Page 42

Tidiga insatser i samverkan Sjukskrivningsfrågan i hälso- och sjukvården Skriften tar upp en rad hinder och problem, både legala och praktiska, i den komplexa sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Men det ges också en rad goda exempel på åtgärder som kan förkorta sjukskrivningsprocessen och därmed leda till en snabbare återgång till arbetslivet. Ett oeftergivligt krav för en optimal sjukskrivningsprocess är att alla berörda aktörer samarbetar med varandra och tillsammans med den sjukskrivne.

ISBN: 91-7164-039-8

118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

© Sveriges Kommuner och Landsting | Tryck: KLF Grafisk produktion, Stockholm, 2005 | Foto: Emilio Ereza/Pressens Bild

Beställning av den kostnadsfria rapporten kan göras direkt på tel 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 eller hämtas som pdf-fil från vår hemsida www.skl.se

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf