Page 1

Підписано до друку 9.09.2013 Формат 70х100/12 Папір крейдований. Офс. друк. Ум.-друк.арк. 1,29 Ум.фарбовідб. 4, 34 Обл.-вид.арк 2, 12 © Видавництво “Свічадо”, 2013 © Качмар Мар’яна, 2013 Видавництво “Свічадо” 79008, м. Львів, а/с 808 вул. Винниченка, 22 тел. 244-57-44 факс 240-35-08 e-mail: post@svichado.com url: www.svichado.com Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у ПП «Коло» (cвiдоцтво серiя ДК №498 від 20.06.2001 р.) вул. Бориславська, 8, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100


Львів Видавництво “Свічадо” 2013


– Миколай – добрий!– вигукнув Юрко. – Ні, він – щедрий! – наполягав Петрик. – Він – добрий і щедрий, а ще – він СВЯТИЙ! – підсумував Юрко. – Він приходить до чемних дітей... – продовжив Петрик. – І до звірят! – додав Юрко. – Ні, тільки до дітей! – заперечив Петрик. – І до звірят теж! Хлопці ще б довго сперечалися, якби не мама: – Ану, впертюхи, лягайте спати, а то Миколай до вас не прийде... 2


Діти поглянули на годинник – і справді, вже пора. Миколаєва ніч наступає. Підмостили подушки, щоб місця на подарунки вистачило, і повкладались. І приснився їм ось який сон.

3


о

г Ох і зима ць

! іч р о

вн о П

о

іг сн

у

ало. д а нап


і села. а т с і м усі в шо й і об й ла о к и М

е звірятка в лісі че Але щ кали на й ог о 5

при хі д .


Настав ранок. – І все-таки до звірят теж приходить Миколай! – вигукнув Петрик. – А звідки ти знаєш? – здивувався Юрко.

Але тепер хлопці вже не сперечались. Вони радісно шаруділи пакунками, наввипередки розповідаючи мамі про дива, які Миколай творив у лісі.

12


Підписано до друку 9.09.2013 Формат 70х100/12 Папір крейдований. Офс. друк. Ум.-друк.арк. 1,29 Ум.фарбовідб. 4, 34 Обл.-вид.арк 2, 12 © Видавництво “Свічадо”, 2013 © Качмар Мар’яна, 2013 Видавництво “Свічадо” 79008, м. Львів, а/с 808 вул. Винниченка, 22 тел. 244-57-44 факс 240-35-08 e-mail: post@svichado.com url: www.svichado.com Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у ПП «Коло» (cвiдоцтво серiя ДК №498 від 20.06.2001 р.) вул. Бориславська, 8, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100

Дива в лісі (М. Качмар)  

Книжечка для наймолодших. Чи тільки до дітей приходить добрий, щедрий святий Миколай? Читайте у книжечці про дива, що трапляються у лісі чар...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you