susreću istaknuti jezične zanimljivosti upoznati učenike s važnim povijesnim trenutcima u afirmaciji hrvatskoga književnog jezika upoznati učenike s povijesnim dokumentima i priručnicima za normiranje hrvatskoga književnog jezika

Učenici će moći: -

uočiti i analizirati jezične pojave osmisliti, izraditi plakate i predstaviti ih napisati jezičnu recenziju 63


Način realizacij e

-

Sudionici

Načini učenja učenici):

(što

rade

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

-

ožujak uz Dane hrvatskoga jezika (od 11. do 17. ožujka)

Potrebni resursi:

-

Moguće teškoće:

-

Način praćenja ishoda/postignuća:

Troškovnik:

i

zainteresirani učenici (učenici koji se pripremaju za natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika nastavnici Aktiva Hrvatskoga jezika: S. Dundović, H. de Karina, N. Kuzmar-Colnar, J. Radoičić, M. Šimunović Ban, sudjeluju u jezičnim radionicama o suvremenim stremljenjima u razvoju jezika istražuju jezične pojave izrađuju prezenzacije pišu jezične recenzije izrada i predstavljanje (tumačenje) plakata ostvarivanje suradnje s Filozofskim fakultetom, profesorima i studentima bivšim učenicim PRHG; posjet Odjelu za kroatistiku organiziranje jezičnih radionica sa studentima i profesorima Odjela za kroatistiku analiza i vrednovanje učeničkih radova organiziranje Županijskog natjecanja iz hrvatskoga jezika

provjere

-

materijalni: papir za plakate, ljepilo, flomasteri, umnoženi nastavni listići, računalo, projektor ljudski:učenici, nastavnici, studenti moguća je promjena termina zbog obaveza profesora i studenata Filozofskog fakulteta usmenim vrednovanjem suučesnika objava radova učenika na panoima i ppt prezentacijama predavanje u razredu kako bi mogli nove jezične spoznaje pokazati vršnjacima pri obradi jezičnog gradiva na nastavnom satu individualno vrednovanje radova učenika evaluacijski listići na radionicama nisu predviđeni troškovi

64


PROJEKT

LIPO ZVONI NAŠE ČA - večer čakavske poezije -

Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti:

učenici prvih razreda i svi zainteresirani učenici naše škole Slavica Dundović, prof. savjetnik i Jasna Radoičić, prof .savjetnik

-

Cilj:

promovirati i popularizirati čakavsko narječje i sve njegove idiome učeničkih ostvaraja , ali i svakodnevne komunikacije

putem književnosti,

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Sve je manje govornika na čakavskom narječju, a kod mladih zamire komunikacija na materinskom , interesima učenika i vrijednostima ŠK): zavičajnom jeziku. Čakavski je jezik naših najstarijih pisanih spomenika, stoga zaslužuje da ga njegujemo i ponosimo se njime. -

Namjena:

Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacij e

Učenici će moći:

Sudionici Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

promociji čakavske književnosti i tradicionalne kulture te važnosti očuvanja govora svoga kraja, za učenike prvih razreda u sklopu nastavne teme: dijalektalna poezija u našoj književnosti

(što

-

osvijestiti osobni afinitet učenika za čakavsko stvaralaštvo analizirati čakavsku poeziju prepoznati skrivena značenja i osebujnost čakavskog izričaja stvoriti uradak na čakavskom narječju učenici , nastavnici, gostujući pjesnik (Danijel Načinović)

-

čitaju radove nastale na satovima dijalektalne poezije izvode čakavsku poeziju (krasnoslove ili pjevaju) slušaju i analiziraju pjesme na nastavnim satovima i gostujućeg pjesnika potičemo učenike na stvaralaštvo na dijalektu upućujemo ih na osobitosti čakavskog narječja koordiniramo tijek pjesničke večeri veljača - tijekom Mjeseca hrvatskoga jezika književna večer - trajanje dva školska sata materijalni: tehnička potpora: računalo, LCD projektor

-

ljudski: učenici, nastavnici; gost čakavski pjesnik 65


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

Troškovnik:

PROJEKT

-

nedolazak gosta čakavskog pjesnika

-

usmenim vrednovanjem suučesnika samovrednovanjem učenika vrednovanjem najuspješnijih pisanih radova vrednovanjem usmenog izražavanja (krasnoslovljenje) nisu predviđeni troškovi

PROGETTO UNIVERSITA'

Ciklus (razred):

Učenici 4. razreda koji uče talijanski kao 2. strani jezik (4a, 4b, 4cd, 4e)

Voditelj aktivnosti:

Danijela Mihić, Melita Sciucca, Nina Šepić

Cilj:

Kroz istraživanja učenika predstaviti mogućnosti studiranja u Italiji (uvidjeti koje su mogućnosti odnosno koji su rokovi za upis na fakultete u Italiji, uvidjeti razlike između istih fakulteta u Italiji i Hrvatskoj, usklađenost pojedinih studija, izjednačenost diploma, postupak upisa na fakultet u Italiji za državljane Republike Hrvatske, mogućnost studentskih razmjena koje se trenutno nude, Erasmus i sl., sakupiti iskustva poznanika koji studiraju/su studirali u Italiji i predstaviti ista), a sve u skladu s interesom učenika za navedenu temu. Unutar projekta bit će pozvani bivši učenici naše gimnazije koji studiraju ili su studirali u Italiji da iznesu svoja iskustva. U sklopu ovog mini projekta panira se i posjet Filozofskom fakultetu u Rijeci – Odsjeku za talijanistiku.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da kroz istraživanje, posjet fakultetu i gostovanje studenata upoznaju mogućnosti koje im se nude prilikom odabira studija. Projektom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) jer učenici aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje pisanog teksta), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju postojeći vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose. 66


Namjena:

Projekt je namijenjen učenicima 4. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst te pisati; primijeniti jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, prof. talijanskog jezika, gosti-bivši učenici PRHG koji studiraju u Italiji, studenti i profesori Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici u grupama rade istraživanje prema uputama nastavnika, rezultate predstavljaju u svojim razredima. Pritom učenici: slušaju, čitaju, istražuju, prepoznaju, razumiju, postavljaju pitanja, razgovaraju, pišu, sakupljaju podatke i iznose iste, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici uvode temu, upućuju učenike u web lokacije na kojima mogu prikupiti tražene informacije, pojašnjavaju, vode i usmjeravaju učenike, kontaktiraju sa studentima iz Italije i s profesorima Odjela za talijanistiku.

(što

Trajanje izvedbe:

Listopad 2017-siječanj 2018 – 6 sati nastave

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici; materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PPT prezentacije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Nezainteresiranost učenika za temu, nemogućnost usklađivanja rasporeda Škole i Fakulteta. i

provjere

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti upute i zadatke, a rezultate istih će izložiti na nastavi, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu za predmet Talijanski jezik. Nema dodatnih troškova za većinu učenika, budući da posjeduju mjesečnu putnu kartu. Ostali učenici si obavezni kupiti si jednu autobusnu kartu za prvu zonu (15.50 kn.)

67


PROJEKT

FIUME A PORTATA DI TURISTI (RIJEKA NA TURISTIČKI NAČIN)

Ciklus (razred):

Učenici 3. razreda koji uče talijanski kao 2. strani jezik (3abe, 3c)

Voditelj aktivnosti:

Danijela Mihić, Melita Sciucca, Nina Šepić

Cilj:

Upoznati i osvijestiti turističku stranu grada Rijeke kroz malo istraživanje mogućnosti koje se nude u gradu u kojem učenici žive i/ili pohađaju školu.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Tijekom jednog nastavnog tjedna (3h nastave) učenici na nastavi i od kuće istražuju sve „turističke“ mogućnosti Rijeke te ih potom prezentiraju i uspoređuju u razredu (gdje turisti u Rijeci mogu odsjesti – hoteli/hosteli/apartmani; koje su prednosti/mane pojedinih hotela/hostela/apartmana; koji tip smještaja odgovara kojem tipu gostiju – obitelj/škola/poslovni ljudi; što turisti u Rijeci mogu raditi dok su tu na odmoru/u prolazu – što valja pogledati/posjetiti/kuda se može izaći/otići na izlet…itd.). Na taj način učenici dobivaju uvid u ponudu grada Rijeke s turističkom aspekta te možda i mogućnost sezonskog zaposlenja tijekom studija. Prema mogućnostima i interesu može se organizirati i posjet nekom objektu (hostel, hotel, agencija i sl.).

Namjena:

Projekt je namijenjen učenicima 3. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst te pisati; primijeniti jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici trećih razreda i profesorice talijanskog jezika

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici čitaju, istražuju, povezuju, izrađuju bilješke, sakupljaju podatke te razvrstavaju i iznose iste, govore, surađuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici uvode temu, upućuju učenike u web lokacije i stvarna mjesta (hoteli, hosteli,agencije) na kojima mogu prikupiti tražene informacije, pojašnjavaju, vode i usmjeravaju učenike, odgovaraju na postavljena pitanja.

Trajanje izvedbe:

(što

Jedan nastavni tjedan (3h nastave) tijekom ožujka 68


Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici; materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PPT prezentacije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nezainteresiranost učenika za temu, nemogućnost usklađivanja rasporeda Škole i Fakulteta. i

provjere

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti upute i zadatke, a rezultate istih će izložiti na nastavi, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu za predmet Talijanski jezik.

Troškovnik:

Nema dodatnih troškova za učenike.

PROJEKT

ENGLISH ALL AROUND

Ciklus (razred):

1.c i/ili 3.c (moguće sudjelovanje ostalih zainteresiranih učenika iz drugih razreda prema dogovoru sa svojim nastavnicima)

Voditelj aktivnosti:

Ena Stevović

Cilj:

-

razvijanje jezičnih kompetencija putem glume/glazbe/likovne umjetnosti/pričanja priča i slično razvijanje kreativne strane učenika

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, English all around festival je Privatne umjetničke gimnazije u Zagrebu na kojem mogu sudjelovati OŠ interesima učenika i vrijednostima ŠK): i SŠ u RH. Festival je organiziran u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom, Hrvatsko američkim društvom, Oxford University pressom i Ministarstvom kulture. Tema je trenutno predložena na odabir eventualnim sudionicima (nutrition, cultural heritage, art, technology, identity) te će nakon odabira teme započeti prijave zainteresiranih. Ovo je idealna prilika kreativnih učenika da kroz engleski jezik pokažu svoju kreativnu stranu (u skladu s temom biraju hoće li se predstaviti glumom, glazbom, govorom, pričanjem priče, spellingom…). Natjecanje je otvoreno svima pod jednakim uvjetima i pruža učenicima mogućnost upoznavanjadrugih učenika iz cijele Hrvatske koji posjeduju veliku razinu kreativnosti i poznavanja engleskog jezika.

69


Namjena:

projekt je prvenstveno namijenjen jezičnim razredima 1.c i 3.c (za ostvarenje projekta dovoljno je sudjelovanje samo jednog učenika/ce)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - povezati svoje poznavanje engleskog jezika s kreativnim izričajem - poboljšati svoje jezične kompetencije (prvenstveno govor-speaking)

Način realizacij e

Sudionici

nastavnica engleskog jezika, zainteresirani učenik/ca, učenice/ci

Načini učenja (što rade Učenici u skladu s temom odabiru način na koji se žele predstaviti (gluma, glazba - pjevanje ili učenici): sviranje, spelling challenge, pričanje priče i slično), te u dogovoru s nastavnicom pripremaju nastup radeći na kreativnom scenskom nastupu. Učenici također istražuju važne segmente koji su im potrebni za nastup (ponašanje na pozornici..). Učenici su dužni zatražiti od nastavnika eventualnu pomoć vezano za engleski jezik i provoditi date upute nastavnika vezano za uporabu istog. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnik zajedno s učenikom/com pobliže istražuje temu te odlučuje o načinu prezentacije iste, a u skladu s učenikovim kompetencijama. Također pomaže učeniku u uporabi jezika i općenitom razvijanju jezične kompetencije kako bi kreativna i jezična strana bile podjednako zastupljene. jedan dan u ožujku 2018., Zagreb

Potrebni resursi:

ljudski: nastavnica i učenik/ca, učenici/ce

Moguće teškoće:

trenutno ne postoje moguće teškoće za ovaj projekt

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Nastavnica će pratiti pripremu učenika te sukladno izvedbenom planu ocijeniti učenikov trud ocjenom iz aktivnosti. povratna karta Rijeka-Zagreb (najskuplja povratna karta za osobe mlađe od 26 godina iznosi 120 kn - plaća učenik/ca)

70


PROJEKT

DAN ŠPANJOLSKOG JEZIKA

Ciklus (razred):

Svi učenici španjolskog jezika (ukoliko bude mjesta i ostali učenici škole) i profesori PRHG

Voditelj aktivnosti:

Jelena Bogdanović, prof., profesor/i plesači

Cilj:

Upoznati učenike i profesore sa španjolskim i latinonameričkim plesovima

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici i profesori škole će se moći upoznati s plesovima Španjolske i Latinske Amerike, naučiti interesima učenika i vrijednostima ŠK): osnovne korake plesova, proširiti svoju opću kulturu. Namjena:

Prvenstveno učenicima španjolskog jezika (ako ima mjesta onda i ostalima) i profesorima PRHG

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici i profesori će moći naučiti osnovne korake plesova (naglasak je na salsi) koje će moći primijeniti u drugim životnim situacijama, upoznati važnost glazbe i plesa i njegov utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje čovjeka, saznati nešto više o samoj povijesti plesova.

Način realizacij e

Sudionici

Profesori i učenici PRHG

Načini učenja (što rade Učenici se prijave za sudjelovanje u radionici plesa gdje prisustvuju satovima na kojima mogu naučiti učenici): osnovne korake plesova. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Profesorica organizira satove plesa u suradnji s učiteljima. Ovisi o zainteresiranosti, najviše jedan školski dan. Ljudski: profesori, učenici, profesori plesa Materijalni: Laptop, zvučnici, dvorana

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Moguće teškoće su nedovoljan broj prijavljenih ili nemogućnost pronalaska učitelja plesa koji bi bili voljni doći podučavati. i

provjere Nakon radionice prikupljaju se povratne informacije učenika i profesora o dojmovima, koliko im je koristila ovakva vrsta radionice i što su naučili o samim plesovima.

71


Troškovnik:

Nema dodatnih troškova.

PROJEKT

PRIČAJMO O FRANCUSKOJ,ALI - EN FRANÇAIS S'IL VOUS PLAÎT ! 4.c i d koji francuski uče kao 2.strani jezik (4.godina učenja-početnici) te grupa maturanata 18.gimnazije iz Zagreba Irena Benčik Povše, Martina Detelj (profesorica iz 18.gimnazije) i francuska lektorica

Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti: Cilj:

-koristiti francuski jezik u okviru tematskih radionica u Francuskoj alijansi u Rijeci te u međusobnoj komunikaciji sa zagrebačkim frankofonim vršnjacima -proširiti svoje znanje o francuskoj kulturi i civilizaciji -razvijati jezične sposobnosti

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da kroz tematske radionice kao i kroz zajedničko međusobno druženje sa zagrebačkim maturantima aktivno koriste francuski jezik i prošire svoja saznanja o toj zemlji te da istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične kompetencije, a posebno vještinu slušanja, govora i interakciju. Istovremeno učenici postaju i sve više motivirani za učenje jezika. Učenicima maturantskih razreda koji uče francuski kao 2.strani jezik (Prhg i 18.gimnazija iz Zagreba) Učenici će moći: -slušati i aktivno koristiti francuski jezik unutar zadanih tematskih radionica kroz različite aktivnosti -uvježbavati kroz međusobno druženje i rad u radionicama sve jezične kompetencije, a naročito slušanje s razumijevanjem, govor i interakciju -prepoznati i koristiti različite jezične registre od formalnih do neformalnih situacija -razmijeniti različite ideje, mišljenja i znanja o francuskoj kulturi i civilizaciji sa frankofonim vršnjacima i na taj način proširiti svoje vidike i općenito znanje o Francuskoj -razviti svijest o vrijednostima upoznavanja stranih država Učenici maturantskih razreda koji francuski uče kao 2.strani jezik , profesorice Irena Benčik Povše i Martina Detelj i francuska lektorica

Namjena: Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacije

Sudionici

72


Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji):

slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju - pojašnjava pojmove, pojave i činjenice, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe:

Poludnevno druženje od cca 5-6 sati

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici materijalni: tehnika, papir, preslike, slike, fotografije, filmovi, školski pribor

Moguće teškoće:

Nemogućnost pronalaska odgovarajućeg termina posjeta.

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Učenici će pri povratku u školu imati zadatak osmisliti zajednički kviz o poznavanju francuske kulture i civilizacije te ga izložiti na jednom od satova francuskog jezika. Nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

Provedba projekta za riječke maturante ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

4.2 MATEMATIČKO PODRUČJE

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

FINANCIJSKA MATEMATIKA

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Anita Grgurić

73


Cilj:

poboljšanje osnovnih financijskih znanja

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Većina učenika po završetku srednjoškolskog obrazovanja ne posjeduje osnovna znanja o interesima učenika i vrijednostima ŠK): upravljanju novcem, važnosti poznavanja postupka realizacije kredita, upravljanja kućnim budžetom, te osnovama ulaganja. Namjena:

svim zainteresiranim učenicima bez obzira na prethodno predznanje ili dob

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će steći vještine upravljanja novcem, osnažiti matematička znanja, rješavanje problemskih situacija iz svakodnevnog života, te kritičko promišljanje o istima.

Način realizacij e

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda

Načini učenja (što rade Učenici računaju, analiziraju, istražuju, zaključuju. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnica pojašnjava pojmove, metode i način rješavanja, demonstrira načine rješavanja problema, priprema materijale i radionice. radionice kroz nastavnu godinu

Potrebni resursi:

učenici i nastavnica, vanjski suradnik (djelatnik banke)

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere anketa po završetku svake radionice /

74


PROJEKT

DRUŠTVO MATEMATIČARA I FIZIČARA (projekt na zadanu temu)

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof./Monika Vrkić, prof.

Cilj:

Poticati interes za znanost, istraživanje Motivirati učenike za izradu samostalnog učeničkog projekta Sudjelovanje na natjecanju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će izraditi projektni zadatak na zadanu temu, pripremiti izlaganje i prezentaciju dobivenih interesima učenika i vrijednostima ŠK): rezultata Namjena:

Za učenike koji pokazuju interes za matematiku više od ostalih

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će sudjelovati u projektu i prezentirati projekt drugim zainteresiranim sudionicima Osvojiti priznanja ili nagrade ukoliko ocjene natječajnog povjerenstva budu pozitivne

Način realizacij e

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda i nastavnice matematike

Načini učenja (što rade - prikupljaju podatke učenici): - integriraju rezultate u cjeloviti proizvod - pišu završni izvještaj grupe i prezentacije rezultata - podnose dokumentaciju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

vode projekt, usmjeravaju ga i njime upravljaju vode zajedničku raspravu organiziraju podnošenje međuizvještaja 75


pripremaju učenicima nova i nepoznata matematička i druga pomoćna sredstva Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine u skladu s ponuđenim terminima

Potrebni resursi:

izvor podataka (računalo), mjerni instrumenti, pribor za pisanje, računanje, crtanje

Moguće teškoće:

Preklapanje termina natjecanja

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Rang lista uspješnosti učenika na državnoj razini Nema dodatnih troškova

PROJEKT

EUROMATH

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof./Monika Vrkić, prof.

Cilj:

Poticati interes za znanost, istraživanje Motivirati učenike za izradu samostalnog učeničkog projekta Sudjelovanje na natjecanju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će izraditi projektni zadatak, pripremiti izlaganje na engleskom jeziku i prezentirati dobivene interesima učenika i vrijednostima ŠK): rezultate te izraditi plakat

76


Namjena:

Za učenike koji pokazuju interes za matematiku više od ostalih

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će sudjelovati u projektu i prezentirati projekt drugim zainteresiranim sudionicima Osvojiti priznanja ili nagrade ukoliko ocjene natječajnog povjerenstva budu pozitivne

Način realizacij e

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda i nastavnice matematike

Načini učenja (što rade - prikupljaju podatke učenici): - integriraju rezultate u cjeloviti proizvod - pišu završni izvještaj grupe i prezentacije rezultata - podnose dokumentaciju - vrednuju ostvareno - finalno sređuju podatke i pripremaju prezentaciju na engleskom jeziku Metode poučavanja rade učitelji):

(što

vode projekt, usmjeravaju ga i njime upravljaju vode pri preciziranju postavljanja zadataka vode zajedničku raspravu organiziraju podnošenje međuizvještaja pripremaju učenicima nova i nepoznata matematička i druga pomoćna sredstva

Trajanje izvedbe:

Tijekom nastavne godine u skladu s ponuđenim terminima

Potrebni resursi:

izvor podataka (računalo), mjerni instrumenti, pribor za pisanje, računanje, crtanje

Moguće teškoće:

Mogući preveliki troškovi zbog nesufinanciranja projekta sa strane Primorsko-goranske županije

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Rang lista uspješnosti na međunarodnoj razini, nagrade i priznanja Škola će podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva u

77


2017./18. Ukoliko Primorsko-goranska županija neće sufinancirati projekt troškove u cijelosti snose roditelji učenika. Troškove kotizacije do 1000kn snose roditelji učenika Troškove prijevoza autobus+avion Rijeka- Zagreb-Krakow do 2000kn snose roditelji učenika Troškove smještaja u Krakowu do 1300kn snose roditelji učenika

PROJEKT

SUSJEDI MATEMATIČARI

Ciklus (razred):

učenici 1. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Monika Vrkić, prof. Tanja Vukas, prof. (GAM)

Cilj:

Približiti učenicima matematiku, bolje upoznati susjede, učenike gimnazije s kojom svakodnevno dijelimo prostor.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Razvija se suradnja među učenicima, promiče se kultura izražavanja, te matematika i prirodne interesima učenika i vrijednostima ŠK): znanosti.

Namjena:

Za zainteresirane učenike 1. razreda.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će produbiti matematička znanja, razvijati natjecateljski duh i osjećaj pripadnosti grupi.

Sudionici

Zainteresirani učenici 1. razreda.

78


Način realizacij e

Načini učenja (što rade Učenici će oformiti ekipe. Ekipu mogu činiti učenici istog ili različitih razrednih odjela i škola. Način učenici): formiranja ekipa ovisi o broju prijavljenih učenika. Članovi ekipe zajednički rješavaju zadane zadatke na natjecanju. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale, koordiniraju rad u skupinama. u tjednu u kojem obilježavamo Dan škole (studeni - Prva riječka hrvatska gimnazija, siječanj Gimnazija Andrije Mohorovičića) Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: materijali sa zadacima.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

/ i

provjere Učenici će nakon provedenog natjecanja ispuniti anketu. Provedba projekta ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

TETRAGON

Ciklus (razred):

Učenici 3. razreda

Voditelj aktivnosti:

Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof. (Monika Vrkić, prof.) Marina Lorber Božanić, prof.

Cilj:

Natjecanje je namijenjeno učenicima trećih razreda. Popularizacija matematike i kemije kroz rješavanje logičkih zadataka. 79


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Sudjeluju četveročlane ekipe trećih razreda. Natjecanje se odvija u pet etapa - on-line test, a interesima učenika i vrijednostima ŠK): preostale četiri etape natjecatelji ekipno izvršavaju zadatke na odjelima Sveučilišta Namjena:

Za učenike koji pokazuju interes za prirodnu grupu predmeta, matematiku i informatiku

Očekivani ishodi/postignuća:

Za pobjednike natjecanja organiziran je jednodnevni izlet za kojeg organizator snosi troškove prijevoza

Način realizacij e

Sudionici

Učenici trećih razreda

Načini učenja (što rade ispunjavaju on-line test, rješavaju zadatke, računaju, analiziraju, crtaju učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

koordiniraju rad učenika i nastavnika ostalih predmeta, pripremaju materijale travanj 2018.

Potrebni resursi:

- učenici i nastavnice matematike i kemije

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Rang lista uspješnosti na kraju natjecanja Nema dodatnih troškova

80


PROJEKT

ZNANSTVENI PIKNIK

Ciklus (razred):

0d 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof. (Monika Vrkić, prof.)

Cilj:

promovirati znanost u najširem smislu, ali i zainteresirati učenike da odaberu znanost kao svoj životni poziv.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Program Znanstvenog piknika sastoji se od niza predavanja, prezentacija, radionica, znanstvenih interesima učenika i vrijednostima ŠK): programa, kazališnih edukacijskih predstava i sličnih interaktivno-edukativnih i umjetničkih formata koje provode brojne udruge, studentske sekcije, institucije i pojedinci iz Hrvatske i inozemstva Namjena:

Za učenike svih generacija

Očekivani ishodi/postignuća:

Potaknuti veći interes učenike da prihvate

Način realizacij e

Sudionici

Učenici od 1. do 4. razreda

Načini učenja (što rade proučavaju i bilježe, rješavaju zadatke, odgovaraju na pitanja, sudjeluju u aktivnostima koje su učenici): pripremili učenici drugih škola Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Organiziraju učenike, daju im upute i smjernice, te pripremaju pitanja i zadatke krajem svibnja 2018.

Potrebni resursi:

Listići potrebni za praćenje događanja

Moguće teškoće:

/ 81


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Učenici prezentiraju rezultate na nastavnim satima Troškove povratne karte Rijeka-Zagreb snose roditelji učenika (povratna karta za osobe mlađe od 26 godina iznosi do 120 kn)

PROJEKT

VEČER MATEMATIKE

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Monika Vrkić, prof.

Cilj:

Popularizacija matematike. Putem inteaktivnih radionica poticati izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu zabavnu stranu matematike, interesima učenika i vrijednostima ŠK): stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo. Namjena:

Za zainteresirane učenike svih generacija.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći sudjelovati u radu radionica, rješavati zanimljive zadatke, razvijati logičko razmišljanje , izgrađivati znanstveni stav.

Sudionici

učenici svih generacija

82


Način realizacij e

Načini učenja (što rade učenici):

-

crtaju, računaju, slažu, konstruiraju, igraju

Metode poučavanja rade učitelji):

-

organiziraju učenike umnožavaju materijale

Trajanje izvedbe:

(što

7. prosinca 2017.

Potrebni resursi:

Nastavne listiće će pripremiti HMD, a nastavnici će materijale prilagođavati, nadopunjavati i osmišljavati vlastite aktivnosti, te pružati savjetodavnu pomoć učenicima.

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Učenici će nakon provedenih aktivnosti ispuniti anketu o zadovoljstvu sudjelovanja. /

PROJEKT

KLOKAN BEZ GRANICA

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof. (Monika Vrkić, prof.)

Cilj:

Popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje se učenicima da sudjeluju na natjecanju, da razvijaju logičko razmišljanje i primjenu interesima učenika i vrijednostima ŠK): matematičkih pojmova. Razvijaju osnove matematičke kulture. 83


Namjena:

Svaki se učenik ima mogućnost prijaviti na natjecanje. Namjena je “bez selekcije, eliminacije i finala” rješavati matematičke zadatke razvijajući logičko razmišljanje.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći sudjelovati na natjecanju, razvijati logičko razmišljanje i primjenjivati logičke pojmove.

Način realizacij e

Sudionici

zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda

Načini učenja (što rade Učenici crtaju, skiciraju, računaju, zaključuju, analiziraju. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnici predstavljaju natjecanje i uvjete natjecanja učenicima, organiziraju natjecanje i osiguravaju uvjete za uspješnu realiziciju natjecanja, dijele zadatke, daju upute. sredinom ožujka 2018. -

Potrebni resursi: Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

učenici i nastavnice matematike zadaci, papiri, pribor za pisanje, geometrijski pribor

/ i

provjere HMD objavljuje rezultate i listu 10% najboljih rješavača po kategorijama. Natjecanje se samofinancira članarinom sudionika - natjecatelja, 15 kn po učeniku. Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka i simbolične poklone svim natjecateljima. Najmanje polovina prikupljene svote mora se potrošiti na nagrade najboljima.

PROJEKT

FESTIVAL MATEMATIKE

Ciklus (razred):

od 1. do 4.razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. 84


Amira Mahmutović Redžić, prof. (Monika Vrkić, prof.) Zlatka Miculinić Mance, prof. Cilj:

Popularizirati matematiku i omogućiti svim zainteresiranim učenicima da ekipno sudjeluju u natjecanju.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovnog programa, te da uspješno rade u timu. interesima učenika i vrijednostima ŠK): Namjena:

Za zainteresirane učenike od 1. do 4. razreda.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će razvijati vještine timskog rada, donošenja odluka samostalno i u timu, razvijati će kritički odnos prema vlastitom i tuđem radu, sposobnost artikulacije i argumentacije, te uvidjeti nužnost i smisao podjele rada.

Način realizacij e

Sudionici

učenici od 1. do 4. razreda

Načini učenja (što rade Učenici pišu, računaju, objašnjavaju, zaključuju, crtaju, konstruiraju, argumentiraju, analiziraju i učenici): generaliziraju, definiraju Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnice pojašnjavaju pojmove, metode i način rješavanja, demonstriraju načine rješavanja zadataka, pripremaju materijale za pripremu učenika za natjecanje. svibanj 2018. u Puli

Potrebni resursi:

učenici i nastavnice matematike; troškovi kotizacije (po ekipi oko 200 kn)

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Matematičko društvo Istra objavljuje rezultate na dan natjecanja i nagrađuje najbolje rangirane ekipe. Troškove povratne karte Rijeka-Pula snose roditelji učenika (povratna karta za osobe mlađe od 26 godina iznosi do 120 kn)

85


PROJEKT

FESTIVAL ZNANOSTI

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof. (zamjena Monika Vrkić, prof) Zlatka Miculinić Mance, prof.

Cilj:

Približiti znanost učenicima, poboljšati opću percepciju znanstvenika i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja i spoznaja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Upoznati učenika sa znanstvenim metodama i postignućima interesima učenika i vrijednostima ŠK): Ukazati učenicima važnost matematike i prirodne grupe predmeta u životu zainteresirati učenike za daljnje napredovanje i učenje. Namjena:

Namijenjeno je učenicima dodatne nastave i onim učenicima koji pokazuju interes za matematiku.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ● ●

Način realizacij e

Sudionici

prepoznati i razlikovati znanstvene metode rada sudjelovati u u pokusima i radionicama organiziranima od strane mladih znanstvenika

učenici od 1. do 4. razreda

Načini učenja (što rade Učenici pišu bilješke i prikupljaju materijal potreban za izvješće. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Organiziraju, analiziraju izvješća učenika travanj 2018. godine Učenici i nastavnice matematike.

86


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost organizacije odlaska zbog preopterećenosti nastavnim obavezama i

provjere Učenici prikupljaju potvrde (pečate) o prisustvovanju.

Troškovnik:

Nema dodatnih troškova.

4.3 PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

PROJEKT

PROJEKTNA NASTAVA IZ KEMIJE: RECIKLIRAJ PAMETNO

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Marina Lorber Božanić, prof.

Cilj:

širenje ekološke svijesti i potrebe za eko-djelovanjem

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

● ● ● ●

usvajanje znanja o odgoju i obrazovanju za održiv razvoj primjerom ponašanja u vlastitoj sredini usvajanje novih vrijednosti i sposobnosti donošenja odluke glede postizanja održivog razvoja, te stila života u skladu s njim stvoriti i zadržati naviku razvrstavanja otpada kod učenika i zaposlenika škole razviti humanost i

Namjena:

svim zainteresiranim učenicima naše škole

Očekivani ishodi/postignuća:

učenik će moći: samostalno izraditi upotrebljive predmete ili ukrase od komunalnog i ambalažnog otpada

Sudionici

učenici, Ana-Marija Avdagić, prof., Marina Lorber Božanić, prof. 87


Način realizacij e

● ●

Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

sakupljaju otpad sudjeluju u radionicama i izrađuju različite predmete ili ukrase od komunalnog i ambalažnog otpada

pripremaju i održavaju radionice tijekom školske godine 2017./2018. ljudski: učenici, nastavnice materijalni: komunalni i ambalažni otpad, škare, lijepilo

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenik će uz pomoć nastavnica izraditi predmet ili ukras

Troškovnik:

Provedba projekta ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

4.4 DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

PROJEKT Ciklus (razred):

STRAH OD ŠKOLE -

učenice 3 B razreda

Voditelj aktivnosti:

Vesna Stipčić-Sladović

Cilj:

-upoznati pojam straha (fobije) od škole, prepoznati tjelesne simptome tjeskobe i straha, potaknuti učenike na usvajanje strategija borbe protiv stresa

88


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, -istraživanja psihologa pokazuju značajno prisustvo tjeskobe i straha vezanih uz školu kod djece i interesima učenika i vrijednostima ŠK): adolescenata, pa je potrebno ojačati učenike za suočavanje i nošenje sa tim problemom i potaknuti razvoj vještina konstruktivnog rješavanja svakodnevnih problema i teškoća -istaknuti razlike odnosa učenika i nastavnika kroz povijest Namjena:

-učenici trećih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

-učenici će moći: razumjeti i razlikovati pojmove straha, fobije i tjeskobe od škole -uočiti razlike između škole njihovih djedova i baki i današnje škole -prepoznati simptome tjeskobe i straha od škole kod sebe i drugih učenika -razlikovati pozitivne (konstruktivne) i negativne (nepoželjne, destruktivne) reakcije tj. načine ponašanja u takvim situacijama

Način realizacij e

Sudionici Načini učenja (što rade -pronalaze informacije vezane uz temu u dostupnim izvorima (literatura, časopisi, Internet) učenici): -sastavljaju anketu i provode je na svim učenicima naše Gimnazije, obrađuju rezultate -izrađuju PPT prezentaciju Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

-usmjerava učenike i prati njihov rad -prezentacija projekta za Dan škole- 2 školska sata

Potrebni resursi:

-vrijeme, literatura, računalo

Moguće teškoće:

- nedostatak vremena (samo jedan sat nastave tjedno)

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere -nastavnica će pratiti realizaciju projekta iz tjedna u tjedan, uradak i zalaganje učenica te konačne rezultate u obliku PTT prezentacije i izlaganja učenica -nema dodatnih troškova

89


PROJEKT

RECEPT ZA USPJEH U PRHG

Ciklus (razred):

1. i 2. razred

Voditelj aktivnosti:

Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja

Cilj:

Pomoći učenicima u učinkovitom suočavanju u stresnim školskim situacijama Potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti za izvršavanje školskih obveza i primjenu već poznatih učinkovitih strategija učenja

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici drugih razreda potiču se na vršnjačku pomoć učenicima prvih razreda kako bi se brže i lakše interesima učenika i vrijednostima ŠK): prilagodili novoj školskoj sredini, uspješno svladali školske izazove i završili prvi razred. Istovremeno, svi učenici se prisjećaju vlastitih učinkovitih metoda i tehnika učenja i potiče ih se na primjenu istih u srednjoškolskom obrazovanju. Namjena:

Učenicima 1.i 2.razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći: - predložiti vlastite učinkovite metode i tehnike učenja - usporediti različite strategije učenja i rješavanja školskih obveza te odabrati njemu najdjelotvornije

Način realizacij e

Sudionici

Učenici 1. i 2. razreda, školska psihologinja, po potrebi razrednik

Načini učenja (što rade Prepoznaju, govore, zapisuju, analiziraju, surađuju, odabiru, zaključuju, usmeno izlažu učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Usmeno pojašnjava učenicima zadatak (pisanje savjeta/ sažimanje, odabir i predstavljanje), potiče učenike na razmjenu iskustava, uspoređuje, sažima i zaključuje Tijekom prvog polugodišta na satima razrednih odjela prvih i drugih razreda Ljudski: učenici, školska psihologinja, po potrebi razrednik Materijalni: prazni listovi za pisanje i odabir savjeta, školski pribor 90


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nedovoljan osobni angažman učenika, nedovoljna motivacija za davanje/slušanje savjeta, umor učenika i

Troškovnik:

provjere Usmena učenička evaluacija o zadovoljstvu, zanimljivosti i korisnosti provedbe aktivnosti. Provedba aktivnosti ne zahtijeva dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

SVE JE LAKO KAD SI MLAD...OSIM KAD TREBAŠ ODABRATI STUDIJ

Ciklus (razred):

3. i 4. razred

Voditelj aktivnosti:

Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja

Cilj:

Pomoći učenicima u suočavanju s ispitima državne mature Olakšati učenicima donošenje odluke o odabiru studija, prema njihovim sposobnostima, vještinama, interesima i mogućnostima

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Pri kraju srednjoškolskog obrazovanja raste psihološka napetost učenika prilikom promišljanja o interesima učenika i vrijednostima ŠK): daljnjem školovanju i ulasku u svijet rada. Aktivnost omogućuje učeniku koji se suočava s teškoćama odabira studija / polaganjem ispita državne mature da uz informiranje i stručno usmjeravanje odabere studij i donese odluku za profesionalnu budućnost Namjena:

Učenicima 3. i 4. razreda. Učenicima kojima je potrebna pomoć u odabiru studija, suočavanju sa stresom u situaciji polaganja ispita državne mature

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći: - koristiti neke od već ranije poznatih učinkovitih strategija suočavanja u stresnoj situaciji ispita - pronaći informacije o o mogućnostima studiranja, studijima, zanimanjima, društvenim trendovima - razmotriti i vrednovati pojedine studije sukladno vlastitim sposobnostima, vještinama, interesima i mogućnostima 91


- analizirati i odabrati nekoliko studija Način realizacij e

Sudionici

Učenici, školska psihologinja, po potrebi razrednik

Načini učenja (što rade Govore, zapisuju, koriste informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i digitalne alate, prepoznaju, učenici): surađuju, planiraju, odabiru, zaključuju Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

Provodi tematske radionice za učenike razrednih odjela i/ili manje skupine zainteresiranih učenika. Razgovara s učenicima, informira, ilustrira, dijeli materijale, koristi dostupne web stranice u svrhu profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika. Provodi individualne razgovore s učenicima koji iskazuju potrebu za dodatnim informiranjem i savjetovanjem. Tijekom nastavne godine na satima razrednih odjela i/ili po dogovoru s manjim skupinama učenika, po iskazanoj potrebi učenika i/ili vlastitoj prosudbi/prosudbi razrednika Ljudski: učenici, školska psihologinja Materijalni: školski pribor, radni listići, IKT oprema

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Nedovoljna motiviranost učenika, iskazivanje otpora, umor učenika, nedostatak raspoloživog vremena za provedbu svih aktivnosti i

provjere Usmena učenička evaluacija o zadovoljstvu, zanimljivosti i korisnosti provedbe aktivnosti. Provedba aktivnosti ne zahtijeva dodatna financijska sredstva

PROJEKT

ŽIVA KNJIŽNICA

Ciklus (razred):

svi zainteresirani razredi

Voditelj aktivnosti:

Udruga Pariter / koordinator za školu Sandra Vidović, Sabina Saltović

92


-

Cilj:

neposredan uvid u različite društveno diskriminirane skupine razvijanje tolerancije prema društveno ranjivim skupinama

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Radi se o iskustvenom načinu prihvaćanja ljudskih prava, gdje se na izravan način poučava učenike interesima učenika i vrijednostima ŠK): o diskriminacijskim praksama kojima su pripadnici / ice različitih ranjivih društvenih skupina izloženi, a istovremeno se pripadnicima takvih društvenih skupina daje izvjestan društveni prostor vidljivosti.

Namjena:

Projekt je namijenjen svim zainteresiranim učenicima, zaposlenicima škole i roditeljima. -

Očekivani ishodi/postignuća:

-

Način realizacij e

Sudionici

osvijestiti (svoje) stereotipe i predrasude zauzeti se za poštivanje ljudskog dostojanstva i slobode tijekom rasprava u sklopu različitih školskih predmeta i u svakodnevici promišljati razlike u društvu razvijati socijalne vještine

žive knjige odnosno osobe, učenici i ostali zainteresirani sudionici te moderatori. informiranje o nastanku koncepta žive knjižnice i njezinoj svrsi sudjelovanje sukladno osobnim naklonostima

Načini učenja (što rade učenici):

-

Metode poučavanja rade učitelji):

- priprema žive knjižnice s organizatorima

(što

- informiranje učenika o živoj knjižnici - dogovor s učenicima koji ne žele sudjelovati o zamjenskoj aktivnosti -

Trajanje izvedbe:

poučavaju učenike o primjerenim oblicima ponašanja i komuniciranja

Prilagodba prostora i samo odvijanje žive knjižnice traju nekoliko sati.

Potrebni resursi:

slobodan prostor

Moguće teškoće:

neodobravanje projekta od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja, nezainteresiranost učenika

Troškovnik:

provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

93


PROJEKT

MALA ŠKOLA ARHEOLOGIJE

Ciklus (razred):

svi prvi razredi i zainteresirani učenici viših razreda

Voditelj aktivnosti:

Ines Grgurina i Mirela Caput ,te kustosi i muzejski pedagozi Arheološkog muzeja iz Zagreba

Cilj:

popularizacija arheologije kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Mala škola arheologije zamišljena je kao niz aktivnosti koje uključuju arheološke prezentacije, interesima učenika i vrijednostima ŠK): arheološke izložbe, praktičnu nastavu, arheološku izložbu i osnivanje arheološke sekcije Namjena:

poticanje aktivnih oblika učenja putem istraživačke aktivnost, čime se potiče kritički pristup i razvijanje znanstvenog pogleda na svijet

Očekivani ishodi/postignuća:

kroz provedbu programa učenicima i nastavnom osoblju predstaviti će se različiti aspekti arheološke znanosti, jačanje javne svijesti, poticanje aktivnih oblika učenja putem istraživačke aktivnosti,, čime se potiče kritički pristup i razvijanje znanstvenog pogleda na svijet

Način realizacij e

Sudionici

svi učenici prvih razreda, zainteresirani učenici starijih razreda i kustosi i muzejski pedagozi Arheološkog Muzeja u Zagrebu

Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe:

(što

-

upoznaju se sa materijom putem uvodnog predavanja, obučavaju se za vođenje arheološke izložbe, vode učenike naše škole i ostalih škola kroz izložbu, te kroz arheološku sekciju sudjeluju u arheološkim istraživanjima i iskapanjima

Koordinatori aktivnosti provode različite aktivnosti: - koordinacija rada između učenika i djelatnika škole sa kustosima i muzejskim pedagozima; - Izrada programa aktivnosti; Podjela zaduženja; Obavijest Nastavničkog vijeća o planiranoj aktivnosti; organiziranje izložbe,pozivanje učenika svih osnovnih i srednjih škola da posjete izložbu; ; Obavijest o provedbi aktivnosti u medijima; koordinacija rada učenika koji će biti uključeni u arheološke susrete; organiziranje sudjelovanja učenika u arheološkim iskapanjima ; Analiza uspjeha provedenih aktivnosti cijela školska godina

94


Potrebni resursi:

škola je dužna osigurati računalo, a ostalo osigurava Arheološki muzej

Moguće teškoće:

nedovoljno kvalitetna suradnja sa kustosima i nedovoljna zainteresiranost učenika

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere učenici koji će biti osposobljeni za vođenje izložbe i koji budu sudjelovali u arheološkim sekcijama prezentirati će svoj rad ostalim učenicima i za će biti ocijenjeni troškove snosi Arheološki muzej iz Zagreba, za roditelje nema dodatnih troškova

PROJEKT

ULICAMA MOGA GRADA, povijest Rijeke i Opatije ispisana imenima gradskih ulica i trgova (1867. - 2017.)

Ciklus (razred):

Učenici 4.a razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput, Sanja Simper

Cilj:

Istražiti baštinu zavičaja te osvijestiti potrebu njenog čuvanja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz zavičajnu, nacionalnu, europsku i svjetsku interesima učenika i vrijednostima ŠK): povijest 19. stoljeća, da prošire znanja iz zavičajne, nacionalne, europske i svjetske povijesti 20. stoljeća koje propisuje nastavni plan i program, te zorno uče proučavajući baštinu Rijeke i Opatije suradnjom s 4.a razredom Gimnazije Eugena Kumičića iz Opatije. Namjena:

Projekt iz nastavnog predmeta Povijest u suradnji Prve riječke hrvatske gimnazije, Rijeka i Gimnazije Eugena Kumičića, Opatija

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -istražiti spomeničku baštinu, proučavati izvore i literaturu -fotografirati različite objekte 95


-provesti analizu i sintezu prikupljene građe -riješiti zadatke vezane uz povijest Rijeke i Opatije 19. i 20. stoljeća -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema baštini -izraditi digitalne prezentacije koje će biti ocijenjene -predstaviti rezultate istraživanja: svojim kolegama i zainteresiranoj javnosti Način realizacij e

Sudionici

27 učenika 4. a razreda Prve riječke hrvatske gimnazije, Rijeka, 28 učenika 4. a razreda Gimnazije Eugena Kumičića, Opatija, Mirela Caput, Sanja Simper

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad u grupama učenici): -učenici na lenti vremena prikazuju najznačajnije povijesne događaje iz zavičajne, nacionalne, europske i svjetske povijesti modernog i suvremenog doba -dogovorom se formira 10 grupa sa zadacima za rad -pojedina grupa sastavljena je od učenika obiju škola: 6 grupa istražuje riječku, a 4 grupe opatijsku baštinu -učenici istražuju povijest riječkih i opatijskih ulica i trgova, nazive ulica i trgova te traže informacije o ličnostima, događajima i dr. po čemu su naz/i/vani nekad i danas -učenici zaključuju što promjene u nazivu ulica govore o određenom povijesnom razdoblju -učenici surađuju s djelatnicima institucija koje podupiru projekt -učenici na terenu istražuju i fotografiraju ciljeve istraživanja -učenici digitalno i na panelima/plakatima prikazuju rezultate istraživanja -učenici pripremaju izložbu koja će prikazati rezultate projekta -učenici predstavljaju rezultate rada kolegama iz obe škola i zainteresiranoj javnosti (Noć muzeja) -učenici sudjeluju u debati o promjenama naziva ulica i trgova Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-organiziraju suradnju učenika dviju škola, projektni rad i suradnju s različitim institucijama kao i s partnerima u projektu: Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja, Rijeka i Muzejom turizma, Opatija -pripremaju radne zadatke, pomažu učenicima da realiziraju planirane zadatke zadatke, potiču učenike na istraživanje, pomažu učenicima da pripreme izložbu koja će prikazati rezultate projekta, vrednuju rad učenika 96


Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

10 sati tijekom šk. god. 2017./2018. -ljudski: učenici, nastavnice, djelatnici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Rijeka, Muzeja turizma, Opatija -materijalni: radni listovi, paneli/plakati (troškove snose obe škole)

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Moguće financijske teškoće. i

Troškovnik:

provjere Učenici izrađuju digitalne prezentacije i predstavljaju rezultate svoga rada. Za svoj rad bit će ocijenjeni. Troškovi autobusnih karata Rijeka-Opatija (tri povratne karte, cca 78 kuna)

PROJEKT

RIJEKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Ciklus (razred):

Učenici 4.a, 4.d, 4.e razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput

Cilj:

Istražiti spomeničku baštinu zavičaja nastalu u razdoblju između dva svjetska rata, razumjeti i objasniti okolnosti nastanka i sloma Slobodne Države Rijeka te uzroke i posljedice uspostavljanja granice između Kraljevina SHS i Italije na Rječini

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz povijest 20. stoljeća koje propisuje interesima učenika i vrijednostima ŠK): nastavni plan i program te zorno uče proučavajući spomeničku baštinu Rijeke između dva svjetska rata Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti za učenike 4.a, 4.d, 4.e razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći:

97


-pogledati eksponate i poslušati izlaganje o Rijeci nakon 1. svjetskog rata Igora Žica, prof. (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja) -istražiti i fotografirati na terenu spomenike nastale između dva svjetska rata -prikupljati i analizirati i sintetizirati informacije -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz povijest Rijeke 20. stoljeća -kritički vrednovati odnos pojedinaca, skupina i društva prema kulturnoj baštini -izraditi i prezentirati digitalnu prezentaciju Način realizacij e

Sudionici

Učenici 4.a, 4.d, 4.e razreda, predavač, nastavnica

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad u grupi učenici): -provode istraživanje u literaturi i na terenu -razgledavaju muzejske eksponate vezane uz temu istraživanja -slušaju izlaganje profesora Igora Žica (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka) te postavljaju pitanja -rješavaju zadatke na radnim listovima -razgledavaju suvremenu Rijeku tragajući za spomenicima i analizirajući baštinu iz međuratnoga razdoblja 20. st. -izrađuju digitalne prezentacije i prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

-organizira terensku nastavu -priprema radne listove, pomaže učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiče učenike na istraživanje te vrednuje rad učenika Tri sata tijekom šk. god. 2017./2018. -ljudski: učenici, predavač, nastavnica -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće:

Ne očekuju se.

98


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Učenici kreiraju i predstavljaju digitalne prezentacije za koje će biti ocijenjeni. Troškovi ulaznica za posjet Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka, oko 15 kuna

PROJEKT

RIJEČKA INDUSTRIJSKA BAŠTINA

Ciklus (razred):

Učenici trećih razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput, Ines Grgurina

Cilj:

Istražiti industrijsku baštinu zavičaja, osvijestiti potrebu očuvanja riječke industrijske baštine

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz Prvu i Drugu industrijsku revoluciju koje interesima učenika i vrijednostima ŠK): propisuje nastavni plan i program te zorno uče proučavajući industrijsku baštinu Rijeke Namjena:

Projektna nastava Povijesti za učenike trećih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -istražiti spomeničku baštinu, proučavati, bilježiti, fotografirati podatke o različitim objektima, povijesnim ličnostima i dr. -poslušati izlaganje profesora Igora Žica (pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja) o Rijeci u razdoblju od 18. do 20. stoljeća te proširiti svoje znanje -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz povijest Rijeke 18., 19. i 20. stoljeća -analizirati povijesne izvore -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema industrijskoj baštini -izraditi digitalnu prezentaciju i predstaviti rezultate rada razrednim kolegama

Sudionici

Učenici trećih razreda, nastavnice 99


Način realizacij e

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad u grupi učenici): -rješavaju zadatke na radnim listovima -razgledavaju suvremenu Rijeku tragajući za spomenicima i proučavajući industrijsku baštinu Rijeke (bivše tvornice: rafineriju šećera, tvornicu papira, tvornicu torpeda, luku, željeznički kolodvor…) -prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

-organiziraju terensku nastavu učenika -pripremaju radne listove, pomažu učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiču učenike na istraživanje, vrednuju rad učenika Tri sata u drugom polugodištu šk. god. 2017./2018. -ljudski: učenici, nastavnice -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici izrađuju i predstavljaju digitalne prezentacije za što će biti ocijenjeni. Provedba aktivnosti ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT

SVJETSKI DAN FILOZOFIJE

Ciklus (razred):

Učenici 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Laura Angelovski

Cilj:

- razvijanje i produbljivanje interesa za filozofiju i filozofske teme - razvijanje sposobnosti javne prezentacije, aktivnog slušanja i kritičkog razmišljanja 100


- približiti i aktualizirati filozofske teme svim naraštajima Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima koji pokazuju veći interes za filozofiju i filozofske probleme opsežnije interesima učenika i vrijednostima ŠK): istraživanje određene teme (temu određuje UNESCO) i prezentaciju ostalim zainteresiranim učenicima i nastavnicima. Moguće gostujuće predavanje i radionica. Upoznavanje učenika sa širom filozofskom tematikom od one koja je obuhvaćena nastavnim planom i programom. Namjena:

Zainteresirani učenici i nastavnici.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

Način realizacij e

Sudionici

istražiti zadanu filozofsku temu (tema se definira naknadno u skladu s UNESCOVIM određenjem za ovu godinu) iščitati zadanu literaturu na temu definirati, izdvojiti i prikazati najvažnije postavke zadane teme kritički promisliti o zadanoj temi i formulirati stajalište osmisliti i kreirati prezentaciju teme putem odabarnih digitalnih sadržaja javno predstaviti rezultate istraživanja ostalim učenicima

Zainteresirani učenici i nastavnici, vanjski suradnici

Načini učenja (što rade Učenici: učenici): - istražuju i prikupljaju podatke - iščitavaju zadanu literaturu - međusobno izmjenjuju analizirane podatke - dogovaraju se i zajednički osmišljavaju prezentaciju - izrađuju prezentaciju u odabranom digitalnom sadržaju - predstavljaju rezultate istraživanja - kritički propituju temu - aktivno sudjeluju u organiziranim radionicama - obrazlažu zadanu temu i usmjeravaju učenike u radu Metode poučavanja (što - zadaju im literaturu za čitanje (odlomke relevantnih tekstova) rade učitelji): - pomažu im pri analizi sadržaja - pomažu im pri selekciji sadržaja za prezentiranje i upućuju ih u rad s digitalnim sadržajima - organiziraju predavanje i radionice vanjskih suradnika - organiziraju susrete s učenicima koji pripremaju projekt kao i susrete s ostalim učenicima koji će prisustvovati prezentaciji rezultata projekta i predavanju i radionicama 101


Trajanje izvedbe:

vrednuju rezultate rada

Priprema traje od listopada tijekom organiziranih susreta s učenicima (prezentacija rezultata projekta je na Svjetski dan filozofije 16.11.2017.)

Potrebni resursi:

Učionica za sastanke i digitalna tehnologija za izradu prezentacije.

Moguće teškoće:

Nemogućnost dolaska vanjskih suradnika.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Učenici koji će s nastavnikom pripremati projekt i izraditi prezentaciju i izlagati je bit će vrednovani ocjenom iz nastavnog predmeta Filozofije. Provedba aktivnosti ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

PROJEKT Ciklus (razred):

MISLIŠ DA ZNAŠ MISLITI? 1. i 2. razredi

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić, Laura Angelovski

Cilj:

Podizanje svijesti mladih o kritičkom mišljenju kao značajnom alatu kod svake odluke, rasprave, razgovora koji omogućuje pojedincu da ispravno prosuđuje i poštuje tuđe mišljenje.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenicima se pruža mogućnost da usavrše svoje vještine kritičkog promišljanja i argumentacije čime interesima učenika i vrijednostima ŠK): im se omogućava da razvijaju toleranciju, različitost mišljenja i građanske kompetencije. Namjena:

Zainteresirani učenici 1. i 2. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

definirati logiku i logičke pogreške 102


Način realizacij e

Sudionici

nabrojati i prepoznati logičke pogreške u argumentaciji aktivno sudjelovati u debati vježbati kritičko promišljanje suprostaviti se različitim stajalištima vježbati sposobnost zauzimanja tuđe perspektive izgraditi tolerantni stav

Učenici prvih i drugih razreda, nastavnici voditelji i realizatori i voditelji projekta - studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci Ivana Blašković, Tea Jermaniš i Marko Babić

Načini učenja (što rade Učenici aktivno sudjeluju u organiziranim debatama na izabranu temu prema želji, prate predavanje učenici): o logici i logičkim pogreškama i (u drugom susretu) dobivaju povratne informacije o prošloj debati te ponovno debatiraju na istu temu u zamijenjenim ulogama (afirmacija posatje negacija i obrnuto). Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnici pomažu pri realizaciji projekta, dogovaraju s kojim grupama učenika će se projekt provesti, kontaktiraju i organiziraju susrete, omogućuju sve potrebne tehničke uvjete za provedbu projekta. Projekt će se održati u dva termina (tjedni jutarnje smjene) u trajanju od dva školska sata tijekom listopada.

Potrebni resursi:

Učionica za susrete, digitalna oprema.

Moguće teškoće:

Preveliki ili premali broj zainteresiranih učenika.

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Učenici će dobiti povratnu informaciju o usvojenim vještinama i kompetencijama od organizatora projekta. Provedba aktivnosti ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

103


PROJEKT

SIMULIRANO SUĐENJE

Ciklus (razred):

2. razredi

Voditelj aktivnosti:

Ena Stevović i Marko Miočić

Cilj:

Usvajanje svijesti o važnosti uloge sudstva i vladavine prava u demokratskom društvu. Upoznati, aktivno i djelatno, ulogu zakona i vladavinu prava u hrvatskom društvu.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici/ce će biti u mogućnosti usavršavati vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog interesima učenika i vrijednostima ŠK): zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa. Kroz praktično iskustvo sudnice, učenici/ce će učiti o zakonima, pravu i pravnoj državi i razvijati mišljenje o tome kako društvo rješava sporove kroz mehanizme pravne države. Namjena:

Učenicima/cama 2. a, b i e razreda koji pohađaju izborni predmet ‘’Pravo u svakodnevici’’

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći; raspraviti i prosuditi aktualne društvene probleme i sporove; objasniti proceduru sudskog procesa; staviti u odnos pravedne i nepravedne presude; obraniti i izložiti vlastita mišljenja i stavove; vježbati javni nastup.

Način realizacij e

Sudionici

Nastavnici, učenici/ce, vanjski suradnici/e sa iskustvom simuliranih suđenja, suci/sutkinje općinskog suda u Zagrebu.

Načini učenja (što rade Surađuju, objašnjavaju, slušaju, raspravljaju, predlažu, komuniciraju, proučavaju, djeluju, izrađuju, učenici): prosuđuju. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Priprema materijala za raspravu, objašnjavaju temeljne pojmove i definicije, organiziraju rasprave. Kroz cijelu školsku godinu (do državne smotre simuliranih suđenja)

Potrebni resursi:

Prema potrebi vanjski suradnici/e za aktivnu pripremu sudskog spora.

Moguće teškoće:

/

104


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Analiza procesa simuliranog suđenja, samoevaluacija.

Troškovnik:

Troškovi putovanja na državnu smotru u Zagreb (troškove pokriva AZOO).

PROJEKT

SIMULIRANA SJEDNICA HRVATSKOG SABORA

Ciklus (razred):

4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić

Cilj:

Učenje za aktivno i odgovorno građanstvo. Razvijanje demokratske političke kulture.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Kroz aktivnu pripremu za sudjelovanje na simuliranoj sjednici Sabora RH, učenici/ce će primjeniti interesima učenika i vrijednostima ŠK): naučene teorijske koncepte (demokracije, demokratske procedure i pravne države) na konkretnom primjeru. Stvarno iskustvo sudjelovanja (prostorno i diskurzivno) postavlja temelje za daljnje usavršavanje građanskih kompetencija. Projekt njeguje vrijednosti pravedne demokracije, pravednog društva i zajedničke odgovornosti za opće dobro. Namjena:

Učenicima/cama četvrtih razreda koji su posebno zainteresirani za nastavni predmet ‘’Politika i gospodarstvo’’.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći: aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka u demokratskom društvu; primjenjivati vještine i stavove demokratske vlasti kao i kritički promišljati nepoštivanje demokracije i mehanizme zaštite; shvatiti važnost sudjelovanja u političkome životu i preuzimanja odgovornosti za zajedničko (opće) dobro; navesti tko su predstavnici pojedine vlasti (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, sudovi) i koje su njihove ovlasti.

Način realizacij e

Sudionici Načini učenja (što učenici):

Učenici/ce četvrtih razreda, nastavnik, učenici/ce drugih srednjih škola, saborski zastupnici/ce. rade Pripremaju amandmane i zakonske prijedloge, sudjeluju u pripremi plenarne sjednice, aktivno se uključuje u rješavanje problema (lokalnog) civilnog društva, sudjeluju u odlučivanju u demokratskoj zajednici. 105


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Priprema materijale koji su potrebni za sudijelovanje na smotri, prijava učenika/ca organiziranje priprema i koordiniranje učeničkih zadataka. Uređivanje teksta i unapređivanje govorničkih vještina. Kroz cijelu nastavnu godinu (do nacionalne smotre u Saboru RH u Zagrebu)

Potrebni resursi:

Stolno računalo, projektor, papir, internet, Ustav RH.

Moguće teškoće:

Kratko vrijeme za priprema između prijedloga amandmana (od strane AZOO-a) i same smotre simulirane sjednice Sabora. Nedovoljna motiviranost učenika/ca za samostalni rad.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Samoevaluacija, rasprava u razredu nakon smotre, anketa u uspješnosti izvedbe i sudjelovanja na smotri. Troškovi prijevoza učenika/ca i nastavnika do Sabora RH.

PROJEKT

EUROSCOLA

Ciklus (razred):

2., 3. i 4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić

Cilj:

Poticanje mladih na kritičko razmišljanje i praćenje aktualnih događaja u Europskoj Uniji.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici/ce će u pripremi prednatjecanja samostalno sudjelovati u analizii i interpretaciji vrijednosti interesima učenika i vrijednostima ŠK): europskog građanskog društva. Radionice koje se planiraju u pripremi za prednatjecanje potiču solidarnost i toleranciju među mladima kao i razumijevanje problematike mladih iz različitih zemalja Eurospke unije. Namjena:

Svim zainteresiranim učenicima od 16.-18. godina.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći: usporediti vlastiti položaj građanina Republike Hrvatske i građanina Europske unije; doprinijeti razvoju sustava potpore aktivnostima za mlade, upoznati se s organizacijama 106


Europske Unije koje rade na području mladih, shvatiti važnost komunikacije i timskog rada za rješavanje problema, razvijati sposobnost opažanja i rješavanja problema koji su zapreka u njihovom osobnom razvoju, ali i razvoju lokalne zajednice. Način realizacij e

Sudionici

Nastavnik, zainteresirani učenici/ce svih razreda Škole.

Načini učenja (što rade Pretražuju podatake, analiziraju postojeće zakonske regulative Europske Unije, pišu, uvježbavaju i učenici): održavaju govore, evaluiraju kvalitetu govora i izvedbe. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Priprema materijala za raspravu, objašnjavanje temeljne pojmova i definicija vezanih za nastanak i razvoj Europske Unije, organiziranje rasprava, prijava učenika/ca na prednatjecanje. Kroz cijelu školsku godinu (do prednatjecanja Euroscola)

Potrebni resursi:

Računalo, projektor, internet.

Moguće teškoće:

Nedovoljna motiviranost učenika/ca za samostalni rad.

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Rezultati prednatjecanja, samoevaluacija. /

PROJEKT

UMJETNOST I DRUŠTVO

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razred

Voditelj aktivnosti:

Nina Šepić i Marko Miočić

Cilj:

Primjeniti umjetnost u atkualiziranju problema suvremenog društva i (lokalne) zajednice. 107


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Dokumentiranje i prikazivanje svakodnevice u kojoj su aktualizirani problemi s kojima se susreće interesima učenika i vrijednostima ŠK): obični čovjek predstavljaju srž građanskog aktivizma i pojedinaca koji unutar toga kritički konstruira vlastitu zajednicu i društvo. Projekt ima cilj osnažiti građansku samosvijest učenika/ca i naglasiti njihovu individualnu snagu u izgradnji pravednog i jednakog demokratskog društva. Namjena:

Svim zainteresanim učenicima/cama Škole, lokalnoj zajednici.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći: aktivno primjenjivati umjetnost u kontekstu suvremene društvene problematike; razumijevati i kritički intepretirati društvo i (lokalnu) zajednicu; razvijati vještinu djelovanja, komuniciranja i zauzimanja za pozitivne vrijednosti u vlastitoj zajednici.

Način realizacij e

Sudionici

Nastavnici, učenici/ce, vanjski suradnici, sponzori.

Načini učenja (što rade Fotografiraju, pišu, sudjeluju u radionicama, aktualiziraju problematiku suvremenog društva u učenici): zajednice u kojoj žive. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Pripremaju radionice, traže sponzore za izložbu, podučavaju o funkciji umjetnosti u suvremenom društvu. Kroz cijelu školsku godinu.

Potrebni resursi:

Tehnologija za fotografiranje, laptop, projektor, učionica.

Moguće teškoće:

Nemogućnost nalaženja sponzora za postavljanje izložbe.

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Samoevaluacija, brojčana ocjena dodatnog rada učenika/ca. Svi troškovi navedeni su u načinima realizacije (potreban je sponzor izložbe).

108


4.5 UMJETNIČKO PODRUČJE

PROJEKT

BACK TO SCHOOL - slaganje glazbenih aranžmana

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja, Sandra Vidović, stručna suradnica knjižničarka, Tina Grabar, prof. Glazbene umjetnosti, Ivan Pešut, prof., član Hrvatske glazbene unije

Cilj:

Upoznati učenike s procesom pravljenja glazbenih aranžmana putem interaktivnog pristupa koji uključuje stvaranje glazbe u tome trenutku Upoznati učenike sa svim procesima odlučivanja pri slaganju i stvaranju glazbenih dionica Potaknuti učenike na razvijanje osjetljivosti i prihvaćanje različitih glazbenih stilova

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Treća godina suradnje Prve riječke hrvatske gimnazije i Ivana Pešuta te njegovih kolega glazbenika, interesima učenika i vrijednostima ŠK): članova Hrvatske Glazbene Unije, u svrhu približavanja učenika glazbenoj umjetnosti i kulturi, te aktivnom stvaranju glazbe. Namjena:

Zainteresiranim učenicima i djelatnicima škole

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - upoznati profesionalne glazbenike, razgovarati s njima i postaviti im pitanja - biti suradnici u procesu stvaranja glazbenih aranžmana - povezati znanje iz Glazbene umjetnosti i iskustvo slušanja glazbe sa sadržajem na radionici

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, djelatnici škole, ostali zainteresirani

Načini učenja (što rade Slušaju, pitaju, govore, prepoznaju, povezuju, uspoređuju, međusobno razgovaraju, predlažu, učenici): procjenjuju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Školska psihologinja i školska knjižničarka koordiniraju aktivnosti, profesorica Glazbene umjetnosti potiče učenike na sudjelovanje u glazbenim radionicama. Ivan Pešut vodi aktivnosti, potiče učenike na razgovor i aktivno sudjelovanje u stvaranju i slaganju glazbenih dionica u tome trenutku, pita i odgovara na postavljena pitanja. 109


Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

Glazbene radionice u trajanju od jednog do dva školska sata tijekom nastavne godine. Ljudski: učenici, djelatnici škole, školska psihologinja, školska knjižničarka, profesorica Glazbene umjetnosti, Ivan Pešut, kolege glazbenici, ostali zainteresirani Materijalni: osigurani prostor u zgradi Škole, listići za evaluaciju, glazbena oprema, promotivni materijal,

Moguće teškoće:

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Nedovoljna zainteresiranost učenika, vremenska ograničenost, nedostatak / neadekvatnost prostora, nedostatak raspoloživog vremena za provedbu svih aktivnosti zbog obveza glazbenika, izostanak/nedovoljno financijskih sredstava i

provjere Učenička pisana povratna informacija neposredno nakon održanih glazbenih radionica. Škola će podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 1.200 kn - izrada promotivnog materijala 6 x 400,00 kn - putni trošak predavača 1.700 kn - izrada video materijala, prikaz provedbe aktivnosti UKUPNO: 5.300,00 kn

PROJEKT Ciklus (razred):

0SMISLI SVOJ UDŽBENIK svi učenici trećih razreda

Voditelj aktivnosti:

Dajana Rosatti ( Jelena Bellolan, Nina Šepić), Sandra Vidović

Cilj:

poticanje samostalnog rada i kreativnosti

110


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Poticanje učenika na razvijanje kreativnih vještina, poticanje na samostalni rad i istraživanje interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Namjena:

svim učenicima trećih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

učenici će moći opisati povijesnu situaciju koja je utjecala na umjetničke odrednice određenih razdoblja učenici će moći pokazati svoju kreativnost u prezentiranju gradiva kroz sliku , crtež i tekst, učenici će moći istražiti kako najbolje slikom i tekstom prikazati razdoblje kojeg istražuju Generičke kompetencije: kulturna svijest i kreativnost, sposobnost analiza i sinteze gradiva,, vještine upravljanja informacijama, sposobnost stvaranja novih ideja

Način realizacij e

Sudionici

svi učenici trećih razreda

Načini učenja (što rade učenici odabiru temu, iščitavaju literaturu, analiziraju i kritički promišljaju o zadanoj temi, učenici): osmišljavaju naslovnicu i sadržaj svojeg udžbenika i oplemenjuju ga slikom i interaktivnim sadržajima Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

nastavnik zadaje teme, vodi i usmjerava učenika, upućuje na literaturu, ocjenjuje rad učenika podjela tema: listopad realizacija: travanj

Potrebni resursi:

Ljudski: Učenici i nastavnica MaterijalnI: materijali potrebni za izradu udžbenika: karton, papir, ljepilo, škare,bojice,flomasteri, kolaž, fotografije u boji...

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

nedovoljan angažman učenika i

provjere učenici će biti ocijenjeni u drugom polugodištu u rubrici- aktivnost ( kreativno-likovno izražavanje) Sufinanciranje roditelja: 111


Troškovi materijala za izradu udžbenika

PROJEKT

MUZEJSKO -EDUKATIVNI PROJEKT MODERNE GALERIJE U ZAGREBU “10 ŠKOLA 10 UMJETNIKA”

Ciklus (razred):

učenici trećih i četvrtih razreda

Voditelj aktivnosti:

Nina Šepić, prof. likovne umjetnosti, kustos Moderne galerije u Zagrebu

Cilj:

poticanje kreativnosti mladih i proširivanje znanja iz povijesti umjetnosti

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, motiviranje učenika da se aktivnije uključe u kulturni život zajednice,, razvijanje govorničkih i interesima učenika i vrijednostima ŠK): organizacijskih vještina, poticanje kreativnosti u osmišljavanju prigodnih radionica, povezivanje među vršnjacima-gimnazijalcima iz škola uključenih u projekt Namjena:

učenicima koji iskazuju poseban interes za likovnu umjetnost te za kreativno izražavanje

Očekivani ishodi/postignuća:

učenici će moći analizirati zadanu temu, osmisliti digitalnu prezentaciju zadane teme ili napraviti plakat, javno prezentirati temu pred svim sudionicima projekta, djelovati efikasno u projektnom timu

Način realizacij e

Sudionici

sveukupno troje učenika ( treći i četvrti razredi) i mentor

Načini učenja (što rade učenici prikupljaju i iščitavaju literaturu o zadanoj temi, realiziraju temu u digitalnoj prezentaciji ili učenici): na plakatu, osmišljavaju i pripremaju radionicu Metode poučavanja rade učitelji):

(što

mentor okuplja tim, upućuje na literaturu, koordinira rad grupe, vodi , usmjerava i potiče učenike, priprema materijal za radionicu

112


Trajanje izvedbe:

listopad 2017.- mentor okuplja tim zainteresiranih učenika. Moderna galerija u Zagrebu definira temu i i elektronskim oblikom je prosljeđuje školi. Slijedi prikupljanje literature i iščitavanje materijala. Sinteza prikupljene građe i obrada slikovnih priloga. studeni 2017.: osmišljavanje i nabava materijala za radionicu. Finaliziranje prezentacije i predstavljanje projekta u Zagrebu pred svim okupljenim sudionicima.

Potrebni resursi:

Materijal za radionicu ( npr. papir, ljepilo, glina…)

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere

Kritički osvrt na projekt bit će objavljen u godišnjem izvješću škole. Moderna galerija u Zagreb tiskat će katalog s prikazom svih izlaganja i radionica obuhvaćenih projektom. Škola će podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko -goranske županije za sufinanciranjem programa za poticanje dodatnog odgojno -obrazovnog stvaralaštva.

“11. MEĐUNARODNO NATJECANJE ZBOROVA” Zadar, Hrvatska

PROJEKT Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka i Prve riječke hrvatske gimnazije

Voditelj aktivnosti:

Andrea Kopri, mag.mus.; Koncertni ured Zadar

Cilj:

● ● ● ●

● ●

dobiti mjerljivi rezultat uspješnosti zbora svake školske generacije poticati na individualni razvoj svakog pjevača unutar grupe donosi intezivni cilj i motivaciju za rad i napredak ostvariti mnogostruke učinke zajedničkog pjevanja (smanjuje stres, snižava krvni tlak, poboljšava disanje, popravlja imunološki sustav, utječe na razvoj vještina učenja, razvija socijalizaciju, suradnju, podiže samopouzdanje, potiče kreativnost i stvara drage uspomene) upoznati se sa specifičnim glazbenim repertoarom i kroz njega se glazbeno izraziti slušanjem nastupa drugih pjevačkih zborova učiti o glazbenim vrijednostima, vrednovanju i međusobnom uvažavanju različitosti 113


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Zborsko natjecanje okuplja zborove različitih uzrasta i profila (mješoviti, ženski i muški). interesima učenika i vrijednostima ŠK): Stručni ocjenjivački odbor vrednuje skladbe prema elementima: težina programa, intonacija, interpretacija, vokalna tehnika I umjetnički dojam. Namjena:

učenicima koji iskazuju poseban interes za zborsko pjevanje

Očekivani ishodi/postignuća: Način realizacij e

Sudionici

Članovi ZBORA

Načini učenja učenici):

(što rade učenici dolaze na probe, uvježbavaju skladbe kojima će se predstaviti na natjecanju, uče tehnike pjevanja

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

mentor okuplja učenike, vodi probe zbora, organizira putovanje Pripreme tijekom cijele školske godine (odvojene i zajedničke probe)

Trajanje izvedbe:

Natjecanje 24. – 26. svibnja 2018. godine Potrebni resursi:

/

Moguće teškoće:

Nedostatna financijska sredstva

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

Kroz postignuti uspjeh na natjecanju (priznanje, brončana, srebrna I zlatna plaketa) Rezultati će se koristiti za daljnje planiranje aktivnosti i projekata. - kotizacija za sudjelovanje: 750,00 kn - troškovi najma autobusa (Rijeka – Zadar – Rijeka): 8.000,00 kn - smještaj učenika: 450,00 kn po osobi (50 učenika)

Troškovnik:

Ukupno: 31.250,00

PROJEKT

“AURORA CANTAT” Natjecanje zborova, Karlovac, Hrvatska 114


Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka i Prve riječke hrvatske gimnazije

Voditelj aktivnosti:

Andrea Kopri, mag.mus.; Koncertni ured Zadar ● ● ● ●

dobiti mjerljivi rezultat uspješnosti zbora svake školske generacije poticati na individualni razvoj svakog pjevača unutar grupe donosi intezivni cilj i motivaciju za rad i napredak ostvariti mnogostruke učinke zajedničkog pjevanja (smanjuje stres, snižava krvni tlak, poboljšava disanje, popravlja imunološki sustav, utječe na razvoj vještina učenja, razvija socijalizaciju, suradnju, podiže samopouzdanje, potiče kreativnost i stvara drage uspomene) ● upoznati se sa specifičnim glazbenim repertoarom i kroz njega se glazbeno izraziti ● slušanjem nastupa drugih pjevačkih zborova učiti o glazbenim vrijednostima, vrednovanju i međusobnom uvažavanju različitosti Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Zborsko natjecanje okuplja zborove različitih uzrasta i profila (mješoviti, ženski i muški). Natjecanje se odvija unutar jednog dana te omogućava lakši dolazak i odlazak sudionika te smanjene interesima učenika i vrijednostima ŠK): troškove. Cilj:

Stručni ocjenjivački odbor vrednuje skladbe prema elementima: težina programa, intonacija, interpretacija, vokalna tehnika i umjetnički dojam. Namjena:

učenicima koji iskazuju poseban interes za zborsko pjevanje

Očekivani ishodi/postignuća: Način realizacij e

Sudionici

Članovi ZBORA

Načini učenja (što rade učenici dolaze na probe, uvježbavaju skladbe kojima će se predstaviti na natjecanju, uče tehnike učenici): pjevanja Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što mentor okuplja učenike, vodi probe zbora, organizira putovanje Pripreme tijekom cijele školske godine (odvojene i zajedničke probe). svibanj, 2018. godine

115


Potrebni resursi:

/

Moguće teškoće:

Nedostatna financijska sredstva

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

Troškovnik:

Kroz postignuti uspjeh na natjecanju (priznanje, brončana, srebrna I zlatna plaketa) Rezultati će se koristiti za daljnje planiranje aktivnosti i projekata. - kotizacija za sudjelovanje: 800,00 kn - troškovi najma autobusa (Rijeka – Karlovac – Rijeka): 5.000,00 kn Ukupno: 5.800,00 kn

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI PROJEKT:

GLAZBENA RADIONICA U STAROJ SUŠICI (STUDENI 2017.) ZDRUŽENI ZBOR GIMNAZIJE ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA I PRVE RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJE

Ciklus (razred):

Prvi, drugi, treći i četvrti razredi općeg i prirodoslovno-matematičkog smjera obe gimnazije

Voditelj aktivnosti:

Andrea Kopri, mag.mus.

Cilj:

Intezivnim probama pripremiti glazbeni repertoar za natjecanja i nastupe

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

- odvojenim i zajedničkim probama sustavno raditi na skladbama za Dane škola, Božićni koncert, nastupe u Domu za starije i nemoćne Kantrida, KBC – Odjel za pedijatriju, natjecanja u Varaždinu, Zadru i Karlovcu itd.

Namjena:

Svim zainteresiranim učenicima obje gimnazije

Očekivani ishodi/postignuća i način praćenja

- nastavak kvalitetnog rada zbora kroz nastupe i natjecanja na svim razinama - rezultati i uspjesi će se koristiti za daljnje planiranje aktivnosti i projekata 116


Generičke kompetencije

Način realizacij e

Sudionici Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

Učenici preuzimaju odgovornost i razvijaju samopouzdanje, sposobnost suradnje, kreativnost, kritičnost i samokritičnost, procjenjivanje i brigu za kvalitetu, mogućnost prilagodbe za nove situacije te uvažavaju različitost Oko 80 učenika od 1.- 4. razreda obje gimnazije - odvojenim i zajedničkim probama savladavaju tehnike pjevanja i primjenjuju ih na odabrani repertoar - voditeljica zbora priprema i vodi učenike kroz sustavno upoznavanje tehnika pjevanja i repertoara za šk.god. 2017./2018. Vikend u studenom 2017. godine ( odlazak u petak poslijepodne te povratak u nedjelju u poslijepodnevnim satima ) - dodatni voditelj proba

Moguće teškoće:

- poklapanje sa drugim izvannastavnim aktivnostima i ekskurzijama u studenom - nemogućnost sufinanciranja roditelja

Troškovnik:

- po osobi: 406,80 kn (očekivani broj učenika oko 50) - voditelj: 1.500,00kn UKUPNO: 21.840,00 kn - sufinanciranje roditelja na veći broj zainteresiranih učenika

4.6 TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE

PROJEKT

RAZMJENA SPORTSKIH AKTIVNOSTI S GIMNAZIJOM „KARLOVAC“ SKIJANJE NA PLATKU – VESLANJE NA KORANI

Ciklus (razred):

Za zainteresirane i odabrane učenike

Voditelj aktivnosti:

Siniša Latković, prof. Mia Barbalić prof.

Cilj:

Organiziranje međuškolske razmjene znanja u sportovima na snijegu (skijanje na Platku) i vodi (veslanje na Korani). Učenici i nastavnici Prve riječke hrvatske gimnazije ugošćuju učenike i nastavnike gimnazije „Karlovac“ na skijalištu „Platak“, organiziraju rad u grupi prema predznanjima 117


u skijanju. Učenici i nastavnici gimnazije „Karlovac“ ugošćuju učenike i nastavnike Prve riječke hrvatske gimnazije na rijeci Korani i organiziraju rad u grupi prema predznanjima iz veslanja. Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, - omogućiti učenicima učenje skijanja i veslanja u grupi prema prethodnjim znanjima iz istih sportova interesima učenika i vrijednostima ŠK): - razmjena znanja o skijaškom i veslačkom sportu - povezivanje učenika dviju gimnazija Namjena:

- za zainteresirane učenike koji poznaju ili žele naučiti skijati i veslati, povezati se s učenicima iz drugog grada

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

primijetiti razliku sportova na vodi i na snijegu

-

usvojiti ili usavršiti skijaške tehnike

-

usvojiti ili usavršiti veslačke tehnike

-

snalaziti se na skijaškim stazama

Način realizacij e

Sudionici

Desetak zainteresiranih učenika s predznanjem u skijanju

Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

koristiti sportove skijanje i veslanje kao oblik rekreacije

(što

sudjeluju u školi skijanja za učenike iz gostujuće škole demonstriraju skijaške likove i zadatke koji se obrađuju samoreguliraju osobne sposobnosti i mogućnosti tokom poduke skijanja ili veslanja

- organizacija putovanja, raspodjela učenika, priprema učenika za demonstracije skijanja - nadgledanje, poticanje, praćenje. jedan dan (siječanj -Platak, svibanj- Korana, 2018.)

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici

Moguće teškoće:

Strogo postavljena pravila ponašanja. Primjenjuje se školski pravilnik o kućnom redu. Svako narušavanje biti će sankcionirano pedagoškim mjerama škole.

118


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Procjena postignuća praćenjem i opažanjem, procjena zadovoljstva prikupljanjem mišljenja sudionika razgovorom po završetku aktivnosti.

Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurziji drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (za izlete i terensku nastavu...) Troškovi: - prijevoz do Platka – gradska autobusna linija – povratna karta 30 kn - skijaška karta - poludnevna 80 kn, dnevna 120 kn - troškovi prijevoza do Karlovca- povratna autobusna karta - cca 100 kn

5. IZVANUČIONIČKA NASTAVA 5.1 JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

Voditelj aktivnosti:

AB NACH GRAZ! (PUTUJMO U GRAZ!) Stručna ekskurzija je namijenjena svim učenicima Škole prvih i drugih razreda koji njemački jezik uče kao prvi ili drugi strani jezik te učenicima trećih i četvrtih razreda koji njemački jezik uče kao treći strani jezik. Irena Orlić Salaj, prof. mentor Dragana Franjić, prof. Igor Pap, prof. savjetnik

Cilj:

❖ razvijati jezičnu kompetenciju ❖ razvijanje interesa kod učenika za njemačkim jezikom

119


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Namjena:

Kod učenika je zamijećena želja za putovanjem u zemlje njemačkog govornog područja posebno u predbožićno razdoblje. To bi omogućilo uvid u običaje Austrijanaca, poslužilo za usporedbu s našim običajima. Tom prigodom bismo se susreli s grupom iz BORG-a (Bundesoberrealgymnasium) iz Graza koja je ovog ljeta posjetila Rijeku i s kojom je dogovorena suradnja. Stručna ekskurzija je namijenjena svim učenicima Škole prvih i drugih razreda koji njemački jezik uče kao prvi ili drugi strani jezik te učenicima trećih i četvrtih razreda koji njemački jezik uče kao treći strani jezik.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ nesmetano se koristiti njemačkim jezikom u svakodnevnoj komunikaciji ❖ širti znanja o hrvatskoj baštini, kulturi, tradiciji i suvremenom životu ❖ steći uvid u sličnosti i različitosti među zemljama u okruženju i Hrvatske (u području obrazovanja, životnog stila, slobodnih aktivnosti, cjeloživotnog učenja i sl.)

Način realizacij e

Sudionici

nastavnice njemačkog j., nastavnik geografije, zainteresirani učenici 1.i2. razreda (1. ili 2.strani jezik), 3.i 4. razreda (3.strani jezik)

Načini učenja (što rade - slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, učenici): surađuju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

jedan petak u prosincu - ljudski: učenici, nastavnici, učenici i djelatnici BORG-a - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće:

Nedovoljan broj zainteresiranih učenika.

120


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

- sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (za izlete i terensku nastavu...) (cca. 200kn)

ŐSTERREICH LIEST UND WIR AUCH, AB IN DIE ÖSTERREICHISCHE BIBLIOTHEK (Austrija čita, ali i mi, krenimo u Austrijsku knjižnicu)

Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti:

3.abe (dio razreda koji njemački jezik uči kao drugi strani jezik) prof.dr.sc. Aneta Stojić, voditeljica Austrijske knjižnice pri Odsjeku za germanistiku Irena Orlić Salaj, prof. mentor

Cilj:

razvijati jezičnu kompetenciju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenj razini prema europskom jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će biti upoznati sa zadatkom na samom početku određene nastavne cjeline, a on će se sastojati od pisanog prikaza filma.

Namjena:

3.abe (dio razreda koji njemački jezik uči kao drugi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ ❖

samostalno se pisano i usmeno referirati na omiljenu knjigu moći globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku 121


Način realizacij e

Sudionici

nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj i učenici 3.abe razreda (2.strani jezik)

Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji):

(što

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju - pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe:

U dogovoru s voditeljicom Austrijske knjižnice i ovisno o programu rada Knjižnice (drugo polugodište, 3 sata) .

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnica, prof.dr.sc. Stojić - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Eventualne poteškoće oko pronalaska odgovarajućeg termina. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

KEEP CALM UND LIEST AUF DEUTSCH (Samo mirno i čitaj njem.naslove) 3.abe (dio razreda koji njemački jezik uče kao drugi strani jezik)

122


Voditelj aktivnosti:

Irena Orlić Salaj, prof. mentor ❖

Cilj:

razvijati jezičnu kompetenciju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema europskom interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će biti upoznati sa zadatkom na početku nastavne cjeline , a on se sastoji od posjeta prostoru knjižnica Profil i VBZ kao i Tisak u potrazi za njemačkim naslovima i časopisima. Svaki učenik će trebati proučiti kratki opis knjige, potražiti još dodatne informacije te kratko prezentirati odabrani naslov knjige uz objašnjenje odabira. Iz ponuđenih tiskovina trebat će potražiti udarne naslove i usporediti ih s našim tiskom. Namjena:

3.abe (dio razreda koji njemački jezik uče kao drugi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ samostalno se pisano i usmeno referirati na zadatak ❖ globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku

Način realizacij e

Sudionici

učenici, nastavnica njemačkog jezika

Načini učenja (što rade - slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, učenici): surađuju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju - priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

Tri sata krajem veljače. - ljudski: učenici, nastavnica, djelatnici Profila, VBZ-a, Tiska - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

123


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljene terenske nastave. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

ALLE EINSTEIGEN! (UKRCAVAJTE SE SVI!)

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

2.abe razred, učenici koji njemački jezik uče kao drugi strani jezik.

Voditelj aktivnosti:

Nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj,prof.mentor

Cilj:

❖ razvijati jezičnu kompetenciju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema europskom interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će na samom početku obrade teme biti upoznati sa zadatkom. Zadatak se sastoji od obilaska grada u manjim grupama služeći se pritom sredstvima javnog prijevoza. Učenici će se voziti gradskim linijama u različitim smjerovima te bilježiti na radnim listićima viđeno, razgovore, razne događaje itd. (dobrodošle su i fotografije) te sve to prezentirati na sljedećem nastavnom satu. Namjena: Očekivani ishodi/postignuća:

2.abe razred (drugi strani jezik) Učenici će moći: ❖

samostalno se pisano i usmeno referirati na temu 124


Način realizacij e

Sudionici

Nastavnica njemačkog jezika i učenici 2.abe razreda (drugi strani jezik)

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe:

Četiri sata u travnju / svibnju uz temu Promet.

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnica - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

LINKS, RECHTS ODER DOCH GERADEAUS ? (Lijevo, desno ili ipak ravno?) Prvi (1.d) razred, učenici koji njemački jezik uče kao drugi strani jezik.

125


Voditelj aktivnosti:

Nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj,prof.mentor ❖ razvijati jezičnu kompetenciju

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema europskom interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će na samom početku obrade teme biti upoznati sa zadatkom. Zadatak učenika bio je nakon obrađene teme Tvoj grad, moj grad najprije u manjim grupama izraditi plan središta Rijeke (šetalište Korzo i okolne ulice), podijeliti se u podgrupe. Članovi podgrupa su zajednički dogovorili i osmislili opis puta za pet destinacija na kojima se trebalo obaviti neke jednostavne zadatke. Na početku sata su si članovi podgrupa međusobno izmijenili zadatke. Nakon obavljenog zadatka, učenici su se vratili u učionicu i usporedili rješenja zadataka. Namjena:

1.d razred (drugi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ osmisliti upute snalaženja u prostoru ❖ samostalno selektivno razumjeti upute snalaženja u prostoru ❖ samostalno se pisano i usmeno referirati na temu

Način realizacij e

Sudionici

Nastavnica njemačkog jezika i učenici 1.d razreda (drugi strani jezik)

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

Četiri sata u listopadu / studenom uz temu Tvoj grad, moj grad. - ljudski: učenici, nastavnica - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika 126


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

UNSERE MITBÜRGER AM TISCH – Naši sugrađani za stolom

Ciklus (razred):

Prvi (1.d) razred, učenici koji njemački jezik uče kao prvi strani jezik.

Voditelj aktivnosti:

Nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj,prof.mentor

Cilj:

❖ razvijati jezičnu kompetenciju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenoj razini prema europskom interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će na samom početku obrade teme biti upoznati s idejom provedbe ankete među svojim sugrađanima. Učenici će u grupama pripremiti nekoliko pitanja te odgovore na njih potražiti među svojim sugrađanima na različitim lokacijama u centru grada. Ta bi nam anketa pružila uvid u prehrambene navike naših sugrađana vezano uz dob i zanimanja istih. Učenici će obraditi dobivene podatke i prezentirati rezultate, zapažanja i zaključke. Namjena: Očekivani ishodi/postignuća:

1.d razred (prvi strani jezik) Učenici će moći: ❖ osmisliti pitanja za provedbu ankete ❖ samostalno se pisano i usmeno referirati na temu ❖ globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku 127


Način realizacij e

Sudionici

Nastavnica njemačkog jezika i učenici 1.d razreda (prvi strani jezik)

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

Trajanje izvedbe:

Četiri sata u travnju uz temu Jelo.

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnica - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u realizaciji zamišljenog projekta. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET ART KINU CROATIA U SKLOPU PROGRAMA “ŠKOLA U KINU”

Ciklus (razred):

Svi razredi

Voditelj aktivnosti:

Aktivi stranih jezika (engleski - Batagelj, Jokić, Štifanić, Stevović; talijanski - Mihić, Sciucca, Šepić, Benčik; njemački - Orlić Salaj, Franjić; francuski - Benčik, Bogdanović; španjolski - Bogdanović) 128


Cilj:

Razvijati filmsku pismenost, širenje spoznaja o kulturi i civilizaciji engleskog govornog područja, razvijati jezične kompetencije, uspoređivati pogledane sadržaje s primjerima iz vlastite kulture

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Potiče se spoznaja o kulturi drugih zemalja, promiče tolerancija prema drugim kulturama i običajima, interesima učenika i vrijednostima ŠK): razvija se interes za filmsku umjetnost, razvija se širi pogled na društvo i tradiciju, obogaćuje se vokabular Namjena:

Svim učenicima

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će usvojiti znanja o kulturi i običajima drugih zemalja, moći će usporediti viđeno s primjerima iz vlastite kulture, prezentirati naučeni vokabular i jezične strukture, diskutirati o viđenom

Način realizacij e

Sudionici

Učenici svih razreda

Načini učenja (što rade Učenici gledaju filmove na različitim jezicima, rješavaju zadatke ranije zadane od strane profesora, učenici): prezentiraju rezultate na nastavi putem prezentacija, izrađuju postere, surađuju. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale, koordiniraju rad u skupinama Ovisno o trajanju pojedinog filma Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: materijali sa zadacima

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Troškovnik:

i

provjere Nastavnik će popratiti zalaganje učenika, te sudjelovanje u diskusiji o različitim temama kao i izvršenje različitih zadataka koje će nastavnik pripremiti. Učenici će samostalno kritički procijeniti i vrednovati raznovrsna filmska i medijska ostvarenja - razgovor, rasprava. Prema potrebi učenici će pisati tekst tematski vezan uz pogledano. Projekcije u sklopu programa „Škola u kinu“ su besplatne

129


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

HAST DU DAS ZEUG ZUR FREIWILLIGENARBEIT? (IMAŠ LI SMISLA ZA DOBROTVORNI RAD?)

Ciklus (razred):

4.d (dio razreda koji njemački jezik uči kao prvi strani jezik)

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof.mentor Irena Orlić Salaj, prof. mentor ❖ ❖

Cilj:

razvijati jezičnu kompetenciju razvijati empatiju

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Napredak u jeziku pretpostavlja jezičnu kompetenciju na pretpostavljenj razini prema europskom jezičnom okviru, a što češća primjena jezika u različitim životnim situacijama je najbolji i najbrži put do dobre jezične kompetencije. Učenici će biti upoznati sa zadatkom na samom početku određene nastavne cjeline, a on će se sastojati od obavljanja volonterskog posla u suradnji s grupom volontera Škole. U manjim grupama će potom iscrpno predstaviti svoje aktivnosti.

Namjena:

4.d (dio razreda koji njemački jezik uči kao prvi strani jezik)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: ❖ ❖

Način realizacij e

samostalno se pisano i usmeno referirati moći globalno i selektivno razumjeti tekst na njemačkom jeziku

Sudionici

voditeljica Volonterskog kluba: Sandra Vidović, volonteri, nastavnica njemačkog jezika: Irena Orlić Salaj i učenici 4.d razreda (1.strani jezik)

Načini učenja (što rade učenici):

- slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

- pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

(što

- priprema različiti materijal - vodi i usmjerava učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina

130


Trajanje izvedbe:

U dogovoru s voditeljicom grupe volontera, prof. Vidović (drugo polugodište, 2-3 sata) .

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnice - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Eventualne poteškoće oko pronalaska odgovarajućeg termina. i

provjere Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti izvršenje zadatka, napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom.

Troškovnik:

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET VILLI RUŽIĆ

Ciklus (razred):

3.a,b,c,d,e

Voditelj aktivnosti:

Mirjana Šimunović-Ban, Helena de Karina

Cilj:

-

usustaviti znanja o hrvatskom romantizmu ostvarivati kolegijalan i suradnički odnos - razvijati poštovanje prema nacionalnoj baštini

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

-

svatko je između ostaloga određen i zemljom u kojoj živi,svojom domovinom. Stoga je potrebno razvijati domoljublje kao neizostavan dio svoje osobnosti. Razdoblje hrvatskog romantizma jest razdoblje buđenja nacionalne svijesti i borbe za jezik te je odlična tema za to. 131


Namjena:

učenici svih 3. razreda -

Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacij e

Sudionici

učenici će moći samostalno obrazložiti obilježja razdoblja, predstaviti pjesnike i njihova djela, učenici će moći opisati duhovna i kulturološka stremljenja hrvatskog romantizma

Mirjana Šimunović-Ban, Helena de Karina, Mirela Caput, Ines Grgurina, Tina Grabar Jelenković

Načini učenja (što rade učenici):

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

-dijaloška metoda -istraživačka metoda -interaktivno predavanje -zorni pristup

Trajanje izvedbe:

2. školska sata

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnice, prof. De Canziani - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, nastavni listići, školski pribor, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti teškoća pri realizaciji, osim možda u pronalaženju adekvatnog termina i

provjere Samostalno kritički procijeniti vlastite i tuđe radove kao odgovore na zadatke dobivene unaprijed, ppt prezentacija, izrada plakata

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

10, 00 kn po učeniku

GLAGOLJICA I GLAGOLJAŠTVO (Posjet Izložbi glagoljice - Sveučilišna knjižnica Rijeka) 132


Ciklus (razred):

2. b

Voditelj aktivnosti:

Jasna Radoičić, prof. savjetnik

Cilj:

-

usustaviti znanja o hrvatskom glagoljaštvu, srdnjovjekovnoj književnosti i umjetnosti upoznati se s replikama najstarijih spomenika, pisanih tekstova

-

razvijati poštovanje prema nacionalnoj baštini

-

ostvarivati kolegijalan i suradnički odnos

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je utemeljen na potrebi učenika za iskustvenim učenjem te na načelu zavičajnosti, estetske interesima učenika i vrijednostima ŠK): funkcionalnosti te općim načelima zanimljivosti i unutarpredmetne/međupredmetne povezanosti. Na taj se način kod učenika razvija kulturni identitet i integritet uz istovremeno poštivanje različitosti i poštivanje nacionalnih vrijednosti.

Namjena:

učenici 2. b razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

Način realizacij e

Sudionici

samostalno obrazložiti obilježja razdoblja samostalno analizirati najvažnije glagoljske spomenike analizirati karakteristike jezika i pisma opisati duhovna i kulturološka stremljenja razdoblja

Jasna Radoičić, prof.

Načini učenja (što rade učenici):

-

slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

Metode poučavanja rade učitelji):

-

istraživačka metoda dijaloška metoda interaktivni pristup izrada zadataka

(što

133


Trajanje izvedbe:

2. školska sata

Potrebni resursi:

- ljudski: učenici, nastavnica, voditeljica Izložbe glagoljice Orietta Lubiana - materijalni: udžbenik, radni priručnik, bilježnica, školski pribor, tehnika, nastavni listići,

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne bi trebalo biti teškoća pri realizaciji. i

provjere

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

-

individualna analiza i provjera usvojenoga znanja, nastavni listići izrada unaprijed dobivenih zadataka, analiza i kritička prosudba izrađenih zadataka

-

ulaznica: 20, 00 kn po učeniku

KUĆA ŠENOA - ZAGREB, kulturno i povijesno središte

Ciklus (razred):

učenici 1. i 3. razreda

Voditelj aktivnosti:

Aktiv Hrvatskoga jezika i Aktiv Povijesti Jasna Radoičić,,Slavica Dundović, Helena de Karina, Mirjana Šimunović-Ban, Nataša Kuzmar Colnar, Ines Grgurina, Mirela Caput,

Cilj:

Spoznati vrijednost zbirke i knjižnice Kuće Šenoa kao spomenika kulture i povezati s pročitanim djelima A. Šenoe tvorca hrvatske čitateljske publike. Definrati znamenitosti Gornjega grada i povijest Zagreba. Povezati i istražiti ulogu i istinitost povijesnih činjenica u povijesnim romanima. Razviti interes za književnu i povijesnu baštinu. Integrirati sadržaje Hrvatskoga jezika i Povijesti te Građanskog odgoja. Cilj je temeljen na potrebi učenika za međupredmetnom povezivanju sadržaja, za iskustvenim učenjem, a na načelu estetske funkcionalnosti.

134


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će moći opisati kulturni i društveni život građana druge polovine 19. st., usporediti viđeno, interesima učenika i vrijednostima ŠK): osobne stvari, namještaj, knjige, časopise, rukopise sa znamenitim ljudima toga razdoblja; cijeniti kuću, zbirku i knjižnicu kao dio hrvatske kulturne baštine; povezati s povješću grada Zagreba kao glavnog kulturnog i administrativnog središta. U autohtonom ambijentu analizirati Šenoina djela/djelo. Na terenu prepoznati dijelove Zagreba koje autor opisuje i spominje u povijesnim romanima, usporediti sa suvremenim Zagrebom Namjena:

učenici 1. i 3. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će istražiti život i stvaralaštvo Augusta Šenoe, pregledati njegovu biblioteku i rukopise., kulturnu baštinu i ostavštinu. Moći će imenovati predstavnike povijesnog razdoblje, kulturnog, političkog i umjetničkog života Hrvatske druge polovice 19. st. Osvijestiti važnost časopisa Vijenac i A. Šenoe kao tvorca čitateljske publike. Analizirat će odlomke odabranih književnih djela: romana Zlatarovo zlato, učenici 1. razreda i pripovijetke Prijan Lovro, romana Seljačka buna, učenici 3. razreda.; usvojiti stvaralački životopis autora. Za rad bit će ocijenjeni iz lektire i usmenog izražavanja. Pripremit će se za prezentaciju i pisani rad inspiriran Šenoinim djelom i poviješću Zagreba. Moći će navesti temeljna povijesna obilježja razdoblja Zagreba kao kulturnog i administrativnog središta i istražiti važnost obitelji Šenoa. Analizirat će i uočiti razliku između povijesnih činjenica i umjetničke interpretacije u povijesnim romanima

Način realizacij e

Sudionici

Zainteresirani učenici 1. i 3. razreda i nastavnice Hrvatskoga jezika i Povijesti

Načini učenja (što rade Promatraju, istražuju, analiziraju odlomke književnih djela, slušaju, bilježe, povezuju s poznatim učenici): sadržajima Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju materijale s problemskim pitanjima i nastavnim sadržajima, koordiniraju rad učenika, potiču kreativno stvaralaštvo; surađuju u radu s voditeljicom zbirke Jednodnevna stručna ekskurzija, kraj studenoga ili početak prosinca 2016., za vrijeme trajanja Šenoinih dana (14. 11. – 13. 12.) Ljudski: voditeljica zbirke, učenici, nastavnici Materijalni: nastavni listići sa zadacima 135


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Usklađivanje termina, vremenske nepogode. i

provjere Samostalno kritički procijeniti, usporediti i vrednovati raznovrsna književna, odnosno s njima povezana likovna ostvarenja - razgovor, rasprava. Pisanje vezanog teksta tematski vezanog uz pogledano (putopis, feljton, biografija i sl.)

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

Izvanučioničku nastavu financiraju roditelji učenika (planirani troškovi od 130 do 160 kn).

POSJET ART-KINU “CROATIA” 1. razred, 2. razred, 3. razred i 4. razred Hrvatski jezik i izborna nastava: Hrvatski jezik u javnoj komunikaciji

Voditelj aktivnosti:

Aktiv HJ: Slavica Dundović, Jasna Radoičić, Nataša Kuzmar-Colnar, Helena de Karina,Mirjana Šimunović-Ban

Cilj:

Razvijati senzibilitet za neprofitno filmsko stvaralaštvo različitih nacionalnih i umjetničkih identiteta. Razvijati kritički odnos prema filmskoj umjetnosti i audiovizualnim medijima, odnosno filmskoj kulturi. POvezivanje i usporedba različitih oblika izražavanja (filmskog i književnog).

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je utemeljen na potrebi učenika za iskustvenim učenjem te na načelu zavičajnosti, estetske interesima učenika i vrijednostima ŠK): funkcionalnosti te općim načelima zanimljivosti i unutarpredmetne/međupredmetne povezanosti. Na taj se način kod učenika razvija kulturni identitet i integritet uz istovremeno poštivanje različitih kulturnih zajednica i vrijednosti. Namjena:

za učenike2.,3. i 4. razreda – razvijanje filmske kulture gledanjem suvremenog i baštinski vrijednog filma. Razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Očekivani ishodi/postignuća:

Samostalno kritički procijeniti i vrednovati raznovrsna filmska i medijska ostvarenja te usporediti književna djela i filmske adaptacije. Aktivirati prije stečeno znanje o filmu i povezati ga s novim. Samostalno odabire i posjećuje kino-predstave. Primjenjuje bonton u skladu sa situacijom i svrhom. Prosuđuje utjecaj medijske kulture na razvoj vlastitoga kulturnog identiteta, usvaja pozitivne

136


kulturne vrijednosti i obrasce. Razumijevanje i prihvaćanje kulturalnih razlika da bi se smanjili neravnopravnost i predrasude prema pripadnicima drugih kultura.

Način realizacij e

Sudionici

učenici1., 2., 3. i 4. razreda, nastavnici, stručno vodstvo Art-kina Croatia

Načini učenja (što rade slušaju, gledaju, govore, promišljaju, zamišljaju, analiziraju, povezuju, zaključuju, uspoređuju, učenici): surađuju, imenuju, definiraju, ponavljaju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-dijaloška metoda -istraživačka metoda -interaktivno predavanje -zorni pristup

Trajanje izvedbe:

2 sata u unaprijed dogovorenom terminu

Potrebni resursi:

-ljudski: stručno vodstvo, učenici, nastavnici -materijalni: bilježnica, školski pribor, opremljena kino-dvorana

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Organizacija posjeta s obzirom na ponuđeni termin. i

provjere Samostalno kritički procijeniti i vrednovati raznovrsna filmska i medijska ostvarenja - razgovor, rasprava. Pisanje vezanog teksta tematski vezanog uz pogledano.

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

program “Škola u kinu” besplatan je za učenike

POSJET HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU IVAN PL. ZAJC U RIJECI 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred

137


Voditelj aktivnosti:

Aktiv HJ: Slavica Dundović, Jasna Radoičić, Nataša Kuzmar-Colnar, Helena de Karina,Mirjana Šimunović-Ban

Cilj:

Razvijati kod učenika interes za kazalište, osvijestiti važnost kazališta, od njegove kulturno-povijesne do društveno-kritičke uloge, osobito u kontekstu Rijeke kao europske prijestolnice kuluture 2020. godine. Povezati nastavu lektire i književnosti s teatrom, odnosno scenskim ostvarenjima književnih djela.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je utemeljen na potrebi učenika za iskustvenim učenjem te na načelu zavičajnosti, estetske interesima učenika i vrijednostima ŠK): funkcionalnosti te općim načelima zanimljivosti i unutarpredmetne/međupredmetne povezanosti. Na taj se način kod učenika razvija kulturni identitet i integritet uz istovremeno poštivanje različitih kulturnih zajednica i vrijednosti. Namjena:

za učenike2. i 3. razreda – upoznati kazalište i promicati važnost uloge kazališta u kulturnom identitetu grada

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik objašnjava utjecaj kazališta na oblikovanje osobnog i gradskog identiteta. Aktivira prije stečeno znanje o kazalištu i dramskom rodu i povezuje ga s novim. Učenik prepoznaje i objašnjava međuodnos različitih društevno-povijesnih, kulturnih i umjetničkih konteksta i kazališta. Samostalno odabire i posjećuje kazališne događaje. Primjenjuje bonton u skladu sa situacijom i svrhom. Prosuđuje utjecaj kazališta na razvoj vlastitoga kulturnog identiteta, usvaja pozitivne kulturne vrijednosti i obrasce.

Način realizacij e

Sudionici

učenici1., 2., 3. i 4. razreda, nastavnici, stručno vodstvo HNK Ivana pl. Zajca

Načini učenja (što rade slušaju, gledaju, govore, promišljaju, povezuju, zaključuju, uspoređuju, surađuju, imenuju, učenici): definiraju, ponavljaju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-dijaloška metoda -istraživačka metoda -interaktivno predavanje -zorni pristup

Trajanje izvedbe:

2 sata prema programu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 138


Potrebni resursi:

-ljudski: stručno vodstvo, učenici, nastavnici -materijalni: čitanka, bilježnica, mobitel/fotoaparat, školski pribor

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Organizacija posjeta s obzirom na ponuđeni termin. i

provjere Samostalno kritički procijeniti i vrednovati raznovrsna kazališna ostvarenja - razgovor, rasprava. Pisanje vezanog teksta tematski vezanog uz pogledano.

Troškovnik:

Program je za učenike besplatan u okviru programa “(Za)voli kazalište”.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET MUZEJU MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA

Ciklus (razred):

3. i 4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Helena de Karina

Cilj:

Kroskurikularnim pristupom nastavnim sadržajima (hrvatski jezik i likovna umjetnost) povezati razdoblja u razvoju književnosti i likovne umjetnosti, usporediti poetike i duh razdoblja te predstavnike kako bi učenici dobili cjelovitu predodžbu određene stvaralačke epohe. Razvijati kritičko mišljenje, medijsku i čitalačku pismenost uspoređujući sličnosti dviju različitih formi izražavanja te analizirati i razuimjevati emotivno-psihološka stanja čovjeka kao motiva u obje umjetnosti.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je utemeljen na potrebi učenika za iskustvenim učenjem te na načelu zavičajnosti, estetske interesima učenika i vrijednostima ŠK): funkcionalnosti te općim načelima zanimljivosti i unutarpredmetne/međupredmetne povezanosti. Na taj se način kod učenika razvija kulturni identitet i integritet uz istovremeno poštivanje različitih kulturnih zajednica i vrijednosti. Namjena:

Za učenike 3. razreda i 4. razreda (izborni Hrvatski jezik u javnoj komunikaciji)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik objašnjava povezanost likovonsti i književnosti te njihov međusobni utjecaj na oblikovanje umjetničkih razdoblja, odnosno književnih i likovnih djela. Razvoj osobnog, ali i gradskog identiteta. 139


Aktiviranje prije stečenih znanja o umjetničkim razdobljima i povezivanje s novim. Učenik prepoznaje i objašnjava međuodnos različitih društevno-povijesnih, kulturnih i umjetničkih kretanja unutar književnoga djela. Razvijanje empatije kroz analizu emotivno-psiholoških stanja čovjeka kao motiva u likovnosti i književnosti. Samostalno odabire i posjećuje izložbe. Primjenjuje bonton u skladu sa situacijom i svrhom. Prosuđuje utjecaj odlazaka na izložbe na razvoj vlastitoga kulturnog identiteta, usvaja pozitivne kulturne vrijednosti i obrasce.

Način realizacij e

Sudionici

učenici 3. i 4. razreda, nastavnici, stručno vodstvo MMSU Rijeka

Načini učenja (što rade slušaju, gledaju, govore, promišljaju, povezuju, zaključuju, uspoređuju, surađuju, imenuju, učenici): definiraju, ponavljaju Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-dijaloška metoda -istraživačka metoda -interaktivno predavanje -zorni pristup

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

2 sata prema programu izložbi MMSU Rijeka -ljudski: stručno vodstvo, učenici, nastavnici -materijalni: čitanka, bilježnica, mobitel/fotoaparat, školski pribor

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Organizacija posjeta s obzirom na ponuđeni termin. i

provjere Samostalno kritički procijeniti, usporediti i vrednovati raznovrsna književna, odnosno s njima povezana likovna ostvarenja - razgovor, rasprava. Pisanje vezanog teksta tematski vezanog uz pogledano. Ulaz je za učenike besplatan.

140


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

BAROKNA HRVATSKA - DVODNEVNA STRUČNA EKSKURZIJA

Ciklus (razred):

Drugi razred

Voditelj aktivnosti:

Mirjana Šimunović-Ban , Nataša Kuzmar Colnar

Cilj:

Doživjeti značajne spomenike hrvatske kulturne baštine

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će prikupljati informacije o značajnim osobama iz hrvatske povijesti i kulture, vrednovati interesima učenika i vrijednostima ŠK): njihov doprinos vremenu u kojem su živjeli, istražiti kako su utjecali na hrvatsku književnosti i nacionalnu svijest, naučiti prepoznavati barokna umjetnička djela i moći navesti barokna obilježja likovnih djela, a o viđenom i naučenom izradit će prezentacije, fotoalbume ili plakate i svoja saznanja i doživljaje podijeliti s kolegama iz svog ili drugih razreda na nastavi povijesti i hrvatskog jezika Namjena:

Zainteresiranim učenicima drugog razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će prikupiti informacije o povijesti Trakošćana, Donje Stubice, Čakovca, Varaždina i primijeniti ih u izradi svoje prezentacije o baroku u Hrvatskoj i o ozaljskom književnom krugu. Učenici će iz viđenog izdvojiti primjere barokne umjetnosti i protumačiti obilježja baroka Kritički će vrednovati odnos našeg društva i pojedinaca prema kulturnoj baštini Moći će navesti koji su od viđenih spomenika pod zaštitom UNESCO-a i imenovati institucije koje u njima djeluju ili se o njima skrbe Učenici će poštovati pravila pristojnog ponašanja i ophođenja u odnosu prema svim sudionicima izvanučioničke nastave i međusobno surađivati pri rješavanju zadataka i pripremi prezentacija ili plakata.

Način realizacij e

Sudionici

Zainteresirani učenici drugog razreda, Mirjana Šimunović-Ban, Nataša Kuzmar Colnar i nastavnice povijesti Mirela Caput i Ines Grgurina

Načini učenja (što rade Aktivno slušaju, bilježe, snimaju, fotografiraju, međusobno surađuju, rješavanju zadatke i učenici): organiziraju svoje bilješke 141


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Pripremaju listiće sa zadacima, objašnjavaju učenicima što moraju činiti, pomažu u rješavanju zadataka ako je potrebno, prate ponašanje učenika Dvodnevna stručna ekskurzija

Potrebni resursi:

lokalni vodič u Varaždinu, stručno vodstvo u Trakošćanu i Muzeju Međimurja u Čakovcu

Moguće teškoće:

Povećanje cijene zbog odustajanja prijavljenih ili malog broja prijavljenih, vremenske neprilike

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Nastup učenika u razredu na satu povijesti i hrvatskog jezika, vrednovanje prezentacije

Troškovnik:

prema pristiglim ponudama cca 900 kn za prijevoz autobusom, vodiča, noćenje s doručkom i večerom, stručno vodstvo u muzejima i ulaznice za muzeje - snose roditelji

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

GLOBE U ZAJCU

Ciklus (razred):

2.a, 2. b, 2. c i 2.e razred

Voditelj aktivnosti:

Jasminka Batagelj, prof., Jasna Radoičić, prof., Mirjana Šimunović Ban, prof., Davor Štifanić, prof.

Cilj:

Razvijati kreativne sposobnosti učenika i sigurnost u javnom nastupu; upoznati prostor kazališta

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Upoznati najpoznatije drame Williama Shakespearea, dramatizirati predloške, upoznati prostor i interesima učenika i vrijednostima ŠK): način funkcioniranja kazališta, kroz integriranu nastavu s hrvatskim jezikom usporediti renesansno i suvremeno kazalište te nazivlje u hrvatskom i engleskom jeziku; razvijati spoznaju o važnosti kazališta u kulturnom životu grada i razvijati interes za posjet kazališnim predstavama. Namjena:

učenici 2. b i 2. c razreda

142


Očekivani ishodi/postignuća: Način realizacij e

Učenici će na pozornici kazališta predstaviti (odglumiti) skeč koje su sami osmislili dramatizirjući izabrane ulomke iz Shakespearea

Sudionici

Učenici 2.a, 2. b, 2. c i 2.e razreda, nastavnici engleskog jezika i hrvatskog jezika, stručni vodič iz kazališta

Načini učenja (što rade čitaju, govore, slušaju, dramatiziraju, razgovaraju, glume učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

osmišljavaju zadatak, pronalaze materijale, zadaju zadatak, usmjeravaju i prate napredak, daju savjete listopad 2017.

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici materijalni: preslike, tehnika

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Usklađivanje termina posjeta kazalištu i satnice. i

provjere Nastavnici će pratiti rad učenika kroz cijelo vrijeme pripreme za posjet kazalištu i nastup u njemu. Učenici svakog razreda bit će publika drugom razredu i kroz razgovor procijenit/vrednovatii nastup. Nastavnici će u e-dnevniku poprati postignuća učenika. Kroz razgovor u razredu učenici će svoj rad samovrednovati.

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti:

Provedba nastave ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

KRČKI GLAGOLJAŠKI SPOMENICI 1.c i 1.d ( i zainteresirani učenici ostalih prvih razreda) Slavica Dundović, prof.savjetnik, Jasna Radoičić, prof.savjetnik i Dajana Rosatti, prof. 143


Cilj:

Osvijestiti značaj glagoljice kao dijela kulturne baštine, spoznati značaj opismenjavanja i razvoja pismenosti, upoznati najznačajnije spomenike glagoljaške pismenosti, razvijati vještine slušanja, promatranja, prikupljanja informacija iz različitih izvora

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici na terenu prikupljaju podatke, informacije iz drugih izvora, povezuju sa znanjem iz povijesti interesima učenika i vrijednostima ŠK): jezika, povijesti i likovne umjetnosti

Namjena:

Svim učenicima navedenih razrednih odjeljenja

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će znati navesti središta glagoljaške pismenosti na Krku, navesti naslove i pisma prvih epigrafskih i pisanih glagoljaških spomenika, protumačiti značenje inkunabula, shvatiti značaj glagoljice u hrvatskoj kulturi. Učenici će prema zadanim smjernicama i prikupljenim podacima pripremiti prezentacije ili napisati putopis te će biti ocijenjeni iz usmenog ili pisanog izražavanja. Ućenici će znati navesti i prepoznati relevantne spomenike iz antičkog nalazišta Mirine, bolje se upoznati s najznačajnijim glagoljaškim spomenikom naše kulturne baštine - Baščanskom pločom, procijeniti i uočiti značaj ostalih glagoljaških natpisa u gradu Krku, Omišlju, Portu i Glavotoku. Moći će povezati svoja znanja i prosuditi zašto se uporaba glagoljice najduže očuvala na Otoku Krku , Hrvatskom primorju i Istri

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, nastavnici, stručno vodstvo

Načini učenja (što rade Slušaju, promatraju, fotografiraju, istražuju, zapisuju, prikupljaju podatke učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode učenike, podsjećaju ih na zadatke, potiču ih na istraživanje, održavaju red i disciplinu, koordiniraju učenike, stručne vodiče agencije i izložbenih prostora Jednodnevna terenska nastava u svibnju Ljudski: učenici, nastavnici, stručno vodstvo Materijalni: mobilni telefoni s kamerama, bilježnice, katalozi spomenika, fotoaparati

Moguće teškoće:

Loše vrijeme, povećanje troškova zbog eventualnog smanjenja broja učenika u odnosu na planirani broj 144


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Učenici će na satovima HJ i Likovne umjetnosti grupno prezentirati i komentirati svoje ppt prezentacije i čitati putopise, što će biti vrednovano ( samovrednovano) i upisano u element usmenog ili pisanog izražavanja

Troškovnik:

Učenici sami snose troškove prijevoza i ulaznica (cca 150 kn)

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

ZAGREB - NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA, KAZALIŠNA PREDSTAVA I TEHNIČKI MUZEJ

Ciklus (razred):

Zainteresirani učenici 2.,3. i prvenstveno 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Slavica Dundović, prof. savjetnik , Anita Grgurić, prof.mentor, Nataša Kuzmar Colnar,prof., Sandra Vidović

Cilj:

Razvijati kod učenika interes za kazalište, proširiti spoznaje iz obveznih sadržaja hrvatskoga jezika te građanskog odgoja. Upoznati ih s institucijom i radom Nacionalne i sveučilišne knjižnice, snalaženjem u njoj i mogućnostima korištenja za dobivanje željenih informacija, upoznavanje s postavom i eksponatima Tehničkoga muzeja

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je utemeljen na potrebi učenika za iskustvenim učenjem te na načelu estetske funkcionalnosti te interesima učenika i vrijednostima ŠK): općim načelima zanimljivosti i međupredmetne povezanosti.

Namjena:

Zainteresirani učenici 2., 3. i prvenstveno 4. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će moći aktivirati i povezati ranije stečeno znanje o kazalištu, knjižnici i muzeju i povezati ga s novim. Osvijestiti ulogu i značaj NSB-a kao jedne od temeljnih kulturnih i znanastvenih ustanova u Hrvatskoj. Primjena bontona i ponašanja u skladu sa situacijom i okolinom.

Sudionici

Učenici, nastavnici, stručno vodstvo NSB-a i Tehničkog muzeja 145


Način realizacij e

Načini učenja (što rade Slušaju, gledaju, govore, promišljaju, povezuju, surađuju, zaključuju učenici): Trajanje izvedbe:

Jedan dan u mjesecu ožujku

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici, stručno vodstvo Materijalni: mobilni telefon, bilježnica, fotoaparat

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Organizirani posjet s obzirom na ponuđeni termin i

provjere Samostalno kritički procijeniti i vrednovati kazališnu predstavu te napisati prikaz koji će se vrednovati i ocijeniti u elementu pisanog izražavanja. Učeničke prezentacije vezane uz rad NSB-a i eksponata u Tehničkom muzeju valorizirati u domeni usmenog izražavanja

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti: Cilj:

Učenici sami snose troškove (cca 250 kn)

IZLET U TRST ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA U SLUŽBI TERENSKE NASTAVE ZA 3.A, 3.B, 3.C, 3.D I 3.E RAZRED PRVE RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U ŠK. GOD. 2017./18. Treći razredi gimnazije Davor Štifanić, prof., Ines Grgurina, prof., Melita Sciucca prof., Mirjana Šimunović-Ban, prof., Vedran Vedriš prof., Zlatka Miculinić Mance, prof. ● Istraživanje, savjetovanje, snalaženje u prostoru, objašnjavanje, koordiniranje, motiviranje, timski rad, kritičnost i samokritičnost, prezentiranje rezultata, preuzimanje odgovornosti, procjenjivanje kvalitete, pravilno pisano izražavanje na engleskom, te govorno na talijanskom i materinjem jeziku, logičko razmišljanje, primjena teorijskih znanja u praksi, očitavanje mjernih uređaja. ● Razvijanje svijesti o vrijednostima upoznavanja stranih država, razvijanje kolegijalnih odnosa i kulture putovanja, aktivna upotreba engleskog i talijanskog jezika u stvarnom okruženju i u svakodnevnim životnim situacijama. ● Upoznavanje s kulturno povijesnom baštinom grada Trsta. Aktivna upotreba talijanskog jezika u stvarnom okruženju i u svakodnevnim životnim situacijama. Snalaženje 146


razumijevanje izvornih govornika (uputa za smjer, ostale informacije), govorna produkcija (traženje informacija). Autora Joycea približiti učenicima proučavanjem dijela njegovog života kojeg je proveo u Hrvatskoj i Italiji obilazeći mjesta na kojima je Joyce boravio i radio. Upotreba engleskog i talijanskog jezika u stvarnim situacijama. Upoznavanje talijanske kulture kroz glazbu. Približiti učenicima znanost, posebno prirodne znanosti – matematiku, kemiju i geografiju, primijenjenu matematiku i tehnologiju općenito.

Potiče se aktivno istraživanje u stvarnom svijetu, razvija se suradnja među učenicima, promiče kultura slušanja i izražavanja te matematika i prirodne znanosti. Namjena:

Učenici trećih razreda

Očekivani ishodi/postignuća: Način realiza cije

Sudionici

Učenici, profesori, stručno vodstvo

Načini učenja (što rade učenici):

Polazak iz Rijeke u 7,30 sati preko Pasjaka – Kozine za Trst do Risiera di San Sabba. Rižarnu San Sabba – tvornicu za ljuštenje riže izgrađenu 1898. – poslije 8. rujna 1943. nacistički je okupator koristio kao logor, a potom je ona bila mjesto za razvrstavanje zatvorenika namijenjenih deportaciji u Njemacku i Poljsku, za skladište opljačkanih dobara i ubijanje talaca, partizana, političkih zatvorenika i Židova. Nastavite u centar Trsta. Razgled znamenitosti Trsta ( Canal Grande, crkva Sant'Antonio, Ponterosso, Palazzo Carciotti, trg Tommaseo, Piazza Unita', vijećnica, Palazzo Comunale, Palazzo Modelo, Palazzo Pitteri, Piazza Goldoni, Scala dei Giganti). Vrijeme za izradu zadataka iz engleskog jezika. Odlazak pred dvorac Miramare i šetnja uz predivni park dvorca. Izrada zadataka iz matematike i kemije.Vrijeme povratka dogovorite s vozačem i pratiteljem putovanja, oko 19.00 sati.

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Nastavnici pripremaju različite vježbe i materijale, pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice,

Trajanje izvedbe:

22. svibnja 2018.

Potrebni resursi:

potiču na konverzaciju, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

Učenici, profesori, stručno vodstvo 147


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Organizacija velikog broja učenika, vremenske nepogode i

provjere Učenici će upoznati i razgledati povijesne znamenitosti grada prema Programu, ispuniti će prethodno pripremljene listiće na engleskom i talijanskom jeziku i rješavati zadatke iz drugih predmeta. Osposobljavanje za kvalitetnu prezentaciju, korištenje plana grada, očitavanje mjernih instrumenata (izražavanje, nastup, korištenje multimedijskih alata)

Troškovnik:

Učenici sami snose troškove: 130-150 kn

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

ASSISI, PERUGIA, ROMA VIŠEDNEVNA STRUČNA EKSKURZIJA U FUNKCIJI TERENSKE NASTAVE IZ TALIJANSKOG JEZIKA

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici Škole koji uče talijanski kao 2. ili 3. strani jezik

Voditelj aktivnosti:

Danijela Mihić, prof. Melita Sciucca, prof.

Cilj:

Upoznati kulturno-povijesnu baštinu talijanskih regija Lazio i Umbria kroz posjete raznim povijesnim i geografskim lokalitetima s naglaskom na kulturno-povijesne spomenike grada Rima (Vatikan i muzeji, Bazilica Sv. Pavla, Colosseo, fontane, piazza Spagna, piazza Navona, Foro romano, Pantheon..) te gradića Assisi (Bazilika Sv. Franje) i Perugie (Piazza IV Novembre, Porta Etrusca e Medievale, Rocca paolina, fontane; Sveučilište za strance. Razvijati svijest o vrijednostima upoznavanja stranih država, primijeniti viđeno u nastavi geografije, povijesti i povijesti umjetnosti, aktivno koristiti talijanski jezik u stvarnom okruženju i u svakodnevnim životnim situacijama te u sklopu jezičnih radionica, razvijati jezične sposobnosti, motivirati učenike za učenje stranih jezika, razvijati kolegijalne odnose i kulturu putovanja.

148


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da kroz posjet stranoj zemlji čiji jezik uče (Italiji), upoznaju i 'na terenu' dožive kulturno-povijesnu baštinu te zemlje što im uvelike olakšava primjenu viđenoga u nastavi geografije, povijesti, povijesti umjetnosti i latinskog jezika te bolje razumijevanje nastavnih jedinica u kojima se obrađuje kultura i civilizacija Italije kao i lakše izražavanje na talijanskom jeziku. Terenskom nastavom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) jer učenici na terenu aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje slušanjem i čitanjem), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose i njeguju kulturu putovanja.

Namjena:

Svi zainteresirani učenici Škole koji uče talijanski kao 2. ili 3. strani jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst, pisati, odnosno koristiti sve 4 jezične vještine (kompetencije) te primijeniti naučeno kroz aktivnu upotrebu talijanskog jezika u različitim komunikacijskim situacijama; - prepoznati i imenovati određenu kulturno-povijesnu znamenitost te pružiti informacije o istoj izražavajući se pritom na talijanskom jeziku; - širiti znanja o baštini, kulturi, tradiciji, ali i svakodnevici u Italiji, usporediti iste s onima u vlastitoj zemlji; - orjentirati se u novom okruženju, koristiti plan grada i te uz pomoć istog snalaziti se u nepoznatom gradu pješice i uz uporabu javnog prijevoza.

Način realizacij e

Sudionici

Profesorice talijanskog jezika (Melita Sciucca, Danijela Mihić) i svi zainteresirani učenici Škole koji uče talijanski jezik kao II. ili III. strani jezik

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici slušaju, čitaju, pišu, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju, rješavaju zadatke (kviz, radni list), snalaze se u nepoznatom gradu.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici pripremaju različite vježbe i materijale, pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, potiču na konverzaciju, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

Trajanje izvedbe:

(što

03. - 07.travnja 2017. (proljetni praznici učenika)

149


Putovanje autobusom i obilazak planiranih kulturno-povijesnih spomenika uz stručno vodstvo. Smještaj prema dostavljenoj ponudi (obavezan polupansion)

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, mobitel, Internet

Moguće teškoće:

Način praćenja ishoda/postignuća:

Nedovoljan broj zainteresiranih učenika. Loše vrijeme tijekom putovanja. Kašnjenja uslijed radova ili zastoja u prometu ili uslijed nekih drugih neočekivanih okolnosti. Nepoštivanje dogovora od strane učenika (kašnjenje ili nedolazak učenika u dogovoreno vrijeme, i sl.) i

provjere

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Učenici će dobiti zadatke, odnosno radne listiće, a rezultate istih će po povratku izložiti na nastavi, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu nastavnog predmeta talijanski jezik. Roditelji učenika snose trošak prema ponudi agencije sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ovisno o broju prijavljenih učenika formirat će se i cijena prema ponudi po javnom pozivu odabrane turističke agencije. Predviđena cijena putovanja je min.2000 kn po učeniku.

POSJET TALIJANSKOJ SREDNJOJ ŠKOLI

Ciklus (razred):

Učenici 3.razreda koji uče talijanski jezik

Voditelj aktivnosti:

Melita Sciucca, Danijela Mihić, Nina Šepić

Cilj:

Razvijanje svijesti o koegzistenciji dviju kultura u istome gradu, odnosno o talijanskoj kulturi kao sastavnom dijelu života grada Rijeke. Razvijanje svijesti o toleranciji i prihvaćanju različitosti. Razvijanje jezičnih vještina (razumijevanje slušanjem), aktivna primjena talijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Uviđanje razlika između škole na talijanskom jeziku i škole na hrvatskom jeziku u istome gradu i kvartu. 150


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da upoznaju i da budu svjesni stoljetne multikulturalnosti, multietničnosti i višejezičnosti našega grada. Projektom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) jer učenici aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje pisanog teksta), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju postojeći vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose.

Namjena:

Učenici 3. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst i pisati; primijeniti jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama.

Način realizacij e

Sudionici

Profesori i učenici PRHG i talijanske srednje škole

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici gledaju, prepoznaju, ponavljaju, razgovaraju s profesorima, slušaju, čitaju, rješavaju zadatke i radne listiće, pišu, ispunjavaju, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici uvode i pojašnjavaju pojmove, činjenice, pripremaju različite vježbe i materijale, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina, kontaktiraju s profesorima Talijanske srednje škole, objašnjavaju, govore, razgovaraju s učenicima, vode učenike kroz zadatke.

(što

Trajanje izvedbe:

Listopad/studeni 2017. - sukladno dogovoru s Talijanskom srednjom školom

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost usklađivanja rasporeda obiju škola. i

provjere

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti zadatke, odnosno radne listiće, a rezultate istih će izložiti na nastavi i u školskoj knjižnici zainteresiranim učenicima škole, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu 151


Troškovnik:

Nema dodatnih troškova za učenike.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET KAZALIŠTU – TALIJANSKA DRAMA/OPERA

Ciklus (razred):

Učenici 2., 3. i 4. razreda koji uče talijanski jezik

Voditelj aktivnosti:

Melita Sciucca, Danijela Mihić, Nina Šepić

Cilj:

Razvijanje svijesti o koegzistenciji dviju kultura u istome gradu, odnosno o talijanskoj kulturi kao sastavnom dijelu života grada Rijeke. Razvijanje svijesti o toleranciji i prihvaćanju različitosti. Razvijanje jezičnih vještina (razumijevanje slušanjem), aktivna primjena talijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Gledanje predstave na talijanskom jeziku i/ili opere talijanskog kompozitora, sukladno repertoaru kazališta.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da upoznaju i da budu svjesni stoljetne multikulturalne različitosti, multietničnosti i višejezičnosti našega grada u kojem djeluju institucije na talijanskom jeziku. Projektom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) - učenici aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje pisanog teksta), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju postojeći vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose.

Namjena:

Učenici 2., 3. i 4. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst te pisati; primijeniti naučene jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama.

Sudionici

Profesori i učenici PRHG. 152


Način realizacij e

Načini učenja učenici):

(što rade

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

Učenici prate, gledaju, čitaju titlove, prepoznaju, ponavljaju, uvježbavaju, slušaju, čitaju, rješavaju zadatke i radne listiće, pišu, ispunjavaju, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju. Nastavnici pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, pripremaju različite vježbe i materijale, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina. Studeni 2017.

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici, glumci materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost usklađivanja školskog rasporeda i rasporeda kazališnih predstava. i

provjere

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti zadatke, odnosno radne listiće, a rezultate istih će izložiti na nastavi, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu Trošak cijene jedne učeničke kazališne ulaznice.

RAZGOVOR S NOVINARIMA DNEVNIKA LA VOCE DEL POPOLO I TALIJANSKE REDAKCIJE RADIO RIJEKE

Ciklus (razred):

Učenici 2. i 3. razreda koji uče talijanski jezik

Voditelj aktivnosti:

Melita Sciucca, Danijela Mihić, Nina Šepić

Cilj:

Razvijanje svijesti o koegzistenciji dviju kultura u istome gradu, odnosno o talijanskoj kulturi kao sastavnom dijelu života grada Rijeke. Razvijanje svijesti o toleranciji i prihvaćanju različitosti. Razvijanje jezičnih vještina (razumijevanje slušanjem), aktivna primjena talijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Razgovor s dvojezičnim novinarima o specifičnosti njihovog posla

153


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da upoznaju i da budu svjesni stoljetne multikulturalne različitosti, multietničnosti i višejezičnosti našega grada u kojem djeluju institucije na talijanskom jeziku. Projektom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) - učenici aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje pisanog teksta), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju postojeći vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose.

Namjena:

Učenici 2. i 3. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst te pisati; primijeniti naučene jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama.

Način realizacij e

Sudionici

Profesori i učenici PRHG, novinari La Voce del Popolo i talijanske redakcije Radio Rijeke

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici prate, gledaju, čitaju titlove, prepoznaju, ponavljaju, uvježbavaju, slušaju, čitaju, rješavaju zadatke i radne listiće, pišu, ispunjavaju, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, pripremaju različite vježbe i materijale, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

(što

Trajanje izvedbe:

proljeće 2018.

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici, novinari materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost usklađivanja školskog rasporeda i obveza novinara i

provjere

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti zadatke, odnosno radne listiće, pripremiti će pitanja za razgovor, a rezultate će izložiti na nastavi, što će biti vrednovano sukladno izvedbenom planu i programu 154


Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Nema troška, razgovor se obavlja u školi

DANI TALIJANSKE KULTURE

Ciklus (razred):

Učenici 2., 3. i 4. razreda koji uče talijanski jezik

Voditelj aktivnosti:

Melita Sciucca, Danijela Mihić, Nina Šepić

Cilj:

Kroz posjete izložbama i raznim manifestacijama razvijati svijest o koegzistenciji dviju kultura u istome gradu, odnosno o talijanskoj kulturi kao sastavnom dijelu života grada Rijeke, razvijati toleranciju, poticati prihvaćanje različitosti. Razvijati jezične vještine (razumijevanje slušanjem), aktivna primjena talijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Posjet manifestacijama sukladno repertoaru.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da upoznaju i da budu svjesni stoljetne multikulturalne različitosti, multietničnosti i višejezičnosti našega grada u kojem djeluju institucije na talijanskom jeziku, pod čijim se pokroviteljstvom organiziraju Dani talijanske kulture. Prilikom aktivnosti razvijaju se sve četiri jezične vještine (kompetencije) - učenici aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje pisanog teksta), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju postojeći vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose.

Namjena:

Učenici 2., 3. i 4. razreda koji uče talijanski jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: uvježbavati sve 4 jezične kompetencije - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst te pisati; primijeniti naučene jezične strukture (gramatičke i leksičke) tj. upotrebljavati talijanski jezik u različitim komunikacijskim situacijama. 155


Način realizacij e

Sudionici

Profesori i učenici PRHG.

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici prate, gledaju, čitaju titlove, prepoznaju, ponavljaju, uvježbavaju, slušaju, čitaju, rješavaju zadatke i radne listiće, pišu, ispunjavaju, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju.

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, pripremaju različite vježbe i materijale, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

(što

Trajanje izvedbe:

Školska godina 2017./2018.

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici, materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće:

Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost usklađivanja školskog rasporeda i rasporeda kazališnih predstava.

i

provjere

Troškovnik:

Način praćenja: Učenici će prije provedbe projekta dobiti upute i/ili zadatke, ovisno o složenosti zadataka/zahtjevnosti manifestacije, rezultati će istih će biti izložiti na nastavi, odnosno vrednovani sukladno izvedbenom planu i programu za predmet Talijanski jezik. Nema dodatnih troškova za učenike.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

RAZMJENA UČENIKA - ESTE (PADOVA)

Ciklus (razred):

Učenici 2., 3., 4., razreda koji uče talijanski kao drugi strani jezik

Voditelj aktivnosti:

Jane Sclaunich, prof. Melita Sciucca, prof.

156


Cilj:

Upoznati kulturno-povijesnu baštinu talijanskih regija FVG i Veneto kroz posjete raznim povijesnim i geografskim lokalitetima. Učenici naše gimnazije otputovati će u gradić ESTE (Padova) s kojim Grad Rijeka, Prhg i Srednja talijanska škola već godinama surađuje. Posjet naših učenika i učenika Srednje Talijanske škole, te Zajednice Talijana u Rijeci, organiziran je povodom projekta Uniti nella diversità (Zajedno u različitosti) u kojem sudjeluju još učenici iz Mađarske, Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Za vrijeme Riječkog Karnevala učenici iz Este posjetiti će Rijeku i prisustvovati povorci na Korzu, te će ih naši učenici ugostiti. Učenici će razvijati svijest o vrijednostima upoznavanja stranih država, primijeniti viđeno u nastavi geografije, povijesti i povijesti umjetnosti, aktivno koristiti talijanski jezik u stvarnom okruženju i u svakodnevnim životnim situacijama te u sklopu jezičnih radionica, razvijati jezične sposobnosti, motivirati učenike za učenje stranih jezika, razvijati kolegijalne odnose i kulturu putovanja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da kroz posjet stranoj zemlji čiji jezik uče (Italiji), upoznaju i 'na terenu' dožive kulturno-povijesnu baštinu te zemlje što im uvelike olakšava primjenu viđenoga u nastavi geografije, povijesti, povijesti umjetnosti i latinskog jezika te bolje razumijevanje nastavnih jedinica u kojima se obrađuje kultura i civilizacija Italije kao i lakše izražavanje na talijanskom jeziku. Razmjenom nastavom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) jer učenici na terenu aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje slušanjem i čitanjem), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose i njeguju kulturu putovanja.

Namjena:

Učenici 2., 3., 4., razreda koji uče talijanski kao drugi strani jezik

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst, pisati, odnosno koristiti sve 4 jezične vještine (kompetencije) te primijeniti naučeno kroz aktivnu upotrebu talijanskog jezika u različitim komunikacijskim situacijama; - prepoznati i imenovati određenu kulturno-povijesnu znamenitost te pružiti informacije o istoj izražavajući se pritom na talijanskom jeziku; - širiti znanja o baštini, kulturi, tradiciji, ali i svakodnevici u Italiji, usporediti iste s onima u vlastitoj zemlji; 157


- orjentirati se u novom okruženju, koristiti plan grada i te uz pomoć istog snalaziti se u nepoznatom gradu pješice i uz uporabu javnog prijevoza. -upoznati vršnjake iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Mađarske, s njima komunicirati na talijanskom i engleskom jeziku, upoznati njihove kulture Način realizacij e

Sudionici

Ravnateljica Jane Sclaunich i profesorica talijanskog jezika Melita Sciucca i nekoliko učenika 2., 3. i 4. razreda

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici slušaju, čitaju, pišu, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju, rješavaju zadatke (kviz, radni list), snalaze se u nepoznatom gradu, ipoznavaju vršnjake iz drugih država i one iz talijanske manjine u Rijeci

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici pripremaju različite vježbe i materijale, pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, potiču na konverzaciju, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

Trajanje izvedbe:

(što

od 29.rujna do 1.listopada 2017 Putovanje autobusom, zajedno s učenicima i profesorima srednje talijanske škole i članovima Zajednice Talijana, sudjelovanje projektu Zajedno smo različiti Grada Este Smještaj u obiteljima

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici, materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće:

Način praćenja ishoda/postignuća:

Troškovnik:

Nema

i

provjere S učenicima će se analizirati gostoprimstvo, boravak, sudjelovanje na radionicama i projektima Uniti nella diversità (Zajedno u različitosti), i pripremit će se PP prezentacija za Nastavničko vijeće i za druge učenike škole. Takvom vrstom projekta učenike se potiče na razvijanje socijalnih vještina, prilagođavanje drugima, na predstavljanje vlastite kulture i na poštivanje tuđe.. Nema dodatnih troškova za učenike. 158


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

RAZMJENA UČENIKA - IRSINA (MATERA)-EUROPSKI GRAD KULTURE 2019.

Ciklus (razred):

Učenici 1., 2., 3., 4., razreda koji uče talijanski kao drugi strani jezik

Voditelj aktivnosti:

Jane Sclaunich, prof. Melita Sciucca, prof., Ines Grgurina, prof.

Cilj:

Upoznati kulturno-povijesnu baštinu talijanskih regija kroz posjete raznim povijesnim i geografskim lokalitetima. Učenici naše gimnazije otputovati će, za vrijeme zimskih praznika, u gradić Irsina (Matera-Europski grad kulture za 2019.g.) s kojim nas je povezao prof. Nenad Labus iz Filozofskog fakulteta jer je pronađena veza između dva grada, u povijesnom liku grofa Lavala Nugenta, posljednjeg vlasnika Trsatske gradine, koji je dio života proveo u Irsini, gdje se nalazi i muzej njemu posvećen. Posjet učenika Irsine Rijeci predviđen je u svibnju 2018. Učenici će razvijati svijest o vrijednostima upoznavanja stranih država, primijeniti viđeno u nastavi geografije, povijesti i povijesti umjetnosti, aktivno koristiti talijanski jezik u stvarnom okruženju i u svakodnevnim životnim situacijama te u sklopu jezičnih radionica, razvijati jezične sposobnosti, motivirati učenike za učenje stranih jezika, razvijati kolegijalne odnose i kulturu putovanja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

Učenicima se omogućuje da kroz posjet stranoj zemlji čiji jezik uče (Italiji), upoznaju i 'na terenu' dožive kulturno-povijesnu baštinu te zemlje što im uvelike olakšava primjenu viđenoga u nastavi geografije, povijesti, povijesti umjetnosti te bolje razumijevanje nastavnih jedinica u kojima se obrađuje kultura i civilizacija Italije kao i lakše izražavanje na talijanskom jeziku. Razmjenom nastavom se istovremeno uvježbavaju, razvijaju i usavršavaju gotovo sve jezične vještine (kompetencije) jer učenici na terenu aktivno koriste talijanski jezik kroz govornu i pisanu produkciju, interakciju, slušanje i čitanje (razumijevanje slušanjem i čitanjem), učenici također uvježbavaju jezične strukture (utvrđuju gramatiku te proširuju vokabular). Isto tako na ovaj način učenici postaju sve više motivirani za učenje jezika te kroz zajedničko druženje razvijaju kolegijalne odnose i njeguju kulturu putovanja.

Namjena:

Učenici 2., 3., 4., razreda koji uče talijanski kao drugi strani jezik 159


Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: - govoriti na talijanskom jeziku, aktivno slušati, razumjeti čitani tekst, pisati, odnosno koristiti sve 4 jezične vještine (kompetencije) te primijeniti naučeno kroz aktivnu upotrebu talijanskog jezika u različitim komunikacijskim situacijama; - prepoznati i imenovati određenu kulturno-povijesnu znamenitost te pružiti informacije o istoj izražavajući se pritom na talijanskom jeziku; - širiti znanja o baštini, kulturi, tradiciji, ali i svakodnevici u Italiji, usporediti iste s onima u vlastitoj zemlji; - orjentirati se u novom okruženju, koristiti plan grada i te uz pomoć istog snalaziti se u nepoznatom gradu pješice i uz uporabu javnog prijevoza. -upoznati vršnjake iz Italije

Način realizacij e

Sudionici

Ravnateljica Jane Sclaunich i profesorica talijanskog jezika Melita Sciucca i nekoliko učenika 1., 2., 3. i 4. razreda koji učetalijanski jezik kao drugi strani jezik

Načini učenja (što rade učenici):

Učenici slušaju, čitaju, pišu, govore, povezuju, razvrstavaju, zaključuju, surađuju, rješavaju zadatke (kviz, radni list), snalaze se u nepoznatom gradu, ipoznavaju vršnjake iz drugih država i one iz talijanske manjine u Rijeci

Metode poučavanja rade učitelji):

Nastavnici pripremaju različite vježbe i materijale, pojašnjavaju pojmove, pojave, činjenice, potiču na konverzaciju, vode i usmjeravaju učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju vještina.

Trajanje izvedbe:

(što

siječanj, zadnji tjedan zimskih praznika (naši učenici gostuju) i druga polovica svibnja 2018. (talijanski učenici posjećuju Rijeku) Putovanje autobusom ili avionom Smještaj u obiteljima

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici, materijalni: papir, nastavni listići, preslike, slike, kemijska, PP prezentacije

Moguće teškoće:

Preveliki trošak, prirodne nepogode, nemogućnost učenika iz Irsine za gostovanjem 160


Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere S učenicima će se analizirati gostoprimstvo, boravak, sudjelovanje na radionicama i projektima i pripremit će se PP prezentacija za Nastavničko vijeće i za druge učenike škole. Takvom vrstom projekta učenike se potiče na razvijanje socijalnih vještina, prilagođavanje drugima, na predstavljanje vlastite kulture i na poštivanje tuđe..

Troškovnik:

Troškovi prijevoza vlakom ili avionom oko 1500 kn snose učenici

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

BUSKERS IN OUR TOWN

Ciklus (razred):

4. a

Voditelj aktivnosti:

Jasminka Batagelj, prof.

Cilj:

Istražiti o životu uličnih zabavljača u Rijeci, prezentirati

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će proširiti temu obrađenu na satu: pripremiti pitanja, razgovarati s uličnim zabavljačima, interesima učenika i vrijednostima ŠK): raspravljati o društvenom (ne)prihvaćanju i položaju ljudi koji se time bave te o njihovom mjestu u kulturnom životu grada, prezentirati svoja saznanja.

Namjena:

Učenicima 4. a razreda, ostalim učenicima (kroz prezentaciju izloženu u učionici)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će upotrijebiti stečene komunikacijske i prezentacijske vještine.

Sudionici

Učenici 4. a razreda, nastavnica, riječki ulični zabavljači 161


Način realizacij e

Načini učenja (što rade Pisati (osmisliti pitanja, bilježiti odgovore), govoriti, slušati, razgovarati, raspravljati, prezentirati učenici): Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe:

(što

Osmisliti zadatak, pratiti rad učenika, usmjeravati ih i pomagati im u pripremi istraživanja, pratiti i usmjeravati učenike u iznošenju rezultata i raspravi te pripremi prezentacije

2 sata u rujnu/ listopadu 2017.

Potrebni resursi:

Udžbenik, radni listići, materijal za izradu postera

Moguće teškoće:

Pronalaženje uličnih zabavljača koji su voljni razgovarati

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Nastavnica će pratiti rad učenika tijekom pripreme i realizacije te vrednovati konačne uradke i prezentacije grupa, nakon što grupe međusobno vrednuju svoje uradke i prezentacije.

Troškovnik:

Nema dodatnih troškova

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

INDUSTRIAL HERITAGE AND HISTORY OF RIJEKA

Ciklus (razred):

2. i 3. razred

Voditelj aktivnosti:

Anita Jokić, prof., aktiv engleskog jezika

162


Cilj:

Usvojiti navike posjećivanja znamenitosti grada, razvijati ljubav prema gradu, povijesti grada, razvijati jezične kompetencije, razvijati vještine čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, potaknuti komunikaciju na stranom jeziku, razvijati interes za učenje engleskoga jezika te prezentirati naučeno ostalim učenicima

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Potiče se spoznaja o vlastitome gradu i kulturi, razvija se interes za upoznavanje vlastitoga grada kao interesima učenika i vrijednostima ŠK): i interes za učenje engleskoga jezika, obogaćuje

Namjena:

Učenici drugih i trećih razreda.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći prezentirati usvojena znanja o znamenitostima svoga grada na engleskom jeziku, usvojit će novi vokabular, proširiti znanja o povijesti grada (posebice Industrijskoj baštini) i steći iskustvo javnog nastupa

Način realizacij e

Sudionici

Učenici drugih i trećih razreda. Nastavnici engleskog jezika.

Načini učenja (što rade Učenici samostalno istražuju grad pomoću mape grada i uputa u kjižicama (4 skupine). U razredu učenici): formiraju grupe, iščitavaju upute koje iz vode od jedne do druge znamenitosti/zgrade ili mjesta važnog za povijest Rijeke, a na svakom 'stajalištu' izvršavaju po jedan zadatak. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale 2-3 školska sata Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: materijali sa zadacima.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Nakon završene povijesne šetnje učenici izrađuju prezentaciju koristeći fotografije koje su slikali tijekom šetnje i materijale iz knjižice. -

163


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

IMR TRANSLATED (IVAN MATETIĆ RONJGOV)

Ciklus (razred):

Svi učenici Škole koje zanima prevođenje

Voditelj aktivnosti:

Anita Jokić, prof. Suradnja sa: Darko Čargonja, prof., Ustanova Ivan Matetić

Cilj:

Približiti i olakšati prevođenje učenicima kroz rad na terenu na stvarnim materijalima. Očuvanje kulturne baštine, autohtonog folklora te oživljavanje starih narodnih običaja našega kraja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Vježbati prevođenje jezika struke (glazba) interesima učenika i vrijednostima ŠK): Upoznati život i djelovanje Ivana Matetića Ronjgova te upoznati rad Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

Namjena:

Svi učenici zainteresirani za prevođenje na engleski jezik (skupina 15-20 učenika).

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će usavršiti tehniku prevođenja, upoznati se sa izazovima rada na terenu.

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici.

Načini učenja (što rade Redoviti odlasci u Ustanovu: prikupljanje materijala.Podjela materijala i izrada prvog (grubog) učenici): prijevoda. Rad na poboljšanju prijevoda (nastavnik će mentorirati prevođenje, ukazivati na posebnosti prijevoda), izrada finalnog prijevoda, izrada prijedloga vođenog obilaska Ustanove Ivan Matetić Ronjgov po postajama (na engleskom jeziku). Učenici će izraditi materijale na engleskom jeziku (tekst vodiča, prezentacijskog letka).Prijevod web stranice. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Nastavnik pomaže učenicima pri selekciji materijala, izradi prvog prijevoda, korigira prijevod i predlaže poboljšanja, pregledava završni prijevod. Savjetuje i vodi učenika u radu i istraživanju. Tijekom godine, odlasci na teren, rad u Školi i samostalan rad.

164


Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: autentični materijali iz ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere

-

prijevodi i letci će se prezentirati na događanjima i koncertu Ustanove,

·

podijelit će se diplome o sudjelovanju u radu na prijevodu,

·

javno prikazivanje kratkog filma sa podnaslovima na engleskom jeziku

· letci, brošure i ostali materijali postaju dio turističke ponude Spomen-doma u svrhu samostalnog obilaska ·

web stranica je javno objavljena na internetu (engleska verzija)

· sudjelovanje u radu na prijevodima je izvrstan poticaj i pomoć za daljnje školovanje na engleskom jeziku ili u području anglistike -

poticajne ocjene u rubriku aktivnosti iz engleskog jezika izrada finalnog prijevoda izrada podnaslova za kratki biografski film (dodatna nastava informatike)

ispis i tiskanje brošura i letaka na engleskom jeziku (Ustanova) Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

-

PAR-DON, VIŠEDNEVNA ŠKOLSKA EKSKURZIJA U PARIZ I LONDON

Ciklus (razred):

Svi učenici Škole koji uče engleski jezik ili francuski jezik.

Voditelj aktivnosti:

Anita Jokić, prof., Aktiv engleskog jezika Irena Benčik, prof. Aktiv romanskih jezika Igor Pap prof. Aktiv prirodoslovlja 165


Cilj:

Upoznati kulturno-povijesnu baštinu grada Pariza i Francuske kroz posjete raznim povijesnim i geografskim lokalitetima s naglaskom na kulturno-povijesne spomenike grada Pariza (Eiffelov toranj, Slavoluk pobjede, katedrala Notre-Dame, bazilika Sacré Coeur...) te kulturno-obrazovne ustanove (Francuska Alijansa, galerije, muzeji...) i grada Londona (Westminister, Tower, Globe, Oxford Circus, Covent Garden,Shaftsbury Avenue, St. Paul’s Cathedral…) Razvijati svijest o vrijednostima upoznavanja stranih država, primjeniti viđeno u nastavi geografije, aktivno koristiti francuski i engleski jezik u svakodnevnim životnim situacijama te u sklopu jezičnih radionica, razvijati jezične sposobnosti, motivirati za učenje stranih jezika, razvijati kolegijalne odnose i kulturu putovanja.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Potiče se aktivno istraživanje u stvarnom svijetu, razvija se suradnja među učenicima, samostalnost, interesima učenika i vrijednostima ŠK): promiče kultura izražavanja.

Namjena:

Svi učenici Škole

Očekivani ishodi/postignuća:

Razvijat će se svijest o multikulturalnosti, suživotu i vrijednostima upoznavanja drugih civilizacija, običaja i načina života. Usavršiti znanje engleskog jezika u prirodnom i autentičnom okruženju, razvijati jezične sposobnosti te motivirati učenike na daljnje učenje stranih jezika.

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici Škole

Načini učenja (što rade Učenici se služe mapom gradova Pariza i Londona, slušaju i čitaju upute, samostalno se snalaze u učenici): prostoru, surađuju, prate predavanja, istražuju znamenitosti, rješavaju zadatke, bilježe i fotografiraju. Učenici će tijekom provedbe ekskurzije dobiti zadatke od kojih će neke prezentirati na terenu (predstavljajući kolegama znamenitosti, muzeje i lokalitete koje će posjetiti sljedeći dan), a neke nakon povratka u Školu na satovima razredne zajednice. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale, koordiniraju rad u skupinama, pripremaju učenike na snalaženje u Londonu, podzemnoj željeznici i sl. 6-7 dana tijekom proljetnih praznika

166


Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: mape gradova Pariza i Londona, materijali sa zadacima.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nedovoljan broj učenika, financijske poteškoće. i

provjere Učenici će prije polaska na stručnu ekskurziju dobiti zadatke, a na samom putovanju radne listiće, a rezultati istih će biti izloženi na nastavi putem plakata i prezentacija te vrednovani sukladno izvedbenom nastavnom planu i programu.

Troškovnik:

Roditelji snose trošak sukladno odabiru najpovoljnije ponude turističkih agencija sukladno Pravilniku o organizaciji školskih izleta i ekskurzija.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

MI CIUDAD /MA VILLE

Ciklus (razred):

2.a/b/e (izborni španjolski-integrirana nastava s talijanskim jezikom), učenici francuskog kao 3.stranog jezika

Voditelj aktivnosti:

Jelena Bogdanović,prof., Irena Benčik Povše, prof.

Cilj:

Usvojiti izraze za davanje i primanja uputa za snalaženje po gradu, usavršavati jezik

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je da učenici mogu na praktičan način primijeniti izraze za davanje i primanje uputa za snalaženje interesima učenika i vrijednostima ŠK): po gradu, tj. upotrijebiti spomenute izraze u svakodnevnim, realnim situacijama.

Namjena:

Izvanučionička nastava je namijenjena učenicima iz spomenutih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći primijeniti izraze za davanje uputa naučene na satovima španjolskog i francuskog jezika, razviti suradništvo i socijalne vještine, bonton i kulturu kretanja. 167


Način realizacij e

Sudionici

Profesorice i učenici navedenih razreda

Načini učenja (što rade Grupe od po troje učenika dobivaju upute na španjolskom ili francuskom jeziku, koje ih, ako se učenici): pomno prate i razumiju, vode do određenih gradova u centru Rijeke. Nakon toga učenici dolaze s rezultatom, prepoznatom građevinom i kratkim opisom mjesta. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Profesorice prethodno pripreme upute, provjeravaju da li su učenici razumijeli upute na kraju, da li su pronašli određena mjesta i točno ih opisali. Blok sat, proljeće 2018.

Potrebni resursi:

Papir i olovke

Moguće teškoće:

Moguće teškoće su loše vremenske prilike i nerazumijevanje uputa.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

Troškovnik:

provjere Profesorice provjeravaju da li su učenici razumijeli upute i da li učenici mogu samostalno primijenjivati naučene strukture u daljnjem radu i komunikacijskim situacijama. Nema troškova.

SCHÜLER- UND LEHRERAUSTAUSCH RIJEKA-GRAZ

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

(RAZMJENA UČENIKA RIJEKA-GRAZ) Projekt je namijenjen svim učenicima Škole koji uče njemački jezik (naglasak na 3. i 4. razrede) Dragana Franjić, prof.

Voditelj aktivnosti:

Irena Orlić Salaj, prof. mentor Igor Pap, prof. savjetnik

Cilj:

-

Razmjena učenika: odlazak učenika Prve riječke hrvatske gimnazije u Graz te smještaj kod obitelji domaćina u Grazu u trajanju od 5 do 7 dana 168


-

Odlazak na usavršavanje njemačkog jezika u školu domaćina (pohađanje nastave u gimnaziji u Grazu - Bundesoberstufenrealgymnasium) Upoznavanje Austrije kroz posjet okolnim gradovima i znamenitostima Austrije Posjet odgovarajućim priredbama i kulturnim događanjima Proširenje znanja i usavršavanje njemačkog jezika Stjecanje uvida u sličnosti i razlike među zemljama njemačkog govornog područja i Hrvatske (u području obrazovanja, školskog sustava, životnog stila, slobodnih aktivnosti i sl.) Poticanje i razvijanje socijalnih vještina i kolegijalnosti, prilagođavanje drugima.

Kod učenika je zamijećena želja za putovanjem u zemlje njemačkog govornog područja, kao i daljnja Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

suradnja s učenicima iz gimnazije u Grazu, koje su imali priliku upoznati kroz dva susreta (jednodnevni izlet u Graz 2015 god. te sudjelovanje učenika iz Graza u ljetnoj školi u Rijeci 2016. god.) Ovakva vrsta aktivnosti učenicima omogućuje stjecanje uvida u način života i običaje Austrijanaca te može poslužiti za usporedbu s našim načinom života i običajima. Projekt je namijenjen svim učenicima Škole koji uče njemački jezik (naglasak na 3. i 4. razrede)

Namjena:

Učenici će biti u stanju analizirati gostoprimstvo domaćina, njihov boravak u obitelji domaćina, sudjelovanje na nastavi u gimnaziji u Grazu. Učenici će steći uvid u sustav obrazovanja u Austriji te načinu rada, opremljenosti škole i sl. Učenici će moći: Očekivani ishodi/postignuća:

  

Način realizacije

nesmetano se koristiti njemačkim jezikom u svakodnevnoj komunikaciji što je i cilj tj. jedan od osnovnih ishoda učenja svakog stranog jezika širiti znanja o hrvatskoj baštini, kulturi, tradiciji i suvremenom životu steći uvid u sličnosti i razlike među zemljama u okruženju i Hrvatske

Sudionici

nastavnice njemačkog jezika, zainteresirani učenici svih razreda

Načini učenja (što rade učenici):

slušaju, govore, čitaju, pišu, imenuju, definiraju, opisuju, uvježbavaju, povezuju, zaključuju, surađuju

169


Metode poučavanja (što rade učitelji):

·

pojašnjava pojmove i pojave, potiče na konverzaciju

·

vodi i usmjerava učenike u snalaženju u novoj sredini i jezično-komunikacijskoj situaciji

Trajanje izvedbe:

zadnji tjedan u ožujku (26.-31.3.2018) ili prvi tjedan u travnju (3.-8.4.2018)

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i djelatnici Prve riječke hrvatske Bundesoberstufenrealgymnasium iz Graza, turistička agencija

Moguće teškoće:

Nedovoljan broj zainteresiranih učenika.

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

gimnazije

i

gimnazije

Učenici će obaviti samovrednovanje o novostečenim znanjima i vještinama, a nastavnica će brojčano i opisno popratiti napredak i zalaganje učenika te sve to zabilježiti u Imenik u skladu s Izvedbenim planom i programom. Troškovi prijevoza/ Troškovi ulaznica

Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (za izlete i terensku nastavu...)

5.2 PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET PREDAVANJIMA I RADIONICAMA U SKLOPU FESTIVALA ZNANOSTI

Ciklus (razred):

Svi učenici naše Škole

Voditelj aktivnosti:

Marina Lorber Božanić, prof. i Emica Pindurić, prof. kemije

Cilj:

Potaknuti interes učenika za prirodne znanosti. Pokazati učenicima važnosti prirodnih nauka o spoji svijeta oko sebe. Dio nastave kemije ako bude moguće izvesti kroz radionice Festivala.

170


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će izvan učionice upoznati zanimljive činjenice o prirodnim predmetima. U sklopu Festivala interesima učenika i vrijednostima ŠK): znanosti učenici mogu sudjelovati u radionicama i predavanjima i na taj način zainteresirati se za prirodne predmete. Namjena:

Učenicima zainteresiranim za teme ponuđene na Festivalu znanosti.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će dopuniti znanje iz kemije stečeno na redovnoj nastavi kroz radionice i programe festivala.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, nastavnice kemije

Načini učenja (što rade Sudjeluju na predavanjima ili radionicama prema programu Festivala znanosti. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Iz programa Festivala znanosti odabiru ono š- razvijati spoznaju o važnosti uloge kazališta u kulturnom životu gradato bi bilo zanimljivo učenicima i organiziraju posjet programima. 2-3 sata (ovisi o programu)

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnice

Moguće teškoće:

Usklađivanje programa Festivala znanosti sa satnicom učenika.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Učenici će po povratku prezentirati ono što su tijekom posjeta naučili.

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Provedba programa ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

POSJET KEMIJSKOM ODSJEKU PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKOG FAKULTETA U ZAGREBU

171


Ciklus (razred):

3. a,b,c,d,e

Voditelj aktivnosti:

Marina Lorber Božanić, prof.

Cilj:

Upoznavanje Odsjeka za kemiju PMF-a u Zagebu, njihovim praktikumima i organizacijom rada fakulteta

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će posjetit Odsjek za kemiju kako bi vidjeli način rada u kemijskim laboratorijima i interesima učenika i vrijednostima ŠK): organizaciju vježbi. U dogovoru s djelatnicima fakulteta učenici će izvesti jednostavnije vježbe.

Namjena:

Učenicima 3. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će: opisati izgled i dijelove kemijskog praktikuma navesti najvažniji laboratorijski pribor i uređaje

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, nastavnica kemije

Načini učenja (što rade Posjećuju Odsjek za kemiju, uz pratnju djelatnika fakulteta upoznaju kemijski praktikum i izvode učenici): laboratorijske vježbe. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Dogovara termin i organizira put u Zagreb. Jednodnevna terenska nastava tijekom travnja 2018. godine. Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: svi resursi su osigurani od Odsjeka za kemiju PMF-a

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se poteškoće. i

provjere Učenici će po povratku prezentirati ono što su tijekom posjeta naučili, te biti ocijenjeni motivirajućom ocjenom iz nastavnog predmeta.

172


Troškovnik:

Prijevoz do Zagreba, oko 150 kn.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET HIŠI EKSPERIMENTOV I ZOO U LJUBLJANI

Ciklus (razred):

1.a,b,e

Voditelj aktivnosti:

Vedran Vedriš, Radovan Pucić

Cilj:

Povezivanje teoretskih znanja iz STEM predmeta sa dobrim primjerima iz prakse.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Posjet Hiši eksperimentov poslužiti će učenicima da kroz pripremljene pokuse, koje ne mogu izvesti interesima učenika i vrijednostima ŠK): u školi zbog svoje složenosti, prošire svoje znanje iz STEM predmeta. Ovakav tip posjeta učenicima može povećati zainteresiranost za STEM predmete koji su u današnjem svijetu prijeko potrebni. Posjet ZOO-u u Ljubljani omogućiti će učenicima da u živo vide životinje o kojima uče na predmetu biologija. Namjena:

Učenicima prvih razreda opće gimnazije.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: dati primjer neke fizikalne pojave, napisati sažetak viđenih pokusa, objasniti fizikalnu pojavu, razlikovati vrste plinova

Način realizacij e

Sudionici

Učenici 1. razreda općeg smjera, nastavnici STEM predmeta

Načini učenja (što rade Izvode unaprijed pripremljene pokuse u Hiši ekperimentov prema uputama sa radnih listića i slučaju učenici): predavanje iz „Plinologije“. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Učitelji nadgledaju proces te po potrebi objašnjavaju pojedine pokuse. Jednodnevna terenska nastava 22.svibnja 2018. godine 173


Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: Svi resursi su osigurani od strane Hiše eksperimentov, materijali za zadacima koje pripremaju nastavnici

Moguće teškoće:

Moguća zauzetost termina u Hiši eksperimentov.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Učenici će po povratku predati ispunjene radne listiće te prezentirati ono što su tijekom posjeta naučili.

Troškovnik:

200 kn za prijevoz, 15 Eura za ulaznice u ZOO i Hišu eksperimentov

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

STANIČNA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA

Ciklus (razred):

Za učenike 1. razreda te učenike 3. i 4. razreda koji slušaju biologiju kao izborni predmet

Voditelj aktivnosti:

Ksenija Priselec, prof. savjetnik i Radovan Pucić, prof.

Cilj:

Upoznati učenike metodologijom istraživanja stanice i načinima rada u suvremenim laboratorijima

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Posjet laboratoriju stanične i molekularne biologije na biotehnološkom fakultetu u Rijeci omogućiti interesima učenika i vrijednostima ŠK): će učenicima da steknu praktična znanja iz metodologije istraživanja stanice te da upoznaju suvremene uređaje i aparate koji se nalaze u njihovim laboratorijima. Ovakav tip posjeta učenicima može povećati zainteresiranost za STEM predmete koji su u današnjem svijetu prijeko potrebni Namjena:

Svim zainteresiranim učenicima prvih razreda općeg smjera i učenicima koji su izabrali biologiju kao izborni predmet

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći · ·

Pokazati osnovne optičke i mehaničke dijelove mikroskopa te razjasniti njihove funkcije Opisati tijek nastanka slike u svjetlosnom mikroskopu 174


·

Naučiti/ponoviti postupak i pravila mikroskopiranja

·

Moći napraviti crtež mikroskopiranog preparata

·

Način realizacij e

Sudionici

Opisati metode : izolacija DNA i RNA, elektroforeza u agaroznom gelu, lančana reakcija polimerazom (PCR)

Učenici 1. razreda općeg smjera, učenici 3. i 4. razreda kojima je biologija izborni predmet, asistenti na odjela biotehnologije, nastavnici biologije

Načini učenja (što rade učenici):

·

Slušaju predavanje te izvode unaprijed pripremljene vježbe prema uputama sa radnih listića. ( 1. razredi )

Slušaju predavanje i prate izvođenje vježbi: izolacija DNA i RNA, elektroforeza u agaroznom gelu, lančana reakcija polimerazom ( 3. i 4. razredi) Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

Učitelj nadgledaju proces te po potrebi pomažu učenicima prilikom realizacije vježbi Posjet odjelu biotehnologije tijekom veljače 2018. godine Ljudski resursi : učenici, nastavnici Materijalni: Svi resursi osigurani od strane odjela biotehnologije, materijali sa zadacima koje pripremaju nastavnici

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Nemogućnost realizacije u terminima predviđenim kurikulumom zbog zauzetosti laboratorijskih prostora stanične i molekularne biologije i

provjere Učenici predaju radne listiće nakon završetka vježbi Nema dodatnih troškova budući da učenici posjeduju mjesečnu putnu kartu

175


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA „IVAN VUČETIĆ“ U ZAGREBU

Ciklus (razred):

3. i 4. razred ( IZBORNA BIOLOGIJA )

Voditelj aktivnosti:

Ksenija Priselec, prof. savjetnik , Radovan Pucić, prof.

Cilj:

Povezivanje teorijskih znanja iz forenzične biologije sa primjerima iz prakse

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Posjet centru omogućiti će učenicima da upoznaju jedinstvenu forenzičnu ustanovu u Republici interesima učenika i vrijednostima ŠK): Hrvatskoj koja obavlja kriminalističko – tehničke poslove i vještačenja te izravno sudjeluje u otkrivanju gotovo svih kaznenih djela i njihovih počinitelja na području Republike Hrvatske. Upoznati će se s radom forenzičara. Ovakav tip posjeta učenicima može povećati zainteresiranost za STEM predmete koji su u današnjem svijetu prijeko potrebni. Namjena:

Učenicima 3. i 4. razreda koji su izabrali biologiju kao izborni predmet

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći •

upoznati se s radom forenzičara

razumjeti kako se znanost koristi za rješavanje društvenih problema kao što je kriminal

objasnite kako se kazneno pravo uklapa u forenzičke znanosti

zaključiti da forenzičke znanosti primjenjuje znanja iz biologije i kemije

upoznati uporaba novih tehnologija koje pomaže u rješavanju zločina prezentirati ostalim učenicima rad centra

Način realizacij e

Sudionici

Učenici 3. i 4. razreda kojima je biologija izborni predmet, forenzičari centra, nastavnici biologije

Načini učenja (što rade Slušaju predavanje , prate prezentaciju u upoznaju se radom i laboratorijima učenici): daktiloskopiju i Službe za biološka i kontaktna vještačenja

Službe za

176


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Učitelj prate učenike i pripremaju radne listiće Jednodnevna terenska nastava tijekom svibnja

Potrebni resursi:

Ljudski resursi : učenici, nastavnici i forenzičari centra Materijalni: Svi resursi osigurani od strane centra za forenzična ispitivanja, materijali sa zadacima koje pripremaju nastavnici

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost realizacije u zacrtanim terminima predviđenim kurikulumom zbog zauzetosti laboratorijskih prostora i

provjere Rješavanje radnih listića tijekom boravka u centru te prezentacija naučenog nakon povratka

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Troškove prijevoza i troškove ulaznica snose roditelji učenika prema ponudama turističkih agencija, a u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (cca 150 kn )

POSJET IT POSLOVNOM KAMPUSU U VODNJANU

Ciklus (razred):

učenici drugih općih razreda koji su za izbornu nastavu odabrali informatiku ili robotiku (2.a,b,e)

Voditelj aktivnosti:

Tamara Široka, Sandra Vidović, Vedran Vedriš

Cilj:

Potaknuti interes učenika za prirodne znanosti, posebno IT područje.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će upoznati IT kampus gdje će poslušati predavanje o njihovom razvoju i radu, pogledati interesima učenika i vrijednostima ŠK): uvjete rada, poslove koje izvršavaju i možda se zainteresirati za informatičke studije. Poslušat će i predavanje o mobilnoj komunikaciji u oblaku.

177


Namjena:

Zainteresirani učenici drugih razreda općeg smjera koji slušaju informatiku i robotiku

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će: ● ● ● ●

Način realizacij e

Sudionici

opisati izgled IT kampusa saznati koje je potrebno obrazovanje za pojedinu vrstu posla zaposlenika opisati kakvi su uvjeti rada u svjetski priznatoj tvrtci opisati kako radi mobilna aplikacija u oblaku

učenici koji slušaju nastavu informatike i robotike, nastavnici, osoblje kampusa

Načini učenja (što rade Slušaju predavanje, prate prezentacije i upoznaju se radom i prostorima IT kampusa. Bilježe osnovne učenici): informacije o pojedinoj temi (rad u grupama). Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Organiziraju posjet i prate učenike 1 dan u razdoblju od ožujka do svibnja prema dogovoru s osobljem kampusa

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnici. Materijalni: Svi resursi su osigurani od strane IT kampusa

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se i

provjere Prezentacija pojedinih dijelova kampusa i izloženih tema

Troškovnik:

Trošak prijevoza ( prema ponudi prijevoznika , cca 150 kn) snose roditelji učenika

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

POSJET ASTRONOMSKOM CENTRU U RIJECI 1. i 2. razred

178


Voditelj aktivnosti:

Miljenko Makarun, Vedran Vedriš

Cilj:

-potaknuti interes učenika za astronomiju s obzirom da je ovo godina astronomije -upoznati učenike s promatranjem nebeskog svoda kroz teleskop

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je ovog posjeta potaknuti interes za prirodne znanosti jer je astronomija atraktivna za većinu interesima učenika i vrijednostima ŠK): učenika te ih upoznati sa elementarnim pojmovima o Sunčevom sustavu i metodama promatranja nebeskog svoda te uvid u daleki svemir. Namjena:

Omogućiti učenicima koji imaju interes za prirodne znanosti proširenje spoznajnog opsega i definiranja svoga mjesta u svemiru.

Očekivani ishodi/postignuća:

Samostalno zaključivanje, analizirati i povezivati podatke te shvatiti čovjekovo mjesto u svemiru

Način realizacij e

Sudionici

učenici 1. i 2. razreda i profesori

Načini učenja (što rade Prisustvovanje predavanjima, promatranje kroz teleskop i posjet planetariju učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Organizira termin posjeta, potiče učenike na povezivanje različitih područja fizike i kemije 2 sata

Potrebni resursi:

autobusne karte i troškovi ulaznica (troškove

Moguće teškoće:

nemogućnost promatranja nebeskog svoda zbog oblačnog vremena

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Na temelju usvojenih informacija i vještina izraditi seminarske radove ili prezentacije troškovi ulaza i autobusnih karata (troškove plaćaju roditelji)

179


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET INSTITUTU “RUĐER BOŠKOVIĆ” U ZAGREBU

Ciklus (razred):

4. a i b

Voditelj aktiva:

Miljenko Makarun i Vedran Vedriš

Cilj:

ukazati učenicima važnost prirodne grupe predmeta i spoznaju potrebe za temeljnim istraživanjima u fizici kao promotorima napretka znanosti i primjene tih rezultata

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Cilj je potaknuti učenke da na osnovu uvida u suvremena istraživanja i sami vide potrebu i važnost interesima učenika i vrijednostima ŠK): proučavanja prirodnih zakona i metoda istraživanja

Namjena:

Omogućiti učenicima koji imaju interes za prirodne znanosti proširenje spoznajnog opsega i uvid u važnost primjene tih istraživanja u svakodnevnom životu

Očekivani ishodi/postignuća:

Samostalno zaključivanje, analizirati i povezivati podatke i steći uvid u metode istraživanja i potaknuti ih da s više entuzijazma prihvate prirodne predmete

Način realizacij e

Sudionici

učenici 4. razreda i profesori

Načini učenja (što rade promatraju, analiziraju, diskutiraju, upoznaju se s načinom rada i analizom podataka kod temeljnih učenici): istraživanja Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

prije posjeta utvrđuju i ponavljaju određena poglavlja koja su vezana za pojedina istraživanja 1 dan

Potrebni resursi:

autobusna karta

Moguće teškoće:

moguć problem dobivanja termina posjeta

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere nakon posjeta učenicima dodijeliti teme seminara i korelaciju sa drugim prirodnim znanostima predvidjeti način upotrebe pojedinih istraživanja u svakidašnjem životu 180


Troškovnik:

250 kn (troškove plaćaju roditelji)

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET ODSJEKU ZA BIOTEHNOLOGIJU

Ciklus (razred):

Učenici 2. i 3. razreda koji su odabrali kemiju kao izborni predmet

Voditelj aktivnosti:

Emica Pandurić, prof. kemije

Cilj:

Upoznavanje odsjeka za biotehnologiju u Rijeci, njihovih praktikuma i organizaciju rada fakulteta.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici će posjetit Odsjek za biotehnologiju u Rijeci kako bi vidjeli način rada u kemijskim interesima učenika i vrijednostima ŠK): laboratorijima i organizaciju vježbi. U dogovoru s djelatnicima fakulteta učenici će izvesti jednostavnije vježbe. Namjena:

Učenicima izborne nastave kemije

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenik će: opisati izgled i dijelove kemijskog praktikuma navesti najvažniji laboratorijski pribor i uređaje Praćenje u sklopu izborne nastave kemije.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici, nastavnica kemije

Načini učenja (što rade Posjećuju Odsjek za biotehnologiju i uz pratnju djelatnika fakulteta upoznaju kemijski praktikum. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Dogovara termin posjeta i vode učenike. 2 sata u listopadu i 2 sata u travnju Ljudski: učenici, nastavnica, djelatnici fakulteta

181


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Usklađivanje termina posjete sa satnicom učenika. i

provjere Rješavanje radnog lista

Troškovnik:

Autobusna karta za 1. zonu

5.3 DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

IIZVANUČIONIČKA NASTAVA

UPOZNAJMO POVIJEST AUSTRO-UGARSKE, POSJET PEČUHU I BUDIMPEŠTI, STRUČNA EKSKURZIJA

Ciklus (razred):

zainteresirani učenici 2. i 3. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ines Grgurina i Mirela Caput, prof, razrednici navedenih razreda

Cilj:

upoznati se na terenu zajedničkom poviješću i kulturnom baštinom Hrvatsko- Ugarske Monarhije i Austro - Ugarske

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti istraživanje, ponavljanje i dopunu znanja vezanih uz povijest i kultrnu baštinu Hrvatsko _ interesima učenika i vrijednostima ŠK): Ugarske monarhije proučit zajedničku povijest i kulturnu baštinu zorno učenje na terenu Namjena:

izvanastavna aktivnost za zainteresirane učenike 2. i 3. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

učenici će moći sami, prije putovanja istražiti najvažnije događaje iz Hrvatsko Ugarske i AustroUgarske povijesti -

na putovanju će moći istražiti najmonumentalnije kulturne spomenike - na kraju putovanja moći će izložiti naučeno ostalim 182


Način realizacij e

Sudionici

zainteresirani učenici 2. i 3. razreda

Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-

na teren istražuju, uz pomoć radnih listića i ranije pripremljenog gradiva povijesnu i kulturnu baštinu Hrvatsko - Ugarske Monarhije i Austro - Ugarske

-koordiniraju organizaciju putovanja - pripremaju radne listiće - pomažu učenicima pri prezentaciji naučenog

Trajanje izvedbe:

tri dana u prosincu (dugi vikend)

Potrebni resursi:

troškove putovanja snose roditelji

Moguće teškoće:

nedovoljan broj zainteresiranih učenika

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere učenici će uz pomoć ranije pripremljenih radnih listića i naučenog na terenu prezentirati ostalim učenicima što su novo naučili i za to će biti ocijenjeni

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

roditelji snose troškove organizacije putovanja i smještaja ; cca 800 kn

POSJET IZLOŽBI O PRAPOVIJESTI I ANTICI NA RIJEČKOM PODRUČJU U POMORSKOM I POVIJESNOM MUZEJU HRVATSKOG PRIMORJA

Ciklus (razred):

Učenici 1.a i 1.c razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput

Cilj:

Upoznati se s prapovijesnom i antičkom baštinom zavičaja

183


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti ponavljanje i dopunu znanja vezanih uz prapovijest, povijest Grka, Ilira i Rimljana koje interesima učenika i vrijednostima ŠK): propisuje nastavni plan i program, te zorno učenje temeljem istraživanja spomeničke baštine povijesnih izvora pohranjenih u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti za učenike 1.a i 1.c razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -pogledati muzejski postav o najstarijoj povijesti zavičaja -saznati nepoznate im informacije o temi i proširiti svoje znanje -razgovarati s muzejskim kustosima -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz prapovijest, antičku povijest i povijest Rijeke -analizirati povijesne izvore -sudjelovati u radionici koju pripremaju djelatnice Pomorskog i povijesnog muzeja: Tamara Mataija i Andrea Samaržija -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema kulturnoj baštini

Način realizacij e

Sudionici

Učenici 1.a i 1.c razreda, kustosi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, nastavnica

Načini učenja (što rade -slušaju, razgovaraju i postavljaju pitanja učenici): -dogovaraju i realiziraju rad u grupama -rješavaju zadatke na radnim listovima -razgledavaju izložbu i muzej -sudjeluju u radionici -prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe:

(što

-organizira posjet učenika izložbi -priprema radne listove, pomaže učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiče učenike na istraživanje i vrednuje rad učenika Tri sata tijekom šk. god. 2017./2018. 184


Potrebni resursi:

-ljudski: učenici, nastavnica, kustosi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici će riješiti zadatke na radnim listovima za što će biti ocijenjeni.

Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja (za ulaznice - cca 15 kuna).

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET RIJEČKOJ SINAGOGI

Ciklus (razred):

Učenici 1.a i 1.c razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput

Cilj:

Upoznati se s židovskom kulturnom i vjerskom zajednicom

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti ponavljanje i širenje znanja vezanih uz povijest Židova i judaizam koje propisuje nastavni interesima učenika i vrijednostima ŠK): plan i program; informirati i upoznati se s pripadnicima manjinske židovske zajednice u zavičaju

Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti za učenike 1.a i 1.c razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -posjetiti sinagogu i razgovarati s članovima Židovske općine Rijeka -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz povijest Židova, judaizam te povijest Rijeke -analizirati simbole judaizma na primjeru riječke sinagoge (radni list) 185


-kritički vrednovati odnos pojedinaca i skupina prema kulturnim i vjerskim spomenicima Način realizacij e

Sudionici

Učenici 1.a i 1.c razreda, članovi Židovske općine Rijeka, nastavnica

Načini učenja (što rade -postavljaju pitanja i razgovaraju učenici): -dogovaraju i realiziraju rad u grupi -razgledavaju sinagogu -prikupljaju, analiziraju i sintetiziraju informacije -rješavaju zadatke na radnim listovima -prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

organizira posjet učenika sinagogi, priprema radne listove, pomaže učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiče učenike na istraživanje i vrednuje rad učenika 2 sata tijekom školske godine 2017./2018.

Potrebni resursi:

-ljudski: učenici, nastavnica, predstavnici Židovske općine Rijeka -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici će riješiti zadatke na radnim listovima za što će biti ocijenjeni.

Troškovnik:

Provedba aktivnosti ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred):

FLUMEN SANCTI VITI Učenici 2.c razreda

186


Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput

Cilj:

Upoznati se sa srednjovjekovnom baštinom zavičaja

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire sadržaje vezane uz europski srednji vijek koje propisuje interesima učenika i vrijednostima ŠK): nastavni plan i program te zorno uče proučavajući spomeničku baštinu Rijeke.

Namjena:

Terenska nastava za učenike 2.c razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz srednjovjekovnu povijest Rijeke -istraživati spomeničku baštinu i analizirati povijesne izvore -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema kulturnoj baštini

Način realizacij e

Sudionici

Učenici 2.c razreda, nastavnica

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad u grupi učenici): -rješavaju zadatke na radnim listovima -razgledavaju suvremenu Rijeku tragajući za spomenicima i analizirajući baštinu iz srednjega vijeka (posjećuju izložbu glagoljice, crkve u središtu grada, trgove, tragaju za spomenicima, natpisima i dr. -kreiraju i prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-organizira posjet učenika crkvi sv. Vida, crkvi sv. Jeronima te izložbi glagoljice postavljenoj u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci -pripremaju radne listove, pomažu učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiču učenike na rad, vrednuju rad učenika

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

Tri sata u drugom polugodištu šk. god. 2017./2018. -ljudski: učenici, kustosi stalnog postava izložbe glagoljice postavljene u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci, nastavnica -materijalni: radni listovi 187


Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici kreiraju i predstavljaju digitalnu prezentaciju za što će biti ocijenjeni.

Troškovnik:

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

Sufinanciranje roditelja (za ulaznice - cca 20 kuna)

POSJET ZNAČAJNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA U RIJECI: CRKVAMA SV. JERONIMA, UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, SV. VIDA, TRSATSKOM SVETIŠTU, CRKVI SV. NIKOLE, RIJEČKOJ SINAGOGI I RIJEČKOJ DŽAMIJI

Ciklus (razred):

Učenici drugih razreda

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić, Miroslav Radić, Dajana Rosatti/Jelena Bellolan, Mirela Caput, Ines Grgurina

Cilj:

Upoznati se s važnim kulturnim i vjerskim objektima te vjerskim zajednicama u Rijeci

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Ponoviti i proširiti znanja vezana uz razvoj Rijeke i važnost sakralnih katoličkih i pravoslavnih objekata interesima učenika i vrijednostima ŠK): i vjerskih zajednica u Rijeci, omogućiti ponavljanje i širenje znanja vezanih uz povijest Židova i judaizam koje propisuje nastavni plan i program; informirati i upoznati se s pripadnicima manjinske židovske zajednice u zavičaju, ponoviti i proširiti znanja vezana uz povijest islama koje propisuje nastavni plan i program; informirati i upoznati se s pripadnicima islamske zajednice u Rijeci Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti, Likovne umjetnosti, Etike i Vjeronauka za učenike drugih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -posjetiti i razgledati navedene sakralne objekte -razgovarati s klericima i članovima pojedinih vjerskih zajednica u pojedinom objektu -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz povijest Rijeke, pojedina vjerska zdanja, povijest kršćanstva, judaizam, islam 188


-analizirati i sintetizirati prikupljene informacije -uočavati sličnosti i razlike između pojedinih sakralnih objekata, posebno katoličkih i pravoslavnih -kritički vrednovati odnos pojedinaca i skupina prema kulturnim i vjerskim spomenicima Način realizacij e

Sudionici

Učenici drugih razreda, predstavnici navedenih vjerskih zajednica, nastavnici

Načini učenja (što rade -postavljaju pitanja i razgovaraju učenici): -dogovaraju i realiziraju rad u grupi -razgledavaju pojedine sakralne objekte -prikupljaju, analiziraju i sintetiziraju informacije -rješavaju zadatke na radnim listovima -prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

(što

-organiziraju posjet učenika pojedinom vjerskom objektu (5 izlazaka na teren) -pripremaju radne listove, pomažu učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiču učenike na istraživanje i vrednuju rad učenika Deset sati tijekom šk. god. 2017./2018. -ljudski: Učenici drugih razreda, klerici i predstavnici navedenih vjerskih zajednica, nastavnici -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Moguće su poteškoće vezane uz realizaciju posjeta pojedinom sakralnom objektu. i

provjere Učenici će riješiti zadatke na radnim listovima za što će biti ocijenjeni. Troškovi autobusne karte za prvu zonu u Rijeci (15,50 kuna)

189


IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET ZAVODU ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, RIJEKA

Ciklus (razred):

Učenici trećih razreda

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput, Ines Grgurina

Cilj:

Upoznati se s djelovanjem Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz nacionalnu povijest 19. i 20. stoljeća koja interesima učenika i vrijednostima ŠK): propisuje nastavni plan i program

Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti za učenike trećih razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -poslušati izlaganje o povijesti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti -prikupljati, analizirati i sintetizirati informacije o HAZU -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz nacionalnu povijest 19. i 20. stoljeća i djelovanje HAZU -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema baštini

Način realizacij e

Sudionici

Učenici trećih razreda, dr. Sanja Holjevac (Zavod za povijesne i društvene djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka)

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad učenici): -istražuju, prikupljaju, analiziraju i sintetiziraju informacije -slušaju izlaganje o povijesti HAZU, postavljaju pitanja -rješavaju zadatke na radnim listovima -kreiraju i prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-organiziraju posjet učenika Zavodu za povijesne i društvene djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka 190


-pripremaju radne listove, pomažu učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiču učenike na istraživanje te vrednuju rad učenika Trajanje izvedbe:

Dva sata u drugom polugodištu šk. god. 2017./2018.

Potrebni resursi:

-ljudski: učenici, predavač, nastavnice -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici će riješiti zadatke na radnim listovima za što će biti ocijenjeni.

Troškovnik:

Nema financijskih troškova.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET MEMORIJALNOM CENTRU LIPA PAMTI

Ciklus (razred):

Učenici četvrtih razreda (ukupno pedesetak učenika)

Voditelj aktivnosti:

Mirela Caput, Ines Grgurina, Jelena Bellolan

Cilj:

Istražiti stradanje mjesta Lipa tijekom Drugog svjetskog rata

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz zbivanja tijekom Drugog svjetskog rata interesima učenika i vrijednostima ŠK): na području zavičaja i u širem hrvatskom i europskom kontekstu koje propisuje nastavni plan i program, te zorno uče posjetom Memorijalnom centru Lipa pamti. Namjena:

Izvanučionička nastava Povijesti za učenike četvrtih razreda (pedesetak učenika)

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći:

191


-pogledati stalni postav Memorijalnog centra Lipa pamti, poslušati predavanje profesorice Vane Gović -prikupljati, analizirati i sintetizirati informacije o stradanju sela Lipa -sudjelovati u radionicama -riješiti zadatke na radnim listovima vezane uz zavičajnu, hrvatsku, europsku i svjetsku povijest Drugog svjetskog rata -kritički vrednovati odnos pojedinaca i društva prema kulturnoj baštini Način realizacij e

Sudionici

Učenici četvrtih razreda, kustos Memorijalnog centra Lipa pamti, nastavnice povijesti

Načini učenja (što rade -dogovaraju i realiziraju rad učenici): -istražuju, prikupljaju, analiziraju i sintetiziraju informacije -razgledavaju postav muzeja Memorijalnog centra Lipa pamti i slušaju izlaganje -sudjeluju u radionicama i rješavaju zadatke na radnim listovima -prezentiraju svoje radove Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-organizira posjet učenika Memorijalnom centru Lipa pamti u suradnji s Udrugom antifašista i antifašističkih boraca grada Rijeke -priprema radne listove, pomaže učenicima da ih ispune/riješe zadatke, potiče učenike na istraživanje te vrednuje rad učenika

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

Tri sata tijekom šk. god. 2017./2018. -ljudski: učenici, kustos Memorijalnog centra Lipa pamti, nastavnice povijesti -materijalni: radni listovi

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Ne očekuju se. i

provjere Učenici će riješiti zadatke na radnim listovima za što će biti ocijenjeni. Aktivnost financira UABA Rijeka, nema dodatnih troškova za roditelje

192


Koordinatori aktivnosti provode različite aktivnosti: - Izrada programa aktivnosti; Podjela zaduženja; Obavijest Nastavničkog vijeća o planiranoj aktivnosti; Prikupljanje materijala; Izrada promotivnog materijala; Izrada prezentacije o djelatnosti Škole; Obavijest o provedbi aktivnosti osnovnim školama na području Grada Rijeke i okolice o provedbi aktivnosti; Obavijest o provedbi aktivnosti u medijima; Sastanci s učenicima zaduženima za promicanje i prezentaciju Škole (upoznavanje s aktivnosti i priprema učenika za predstavljanje djelatnosti Škole); Jednodnevna aktivnost u prostoru Škole; Analiza uspjeha provedenih aktivnosti

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

Ciklus (razred):

4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Ines Grgurina i Marko Miočić

Cilj:

Upoznavanje povijesti i funkcija Sabora RH. Afirmiranje Hrvatskog sabora kao otvorenog i dostupnog svim građanima/kama RH.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici/ce će biti u mogućnosti izravno upoznati rad Hrvatskog Sabora. Promatrat će i upoznati interesima učenika i vrijednostima ŠK): proceduru saborske rasprave, proces odlučivanja, politički govor i političare/ke osobno. Kroz razgovor s predstavnikom iz VIII. izborne jedinice uvest će u aktualnu problematiku kojom se Sabor bavi. Uvidjet će vrijednost dijaloga, međusobnog uvažavanja i poštivanja. Namjena:

Zainteresiranim učenicima/cama 4. razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici/ce će moći; (kritički) promišljati i analizirati ulogu Hrvatskog sabora za demokraciju u RH; ponašati se u skladu s participativnom političkom kulturom i socijalizacijom; slušati i analizirati demokratski politički govor; identificirati važnost dijaloga za rješavanju (lokalnih) problema kroz političku instituciju.

Način realizacij e

Sudionici

Nastavnici, učenici/ce, saborski zastupnici/e.

Načini učenja (što rade Zaključuju, slušaju, interpretiraju, procjenjuju. učenici): 193


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što Pojašnjavanje povijesti i političke važnosti Hrvatskog sabora. Organizacija putovanja u Zagreb. Jednodnevni posjet u ožujku 2018. godine.

Potrebni resursi:

Ljudski: nastavnici, učenici/ce. Materijalni: organizacija prijevoza

Moguće teškoće:

Nedovoljna zainteresiranost učenika/ca.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Debata i rasprava u razredu nakon povratka.

Troškovnik:

Roditelji financiraju troškove organiziranog prijevoza do Zagreba cca. 150 kn.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

POSJET SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

Ciklus (razred):

4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Marko Miočić

Cilj:

Kritičko promišljanje i analiza demokratskog procesa odlučivanja. Prepoznavanje važnosti lokalne politike i utjecaj političkih odluka u svakodnevnome životu.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Učenici/ce će na primjeru lokalne političke procedure uspoređivati ustrojstvo vlasti u Republici interesima učenika i vrijednostima ŠK): Hrvatskoj i njezine institucije s onima u drugim državama u sadašnjosti i prošlosti; objašnjavati prednosti sudjelovanja i rada na projektima za doprinos lokalnoj zajednici; zaastupati svoje ideje i stajališta važna za lokalnu zajednicu. Namjena:

Svim zainteresiranim učenicima/cama četvrtih razreda koji pohađaju nastavni predmet ‘’Politika i gospodarstvo’’ 194


Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacij e

Učenici/ce će moći: prepoznati koja su pitanja u djelokrugu određenog ogranka (lokalne) vlasti (zakonodavne i izvršne); obrazložiti osnovne političke koncepte i procese; navesti proceduru donošenja lokalnih političkih odluka, zakona i drugih propisa; shvatiti važnost dokaza prilikom donošenja političkih odluka.

Sudionici

Nastavnik, učenici/ce, zastupnici/ce u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Načini učenja (što rade Opažaju politički proces, analiziraju politički govor, interpretiraju politički govor, učenici): Metode poučavanja rade učitelji):

(što

Trajanje izvedbe:

Priprema posjet, objašnjava ulogu lokalne samouprave, organizira i moderira raspravu. Jedan posjet kroz školsku godinu.

Potrebni resursi:

/

Moguće teškoće:

Nepovoljan raspored sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Rasprava na nastavi politike i gospodarstva; unijeti opažanja u interpretaciju temeljnih političkih procesa u demokraciji.

Troškovnik:

/

IZVANUČIONIČKA NASTAVA Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti: Cilj:

GARDALAND 1.A Emica Pandurić, prof. Upoznavanje položaja i vrijednosti jezera Lago di Garda u Italiji, istraživanje kulturnih znamenitosti područja te parka Gardaland. 195


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK): Namjena: Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacije

Sudionici Načini učenja (što rade učenici): Metode poučavanja (što rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potiče se aktivno istraživanje u stvarnom svijetu, razvija se suradnja među učenicima, samostalnost, promiče kultura izražavanja i ponašanja. Učenicima 1.a razreda Razvijat će se svijest o multikulturalnosti, suživotu i vrijednostima upoznavanja drugih civilizacija, običaja i načina života. Usavršiti znanje talijanskog jezika u prirodnom i autentičnom okruženju, razvijati jezične sposobnosti. Učenici 1. razreda Učenici se koriste kartom Gardalanda, istražuju područje, fotografiraju i zapisuju bilješke, samostalno se snalaze u prostoru, surađuju, istražuju znamenitosti. Učenici će u školi izraditi istraživanje vezane za jezero Lago di Garda pomoću koje će na terenu informirati ostale kolege. S dobivenim bilješkama i fotografijama će po povratku izraditi plakat na satu razrednika. Vode i usmjeravaju učenike, pripremaju zadatke i materijale, koordiniraju rad u skupinama, pripremaju učenike na snalaženje u Gardalandu. 1 dan Ljudski: učenici, nastavnici.

Potrebni resursi: Materijalni: mape Gardalanda, materijali sa zadacima. Moguće teškoće: Način praćenja i provjere ishoda/postignuća: Troškovnik:

Financijske poteškoće Radnim listovima i plakatom. Terensku nastavu financiraju roditelji učenika.

196


5.4 MATEMATIČKO PODRUČJE

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

KAKO BROJATI GRAD?

Ciklus (razred):

učenici od 1. do 3. razreda

Voditelj aktivnosti:

Ana-Marija Avdagić, prof. Anita Grgurić, prof. Zlatka Miculinić Mance, prof. Amira Mahmutović Redžić, prof. (Monika Vrkić, prof.) Pridonijeti boljem razumijevanju usvojenih teorijskih znanja

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Na pojedinim mjestima u gradu matematički pojmovi se spontano povezuju sa životnim i gradskim interesima učenika i vrijednostima ŠK): temamama te učenici lako prihvaćaju apstrakne matematičke teme

Namjena:

za učenike prvog, drugog i trećeg razreda

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će bolje upoznati grad, povezati njegove kulturne znamenitosti i matematiku, primijeniti stečena znanja na primjerima iz života, njegovati kulturu timskog (grupnog) rada

Način realizacij e

Sudionici

Učenici svih godišta

Načini učenja (što rade Učenici se služe planom grada Rijeke, slušaju i čitaju upute, samostalno se snalaze u prostoru, učenici): rješavaju dane zadatke, prikupljaju podatke i pripremaju ih za prezentiranje, fotografiraju lokacije, snimaju video Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

Pripremaju nastavne listiće sa zadacima, pripremaju upute i organiziraju učenike u grupe dva školska sata

197


Potrebni resursi:

Plan grada, nastavni listići i zadaci

Moguće teškoće:

/

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere Ocjenjuju se izvješća učenika i rad grupe prema kriterijima ocjenjivanja donesenim od strane aktiva nastavnika matematike

Troškovnik:

Autobusna karta za prvu zonu- snose roditelji

5.5 UMJETNIČKO PODRUČJE

IZVANUČIONIČKA AKTIVNOST

KAZALIŠNA PRETPLATA I KONCERTNA SEZONA 2017./2018.

Ciklus (razred):

prvi, drugi, treći i četvrti razredi

Voditelj aktivnosti:

Tina Grabar Jelenković, prof.

Cilj:

potaknuti interes za glazbu i kazalište

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, • razvijati kulturne potrebe interesima učenika i vrijednostima ŠK): • upoznati kulturne institucije u svom gradu • njegovati kulturu ponašanja na kazališnim predstavama i koncertima • poticati aktivan odnos prema glazbenoj i dramskoj umjetnosti kroz neposredan umjetnički doživljaj • stjecati estetske kriterije Namjena:

učenicima koji su zainteresirani za kazališne predstave i koncerte

Očekivani ishodi/postignuća:

• učenici će imati naviku aktivnog posjećivanja i praćenja glazbenih i dramskih predstava te koristiti stečene estetske kriterije za vrednovanje istih

198


Način realizacij e

Sudionici

• Učenici od prvog do četvrtog razreda zainteresirani za kazališnu pretplatu i ponuđene koncerte na dobrovoljnoj bazi i nastavnici glazbene umjetnosti, hrvatskog jezika, stranog jezika

Načini učenja (što rade • Nakon predstave/ koncerta učenici rješavaju zadatke ili izražavaju/prezentiraju svoje učenici): mišljenje o djelu/ djelima i izvedbi (ovisno o zadatku) Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

• Nastavnik priprema učenike za svaku glazbenu predstavu/ koncert na satu glazbene umjetnosti prema nastavnom programu, a za dramske predstave na satu hrvatskoga ili stranoga jezika • Od rujna do svibnja, prema programu predstava HNK Ivana pl. Zajca i koncertima Riječke filharmonije i Orkestra opere, ovisno o trajanju izvedbe kazališne predstave (oko sat do tri sata)

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnica glazbene umjetnosti, ostali zainteresirani nastavnici

Moguće teškoće:

Nedovoljna zainteresiranost učenika, odbijanje

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere •

Troškovnik:

osvrtom na odgledane predstave, ocjenom u aktivnost financiranje preplatničke ulaznice kazališne pretplate prema cjeniku sezone 2017./2018.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

KULTURNI DAN U ZAGREBU

Ciklus (razred):

3. i 4. razredi

Voditelj aktivnosti:

Tina Grabar Jelenković, prof. Nina Šepić, prof.

Cilj:

potaknuti interes za kazalište i glazbu, te muzeje i likovna djela

199


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, • razvijati kulturne potrebe interesima učenika i vrijednostima ŠK): • upoznati kulturne institucije u gradu Zagrebu • njegovati kulturu ponašanja na koncertima i u muzejima • poticati aktivan odnos prema glazbenoj umjetnosti kroz neposredan umjetnički doživljaj • upoznati problematiku prezentacije, komunikacije i interpretacije djela suvremene umjetnosti • njegovati kulturu ponašanja na koncertima i kazališnim predstavama, te u izložbenim prostorima • stjecati estetske kriterije Namjena:

• •

Očekivani ishodi/postignuća:

• učenici će steći naviku aktivnog posjećivanja i praćenja glazbenih koncerata i muzeja te koristiti stečene estetske kriterije za vrednovanje istih

Način realizacij e

Sudionici

odgoj kazališne, koncertne povezivanje nastavnih sadržaja sa stvarnim životom

i

muzejske

publike

• učenici trećih i četvrtih razreda zainteresirani za ponuđeni koncert i muzej na dobrovoljnoj bazi i nastavnici glazbene i likovne umjetnosti

Načini učenja (što rade • Nakon koncerta i posjeta muzeju učenici rješavaju zadatke ili izražavaju/prezentiraju svoje učenici): mišljenje o glazbenom djelu i likovnim radovima (ovisno o zadatku) Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

• Nastavnik priprema učenike za svaku glazbenu predstavu/ koncert na satu glazbene umjetnosti prema nastavnom programu, a za likovne izložbe i muzeje na satu likovne umjetnosti •

jedan dan u travnju. 2017. god (12 sati sa cijelim putem)

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici, nastavnica glazbene i likovne umjetnosti

Moguće teškoće:

nedovoljna zainteresiranost učenika

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere •

učenicima će biti zadatak da na glazbu impresionizma, odslušanu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog napišu osvrt, te će biti ocijenjeni

200


Troškovnik:

financiranje roditelja (ulaznice i autobus); okvirno 150 kn

5.6 TJELESNE I ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

SPORTSKI VIKEND SA ZIMSKIM AKTIVNOSTIMA I SPORTOVIMA NA SNIJEGU I LEDU

Ciklus (razred):

Za sve zainteresirane učenike

Voditelj aktivnosti:

Siniša Latković, prof.

Cilj:

Provođenje škole skijanja za početnike i napredne skijaše, te sanjkanje i klizanje kao dopunska aktivnost za učenike koji ne skijaju.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima uživanje u sportovima na snijegu i ledu te zimskim aktivnostima na otvorenom interesima učenika i vrijednostima ŠK): prostoru. Osposobiti učenike za primjenu sportova na snijegu i ledu kroz samostalno vježbanje radi veće kvalitete življenja Namjena:

- za sve zainteresirane učenike

Očekivani ishodi/postignuća:

- usvojiti ili usavršiti skijaške tehnike - usvojiti ili usavršiti tehnike klizanja - upoznati planinske vremenske prilike - raspoznati vrijednosti i učinke boravka u visinskim uvjetima na ljudski organizam

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici

Načini učenja (što rade Sudjeluju u raznim sportovima na snijegu i ledu te zimskim aktivnostima, razvijaju svijest o dobrobiti učenici): aktivnosti na otvorenom u visinskim i zimskim uvjetima. Metode poučavanja rade učitelji):

(što

-organizacija putovanja, raspodjela učenika u skijaške, sanjkaške grupe, organizacija aktivnosti (klizanje) nakon skijanja i sanjkanja. 201


- osmišljavanje sportskih aktivnosti i okupljanje djece za sudjelovanje u osmišljenim sportskim aktivnostima Trajanje izvedbe:

Veljača 2018. 2 dana, 1 noćenje

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici TZK

Moguće teškoće:

Strogo postavljena pravila ponašanja. Primjenjuje se školski pravilnik o kućnom redu. Svako narušavanje biti će sankcionirano pedagoškim mjerama škole.

Način praćenja ishoda/postignuća:

i

provjere - nadgledanje, poticanje, ohrabrivanje - vrjednovanje ishoda metodom uvida, promatranja i opažanja - procjena zadovoljstva prikupljanjem mišljenja sudionika anketom po završetku aktivnosti

Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (za izlete i terensku nastavu..) -prijevoz, smještaj, skijaška karta - cca 900 kn

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

PLANINARENJE - UPOZNAVANJE PLANINA RIJEČKOG PODRUČJA

Ciklus (razred):

Za zainteresirane učenike

Voditelj aktivnosti:

Siniša Latković, prof., Mia Barbalić, prof.

Cilj:

Realizacija planinarenja kao oblika rekreacije da bi učenike zainteresirali za provođenje aktivnosti na otvorenim i visinskim uvjetima, te osposobili za samostalne šetnje u svrhu poboljšanja rada srčanožilnog sustava organizma.

202


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima upoznavanje i uživanje u prirodnim ljepotama planinarskih staza riječkog interesima učenika i vrijednostima ŠK): područja, kako bi dobili želju na isti se način rekreirati i tako utjecati na poboljšanje općeg dobrog stanja organizma. Namjena:

- za zainteresirane učenike

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći: -

osmisliti, organizirati i provesti vrlo korisno boravak u prirodi

-

snalaziti se na planinarskim stazama

-

koristiti ga kao utjecaj na razvoj funkcionalnih sposobnosti i redukciju potkožnog masnog tkiva

Način realizacij e

Sudionici

koristiti ga kao oblik rekreacije

Svi zainteresirani učenici

Načini učenja (što rade Sudjeluju u šetnji prirodnim planinarskim stazama, razvijaju svijest o dobrobiti aktivnosti na učenici): otvorenom i u visinskim uvjetima. Samoreguliraju osobne sposobnosti i mogućnosti tokom pješačenja. Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

-organizacija putovanja, raspodjela učenika - nadgledanje, poticanje, praćenje Jedan dan (travanj 2018.)

Potrebni resursi:

ljudski: učenici, nastavnici TZK

Moguće teškoće:

Strogo postavljena pravila ponašanja. Primjenjuje se školski pravilnik o kućnom redu. Svako narušavanje biti će sankcionirano pedagoškim mjerama škole.

Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

i

provjere Vrjednovanje ishoda metodom uvida, promatranja i opažanja. Procjena zadovoljstva prikupljanjem mišljenja sudionika razgovorom po završetku aktivnosti. Sufinanciranje roditelja: -

troškovi prijevoza do i sa mjesta kretanja na planinarenje (Platak)- cijena povratne karte gradske linije- 30 kn. 203


6. PROJEKTI USTANOVE

PROJEKTI Voditelj aktivnosti:

Cilj:

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 390.0BLJETNICE ŠKOLE Jane Sclaunich, ravnateljica     

Upoznati učenike, roditelje i javnost s dugom tradicijom naše škole Upoznati ih s aktivnostima koje se provode u školi Predstaviti pojedine nastavne predmete zanimljivim prezentacijama i radionicama Predstaviti aktivnosti učenika kroz kulturno-umjetnički program u HNK Ivana pl. Zajca Zainteresirati javnost pogotovo učenike osmih razreda za upis u Gimnaziju

Svečana akademija odvijat će se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Kolinde Grabar Kitarović Proslava Dana škole i obilježavanje 390.obljetnice škole povod je za interesima učenika i vrijednostima ŠK): suradnju između svih dionika škole i javnosti (učenika, nastavnika, roditelja, bivših učenika, uzvanika i javnosti općenito) sa ciljem razvijanja osjećaja zajedništva i pripadnosti školi, gradu i zajednici Namjena:

Očekivani ishodi/postignuća:

Obilježavanje Dana škole namijenjeno je svim učenicima, bivšim učenicima, djelatnicima, roditeljima, uzvanicima i javnosti  Razviti osjećaj pripadnosti i zajedništva  Osvijestiti dugu tradiciju Škole  Promovirati djelovanje škole u javnosti

Način realizacije

Sudionici Učenici i djelatnici škole, javnost Načini učenja (što rade Učenici sudjeluju u svim aktivnostima predviđenim školskim kurikulumom, a koji su vezani uz učenici): proslavu Dana škole Metode poučavanja (što Nastavnici pripremaju učenike za izvođenje radionica, pokusa, organiziraju aktivnosti, vode i rade učitelji): usmjeravaju učenike, pomažu, savjetuju, koordiniraju uvježbavanje Trajanje izvedbe: 22.11.2017.  Grafičke usluge (tiskanje pozivnica, Godišnjaka) Potrebni resursi:  Reprezentacija  Promo-materijali (majice, USB stickovi) 204


 

Najam prostora i opreme Intelektualne usluge

Učenici će moći kupiti prigodne promo-materijale: -

Troškovnik:

Jubilarni godišnjak (50 kn) USB stick (50 kn) Majica (40 kn) I dr…

Dio troškova financirat će se iz zamolbi za donacijama i sufinanciranjem

PROJEKTI

KNJIŽEVNI FESTIVAL „RIJEKA RIJEČI“

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici

Voditelj aktivnosti:

Sandra Vidović, prof.

Cilj:

Senzibilizirati srednjoškolce za književnost lokalnih autora

Predstavljanje suvremenog riječkog književnog stvaralaštva Približiti umjetnost, kulturu, a prvenstveno lokalnu književnu scenu gimnazijalcima Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Probuditi interes za čitanje interesima učenika i vrijednostima ŠK): Spajanja mladih i „žive“ književnosti Približiti umjetnost i književnost mladima na drugačiji način Namjena:

Svi zainteresirani učenici i profesori PRHG i za sve zainteresirane

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će: 205


-

Aktivno sudjelovati u organizaciji festivala Upoznati umjetnike, prvenstveno književnike iz lokalne sredine Čitati djela lokalnih autora

Način realizacije

Sudionici Učenici, profesori i riječki književnici i umjetnici Načini učenja (što rade Učenici aktivno sudjeluju u pripremanju Festivala, prate događanja, čitaju, vode zbivanja učenici): Metode poučavanja (što Nastavnici moderiraju i zajedno s učenicima vode Festival rade učitelji): Trajanje izvedbe: 13.-17.11. 2017. Slobodna učionica tijekom tjedna, Dvorana Filodramatice za završnu svečanost čitanja, Art kino Potrebni resursi: Croatia Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nemogućnost sudjelovanja autora i

provjere

Provedena evaluacija Škola će podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem programa za kreativan rad 2017./18. i prijavit će se na natječaj za programe Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Troškovnik:

PROJEKT

ŠKOLSKI KONCERT: ŠKOLA GRADU RIJECI

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici

Voditelj aktivnosti:

Jasminka Batagelj, prof., voditelj projekta Tina Grabar, prof., nastavnica glazbene umjetnosti

Cilj:

Pripremiti zainteresirane učenike za nastup na školskom koncertu povodom 390. obljetnice Škole. 206


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Povodom obilježavanja 390. obljetnice Gimnazije pripremiti koncert s nastupom bivših učenika koji interesima učenika i vrijednostima ŠK): se aktivno bave glazbom i sadašnjih učenika škole. Poticati aktivno muziciranje učenika, razvijati suradnju i odgovornost, stjecati kritičnost i disciplinu u radu te sigurnost i samopouzdanje u prvim nastupima, promicati kulturu izražavanja i sudjelovati u zajedničkom projektu na razini grada. Namjena:

Svim sudionicima obilježavanja obljetnice koji će nastupiti na koncertu.

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici će moći međusobno uskladiti uvježbane dionice izabranih pjesama te ih uspješno izvesti i na ovaj način doprinijeti realizaciji koncerta bivših i sadašnjih učenika škole povodom njezine obljetnice.

Način realizacij e

Sudionici

Učenici zainteresirani za nastup na koncertu, bivši učenici - glazbenici, nastavnica - voditeljica projekta, nastavnica glazbene umjetnosti

Načini učenja (što rade Vrše odabir, slušaju, uvježbavaju, ponavljaju, surađuju, usklađuju. učenici): Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

Potrebni resursi:

(što

Vode i usmjeravaju učenike, pomažu, savjetuju, koordiniraju uvježbavanje, organiziraju koncert. rujan, listopad, studeni 2017. (do dana koncerta: 21.11.2017. Ljudski: učenici, nastavnice. Materijalni: prostor za vježbu i oprema (instrumenti, mikrofoni, ozvučenje), pozornica.

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća: Troškovnik:

Neredovitost dolazaka učenika na uvježbavanje zbog istovremenih drugih učeničkih aktivnosti i obveza; organizacijski problemi u usklađivanju priprema za nastup bivših učenika i

provjere Nastavnice će pratiti rad učenika na probama. Nakon koncerta učenicima će se podijeliti potvrde o sudjelovanju. Kritički osvrt sudionika i nastavnika na koncert bit će objavljen u Godišnjem izvješću škole. Audiovizualni materijali s koncerta, pisani komentari i sl. koristit će se u promicanju škole. Prostor besplatno dodijeljen od strane Grada Rijeke, opremu financira Udruga Ri Rock, troškovi najma pozornice i priključka struje – zahtjev za donacijama 207


PROJEKT

“KULT” (ŠKOLSKI LIST)

Ciklus (razred):

svi zainteresirani učenici

Voditelj aktivnosti:

Nataša Kuzmar-Colnar, Marko Miočić, Nina Šepić, Helena de Karina -

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

izdavanje učeničkog školskog lista razvijanje medijske i čitalačke pismenosti razvijanje kritičkog mišljenja razvijanje jezičnih kompetencija u različitim funkcionalnim stilovima

Tijekom desetak godina, u razdoblju od ‘80-tih do ‘90-tih godina 20. stoljeća u školi je izlazio list “Kult” koji su uređivali, i za koji su pisali sami učenici. List je ostvarivao vrlo veliku čitanost izvan same škole, pa čak i grada, jer je postao prepoznatljiv kao prostor za konkretnu, odgovornu i beskompromisnu kritiku kako unutar same Škole tako i šire društvene zajednice. Povodom obilježavanja 390. godišnjice PRHG izdat će se prigodni broj Kulta u kojemu će se naći “stari” i “novi” tekstovi, no namjera je održati daljnje izdavanje KUlta. Izdavanjem Kulta doprinijet će se demokratizaciji odnosa unutar same Škole, širenju prostora sloboda za različite društvene skupine te podizanju razine čitalačke i medijske pismenosti učenika. za sve zainteresirane učenike i djelatnike PRHG pa i šire društvene zajednice

Namjena:

Učenici će:

Očekivani ishodi/postignuća:

Način realizacij e

Sudionici

-

moći izraziti i argumentirati svoje mišljenje u obliku pisanoga teksta odrediti vlastite interese i prioritete, reagirati na općedruštvene i školske probleme, kritički razmišljati utjecati na stvaranje urbanog, kulturnog i humanističkog svjetonazora širiti prostore sloboda, posebno usmjerene na ugrožene i manjinske skupine

učenici, nastavnici, bivši učenici koji su stvarali “Kult”

Načini učenja (što rade pišu, čitaju, uspoređuju, zaključuju, istražuju, ispituju, govore, crtaju, fotografiraju, analiziraju, učenici): sintetiziraju

208


Metode poučavanja rade učitelji): Trajanje izvedbe:

(što

upućuju, koordiniraju, organiziraju, usmjeravaju, pomažu, korigiraju, posreduju tijekom školske godine

Potrebni resursi:

ljudski: učenici i nastavnici materijalni: papir, preslike, slike, stari brojevi Kulta, pametni telefoni, računala, foto-aparat, novac za izdavanje prigodnog broja “Kulta” grafička obrada eventualna potreba za ustupanje prostora za promocija časopisa (Art kino ili MMSU –ovisno o dostupnosti)

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

nezainteresiranost učenika, nedostatak materijalnih sredstava i

provjere - analiza gotovog uratka, prigodnog broja Kulta - anketa - zainteresiranost učenika za čitanje (broj prodanih primjeraka) -

Troškovnik:

PROJEKT

cijena tiskanja broja, prema potrebi ulaznice za kino ili kazališnu predstavu, autobusna karta zahtjev za donacijama i sponzorstvima

IZVANUČIONIČKA NASTAVA- OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA U PARK ŠUMI GOLUBINJAK

Ciklus (razred):

Od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Siniša Latković, prof., Mia Barbalić, prof.

Cilj:

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana u park šumi Golubinjak sudjelujući u različitim sportskim igrama. 209


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućiti učenicima uživanje u prirodnim ljepotama park šume Golubinjak i sudjelovanje u različitim sportskim interesima učenika i vrijednostima ŠK): aktivnostima na otvorenom prostoru.

Namjena:

- za sve učenike

Očekivani ishodi/postignuća:

Uključivanje velikog broja učenika u sportske aktivnosti : kros utrka, boćanje, sportska igra odbojka i nogomet te "graničar" i "križić- kružić". Učenici će moći usporediti osobna motorička znanja i sposobnosti s istim kod ostalih, primijetiti i primijeniti sportsko ponašanje, emocionalnu samoregulaciju (čekanje na red, obzirnost i pristojnost prema drugim sudionicima igre, priznavanje tuđeg uspjeha ili prednosti i sl.)

Način realizacij e

Sudionici

Svi zainteresirani učenici

Načini učenja (što rade učenici):

-sudjelovanje i poštivanje pravila u kros utrci, boćanju, sportskim igrama nogomet i odbojka te elementarnim

Metode poučavanja rade učitelji):

(što

igrama "graničar" i "križić- kružić". -organizacija posjeta park šumi Golubinjak - osmišljavanje sportskih aktivnosti i okupljanje djece u velikom broju za sudjelovanje u osmišljenim sportskim aktivnostima - nadgledanje, suđenje i bodovanje.

Trajanje izvedbe: Potrebni resursi:

13.9.2017. ljudski: učenici, nastavnici TZK, razrednici materijalni: sportska oprema, razglas

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Strogo postavljena pravila ponašanja. Primjenjuje se školski Svako narušavanje biti će sankcionirano pedagoškim mjerama škole. i

pravilnik

o

kućnom

redu.

provjere Vrjednovanje ishoda metodom uvida ,usporedbe međusobnih rezultata natjecanja odnosno poretka u raznim igrama i disciplinama te pomoću razgovora s učenicima. 210


Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurziji drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (za izlete i terensku nastavu) - cijena povratne karte za vlak Rijeka -Lokve, najam sportskih terena i rekvizita- 65 kn

PROJEKT

DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE

Ciklus (razred):

od 1. do 4. razreda

Voditelj aktivnosti:

Jane Sclaunich, ravnateljica, Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja, Sandra Vidović, stručna suradnica knjižničarka, nastavnici, učenici

Cilj:

Informirati učenike osmih razreda osnovnih škola, njihove roditelje i sve zainteresirane o uvjetima upisa u prvi razred i obrazovnim programima Škole Upoznati zainteresirane s djelatnicima i prostorom zgrade Škole Potaknuti timski rad među djelatnicima i učenicima Škole

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, Omogućuje zainteresiranim učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima prikupljanje informacija interesima učenika i vrijednostima ŠK): o programima i aktivnostima škole kroz izravan kontakt s učenicima i djelatnicima u zgradi Škole.

Namjena:

Zainteresiranim učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima

Očekivani ishodi/postignuća:

Učenici Škole moći će predstaviti školske programe i aktivnosti, argumentirano izraziti mišljenje o kvalitetnoj djelatnosti škole, Zainteresirani će moći: - ostvariti izravan kontakt s djelatnicima i učenicima Škole - razmijeniti iskustva i informacije o nastavnim programima i odgojno-obrazovnim aktivnostima u Školi

Sudionici

Učenici, djelatnici Škole, učenici osnovnih škola, roditelji 211


Način realizacij e

Načini učenja (što rade Razgovaraju, usmeno predstavljaju, postavljaju pitanja, odgovaraju na pitanja, prolaze prostorima učenici): Škole, koriste Internet, uspoređuju Metode poučavanja rade učitelji):

Trajanje izvedbe:

(što

Koordinatori aktivnosti provode različite aktivnosti: - Izrada programa aktivnosti; Podjela zaduženja; Obavijest Nastavničkog vijeća o planiranoj aktivnosti; Prikupljanje materijala; Izrada promotivnog materijala; Izrada prezentacije o djelatnosti Škole; Obavijest o provedbi aktivnosti osnovnim školama na području Grada Rijeke i okolice o provedbi aktivnosti; Obavijest o provedbi aktivnosti u medijima; Sastanci s učenicima zaduženima za promicanje i prezentaciju Škole (upoznavanje s aktivnosti i priprema učenika za predstavljanje djelatnosti Škole); Jednodnevna aktivnost u prostoru Škole; Analiza uspjeha provedenih aktivnosti Priprema i provedba aktivnosti traje kroz drugo polugodište: - Prikupljanje i pripremanje promotivnog materijala, provedba pripremnih aktivnosti – tijekom ožujka, travnja i svibnja 2018. god. - Obavještavanje osnovnih škola o provedbi aktivnosti – tijekom ožujka, travnja i svibnja 2018. god. u sklopu prezentacije i promocije programa Škole u osnovnim školama - Obavještavanje medija o vremenskoj provedbi aktivnosti – tijekom svibnja 2018., neposredno prije provedbe - Dan otvorenih vrata Škole – tijekom svibnja 2018.god.

Potrebni resursi:

Ljudski: učenici osnovnih škola, roditelji, učenici, djelatnici škole Materijalni: promotivni materijali, laptop/kompjuter, projektor, prezentacija o Školi, grickalice, sokovi, čaše

Moguće teškoće: Način praćenja ishoda/postignuća:

Nedovoljan angažman učenika/djelatnika škole, nedovoljna zainteresiranost učenika osnovnih škola i roditelja, umor učenika / djelatnika škole, vremenska ograničenost i

provjere Neposredne povratne informacije zainteresiranih učenika osmih razreda, njihovih roditelja Sastanak sudionika (učenika i djelatnika Škole) radi prikupljanja dojmova i analize uspješnosti provedene aktivnosti Izrada plana za iduću školsku godinu.

Troškovnik:

/

212


VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja

PROJEKT

Zainteresirani učenici 1., 2., 3. i 4. razreda

Ciklus (razred): Voditelj aktivnosti:

Cilj:

Obrazloženje cilja (povezan potrebama, interesima učenika vrijednostima ŠK):

Namjena:

Očekivani ishodi/postignuća:

Generičke kompetencije:

s i

Udruga Delta, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka, uz podršku koordinatorica učenika-volontera Sandru Vidović, stručna suradnica knjižničarka i Sabinu Saltović, stručna suradnica psihologinja Ciljevi projekta su sljedeći: 1.Unaprijediti kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja s područja Primorsko-goranske županije. 2.Potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te zajednici. 3.Promicanje vrijednosti i vrednovanje odgoja za volontiranje i školskog volontiranja. Učenicima će se kroz projekt omogućiti sudjelovanje u aktivnostima izobrazbe u području volontiranja i aktivnog građanstva, sudjelovanje u volonterskim aktivnostima unutar i izvan Škole, sudjelovanje u susretima razmjene volonterskih iskustava učenika srednjih škola na području Primorsko-goranske županije. Na navedeni način učenicima će se pružiti mogućnost stjecanja znanja i vještina u domeni građanske kompetencije. Putem izobrazbi koje će teorijski pokriti dio sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja te putem uključivanja učenika u konkretne volonterske aktivnosti unutar i izvan škole želi se upoznati učenike s aktivnim djelovanjem u zajednici, posebno volontiranjem, ali i volonterskim mogućnostima u školi i lokalnoj zajednici, osvijestiti kod učenika važnost sudjelovanja u zajednici te motivirati učenike na aktivan doprinos. Projektne aktivnosti namijenjene su učenicima zainteresiranima za aktivno uključivanje u volonterske aktivnosti u i izvan škole. Po završetku projektnih aktivnosti učenici će moći: - objasniti koncept volontiranja i aktivnog građanstva - definirati tko su volonteri, organizatori volontiranja i korisnici volontiranja - definirati temeljna prava i obveze volontera i organizacije - odabrati način aktivnog uključivanja u zajednicu - osmisliti i provesti volontersku akciju u suradnji s koordinatoricama volontera - Sposobnost rada u timu - Sposobnost rješavanja problema - Sposobnost kritičkog promišljanja - Sposobnost primjene znanja u konkretnim situacijama 213


Sudionici

Zainteresirani učenici, Sandra Vidović, stručna suradnica knjižničarka i Sabina Saltović, stručna suradnica psihologinja, Udruga Delta, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka, ostali zainteresirani nastavnici, organizatori volontiranja u zajednici

Načini učenja (što rade učenici):

Slušanje, promatranje, sudjelovanje u grupnom radu, uključivanje u volonterske aktivnosti, suradnja, predstavljanje volonterskih iskustava

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Usmeno izlaganje, grupni rad, rasprave, praktični zadaci, vođenje i praćenje učenika uključenih u volonterske aktivnosti u školi i zajednici

Trajanje izvedbe:

Projekt traje od lipnja 2017. do svibnja 2019. Izobrazbe za učenike će se provoditi tijekom 2018. godine, dok se volonterske akcije i susreti razmjene iskustava učenika mogu provoditi tijekom šk. godine 2017./2018. i 2018./2019.

Način realizacije

Potrebni resursi:

Moguće teškoće:

Materijalni resursi: materijal za radionice (osigurava nositelj projekta), oprema (projektor i računalo te internetski priključak) (osigurava Škola), prostor (osigurava Škola ili ovisno o broju učenika može se koristiti prostor udruge Delta ili udruge SMART), materijal za provedbu dvije volonterske akcije u organizaciji Škole (osigurava nositelj projekta) Ljudski resursi: učenici, koordinatorice učenika-volontera unutar Škole, zaposlenici Udruge Delta i SMARTa koji će provoditi izobrazbe i pružati podršku koordinatoricama učenika-volontera S obzirom na školske obaveze učenika, potrebno promisliti o periodu i vremenu provedbe volonterskih akcija u organizaciji Škole. Također, vremenske prilike mogu predstavljati teškoću kod provedbe „vanjskih“ volonterskih akcija, što može uzrokovati pomicanje datuma i zahtijevati određenu fleksibilnost prilikom planiranja i provedbe volonterskih akcija.

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

/

Troškovnik:

Za učenike provedba projekta ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

214


PROJEKT

IMPLEMENTACIJA PREDMETA KULTURALNI STUDIJ/KULTUROLOGIJA UKAO IZVANANSTAVNE AKTIVNOSTI U PRHG KAO DIO PROGRAMA RIJEKA 2020

Ciklus (razred):

3. razredi

Voditelj aktivnosti:

Suradnici s Odsjeka za kulturologiju FFRI i nastavnici hrvatskog jezika, povijesti, likovne kulture, sociologije, prava i gospodarstva i filozofije te razrednici 3. razreda

Cilj:

Kulturološko opismenjavanje učenika te stvaranje educiranih recipijenata umjetničkih i kulturnih sadržaja u sklopu programa EPK Rijeka 2020.

Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

PRHG se ovim projektom izravno uključuje u program EPK Rijeka 2020., projekt je multidisciplinaran i povezuje sadržaje društveno-humanističkih predmeta u cjelinunutječe na razumijevanje odnosa različitih domena života: kulture, umjetnosti, znanosti, povijesti, politike i popularnih fenomena te kao takav doprinosi razvoju kulturološkog opismenjavanja učenika i kritičkog mišljenja.

Namjena:

Za učenike 3. razreda Učenici će moći: -povezivati, uspoređivati i prepoznavati kauzalne veze među društvenim fenomenima

Očekivani ishodi/postignuća:

-razumijeti kulturu kao dinamičnu sastavnicu svih područja svakodnevnoga života -nadograditi sadržaje koje su upoznali u redovnoj nastavi iz predmeta društveno-humanističkoga područja i međusobno ih povezati

Način realizacije

Sudionici

Učenici trećih razreda, nastavnici društveno-humanističkoga područja te suradnici s Odsjeka za kulturologiju FFRI.

Načini učenja (što rade učenici):

Slušaju, čitaju, bilježe, prepoznaju, imenuju, povezuju, ponavljaju, uvježbavaju, raspravljaju, zaključuju, primjenjuju znanje, generaliziraju

Metode poučavanja (što rade učitelji):

Pojašnjava pojmove i pojave, priprema vježbe i drugi didaktični materijal, informira, usmjerava učenike, priprema analize, vodi učenike u svladavanju sadržaja i stjecanju potrebnih vještina

Trajanje izvedbe:

Jedan školski sat mjesečno

215


Potrebni resursi:

Ljudski: učenice/i 3. razreda, nastavnice/i, studenti/ce 5. godine diplomskog studija i profesori/ce Odsjeka za kulturalne studije FFRI Materijalni: računalo, projektor, preslike, nastavni listići i drugi didaktički materijal

Moguće teškoće:

Nezainteresiranost učenika, problem s usklađivanjem slobodnih termina

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća:

Način praćenja i provjere ishoda/postignuća u dijelu razumijevanja sadržaja odrediti će provoditelji programa s Odsjeka za kulturalne studije FFRI, a ispitivanjem interesa učenika za sadržaje programa, odnosno interesa za nastavljanjem provođenja programa u PRHG na razini Škole provest će se upitnikom, razgovorom ili sl.

Troškovnik:

Nema troškova za učenike, tj. roditelje.

PROJEKT

ŠKOLSKA SHEMA 2017./2018. PROJEKT ŠKOLSKOG VOĆA

Ciklus (razred):

Svi zainteresirani učenici

Voditelj aktivnosti: Cilj:

-

povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane

216


Obrazloženje cilja (povezan s potrebama, interesima učenika i vrijednostima ŠK):

S obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda pada s porastom dobi učenika, a kako je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani te kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom Školska shema provodit će se u osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske.

Namjena:

Svim učenicima Učenici će:

Očekivani ishodi/postignuća:

Razviti svijest o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća Razviti odgovorno ponašanje vezano uz recikliranje otpada Razviti osjećaj za druge Prostor za voće dostupan svima

Potrebni resursi:

Troškovnik:

Sufinanciranje roditelja prema ponudama sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (izlet na poljoprivredno gospodarstvo cca. 150 kn)

217

Kurikulum 2017./2018.  

Sve aktivnosti škole

Kurikulum 2017./2018.  

Sve aktivnosti škole

Advertisement