Page 49

Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet. Örebro slott är statligt byggnadsminne sedan år 1935

SLOTTETS HISTORIA I dag har det forna kungaslottet blivit ett av Örebros största sevärdheter. Ända sedan medeltiden har Örebro Slott varit stadens självklara medelpunkt. Omgärdat av Svartåns virvlande strömmar har det ständigt hållit sitt vakande öga på alla de som passerat över ån. Riktigt hur gammalt slottet är vet ingen. På 1700-talet skrev biskopen Andreas Rhyzelius att ett slott byggdes ”midt i trettonde seculo”. Troligen var slottets äldsta del ett medeltida stenhus som senare kompletterades med ett över 30 m högt

försvarstorn Tornet omgavs av en 7 m hög och 3 m tjock ringmur som även omslöt stenhuset. Allt som allt formades en rektangulär anläggning med måtten 48x27 m. Mer säkert vet man att en större borganläggning kom till i mitten av 1300talet, troligen uppförd av kung Magnus Eriksson. Borgen omfattade tre trevåningars bostadslängor runt det gamla tornet som sammanbands av en kassemattlänga i öster. I den U-formade byggnaden som kallades ”Örebrohus” var det gamla försvarstornet alltjämt den högsta punkten. Örebrohus var indraget i stridigheter flera gånger under medeltiden. Fram till 1568

belägrades borgen totalt nio gånger. 1434 intogs Örebrohus av Engelbrekt, som senare tilldelades borgen som bostad. Andra som lyckades med den svåra uppgiften att erövra detta Svartåns lås var den danske kungen Kristian II (alias "´Kristian Tyrann") (1520) och Gustav Vasa, som på sin marsch mot tronen 1522 efter nio månaders belägring lyckades inta den då ganska illa åtgångna gamla borgen.

april - maj 2017

S V E R I G E M A G A S I N E T 49

Profile for Sverigemagasinet

Sverigemagasinet nummer 2  

Sverigemagasinet ges ut 12 gånger om året och delas ut genom Visitorganisationer, kommuner och på turistbyråer i hela Sverige. Ska man semes...

Sverigemagasinet nummer 2  

Sverigemagasinet ges ut 12 gånger om året och delas ut genom Visitorganisationer, kommuner och på turistbyråer i hela Sverige. Ska man semes...

Advertisement