Page 1

Maj · #9 · 2015

Tobbe och Kalle framgångsrika elittränare SE SIDAN 8

Äntligen blev det guld för KAIS Mora SE SIDAN 14

Tyngdlyftning är stort i Mockfjärd

Marie berättar om sitt liv med Gunde

SE SIDAN 33

Börje Marcus – en unik spelare SE SIDAN 35

SE SIDAN 3

Anders lämnade ishockeyn och blev hotellägare

Minns ni Öje? Laget som var sämst i Sverige

SE SIDAN 37

SE SIDAN 5

Guld-Jonas har Leksand i sitt hjärta

Familjen som lever för gymnastiken

SE SIDAN 22

SE SIDAN 19

har du anmält dig till vansbro bianchi 120? Ett motionslopp på cykel som passar alla!

Anmäl dig på www.vansbrosimningen.se . 28 juni 2015, Start kl. 10.00


2

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Idrotten behöver mer stöd och pengar

I dagarna har media riktat uppmärksamhet mot att antalet deltagartillfällen inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige har minskat. Bevakningen bygger på statistik från det lokala aktivitetsstödet och den utvärdering av Idrottslyftet som Riksidrottsförbundet har genomfört under våren.

Undersökningen visar att det totala antalet deltagartillfällen inom idrotten har minskat med 7 % mellan åren 2004 och 2011 och enligt SVT uppgår minskning-

en mellan 2004 och 2013 till 12 %. Rapporten framhåller att tolkningen av dessa siffor är komplex, bland annat beroende på påverkan från minskade barnkullar, urbanisering samt förändringar kopplade till enskilda idrotter. Kompenserar man till exempel för barnkullarnas storlek under 2004–2011 uppgår minskningen i antal deltagartillfällen till totalt 1 procent. Statistiken visar stor variation mellan olika åldersgrupper, där gruppen 7–12 år visar på en total ökning i deltagartillfällen medan åldersgruppen 17–20 år har en påtaglig minskning. Idrotten har alltså fortsatt mycket stark attraktionskraft bland barn i unga åldrar medan trenden är negativ bland äldre tonåringar. Problemet med ”drop-out” i tonåren är kännbart i hela landet och har varit föremål för ett flertal studier som visar att detta är ett komplext fenomen med många orsaker. Forskningen visar att avhopp i

ätet n å p nns t

Vi fi

sine a g a m sportalarna.se d

denna ålder ofta är relaterat till någon form av förändring, t.ex. i skolan, i det sociala nätverket, i föreningen eller i laget. Utvecklingen i Dalarna ser ungefär ut som i övriga riket, men det är troligt att urbaniseringen har haft ännu mer påtaglig inverkan i vårt glesbefolkade län och att detta i sin tur i högre grad har påverkat lagidrotter. Detta eftersom att minskat antal barn gör det svårare att få ihop lag och att hålla igång tävlingsserier. Även om minskningen i antal deltagartillfällen är mindre när den sätts i förhållande till barnkullarnas storlek under dessa år, så lyfter utvärderingen en viktig fråga: Hur behöver idrotten utvecklas för att alla som vill ska kunna idrotta så länge de vill? Frågan är dock komplicerad och det går inte att peka ut en enda allomfattande lösning. Många av utmaningarna måste dessutom hanteras av idrottsrörelsen som helhet. Det finns dock

Evenemang sommar 2015

JUNI–JULI 12–14 juni 15–18 juni 15–18 juni 22–26 juni 3–4 juli

1. Satsa på kompe­ tensutveckling av idrotts­ ledare, för att ge föreningar

verktyg och kompetens att kunna behålla och rekrytera nya utövare och för att göra ledarrollen mer attraktiv. Det är en utmaning för många föreningar att hinna med både utvecklingsarbete och drift av idrottsverksamheten och de behöver därför stöd med utbildning och utveckling. Idag är ersättningen till Idrottens Studieförbund, SISU, mindre än hälften så stor per unik deltagare som till övriga studieförbund med regionalt anslag. Att höja anslaget för bildnings- och utbildningsverksamhet skulle möjliggöra ytterligare stöd till kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om hur föreningen som helhet och hur enskilda ledare kan agera för att motverka tidig drop-out. 2. Öka det regionala stödet till idrotten. Det re-

gionala anslaget till idrotten

i vårt län har inte räknats upp på många år, samtidigt som kostnadsutvecklingen har gjort att anslaget urholkats betydligt. Detta tillsammans med ett oförändrat statligt stöd har haft betydande effekt på föreningarnas ekonomi och verksamhet. Ökning av det regionala anslaget skulle kunna motverka denna utveckling och därmed minska risken för att barn- och ungdomar exkluderas. 3. Öka samverkan mellan näringsliv, offentlighet, akademi och föreningsliv. En sund barn- och ungdomsidrott, där barn trivs, utvecklas och tillåts delta på sina egna villkor är inte bara en angelägenhet för idrottsrörelsen. Det finns också goda möjligheter för sponsorer och övriga aktörer stärka barn- och ungdomsidrotten. Dala Sports Academy är ett exempel på där dessa aktörer samverkar för att gemensamt utveckla förutsättningar för både föreningsliv, näringsliv, akademi och offentliga organisationer.

Välkommen

lugnet.se

MAJ 20 maj 29–31 maj

ett antal saker vi tillsammans kan göra på lokal och regional nivå.

Ansvarig utgivare/ Annonsansvarig Ove Fahlström 070-346 98 03

Vi som verkar inom idrottsrörelsen är inte nöjda med en jämn utveckling eller en minskning. Vi vill att antalet aktiva barn och ungdomar ska öka. Eftersom föreningsidrotten bidrar med så mycket positiva effekter för ungdomars hälsa, välmående, skolprestation och sociala sammanhang är det angeläget att idrotten kan behålla de som redan är aktiva längre upp i åldrarna och samtidigt attrahera fler. Tomas Ringsby Petersson Ordförande

David Bergström Distrikt­ idrottschef

Dalarnas Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna

till ett nytt nummer av Sportmagasinet Dalarna. Nästa nummer utkommer november 2015.

Journalist Stellan Kvärre, Mora 070-574 04 40

Redaktör Lillis Åkerblom 073-646 21 69

Journalist Sven-Erik Karlsson, Borlänge 070-620 44 49

Tjejruset Scandinavian outdoor games

Korsnäscupen i Fotboll AXA Summercamp (innebandy) IBF Summercamp (innebandy) IBF Summercamp (innebandy) Dalatattoo

AUGUSTI–SEPTEMBER 13–15 augusti Sabaton Open Air 5 september DAK-marknad (veteranbilar)

Med reservation för ändringar.

Journalist Mats Rönnblad, Leksand 072-20 611 20

Journalist Peo Karlström, Falun 070-676 33 85

Journalist Eric »Jokke« Lundin 070-569 77 30

Journalist Pelle Malmberg 070-531 40 50

Journalist Per-Åke Granlund 073-925 344

Annonser Nisse Nyström 070-554 43 87

Annonser, Borlänge Curt Peleback 0243-225107

Annonser, Borlänge Håkan Rystedt 070-527 45 44

Annonser, Leksand Lars »Nubben« Andersson, Leksand 070-591 50 81

Samarbetspartner, Mora: Jan Simons 070-687 51 35

Samarbetspartner, Mora: Rolf Hammar 070-204 67 01

Samarbetspartner, Leksand: Bertil Daniels 070-692 87 32

Fotograf: Staffan Björklund


3

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015 FAKTA

Namn: Marie Svan Ålder: 52 år Familj: Maken Gunde, barnen Julia och Ferry Bor: Skamhed, Vansbro kommun Meriter: Skidlandslaget – VM och världscup, ledamot i Svenska skidförbundets styrelse, expertkommentator i Sportradion, ordförande för Vansbrosimningen, landslagscoach inför OS i Turin, tidigare ledamot av Swedbanks styrelse i Dalarna, nuvarande styrelseledamot för Dalarnas försäkringsbolag, ordförande för bystugan, jakt­ledare och mycket mer.

Marie Svan har genom åren haft många egna projekt – som expert i radion och ledamot i olika styrelser.

Inte bara fru Gunde:

Marie vill jobba på egen hand – också SKAMHED –Jag har inget behov av att synas, säger Marie Svan som levt ihop med Gunde, skid- och TVkändis, i mer än 30 år. – Men jag är noga med att ha egna projekt, fortsätter hon.

När Gunde firar triumfer i TV som programledare – tittarsucceer som bland annat Fångarna på fortet, Bingolotto och I huvudet på Gunde Svan – finns fru Marie i bakgrunden. Och det trivs hon med. – Ja, jag har inget behov av att synas, säger hon. Men i vissa produktioner deltar hon aktivt – utan att synas. COACHADE GUNDE Inspelningarna av I huvudet på Gunde Svan – där Gunde på sitt eget trevliga sätt träffade idrottsstjärnor, som Pernilla Wiberg, Kenny Bräck och Tony Richardsson – tog lång tid. Och förberedelserna inför programmen var grundliga. – Där coachade jag Gunde en hel del, säger hon.

Att vara gift med en TVkändis har sina sidor, erkänner hon. – När vi är ute tillsammans vill så många prata med honom, ta bilder och så där. Ibland blir det jobbigt, mest för Gunde förstås, säger hon. På det privata planet har man delat upp sysslorna. Gunde är entreprenören. Marie sköter pappersarbetet.

»Jag sköter våra företag, så att Gunde kan koncentrera sig på den utåt­ riktade verk­ samheten. Kanske kan man säga att jag är manager åt min man.«

KOMPLETTERAR VARANDRA – Vi är ett team, vi kompletterar varandra. Uppstår ett problem frågar vi oss – hur löser vi det. Ingenting är ju omöjligt som Gunde brukar säga... Marie har också en egen karriär.Bland annat har hon varit ledamot i Svenska skidförbundets styrelse, expertkommentator i Sportradion, ordförande för Vansbrosimningen i tre år, kassör för bystugan där hemma, jaktledare – och inför OS i Turin var hon coach för landslaget. Hon har också varit ledamot av Swedbanks styrelse i Dalarna. I dag sitter hon i styrelsen för Dalarnas försäkringsbolag. – Och så har jag jagat mycket. Det är mitt stora intresse, det är mitt revir (!). Börjar Gunde jaga slutar jag, säger hon. För några år sedan drabbades hela familjen av sjukdomen Twar. Det var en orolig tid innan diagnosen kunde ställas. – Vi är fortfarande inte helt bra. Gunde hostar emellanåt. Och vår dotter Julia

är inte OK i sina lungor. Det hämmar henne i sin elitsatsning på skidor. Men hon är envis som sin pappa och ger inte upp, säger Marie. FURUDAL HEMMA Marie är född och uppväxt i Furudal. – Furudal är hemma för mig. När jag åker dit från Skamhed säger jag att jag ska hem. Gunde blir lite förbryllad då... Hon började tidigt med längdskidåkning. Och hamnade i landslaget. Hon körde VM- och världscup. Bästa placeringen är en andraplats i ett världscuplopp i Italien. – När jag var aktiv var killarna nummer ett. Vi tjejer var något som katten släpat in. Vi fick kritik för att vi inte nådde så bra resultat. Det värsta var en presskonferens i VM i Seefeld 1985, som för övrigt var min allra första. Då var vi tjejer inte vatten värda. Jag minns att det var så hårda tongångar att jag började gråta, jag var helt oförberedd på att bli värdelösförklarad av media.

»Jag övertränade. Jag sa till mig själv att nu jävlar ska jag visa dom och trä­ nade stenhårt. Men det blev för mycket.«

– Under den epoken borde ledarna ha insett att de skulle peppa oss. Att ha någon som trodde på det vi gjorde hade varit av stor betydelse, säger Marie. Hon slutade åka aktivt som 25-åring. BLEV FÖR MYCKET – Jag övertränade. Jag sa till mig själv att nu jävlar ska jag visa dom och tränade stenhårt. Men det blev för mycket. Istället utbildade hon sig till polis. – Jag älskade utbildningen. Där fick jag utlopp för min tävlingsinstinkt. Jag job-

Black and white

Text & foto: PER MALMBERG

Marie Svan vill läsa mer om Annika Zell, världsmästarinna i skidorientering och dessutom duktig i längdskidåkning och orientering. Hon är numera tränare på Högskolan Dalarna och bor i Falun. Reportaget om Annika Zell kommer i nästa nummer av Sportmagasinet.

Färg med mer än 30 års erfarenhet! Sportmagasinet Dalarna Layout och annonsinlämning Åsa Svensson asa@svenssonform.se 070-354 76 76 www.sportmagasinetdalarna.se

»Gunde hade spanat in mig, men han fick jobba rejält för att vi skulle bli ihop.«

Henne vill jag läsa om

Standard

Jotun blue

bade ett tag som polis i Malung, men sen fick jag barn och har inte jobbat som polis sedan dess. Det var skidåkningen som gjorde att Marie och Gunde blev ett par. – Vi hade sett varandra tidigare, men det var på skidgymnasiet i Torsby som det sa klick.

get

a report t t e f a St

Tappers Färg Hammargatan 4 (Södra Backa) Borlänge. Tel 0243-123 70 Mån-fre 7-18. Lör 10-14. www.happyhomes.se


4

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Mattias Bergdahl och Peter Gunnarsson drillar tjejerna.

Ledarna Peter Gunnars­ son, Mikael Karlsson, Mat­ tias Bergdahl och Per-Erik Syversen är samlade med spelartruppen inför ett av veckans träningspass.

Fotbollen lyfter Ornäs – Ska bli ett elitlag – igen BORLÄNGE Ornäs BK bildades 1982. En succéartad utveckling bar ända till allsvenskt spel 1999.  Nu gör klubben en ny elitsatsning värd namnet.

Åldersspannet i Ornäs BK 2015 är stort. Anna-Linh Stenqvist Boberg, 40, med allsvensk rutin, och Emma Silverstam, 17, är äldst och yngst i laget.

– Inom fem år är vi i Elitettan, säger klubbens huvudtränare, Mattias Bergdahl. Efter att verksamheten varit vilande ett tag under 2000-talets första decennium ökar nu intensiteten. En realitet som möjliggjorts av att hela Forssas

F17-lag (rankad sverigetrea i fjol) gått över till OBK inför säsongen. En blandning av ”fotbollstanter”, som tagit klubben från division 5 till division 2 i rekordfart, och unga lovande spelare ska sätta Ornäs BK på fotbollskartan igen. – Den här nysatsningen är en fantastisk möjlighet. För unga spelare, såväl som för äldre, berömmer rutinerade Maria Söderström, som tillhört OBK-truppen sedan året i division 3. –Maria är tyvärr korsbandsskadad, men kommer

nu istället att fungera som en länk mellan spelare och ledare. Hon har ju mycket kunskap och rutin att bidra med, kommenterar Bergdahl och utvecklar: – Vi har åtta till nio ”tanter” i truppen som kommer att spela en viktig roll i lagbygget. Hur stor är spelartruppen? – Vi har 27 spelare i åldersspannet från 15 år upp till 40 år. A-laget spelar i division 2 och F17 i regional elit. Hur stor ledartrupp har ni? – Ledarstaben består av fyra plantränare och en fys-

tränare. Peo Bäck är materialare och sportgruppen består av mig, Peo Silverstam och Anders Forsman. Varför denna satsning? – Tjejerna i F17-laget har en stark tillhörighet för varandra. I Forssa kom vi till ett vägskäl, bland av att a-laget spelade i division 4, och det hade varit svårt att motivera tjejerna att spela i division 4. – Genom att välja OBK skapar vi förutsättningar för tjejerna att utvecklas tillsammans på en högre nivå och ta ytterligare steg framåt. – För mig är Ornäs en

varm och familjär klubb. Och de har, efter några år med ekonomiska bekymmer, gjort en bra resa från division 5 till division 2. En fotbollsresa som lovar mer i framtiden. – Vi har en långsiktig plan över hur allt ska bedrivas. Målsättningen, Elitettan 2020, vilar på förtroende, att människor ska trivas och känna tillhörighet. – Personligen känner jag en fantastiskt stor ödmjukhet, understryker Mattias Bergdahl. Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND

KVALITET HELA VÄGEN: TRYGGT, PERSONLIGT, FLEXIBELT

Japansk kvalitet – hela vägen SILKY Pocket Boy 170 är Bäst i Test enligt Råd & Rön. Det tycker vi med! Grensågen passar både trädbeskärning och friluftsliv. Alla våra japanska sågar och sekatörer håller samma höga kvalitet och effektivitet. Hos faluföretaget Grönyte-Konsult får du personlig service och snabba leveranser.

Silky Pocket Boy 170 – hopfällbar grensåg som är bäst-i-test Golden Star Mini – japansk dubbelskärig proffssekatör

– Den är grym! Trädgårdsstudent Lennart Eriksson, Skillebyholm

Chikamasa Blomsax T-55C – japansk blomsax för blommor, frukt och grönsaker Skandinavisk Generalagent för Silky Grönyte-Konsult Falun · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se

Hur vill du bo?

Att bygga hus är för många den största affär man gör i livet. Då måste det kännas tryggt. Bra Hus erbjuder kundanpassade gedigna kvalitetshus som över tiden ger ett bestående värde. Vår hundraåriga familjetradition ger dig den trygghet ditt husval förtjänar. Kontakta oss så får du veta mer.

sedan 1903

Ur traditionen bygger vi framtiden Beställ katalog · www.brahus.se · 0258-312 00


SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

5

Sämst i Sverige

– men ändå fick ”Jalle” skriva autografer i Höje ÖJE När Öje IF:s fotbollslag hösten 1960 förlorat alla sina tio matcher och med målskillnaden 9–63 fick tränaren Gubb-Olov Persson nog av eländet:  – Ni är så jävla dåliga så om ni inte bättrar er ringer jag till Expressen (vilket hot !) och talar om att här finns ett lag som är ännu sämre än det där laget i Värmland. Det där laget i Värmland hette lustigt nog Höje och hade en målskillnad på 18–122 på sina 24 matcher. Höje ligger utanför Munkfors och har som merit att komikern Fridolf Rhudin härstammar därifrån. Ansågs sämst i Sverige. Då menar vi inte Rhudin. Men då hade man inte koll på Öje. Sagt och gjort. Öje utmanade Höje om jumbotiteln och förlorade med 7–1. Här skulle det redas ut vem som var sämst i Sverige. Matchen skulle ha spelats på arenan Hästhagen i Öje, som dock ansågs »livsfarlig« för två så usla lag. De borde ha ett underlag av skumgummi istället för rullstensås, står det i Öje IF:s 50-årsbok.

nan bockade och bugade och försäkrade att vi inte skulle störas i uppladdningen. Bra sa vi och gick ut på festplatsen och uttalade oss sakkunnigt om morgondagens duell. Och vi skrev autografer, berättar lagets vänsterhalv Leif Hjalmarsson. – Jag hade bara skrivit autograf en gång tidigare i mitt liv. Det var i samband med lumpen i Härnösand och jag var kompis med gamla ishockeystjärnan Eje Lindström. Han hade vunnit VMguld 1957 och filmen om den

här matcherna och framförallt uppmärksamheten. Det gjorde däremot inte alla i Öje. Några spelare tyckte att det här med Öje mot Höje blev bara löje och avstod från att spela. Det fanns liksom två läger i byn. De med mera humor tyckte att Öje mot Höje var mera nöje och såg det som en kul reklam. Och så var det. Allting får inte vara gravallvarligt, det är en styrka att kunna skoja med sig själva. Nu föll Öje IF:s fotboll i dvala i sju år efter utmanarmatcherna men återuppstod åtta år senare. Och nu var laget inblandat i en ny sensationellt match. Detta i en ospelad match som spelats. Ja, ni skall få förklaringen. Det skulle vara stor comeback för Öje i maj 1968. Motståndet var det fruktade Limas B-lag. Men så var det där med vädret. När Limas lag och även domaren anlände var Hästhagens IP täckt av ett tjockt laget av snö. Något geni föreslog att matchen skulle anses spelad med resultatet 0–0. Limas folk hade inget att invända och domaren ryckte på axlarna och sa att det kvittade. Hurra, en poäng var räddad till Öje. Men då hade man glömt Jalles gamla tidning DD. Där avslöjade signaturen Bela att Öje tagit en poäng i ospelad match som spelats. Bara det borde gjort Öje IF världsberömt.

»Ni är så jävla dåliga så om ni inte bättrar er ringer jag till Expressen och talar om att här finns ett lag som är ännu sämre än det där laget i Värmland.«

IDROTTSHISTORIA Matchen spelades istället på Malungs IF:s träningsplan i rena ruskvädret, ja himlen grät åt eländet. Men på plats fanns bland annat Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen. Det här var plötsligt idrottshistoria. Ja, boken Årets Fotboll ägnade matchen uppmärksamhet. Men inte nog med förlusten för Öje. Höjes armbrutne kanoniär(?) Tage Falck hade rapporterats skadad. Men han kom till spel med den brutna armen i band och gjorde två mål. Det fanns ingen måtta på förnedringen. Naturligtvis skulle Öje ha revansch. En inbjudan från Värmland kom året därpå. Nu skulle Öje visa vad de kunde. Det blev ingen revansch. Nu blev det förlust med 20-0. SKREV AUTOGRAFER – Vi kom till Höje kvällen före match och intresset var stort. Vi tog in på Järnvägshotellet i Munkfors och föreståndarin-

bragden visades på en biograf. Eje skrev autografer och pekade sedan på mig, han där känner både Likenäsarn (Arthur Olsson) och Sixten Jernberg. Imponerade vände sig ungdomarna till mig för autograf. Och de undrar väl än idag vad det var för en figur som skrivit i deras block, skrattar »Jalle«. Ja, just det. Leif Hjalmarsson är identisk med den Jalle som skrev populära kåserier i Dala-Demokraten. En lysande stilist, men han antyder själv att han måste vara en av landets sämsta vänsterhalvor i fotboll. Men det var i alla fall Jalle som serverade passningen till enda Öjemålet i de båda matcherna, inslaget av Helge Kwist. Samme Kwist som senare blev allsvensk bandyspelare i Ljusdal. Säkerligen njöt Jalle av de

STEG I GRADERNA Dalarnas fotbollsförbund avvaktade med spänning

Historiska Öjelaget som blev riksbekant som sämst i Sverige; Stående från vänster: Rune Olsson, Arne Kvist, Bo-Lennart Tilja, Helge Kvist, Jan-Olov Tilja och Tony Berg­ stedt. Knästående från vänster: Bo Nilsson, Bengt Rickardsson, John-Erik Lindqvist, Sven Andersson och Leif Hjalmarsson. Bilden är tagen från Expressen 10 oktober 1960. ( Reprofoto: Benny Norgren )

domarrapporten. En förlägen domare rapporterade nu matchen som inställd. Öje steg så småningom i gradera, Avancerade till div fem. En av lagets absoluta pionjärer var, ja nu är vi där igen, en annan stor profil på Dala-Demokraten. Gubb-Jan Stigson. Han har ägnat mycken omsorg åt sitt kära Öje IF. En annan kändis är förre kommunalrådet i Leksand, Bertil Daniels. Han sommarjobbade på Insjöns bryggeri och brukade anlända till Öjes matcher i fullastad bryggarbil. Man kan ju undra om den

var fullastad efter matcherna. Sedan dramat mellan Öje och Höje utspelades verkar det som om det blivit en tävling bland klubbar att kora sig själva som sämst i Sverige. Gubb-Jan Stigsom har gjort en noggrann utredning hur det var om Höje verkligen var sämst innan Öje. Nej, konstaterar GubbJan, Höje var inte ens sämst i Värmland, det där var förmodligen ett påhitt av Expressen. Sämst i Sverige innan Öje tog vid lär ett lag vid namn Ströveltorp från Skåne varit. På 90-talet utropade sig

Föne IK i Ljusdals kommun som sämst i Europa. Utmanade först Ajer BK från Hamar i Norge som nått 0 poäng och den imponerande målskillnaden på 13–362! Men norrmännen besegrade Föne som nu utmanade FC Tallin från Estland. 2.350(!) åskådare såg sitt Föne förlora 2–3 på hemmaplan. Nu ansåg sig Föne sämst i Europa. Då tog sig Föne an Stjernsunds AIF som noterat 0 poäng och målskillnaden 3–236. Föne vann 4–1! Dalarna hade tagit tillbaka titeln. Text: STELLAN KVÄRRE

att bli nr1 kräver passion

Gård i Hedemora HeDeMora DJÖrkHYttan 7:1 & 10:1 Mycket vackert belägen gård med sammanhängande skog och åkermark, totalt ca 48 ha, virkesförråd ca 4 250 m³sk. Jakt. Möjlighet till delad försäljning. Utgångspris: 3 900 000 kr Anbud: 10/6

Skog i Lindesnäs vansbro linDesnäs 9:25 Virkesrik skogsfastighet med god bonitet. Två skiften om tot. ca 75 ha, vf ca 13 300 m³sk. Jakt inom Säfsen-Nås ÄSO, ca 177 000 ha. Utgångspris: 3 950 000 kr Anbud: 17/6

Skog i Ludvika lUDvika Gonäs skoG 1:16 Fin skogsfastighet om ett skifte vid Bringsjöberg. Totalt ca 17 ha med ett högt virkesförråd om ca 3 850 m³sk. Jakt i VVO, 3 581 ha samt fiske. Åsa Eriksson, fastighetsmäklare, LRF Konsult Falun, tel 023-939 47

– Jag tycker inte att vi var så dåliga som det ser ut, sa lagkaptenen Leif Hjalmarson vid återbesöket i Höje 52 år efter matchen. Foto: Gubb Jan Stigson (2013.

lrfkonsult.se


6

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015 TOMMY SJÖSTRÖM

Född: 1960 Familj: Sambo, två katter, två barn i ett tidigare förhållande, morfar sedan januari. Bor: Hus i Falun. Yrke: Assisten inom barnoch bildningsnämnden, Borlänge kommun. Äter helst: Vegetarisk (rå dagtid) och gärna som varmrätt kvällstid. Dricker helst: Vatten,men även en kall god öl efter ett träningspass eller tävling. Intressen: Fotboll. Antal maratonlopp: 154, bland annat: Stockholm maraton, Örebro City maraton, Reykjavik, Torshamn maraton på Färöarna, Helsingfors, Oslo, Paris, Athen, Split, Budapest, Florens, Lissabon, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Hamburg, Amsterdam, Riga och Vilnius. Gör om tio år: Njuter pensionärsliv, pysslar om familjen och finslipar på mentala saker.

Ännu ett träningspass är avverkat och att stretcha efteråt är en självklar angelägenhet.

En annorlunda rekordkille

– Tommy älskar möta årstiderna som löpare

FALUN Maratonlöparen och livsnjutaren Tommy Sjöström, 54, älskar att möta årstiderna som löpare. – Skönaste träningsturen är den då jag, högst upp på Jungfruberget, ser ända bort till Grycksbo. Löpdosen är tio mil i veckan. Året runt. Oavsett väderlek.

– Jag måste bara ut och springa. För jämnan, understryker han. Som ung Borlängebo spåddes Tommy en intressant framtid som fotbollsspelare.

Få en perfekt gräsmatta med Husqvarnas robotklippare

Titta in till oss!

HUS PÅ KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA AUTOMOWER® 320 ELLER 330X

HUSQVARNA AUTOMOWER 330X

26.900:-

VÄRDE: 1.800:-

inkl. moms

Inkl. installation

HUSQVARNA AUTOMOWER 320

22.900:-

inkl. moms

Inkl. installation

Ingarvsvägen 3 | 791 21 FALUN | Tel 023-191 60 Öppettider: mån–fre 7–17 | www.dalamaskin.se Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

HUSQVARNA AUTOMOWER 305

9.500:-

inkl. moms (ej installation) Ord. pris 12.900:-

husqvarna.se Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

– Utan att skryta, fotbollen gick bra. Men efter ett handledsbrott och en knäskål i två delar, fick det vara nog. Nog av en tidig idrottssatsning som genererat trevliga möten med medspelare och starka ledarprofiler. – Jag har spelat med Lars Håkman på mittfältet i Brage. Och Rolf Zetterlund (legendarisk Bragetränare) var på mig, när Brage spelade i division tre. Rolf tyckte att jag skulle vara med och träna, berättar Tommy. – På den tiden låg Brage i division tre och tabellklättringen mot allsvenskan hade precis inletts. – Jag spelade bland annat en träningsmatch mot Djurgården under Rolfs ledning, avslöjar han och utvecklar: – Det blev även några säsonger i Forssa. Och med Alf Bengtsson som tränare var jag med om att föra upp Forssa i division tre. Min sista fotbollssäsong gjorde jag i Korsnäs, där Björn Juhlin var spelande tränare, 1981. GILLAR ATT LÖPA Tommy har alltid älskat att röra på sig. Han har haft lätt för att löpa och efter fotbollskarriären var valet lätt. Ut och löp bara så löser sig allt. Första maratonloppet genomfördes 1982. – Jag ställde upp i Örebro City Maraton. Det var över tusen löpare med och jag kom i mål på tiden 2.48. En bra tid för en glad amatör. VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ KUL MED LÖPNING? – Löpning passar mitt psyke bra. Men egentligen gillar jag inte att tävla. Jakt på tävlingstider har aldrig tilltalat mig. Kan du utveckla det? – Jag tycker det är lite andefattigt att jaga tider. När du pressar din kropp till det

Löpning är ett livselixir för Tommy Sjöström. Älvrundan i Borlänge är en populär lunchsyssel­ sättning för Tommy. 

yttersta utsätter du dig samtidigt för stora risker. Ju bättre tider du presterar, desto kortare tid kan du ligga på topp. – Men sätter du däremot upp andra mål med din löpning, kan du känna ett välbefinnande över en längre tid. Vilka mål syftar du på då? – Mitt rekord i maraton lyder på 2.31, vilket jag satte jag i Stockholm 1989. Tidsjakten är förbi och nu ser målen annorlunda ut. – På 90-talet satte jag upp målet att springa hundra maratonlopp under tre timmar innan jag fyllt fyrtio år. Jag var 34 år när jag startade och nådde målet, med genomförda tidslopp, som 39-åring under Dalecarlia cupveckan år 2000. – Min klubb, Kvarn­ svedens GoIF, ordnade ett eget ”100-lopp” för att jag skulle uppnå mitt mål på hemmaplan. Starten var i Borlänge centrum och slingan löpte runt sportfältet och tillbaka till centrum och vi avverkade sju varv. – Tiden var 2.47, berättar Tommy. Hur orkar du med alla trä­ ningsmil och maratonlopp?

– Löppassen genomför jag oftast mellan fem och sex på morgonen. Jag har alltid gillat tystnaden i gryningen. Och det blir ju så mycket krångligare när alla andra har vaknat. – Jag känner att jag lever i symbios med hur årstiderna växlar och naturens förändringar är ett skönt skådespel. – När jag löper ut på en åker och morgondimman ligger tät, får jag en mental kick och mitt personliga ”bildarkiv” matas med positiva vibbar. – Jag har löptränat i många år, ändå känns det som att det är roligare än någonsin, understryker han och påpekar retoriskt: – Att få lära känna sin kropp, hur mycket du orkar, samtidigt som du upplever naturen, är ingen dålig kombination, eller hur? Du verkar snudd på frälst i vad du utövar. Hur länge tror du att orkar fortsätta att träna så mycket? – Jag längtar alltid till morgonpasset. I dag är jag 54 år, och om inte ödet vill något annat, får jag kanske leva trettio år till. – Jag lär hålla på med löpningen ända till dess. Men det blir inget tävlande då. Målmedvetenheten bär i stället en annan prägel. – Senaste tjugo åren har jag haft som mål att springa tio mil i veckan. Rekordet ligger på två och ett halvt år i oavbruten veckoföljd. – Meningen är att kroppen ska jobba. Sover du en hel natt och ändå gillar att vila under dagen, är något fel, säger Tommy Sjöström, innan han i en målande beskrivning avslutar: – Inom buddhismen finns ett uttryck jag gillar: Inget arbete ingen mat. Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND


7

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Sportmagasinet landade hos Lars Tillgren på Dala Metallpartier:

Toppjobb i Falun De nya hopptornen på Lugnet är Faluns högsta varumärke. Ingen kan missa de mäktiga stålkonstruktionerna ovanför skidstadion. Dala metallpartier gjorde toppjobbet.

– Vi gillar lite komplicerade jobb, säger Lars Tillgren, vd. Foto: PRIVAT

Glas- och aluminium toppar de båda tornen i Falun. Högst upp syns de inglasade partierna över nästan hela kommunen. Rent och elegant smälter de in mot himlen runt om. – Vi gillar lite svåra jobb, säger Lars Tillgren vd på Dala metallpartier AB i Borlänge. – Det värsta var när det blåste. Då fick jobbet stå still. Glasbygget blev en kamp mot vädret och klockan. Inga byggjobbare fick hänga i liv-

linor runt hopptornen när skid-vm skulle invigas. – Nej. Det hade inte varit någon bra reklam, säger Lars Tillgren – Vi körde igång i maj förra året och var klara i slutet på december. I god till innan vintervindarna började vina. Åtta sekundmeter var gränsen för mobilkranen när den lyfte och svingade glaset över trädtopparna. – Klart det var nervöst. Vädret kunde vi inte göra något åt. Skönt att det inte blåste oftare, säger Lars Tillgren. Dala metallpartier jobbar från Borlänge. Företaget tillhör sverigeeliten i branschen. Starka kundkontakter och stort kunnande gör firman framgångsrik. Företaget har gjort allt glas i bland annat

Tegera arena i Leksand, FKarena i Falun och Experium i Sälen. – Vi gillar udda jobb där vi måste tänka och räkna ut saker.

– Sverige är vårt huvudmarknad. Men vi har gjort jobb i både Paraguay och Hiroshima, säger Lars Tillgren. Text och foto: MATS RÖNNBLAD

Tre starka fackhandelskedjor under samma tak!

023-78 31 30

023-77 72 50

023-70 54 50

Allt glas och aluminium i Faluns hopptorn har gjorts av Dala metallpartier från Borlänge. Foto: PRIVAT

Just nu

!

Nya Ford Nya FordFocus: Focus: Bäst Bäst

har harblivit blivit bättre. bättre.

Så dudu sätter dig idig nyai Ford märker du skillnaden. Allt från instrumentbrädan till säker Såfort fort sätter nya Focus Ford Focus märker du skillnaden. Allt från instrumentbrädan till säkerhetsutrustningen har har finslipats och uppdaterats för att göraför en att fantastisk bil ännu roligarebil att ännu köra. roligare att köra. hetsutrustningen finslipats och uppdaterats göra en fantastisk Och när välväl vrider om nyckeln är denär tystare någonsin. VälkommenVälkommen in på en provkörning. Och närdudu vrider om nyckeln den än tystare än någonsin. in på en provkörning.

NYA FORD FOCUS TITANIUM NYA FORD FOCUS TITANIUM

16" alu.fälgar, Active City City Stop,Stop, Ford SYNC Röststyrning, Blue 16" alu.fälgar, Active Fordmed SYNC med Röststyrning, Blue-tooth, Emergency Assistance, AppLink, tvåzonstvåzons klimatanläggning, tooth, Emergency Assistance, AppLink, klimatanläggning, dimljus fram, USB, färgdisplay, farthållare, eluppvärmd vindruta, vindruta, dimljus fram, USB, färgdisplay, farthållare, eluppvärmd Ford Power Startknapp m.m.m.m. Ford Power Startknapp

Falun 023-709030

FRÅN

Erbjuda inkl. bra nde grejer.

X00:-

XXX 000 :175 400:-

**

LÄGG TILL TEKNIK- OCH SÄKERHETSPAKET 2.0 FÖR FÖR 5 5000 000 ::-.. VÄRDE VÄRDE ÖVER 15 15 000 000 ÖVER :- :-..

och kontaktuppgifter såsom ort • tel. 031–701 56 34 • aterforsaljare.se Hedemora Mora Ludvika 0225-15550 0250-13020 0240-13630

Bränsledeklaration blandad körning (1,5 TDCi ECOnetic – 2,0 EcoBoost): – 6,8 l/100 km, 158l/100 g CO km, 88– 158 g CO22 /km. /km. Bränsledeklaration blandad körning (1,5 TDCi ECOnetic – 2,03,4 EcoBoost): 3,4 88– – 6,8

Dala-Järna 0281-21120

ford.se ford.se


8

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Torbjörn Eriksson och Kalle Dalin är två av de tränare i Dala Sports Academy som lyckats bäst med sina aktiva.

FAKTA DSA

Dala Sports Academy, med säte på Lugnet i Falun, låter aktiva kombinera studier med elitträning. Idrotterna är cykel, friidrott, längdskidor, orientering, skidorientering och triathlon. Bland tränarna märks Marcus Ljungqvist, Annika Zell och Kalle Dalin.

Torbjörn och Kalle framgångsrika tränare i Dala Sports Academy FALUN. Torbjörn Eriksson, 44, och Kalle Dalin, 39, är två av de mest framgångsrika elittränarna i Dala Sports Academy.  – Vi vet vad vi talar om eftersom vi varit aktiva själva, säger de. Dala Sports Academy – där deltagarna kombinerar elitträning med studier vid Högskolan Dalarna – är en stor framgång.

Rieker, Converse, Sketchers, Vagabond

Massor med barnskor!

25%

20%

på gulliga ’Miranda’ nallar med grå päls på hela sortimentet Cult Kub Tvål och Disk mm.

Shoppingvagn 69:-ord.pris 125:Vinglas 29:- Tag 4 betala för 3 3st smidesljusstakar 59:-ord.pris 102:-

Förmodligen Dalarnas världens bästa största utbud av Le träolja Creuset

Dagens lunch må-fr 11-15

Helgmeny

75:-

tel: 023-59510

Tidstrandsvägen 1 790 22 Sågmyra Öppet: Vardagar 10-19 Lördag och Söndag 10-17

Se flera butiker på sagmyraoutlet.se Välkommen till Dalarnas största outletområde!

Sedan starten har de aktiva tagit nära 200 medaljer i OS-, VM- och EM-sammanhang. Kalle Dalin:

»Kommunerna Falun och Borlänge lägger stora pengar på Dala Sports Academy, men de får mycket tillbaka. Var tredje ungefär som finns hos oss flyttar hit permanent.« DUO LYCKATS BRA En bidragande orsak till succén är förstås tränarna. »Tobbe« Eriksson, fri­ idrott, och Kalle Dalin, orientering, är två av de som lyckats bäst med sina aktiva. – Vi har dagliga träningar och jag diskuterar och lyssnar av vad de aktiva har för önskemål för att utvecklas, säger Dalin, som växte upp i Leksand och som – precis som de flesta andra i Leksand – började spela hockey. – Men jag orienterade samtidigt och det var där jag nådde bäst resultat och då var det naturligt att satsa på den sporten, fortsätter Dalin, som blev europamästare i Danmark 2004 och som startade i VM i Japan året efter. SNABB SOM BARN »Tobbe« spelade bandy (för-

stås...) och fotboll hemma i Grycksbo, men han märkte ganska snabbt att han hade en fallenhet för sprinterlöpning. – Gubbarna hemma berömde mig för att jag sprang fort. Så jag började träna med Falu IK och så fortsatte det, säger »Tobbe«. Den karriären gav honom ett EM-brons (inomhus), massor av SM-guld - och flera starter i OS och VM. Personrekorden är 10,30 på 100 meter och 20,58 på 200 meter. Han blev ordentligt uppmärksammad 1995 när han sprang VM – barfota. Men det har en enkel förklaring:

»Jag hade varit skadad och ville testa om det gick bättre att springa barfota.« – Det fungerade hyfsat, säger han. Både Torbjörn och Kalle hade andra utbildningar innan de slog sig på tränarbanan. »Tobbe« jobbade som systemvetare och Kalle som lärare. – Jag hamnade i DSA av en slump. Jag vikarierade här ett tag för Marita Skogum och sen blev jag kvar, säger Kalle. NYTT PROJEKT »Tobbe« var lärare vid fri­ idrottsgymnasiet innan han tog steget till DSA. Nu är han tjänstledig för att utveckla ett projekt som heter prestationscenter för sprinters och häcklöpare.

Och sen kom Sanna Kallur in i bilden… – Ja, systrarna ville ha hjälp med träningen och sen dess samarbetar vi. Det har varit en lång resa och den är långt ifrån slut. Kan Sanna komma tillbaka till toppen?

»Det är målet. Sanna är inrik­ tad på OS i Brasilien nästa år.« – Hon tränar stenhårt för att nå dit. En lång träningsvistelse i USA nu i vår är ett steg på vägen. OTROLIGT MERITERAD Kalle Dalins orienteringsgrupp är otroligt meriterad. Den stora stjärnan är förstås Tove Alexandersson, som vunnit det mesta som går att vinna i orienteringsbranschen.

»Fyra i grup­ pen sprang VM för Sverige senast.« – Klart jag är nöjd, säger Kalle, som, precis som Torbjörn, älskar den nya rollen att träna andra istället för att tävla själva. - Jag är mer nervös nu när mina aktiva tävlar än när jag själv sprang. Jag får handsvett. Jag känner glädje när jag kan hjälp till, säger Dalin. Text och foto: PER MALMBERG


9

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015 Per Olhans, sjukgymnast på Lugnets Fysiocenter, nybliven svensk mästare i Kettleball är en kille som vet hur man tränar och äter rätt för att må bra. Här ger Per goda råd om hur träning och kost hör ihop.

Kettlebells förändrade Kristinas och Bengts liv FALUN Fysiocenter Kettlebell Club är en av landets största klubbar i sporten och kör fyra gemensamma pass i veckan. Två av de som är med och tränar regelbundet är Kristina Scott och Bengt Andersson. Från att i princip inte ha tränat alls tidigare har båda två »snöat in« på denna träningsform.

KRISTINA, 49 ÅR När Kristina var mellan 11 och 14 år spelade hon fotboll i Slätta, men fick sluta tidigt på grund av ledbandsskador i fotleden. När inte det gick så började hon döma fotboll i stället, men pressen som en domare får var inget som passade henne Efter det blev det ingen träning alls fram till 2010 då hon, vid 44 års ålder och 93 kg, började leta efter en träningsform som skulle passa henne. Hon provade stavgång, hemmagympa och motionscykel, men det var inget för henne. 2010 gick hon introduktionspass på gym och kettlebells på Fysiocenter men eftersom hon pendlar till arbetet som arbetsterapeut

i Ludvika blev det där hon tränade. Trots att konditionen och styrkan gick upp så hände det fortfarande ingenting med vikten trots all träning då hon fortfarande åt mer än hon gjorde av med. På hösten 2013 ville hon prova att vara med på en klubbtävling i kettlebells och köra med en 12 kg kula i 10 min. Vilket gick bra. Men det var nära att det inte blivit av. När hon kom så satt det, som hon tyckte, en stor, vältränad kille där (Johan Sarkkinen) och hejade på henne. – Jag kände att här har jag inget att göra och vände på klacken. Men då mötte jag Per, som övertalat mig att prova på, så det var bara att vända tillbaka in igen. Och det var väl tur det. Efter det fick jag mersmak så jag började gå på passen som klubben anordnade och lade om mina rutiner så att jag skulle kunna träna. – Det som var bra var att det fanns alla storlekar och åldrar på folk och det var aldrig något prat om vikt och mått. Alla var bara där för att träna. LADE OM KOSTEN I januari 2014 började hon

lägga om kosten då det fortfarande inte hänt så mycket med vikten och till april hade hon gått ner 10 kg. Då ställde hon upp i sitt första SM och använde då två 12 kg kulor, stod 10 minuter, fick upp dom 66 gånger i en stöt (jerk) ovanför huvudet. Dessutom gjorde hon 117 snatch (ryck) med en kula. Träningen fortsatte och ett halvår senare, då hon gått ner ytterligare 10 kg, tog hon en bronspeng i veteranklassen genom att lyfta en 16 kg kula 85 gånger i longcycle. Detta har sedan ökat till 107 reps och nu tränar hon med 2 x 16 kg och målet är att inom det närmaste året kunna stå med de i 10 minuter. – Jag har sedan starten för ett och ett halvt år sedan gått ner 26 kg. Jag kör tre pass med kulorna i veckan plus ett par pass hemma för bålstabilitet och benstyrka. Allt som allt cirka 3,5 timmar tar det. Nu ska jag och några till från klubben åka på veteran-EM i Litauen i sommar. Det ser jag verkligen fram emot.

och springa. Det gick så pass hyfsat så han genomförde två marathon (1986 och 1987). Träningen skötte han i veckorna men på helgerna så var det alkoholen han hade problem med. – Jag tyckte att ”klarar jag att springa maraton så är jag inte alkoholist”, men det var ett självbedrägeri. Men jag fick hjälp med mina problem, nu har jag inte druckit en droppe på 25 år. Bengt började träna på gymmet med styrkemaskiner under några år. En dag när han stod och körde i skidstakningsmaskinen, fick han syn på Per som stod och tränade med kulorna. Bengt blev nyfiken på vad detta var och efter lite prat blev han inbjuden att delta i ett nybörjarpass. – Först tyckte jag att det var svårt tekniskt men samtidigt var det kul och jag kände att detta var något för mig. Jag började gå på passen och i början körde jag mest med 8 till 10 kg kulor. Nu har jag

Sjukvård och friskvård under samma tak

börjat tävla i sporten med 16 och 20 kg och börjat träna med 24 kg sedan ett tag tillbaka. – På sommaren tränar jag ute på gården om det är hyfsat väder. Det blir fyra pass i veckan. Men de flesta sker i klubbens lokaler. Bengt jobbar som snickare och på senare år så blev det jobbigare att utföra arbetet. – Förut var det alltid något problem med ett knä eller en axel. Och så började det bli jobbigt att gå upp och ner för stegen. Idag har jag inga problem. Det går som en dans. TAPPAT VIKT Sedan han började träna med kulorna har han gått ner 8 kg och kommer nu ledigt i kostymen han köpte 1974 när första sonen föddes. – Jag gör av med mer energi nu med den här träning än när jag sprang 5–8 mil i veckan förr i tiden. Han har gjort 155 jerk med 2x16 kg, snatchat 188 med en 16 kg och fått upp

2x20 kg 57 gånger i longcycle. Hans resultat från SM i höstas, 82 reps med 2x16 i longcycle (3:a i veteran klassen, +45 år), hade gett honom en 3:e plats i veteranklassen (60–64 år) på senaste VM så nu har han redan bokat hotel på nästa VM som går i Dublin i november. – Man måste ta chansen och prova på. Man blir ju inte yngre med åren, säger Bengt, 62 år. Bengts barnbarn, Alfred, som är 5 år är väldigt imponerad av farfar. Han önskade sig kettlebells när han skulle fylla år så Bengt köpte två stycken 3 kg som han nu kör med.

»Det bästa med passen är att det är så fin gemenskap med alla åldrar och storlekar.« – Det är tuffa pass men det är ordning och reda. Det tycker jag om, avslutar Bengt. Text och foto: PER OLHANS

BENGT, 62 ÅR Innan Bengt var 25 år så hade han aldrig tränat eller rört på sig regelbundet. Sedan började han jogga, åka skidor

TRÄNING

Komplett gym på två plan Prisex: Årskort (13 mån) 2 500 kr

POWER PLATE

Prisex: 30 min 80 kr Halvårskort 1 750 kr (instruktion ingår vid köp av halvårskort)

KETLLEBELLS

Vi ordnar utbildningstillfällen Vi är specialister på idrottsskador och problem med rörelse/stödjeorganen. Vi har sjukgymnaster, läkare, massör och träningsinstruktörer. Ingen remiss behövs. Välkommen för en bedömning av en gammal eller en akut skada, eller för att påbörja din nya livsstil!

www.fysiocenter.se • 023-635 70


10

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Nubben mötte Hersley LEKSAND Nubben Andersson vs Patrik Hersley. Två stora spelare ur två olika generationer. Sportmagasinet såg till att de fick träffas och snacka hockey. Nubben: Hur har första säsongen i ryska KHL och Novosibirsk varit, tycker du? Hersley: Jag hade ganska låga förväntningar. Med facit

i hand har det gått mycket bättre än jag trodde. Nubben: Hur tänkte du när du åkte? Hersley: Att jag inte gjorde det bara för pengarna. Målet var att kämpa hårt och bli en bättre spelare. Nubben: Är det någon skillnad på svensk och rysk träning? Hersley: Tränaren i Novosibirsk bestämde nästan allt. Det var inte ovanligt att

han skällde ut spelare inför gruppen. Nubben: Vad hade laget för spelidé? Hersley: Vi skulle jobba hårt. Vi skulle vara svåra att möta. Nubben: Berätta lite om staden. Hersley: Novosibirsk har 1,5 milj invånare och ligger 4 timmar med flyg från Moskva. Sen har vi 6 timmar när vi spelar mot Vladivostok som ligger längst österut.

Patrik Hersley bästa back förra året i Leksands IF, nu i KHL, träffade Nubben Anders­ son i Leksand.

Nubben: Hur är hockeyin­ tresset i stan? Hersley: Enormt. Hallen tar 7 000 åskådare. 80 procent av hemmamatcherna är slutsålda. Nubben: Du gjorde en bra säsong. Hersley: Jag blev utsedd till näst bästa back. Det blev totalt 16 mål. I Leksand gjorde jag 24. Nubben: Varför gick det så bra? Hersley: Jag fick mycket förtroende. Jag jobbade stenhårt för att bli en toppback i ligan. KHL har inneburit ett stort steg i min utveckling som back.

»Jag fick myck­ et förtroende. Jag jobbade stenhårt för att bli en toppback i ligan. KHL har inneburit ett stort steg i min utveckling som back.«

Nubben: Förekommer det straffkommenderingar i laget? Hersley: Missar man sin gubbe i egen zon och det blir mål kan man få böta 5 000 kronor. Nubben: Hur är det organi­ satoriskt runt laget? Hersley: Informationen är nästan obefintlig. Det känns ganska oorganiserat. Ibland kan det saknas både handskar och tejp. Nubben: Är det dåligt med pengar kring laget? Hersley: Vi får våra löner. Kanske inte på rätt datum. Men de kommer. Novosibirsk är en liten klubb med lite pengar. Nubben: Har du följt Lek­ sand i vinter? Hersley: Jag har följt laget noga. Har haft bra kontakt med både Ryno och Alsenfelt under säsongen. Nubben: Vad tror du om Leksands möjligheter? Hersley: Leksand är ganska litet. Många spelare vill bo på större orter. Leksands styrka är traditionen och alla supportrar. Laget kan säkert ta sig tillbaka. Nubben: Varför gick det snett för laget? Hersley: Det är alltid svårt att ta sig ur negativa trender. LIF hade behövt vinna ett

par matcher i början på serien. Då hade det blivit en helt annan säsong. Skador på viktiga spelare var inte heller bra. Nubben: Din syn på Tre Kronor? Hersley: Jätteroligt att få vara med. Jag är stolt över det. Man kommer upp på en ny nivå och får mer självförtroende. Nubben: Du är skadad just nu. Hersley: Ja, tyvärr. Axeln är inte bra och den blir inte bättre. Det blir inget spel i VM. Nubben: Var spelar du nästa säsong? Hersley: Det blir ett lag KHL. Men det är ännu hemligt. Nubben: Du och familjen bor i Leksand. Hersley: Ja, men nu flyttar vi till Malmö. Vi har bott i Leksand sedan 2011 och trivts jättebra. Leksand är perfekt för barnfamiljer. Nubben: Lycka till i fortsätt­ ningen. Hersley: Tack Text och foto: MATS RÖNNBLAD

2000 M2 IN INOMHUSUTSTÄLLNING PREMIÄR! LMC HUSBILAR

2015 års nyheter hos oss! 50-talet nya fordon på plats!

MED LONGLIFE TECHNOLOGI OCH 12 ÅRS TÄTHETSGARANTI.

150 hk • Automat • Vattenburen värme (även golv). Nu flera välutrustade modeller att välja på...

Vi ordnar förmånlig FINANSIERING

Romme Industiområde, Tunavägen 283–285 0243-155 50 • Vard. 10-17, Lör 11-15 Aktuella öppettider se: www.loods.se


SOMMARTRAV I RÄTTVIK Lokal närvaro och samhällsnytta Genom våra bidrag till lokala initiativ samt vårt stora engagemang i idrotts- och kulturlivet hjälper vi till att driva utvecklingen framåt i vår bygd.

18 juni19 juni -Midsommartorsdagen V5 Midsommartorsdagen 20 juni21 juni -Midsommartrav & Breeders Crown Crown V64 Midsommartrav & Breeders 29 juni30 juni -Leksands Sparbanks Dag dag V5 Leksands Sparbanks 6 juli 7 juli - Älvdalens Dag Mårthans 30-års jubileum V64 Henning minne 13 juli14 juli - Henning Mårthans Minne V5 Uttagning Amatör-SM 20 juli21 juli - 60-års Jubileum dag V5 Älvdalens 31 juli28 juli -Dubbeltrav V5 ClassicFredag Car Week travet V75 med Sommartravets final 1 aug 2 aug -Sommartravets Final

Sparbanksidén mer aktuell än någonsin

www.dalatravet.se

Huvudvärk, yrsel, tinnitus och ryggvärk inte hopplöst BORLÄNGE Atlaskotan bildar tillsammans med Axis (tappkotan) den översta nackleden som förbinder skallen med ryggraden. Nackleden spelar en mycket viktig roll för hela ryggradens funktion. Man har noterat att en funktionsstörning i nackleden kan skapa en kedjereaktion som påverkar hela skelettet och orsakar obalans och spänningar i olika muskelgrupper i kroppen. Detta skulle även kunna orsaka tryck direkt på blodkärl och nerver. Tänkbara orsaker till problemet kan vara ett trauma som ett fall, en arbetsplatsolycka, sportolycka, eller whiplashskada. Andra orsaker kan vara långvarig

felaktig arbetsställning eller överbelastning. För 8 år sedan kom ATLANTOtec-metoden, som utvecklats i Schweiz, till Sverige. Totalt har nu

Björn Sand blir behandlad av Regina Siuvatti vid Atlaskotan i Borlänge. Foto: SVEN-ERIK KARLSSON

mer än 12.000 personer behandlats i Sverige. Sedan i decem­ber 2012 går det att få denna behandling även i Dalarna. Atlaskotans mottagning finns inom Active Stay Hotell-­ anläggningen i Borlänge efter Ludvikavägen. – Att vi går under namnet Atlaskotan är bara ett arbetsnamn, förklarar Regina Siuvatti, som med bra resultat behandlat många patienter från både Dalarna och angränsande distrikt. – ATLANTOtec-metoden har som mål att åtgärda funktionsstörningar i översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Det räcker oftast med en enda behandling med uppföljande värmebehandling, djupverkande vibrationsmassage och kontroll för att varaktigt få spänningar att släppa. Regina Siuvatti berättar att många klienter har upplevt att en rad vanliga besvär har minskat eller helt försvunnit efter behandlingen. Däribland huvudvärk, balansproblem, tinnitus, ryggvärk, ischias, sömnproblem, nedstämdhet samt magbesvär. – Det är alltid lika spännande och roligt att höra den behandlades framsteg efter 4–5 veckor när de kommer på sitt uppföljande återbesök, avslutar Regina.

Två som provat metoden Arlette Bracco, Hedemora För 37 år sedan rasade Arlette Bracco ner för en trappa. Inte någon liten sådan, 36 trappsteg blev färden innan det blev stopp. – Sedan dess har jag haft problem i nacken, berättar Arlette. Det blev mer än nacken som skadades vid det fallet. – Höften blev också snedvriden, påpekar hon. Sedan dess har hon fått i behandling med jämna mellanrum. – Då har det känts bra i tre dagar, men sedan har problemen kommit tillbaka. Nu har Arlette varit under behandling vid Atlaskotan i Borlänge. – Då kändes det bra direkt efter behandlingen, konstaterar hon. – Jag gick också till en

massör i samma hus som Atlaskotan. Han bjöd på den tuffaste behandling jag någonsin varit med om. Helt återställd är inte Arlette. Hon har fortfarande problem med höfterna, men inte lika mycket som tidigare. Men jobbet vid Älvgården är lättare att klara av än tidigare. Björn Sand, Borlänge I närmare 50 år har Björn Sand från Sellnäs gått omkring och haft problem med migrän. – Jag har prövat allt, men inget har fungerat, säger Björn. Hans migrän har varit det mest smärtsamma, men dessutom har han haft ont i ena höften och dessutom i fötterna. – Jag har lärt mig att leva med de smärtorna,

ATLASKOTAN BORLÄNGE

men för ett år sedan bestämde jag mig för att pröva på det där med atlaskotan, fortsätter Björn. Med tanke på allt han prövat på var det bara en chansning, precis som det han behandlats för tidigare. Den här gången lyckades det. – Jag kallar det för ett mirakel. Nu är min migrän borta, liksom smärtorna i höften och i fötterna, påpekar Björn. Det känns förstås bra när allt blir lättare i jobbet vid Sands bygg. Björn är 52 år och de 13 sista åren vid byggena blir troligen lättare än de 30 tidigare. – Ja, det känns så. För några dagar sedan kände jag av migränen, men det var bara tillfälligt hoppas jag.

Active Stay Hotel, Ritargatan 4, 78170 Borlänge För bokning och information besök www.atlaskotan.net eller ring 010-330 00 88


12

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

1993 spelades Davis Cup i Kupolen. Foto: ÅSA SVENSSON

1996 vann Björn Dählie en skidtävling med start och mål inne i Kupolen. Foto: STAFFAN BJÖRKLUND

Det var då det…

Kupolen blev en stor idrott, dans- och konsertarena BORLÄNGE. VM-rally, innebandylandskamp, Davis Cup tennis, längdskidtävling, Gladiatorer, biljardtävlingar med världselit, dansbandsgalor med Vikingarna, SvenIngvars med mera.  Men vad i hela friden har nu det med Kupolen att göra?

Kupolen i Borlänge invigdes i september 1990 och har byggts på i två omgångar, 1995 och 2005, och det finns väl knappas någon i Dalarna som inte varit där och handlat.

Men hur många vet egentligen att det en gång varit många stora idrottsevenemang, konserter och dansbandsgalor? Kupolen hade de första åren en stor kongress/mässhall i plan 2 som utnyttjades till olika evenemang. Här ett litet axplock av vad som hände innan Kupolen blev ett rent köpcentrum. DAVIS CUP 1993 spelade Sverige i Kupolen Davis Cup semifinal mot Tyskland med Stefan Edberg, Magnus Gustavsson, Anders Järryd och Henrik Holm i laget, trots de tunga namnen blev det förlust med 5–0. 1995 var det innebandylandskamp mot Ryssland, storvinst med 17–1 och 19–0. Det året var det också en stor dansbandsgala med Vikingarna och Christer Sjögren som gjorde comeback efter en tids frånvaro. Runt 9  000 personer fanns på plats, tusentals kom inte in. Oförglömligt var också konserten med John Fogerty, välkänd med gruppen Creedence Clearwater Revival.

Borlängesonen Jussi Björling hyllades med Jussi Björling Tenor Competition 1994. 1996 hölls inomhus-SM i friidrott med en Finnkamp dagarna efteråt, en arrangörs­ fullträff som gjorde att man ansökte om inomhus-VM till 2001, men de tävlingarna gick till Lissabon. 7 februari 1998 hade VMdeltävlingen Svenska Rallyt Parc Fermè tagit plats i Kupolen. Rallyeliten ställde upp och servade sina bilar efter hade kört den etappens sista sträcka på Lugnets Skidstadion. Ett 15-tal bilar fick plats inomhus (resterande bilar stod ute i kylan) och åskådarna trängdes runt avspärrningarna för att få en skymt av rallyessen. Dagen efter gick tävlingen vidare till målet i Karlstad. Tommi Mäkinen vann med Äppelbos Kenneth Eriksson tillsammans med kartläsaren Staffan Parmander på fjärde plats i sin Subaru. Carlos Saintz, DidierAuriol, Juha Kankkunen var några av deltagarna, det var med andra ord inget dåligt startfält.

Köksserien från Morakniv® finns att köpa på Zornmuseet i Mora och i Cerveras butiker.

Kupolen i Falun? När Falun sökte Olymiska Vinterspelen till 1992 fanns en kupol-byggnad med namnet Dalecar­ lium inritad där Scandic Hotel ligger idag.

SKIDTÄVLING Kan man tänka sig, 6 mars 1996 det ordnades det en skidtävling med start och mål inne i Kupolen, man åkte ut och in genom en stor port som fanns ungefär där Jula låg tidigare. Banan gick alltså både inne i Kupolen och utomhus. Större delen av världseliten fanns med och som vanligt dominerade Norge. Bente Martinsen vann damklassen och Björn Dählie herrklassen. GLADIATORERNA 2000–2001 spelades TV-programmet Gladiatorerna i med Gunde Svan och Agneta Sjödin som programledare. Domare var ingen mindre än en av Sveriges bästa hockeydomare, före detta Borlängebon Dag Olsson. Hans välkända kommando var: – Är utmanarna redo? – Är Gladiatorerna redo? 3–2–1... och så blåste han i sin pipa. Kupolen som hockey­ tempel? En stor del av Leksands publik kommer ju från Borlänge/Falunområdet och Leksands framlidne klubbdirektör, Björn Doverskog, hade bland annat tankarna om detta, det hölls till och med möten angående dessa planer. Men det var inte lönsamt för ägarna att ordna arrangemang av olika slag, därför blev Kupolen ett rent köpcentrum efter sista ombyggnaden 2005. PS! Men visste ni att det kanske även kunde ha byggts en Kupolen i Falun? När Falun sökte Olymiska Vinterspelen till 1992 fanns nämligen i ansökan en sådan byggnad med namnet Dalecarlium inritad där Scandic Hotel ligger idag. Där skulle den olympiska ishockeyn spelas (se bilden). Att spelen gick till Alberville behöver väl knappast påpekas? Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN


13

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Dan Söderström gick i pension förra året.

LEKSAND Dan Söderström har gått i pension. – Hockeyn och jobbet på Leksands kommuns fritidskontor har varit en fantastisk tid, säger Danne.

Danne Söderström stolt över kommunens priser Danne Söderström sammanfattar sitt yrkesliv: Att Leksands blev årets friluftskommun 2014 och årets idrottskommun 1994 och 2003 sätter jag som nummer ett i min yrkeskarriär, säger Dan.

Dan Söderström är stor hockeyprofil med framgångar i både Leksands IF och Tre Kronor. – Vid sidan om SMguld och VM-silver blev jag mycket glad när Leksand utsågs till Sveriges bästa idrottskommun, säger Dan som jobbat som fritidschef på Leksands kommun.

Danne är pensionär sedan snart ett år och ser inga problem med det. – Jag känner mig nöjd. Jag började heltid på kommunen 1983, säger Dan. Dan fick jobb i Leksand efter att avslutat hockeykarriären i Leksands IF. Dan minns introduktionen på Leksands kommun. – De frågade om jag var nervös. – Det är väl ni som ska vara nervösa som anställt mig, svarade jag. Typiskt. Sån är Danne. Rättfram och slagfärdig. Men ändå med glimten i ögat och med en stor portion humor. Dan Söderström ser det som en stor förmån att ha få jobbat med fritids- och kulturfrågorna i Leksands kommun. Han tycker att de lokala politikerna haft stor förståelse för frågorna. Det har varit lätt att få igenom förändringar och förbätt-

ringar. De nya strandpromenaden på båda sidorna om älven. Vandringslederna runt sjöarna Opplimen, Limsjön och vid Västannor är några exempel, menar Dan. – Tegera Arena, Granberget och Lugnets Idrottsområde plus Leksandshallen är också stora satsningar som jag fått jobba med. Liksom skidspår och terrängbanor. Danne fortsätter:

»Jag tycker faktiskt det är välförtjänt att vi blivit både årets friluftsoch idrotts­ kommun.« För många i och utanför Leksand är Dan Söderström

ändå mest känd som stor hockeyprofil. Inte så konstigt. Han var inte bara stjärna Leksands IF (255 mål totalt och flest passningspoäng i Elitserien 1977 och 1978). Han gjorde dessutom 139 matcher för Tre Kronor med OS-brons och VW-silver som tyngsta meriter.

DAN SÖDERSTRÖM

– Jag har haft stor nytta av hockeyn. Den har lärt mig mycket om människor och föreningsliv, säger Dan. – Att passa tider, att vara schyst mot kompisar. Allt har jag fått lära mig inom hockeyn. Text och foto: MATS RÖNNBLAD

Född: 5 april 1948 i Horndal Hockeykarriär: Horndals IF (1963–1966), Leksands IF (1966–1983), Tre Kronor (1974–1981), Medaljer: SM-guld med Leksand (1969, 1973, 1974 och 1975), VM-silver med Tre Kronor 1973, 1981, VMbrons med Tre Kronor (1974, 1975, 1976). OS-brons med Tre Kronor (1980). Drömde som liten: Att bli målare och att få snusa. Yrke: Avdelningschef senare fritidschef på Leksands kommuns kultur- och fritidsförvaltning (1983–2014). Familj: Fru och fyra barn Intressen: Gå i skogen, jogga och sköta om fastigheten.


14

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Therese Karlsson har varit KAIS Mora trogen i alla år. Foto: FREDRIK LINDBLOM

Äntligen fick Therese och hennes lagkamrater ett SM-guld. Foto: FREDRIK LINDBLOM

Therese är klubbens trotjänare

– Världens bästa Karlsson MORA. Moras bästa Karlsson har i alla år förstås varit niofaldiga Vasaloppsvinnaren Mora-Nisse. Men årets bästa Karlsson, ja hon kallas ibland för världens bästa Karlsson, det är en innebandytjej.

Therese Karlsson är bara 24 år, men känns redan som en legend hos nykorade svenska mästarna Kais Mora. Hon om någon personifierar den starka lagandan. Och säkert den lyckligaste. – Det här är min nionde säsong i Kais Mora och jag är så sjukt stolt över laget och alla runtomkring. Det viktigaste för mig är att vi gjort allt det här tillsammans.. När Mora i fjol förlorade

SM-finalen mot Djurgården satt Therese på läktaren och våndades. Hon hade varit sjuk, hon missade den match som alla längtade till – Då var det trist. Nu är det bara glädje säger hon när Sportmagasinet Dalarna pratar med henne under guldfirandet i Tingshusparken i Mora. REVANSCH Vilken revansch hon skulle få ett år senare. Suverän när Kais Mora i Globen finalbesegrade Rönnby från Västerås inför dryga 10.000 åskådare och direktsänt i teve. Hon hade outtröttliga löpningar och tonvis med energi. Therese gjorde två mål, hade en assist och med sitt energiska spel där hon hela tiden vif-

tar med klubban i midjehöjd triggar det egna laget. – Det där med klubban högt, det är för att stressa motståndarna, skrattar hon. Therese är den verkliga lagspelaren med hjärtat för klubben. Hon har spelat innebandy sedan hon var fem år, hela tiden har drömmen funnits att en dag skall hon stå tillsammans med sina lagkamrater som svensk mästarinna. Hon är en egen produkt, det är också därför hon är extra populär i Mora.

LOJALITET Nu har drömmen blivit sann. Therese är svensk mästarinna, hon har landslagsmeriter och det där med lojaliteten för klubben har hon fått i arv. Pappa Örjan har spelat

»Sådan far, sådan dotter«

ishockey för Mora IK. Och det omdöme som Örjan får i Mora IK:s jubileumsbok är inte fy skam: »En högklassig lagspelare som fostrades i vårt pojklag och vann allt och var obesegrad under fem säsonger. När jämnåriga som Pär Djoos och Johan Brummer drog vidare ut i världen blev Örjan kvar i klubben. Tillhörde A-laget i elva säsonger och utvecklades till center som aldrig fick de stora rubrikerna, men som gjorde mycket nytta för laget. En av de mest lagnyttiga spelare jag sett i klubben, var Jan Simons omdömde.« Kais Moras populäre tränare Roger Jonsson ger det här omdömet om Therese. – Hon är allround, hon är tvåvägsspelare. Hon har bra

teknik, har ett bra försvarsarbete och hon har ett bra skott. En otroligt nyttig och lojal spelare. Men hon tillhör inte förstafemman längre? – Vi pratar inte om första och andrafemmor, biter Roger av. Visst finns det stjärnor. Anna Wijk är förstås en sådan och av världsklass. Målvakten Jonna Mäkelä var suverän. Jonna till svenska landslaget skanderade Kais Moras tjejer i glädjeruset. Men det blir svårt. Jonna är ju finska. Och Therese Karlsson är snart tillbaka i landslaget igen. Kais Mora kan inte värva spelare med löften om guld och gröna skogar. Antingen studerar eller också jobbar tjejerna.

– Jag har egentligen långrast nu säger Therese under kvällsfirandet i Tingshus­ parken. Jag jobbar 75 procent på Rusta. Vad gör du på Rusta? – Allting, skrattar Therese. Det betvivlar vi inte. Efter två finalförluster har alltså Mora nått målet som skall upprepas. Lovande talanger kommer att köa för att få bli medlemmar i Kais Mora, nya sponsorer har redan hört av sig. Och i Kais Mora är det K5 som gäller. Det står för kärlek, kämpaglöd, kontinuitet, kvalitet och kunskap. Det är med sådana egenskaper man kommer långt. Ända till Globen i Stockholm. Text: STELLAN KVÄRRE

Aktivt liv året om Aktiva Mora – här finns det aktiviteter - kultur och sport året om. Outdoor Mora – en guldgruva för alla som vill vara aktiva. Alla möjligheter till varierande upplevelser och en bättre hälsa.

Aktivt Aktivt liv liv året året om om

Aktivt liv året om

Aktiva Mora – här finns det aktiviteter - kultur och sport året om. Aktiva Mora Mora – här –finns det aktiviteter - kultur sportaktiva. året om. Outdoor en guldgruva för alla somoch vill vara Outdoor Mora – en guldgruva för alla som vill vara aktiva. Alla möjligheter till varierande upplevelser och en bättre hälsa. Alla möjligheter till varierande upplevelser och en bättre hälsa.

www.mora.se

Aktiva Mora – här finns det aktiviteter - kultur och sport året om. Outdoor Mora – en guldgruva för alla som vill vara aktiva. SportHälsa_3-2014_v2.indd 5

www.moraoutdoor.se

2014-06-13


15

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Sara Kristoffersson har lagt klubban på hyllan BORLÄNGE Hon började karriären i Kristinehamn, där hon föddes för snart 30 år sedan. Men då var det hockey hon ville spela, tack och lov blev det innebandy istället. Och vilken karriär hon kan blicka tillbaka på när hon nu definitivt lagt klubban på hyllan. Via innebandy i hemstaden Kristinehamn gick resan till Karlstad, Falun, Mora och förstås landslaget (där med bland annat 4 VM-guld, vald till MVP 2011 – mest värdefulle spelare ). Säsongen 09/10 blev hon vald till årets spelare i Sverige och i den blågula dressen blev det 60 matcher och 57 mål. Hon var känd för sin fantastiska klubbteknik och sitt målsinne, motståndarna hade vekligen svårt att stoppa henne. Hennes bästa minne från innebandykarriären? – Det där var svårt, säger Sara, för de är många. SMfinalerna, den svåra vägen dit, VM-gulden med mera, så minnena är många. En envis skada störde Sara under de sista åren i karriären, länge trodde hon att det var musklerna på baksidan

Sara Kristoffersson har lagt klubban på hyllan

låret som var ”boven”, men efter att ha konsulterat Leif Svärd i Göteborg visade det sig att det var pålagringar på höftkulan.. Nu är hon opererad och allt känns bra. Tack vare operationen och envishet kunde hon bli fit-for-fight till SM-finalen 2014 med Mora mot Djurgården, då blev det silver. VÄRVADES TILL FALUN Första tiden i karriären pendlande hon med lagkamrater från Kristinehamn till spel i Karlstad, därifrån spred sig ryktet om hennes talang och hon blev värvad till Falun. Då hade hon nyligen gått ur gymnasiet så flytten var ett stort steg, att flytta hemifrån och komma till ny omgiv-

ning med egen bostad. Det var mycket kämpigt, men lärorikt. Efter många framgångs­ rika år med Falun (med bland annat finalförlust mot Balrog) blev det överraskande övergång till Kais, Mora. En övergång som hon upplevde som väldigt tuff då många ansåg henne vara en svikare. Men övergången fick henne att växa som människa, hon lärde sig enormt mycket. Två sejourer i Mora (SMsilver och ett brons), mellan de medaljerna en säsong tillbaka i Falun, men nu är det slutspelat. Hon fick uppleva enormt mycket tack vara sporten, men SM-guldet fick hon aldrig vara med om att spela hem, trots två de två finalbesöken. När det var slutspelat återvände hon till hemlandskapet Värmland, men kärleken till fotbollspelaren Mikael Eklund tog henne tillbaka till Dalarna. Nu jobbar hon i Falun, bor i Borlänge och vore väl egentligen utmärkt som sportchef/värvningsansvarig i någon innebandyklubb. För brinner för sporten, det gör hon fortfarande. Text och foto: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Tävla och vinn Fina priser från Nu har du chansen att vinna ett av tre Oliva Earth kit från CCS Healthcare. Lämna ditt svar på Sportmagasinetdalarna.se senast 30 juni 2015. 1 NÄR GRUNDADES CCS HEALTHCARE ? 1) 1970 X) 1980 2) 1990 2 VILKEN POPULÄR SERIEFIGUR HAR GETT NAMN TILL EN EGEN SERIE PRODUKTER FÖR BARN FRÅN CCS? 1) Bamse X) Kalle Anka 2) Gustav 3 CCS NYA SERIE OLIVA BY CCS EARTH HAR EN MÄRKNING SOM STÄLLER KRAV PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, VILKEN? 1) KRAV X) Svanen 2) Fairtrade LYCKA TILL!

PS. Priserna skickas hem till vinnarna så det är viktigt att namn och kontaktuppgifter finns med i svaret!

Rätt svar och vinnarna av

Idre Fjäll-tävlingen Sportmagasinets tävling med fina priser från Idre Fjäll i novembernumret fick många svar och vinnare blev: Första pris: Bibbi Dahlström, Svärdsjö. Andra pris: Rolf Andersson, Leksand. Tredje pris: Marie Wik, Borlänge DE RÄTTA SVAREN • Vilken organisationsform har Idre Fjäll? Rätt svar: Stiftelse • Vilken slalomstjärna har hotell på Idre Fjäll? Rätt svar: Pernilla Wiberg • Vilken före detta hockeyspelare i Leksand är styrelseordförande på Idre Fjäll? Rätt svar: Jonas Bergqvist • Hur hög är Städjan? Rätt svar: 1 131 m.ö.h.

Aktiviteter, träning & avkoppling Bo 7 nätter betala för 5

THE SWEDISH FORMULA.

Boka på idrefjall.se eller 0253-410 00.

Jag gillar CCS Hudlotion. Det har jag faktiskt alltid gjort. Ärlig och bra hudvård som tillverkas nära mig. Den innehåller mjukgörande sheasolja och fuktgivande karbamid som man vet är bra för huden. Samt vatten från deras egen källa här i Dalarna. Det är ett bra svenskt recept helt enkelt. CCS Swedish Formula finner du på apoteket.

idrefjall.se 122x178.indd 1

2015-04-14 09:07:33


16

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Delar av en tävlingsgrupp laddar upp inför träning.

1 000 Hedemorabor

tränar gymnastik – i olika former HEDEMORA Gymnastiken står stark i Hedemora. Cirka 1 000 personer är aktiva i Hedemora gymnastiksällskap och i Hedemora träningsverk. – Vi kompletterar varandra, säger Åsa Persson, som är en av Träningsverkets många ledare. Gymnastiken har en lång tradition i Hedemora. Och intresset för att både tävla och motionera i sporten ökar. I dag är cirka 1 000 Hedemorabor engagerade i någon av klubbarna. GODA RESULTAT Många tävlar. – Vår grupp som tränat i ett par år har varit ute på ett tiotal tävlingar med bra resultat, säger en av ledare för mellangruppen när de tränar en kväll i Vasahallen. En spektakulär gren är parcour. Just kvällen när Sportmagasinet hälsar på har man bland annat byggt upp plintar på höjden, som man gör volter ifrån. – Vi tränar men tävlar inte i parcour. Det är ett spännande inslag i gymnastiken, säger Alexander Galarza, som inte bara är aktiv i parcour utan också är ledare för andra grupper. Träningsverket sysslar med motionsgympa och har 700 medlemmar. På programmet står bland annat spinning, yoga, dans, vattengympa. Och förstås vanlig motionsgymnastik. PERFEKT MOTION – Vi är ett 30-tal ledare och vi har deltagare från 14 år till 85, säger Åsa Persson, när hon kör ett motionspass i Vasahallen till musik och svetten lackar från deltagarna. –Det här är perfekt motion, fortsätter Åsa, och kör knälyft med sina deltagare. För den gymnastikintresserade i Hedemora finns alltså något för alla. Den som vill satsa på tävlingsgymnastik och parcour går till gymnastiksällskapet. Motionärerna går till Träningsverket. – Vi kompletterar varandra, säger Åsa Persson. Text och foto: PER MALMBERG

Alexander Galarza instruerar ett gäng inför ett träningspass.

En av klubbens tre anställda, Lena Andersson, framför utebanan, där ett gäng unga rider.

Stor aktivitet vid ridklubben i Hamre HEDEMORA Från tidig morgon till sen kväll. Det är full aktivitet sex dagar i veckan i Hedemorabygdens ridklubbs anläggning i Hamre. – Ungefär 200 personer i veckan rider här, säger Lena Andersson, en av klubbens tre anställda. Ridklubben i Hedemora andas optimism. Efter en svacka i verksamheten har klubben stadigt behållit och ökat medlemsantalet sedan flytten till anläggningen i Hamre, som man haft sedan 1992. Lena Andersson berättar: – Vi har cirka 300 medlemmar och 16 egna ridskolehästar. 200 ungdomar och äldre rider varje vecka. Det är liv och rörelse här varje dag. TRE ANSTÄLLDA Klubben har tre anställda, förutom Lena också Karin Björk och Marie Strömberg. Lektioner och träningar avlöser varandra från sen eftermiddag till kvällen. – På vår kvalitetsmärkta ridskola erbjuder vi lektionsridning i grupp från tre år och uppåt, uteritter, dressyr och hoppträningar, teoretisk och praktisk utbildning om hästen och dess skötsel. – Vi tycker att vi har en bra verksamhet här. Det är mycket jobb, men väldigt ro-

Ridning för funktionshindrade är bra, enligt forskningen. Oskar sitter säkert i sadeln.

ligt att se hur ryttarna utvecklas, säger Lena. Klubben ställer också upp i seriesystemet. Just nu har man ett div. I-lag i dressyr och ett div. II-lag i hoppning. STORTÄVLINGAR Och två större tävlingar finns på programmet.. Under maj har man dressyrtävlingar och i juni hopptävlingar, båda vid anläggningen i Hamre. – Vi har tidigare mest kört tävlingar lokalt. Men nu bjuder vi in ryttare regionalt. Det blir spännande, säger Lena vidare. Hedemorabygdens ridklubb är känd för sin handikappverksamhet och man har lång erfarenhet, en bra taklyft, en ramp samt bra hästar anpassade för verksamheten.

Liften är ett bra hjälpmedel – här tas Cecilia ner från hästen efter ett ridpass.

Varje vecka rider omkring 35 behandlingsridande i samarbete med rehab vid Avesta lasarett, hab-Hedemora och Hass-Hedemora. Hass har även sponsrat klubben med en häst.

KLUBBEN UTVALD Hedemorabygdens ridklubb har dessutom blivit utvald av Svenska Ridsportförbundet att vara fodervärd för islandshästen Galdur. Galdur skänktes av Islands president till Kronprinsessan Victorias fond för att verka som handikapphäst. Kronprinsessan i sin tur skänkte honom vidare till Ridsportförbundet. – Vi samarbetar väldigt nära med rehabiliteringen. Ridning är väldigt bra för funktionshindrade, det visar forskning. Och det är verkligen härligt att se hur roligt de tycker det är att rida, säger Lena Andersson. Och klubbens funktionshindrade når också stora framgångar. Bland annat tävlar Arun Sondhi och Felicia Andersson i SM. Text och foto: PER MALMBERG

Iris sitter säkert i sadeln på Galdur.


SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

IFK Hedemoras A-lag består den här säsongen av 70 procent spelare som kommer från andra länder.

70 procent utlandsfödda i Hedemoras A-lag i fotboll HEDEMORA IFK Hedemora satsar på att vinna sin div. VI-serie i fotboll i år.  Och man gör det med ett lag som består av 70 procent utlandsfödda. – Det är både kul och spännande, säger tränarduon Ronnie Karlsson och Jörgen Boberg.

IFK Hedemora fotboll driver sedan något år tillbaka ett integrationsprojekt. – Vi har runt 100 utlandsfödda i våra fotbollslag, alltifrån de allra yngsta till A-laget, säger fotbollssektionens Kent Hedin. POSITIVT PROJEKT Projektet syftar till att integrera invandrare till det svenska samhället, bland an-

nat genom fotbollen. – Vi upplever projektet som mycket positivt. För många som väntar på att få sina papper i ordning är fotbollsträningarna viktiga. De har något att se fram emot och fylla sin tid med. Och många av de här grabbarna är otroligt duktiga, framförallt teknisk drivna, fortsätter Kent Hedin.

Ett 20-tal av de utlandsfödda finns nu med i A-laget. Andra spelar i U-laget och föreningens ungdomslag. Många har också valt att spela i andra klubbar, som till exempel Långshyttan. - 70 procent av spelarna i truppen kommer från andra länder. Jag ser bara positivt på det, säger tränaren Ronnie Karlsson.

Mahar Uesw från Syrien älskar fotboll och är från i år A-lagets materialförvaltare.

MÅLET VINNA SERIEN Med hjälp av de utlandsfödda - där många visar prov på mycket god kvalite - ska laget vinna serien i år. – Ja, vi siktar absolut på att vinna serien och gå upp en division, konstaterar Ronnie Karlsson vidare. Att integrationen lyckats är Mahar Uesw från Syrien ett bevis på.

Södra Dalarnas Idrottscentrum

17

Han är ung, har varit i Hedemora i sju år – och är från och i år A-lagets materialförvaltare. – Jag tvättar tröjar och ser till så att spelarna får vatten på träningarna. Jag är med på alla A-lagets träningar och matcher. Fotbollen är mitt liv, säger han. Text och foto: PER MALMBERG

VI TROR PÅ FRAMTIDEN... S VI SATSAR PÅ HEDEMORA R... MA GDO BARN OCH UN

SPONSORER VASALIDEN ARENA

www.sodradalarnassparbank.se

www.hedemoraenergi.se

www.hedemorabostader.se

Hedemora

www.hedemora.se

BOKA TRÄNINGSLÄGER Hedemora centrum - nära till allt • Vasaliden Arena och Vasahallens sim- och sporthall • Fotboll, friidrott, simning, innebandy, basket, bowling m.m.

www.boliden.com

BOKNING LOKALER/ FÖRFRÅGNINGAR:

www.dt.se

sofia.berglund@hedemora.se tel. 0225-341 56 www.hedemora.se www.rf.se


18

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Viktoria Gatu gör succé som jockey på Nya Zeeland, där hon ofta rider stora tävlingar med bra resultat. Här är »bästa segern«. Den skedde på Auckland. Hästen Tarloshan, ägs av pojkvännens familj.

Viktoria från Tällberg gör succé – som jockey på Nya Zeeland

PLINTSBERG/TÄLLBERG Att någon av Lars Gatus tre döttrar skulle syssla med hästar på heltid blev väl ingen skräll precis.  Med ett genuint hästkunnande i generna var vägen tämligen utstakade för Viktoria. Lika utstakad som gångvägen mellan hus och stall var under uppväxtåren.  Men att hästintresset skulle ta henne till andra sidan jordklotet kanske var lite mer oväntat. I dag är Viktoria Gatu framgångsrik jockey på Nya Zeeland. Viktoria är nära nog uppvuxen i ett stall. På gården i Plintsberg har det alltid funnits hästar. Farfar Martin var den gamla sortens hästkarl där hästarna utgjorde en vik-

tig del av arbetet på gården och där kommunikationen och avläsningen av hästarna var något som var en fullkomligt naturlig del av hästlivet, något som bara fanns där. Sonen Lars tog över hästarna, dock med ett måttligare intresse. Nordsvenskar och ardennerhästarna har stått spiltor och boxar i stallet under alla år och med flickorna kom givetvis också ponnyhästar. Så som sagt hästjobb blev något som var ganska givet för Viktoria. Fast det insåg hon kanske inte riktigt själv förrän efter gymnasieåren då hon funderade över vad hon ville syssla med. Redan som nio-åring körde hon sitt första slädparti genom byn med trotjänaren Pentax i skaklarna. – Men han var så van med slädturerna, han visste pre-

cis hur de gick, jag behövde knappas styra, berättar hon. Någon traditionell ridskola var aldrig aktuell för Viktoria. Det behövdes inte för hemma på gården fanns nämligen storasyster Karin, pedant ut i fingersspetsarna och med en storasysters självklarhet blev hon Viktorias ridlärare. – Hästarna kom först. Blanka och fina skulle dom vara. Stallet skulle vara rent och fint. Spånet i boxarna helst vitt. Skrubba väggarna fick vi göra varje dag- minus eller plusgrader spela ingen roll. Då tävlade jag lite i hoppning och dressyr med ponnysarna. Galopp fanns inte på kartan, men jag vet att jag äääälskade att korta upp stigbyglarna i skogen och bränna runt med ponnyn Silfver.

Viktoria Gatu och en av hästarna på familjens gård i Tällberg. Gatu gör nu succe som jockey på Nya Zeeland.

EN TILLFÄLLIGHET Fast att det så småningom blev just Nya Zeeland var mer en tillfällighet berättar Viktoria när hon var på besök hemma för någon månad sedan. Under gymnasieåren i Leksand fick hon chansen att praktisera på Täby galopp. – Det var då jag fastnade för galopp, säger hon. Det var farten och så hästarna förstås. Det är något alldeles speciellt med galopphästar. Hästresan till galoppbanan på Nya Zeeland gick faktiskt först över England i två år, där sporten är mycket stor. Efter en förberedande kurs började hon som arbetsryttare. Som sådan är man anställd hos en tränare med arbetsdagar som är inrutade. Förutom ridning ingår även en mängd olika uppgifter såsom mockning, hästar ska ut i hagar och i skrittmaskiner, material ska skötas och ibland ska sjuka hästar ha speciell tillsyn, kvällsfodring och först då är det dags att gå hem. Men ett tufft hästjobb har aldrig Viktoria sett som betungande. Efter en kortare vända hemma i Sverige fortsatte hästresan till Italien, sedan till Spanien. – Det var när jag var i Spanien jag insåg att jag vill göra karriär som jockey, säger hon. Det var när hon bestämt sig för att gå vidare i sporten hon snubblade över en website där Chris Wood i Nya Zeeland, som hon visste hade bra hästar, sökte jockey.

LÄTT ATT FÅ. LÄTT ATT FIXA. Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring.

Viktoria Gatu och pojkvännen Ethan på besök hemma i Tällberg med gårdens hästar Tage och Noa.

HÅRT SLIT – Jag älskar att resa och tyckte Nya Zeeland verkade intressant, jag mejlade och fick svaret att jag var välkommen. Chris har gett mig ett stort förtroende och jag har fått rida hans bästa hästar. Och det är här jag har skrivit under mina lärlingspapper. En dag innebär hårt slit för Viktoria. Den börjar redan halv fem på morgonen. Då väntar ett tiotal hästar som ska tränas. Mitt på dagen kan träningsanläggningen förvandlas till tävlingsbanor. Då kan bilar med hundratals hästar anlända – 300 totalt i hästbilarna – är inte ovanligt. Siffrorna ger en bild av hur stor sporten är. Totalt kan det komma 1 000 hästar till anläggningen. – Är det tävlingsdag måste

LAGA STENSKOTTET FRÅN 0 KRONOR Vänta inte för länge, då kan det bli en spricka och rutan måste bytas.

Lustbergsvägen 5 (mellan Hemköp och ishallen) 0243-55 91 60.

man oftast resa lite berättar Viktoria. Till skillnad från Sveriges 2 – 4 banor så finns här i NZ 52(!!) olika banor, varav hälften är lokaliserade på Nordön, där jag befinner mig. Efter tre år på Nya Zeeland har nu framgångarna för Viktoria, som nu blir 30, kommit. Efter flera fina andra- och tredjeplaceringar har det kommit några riktiga fullträffar, flera segrar i den tuffa konkurrensen i en hästsport som globalt sett är megastor. Även om Viktoria tävlar på andra sidan jordklotet så går det att följa hennes tävlingar, då via nätet förstås. Adressen är: NZRacing, där kan man manövrera sig fram till tävlingslopp och resultat. Text: ASTRID MALMBERG


SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Här är familjen som lever för gymnastiken FALUN. I dagarna har det talats mycket om att idrotten i Sverige tappar bland barn och ungdomar. Rapporteringen om aktiviteter har minskat och nu funderas det mycket på hur man skall kunna vända den negativa trenden. Två idrotter har enligt RF:s statistik gått mot trenden med ett ökat deltagande. Det är gymnastik och innebandy. Så passande då att få möjlighet att tala med en idrottande familj med GYMNASTIK som största intresse. För familjen Grundberg, Daniel, Anna-Karin och barnen Ida, Adam och Ellen kretsar mycket kring gymnastik. Daniel och Anna-Karin

är mycket duktiga ledare/ tränare i GF Gymnos och alla barnen finns med på olika nivåer i föreningen. Anna-Karin, Faluflickan, var inte mer än 3 år när hon började träna gymnastik i mammabarngrupp i Gymnos. En barnledare, uppmärksam-

made föräldrarna på att det fanns mycket gymnastik i flickan. Det tog inte många år innan Anna-Karin fick börja träna för Maj-Britt och Nickus Sundin och Sinnika Mattola i deras lilla elitgrupp. Under först deras ledning och sedermera även Anna-Kari Sundberg, ledde träningen fram till en rad fina tävlingsframgångar som JDM/DM/JSM/SM/NM och även en EM-titel i det första inofficiella mästerskapet för truppgymnaster. Daniel började som

Gymnastikfamiljen. För familjen Grundberg, Daniel, Anna-Karin och barnen Ida, Adam och Ellen kretsar mycket kring gymnastik

4-åring med barndans i Stockholm. Den omtyckta dansläraren slutade något år senare och Daniel tappade intresset. Energin och rörelseglädjen sprudlade och en bekant till familjen tipsade om en gymnastikgrupp i Orminge. Där såg ledaren genast Daniels talang och skickade honom snart vidare till den manliga AG (artistisk gymnastik)-gruppen i KFUM Stockholm. Detta passade Daniel som hand i handsken och med många år som AGgymnast lades grunden till truppgymnastiken som ledde vägen via USM-JSM-SM och slutligen till NM och EM. Daniel var parallellt med sin egen träning också tränare för Solflickornas GF i Stockholm. Genom Agneta Göthbergs skarpa ögon snappades Daniel till Gymnos när han började studera till lärare 1992 vid högskolan i Falun. Daniel och Anna-Karin hade träffats på ledarutbildningar på Lillsved, gymnastikens egen folkhögskola, där de varit »demogymnaster«, det vill säga varit de blivande tränarnas praktiska övningsobjekt

Statistiken talar sitt tydliga språk:

Var femte villa drabbas av inbrott Tjuvarna tar inte bara värdesaker med sig – de tar också tryggheten med sig ut när de försvinner. – Det är tryggheten som går förlorad vid ett inbrott. Efteråt är inte hemmet sig likt. Många vill flytta efter ett inbrott. Och så vill man ha ett larm installerat, säger Jan Johansson, områdes­ ansvarig för larmföretaget Verisure i Dalarna. Johansson hade tidigare städbolag, men sadlade om och gav sig in i larmbranschen. Nu har han varit Verisurepartner – det är namnet på Securitas direkts hemlarm – i åtta år och har drygt 20 anställda. – Vi växer hela tiden. Vi har 10 000 kunder i Dalarna och antalet ökar. Många vill säkra upp sitt hem och då hjälper vi till, säger Jan Johansson, som har sitt företag i Sundborn. Verisure är Sveriges mest installerade larmpaket. I dag finns larmen i mer än 300 000 villor i landet. Frånsett inbrottslarm har Verisure i sitt sortiment också brandlarm och trygghetslarm med många säkerhetstjänster som fjärrstyrning och kamera­ övervakning.

Det går utmärkt att kontrollera om larmet är på, kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i huset och styra belysningen. – Det går enkelt att till exempel låsa dörrarna med fjärrstyrning. Är du i USA kan du öppna och stänga efter sotaren om di vill, berättar Jan Johansson. När larmet går sker bildverifiering av orsaken och signalen går till Larmcentralen, där utryckning sker. Inom tio minuter är väktare på plats. Vid brand skickas larmsignalen till Räddningstjäns­ ten, som behandlar larmet som ett prio 1-larm. Larmbranschen teknikutvecklas ständigt – för att stoppa olyckor och tjuvar. Nästa stora sak är ett larm, som monteras på husets vattenledningar. – Om det skulle brista stängs ledningen automa­ tiskt. Det blir aldrig någon vattenläcka, som kan kosta stora pengar, säger Jan Johansson. Jan Johansson driver Verisure med kontor i Sundborn och har cirka 20 anställda.

VERISURE · Jan Johansson, Sundborn · 070 - 746 55 55 · 023 - 242 20

sedan tidiga tonår. De träffades även på SM-tävlingar under åren som truppgymnaster och på NM i Danmark 1991 sa det »klick«. Anna-Karin och Daniel var tillsammans med Åsa Johansson, Jenny Eljas, Anna Svelander tränare för de lite yngre förmågorna Sanna och Jenny Kallur, Anja Sternudd, Lotta Sundvik med flera. Efter något år så var Daniel även AG-tränare tillsammans med Agneta Göthberg och Malin Croner för de äldre artistiska gymnasterna. Efter att ha varit borta från gymnastiken några år ställdes frågan från föreningen ifall de kunde rycka in då familjegymnastiken i Främby behövde ledare. Familjen hade då utökats med Ida och hon var såklart med redan som 2½-åring. Idag är Ida med i Gymnos Trupp 1 och Daniel har följt henne genom åren som tränare. I Trupp 1 tränar ett härligt gäng tjejer mellan 15–17 år. Flickorna som är födda -00 i gruppen ska tävla USM i Mixed i Lund i sommar. Ida är sedan hösten -14 hjälptränare för en barngrupp i Slätta

 19

tillsammans med Anna Kallur, så äpplet faller inte långt. Familjens son, Adam, är med i Gymnos Trupp 1 pojkar som leds av Emil Deckner. Adam skulle varit med i truppen till årets USM Mixed i Lund. Men, så blir det nu inte tyvärr för att Svenska Gymnastikförbundet ändrade åldersgrupperingen precis vid jul och tyvärr så är Adam ett år för ung för USM detta år. Så retfullt. Yngsta dottern Ellen tränar för mamma och ett antal »gamla elitgymnastkompisar till Anna-Karin« som kommit tillbaka till föreningen som tränare. Den gruppen har genomfört vårens stora uppvisningstävling, Vårvolten, och Ellens svårighet rondat-flickis lyckades hon perfekt med. Vårvolten, föreningens interna »tävling« på våren, är jätteviktig för de yngre grupperna medan de äldsta som tävlar på distrikt-region och nationell nivå har deklarerat att för deras del är det en våruppvisning. En härlig markering som säger att allas bidrag till verksamheten är jätteviktig. Text och foto: CAROLA ERICSSON


20

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Romme

– status även för kommunen

Forssaledarna (längst till höger) Michael de Wit, Tobias Andersson och Azmir Talundzic har en internationell armada av spelare att managera under fotbollssäsongen 2015.

Ola Brossberg uppvaktar Daniel Redén efter V75segern med Västerbo Highflyer i Borlänge kommuns lopp.

BORLÄNGE Kampanjen ”trevligt folk” och innovativa satsningar i integreringspolitiken har satt Borlänge på kartan. Till och med på världskartan efter satsningen och lanseringen av det somaliska bandylandslaget.  – Onekligen ett lyckat utfall, menar fritidsnämndens ordförande, Ola Brossberg. ”Trevligt folk” uppskattas numer även inom travsporten. Detta efter att Borlänge kommun varit på offensiven senaste åren i samband med påskdagens traditionsbundna V75-tävlingar på Rommetravet. – Kommunen sponsrar ett travlopp och i anslutning till tävlingarna har vi alltid en delegation på plats, berättar Brossberg och utvecklar: – Vi för en bra dialog med Rommetravet och det är av största betydelse för bland annat näringslivet och kommunen att Romme kan bibehålla sin status som mellanbana. – Det är av största vikt att Romme inte riskerar att bli någon form av landsortsbana i framtiden. Cirka fyratusen personer besökte årets påsktrav på Romme och kommunens representanter, som bland annat mötte upp de aktiva på stallbacken, fick mycket credit för ännu en lansering av kampanjen ”trevligt folk”. – Alla aktiva jag hälsat på, i samband med att de anlänt till stallbacken, har även fått en gåva från kommunen. -Det har varit ett angenämt uppdrag eftersom de flesta verkat så glatt och positivt överraskade över att vi varit på plats och visat upp oss från kommunen, understryker Ola Brossberg. Som dagen till ära även fick hedersuppdraget att hålla ett öppningsanförande i samband med Olympiatravets invigning.

Forssa fotboll

Internationella Forssa BK BORLÄNGE Från ett erkänt brukslag - till ett lag med en majoritet av utlandsfödda spelare. Det svänger rejält runt division 3-laget Forssa BK.  – Fotboll är de här grabbarnas största fritidsintresse. Det blir en spännande säsong, säger huvudtränare, Azmir Talundzic. Spelartruppen består av 25 spelare och med ledarna inräknade, är sju olika nationaliteter representerade.

Alla samsas nu under Azmir Talundzic och assisterande tränaren, Michael de Wit, ledarskap.

»Jag är bosnier och de Wit är ursprung­ ligen från Holland. Spelarna är från Sverige, Kurdistan, Libanon, Syrien och Frankrike.«

Dalecarlia Cup tillb

BORLÄNGE Under två år har Dalecarlia Cup varit en lågprisvariant och därmed har turneringen som startade 1981 tappat både deltagande lag och intresset från boende i Borlänge.  Men nu skall det bli ändring på det. Linus Bolin, A-lagsspelare i Brage, är mannen som skall försöka få Dalecarlia Cup dit den en gång var.

Turneringen spelas tidigare än vanligt. Nu invigs Dalecarlia Cup torsdagen den 25 juni och finalerna spelas söndagen den 28 juni, – Vi har satt upp som mål att få 200 lag och det finns

Text och foto PER-ÅKE GRANLUND

Borlänge kommuns Ola Brossberg hälsar travträna­ ren Torbjörn Jansson välkommen till Romme.

Råder det någon språk­ förbistring? – Nej, det går bra. Alla hjälps åt och senaste exemplet är en spelare från Syrien. Han kan för lite svenska ännu, så där är det kurdiska och arabiska som gäller och det är spelarna som oftast hjälper till att förklara för honom, berättar Azmir.

Linus Bolin, A-lagsspelaren i Brage som blivit cupgeneral för Dalecarlia Cup.

möjligheter att vi kan nå det, säger Linus Bolin. – När en månad är kvar för lag att anmäla sig kan vi konstatera att det blir många mer än förra året. För tre år sedan beslu-


SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

21

Anders Tholander och Urban Jonsson är två viktiga eldsjälar i Borlänge MK:s verksamhet. Tholander är dessutom en duktig rallycross- och folkracerförare.

BMK vill lyfta motorintresse

Azmir Talundzic är huvudtränare i Forssa 2015.

Varför samlas så många na­ tionaliteter i Forssa? – Jag har ingen bra förklaring. Det har nog bara blivit så, allteftersom invandringen ökar i Borlänge. – Och de här killarna gillar verkligen det här med fotboll. Trenden i landet är annars att de flesta lagsporter tappar sett till antalet utövare. Så även Forssa BK. – Senast jag spelade i Forssa var 2008 och då var Forssa Dalarnas största ungdomsklubb. – Även vi har tappat på ungdomssidan och kommer att göra en satsning framöver

för att rekrytera fler ungdomar. – I fjol var våra P 99:or närmaste lag upp till a-laget och det är ett lite för stort glapp, redogör Azmir och utvecklar: – Det gäller att vi kan stå upp för vår identitet. Visa vad Forssa kan erbjuda med bland annat en egen bra anläggning, och rekrytera fler ungdomar. Du har själv ett stort forssa­ hjärta, först som spelare och nu som ledare. Satsar du på en tränarkarriär? – Nej, det kan jag väl inte påstå. Men jag brinner för

klubben och så länge jag känner att det även ger något tillbaka så kör jag på. Forssaledarna förespråkar en offensiv fotboll, efter spelsystemet 4-1-4-1, och målsättningen är att prestera ett bättre resultat än fjolårets sjundeplats i division 3 södra norrland. Slutligen, Azmir, vill vi på Sportmagasinet att du näm­ ner två nyckelspelare 2015? – Målvakten Jimmie Brandt, ser bra ut, och Karim Rebai, var näst bäst i skytteligan i fjol med sjutton mål, och det är två spelare vi tror mycket på.

»Det gäller att vi kan stå upp för vår identitet. Visa vad Forssa kan erbjuda med bland annat en egen bra anläggning, och rekrytera fler ungdomar.«

Text och foto PER-ÅKE GRANLUND

baka till ursprunget tade Brages styrelse att låta Idrottsarrangören Mats Andreasson (IMA) ta hand om arrangemanget. Förklaringen till detta var att Dalecarlia Cup inte nått det vinstmål som man haft tidigare år. Under de två år som IMA skött Dalecarlia Cup har det pekat nedåt. Ett tag fanns till och med risk för att 2014 års turnering skulle bli den sista. Antalet deltagande lag var mindre än någonsin och vid Sportfältet hade man plockat bort det mesta. Därför sades avtalet med IMA upp och Brages styrelse beslutade att åter ta hand om turneringen i egen regi. Brages A-lagsspelare Linus Bolin fick förfrågan om att ta det jobb som Björn Evaldsson, numera pensionär, haft under många år. Som spelare kom Linus Bolin, som är född och uppväxt i Smedjebacken, till Brage från Dalkurd hösten 2013. – Men det var först i ok-

tober 2014 som jag blev erbjuden jobbet som ansvarig för Dalecarlia Cup, berättar Linus.

»Jag har under tre år studerat Sport Manage­ ment och det kan man ha nytta av med det här jobbet.« Det passar bra för Linus på ytterligare ett sätt. – Ja, först kommer jag till Domnarvsvallen för att arbeta med Dalecarlia Cup och sedan har jag bara tio meter till planen när vi drar igång A-lagsträningen, säger Linus. Linus Bolin inser att han har en del att lära innan han är riktigt varm i kläderna

med att sköta Dalecarlia Cup. – Men jag har fått stor hjälp av Robert Larsson och styrelsens Per-Amund Ruth om att sätta mig in i det som jag inte känner till. Något som saknats de senaste åren, men som nu återkommer är ett ledartält, en samlingsplats för domarna, matbespisningar i några av skolorna där de deltagande lagen bor. Mycket av det här har lagen och domarna saknat under två år. Därför uteblev några klubbar som varit trogna gäster. Järla IF, som deltagit i Dalecarlia Cup under 10-15 år, fick nog för två år sedan. Förra året flyttade de till Piteå Summer Games i stället. – Järla åker till Piteå i år också, vet Linus Bolin.

Hur blir det med utländska lag? – Lagen från Brasilien, Argentina med flera länder

har varit ekonomiskt betungande för Dalecarlia Cup. De utländska lag som nu deltar betalar för sig, precis som de svenska lagen, avslöjar Bolin. När en månad återstod av anmälningstiden är det bara fyra lag från Estland samt massor av norska lag de enda utländska klubbarna som har anmält sig. Från Trysil kommer många lag och långväga gäster är Tromsö. – Dessutom är jag ganska säker på att det kommer lag från Tynset och Flöya. Vad finns mer att tillägga? – Vi hoppas att fler lokala lag anmäler sig, svarar Linus Bolin. Så blir det säkert och då kommer Dalecarlia Cup 2015 att nå årets mål, 200 deltagande lag. Då pekar det uppåt igen även om det är en bit upp till rekordet, som var 303 lag 2009. Text och foto: SVEN-ERIK KARLSSON

BORLÄNGE Borlänge MK har fostrat flera goda tävlingsförare. Mest erkänd hittills: STCC-meriterade Daniel Haglöf. Med nästan 500 medlemmar i ryggen gör klubben en nysatsning på ungdomssidan.  – I stället för att häcka framför datorer, kanske några i stället väljer vår verksamhet, säger klubbens sekreterare, Urban Jonsson. Mest populär är folkrace. Något som säkert står att finna i att det är tillåtet att utöva sporten redan från femton års ålder. – Senaste åren har intresset för motorsport minskat. Och nu gör vi ett försök igen att popularisera sporten och rekrytera nya medlemmar, berättar Urban och utvecklar. – Det har varit svårt att få folk att ställa upp och klubbens eldsjälar har fått jobba stenhårt för att driva runt verksamheten. – Folkrace, och annan bilsport, handlar inte bara om att ratta fram kärran och köra. Förhoppningen är även att man ska hjälpa till med allt runt omkring. Urban Jonsson är en motorsport-nörd och förutom engagemanget i BMK är Urban även styrelseledamot i Nedre Norra Bilsportförbundet. – Jag är sportgrenansvarig för folkrace i Dalarna– Gästrikland och Hälsingland. Hinner du med allt? – Ja, än så länge. Folkrace drar mest intresse och i dag har klubben sex tävlingsförare som är med och kör. – Tyvärr tappade vi på crossidan för ett par år sedan när Mockfjärd byggde en ny bana. Så nu jobbar vi på att vända den negativa trenden. Det är mycket upp till respektive sektion att få in fler personer som kan hjälpa till, understryker han. Hur ser årets tävlingsprogram ut? – Vi kör fem folkracetävlingar, varav två avverkades under vintern på en spolad bana. – Nittiotalet förare var med, vilket är en riktigt bra siffra. Årets tredje tävling kördes på Kristi himmelsfärds dag. Därefter väntar en tvådagarstävling (lag+individuellt) som arrangeras i september. Årliga populära Skinkrace i november avslutar säsongen. – I slutet av juli arrangerar vi en tävling som ingår i svenska sprintcupen, före detta ”up hill cup”. En tävling som körs enligt backreglemente och det är tillåtet tävla med rallybilar eller rallycrossbilar. Mellansvenska kartingserien (tävling för gocart-förare) är ytterligare ett intressant arrangemang på motorstadion i Amsberg, som avverkas i augusti. Slutligen, Urban, har du några fler motornyheter? – Ja, i år ska vi börja bygga en bana för supermoto, där man tävlar med crosscyklar på ömsom asfalt ömsomt grus. – En annan nyhet är att vi även har en tävlingssektion för radiostyrda bilar med tjugotalet medlemmar. Så lockar inte folkrace, rallycross, karting, rally, motocross eller supermoto – kanske radiostyrda bilar kan vara en inkörsport till Borlänge MK. Det hoppas åtminstone Urban Jonsson. Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND


22

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Leksand i mitt hjärta - säger Jonas Jacobsson med 17 guld i Paralympics LEKSAND Jonas Jacobsson har 17 guld i gevärsskytte i Paralympics, 19 VM-guld och 24 EM-guld. Få vet att Jonas har en rot rakt ner i Dalarna. Hans fru Aja Lind är från Leksand. - Jag har alltid varit leksing, säger Jonas. Min fru och hockeylaget finns i mitt hjärta. Sportmagasinet träffar Jonas och Aja på konditori Siljan i Leksand. Det är långfredag och knappt ett dygn sedan Leksands IF åkte ner i allsvenskan. – Otroligt beklagligt, säger Jonas som är sann leksandssupporter sedan 1970-talet. – Det är nånting med helheten som inte har stämt för laget den här säsongen. – Jag tror att inledningen på serien rörde till det för

både spelare och ledare. Jonas Jacobsson utstrålar lugn och harmoni. Ingen kan tro att det finns tävlingsnerver av stål bakom det smittande leendet. Vinnarskallen finns där men märks inte. – Jonas har alltid velat vara bäst. Han har sagt det som en självklarhet utan att låta kaxig, säger Aja. Jonas nickar och säger att det inte går att blåsa upp sig själv och säga att man är bäst. Viljan måste finnas naturligt. Jonas sitter i rullstol. Nedre delen av kroppen är förlamad sedan födseln. Kan det vara rullstolen som är förklaringen till Jonas extrema framgångar? Att han vill visa att handikapp inte är ett handi­kapp? – Jag tror inte det. Så har jag aldrig tänkt. – Redan när jag var sju år sa jag att jag skulle till OS.

Det var Stellan Bengtssons bordtennisspel som tände mig. Vi pratar självförtroende och nerver. Jonas menar att hans självförtroende är som en reflex. Skottet ska bara in. Jag känner inga nerver när det gäller, säger Jonas. – Börjar man tänka blir man sen i skottet. Då kommer missen. Sena skott går fel. Något för Leksands IF att fundera på, tänker jag. Jonas Jacobsson umgås alltid med negativa tankar när han tävlar. Det går år h-e är hans grundtema. Sedan vänder han på det. – Hur ska jag göra för att det inte ska gå åt h-e? Så tänker jag och det har fungerat för mig. Att hålla världsklass i skytte är ingen dans på rosor, berättar Jonas. Inför ett OS

– Aja och jag föreläser ihop på kurser och workshops. »Effektiv, högpresterande och balans« är ett av flera teman, berättar Jonas Jacobsson.

eller VM är det träning 15 timmar per dag med avbrott för mat och vila i tre timmar. – Jag kör mellan 09.00– 24.00. Aja Lind håller med. Året före ett Paralympics är jobbigt. Då blir Jonas alltmer koncentrerad. – Blicken smalnar av. Tunnelseende är bara förnamnet. Till slut ser han bara tavlan och 10:an mitt i. Inget annat, säger Aja och skrattar. OS i Rio 2016. Är det värt en ny resa till i tunneln, undrar jag? – Jag vet inte. Just nu skjuter jag på beslutet, säger Jonas och skrattar.

KÖP DÄCK VINN PENGAR

Du får en trisslott för varje Bridgestonedäck du köper! BRIDGESTONE

NANKANG

KÖP DÄCK VINNWESTLAKE PENGAR Brett utbud av sport-, touring- och sommardäck för personbilar och 4x4. Oavsett vilken körstil du har eller om du är ute efter komfort, prestanda eller hållbarhet, så har Bridgestone däck för dina behov.

JONAS JACOBSSONS MERITER Paralympics 1980–2012 17 guld 4 silver 9 brons

NM 1979–2009 52 guld 8 silver 3 brons

VM 1983–2014 19 guld 12 silver 7 brons

SM 43 guld

EM 1981–2013 24 guld 9 silver 9 brons

Svenska Dagbladets bragdmedalj år 2008

Text och foto: MATS RÖNNBLAD

Bra kvalitet och pris i kombination med hög prestanda. Robusta och hållbara däck.

Du får en trisslott för varje Storsäljaren Bridgestone T001Bridgestonedäck du köper! 195/65 x 15. 1150:- monterat och klart på bil.

BRIDGESTONE Storsäljaren Bridgestone T001

Brett utbud av sport-, touring- och sommardäck för personbilar x 16. och 4x4. Oavsett205/55 vilken körstil du1400:har eller monterat om du äroch uteklart efterpå bil. komfort, prestanda eller hållbarhet, så har Bridgestone däck för dina behov.

Bridgestone Dueler 694 för din SUVBridgestone T001 Storsäljaren

Ett fabrikat på stark frammarsch. Komplett sortiment av högkvalitativa däck, tillverkade enligt världsomspännande marknadskrav och backas upp av en garanti för kundtillfredsställelse. En av världens topp 10 största däckproducenter.

NANKANG

Bra kvalitet och pris i kombination med hög prestanda. Robusta och hållbara däck.

WESTLAKE

Service för däck & fälg 195/65 x 15. 1150:- monterat och klart på bil.

LÅTStorsäljaren DINA DÄCK Bridgestone T001 Däck och fälgar till monterat alla och klart på bil. VILA HOS OSS 205/55 x 16. 1400:SUV, MC, och öka4x4-bilar, dess livslängd.

fyrhjulingar, entreprenad

Bridgestone BOKA PLATS PÅ Dueler 694 och lastbilar. för din SUV VÅRT DÄCKHOTELL!

LÅT DINA DÄCK VILA HOS OSS

Ett fabrikat på stark frammarsch. Komplett sortiment av högkvalitativa däck, tillverkade enligt världsomspännande marknadskrav och backas upp av en garanti för kundtillfredsställelse. En av världens topp 10 största däckproducenter.

Däck och fälgar till alla SUV- och 4x4-bilar för lite tuffare körning.

Aluminiumfälgar monterat och klart på bil.

15” ........... från 975:- 17” ........... från 1325:16” ........ från 1075:- 18”........... från 1575:-

DAGS FÖR Vi hjälper dig dygnet runt! Däck och fälgar till alla SUV- och DYGNET RUNT JOUR 4x4-bilar för lite tuffare körning. och öka dess livslängd. DÄCKSKIFTE! Dela upp betalningen på 6 månader utan avgifter

tel 070-265 94 79 Ring och boka tid. BOKA PLATS PÅ VÅRT DÄCKHOTELL! Jourtelefon dygnet runt Välkommen inBoka på en fika!plats

070-265däckhotell! 94 79 på vårt

DAGS Låt dina däck vila hos ossFÖR och öka deras livslängd. DÄCKSKIFTE!

Aluminiumfälgar monterat och klart på bil.

15” ........... från 975:- 17” ........... från 1325:16” ........ från 1075:- 18”........... från 1575:Dössjonsvägen 23 • MORA • 0250-109 01

Dela uppwww.moradackofalg.se betalningen på 6 månader utan avgifter

Ring och boka tid.

Välkommen in på en fika!

Jourtelefon dygnet runt

Dössjonsvägen 23 • MORA • 0250-109 01 070-265 94 79 www.moradackofalg.se Dössjonsvägen 23 • MORA • 0250-109 01 www.moradackofalg.se

Jonas Jacobsson ses ofta i Leksand där Aja har sitt föräldrahem. Jonas fick Svenska Dagbladets bragdmedalj 2008.


23

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Swimrun – här binds historien ihop med det moderna FALUN Historien binds ihop med det moderna, när Swimrun arrangeras den 30 maj.  Starten går längst ner i Falu gruva med månghundraåriga anor – och målgången är nedanför de hypermoderna hoppbackarna på Lugnet.

Swimrun är ett lopp där löpning och simning går i ett svep. Deltagarna löper två mil och simmar över sjöar i nära tre kilometer. – Det är första gången vi ordnar loppet. Vi har utvecklat iden och har tagit fasta på den historiska beskrivningen. – Vatten leddes från sjöar i närheten ner till gruvan. Vatt-

net var viktigt för att hålla gruvan levande. Därför mixar vi löpning och simning, säger Tomas Viker, tränare i arrangerande Falu SS och initiativtagare till loppet. PUBLIKPLATSER Ett 100-tal atleter ställer upp, man springer både i par eller individuellt.

Starten går längst ner i Stora stöten och sen springer och simmar man i en bana runt Falun innan målet på Lugnet. De aktiva passerar bland annat Harmsarvet, Glamsarvet, Hemmingsbo, Stångtjärn och Bojsenburg innan målet. Och simmar bland annat i Vällan, Stålmyran, Stångtjärn och Kålgården.

– Det finns flera utmärkta ställen för publiken att se de som tävlar. Bland annat vid Övre Glamsarvet och naturligtvis vid Kålgården. Där ser man både löpning och simning, berättar Tomas Viker. Swimrun är ett riktigt kraftprov. LÅNG TRADITION – Absolut. Det är en kuperad bana och uppförsbackarna är rejäla – det får man klart sig direkt efter starten. Jag skulle tro att segertiden kommer att ligga mellan två och en halv och tre timmar, fortsätter Viker, som är västgöte och som jobbat i FSS i drygt ett åt och som tidigare varit aktiv både som simmare och som triathlet. Falu SS har en lång tradition som klubb och nu har man också ett koppel av talangfulla ungdomar som tränar hårt. – Vi har nästan 1 000 medlemmar och förutom simning har vi också vattenpolo och triathlon på programmet. Vi har duktiga ungdomar. Vår vision är vattenglädje från strand till kakel, säger Tomas Viker. Text och foto: PER MALMBERG

5.000 m

2

Tomas Viker ser fram emot swimrun – ett kraft­ prov där både löpning och simning ingår. Starten sker längst ner i Falu gruva och målet är nedanför hopp­ backarna.

FALU SS

Bildades: 1910 Antal medlemmar: 936 Verksamhet: nybörjar­ sim, tävlingssim, vuxensim, vattenpolo, triathlon, öppetvatten simning. Antal barn i simskola: 950/år Antal vuxna i crawlskola: 350/år Antal anställda: 4 st Unga ledare: 35 st (timanställda)

I f.d Nisses lokaler i Smedjebacken finns 5.000 välfyllda m2 med husvagnar, husbilar, båtar, båtmotorer, trädgårdsmaskiner, fritid- och campingutrustning.

Miimo 310 17.600:Miimo 520 19.500:HÄR! MO ÄR I I M A NY Honda Miimo Robotgräsklippare

TERHI BÅTAR åt. båt dbå dd te rod Terhi 385 - Nordens populäras för krävande bruk. Terhi 440 - Rejäl universialbåt iljen. Terhi 400 - Båten för hela fam , inkl. fiskesump. ske fi Terhi 6020 - Båten för fritids

r e s i r p j n a Kamp Fr. 4.990:-

Honda grästrimmer Fr. 2.990:-

PAKET-PRIS

Terhi 400 inkl. Honda 8 hk (Ord.39.800:-)

37.500:-

F8 HONDA BF8 8 hk

20.900:--

VARGSTIGEN 4, SMEDJEBACKEN TELEFON 0223-155 35 WWW.LWHUSVAGNAR.SE

Honda gräsklippare

ÖPPETTIDER MÅN-TORS 09.30-18.00, FRE 09.30-17.00 LÖR 10.00-14.00, SÖN 11.00-15.00

GILLA OSS PÅ Å FA FACEB FACEBOOK CEBOOK OOK


24

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015 Jonas Nilsson har under 18 år arbetat i Borlänge, men hela tiden varit bosatt i Leksand, där han från villans altan har utsikt över Siljan.

Från VM-guld till VD-stol BORLÄNGE När Hedemorabördige Jonas Nilsson 1985 blev världsmästare i slalom var det början på en framgångssaga, både sportsligt och i den följande civila karriären. Under nio år, från början 1983 och fram till ett ofrivilligt stopp 1992, tillhörde Jonas världseliten i slalom.  En svår knäskada stoppade den karriären, men då var han redo för en civil karriär som efter fem år gav en VD-stol i läkemedelsföretaget CCS (Clean Chemical Sweden) i Borlänge.

DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKET I DALARNA Olle Gunnarsson

Västerdalarna 070-268 33 01 olle.gunnarsson@billerudkorsnas.com

SÖREN NYGÅRDS

Västerdalarna 0280-313 50 soren.nygards@billerudkorsnas.com

Lenitha Liljeberg

Orsa, Furudal socken 0250-328 72 lenitha.liljeberg@billerudkorsnas.com

Dan Flykt

Mora, Rättvik 0250-328 55 dan.flykt@billerudkorsnas.com

Magnus Eriksson

Gagnef, Borlänge Säter 070-268 55 61 magnus.la.eriksson@billerudkorsnas.com

Nils-Olov Eklund

Falun, Leksand, Hedemora 070-304 12 77 nils-olov.eklund@billerudkorsnas.com

Staffan Jutterström

Mora, Älvdalen, Särna-Idre 070-268 33 09 staffan.jutterstrom@billerudkorsnas.com

www.billerudkorsnas.se/skog

Jonas är alltså född och uppväxt i Hedemora, som inte förknippas med utförsåkning precis. – Mina föräldrar ställde upp och vi åkte ofta till Åsbobacken i Avesta som var tidigt igång med konstsnö. Vi åkte även till Nybrobacken i Borlänge och i Norberg fanns det också en backe, berättar Jonas. STENMARKS FEL Men det var från början inte klart att han skulle satsa på utförsåkning. – Jag var ganska duktig i ishockey och tennis också, påpekar Jonas.

»Att det till slut blev slalom var Ingemar Sten­ marks ”fel”.« – Liksom alla andra i landet drogs jag med i hysterin kring Ingemar. – Det var kul att först följa Ingemar på TV och några år sedan få tävla mot honom och dessutom besegra honom några gånger, fortsätter Jonas. Den riktiga satsningen började när Jonas var 16 år då han blev antagen till skidgymnasiet i Järpen. Samtidigt kom han också för första gången med i ett landslag. Första riktigt stora framgången kom 1981 när Jonas vann junior-VM. Två år senare tog han sig in i första startgrupp i Världscupen och där höll han sig kvar under nio säsonger. Första stora mästerskapet var OS i Sarajevo 1984. – Där låg jag tvåa efter första åket, men i det andra fick jag en smäll av en vikkäpp så jag tappade glasögo-

nen. Det gjorde att jag slutade på fjärde plats, men bara fem hundradelar från en medalj, berättar Jonas. SKRÄLLVANN Ett år senare hade han hundradelarna på sin sida när han skrällvann slalom i Bormio, sex hundradelar före favoriten Marc Girardelli. Jonas räddade den svenska äran i Bormio-VM. Allt hade gått fel för svenskarna, inte ens Ingemar Stenmark lyckades. Han blev fyra i slalomtävlingen som Jonas vann. – VM var egentligen en tuffare tävling än OS. Stenmark, Girardelli och några andra hade så kallad B-licens och fick därför inte vara med vid OS i Sarajevo, minns Jonas. När Jonas Nilsson vann VM i Bormio 1985 var det första och hittills enda gången som en utförsåkare från Dalarna tagit VM-guld. Under nio säsonger i världscupens första grupp vann Jonas två gånger, men tog ytterligare tolv pallplatser. Segrarna kom först i Madonna di Campiglio och sedan i slovenska Kranjska Gora. – Men man kan säga att jag tog båda cupsegrarna i Madonna, för det var deras tävlingar 1990 som flyttades till Kranjska Gora på grund av snöbrist. Det är inte så vanligt att dalaåkare vinner i världs­ cupen. – Jag tror att förutom mig så är det bara Therese Borssén som vunnit i världscupen, säger Jonas. Det stämmer, Therese vann en världscuptävling i Semmering 2006. SKADA SATTE STOPP Det kunde ha blivit ännu fler framgångar för Jonas, men en

svår knäskada stoppade en fortsatt karriär 1992. Nu fick Jonas satsa på en civil karriär i stället och han hade förberett sig för en sådan. – Samma år som jag vann VM i Bormio skrev jag in mig på universitet och läste in en civilekonomexamen, berättar Jonas. Han flyttade till Stockholm och jobbade där i fem år. – Jag hade en del jobb bland annat för min svåger Mats (Årjes) innan börsnoterade Medivir, som då ägde CCS, sökte en ny VD i Borlänge och då blev jag erbjuden den tjänsten. Då åkte jag upp till Borlänge och tyckte att det såg spännande ut så jag slog till. Under Jonas Nilssons ledning har CCS haft en fantastisk utveckling och blivit ett av Nordens ledande inom hudvårds- och läkemedelsprodukter. När Jonas Nilsson blev VD för företaget 1997 hade man 30 anställda och en omsättning på 50 miljoner. – I dag är det 260 anställda och omsättningen är 700 miljoner, avslöjar Jonas. Men efter 18 år som VD för CCS Healthcare AB, som företaget numera heter, slutar Jonas Nilsson där. – Jag tänker inte pensionera mig, men nu är jag 52 år och vill göra något annat, förklarar Jonas. – Det känns vemodigt efter 18 fantastiska år, men det känns rätt att pröva på något annat och låta någon annan ta över i CCS, säger Jonas och tillägger: – Min företrädare Göran Wallin, som var med och grundade företaget, var också VD i 18 år. Text och foto: SVEN-ERIK KARLSSON


Sommarteater i Tällberg

Sommar nöjen!

Den 9 juli är det premiär för ”Den sista Cigarren” - en förstklassig komedi. Teaterpaket med biljett, tvårätters middag före föreställningen, kvällsmacka efter, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. Från 1.545:- per person.

Dalhallapaket

TEATER VID SILJAN PRESENTERAR

9JULI > 2AUG ANKI LIDÉN

HELGE SKOOG

MICHAEL SEGERSTRÖM

Sommarens golfpaket Bo på Villa Långbers och spela golf i Tällberg, Leksand eller Rättvik. Greenfee ingår. I vårt golfpaket ingår en härlig trerätters middag, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. Från 1.395:- per person.

Sommarmeny Kom in på en bit mat! Villa Långbers ligger på toppen i Tällberg med milsvid utsikt över Siljan. Vi har servering både i restaurangen och på verandan, från kl 18.00. Njut av den vackra utsikten och se solnedgången över Siljan. Goda rätter till semestervänliga priser.

BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90.

Upplev en av världens vackraste utomhusarenor och en konsert på Dalhalla! Du bor hos oss på Villa Långbers, blir serverad en tvårätters middag före konserten och en smörgås efter. Du kan beställa transfer till Dalhalla. Övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. Dalhallapaket från 1.195:-. Biljett till vald föreställning och transfer ingår ej i priset.


26

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

I Falun är man definitivt ute och cyklar FALUN Falun med omgivning verkar vara attraktivt för många elitcyklister. En orsak till att så många finns där är förstås Högskolan, flera studerar där.  Sedan bjuder ju omgivningen också på fina, bra kuperade träningsbanor. En del också helt bilfria. För MTB-åkarna finns det mängder av krävande sträckor runt om i terrängen.

Här några namn och lite av deras meriter. Så många cyklister finns det i området att vi säkert glömt någon. Den främste är utan tvekan: MARCUS LJUNGQVIST Flyttade till Italien 1998 och började som professionell, efter bland andra några etappsegrar i olika lopp fick han året därpå köra Tour de France för första gången. 2004 deltog han bland annat i OS i Aten och slutade på 14:e plats som bäste svensk. Hans största framgång i karriären är en fjärdeplats i linjeloppet på VM 2005. Det blev 12 säsonger som professionell cyklist, och 7 olika stall var han med i under den tiden. Han tog SM-guld linje 1996.

Efter karriären blev han assisterande sportdirektör i Team Sky, där han slutade efter fyra år. Nu jobbar han på Dala Sports Academy och driver tillsammans med hustru Carina butiken Norrgården, en heminredningsaffär

vid gruvan. Han är också Sverige-representant för 4 cykelmärken JENNY RISSVEDS, MTB. Mycket meriterad trots den unga åldern, fyller 21 i juni. Med i SOK:s topp-och talangprogram. SM-Guld, vunnit WC-tävlingar och bland annat topp tre i WC sammanlagt 2014. Kör för schweiziska Scott-Odlo MTB Racing Team och var första icke schweizare i laget.

Marcus vinner SM-guld 1996. Foto: ÅSA SVENSSON

STEFAN BRYKT, tävlade i 3 olika stall under tiden i Italien, och då bland annat lagkompis med Alf Segersäll och Tommy Prim. Hjälpryttare åt storcyklisten Moreno Argentin, jobbar idag som konsult och projektledare på XL-Lent i Borlänge. Slutade tävlingskarriären alldeles för tidigt.

MAGNUS KNUTSSON, SM-guld tempo1985, 7 SM lag-guld. Jobbar idag på Högskolan i Falun. JENNIE STENERHAG , MTB, 4 SM-guld. Är gärna i Sydafrika och tränar/tävlar. Seger Cykelvasan 2012 och 2:a 2014. HANNA BERGMAN, MTB. VM-guld för veteraner, 3:a Cykelvasan 2014. Meriter också med draghund.

ROINE GRÖNLUND,3-SMguld; lag, stafett och 18-milen. Lyckan var att få vinna linjeloppet på hemmaplan i Falun 1975.

Roine Grönlund. Foto: STAFFAN BJÖRKLUND

JOHAN LANDSTRÖM, vinnare Cykelvasan 2014. Tävlar för Motala. Jobbar på Cykelcentrum i Borlänge.

FREDRIK ERIKSSON, MTB-åkare. Varit förbundskapten för MTB-landslaget. Vann Cykelvasan 2013

TOBJÖRN WALLEN, åkte bland annat 2 säsonger som amatör i Frankrike. Säljare av Scotts cyklar.

NIKLAS KINDÅKER, SMguld 18-milen -91

MAGNUS DARVELL, SMguld MTB.

CLAES SVENSSON, JEMguld -73, SM-guld -75, JSMguld -72, har varit förbundskapten för juniorlandslaget och tränare för flera av Sveriges främsta cyklister.

JONAS AHLSTRAND, professionell i Team Cofidis. SM-guld.

LARS MYRBERG, var 2 säsonger i Belgien som amatör. Etappseger Bulgarien runt med landslaget, idag på

­ ykel & Fjäll i Falun. VeteC ran VM-guld i Velodrom.

TOMAS TERNER, före detta landsvägscyklist JENS WESTERGREN, Åkte MTB, jobbar på Högskolan.

ISABELLE SÖDERBERG, deltog i OS 2012 Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Johan Landström. Foto: CLAES SVENSSON

Jenny Rissveds – en av Sveriges mest meriterade MTB-cyklister. Foto: CLAES SVENSSON

Marcus Ljungqvist i heminredningsaffären, som också har en cykelavdelning. Foto: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Claes Svensson och Lars Myrberg i landslagströjor – inför NM i Falun 1980. Foto: Privat.


Res med Siljan Buss AKTUELLA RESOR: Elitloppet 30 – 31 maj 2015 Kroatien 27 aug – 9 sept 2015 EM kval i Fotboll Sverige – Österrike 8 sept 2015, Friends Arena Ullared, shopping 29 – 30 okt 2015 Mer resor och information: 020-21 00 30 · www.siljanbuss.se

Välkomna!

LÅNG ERFARENHET AV SERVICE, OMTANKE, KVALITÉ OCH SÄKERHET

I CENTRUM FÖR IDROTT

27 juni–5 juli

Upplev gemenskap, glädje och folkfest under några sköna simmardagar i Vansbro!

Arenor för 20 olika idrotter på gångavstånd!

Mora Parken ligger mitt i VasaloppsArenan, en kort promenad från Mora centrum. Utan extra transporter, flera boendealternativ och närhet till aktiviteter gör Mora Parken till en optimal lägerplats för över 20 olika idrotter.

Fritid & konferens vid Siljan

moraparken.se

vansbrosimningen.se


Avnjut en smakfull VÄRLDSARVSBUFFÉ i en unik och vacker miljö. – Geschwornergården vid Falu Gruva, Hyttstugan Restaurang & Café och Gamla Staberg Trädgårdscafé & Kök

Du har iDén, vi har lösningen!

BrunnsBorrning för vatten och värme • värmepumpar • vattenrening • pumpanläggningar avloppsanläggningar • montering och installation • färdigt Badrum • comfortButik

VÄRME ELLER VATTEN? Vi hjälper dig med borrning och val av rätt anläggning.

badrumsrenovering FÄRDIGA BADRUM Vi erbjuder totallösning för din COMFORT & Inredning Välkommen in!på tidplanen • Certifierade • • ... Hembesök Tredimensionella plats det räcker med oss! • • Idélösningar håller leverantörer • priser Kakel • Fasta ritningar från Vi ledande hantverkare

kAkEL & kLiNkERs Vi utför plattsättningsarbeten och har ett stort utbud av kakel och klinkers. Vi har våtrumsbehörighet och är auktoriserade plattsättare.

Välkommen att njuta av en genuin matupplevelse i de vackra omgivningarna kring världsarvet. Här ligger fokus på närproducerade och lokalodlade råvaror av högsta kvalitet. I de tre världsarvsrestaurangerna Geschwornergården vid Falu Gruva, Gamla Staberg med en unik barockträdgård och Hyttstugan i Sundborn, granne med Carl Larsson-gården, bjuds du på rustika rätter med äkta smak av Dalarna. Buffén serveras klassiskt, det kalla ska komma före det varma och avslutas med en härlig dessertbuffé. Välkommen att ta del av världsarvet!

Tel 070-777 96 02

Tel 023-158 58

Tel 023-602 71

Världsarvsbuffén serveras alla dagar i veckan!

FÄRDiGT BADRUM PÅ 3 VECkOR

Vi erbjuder totallösning för din badrumsrenovering

• Hembesök

• Fasta priser

• Idélösningar

• Certifierade hantverkare

• 3D ritningar

Mån - Fre 09.30 - 18.00

SPECIALISTERNA INOM VATTEN OCH VÄRME Norra Backagatan 2, Borlänge, 0243-22 60 60

Lördag 10.00 - 16.00

www.vattenhuset.se

Välkommen Välkommen till Eldabutiken! till Eldabutiken! Vi erbjuder Vi erbjuder ett komplett ett komplett sortiment sortiment av ledande av ledande produkter produkter inominom värme värme och eldning och eldning och utför och utför montering montering och installation och installation av spisar av spisar och kaminer och kaminer samtsamt skorstensrenovering. skorstensrenovering. Det är Det också är också möjligt möjligt att att få räntefri få räntefri finansiering finansiering upp till upp 24till månader. 24 månader. Kontakta Kontakta oss för ossmer för information mer information och för och för ett kostnadsfritt ett kostnadsfritt prisförslag. prisförslag.

Eldabutiken Eldabutiken Borlänge Borlänge Mellstavägen Mellstavägen 40, Telefon: 40, Telefon: 0243-23 0243-23 25 29. 25 www.eldabutiken.se 29. www.eldabutiken.se Vi arbetar Vi arbetar endast med endast ledande med ledande leverantörer leverantörer och varumärken: och varumärken:

...komple tt gör det lätt!

Butiken har öppet

Vi har fantastiska lokaler för event, konferens, middag, fest och bröllop. För aktuella öppettider och övrig information besök www.faluevent.se

ViViärärmed. med. Hela Helavägen. vägen.

0243-22 60 60


29

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Invändige On Track Piraten segrade, före B.B.S.Sugarlight, i Olympiatravuttagningen på Romme den 5 april. En seger som också resulterade i en inbjudan till Elitloppet.

Rättvikstravets ordförande, Sven Eriksson, gratulerar Hans Strömberg efter On Track Piratens V75-triumf på Romme i april.

Text och foto: PER-ÅKE GRANLUND

Stadstull 20 kr

– I dag är det så jämnt i toppen och startspår och position är därför helt avgörande för utgången. Vilken sorts häst är On Track Piraten? – Han är halvfransos, pappa Kool du Caux är helfransk medan mammans, Monrovia, blodslinjer går tillbaka på Mack Lobell (vann Elitloppet 1988 och 1990, red anm). – Speeden kommer från Mack Lobells blod och råstyrkan via Kool du Caux. En perfekt blandning av travblod som redan utmynnat i 18 segrar och åtta miljoner kronor insprunget. Vilka är största segrarna? – SM-titlarna på Åby 2013 och 2014, men även triumferna i Müllers Memorial på Jägersro samma år väger tungt. – Piraten har visat att han är allround. Han har svenskt rekord över 2600 meter och i fjol noterade han tiden 1.09,7 över 1609 meter. – Så farten och tempot i Elitloppet har han visat att han matchar, understryker Hans Strömberg. Sista söndagen i maj är helig för alla travälskare. Elitloppet på Solvalla får publiken att massvandra till travbanan. Rättvikshoppet, On Track Piraten, lovar dessutom ett lämmeltåg av masar och kullor till arenan. Precis som 1973 när Ego Boy och Ingemar Olofsson frälste alla travälskare.

Ryttarspel • Eldshow • Musik & Sång Gyckel • God Mat • Hantverkare Handel & Vandel • Folk & Fä

Det var David (Ego Boy) mot Goliat (Flower Child) 1973. ”Piratens” status, som redan etablerad elithäst, och utgångsläge är jämförelsevis bättre. – Att få vara med i Elitloppet är det största man kan vara med om, fortsätter Strömberg. Du var på plats när Ego Boy vann 1973. Vad minns du av stämningen? – Allt var magiskt. Att en liten tränare som Ingemar Olofsson kunde utmana världseliten med Ego Boy och dessutom vinna, kändes som magi.

Vad kan du göra för att upprepa magin med On Track Piraten? – Vi tränar på som vanligt och kör honom varannan dag. – Det blir mycket lufsa i skogen, vilket ju är en beprövad metod ända sedan Ego Boy-epoken. Vad kommer att krävas för en ny dalaseger? – Naturligtvis att hästen är på topp och så gäller det att ha flyt i loppet. Tänker du på något särskilt? – För att man ska vara med i striden kräves det även tur i spårlottningen. Spår ett eller två är ett måste för att få bästa möjliga position in i första sväng. – Det kommer att gå väldigt snabbt i början och då går det inte att hamna på vingel i spåren. – Absolut bäst vore om vi fick spår ett, säger han och utvecklar:

Fredag 10–18 Lördag 10–18 Söndag 11–17

RÄTTVIK Ego Boy och Ingemar Olofsson segrade i Elitloppet 1973. 42 år senare är det upp till bevis för On Track Piraten.  – Det är häftigt som sjutton att bara vara med, säger Rättvikstränaren Hans Strömberg.

29–31 maj 2015

Piraten kan göra som Ego boy


30

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

– Lägg ned Vasaloppet, sa Antoine

Fick Moras juniorer till SM-final MORA Ingen i Mora lär glömma fotbollstränaren Peter Antoine. Det var han som föreslog att IFK Mora skulle lägga ned Vasaloppet och istället satsa på fotbollen.  Den eldfängde Antoine nådde SM-final med IFK Moras juniorer 1984. De var ett enda mål från att bli svenska mästare. Nu är en av hans spelare, Anders Forsen, sportchef för IFK Moras skidåkare. – Peter blev inte så glad när han fick höra det, skrattar Anders. Han ville, på

Peter Antoine oförglömlig fotbollstränare i Mora. Foto: STAFFAN BJÖRKLUND skämt förstås, bryta nacken av mig. Det var när juniorerna förra året, ja de är inte så unga längre, samlades i Mora och då ringde upp sin demontränare. Han blev rörd. Förstör inte din image nu förmanade hans gamla adepter, För finalmotståndet 1984 stod Örebro SK, där Roy Hodgson var huvudtränare. Alltså Englands nuvarande förbundskapten och tidigare guldtränare i Halmstad BK och Malmö FF. Örebros juniorer hade innan mötet med IFK Mora slagit ut bland annat Malmö FF och IFK Göteborg. Nu skulle de krossa lilla Mora.

DRAMATISKT – Det var dramatiskt inför första matchen i Mora, säger Anders Forsen Präst­holmens plan ansågs inte vara i tillräckligt bra skick, planen ansågs för vattensjuk. Men både Örebro, vi själva och även domaren godkände den. Men kommunen sa nej. Örebros ledare och spelare var ilskna och åkte hem. Erbjudandet att spela på vår konstgräsmatta accepterade inte. De påstod att de inte hade skor med dubbar för det underlaget. Ett par dagar senare var Örebro tillbaka med rätta skor och matchen spelades på konstgräs, något som inte

Anmäl dig nu! Det finns en stark ishockeykultur i Leksand och Leksands sommarhockeyskola är självklart en viktig del av den. Många hockeystjärnor har genom åren upplevt en härlig vecka här hos oss. Kenta Nilsson, Håkan Södergren, Thomas Steen, Per-Erik Eklund, Ulf Samuelsson, Mats Sundin, Niklas Lidström, Tobias Enström, Filip Forsberg, Victor Rask och Jakob de la Rose är några av de som varit elever på Leksands Hockeyskola.

Nu är det din tur! Vi slår upp portarna direkt efter midsommar och under veckorna 26-30 kommer återigen många unga hockeyspelare tillsammans med sina familjer att besöka oss för att ta del av Leksands Hockeyskola.

alls gynnade IFK Mora. Det blev 3–0 till Örebro. Det blir lika lätt i returen ansåg säkert ÖSK. VANN RETUREN Men så blev det inte. Nu fick IFK Mora äntligen spela på gräsplan som de var vana vid och vann med 3–1. Håkan Ryss gjorde alla tre målen. Mora hade behövt ett mål till och hade flera bra chanser. Peter Antoine svor (och det kunde han) ve och förbannelse över att Mora kommun stoppat hans lag att få spela första matchen på gräsplan. När domaren godkänt planen kunde den ju inte vara ospelbar. – Fritidsnämnden i Mora spelade SM-guldet ifrån oss när de lade första matchen på konstgräs, sa Antoine bittert.

»Det var en klen tröst att Roy Hodgson efter andra matchen sa att det var IFK Mora som stått för den bästa fotbollen, det stod också i lokalpressen.« Alla i Mora var inte förtjusta i Peter Antoine. Fotbollen drog iväg ekonomiskt. Antoine blev upprörd när detta påtalades. Han uppvaktade Mora kommun med hink och spade och erbjöd sig att visa lämplig sandlåda. När Sportmagasinet pratade med Antoine inför IFK

Moras 100-årsjubileum 2009 berättade han: – Vi i fotbollen skulle bara tacka och buga, vi skulle vara så tacksamma. Vi kom igång sent på våren på vår egen plan för det skulle skottas till förbannelse för Vasaloppet. Men inte på fotbollsplanen. Vi sprang och vi sprang, det kunde vara 25 grader kallt tre månader i sträck. Jag blev så trött. Det var då jag uttalade mig om att de där pinnarna som skidåkarna åker på det kan väl vem som helst göra. Lägg ned Vasaloppet. – När det var dags för klubben 75-årsjubileum delades det ut plaketter till folk som säkert gjort sig förtjänta av dem. Men vad fick fotbollslaget? Jo varsin senapsburk, någonting att hälla upp senap i. Det var väl någon jävla liten tennkopp. (Keramik var det). Vad inte Peter Antoine riktigt förstod eller inte ville förstå var att det var pengar från Vasaloppet som möjliggjorde fotbollens satsningar. Men Peter trivdes i Mora och spelarna med Peter. – Han kunde vara burdus, som han i paus en gång tog heder och ära av en av våra spelare inför oss andra, minns Anders Forsen. Och ingen kunde smälla igen en dörr så hårt som han. Men han lärde oss mycket fotboll, den saken är klar. Jag minns när vi slog ut Köping i semifinal. Vi låg under i paus och det kunde varit mycket större siffror. Vi väntade oss

världens utskällning, men istället pratade han om att nu har vi världens chans, att vi skulle klara det här i andra halvlek. Och det gjorde vi. Han lyfte oss. TOG HIT PROFFS Det var också Antoine som till Moras succésäsong plockade över två engelska ungdomsproffs, Steven Payne och John de Palma från Wimbledon respektive Crystal Palace. IFK Moras mångårige fotbollsledare Bo Thunberg berättar om att han använde sig av Antoine som mysgubbe i skolan där han blev mycket populär bland eleverna. Men ibland kunde humöret svänga litet väl snabbt när det gällde fotbollen. Och Antoine kunde vara rätt fräck. Han berättar med förtjusning när IFK Mora ( A-laget ) slog ut Brommapojkarna i svenska cupen, BP med kommande storstjärnan Anders Limpar. – Anders gnällde att vi var för jäkla fula i vårt spel. Men du är i alla fall söt Anders, svarade jag. Mora är nu på uppgång inom fotbollen efter många dystra år. Men visst är saknaden stor efter spelare av Torbjörn ”Tjoppen” Westerlings kaliber, efter tränare som Lasse Ericson (den bäste) Mathias Toth, Sid Huntley, Joe Holey. Och Peter Antoine förstås. Eller vad säger gamla kommungubbar? Text: STELLAN KVÄRRE

Läs mer på

www.hockeyskolan.se Huvudsponsorer:

Moras silverlag 1984. Övre raden, fr vänster: Pähr Broman (lagledare), Stefan Axels­ son (materialare), Christer Travegård, Lars Mattsson, Magnus Backlund 1, Magnus Backlund 2, Christian Antoine, Roger Kallur, Peter Antoine , tränare. Mellanraden fr vänster: John di Palma, Hans Lindberg, Jan Hanses, Ola Andersson, Mikael Runberg, Per-Erik Danielsson, Anders Forsen, Håkan Ryss, Göran Sparman. Främre raden, fr vänster: Ulf Jonasson, Steven Payne, Jan Leppänen, Roger Pehrs, Johan Eriksson, Jim Eriksson, Jonas Hillerström.


Kom och njut i Grövelsjöfjällen i sommar! Bo, ät och må bra på Lövåsgårdens Fjällhotell, hotellet med fjället runt hörnet, 804 m.ö.h. Varmt välkomna! Linda & Anders med personal

Bra bilförsäkring i Dalarna! Våra priser tål att jämföras.

Lövåsgårdens Fjällhotell Lövåsgårdens Fjällhotell

Grövelsjöfjällen Grövelsjöfjällen

www.lovasgarden.se · 0253 - 290 29

Telefon 0247-899 40 I www.dina.se

Välkommen till Sveriges ledande idrottsgymnasium. Kombinera idrott med valfritt gymnasieprogram – en chans att studera och utvecklas inom sin idrott.

ALPINT BACKHOPPNING BANDY CYKEL

E-SPORT FOTBOLL INNEBANDY ISHOCKEY

LÄNGDSSKIDOR PT-PERSONLIG TRÄNING SIMNING

HAGSTRÖMSKA GYMNASIET

SKATEBOARD TENNIS TRIATHLON

Gruvgatan 2 | 791 23 Falun | Tel 023-584 20 | hagstromska.se


Ormsalva – idrottarens räddare i nöden Det är vid den nya fabriken på Ingarvet i Falun där ­Simplus AB tillverkar bl.a linimentet Ormsalva, och det finns väl knappast inte någon elitidrottare eller motionär som inte fått hjälp av linimentet. Ormsalva är det klassiska linimentserien från Dalarna som har funnits sedan 1980-talet. Efter 14 års utveckling var Ormsalvan klar att användas. Tidigare tillverkades produkten vid fabriken i Mora, en tillverkning som 2015 flyttades till Falun. ÄR DET VERKLIGEN RIKTIGT ORMEXTRAKT I ORMSALVAN? Från början var det faktiskt skallerormsextrakt i linimentet och så var det fram till början av 1990-talet. Nu innehåller den andra och bättre/effektivare ingredienser, Ormsalva är en av de största produkterna för företaget men är bara en liten del av Simplus utbud. Simplus AB tillverkar också krämer, kosttillskott och andra medicintekniska produkter i fabriken, produkter som lever upp till alla myndighetskrav och med så närproducerade råvaror det bara går att hitta. Fabriken ska följa den internationella sortimentstandarden Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed). Sasco produktserie med krämer för ansiktsvård, kroppsvård,

hårvård och fot-och handvård. Dessutom olika produkter av kosttillskott och viktiga och bra produkter för massörer och andra terapeuter. Företaget har idag 29 anställda och motion i alla former har hög prioritet. SIMPLUS VD Johan Mattsson och marknadschef Pär Borgersen är båda före detta fotbollspelare och ivriga motionärer. Senast deltog de i Blåbärsloppet, ett av Vasaloppets många lopp. 9 km från Eldris till Mora. Därför har man startat Team Ormsalva, där vem som helst får vara med, och medlemsavgiften är 200 kronor för 2015. TEAMET ska främja ökad friskvård och hälsa för sina medlemmar genom idrottsutövande. Följande idrotter bedriver man:

• Längdskidåkning (medlem i Svenska Skidförbundet) • Löpning (medlem i Svenska Friidrottsförbundet) • Cykling (medlem i Svenska Cykelförbundet) • Simning • Triathlon (medlem i Svenska Triathlonförbundet)

Man kan köpa Simplus sortiment på apotek, hälsokostaffärer, dagvaruhandeln, butiker som ­ säljer kosmetika samt på simplus.se där även mer information finns.

Gör som Lars »Nubben« Andersson, anlita Dala Metallpartier för ditt uterum


33

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Mats Reijer är eldsjälen bakom Mockfjärds Atletklubb och det stora klubbhuset i byn.

MOCKFJÄRDS ATLETKLUBB

Startade: 1972 av Börje Pers och Thomas Lindgren Ordförande: Mikael Persson Anställd: Mats Reijer Klubbmeriter: Flera svenska och nordiska mästare. Medaljer i EM. Deltagare i OS och VM Medlem: Medlemskort köps hos Kari Åkes kiosk i Mockfjärd

Mockfjärds atletklubb har ett klubbhus som aldrig sover MOCKFJÄRD Mesta Mockfjärdsklubben. Mesta Dalaklubben. Ja, Mockfjärds Atletklubb är ett begrepp i hela tyngdlyftarsverige. Klubblokalen har öppet nära nog dygnet runt. Sju dagar i veckan. Det finns ett antal sjukhus i Dalarna. Mockfjärd har ett friskhus. Gamla brandstationen i Mockfjärd är värd ett besök. Maken till komplett friskvårdsanläggning får man leta efter i Dalarna. – Vi är ganska nöjda, säger Mats Reijer. Försynt ödmjukhet är bara förnamnet när Mats går runt och visar huset. – Vi har idrottsklubbar från hela Sverige här. De gillar att man kan styrketräna här och att man kan sova över i huset, säger Mats.

– Vi har tio bäddar med självhushåll. Mockfjärds Atletklubb med gym på övre plan och tyngdlyftningshall i bottenvåningen är exempel på ideellt klubbarbete när det är som bäst. Låt vara att kommunen och EU finansierat en del av ombyggnationen. Utan Mats Reijer och alla frivilliga krafter i klubben hade det aldrig gått. – Det finns en stark tyngdlyftartradition i Mockfjärd, berättar Mats. – Vi har haft deltagare i både OS och VM. Klubben har flera SM-guld. Klubbhuset öppnar klockan fem på morgonen. Klockan 23 brukar de sista gå hem. Nära 350 är medlemmar i föreningen. Inte dåligt i lilla Mockfjärd. – Alla har nytta av en stark kropp. Inte minst äldre. Men

också yngre. De blir duktigare i bollsporter tack vare styrka och balans. Styrka förebygger skador, säger Mats. Mats Reijer märker dock att de yngre deltagarna börjar bli färre. Det är för drygt, tycker en del, och väljer datorn i stället. – Det är synd. Styrketräning är bra för hela kroppen. Man blir piggare i huvudet också, säger Mats. I huset finns café och möjlighet att laga mat. Fräscha duschutrymmen med bastu och omklädningsrum finns också. Utanför rinner Västerdalälven. En brygga med grillplats och båtar att låna finns. – Vi har haft flera landslagsläger här. Vi har både fotbollsplan, hockeybana och elljusspår i närheten. Det gillar dom som kommer hit, säger Mats. Text och foto: MATS RÖNNBLAD

KLUBBHUSET:

• Sju olympiska lyftarplatser • Två kraftfulla löpband • Välutrustad gymlokal • Dusch och bastu • Nära till bad och fiske • Övernattning med 10 sängplatser • Samlingslokaler • Café • Cykeluthyrning • Nära till fotbollsplan och elljusspår

Fia Larsson ärt en av flera aktiva i klubben. Foto: PRIVAT

Kontakt: info@atletklubben.nu eller www.atletklubben.nu

VAD VILL DU GÖRA MMAR? RDU GÖRA I SOMMAR? VAD VILLR? I SOMMAR? Boka ett besök sök av oss så ser vi över möjligheterna öjligheterna att montera en robotklippare i er trädgård. Boka ett besök av oss så ser vi över möjligheterna att montera enen robotVi erbjuder klippare i er trädgård. kostnadsfri ostnadsfri offert.

VAD VILL DU GÖRA I SOMMAR? Boka ett besök av oss så

vi över möjligheterna Vi erbjuder en serHonda’s att monteraroboten robotkostnadsfri offert.klippare klippare i erMiimo trädgård.

Vi erbjuder en kostnadsfri offert.

Vi har även båtar från Sandtröm och båtmotorer från Honda och Tohatsu

Alviksvägen 223 | 0247-235 00 | Mån–fre 9.30–17.00

Alviksvägen 223 | 0247-235 00 | Mån–fre 9.30–17.00 www.siljansnasmaskin.se www.siljansnasmaskin.se


34

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Öyvind hjälper klubbarna med administrationen

    Utgive n

hetsb Thors Fastig av Eric

Rättvi k yrå AB,

Nr 2 • 2014 •

ejd?

med omn

gårda bo i Rättvik r eller hela Hur vill duhus, bostadsrätter, tomtevälja bland. fritids mycket att Vi har villor, uthus och ängar – med

r

FALUN Nu satsar Dalarnas Idrottsförbund på att öka det administrativa stödet till länets klubbar ytterligare.  – De ska kunna lägga sin energi på idrotten, säger David Bergström, chef för Dalarnas idrottsförbund. Myndigheternas krav på idrottsklubbarna ökar, bland annat när det gäller bokföring och skatter. Därför bygger nu Idrottsförbundet upp en funktion, där man på sikt ska ge stöd till klubbarna inom det området. – Det blir en utmaning för oss. Vi vill förstås att alla ideella ledare ska kunna syssla med idrott, inte administration, säger Bergström. BRYTPUNKT Idrotten står inför en brytpunkt just nu – affärsverksamhetstänkandet ökar. Kraven på klubbarna ökar. IDROTTEN I DALARNA

I Dalarna finns cirka 1 000 idrottsklubbar. De har ungefär 20 000 ledare och 100 000 medlemmar.

r år, er 2 ggr pe m m o tk u n r. uide Bostads G mar och i decembe ll ti m s o s u h id rt m e till vill ha med För er som hör av er till oss. försäljning

Öyvind Carnö och Kerstin Andersson flankerar David Bergström, chef för Dalarnas Idrottsförbund.

– Vi ska ta reda på vad klubbarna behöver hjälp med. De ska syssla med idrott. Vi kan hjälpa till med administrationen, säger Bergström.För att nå dit har Dalarnas Idrottsförbund anställt Öyvind Carnö, som tidigare jobbat med ekonomi i bland annat Orbiant Gruppen och CSC. – Ett spännande uppdrag, säger Carnö, som har en bred idrottslig bakgrund, bland annat i kanot, löpning och tennis, och är bosatt i Leksand. SLUTAR EFTER 34 ÅR Carnö började vid Idrottsförbundet i april. Hans föregångare på tjänsten – Kerstin Andersson – slutar efter 34

år i förbundets tjänst och blir pensionär. – Jag har sysslat med det mesta i förbundet, men ekonomifrågor har alltid varit centrala. Utvecklingen har varit enorm. Från början var vi en handfull anställda. Nu är vi 25 här, säger Kerstin, som spelade basket och fotboll som aktiv. Efter 34 år i Dalaidrottens tjänst slutar nu Kerstin. – Frågorna som finns för idrotten är desamma nu som när jag började. Det är problerm med att få ihop tillräckligt antal ledare och att få ekonomin att gå ihop. konstaterar hon.

Att välja rätt mäklarföretag är början till en bra affär – vänd er med förtroende till oss, 42 år i branschen. Funderar ni på att sälja huset, bostadsrätten eller tomten? Ring till oss så berättar vi allt om våra förmånliga försäljningsvillkor.

Text och foto: PER MALMBERG

Mer kraft... dragningskraft!

GLK Sport Edition

Nu kan du köpa en av våra starkaste karaktärer, GLK, i ett ännu sportigare utförande. Du får mer design och högre utrustningsnivå till ett attraktivt pris. Välkommen! Läs mer på mercedes-benz.se/erbjudanden.

Ännu mer extra

GLK Sport Edition.

3 stycken för omgående leverans.

419.000 kr

AMG Sportpaket SUV-paket

Ingår Ingår

Allt handlar om människor. Bilstjärnans resa har precis börjat, men det känns otroligt spännande att få vara med på detta tåg. Jag hoppas våra kunder ska känna av vårt engagemang och intresse för att se till att alla ska trivas hos oss. Vi vet att man kommer långt med ett stort hjärta och engagemang men kunskap och utbildning av vår personal är ett måste! Allt för att få 100% nöjda kunder. Du är viktigt för oss! Stefan Strand

Utrustning: Sportpaket interiör, Adaptiva Bi-Xenon strålkastare, Aktiv parkeringsassistent inkl PARKTRONIC, aluminiumpaneler, multifunktionsratt i nappa, klädsel DINAMICA/ARTICO konstläder, exteriört krompaket, LED varsel och bakljus, Audio 20 Sound System, USB uttag, Bluetooth® med handsfree och audiostreaming av musik, direktstyrning, spegelpaket, farthållare, regnsensor, större bränsletank, m. m. Erbjudandet gäller t.o.m. 2015-06-30. Kan ej kombineras med ramavtal och andra rabatter och erbjudanden. Bränsledekl. blandad körning enl. EU-norm: 5,5–6,1 l/100 km, C02 143–159 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilstjärnans maj-erbjudande på Mercedes.

Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc

Ett antal Mercedesbilar får omgående leverans.

Per 023-78 31 23

Mercedes C-klass kombi Kampanjrabatt: 32.000 kr

Mercedes GLA SE-Edition Kampanjrabatt: 24.000 kr

Nu 409.900 kr

Nu 329.900 kr

Bilstjärnan Ingarvsvägen 12 Falun, 023-78 31 00 Bilförsäljning: Mån-fr 9-18, lör 10-14 Verkstad/reservdelar: Mån-fr 7-17 www.bilstjarnan.se

Välkommen ti

ll oss på Bilstj

ärnan!


35

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Fotboll och ishockey samma dag Börje Marcus – den unike spelaren SOLLERÖN Tänk dig att spela fotboll på förmiddagen med AIK:s fotboll i Stockholm, sedan kasta dig iväg med flyg till Dalarna för att på eftermiddagen spela hockey med Mora. Kan det vara möjligt? Börjar man inte se dubbelt? Eller hur Börje?

Ingen fara om man heter Börje Marcus, som 1973 var den senaste och säkert den siste i Sverige som dubblerade i våra största bollsporter i högsta serien. Han var mittback i fotboll men forward i ishockey. – Det kunde bli lite stres�sigt ibland, skrattar Börje. Som då jag klockan elva på förmiddagen spelade fotboll med AIK mot BP ( Brommapojkarna ) i Thorstens Cup. Efter matchen var det full fart för att byta om och få i sig litet mat för resan norröver. – Min fästmö satt i en bil utanför Råsunda och väntade för att köra mig till Bromma flygplats. Det fanns piloter som behövde få flygtid och var beredda att göra sådana här resor. Så där satt jag i ett tvåsiffrigt flygplan på väg till Orsa där vi landade. – Där satt min mor och väntade med sin svarta Amazon. När jag väl landade var det full fart till Moras Ishall, Smidjegrav. Väl framme i hallen var det inget snack om uppvärmning. På snabbt med utrustningen och ut på isen för match mot Västerås.

»Det kunde vara ännu snabbare ryck.«

Börje Marcus, fotboll i AIK.

– Jag minns när vi skulle möta Leksand borta. Jag hade haft prov på skolan i Stockholm under dagen. Full fart efteråt till Bromma för flyg mot Dalarna. Vi skulle landa i Borlänge, men det var dimma så vi blev försenade. Till sist kunde vi landa men nu hade det börjat snöa. Det var en decimeter snö och det blev en taxi på hala vägar innan vi var framme i Leksand. Jag kom precis till nedsläpp för första perioden. När matchen var över gällde det att komma hem till Stockholm. Jag hade tur, jag fick lifta med domarna och kom hem klockan fem på morgonen. Då var det vara att göra sig klar för att gå och jobba på skolan. Det var extra festligt den

där oktoberhelgen 1973, då Börje först spelade allsvensk fotboll mot Öster, och dagen efter var det hockeypremiär på Johanneshov. Då spelade han med Mora mot AIK. Hade några få träningar på is bakom sig med Djurgården I två och en halv säsong höll Börje på så här innan han bestämde sig att satsa helt på fotbollen.

VÄRVADES TILL AIK För det var för fotbollens skull som Börje Marcus värvades till AIK, från Malung som då var ett sensationslag i näst högsta divisionen. – Men jag ville inte släppa ishockeyn i Mora. Jag hade stor känsla för laget. – En dag i Stockholm kunde se ut så här, eller rättare sagt gjorde det oftast. Jobb som lärare på dagen, ett snabbt ispass intill skolan vid lunch på egen hand på Solnais. Fotbollsträning efter skolan med AIK, kvällsträning i ishockey med antingen AIK eller Djurgården. Det lag som hade sent pass den kvällen. Mora spelade alltså i högsta serien i ishockey som då var uppdelas i en norr och en södergrupp. De fyra bästa ur varje grupp gick till slutspel. I dag skulle det vara omöjligt att dubblera i högsta serierna med fotboll och ishockey. Men säsongerna gick inte i varann på samma sätt för 40 år sedan. Nämn några spelare i Malungs IF, fotboll och Mora IK:s ishockey som gjorde starka intryck på dig? I Malung var det förstås målvakten Per-Olof Persson, imponerande med sin längd som IFK Göteborg var intresserade av, han kal�lades för Malungs Jasjin efter Rysslands store målvakt. Andra värmlänningar i Malung som var mycket bra var Åke Rangedahl och Roland Håkansson, och jag minns också Vanco Markovski. Intresset var stort i Malung. Jag minns en vardagsmatch mot Sandviken. Vi hade 3.500 åskådare på Skinnarvallen.

– När jag lämnade Sollerö IF hade jag anbud från både IFK Mora och Malung. Jag drog ut på beslutet, det blev många förhandlingsmiddagar på Mora Hotell.

»Hockeytiden i Mora då?« – Jag hade förmånen att få spela med stora namn som Lill-Strimma Svedberg och Hasse Hansson, ”Tuppen” Lönn likaså. Jag minns också Evert Tysk av speciella skäl. Han var den ende som hade linser i ögonen när han spelade. Dem tappade han ibland och vi andra låg på isen och letade. Det glömmer jag aldrig. – Jag spelade i samma kedja som Hasse Hansson och ”Såja” Jacobsson. Men vi hade det tufft i laget när vi tappade tre backar, Strimma, Stig Östling och Kjell Eklind. Då hade vi bara fyra backar kvar. Någon tuff motståndare du minns? – Des Moroney glömmer jag inte. Vi mötte Tingsryd. Jag hade hört om NHL-spelare att de inte hade några tänder och var livsfarliga. Nu ställdes jag mot Moroney (för all del ingen NHL-stjärna). Han var gammal då och hade svårt att hänga med. Han satte klubban under min arm och bara hängde på. Då kastade jag mig mot isen för att få honom utvisad. Det lyckades, men jag glömmer aldrig Moroneys replik: ”Next time I will kill you, dirty pig”. När Börje lämnat Malungsfotbollen kom anbud från Brage, men det blev det stora äventyret i AIK istället. Han debuterade allsvenskt mot Åtvidaberg, den klubb han sedan skulle representera och där han fortfarande har ett av sina fyra hem (de andra tre ligger i Florida, i Stockholm och i Ryssa vid Siljans strand ). I Börjes debutmatch mötte han i motståndarlaget en annan debutant, Ralf Edström.

Börje Marcus, ishockey i Mora.

MÅNGA MINNEN Ralf blev ett stort namn något år senare vid VM i Västtyskland. Tre AIK-are fanns med i förstatruppen till VM, men alla tre, Börje, tillsammans med Sanny Åslund och målvakten Ronny Gustavsson gallrades sedan bort av förbundskaptenen Georg ”Åby” Ericson. Det där har Börje starka synpunkter på än i dag. Men det blev i alla fall två SM-silver för AIK och ett par landskamper med Blandslaget. Och många oförglömliga minnen. Han har kvar engagemanget för dalaidrotten och syns då och då i Mora och Sollerön för att se hockey eller spela golf. BÖRJE VAR UNIK Börje är alltså unik som den sista som dubblerade. I forna tider var det dock inte ovanligt med spelare som Sven Tumba ( hans fotbollslandskamp mot Norge var dock inte helt lyckad, Han kallades för Norgehjälpen ), Gösta Knivsta Sandberg, Tjalle Mild med flera. För att inte tala om gamle Svenne ”Berka” Bergqvist som Alice Babs sjöng om i ”Vårat gäng”. ”Berka” var allsvensk i fem sporter, fotboll, ishockey, bandy, handboll och bowling. Men det är en annan historia. Text: STELLAN KVÄRRE

Dags för en bank som finns där för dig i alla väder? Som företagare vet du säkert att det enda som är konstant i tillvaron är förändringar. Som Nordens företagsbank är vi en lika stabil som långsiktig partner. Vill du också ha en bank som finns där för dig i alla väder? Läs mer på seb.se/helaforetagaren

67565 Annons Foretagskamp_186x66,5.indd 1

2015-01-13 11:13


Boll för alla Ledarledd spontanidrott för barn och ungdomar som vill spela fotboll Ledare från Breddens IF kommer till ditt bostadsområde Du hittar oss i: • Bojsenburg • Norslund • Järnet söndagar mellan kl. 14.00-17.00 Alla barn och ungdomar är välkomna! För mer information kontakta Amir Azrafshan 076-555 74 62

Din lokala bygg-, järn- & trävaruhandlare i Mora.

Välkommen!

Öppettider: måndag-fredag 07,00-18,00, lördag 09,00-13,00. Tingsnäsvägen 17, 792 32 MORA • info@mattsonsbygg.se

Skogsägare! Stor omställning om det nya skattesystemet införs.

Motionslopp 28 juni 2015

12 mil naturupplevelse! Ta dig runt i din egen takt och njut av dalaskogarnas omväxlande terräng!

Förslag på borttagande av skogskonto! Planera dina avverkningar nu!

Kontakta din lokala Weda Skog virkesköpare eller ring växeln på tel 010-15 00 150 så blir du kopplad

wedaskog.se | 010-15 00 150

vansbrosimningen.se/vansbrobianchi


37

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Doverskog sadlade om

– nu förverkligar han sin dröm GRÖVELSJÖN Med 26 rum och 65 bäddar i bagaget bröt paret Anders och Linda Doverskog det inrutade ekorrhjulet i Leksand och tog över driftenav Lövåsgårdens Fjällhotell i Grövelsjön i maj. – Djärvt kanske en del tyckte, men äntligen var tiden mogen, säger nyblivne hotelldirektören. Vi ville förverkliga vår dagdröm: att få arbeta med något meningsfullt tillsammans. Så vi har köpt oss en livsstil som passar oss. Alltsedan de köpte fritidshuset i Lövåsen för ett år sedan har paret Doverskog kastat långa och drömmande blickar på Fjällhotellet. Och så – rätt vad det var – fanns anläggningen ute till försäljning. MJUKSTARTADE Anders och Linda har mjukstartat och vill växa in i sin nya verksamhet. Lyssna, vara lyhörda och fokusera på helheten ur gästernas perspek-

tiv. Men grundfilosofin är klar: vistelsen häruppe skall skänka familjär hemtrevnad och skapa en positiv relation. – Vi vill bibehålla det mysiga men med en alldeles speciell touche, säger Linda. Vi kommer inte att utvecklas till ett lyxhotell i den genuina fjälLmiljön utan behålla charmen av ett klassiskt fjällhotell. Vi satsar på omhändertagandet, närvaron plus en mycket viktig ingrediens - matkvalité. Utanför knuten gränsar Långfjällets unika naturreservat på 68 000 hektar med rikt djurliv och fauna. Ett eldorado för gäster som söker en annan upplevelse mot den som bjuds på exempelvis Idre fjäll – själva motorn i området. LAGARBETE – Ensam förmår man ingenting, säger före detta klubbdirektören i Leksands IF. Men som ett lag med gemensamma satsningar och marknadsföring får vi muskler och blir konkurrenskraftiga.

Inom området finns sex anläggningar och 1600 fritidshus. Med natursnö på 800 meters nivån, fem säkra snömånader, slalombacke, med två nerfarter och elljusspår för längdåkare finns mycket att erbjuda. Tydliga säsonger ger också stora möjligheter till varierat utbud av fritidssysselsättning: fiske, bärplockning parat med äventyrsvandringar och strövtåg inom själva naturreservatet skapar attraktionskraft. Lövåsgårdens Fjällhotell har funnits i närmare 75 år. Under en tid drev Anna Haags föräldrar anläggningen. Traditionellt har stora delar av idrotts-Dalarna med förkärlek förlagt olika typer av träningsläger och konferenser vid just den här anläggningen. Trenden just nu är att allt yngre personer söker lugnet och stillheten ute i naturen. – Och den vill gärna fånga upp, säger Anders Doverskog. Text: STAFFAN BJÖRKLUND

Anders Doverskog.

Den moderna elinstallatören med den längsta traditionen

Långs Elektriska utför alla typer av elinstallationer inom el/tele/data och larm till privatpersoner och företag.

Vi har även försäljning av vitvaror och reservdelar samt elmaterial. m.m. Öppettider mån-fred 07.00-16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Källbacksvägen 1, Leksand

200m söder om Hotell Moskogen Lövåsgårdens Fjällhotell i Grövelsjön.

0247-644 50

Tel 023-288 70 · Timmervägen 11, Falun · www.ptsmotor.se


38

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Att förebygga fallolyckor hos 65+ FALUN Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i rapporten ”Skador hos äldre” från 2014 gjort en sammanställning av aktuellt läge och även gjort en prognos för framtiden avseende fallolyckor hos äldre. Fallolyckor drabbar alla åldrar men statistiken visar att från 65 års ålder börjar ökningen och från 80 års ålder accelererar den. I åldersgruppen 80 år och äldre är ca 90 % av alla skador orsakade av fall. Det är också den gruppen som drabbas av mest dödsfall på grund av ett fall. Under 2013 omkom totalt ca 1 700 personer i fallolyckor. Knappt 50 000 blev inlagda på sjukhus och drygt 270  000 fick uppsöka sjukhus efter att ha skadats i en fallolycka. Samhällets totala kostnader för fallolyckor uppgick till 24,6 miljarder under 2012 varav ca 10 miljarder stod den äldre generationen för. TAPPAR BALANSEN De vanligaste orsakerna till fall hos äldre (65+) är att de tappar balansen i samband med att de snubblar/snavar,

halkar eller drabbas av yrsel. Orsaken till att äldre i högre utsträckning tappar balansen är bland annat att våra fysiska funktioner försämras successivt med stigande ålder, vi drabbas av sjukdom och äter mediciner som ger biverkningar. När det gäller vår fysiska status tappar vi muskelstyrka, power* och koordination med stigande ålder vilket tillsammans bidrar till minskad balans- och reaktionsförmåga. Att få bra effekt av träningen skiljer inte något mellan yngre och äldre personer. Det finns många studier idag som visar att vi genom rätt träning kan öka styrkan och bibehålla en god fysisk förmåga trots stigande ålder. Detsamma gäller den nedgång i kondition som äldre drabbas av där ca 50 % av nedgången anses bero på en passiv livsstil. Val av kost, motion, fritidssysselsättning, samt en livsstil med stress, rökning och alkoholkonsumtion spelar en mycket stor roll i åldrandet. EGEN BESIKTNING Ett sätt att ha koll på sin fysiska status är att årligen göra vissa enkla tester. Det kan bland annat vara att gå en viss sträcka på tid, göra styrketester med eller utan red-

skap, balanstester mm. Man kan kalla det egen besiktning av kroppen, precis som den årliga bilbesiktningen. Har man inte själv kunskap kan man vända sig till bland annat fysioterapeuter/sjukgymnaster för att få hjälp. Fram till år 2050 beräknar man att antalet äldre kommer att öka med ca 50 % eller nästan 900  000 personer. Man beräknar att antalet dödsfall till följd av fallolyckor kommer mer än fördubblas och att antalet sjukhusplatser på grund av fallolyckor behöver fördubblas. Med tanke på den debatt om antal vårdplatser och vårdkostnader som pågår idag, har samhället en stor uppgift framför sig i hur den uppgiften ska lösas. Kommunerna och landstingen måste utveckla strategier när det gäller både det förebyggande och vårdande arbetet. Till exempel har Nacka kommun skapat möjligheten för alla över 90 år att träna gratis. Ett mycket lovvärt initiativ som förmodligen skulle få ännu bättre genomslag om man även skapar något liknande för yngre pensionärer. Att vara vid god fysisk vigör gör att vi kan ha en högre livskvalitet när vi åldras. Vi tappar kondition och muskel*Förmåga att snabbt utveckla kraft.

styrka men kan kompensera det till stor del genom rätt träning. När man tränar är det lätt att man inte vågar belasta sig tillräckligt ”hårt” för att få bra effekt av träningen. Promenader, vilket är den mest populära träningsformen hos äldre, tenderar att många gånger bli för låg i

pulsbelastning. Detsamma gäller styrketräning där samma program tränas flera år i följd utan höjning av belastningen. Bellardini och Tonkonogi har i sin bok ”Senior Power – styrketräning för äldre” många exempel på träningsövningar. Boken förklarar på

ett bra sätt vad som händer med den åldrande kroppen och vad vi kan göra för att bibehålla/öka vår funktionsförmåga. Rolf Reineby Leg sjukgymnast FysioramA

Balansträning är viktigt när man kommer upp i högre ålder, säger Rolf Reineby.

Tällberg Halvmarathon Tällberg Triathlon

Tällberg Halvmarathon 1 augusti 2015 (Femte upplagan) : Flera olika distanser. Välj mellan Tällbergsfemman (5 km) Tällbergsmilen (10 km) och Halvmarathon (21,1 km) Minimarathon för barn och ungdomar Anmälan och mer information: www.tallbergmarathon.se Huvudsponsorer: Tällberg Halvmarathon – Upplev Tällberg, Tällbergsmilen – Leksands Sparbank Arrangörsklubb: Leksands OK

Tällberg Triathlon 31 juli 2015 (Tredje upplagan): Sprintdistans. 750 meter simning – 20 km cykel – 5 km löpning Ställ upp individuellt eller med ett lag. Även barn/ungdomsklass Anmälan och mer information: www.tallbergtriathlon.se Huvudsponsor: Upplev Tällberg Arrangörsklubb: Leksands OK

Varmt välkomna!


39

SPORTMAGASINET DALARNA · #9 · 2015

Stor triathlonskylt vid Säters norra infart.

Säter triathlon – en gång världstävling, och TT-loppet i Hedemora – var tog dom vägen? HEDEMORA/SÄTER Dalarna är känt för flera stora idrottstävlingar, Vasaloppet, Vansbrosimningen och Skidspelen. Tävlingar som lyser med stor kraft och är mycket välkända. Men det har funnits flera stortävlingar i länet, en som nu har krymt rejält och en som tyvärr helt försvunnit.

Motortävlingen TT-loppet i Hedemora lockade storpublik men 1958 gick loppet för alltid i graven. Säter Triathlon startade blygsamt i början av 80-talet, arrangerade sedan både VM, EM och massvis av SM, men nu har tävlingen krymt till en motionstävling med en sprint!Den första triathlontävlingen i Säter avgjordes

Minnessten vid Södra kurvan på TT-loppets bana.

1984 och har sedan dess varit ett årligt återkommande arrangemang med skiftande distanser och deltagande. Säters dåvarande näringslivssekreterare, Sture Jonasson var den som kläckte idén om att utnyttja triathlon som marknadsföring. För arrangemanget stod en allians av 5 Säterklubbar. HÖG STATUS Den första tävlingen var så lyckade att redan 1986 fick tävlingen internationell status då distansen blev Ironman: simning 3,8 km, cykel 18 mil och sedan avslutning med 42 km löpning, och titeln gällde Europamästerskap. Start och mål har genom åren varierat. I början var starten och växlingen vid badet nedanför Prästgårdsskolan, mål i början i Säterdalen sedan vid Idrottsplatsen. Löparbanorna har också

varierat men för det mesta har de passerat genom staden i olika sträckningar. 2003 blev området vid Skönvik, en bit från centrum, start och målplats, men nu är man tillbaka med allt nere vid skolan där allt en gång började. VÄRLDSELITEN PÅ PLATS 1999 arrangerades världsmästerskapen på långdistans och 2004 var det dags igen för VM på samma distans och 2005 avgjordes EM på långdistans. Världseliten i grenen har alltid kommit och tävlingarna lockade storpublik. Säter har varit en hyllad arrangör med mycket gott rykte hos både tävlande och triathlonorganisationer men tyvärr lite för långt från kungliga huvudstaden för att riksmedierna skulle orka dit på sommaren. VM och EM,

Och en skylt: här låg depån utefter banan

även ett stort antal Svenska Mästerskap på olika distanser har avgjorts genom åren. Svenskar man minns som tävlat är bl.a Anna Frithioff, Jonas Djurback, Örjan Sandler och Mr Triathlon himself, Mikael Thorèn. Idag har tävlingen krympt och 4-5 juli är det dags för en Motionstävling, Utmaningen och Sprinten. Det blir den 32:a tävlingen sedan starten. Imponerande! TT-LOPPET 1933–1958 1933 arrangerade den då nybildade klubben SMK Hedemora en tävling för motorcyklar på en bana som gick runt Stadsberget i Hedemora. Det var det första TT-loppet – namnet kom från de stora tävlingarna på Isle of Man, Tourist Trophy. Det officiella namnet på loppet har varierat, men det kallades alltid för TT-loppet. Olika namn på loppet: • 1933–1934: Svenska TTloppen • 1952: Hedemoraloppet • 1953: TT-loppet • 1954-1958: Sverige Grand Prix (1958 dessutom med VM-status) Den drivande kraften bakom TT-loppet var Mas-Harry Larsson. Mest berömda motorcykelföraren som deltog var nog "Varg-Olle" Nygren. BARA PÅ GRUS Underlaget var helt annorlunda än dagens och de tävlande

Dalarnas största Bad, Spa och golvbutik kakel,inredning, duschar, alla typer av badkar även Spa, laminat/trägolv, vinyl/plastmattor, heltäckningsmattor m.m

Adress: Hantverkargatan 3, Södra Backa, Borlänge. 0243-88340. Öppet: månd-fred 9-18, lörd 10-14

körde nästan bara på grusbelagda vägar. I ett referat från den tiden kunde man läsa det här: ”Ledaren hade passerat i klar ledning och när dammolnen hade skingrats meddelades att ytterligare fyra man hade passerat”. Kriget satte stopp för mer tävlingar och inte förrän 1949 kunde man, med legenden Mas Harry Larsson i spetsen, starta loppet igen. Det var mest Nordiska förare med då, men Mas Harry lyckades år efter år engagera allt fler toppförare. Publiksiffran steg till helt otroliga 100 000 åskådare på två dagar som mest i slutet av 1950-talet. En ofattbar publiksiffra, tävlingen saknar utan tvivel motstycke i svensk idrottshistoria! 1958 blev det året som sista tävlingen kördes, den hade då fått VM-status. Orsakerna till att det blev slut var flera. En var trafikproblemen, ett annat en del negativa artiklar i pressen om nykterheten. Myndigheterna vägrade att ge tillstånd till tävlingen 1959, och trots att det gick så långt som till regeringen blev det nej. 2008 firades ett 50-årsjubileum med många nostalgiska förare på plats för att få köra banan, nu på annat underlag, och utan att tävla. Text och foto: ERIC ”JOKKE” LUNDIN


paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion paper passion

G-Print, AP-Tec, Arctic Volume White, Arctic Matt & Arctic Silk + tillverkas i Sverige av Arctic Paper Grycksbo. Amber Graphic och hela Munkens bok- och designpapperssortiment tillverkas i Sverige av Arctic Paper Munkedals. Vi kan erbjuda många olika papperskvaliteter producerade i närheten av dig, så inför nästa trycksaksproduktion, kontakta oss, eller läs mer om våra produkter på: www.arcticpaper.com

Cykla Vasaloppet. Eller spring. Samma sträcka och samma kontroller som på vintern, men ändå en helt annan utmaning. Du kan välja att cykla eller springa hela sträckan från Sälen till Mora eller ta något av våra kortare lopp med start i Oxberg. Vi har totalt fem olika cykellopp och tre olika terränglopp för löpare. Årets stora nyhet är Cykelvasan Öppet Spår! Läs mer och anmäl dig på vasaloppet.se

Profile for Asa Svensson

Sportmagasinet #9 2015  

Sportmagasinet Dalarna #9 Maj 2015

Sportmagasinet #9 2015  

Sportmagasinet Dalarna #9 Maj 2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded