Page 1

ЕЩЕ ГОРИТ СВЕЧА...

‘91 община

киевская

евре йск а я

я ска род го

МАЙИЮЛЬ ТРАВЕНЬЛИПЕНЬ 2010

ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА ЄВРЕЙСЬКА НАРОДНА ГАЗЕТА Марко ФАЙНЕР

№ 34(8485) СИВАНТАМУЗ 5770

19 РОКІВ

СВОБОДИ, СПОДІВАНЬ ТА ЗНЕВІРИ Нещодавно в Єврейській агенції "Сохнут" в рамках програми "Шавуа Тов. Відкритий єврейський мікрофон" відбулася цікава дискусія, де серед інших була й така тема: "Незалежність Ізраїлю мета чи засіб?" Хоч мені і не дістався того вечора мікрофон, але відповідь на таке складне запитання визріла: "Незалежність засіб для досягнення мети". Та попередньо треба було знайти відповідь і на інше: "Яка мета створення Держави Ізраїль?" А метою створення такої держави, на мій погляд, було бажання євреїв мати свій Дім і свою Синагогу, в якій вони могли б у безпеці відчувати себе євреями. Ізраїль, як виявилося, надав їм й іншу можливість він став Духовним центром євреїв усього світу. роводячі паралелі, поставимо аналогічне запитання для України. І, як не дивно, дістанемо близьку по змісту відповідь: "Бажання громадян України, більшість яких етнічні українці, мати свій Дім і свій Духовний центр". Пройшло вже 19 років із здобуття Україною незалежності. І це нагода своєчасно озирнутись, щоб у дзеркалі минуло го побачити перспективу. Сьогодні ходить багато міфів про історію незалежності України, не менше й спекуляцій на цю тему. Але не тільки моя риса характеру, а й професія науковця, вимагає достеменності, правди та істини. Тож, аналізуючи події, свідком і учасником яких довелося бути, я прийшов до аргументованого висновку, що Ук раїна здобула свою реальну незалежність в ре зультаті розвалу Радянського Союзу, спрово кованого недолугою політикою вищого керівництва КПРС. Хоча формально УРСР з 1945 року вважалася суверенною державою і стала тоді членом ООН. І до чого сюди плутати коліївщину, хмель ниччину, Центральну Раду, ОУН, УПА тощо? І ні до чого тут ЦРУ, сіоністи та націоналісти, які, у кращому випадку, могли тільки допомогти цим партноменклатурним ідіотам руйнувати країну. Безумовно, слава героям, що віддали своє життя за волю України, у тому числі бійцям Червоної Армії, які полягли у боротьбі з фашизмом, але Україна здобула б свою незалежність і без Гонти, і без Хмельницького, і без Бандери, як здобули її всі республіки колишнього СРСР. А щоб зрозуміти все, що відбулося, треба було цю здобуту Свободу вимріяти та вистраждати. І кому, як не євреям та українцям, які, у більшості своїй, органічно не сприймали радянську не задекларовану мораль та "пра вила гри", цінувати те, що ми сьогодні маємо. А маємо ми хоча і небагато, але суттєве Свободу! В усьому ж іншому те, що було, тільки в іншій обгортці. Мали владу однопартійної партноменклатури, а тепер багатопартійної, мали обкоми партії маємо облдержадміністрації, мали у вишах "науковий комунізм" маємо "науковий націоналізм", мали 4 політизовані дисципліни 

П

"Какая гадость

маємо сьогодні 10, мали велику бюрократію маємо величезну, мали безгосподарність маємо марнотратство, мали крадіжки маємо рейдерство і "прихватизацію". Залишились у спадок і набули гіпертрофічних розмірів шахрайство, формалізм, хабарництво і корупція. Набула, правда, популярності українська мова, але чи став від цього вище художній рівень ук раїнської літератури, культури і мистецтва? На стало краще і в економіці країни. Якщо колись за 19 років інші країни відбудовувались і досягали до воєнного рівня, то ми сьогодні "проїдаємо" те, що було зроблено за ра дянської влади, і ніяк не можемо досягти рівня 1990 року. Та навіть власними продуктами харчування не можемо себе забезпечити, бо село знищується так само, як і технічна наука. І все ж більшість людей стала жити краще. Подивіться на кількість легкових авто, новобудов, мобільних телефонів, комп'ютерів. Чи могли ми собі таке до зволити за радянської влади? Але, на жаль, не для всіх. Суспільство розшаро ване на дуже багатих і дуже бідних, і це джере ло майбутніх соціальних конфліктів. А найбільш огидне те, що під категорію бідних підпадають робочий люд, інженери, вчителі, науковці, які своєю самовідданою і наполегливою працею збагачують країну. Народ як був, так і зали шається безправним та безголосим перед свавіллям чиновників, монопольних життєза безпечуючих компаній, хуліганами, злодіями та бандитами. Мені можуть заперечити, що є Закон і є суд. Але і за часів Сталіна в країні була найдемокра тичніша в світі Конституція, закони та суди. І водночас беззаконня і політичні репресії. Тож спробуйте звернутися до суду на чиновника? Поперше, Закон зроблений так, щоб можнов ладець завжди був правий. І якщо він навіть по рушив цей Закон, то вам знадобляться великі гроші на адвокатів, велике терпіння і залізне здоров'я, щоб витримати багаторічну судову тяганину. Так само можна звернутись до суду на обленерго та водоканал за те, що вам безпідставно вимкнули електрое нергію та воду, але навіть, якщо вам вдасться довести свою правоту, то, що найменше, півроку до рішення суду будете без світла і води. І це тільки окремі, далеко не найжахливіші приклади. А поки що країну шматують політичні суперечки, партійні розбори та бізне сові інтереси. І владі не до Держави і не до народу. І сама влада не народна, а народнопредставницька, що є великою різницею, бо наші права та інтереси висловлюють люди, яких ми зовсім не знаємо, хоча й обираємо самі. І немає реальної опозиції, а тільки конкуренція за бізнес, який називається владою. Не видно і партій одні тільки угруповання.

Отголоски события

ваша заливная рыба!" В Киеве в "Мистецьком Арсенале" 68 июня прошли "Дни Израиля в Украине". Мероприятие состоялось… И вызвало на страницах своего сайта http://israeldays.at.ua дискуссию, которая в основном касалась формата его проведения. Учитывая, что большинство авторов гостевой кни ги сайта выступало под своими псевдонимами ("ни ками", как это принято называть в Интернете), автор также выбрал себе таковой "Хирург" и вступил в заочный разговор с участниками дискуссии. Коечто из этой дискуссии и даже несколько больше я попытаюсь представить в этой статье. И речь пойдет не о том, какие организаторы белые и пушистые. Речь пойдет об искусстве дискуссии, которое с появлением Интернета и возможности высказать свое мнение заочно, под "ником" зачастую превра щается в ненаказуемое выливание помоев в без мерные просторы всемирной паутины.

Читайте стр. 5

Закінчення на стор. 2

Страницы, опаленные войной

“Правда” Ильи Эренбурга Статьи Эренбурга, напеча танные в газете "Правда" под нимали на бой, формировали в бойцах чувство бесстрашия и преданности Родине. Гитлер называл Эренбурга лич ным своим врагом. И в списке лю дей, подлежащих немедленному уничтожению после взятия Моск вы, Эренбург числился третьим после Сталина и Жукова. И до сих пор, хотя уже прошло около семидесяти лет, статьи Эренбурга нельзя читать без вол нения. Читайте стр. 6


2 Марко ФАЙНЕР

‘ 91

Жизнь Общины

19 РОКІВ

М А Х Л Я Р І

СВОБОДИ, СПОДІВАНЬ ТА ЗНЕВІРИ Закінчення. Початок на стор. 1 Так що ж дала незалежність Ук раїни нам, євреям? Мабуть, все те, що й іншим людям. Говорять, що більшим став антисемітизм, але це не зовсім так він просто став публічним, а ворога краще знати в обличчя. А от свободу і можливість бути євреями ми дістали реально. Це зовсім не означає, що в цьому нам допомагає влада, але, у всяко му разі, не заважає, і вже за це спа сибі. А чи ми самі реалізуємо наші сподівання та можливості? Ті, хто мав Віру і впевнення у своїх силах, майже, ті, хто вірив у Державу, ні! Адже ми тепер можемо вільно вірити у Бога, шанувати свої традиції, мову, культуру, мистецтво. Так, можемо, але, на жаль, не все робимо. Колись заважала радянська влада, а хто за важає тепер? Тобто настав час порахувати і втрати. А втратили ми майже поло вину євреїв України, які, маючи реальні можливості, не хочуть жити єврейським життям, шанувати свою Віру, культуру, мову, традиції. Адже, хто нам заважає повернутись до єврейства, відродити мамелошн, єврейську культуру? Бог заповів нам шанувати батька і матір. І це не тільки означає "підкидати" їм щомісяця по 100 баксів, ходити на цвинтар та відзначати йорцайт, а й шанувати материнську мову і тра диції. Невже ми все це забудемо і зрадимо? Бог нам цього не простить, і роз плата буде неминучою. Але це вже справа кожного. А допомогти кож ному справа єврейських ор ганізацій і, якщо на це буде їхня до бра воля, України та Держави Ізраїль. От тільки великого їх ен тузіазму не помітно. Тож, чи виправдались надії гро мадян України? На жаль, далеко не всі. І особливо ті, що пов'язані з вла дою. На зміну одній бюрократії

періодично приходить інша, що майже нічим не відрізняється від по передньої. І саме бюрократія, неза лежно від політичного кольору, на мій погляд, є основним гальмом у розвитку економіки, науково технічного прогресу, культури і мо ралі суспільства. Народ вже давно зневірився у владі, йому вже давно набридли постійні політичні шоу й бізнесові розбори. Людям потрібна суверенна Дер жава з дотриманням суверенітету, прав і свобод кожної людини. "Лю дина понад усе!" от який принцип має об'єднувати країну. А для цього, може, "Геть бюрократію!"? Але не все так просто, держава не може існувати без бюрократії і каральних органів. Тож який вихід? Обмежити, зупинити бюрократизацію та політизацію країни, а для цього позбавити політичні партії права на владу на користь вільного вибору достойних громадян України. Якщо ж народ не зможе знайти таких, то буде мати те, що має. Враховуючи те, що органи влади дискредитували себе в очах народу, пропоную ввести "люстрацію", тоб то мораторій на зайняття посад в органах влади тих, хто вже був при владі, включаючи депутатів всіх рівнів та виконавчих чиновників, за лишивши до 10% технічних праців ників. Нова влада, на наш погляд, повинна враховувати і потреби всіх національностей та представників всіх вірувань країни, для чого запо чаткувати в органах влади їх пред ставництво, а у Верховній Раді (при загальному скороченні кількості де путатів) раду вірувань та націо нальностей. При такому підході до справи, за умови обрання до органів влади чесних, порядних людей, професіо налів вищої кваліфікації з досвідом та державним рівнем мислення, Ук раїна має шанс стати однією з най розвинутіших країн світу.

Українська поезія на мамелошн Ми продовжуємо нашу літературну гру і пропонуємо шановним читачам ще один переклад на їдиш. Цього разу, завдяки члену Спілки їдишистських письмен ників і журналістів Ізраїлю Григорію Когану, в гостях у “Відродження” велика наша землячка поетеса Леся Українка. Тож практикуйтеся у мамелошн, а першого з читачів, хто знайде відповідь, що це за вірш та як він звучить в оригіналі українською, чекає подарунок.

МайИюль 2010

Вже майже не залишилось вете ранів війни, яким тепер намагають ся повернути брак уваги та ма теріальної підтримки. На зміну їм приходять ветерани праці, які ство рили все те, що сьогодні сус пільство розкрадає та споживає. Чи повториться те ж саме, що з ветеранами війни? Сумнів є. Чому? Є підстави. т відкрив постанову Кабінету Міністрів України №530 від 28.05.2008 р., яка називається "Деякі питання соціального захисту ок ремих категорій громадян", і читаю п.3 ст. 11: "… перерахунок пенсії прово диться із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія". Тобто для тих, хто працював ще 2 роки після пенсії, середньомісячна зарплата по країні береться не за минулий рік (тоб то 2009) 1650 грн., як за законом, а за 2007й 1197 грн. Може, я чогось не зрозумів? Бо у цій же постанові говориться, що за бажанням пенсіоне ра може братися минулий рік. Але його бажання ніхто і не питає, просто обкрадають і все. От вам приклад. Дані для розрахунку: коефіцієнт трудового стажу 0,63338; індивідуальний коефіцієнт заробітку 3,37629. Розрахунок Управління ПФУ За чинним законодавством Середньомісячний заробіток (х 3,37629) 1197,91 х 3,37629 = 4044,49 грн. 1650,00 х 3,37629 = 5570,88 грн. Пенсійна виплата (х 0,63338) 4044,49 х 0,63338= 2561,70 грн. 5570,88 х 0,63338 = 3528,48 грн. Різниця (обман) 3528,48 2561,70 = 966,78 грн. Так воно і є, про що маю офіційну відповідь з Пенсійного фонду України. От тобі й соціальний захист! Порушили ст. 40 та 42 Закону України "Про за гальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст. 22 Конституції Ук раїни, надурили людей на 200400 гривень (при коефіцієнті 1) та на 1000 1200 гривень (при коефіцієнті 35) на місяць (а на країну це сотні мільйонів) й називають це "соціальним захистом". І немає нікому до цього діла, і ніхто за це не відповідає. А спробуй наду рити, громадянин України, владу на 5 тисяч гривень посадять. Тож треба відповідати по всій суворості закону і чиновникам. Якжо ці дії не пов'язані з особистим збагаченням, то є пом'якшуючі обставини (про що є великий сумнів). Думаю, що автори і виконавці цієї незаконної постанови мали ко рисливі мотиви, отримуючи за рахунок недоданої пенсії службові надбав ки і премії. А повертати треба буде. А от чи поверне влада завдані Державі збитки з доходів винних, чи притягне їх до кримінальної відповідальності за шахрайство? Є великий сумнів. І це не поодинокий випадок кілька років тому майже в 1,52 рази, по рушуючи ст. 22 Конституції України та "Закон про наукову та науково технічну діяльність", надурили науковців. Не виходять з судів з позовними заявами колишні військовослужбовці, ветерани праці, орденоносці. Про все це я написав ще 14 березня 2008 року в "Рабочей газете" та у нашому виданні, але реакції влади не чути. Хоча всі політичні сили перед виборами і під час володарювання не припиняють балаболити про підвищення соціальних стандартів та соціальний захист. То що ж ми маємо соціальний захист чи шахрайство? "Хоча б не дурили та не обкрадали", кажуть люди!

О

Марко ФАЙНЕР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ СПЕШИТ УВЕДОМИТЬ ВАС О ТОМ, ЧТО К ПРАЗДНОВАНИЮ РОШАШАНА

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

“ÔÀÍÒÀÇÈß”

ПРИГЛАШАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ от 5 до 85 лет, ОБЛАДАЮЩАЯ ПОЛЕТОМ ФАНТАЗИИ Запись по тел.: (044) 5012439, 3320675 или по адресу: ул. Сретенская, 4/13, общинный центр “Сифрия” (бка им. О. Шварцмана, вход со двора)


СиванТамуз 5770

‘ 91

К 65летию Победы

№ 34(8485)

3

Анатолий ЮРЧЕНКО, Кировоград

"Вместе победить или вместе умереть"

Судьбы людей, о которых пой дет речь, далеко не ординарны. Фисанович, легендарный подвод ник Великой Отечественной вой ны, Герой Советского Союза, вое вал на севере, в Баренцевом мо ре, но его символическая могила находится в Кировограде, а сам он покоится вместе с экипажем на дне Норвежского моря, неподале ку от берегов Великобритании. И подводная лодка, которой он ко мандовал, потоплена не немцами. Его сын Тарас чудом спасся во время оккупации Украины. Но се годня кандидат медицинских наук, хирург Т. Фисанович живет в Гер мании, эмигрировав в 1999 году из СанктПетербурга. Наконец, многие материалы, которыми рас полагает автор, носят эксклюзив ный характер. Они стали известны мне благодаря кировоградским подводникам, которые служили уже в послевоенное время, но свя то следовали завету старшего по коления: “Вместе победить или вместе умереть...” иографическая справка на интер нетпорталах "Герои страны" и "Викиславия" сообщает, что Изра иль Ильич Фисанович родился 10 (23) ноября 1914 года в Елисаветграде (ныне Кировоград) в бедной еврей ской семье. Окончил фабричноза водское училище в Харькове, работал на Харьковском тракторном заводе. В 1936 году окончил Военноморское училище имени Фрунзе в Ленингра де. Участником боевых действий стал в самом начале войны. Далее: "Ко мандир ПЛ М172 бригады ПЛ Север ного флота капитанлейтенант Фиса нович в августесентябре 1941 года, действуя на коммуникациях против ника в Баренцевом море, потопил 3 вражеских транспорта. Указом Пре зидиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года за мужество и от вагу, проявленные в боях с немецко фашистскими захватчиками, Фиса новичу Израилю Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 658). Награж ден 2мя орденами Красного Знаме ни, орденом Отечественной войны 1 й степени, американским орденом "Морской Крест". Герой Советского Союза И.И. Фисанович навечно за числен в списки воинской части. Его именем названа улица в городе По лярный Мурманской области". За два года после начала войны подлодка М172 ("Малютка") под ко мандованием Фисановича совершила семнадцать боевых походов. Самый первый из них дерзкий проход через узкий охраняемый финский фиорд ПетсамоВуоно во вражескую гавань Лиинахамари. За всю историю отече ственного флота лишь четыре корабля удостаивались звания гвардейских Краснознаменных. Одним из них ста ла "Малютка" Фисановича. На счету экипажа 13 потопленных целей, в их числе два крупных боевых корабля и один танкер. А сам Фисанович уже после первого похода возглавил ко горту мастеров торпедной атаки. Увековечена его память и в Киро вограде мемориальной доской и па мятником в Аллее Героев Мемориала на Валах. Заметный вклад в это вне сла Кировоградская городская орга низация ветерановподводников. Еще одну подробность добавляет "Википедия": "Фисанович был очень одаренным человеком. Он сочинял стихи, песни, писал газетные и жур нальные статьи. В 1944 году, еще при жизни, была издана его книга "Запис ки подводника"... "История Красно

знаменной М172" вышла в свет в 1956 году". А вот о "не глянцевых" страницах в биографии Героя рассказал его сын Тарас в журнале "Звезда" (2006 год). Оказывается, еще за два года до вой ны Израиль Фисанович получил тяже лый удар, способный сломать не только карьеру, но и всю дальнейшую жизнь: в Харькове арестовали его от ца Илью Львовича, обвинили в шпио наже в пользу фашистской Германии, и он под пытками подписал "призна ние". Но моряк не поверил этим обви нениям и, когда в апреле 1939 г. отец

Б

умер в тюремной больнице, поехал на его похороны. В том же году исключи ли из партии тетку его жены за "по терю политической бдительности": не донесла на сотрудницу, рассказав шую политический анекдот. В связи с этими событиями, пишет Тарас Изра илевич, Фисановичу отказали в на правлении на курсы усовершенство вания, задержали прием в партию и понизили в должности. Когда в 1987 г. Тарас Фисанович получил справку из Харьковского управления КГБ, а по том и свидетельство о реабилитации деда (ввиду отсутствия улик), ему ос талось только горько пожалеть, что этих бумаг не увидел отец... Сам Тарас Фисанович во время войны оказался отрезан от семьи и едва не погиб в оккупации в Харько ве. Об этом он рассказал в письме, присланном из Гамбурга председате лю Кировоградской городской орга низации ветерановподводников Ва силию Гребенюку: "Мне еще не было и трех лет, ког да за мной пришли по доносу офи цернемец и полицайукраинец. Что бы я перестал кричать и вырываться, один из них ударил меня сапогом в подбородок. На всю жизнь остался шрам. Я потерял сознание. Это меня и спасло. Они не захотели со мной возиться и приказали наутро привес ти на пункт сбора евреев. Той же но чью бабушка вывезла меня на санках из Харькова и несколько дней доби ралась пешком до Зачипиловки, что на северозападе Харьковской об ласти. Если не ошибаюсь, это при мерно полторы сотни верст, да еще в мороз под 20 градусов. Там нас никто не знал, и все же бабушке пришлось летом 1942 года бежать со мной в Ру новщину, где мы и дожили до осво бождения Харьковщины..." О причинах эмиграции он написал коротко, но вполне внятно: "...не при нимаю националистические и неофа шистские вылазки, которые доволь но часто случались в России во время перестройки и после распада СССР". Занявшись в Германии литерату

рой, Тарас Фисанович стал и биогра фом своего отца. Еще до того, в нача ле 1990х, он, чтобы узнать правду о гибели подлодки, которой командо вал отец, обратился с запросом на имя премьерминистра Великобри тании М. Тэтчер. Но лишь постепенно смог разобраться в расхождениях между официальной версией и ре альными событиями. Весной 1944 года, сообщают офи циальные источники, капитан второго ранга И.И. Фисанович был команди рован в Великобританию. К тому вре мени пал режим Муссолини, сдавши еся итальянские моряки (а они сдали англоамериканским союзникам бо лее 65% своего флота) выразили го товность сражаться против Герма нии, и СССР, соответственно, полу чил право на свою часть репараций. Союзники по антифашистской коали ции, соглашаясь с этим, предложили своего рода опосредствованную схе му: Англия в счет репараций пере даст Советскому Союзу четыре суб марины среднего класса "Санфиш" ("Камбала") собственного производ ства. Советским подводникам пред стояло изучить их непосредственно в Великобритании, а затем привести своим ходом на собственные базы. 25 июля 1944 года подлодка, которой был присвоен индекс В1, под коман дованием Фисановича вышла под со ветским военноморским флагом из шотландского порта Леруик, админи стративного центра Шетландских ос тровов, и взяла курс на Полярный. Однако 27 июля не вышла на связь. В ряде источников и сегодня можно прочесть, что место и точные обстоя тельства ее гибели неизвестны.

Но значительно более вероятна другая версия: в 9 часов 39 минут по Гринвичу 27 июля 1944 года субмари ну атаковал и потопил самолет бри танской береговой охраны. Произо шло это в 230 милях к северу от Шет ландских островов в точке с коорди натами 64 градуса 34 минуты север ной широты и 1 градус 16 минут вос точной долготы. Крайне сомнитель ным представляется лишь тот факт, что пилот британских ВВС (судя по результату, пилот опытный) не смог распознать британскую же субмари ну и "перепутал" ее с немецкой под лодкой... По мнению ряда советских историографов, Британское адми ралтейство попросту не хотело пере давать Советам эту лодку. Причина вроде бы очевидна. Советские подлодки уступали по тех нической оснащенности как немец ким, так и английским. В таких под

лодках "вместе умереть" было про ще, чем "вместе победить". А летом 1944 года будущее поражение фа шистской Германии уже явно не вы зывало сомнений. Американцы и анг личане начали задумываться и о том, каким окажется послевоенное уст ройство Европы. И, исходя из этого, союзники могли посчитать, что неза чем делиться с Советами военно техническими секретами... Получает ся, советский экипаж субмарины "Санфиш" стал не только жертвой Второй мировой войны, но и первой жертвой будущей холодной войны... Да, но ведь другие субмарины "Санфиш", переданные советским экипажам, благополучно дошли до портов назначения!.. А потому существует и третья вер сия. Фисанович, будучи опытным ко мандиром и высокого класса специа листом, добился, чтобы его экипажу передали не обычную субмарину "Санфиш", которая для самих англи чан была уже вчерашним днем, а са мую современную модификацию подлодки. И 27 июля она была атако вана не одиночным самолетом, а всей огневой мощью стоявших в бое вом порядке английских надводных кораблей. Английским же морякам, у которых не поднялась бы рука топить моряковсоюзников, было дано од нозначное указание: никаких подло док в этом районе быть не может, а потому любая должна идентифици роваться как вражеская... *** И 9 Мая, в День Победы, и в дни военноморских праздников моряки Кировограда, служившие в военном флоте, собираются у символической могилы Израиля Фисановича. Учрежденная в сентябре 2006 го да (в Кировограде!) Всеукраинская ассоциация ветерановподводников постоянно участвует в ежегодных Международных конгрессах подвод ников, которые проводятся в разных странах в том числе в Украине и России. Вчерашние военные моряки не хотят возвращения времен, в кото рые было (или будет) необходимо смотреть друг на друга не за общим столом, а сквозь оптику перископов. На этих встречах они отдают дань па мяти всем погибшим подводникам Израилю Ильичу в их числе... А в заключение фрагмент еще одного письма из Гамбурга в Кирово град: "Добрый день, уважаемый Васи лий Петрович! Большое спасибо за фотографии и публикации о праздно вании Дня подводника... Как видится отсюда, из Германии, Украина и ее граждане живут в очень сложной и противоречивой обстановке, требу ющей напряжения всех сил и физи ческих, и душевных, чтобы более или менее сносно существовать при име ющейся политической и экономичес кой нестабильности. И тем не менее украинцы находят силы для обще ственной и культурной деятельности. В частности, хранят память об исто рических свершениях, стараются крепить дружбу, взаимопонимание и сотрудничество между украинским и русским народами, да и всеми наро дами, недавно входившими в СССР. Да и как разделить бывшие совет ские народы? Как разделить родных, друзей, знакомых? Конечно, у поли тиков всегда найдутся беспринцип ные пропагандисты и журналисты, способные вымарать самое светлое, но ведь есть же и народная память... С искренним уважением, Ваш Тарас Фисанович. Гамбург, 29.05.2008".


4

Отголоски события

МайИюль 2010

‘ 91

ОБВИНЕННЫЕ БЕЗ ВИНЫ “Дни Израиля в Украине”, проходившие в начале июня на территории бывшего Киевского военного Арсенала, а ныне куль турнохудожественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал",  уникальное и по размаху, и по ко личеству акций событие межгосу дарственного масштаба. Десять тысяч посетителей прошло за три дня по "израильским" улицам, кино театрам, учреждениям культуры, ху дожественным галереям, магази нам… Их интересовало буквально все, что касалось этой небольшой, но экономически развитой страны.

римерно в эти же дни было принято решение о безвизовом режиме между нашими государствами. Га зета "Урядовий кур'єр" опубликовала сообщение вицепремьерминистра Украины Виктора Тихонова с заседания украинской стороны Межправительст венной украинскоизраильской комис сии по вопросам торговли и экономи ческому сотрудничеству. В частности, Тихонов сказал: "Поєднання високих технологій, фінансового капіталу Ізраї лю з сучасною виробничою базою, си ровинними ресурсами і кваліфіковани ми кадрами України може стати ефек тивною основою для подальшого роз витку двосторонніх економічних від носин". О том, что происходило в стенах "Мистецького Арсенала" я рассказал на страницах газет "Киевский вестник"

П

(22.06.2010 г.) и "Эйникайт" (№ 12, июнь 2010 г.), получил много интерес ных положительных отзывов от их чита телей, которым пришлись по душе "Дни Израиля в Украине". Диссонансом прозвучало лишь одно письмо, присланное в редакцию “Киев ского вестника” киевлянкой Р.М. Чирко. Пишет она в нем не о содержании и ка честве проводимых мероприятий (со мневаюсь, была ли она вообще на них). Ее возмутило, судя по письму, добро желательное отношение газеты к ини циаторам и организаторам акции и она предала её … анафеме. В коротком, на половину страницы послании Чирко сконцентрировала всю свою, видимо, накопившуюся десятилетиями, нена висть к евреям: "Мы, люди старшего поколения, знаем, как евреи воевали, спасали шкуры в глубоком тылу, а если и попадали в воинскую часть, то отси живались в кладовой". Заметим, пишет она не "я", а "мы" то есть, берет на се бя ответственность за все поколение. Вам, госпожа Чирко, и Вам подоб ным, разрешите напомнить, что во Вто рой мировой войне против фашистской Германии воевало 1,685 млн. евреев в должностях от рядового до генерала (адмирала). Из них в Красной Армии 500 тыс. евреев (10% еврейского населения страны). 200 тыс., в том чис ле 22 тыс. киевлян, остались на полях сражений. По достоверным сведениям президента Еврейского совета Украины Ильи Левитаса, подвиг Александра Ма тросова повторили шесть человек, в числе которых три киевлянина. Подвиг Николая Гастелло повторили 17 летчи ковевреев. Ночной таран, подобно Виктору Талалихину совершили четыре еврейских пилота. Среди Героев Совет ского Союза евреи (в процентном отно шении) на одном из первых мест 174 человека. Вот, на всякий случай, еще некото рые сведения: конструктором само ходных артиллерийских установок был Лев Горлицкий, зенитных пушек Лев Локтав. После гибели в 1942 году Вла димира Михайловича Петлякова КБ воз

главил Александр Изаксон, а знамени тые Ла5 и Ла7, на которых Иван Коже дуб сбил 62 вражеских самолета, созда вали вместе с Семеном Алексеевичем Лавочкиным евреи Тайц, Закс, Хейфец. Следующий тезис Чирко таков: "Где вы видели еврея шахтера или метал лурга?". Ну, что сказать?! Назову лишь одного шахтера Героя Социалистиче ского Труда, Героя Украины Ефима Леонидовича Звягильского, которого шесть раз избирали народным депута том Украины. Он прошел служебную ле стницу от помощника начальника уголь ного участка (1957г.) до директора шах ты им. А.Ф. Засядько (1979г.). А что ка сается металлургов, то их, как и шахте ров, среди евреев было немало. Это и директор Челябинского кузнечнопрес сового завода П.И. Шварцбург, и ди ректор НовоТагильского металлурги ческого завода (главного поставщика бронированной стали в годы войны) И.С. Резников, и Л.Э. Вайсберг глав ный инженер Кузнецкого металлургиче ского комбината… И каждый из них на чинал трудовой путь с рабочего. В чем еще обвиняет госпожа Чирко евреев? "Это предатели, которые с лег костью бросили страну, давшую им жизнь, образование. Они за кусок кол басы поехали в Германию, хотя немцы сжигали в газовых камерах их единок ровных братьев". До определенного времени я сам был почти такого же мнения. Но после неоднократных встреч и с руководством, и с простыми гражданами ФРГ убедился, что никто другой не осуждает так сегодня нацизм и фашизм, как немцы. Естественно, за быть о зверствах фашистов в оккупиро ванной ими Украине нельзя, а простить их потомков можно. А вот тех, кто рас стреливал своих же сограждан в Украи не, невозможно ни забыть, ни простить. "Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев и только 300 немцев", заявил в середине 90х годов под аплодисмен ты коллег депутат Ровенского горсовета В. Шкуратюк. Его слова цитировала га зета "Зеркало недели" (№39, 1996) в

материале: "Будь проклят тот, кто поза быть посмеет". Приведу высказывание на эту тему члена Президиума Между народного Украинского Союза участни ков войны, контрадмирала А. В. Юрков ского: "Так называемые украинские по лицаи, впоследствии составившие кос тяк УПА, под руководством фашистов уничтожили в западных областях Украи ны около 850 тысяч евреев. "Вояки" ОУН УПА также зверски замучили около ста тысяч украинцев, более двухсот тысяч поляков граждан Украины…".

Вот такой расклад. Думаю, не сле дует из ложных предположений поро чить доброе межгосударственное дело, служащее толерантности, содружеству и взаимному процветанию народов, осуж дать организаторов акции, пытавшихся побудить у людей добрые чувства. Следовало бы помнить мудрый со вет: "Прежде чем бить в колокола зага дочности, загляните в святцы". Может, тогда для анафемы нашлись бы более "заслуженные" люди и организации?

Семен ШЕХТМАН

НАШ ОТВЕТ АРИСТАРХУ

и л и Добро пожаловаться на “Дни Израиля в Украине 2010” Вместо эпиграфа Старый анекдот. Идет экскурсия по Лувру, гид увлеченно рассказывает о мастерах эпохи Возрождения, один из посетителей наклоняется к картине, всматривается сквозь очки и говорит: "Кислое молоко". Гид вздрагивает, кол леги по группе смущаются. Группа переходит в зал импрессио нистов, гид увлеченно рассказывает, тот же посетитель наклоняется к карти не, всматривается сквозь очки и гово рит: "Кислое молоко". Гид вздрагивает, коллеги по группе смущаются. Группа переходит в зал абстрактно го искусства, гид увлеченно рассказы вает, тот же посетитель наклоняется к картине, всматривается сквозь очки и говорит: "Кислое молоко". Гид подхо дит к нему и говорит: "Милый, вытрите очки, у вас кислое молоко на стеклах". Вместо предисловия Конечно, Гоголю и Пушкину повезло у них был Белинский. Виссарион. Ина че, кто бы о них знал? Но, с другой сто роны, они заслужили критика, равного им по таланту. Конечно, Репину и Мусоргскому то же повезло у них был Стасов. Влади мир. Иначе, кто бы о них знал? Но, с другой стороны, и они заслужили кри тика, равного им по таланту. Чем мы организаторы “Дней Изра иля в Украине” заслужили Вас, милый Аристарх Рабинович? Ведь все так запущено, а? Стоит ли это Вашего пера. Или мышки? Вместо ответов на замечания Вы пишете, что сайт надо разме щать на профессиональном хостинге, а не на бесплатном ("что $15 не хвати@ ло?"). Мы могли бы поспорить почему бы не использовать их на чтото нуж ное, но зачем? Вы правы профессио нальный всегда лучше. Вы пишете: "При чем на "Израиль@ ской улице" украинский VAB@банк? А Международные авиалинии Украи@

ны?". Мы могли бы поспорить если заметили, улицато у нас с двусторон ним движением, и украинские компа нии, работающие с Израилем, презен товали себя наравне с израильскими. Могли бы, но зачем? Вы правы надо лучше. И больше. Вы пишете: "Похоже, организато@ ры заполняли выставку кем попало. Цель "отчитаться наверх" за выпол@ ненное мероприятие". Мы могли бы поспорить нет у нас никакого "верха"! Нет, и все тут. Никто не "спускал бюд жет". Никто не давал бесценных указа ний. Просто собрались, Вы там точно подсчитали, сколько, представители ев рейских организаций и решили сделать Дело. Для Израиля. Для Украины. Для израильтян. Для украинцев. Для себя. Устроить праздник себе и людям. И уст роили. Около 10 000 посетителей за три дня. Десяток мастерклассов, лекций, фестиваль израильского кино, театраль ные спектакли, художественная гале рея… Мы могли бы поспорить, но зачем? Вы правы надо лучше. И больше. Вы пишете: "Людям бы попить после жары и стояния в очереди на вход … А при этом у всех на глазах ев рейский молодняк раздавал "своим" те же бутылки с водой бесплатно". Мы могли бы поспорить а как же холо дильники компании Jaffа с бесплатны ми напитками для всех? Могли бы, но зачем? Вы правы значит, надо больше воды. И холоднее. Вы пишете: "Гости сначала стояли на улице на жарком солнце в очере@ ди. Потом попадали внутрь и начи@ нали скучать". Спасибо за объектив ность это еще раз про очередь, а то ведь могут не поверить про 10 000. А вот про "скучать" мы могли бы поспо рить вот выдержка из расписания: День первый, с 13.00: Кравмага с инструктором из Израиля в кампусе, мастеркласс по рукоделию от Хеседа в творческой мастерской, встреча с вы

дающимся израильским критиком Йоси Тавором "Камера. Мотор. История из раильского кино" в кинозале и, нако нец, мастеркласс израильского танца с Женей Монарх, заслуженным работ ником культуры Украины, руководите лем ансамбля "Шахар". Мы могли бы поспорить, но зачем? Вы правы надо больше. И лучше. Вы пишете, вы пишете, о, как по дробно Вы пишете! Детальный обзор всех трех дней, мибокер ад галайла. И, конечно, Вы не проходите мимо фурше та (Бэтэавон! Кушайте на здоровье. Уп лачено. Не вами, правда.) с кошерным угощением, кстати, но что это на одно разовых тарелках?! И вот тут уже все. Хватит. Натерпелись. Ваше справедли вое негодование достигает апогея или апофеоза и становится бесценным апо крифом, ну, может, и не бесценным, но кто ж ему эту цену сложит? Точно не мы времени нет (начинаем готовить Дни Израиля 2011). Мы могли бы поспорить про тарелочки, но зачем? Вы правы с фарфоровых оно лучше. И больше. Вы пишете: "Из израильских компа ний были на выставке и действительно активно общались с гостями: Суперлок бронедвери, Кафе Арома, Доктор Но на косметика Мертвого моря, Benish GPS, Гешарим издательство,ЭлАль авиакомпания и все!!!!" Мы могли бы поспорить, а Вы? Вы где были? Ведь это Вы пишете: "Да@ вайте познакомимся, я Аристарх Ра@ бинович, израильтянин, живу в Ие@ русалиме. Был в Украине, в Киеве. Читал лекции по теме своего бизне@ са". Ведь это Вы пишете: "МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО, КАК ВЫГЛЯДИТ МОЯ СТРАНА В ГЛАЗАХ ДРУГИХ". Ведь это Вы пишете? Не правда ли? Но почему же Вы не подошли к организа торам? Не предложили ту же лекцию, ко торую Вы приехали читать. В Киев. По те ме своего бизнеса. Например, Женя Зингер, представлявший "Доктор Нона",

быстро наладил свой бизнес, с ходу про вел незапланированные беседы о меди цине и страховании в Израиле и был вос требован публикой. Мы могли бы поспо рить с Вами, но зачем? Вы же пишете. Помните у классиков, ироничное: "Контора пишет"?.. Хотя, в записной книжке одного из них Ильфа (Ильи Файнзильберга) есть и другое: "Обязательно записывайте, все проходит, все забывается. Я понимаю записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но нужно заставить се бя". Спасибо Вам, дорогой наш критик. Спасибо, что записывали. Пригодится. Похоже, Вам не пришлось заставлять се бя просто "за державу было обидно" и все такое, да? Право, не стоит мужчины в принципе не обижаются, да, может, и не на что? Если подумать. Вместо денег. Спасибо. (В этом месте у авторов следует список, длиной в 100150 имен, фамилий и орга низаций, принявших участие в “Днях Из раиля в Украине”. Редакция просит про щения, что не может опубликовать его полностью, и, дабы не было обид, пред лагет ознакомиться со списком в ориги нале на сайте israeldays.at.ua.) Вместо послесловия (Ну, как же без пятой графы?) У Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". У нас тоже есть празд ник. Он всегда с нами, наш Израиль. Израиль в дни поражений и побед. Из раиль глазами израильтян и не только. Израиль. Вечный и неделимый. Мы по делились им с вами, и вот незадача от этого он не стал меньше. От имени Оргкомитета "Дней Израиля в Украине"

Феликс МИНДЕЛЬ, председатель

Анжела МИНДЕЛЬ, зам. председателя

Анатолий ШЕНГАЙТ, директор


СиванТамуз 5770

‘ 91

Отголоски события

№ 34(8485)

5

"Какая гадость ваша заливная рыба!"

Продолжение. Начало на стр. 1. Я не организатор и сам достаточно критиковал как моменты организацион ного процесса "Дней Израиля в Украи не", так и саму программу. И присут ствовал только на одном из многочис ленных мероприятий "Дней" на торже ственной церемонии открытия. Но, на толкнувшись на сайте на некоторые вы сказывания, счел просто необходимым хоть немного вступиться за тех, кто де лал этот праздник. Итак, на страницах гостевой книги "Дней Израиля в Украине" с какогото момента начали появляться "критичес кие" замечания некоего "гражданина Из раиля" господина "Аристарха Рабинови ча", которому с первого момента посе щения "Мистецького Арсенала" все не понравилось. Через короткое время он изложил все свои претензии к организа торам на своем блоге (http://aristarh r.livejournal.com/) и назвал их "Злые впе чатление израильтянина". Организаторы тут же разместили от вет господину "Аристарху" на сайте (а наши читатели найдут его на соседней полосе). Как по мне, он получился до статочно интеллигентный, без перехода на хамство в ответ на хамство. Однако некоторые посетители сайта посчитали, что этот "ответ на конструк тивные, заметьте, замечания настолько низок, что захотелось списать все на, надеюсь, проходящий инфантилизм человека, его писавшего". Назвать инфантильными людей, ко торые готовили мероприятие днем и ночью в течение 4х(!) месяцев это ли не низость? И тут уж, кстати, пришелся бы непо дражаемый Михал Михалыч Жванецкий с его монологом об искусстве спора: "Что может сказать хромой об искус стве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить, что он хромой?". Вот и организаторы не захотели ввязываться в дальнейший бесполезный спор. Бывает критика, а бывает и кри@ тиканство. Если кто забыл, чем отли чается первое от второго, напомню. Критика это системный разбор ВСЕГО, с учетом (и обязательным упо минанием об этом) и хорошего, и пло хого. Но самое главное разбор КОН@ СТРУКТИВНЫЙ. С предложениями, где может быть (могло быть) лучше, как избежать повторения ошибок, лучше организовать процесс. Второе же потолок придирок, стремление видеть во всем только недостатки. Грубо говоря, огульное охаивание всего, что попало под горя чую руку, перо, клавиатуру… Конструк тивом там и не пахнет. А большинство фраз напоминают классическое: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!". Лич но у меня сложилось впечатление, что уважаемый "Аристарх" регулярно, все три дня, ходил и выискивал что плохо, что не соответствует его личным пред ставлениям о "Днях Израиля в Украи не". Не верите, что искал только пло хое? Пожалуйста, вновь цитируем: "Я все искал, к чему бы прицепиться :), к третьему дню почти не к чему. Ведущий на самом деле работал. Выступающие выступали... В общем, я смягчился". Простите, но даже "смайлик" не смягчает сказанного (точнее написан ного), а выглядит в устах автора этих слов лишней издёвкой и сарказмом. Да, в замечаниях "Бориса", "Изра ильтянки", как и во многих словах "Ари старха Рабиновича", есть очень много правильного. И к этому правильному я присоединяюсь. Да, вполне согласен с тем, что дан ное мероприятие могло бы носить на звание не "Дни Израиля в Украине", а "Дни еврейской культуры в Украине"

("Дни еврейской и израиль ской культуры…", "Фести валь…", "Ярмарка…") это точнее бы определило то, что получилось у организа торов НА ЭТОТ РАЗ. Да, получилось не всё, бы ли и накладки, и сдвиги, и изменения, и далеко не все было абсолютно профессио нально, правильно и логично с точки зрения "ДНЕЙ ИЗ РАИЛЯ В УКРАИНЕ". Но это было! И организаторы пред ложили новый формат ев рейских мероприятий в Украине. И в меру имеющегося на подготовку вре мени и финансирования старались на полнить его интересными событиями. И, на мой взгляд, это было намного лучше, чем привычные фестивали, на полненные часто только песнями и тан цами. Это было в первый раз! И, надеюсь, не в последний! И в "Днях Израиля 2011", я уверен, примут участие намно го больше израильских компаний, ар тистов, художников, лекторов! Но правдивость и справедливость за

мечаний не оправдывает их тона. А если еще и вни мательнее почитать "Аристар ха"… Я уже упомянул о том, что при сутствовал лично только на одном ме роприятии и только о нем могу гово рить, что на зывается, из первых уст. Цитирую "Аристарха": "…Прием в честь "Дней Из раиля"... Представьте гос ти, в вечерних платьях, с бриллиантами, все шикар но.... и их приглашают на фуршет. Незабываемые впе чатления от "VIPфуршета" с одноразовыми стаканчиками и одноразовыми тарелочка ми. А ля пикник в лесу :)... Ес ли организаторы не в курсе рассказываю, одноразовая посуда на таких мероприяти ях это неприлично!.. После "фуршета с одноразовыми стаканчиками" и выступ ления официальных лиц весь ВИПна род быстренько удалился с такого "приема". Концертная программа была очень короткая и представленная полу профессиональными артистами". "О, ужас, как организаторы могли так опозориться?" воскликнет любой, прочитавший сие… Одно только надо учитывать, и здесь уместен известный еврейский анекдот: " Все так хвалят этих Битлз, а за что? Картавят, поют фальшиво, слова забывают… Рабинович, а вы что были на их концерте? Нет, но мне Изя напел". Так вот в чем разгадка: "Насколько я понял из разговоров с гостями ВИПпри ема они получили официальные пригла шения, на прием в честь "Дней Израиля"... Так они получили приглашения, а Вы, уважаемый "Аристарх", нет! Мо жет, Вы обиделись? Не стоит, я вам рас

скажу, как все было. И начну с того, что это был не "VIP@ прием", а "Торжественное открытие Дней Израиля в Украине" (как гово рится, "почувствуйте разницу"!). В отличие от VIPприемов, которые Посольство Государства Израиль в Укра ине умеет проводить мастерски, со всем присущим "гламуром", на открытие "Дней" были приглашены не только представители украинской и киевской власти, не только представители других религий, не только бизнесмены и деяте ли культуры, не только руководители ев рейских организаций, но и ветераны, во лонтеры еврейских общин, просто дру зья, знакомые и т.д. Почти 1000 человек. И кто сказал, что они все пришли в парадных костюмах, вечерних платьях и бриллиантах? Я, например, такого не заметил. Наоборот, большинство были одеты достаточно демократично. И кто сказал, что на израильской улице надо накрывать столы хрусталем и фарфором? Ведь "критик" сам ратует за то, что должна быть наиболее досто верно передана "атмосфера Израиля". Я своими глазами видел, что подавляю щее большинство гостей были доволь ны, общались, веселились, наложив себе на разовые та релочки разные вкусности и запивая соком из разовых стаканчиков, ходили и осмат ривали выставки, смотрели концерт. Там были не VIPгос ти, а друзья и знакомые, при глашенные радушными хо зяевами на праздник. Может быть, к этому стремились ор ганизаторы? Поинтересуй тесь у них. А именно те, кого вы на зываете "VIPнародом, быстро уда лившимся с меропри ятия", уходят также быстро с любого ме роприятия, если вы не знаете, и с официальных приемов, и с торжествен ных вечеров, с концертов. Многим из них работа не позволяет долго задер живаться в одном месте,

их ждут гдето еще, на других, не менее важных встречах. И спасибо, что в столь плотных политикобизнесовых графи ках они находят время посетить еще чтото. Что же касается концертной про граммы этого торжественного меро приятия, то: 1) Она началась еще до торжественных речей и продолжилась после них, и ко роткой не была (более 2х с половиной часов ктото может высидеть больше?). 2) Мне обидно за артистов, ко торые выступали в этот день на сцене. Вы просто оскорби ли их всех, под одну гребенку назвав "полупрофессионала ми". И это: народного артиста Украины, профессора, ректо ра Киевского музыкального института им. Глиера, компо зитора Александра Злотника, одну из победительниц кон курсафестиваля "Новая Вол на" Ирис (Ирочку Розен

фельд), отмеченную специальным при зом Аллы Пугачевой, прекрасных певцов из Израиля, харьковский Театр песка, студентов Киевской цирковой академии, объездивших со своей программой мно жество стран, профессиональных укра инских артистов Анну Марк и Вячеслава Березнякова "Золотой Иерусалим" в их исполнении звучал мощно и торжествен но. И еще, господин "Аристарх Рабино вич", зная, о чем говорю, смею вас за верить Государство Израиль (а вы не сколько раз апеллировали к трате бюд жетных государственных средств) по тратило на данное мероприятие крайне мало средств своих налогоплательщи ков по сравнению с теми деньгами, что вложили в "Дни" спонсоры и благотво рительные фонды, большинство из ко торых даже не из Израиля. А участие в мероприятии такой организации, как Израильский культурный центр, это помощь, прежде всего, людскими ре сурсами, связями, мозгами и руками. И даже если учесть высокие зарплаты этих людей, они ведь не только одним мероприятием занимались все это вре мя, не так ли? Так что взывание к конт ролирующим Израильский культурный центр организациям (МИД и т.п.) с це лью проверки и наказания в данном случае не очень корректно. Если же следовать стилю, избранному "Аристархом", можно парировать и так: "Вы так ратуете за Израиль, госпо дин "Рабинович", за его престиж, честь. А какой имидж создаете ему лично вы? Что вы лично построили, вырастили?.. И что вы делаете здесь? Ах, простите, вы написали, что читаете лекции по бизне су. А что, без гражданства Государства Израиль их нельзя было читать ЗДЕСЬ? Ах, ну да, бывший наш с иностранным паспортом уже и не наш, а иностранец! А иностранному специалисту здесь ведь платят больше, чем нашему!!!" Вот вам и пример критиканства и злорадства. Скорее всего никто из пишущих на сайте не подумал о том, что будет, если, прочитав комментарии, "высокое руко водство" действительно внемлет им и разгонит всех и вся в стане организато ров "Дней Израиля в Украине"? Вы уве рены, что те, кто придет им на смену, сделают лучше? Или, начитавшись "критики" и увидев судьбу предшест венников, скажут себе: "Сижу тихо всю свою каденцию и не высовываюсь здоровее буду" (или привычное "Моя хата с краю…"). И интересная затея, ко торую не удалось до конца воплотить в жизнь в этом году, будет похоронена раз и навсегда. А ведь подобные "рецензии" созда вались и подсовывались "компетент ным органам" некоторыми "товарища ми" во времена "великого и неделимо го" как раз для травли и убийства инте ресных, нестандартных идей и мыслей (и людей вместе с ними). Ау, “Арис тарх”, Вы сами, случайно, не из "быв ших"? Стильто очень похож? Так что предлагаю ВСЕМ "крити@ кам" бросить дурные Интернетпри вычки писанины под псевдонимами, об ратиться лично напрямую к организато рам (поверьте, найти их несложно, было бы желание) и принести с собой: жела ние действительно помочь, новые идеи, рабочие руки и мозги, спонсорские деньги (а хоть бы и свои личные, на хо рошее дело не жалко ведь?). И, обяза тельно, хорошее, доброжелательное настроение. Давайте поможем! Да хоть просто придите и выскажите организаторам в лицо, все, что написали, посмотрите им в глаза и дайте им посмо треть в ваши. А только потом судите!!!

Марат СТРАКОВСКИЙ


6

Страницы, опаленные войной

‘ 91

МайИюль 2010

“Правда” Ильи Эренбурга КИЕВ

Год тому назад немцы осквер нили Киев. По Крещатику шли колонны пьяных эсэсовцев. Го рел Подол. Раздавались корот кие залпы: немцы расстрелива ли "неблагонадежных". Передо мной немецкий журнал с фотографиями. Развалины домов. Босая девочка. Изможденный ста рик. Четыре немецких солдата ска лят зубы. Снова развалины, флаг со свастикой, и на углу улицы надпись: "Фон Эйхгорнштрассе". Эта улица Крещатик. Немцы ее переименова ли в память своей первой оккупа ции Киева: генерал фон Эйхгорн прославился жестокостью и был убит народным мстителем. Красавец Крещатик загажен. Ре дакция немецкой газеты. Казино венгерских офицеров. Развалины. Магазин для гарнизона. Деревья обломаны. По мостовой шагают па трули. Другие улицы тоже переимено ваны. Имеются улицы Гитлера, Ге ринга, генерала Листа и даже не мецкая улица… Генеральный комиссар Кох по селился в Липках. Там же находятся немецкий штаб, немецкая развед ка, гестапо, венгерский штаб, ру мынский штаб. Два ресторана. Один только для немцев. Другой для немцев и вас салов. В городе много венгров и ру мын. Подвыпив, мадьяры подра лись на базаре с румынами изза Трансильвании. Мадьяры начали стрелять и убили двух девочек киевлянок. В здании Совнаркома помеща ется "Центральное торговое обще ство для Востока". Там сидят кол басники, которым поручено со драть с Украины семь шкур и восьмую. На Крещатике открылись два ко миссионных магазина. В них про даются кегли, мороженицы и веера. Ничего другого купить нельзя. За каравай киевляне отдают башмаки или штаны. Открыты три публичных дома для немцев. Один из них на улице Короленко. Два дома терпимости для солдат, цена две марки, тре тий для унтерофицеров и офице ров, цена пять марок.

На Львовской улице помещается "Бюро по вербовке добровольцев для работы в Герма нии". Киевляне по лучают повестку: "Явиться в 8 часов утра с вещами". На Львовскую идут как в острог. Каждый день отправляют эшелоны с рабами в Германию. Год тому назад на кладбище в Бабьем Яру расстреляли пятьдесят пять ты сяч киевлян. Расстреливали из пу леметов. С тех пор не проходит дня без казней. На стенах города мож но прочитать: "За акт саботажа гер манскими военными властями рас стреляны 300 преступников". Этих "преступников" взяли наугад после того, как неизвестные перерезали ночью телефонные провода. В Дар нице недавно повесили двух жен щин "за укрывательство красно армейца". Венгр Киш Итван описывает в дневнике Киев: "Разрушенные до ма, разбитая мебель, все это цен ностью в миллионы пенгэ. И все это идет нам на топку. На Днепре зато нувшие пароходы, мост взорван. Жизни нет.” Я вспоминаю живой Киев, весе лую толпу на Крещатике, сады, зо лото сентябрьских деревьев, Днепр с Владимирской горки пристань, пароходы, гудки заводов, детский смех и прекрасные, чуть изумлен ные глаза девушки. Где она? Рас стреляна на Бабьем Яру или чистит свинарню прусского колбасника? Немцы захватили Киев, но они не поставили на колени древний го род. Раздраженно пишет колониза тор в "Кракауер цейтунг": "Спокой ствие киевлян невозможно побо роть, оно сделало их нечувстви тельными к любым средствам при нуждения". Мы знаем, что это зна чит морят голодом, пытают в гес тапо, отбирают дочерей и шлют их в Германию, расстреливают, вешают. Почему "спокоен" Киев? Киев ждет. Ждет среди развалин, среди запус тения, среди немецких окриков и венгерской ругани, среди обид и виселиц. Киев слушает: что на Волге? Что на Тереке? Что на Неве? Слушай, Киев! Велика наша ви на: мы впустили в твои стены нем цев. Эту вину мы искупили. Мы мстим за тебя, Киев. Этим мы ды шим, этим живем. Ты слышишь гро зу над Волгой? Это убивают немцев защитники Сталинграда. Слушай, Киев! Немцев убивают на Тереке. Немцев убивают на Не ве. Мы тебе обещаем, Киев, кля немся тебе: настанет час, и мы пе ребьем немцев на Днепре. 27 сентября 1942 г.

ЕВРЕИ Немцы пытали еврейских деву шек, закапывали в землю старых евреев. Гитлер думал сделать из евреев мишень. Евреи показали ему, что мишень стреляет. Евреи были учеными и рабочими, музы кантами и грузчиками, врачами и колхозниками. Евреи стали солда тами. Они никому не передоверят своего права на месть. Фальковичу шел пятый десяток. Он был филологом, провел жизнь у письменного стола. На таких немцы облизываются: поймать и повесить. Не тутто было. Фалькович пошел до бровольцем на фронт. Отрезанный от своей части, он набрал восемнадцать бойцов. Они встретили роту немцев. Фалькович скомандовал: "В бой!" Во семнадцать смельчаков взяли в плен тридцать пять фрицев. Филолог сво ими руками убил восемь немцев. Год тому назад немцы шли на Мос кву. Хаим Дыскин сын крымских колхозников. Он учился в литератур ном институте. Когда началась война, Дыскину было семнадцать лет. Он по шел на фронт добровольцем. У Мо жайска он увидел немецкие танки. Артиллерист Дыскин прямой навод кой разбил головной танк. Немцы вы бежали из машины. Дыскин сам себе скомандовал: "Огонь по фашистам!" Раненый, он остался у орудия. Он был вторично ранен. Истекая кровью, он продолжал один отбивать атаку. Че тырнадцать ран на теле, золотая звезда на груди героя, пять подбитых немецких танков вот история сем надцатилетнего Хаима. Может быть, немцы думали, что евреи не ходят на лыжах? Лейзер Па перник зимой в селе Хлуднево истре бил несколько десятков немцев. Тя жело раненный, он упал на снег. Нем цы подбежали. Тогда Паперник при поднялся, и в немцев полетели гра наты. Полумертвый, он еще сражался против сотни немцев. Последней гра натой он взорвал себя. Может быть, немцы думали, что евреи не моряки? Герой Советского Союза капитан подводной лодки "Ма лютка" Израиль Фисанович показал фрицам, как еврей топит арийских бандитов. Немцы скинули на подвод ную лодку триста двадцать девять бомб, но лодка вернулась на свою ба зу. Она потопила четыре немецких транспорта. Рыбы радовались. Но вряд ли радовались породистые не мецкие адмиралы. Кто в Ленинграде не знает о под виге радиста Рувима Спринцона? Он передал в эфир: "Огонь по мне!" Три дня держались четыре радиста, отре занные от наших: еврей, русские, ук раинец. Рувим Спринцон совершал вылазки, бил из автомата врагов.

Немцы узнали: одно дело терзать в Гомеле беззащитных старух, другое столкнуться в поле с Рувимом Сприн цоном. Под Ленинградом Лев Шпайер сжег немецкий танк, уничтожил деся ток автоматчиков. Немцы думали, что их священное право вспарывать живо ты безоружных еврейских женщин. Лев Шпайер проткнул русским шты ком ненасытное брюхо трех грабите лей. Шпайер погиб в бою. Бойцы на писали письмо его родителям: "Доро гие и любимые родители Льва Шпайе ра! Ваш сын был героем нашего фрон та. Он знал, что за его спиной гордость русского народа Ленин град. Мы вспомним немцам Леву, на шего командирагероя. Мы за него отомстим. У Сталинграда немецкие танки по шли в атаку. В окопе сидел Давид Кац. Он бросил в головной танк бу тылку с горючим. Танк вспыхнул. Вто рой танк хотел повернуть. Но Кац крикнул: "Бросьте эти шутки!" и кинул гранату под гусеницы. Танк остано вился, но пулемет еще строчил по на шим. Тогда Кац заткнул дуло пулеме та штыком. Раненый, он продолжал сражаться ведь он защищал Ста линград. Только после вторичного ра нения Давид Кац позволил отвезти его на медпункт. Как здесь не вспом нить старую легенду о великане Голи афе и о маленьком Давиде с пращой? Когдато евреи мечтали об обетован ной земле. Теперь у еврея есть обе тованная земля: передний край. Там он может отомстить немцам за жен щин, за стариков, за детей. Велика любовь евреев к России: это любовь к духу и к плоти, к высо ким идеям и к родным городам, к стране, которая стала мессией, и к земле, в которой похоронены деды. "За Родину!" кричал московский ра бочий Лейзер Паперник, бросая в немцев гранаты. С этими словами он умер, верный сын России. 1 ноября 1942 г.

В О З Р О Ж Д Е Н И Е ‘91 ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА Издатель: К И Е В С К А Я Г О Р О Д С К А Я Е В Р Е Й С К А Я О Б Щ И Н А Редакториздатель М а р к о Ф а й н е р Редакториздатель Г р и г о р и й Ш а п и р о Редколлегия: С е м е н А в е р б у х , Г а л и н а А к с е л ь р у д , Т а т ь я н а Бабушкина, Геннадий Бушуев, Давид Кладницкий, Ирина Климова, Олег Козерод, Владлен Портников, Марат Страковский, Марко Файнер, Михаил Френкель, Григорий Шапиро, Анатолий Шенгайт, Семен Шехтман Почетный редактор Анатолий Гельман Издается с марта 1990 г. Регистр. свидетельство KІ №75 от 28.06.1994 г. Адрес редакции: ул. Сретенская, 4/13, г. Киев, Украина, 01025 Тел./факс: +38 044 5012439. Email: t o l y 1 9 9 9 @ m a i l . r u Мнения авторов и редакции газеты не всегда совпадают. Редакция оставляет за собой право сокращать материалы авторов и вносить в них стилистические правки. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Использование материалов, опубликованных в газете, только с согласия редакции. За содержание рекламных объявлений несет ответственность рекламодатель. Тираж 1 000 экз.

Vozrozhdenije 84-85  
Vozrozhdenije 84-85  

newspaper Vozrozhdenije

Advertisement