Page 1


Is it possible to combine beauty with advantages for the user ? Why sho­uld we be surrounded by ordinary objects? Just because they are meant for simple applications? Can the idea of the environ­men­ tal protection be fulfilled without lofty slogans but just because it is important? We should take one step further and start from the beginning. The team of constructors and designers from ES-SYSTEM used advan­ ced tools but at the beginning there is always only a piece of paper, a pencil and pure pleasure of creation: a search for non-complica­ ted solutions, harmony of all features and functions; ideas for var-­ ious applications but one shape, simple use but attractive design, advanced technologies but rational price, saving material and time of ins­tallation. System Space is different. It represents return to the roots of form’s sim­ plicity and at the same time offers multidimensional range of applica­ tions. It is a combination of form’s minimalism, mature constructional solutions and wisely used materials. Space means an expanse for unbounded architectural design, comfort of use and a pleasure of working in a well illuminated interior. Common can be exceptional. Bogusław Pilszczek Chief of Constructors and Designers Team


Czy można łączyć piękno z zaletami dla użytkownika? Dlaczego mają nas otaczać pospolite rzeczy? Czy tylko dlatego, że są przeznaczone do prostych zastosowań? Czy można urzeczywistnić w praktyce ideę ochrony środowiska, bez wzniosłych haseł, tylko tak po prostu, dlatego że jest to ważne? Trzeba zrobić krok dalej i zacząć od nowa. Zespół konstruktorów i projektantów ES-SYSTEM użył zaawansowa­ nych narzędzi, ale na początku była tylko kartka papieru, ołówek i przyjemność tworzenia. Poszukiwanie prostych rozwiązań, har­ monii wszystkich cech i funkcji. Pomysły na elastyczność zastosowań i je­den kształt, prostotę eksploatacji i atrakcyjność wzornictwa, za­ awansowane technologie i racjonalną cenę, oszczędność mater­iału i czas montażu. System Space jest inny. Wraca do korzeni prostoty formy, a zarazem buduje wielowymiarowy wachlarz zastosowań. Jest połączeniem mi­ nimalizmu formy, dojrzałych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dobrze użytych materiałów. Space to przestrzeń do swobodnego projektowania, komfort eksploa­ tacji, przyjemności pracy w dobrze oświetlonym wnętrzu. Powszechne może być wyjątkowe. Bogusław Pilszczek Szef zespołu konstruktorów i projektantów


IP 4 AxBxC

4592000

SP1.414 PA

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,60

8592100

SP1.414 PA AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,30

AW – wersja awaryjna / emergency version

4592000

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik i raster lamelkowy z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • wersja awaryjna • wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of white PC • reflector and lamella louvre of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips • emergency version • product obtained the Hygienic Certificate of the National Institute of Hygiene


standard • standard


IP 4 AxBxC

4592006

SP2.414 PA

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,60

8592106

SP2.414 PA AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,30

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu, lakierowana w kolorze srebrnym • odbłyśnik i raster lamelkowy z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • wersja awaryjna • wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of PC painted silver • reflector and lamella louvre of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips • emergency version • product obtained the Hygienic Certificate of the National Institute of Hygiene


o krok dalej • one step further


IP 4 AxBxC

4592206

SP3.414 PA / LED RED

4xT5 14W + LED

G5

596x596x60

4,20

4592216

SP3.414 PA / LED GREEN

4xT5 14W + LED

G5

596x596x60

4,20

4592226

SP3.414 PA / LED BLUE

4xT5 14W + LED

G5

596x596x60

4,20

4592236

SP3.414 PA / LED RGB

4xT5 14W + LED

G5

596x596x60

4,80

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu, lakierowana w kolorze srebrnym • odbłyśnik i raster lamelkowy z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • środkowy pasek dyfuzora rozświetlony za pomocą LED Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of PC painted silver • reflector and lamella louvre of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips • middle strip of diffuser illuminated with LED


kolor bez granic • limitless colours


IP 4 AxBxC

4592306

SP4.414 PA

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,65

8592306

SP4.414 PA AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,35

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu, lakierowana w kolorze srebrnym • odbłyśnik z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • raster lamelkowy lakierowany w kolorze srebrnym • wersja awaryjna Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of PC painted silver • reflector of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips • lamella louvre painted silver • emergency version

10


11

szlachetność • refined


IP 4 AxBxC

4592400

SP5.414 PA

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,50

8592400

SP5.414 PA AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,20

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik i specjalny raster lamelkowy z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • sprawność > 70% • wersja awaryjna Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of four springs (included) • housing of white PC • reflector and special lamella louvre of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with 4 clips • efficiency >70% • emergency version

12


13

pełna harmonia • full harmony


IP 4 AxBxC

4593000

SP6.414 DO

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,40

8593100

SP6.414 DO AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,10

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik z poliwęglanu w kolorze białym • dyfuzor opalizowany – zamyka oprawę czterema klipsami • wersja awaryjna • wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of white PC • reflector of white PC • opal diffuser – closes the luminaire with four clips • emergency version • product obtained the Hygienic Certificate of the National Institute of Hygiene

14


15

miękkie światło • soft light


IP 4 AxBxC

4594000

SP7.414 DT

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,40

8594100

SP7.414 DT AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,10

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami • sprawność > 78% • wersja awaryjna • wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of white PC • reflector of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips • efficiency >78% • emergency version • product obtained the Hygienic Certificate of the National Institute of Hygiene

16


17

wysoka sprawność • high efficiency


IP 4 AxBxC

4593200

SP8.414 DPR

4xT5 14W

G5

596x596x60

3,40

8593200

SP8.414 DPR AW

4xT5 14W

G5

596x596x60

4,10

AW – wersja awaryjna / emergency version

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor mikropryzmatyczny – zamyka oprawę czterema klipsami • wersja awaryjna Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of white PC • reflector of metallised PC • microprismatic diffuser – closes the luminaire with four clips • emergency version

18


19

niska luminancja • low luminance


IP 4 AxBxC

5605000

SP9.LED

40xLED 1W

596x596x70

583x583

Oprawa dostropowa do zamontowania w stropie G/K lub do układania na ruszcie stropów modułowych. • montaż do stropu G/K za pomocą 4 sprężyn (w komplecie) • obudowa wykonana w całości z poliwęglanu w kolorze białym • odbłyśnik z poliwęglanu – metalizowany • dyfuzor przeźroczysty – zamyka oprawę czterema klipsami Luminaire for recessed installation in plasterboard false ceilings or grid-system modular ceilings. • mounting in plasterboard ceiling by the means of 4 springs (included) • housing of white PC • reflector of metallised PC • transparent diffuser – closes the luminaire with four clips

20

5,60


21

technologia LED • LED technology


INDEX KOD / CODE

4592000

4

4592006

6

4592206

8

4592216

8

4592226

8

4592306

10

4592400

12

4593000

14

4593200

18

4594000

16

5605000

20

8592100

4

8592106

6

8592306

10

8592400

12

8593100

14

8593200

18

8594100

16

IP 4 IP 4 IP 4 IP 4

STRONA / PAGE

Stopień zabezpieczenia obudowy Level of Ingress Protection Zgodność z normami europejskimi Conformity with the European Standards Klasa ochronności I Safety Class I Możliwość montażu na podłożu palnym Suitable for installation on flammable surface Certfikat zgodności wyrobu z normami EN European Norms Electrical Certification

ES-SYSTEM S.A 30-701 KRAKÓW, ul. Przemysłowa 2 tel. +48(0)12 656 36 33, +48(0)12 295 80 00 fax +48(0)12 656 36 49 essystem@essystem.pl www.essystem.pl ODDZIAŁ GDAŃSK tel. (058) 345 23 45, gdansk@essystem.pl • ODDZIAŁ ŁÓDŹ tel. (042) 633 60 13, lodz@essystem.pl • ODDZIAŁ MAZURY tel. (087) 429 96 30 do 38, mazury@essystem.pl • ODDZIAŁ POZNAŃ tel. (061) 851 80 89, poznan@essystem.pl • ODDZIAŁ RZESZÓW tel. (017) 850 82 30, rzeszow@essystem.pl • ODDZIAŁ ŚLĄSK tel. (032) 339 31 56, slask@essystem.pl • ODDZIAŁ WARSZAWA tel. (022) 334 63 30 do 35, warszawa@essystem.pl • ODDZIAŁ WROCŁAW tel. (071) 782 82 98, wroclaw@essystem.pl • ES-SYSTEM SCANDINAVIA AB tel. +46 (0)8 585 000 35, info@essystem.se, www.essystem.se

Es-system Cosmo  

Es-system Cosmo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you