Sverresborg Vinter / vår 2023

Page 1

ARRANGEMENT / EVENTS

TIRSDAGSFOREDRAG / TUESDAY TALK

Tirsdager kl 13.00 / Tuesdays 1 a.m.

HELG PÅ SVERRESBORG / WEEKEND AT SVERRESBORG

Lørdager og søndager kl. 11- 15 / Saturday and Sunday 11 a.m. – 3 p.m.

Familieaktiviteter og omvisning hver helg i lavsesong. Family oriented activities and guided tour every weekend off season.

UTSTILLINGER VÅR 2023 / EXHIBITIONS

SPRING 2023

BUNAD I HUNDRE! HISTORIA OM TRØNDERBUNADEN

Åpning lørdag 6. mai / Opening Saturday May 6 th.

Temporær utstilling på mesaninen i publikumsbygget.

"TRONDHJEMS SPAREBANK 200 ÅR"

Åpning fredag 26. mai / Opening Friday May 26th.

Vi markerer sparebankens jubileum med å åpne en helt ny bankfilial og allmennyttig bankutstilling i folkemuseets bymiljø.

HISTORISK FERIESKOLE PÅ SVERRESBORG

På Sverresborg Museum vekkes "gamle dager" til live gjennom lek, læring og arbeid. Voksne og barn kler seg opp i tidsriktige klær og spiller skuespill sammen i autentiske omgivelser. I år kan du delta på ferieskole med to ulike tema.

BYEN gir barna et tidsriktig bilde av hvordan de levde i byen på 1900- tallet. Barna måtte gå på skole og hjelpe til med arbeidsoppgaver etter skoletid.

VINTERFERIE PROGRAM 23.-26. FEBRUAR / WINTER HOLIDAY

KL. 11.00 - 15.00 / 11 AM - 3 PM.

Familieaktiviteter, omvisninger og åpne utstillinger. Family activities, exhibitions and guided tours.

PÅSKEFERIE PROGRAM 6.-10. APRIL / EASTER HOLIDAY

KL. 11.00 - 15.00 / 11 AM - 3 PM.

Familieaktiviteter, omvisninger og åpne utstillinger. Family activities, exhibitions and guided tours.

DITT EVENT PÅ SVERRESBORG

YOUR PRIVATE EVENT

Booking : sverresborg.booking@mist.no

BYGDA gir barna opplevelsen av å bo på gård på 1900-tallet. Det var mye arbeid både før og etter skoletid.

Første dag bruker vi tid på å bli kjent med hverandre, gården, byen og skolestua. Vi bruker derfor litt tid på å finne ut hvem vi skal være, med nye tidsriktige navn og bakgrunnshistorier. Vi lager, og blir kjent med, hver vår rolle som vi skal spille mens vi befinner oss i 1906. At det blir både skolegang, arbeid og lek kan vi i alle fall garantere!

Se www.sverresborg.no for informasjon og booking. Ferieskole websalg åpner fra uke 10.

BILLETTPRISER /TICKET PRICES

Voksen / Adult kr 150,Student kr 130,Honnør / Senior kr 130,Barn gratis (0-15 år, i følge med voksen) Children free entrance 0-15 years accompanied with an adult.

Enkelte arrangementer har egne billettpriser. Vi godtar ledsagerbevis. Sverre har gratis inngang på museet hele året.

KONTAKTINFO / CONTACT

SVERRESBORG ALLÈ 13, 7020 TRONDHEIM, Tlf: (+47) 73 89 01 00 Epost: sverresborg.post@mist.no

Foto: Dino Makridis og Wil Lee-Wright
1 01.02.2023 11:09:58
SVERRESBORGMUSEUM Sverresborg_trifold_vår_2023.indd

LØVEAPOTEKET / THE LION PHARMACY

Grunnlagt 1661 som første apotekutsalg Trondheim. / The Lion Pharmacy as an institution has existed since 1661 and is Trondheim's oldest pharmacy.

GRAMGÅRDEN

Bygningen ble reist i 1745 av en av byens mektigste kjøpmenn. Huset var det eneste private murhuset Trondheim da det ble bygd. Replika fra 1995. / Built in 1745 by one of the city's most powerful merchants. The only private brick house in Trondheim at that time. This is a replica, built in 1995.

MERÅKERTUNET / MERÅKER FARMYARD

Gårdstun fra Gudå Meråker. Seint 1700-tidlig 1800 tall. / Farmyard from the late 1700s.

KJELDEN

Stuelån fra sist på 1800-tallet. Hvilested for veifarende på veg til og fra Røros med kobber til Trondheim og proviant til Røros. / Typical dwelling from the Trøndelag region, before 1850.

KLETTLÅNA

Stuelån fra tidlig 1800-tall, sammensatt av to eldre bygninger. / This residential house from the early 1800s is made from two older buildings.

VÆRHUSBAKKEN SKOLE / THE SCHOOL HOUSE

Skolestue fra 1866. / School house from 1866.

DYBVADSHAMMER / HOMESTEAD FROM 1800S

Husmannsstue fra 1800-tallet, med stue, gang og kammers.

NATTMANNSHUSET / THE NIGHTMAN`S HOUSE

Byens mest forhatte hus på 1700-tallet. Nattmannen var datidens renovasjonsarbeider og utførte for samfunnet helt nødvendige oppgaver som ingen andre ville utføre. Det gjorde han og hans familie æreløse, stigmatiserte og utestengte fra samfunnet. / Residential building from the first half of the 18th century. The nightman was the renovation worker of the day and performed essential tasks that no one else would perform. His main task was to empty the city's toilets. This work was seen as unclean and honourless, and the nightman and his family were therefore stigmatized and excluded from society.

OPPDALSTUNET / OPPDAL FARMYARD

Grenda består av to tun, et vanlig gårdstun og et småbruks tun. Husene er hentet fra forskjellige gårder bygda, og plassert forhold til hverandre slik skikken var. Bygningene har litt forskjellig alder, men tunene gir inntrykk av byggeskikken omkring 1800. / Farmyards from the 1800s.

HALTDALEN STAVKIRKE / HALTDALEN STAVE CHURCH

Stavkirka på Sverresborg stod opprinnelig i Haltdalen, hvor den fungerte som sognekirke. Trolig bygd i 1170-årene Haltdalen stavkirke er en av 28 bevarte stavkirker i Norge. / Built in the 1170s, and is one of 28 preserved stavechurches in Norway.

LO KIRKE / LO CHURCH

Lo kirke fra 1615 / The church is from 1615.

RØROSGÅRDENE / TOWN HOUSES FROM RØROS

Røros vokste fram som en samling av bygårder med fjøs og uthus. Vår samling består av to gårder fra seint 1600-tall tidlig 1700-tall: Aspåsgården, Tronshartgården og en ferdastall. / Buildings from late 1600s, early 1700s.

BORGEN BYGDA P
Sverresborg_trifold_vår_2023.indd 2 01.02.2023 11:10:03
Scan for digital guide: BYEN
Scan for digital guide: