Page 1

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

[4/2009] oktober, november, december

prihranka Ide ja

za darilo

ZADNJA PRILOŽNOST! ZADENITE HONDO JAZZ!

Knjiga četrtletja samo 24,95 EUR

24 ur, 7 dni v tednu

tel.: 01 241 34 05

www.svetknjige.si


Velika nagradna igra Člani Sveta knjige sodelujete v nagradni igri Moja ČLANSKA številka je moja SREČNA številka s kuponom, ki ga prejmete ob vsakem nakupu. Kupon dobite v katerem koli klubskem centru v Sloveniji, naročite ga lahko po pošti, telefonu in na spletni strani www.svetknjige.si. Izpolnjene kupone oddajte v klubskih centrih ali jih pošljite po pošti na naslov SVET KNJIGE, Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1536 Ljubljana. Za kupone nagradne igre, ki bodo poslani po pošti, poštnina ni poravnana. Nečlani lahko posredujete svoje podatke po telefonu 01 241 34 11 ali svetovalkam v klubskih centrih, ki jih bodo vnesle v evidenco udeležencev nagradne igre ter za vašo številko udeleženca pripravile kupon nagradne igre, ki bo uvrščen v žrebanje. Številka udeleženca bo vaša srečna številka. članska številka Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Moja ČLANSKA številka je moja SREČNA številka

Nagrada četrtega vmesnega žrebanja: POLET Z BALONOM ZA 2 OSEBI ODDAJTE SVOJ KUPON NAJPOZNEJE DO 5. NOVEMBRA 2009! Četrto vmesno žrebanje bo 13. 11. 2009. Pravila nagradne igre so objavljena v katalogu na strani 4.

Srečna nagrajenka tretjega vmesnega žrebanja Velika nagradna igra 2009 in dobitnica televizorja je

Kolar Monika Čestitamo!


2009 Zadnje četrtletje, zadnja priložnost, da zadenete HONDO JAZZ!

GLAVNA NAGRADA OSEBNI AVTOMOBIL HONDA JAZZ Žrebanje avtomobila bo 14. januarja 2010.


Kazalo Spoštovane članice, spoštovani člani!

OKTOBER · NOVEMBER · DECEMBER 2009

Knjiga Ëetrtletja NAJLEPŠI SLOVENSKI GRADOVI, Dr. Ivan Stopar. . . . . . . . . . . . . . . 8–9

LEPOSLOVJE

_______________________________10–29

Izvirno in prevodno leposlovje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–22 Uspešnice za mladino in odrasle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27 Pustolovski, kriminalni, ljubezenski, zgodovinski romani . . . . . . . . . . . . . 18–27 Avtor četrtletja: Tess Geritsen in Grešnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19

Darilne izdaje ____________________________28–29 STVARNA LITERATURA _______________________30–41 Z mislimi na zlato in bogato jesen v Svetu knjige stopamo še v zadnje četrtletje jubilejnega leta. Obeta se vam obili­ ca dobrega in zanimivega branja! S posebnim ponosom vam predstavljam Izbrana dela gospoda Borisa Pahorja, ki so izšla v počastitev njegove 86. letnice in njegovega življenjska dela. Knjiga četrtletja Najlepši slovenski gradovi je delo priznanega slovenskega strokovnjaka dr. Ivana Stoparja. S svojim poznavanjem slovenskih gradov nas vedno znova navdušuje. Naj bo novoletno darilo, naj bo vodnik po zgodovini in naši lepi, bogastev polni deželi! Za vse, ki uživate v gibanju, bo poskrbel priročnik sloven­ ske avtorice Špele Perc Lepota v gibu. S to slovensko uspešnico boste tudi v deževnih jesenskih dneh dobro poskrbeli za svoje počutje! Do žrebanja, v katerem lahko prav vi postanete lastnik Honda Jazz, je le še nekaj več kot tri mesece. Sodelujte v nagradni igri in morda se bo sreča nasmehnila prav vam! Želim vam toplo in prijetno jesen ter veliko užitkov in veselja ob vam ljubih knjigah! Oktober 2009

Publicistika, kulturna zgodovina, leksikoni, atlasi . . . . . . . . . . . . . . . 30–39 Slovarji, jezikovni tečaji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–41

PRILOGA____________________________________43–50 »lani pridobivamo Ëlane! _ ______________________43–46 Ugodnosti za Ëlane ___________________________47–50 PRIROČNIKI_______________________________ ____51–65 Računalništvo, osebna rast in vzgoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51–55

Knjiga sezone HITRO BRANJE, Tony Buzan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Zdravje, lepota, prosti čas in kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–65

ZA OTROKE IN MLADINO_________________________66–75 Za najmlajπe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–69 Pravljice, slikanice, najbolj brane knjige, svetovne uspeπnice . . . . . . . . . . . . . . 69–75

Dopolnilni program ___________________________ __76–90 Z DRUŠTVOM EXLIBRIS SLOVENIAE

Četrtek, 24. september: Ogled ljubljanske šentjakobske cerkve pod vodstvom dr. Ferdinanda Šerbelja. Začetek ob 15. uri. Sobota, 17. oktober: Ekskurzija v osrčje Julijskih Alp (Pocarjeva kmetija, Ajdna, Hom, Zgornjesavska dolina) pod vodstvom Janeza Bizjaka, dolgoletnega direktorja Triglavskega nacionalnega parka. Prijave v pisarni Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/II v Ljubljani, 12. oktobra med 9. in 12. uro.

VELIKA NAGRADNA IGRA 2009 Darja Bogataj Direktorica Sveta knjige

P. S.: Izkoristite novo možnost prijave na e-novice! Med prvimi boste izvedeli vse o posebnih akcijah, ugodnostih in novicah!

S članstvom v Svetu knjige nam izkazujete zaupanje, ki ga zelo spoštujemo. Želimo, da se v Svetu knjige dobro počutite in ste zadovoljni. Zagotavljamo Vam najvišjo kakovost naših knjig, prvovrstno storitev in prijazno svetovanje v klubskih centrih ter po drugih poteh naročanja. Jamčimo vam, da so vse knjige v našem katalogu najmanj 20 % cenejše kot v knjigarnah. Če boste za kakšno od njih v enaki obliki drugje pla­čali manj, vam bomo razliko v ceni upo­šte­vali pri naslednjem nakupu.

Moja ČLANSKA številka je moja SREČNA številka PRAVILA NAGRADNE IGRE V žrebanjih se upoštevajo vsi kuponi, oddani do datumov, navedenih v pravilih nagradne igre. Nagradna igra bo potekala od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Prvo vmesno žrebanje bo 2. 3. 2009 (upoštevani bodo kuponi, oddani od 1. 1. 2009 do 20. 2. 2009); drugo vmesno žrebanje bo 28. 5. 2009 (upoštevani bodo kuponi, oddani od 1. 4. 2009 do 20. 5. 2009); tretje vmesno žrebanje bo 28. 8. 2009 (upoštevani bodo kuponi, oddani od 1. 7. 2009 do 20. 8. 2009); četrto vmesno žrebanje bo 13. 11. 2009 (upoštevani bodo kuponi, oddani od 1. 10. 2009 do 5. 11. 2009); glavno žrebanje bo 14. 1. 2010 (upoštevani bodo vsi kuponi, oddani od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, to je tudi tisti, upoštevani že v vmesnih žrebanjih, in tisti, ki se ne bodo uvrstili v vmesna žrebanja). Vmesna žrebanja bodo na sedežu Sveta knjige, v prisotnosti 2-članske komisije. Glavno žrebanje bo 14. 1. 2010, v prisotnosti 3-članske komisije in notarja. Srečni nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljena na spletni strani www.svetknjige.si/nagradna igra2009 in vedno tudi v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po vsakem žrebanju. V nagradni igri lahko sodelujejo člani Sveta knjige in tudi vsi ostali državljani republike Slovenije. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo ter posredujejo svoje osebne podatke le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Zaposleni v Mladinski knjigi Založba d. d. in njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati. Nagrade bodo nagrajencem izročene v naravi in predstavljajo neto vrednost nagrade. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, ki predstavlja neto vrednost nagrade, povečane s količnikom davčnega odtegljaja. Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine. Nagrade so prenosljive. Nagrade, ki jih nagrajenci ne bodo prevzeli do 30. 6. 2010, ne bodo podeljene. Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Dobitnik soglaša z javno objavo svojega imena in fotografije. Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.


četrtek

5.

NOVEMBER

DATUM,

ki ga ne smete spregledati

V božično-novoletnem četrtletju za vas!

Kupujete lahko kolikor in kadar koli æelite, vaπa Ëlanska dolænost je le, da v vsakem Ëetrtletju kupite vsaj eno knjigo, ploπËo, video kaseto ali igraËo, ki velja za redni nakup. Tokrat priËakujemo vaπe naroËilo do četrtka, 5. NOVEMBRA. »e do tega dne ne boste niËesar kupili, bo to pomenilo, da ste se odloËili za knjigo Ëetrtletja in da Ëakate nanjo. Poslali vam jo bomo na dom in vam tako nakup πe olajπali.

Ob nakupu dveh knjig hkrati nad 40 EUR dobite

DARILO

POTI DO KNJIGE PREPROSTO NAROČANJE

PO TELEFONU

vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure do 20. ure . . . . . 01 241 34 11 Avtomatski telefonski odzivnik 24 ur na dan! . . . . . . . . 01 241 34 05

Faks . . . . . . . . . . . Tonsko naročanje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avtomatski odzivnik vas vodi skozi naročilo.

SMS­sporočila

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vpišite člansko številko ter kataloško številko izbranih izdelkov.

01 241 33 44 01 241 34 01

041 611 995 Koledar 2010

PO POŠTI Svet knjige, Slovenska 29, 1536 Ljubljana Naročilnica je priložena katalogu! Stroške pošiljanja in poštnine si delita Svet knjige in član. Soudeležba člana je 3,55 EUR. Stroške plačilnega prometa poravna član.

VINSKE CESTE SLOVENIJE

Čudovite barvne fotografije slovenskih pokrajin v vseh letnih časih so delo Toma Jeseničnika. Za vsak mesec ena, od meglic z gora do galebov na soli­ nah in veličastnega pogleda z Nanosa navzdol v Vipavsko dolino.

PO INTERNETU E­pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . svet-knjige@mkz.si Internetni naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.svetknjige.si

NAKUPOVANJE V KLUBSKIH CENTRIH 5270 Ajdovščina, Goriška cesta 20 a; 05 367 10 52 8250 Brežice, Cesta prvih borcev 7; tel.: 07 496 50 56 3000 Celje, Stanetova 3; tel.: 03 428 52 54 1230 Domžale, Kajuhova 5; tel.: 01 724 84 08 5280 Idrija, Lapajnetova 19; tel.: 05 377 12 42 6250 Ilirska Bistrica, Trg Maršala Tita 4; tel. 05 710 06 95 6000 Koper, Pristaniška 5; tel.: 05 663 38 81 4000 Kranj, Cesta 1. maja 77: Qlandia; tel.: 04 201 58 44 1000 Ljubljana, podhod Ajdovščina 4; tel.: 01 230 09 10 1000 Ljubljana, Šmartinska 152: BTC, dvorana A; tel.: 01 520 81 58 2000 Maribor, Partizanska 9; od 6. novembra na C. 10. oktobra 4; tel.: 02 234 31 18 9000 Murska Sobota, Štefana Kovača 43: Maximus; tel.: 02 530 88 54 5000 Nova Gorica, Rejčeva 12; tel.: 05 338 42 35 8000 Novo mesto, Glavni trg 9; tel.: 07 393 11 63 6230 Postojna, Tržaška 7; tel.: 05 726 47 30 2250 Ptuj, Novi trg 4; tel.: 02 749 21 36 2310 Slovenska Bistrica, Žolgarjeva 12; tel.: 02 805 01 43 2380 Slovenj Gradec, Glavni trg 8; tel.: 02 881 22 86 3210 Slovenske Konjice, Mestni trg 16; tel.: 03 759 01 74 1420 Trbovlje, Cesta 1. junija 15; tel.: 03 563 38 70 3320 Velenje, Šaleška 19a; tel.: 03 898 32 78 9020 Celovec/Klagenfurt, Viktringer Ring 26; tel.: 0463 565 15 17

Ob vsakem nakupu dobite božično-novoletni

BON

INFORMACIJE, OSKRBA KUPCEV, SVETOVANJE PO TELEFONU

01 241 34 10

vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure zjutraj do 20. ure. Informacije o knjigah in delovanju kluba, oddaja naročila ...

01 241 34 19

vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure zjutraj do 18. ure.

PO POŠTI E­pošta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

metka.rodic@mkz.si

Bon je unovčljiv ob naslednjem nakupu v tem četrtletju. SVET KNJIGE 150, 1. 10. 2009. Revija za člane prvega slovenskega knjižnega kluba SVET KNJIGE. Izhaja četrtletno. Izdaja Založba Mladinska knjiga, d. d., Slovenska 29, Ljubljana. Predsednik uprave Peter Tomšič. Izvršni direktor Marketinga in prodaje Magdalena Jenko. Direktorica sektorja Klubi Darja Bogataj. Vodja uredništva Marija Saje. Fotografije, razen kjer je to posebej navedeno: Arhiv MKZ, Shutterstock, DIA STUDIO Ljubljana. Tiska DELO TČR d. d., Ljubljana. Poštnina plačana pri pošti 1102. Trženje oglasnega prostora: Andreja Gričar, telefon 01 241 32 08. Vse cene v katalogu so v evrih. K prodajnim cenam je priračunan davek na dodano vrednost. Ponudba velja do prodaje zalog. Slike knjig in izdelkov v katalogu so simbolične. Katalogi iz prejšnjih četrtletij, cene, pogoji in posebne ponudbe, objavljene v njih, s tem četrtletjem ne veljajo več. Dve knjigi ali več v kompletu z eno številko in eno ceno za člane veljajo za eno knjigo. Pridržujemo si tudi pravico do spremembe tistih cen in tehničnih podatkov, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih in drugih napak v katalogu napačno navedeni. © Mladinska knjiga. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.


Svet knjige nagrajuje vašo ZVESTOBO c ji j Dlje kot ste clan, ve

za

e vaš prihranek!

30 let ZVESTOBE

ZDAJ SAMO

83,86 EUR Cena 119,76 EUR

RUDOLF ŠPANZEL

Mojstrska olja dela Rudolfa Španzla premikajo meje realne upodobitve, s svojim pogosto rezkim simbolizmom pa pripovedujejo globoko osebno zgodbo o slikarskem objektu in umetniku. Monografijo besedilno dopolnjujejo esejistična razmišljanja o avtorjevem delu, ki so jih napisali Andreja Medved, Taras Kermaurner in Drago Jančar. – Barvne in črno-bele reprodukcije oljnih slik, grafik, risb. 274 str. velikosti 26 x 33,5 cm, trda vezava. Št. knjige 079335 Cena 119,76 EUR Klubska cena 95,81 EUR za 2 leti zvestobe

83,80 EUR

za 5 let zvestobe

za 10 let zvestobe

71,85 EUR

59,85 EUR

za 20 let zvestobe

47,90 EUR

za 30 let zvestobe

35,90 EUR

Prelistajte katalog in poiščite znak za zvestobo še ob drugih knjigah ter prihranite!

ČLANI O SVETU KNJIGE: plesalec in koreograf, Edward Clug

Foto: Damjan Švarc

Knjiga si izbere nas ...

Edward Clug, baletnik in koreograf, vodja mariborskega baletnega ansambla, dobitnik številnih nagrad

6

Nekje sem slišal, da si knjige ne izberemo sami, ampak da si knjiga izbere nas. Mislim, da je to res. Še preden odpremo knjigo, se moramo odpreti mi sami, velikokrat pa nam knjige odpirajo prostore, ki jih prej nismo zaznali. S knjigo sem tesno povezan, v tem odnosu se avtorji menjavajo, odhajajo in se ponovno vrnejo ter tako za vedno ostanejo v spominu, ki so ga sami ustvarili. Včasih me slog določenega avtorja pritegne bolj kot knjiga sama. Takrat se mi zazdi, da sem našel novega prijatelja in zaželim si, da bi mi pri-

povedoval še več, me izzival. V tovrstnem branju najdem smisel in ne sprostitve. V času, ko ustvarjam novo predstavo, ne berem, saj je sam proces ustvarjanja zapleten in nepredvidljiv. Vem, da se nekje v moji podzavesti določene izkušnje prepletajo in tako izoblikujejo naslednjo odločitev. Mislim, da knjige na moje življenje ne vplivajo neposredno, vem pa, da mi ponujajo različne perspektive o razmišljanju o življenju. In prav zato obožujem knjige, ker se vtihotapijo v mojo podzavest in so vedno budne, tudi ko jaz spim ... Edward Clug


Jubilejna izdaja za člane Sveta knjige ob 35. obletnici Najboljše iz našega izročila PRIHRANITE

NAJLEPŠE NARODNE PESMI

13 EUR

Barčica, Al'me boš kaj rada imela, En hribček bom kupil, Gor čez izaro in še druge pesmi, ki zrcalijo ljudski značaj, modrosti, običaje in zgodovino. Barvne ilustracije. 212 str., trda vezava. Št. knjige 493676 Cena 25,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

NAJLEPŠE PRIPOVEDKE

Zgodbe o ajdu, Zlatorogu, vilah in povodnih možeh, v katerih se je iz roda v rod predajala vera v zmago pravico, resnico! – Izbrali in priredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek. 192 str., trda vezava. Št. knjige 494732 Cena 25,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Franci Novak

ČUDOVITE POKRAJINE IN LJUDJE Pripoved o iznajdljivih ljudeh in domišljiji naroda

Boris Kuhar

IZBRANA MEŠČANSKA KUHINJA

Za predjed bujon ali telečji ragu, za glavno jed postrv z jurčki ali belušina rižota s škampi, za posladek pa slastna tortica ali domača pinca? – 276 str., trda vezava. Št. knjige 499335 Cena 25,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Raznoliki obrazi Slovenije, njene narave in ljudi, običajev, lokalnih kuhinj in kulture. V pesmih so ohranjene zgodbe ljudi in legende alpskih pokrajin med nebom in zemljo in predalpskih, ki povezujejo vzhod in zahod. Opisi razkrivajo skrivnostno notranjost in prevotljenost dinarskokraške pokrajine in Primorske, ki je naše okno v svet. Na obrobju velike kotline ležijo obpanonske pokrajine, z vinogradi in najstarejšo trto, z mrtvicami in mlini na skrajnem vzhodu, s kurenti, ki kličejo pomlad ... – Barvne fotografije. 188 str., trda vezava. Št. knjige 496174 Cena 25,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Kot jubilejna izdaja skupaj s še eno knjigo samo 14,95 EUR www.svetknjige.si/pokrajine

EKSKLUZIVNE KLUBSKE IZDAJE 7


Doživite nepozabno popotovan Dr. Ivan Stopar, trubadur slovenskih gradov Foto: www.sen.sik.si

Dr. Ivan Stopar, umetnostni zgodovinar in kastelolog, je svoje življenje in konzervatorsko delo posvetil ohranjanju slovenske kulturne dediščine ter njeno predstavljanje javnosti. Letos, ob njegovi 80-letnici, je njegova bibliografija štela kar 50 samostojnih publikacij in vsaj toliko objav v strokovnih glasilih.

NE PREZRITE

5. november

je zadnji dan za nakup.

Knjiga NAJLEPŠI SLOVENSKI GRADOVI vam je æe na voljo po izjemno ugodni ceni v vseh klubskih centrih, naroËite pa jo lahko tudi po poπti, telefonu, internetu ali s SMS-sporoËilom. »e do 5. novembra ne boste naroËili niËesar, vam bomo knjigo Ëetrtletja za 32,45 EUR poslali na dom.

8

»Gradovi! Neme priče preteklosti, nekdanjih radosti in stisk, razkošnih gostij in krutega početja. Ni se jih ohranilo veliko in prav zato posebej zaslužijo našo pozornost. Raziskave zadnjih let so odkrile prenekatero njihovo skrivnost, ki nas popelje v odmaknjeni srednji

vek in nam ga pomaga razumeti. Vloga teh večkrat pozabljenih starodavnih stavb je danes drugačna, kot je bila nekdaj, toda ko jih obiščemo, nas obisk ne bo razočaral.«

PRIHRANITE

25 EUR

Kliknite na www.svetknjige.si in preverite izžrebano člansko številko.


je po preteklosti!

KNJIGA ČETRTLETJA

e Najnovejše podobe 35 slovenskih grajskih stavb in sijaj preteklosti na starih vedutah e Legende, ki jih je spletla ljudska domišljija e Izjemno bogato slikovno gradivo KNJIGA ČETRTLETJA Do 5. novembra

SAMO

24,95

EUR

Cena 49,95 EUR

NAJLEPŠI SLOVENSKI GRADOVI

Kako je bil videti grad Bizeljsko na Vischerjevem bakrorezu iz leta 1681? Zakaj mora nekoč mogočni celjski grad rasti iz ruševin? Je res krivo prekletstvo? Nove možnosti raziskovanja in najnovejša odkritja s pomočjo sodobne znanosti razkrivajo skrivnosti iz preteklosti, hkrati pa odpirajo nova vprašanja. Dr. Ivan Stopar vas bo s to prelepo monografijo zvabil med legende, ki jih je o gradovih in njhovih lastnikih stkala bogata ljudska domišljija. S strokovnim, a zanimivim opisom razvoja gradnje pa tudi konzervatorskih del bodo ob pomoči bogatega slikovnega gradiva pred vašimi očmi zrastli slovenski gradovi in zasijali v vsem svojem sijaju! – Barvne fotografije gradov, detajlov, prikazi stanja stavb iz knjig starih vedut. 268 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 409656 Cena 49,95 EUR Kot knjiga četrtletja 32,45 EUR

Do 5. novembra samo 24,95 EUR www.svetknjige.si/gradovi

Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj!

9


LEPOSLOVJE • Izvirno slovensko • prevodno

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Spomini in izpovedi s poti med Ljubljano in Londonom

prihranka Ide ja

»Zbirka esejev Konci in kraji prinaša na Slovensko žensko pisavo v najbolj sočnem smislu. Ifigenija Simonović je čutna, je čustvena, je ženska, ki ji je mar. Je angažirano pero, ki protestira in tuli, kot tulijo volkovi v pokrajinah divje ženske duše.«

za darilo

Ifigenija Sim0nović

KONCI IN KRAJI

Pesnica in pisateljica je petindvajset let živela in ustvarjala razpeta med Londonom in Ljubljano. Po vrnitvi v Slovenijo je zbrala v knjigo spomine na najzanimivejše dogodke, doživetja in srečanja v Londonu. Prepletla jih je z mislimi o ljubezni, umetnosti, moških in ženskah, tujstvu in utrinkih s potovanj po drugih »koncih in krajih« sveta: Turčiji, Grčiji, Kanadi, Japonski ali Škotski. Pisanje odlikuje čustvena pisava, radodarna s pronicljivimi opažanji in polemičnimi odzivi na dogajanje v družbi med leti 1993 in 2008, ko so nastajali ti zapisi. – 280 str., poltrda vezava. Št. knjige 495127 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR Jubilejna cena 14,90 EUR ob nakupu s še eno knjigo

MANCA KOŠIR

1. PONATIS Andrej Lupinc

Mare Cestnik

Radoživa zbirka zgodb, doživetij z muharjenja, šal in anekdot, iz katere diha nalezljiva vedrina. 468 str., trda vezava. Št. knjige 497743 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

V najnovejši zbirki kratkih zgodb se pisatelj osredotoči na razmerje moški: ženska. V prvi osebi odkrito in doživeto spregovori o erotičnih izkušnjah in razmerjih z ženskami. – 160 str., poltrda vezava. Št. knjige 498659 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

MALA ŠOLA MUHARJENJA (in drugi napotki) TER KRATKE ZGODBE (in ribji katekizem)

10

POSTAJA

Brina Svit

Jože Felc

Ivan TavËar

Pisateljica Valerie Nolo odkrije s tangom novo, čutno govorico telesa. Nova uspešnica v svetu nagrajene avtorice romanov Con brio, Odveč srce. – 76 str., poltrda vezava. Št. knjige 408815 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

V središču enaindvajsetih zgodb nastopajo posebneži, povezani z domačim krajem: Idrijo. Pogoste humorne situacije prinašajo v zgodbe svežino in sproščenost! 160 str., trda vezava. Št. knjige 390807 Cena 20,45 EUR Klubska cena 16,35 EUR

Napeto branje! V ozadju dogodki tridesetletne vojne v monarhiji, zločini in čarovništvo, v središču vsega pa ljubezen! Po mnenju mnogih najboljši slovenski roman! 208 str., trda vezava. ©t. knjige 031336 Cena 15,61 EUR Klubska cena 12,48 EUR

COCO DIAS ali ZLATA VRATA

CINOBER

VISO©KA KRONIKA

Ne zamudite! Zadnji dan za nakup v tem četrtletju je


BOŽIDAR RADOŠ Pred nami je prvenec avtorja, ki mu je usoda namenila življenje v enem najburnejših obdobjih slovenske in svetovne zgodovine. Z veliko vedoželjnostjo in živahno pripovedjo nam je naslikal prelomne trenutke iz osebne in evropske preteklosti.

piše kratko prozo (Skrivno oko, Perpetuum mobile ...), eseje, romane (biografski roman o Ivanu Groharju, Macesen, Klub v črnem, Sanjska hiša). Za svoje delo je prejel Levstikovo nagrado (1961) in nagrado revije Sodobnost za najboljšo kratko zgodbo 2005.

Vznemirljivo življenje pod povrhnjico vsakdana

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Prelomni trenutki v burnem 20. stoletju – osebno in čustveno

janez kajzer,

prihranka Ide ja

Božidar Radoš

ZLATNIK POLNE LUNE Moje dvajseto stoletje

Avtor zaobseže v pripoved obdobje treh generacij družine. Domiselno povezuje spomine na stare starše in arhaični svet na obronku Slovenskih goric z osebnimi doživetji. Pripoved popestri s potopisnimi vložki, z anekdotami in legendami krajev. Očarani nad pripovedjo o zavezanosti izročilu, trepetamo za šestletnega dečka, ki na lesenih tleh skromne hišice prestrašen čaka, da bo ponehalo bobnenje vojaških pušk. Napeto sledimo zloveščemu opisu letalske poti v Kijev, in to na dan černobilske katastrofe leta 1986 ... – Spremna beseda Nada Granduč. – 592 str., mehka vezava. Št. knjige 499806 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

četrtek, 5. november!

za darilo

Janez Kajzer

V TEMNIH, NEMIRNIH NOČEH Realni kristaliti

Nova zbirka uveljavljenega pisatelja prinaša šestindvajset zgodb: nenavadnih, grotesknih in polnih presenetljivih obratov. V njih oko opazovalca pokuka pod urejenost vsakdana: ustavi migotanje računalniškega zaslona, izštevanje bančnih avtomatov, banalnost človeških odnosov. Skozi slutnjo ali sanjsko sliko razkrivajo negotovost in strah. Zato pisatelj imenuje svoje zgodbe »realne kristalite«, okruške in odlitke resničnih življenj ... – 236 str., poltrda vezava. Št. knjige 494781 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR Jubilejna cena 12,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

11


LEPOSLOVJE

Poezija

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

Izbor poezije velikega evropskega pesnika, dobitnika več evropskih nagrad

Ide ja

za darilo

» »Stopil sem v 87. leto življenja, pesmi pišem že sedemdeset let ... in ne vem, kaj je pesnik ... toda vem, da ni niti svečenik niti norec. Sem človek, človek, ki piše pesmi ... ...« Tadeusz Rózewicz

ZAPISANO NA VODI

Poljski pesnik Rózewicz (rojen 1921) je bil že ob vstopu v poezijo prepoznan kot izjemen in nadarjen pesnik. Odlikoval ga je svojevrsten posluh za preprostega človeka, njegovo osamljenost in položaj v svetu. V 70. letih pisanja je razvil svojevrsten slog, s katerim je sprožil pravo revolucijo posnemanja. Njegov verz je brez okrasja in približan prozi. V zadnjem času uporablja tudi sodobne tehnike: na primer »recikliranje«, to je predelavo že objavljenih pesmi. Njegove pesmi in drame so prevedli že v številne svetovne jezike. Prevedla Jana Unuk. 228 str., poltrda vezava. Št. knjige 495002 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

France Prešeren IZBRANE PESMI

Svež in odlično prepesnjen Sonetni venec kot eden evropskih vrhuncev romantike in druge pesmi. V slov. in angl. Izbor, spremna beseda Uroš Mozetič. 92 str., poltrda vez. Št. knjige 406553 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

12

Carol Ann Duffy GREJEM NJENE BISERE

Reci bobu bob! A ne na račun poetičnosti, se glasi maksima škotske pesn. Pesmi, izbrane iz sedmih zbirk, so napisane v kratkih, ostro zarezanih stavkih, v katerih se odziva na dogajanja v svetu. V poezijo vnaša nove teme, kot so zloraba, nepismenost, usoda zapuščenega otroka ... Odprto in nepossredno! – Izbrala in prevedla Ifigenija Simonović. 102 str., poltrda vezava. ©t. knjige 397455 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Srečko Kosovel

Stefan Zweig

Janez Trdina

Iz neobjavljene drobne proze lirika in svetovnega avantgardista. Impresionistične in ljubezenske pesmi, prozni drobci in fragmenti. – Izbral Ludwig Hartinger. 274 str., trda vezava. Št. knjige 492231 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Mojstrska freska o vzponu nacizma in avstrijsko-judovski kulturi. Ponatis prevoda ene najboljših biografij 20. stoletja. Ponatis leta! Prevedla Angela Vode. 484 str., trda vezava. Št. knjige 492173 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

ZnaËaji, legende in πege v nepozabni polnosti, zapisane æivo in v soËnem jeziku. – Izbral in spremno besedo napisal Goran Schmidt. 334 str., trda vezava. Št. knjige 87932 Cena 19,05 EUR Klubska cena 15,23 EUR

IZBRANA PROZA

VČERAJŠNJI SVET

»E NI LA»EN, JE PA ÆEJEN

KO PESEM TKEM Antologija vedskih pesmi

Nastarejπa indijska religiozna in literarna besedila in spomenik v indoevropskem jeziku. Izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Vlasta P.Klander. 400 str., trda vezava. Št. knjige 033043 Cena 26,99 EUR Klubska cena 21,61 EUR

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


Boris Pahor –

Izbrano delo ob pisateljevem 96. rojstnem dnevu

Vrhunski literarni dosežki – najbolj iskani ta hip!

Brezplačno! Ščitni ovitek!

Boris Pahor (1913) s svojo pokončno držo zaznamuje celotno slovensko in evropsko kulturo. Kot pisatelj doživlja preporod. Več desetletij po prvih izidih njegovih knjig ga odkrivata Evropa in svet. Preživel je fašistična grozodejstva in zloglasna nemška taborišča. Po vrnitvi v rodni Trst je napisal prek 30 knjig, napisanih s presunjenostjo in zanosom. Ostal je borec za enakopravnost in svobodo ter ponosen Slovenec. V začetku leta je bil predlagan za Nobelovo nagrado za književnost.

NAGRADE

• 1992 velika Prešernova nagrada za življenjsko delo • 2000 srebrni častni znak svobode Republike Slovenije • 2006 francosko poimenovanje vitez umetnosti in kulture • 2007 sprejet v red legije in časti (najvišje francosko odlikovanje) • 2008 prestižna nagrada premio napoli za roman Nekropola kot najboljši tuji roman in še druge nagrade, priznanja in častni nazivi

Grmada v pristanu, parnik trobi nji, zatemnitev, nekropola, Spopad s pomladjo – štirje romani in zbirka novel. Skupaj 1448 strani, 13 x 21 cm, trda vezava. Boris Pahor ZBRANO DELO Pet izbranih knjig riše pripovedni lok od najhujšega fašističnega pritiska na Slovence v Trstu do povojnega Pariza. Pripoveduje o požigu narodnega doma, okrutnostih zatiralcev slovenstva, podaja sliko vojnega terorja. Izjemno mesto v opusu pripada Nekropoli, pripovedi o nečloveškem trpljenju v taboriščih. Po mnogih prevodih in odzivih v tujini sodeč je roman eno najboljših tovrstnih pričevanj v svetovni literaturi. Kako lahko tisti, ki so preživeli najhujše zlo, še verjamejo v ljubezen in zaupajo v človeka? O tem presunljivo pripoveduje v knjigi Spopad s pomladjo. – Skupaj 1448 str., poltrda vez. Št. kompleta 500330 Cena 133,74 EUR Klubska cena 106,95 EUR www.svetknjige.si/pahor

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

13


LEPOSLOVJE

Prevodna proza

Silvie Kristel kot Connie v filmski uspešnici Ljubimec Lady Chatterley

Foto: www.moviepro.net

Razvpit klasični erotični roman vznemirljiv še danes!

»Valovala je, valovala, valovala, frfotala kakor mehki prelivajoči se plameni, mehki kot puh, se bleščeče razžarevala, slastno, in pretalila vso njeno notranjost. Bilo je, kakor bi zveneli zvonovi, zveneli čedalje bolj in bolj, k skrajnim mejam zvenenja. Ležala je in se ni zavedala divjih, pritajenih vzkrikov, ki so se ji nazadnje izvili iz grla.« D. H. Lawrence

LJUBIMEC LADY CHATTERLEY

5

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

bletnici - 3

Ide ja

za darilo

Philip Roth

Virginia Woolf

Susanna Tamaro

Rabindranath Tagore

Stef Penney

Alex Portnoy odrašča v primežu materine ljubezni, njene pretirane skrbi in družinskega izročila ameriških Judov, t.i. judovskega kompleksa. Provokativno in s humorjem! 224 str., trda vezava. Št. knjige 406397 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Konec 16. stoletja je plemič Orlando star dvajset let. Po dolgotrajnem spancu se prebudi kot ženska. Začne se zavedati svoje unikatnosti ... Tudi filmska uspešnica! 274 str., trda vezava. Št. knjige 092494 Cena 27,21 EUR Klubska cena 21,80 EUR

Roman je nadaljevanje zgodbe, ki jo pripoveduje Marta po vrnitvi k babici na Kras. Na podstrešju odkrije dnevnik svoje mame, iz katerega razbira skrivno ljubezensko zgodbo ... 190 str., trda vezava. Št. knjige 492348 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

V izvirniku je izšel ta vrhunski roman o osebnostni celovitosti, svobodi, ljubezni, družini in religiji leta 1999 in prinesel Tagoreju svetovno slavo. In pripomogel k Nobelovi nagradi.– 352 str., trda vezava. Št. knjige 033084 Cena 24,62 EUR Klubska cena 19,69 EUR

Napeta zgodba o nenavadni ženski in materi, ki se spopade z ustaljenimi navadami, ljudmi in divjimi volkovi v prostranstvu narave, onkraj prvih naselbin na kanadskem Zahodu. − 346 str., trda vez. Št. knjige 406447 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

PORTNOYEVA TOŽBA

14

.o

5

Connie se poroči s Cliffordom aristokratskega rodu, ki kmalu po poroki odide na fronto. Iz vojne se vrne hrom od pasu navzdol. Nepotešena Connie vse bolj trpi zaradi pomanjkanja pristnih, tudi telesnih stikov. Že ob prvem srečanju z lovskim čuvajem Mellorsom začuti njegovo toplo in silovito moč. Privlačnost se razplamti v prvinsko strast in željo po združitvi. Roman je zaradi opisov spolnosti ob izidu l. 1928 dvignil veliko prahu, tako da je v neskrajšani obliki spet izšel šele l. 1959. Medtem so po svetu krožile piratske necenzurirane izdaje. Prevedel Uroš Kalčič. Spremna beseda Mojca Krevel. 364 str., trda vezava. Št. knjige 495655 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR Jubilejna cena 18,15 EUR ob nakupu s še eno knjigo www.svetknjige.si/ljubimec

ORLANDO

POSLUŠAJ MOJ GLAS

GORA

NEŽNOST VOLKOV

Naročanje po telefonu: 01 241 34 11


5 Ob 3

Dave in Liz odpotujeta med poletnimi počitnicami v Indijo. Že prvi dan je seveda zanju pravi šok. Sledi prilagajanje, popuščanje, tudi spreminjanje samega sebe ... – 264 str., trda vezava. ©t. knjige 402487 Cena 20,95 EUR Klubska cena 16,75 EUR

35%

knjig

SI IZKUŠEN?

bletnici - 3 5

William Sutcliffe

.o

prihranka Ide ja

za darilo

Dvanajst »zlatih« zgodb avtorja evropske uspešnice Leyla

Manuel Rivas

JEZIK METULJEV

Kratke pripovedi večkrat nagrajenega pisatelja in enega najvidnejših evropskih zgodbarjev. Zajemajo iz tradicije in zgodovine Španije ter sodobnega utripa mesta. – 452 str., trda vezava. Št. knjige 393272 Cena 20,45 EUR Klubska cena 16,35 EUR

Serdar Özkan

Nagrada Ingeborg Bachmann za zgodbo Koža v tej knjigi

Feridun Zaimoglu

DVANAJST GRAMOV SREČE

IZGUBLJENA VRTNICA

Diana je lepa in uspešna mladenka, ki po smrti matere izgubi središčno os. Največja njena dediščina so pisma, v katerih ji mati razodene, da ima sestro. Prevod v več kot 30 jezikov! 190 str., trda vezava. ©t. knjige 405985 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Avtor dvanajstih zgodb, Anatolski Turek, priseljen v Nemčijo kot dojenček, nas v svoji pripovedi popelje po dveh svetovih: Zahodu in Orientu. Zgodbe o drugačnem svetu na Vzhodu naelektri s skrivnostnimi srečanji in srhljivimi legendami. Temu divjemu svetu zoperstavi Zahod, in sicer realnost nemških velemest, Hamburga in Berlina, tudi z njihovo alternativno kulturo. Soočenje je še kako vznemirljivo! V zbirko je vključena tudi zgodba Koža, nagrajena z odmevno literarno nagrado Ingeborg Bachmann. Prevedel Slavo Šerc. 232 str., trda vezava. Št. knjige 494609 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR Jubilejna cena 14,90 EUR www.svetknjige.si/dvanajst ob nakupu s še eno knjigo

Fríedrích Dürrenmatt

Molière

Cees Nooteboom

Umberto Eco

Vladimir Makanin

Ali potrebujemo znanost, daleč od etike in morale? Drama o aktualnih temah in vohunska grozljivka uglednega švicarskega književnika, ki terja premislek vseh nas. – 148 str., trda vezava. Št. knjige 399329 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

Kdo je na videz moralni mladenič, ki se naseli pri Orgonovih in jim kmalu zagospoduje? Navzven ponižen skriva čisto drugačne načrte. Komedija o človeških lastnostih za vse čase! – 144 str., trda vezava. Št. knjige 399139 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

Mojstrska pripoved o usodni privlačnosti, ljubezni in trku preteklega in sedanjega, Vzhodu in Zahodu. Tudi z žarišč sodobne Evrope: minule vojne v Bosni, teroristične akcije Baskov ... – 388 str., trda vezava. Št. knjige 405399 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Izvrstni roman avtorja uspešnic Ime rože in Faucaultovo nihalo. Obujanje osebnega spomina sovpade z obdobjem vzpona fašizma. – Barvne fotografije. 440 str., trda vezava. Št. knjige 392803 Cena 25,00 EUR Klubska cena 20,00 EUR

Zmagal je novi čas. Ali je upor še možen? Ali zlo v sprivatiziranih časih še obstaja? Izjemna, mnogoplastna in fascinantna zgodba iz posovjetske Rusije. – 490 str., trda vezava. Št. knjige 000919 Cena 37,14 EUR Klubska cena 29,71 EUR

FIZIKI

TARTUFFE

od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer!

VSI SVETI

SKRIVNOSTNI PLAMEN KRALJICE LOANE

UNDERGROUND ALI JUNAK NAŠEGA ČASA

15


Usodni tango v hipnotičnem Buenos Airesu

Thomás Eloy Martinez,

5

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

eden najuglednejših latinskoameriških pisateljev, je zaradi političnih razlogov dolgo časa živel v izganstvu. Leta 2005 je kandidiral za Bookerjevo nagrado, znan pa je predvsem po romanih o Eviti in Juanu Perónu.

prihranka Ide ja

Thomás Eloy Martinez

PEVEC TANGA

za darilo

Bruno Cadogan, podiplomski študent iz New Yorka, se leta 2001 s Fulbrightovo štipendijo odpravi v Buenos Aires. Njegova tema doktorske dizertacije je Borges, a še bolj kot Alef ga usodno pritegne omemba skrivnostnega pevca tanga Julia Martela. Bruno ga išče v mestu, v katerem zaradi hipnotične razburkanosti komaj utegne vdahniti ... Je še živ, pevec davno pozabljenih zgodb tanga, človek, ki s svojim glasom izvablja smeh in solze, pripovedovalec argentinske zgodovine, bolečine? Še se pojavi, a ne tam, kjer bi ga pričakovali, kjer mu ponujajo denar. Bruno ga poskuša izslediti, ko pa ga sreča, se mora tudi sam soočiti s krutim mestom in resničnostjo ter sam s seboj! – Prevedla Nina Kovič Brala. 272 str., trda vezava. Št. knjige 494658 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR Jubilejna cena 21,40 EUR ob nakupu s še eno knjigo www.svetknjige.si/pevec

David Mitchell

Jean-Cristophe Rufin

Lucía Etxebarría

Ian McEwan

John le Carré

Deset zgodb, dest različnih oseb in njihovih življenj, ki se nekje prepletajo ter usodno vplivajo druga na drugo. – 620 str., trda vezava. Št. knjige 406355 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Roman o izmuzljivi in neulovljivi sreči v slogu Alexandra Dumasa in v jeziku francoskega razsvetljenstva! – 648 str., trda vezava. ©t. knjige 380220 Cena 27,08 EUR Klubska cena 21,66 EUR

Neuresničena pisateljica z razgibano preteklostjo piše pisma svoji komaj rojeni hčerki in tako ocenjuje svoje življenje. 458 str., trda vezava. Št. knjige 400598 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Izvrsten, sodoben in pronicljiv roman o krhkosti brezčasnih liberalnih vrednot in življenja ter ranljivosti posameznika. 364 str., trda vezava. ©t. knjige 382002 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Bruno, tolmač za afriške jezike, na mednarodnem srečanju, odkrije zaroto, ki bi lahko rešila ljudi v Kongu, ali pa jih pogubila. – 412 str., trda vezava. Št. knjige 406363 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

TUJE PERO

16

ABESINEC

ČUDEŽ V RAVNOVESJU

SOBOTA

MISIJONSKA PESEM

Odlomki iz knjig, intervjuji s pisatelji na: www.svetknjige.si


Prevodna proza

LEPOSLOVJE

Morten Ramsland

Danski pisatelj, nagrajen tako doma kot na tujem, je s Pasjeglavcem prvič dosegel tudi britanske bralce. Mednarodna uspešnica, ki se prodaja v 17 državah, je navdušila tako kritike kot bralce, ki danskega pisatelja primerjajo z Günterjem Grassom, Petrom Høegom, z Marquezom in celo Isabello Allende ...

Srčna epska zgodba o družinskih skrivnostih Morten Ramsland

PASJEGLAVEC

5

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

Mladi umetnik Asgar se iz Amsterdama vrne na podeželje, na obisk k umirajoči babici Bjørk. Priduži se mu tudi sestra Stinna in skupaj z babico se podajo na popotovanje po zgodovini treh generacij popolnoma nefunkcionalne družine, polne čudakov, lažnivcev in posebnežev ... Brat in sestra spoznavata ozadja nesporazumov, polresnic in laži, ki so se leta dolgo prikrivale – še posebej pred otroci! Je bil dedek Askild res vojni junak ali le velik lažnivec in prevarant? Je zaostala in obilna očetova sestra, teta Anne Katrine, res zlorabljala Asgarja? Napeto in zabavno branje, polno obratov in iskrivega, zasoljenega humorja. – Prevedel Darko Čuden. 496 str., trda vezava. Št. knjige 494831 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR Jubilejna cena 21,40 EUR ob nakupu s še eno knjigo www.svetknjige.si/pasjeglavec

Ide ja

za darilo

Jens Christian Grøndahl

Jonathan Safran Foer

Kiran Desai

Dai Sijie

Pierre Drieu la Rochelle

Nepredvidljiva in zapletena razmerja med žensko in moškim, kot jih vidi najbolj prevajan in znan danski prozaist. 346 str., trda vezava. ©t. knjige 387803 Cena 25,00 EUR Klubska cena 20,00 EUR

Avtorjev prvi roman, ki je prejel vrsto prestižnih mednarodnih nagrad in postal svetovna uspešnica v skoraj 30 jezikih. 344 str., trda vezava. ©t. knjige 388611 Cena 25,00 EUR Klubska cena 20,00 EUR

O človeški širini in modrosti ter o siloviti moči politike v postkolonijalni Indiji, polni ponižanja in izgub ... 426 str., trda vezava. Št. knjige 402941 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Besede z Budovega zvitka povezujejo francosko študentko v Pekingu in zgodovino Kitajske. 348 str., trda vezava. Št. knjige 491688 Cena 32,95 EUR Klubska cena 26,35 EUR

Zgodba o treh zadnjih dnevih narkomana Alaina, ki ve, da se zasvojenosti lahko odpove le na en sam, dokončen naËin ... 116 str., trda vezava. ©t. knjige 094458 Cena 18,78 EUR Klubska cena 15,03 EUR

TI©INA V OKTOBRU

VSE JE RAZSVETLJENO

DEDIŠČINA IZGUBE

Jamčimo vam 20 % nižje cene knjig kot v knjigarnah.

NEKE NOČI, KO LUNA NI VZŠLA

IZPLAMTEVANJE

17


indd

SK Nekega lepega jutra se zbudimo in preberemo v časopisu, da je naš sosed brutalno umoril svojo32,96 ženoin dva otroka. Oh, rečemo, pa tako običajen je bil videti. Zaprepadeni smo, vendar to se dogaja, in sicer vse bližje nas. Mislite, da je kriminalni roman zato v takem porastu, poleg osupljivih odkritij v odkrivanju kriminala, seveda? Vse nas osupljajo stvari, ki nas lahko ubijejo, naj bodo to nevarne živali ali ljudje. Ljudje, ki obiskujejo živalske vrtove, vedno želijo gledati leve, tigre in kače. Ljudje si ogledujejo akvarije, da bi se soočili z morskimi psi. V naravi stvari je, da usmerjamo svojo pozornost na to, česar nas je strah. Zato privlačijo bralce kriminalni romani. Te zgodbe pripovedujejo o resničnih pošastih, ki se sprehajajo med nami – mi pa si želimo več izvedeti o njih. SK »Pogledam pod skale in čakam, da bodo prilezle na dan grozne stvari,« ste nekoč izjavili. 1Ali morda tiči za takšnim odnosom vaša osebna slaba izkušnja? Da, gre za izkušnjo iz mojega otroštva, ko sem gledala veliko preveč filmskih grozljivk. Ker je moja mama uživala v njih, naju 18

Zajemite sapo! Resnične TESS GERRITSEN

TES

Mednarodna kariera pisateljice se je začela že v nenavadnem otroštvu. Medtem ko so drugi otroci gledali Disneyjeve filme, je ona gledala Drakulo in Godzilo. Doštudirala je medicino in delala kot zdravnica. Že prva srhljivka, Žetev (1996), jo je katapultirala na lestvico uspešnic v reviji New York Times. Do danes so njene knjige prevedli v 33 jezikov, prodali pa več kot 20 milijonov izvodov po vsem svetu.

TESS GERRITSEN ŽETEV

AVTORICA ČETRTLETJA

Ekskluzivni intervju za Svet knjige

Njene knjige so uspešnice na lestvici petih najboljših v ZDA in drugod. Prejela je nagrado Nero Wolfe za roman Izginule in nagrado Rita za roman Kirurg, oba sta tudi v tej zbirki. Kritiki jo hvalijo kot »strašljivo in briljantno«, »bleščečo in razburljivo«. Mediji jo imenujejo »kraljica medicinskih srhljivk«. je z bratom odpeljala gledat vsako hollywoodsko grozljivko. Ko sem bila majhna, sem v kinu veliko ur prekričala od groze. Iz teh filmov sem se naučila, da lahko nevarnost plane iz nepričakovanih krajev. Kot otrok sem tudi živela v soseščini z nekom, ki je kasneje postal morilec. To je bil nekdo, ki sem ga oboževala, moški, ki je bil navzven prijazen in skrben. Ko so ga poslali v zapor zaradi umora svakinje, sem spoznala, da imajo lahko morilci običajen obraz. To so lahko celo ljudje, ki jih ljubimo. SK V romanu Žetev mlada kirurginja skoraj izgubi življenje, ker odkrije grozljivo prekupčevanje s telesnimi organi. Ali gre za resnično zgodbo v ozadju romana? Zamisel za Žetev je prišla iz pogovora z nekim policistom. Vrnil se je iz Moskve, kjer je slišal od lokalnih policistov o ugrabitvah otrok, ki naj bi jih poslali v tujino kot donatorje. Bila sem šokirana, spraševala sem se, ali se je to res zgodilo. Potem se je širilo še veliko podobnih govoric v različnih deželah. Pred nekaj leti so preiskovali verigo prodaje organov iz Kitajske v Ameriki. Ali se to zares dogaja? Ne vem. Toda

ko so v to vpleteni obupani ljudje brez denarja, verjamem, da je vse mogoče. SK Kakšnih raziskav ste se lotili vi osebno? Nam lahko zaupate najbolj vznemirljivo pustolovščino, povezano s pisanjem srhljivk? Med pisanjem romana Težnost sem preživela teden pri Nasi in se učila o vesoljskem programu. Za roman Spominek (The Keepsake), ki ga pišem sedaj, sem imela priložnost ogledati si CT-sken 2000 let stare egipčanske mumije. Raziskovanje me vodi okoli sveta (v Egipt in Italijo) in mi omogoča govoriti z resnično zanimivimi ljudmi. Resnici na ljubo je to najbolj uživaški del pisateljskega poklica. SK Bralca dobesedno pretihotapite na skrita mesta, kamor sicer nima vstopa. Pišete o forenzičnih detajlih na prizorišču zločinov, o skalpelu, ki zareže v kožo ... Bili ste zdravnica in tovrstni postopki so vaša neposredna izkušnja. Zakaj in kdaj ste potem skalpel zamenjali s peresom? Pisala sem že kot otrok pri sedmih letih. Toda oče mi je vedno

govoril, da se s pisanjem ne da preživljati. Spodbujal me je h karieri v medicini, saj naj bi mi takšna služba zagotavljala več varnosti. Ker me znanost zanima, je bila medicina dobra izbira zame. Toda po več letih medicinske prakse sem zelo zahrepenela po pripovedovanju zgodb. Imela sem tudi dva majhna otroka in svojo službo sem vse težje povezovala z materinstvom. Odločila sem se, da si bom vzela nekaj let prosto za vzgojo otrok. Medtem ko sta onadva spala, sem jaz pisala. Prodala sem prvi roman, in moja kariera se je hitro vzpela. SK Patologinja Maura Isles, ena od vaših junakinj, je zelo ranljiva osebnost. Druga junakinja, detektivka Jane Rizzoli, pa je njeno čisto nasprotje, ‘prava’ policajka. Med preiskavo se obe spremenita in nekaj naučita o življenju. Česa bi se, mislite, morali naučiti vsi? Tega, da se ljudje lahko spremenijo. Hotela sem značaja, ki skozi romane v zbirki ne bosta ostala nespremenjena. Hotela sem značaja, ki se spreminjata in rasteta, in to se dogaja Jane in Maure. Ko je Jane doživela več sreče v življenju, je postala tudi bolj prijetna oseba – ne tako ostra in

Nakupovanje v 21 klubskih centrih po vsej Sloveniji.


pošasti se sprehajajo med nami ... ZBIRKA medicinskih srhljivk

»Tess Tess Gerritsen takoj postane obvezno branje v moji hiši.« Stephen King

GREŠNIK Katera pošast lahko ubija nune? Detektivka Jane Rizzoli in «kraljica mrtvih«, patologinja Maura Isles, se spopadeta s skrivnostnim primerom v samostanski cerkvi. Ena nuna je umorjena, druga težko ranjena. Vse se še bolj zaplete, ko ugotovijo, da je mlajša žrtev pred smrtjo rodila. A zapletov še ni konca. Nekaj dni po dvojnem zločinu najdejo nedaleč stran še mrtvo žensko brez identitete. Gobavo! Iz bližnjega ribnika izvlečejo drobceno truplo. Izmaličeno! Kaj strahotnega se je dogajalo? – Prevedel Miha Žličar. 378 str., trda vezava. Št. knjige 499707 1. PONATIS Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

naporna. Srečne ljudi imamo tudi raje okoli sebe, in čeprav Jane ne bo nikoli sladka, se je zmehčala in postala bolj zrela. Maure, se bojim, je še vedno precej nesrečna in res me zanima, kako se bo razvijalo njeno življenje skozi naslednje knjige. Čeprav sem avtorica, nimam vnaprejšnjega odgovora.

www.svetknjige.si/gresnik DARILO

za naročnike zbirke ŽETEV

SK V zadnjih letih je v kriminalnem žanru ‘močnih’ kar nekaj ženskih peres. Kako si to razlagate in pri sebi povezujete pregovorno žensko občutljivost z nagnusnostjo teh zločinov, korupcijo in drugimi strahotami tega sveta? Danes si delijo ženske mnoga področja dela z moškimi. Pravkar sem se vrnila s konference o forenzični patologiji, kjer je bila vsaj vsak tretji patolog ženska. Ukvarjajo se z najbolj odurnimi in pretresljivimi prizori, kot si jih lahko predstavljamo, in delajo enako dobro kot moški. Tako da ne mislim, da so ženske pisateljice danes bolj brutalne. Mislim, da nas zdaj pač dela več žensk na področju forenzike, in da pišemo o tem, kar smo in kar vidimo, tako v službi ali med raziskovanjem doma. Pripravila Marjanca Mihelič

Komaj začeta kariera mlade kirurginje Abby se zalomi, ko presadi srce revnemu fantu namesto bogataševi ženi. S čimer ogrozi delovanje mafijske trgovine. Na pragu grozljivega odkritja se znajde na operacijski mizi, kjer jo pripravljajo na medicinsko »žetev«. – 528 str., trda vez. Št. knjige 498410 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

Kupujete lahko posamezne knjige ali se naročite na zbirko in dobite darilo.

NAROČILNICA

ROKOVNIK –

štiri v enem + kemični svinčnik

V lični mapi, ki se zapenja na ježka, dobite adresar, koledar, beležnico in ovitke za shranjevanje vizitk. Ker je priročne velikosti (10,5 x 16 cm), jo lahko povsod vzamete s sabo. Tudi kemični svinčnik dobite že zraven! Št. 500637

DA, naročam zbirko 5 knjig: Žetev, Grešnik, Izginule, Kirurg, Težnost.

Kot naročnik zbirke prejmem za DARILO večstransko uporabni ROKOVNIK s kemičnim svinčnikom. Vsako četrtletje mi pošljite eno knjigo. Članska številka Ime in priimek Datum in podpis

Naročilnico oddajte v najbližjem klubskem centru ali jo pošljite po pošti na naslov

Medicinske srhljivke

Knjižni klub SVET KNJIGE, Mladinska knjiga Založba d. d. Ljubljana, Slovenska 29, 1536 Ljubljana.


LEPOSLOVJE

Kriminalni romani, trilerji

Po sledeh volka samotarja

Jason Goodwin

DREVO JANIČARJEV

Zapletene spletke orientalske detektivke lahko razreši le Yasim, detektiv njegovega veličanstva! Je eden redkih, ki imajo dostop v vladarjev harem, saj je evnuh! – 436 str., trda vezava. Št. knjige 398347 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Andrea Camilleri

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

OBLIKA VODE

Ide ja

Na zbirališču prostitutk in razpečevalcev drog najdejo truplo uglednega meščana. Zdi se, da so okoliščine jasne. A pronicljivega Montalbana šesti čut posvari, da ni tako. – 166 str., trda vezava. Št. knjige 398396 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

za darilo

Andrea Camilleri

Fred Vargas

NAROBE OBRNJENI MOŽ Tretji primer komisarja Adamsberga

V odročnih francoskih Alpah prebivalci neke vasice vsak dan najdejo eno ovco s preklanim vratom. Ko najdejo umorjeno še eno vaščanko, se začnejo ljudje spraševati: bi bil lahko volkodlak? Sum pade na Massarta, neporaščenega vaščana. Posvojenec umorjene vaščanke, temnopolti Soliman, se skupaj s samotarskim pastirjem in Camille, privlačno žensko iz mesta, odpravi v Alpe, po sledi domnevnega morilca ... A naloga je pretežka in prezapletena za tri neuke laike. Zato na pomoč pokličejo inšpektorja Adamsberga, Camillinega starega prijatelja, znanega po nenavadnih metodah raziskovanja in skrivnostni intuiciji, s katero ujame še tako pretkanega morilca in še takšno zver ... – Prevedla Jana Pavlič. 336 str., trda vezava. Št. knjige 495077 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR Jubilejna cena 19,45 EUR www.svetknjige.si/narobe ob nakupu s še eno knjigo

Pustolovščina v puščavi! William Dietrich

LONČENI PES

Montalbano se sreča z mafijskim šefom Tanom Grškim. V vrtincu razburljivih dogodkov odkrije Montalbano votlino, v kateri prav po Tanovi zaslugi odkrije pravo orožarno! – 286 str., trda vezava. Št. knjige 401273 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Andrea Camilleri

TAT MALIC

Livia je na obisku v Vigàti, ko policija ujame 5-letnega tatiča. Izkaže se, da je sin tunizijske čistilke in prostituke. Montalbano se znajde v navzkrižnem ognju ... 262 str., trda vezava. Št. knjige 409631 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

NAPOLEONOVE PIRAMIDE

2. na lestvici 12 najbolj iskanih

20

Piše se leto 1798 in Paris še pretresajo krči revolucije. Ameriški pustolovec Ethan Gage, obtožen umora pariške prostitutke, se giljotini izogne le za las, in se skupaj z Napoleonovo vojsko poda v Egipt. Odlična, napeta zgodba, prepletena z zgodovinskimi dejstvi in Napoleonovimi citati, ponuja pustolovščino, ljubezen in skrivnosti davnin, ki neustavljivo privlačijo še danes! 392 str., trda vezava. Št. knjige 406470 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Andrea Camilleri

GLAS VIOLINE

Potem ko Montalbanov šofer zbije avto pred vilo, on v vili odkrije umorjeno golo lepotico. Osumljencev je več ... A ključ do rešitve drži v roki skrivnostni violinist! – 216 str., trda vezava. Št. knjige 492694 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Več na: www.svetknjige/vecromanov


Od leve proti desni so igralci Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in Daniel Craig, ki so v 22 filmih uprizorili agenta 007.

Najslavnejši vohun vseh časov se vrača! Sebastian Faulks

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

Najslavnejši vohun literature in filma vseh časov se vrača! Sebastian Faulks nadaljuje tam, kjer je končal Ian Fleming, Bondov stvarnik. Še v obdobju hladne vojne Bondovo okrevanje po nedavni pustolovščini prekine M. Agent 007 naj bi poiskal podatke o dr. Juliusu Gornerju, diplomiranem politologu, foilozofu in ekonomistu, ki se ukvarja z legalno in menda tudi ilegalno izdelavo opiatov zaščitni za svetovno tržišče. Pojavlja se povsod, njegov ‘zaščitni znak’ pa je deformirana levica, t.i. opičja taca. M Bonda opozori da je dr. Gorner najnevarnejši človek, kar jih je Služba kdaj srečala, zato mu bo pri preiskavi pomagal še novi agent, ki pa ga Bond še ne pozna. Z romanom, polnim eksotičnih lokacij, fatalnih žensk in zlobnih podležev, je Faulks mojstrsko poustvaril junaka in čas. Napeto branje, ob katerem boste zadrževali dih do zadnje strani! Prevedel Damir Milanović. 280 str., trda vezava. Št. knjige 494740 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR Jubilejna cena 18,15 EUR www.svetknjige.si/nicasa ob nakupu s še eno knjigo

5

NI ČASA ZA SMRT

Ide ja

za darilo

James Patterson

James Patterson

V Washingtonuy se vrstijo surovi umori in v raziskovanje se vključi Alex Cross. Osredotoči se na MIchaela Sullivana, z nadimkom Mesar. Bo zdaj, ko je prišel morilec v Washington pokončat novega mafijskega dona, Johna Maggioneja, končno zadoščeno pravici? – 364 str., trda vezava. Št. knjige 494625 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Alex se pridruži FBI-ju. Čeprav naj bi se na začetku le uvajal, mu takoj dodelijo zapleten primer. V državi namreč izginjajo lepe in bogate ženske, za katere policija sumi, da jih prodajajo v suženjstvo petičnežem. Alex zato vso svojo energijo usmeri v lov! – 378 str., trda vezava. Št. knjige 385211 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

CROSS

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si

VELIKI ZLOBNI VOLK

21


bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Samo ljubezen preživi vse viharje!

prihranka Ide ja

za darilo

»Prebrala sem ga na dušek!« KATE MOSSE, avtorica Labirinta

Kate Furnivall

RUSKA KONKUBINA

Mogoče so krivi njeni rdeči lasje ali pa trdo življenje. Lidija Ivanovna je neukročenega duha, ki ga nič ne more zatreti. Njena mati je sodila k ruski smetani, dokler boljševiki niso prijeli njene družine. Moža so odpeljali, ona pa je s hčerko pobegnila na Kitajsko. Živita v Mednarodni belski koloniji, kjer se mati vdaja alkoholu in depresiji, tako da za njuno preživetje skrbi Lidija. Nekega dne jo pred policisti in smrtjo reši Čang Anlo, čeden mladenič z ognjem v očeh, ki se skriva zaradi privrženstva komunizmu. Oblastniki skušajo pogasiti njuno vročo ljubezen za vsako ceno ... – Prevedla Dušanka Zabukovec. 580 str., trda vezava. Št. knjige 494757 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR Jubilejna cena 21,40 EUR www.svetknjige.si/konkubina ob nakupu s še eno knjigo

Anita Shreve

Anita Shreve

Anita Shreve

Antonio Gala

Sue Monk Kidd

Kaj se zgodi, ko moškega obsede mlada ženska? V tej zgodbi tragedija za vse! Nova uspešnica nagrajene avtorice in izbranke Oprah – 368 str., trda vezava. Št. knjige 406421 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Ted in Claire se znajdeta v vojni na nasprotnih straneh. Odkritje njune ljubezni bi bilo strašljivo! Po romanu film Resistance. 298 str., trda vezava. Št. knjige 400960 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Mojstrsko prepletanje tragičnih in radostnih plasti življenja! Še ena uspešnica svetovno znane in priljubljene avtorice! 264 str., trda vezava. Št. knjige 388074 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Desideria zapusti moža v Španiji in odpotuje k novi ljubezni v Istanbul. Kaj vse je pripravljena žrtvovati zanjo? 464 str., trda vezava. Št. knjige 403543 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Čustvena in nagrajena zgodba avtorice dveh svetovnih uspešnic. Nastaja tudi film! 374 str., trda vezava. Št. knjige 397265 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

VSE, KAR JE ŽELEL

22

SKRIVAJ

LUČKA V SNEGU

TURŠKA STRAST

SKRIVNO ŽIVLJENJE ČEBEL

Ne zamudite! Zadnji dan za nakup v tem četrtletju je


Ljubezenski romani

LEPOSLOVJE

Nadaljevanje odmevne uspešnice Pride ženska k zdravniku! KLUUN,

po smrti žene je s hčerko Evo odpotoval v Avstralijo in napisal roman Pride ženska k zdravniku, v katerem opisuje tragično izkušnjo z obilo humorja in brez lažne sentimentalnosti. Za roman je prejel najuglednejšo nizozemsko nagrado publiek prize, preveden pa je v več kot 23 jezikov.

»Neusmiljena iskrenost tudi tokrat zadene naravnost v srce.« LAUSITZER RUNDSCHAU

5 Ob 3

bletnici - 3

35%

knjig

Stijn po smrti ljubljene žene pusti službo. Žaluje in skrbi za hčerko Luno, ves čas išče družbo. Sčasoma se vse bolj utaplja v ponočevanjih po klubih v Amsterdamu in na Ibizi ter v ljubezenskih aferah. Nobene noči ne preživi sam, tako da prijatelje začenja skrbeti zanj in za njegovo komaj triletno hčerko. Ko se Stijn znajde povsem na tleh, se zave, da je na pragu odločitve in korenitih sprememb. Odloči se, da bosta z Luno odpotovala v Avstralijo. Med potepanjem po prostrani deželi se spoprijema z notranjimi viharji in gradi nov odnos s hčerko. Bo spet našel ljubezen? – Prevedla Tanja Mlaker. 328 str., trda vezava. Št. knjige 495754 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR Jubilejna cena 18,15 EUR www.svetknjige.si/vdovec ob nakupu s še eno knjigo

.o

5

KLUUN Vdovec

prihranka Ide ja

za darilo

José Frèches

Danielle Steel

Amanda Quick

Erica James

Mary Higgins Clark

"Avtobiografija" Siddharthe Gautame, indijskega dečka iz 6. stoletja pr. n. št., o njegovem življenju in začetku budizma. – 342 str., trda vezava. ©t. knjige 398495 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Zvezdnik Copper Winslow spozna, da je njegov čas slave minil. A življenje mu nakloni še eno priložnost ... – 388 str., trda vezava. Št. knjige 406405 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Phoebe Layton se je zdel Gabriel Banner pri šestnajstih letih dobrosrčen vitez, zdaj pa je nevarno poželjiv moški. Z načrtom. – 388 str. trda vezava. Št. knjige 406439 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Harriet postane skrbnica 9-letne nečakinje in 5-letnega nečaka. Življenje se obrne na glavo! – 634 str., trda vezava. Št. knjige 398354 Cena 32,95 EUR Klubska cena 26,35 EUR

Triletni dvojčici ugrabijo – steče napeta akcija. Ko se po vseh zapletih vrne domov samo ena deklica, se vmeša tudi FBI ... 404 str., trda vezava. Št. knjige 403584 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

JAZ, BUDA

5. november!

DVOREC

LAHKOMISELNA

LJUBEZEN IN PREDANOST

DEKLICI V MODREM

23


LEPOSLOVJE

Prevodna proza

Tretji del vampirske sage na vrhovih lestvic v svetu in doma »Trpljenje ljubimcev, ki se demonsko privlačita ... Roman, ki sili k branju.« KIRKUS

Stephenie Meyer

MRK

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

Ide ja

za darilo

Stephenie Meyer

Stephenie Meyer

George R. R. Martin

17-letna Bella spozna skrivnostnega Edwarda Cullena. S porcelanasto kožo, z zlatimi očmi, očarljivim glasom in nenavadnimi sposobnostmi je omamno zapeljiv, a v sebi nosi temačno skrivnost. Napeto in srhljivo! – 384 str., trda vezava. Št. knjige 492710 Cena 28,90 EUR Klubska cena 23,10 EUR

Za Bello ni dragocenejše izkušnje, kot je ljubezen z Edwardom. Toda ljubiti vampirja ni preprosto, ampak celo zelo nevarno! Njuna drzna ljubezen začne počasi ogrožati vse, ki so jima blizu ... – 450 str., trda vezava. Št. knjige 497685 Cena 32,90 EUR Klubska cena 26,30 EUR

V Sedmih kraljestvih kosi državljanska vojna, Nočna straža na severu Zidu raziskuje skrivnostne ljudi ... Bo svet zagorel v ognju? – 932 str., trda vezava. Št. knjige 406504 Cena 34,96 EUR Klubska cena 27,95 EUR Jubilejna cena 22,70 EUR ob nakupu s še eno knjigo

SOMRAK

24

5

5

Bliža se matura in tudi Belle in Edward se morata odločiti, na katero fakulteto se bosta vpisala. Belle se mora odločiti tudi med ljubeznijo, ki jo čuti do Edwarda, in prijateljstvom z Jacobom. Ne more več nadzorovati svoje želje, da bi se ljubila z Edwardom. S tem izbira tudi med dosedanjim življenjem in preobrazbo v vampirko. A to je zanjo lahko usodno. Medtem v Seattlu zaradi umorov vlada strah. Ni še minilo deset let, odkar so v mestu ujeli najbolj zloglasnega množičnega morilca v zgodovini ZDA. Obsojen je bil za umor 48 žensk. Ali se Seattle sooča z novo zločesto tolpo ali demonom, ki ne more nadzorovati svoje žeje po krvi? – Prevedla Urška Willewaldt. 518 str., trda vezava. Št. knjige 499616 Cena 34.90 EUR www.svetknjige.si/mrk Klubska cena 27,90 EUR

MLADA LUNA

SPOPAD KRALJEV

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


Ljubezenski romani Bralke in bralci jo obožujejo ter cenijo kritiki! JULIE GARWOOD, v 15 letih, kar piše, je izšlo več kot 25 njenih romanov – romantičnih, zgodovinskih in napetih – in sicer v več kot 30 milijonih izvodov. In vsaj 15 romanov se je povzpelo na vrh lestvice New York Times in postalo svetovna uspešnica. Je poročena in mati treh otrok. Pod psevdonimom Emily Chase je napisala tudi roman za otroke.

3. na lestvici 12 najbolj iskanih

Bo ljubezen premagala usodo? DIVJA PRINCESA

POROKA

Lady Brenno na poti k zaročencu zajame skupina divjih bojevnikov. Prisiljena se je poročiti z njihovim poglavarjem MacAlisterjem. A to je le del njegovega maščevanja Brenninemu zaročencu. Domov se bo lahko vrnila šele, ko mu bo rodila sina. – 492 str., trda vezava. Št. knjige 495010 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

Christina Bennett popolnoma obsede londonsko visoko družbo. Očarljiva lepotica skrbno varuje skrivnost o svoji preteklosti, dokler ji markiz Lyonwoodski ne ukrade čutnega poljuba. Ko ošabni plemič s piratskimi nagnjenji enkrat okusi ogenj, ki tli pod Christininim hladnim šarmom, se odloči, da jo bo imel …Toda kljubovalna gospodična se ne pusti osvojiti tako zlahka. Če bi se namreč predala ljubezni, bi se morala odreči svoji dragoceni skrivnosti in obljubljeni usodi! – Prevedel Miro Mrak. 448 str., trda vezava. Št. knjige 494971 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

25


LEPOSLOVJE

Najlepše zgodbe za mladino in odrasle

Večkrat nagrajena, osupljiva pravljica za vse starosti

KAMEN MODROSTI

Harryju prav na njegov 11. rojstni dan sporočijo, da so ga sprejeli na čarovniško akademijo Bradavičarko. – 232 str., trda vezava. Št. knjige 408559 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

DVORANA SKRIVNOSTI Foto: www.blog.movieset.com

Po romanu so posneli tudi odmevni fantazijski animirani film, film pa pospremili v svet tudi z lutko Coraline in drugimi liki iz zgodbe.

Šolsko leto se začne skrivnostno. Na noč čarovnic se na steni pojavi sporočilo, da je Dvorana skrivnosti spet odprta. 268 str., trda vezava. Št. knjige 408336 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,36 EUR

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

JETNIK IZ AZKABANA

Ide ja

za darilo

Neil Gaiman

CORALINE

Coraline je odraščajoče dekle, ki se s starši preseli v staro hišo s podstrešjem, kletjo in zaraščenim vrtom. Nekega dne odkrije v stanovanju zaklenjena vrata. Kljub materini prepovedi najde ključ zanje. Po hodniku se spusti v drug svet, čisto podoben pravemu, le da imajo vsi prebivalci namesto oči črne gumbe. Tam sreča tudi svojo drugo mamo, ki jo hoče čisto zase. Se ji bo uspelo rešiti? – Prevedla Jolanda Blokar. Ilustriral Dave Mckean. 132 str., trda vezava. Št. knjige 406744 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Jubilejna cena 12,95 EUR

www.svetknjige.si/coraline

ob nakupu s še eno knjigo

Harry se skriva pred množičnim morilcem Siriusom in srhljivimi morakvarji. Kakšne račune mora Harry poravnati s Siriusom? 336 str., trda vezava. Št. knjige 409649 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

J. K. Rowling

OGNJENI KELIH

Harry čara med počitnicami, čeprav ve, da se to ne sme. Iz ječe pobegne strašni Sirius ... 560 str., trda vezava. Št. knjige 492272 Cena 29,96 EUR Klubska cena 23,95 EUR

J. K. Rowling

FENIKSOV RED

V petem letu šolanja se mora Harry spoprijeti z novim profesorjem, z zlobnim hišnim vilincem ... – 720 str., trda vez. Št. knjige 405183 Cena 37,96 EUR Klubska cena 30,35 EUR

PRINC MEŠANE KRVI

Harryjevo šesto leto na šoli zaznamuje zbiranje Mrlakensteinovih zlohotnih sil. Jim bo kos? – Ilustrirano. 402 str., trda vezava. Št. knjige 492702 Cena 37,96 EUR Klubska cena 30,35 EUR

Janja Vidmar

Louis Sachar

Scott Westerfeld

Pisateljica se občuteno spopada z eno od sodobnih tabu tem: anoreksijo v vseh oblikah! 256 str., trda vezava. Št. knjige 491415 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Ali se bo Pazduhi uspelo izmotati iz preprodajalske kolobocije? Če bo zelo zvit ... – 260 str., trda vezava. ©t. knjige 398834 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

17-letni Hunter je lovec na ‘inovatorje’. Napeta detektivka z glavnimi junaki – najstniki. 288 str., mehka vezava. Št. knjige 398636 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

DEBELUŠKA

26

KORAK ZA KORAKOM

LOVCI NA KUL

SVETINJE SMRTI

Feniksov red mora najprej rešiti Harryja, da bo potem on lahko rešil vse! Poiskati mora vse delce Mrlakensteinove duše. – 590 str., trda vezava. Št. knjige 407460 Cena 37,96 EUR Klubska cena 30,35 EUR

Oglejte si naše spletne strani!


bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

Čudovit film po tej zgodbi!

Napeta zgodba, večkrat nagrajena mednarodna mojstrovina

Ide ja

za darilo

KONJ IN NJEGOV FANTIČ

Deček in govoreči konj pobegneta v Narnijo, boljše življenje. – 3. knjiga. Ilustrirano. 192 str., trda vez. Št. knjige 397539 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Prestižna ameriška nagrada za mladinsko književnost 2008 2. PONATIS

1. PONATIS

C. S. Lewis

Brian Selznick

LEV, ČAROVNICA IN OMARA

PRINC KASPIJAN

Težki časi nad Narnijo. Zadnje upanje je princ Kaspijan. Film so snemali v Posočju! – 4. knj. Ilustr. 200 str., trda vezava. Št. knjige 398594 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

Štirje otroci skozi vrata omare vstopijo v pravljično deželo Narnijo. Zlobna kraljica je to deželo okovala v večni led in otroci sklenejo, da jo bodo rešili uroka. – 1. knjiga. Prevedla Miriam Drev. Črno-bele ilustracije Pauline Baynes. 152 str., trda vezava. Št. knjige 380873 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Jubilejna cena 12,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

HUGO CABRET v besedi in sliki

Hugo Cabret je dvanajstletna sirota, ki se po smrti očeta skriva na podstrešju prometne pariške postaje. Tam skrbi za ure in varuje veliko skrivnost, ki jo je v zvezek zapisal njegov oče, urarski čarodej. Nekega dne mu čudaški knjigar ukrade dragoceni zvezek in njegov skrivni svet je nenadoma ogrožen. Bo skrivnost, po kateri lahko dovršeni mehanizem ure obudiš v življenje, pokopana za vedno? Izjemna magična knjiga, mešanica romana in stripa, slikanice in filma! – Prevedel Andrej Hiti Ožinger. 534 str., mehka vezava. Št. knjige 494617 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR www.svetknjige.si/hugo za 2 leti zvestobe

19,20 EUR

za 5 let zvestobe

18,45 EUR

za 10 let

za 20 let

17,70 EUR

16,95 EUR

za 30 let zvestobe

16,20 EUR

»Tako lepo, da boli.« Time Craig Thompson

POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE

Valovi na sliki se resnično premaknejo in začne se potovanje! – 5. knjiga. Ilustr. 220 str., trda vez. Št. knjige 403089 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

SREBRNI STOL

Evstahij in Jelka morata v Narniji poiskati izgubljenega princa in mu pomagati! – 6. knjiga. Ilustrirano. 212 str., trda vezava. Št. knjige 407320 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

ZADNJA BITKA

Se je lev res vrnil? Ali je res on ukazal izsekavanje narnijskih svetih dreves? 7. knjiga. Ilustrirano. 180 str., trda vezava. Št. knjige 407312 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

ODEJE

Čustven slikovni roman o umetniško nadarjenem mladostniku, ki v sporu z ozkogledim okoljem išče svojo pot! Zgodba o ljubezni, ki posrka vase. – Avtorjeve risbe in besedilo. 588 str., mehka vez. ©t. knjige 388090 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

27


Podarjamo z ljubeznijo ... Denar, ki ga imate, vas osvobaja. Denar, ki bi ga radi imeli, vas zasužnjuje.

Philip Waechter

SINČEK SONČEK

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

Prisrčna knjiga nemškega ilustratorja in avtorja, ki v duhovitih potezah slika utrinke iz vsakodnevnega druženja očeta in otroka. – 54 str., trda vezava. Št. knjige 495150 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

5

5

Jean-Jacques Rousseau

Ide ja

za darilo

Prevodi v več kot 30 jezikov

MODRE MISLI ZA POSLOVNE LJUDI

Modre misli filozofov in svetovnih mislecev ter znanih oseb od Bude in Mahatme Gandija do Williama Blaka, J. F. Kennedyja, Hellen Keller in drugih ne segajo le na področje poslovnih uspehov in delovanja, ampak tudi vsakdanjega življenja: spodbujajo nas k premišljevanju o povezavi med srečo in uspehom! – Izbral Egli Ilić. Prevedel Andrej Gogala. 136 str., trda vezava. ©t. knjige 495317 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

Jubilejna cena 9,70 EUR

Gerald G. Jampolsky

LJUBEZEN JE BREZ STRAHU

Kako opustimo preteklost, sprejmemo sedanjost in samozavestno zremo v prihodnost! – 144 str., trda vezava. Št. knjige 389882 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,36 EUR

Elaine St. James

PREPROSTO ÆIVLJENJE Vodnik za veË uæivanja in manj skrbi Pridobite čas za sprostitev, prihranite čas za nove izzive. – 260 str., trda vezava. ©t. knjige 094540

Cena 14,52 EUR Klubska cena 11,60 EUR

ob nakupu s še eno knjigo

3. PONATIS KETTE Izbrane pesmi

Pivske, ljubezenske in vasovalske pesmi za šolarje, ljubitelje poezije in sladke kapljice. – 204 str., miniaturka, trda vezava. ©t. knjige 403550 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

28

Philip Wachter JAZ

»Jaz« je rjavi medved. Ljubi življenje in ve, kaj hoče. A včasih vseeno pride dan, ko je osamljen. Takrat steče k svojemu prijatelju ... – 60 str., trda vezava. ©t. knjige 388652 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

BLAGOR »LOVEKU, KI NAJDE MODROST • Najlepπi reki in odlomki iz Svetega pisma, Stara zaveza Starodavne modrosti, ki osmišljajo življenje. – 204 str., trda vezava. ©t. knjige 387894 Cena 16,65 EUR Klubska cena 13,31 EUR

MODRE MISLI 2000 citatov, izrekov, pregovorov in aforizmov od Aristotela do Župančiča

Pregovori in reki o lepoti, ljubezni, sreči in modrosti. – 226 str., trda vezava. ©t. knjige 012922

Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si


Jack Tresidder

1001 SIMBOL

Običaji, religija, magija, jezik simbolov in njihov pomen v umetnosti, ljudski tradiciji, religiji, literaturi ... – Barvne ilustracije in reprodukcije. 384 str., mehka vezava. Št. knjige 409789 Cena 18,90 EUR Klubska cena 15,10 EUR

13. IZDAJA

21. PONATIS Antoine de Saint Exupéry

Richard Bach

Mali princ obišče Zemljo, kjer spozna, da je treba gledati s srcem. – Prevedel Ivan Minatti. Črno-bele fotografije in avtorjeve ilustracije. 112 str., trda vezava. ©t. knjige 023523 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Kultna knjiga, ki je prvič izšla leta 1970, je bila od takrat po vsem svetu prodana v več kot 40 milijonih izvodih! – Črnobele fotografije. 90 str., trda vezava. Št. knjige 007484 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

MALI PRINC

5. na lestvici 12 najbolj iskanih

DOJENČKOV ALBUM

Ohranite najlepše trenutke in dogodke iz prvega leta življenja vašega dojenčka. Zapišite si, kdaj se je prvič nasmehnil. Ilustrirala Jelka Reichman. 58 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 388744 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

JONATAN LIVINGSTON GALEB

NAJLEPŠE ZGODBE S SLOVENSKIH GRADOV

Izbor najbolj znanih pripovedk ter legend o slovenskih gradovih in zgodovina posameznega gradu: od Ajdovskega gradca, kjer so še ostanki poznorimskega naselja in kjer se je ustavil tudi Črtomir, do gradu Žusem, kjer je menda graščaku pri terjanju desetine pomagal sam vrag ... – Izbrala in priredila Marjeta Zorec. Reprodukcije iz Topografije sodobne Vojvodine Kranjske. 196 str., trda vezava. ©t. knjige 406728 Cena 19,95 EUR www.svetknjige.si/gradovi Klubska cena 15,95 EUR

1. PONATIS VAJINA POROKA Misli in glasba za vajin čisto posebni dan Odlično darilo za mladoporočence! Priložen CD s poročnimi skladbami. Ilustrirano. 26 strani, trda vezava. ©t. kompleta 075184 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

2. PONATIS Nicola de Pulford

Georgia Routsis Savas

Kaj pa če resnično delujejo?! Ilustrirano. 128 str., trda vezava. Št. knjige 078360 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Osredotočite se na vprašanje, s prstom zdrsite prek robov knjige, jo odprite in razodel se vam bo odgovor! – Ilustrirano. 430 str., trda vezava. Št. knjige 398560 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

KNJIGA UROKOV • Več kot 40 čarovnih receptov za uspeh v ljubezni, pri delu in za prosti čas

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

KNJIGA LJUBEZENSKIH PREROKB

29


ST VARNA LITERATURA bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

• Aktualno • potopisi • publicistika

prihranka Ide ja

za darilo

V vojni ceni zmago, ne dolgotrajnega vojskovanja. Sunzi

UMETNOST VOJNE Kitajska knjiga življenja z uvodom in razlago prevajalca Johna Minforda

Sunzijeva razprava o vojaški strategiji, ki je nastala pred 2400 leti, je Evropo osvojila v francoščini v 18. stoletju. Menda jo je vsak večer pred spanjem prebiral tudi Napoleon! Prevedena je bila v več kot 27 jezikov, že več kot 2000 let pa navdušuje svetovno bralstvo. Razprava, razdeljena v 13 poglavij, je brezčasna mojstrovina, knjiga modrosti, ki tudi v sodobnem svetu svetuje in vodi – ne le v vojnem času – ampak tudi v vsakdanjem življenju: tako v poslovnem kot osebnem! Naj vas ne zavede naslov, saj Umetnost vojne ne govori o uničevanju, pač pa o tem, kako doseči želeni cilj brez fizičnega nasilja! Prevedla Irena Duša Draž. 404 str., mehka vezava. Št. knjige 495697 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

SUNZI

je bil kitajski general, vojaški teoretik in filozof. Najbrž je bil Konfucijev sodobnik, rojen ok. l. 554 pr. n. š. Kot avtor Umetnosti vojne in legendarna osebnost je močno zaznamoval kitajsko zgodovino in kulturo.

Ugledni britanski sinolog John Minford s svojim svežim prevodom in razlagami kitajskih učenjakov odstira nove odtenke Sunzijeve mojstrovine.

www.svetknjige.si/umetnostvojne

Zakaj rečemo tisto, česar nismo hoteli?

1. PONATIS Robert Wright

Malcolm Gladwell

Carl Sagan

Je monogamija v človeški vrsti res naravna? Od kod tekmovalnost med sorojenci ...? Črno-bele fotografije. 444 str., mehka vezava. Št. knjige 406546 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Kdaj lahko svojemu šestemu čutu oz. intuiciji zaupamo? Kako vemo, da imamo prav, čeprav nam ‘pamet’ pravi drugače? 180 str., mehka vezava. Št. knjige 406520 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Vizionar in znanstvenik nasproti psevdoznanostim, ki človeka begajo in mu meglijo razum! Duhovito, napeto in zabavno! 476 str., mehka vezava. Št. knjige 406512 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

MORALNA ŽIVAL

30

PREBLISK

SVET DEMONOV

FREUD Psihopatologija vsakdanjega æivljenja

Nam vlada nezavadno? Nas ženejo egoizem, ljubosumje, rivalstvo, privoščljivost? Freud razvija teorijo nezavednega in rekonstruira vzročno verigo z ogromno primeri. Zanimivo in poučno branje za ljubiteljske raziskovalce, dijake in študente! – Spremno besedo napisal Mladen Dolar. 232 str., mehka vezava. Št. knjige 388264 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Kliknite na www.svetknjige.si in preverite izžrebano člansko številko.


Svetovna uspešnica New York Timesa!

Srečanje štirih predsednikov, da bi novincu dali nekaj nasvetov: George H. W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton in Jimmy Carter. 7. januar 2009.

Foto: Craig Lassig/EPA

Pozdrav s stisnjeno pestjo, preden je Barack osvojil demokratsko nominacijo. St. Paul, Minnesota, 3. junij 2008.

Obama

Reprezentativna knjiga velikega formata predstavlja pot do uspeha Baracka Obame: od začetkov v skromnih razmerah do Ovalne pisarne. Vodilno besedilo predstavlja pomembna obdobja v življenju sedanjega ameriškega predsednika, poglobljeni komentarji in analize težavnih nalog nove administracije pa so napisali najbolj znani ameriški novinarji in strokovnjaki. Obamovi govori in številne izvrstne fotografije dajejo knjigi dokumetarno vrednost in Obamo predstavljajo kot človeka in državnika. – Prevedla Igor Antič in Petra Kavčič. Barvne in dokumentane fotografije. 192 str., trda vezava. Št. knjige 500454 Cena 39,95 EUR Klubska cena 31,95 EUR www.svetknjige.si/obama

Foto: Pete Souzoi/Chichago Tribune

ZGODOVINSKA POT

Svet Romov, prezrt in tajen, preganjan in neznan ...

1. PONATIS Angelo Del Boca

Roberto Saviano

L. Pettiford, D. Harding

Isabel Fonseca

Najhujši zločini za kuliso dobrot-ništva: Kitajska, Libija, soška fronta, taborišča. – 256 str., trda vez. Št. knjige 403642 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Šokantno razkritje mafjske družine, ki obvladuje svetovno modo, trg mamil in celotno gospodarstvo. Tudi uspešen film! – 232 str., trda vez. Št. knjige 398032 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Bi lahko prepreËili 11. september? Ali ameriπko ‘urejanje’ stvari v Somaliji, Iraku, na Kosovu? – 160 str., trda vezava. Št. knjige 030593 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Knjiga je nastala na podlagi avtoričinih večletnih popotovanj in srečevanj z Romi Srednje in Vzhodne Evrope. Odmevna tako v Evropi kot v svetu, danes velja za eno najdpodornejših del o Romih. Zgodbe pripovedujejo Romi sami, odkrivajo svet, prezrt in tajen, preganjan in neznan. – Črno-bele fotografije. 368 str., trda vezava. ©t. knjige 401380 Cena 24,90 EUR Klubska cena 19,90 EUR

ITALIJANI, DOBRI LJUDJE?

GOMORA

TERORIZEM, nova svetovna vojna

Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj!

POKOPLJI ME POKONČNO

31


STVARNA LITERATURA

Publicistika in umetnost

Država kot oporišče narodnega obstoja?

Dr. France Bučar je eden najvidnejših slovenskih intelektualcev, politikov in profesorjev. Pri 84 letih je še vedno aktiven in luciden pripovednik.

Tony Judt

Dr. France Bučar SLOVENCI IN PRIHODNOST

POVOJNA EVROPA I, II

Slovenski narod po rojstvu države

1945–2005 V tej knjigi si avtor zastavlja ambiciozno nalogo: zajeti v celoto pol stoletja življenja celine, kljub njeni nacionalni, državni in ideološki večplastnosti. Od vojne zapuščine, obnove Evrope in hladne vojne do padca berlinskega zidu, novih različic Evrope in celo Haiderjeve Stranke svobodnjakov! V varovalni škatli za knjige! – Črno-bele fotografije. 958 str., trda vezava. Št. kompleta 405613 Cena 49,47 EUR Klubska cena 39,55 EUR

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Knjiga se navezuje na Rojstvo države in pomeni njeno logično nadaljevanje, usmerjena je v prihodnost in na vrednote, brez katerih Slovenci kot narod ne moremo preživeti. Dr. Bučar natančno utemelji in razgrne dve hipotezi: prva je, da je ohranitev naše narodne istovetnosti smiseln in hkrati uresničljiv cilj, kljub težnji k poenostavljanju lokalnih ravni in kulturnih skupnosti v globalnem svetu. Druga hipoteza je, da nikakor nismo obsojeni, da bi zaradi objektivnih razlogov razvoja človeštva kot narod izginili, čeprav smo do določene mere prisiljeni k prilagajanju novim razmeram v evropski in svetovni družbi. Predgovor dr. Tine Hribar. 340 str., mehka vezava. Št. knjige 499780 Cena 24,90 EUR Klubska cena 19,90 EUR

prihranka Ide ja

za darilo

Miro Simčič

TITO BREZ MASKE

EKSKLUZIVNA KLUBSKA IZDAJA

SLOVENSKA ZGODOVINA V BESEDI IN SLIKI Od prazgodovine do današnjih dni

Aleksander Matunović

TITOVA SOVLADARICA

331 barvnih in črno-belih fotografij, 140 ilustracij, grafi ... 330 str. velikega. formata, trda vezava. ©t. knjige 080952 Cena 58,42 EUR Klubska cena 46,74 EUR

32

Titov dolgoletni osebni zdravnik opisuje življenje Brozovih, vojno žensk in boj za nasledstvo na Titovem dvoru. – Črno-bele fotografije. 328 str., trda vezava. Št. knjige 408831 Cena 29,96 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Državnik in oče, ljubimec in absolutist. Katera podoba od predstavljenih je prava? Je minilo že dovolj časa, da delo politika in človeka, ki je vplival na potek zgodovine, ocenimo objektivno in rez predsodkov? Dokumetarno gradivo, fotografije. 528 str., trda vezava. ©t. knjige 388140 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Jubilejna cena 19,45 EUR ob nakupu s še eno knjigo

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

Umetnost kot ogledalo človeške duše

Ide ja

za darilo

Charlotte Gerlings

100 VELIKIH SLIKARJEV Likovni mojstri od Botticellija do Warhola

100 velikanov od A do Ž, od srednjega veka do danes. Biografski podatki, komentarji o slogu in tehniki. Barvne fotografije. 208 str. velikega formata., trda vezava. ©t. knjige 401356 Cena 31,20 EUR Klubska cena 24,95 EUR

Jubilejna cena 20,25 EUR ob nakupu s še eno knjigo

David Gariff NAJVPLIVNEJŠI SLIKARJI SVETA

in umetniki, ki so ustvarjali po njihovem navdihu

Skozi povezave med 50 slikarji in slikarkami od Giotta do Yayoi Kusama, ki so na novo opredelili umetniška gibanja in slikarske tradicije, boste spoznali glavne vire navdiha umetnikov, njihove sodobnike, kulturne in politične vplive na umetniške dosežke. – Prevedla Helena Marko. Barvne fotografije reprodukcij, časovni trakovi in razpredelnice. 192 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 500041 Cena 39,99 EUR www.svetknjige.si/slikarji Klubska cena 31,95 EUR

Delacroixove Alžirske ženske v svojem haremu (zgoraj) in Picassove Alžirske ženske XV (spodaj). Obe sliki navdihuje eksotična haremska motivika, Delacroixovo čutnost pa sta občudovala tako Picasso kot Matisse.

7. NATIS

SVETO PISMO STARE IN NOVE ZAVEZE

Najbolj brana knjiga na svetu! Sveta knjiga in temeljna knjiga naukov najštevilčneje zastopane religije v Evropi. – Standardni prevod. Osnovna izdaja. 1632 str., trda vezava; biblijski papir, zlata obreza. Št. knjige 409854 Cena 39,95 EUR Klubska cena 31,95 EUR

Hrausky, Koželj, Prelovšek

JOŽE PLEČNIK, Dunaj • Praga • Ljubljana

Najpomembnejša dela, ki pojasnjujejo ustvarjalna izhodišča. – Barvne fotografije, skice. 232 str. vel. formati, trda vezava. ©t. knjige 393819 Cena 49,95 EUR Klubska cena 39,95 EUR

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

KNJIGA O FILMU

V več kot 90 okvirčkih so podane analize s pomembnimi informacijami in zanimivostmi o več kot 350 filmih. Barvne in črno-belih fotografije; bibliografija in kazalo. 632 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 491753 Cena 59,90 EUR Klubska cena 47,90 EUR

33


12

najbolj iskanih knjig

DUDEN

v poletnem četrtletju

1.

HITRO IN OKUSNO

2.

William Dietrich

Za poznavalce, šolarje, ljubitelje! V posameznem leksikonu od 2000 do 5000 gesel!

Več kot 500 receptov za sladokusce ©t. knjige 395988 Cena 36,90 EUR Klubska cena 29,50 EUR

NAPOLEONOVE PIRAMIDE

©t. knjige 406470 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

3.

Julie Garwood

POROKA

©t. knjige 495010 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

4.

Naomi Klein

DOKTRINA ŠOKA ©t. knjige 494575 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

ŽE POŠLO

5.

©t. knjige 388744 Cena 19,95 EUR

Barington Barber

OSNOVE RISANJA ©t. knjige 033092 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

7.

Boris Kuhar

IZBRANA MEŠČANSKA KUHINJA ©t. knjige 499335 Cena 25,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

8.

Freud

PSIHOPATOLOGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA ©t. knjige 388264 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

9.

Tess Geritsen

ŽETEV

©t. knjige 498410 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

10.

Vlasta Mlakar

100 DRUŽINSKIH IZLETOV PO SLOVENIJI ©t. knjige 388017 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

11.

James Petterson

CROSS

©t. knjige 494625 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

12.

SOVA

Hitri, natančni in zanesljivi odgovori, podatki ter jedrnata razlaga! S Sovino pomočjo si bodo pri učenju in izobraževanju pomagali učenci, dijaki in študentje ter odrasli. – Barvne in črno-bele fotografije, tabe in zemljevidi, karte. Skupaj 1340 str., trda vezava. Št. knjige 394171 Cena 124,78 EUR Klubska cena 99,82 EUR

DOJENČKOV ALBUM

Klubska cena 15,95 EUR EKSKLUZIVNA KLUBSKA IZDAJA

6.

Leksikon

SLIKOVNO ČRKOVNA STAVNICA ©t. knjige 093781 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

ZGODOVINA

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

RASTLINE

FIZIKA

ÆIVALI

452 str., mehka vezava. ©t. knjige 404269 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

490 str., mehka vezava. ©t. knjige 404244 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

Iztok Kavkler

MATEMATIKA

Več kot 2000 gesel s področja matematike, logike in teoretičnega računalništva. 500 novih gesel. – Fotografije, preglednice, tabele, risbe ... 216 str., poltrda vezava. Št. knjige 407221 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Iztok Ilich

KNJIGA

2400 gesel s področja humanistike, leksikografije, založništva in računalništva, razvoja knjige na Slovenskem. – Slikovno gradivo. 258 str., poltrda vezava. ©t. knjige 388066 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

684 str., trda vezava. ©t. knjige 078261 Cena 49,90 EUR Klubska cena 39,95 EUR

366 str., trda vezava. ©t. knjige 381806 Cena 39,90 EUR Klubska cena 29,95 EUR

Avguštin, Mohorič, Strnad

FIZIKA

Več kot 2500 gesel; gesla iz astrofizike in fizike delcev so posodobljena. – Barvne in črno-bele fotografije, risbe, tabele ... 384 in 24 str. predlog, poltrda vezava. Št. knjige 407239 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

478 str., mehka vezava. ©t. knjige 404251 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

382 str., mehka vezava. ©t. knjige 031070 Cena 39,90 EUR Klubska cena 29,95 EUR

Ne zamudite! Zadnji dan za nakup v tem četrtletju je


Leksikoni

STVARNA LITERATURA

Kdaj se je rodila zgodovina? KDAJ, KJE ZAKAJ IN KAKO?

Kako je nastala zgodba o lesenem trojanskem konju? Kako so Kristusovi nauki utemeljili novo vero? Do katerih novih odkritij je privedel teleskop? Kako je Lenin postal vpliven? Kdo so hibakuše? Od pra- oz. predzgodovine in razvoja pisav do prve stopinje na Luni in krvavega 11. septembra! Izjemni dokumentarni pregled 100 dogodkov oz. dogajanj v zgodovini, ki so spremenili potek zgodovine. Na vprašanja iz naslova boste dobili natančne in preverjene odgovore. Slika in beseda skupaj dajeta podroben in objektiven vpogled v preteklost in razjasnjujeta sedanjost. Knjiga za vso družino: berljiva in informativna, poučna in zanimiva! – Barvne fotografije in ilustracije, tabele, preglednice. 448 strani. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 392696 Cena 42,00 EUR Klubska cena 27,87 EUR

Helen Varley

LJUDJE IN SVET Poti do znanja

Z interaktivnim priročnikom Ljudje in svet se boste spoznali z ljudstvi sveta, si ogledali njihov način življenja, dela, posebnosti, po katerih so znani v svetu. Posebnost knjige so kvizi različnih stopenj, ki spodbujajo aktivno znanje. To bo še posebej dobrodošlo za učence višjih razredov osnovne šole in dijake pa tudi za vse, ki želite vedeti še več! Z vprašanji boste lahko preverili, koliko o deželah in ljudeh že veste in ali je vaše znanje pravilno. – Prevedla Ana Marija Toman. Barvne fotografije in ilustracije, karte, tabele, preglednice ... 160 strani. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 499814 Cena 19,35 EUR Klubska cena 15,48 EUR

www.svetknjige.si/ljudje

četrtek, 5. november!

35


STVARNA LITERATURA

Atlasi, enciklopedije

Vpišite pravo ime na pravo mesto!

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

.o

5

5

Nepozabno doživetje Zemlje!

Ide ja

za darilo

ATLANTIKA

VELIKI SATELITSKI ATLAS SVETA V prvem delu atlasa so prikazane karte sveta v merilu 1 : 30 milijonov, v drugem so vse celine v merilu 1 : 4,5 milijona. Izjemno ostri satelitski posnetki nazorno prikazujejo površje Zemlje z nove plati. Karte v atlasu dopolnjujejo barvne fotografije in spremna besedila. Imena pomembnih krajev najdete v obsežnem kazalu. – Barvni satelitski posnetki, zemljevidi, fotografije ... 502 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 404343 Cena 119,00 EUR Klubska cena 95,20 EUR

Jubilejna cena 77,35 EUR ob nakupu s še eno knjigo

Karel in Marjeta Natek

DRŽAVE SVETA

Opisi 194 neodvisnih držav in 75 ozmelj, naravne, zgodovinske in druge značilnosti. Barvne fotografije in risbe, sheme, preglednice, zemljevidi, internetni naslovi ... 710 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 396051 Cena 124,78 EUR Klubska cena 99,80 EUR

36

PRIROČNI ATLAS SLOVENIJE 1 : 50 000–1 : 12 5000

218 topografskih zemljevidov in 60 mestnih načrtov Slovenije v priročni obliki! Velika uspešnica! 400 str., vel. form.; spirala; mehka vezava z zavihi: 6 str., legende, zanimivosti, topografska mreža. Št. knjige 406736 Cena 49,95 EUR Klubska cena 39,95 EUR

ATLAS NEMIH ZEMLJEVIDOV SVETA

Atlas za spodbujanje kartografskega opismenjevanja: nov pristop za dejavno usvajanje, ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja o prostorski razmestitvi, tokov in gibanj za boljše razumevanje in orientacijo v prostoru! – 40 plastificiranih str. velikega formata, mehka vezava. ©t. knjige 396101 Cena 17,90 EUR Klubska cena 14,30 EUR

CESTNI ATLAS EVROPE

Podrobni zemljevidi 45 evropskih dræav z vsemi oznakami, ki jih potrebujete na poti! 77 mestnih naËrtov in zemljevidov mestnih območij, avtoceste s postajami in počivališči, koristne telefonske številke. 296 str. vel formata, mehka vezava s spiralo. ©t. knjige 066027 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Pošljite SMS na 041 611 995:


Planet Zemlja•Kopno•Ocean•Ozračje•Tektonika Zemlje

•520 strani •več kot 2000 fotografij •več kot 1200 ilustracij, preglednic in zemljevidov VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA

ZEMLJA

S to enkratno enciklopedijo boste spoznali največje globine Zemlje, ki so jih znanstveniki lahko raziskali, in njene najvišje vrhove! Popoln učni pripomoček s preprostimi razlagami na velikih in preglednih straneh, ki jih dopolnjuje bogato slikovno gradivo, bo v pomoč in razvedrilo vsej družini! Enciklopedija prikazuje in pojasnjuje Zemljin nastanek in položaj v osončju, njeno notranjo sestavo in sile, ki jo spreminjajo in oblikujejo, značilnosti ozračja, ki jo obdaja, premikanje tektonskih plošč ... Najpopolnejša zbirka podatkov o Zemlji doslej nazorno predstavlja naš planet, naravne procese in življenje na njem. – Prevedla Nada in Dušan Voglar. Barvne fotografije in ilustracije, preglednice, zemljevidi ... 502 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 394197 Cena 112,25 EUR Klubska cena 89,81 EUR

VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA

ŽIVALI

Osupljive nove oblike æivljenja, novo odkrite vrste opic, slonov in kitov! Zanimivi opisi in πtevilne podrobnosti bodo dobrodošlo dopolnilo šolskemu znanju in temeljito izhodišče za različne seminarske naloge, plakate ... – Barvne fotografije, risbe, preglednice ... 624 str., trda vezava. ©t. knjige 000455 Cena 119,40 EUR Klubska cena 95,52 EUR

VELIKA ILUSTRIRANA ENCIKLOPEDIJA

ČLOVEK

Svetovna uspešnica o vrsti, ki je osvojila svet! V osmih tematskih sklopih je opisano vse od izvora in evolucije človeka kot vrste, do življenja, navad in običajev ter njegove poti v prihodnost. – Barvne fotografije, zemljevidi, preglednice, tabele ... 512 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 402396 Cena 113,70 EUR Klubska cena 90,94 EUR

vaša naročila sprejemamo podnevi in ponoči!

37


A. Hrausky, J. Koželj

JOŽE PLEČNIK V LJUBLJANI IN SLOVENIJI Bogato slikovno gradivo. Na zemljevidih so označeni objekti. Barvne fotografije K. Kunaver. 120 str., mehka vezava. Št. knjige 401539 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Tomo Jeseničnik

SLOVENIJA V PRESEŽNIKIH

Avtorjev slavospev Sloveniji so trenutki, ujeti v tisočinki sekunde. Presežniki, biseri narave in čudovite stvaritve človeških rok. – Avtorjeve fotografije. 224 str. velikega formata, trda vezava. Št. knjige 408724 Cena 49,96 EUR Klubska cena 39,95 EUR

Tomo Jeseničnik

WUNDERSAMES SLOWENIEN

Tomo Jeseničnik

EXTRAORDINARY SLOVENIA

Nemška izdaja za vse, ki želijo spoznati lepote Slovenije, je tudi izjemno darilo! Avtorjeve barvne fotografije. 224 str. velikega formata, trda vezava. Št. knjige 496083 Cena 34,96 EUR Klubska cena 27,95 EUR

Angleška izdaja o čudesih in lepotah Slovenije, ujetih v izjemne fotografije. Avtorjeve barvne fotografije. 224 str. velikega formata, trda vezava. Št. knjige 496091 Cena 34,96 EUR Klubska cena 27,95 EUR

100 ČUDES KITAJSKE

SKRIVNOSTI IN LEPOTE NAŠEGA SVETA

EVROPA NA DLANI

Ob aktualnih podatkih tudi 10 največjih znamenitosti 46 držav. – Barvne fotografije, zemljevidi. 132 str., mehka vezava; ščitni ovitek. Št. knjige 388777 Cena 12,10 EUR Klubska cena 9,65 EUR

2. PONATIS

Vlasta Mlakar 100 DRUŽINSKIH IZLETOV PO SLOVENIJI

270 naravnih pojavov, 380 kulturnih spomenikov in 90 razgledišč. – Barvne fotografije. 376 str., trda vezava. Št. knjige 388017 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

38

Panoramske podobe starodavnih mestec in modernih kitajskih mest, opisi zgodovine, tradicije in kulture 100 osupljivih krajev. – Barvne fotografije. 208 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 409185 Cena 44,95 EUR Klubska cena 35,95 EUR

Več kot 80 čudes sveta, več kot 500 barvnih fotografij in dodatnih opisov 300 krajev. – Barvne fotografije, karte. 432 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 496778 Cena 45,00 EUR Klubska cena 36,00 EUR

BEOGRAD IN NOVI SAD

Kje začnete dan z najboljšim burekom na svetu, užijete zabavo in razvedrilo? – Barvne fotografije, načrti. 128 str., mehka vezava. Št. knjige 398453 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


Vodniki

STVARNA LITERATURA

Peter Skoberne

5 Ob 3

35%

knjig

116 str., mehka vezava. ©t. knjige 398313 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

prihranka Ide ja

Tomi Trilar, Al Vrezec

GOZDNE PTICE SLOVENIJE

za darilo

EGIPT

Od starodavnega in modernega Kaira ter njegove okolice v še vedno rodovitno dolino Nila, na potapljačem privlačne obale Rdečega morja in v Zahodno puščavo ... – Barvne fotografije, načrti, zemljevidi. 368 str., poltrda vezava z zavihki. Št. knjige 494534 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR Jubilejna cena 21,40 EUR ob nakupu s še eno knjigo

144 str., mehka vezava. Št. knjige 093989 1. PONATIS Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Robert Brus

DREVESNE VRSTE NA SLOVENSKEM

112 str., mehka vezava. Št. knjige 496059 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

www.svetknjige.si/egipt

Stephen Brook

Michael Leapman

Barvne fotografije, zemljevidi. 290 str., poltrda vezava. Št. knjige 409979 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Barvne fotografije, zemljevidi. 448 str., poltrda vezava. Št. knjige 493908 Cena 29,96 EUR Klubska cena 23,95 EUR

DUNAJ

Franjo Brglez

KEKČEVI IZLETI

104 str., mehka vezava. ©t. knjige 398537 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

bletnici - 3 5

ZAVAROVANE RASTLINE SLOVENIJE

.o

1. PONATIS

Marjan Raztresen

ROMARSKE POTI NA HRIBE ©t. knjige 408484

Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Peter Firbas

MURA

LONDON

NAJ 10 • DUBROVNIK IN DALMATINSKA OBALA

NAJ 10 • BRUSELJ IN BRUGGE, ANTWERPEN IN GENT

Od zgodovine do plaž. Barvne fotografije. 130 str., mehka vezava. Št. knjige 491621

Barvne fotografije, zemljevidi. 144 str., mehka vezava. Št. knjige 398602

NAJ 10 • TOSKANA

NAJ 10 • RIM

©t. knjige 031211

Peter Skoberne

LJUBLJANICA ©t. knjige 085076 Marjan Raztresen

KULTURNE POTI ©t. knjige 388298

Dežela chiantija in poševnega stolpa. Barvne fotografije, zemljevidi. 160 str., mehka vezava. Št. knjige 491399

Antične znamenitosti, hoteli, arheološke najdbe. Barvne fotografije, karte. 192 str., mehka vezava. ©t. knjige 400721

NAJ 10 • LONDON

NAJ 10 • PARIZ

Dario Cortese

EVROPSKA PE©POT E6 ©t. knjige 073866

Muzeji in galerije, restavracije ... Barvne fotografije, tabele, zemljevidi. 192 str., mehka vezava. ©t. knjige 398610

Dario Cortese

EVROPSKA PE©POT E7 ©t. knjige 388249 Cena pos. knjige 17,90 EUR Klubska cena 14,31 EUR

Cena posamezne knjige 14,95 EUR

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

Od Eifflovega stolpa do notredamske cerkve in Louvra. Barvne fotografije. 192 str., mehka vezava. ©t. knjige 398628

Klubska cena posamezne knjige 11,95 EUR 39


DVOSMERNI ŽEPNI SLOVAR

Za popotnike in začetnike! Rusko-slovenski in slovensko-ruski Št. knjige 393710 Cena 16,28 EUR Klubska cena 13,00 EUR

Z zabavnimi igrami do znanja angleščine!

Hrvaπko-slovenski in slovensko-hrvaški Št. knjige 491068 Cena 16,28 EUR

Klubska cena 13,02 EUR Portugalsko-slovenski in slovensko-portugalski Št. knjige 391854 Cena 16,28 EUR

Klubska cena 13,02 EUR

TALK TO ME KIDS ANGLEŠČINA 7–9 LET Št. kompleta 072256

Angleško-slovenski in slovensko-angleški Št. knjige 081968 Cena 16,28 EUR

Cena 79,90 EUR Klubska cena 67,90 EUR

Klubska cena 13,02 EUR Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski Št. knjige 403881 Cena 16,28 EUR

TALK TO ME KIDS ANGLEŠČINA 9–12 LET Št. kompleta 072264

Klubska cena 13,02 EUR

Cena 79,90 EUR Klubska cena 67,90 EUR

Nemško-slovenski in slovensko-nemški Št. knjige 404889 Cena 16,28 EUR

Klubska cena 13,02 EUR Francosko-slovenski in slovensko-francoski Št. knjige 389395 Cena 16,28 EUR

Klubska cena 13,02 EUR

Kljunk in Albert bosta otroke popeljala v vznemirljive dogodivščine, kjer jih čaka veliko zabavnih igric in obilo risank. Tečaj v celoti temelji na prepoznavanju govora! V vsakem kompletu je več kot 400 vaj, priloženi so tudi priročnik in slušalke z mikrofonom. Zahteve: Pentium MMX 166 MHz, Win 95/98/Millennium, 32 MB RAM-a, 100 MB prostega spomina na trdem disku, CD-ROM 6 x, zvočna in video kartica, mikrofon in zvočniki ali slušalke.

Za dijake in študente, za poslovni uspeh!

DVOSMERNI MODERNI SLOVAR

SPLOŠNI SLOVAR Špansko-slovenski in slovenski-španski

Italijansko-slovenski in slovensko-italijanski Št. knjige 405993 Cena knjige 41,95 EUR

Klubska cena 33,56 EUR 40

Angleπko-slovenski in slovensko-angleπki ©t. knjige 080507 Cena knjige 44,96 EUR

Klubska cena 35,95 EUR

Francosko-slovenski in slovensko-francoski Št. knjige 083287 Cena knjige 41,31 EUR

Klubska cena 33,05 EUR

Slovar z 29.000 gesli v španskoslovenskem delu in 24.000 v slovensko-španskem delu. Dodanih je še okoli 18.000 podgesel in 3000 primerov rabe. Dodani so podatki o pravopisu in izgovoru, orisa obeh slovnic in seznam španskih nepravilnih glagolov. – Več avtoric. 1140 str., trda vezava. Št. knjige 406264 Cena 65,96 EUR Klubska cena 52,75 EUR

Vaša naročila sprejemamo 24 ur na dan:


Slovarji in jezikovni tečaji

STVARNA LITERATURA

Odlično! 8 lekcij v 40 urah Elektronski slovar Zagotovljen učni uspeh!

N. Steege, D. Rebsch

ANGLEŠČINA Klik za klikom

Učite se učinkovito, vadite brez težav, izboljšajte znanje!

Zahteve: Win NT4.0(SP6a)/98SE/ 2000(SP3)/XP(SP1), IBM/PC Pentium III 600 MHz, 128 MB delovnega prostora, 400 MB na trden disku, CD-ROM enota,grafična in zvočna kartica, Internet Explorer 5.5 ali več.

Št. knjige 398099 Cena 37,90 EUR Klubska cena 30,30 EUR

Nicole Steege, Deborah Rebsch

ITALIJANŠČINA

N. Steege, D. Rebsch

ŠPANŠČINA Klik za klikom

V 40 urah do popolnega znanja in izgovarjave.

Zahteve: Win NT4.0(SP6a)/ 98SE/2000(SP3)/XP(SP1), IBM/ PC Pentium III 600 MHz, 128 MB delovnega prostora, 400 MB na trden disku, CD-ROM enota,grafična in zvočna kartica, Internet Exploer 5.5 ali več.

Št. knjige 496851 Cena 37,90 EUR Klubska cena 30,30 EUR

Klik za klikom Z 8 lekcijami boste osnove italijanščine obvladali v pičlih 40 urah! Učite se lahko ‘po vrsti’, ali pa izberete le teme, ki vas zanimajo. Naloge popestrijo in olajšajo ilustracije, fotografije in zvočni primeri. V trenutku se lahko iz lekcije prestavite v slovnico, besedišče, učne nasvete in medkulturne informacije. Prevedla Jasna Korent. NT4.0(SP6a)/98SE/2000(SP3)/XP(SP1), IBM/PC Pentium III 600 MHz, 128 MB delovnega prostora, 400 MB na trden disku, CD-ROM enota,grafična in zvočna kartica, Internet Explorer 5.5 ali več.

Št. knjige 399485 Cena 37,90 EUR Klubska cena 34,10 EUR

Izpopolnite svoje znanje! INTERAKTIVNI TEČAJ POSLOVNE ANGLEŠČINE

V avtomatski telefonski odzivnik 01 241 34 05!

Za nadaljevalno stopnjo učenja angleščine in pri delu ali učenju poslovnih tem, kot so trženje, finance in računovodstvo, pogajanje, prodaja, oglaševanje, sodobna komunikacijska sredstva, kakršna so mobilni telefoni, e-pošta in internet. Večpredstavnostna elektronska izdaja z možnostjo učenja na daljavo z resničnim stikom med tečajniki, internetnimi storitvami in učitelji. Kompletu so priložene slušalke. Št. knjige 087841 Cena 80,62 EUR Klubska cena 68,52 EUR

41


Želite, da vašemu obdarovancu v vašem imenu pošljemo knjigo, zavito v lično darilno mapo?

V Svetu knjige vas čakata dinamično delo in dober zaslužek!

Sporočite nam naslov izbrane knjige in naslov svojega obdarovanca, vse drugo uredimo mi.

Ljubiteljem knjig boste predstavljali

Pomagajte nam širiti bralno kulturo! Pridružite se nam kot zastopnik! najboljše naslove in uspešnice domačega in svetovnega knjižnega trga,

Opozorili boste na velik prihranek, saj člani pri vsakem nakupu prihranijo najmanj 20 %, pri knjigah četrtletja pa tudi do 60 %, ter

poudarili dodatne ugodnosti, kot so prihranki pri potovanjih, obiskih muzejev in festivalov, koncertih, raznovrstnih tečajih ...! Zavijanje naročite svetovalki v klubskem centru, po telefonu 01 241 34 19, kliknite na www.svetknjige.si/darila. Cena mape in zavijanja 2,50 EUR

Pokličite nas čim prej! Pokličite 031 645 186 Kliknite www.svetknjige.si/zastopniki

Klubski center Sveta knjige v Mariboru se seli na novo lokacijo!

NE SPREGLEJTE! Izkoristite priložnost in nas obiščite na sedanji lokaciji, na Partizanski ulici! V dneh od 2. do 4. novembra bomo za vas za kar 35 % znižali klubske cene vsem knjigam na policah!

st 35na klu%bskepocepu ne!

6. novembra bo klubski center v Mariboru začel delovati na Cesti 10. oktobra 4, v bližini Slomškovega trga! 42

Kliknite na www.svetknjige.si in preverite izžrebano člansko številko.


ČLANI PRIDOBIVATE ČLANE IN IZBIRATE UGODNOSTI Kakšno vreme bo danes? Vi boste vedno vedeli!!!

Cena 46,96 EUR Vaš prihranek 45,96 EUR

ENKRATNA PRILOŽNOST! VREMENSKA POSTAJA WS9624 IT Ta vremenska postaja omogoča vse, kar omogočajo le izredno dragi izdelki. Vgrajeno ima radijsko vodeno DCF-uro, koledar in veliko dodatnih funkcij, kot so glasovna vremenska napoved z izpisanim prikazom spreminjanja vremena. Z vsemi podatki, ki so vam na voljo vsak trenutek, bo nepogrešljiva pri vašem vsakdanjem pravilnem odločanju. Vedno boste vedeli, kaj obleči, kdaj se lahko mirno odpravite na sprehod ali morate vzeti dežnik s sabo v službo ... Št. 499871

Samo 1,00 EUR in 1 novi član Tehnične lastnosti: • DCF-ura • 12/24-urni prikaz • koledar • vremenska napoved • prikaz spreminjanja vremena • shranjevanje min./maks. vrednosti • temperature in vlažnosti zraka • nastavljivi kontrasti LCD • prenos podatkov vsake 4 s • vremenski možiček.


Cena 43,95 EUR Vaš prihranek 42,95 EUR

Samo 1,00 EUR in 1 novi član

Cena 125,00 EUR Vaš prihranek 106,00 EUR

Samo 19,00 EUR in 1 novi član Št. kompleta 497594 Cena 125,00 EUR! Klubska cena 65,00 EUR

KOLESARSKI DRES NORTHWAVE

KOMPLET S KONCERTNO KITARO C22

Komplet hlač in majice je izdelan iz odličnih umetnih tkanin, ki dihajo. V Svetu knjige so vam na voljo moški in ženski dres. Pokličite za velikost! Kolesarski dres lahko naročite: v klubskem centru, po telefonu 01 241 31 18, z naročilnico, ki je priložena katalogu. Naročeno bomo odposlali v 30 dneh od naročila.

Idealen komplet za začetnike! Kitara je v celoti izdelana iz lipovega lesa ter polirana z bleščečim lakom. Dolžina 102 cm. V kompletu dobite poleg kitare še torbo za kitaro, tri plastične ubiralke, intonacijsko piščalko, pas za kitaro, ustne orglice in komplet rezervnih strun. Št. 498683

Cena 79,95 EUR Vaš prihranek 78,95 EUR

Samo 1,00 EUR in 1 novi član Cena 119,90 EUR Vaš prihranek 100,90 EUR • Slušalke z 2,5 mm vtičem/ (banana) • Vgrajen mikrofon/diktafon • Namestitveni CD • Omrežni vtič z USBpriključkom • USB-priključek s kablom • MP3, WMA, WAV, SMV • Mere: 40 x 41 x 13 mm

MULTIMEDIJSKA URA

Samo 19,00 EUR in 1 novi član

DIGITALNA KAMERA Aiptek Pocket DV AHD A100

Vgrajeni 1 GB pomnilnik zagotavlja, da imate svoje fotografije, videoposnetke, glasbene datoteke MP3 in e-knjige vedno pri roki. 1,5-inčni zaslon in izenačevalnik s funkcijo Super Bass vas bosta kjer koli in kadar koli navduševala z odličnim zvokom in sliko. In vse to od 4 do 7 ur predvajanja z izjemnimi 3D-zvočni učinki! Št. 498923

S to napravo dobite poleg odlične video kamere tudi spletno kamero, diktafon, digitalni fotoaparat in spominsko napravo. Prepričala vas bo s svojo večnamenskostjo (5 funkcij v eni napravi), z najboljšo kakovostjo, enostavnim polnjenjem, z majhnimi merami (102 x 66 x 28 mm) in nizko težo, da jo lahko povsod vzamete s seboj. Št. 499541

Več o izdelkih na www.svetknjige.si/prijateljsko


Raje preprečite, kot zdravite!

MERILNIK KRVNEGA TLAKA Povišan krvni tlak je ena od najpogostejših zdravstvenih nadlog današnjega časa. Povzroča motnje krvnega obtoka, arteriosklerozo, srčni infarkt in številna druga obolenja. Z odličnim elektronskim zapestnim merilnikom nemškega proizvajalca ELTA si boste tlak lahko izmerili kadar koli in kjer koli. Samo pritisnete na gumb, in že izveste vse, kar morate vedeti o svojem krvnem tlaku. Z rednim merjenjem krvnega tlaka lahko preprečite negativne spremembe v krvnem obtoku. Št. 407569

Cena 53,70 EUR Vaš prihranek 52,70 EUR

Samo 1,00 EUR in 1 novi član

Za svečane priložnosti in sproščene zabave!

Cena 59,80 EUR Vaš prihranek 38,80 EUR

Samo 1,00 EUR in 1 novi član

KOMPLET POZLAČENE OGRLICE IN UHANOV V BAROČNEM SLOGU S KRISTALI SWAROVSKI

OGRLICA IN VISEČI UHANI • Dolžina ogrlice: 45-50 cm • Dolžina uhanov: 3,7 cm

Očarljiva ogrlica z uhani v starinskem slogu je kot nalašč za nežne duše. Elegantno ogrlico, s katero boste poželi občudovanje vsakokrat, ko si jo boste nadeli, krasi kar 157 kristalov Swarovski v barvi topaza. Kadar se odpravljate na svečano zabavo, v opero ali na sproščen party, kadar hočete biti elegantni ali pa ekstravagantni – ta nakit bo vedno pika na i vaši toaleti. št. kompleta 499855

Več o izdelkih na www.svetknjige.si/prijateljsko


Naj bodo tudi vaši prijatelji in znanci člani Sveta knjige!

1

Predstavite jim ugodnosti, ki so jih deležni le člani Sveta knjige! •Zajamčeno 20 % nižje cene knjig •Ekskluzivne klubske izdaje •Bogata, raznovrstna ponudba •Vsako četrtletje nov brezplačen katalog z okoli 500 knjižnimi naslovi •Prijazno svetovanje pri izbiri •Naročila 24 ur na dan! •Nagradne igre in dodatne ugodnosti

2 Članstvo v Svetu knjige je prijetno in preprosto! Svet knjige je klub zadovoljnih bralcev, saj vam ponuja izvrsten izbor največjih domačih in tujih uspešnic. Če s knjigo ne boste zadovoljni, jo lahko v 15 dneh zamenjate za drugo! Kupovanje v Svetu knjige je vedno doživetje! Vsake tri mesece izberete eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Prijazne svetovalke v klubskem centru ali po telefonu vam svetujejo pri izbiri! Svet knjige jamči najnižje cene knjig! Jamči vam, da so vse knjige v bogatem klubskem programu 20 % cenejše kot v knjigarnah!

Pristopnico za novega člana, ki jo dobite s katalogom (z naročilnico, na kateri je vaše ime in naslov), pošljite po pošti ali jo oddajte v klubskem centru. Če potrebujete več pristopnic, * jih naročite na tel: 01 241 31 18 * jih zahtevajte v klubskem centru.

3

Opozorite novega člana na njegove pravice in dolžnosti! Edina dolžnost člana je, da vsako četrtletje opravi nakup. Članstvo v Svetu knjige traja najmanj dve leti.

4 Spomnite novega člana na ugodnost ob vpisu:

za SAMO 1,00 EUR

100 DRUŽINSKIH IZLETOV PO SLOVENIJI! Najboljši izletniški vodnik! 270 naravnih pojavov, 380 kulturnih spomenikov, 90 razgledišč. – 450 barvnih fotografij. 308 str., trda vezava.

Ob vpisu samo 1 EUR Vaπ prihranek 28,95 EUR

Skupaj izpolnite pristopnico!

Izberite ugodnost zase in novega člana

Želeno ugodnost vpišite na pristopnico za novega člana. Prejmete jo v klubskem centru ali vam jo pošljemo na dom. Pravica do ugodnosti zapade v 3 mesecih.

Več o prednostih članstva in ugodnostih za člane Sveta knjige si preberite na spletnem naslovu www.svetknjige.si!

Več o izdelkih na www.svetknjige.si/prijateljsko


UGODNOSTI ZA ČLANE 15 % popust za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu • vstopnic za TERMALNI PARK*, • celodnevnih vstopnic za TERMALNO KOPALIŠČE VESPASIANUS v Grand Hotelu Primus*, • vstopnic za KOPEL ROMEO & JULIJA – Valens Avgusta Wellness v Grand Hotelu Primus*,

Informacije in rezervacije (02) 749 45 06 www.terme-ptuj.si rezervacije@terme-ptuj.si

• polpenziona v dvoposteljni sobi v Grand Hotelu * Popust lahko uveljavite samo s člansko izkaznico kluba Svet knjige in velja za največ dve odrasli osebi. Primus (bivanje min. 3 noči).

** Popusti veljajo do 12. 2. 2010 (razen med 29. 12. 2009 in 3. 1. 2010). *** Popusti se ne seštevajo.

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

20 % popust za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu dvo- in štiriurnih ter dnevnih vstopnic za SVET DOŽIVETIJ in TERMALNI TEMPELJ.

Informacije (01) 585 21 00 Informacije www.atlantis-vodnomesto.si (04) 574 60 10 vodnomesto@btc.si www.bohinj-info.com

* Popust lahko uveljavite samo s člansko izkaznico kluba Svet knjige za eno osebo. * Popusti veljajo do 31. 12. 2009 in se ne seštevajo. Ugodnosti za člane od str. 47 do 50 so po izboru uredništva in veljajo od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009.


Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana

20 % popust

20 % popust za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za predstave Slovenskega mladinskega gledališča.

Prodajna galerija Trg francoske revolucije 5, 1000 Ljubljana, pon.–pet.: 12.00–17.30; sob.: 10.00–13.00.

(01) 425 33 12

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za predstave Mestnega gledališča ljubljanskega.

www.mladinsko.com * Popust ne velja za premierne uprizoritve ter predstavo Ljubezen na smrt. * Popust lahko ob predložitvi članske izkaznice uveljavite v Prodajni galeriji SMG ter pri gledališki blagajni. * Popusti se ne seštevajo.

20 % popust

(01) 251 08 52 www.mgl.si/info@mgl.si

* Popust ne velja za ogled muzikalov in za vstopnice, ki imajo po ceniku MGL že vključen popust. * Popust uveljavite ob nakupu dveh vstopnic za posamezno predstavo s predložitvijo članske izkaznice.

20 % popust

Informacije (03) 426 42 08, www.slg-ce.si

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za Slovensko ljudsko gledališče Celje.

Vsak delavnik od 12. do 18. ure pri blagajni MGL v Gledališki pasaži med Čopovo in Nazorjevo ulico v Ljubljani.

Informacije

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za predstave v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj.

* Popust ne velja za ogled premier, predstav s festivala Dnevi komedij in z gostovanj SLG Celje v drugih krajih in za vstopnice, ki že vključujejo popust.

(04) 201 02 00 www.pgk.si

* Popust ne velja za ogled premier, muzikalov, gostovanj PG Kranj v drugih krajih, gostujoče predstave v PG Kranj in za vstopnice, ki že vključujejo popust. * Popust uveljavite ob nakupu največ dveh vstopnic za posamezno predstavo ob predložitvi članske izkaznice.

Narodni dom Maribor Ulica kneza Koclja 9, Maribor

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

15 % popust

20 % popust za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za predstave Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana.

Vsak delavnik od 14. do 17. ure in od 18. do 20. ure, v soboto od 18. do 20. ure pri blagajni gledališča (01) 252 15 11 www.drama.si/info@drama.si

* Popust lahko uveljavite samo s člansko izkaznico kluba Svet knjige pri blagajni gledališča. * Popust ne velja za premierne uprizoritve, predstavo Neron ter gostovanja SNG Drama Ljubljana. * Popusti se ne seštevajo.

Narodna galerija

Informacije in rezervacije; (02) 229 40 11/ (02) 229 40 50 031 479 000/040 744 122 www.nd-mb.si info@nd-mb.si

* Popust ne velja za vstopnice, ki že vključujejo popust. * Popust lahko uveljavite ob predložitvi članske izkaznice za največ dve osebi.

Vhod s Cankarjeve 20 in Prešernove 24, Ljubljana

popust za nakup vstopnic za člane knjižnega kluba Svet knjige za razstave Narodne galerije v letu 2009. Cena za člane za stalno zbirko je 5 EUR, za občasne 3 EUR.

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu vstopnic za koncerte Komornega cikla.

Vsak delavnik od torka do nedelje od 10. do 18.ure (01) 241 54 18 www.ng-slo.si

* Popust lahko uveljavite ob predložitvi članske izkaznice, velja z avse razstave, razen za tiste, kjer je to posbeje določeno. * Program v letu 2009 predvideva poleg velike razstave umetnin iz stalne zbirke Narodne galerije še razstave: Poljsko slikarstvo okoli 1900, Umetnostni profil Prekmurja, razstava Galleria degli Uffizzi, Francesco Robba ter Risba na Slovenskem.

16 % popust za člane knjižnega kluba Svet Knjige pri nakupi vstopnic Mini teatra na Ljubljanskem gradu in v novih prostorih na Križevniški ulici 1 v Ljubljani.

Informacije in rezervacije; (01) 425 60 60/041 314 414 Vsak delavnik med 9. in 16. uro www.mini-teater.si info@mini-teater.si

*Popust ne velja za premiere, predstave festivala Mini poletje, gostujoče predstave in koncerte ter za vstopnice, ki že vključujejo popust.

Ugodnosti za člane od str. 47 do 50 so po izboru uredništva in veljajo od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009.


Mladinska knjiga Trgovina d. d. Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana

15 % popust ob nakupu vodnikov Lonely Planet. Popust lahko uveljavite člani Sveta knjige ob nakupu enega od naslednjih vodnikov: Central Europe, Eastern Europe, Western Europe, Western Balkans, Mediterranean Europe, India, Nepal, Cuba, Thailand, Indonesia, China, New York City, Sri Lanka, Spain – v izbranih knjigarnah Mladinske knjige.*

Informacije www.bohinj-info.com

V knjigarnah vas čaka tudi DARILO: beležka Darilo prejmete ob nakupu knjig založbe Lonely Planet v vrednosti nad 20 EUR. Ponudba velja do razprodaje zalog.

*Vodnike Lonely Planet lahko kupite v naslednjih knjigarnah MK: Mladinska knjiga – Knjigarna Konzorcij, Slovenska c. 29, Ljubljana; Mladinska knjiga – Miklošičeva, Miklošičeva c. 16, Ljubljana; Knjigarna Center Oxford, Kopitarjeva ul. 2, Ljubljana; Mladinska knjiga – Mestna knjigarna in papirnica Celje, Stanetova ulica 3, Celje; Mladinska knjiga Celje – CityCenter, Mariborska cesta 100, Celje; Mladinska knjiga – Dom knjige Koper, Pristaniška c. 5, Koper; Mladinska knjiga – Mestna knjigarna in papirnica Kranj, Maistrov trg 1, Kranj; Mladinska knjiga Kranj – Qlandia, Cesta 1. maja 77, Kranj; Mladinska knjiga – Mestna knjigarna Maribor, Gosposka ulica 24, Maribor; Mladinska knjiga Maribor – Europark, Pobreška c. 18, Maribor; Mladinska knjiga Nova Gorica – Qlandia, Cesta 25. junija 1a, Nova Gorica; Mladinska knjiga Radovljica – Interspar, Gradnikova c.1b, Radovljica; Mladinska knjiga – Mestna knjigarna in papirnica Novo mesto, Glavni trg 9, Novo mesto.

Ugodnosti za člane od str. 47 do 50 so po izboru uredništva in veljajo od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009.


10 % popust

10 % popust

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri vpisu v

PLESNE TEČAJE

POWER READING –

• za odrasle • hip hop, break, street • salsa, jazz, šov, step • poročni tečaji Bolero z novo sezono 2009/10 širi dejavnost za Bežigrad na Dunajsko 49 (bivša veleblagovnica ASTRA). Prostore novega plesnega centra Bolero odlikujejo moderne linije, klimatizirane plesne dvorane.

Obiščite nas na www.bolero.si ali pokličite na 040 322 522.

www.kratos.si kratos@kratos.si

TEČAJE JAVNEGA NASTOPANJA

• osnovni in • 28 tujih jezikov • za otroke in odrasle nadaljevalni programi • za otroke in odrasle • majhne skupine • celo šolsko leto ali (6–9 tečajnikov) za vikend

www.verba28.net

tel. (01) 251 00 88 (01) 251 00 00 gsm 031 382 828

Tečaji se izvajajo na Cankarjevi 10, v Ljubljani. Popusti se ne seštevajo.

gsm 041 725 222 gsm 041 726 222

12 % popust

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri vpisu v

Več informacij in prijave:

HITRO BRANJE V IZVEDBI PODJETJA KRATOS

Več informacij in prijave:

10 % popust JEZIKOVNE TEČAJE

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri udeležbi na seminarju

za člane knjižnega kluba Svet knjige pri nakupu darilnega bona ali ob vplačilu za*

TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA AVTOMOBILISTE IN MOTORISTE.

* Popusti se ne seštevajo z že veljavnimi popusti.

Več informacij in prijave: www.amzs.si tel. 080 26 36 cvv@amzs.si AMZS d.d. Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana

Ugodnosti za člane od str. 47 do 50 so po izboru uredništva in veljajo od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009.


PRIROČNIKI • Osebna rast • vzgoja • zdravje

Od osnov do mojstrstva!

Jerry Joyce, Marianne Moon

MICROSOFT OFFICE HITRO IN JASNO 2007

Naučite se krmariti po vmesniku, ustvariti dokumente, spletne strani, organizirati e-pošto, koledar, oblikovati in predstaviti diaprojekcijo ... Tabele in preglednice, barvni prikazi oken. 366 str., mehka vezava. ©t. knjige 409581 Cena 35,95 EUR Klubska cena 28,75 EUR

Jim Boyce

MICROSOFT OFFICE OUTLOK 2007 HITRO IN JASNO

Organizirajte svoj poštni nabiranik in koledar, pošljite in sprejmite e-pošto ter zaustavite neželeno pošto, uredite zapiske in dnevnike ... Tabele in preglednice, barvni prikazi oken. 262 str., mehka vezava. Št. knjige 491373 Cena 26,95 EUR Klubska cena 21,55 EUR

Nancy C. Muir MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007

Enostavno po novem uporabniškem vmesniku, izdelava predstavitev iz predlog ali od začetka, dodajanje tabel, grafikonov ... Tabele in preglednice, barvni prikazi oken. 240 str., mehka vezava. Št. knjige 492983 Cena 26,95 EUR Klubska cena 21,55 EUR

Andrew Faulkner in Judy Walters von Alten

ADOBE PHOTOSHOP CS3 UČILNICA V KNJIGI

Knjiga vsebuje praktične in resnične primere, s katerimi boste lahko uspešno izkoristili vse možnosti programa! Naučite se popravljati in izboljševati digitalne fotografije, ustvarjati sestavljene slike in oblikovalske osnutke ter pripravljati slike za objavo v spletu. Preizkusite neuničevalne filtre Smart in preoblikujte perspektivo slik. S priloženim CD-ROM-om za operacijska sistema Windows in Mac z napotki za učenje programa ter 16 vaj v obliki filmov. – Prevod Iolar. Barvni prikaz oken, menijev, tabele, fotografije ... 478 str., mehka vezava. Št. knjige 041434 Cena 44,95 EUR Klubska cena 35,95 EUR

Joan Preppernau, Joyce Cox

Ellen Finkelstein

Naučite se le tistih stvari, ki jih potrebujete in ne zgubljajte časa po nepotrebnem! Datoteke z vajami, knjiga v elektronski obliki, elektronski priročnik in viri na CD-ju. – 410 str., mehka vezava. ©t. knjige 409599 Cena 24,95 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Preberite poglavje Hitri začetek in začnite! Osvojite ukaze in postopke za dvorazsežno risanje, delajte v treh dimenzijah s tehnikami skrivanja, senčenja in realističnega senčenja. Avtomatizirajte podatke o risbah in prikaz ravnin. Knjigi je priložen DVD s celotnim besedilom knjige, vajami, dodatnimi programi ... – 1254 str., trda vezava. Št. knjige 498501 Cena 78,00 EUR Klubska cena 62,40 EUR

MICROSOFT WINDOWS VISTA

Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj!

BIBLIJA AUTOCAD 2008 IN AUTOCAD LT 2008

51


PRIROČNIKI

Osebna rast

Poiščite svojo priložnost in poletite!

Julie Soskin

MOČ INTUICIJE Pot duhovnega razvoja

»Ko enkrat okusiš letenje, je tvoj pogled za vedno uprt v nebo. Zakaj tam si bil in tja se želiš vrniti«. Leonardo da Vinci

EKSKLUZIVNA KLUBSKA IZDAJA

Kako lahko okrepimo notranji glas? Vodi nas k zdravju in višjemu duhovnemu jazu. Poklicna zdraviteljica predstavlja sistem duhovne rasti s pomočjo različnih tehnik, vizualizacijskih, avričnih in meditacijskih vaj. – 160 str., trda vezava. ©t. knjige 406124 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Malik Fredmund

VODITI, USPETI, ŽIVETI Pravilno in dobro vodenje za pretvarjanje vodenja v dosežke

Knjiga je prava klasika menedžmenta, ki jasno predstavlja osnovna načela in naloge uspešnega vodenja. Med njimi usmerjenost k dosežkom, zaupanje, pozitivno razmišljanje, organiziranje in odločanje ... – 412 str., trda vezava. Št. knjige 495093 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Karen Sullivan

POI©»ITE SVOJ NOTRANJI JAZ Kako dobro se poznate

Ugotovite, kako dobra in trdna je vaša samopodoba, kako komunicirate, ukrepate v sporu. Izpolnite vprašalnike iz knjige izkušene psihoterapevtke in avtorice številnih knjig. S pomočjo tehnik v knjigi boste lažje dosegli samoizpolnitev. – 192 str., mehka vezava. ©t. knjige 388389 Cena 22,90 EUR Klubska cena 18,30 EUR

Shawn Anderson

POLETITE NA VRH

Simon G. Brown

Kaj morate storiti, da boste uresničili svoje sanje in dosegli svoj cilj? Za začetek si odgovorite na vprašanje: kaj so vaše sanje? Odkrijte svoj potencial in s pomočjo priročnika izdelajte načrt za izgradnjo sanj. Premagajte omejitve, ki ste si jih že vnaprej postavili sami. Spoznajte štiri načela letenja, pretehtajte in organizirajte korake do cilja. Sledite miselnim vajam, nasvetom in navodilom v poglavjih, da se boste učinkoviteje spopadli z vsemi, tudi največjimi osebnimi in poslovnimi izzivi. Preberite spoznanja in napotke uspešnih ljudi, oglejte si profil uspešneža. Katerih napak na poti do cilja ne smete zagrešiti, kaj šele ponavljati? Torej, proti vrhu, naprej in navzgor! – Prevod Gorec. Črnobele risbe. 190 str., mehka vezava. Št. knjige 500553 Cena 25,00 EUR www.svetknjige.si/poletite Klubska cena 20,00 EUR

52

SPODBUDIMO ŽIVLJENJSKO ENERGIJO

Spoznajte energijo ČI: nevidno elektromagnetno silo, ki prežema vse. Izkoristite dragoceni vir moči. Z nasveti o meditaciji, primerni prehrani, gibanju in masaži. V knjigi so ob številnih vajah tudi recepti za jedi, ki nahranijo dušo in telo. – 160 str., trda vezava. ©t. knjige 388595 Cena 24,62 EUR Klubska cena 19,69 EUR

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


KNJIGA SEZONE po posebni ceni! Naučite se misliti hitreje in brati učinkoviteje! TONY BUZAN, je vodilni svetovni predavatelj o možganih in učenju, • avtor ali soavtor več kot 80 knjig, prodanih v več kot treh milijonih izvodih in prevedenih v 30 jezikov, • izumitelj miselnih vzorcev, ki jih danes uporablja več kot 250 milijonov ljudi po svetu, • poslovni svetovalec velikih mednarodnih družb in vladnih organizacij ...

Pred nekaj leti sem se naučila hitro brati po metodi, opisani v tej knjigi. Naučila sem se, da se je potrebno na branje pripraviti, se umiriti in se popolnoma osredotočiti na branje. Morda me je prav to v knjigi najbolj prevzelo. Kljub za marsikoga nedoumljivi hitrosti branja zaznam vse podrobnosti in si zapomnim vsa imena. Kot bi se mi vrtel film!

Katarina Modic, članica Sveta knjige

PREMIERNA KLUBSKA IZDAJA

Kot premierno izdajo boste to knjigo brali kar ŠEST MESECEV pred ostalimi.

Usvojite hitro branje, - pa boste lahko prebrali več knjig, - hitreje predelali gradivo med študijem in v službi, - si zapomnili bolje in več, - prihranili čas in denar! Tony Buzan

HITRO BRANJE

Ali ste tudi vi med tistimi, ki se vam nabirajo knjige, časopisi, revije, ker jih nimate časa prebrati? Imate vse več gradiva za študij ali službo? Naučite se hitreje brati in bolje razumeti prebrano! Izdelajte si učni načrt s priročnikom, ki je plod štiridesetletnega dela svetovnega strokovnjaka na tem področju. V njem vam predstavlja tehnike in vaje za vodenje oči in preletavanja besedila. Z njihovo pomočjo lahko zmogljivost svojih možganov izboljšate celo za 500 %, mislite hitreje in bolje povezujete podatke. Knjiga obravnava tudi slabšo miselno zbranost in razumevanje, kot sta disleksija in pomanjkanje pozornosti. Rešite vprašalnike, opravite preizkuse branja – in vadite! Koliko ste napredovali? – Črnobele risbe, tabele. 26o str., trda vezava. Prevedla Marjeta A. Tuševljak. 260 str., trda vezava. Št. knjige 496042 Cena 24,94 EUR www.svetknjige.si/branje Klubska cena 19,95 EUR

KNJIGA SEZONE

ZDAJ SAMO

14,94 EUR Cena 24,94 EUR

*Kot knjiga sezone 14,94 EUR *Knjigo Hitro branje lahko kot knjigo sezone kupite po posebej zniæani ceni: Ëe je ne æelite, jo na naroËilnici preËrtajte. Nakup knjige sezone po posebni ceni ne velja za nakup Ëetrtletja, zato poleg nje izberite πe kakπno drugo knjigo iz kataloga. Kupite lahko tudi samo to knjigo. V tem primeru jo boste dobili po klubski ceni in bo veljala za redni nakup.

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

53


Najzabavnejši knjigi za fante in punce s koristnimi nasveti!

Dominique Enright, Guy Macdonald

Juliana Foster

KNJIGA ZA PUNCE Kako boš v vsem najboljša

Kako prirediš najboljši žur v pižamah? Kako postaneš zvezdnica? Kako blestiš v matematiki? Kako pleteš s prsti … in še veliko spretnosti, trikov in iskric, s katerimi odraščajoča nadobudnica preseneti, navduši in prekosi sovrstnike in sovrstnice. Z uspešnim prebojem boste lahko nadaljevale, saj predlogov in zamisli ne zmanjka! Ilustrirala Amanda Enright. Prevedla Tina Stranek. 132 str., trda vezava. ©t. knjige 494583 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR www.svetknjige.si/zapunce

KNJIGA ZA FANTE Kako boš v vsem najboljši

Te knjige bo vesel vsak odraščajoči fant. Zagotavlja ure zabave in znanja, s katerim se bo lahko ‘ponašal’ pred tekmeci! Ob njej se bo naučil igranja na travico, skovikanja z rokami, govorjenja v šifrah, žongliranja, metanja laso kot kavboj, ‘zabijanja’ strela kot Beckham … pa tudi koristnih spretnosti, kot je krpanje predrte zračnice! Ilustriral Niki Catlow. Prevedel Andrej Hiti Ožinger. 132 str., trda vezava. ©t. knjige 495036 Cena 19,95 EUR www.svetknjige.si/zafante Klubska cena 15,95 EUR

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Vpliv staršev na razvoj povezav v otrokovih možganih

prihranka Ide ja

za darilo

Dr. W. in M. Sears

POVEZOVALNO STARŠEVSTVO Kako po zdravi pameti vzgajati in razumeti otroka Ilustririrano. 268 str., trda vez. Št. knjige 406595 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

54

Anne Pulkkinen

Dr. Tony Humphreys

Več kot 100 najlepših iger po rojstvu otroka, za boljši razvij in zabavo! Barvne fotografije in preglednice. 182 str. in barvna zloženka (40 x 50 cm), mehka vezava. Št. knjige 406603 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Otrok, ki je samozavesten, je uspešen! 212 str., trda vezava. Št. knjige 074401 Cena 22,90 EUR Klubska cena 18,30 EUR

IGRAJMO SE Z DOJENČKOM

OTROK IN SAMOZAVEST Kako doseči in utrditi samospoštovanje že v mladih letih

Odlomki iz knjig, intervjuji s pisatelji na: www.svetknjige.si


PRIROČNIKI

Osebna rast

Pravilno razumevanje je dragocena prednost tako za moške kot za ženske!

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

je že s svojo prvo svetovno uspešnico Moški so drugačni, ženske tudi temeljito spremenil naše zaznavanje razlik med spoloma. Napisal je 16 uspešnic s področja razumevanja in psihologije moškega in ženske, ki so bile prevedene v 45 jezikov in prodane v več kot 40 milijonih izvodih po vsem svetu.

5

5

John Gray

prihranka Ide ja

za darilo

Dr. John Gray

MARS IN VENERA NA DELOVNEM MESTU Za boljše sodelovanje med moškimi in ženskami

Si želite, da bi dobro sodelovali s sodelavci? Ne glede na to ali so moški ali ženske? Spoznanje, da se moški in ženske nalog na delovnem mestu lotevajo različno, vam bo pomagalo, da se boste ustrezno odzivali. In obratno: če boste upoštevali, da si moški in ženske vaše obnašanje in odzive razlagajo različno, bo sodelovanje lažje, rezultati pa boljši! Knjiga je polna praktičnih nasvetov, ki vam bodo prišli prav pri vsakodnevnih stikih tako s strankami kot s sodelavci. Naučite se lahko, kako povečati storilnost, olajšati delo v skupinah in doseči cilj, hkrati pa oblikovati delovno okolje v vir osebne izpolnitve. Prevedel Vital Sever. 284 str., trda vezava. Št. knjige 494807 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,36 EUR Jubilejna cena 12,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

www.svetknjige.si/marsinvenera

2. PONATIS Dreja Novak, Uroš Platiše

SPOZNATI SEBE IN RAZUMETI DRUGE s pomočjo eneagrama

Spoznajte osnovne tipe osebnosti, ki vam pomagajo k boljšemu sporazumevanju. – Ilustrirano. 268 str., trda vezava. ©t. knjige 406694 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Sherwin B. Nuland

NA KONCU POTI Razmiπljanja o poslednjem poglavju æivljenja

Kako se brez strahu, v miru sooËiti z boleznijo in s smrtjo? Svetovna uspešnica! – 248 str., trda vezava. ©t. knjige 390914 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Sarah Litvinoff

Dr. Marijan Košiček

Izdelajte osebni načrt za uspešnejše življenje, in ga tudi izpeljite! 256 str., trda vezava. ©t. knjige 390674 Cena 22,91 EUR Klubska cena 18,31 EUR

Dr. Košiček na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in prakse svetuje, na kakšni osnovi naj se odločimo za zvezo, da bomo živeli polno partnersko življenje. – 210 str., trda vezava. Št. knjige 393652 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

BLIÆNJICE DO SAMOZAVESTI Vaπ osebni akcijski naËrt v 10 korakih

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

NE BOJ SE LJUBITI

55


PRIROČNIKI

Osebna rast

Ljubezensko pismo človeštvu

1. PONATIS

Že več kot 24.000 prodanih izvodov

Janez Drnovπek

Janez Drnovπek

Zakaj se je vredno boriti za boljši svet? Kako prisluhniti naravi? – 214 str., trda vezava. ©t. knjige 408245 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Svet, ki ga je treba rešiti, se ne konËa pri sosedovi ograji. Razmiπljanje, ki daje navdih in moË. 206 str., trda vezava. ©t. knjige 394486 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

MISLI O ÆIVLJENJU IN ZAVEDANJU

BISTVO SVETA

1. PONATIS John O'Donohue

VEČNI ODMEVI Raziskovanje hrepenenja po pripadanju

Čudovito izdelana meditacija o umetnosti življenja vsebuje drzne komentarje o odvisnosti, starševstvu in glasbi pa tudi o zapeljivosti kultov in potrošništvu, čaščenju boga količine ... Avtor svetovne uspešnice Anam Cara je z Večnimi odmevi spisal zakladnico modrosti za bralce vseh ver in prepričanj, ki jih bo spodbudila, da ponovno ocenijo svojo cilje in načine obstajanja na tem svetu. Vabi jih, naj svoje življenje posvetijo odkrivanju smisla; naj se osvobodijo psihične ječe krivde, togih prepričanj in samokaznovanja. Odlično napisana in navdihujoča knjiga, ki raziskuje eno najbolj temeljnih človekovih srčnih želja: pripadati! poziva, naj se izognemo sodobnim plastem razčlovečenj in se obrnemo k duhovni dediščini, ki vključuje intimnost, povezanost in sočutje. – Prevedla Saša Požek. 256 str., mehka vezava. Št. knjige 500538 Cena 22,00 EUR Klubska cena 17,60 EUR

Deepak Chopra

Janez Drnovšek

S starodavnimi modrostmi in najnovejšimi znanstvenimi dognanji do razkritja ‘onstranstva’. – 244 str., trda vezava. Št. knjige 406702 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Avtor spregovori o dejanski duhovnosti in zavedanju večnosti, ki se resnično začne le s preseganjem sebičnosti. 150 str., trda vezava. ©t. knjige 400739 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

ŽIVLJENJE ONSTRAN SMRTI

POGOVORI

Enost življenja Glennie Kindred

ALKIMISTOVO POTOVANJE Star sistem za novo dobo

Poznavalka keltskih obredov in predavateljica o tehnikah zdravljenja predstavlja, kako se potopimo v naravno energijo transformacije, ki je značilna za vse zemeljske cikle. S praktičnimi zamislimi spodbuja k dovzetnosti za ljubezen, k odprtosti, notranjemu miru in zavestnemu povečanju zdravja in blagostanja. – 252 str., mehka vezava. ©t. knjige 407288 Cena 28,00 EUR Klubska cena 22,40 EUR

56

1. PONATIS Simon Brown

D. Virtue, J. Lukomski

S feng šuijem lahko ustvarite neoviran pretok energije v svojem domu. – Barvne fotografije, risbe. 48 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 083758 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Kristali naravne in duhovne moči. – 152 str., mehka vezava. ©t. knjige 408807 Cena 23,79 EUR Klubska cena 19,00 EUR

FENG ©UI

KRISTALOTERAPIJA Kako ozdraviti in okrepiti svoje življenje z energijo kristalov

Ne zamudite! Zadnji dan za nakup v tem četrtletju je


bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Ustvarjeni za gibanje!

prihranka Ide ja

za darilo

Anna Trökes

JOGA • VeË energije in miru Kratki, uËinkoviti in lahko izvedljivi programi za sproπËanje, vadbo miπic, koncentracijo. 80 str., mehka vezava. ©t. knjige 000513 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,99 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

Špela Perc

LEPOTA V GIBU Vadba za zdravo telo in umirjen duh

A. Korte, B. Marckhgott

Anna Trokes

Trije barvni sklopi označujejo: krepitev in utrditev mišic, raztezanje in sprostitev ... – Barvne fotografije in risbe. 48 str., mehka vezava in 60 kartic. Št. knjige 407304 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Šest sklopov vaj, ki poživljajo in krepijo, sproščajo, razgibajo hrbet, spobujajo prebavo. Barvne fotogr. 48 str., mehka vezava in 60 kartic. Št. knjige 408906 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

PILATES NA KARTICAH

JOGA NA KARTICAH

Avtorica, vrhunska športnica in priznana osebna trenerka, predstavlja popolne programe za samostojno vadbo, ki neguje telo in sprošča duha. Vaje lahko izvajate po knjigi ali DVD-ju. V petih tematskih področjih si lahko ogledate vaje iz pilatesa, joge, tibetanske vaje, vaje Gyrokinesis in si preberete osnove zdrave prehrane, s katero prisluhnemo telesu in začutimo, kaj mu najbolj prija. Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, zato boste lahko s to knjigo v katerem koli letnem času zanj tudi doma naredili kar največ! Z vadbo boste poskrbeli za gibčnost in moč, izberite pa si vaje, ki vam osebno najbolj ustrezajo! – Na priloženem DVD-ju (80 min) so vaje iz pilates joge. Barvne fotografije Abel Horvath. 184 str., trda vezava. Št. knjige 494823 Cena 29,95 EUR www.svetknjige.si/lepota Klubska cena 23,95 EUR za 2 leti zvestobe

za 5 let zvestobe

za 10 let zvestobe

23,05 EUR

22,15 EUR

21,25 EUR

za 20 let zvestobe

20,35 EUR

za 30 let zvestobe

19,45 EUR

30 MINUT NA DAN ZA ZDRAVO SRCE

Lacroix, Rinaldi ...

Anne Hopper

Celovit prikaz masažnih tehnik za celo telo. – Več kot 800 barvnih fotografij... 256 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 398404 Cena 39,96 EUR Klubska cena 31,95 EUR

Izjemne barvne fotografije in reprodukcije iz miniatur. 160 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 378752 Cena 24.94 EUR Klubska cena 20,00 EUR

POPOLNA MASAŽA TELESA

KAMASUTRA Umetnost ljubezni za 21. stoletje

četrtek, 5. november!

Obogatimo prehrano z živili, ki blažijo vnetja in napadajo proste radikale. Znebimo se tobaka, transmaščobne kisline in sladkora ter okoljske nesnage – poučimo se, kako očistiti srce in telo! Razmigajmo se: telesno smo aktivni tudi pri opravljanju domačih opravil, pri hoji po stopnicah ali tekanju po trgovinah ... Uživajmo življenje z nasmehom in odpuščanjem, brez jeze in z optimizmom, saj so balzam za dušo in srce! – Barvne fotografije in risbe, preglednice, tabele ... 320 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 498709 Cena 35,70 EUR Klubska cena 28,56 EUR

57


Za zdrav in srečen porod!

Dr. Miriam Stoppard

ZDRAVSTVENI VODNIK ZA VSO DRUŽINO

Nepogrešljiv priročnik za vso družino! – Barvne fotografije in risbe, tabele, grafi, sheme. 592 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 397257 Cena 59,95 EUR Klubska cena 47,95 EUR

» knjigo bi morala prebrati »To vsaka ženska, ki bo rodila rodila«. Ina May Gaskin, avtorica knjige Modrost rojevanja

Dr. Marsden Wagner

MOJ PORODNI NAČRT Za varen in izpolnjujoč porod

Ali veste, kako se babice in zdravniki razlikujejo po izobrazbi in razumevanju poroda? Kaj morate vedeti, če boste rodili doma, v bolnišnici ali v porodnem centru? Ta imenitni priročnik vam razkriva vse ključne informacije in vas vodi k najboljšemu možnemu porodu. Poučite se o naravnih porodnih dobah in najvarnejših praksah, preberite o medicinskih in kirurških posegih, o možnih zapletih in prednostih posegov, o naravnih zamenjavah za zdravila, o izbiri zagovornika, ki bo poskrbel, da bodo ob vašem porodu upoštevali vaše želje. – 320 str., mehka vezava. ©t. knjige 500462 Cena 24,95 EUR www.svetknjige.si/porodninacrt Klubska cena 19,95 EUR

PRVA POMOČ

R. Béliveau, D. Gingras

Navodila za več kot 70 primerov nesreč in bolezni. – Barvne fotografije in risbe, preglednice. 296 str. vel. formata, trda vezava; vezano s spiralo. Št. knjige 496489 Cena 41,70 EUR Klubska cena 33,35 EUR

S HRANO PROTI RAKU

KAKO ÆIVETI Z REVMATIZMOM

Ema Mušič

Zelje, česen, jagodičje, zeleni čaj in čokolada v boju proti raku! – Barvne fotografije in risbe. 214 str., trda vezava. Št. knjige 405175 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

NEGA MATERE IN OTROKA

5. PONATIS

58

NovorojenËek je najdragocenejπe darilo na svetu, zato so v tem uporabnem in raznolikem priroËniku zbrani nasveti, ki vas bodo zanesljivo vodili skozi noseËnost in otrokova prva leta starosti. V knjigi boste naπli nasvete, kako vzpostaviti vez z otrokom, kako ga negovati in skrbeti zanj v različnih razvojnih obdobjih, katere igre in igrače so zanj pomembne v različnih razvojnih stopnjah in kaj z njimi pridobi vaš otrok. Barvne fotografije. 288 str. velikega formata, trda vezava. Št. knjige 408534 Cena 62,96 EUR Klubska cena 50,35 EUR

Pravilna prehrana in vaje ter življenje, ki olajšajo težave. Fotografije, preglednice. 160 str., mehka vezava. ©t. knjige 381079 Cena 20,45 EUR Klubska cena 16,36 EUR

ŽIVIMO Z ALERGIJO

Znaki alergij in nasveti, kako naj se prizadeti izogibajo alergenom. – Barvne fotografije in tabele. 128 str., mehka vezava. Št. knjige 392878 Cena 16,65 EUR Klubska cena 13,30 EUR

Več na: www.svetknjige/zdravje


PRIROČNIKI

Zdravje

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Vse, kar morate vedeti o savni!

prihranka Ide ja

za darilo

ZDRAVIMO SE Z NARAVO

Katera hrana zniža holesterol? Kako si pomagate pri pikih žuželk? Rešitve za več kot 120 skupin simptomov. Navodila za jogo, masažo ... – Barvne fotografije, tabele. 384 str., trda vez. Št. knjige 382531 Cena 37,50 EUR Klubska cena 30,00 EUR

Chris Schreiber

SAVNA Užitek za telo in čute

Maurice Mességué

Dr. U. Strunz, A. Jopp

Umetnost sajenja, raba, težave in bolezni. – Barvne ilustracije. 184 str., trda vezava. ©t. knjige 095562 Cena 20,45 EUR Klubska cena 16,35 EUR

Koliko vitamina C potrebujete dnevno? – Barvne fotografije. 160 str., mehka vezava. Št. knjige 403451 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

NARAVA IMA VSELEJ PRAV

VITAMINSKA REVOLUCIJA

Si želite odpočiti od vsakdanjika ter vsaj za kratek čas pozabiti na vse skrbi? Odločite se za savno! Še prej pa se seznanite s tem, kaj je bistveno pri savnanju, in kaj morate upoštevati, da bo učinek kar največji. Seznanite se z različnimi, tudi eksotičnimi vrstami savn in izberite tisto, ki je najbolj po vaši meri. Preberite, kako razstrupite in očistite svoje telo. Vas zanima petdnevna kura s savno, sokovi in čajem? Bi najraje imeli savno kar doma? V knjigi najdete podrobne informacije o načrtovanju, gradbenih materialih in izvedbi. Uživajte v savni, utrdite svoje telo in preprečite bolezni! – Prevedla Marjana Samide. Barvne fotografije. 128 str., mehka vezava. Št. knjige 494849 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR Jubilejna cena 14,90 EUR www.svetknjige.si/savna ob nakupu s še eno knjigo

Katja Galle Toplak

ZDRAVILNE RASTLINE NA SLOVENSKEM

Sven Sommer

M. Wiesenauer, A. Kerckhoff

Načela in metode homeopatije, potence ... – Barvne fotografije. 192 str., trda vezava. ©t. knjige 387795 Cena 28,80 EUR Klubska cena 23,03 EUR

Uspešno proti stresu in brez stranskih učinkov! – Barvne fotografije, tabele. 128 str., mehka vezava. ©t. knjige 031427 Cena 20,03 EUR Klubska cena 16,03 EUR

HOMEOPATIJA Zdravljenje z moËjo narave

HOMEOPATIJA ZA DU©O

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si

1. PONATIS

Koristni nasveti o zdravljenju z rastlinami, nabiranju in sušenju zeli, njihovi uporabi in pripravkih ter recepti, po katerih si boste lahko pripravili učinkovite čajne mešanice, sokove, olja in kreme, mazila in obloge ... V knjigi je predstavljenih 120 najbolj znanih zeli: tradicionalno vedenje je usklajeno z najnovejšimi znanstvenimi dognanji! 280 barvnih fotografij in ilustracij. 312 strani. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 027722 Cena 59,96 EUR Klubska cena 47,96 EUR

59


PRIROČNIKI

Zdravje in dobro počutje

110 preprostih in učinkovitih receptov

ZDRAVA HRANA ZA SRCE

Anita Hessmann - Kosaris DIETE ZA KRVNE SKUPINE

Prof. dr. M. Hamm, F. Bohlmann

Marion Grillparzer

Trajna vitkost po zaslugi semaforskega načela in brez štetja kalorij! – Barvne fotografije. 192 str., mehka vezava. ©t. knjige 385328 Cena 24,62 EUR Klubska cena 19,69 EUR

Jedli boste dobro in okusno hrano! – Barvne fotografije. 208 str., mehka vezava. ©t. knjige 385989 Cena 25,00 EUR Klubska cena 19,99 EUR

Paul Gayler in Jacqui Lynas

Raznovrstno in zdravo: predjedi, glavne jedi in celo sladice! Barvne fotografije. 160 str., mehka vezava. ©t. knjige 385369 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Program prehrane po krvnih skupinah za vitalnost, dobro počutje in vitko postavo. – 112 str., mehka vezava. ©t. knjige 077883 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Klaus Oberbeil, Barbara Rias-Bucher

KOMBINIRANJE HRANE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Preprostejše › hitrejše › učinkovitejše

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Kdor se je do zdaj želel prehranjevati kombinirano, se je moral spopadati z zapletenimi razpredelnicami živil. Nenehno se je spraševal, kaj smemo jesti skupaj in kaj je na prepovedanem seznamu. Avtorja znamenitih kuharskih uspešnic predstavljata 110 receptov z novim, jasnejšim in preprostejšim kombiniranjem hrane. Recepti za okusne zajtrke, glavne obroke in prigrizke so razporejeni po abecednem redu, dopolnjujejo pa jih zapeljive barvne fotografije. S spretno izbiro sestavin in z njihovo kombinacijo lahko v enem samem obroku uživamo jedi, bogate z ogljikovimi hidrati in beljakovinami – in kljub temu hujšamo! – Prevedla Marjana Samide. Barvne fotografije. 112 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 499798 Cena 24,94 EUR www.svetknjige.si/kombiniranje Klubska cena 19,95 EUR

prihranka Ide ja

GI-DIETA hujπajmo z veseljem

Uspešnica v Nemčiji!

za darilo

Detlef Pape, Rudolf Schwarz ...

SPIMO IN HUJŠAJMO

Revolucionarna formula: izkoristite moč hormonov in dnevnega ter nočnega biološkega ritma za hujšanje! – Barvne fotografije. 192 str., mehka vezava. Št. knjige 406587 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

60

IDEALNA DIETA

1. PONATIS

Michel Montignac

Gizela G. Rauch-Petz

50 receptov z živili z nizkim GI-jem zagotavlja zmanjševanje teže. – Barvne fotografije. 254 str., mehka vezava. Št. knjige 393249 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Barvne fotografije. 184 str., mehka vezava. Št. knjige 064162 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

PREHRANA PO MONTIGNACU

ALERGIJA IN HRANA Kako kljub alergijam uživamo v hrani

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


Hranljiva, zdrava in slastna!

Zdrava prehrana za zdravo življenje

SLASTNA PEKA

Ob 3

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Od klasičnih do sodobnih, od prazničnih do vsakdanjih

.o

5

5

Kolači, mafini, torte in vabljive sladice po receptih v tej knjigi so res tako slastni, kot si le lahko želite. Vsebujejo pa tudi zdrave sestavine, ki jih priporočajo v kakovostni prehrani. Posladkajte se z rahlo švicarsko rulado, nadevano s svežim poletnim sadjem, smetano in jogurtom ali s sočnim čokoladnim kolačem. Tudi piškoti po teh receptih ne bodo v nasprotju z zdravo prehrano. Žitne ploščice in čokoladne kocke pa bodo zdrava zamenjava za kupljene sladkarije. Spoznajte čarobnost peke kruha in ugotovite, da je domači kruh res najboljši. Črn, polnozrnat, sadni ali začinjeni! Knjigo dopolnjujejo čudovite fotografije z natančnim opisom priprave jedi in abecedni seznam z razlago izrazov. – Prevedla Mojca Vodušek. Barvne fotografije. 160 str., trda vezava. Št. knjige 493825 Cena 19,50 EUR Klubska cena 15,60 EUR www.svetknjige.si/peka

Ide ja

za darilo

1. PONATIS

Andrej Goljat

Dr. Oetker

Izvirna slovenska 'jed' v vsej svoji raznovrstnosti in bogastvu! Raznolike vrste testa in nadevov, od klasičnih sladkih in slanih do malce manj običajnih oziroma sodobnih, kot so mini zavitki potičk, ki teknejo prav tako kot velike potice – ali pa še bolj! – Barvne fotografije. 152 str., trda vezava. Št. knjige 092361 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Od drobnega peciva, sladkega, slanega in pikantnega, do kruha in kruhkov, kolačev ter tort. – Barvne fotografije. 426 str., trda vezava. Št. knjige 397968 Cena 49,95 EUR Klubska cena 39,95 EUR Jubilejna cena 32,45 EUR ob nakupu s še eno knjigo

POTICE • Slovensko-angleška izdaja

VSE O PEKI

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

61


PRIROČNIKI

Kuhanje 5

35%

knjig

Ob 3

bletnici - 3 5

Okusno in slastno v 15 minutah!

.o

prihranka Ide ja

za darilo

Hubert Hienle

VOK

Več kot 100 azijskih, sredozemskih in drugih jedi iz čarobne ponve. – Barvne fotografije. 128 str., trda vezava. Št. knjige 396440 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR Jubilejna cena 12,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

1. na lestvici 12 najbolj iskanih

HITRO IN OKUSNO Več kot 500 receptov za sladokusce

Vam zmanjkuje časa za kuhanje? S to kuharsko knjigo za nobeno jed ne boste potrebovali več kot 45 minut, 30 jedi pa lahko pripravite v manj kot 15 minutah. Uporabite drobne čarovnije in domislice za juhe, slastne nadeve, vitaminsko bogate priloge k mesu, testeninam in drugim glavnim jedem. Dober tek! – Barvne fotografije. 400 str., trda vezava. Št. knjige 395988 Cena 36,90 EUR Klubska cena 29,50 EUR

Martin Kintrup RIBE IN MORSKI SADEŽI

Več kot 100 izbranih receptov za pripravo rib in morskih sadežev. – Barvne fotografije. 128 str., trda vezava. Št. knjige 406629 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Martin Kintrup

VEGETARIJANSKE JEDI Z VSEGA SVETA

Več kot 100 vegetarijanskih receptov. Barvne fotografije. 128 str., trda vezava. ©t. knjige 396457 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

EKSKLUZIVNA KLUBSKA IZDAJA KUHARICA s. Felicite Kalinšek Predelala s. Vandelina Ilc

Leta 1912 se je rodila kultna slovenska kuharica, ki je vse 20. stoletje obstala na vrhu, saj je niso izpodrinile ne domače ne tuje uspešnice. Izšla je že v 26 izdajah, recepte so dodajali in spreminjali, jih posodobili in razširili ... Dodajala so se poglavja, ki so sledila času: o zamrzovanju, zdravem in vegetarijanskem prehranjevanju, konzerviranju živil ... – Klubska izdaja po 22. izdaji vsebuje 1856 receptov. 496 str., trda vezava. ©t. knjige 094516 Cena 59,00 EUR Klubska cena 47,20 EUR

62

Reinhardt Hess JEDI ZA PIKNIKE

Polona Kovič

Več kot 100 domislic: svinjska zarebrnica z zelišči, vegetarijanske poslastice ... Barvne fotografije. 128 str., trda vez. ©t. knjige 406637 Cena 19,5 EUR Klubska cena 15,95 EUR

ALTERNATIVNA KUHINJA

Več kot 100 receptov po novih izsledkih o prehrani. – Barvne fotografije. 280 str., mehka vezava. ©t. knjige 408740 Cena 29,00 EUR Klubska cena 14,50 EUR

Več na: www.svetknjige/kuhanje


5

% 35 prihranka

knjig

Ob 3

bletnici - 3 5

.o

Ide ja

za darilo

J. Clark in J. Farrow

SREDOZEMSKA KUHINJA

Najboljše iz 15 sredozemskih držav. Barvne fotografije. 256 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 084145 Cena 39,96 EUR Klubska cena 31,96 EUR Jubilejna cena 25,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

Petra Casparek

IMENITNE SOLATE

Deset najimenitnejših solat za vsako priložnost, deset solat za pogostitev ... Barvne fotografije. 352 str., trda vezava. Št. knjige 498329 Cena 39,90 EUR Klubska cena 31,90 EUR

Neskončno okusnih kombinacij ...

KUHAJMO ZA DRUŽINO

365 zamisli za vsakdanje jedi, ki jih hitro pripravimo in so zdrave ter vedno teknejo. – Barvne fotografije. 240 str., poltrda vezava. Št. knjige 402818 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

Zdrava prehrana za zdravo življenje

JUHE IN ENOLONČNICE

Boris Kuhar

DOBRA MEŠČANSKA KUHINJA Več kot 300 receptov za odlične jedi s preprosto pripravo. – Ilustririrano. 332 str., trda vezava. Št. knjige 404145 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

Susanne in Walter Till

GOBE • Nabiranje • Priprava • Uæivanje

Nazorni opisi, novi recepti. – Barvne fotografije. 156 str., mehka vezava. ©t. knjige 031054 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si

Pri juhah in enolončnicah navdušuje njihova neskončna pestrost. Iz domiselnih kombinacij zelenjave in rib, perutnine, mesa ali stročnic nastanejo privlačne jedi, polne vitaminov, mineralov in beljakovin. Izbirajte med recepti za lahke, hitre, imenitne, posebne in družinske juhe. Juha lahko naredi imeniten prvi vtis, pa naj bo to kremna paradižnikova juha, čorba s škampi ali juha s piščancem in krompirjem. In ko potrebujete nekaj za poživitev, bo nalogo opravila krepčilna juha iz slastne mešanice eksotičnega sadja in osvežilne zelenjave. Pri vsakem receptu tudi podatki o vsebnosti kalorij, hranilnih snovi, vitaminov in mineralov. Barvne fotografije, tabele. Prevedla Mojca Vodušek. 160 str., trda vezava. Št. knjige 493841 Cena 19,50 EUR www.svetknjige.si/juhe Klubska cena 15,60 EUR

63


PRIROČNIKI

Prosti čas in razvedrilo

Več kot 400 zabavnih nalog za ljubitelje logičnih kratkočasnic

J. P. Perške, Dane Klepić

MATEMATIKA = ZABAVA Kratkočasne matematične uganke in logični izzivi za vse starosti Razvijanje zmožnosti logičnega mišljenja in sklepanja je neprecenljivo. Poglavja v knjigah tečejo postopoma, od matematičnih zgodb o številih in logičnih vaj do ‘življenjskih’ primerov iz geometrije in nalog z vžigalicami. Kot zbirka nalog z rešitvami bo koristila šolarjem, staršem in tudi učiteljem. – Prevedel Marjan Krušič. Črno-bele ilustracije. 2 x 82 str. vel. formata, mehka vezava. Št. kompleta 499772 Cena 15,90 EUR Klubska cena 12,70 EUR Jubilejna cena 10,30 EUR ob nakupu s še eno knjigo

2. PONATIS Barrington Barber

OSNOVE RISANJA Od začetnika do umetnika

Za vse, ki uživajo v risanju od prvih korakov do risanja predmetov in tihožitij, osnov perspektive, uporabljene v konkretnih primerih. – Črnobele risbe. 208 str., mehka vezava. Št. knjige 033092 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

64

Igor Orlov

NAVTIČNI PRIROČNIK Praktični vodnik za jadralce in vse, ki se podajajo na morje

Vse, kar morate vedeti o vremenu, pravilih vožnje na morju, navigaciji in še marsičem! Na primer o vozlih, načinih sidranja na različnih podlagah in v različnih razmerah, o varnosti na morju ... V dodatku še kartografski ključ, zvočni signali, zastave, Beaufortova lestvica ... – Barvne fotografije, risbe, sheme in tabele. 192 str., mehka vezava. Št. knjige 494773 Cena 32,96 EUR Klubska cena 26,35 EUR

EKSKLUZIVNA KLUBSKA IZDAJA

Barrington Barber

RISANJE Nadaljevalni tečaj osnov risanja

Učite se od največjih mojstrov! Oris in oblika, študije motivov iz narave, slogi, tehnike ... – Reprodukcije Ërno-belih risb. 208 str. vel. form., mehka vezava. ©t. knjige 406678 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

UMSKI IZZIV III Več kot 500 ugank za večji IQ

Vizualne, besedne in številčne uganke za hitrejše mišljenje in izboljšanje logičnega mišljenja, spodbujanje računskih sposobnosti, prostorske zaznave. 20 stopenj, rešitve na koncu knjige. – 208 str. vel. formata, mehka vezava. ©t. knjige 398586 Cena 18,95 EUR Klubska cena 15,15 EUR

Michael Powell

ŠAH

Kraljevska igra za vse generacije! V ličnem in priročnem kompletu najdete knjigo z osnovnimi pravili, škatlico z magnetnimi figuricami in šahovnico. Odlično tudi za potovanja. – Avtorjeve ilustracije. 48 str., vezano s spiralo. Št. knjige 398529 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Pošljite SMS na 041 611 995:


Kar 100 zamisli za polepšanje vrta - 200 čudovitih fotografij - še 100 koristnih nasvetov Alenka Gorza, Samo Jereb, Matic Sever, Tomaž Vesel

TRAJNICE ZA VSE LETNE ČASE

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

prihranka Ide ja

Paul Williams

SOBNE RASTLINE Najlepše lončnice za vsak dom

Popoln vodnik za vzgojo zdravih rastlin. Pomoč pri izbiri glede na videz, lego, razmere. – Barvne fotografije. 192 str. vel. form., trda vezava. ©t. knjige 396549 Cena 29,95 EUR Klubska cena 23,95 EUR

5

Rast, nega, oskrba več kot 150 rastlin

5

Ta knjiga je namenjena vsem, ki jim vrt pomeni veselje, sprostitev in dobrodejen stik z naravo. Razdeljena je na štiri poglavja, ki vsebujejo zasaditve na sončni, skalni, senčni ali vodni vrt. Ob nazornem prikazu pogojev za uspešno zasaditev najdete kar 100 predstavitev rastlin, njihove barvne učinke, čas cvetenja in druge posebnosti. Vsaka od rastlin je predstavljena na dvojni strani, poimenovane so z uveljavljenimi slovenskimi in ustreznimi latinskimi imeni. Dodano je še 100 koristnih nasvetov in zanimivosti. Uspešnost zasaditev je preverjena v naših vrtovih. – Barvne fotografije, risbe, tabele. 192 str., mehka vezava. Št. knjige 498451 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR www.svetknjige.si/trajnice

za darilo

Hansjorg Haas

OBREZOVANJE RASTLIN

Obrezovanje več kot 200 vrst vrtnih rastlin, tehnike, pribor, rezi ... Barvne fotografije, risbe. 164 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 402792 Cena 24,94 EUR 1. PONATIS Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

Katharina Schlegl-Kofler

Colin Vogel

Komplet vsebuje 40 kartic z vzgojnimi vajami: od osnovnih načel vzgoje do pojasnil o kombiniranju kartic. Zraven dobite še trak s priponko, na katero obesite kartice pri uporabi na prostem. – Barvne fotografije. 48 str., mehka vezava. ©t. knjige 404137 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Navodila za vzgojo, nego in oskrbo konja: gibanje, hranjenje, žrebitev, nasveti ob boleznih ... Dodatne informacije za vse, ki že imate konja, in osnovne za tiste, ki si ga želite! – Barvne fotografije in risbe, preglednice. 216 str., trda vezava. Št. knjige 406660 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

PASJA ŠOLA NA KARTICAH

vaša naročila sprejemamo podnevi in ponoči!

NEGA KONJA

65


Knjige za otroke

Pritisni – povleci – poglej! Beri in se lepo imej!

1. PONATIS

LUNA Plišasta knjiga-igrača

TUTU! ROPOTULJA Kopalni knjižici s hupo in ropotuljo

Troje v enem – prikupna zgodba o luninem potovanju, mehko vzglavje in uspavanka za lahko noč. Samo potegnete za vrvico, in že se oglasi znana melodija Le zaspi, le zaspi! Ilustrirano. 6 str. iz blaga. 1+ Št. knjige 083691 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Z zabavnima knjižicama se otrok lahko igra ‘na suhem’ ali med kopanjem. Kako se oglašajo motor, lokomotiva, traktor, avto, ovca, krava? Kdo je najglasnejši? Otrok bo ob igri vadil prijemanje in druge motorične spretnosti, posnemal živali in preizkušal svoje glasovne zmožnosti. – Prevedla Barbara Zych. Ilustriral David Crossley. 2 x 6 mehkih strani iz impregniranega platna. Ne vsebuje škodljivih snovi. 0+ Št. kompleta 498261 Cena 11,90 EUR Klubska cena 9,50 EUR

SPOZNAVAJ ŽIVALI, KAJ IMAJO ŽIVALI

VSE O ŽIVALIH, UGANKE O ŽIVALIH

Otrok vadi opazovanje delov in celote, išče izreze pod sliko, poimenuje dele živali. 2 x 10 str., karton. 2+ Št. kompleta 495952 Cena 11,90 eUR Klubska cena 9,50 EUR

66

Za spodbujanje otrokove radovednosti, zmožnosti opazovanja in koncentracije. – Barvne fotogr., 2 x 10 str., karton. 2+ Št. kompleta 497495 Cena 11,90 EUR Klubska cena 9,50 EUR

MOJ PRVI BESEDNJAK DOMAČIH LJUBLJENČKOV, MOJ PRVI BESEDNJAK ŠTEVIL, MOJ PRVI BESEDNJAK DINOZAVROV

3 x 34 str., karton. 18 mes.+ Št. kompleta 492280 Cena 26,90 EUR Klubska cena 21,45 EUR

Angela Wilkes

MOJ PRVI SLIKOVNI BESEDNJAK MOJ PRVI ŽIVALSKI BESEDNJAK

Cel svet v malem! V prvi knjigi čudovite fotografije živali z vsega sveta z imeni vrste. Ob drugi knjigi se otrok uči imena za dele telesa, oblačila, pohištvo, predmete na vrtu in v garaži. Zdaj pojdite z njim še ven iz hiše. Na cesto, v trgovino, na kmetijo. Za usvajanje novega znanja in bogatenje besednega zaklada. Prevedla Andreja Peček. Barvne ilustracije. 2 x 32 str., karton. 0+ Št. kompleta 499475 Cena 17,90 EUR Klubska cena 14,30 EUR

KJE JE MOJ OČKA? KAM NAJ GREM SPAT?

Kartonki z odkrivanjem Otrok se uči imen živali, predmetov in barv. – Ilustrirano. 2 x 10 str., karton. 1+ Št. kompleta 405605 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

Aline de Petigny

MATEVŽ NOČE ZASPATI MATEVŽ PRI ZDRAVNIKU

Matevž se ponoči boji zaspati in iti k zdravniku. – Ilustrirano. 2 x 24 str., trda vezava. 2+ Št. kompleta 399352 Cena 20,02 EUR Klubska cena 15,90 EUR

Več na: www.svetknjige/zaotroke


DARILO

Prepoznaj sličico in pritisni na gumb!

Ob nakupu dveh knjig hkrati s strani 68--69.

MOJSTER MIHA ZGRADI PARK

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Z Mihom in njegovo ekipo gradite park, potko za veverice, popravite rolkarsko progo za Pepeja. Računalniška igra v slovenščini! 3+ Št. 407676

prihranka Ide ja

2.PONATIS Eric Hill

PIKIJEVA ŠKATLA ZA IGRAČE Zvočna knjiga z 18 zvočnimi gumbi

Piki in Tomaž odkrijeta na podstrešju škatlo z igračami. V njej pa boben in trobento, vlakec, klovna in še kaj. Pri razposajeni igri se jima tudi prijatelji. Med besedilom so sličice z liki, enake tistim na zvočnih gumbih. Otrok pritiska na gumbe in posluša, kako odskoči žoga, pljuskne voda, brlizga vlak ... Z dodano igrico!. Prevedla Barbara Zych. Avtorjeve ilustracije, 22 str., karton. 1+ Št. knjige 495119 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Eric Hill

Kajetan Kovič

Piki spušča zmaja, se zabava v lunaparku ... Prikupnih zgodbic je deset – ravno pravšnje so za lahko noč in prvo preizkušanje v branju. Avtorjeve ilustracije. 77 str., trda vezava. 3+ Št037697 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Zapišite si: kdaj se je vaš dojenček prvič nasmehnil, kdaj je začel rasti prvi zobek! Knjigaalbum bo vaš lep spomin na nepozabne dni! – Ilustrirano. 28 str., trda vezava. 0+ Št. knjige 074146 Cena 12,10 EUR Klubska cena 9,68 EUR

Piki hodi v medvedjo šolo, kjer se veliko igra in zabava. Do zdaj ga je spoznalo že 60.000 bralcev. Ilustrirala Jelka Reichman. 124 str., trda vezava. Št. knjige 018044 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR Jubilejna cena 12,95 EUR ob nakupu s še eno knjigo

PIKIJEVE ZGODBICE ZA LAHKO NOČ

50 pesmic in rim iz slovenskega otroškega izročila. Dopolnjujejo jih ilustracije Zvonka Čoha. 108 str., trda vezava. Št. knjige 398339 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

PIKIJEV IN MOJ SPOMINSKI DNEVNIK

5. PONATIS Anette Langen

Oton Župančič

Zvočna slikanica Ali bo Feliks rešil Metko, ki jo je ugrabil pirat? – Ilustrir. 22 str., 10 zvočnih tipk, trda vezava. 3+ Št. knjige 402495 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Izšlo v več kot 120.000 izvodih! Ilustrirala Marlenka Stupica. 82 str., trda vezava. Št. knjige 014050 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

FELIKSOVE SANJE

12.NATIS

EKSKLUZIVNI KLUBSKI PONATIS

Eric Hill

1. PONATIS

ENCI BENCI NA KAMENCI 3

za darilo

MEHURČKI IN PETDESET UGANK

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si

MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB

10. PONATIS

MOJ KLAVIRČEK ŽIVALSKI ORKESTER

Izidor ovčice pasel, Čuk se je oženil, Ringaraja in druge znane pesmi zaigramo in zapojemo. Ilustrirano. 10 str., karton. 2+ Št. kompleta 402966 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

POJTE, POJTE, DROBNE PTICE, PREŽENITE ... Slovenske ljudske pesmice za otroke s CD-jem

Ilustrirala Marlenka Stupica. 120 str., trda vezava. 1+ Št. kompleta 498295 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

67


Tony Ross

GA LAHKO OBDRŽIM? NE BOM SE POČESALA!

Spoznajte nagajivo kraljično iz priljubljenih TV-risank

Mala kraljična si je za hišnega ljubljenčka izbrala paglavca. Prijatelji ji nikakor niso mogli dopovedati, da ‘pagi’ pač ni primeren za hišnega ljubljenčka. Ko je nekega dne spet pokukala v posodo, kjer ga je hranila, pa je kriknila od presenečenja. Kaj je zagledala? V drugi zgodbi kraljična postane grajska spletična, a to samo zato, da lahko njeni lasje ostanejo razmršeni kot sračje gnezdo ... – Besedilo Cass Willing. Barvne ilustracije. Prevedla Barbara Kregar. 2 x 34 str., mehka vezava. 2+ Št. kompleta 499467 Cena 15,90 EUR www.svetknjige.si/malakraljicna Klubska cena 12,70 EUR

Slikopisi z nalepkami

Michele Soldevila

Štiri znane pravljice so zapisane v krajši obliki in z velikimi tiskanimi črkami. S 199 barvnimi nalepkami si otroci popestrijo branje in zlahka učijo imen za predmete. – Ilustr. 4 x 8 str., karton. 4+ Št. kompleta 498287 Cena 31,80 EUR Klubska cena 25,40 EUR

2 x 150 nalepk, prve črke, besede in pojmi. – Ilustrirano. 2 x 36 str., trda vezava. 3+ Št. kompleta 396341 Cena 24,20 EUR Klubska cena 19,35 EUR

JANKO IN METKA, OBUTI MAČEK RDEČA KAPICA, PALČEK

68

NA DEŽELI • NA MORJU Slikovna slovarčka

Fifi in cvetličniki FIFIJINE PESMI Zvočna knjiga Uživajte v živobarvnih prizorih. Pritisnite na gumb in zapojte pet pesmic iz risank o Fifi. Besedila so v knjigi. – Prevedel Milan Dekleva. Barvne fotografije. 12 izrezanih strani. 18 mesecev+ Št. knjige 496539 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

FIFIJINE ZABAVNE ZGODBE

Pet cvetličniških prigod, igra s Cvetličniki in pobarvanka. Barvne fotografije. 60 str. vel. formata, trda vezava. 3+ Št. knjige 407106 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

ZABAVAJ SE S FIFI Pobarvanka z vajami

Zabavno barvanje, uganke in izpolnjevanke, prve številke in črke. – Barvne fotografije. 96 str. vel. form., trda vezava. 4+ Št. knjige 408344 Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

Oglejte si naše spletne strani!


DARILO

Ob nakupu dveh knjig hkrati s strani 68--71.

VELIKI ADVENTNI KOLEDAR

Odprete prvo okno na drevesu želja, razprete prvo zgodbo v knjigi! Presenečenje vsako jutro, 24 dni pred božičem. 100 str., mehka vezava. Št. knjige 392688

8. PONATIS Viljenka Jalovec, Danica Golli

SLIKOVNO-ČRKOVNA STAVNICA

V mapi je 25 kompletov kartončkov s slikami in črkami ter 250 slikovnih predlog. S črkami bo otrok lahko sestavil kar 250 besed, skritih na 25 velikih slikovnih kartonih. – Ilustriral Igor Ribič. Velikost 25 x 31,5 cm. Karton. 5+ Št. knjige 093781 Cena 19,90 EUR Klubska cena 15,90 EUR

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!

NAUČIMO SE OPAZOVATI NAUČIMO SE ŠTETI

Jenny Miglis

Annegret Pago

Interaktivna knjiga s priloženim telefonom otroke spodbuja k spoznavanju številk. – Ilustrirano. 6 str., karton. 4+ Št. knjige 492322 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Več kot 1000 gesel! – Ilustrirano! 160 str., trda vezava. Št. knjige 095646 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLIKOVNI SLOVAR ZA OSNOVNO ŠOLO

HALO, TUKAJ PUJS!

Koliko pestrih strani, veselih likov in zabavnih nalog! Na vsaki strani piše, kaj vadi otrok: razlikuje med pojmi levo, desno in sredina, riše črte, opazuje in primerja razlike. S prepoznavanjem množic, preštevanjem in seštevanjem do deset pa je vse bliže trenutku, ko bo s torbico na rami zakorakal v svet znanja. Takrat bo že marsikaj znal! – Prevedla Barbara Zych. Ilustrirano. 2 x 32 str. vel. formata, mehka vezava. 4+ ©t. kompleta 498634 Cena 13,90 EUR Klubska cena 11,10 EUR

bletnici - 3

35%

knjig

Ob 3

.o

5

5

Prvi trijezični slovar za otroke pri nas!

prihranka Ide ja

za darilo

Nataša Bucik in Kaja Bucik

N. Bucik in A. Zavadlav

Charles Docher

Po mestu, v živalski vrt, pristanišče ... Več kot 1200 besed v posameznem jeziku! – Ilustrirano. 96 strani vel. form., trda vezava. 5+ ©t. knjige 407148 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

Zabavne naloge za prvo učenje. Ilustrirano. 3 x 28 str. vel. formata v mapi, mehka vezava. 4+ Št. kompleta 392993 Cena 16,23 EUR Klubska cena 12,98 EUR

Zakaj se jež zvije v kroglo? Kdo spi pozimi? – Barvne fotografije. 24 str., trda vezava. 4+ Št. knjige 407114 Cena 11,95 EUR Klubska cena 9,55 EUR

KUKUJEV SLIKOVNI SLOVAR Slov.-Engl.-Franc.

KUKU BARVA, KUKU ŠTEJE, KUKU OPAZUJE

ŽIVALI NA POLJU IN V GOZDU

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

AVTOMOBILI, TOVORNJAKI IN DELOVNA VOZILA

Vrste, posebnosti in značilnosti! – Barvne fotografije. 24 str., trda vezava. 4+ Št. knjige 407122 Cena 11,95 EUR Klubska cena 9,55 EUR

69


Najlepše slikanice Nova slikanica avtorjev uspešnic o Zverjascu in Zverjaščku

Žabji kralj, Palček, Presrečni Anže, Janček Ježek, Rdeča kapica in druge Grimmove pravljice v stripu! Moja hči ni hotela brati, dokler ji nisem prinesla domov stripov: Gatnika, Tintina in zdaj Grimma. Te stripovske knjige naravnost obožuje. In veste kaj? Zdaj je prešla tudi na klasične otroške knjige.

VELIKE TISKANE ČRKE

Lilijana Lazar Šuligoj mamica 9-letne Valentine

Janez Bitenc

Julia Donaldson

Ilustrirala Jelka Reichman. Notografija Andreja Prel. 28 str. vel. form., trda vezava. Št. knjige 490615 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Čudovita zgodba v rimah o prijateljstvu med staro čarovnico in živalmi! – Ilustrirano. 36 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 490516 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

VRTILJAK Slikanica s CD-ploščo

Rotraut Susanne Berner

GRIMMOVE PRAVLJICE V STRIPU

Otroci obožujejo stripe, zato je tokrat avtorica priljubljenih knjig za otroke Ah ne, daj no in Karelčkove zgodbe … osem pravljic priredila v strip. Ohranila je izvirni čar priljubljenih Grimmovih pravljic … in jih v hudomušni stripovski ilustraciji še bolj približala današnjemu mlademu bralcu. – Avtoričine ilustracije. Prevedla Polonca Kovač. 52 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 497800 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

BI SE GNETLI NA TEJ METLI?

15. NATIS

www.svetknjige.si/grimm Andrej Rozman

Fran Levstik

S čim se vozimo in potujemo? Ilustriral Damijan Stepančič. 38 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 388421 Cena 14,56 EUR Klubska cena 11,60 EUR

Hudomušna zgodba, polna svojevrstnega humorja za vse čase! – Naslikal Tone Kralj. 64 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 055723 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Josip Vandot

Josip Jurčič

Kekec, Tinka in Jerica se izgubijo v gozdu. Tavajo in ... Ilustriral Zvonko Čoh. 32 str. vel. form., trda vezava. ©t. knjige 079327 Cena 16,65 EUR Klubska cena 13,31 EUR

Humoreska s poučnim koncem. – IIustriral M. Manček. 28 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 390740 Cena 14,56 EUR Klubska cena 11,64 EUR

MIHEC GRE PRVIČ OKOLI SVETA

Svjetlan Junaković je prejel Levstikovo nagrado 2009 za izvirne ilustracije, avtor ugank Andrej Rozman Roza pa za izvirno leposlovno besedilo

MARTIN KRPAN

Andrej Rozman Roza

UGANKE 100 + 1

V pisani knjigi je zbrana kar 100 in ena uganka. Z njimi si boste popestrili deževno popoldne ali premigali dremave možgančke zjutraj. Priredite družinsko tekmovanje v reševanju ali povabite k reševanju ugank prijateljčke iz vrtca! V pomoč pri iskanju rešitve vam bodo razkošne celostranske ilustracije. Če se rešitev še ne zaiskri, pokukajte na zadnjo stran! – Ilustriral Svjetlan Junaković. 42 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 492215 VELIKE TISKANE ČRKE Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

70

KEKEC IN PRISANK

KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI

Elektronska pošta: svet-knjige@mkz.si


DARILO

Ob nakupu dveh knjig hkrati s strani 68--71.

VELIKI ADVENTNI KOLEDAR

Kdo je malček, ki modro vlada, vrtnari, slika in je pravi korenjak? – Ilustriral Marjan Manček. 36 str., trda vezava. Št. knjige 409706 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Ena najlepših zgodb za otroke. Ilustrirala Marlenka Stupica. 24 str. vel. form., trda vezava. Št. knjige 409698 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON

Izjemne ilustracije, enkratna zgodba o odraščanju

.o

bletnici - 3

% 35 prihranka

knjig

Ela Peroci

PEDENJPED

5

Niko Grafenauer

5

6. PONATIS

Ob 3

6. PONATIS

Odprete prvo okno na drevesu želja, razprete prvo zgodbo v knjigi! Presenečenje vsako jutro, 24 dni pred božičem. 100 str., mehka vezava. Št. knjige 392688

Ide ja

za darilo

Neli Kodrič Filipič

PUNČKA IN VELIKAN

Živel je velikan, ki je imel majhno hčerko. Nekoč je v jezi vrgel za njo kamenček, ki je bil zanjo prava skala. Ko se je raztreščila, se je drobec skale zasidral v njeno srce. Punčka je rasla in kamenček v njenem srcu se je spremenil v veliko skalo. Ganljiva zgodba o jezi in bolečini, ki se prenaša med generacijami, dokler nekdo ne prekine začaranega kroga. – Ilustriral Tomislav Torjanac. 26 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 406876 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR Jubilejna cena 11,00 EUR ob nakupu s še eno knjigo

VELIKE TISKANE ČRKE

H. C. Andersen

CESARJEVA NOVA OBLAČILA

Poučna pravljica o nečimrnosti! Ilustrirala Suzana Bricelj. 24 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 088799 Cena 14,15 EUR Klubska cena 11,31 EUR

POJEMO, POJEMO

10 uglasbenih pesmi priznanih avtorjev. Dodan notni zvezek za klavirsko spremljavo na 14 straneh. – Ilustrirano. 24 str. vel. formata , trda vezava. Št. knjige 016436 Cena 16,65 EUR Klubska cena 13,30 EUR

www.svetknjige.si/punckainvelikan

Poskusite odlično zgodbo – takšno kot najboljši kruh! Svetlana Makarovič

PEKARNA MIŠMAŠ

H. C. Andersen

Jacob in Wilhelm Grimm

Kdo bo dobil jezično kraljično za ženo? Morda prav bedak Jurček! – Ilustriral Zvonko »oh. 24 str., trda vezava. Št. knjige 097584 Cena 12,93 EUR Klubska cena 10,30 EUR

Klasična pravljica z ilustracijami večkrat mednarodno nagrajene Alenke Sottler. – 32 str. vel. formata, trda vezava. ©t. knjige 064287 Cena 14,56 EUR Klubska cena 11,64 EUR

BEDAK JURČEK

PEPELKA

3. PONATIS

Iz pekarne v Mišji vasi že zjutraj zadiši. Pek Mišmaš peče najslastnejši kruh daleč naokoli. A kako, vrta po glavi zavistna mlinarica Jedrt. Pri njej kupi vsak mesec le tri vrečice moke, dobrot pa napeče toliko, da se nihče ne more načuditi! Skupaj s Kurjim pekom iz sosednje vasi skujeta zaroto. Razkrijeta čarovnijo, Mišmaša in slasten kruh pa za vedno preženeta. – Ilustriral Gorazd Vahen. 28 str. vel. formata, trda vezava. Št. knjige 054825 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

www.svetknjige.si/mismas

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

71


Najbolj brane in priljubljene knjige Mavrične vile so lahkotno Daisy Meadows poletele PIKA, ČOKOLADNA VILA Viktor pošlje nesramnega gobli- na vrhove na, da čokoladni vili ukrade svetovnih vilinsko torbico in potaca lestvic knjig Anjino rojstnodnevno torto. Ilustrirano. 80 str., trda vezava. za otroke Št. knjige 495275 in mladino Cena 12,95 EUR Klubska cena 10,35 EUR

Daisy Meadows

Daisy Meadows

Daisy Meadows

Nina in Anja najdeta star lonec, v katerega je ujeta mavrična vila Rubina. – Ilustrirano. 160 str., trda vezava. Št. knjige 406967 Cena 22,95 EUR Klubska cena 18,35 EUR

Nina in Anja se odpravljata na Malo Vilenico. A že na trajektu zapiha močen veter. Jim nagaja Viktor Slana? – Ilustrirano. 194 str., trda vezava. Št. knjige 398784 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

Nevihtna vila Valerija ne more ustaviti nevarnih strel, ki švigajo po nebu ... – Ilustrirano. Skupaj 160 str., trda vezava. Št. kompleta 495473 Cena 23,90 EUR Klubska cena 19,10 EUR

MAVRIČNE VILE Čarobne vilinske zgodbe

JULIJA, POLETNA VILA

ZOFIJA, DEŽNA VILA VALERIJA, NEVIHTNA VILA

Daisy Meadows

KAJA, OKRASNA VILA

Mali sosed Matej praznuje rojstni dan. Odvija odarila, toda trakovi so prerezani, baloni preluknjani. Goblini tudi tokrat niso počivali. Anja in Nina sta odločeni, da zlobnega goblina naučita kozjih molitvic. Le še vilo Kajo pokličeta. – Prevedla Nina A. Zupan. Ilustrirala Georgie Ripper. 80 str., trda vezava. Št. knjige 494815 Cena 12,95 EUR www.svetknjige.si/kaja Klubska cena 10,35 EUR

Prosti čas začinite z urokom in čarovnijo ter izpopolnite svoje branje! Lili je prava! Knister

Knister

Knister

Osnovno besedišče zgodbe v angleščini 450 besed. Za učence po prvem letu učenja angleščine. Dodana didaktična navodila za starše in učielje ... Ilustrirano. 70 str., trda vezava. Št. knjige 406801 Cena 11,95 EUR Klubska cena 9,55 EUR

Leon se igra viteze in ko se mu zatakne čelada, Lili pobrska po svoji knjigi in pričara pravega viteza. Začne se divji lov prek stolov in miz. – Ilustrirano. 56 str., trda vezava. Št. knjige 406959 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

Ker Leona boli zob, ga Lili zamoti z zgodbo o vampirju Viktorju, ki pa se res prikaže! Še dobro, da je Lili polna dobrih idej! – Ilustrirano. 56 str., trda vezava. Št. knjige 406942 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

LILLI THE WITCH AT THE WAMPIRE CASTLE

72

MALA ČAROVNICA LILI IN TRAPASTI VITEZ

MALA ČAROVNICA LILI IN VAMPIRJEV ZOB

Knister

MALA ČAROVNICA LILI IN DIVJI DINOZAVRI

Leon se igra s plastičnimi dinozavri, a ne dovoli Lili, da bi se igrala z njim. Zato si Lili pričara dve dinozavrski jajci in ju zvali v pečici. Iz prvega skoči ljubek brontozaverček, iz drugega pa mali, a krvoločni tiranozaver. Le kako ga bo Lili ukrotila in obvarovala brontozavra? Samo da se prehitro ne vrne mama! – Prevedla Urša V. Javoršek. Ilustrirala Birgit Rieger. 48 str., trda vezava. Št. knjige 495234 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

Naročanje po telefonu: 01 241 34 11


VELIKA ČUDA SVETA

tnici - 3 oble

35%

knjig

Ob 3

.

DARILO

5

5

Navdušuje že več kot sto let!

prihranka Ide ja

Ob nakupu dveh knjig hkrati s strani 72--73.

Največje svetovne znamenitosti: čudesa narave, umetnine, izumi ... ! 64 str., trda vezava. Št. knjige 075457

za darilo

Knjižni dar za vse priložnosti in vsako domačo polico

3. PONATIS James M. Barrie

PETER PAN

Zlobni kapitan Kljuka je imel dva smrtna sovražnika: Petra Pana in krokodila. Pustolovščine se vrstijo v deželi Nije, kamor Peter Pan uspešno vabi otroke z vsega sveta. – Ilustrirala Marlenka Stupica. Prevedel Janko Moder. 288 str., trda vezava. 6+ Št. knjige 492330 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo www.svetknjige.si/peterpan

Geraldine McCaughrean

PETER PAN V ŠKRLATU

V nadaljevanju uspešnice boste izvedeli, zakaj hoče Peter Pan dobiti zaklad kapitana Kljuke. Zmagovalna zgodba na mednarodnem natečaju. Ilustrirano. 324 str., trda vez. Št. knjige 396937 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

ZLATA ČEBELICA 2 Še petdeset najlepših

Po velikem uspehu prve antološke izdaje najboljšega in najlepšega ob 50-letnici knjižne zbirke Čebelica je tukaj njeno nadaljevanje. Tudi ta razkošna knjiga prinaša med bralce zakladnico bogato ilustriranih zgodb, raznovrstnih pesmi in ugank. Ustvarili so jih najboljši domači in tuji umetniki za otroke. – Več avtorjev, več ilustratorjev. 502 str., trda vezava. Št. knjige 403022 Cena 27,95 EUR Klubska cena 22,35 EUR

3. PONATIS Lucy & Stephen Hawking

JURE IN SKRIVNOSTI VESOLJA

Jure, katerega starša sta okoljevarstvenika, spozna nove sosede: Anico in njenega očeta Erika. Erik je znanstvenik, doma pa ima računalnik, ki mu je ime Kozmos. Z njim se Jure poda na popotovanje po vesolju: do konca Osončja in celo do črne luknje, iz katere menda ni vrnitve ... ali pač? – Podzgodba o znanosti C. Galfard. Ilustrirano. 4 x 8 strani slikovnih prilog. 308 str., trda vezava. Št. knjige 406777 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer!

Hugh Lofting

Astrid Lindgren

Roald Dahl

Priljubljena in napeta zgodba o zdravniku, ki zna govoriti z živalmi. V številnih dogodivščinah reši kožo le za las. – Ilustriral Svjetlan Junaković. 110 str., trda vezava. ©t. knjige 388850 Cena 20,82 EUR Klubska cena 16,65 EUR

Koga bi si izbrali otroci za prijateljico? Zagotovo Piko! Ker je neuklonljiva, svobodna, čeprav je včasih tudi malo žalostna. Prevedla Kristina Brenkova. Ilustrirala Marlenka Stupica. 310 str., trda vezava. Št. knjige 004531 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

Matilda se je naučila brati že pred tretjim letom in blesti po svoji bistrosti in vragolijah. V kozji rog užene vse, ki jo trpinčijo z neumnostmi. Ilustriral Quentin Blake. 240 str., trda vezava. Št. knjige 491332 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR

ZGODBA O DOKTORJU DOLITTLU

PIKA NOGAVIČKA

MATILDA

73


Učenje in spoznavanje okolja

Veliko veselja pri igranju! Igre z lovljenjem, igre z žogo, zabava v vodi – tudi za neplavalce, pisan direndaj na travi, gozdne pustolovščine, igre v sobi, v avtu, na potovanju ...

Tobias Günther

1000 IMENITNIH IGER

Vam je kdaj dolgčas? Ta knjiga je nepogrešljivo in učinkovito orožje v boju proti dolgčasu! V njej so zbrane igre na prostem, v vodi, na travniku, na snegu, med potovanjem, v avtu in letalu, v stanovanju ... Dodani pa so tudi čarovniški triki, pripomočke za vse pa najdete med vsakdanjimi predmeti. Prevedel Jože Plešej. Ilustrirano. 292 str., trda vezava. 5-95 Št. knjige 398511 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

IGRAJ SE Z RIMLJANI, IGRAJ SE Z EGIPČANI, IGRAJ SE S PIRATI

MATEMATIČNI GENIJ PREIZKUSI SVOJ IQ!

Preizkusite svoje znanje, besedni zaklad, matematično nadarjenost, prostorsko zaznavanje, logik0 ... 20 testov s po 20 vprašanji v štirih težavnostnih stopnjah. – Ilustracije, risbe in tabele. 96 + 108 strani. Mehka vezava. 8+ Št. kompleta 382671 Cena 17,90 EUR Klubska cena 14,30 EUR

A. Pago, M. Baseler

LEPO VEDENJE Kako se obnašaš doma, v šoli in na ulici Nasveti in napotki za osnovnošolce. Ilustrirano. 74 str., trda vezava. 5+ Št. knjige 409615 Cena 16,95 EUR Klubska cena 13,55 EUR

74

Zabavne naloge, s katerimi spoznate, kako so živeli Rimljani, Egipčani in pirati. Si upate odkriti mumije? Preiskati areno z gladiatorji? – Ilustrirano. 3 x 32 str. vel. formata, mehka vezava. 5+ Št. kompleta 492512 Cena 17,85 EUR Klubska cena 14,25 EUR

Miloš Andêra

Robin Wright, Pat Hegarty

Steve Alton

Kar 37 življenjskih prostorov z opisi rastlin in živalskih vrst. – Ilustrirano. 240 str. vel. formata, trda vezava. 6+ ©t. knjige 388991 Cena 29,96 EUR Klubska cena 23,95 EUR

Kaj vse se je dogajalo na piratski ladji? Še posebej burno je bilo ob napadu ... Ilustrirano. Postavljanka velikega formata in 2 str. nalepk, trda vezava. 6+ Št. knjige 407163 Cena 14,95 EUR Klubska cena 11,95 EUR

Prikupno 'gnusen' tridimenzionalni priročnik o skrivnostih človeškega telesa. Poučno zabavne dogodivščine. Ilustrirano. – 10 str., karton. 6+ Št. knjige 490904 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR

ENCIKLOPEDIJA EVROPSKE NARAVE

PIRATSKA LADJA

HRSK, MLJASK, KLOK, PLUNK!

Pošljite SMS na 041 611 995:


e-raziskovalec

Starodavni zapisi, vznemirljiva pripoved o zmajih

Navdušujoči priročniki s spletnimi povezavami! ČLOVEŠKO TELO

za 2 leti zvestobe

15,35 EUR za 5 let zvestobe

14,75 EUR za 10 let zvestobe

14,15 EUR za 20 let zvestobe

Od najmanjše koščice do najdaljšega spleta žil! Koliko km DNK imamo v telesu? Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. form., trda vezava. 6+ Št. knjige 401497

POT V VESOLJE

Kdo je prvi poletel v vesolje? Kako Sonce vpliva na vesoljska plovila? – Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. formata, trda vezava. 6+ Št. knjige 398727

13,55 EUR za 30 let zvestobe

12,95 EUR ZMAJSKA KRONIKA Izgubljeni dnevnik velikega čarovnika Septima Agorija

Ob 3

knjig

% 35 prihranka Ide ja

Kdaj so živeli donozavri? Koliko je meril največji dinozaver? Zakaj so izumrli? – Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. formata, trda vezava. 6+ Št. knjige 398719

MUMIJE

Postopki in skrivnosti mumificiranja. Kako so pokopavali egipčanske faraone? – Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. form., trda vezava. 6+ Št. knjige 398701

STARA GRČIJA

bletnici - 3 .o

5

5

Zmajska kronika je zvest prepis starega dnevnika, v katerega je veliki čarovnik popisal vse svoje poskuse, da bi pokončal zlobne zmaje. Pri hrabrem poslanstvu so mu pomagali kraljevi najsrčnejši vojaki, pisana druščina slikarjev in drugih, ki so zabeležili številna srhljiva srečanja, zbrali nenavadne vzorce in starodavne zapise o teh skrivnostnih bitjih. Izjemna zbirka!– Besedilo in ilustracije Meiklejohn Graphics. Prevedla Jana Unuk. 130 str., trda vezava. 6+ Št. knjige 406819 Cena 19,95 EUR Klubska cena 15,95 EUR www.svetknjige.si/zmaj

DINOZAVRI

za darilo

S knjigo dobite tudi plakat! Leon Gray

PRISTANEK NA LUNI

Najbolj zanimivi dogodki o največji pustolovščini v vesolju od izstrelitve do pristanka na Luni. – Fotografije, preglednice, odkrivanke. 26 str. vel form., trda vez. 6+ Št. knjige 495028 Cena 24,94 EUR Klubska cena 19,95 EUR Jubilejna cena 16,20 EUR ob nakupu s še eno knjigo

vaša naročila sprejemamo podnevi in ponoči!

Kaj je ostrakon? Kaj pomeni trojanski konj? Kdo je izračunal velikost Zemlje? – Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. formata, trda vezava. 6+ Št. knjige 406835

ZEMLJA

Koliko plasti sestavlja Zemljo? Zakaj morje plimuje? Kako nastane severni sij? – Barvne fotografije, risbe. 96 str. vel. form., trda vezava. 6+ Št. knjige 406827

Cena 19,95 EUR Klubska cena posamezne knjige 15,95 EUR

75


DOPOLNILNI PROGRAM

• Igrače • glasba • film • računalniške igre

1 MISELNA IGRA ZASTOJ

MPLET TEN KO E DODA

Pesmi s priljubljene in ene najbolj prodajanih kaset za otroke zdaj tudi na cedejki. Murenčki, Rac, rac, racman, Jaz sem jež, Bele snežinke, Sneženi mož, Ura ... Glasbeniki: Lojze in Dominik Krajnčan, poje otroški zbor. 3+ Št. 500223 Klubska cena 14,15 EUR

PIKIJEVE ZGODBICE ZA LAHKO NOČ

Piki spušča zmaja v vetru, igra se s prijatelji na snegu, z babico in dedkom obišče sejem, zvečer v postelji posluša pravljico ... Zgodic s priljubljenim Pikijem je deset, zelo primerne so za večerno branje v postelji. 3+ Št. 032961 Klubska cena 10,93 EUR

5 CD

TIC

Š

S štirimi tovornjaki in enajstimi drugimi avtomobili se znajdete v gneči. Boste našli pot iz nje? Poleg 40 kartic v škatli dobite še dodaten komplet kartic. Zabavne vaje za začetnike in izkušene igralce. 8+ Št. 499962 Klubska cena 25,45 EUR

ROMANA ZA NAJMLAJŠE

40 KAR

1

2 SESTAVLJIVE ŽIVALI Z GLASOVI

Malčki se zabavajo ob sestavljanju živalic. Opazujejo in izbirajo ustrezne dele. Ko postavijo na vrh še glavico, so nagrajeni. Ob pritisku na zgornji gumb se zaslišijo zvoki, zaigra pesmica, živalice premikajo ušesa. 18 mes.+ Št. 500413 Klubska cena 19,99 EUR

2

ZALOGA OMEJENA

3 CLUEDO

RADI JIH POSLUŠAMO

Štiri Andersenove pravljice, dve Grimmovi, dve Anici in kar 19 pesmic Janeza Bitenca. 4+ ©t. kompleta 490755 Klubska cena 29,99 EUR

STONOGA

Kar 85 priljubljenih otroških in mladinskih pesmi (1957–2007): Naša četica, Žabe ... Št. 409193 Klubska cena 13,99 EUR

76

Romana NAJLEPŠE PESMI ZA OTROKE

Murenčki, Huda mravljica, Priletela muha ... Poje Romana Krajnčan. Št. 492850 Klubska cena 14,15 EUR

MA»EK MURI & MUCA MACA

Besedilo Kajetan Kovič, glasba Jerko Novak, poje Neca Falk. ©t. 048488 Klubska cena 13,73 EUR

JANEZ BITENC 2 CD MAVRICA Sto najlepših otroških pesmic: Ciciban in potoček, Vrtiljak, Narobe svet, Hi, konjiček .... 4+ Št. 499079 Klubska cena 13,99 EUR

NAJLEP©E SLOVENSKE PRAVLJICE Muca copatarica, Kdo je napravil Vidku srajčico, ©ivilja in πkarjice ... ©t. 032425 Klubska cena 11,64 EUR

Preizkusite svoje detektivske sposobnosti: preiščite devet sob ter rešite skrivnost. Vsebina: igralna plošča, 6 figur z osumljenci, 6 orožij, 6 kart osumljencev, 9 kart sob ... Napeta detektivska igra za 3–6 igralcev. 8+ Št. 497404 Klubska cena 24,99 EUR

4 PAMETNI KUŽA Z mehkim kužkom iz gladkega pliša se otrok uči pesmic, imen za dele telesa in barv. Pritiskanje na različne gumbe spodbuja razvoj otrokovih motoričnih spretnosti. Višina kužka ok. 25 cm. 6 mesecev+ ©t. 401729 Klubska cena 35,90 EUR

3

4

Vaša naročila sprejemamo 24 ur na dan:


1 ZDRAVNIŠKI SET NA VOZIČKU

Opremite voziček z zdravniškim priborom (12 kosov, izdelanih iz plastike), in igra se lahko prične. Otrok 'meri' temperaturo, 'uporablja' mikroskop, stetoskop in kladivci, ki se ob pritisku oglasijo. Za delovanje potrebni bateriji AG 13 nista priloženi. Tudi s pomočjo te igrače bo obisk pravega zdravnika lažji. 3+ Št. 499970 Klubska cena 29,95 EUR

2

1

2 PIANO Z MIKROFONOM

Piano ima 31 klavirskih tipk in vsebuje 15 demo melodij, različne plesne ritme, zvočne učinke, funkcijo odmeva, prilagajanje jakosti zvoka ter možnosti karaoke petja. Ob poslušanju in ustvarjanju glasbe se otrok zabava, odkriva in razvija glasbene sposobnosti. Velikost 45 cm. 3+ Št. 499939 Klubska cena 22,99 EUR

3 LESENE KOCKE V VEDRU

4

V vedru je 100 lesenih kock živih barv, valjastih, oglatih in okroglih. Z njimi lahko otrok zgradi stolp, most, hišo ali celo mesto. Igra spodbuja razvoj umskih zmožnosti (izbiranja, kombiniranja) in ročnih spretnosti. Omogoča ure zabave. 1+ Št. 500421 Klubska cena 19,95 EUR

3

4 TELEFON IN KLAVIRČEK

Zabavna igrača pomaga otroku razvijati koordinacijo oko-roka, spoznavati barve, razvijati občutek za vzrok in posledico ter s tem logično mišljenje in melodičnost. Igrača je izdelana iz mehke plastike z zaobljenimi robovi. Na sliki je prikazana z obeh strani! 1+ Št. 498808 Klubska cena 14,50 EUR

5 GLASBENA ŽOGA

Mehka žoga iz pliša se rada kotali, pri tem pa oddaja smešne zvoke. Otrok razvija koordinacijo in reflekse rok ter občutek za prostor. Žoga je izdelana iz antialergijskih materialov. 3 mesece+ Št. 492801 Klubska cena 12,99 EUR

6 KOMPLET ZA MALE MOJSTRE

9-delni komplet sestavljajo vrtalnik, ki deluje na baterije, izvijač in klešče, vijaki, kladivo ... Orodja, ki se oglašajo kot prava, pomagajo pri spodbujanju ročnih spretnosti in logičnega mišljenja. Komplet je izdelan iz barvne plastike. 3+ Št. 498816 Klubska cena 12,99 EUR

6

5

7 TABLA RIŠI-BRIŠI V BARVAH

Rišemo, pišemo, povlečemo zatič in risba je zbrisana. Takoj lahko začnete znova! Zraven dobite magnetno pisalo in 4 štampiljke (vel. 46 x 31 cm). 3+ Št. 404566 Klubska cena 15,35 EUR

7

8 LESENA ABECEDA

V škatli dobite 40 ploπËic z besedami, s slikami in πtevilkami od 1 do 10, uro s pomičnimi kazalci in raËunalo. Odličen pripomoček za opismenjevanje in prvo spoznavanje s številkami. 3+ ©t. 031526 Klubska cena 13,90 EUR

avtomatski telefonski odzivnik 01 241 34 05!

8 77


Xxxxxxxxx igre in igrače DOPOLNILNI PROGRAM Didaktične BR 10. OK TO JIVO PO DOBAVL

U

1 RASTLINJAK

Otrok in vrtnarstvo? Zakaj pa ne? Naj odkrije čar vzgoje rastlin s pomočjo fantastičnega rastlinjaka. Komplet vsebuje namakalni sistem, rastlinska semena, zemljo, cvetlične lončke, termometer in stiskalnico za herbarij, ter priročnik za setev semen in vzgojo rastlin doma. Otrok se bo veliko naučil in užival. 8+ Št. 499947 Klubska cena 38,95 EUR

2 SET GASILCI BRICKADOO

2

1

Graditi še nikoli ni bilo tako enostavno! Zmešajte malto in začnite zlagati opeko po navodilih. Čeprav bo otrok lahko to gasilsko postajo sestavil iz pravih opek, jo bo zlahka spet razstavil in sestavil. Set vsebuje vse elemente za gradnjo. Za še večjo zabavo sta priložena tudi dva gasilca. 6+ Št. 499954 Klubska cena 24,45 EUR

3 MAGNETNI MOZAIK

Dajte duška otrokovi želji po oblikovanju! Na razpolago ima 2000 barvnih magnetnih ploščic (6 x 6 mm). Ploščice so izdelane iz kompaktne nestrupene, magnetizirane gume. Metalizirano osnovo lahko uporablja z obeh strani in tako doseže različne umetniške učinke. 8+ Št. 499988 Klubska cena 24,99 EUR

4 4

3

4 STROJČEK ZA IZDELOVANJE NAKITA

6 obročev za ključe, 4 obeski za telefone, 2 kovinski ogrlici, 2 vrvici, 2 traka, 36 korald, 10 končnih sponk, v obliki krogle ... Neomejene možnosti za izdelovanje okrasnih ogrlic: za ključe, telefone, zapestnice ... 8+ Št. 498832 Klubska cena 24,99 EUR

5 VITEŠKI POHOD in SREDNJEVEŠKI VITEZ

V eni mavčni kocki se skriva 12 srednjeveških vitezov (4,5 cm), ki jih postavite na grad iz kartona. V drugi kocki je srednjeveški vitez, oborožen z mečem in ščitom. Dodana so orodja za izkopavanje, pravila igre ... 8+ Št. 498782 Klubska cena 19,99 EUR

5

6 SET ZA GOJENJE KRISTALOV

6

S 16 poizkusi in skoraj 50-delnim kompletom boste vzbudili zanimanje otrok za gojenje kristalov. Izdelajte ogrlico iz sladkorja, ustvarite svoj kapnik in še kaj! 10+ Št. 496885 Klubska cena 33,99 EUR

7 SOLARNI SISTEM

V kompletu so modeli Sonca in 9 planetov, ogrodje za mobile, barve in čopič. Vel. plakata: 59 x 42 cm, sestavljen mobile premer 75 cm. Planeti žarijo v temi! 8+ ©t. 490680 Klubska cena 15,45 EUR

8 KOMPLET ZA RAZISKOVANJE + DALJNOGLED

7 8

78

Baterijska svetilka, kompas, lopatka, grabljice, povečevalno steklo ... in odličen daljnogled z vgrajenim kompasom za raziskovalne pustolovščine! Z navodili! 6+ Št. 498774 Klubska cena 33,99 EUR

Kliknite in preverite izžrebano člansko številko!


1 ŠAH IN BACKGAMMON

Dve igri v eni  šah in backgammon. Šah z lesenimi figuricami ter leseno ploščo (39 x 39 cm) je namenjen tako zabavi kot miselni rekreaciji. Ko se šaha naveličate, obrnite igralno površino in se pripravite na dogodivščino z igro backgamon. 3+ Št. 499921 Klubska cena 25,99 EUR

2

2 TWISTER Radi skačete, se lovite? Nova izvedba znane igre omogoča različne zabavne igre, ki se jih lahko igrate zunaj ali notri. Komplet vsebuje 24 krogov, vrtavko, torbico. Za dva ali več igralcev. Krogi so iz vodoodpornega materiala. Navodila priložena! 4+ Št. 500470 Klubska cena 19,99 EUR

1

3 IGRA SPOMIN

V kompletu je 6 različnih šablon, ki jih menjate pod ploskvijo. Na vsaki šabloni pa je 10 parov likov, ki jih izmenično odkrivate. Ročno izdelana igrača iz kakovostnega lesa služi pomnenju likov, barv in oblik. 2+ Št. 497354 Klubska cena 37,90 EUR

4

3

4 SMO ŽE TAM?

Kako koristno preživeti daljšo vožnjo? Uporabite potovalno igro s kartami: delivec vsakemu igralcu razdeli po 5 kart s sliko obrnjeno navzdol. Igralci jih odkrivajo in zunaj avta (med vožnjo!) poiščejo predmete na slikah. Zmaga tisti, ki jih najde največ! Za 2 ali več igralcev; v kompletu je 150 kart. 6+ Št. 498824 Klubska cena 13,99 EUR

5 MONOPOLI V EVRIH

Sklenite pametno kupčijo! Igra spodbuja logično in hitro mišljenje. V kompletu: 1 igralna plošča, 10 figuric, 60 kart, denar, 32 hiš, 12 hotelov, 2 kocki. Pravila so priložena. Za 2–8 igralcev. 8+ Št. 009308 Klubska cena 27,49 EUR

6 BOBER BILLY

Bober Billy skrbno pazi na vsa drevesna debla, ki mu jih skušajo izmakniti. Vsebina: 1 tridelna pokrajina, 42 debel in 42 ploščic v treh barvah, 1 bober, 1 lesena palica. Baterije so priložene. Za 1–4 igralce. 4–99 Št. 492876 Klubska cena 26,90 EUR

5

6

7 ACTIVITY 2

Kombinacija treh iger za spodbujanje ustvarjalnosti in komunikativnosti! Pojem s pojmovnih kart mora igralec predstaviti z risanjem, razlago ali s pantomimo, soigralci pa morajo uganiti, za kateri pojem gre. 440 kart, načrt igre, peščena ura, 4 igralne figure, pravila igre. 12+ Št. 490698 Klubska cena 26,15 EUR

8 SCRABBLE

Izberite črke, napnite možgane in sestavite besedo s trojno vrednostjo. V kompletu dobite igralno polje in 100 ploščic s črkami. Za 2–4 igralce. 10+ Št. 031534 Klubska cena 26,90 EUR

Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj!

7

8

79


DOPOLNILNI PROGRAM Risanke

SEZONA LOVA 2

Grizli Boog se tokrat predstavi kot vodja živalske revolucije, a kaj ko ne obvlada prav nobenih preživetvenih spretnosti v naravi! Še dobro, da mu svetuje hiperaktivni jelen Elliot! – Sinhronizirano. 82 min. Št. DVD-ja 500058 Klubska cena 15,49 EUR

SHREKOV PRVI BOŽIČ

Shrek Fioni in otrokom obljubi nepozabne praznike, zato se vpiše v tečaj, da bi ugotovil, kako se to naredi! In ravno ko misli, da vse poteka tako, kot mora, se na obisk povabijo nepovabljeni gostje! – 86 min. Št. DVD-ja 500066 Klubska cena 15,49 EUR

TOM IN JERRY 6

Nova zbirka dogodivščin zabavne dvojice: Zaljubljeni maček, Trojne težave, Mali ubežnik, Ustrezno privezan pes, Mehanični muc, Maček mornar, Pasja hiša, Pogrešana miška ... Sinhronizirano. – 87 min. Št. DVD-ja 500074 Klubska cena 12,49 EUR

JUNAŠKO POTOVANJE

Hrček Hammy, podgana Roderick in morski prašiček GP se odpravijo na potovanje, polno smešnih zapletov in nevarnosti, hkrati pa rešujejo pokrajino, ki ji grozi onesnaženje. Sinhronizirano. – 76 min. Št. DVD-ja 500116 Klubska cena 14,99 EUR

MADAGASKAR 2

Prijazni lev Aleš se mora spopasti z resničnim kraljem živali, zebra Martin in žirafa Milko pa bežita pred divjimi lovci. Film je nora komedija o begu iz Afrike in čudovita pustolovščina. Sinhronizirano. – 86 min. Št. DVD-ja 498840 Klubska cena 15,49 EUR

DVD in IGRAČA SAMO

19,99

EUR

FIFI IN CVETLIČNIKI 6

FIFI IMA PROSTI DAN + igralni set TROBENTICA IN VIJOLICA

Pet novih zgodbic, ki vas bodo popeljale na vrt med priljubljene cvetličnike! Fifi ima prosti dan, Čokoladno presenečenje, Zrnec se uči plesati, Ure letenja in Veliko hrustanje. Glasovi: Jana Zupančič, Polona Juh, Uroš Smolej, Jurij Zrnec. Slovenska in angleška sinhronizacija. – 50 min. Št. kompleta 498915 Klubska cena 19,99 EUR

LASSIE NOV ZAČETEK

Babica Ada je šibkega zdravja, zato se odloči, da bo vnuka peljala k stricu Stuartu. Na poti pa babica umre, zato se odločita, da sama poiščeta strica. Pomaga pa seveda Lassie! – 90 min. Št. DVD-ja 497248 Klubska cena 12,95 EUR

OSKAR 2009

animirani film za na jbo ljš i

WALL-E

Spoznajte prikupnega robotka Wall-E-ja, ki na opuščeni Zemlji skrbi za odpadke. Vrhunska glasba in računalniška animacija ter odlična slovenska sinhronizacija! – 98 min. Št. DVD-ja 492934 Klubska cena 18,99 EUR

80

DEŽELA DINOZAVROV DINOTOPIJA

Dinozavri in ljudje se skupaj zoperstavijo hudobnemu Ogtharju, ki s silo pridobi rubinasti kamen. S tem ogrozi vso Dinotopijo in njene prebivalce! Sinhronizirano. – 75 min. Št. DVD-ja 497263 Klubska cena 16,80 EUR

GASILEC SAMO

NEJČEV POBALINSKI DAN

Smeh in akcija tudi v teh zgodbah: Zmaj, Ogenj v skednju, Egonovo urjenje, Počena guma, Izgubljena mačka in Nejčev pobalinski dan. Odlična sinhronizacija! – 60 min. Št. DVD-ja 497230 Klubska cena 14,56 EUR

ČEBELJI FILM

Čebelček Barry odkrije, da se čebelicam godi krivicam. Ljudje že stoletja pobirajo čebelam dragoceni med, zato bo človeštvo tožil zaradi kraje dragocenega medu. Sihronizirano. – 87 min. Št. DVD-ja 498857 Klubska cena 15,49 EUR

BOLT

Kuža Bolt je fimska zvezda. Ko se mu zazdi, da je njegova televizijska (zanj resnična) lastnica v nevarnosti, se odpravi na pustolovščino. Animirana družinska pustolovščina. Sinhronizirano. – 103 min. Št. DVD-ja 498873 Klubska cena 18,99 EUR

Več na: www.svetknjige.si/veczabave


Risanke in računalniške igre za otroke

DOPOLNILNI PROGRAM

4 DVD-ji za ceno 3!

MEDVED RUPERT

BALTAZAR 1+2

Profesor Baltazar je ljubitelj narave in živali, znanstvenik in dobrotnik, neutrudni izumitelj. Oglejte si čudovite dogodivščine: Pingvin na drsalkah, Delo je delo, Ptica, Športno življenje, Baltazarjeva ura, Zaljubljeni Balthasar, Žalostni duhec, Cilinder, Izgubljeni zajec ... Sinhronizirano. – 2 x 50 min. Št. kompleta 500090 Klubska cena 15,99 EUR

SNEŽNA KROGLA, IZGUBLJENE ZVEZDICE in POBARVANKA MEDVED RUPERT

Prigode Ruperta in njegovih prijateljev učijo pomembnih vrednot, kot so prijateljstvo, poštenost in sodelovanje: Rupert in izgubljena glasba, Rupert in vremenski stroj, Rupert in veseli kolci ... Sinhronizirano. 100 min. Št. kompleta 500082 Klubska cena 15,99 EUR

ANGUS IN CHERYL

Grozljivke vs romance, Hlače vs krilo, Nogomet vs balet, Pištole vs lutke

Nagrajena animirana serija o razlikah med spoloma in večnih vprašanjih življenja skozi oči Angusa in Cheryl. Dogajajo se jima stvari, ki se dogajajo nam vsem, zgodbe pa so hudomušne in zabavne. Sinhronizirano. 3 x 57 min. Št. kompleta 500108 Klubska cena 29,99 EUR

FLORJAN, GASILSKI AVTO

PIKI PEČE TORTO

FLORJANOVA PUSTOLOVŠČINA + POBARVANKA

PIKIJEVE DOGODIVŠČINE 2

S Pikijem v družbi je vedno zabavno! Oglejte si 13 njegovih prigod: Piki gre na kmetijo, Piki prespi pri sosedu, Piki peče torto, Piki gre v park, Piki najde ključ, Piki gre na zabavo, Pikijevi zimski športi, Piki gre v zabaviščni park, Pikijeva najljubša igrača ... Sinhronizirano. – 60 min. Št. kompleta 500561 Klubska cena 13,49 EUR

Pridružite se govorečim in pojočim tovornjakom: Ugasnjene luči, Sladoledkin talisman za srečo, Smetkov bratranec, Močni Buldi, Florjanova pustolovščina, Nočna mora na glavni ulici ... Sinhronizirano. – 66 min. Št. kompleta 498899 Klubska cena 15,99 EUR DVD in IGRAČA SAMO

19,99

EUR

MOJSTER MIHA

MIHOV VELIKI NAČRT + IGRAČA

V posebni daljši epizodi MIha izve, da naj bi v Sončni dolini, kjer se je kot otrok igral, pričelo graditi. Ker se boji, da se bo lepa dolina spremenila v umazano mesto, se odloči, da bo ukrepal! Sinhronizirano. – 54 min. Št. kompleta 498907 Klubska cena 19,99 EUR

FRANČEK IN ZAKLAD ŽELVJEGA JEZERA

Frančkovo družino obišče pustolovska in zabavna teta Lučka. Zdravilo za bolno babico naj bi bilo v skritem zaboju zakladov. Franček je odločen, da ga bo poiskal ... Sinhronizirano. 80 min. Št. DVD-ja 497255 Klubska cena 12,99 EUR

TOM IN JERRY MED PIRATI

Nori podvigi najbolj slavnega para miši in mačke. Tokrat morata združiti svoje moči na krovu najbolj zloglasnega pirata širokih morij. Če hočeta prva najti zakopani zaklad, seveda! In priti živa mimo opic, oboroženih s kokosi. Sinhronizirano. – 75 min. Št. DVD-ja 498881 Klubska cena 12,49 EUR

Dvakrat več izdelkov kot v tiskanem katalogu na www.svetknjige.si

POVEST O DESPEREAUXU

Nenavadni mišek Despereaux sklene prijateljstvo z zalo princeso. Ko jo ugrabijo maščevalne podgane, se pogumno poda v številne dogodivščine, da bi jo poiskal ter deželo osvobodil prekletstva. Sinhronizirano. – 93 min. Št. DVD-ja 498865 Klubska cena 18,99 EUR

81


Video igra po uspešnem animiranem filmu

ZABAVNOST IN POUČNOST 1 Spomin in logika, Igraj in premišljuj, Črke in števila ©t. kompleta 407627

KUNG FU PANDA

Video igra vas prestavi v epsko obarvano pustolovščino, kjer se srčni panda Po skupaj s svojimi prijatelji podaja na 13 legendarnih misij, v katerih se izkaže kot pravi junak! Kako dobro in hitro pa ga boste znali voditi vi? 7+ Win XP/Vista, Pentiumm IV, 2,4 GHz, 512 MB.

Št. 498733 Klubska cena 19,99 EUR

CASPER Čarobna trgovina igrač, Začarani gozd

Igre obravnavajo teme, ki pritegnejo otroke ter tako spodbujajo razvoj mišljenja. 3+, 6+ Št. kompleta 497420 Klubska cena 14,99 EUR

ZABAVNOST IN POUČNOST 2 Logične igre, Sestavljanke in izzivi, Ustvarjalnost ©t. kompleta 409003

Rožnati junak rešuje ogrožene vrste!

ZABAVNOST IN POUČNOST 3 Premišljanje, Misli hitro, Matematika ©t. kompleta 490813

REŠEVANJE ŽIVALI

Rožnati panter pomaga neprofitni organizaciji pri reševanju ogroženih živali. Zabavne igre spodbujajo k razmišljanju, pomagajo pri razvijanju učnih sposobnosti, spomina in logičnega mišljenja, hkrati pa okoljsko ozaveščajo! 4+

REŠEVANJE PLANETA ZEMLJA

Št. 498741 Klubska cena 12,99 EUR

Št. 497222 Klubska cena 12,99 EUR

Vse igre so v angleščini!

Windows 2000/XP/Vista, 800 MHz, 256 MB.

82

Ohranjanje okolja, razumevanje, logika, koncentracija! 5+

V slovenščini! 4+, 5+, 8+

Zahteve: Win 2000/XP/ Vista, Pentium/AMD, 256 MB-RAM-a (512 MB v Visti), zvočna kartica.

Win 2000/XP/Vista, Pentium, 256 MB.

Klubska cena posameznega kompleta 19,99 EUR

A OMEJEN ZALOGA

JAMES BOND Quantum of solace

V enoigralskem načinu boste vstopili v nevarni svet mednarodnega vohunstva, svoje sposobnosti tajnega agenta pa boste lahko dokazali tudi prek spleta, v večigralskem načinu za 12 igralcev. Prvoosebna strelska akcija, tretjeosebni sistem kritja ... 16+ Št. 499996 Klubska cena 15,99 EUR

BARBIE HORSE ADVENTURE, Riding camp PS2

Poletna pustolovščina! Z Barbie se boste v kampu naučili skrbeti za svojega konja, ga negovati, pravilno hraniti, udeležili se boste šole jahanja in se pomerili v petih različnih jahalnih disciplinah. Raziščite pokrajino in se pomerite v zabavnih nalogah! 3+ Št. 500009 Klubska cena 15,99 EUR

NEED FOR SPEED UNDERCOVER

Kombinacija izjemne grafike in filmske akcije: več kot 120 km cest, obsežen avtocestni sistem, divje dirke in beg pred policijskimi patruljami pri nepredstavljivo visokih hitrostih. Izboljšana umetna inteligenca in bolj premeteni policisti! 12+ Št. 500017 Klubska cena 15,99 EUR

SIMS 2

V nadaljevanju najbolj prodajane igre za osebne računalnike! Spremljajte simčke od zibelke do groba: ustvarite jih; uresničite njihove skrite želje in jim izpolnite življenjske sanje, naj pred vašimi očmi zaživijo kot v resnici! Njihova življenja so popolnoma v vaših rokah! 7+ Št. 500025 Klubska cena 15,99 EUR

FIFA 09

Večji nadzor nad žogo omogoča izjemna preigravanja in natančne ter pravočasno izvedene podaje, obnašanje igralcev na igrišču pa je po novem odvisno tudi od njihovih fizičnih atributov. Novosti: stranski sodniki, svoboda pri oblikovanju taktik, 15 novih stadionov in neverjetna verodostojnost nogometne situacije. 3+ Št. 498758 Klubska cena 16,65 EUR

Nakupovanje v 21 klubskih centrih po vsej Sloveniji.


Glasba

PIKA BOŽIČ SHINE

Vse v slogu naslova: Bienvenido, Zlomljena na tleh, V dvoje lažje je, Eno, Karta za raj, "3 to 5", Brez strahu, Le trenutek samo, Med nama nekaj še živi, Minil bo čas, Podarjam na dlani ti srce ... ©t. ploπËe 500124 Klubska cena 13,99 EUR

DOPOLNILNI PROGRAM

JADRANKA JURAS SAKURA

Novi album ene najbolj prepoznavnih slovenskih pevk z uspešnico Drugače ne znam ter obilico drugih glasbenih doživetij med motown zvokom in novejšimi funk soul vplivi. ©t. ploπËe 500215 Klubska cena 12,99 EUR

BIG BAND RTV SLOVENIJA HIPPY CHRISTAMAS

MAMBO KINGS GREMO GENERACIJA!

Najnovejši album največjih zabavljačev na slovenski sceni. Začenjajo s hitom Naj bo september ali maj, na albumu pa najdemo več kot 50 največjih glasbenih uspešnic od Vardara do Triglava. ©t. ploπËe 500207 Klubska cena 12,99 EUR

ČUKI MAL' NAPREJ

Slovenski nacionalni jazz orkester in Jingle bells, Santa Claus is coming to town, White Christmas, Have yourself a marry little Christmas ... ©t. ploπËe 491795 Klubska cena 14,59 EUR

Že 15. album: vesel, razmišljujoč, nagajiv, plesen in resen: Mal' naprej pa mal nazaj, Kukamo pod senčnik njen, Zvočnik na pločnik, Sto na uro, Greva gor v hribe, Pod krošnjo starega bora ... ©t. ploπËe 498949 Klubska cena 13,99 EUR

NIET IZŠTEKANI NA VALU 202

EROIKA NAD MESTOM SE DANI

Zapis nastopa Nietov, ki je presenetil Slovenijo in dokazal, da Nieti še vedno obvladajo zadevo: Tvoje oči, Sam, Bil je maj, Lep dan za smrt, Vsak dan se kaj lepega začne, Februar, Perspektive .... Št. plošče 499061 Klubska cena 15,99 EUR

Zmagovalna, platinasta trojka Matjaž, Aljaž in Metod, poimenovana slovenski Il Divo, vas bo začarala tudi z drugo ploščo: na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji priljubljenih arij! ©t. ploπËe 499020 Klubska cena 14,95 EUR

2 CD

MANCA IZMAJLOVA SLOVENSKO SRCE Venček melodij iz slovenskih filmov, Poletna noč, Dan ljubezni, Po jezeru, Nocoj pa, oh, nocoj ... Št. plošče 492181 Klubska cena 13,95 EUR

SAŠA LENDERO OB TEBI LEPŠI JE SVET

Ob tebi lepši je svet, Nikoli ni prepozno, Levinja, Zate, Na klopi sveta, Kdo, Stoje bom prebolela ... ©t. ploπËe 497057 Klubska cena 12,49 EUR

JAN PLESTENJAK KLASIKA

Ker te ljubim, Tebe imam, Sam da ti maš mene rada, Amore mio, Iz pekla do raja, Bela noč, Soba 102 ... ©t. ploπËe 496968 Klubska cena 16,99 EUR

DAN D URE LETENJA ZA EKSTRAVAGANTNE Slovenske zimzelene: Maja PTICE ALENKA GODEC SO NAJLEPŠE PESMI ŽE NAPISANE z biseri, Danes bo srečen dan, Pojem blues, Stoj Marija, Julija ... ©t. ploπËe 495440 Klubska cena 13,99 EUR

Oglejte si naše spletne strani www.svetknjige.si!

Magično, Moj problem, Google me, Jutranja, Sirena, San san, Halo ... ©t. ploπËe 496950 Klubska cena 13,99 EUR

GAL GJURIN SRCE

Prvi samostojni glasbeni projekt: Čas bo na moji strani, Dva, ki ležita, Jaz ne pripadam, Srce, Kaj vse bi dal, Objemi me nežno ... Št. plošče 497032 Klubska cena 12,99 EUR

83


Kompilacije za vsak okus in dobro razpoloženje 3 CD

5 CD CUBA FIESTA TROPICAL

Z GLASBO NA POT

5 x po ok. 20 skladb iz svetovne zakladnice večno popularnih: od lahkotnih zimzelenih do nežnih romantičnih in veselih disco uspešnic. Vožnja z avtom bo prijetnejša! ©t. ploπËe 500322 Klubska cena 29,70 EUR

Guantanamera, Fiesta tropical, Mambo diablo, Mambo King, Simpre en mi corazon in druge, zaradi katerih ne boste mogli stati pri miru! Zavrtite se v latino ritmih! ©t. ploπËe 500157 Klubska cena 24,52 EUR

2 CD BEAUTIFUL BABIES BEST OF THE BEST COLLECTION

MARJAN ZGONC POJE AVSENIKOVE PESMI

Marjan Zgonc je za novi album izbral pesmi, ki jih je prepeval že Franc Koren, posebnost sta priredbi pesmi Tam kjer murke cveto in Na mostu. ©t. ploπËe 500231 Klubska cena 14,95 EUR ETU

EK

SV OV ZIVN

SKLU

IGE

KNJ

PERPETUUM JAZZILE ČUDNA NOČ

MELODIJE BRATOV AVSENIK s Simfoniki RTV Slovenija

Čudna noč, Girl from Ipanema, Ne zameri mi s 6pack Čukur ... ©t. ploπËe 498998 Klubska cena 12,99 EUR 3 CD

Najboljši izbor klasičnih uspavank za naše najmlajše in za miren spanec: Shumann, Bhrams, Prokofijev, Strauss, Verdi ... ©t. ploπËe 500173 Klubska cena 14,99 EUR

MILČE STEGU, harmonikar PARTIZANSKE PESMI

Moj rodni kraj, Vrh planin, Pozno v noč ... ©t. ploπËe 497321 Klubska cena 13,49 EUR 6 CD

Svobodna Slovenija, Naša vojska... ©t. ploπËe 499038 Klubska cena 12,99 EUR 5 CD

NO

EK

INFINITY

Moč glasbe vas bo pomirila in sprostila, okrepila vašo odpornost ter v vaše življenje prinesla harmonijo in vitanost: Orinoco Flow, Circle of life, The last rose of summer, Earth song, Fantasy Island, Notturno, Aria ... ©t. ploπËe 499053 Klubska cena 24,52 EUR

84

150 NAJLEPŠIH KLASIČNIH MELODIJ

VEČER V OPERI

Izbor glasbenih del od 17. do sredine 20. stoletja: pregled del najboljših in najbolj priljubljenih mojstrovin skladateljev klasične glasbe z vsega sveta vas bo navdušil! ©t. ploπËe 384164 Klubska cena 30,04 EUR

Zaključeni odlomki iz oper: Verdijev genij (Rigoletto, Aida), Romantika v italijanski operi (Cavallieria Rusticana), Mozartov čar (Čarobna piščal, Don Juan ...), Lepote francoske opere (Carmen, Faust ...) ... ©t. ploπËe 496992 Klubska cena 29,93 EUR

ZIV SKLU

ETU V SV

IGE

KNJ

2 CD

Best of the best collection YOGA

Ambientalna glasba za naravno zdravljenje in sprostitev: Fountain of life, Chakra of sprituality, Lunar dreams, Chakra of emotion, Into the green, Mirage of Eden ... ©t. ploπËe 497040 Klubska cena 14,99 EUR

Kliknite in preverite izžrebano člansko številko!


Glasba 2 CD

OLIVER MOMENTI

Momenti, skupaj z Alanom Bjelinskim in Antejem Gelom: Dišperadun, Romanca, Ostavljam te samu, Vridilo je feat. Arsen Dedić, Vjeruj mi, Pismo moja, Bez tebe, Galeb i ja, Cesarica ... ©t. ploπËe 500140 Klubska cena 12,49 EUR

2 CD

DŽO MARAČIČ MAKI ZLATNA KOLEKCIJA

Srce ti je kamen, Adio, ljubavi moja, Nikad ne reci zbogom, Dušo moja, željo moja, Otvori srce, Draga, vrati se, Oči crne nevjerne, Jambolaya, Ča je mati pisala, Žene su varljive ... ©t. ploπËe 500181 Klubska cena 16,65 EUR

3 CD-plošče in brošura

3 CD

DOPOLNILNI PROGRAM

O LJUBAVI KLAPA PIVA JU TE SAN SE ZALJUBIJA

Dobra večer, dušo i mila, Dvoje se milovalo drago, Golubice nemoj spati, Vila moje prodje, Samo moru virujen, Gori more, Da mi se providi, Sve ti sritno bilo, Oči boje lavande ... ©t. ploπËe 500199 Klubska cena 12,99 EUR

PRLJAVO KAZALIŠTE BEST OF – LIVE

CD + DVD

Še kako živi tudi po 30 letih delovanja: Kiše jesenje, Heroj ulice, Marina, Pisma ljubavna, Sve je lako kad si mlad, Sretno dijete, Mi plešemo ... Se še spominjate? ©t. ploπËe 498980 Klubska cena 13,99 EUR

TEREZA MOJIH 45 SKALINA

V 45 letih 110 festivalskih nastopov in 74 nagrad občistva in žirije; nepreštevno število koncertov po vsem svetu, vseh celinah: Tvoj glas, Mladosti, moja lijepa radosti, Konavle lijepo, Tajna života, Prijatelji stari, Send in the clowns, Ne me dis pas, Nono, dobri moj nono ... ©t. ploπËe 497065 Klubska cena 22,95 EUR

TOŠE PROESKI PLATINUM COLLECTION

39 platinastih hitov: z Anjo Rupel Krajnje vreme, Lagala nas mala s Tonijem Cetinskim, Čini z Esmo Redžepovo ter Čija si, Mjesečina, Srce nije kamen ... ©t. ploπËe 499087 Klubska cena 13,99 EUR 2 CD

TONY CETINSKI AKO TO SE ZOVE LJUBAV

Tony Cetinski je pel v duetu s Carrerasom in navdušil Michaela Boltona, zdaj osvaja z ljubeznijo: Svetica, Ako to se zove ljubav, Umirem 100x dnevno, Sjena što te prati ... ©t. ploπËe 493155 Klubska cena 12,49 EUR

CRVENA JABUKA THE ULTIMATE COLLECTION

Če vedno med najboljšimi in dobro poslušanimi: Dirlija, Sviđa mi se ova stvar, Volio bih da si tu, Da znaš da me boliš, Boje kišnog neba, Umrijeću nočas od lepote ... ©t. ploπËe 497016 Klubska cena 16,65 EUR

Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj!

LJUPKA DIMITROVSKA THE PLATINUM COLLECTION

Prikupna pevka je osvojila tudi slovenska srca: Ljutit će se majka moja, Malaika, Čibu čiba, Mala bjonda, Ljubljanski zvon, Godine nisu važne, Eto tako, nije lako, Zvona zvonat ... ©t. ploπËe 497024 Klubska cena 16,65 EUR

GORAN BREGOVIĆ ALKOHOL, ŠLJIVOVICA & CHAMPAGNE

Jeremija, Paradehtika, Na zadnjem sjedištu moga auta, Zamisli, Šoferska, Gas Gas (Shantel vs. Bregović), Ružica, Za Esmu, Napile se ulice ... ©t. ploπËe 498964 Klubska cena 13,99 EUR

85


Kraljica se vrača po sedmih pregovornih letih!

WHITNEY HOUSTON I LOOK TO YOU

Sedmi studijski album najbolj nagrajevane pevke vseh časov, ki je prodala več kot 170 milijonov albumov: Million dollar bill, Nothin' but love, Call you tonight, Like I never left (feat. Akon), I didn't know my own strength ... ©t. ploπËe 500132 Klubska cena 16,65 EUR

SLUMDOG MILLIONARE

Dobitnik nagrade Akademije za najboljšo originalno skladbo in najboljšo pesem: Jai Ho. Skladatelj A. R. Rahman je delo načrtoval dva meseca, dokončal pa v dveh tednih! Filmska uspešnica na strani 89! ©t. ploπËe 500512 Klubska cena 12,99 EUR

MAMMA MIA! THE MOVIE SOUNDTRACK

Romantična komedija, v kateri blestita Meryl Streep in Pierce Brosnan, je osnovana na največjih uspešnicah švedske skupine ABBA, ki jih prepevajo kar igralci sami! Velika svetovna in slovenska uspešnica. ©t. ploπËe 491209 Klubska cena 16,65 EUR

Še vedno med slišanimi in poslušanimi!

TOM JONES GREATEST HITS

Od starih do novih: It's not unusual, What's new pussycat, I'll never fall in love again, Love me tonight, If I only knew, Sexbomb, Kiss, Burning down the house, Mama told me not to come, Medley (Do nazga) ... ©t. ploπËe 500504 Klubska cena 12,99 EUR

JOHNNY CASH RING OF FIRE

Legendarni ameriški country pevec in glasbenik ter igralec in Ring of fire, I walk the line, A boy named Sue, Big river, A thing called love, Man in black, Personal Jesus, Give my love to Rose, One, Hurt ... ©t. ploπËe 500496 Klubska cena 12,99 EUR

EROS RAMAZZOTTI ALI E RADICI

Že 15 album svetovno priznanega italijanskega glasbenika in več kot 50 milijonov prodanih plošč po vsem svetu: Appunte a note, Il cammino, Parla con me, L'orizzonte, Affetti personali, Controvento, Ali e radici, Bucaneve... ©t. ploπËe 500348 Klubska cena 12,49 EUR

CD+ DVD

DEPECHE MODE BOB DYLAN TOGETHER THROUGH LIFE SOUNDS OF THE Spet na vrhu vrh britanske lesUNIVERSE tvice: Beyond here lies nothin', Life is hard, My wife's home town, If you ever go to Houston, It's all good ... ©t. ploπËe 499251 Klubska cena 16,65 EUR

86

In chains, Hole to feed, Fragile tension, Little soul, In Sympathy, Miles away/The thruth is, Jezabel, Wrong ... ©t. ploπËe 498972 Klubska cena 18,99 EUR

3 CD

BRUCE SPRINGSTEEN WORKING ON A DREAM Outlaw Pete, My lucky day, Working on a dream, Queen of the supermarket, What can I do, This life good eye, Tomorrow never knows ... ©t. ploπËe 497099 Klubska cena 16,65 EUR

IL DIVO THE PROMISE

11 večnih v izvedbi četverice: The power of love, La promessa, Adagio, Hallelujah, A’alba del mondo, Angelina, She, Amazing grace ... ©t. ploπËe 493205 Klubska cena 16,65 EUR

THE 80`S GREATEST HITS

Gloria Estefan, Toto, Men at work, Europe, Jennifer Rush, Marvin Gaye in Dr. Beat, Afrika, Final countdown, The power of love, Sexual healing ... ©t. ploπËe 496976 Klubska cena 14,99 EUR

Vaša naročila sprejemamo 24 ur na dan:


DOPOLNILNI PROGRAM

Film

OČE NA SLUŽBENI POTI, ČRNA MAČKA, BELI MAČKON, DOM ZA OBEŠANJE

TEŽKO JE BITI FIN

Grenko-sladka sarajevska komedija, ki pripoveduje o življenju oporečnega taksista srednjih let, ki se odloči, da se bo poboljšal in svoji ženi in sinu omogočil boljše življenje. A kaj, ko se vsaj enkrat na dan znajde na nepravem mestu ob nepravem času. Njegova naivnost in smola ga vedno speljeta na kriva pota, znajde se v svetu marginalcev, v svetu mafijcev in črnoborzijancev. – 120 min. Št. DVD-ja 500314 Klubska cena 13,49 EUR

Trojček Kusturičinih umetnin, nagrajenih z zlatima palmama in beneškim levom, poln komičnih situacij, svojskega balkanskega humorja in zgodb, ki ogrejejo srce in širijo obzorja. Filmi, ki so nastali med leti 1985 in 1998, so mojstrovine balkanskega filma! 130 + 123 + 142 min. Št. kompleta 500298 Klubska cena 29,99 EUR

2 DVD-ja SAMO

19,99 EUR ob nakupu obeh!

JOE KIDD + NEZNANI ZAŠČITNIK

Joe Kidd velja za enega najboljših vesternov, kar jih je bilo kdaj posnetih! Skrivnostnega neznanca prebivalci manjšega mesta najamejo kot zaščitnika. V ognjevitem vrhuncu obračuna s tremi revolveraši, ki ustrahujejo prebivalce. – Skupaj 185 min. Št. kompleta 499236 Klubska cena 19,99 EUR

JUNO + ASTERIX + TRGOVCI 2

Prvi film je komična drama in uspešnica o najstnici, ki zanosi. Drugi film je klasična komična pustolovščina s priljubljenima Asterixom in Obeliksom, tretji pa komedija, super uspešnica in zabava. Skupaj 313 min. Št. kompleta 499095 Klubska cena 19,99 EUR

TOK: V IMENU LJUBEZNI DO VODE

Dokumentarni film razkriva nevzdržno ravnanje z vodo in vodnimi viri, ki vodi k vedno večjemu onesnaževanu in kršenju človekovih pravic. Je vodo dopustno privatizirati? Šokantne resnice o korporacijah, ki ogrožajo planet! – 93 min. Št. 500306 Klubska cena 12,65 EUR

Ob nakupu vseh treh filmov je cena samo 29,99 EUR

KOZARA

BITKA NA NERETVI

Junija 1942 začnejo Nemci in Ena največjih in najpomemnjihovi pajdaši z ofenzivo proti bnejših bitk na območju bivše partizanom v gozdovih Kozare. Jugoslavije! Pretresljiv film in Klasičen vojni film s kar nekaj pričevanje o času, za katerega mednarodnimi nagradami in si želimo, da se ne bi ponovil. visokimi ocenami. – 122 min. 165 min. Št. DVD-ja 493643 ©t. DVD-ja 402065 Klubska cena posameznega DVD-ja 12,95 EUR

PARTIZANSKA ESKADRILA Film govori o nastanku partizanskega letalstva, njegovih prvih bojih ter diverzijah. Je filmska poslastica za ljubitelje nepozabnih vlog Ljubiše Samardžića in Bata Živojinovića. – 120 min. Št. DVD-ja 499137

avtomatski telefonski odzivnik 01 241 34 05!

GLASNIKI ZLA POSLEDNA LEGIJA

Napeta grozljivka o paranormalnih pojavih, ki jih v zapuščeni hiši vidita in občutita le najstnica in njen mlajši brat ... – 84 min. Ob zatonu rimskega imperija se gruča pogumnih legionarjev zavzame za poslednjega rimskega cesarja, ki pa je še deček! Veliko akcije! – 102 min. ©t. kompleta 497198 Klubska cena 14,95 EUR

87


DOPOLNILNI PROGRAM

Film

O čarobni deželi branja!

Najboljše iz dveh svetov!

SRCE IZ ČRNILA

Maggie odkrije, da lahko njen oče Mo s preprostim branjem knjige oživi njene junake. Ker pa se je v svet črk izgubila njena mati, jo Mo puskuša priklicati nazaj s s pomočjo redke knjige. A do nje vodi težka pot: pri iskanju jima pomagajo odtujena teta Elianor, domišljiski in pravi junaki ter nasilneži. – 106 min. Št. DVD-ja 500355 Klubska cena 18,99 EUR

HANNAH MONTANA

obru! po 28. okt Dobavljivo

Komedija za stare in mlade najstnike!

Priljubljena najstniška pevka Hannah Montana povzroči medijski škandal, zato jo oče pošlje ne prisilne počitnice, na podeželje. Obkrožena le z naravo in živalmi, se uporniška Hannah spremeni v običajno dekle in ob pomoči prijateljev spozna, da blišč in slava nista edino razvedrilo. – 102 min. Št. DVD-ja 500488 Klubska cena 18,99 EUR

Slovenska ljubezenska klasika

ŠE ENKRAT 17

CVETJE V JESENI

Mike ima 37 let. Ločil se je od svoje srednješolske ljubezni, s katero ima dva otroka, najstnika. Zaželi si, da bi bil še enkrat star 17 let, in želja se mu uresniči! Mike se znova znajde v gimnaziji ter spozna nekaj pomembnih življenjskih lekcij o sebi, svojih otrocih in bivši ženi ... – 102 min. Št. DVD-ja 500389 Klubska cena 18,99 EUR

Nenadkriljiva filmska upodobitev Tavčarjeve kmečke idile, ki jo je režiral Matjaž Klopčič. Melanholična zgodba o srečanju mestnega človeka v zrelih letih z mladim podeželskim dekletom je klasična slovenska ljubezenska zgodba, polna svetlih obetov in trpke nežnosti ... – 120 min. Št. DVD-ja 403287 Klubska cena 13,79 EUR

Največje slovenske uspešnice vseh časov!

HIT POLETJA

Tina pusti študij in se vrne domov, v manjše slovensko mesto, da bi postala pevka. Ena največjih slovenskih uspešnic zadnjih let! – 91 min. Št. DVD-ja 499145 Klubska cena 13,99 EUR

88

PETELINJI ZAJTRK

Ljubezenski film o malih ljudeh! Velike strasti in sanje v odmaknjeni Gornji Radgoni, kamor pride vajenec Djuro. 125 min. Št. DVD-ja 497347 Klubska cena 14,39 EUR

ERAZEM IN POTEPUH

Erazem je sirota, ki uide iz sirotišnice, saj ga nihče noče posvojiti, in se pridruži revnemu, a poštenemu potepuhu Oskarju. – 170 min. Št. DVD-ja 497339 Klubska cena 13,99 EUR

KEKČEVE UKANE

Divji lovec Bedanec ujame Brinclja in Rožleta, zato mora Kekec napeti vse sile in se potruditi, da reši kar dva prijatelja! – 79 min. ©t. DVD-ja 409250 Klubska cena 12,95 EUR

SREČNO KEKEC

Kekec se zaobljubi, da bo služil pri Pehti, dokler mu ne izda recepta za zeliščne kapljice, ki bi lahko pozdravile Mojčino slepoto. – 78 min. ©t. DVD-ja 402073 Klubska cena 12,95 EUR

V tem četrtletju zadnja priložnost! Sodelujte v Veliki nagradni igri


Ljubezen in akcija v čudoviti, neusmiljeni divjini

FILM TEGA DESETLETJA. 8 OSKARJEV, 4 ZLATI GLOBUSI!

Filmska po knjižni uspešnici! SOMRAK

REVNI MILIJONAR

Film, posnet po knjižni uspešnici Stephanie Meyer, je ljubezenska zgodba med Bello in Edwardom. Njuna ljubezen je nenavadna in prepredena s temnimi skrivnostmi, saj Edward pripada družini vampirjev, ki se je sicer odpovedala človeški krvi, a na svetu so še drugi vampirji ... – 122 min. Št. DVD-ja 500249 Klubska cena 17,99 EUR

Mojstrovina, ki vas bo navdušila! Bo revni fant znal odgovoriti na zadnje vprašanje, ki mu lahko prinese dvajset milijonov rupij? Zgodba o ljubezni in predanosti, o nemogočih življenjskih razmerah ter usodi revnih ljudi, ki kljub neenakosti v družbi nikoli ne obupajo nad življenjem. – 120 min. Št. DVD-ja 500264 Klubska cena 17,99 EUR

PRETRESLJIVI, V SVETU NAGRAJENI FILM

TEK ZA ZMAJEM

O prijateljstvu v času vojne. Najboljša prijatelja, dečka Amir in Hassan, ločuje odhod Amirja v Ameriko in njegovo izdajstvo prijatelja, ko ga je ta najbolj potreboval. Amir se po dvajsetih letih vrne v Afganistan ... – 123 min. Št. DVD-ja 499186 Klubska cena 17,99 EUR

HOTEL ZA PSE

Sodobna pravljica po knjigi Lois Duncan. Andi in Bruce živita v rejniški družini, ki jima ne dovoli imeti psa, zato svojemu kužku v opuščenem hotelu uredita dom, kamor se priselijo še drugi psi ...– 100 min. Št. DVD-ja 500256 Klubska cena 17,99 EUR

GRAN TORINO

Clint Eastowod se kot veteran korejske vojne postavi se na stran azijskih priseljencev, ki jih napade poulična tolpa. Povsem nepričakovano se spoprijatelji s 16-letnim azijskim fantičem. – 116 min. Št. DVD-ja 500363 Klubska cena 18,99 EUR

MARLEY IN JAZ

Po poroki se John in Jenny preselita na Florido. Za premagovanje zakonskih nevšečnosti si kupita labradorca, ki iz ljubkega mladička zraste v veliko, razgrajaško mrcino ... – 120 min. Št. DVD-ja 500405 Klubska cena 18,99 EUR

OMINACIJ KAR 13 N RJE 2009 ZA OSKA

KROŽNA CESTA

Frank in April se ujameta v rutino življenja. Čustveno nabita drama režiserja filma Lepota po ameriško. – 119 min. Št. DVD-ja 499194 Klubska cena 17,99 EUR

AVSTRALIJA

Angleška aristokratinja (Nicole Kidman) v Avstraliji podeduje veliko posestvo. Epska zgodovinska romanca! – 159 min. Št. DVD-ja 499152 Klubska cena 18,99 EUR

MAMMA MIA!

Romantična komedija in glasbeno-plesni spektakel, v katerem blestita Meryl Streep in ABBA! – 108 min. ©t. DVD-ja 493478 Klubska cena 16,80 EUR

in zadenite osebni avtomobil HONDA Jazz, str. 2-3

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR Dijaki se pripravljajo na košarkarsko prvenstvo, maturo in muzikal. – 94 min. ©t. DVD-ja 497172 Klubska cena 18,99 EUR

NENAVADNI PRIMER BENJAMINA BUTTONA

Benjamin se rodi pri 80-ih in se mlajša ... Zgodba o nenavadnem življenju. – 166 min. Št. DVD-ja 499210 Klubska cena 18,99 EUR

89


DOPOLNILNI PROGRAM

HITRI IN DRZNI 4

Akcijska kriminalka, ob kateri boste dobili kurjo polt! Van Diesel in Paul Walker se vračata na ulice v enkratni kombinaciji mišic in eksotičnih avtomobilov od Los Angelesa do mehiške puščave. – 107 min. Št. DVD-ja 500371 Klubska cena 18,99 EUR

Film

DVOJNA IGRA

Julia Roberts je bivša agentka Cie, Clive Owen bivši MI6. Svoje izjemne sposobnosti za boljše plačilo ponudita konkurenčnima multinacionalnima korporacijama, a na poti do uspeha in denarja ju ovira le – ljubezen ... – 125 min. Št. DVD-ja 500397 Klubska cena 18,99 EUR

PRAVIČEN DENAR

Razburljiv film, ki svari pred odvisnostjo in prevaro! Kim Basinger je pisateljica, ki v igralnici zaigra vse družinske prihranke. Pomagati ji skuša vegaški zabavljač Danny deVito, a zadeva se potem še bolj zaplete ... – 108 min. Št. DVD-ja 500280 Klubska cena 15,98 EUR

obru! po 20. okt Dobavljivo

STARI, RAD TE IMAM

Uspešni nepremičninski agent Peter najde ljubezen svojega življenja, a ne ve, kdo bo njegova poročna priča. Nihče ni dovolj dober, dokler ne sreča zabavnega Sydneya, kar pa ogrozi njegovo poroko! – 105 min. Št. DVD-ja 500272 Klubska cena 17,99 EUR

ZAMENJAN

KAJ SE JE ZGODILO

VOJNA MED NEVESTAMA

NEVARNOST V BANGKOKU

KVANTUM SOČUTJA

RECI DA

Christine, materi samohranilki, neznanci ugrabijo otroka. Ko ji po večmesečnem čakanju policija pripelje pogrešanega dečka, v njem ne prepozna svojega sina. Zato zahteva nadaljnje iskanje, a nasproti se ji postavi državni sistem! 141 min. Št. DVD-ja 499202 Klubska cena 18,99 EUR

Režiser popelje gledalca po dveh tednih komičnih zapletov hollywoodskega producenta. Skrbi mu povzročajo preživnine, nekdanje žene, otroci in snemanje najnovejšega filma. Komedija, ob kateri boste pokali od smeha! – 107 min. Št. DVD-ja 499111 Klubska cena 15,98 EUR

Odvetnica Liv in učiteljica Emma sta že vse življenje najboljši prijateljici. Že od malih nog sanjata in načrtujeta svoji popolni poroki. Toda zaradi napake pri rezervaciji lokacije poročnih slavij se vname prava (pred) poročna vojna. – 90 min. Št. DVD-ja 499228 Klubska cena 18,99 EUR

njimi tudi arji, med Kar 4 osk jboljši film leta za na

NI PROSTORA ZA STARCE

Lovec Moss odkrije tovornjak, poln heroina, nekaj mrtvih preprodajalcev in dva milijona dolarjev. Denarja ne prijavi policiji, ampak ga obdrži ... – 117 min. Št. DVD-ja 499178 Klubska cena 17,99 EUR

90

Neusmiljeni morilec pride na Tajsko, da bi ubil sovražnike podzemeljskega šefa. A v bleščavem Bangkoku postane Joe nepreviden ... – 100 min. Št. DVD-ja 499129 Klubska cena 15,98 EUR

James Bond ujame zloveščega G. Whita, njegovo ljubezen. A kmalu spozna Camille, s katero odkrijeta, kdo je avtor svetovne zarote ... – 106 min. ©t. DVD-ja 497156 Klubska cena 16,80 EUR

Jim Carrey v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti ko gre za ljubezen in romantiko! – 100 min. Št. DVD-ja 499160 Klubska cena 18,99 EUR


Odkrijte na naših spletnih straneh dvakrat več odlične in raznovrstne ponudbe: knjig najbolj iskanih avtorjev, najnovejših CD-jev, DVD-jev, igrač in še druge, dodatne ugodnosti. In še več! Preberite in preglejte še: virtualni katalog, odlomke iz knjig, odprte strani, intervjuje z avtorji, priporočila strokovnjakov, dnevno sveže lestvice najbolj iskanih knjig.

A e-novice PRIJAVna Prijavite se na e-novice in obveščali vas bomo o:  izidu novega kataloga in vam poslali virtualni katalog,  posebnih akcijah in ugodnih cenah,  roku za nakup.

Kliknite www.svetknjige.si in preverite izžrebano člansko številko! Vsak dan ena knjiga četrtletja zastonj! VEDNO NA VOLJO!

RAZŠIRJENA PONUDBA!

AKTUALN0 in NAJNOVEJŠE!

JAMSTVO ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO!

Z vami in za vas kar 24 ur vsak dan vseh 365 dni v letu! Preglejte, izberite in naročite!

Več kot 1000 knjig, CD-jev, DVD-jev, iger in igrač  dvakrat več kot v tiskanem katalogu!

Izbor najbolj vročih in zaželenih uspešnic samo na www.svetknjige.si  po običajni ceni!

Poleg odličnega branja vam zagotavljamo tudi najvišjo kakovost knjig in prvovrstne storitve.

www.svetknjige.si


Svet knjige, 4-2009  

kliknite in prelistajte virtualni katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you