Page 40

2005-04-27

Referenslista Delutvärdering av psykosomatikprojektet vid hälsovården Gråbo, Visby ”De Nya Diagnoserna” ett omhändertagandeprogram, 2004, landstinget Västernorrland Distriktsläkares syn på kontakterna med försäkringskassan och sjukskrivning, Utvärderingsrapport nr 6, september 2004, Försäkringskassan i Västra Götalands län Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning, Alexanderson, Kristina m fl, rapport 2005, Karolinska Institutet, Stockholm Sjukskrivningsprocessen i primärvården, Återföring av tillsynsbesök 2004, Socialstyrelsen Riksförsäkringsverkets Vägledning Nr 2004:2 Vad händer med remissen till Ortopeden? En enkätundersökning om remissrutiner och remissprioritering, Landstingsförbundet 2001 Utveckling av god företagshälsovård (SOU 2004:113) Försäkringskassan (SOU 2004:127)

36 (36)

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf

7164-039-8  

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-039-8.pdf