Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

U

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 5 • 2017

S

T

R

I

På väg mot nya affärer Business unusual på Elmia Subcontractor

EMO och svenskarna Motala Verkstad Group i medvind Blågula intressen på växande BlechExpo Modig gör skäl för namnet på global marknad www.svenskverkstad.se

1


Levererar produktivitet hål efter hål efter hål!

Intelligent bearbetning

ISCAR HIGH Q LINES 2

www.svenskverkstad.se


HCP-IQ SUMOCHAM Borrhuvuden • Möjliggör borrdjup upp till 12xD utan pilothål. • Tillgänglig från 8 till 25.9 mm´s diameter i steg om 0.1 mm • Inget pilothål => en färre verktygsväxling => kortare bearbetningstid

Själv Inget pilothål krävs

w w w. i s c a r. s e www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Trendskifte ger svensk produktion möjligheter I förra årets nr 5 skrev jag om en artikel som hade publicerats i Dagens Nyheter. Den handlade om att Sverige behövde titta på hur Tyskland hade lyckats med att behålla jobben och produktionen. I artikeln pekades det på att vi i Sverige inte styr produktionen från ledningshåll utan att den är mycket i händerna på individen. Och i och med det hamnade fokus ofta på annat, till exempel karriärstegar och personlig utveckling istället för på en effektiv produktion. Närheten mellan produktion och utveckling är viktig för kvalitén, det värnade tyskarna också om i större grad än vad vi gör i Sverige. Detta faktum gynnar också den inhemska produktionen. Siemens och Audi var två exempel på just det. Vad har hänt sedan den artikeln då. Jo, jag tycker det finns en trend att produktionen alltmer hittar hem igen. Konjunkturen har också varit positiv under det senaste året, vilket även gjort att produktionen ökat. I denna ökning ser vi även en ökad automatisering i Sverige, vilket är helt avgörande för att behålla tillverkningen. Så det verkar nu som att investeringarna i automation börjar hinna ikapp samtalet. Vi ligger fortfarande efter några andra EU-länder när det gäller automatisering, men takten i Sverige börjar öka. En av anledningarna är troligen att vi har många företag som ligger i framkant i just automation och att de mindre företagen nu börjar haka på. Ett måste givetvis. En annan anledning är också att trenden på många marknader idag är att kunderna allt oftare vill anpassa sin produkter och nya modeller krävs hela tiden. Detta kräver närhet mellan produktion, produktutveckling och marknad. Hela ledet måste fungera smidigt och därför behövs närhet i produktionen. Sverige har också en hög kompetens på anställda, det har också blivit ett faktum. Så det är inte automation allena som lockar hem produktionen utan flera olika saker tillsammans. Detta nya läge ger svensk industriproduktion nya möjligheter som inte får förbises. Tyvärr finns hinder i vägen. Många företag har fortfarande svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering och det kan bli ett jätteproblem framöver. Att locka fler unga till industrin kommer att bli en utmaning för oss alla i industrin. För utan kompetensen så kommer Sverige få det svårt mot de stora tillväxtekonomierna, som ligger långt fram i innovation och utvecklingstakt. Årets stora underleverantörsmässa, Elmia Subcontractor, samlar åter ihop en stor del av Sveriges tillverkningstillgångar. Så se till att besöka den! Det är nämligen också viktigt med en stark inhemsk underleverantörsmässa för svensk industriproduktions framtid. Väl mött på Elmia Subcontractor! Vi finns i Lobby Nord, monter MG01:08

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@qimtek.se

4

www.svenskverkstad.se


Nu kommer stålets superhjältar till Elmia Välkommen till: Elmia Subcontractor, Jönköping Monter A04:21, 14-17 november 2017 www.ssab.com/superpowers-of-steel www.svenskverkstad.se

5


INNEHÅLL

10| LYFT MED ROBOTAR 110 regerings-miljoner för automation

63| BLECHEXPO BLIR STÖRRE EuroBlechs lillebror bara växer

14| INDUSTRIELL FITNESS Anders Ekdahl om industrins självbild

72| UH MED VIND I SEGLEN Fler vill ställa ut på Underhåll 2018

16| MOT NYA HÖJDER Modig Machine Tool vinner på snabbhet

76| UPPFÖDD MED MASKINER David Modig leder stark maskintillverkare

20| BUSINESS UNUSUAL Elmia Subcontractor nästan som vanligt

86| VINNANDE KONCEPT Därför är Scandinavian Coating i Köpenhamn

36| ETT STEG MOT FRAMTIDEN EMO Hannover en digital fabrik

92| MVR GER MER Utökade medlemsförmåner utlovas

52| NY ERA FÖR ANRIKT FÖRETAG Motala Verkstad Group grupperar om

74| RENARE STADSTRAFIK Rena Scania-bussar till 20 storstäder

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@qimtek.se Matthias Dierauer Annonser matthias.dierauer@svenskverkstad.se

6

www.svenskverkstad.se

ANNONS- OCH PR-MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

MVR Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se www.mvr.se NÄSTA NUMMER Materialdag: 27 november Utgivningsdag: 11 december


TA FÖR DS IND SVE ““VI US NSK V B “VI I BRI TR R N BR V I” RK INN ER NE ER VE IN“VVNE R F RK IEBRKS TA FÖ ST RS ÖR AD DS “VI S“TVVAEIDBRFINÖN SIIN RE SV VE ND BR SR RSK R EN U I V D N I NS N S E U SK F T VE INVNER STDN N S Ö R S T S RK R I ERKS AUE R R K D ”” K T I S S STA FÖ TA IRF V Ö I N ” R EN DS RDSSIND U IND VE D SSTVRENSK US I” SK N US S TR TR K I” I”

ÖPPET HUS MG Verktyg & DMG MORI ÖPPET HUS ÖPPET HUS ÖPPET HUS MG Verktyg & HUS DMG MORI MG Verktyg & DMG MORI ÖPPET MG MG Verktyg Verktyg & & DMG DMG MORI MORI MG Verktyg & DMG MORI

MG Verktyg och DMG MORI Sweden bjuder in till Öppet Hus! Vi visar bland annat verktyg, hållare, multifunktionssvarv, revolversvarv, 3- och 5-axliga fleropar, automation, mjukvarulösningar och förinställare. Nytt för i år är att vi även kommer hålla ett antal intressanta seminarium.

Vi bjuder på lunch! God mat från Ove’s Gatukök och glass från Lejonet & Björnen EA Rosengrens gata 5, Västra Frölunda Öppet Hus i Göteborg O.S.A senast den 3 november EA gata 5, EA Rosengrens Rosengrens 5, Västra Västra Frölunda Frölunda EA Rosengrens gata gata 5, Västra Till Elin Bernhardsson på e-post: Onsdag: 09.00Frölunda - 17.00 elin.bernhardsson@dmgmori.com EA Rosengrens gata09.00 5, Västra Frölunda Torsdag: - 20.00 eller ring: 031 - 348 98 00 EA Datum: Rosengrens gata 5, Västra Frölunda 8-10 (V.45) EA Rosengrens gata 5,november Västra Frölunda Fredag: 09.00 -- 17.00 14.00 Onsdag: 09.00 Onsdag: 09.00 09.00 - 17.00 Onsdag: - 17.00 Torsdag: 09.00 --- 20.00 Torsdag: 09.00 20.00 Onsdag: 09.00 09.00 17.00 Torsdag: - 20.00 Onsdag: 17.00 Fredag: 09.00 14.00 Onsdag: 09.00 17.00 Fredag: 09.00 -- 14.00 Torsdag:09.00 09.00 20.00 Fredag: - 14.00 Torsdag: 09.00 Torsdag: 09.00 20.00 Fredag: 09.00 - 20.00 14.00 Fredag: 09.00 09.00 - 14.00 Fredag: - 14.00

TÄVLA & VINN Vinn en resa till Pfronten

SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN www.svenskverkstad.se

7


nyheter

Foto: DuPont Sustainable Solutions

Ledarskapet viktigast för att minska riskerna på företagen Ett engagerat ledarskap är det viktigaste för ett företag att lyckas med säkerheten. Därefter kommer riskhantering och riskbedömning. Det visar en undersökning från säkerhetskonsulten Dupont Sustainable Solutions, där toppchefer från främst stora globala företag tillfrågats. Samtidigt visar studien att ledarskapet ofta har stora brister. Varje organisation står inför olika operativa risker. Källan till riskerna kan vara interna processer eller system men oftast är orsaken den mänskliga faktorn. Undersökningen som DuPont Sustainable Solution nyligen gjort, baseras på svar från högre chefer ifrån flera stora förtag, inom olika branscher. Den visar att 82 procent av alla arbetsplatsincidenterna beror på den mänskliga faktorn. För att nå en hög säkerhetsnivå krävs att ledarskapets attityder och beteende är på plats. De flesta som är med i studien svarade att de anser att ledarskapets engagemang är mycket viktigt för hur företaget ska lyckas (90 procent). Samtidigt är det mindre än 40 procent som anser att deras organisation är star8

www.svenskverkstad.se

ka på just detta. Samma trend syns när de frågade om de anställdas engagemang. 88 procent anser att det var viktigt men bara 35 procent anser att deras organisation är starka på detta. - Det hjälper inte att det finns regler och system på plats. Cheferna måste vara engagerade för att de anställda ska ta reglerna på allvar. Tyvärr visar undersökningen också att det är ett stort glapp mellan förväntningar och hur verkligheten ser ut, säger David Mallard, DuPont Sustainable Solutions, Market Leader, Nordic Region. Undersökningen presenterades nyligen på ett event som anordnades av DuPont Sustainable Solutions i Helsingfors. Där presenterades även de senaste teorierna kring säkerhetsriskhantering, om hur företag kan öka riskmedvetenheten i organisationen och om hur ledare kan utvecklas för att nå en hög säkerhet på företaget. Enligt undersökningen ansåg 44 procent att den största utmaningen på företagen är att ledningen inte är enade kring vilka risker som finns. Endast 14 procent av de svarande ansåg att högsta ledningen var enade och förstod vilka de främsta riskerna var i deras organisation.

Vad ska man tänka på som chef/ledare 1) Involvera hela organisationen (Lening och anställda) 2) Använd engagerande kommunika tion så att man får personer att förstå att säkerhetstänkandet är viktigt. 3) Se till att det går att mäta riskerna och se till att ha rätt KPI:er på plats 4) Förbättra hela tiden säkerhetshante ringssystemen OM UNDERSÖKNINGEN 80 företag var med i studien. De fanns inom olika branscher som olje- och gasindustrin, metal- och gruvindustrin, kemi, petrokemi, verkstad, energi, transport, konstruktion, mat och livsmedel samt hälsosektorn. Över 60 procent av de som svarade var I ledande position. Hälften av företagen har en årlig omsättning på 1 miljard dollar och 25 procent har en årlig omsättning på mer än 10 miljarder dollar. Över 65 procent har en global verksamhet och 25 procent regional verksamhet. Företagen har huvudkontor i USA, Europa, Kina, Ryssland, Australien, Mellanöstern, Sydamerika, Sydostasien, Indien, Sydafrika.


Rörlaserteknologi från Mazak

EE

0E515556J99 T 0008.30.51 golatac loot enihcaM kazaM

Maskinen är utrustad för Industri 4.0. Få en färdig produkt - skuren, gängad och fasad - i en och samma maskin. Hanterar dimensioner upp till ø400mm. Skär profiler såsom runda, frykantigt, rektangulärt, H-, I- och L-profiler. Mazak Laser, på framfart, nu med över 7 000 maskiner sålda över hela världen.

Ledande partner till nordisk verkstadsindustri www.ravema.se

www.svenskverkstad.se

9


nyheter

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg diskuterar automation med Mats Sundstedt, ägare och vd för FEAL AB, och Johan Frisk, OpiFlex.

Robotlyftet ska lyfta svensk automation Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gästade nyligen Robotdalen och OpiFlex i Västerås för att presentera Näringsdepartementets automationssatsning Robotlyftet. – Sverige ligger i världsklass och ökar inom automation, men våra konkurrentländer ökar ännu snabbare, sa Damberg. Det är den utvecklingen man vill vända med de 110 miljoner på en fyraårsperiod som regeringen skjuter till för att i första hand underlätta för små och medelstora företag att få fart på automationen. – Sverige ligger femma i världen när det gäller antalet robotar per tiotusen anställda. Och vi ökar med tio procent årligen. Men det räcker inte om vi tittar på några av våra främsta konkurrenter, som ökar ännu mer, exempelvis Danmark, sa ministern. – Vi hoppas att med den här satsningen ska hjälpa små och medelstora före10

www.svenskverkstad.se

tag att få igång sin automation, inte minst med kunskap om hur man kan ställa om sin produktion och skapa mer jobb, kanske även flytta hem en del produktion, och även rädda jobb som annars riskerar att gå förlorade. TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA Automation och robotar har tidigare varit lönsamt framför allt för storserietillverkning och långa produktionlinjer. Den tron lever säkert många kvar i. – Det finns många flexibla lösningar idag som många små och medelstora företag inte känner till, så det går att få lönsamhet vid automatisering även i små sammanhang. – Jag tror man är inne på helt rätt spår här, säger Mats Sundstedt som driver FEAL AB, ett företag som gjort den automationsresa man nu hoppas att många andra små och medelstora företag ska ge sig ut på med Robotlyftet. – Inför sin första robotisering vet man inte vad man ska göra, man är osäker,

det kostar mycket pengar och så vidare. Med professionell hjälp klarade vi det. – Förhoppningsvis kan det här Robotlyftet bli ett lyft inte bara för Sveriges robotstad Västerås, utan hela landet, säger Mikael Damberg. – Jag tror Robotlyftet är en viktig del i automatiseringen av Sverige, säger Johan Frisk, vd på OpiFlex, ett mycket bra komplement till Producera i Sverige, som jag tagit initiativ till och som utvecklas bra just nu. Johan Frisk är också medlem i den rådgivande grupp som Näringsdepartementet lyssnat till i automationsfrågor och han brinner för de här frågorna. Med pengarna kan Robotdalen växa till ett nationellt centrum i robotteknik. – Kan vi ta del av de här pengarna så kan vi jobba för hela Sverige, men centrumet för robotteknik kommer alltid att vara här i Västerås och Eskilstuna, säger Erik Lundqvist, Robotdalen. Nu ska Sverige automatiseras!


EUROPAS STÖRSTA LAGERHÅLLARE AV SPECIALLEGERINGAR OCH TITAN NICKEL-LEGERINGAR 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX TITAN-LEGERINGAR Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23 KOPPAR-LEGERINGAR CuCr1Zr/CuCo2Be/CuNi2SiCr/CuSn6/CB2/Alloy 25/Tellur-koppar

• • • • •

Dagsaktuell lagerlista online Komplett service-center Vattenskärning Vi skickar er order samma dag Allt material analyseras med spektrometer • Kvalitetsledningssystem som uppfyller ISO 9001 samt flygindustrins krav enligt AS9120A • Över 100 års erfarenhet • Beställ direkt: 08-731 56 00 www.haraldpihl.com info@haraldpihl.com www.svenskverkstad.se

11


nyheter

Patrik Olsson Bichis visare en Prevas AR-applikation för maskinunderhåll.

Tommy Andersson visar AutArch, ett Prevassystem för insamling, analys och presentation av produktionsdata.

Torjus Færsnes testar möjligheten att styra en robot via en Prevas-utvecklad VR-applikation.

Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitalisering Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten. Smarta fabriker är en plattform för samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade i arbetet. – Studenterna har till exempel byggt upp en digital kopia av fabriken, de har arbetat med smarta arbetssätt, förstärkt verklighet och hållbar produktion, säger Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, som är projektledare för sats-

ningen. Projektet är ett utmärkt exempel på hur utbildningssystem och näringsliv kan samverka. Det övergripande målet med Smarta fabriker är att sprida kunskap om digitalisering och att förmedla en positiv bild av yrken inom industrin. Prevas är en av cirka 50 industriella partners som levererar kompetens, tekniska system och komponenter till projektet. – Tillsammans med Göteborgs Tekniska College har vi utvecklat och installerat fabrikens order- och planeringssystem, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige. Installationen är baserad på Prevas produktionsplattform eLIPS, som används av våra stora industrikunder. Utbildningsdimensionen av projektet är central för Prevas, som bland annat har tillhandahållit handledare för studentarbeten inom underhållssystem. Dessutom används projektet Smarta fabriker för intern kompetensutveckling och mark-

Johan Bergsten (till höger) och Patrik Åkerlind (till vänster) inspekterar stansen som trycker ut det kartongark som viks ihop till fabrikens slutprodukt – ett par VR-glasögon. 12

www.svenskverkstad.se

nadsföring av Prevas som arbetsplats. – Genom att engagera oss i Smarta fabriker visar vi presumtiva medarbetare vad vi gör och vad vi står för, säger Lars Sandberg. Samtidigt ger projektet unika möjligheter att på ett professionellt sätt samverka med såväl studenter som kunder och samarbetspartner i regionen. PREVAS MINIMÄSSA Den 24 augusti arrangerade Prevas en intern utbildningsdag och minimässa i den färdiga fabriken som har byggts upp på Lindholmen i Göteborg. Johan Bengtsson och Adrian Bentland från Göteborgs Tekniska College hälsade välkommen och visade fabriksmiljön. Ett antal profilprojekt inom Prevas olika kompetensområden visades upp, vilket gav deltagarna tillfälle att lära av varandra och även knyta kontakter med kollegor på andra kontor. prevas.se

Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige, tillsammans med Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, projektledare för Smarta fabriker.


Jag känner mig tom och innehållslös.

Du vet aldrig när olyckan är framme. Fyll på mig i tid. Att det finns rätt Första Hjälpen-utrustning på plats gör all skillnad när olyckan är framme. Med en fulladdad Första Hjälpen-station kan alla rädda liv. Överallt. Tack för din insats! Upptäck mer på www.cederroth.com www.svenskverkstad.se

13


debatt

Industriell fitness – behövs det? – Vi är professionella inom det tekniska, men vad gäller det affärsmässiga är vi bara OK. Ungefär så summerade en grupp företagsledare inom industrin sin bild av sig själva vid en kombinerad föreläsning och workshop jag höll för några dagar sedan. Lägg till att den bild av industrin som de bedömde att samhället har, inklusive morgondagens medarbetare, tyngdes av begrepp som verkligen inte är säljande. Nu kanske verkligheten inte är riktigt så svart, men industrins självbild är ett problem värd att ta på allvar. I alla händelser finns det förbättringspotential. Ser vi det i stort så är förutsättningarna goda för svensk industri, i varje fall kortsiktigt. Orderingången är hög, maskinerna går för fullt och den goda konjunkturen ser ut att hålla i sig ett tag till. Det tvärstopp i maskineriet som kom 20082009 har hanterats riktigt bra. Genom kontinuerlig effektivisering, inte minst genom ökad automation, har konkurrenskraften ökat och produktion som flyttade från Sverige har till del kommit tillbaka. De senaste åren har draget i fordonsindustrin tillsammans med den intressanta utvecklingen med Industri 4.0, Internet of Things, smart industry, digitalisering med 14

www.svenskverkstad.se

mera lyft industrin från ”basically gone” till ”framtidshopp”. Även om det är en bra utveckling, är de flesta förbättringarna av teknisk karaktär. Inget fel med det, men affärer görs mellan människor och även den komponenten måste trimmas. Två av industris största hot, svårt att attrahera medarbetare och den svaga bilden av industrin, grundar sig i bristande sälj- och kommunikationsförmåga. Oavsett om målgruppen är kunder eller nästa generationsmedarbetare är sälj och synlighet inte industrins bästa grenar. Surfa gärna runt på några industriföretags hemsidor så blir det tydligt. Om du är maskinförsäljare är det OK att visa maskinerna, inte annars. Om du visar ett sortiment på artikelnivå är det svårt att sälja helhetslösningar. Om du inte talar om att ni kan erbjuda kompetens, är det ingen som köper annat är prylar. Om kunden säger att ”det är för dyrt” beror det troligen på att ditt erbjudande med tillhörande argumentation är för svagt. Om du har svårt att rekrytera kan det bero på att ditt företag inte ser attraktivt ut. Det innebär att varje del i företaget inklusive hur ni kommunicerar måste förbättras och trimmas. Det kan inte göras maskinellt, det krävs engagemang och träning hos varje medarbetare.

Snart är det Elmia Subcontractor och årets möjlighet att träffa din största kund någonsin. Montern är säkert beställd, precis som ”företagsuniformen” och tilltugget. Men hur har du förberett dig? Vilka kunder har du planerat att träffa, vilka frågor ska du ställa, hur ska du få kunderna att berätta om sina behov, hur följer du upp dina kontakter? Säg inte att du inte behöver förbereda dig, du har ju varit på mässa förr. Ditt resultat av deltagandet står i direkt relation till din förberedelse. Vill du ha ett bättre resultat än förra året, måste du förbereda dig bättre. Begreppet ”industriell fitness” som kom upp under den ovan nämnda workshopen är ett riktigt bra begrepp. Det ger en bild av att allt, stort som smått, tekniskt såväl som mänskligt måste trimmas hela tiden. Varje detalj kan förbättras för att skapa konkurrenskraft som kan synliggöras på marknaden. En maskin som är likadan i Sverige som i Kina kan bara leverera max 100%. Det som kommer att göra skillnad är hur kompetensen runt maskinen och relationen med kunden hanteras. Det är ett jobb som kräver träning varje dag. Anders Ekdahl Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, vd- och styrelseuppdrag anders@andersekdahl.se


QV ACTIVE

Quick Vision Active – Utvecklad för Europa Multisensormaskin med enastående pris/prestandaförhållande. Mitutoyos nya visionmätsystem Quick Vision Active CNC är utvecklat speciellt för att möta behoven inom den europeiska industrin. QV Active finns i två mätområden och kan kombineras med Touch Probe för taktil mätning. Mitutoyo Scandinavia AB 08-594 109 50 • www.mitutoyo.se

www.svenskverkstad.se

15


Foto: Modig Machine Tool

Kundevent nytt lyft för Modig Machine Tool

16

– Det tillhör inte vanligheterna, men i fortsättningen blir det nog mer av det här. Det konstaterar David Modig, vd för Modig Machine Tool sedan företaget genomfört ett lyckat kundevent med besökare från stora delar av världen. I fokus stod en helt ny maskin som redan innan den byggdes hade många köpare.

stora flygplanstillverkare och underleverantörer till flygindustrin runtom i världen. Företag från länder som USA, Kanada, England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Turkiet, Schweiz och naturligtvis även Sverige fanns representerade. Modig Machine Tool hittar som världsledande i branschen sina kunder i företag som bland annat Boeing, Airbus, Saab och en rad andra tillverkare av flygplan och flygplanskomponenter.

Det var i början av oktober som i år 70-åriga Modig Machine Tool i Virserum öppnade portarna för kunder och press, bland annat för att visa sin nya maskin Rigimill – och slå världsrekord i fräsning. Besökarna kom inte helt oväntat från

SNABBAST I VÄRLDEN I fokus för intresset under eventet stod Modigs senast konstruerade maskin – Rigimill. Det är världens snabbaste bearbetningsmaskin för aluminium. I samband med eventet fick maskinen visa vad den går för och den klara-

www.svenskverkstad.se

Foto: Modig Machine Tool


UR-roboten sänker tröskeln till robotautomation

> Enkel programmering > Snabb uppstart > Flexibel montering – Tar liten plats > Jobbar säkert tillsammans med personalen > Snabbaste återbetalningen i industrin

Alla pratar om robotautomation - många tror att det är svårt och dyrt. De har fel! UR-roboten sänker tröskeln till robotautomation eftersom den är både lätt att placera och programmera. Kostnaderna skiljer sig dramatiskt från traditionell robotautomation, vilket gör att den blir mycket attraktiv för alla företag. Att den sedan kan jobba tillsammans med människan på ett säkert sätt gör att möjligheterna blir oändliga. Låt UR-roboten tar hand om de slitsamma och kostsamma arbetsuppgifterna. Använd den som en hjälp till personalen. Det är inte svårt med robotautomation!

195 DAGAR

Har ni inte träffat UR-roboten än så är det hög tid nu. Träffa den på Elmia Subcontractor eller anmäl er till vår Roadshow där vi åker runt i Sverige och demonstrerar: urrobots.com/roadshowse

GENOMSNITTLIG ÅTERBETALNINGSTID

Lär er mer om UR-roboten och se vad den kan göra för er på: universal-robots.com/sv/fallstudier För vidare kontakt skicka ett mail på: salessupport@universal-robots.com www.svenskverkstad.se

17


de med marginal att slå det gamla hastighetsrekordet på 14 liter solitt material per minut. Rigimill fräste bort hela 16,4 liter på den där minuten. Nytt rekord, alltså. För kunder inom flygindustrin är det här allt annat än kuriosa. Här kräver tillverkningen hög avverkningshastighet, hög produktivitet, kostnadseffektiv produktion och i slutänden billiga men av-

ancerade komponenter. Det är de höga kraven som är drivkraften för Modig att tillverka de här speciella maskinerna. – Du kan jämföra det med bilar, säger David Modig. De flesta klarar sig utmärkt med en Volvo, men ska man åka riktigt fort är man så illa tvungen att köpa en Porsche eller en Ferrari. – Det handlar om behov. De flesta be-

David Modig (t.h.) tillsammans med Keith Lopez, vd för Modig Machine Tool US Inc, med Rigimillmaskinen i bakgrunden. USA är Modigs största marknad.

höver inte den här kapaciteten, alla är inte pressade på det sättet. Men det är är flygindustrin. Till slut handlar det bara om pris per bit och då måste det gå så det ryker. Går så det ryker gör det definitivt om Rigimill och det gäller över huvud taget maskinerna som tillverkas hos Modig Machine Tool. Att det finns behov av en maskin som Rigimill är tydligt. Redan innan den första maskinen var tillverkad hade företaget order på 20 maskiner! I samband med eventet i Virserum presenterades också företagets framtidsplaner inom produktutveckling, den uppdaterade maskinportfolion i stort och dessutom den planerade fabriken i Kalmar. – Vi bygger den av flera anledningar, säger David Modig. Vi får inte längre plats här och dessutom kan vi inte ta hand om kunderna på rätt sätt. Vi behöver en stad med tillgång till hotell och restauranger. Det är också svårt att få tag i folk. Att flytta till Virserum eller pendla flera mil är inte alla som vill göra. EFFEKTIVT EVENT – Under åren har vi inte haft särskilt mycket av den här sortens event. Men det kommer säkert att bli mer och mer av den här sorten. I synnerhet då vi inte deltar på mässor i så stor utsträckning. Att bjuda in kunderna till oss är ett effektivt och bra sätt att visa upp vår teknik och våra produkter. – Vi brukar delta på IMTS i Chicago och i år var vi på EMO Hannover med 25 man för att marknadsföra oss, men det är egentligen ingen bra mässa för vår del. Den är mest för standardmaskiner, så det finns inte så mycket utrymme för specialmaskiner av den typ vi tillverkar. – Jag är däremot väldigt nöjd med eventet, slutar David Modig. Jag tror inte det var någon som lämnade oss utan att begära en offert på någon maskin. Jag gissar att eventet genererade försäljning på omkring 50-60 miljoner.

Den svenska tillverkaren av bandsågblad för sågning i metall och trä 0532-616 40 | order@hakansaw.com | 18

www.svenskverkstad.se

Tack för att du besökte oss på

www.hakansaw.com

EMOmässan


www.bihler.de

SIMPLY FASTER NEW

B 20K high-performance welding control LEANTOOL modular tool kit GRM-NC servo stamping and forming machine

07.11. - 10.11.2017 Hall 7, Stand 7309 www.svenskverkstad.se

19


elmia subcontractor

Business unusual – as usual Business unusal är Elmia Subcontractors nya underrubrik. Det är nog en sanning med modifikation, ty underleverantörernas stora årliga begivenhet i Jönköping är sig ändå ganska lik från år till år. Inte för att det är dåligt. Tvärtom. Det är ett framgångskoncept som årligen lockar runt 1 200 utställare och mer än tio gånger så många besökare. År efter år efter år. Däremot stämmer det definitivt att vi hittar innovationer och geniala lösningar, framtidens konstruktioner, smarta material och spännande produkter på mässan. Mässan genererar alltid affärer för miljoner och är en viktig mötesplats för de utställande företagen och deras befintliga kunder. I år som alltid. Business unusal – as usual.

A

B

D C

Entré Syd Entré Nord

20

www.svenskverkstad.se


”VÅRA LÖSNINGAR GER MERVÄRDEN SOM MÄRKS.” TUIJA JOHANSSON, KEY ACCOUNT MANAGER PÅ HORDA STANS. Ett av 1200 utställande företag på Elmia Subcontractor. Mötesplatsen i Jönköping. Elmia breder ut sig ner mot Vättern och de stora hallarna kryllar av liv under de fyra mässdagarna. Oavsett om du kommer in från Entré Nord eller Entré Syd, är du direkt mitt i mässan med snabb tillgång till alla fyra stora hallarna A, B, C och D. Alla är fulla av företag som kommit dit för din skull. Låt den här bilden bli din snabbguide till anläggningen. Foto: Google Earth

Industrins skarpaste expertis samlad under ett och samma tak. Innovationer och geniala lösningar. Framtidens konstruktioner och smarta material. Spännande produkter och möten för affärer. VÄLKOMMEN TILL FYRA DAGARS UNIK BUSINESS!

ELMIA, JÖNKÖPING 14–17 NOVEMBER 2017 elmia.se/subcontractor

www.svenskverkstad.se

21


elmia subcontractor

Foto: Elmia

Det finns mycket säga om årets Elmia Subcontractor. Det mesta har sagts förut, men det finns också en hel del nytt att nämna. Från Pop-Up expo, där arrangörerna varje dag lägger lite extra fokus på ett särskilt ämne och där de deltagande företagen bara medverkar på angiven dag, till printing i 4D som Dr Sascha Peters presenterar och där det alltså handlar om 3D-printing med material som gör att applikationen automatiskt antar ny form och får en ny funktion när den utsätts för förändringar i temperatur, fukt, ljus eller magnetism. Spännande teknik för framtiden.

IOT ARENA Vi noterar också särskilt årets lansering av Subcontractor IoT Arena. Naturligtvis hänger Elmia på den digitala trenden och skapar en arena för uppkopplade produkter och tjänster. Med arenan vill arrangörerna vända stressen inför den uppkopplade tekniken till inspiration genom att visa på goda exempel på produkter och lösningar som finns på marknaden idag, från olika branscher. Med utgångspunkt från att skapa kundvärde visas exempel på hur IoT ger möjligheter på olika nivåer, från att effektivisera processer, skapa mervärde för

kunden till att gå hela vägen och hitta en ny affärsmodell. Det här är några av totalt tiotalet case som visas på Subcontractor IoT Arena: – Orwak – maskiner för komprimering av sopor samlar in data som optimerar rutiner för tömning. – Kinnarps – med uppkopplade kontorsmöbler hjälper man kunden att skapa en mer hälsosam arbetsplats. – Husqvarna Group – med sin Battery Box för uthyrning av elektriska handverktyg utmanar Husqvarna sin traditionella affärsmodell och erbjuder kunderna mervärde.

Vi kan kvalificerad tunnplåtsbearbetning Vi är både idéutvecklare och legotillverkare. Våra kunder ger oss många olika uppdrag att lösa. Det kan gälla frågor om teknisk konsultation och idéutveckling, tillverkning av prototyper eller verktyg, lika väl som legouppdrag i korta eller medellånga serier. Som kund hos oss spelar det ingen roll om Du ska ha 10 eller 10 000 detaljer. Vi är certifierade enligt ISO 9001/2000 och ISO 14 000.

Tel. 08-551 502 00, gabs@gabs.se 22

www.svenskverkstad.se

gabs.se


Member of the Bufab Group

Välkommen till BUFAB Lann och Magnetfabriken i monter A08:15 pü Elmia Subcontractor 14-17 November. www.bufab.com/bufab-lann

www.magnetfabriken.se

www.svenskverkstad.se

23


elmia subcontractor

MED MERA Interior Competence and Components, arenan där möbelindustrins underleverasntörter visar sina samlade kunskaper, Subcontractor Connect, mässans eget matchmakingkoncept som vi känner igen sedan många år nu, InnoDex, arenan som vi lärt känna som en spännande innovationsarena där inte minst 3D-printing och utveckling av nya, intressanta material ständigt slår oss med häpnad, liksom nyhetsstudion Subcontractor Direct är alla intressanta inslag i mäs�san. Vi får också bevittna finalerna i Ungdoms-SM i CNC-svarvning, som vi vant oss vid. Och så ett gediget seminarieprogram där det ena högaktuella ämnet efter det andra avlöser varandra med initierade och namnkunniga talare. Grädde på moset är naturligtvis utfrågningen av närings- och innovationsminister Mikael Damberg under mässans inledande timmar på tisdagen. UTSTÄLLARNA MÄSSANS VIPAR Huvudsaken är och förblir dock utställarna. Utan de utställande företagen, ingen mässa. De allra flesta utställare är knappast några debutanter i sammanhanget. Många har hängt med ända sedan underleverantörsmässan startade. Andra har varit sin monterplats trogen i flera år. Ty har man en gång hittat en plats man gillar, släpper man den inte i första taget. Till dessa hör Silver & Stål som vi alltid hittar alldeles innanför ingången till Hall B. Klockrent varje år. – Ja, den platsen vill vi inte bli av med, säger Niklas Schön som annars ibland kan tycka att en mässa varannat år hade räckt.

Niklas Schön in action i Silver & Ståls monter under en tidigare Subcontractor.

– Årlig mässa kan ibland kännas som lite ofta, men då riskerar vi att bli av med vår monter, och det vill vi definitivt inte. Vi har haft den här platsen i många år. – Elmia Subcontractor är en mycket viktig mässa för oss. Av två anledningar; dels att träffa befintliga kunder, dels skapa nya kontakter. – Att träffa våra befintliga kunder på det här sättet är väldigt bra. Kostnadseffektivt. – Historiskt sett har vi haft väldigt bra utfall på mässan. Även om vi ägnar oss åt

tradionellt uppsökande verksamhet har några av våra större affärer inletts i Jönköping. – Svårt att säga hur inköparna resonerar, men när det är full rulle i industrin kan många underleverantörer få svårt att leverera, de får inte tag på personal och så vidare – då kan det finnas ett behov att utveckla sin leverantörsbas. – Hur det här kommer att påverka mäs�san är svårt att säga, men vi tror på årets mässa. En annan utställare som gärna åter-

- ALWAYS IN THE FRONTLINE

Välkommen till monter A08:10

24

www.svenskverkstad.se


Varje företag inom Parsgruppen har sin nisch, vilket gör att vi kan erbjuda tillverkning av avancerade plåtprodukter inom många olika områden. Från små, kompakta enheter till tunga maskinkomponenter. Tillsammans blir företagen i gruppen en stor och stabil leverantör, och det vet vi är en trygghet för våra kunder. Vi kan erbjuda flera olika tjänster och även helhetslösningar som bland annat innebär att vi är med redan i konstruktionsfasen för att optimera produktionslösningen så att resultatet blir så kostnadseffektivt som möjligt. Möt oss i monter B02:57 på Elmia Subcontractor!

Låt oss göra er till nummer 1! Vi är en komplett partner med mycket modern maskinpark för ditt behov inom kapning, svarvning, utvändig rullpolering, rullgängning, fräsning och montering av komponenter i rostfritt stål, konstruktionsstål, aluminium, mässing, brons och övriga specialmaterial.

MONTER

A09:30 Elmia Subcontractor

Besök vår monter för givande diskussioner!

Kvalitet, Precision och Ytfinish

ek a 040-22 25 65 | info@svarvmekano.se | www.svarvm

.s e no

CNC-bearbetning NYINVESTERAR 2018 Nu förstärker vi vår maskinpark med ytterligare en 4 och 5 axlig flerop under 2018! Läs mer på janudden.se

Välkomna att kontakta oss på tel 0250-10080 / info@janudden.se med er förfrågan.

www.janudden.se www.svenskverkstad.se

25


elmia subcontractor

kommer till mässan i Jönköping är Melin & Carlsson som tillverkar hydraulcylindrar. Företaget har ställt ut på Elmia i åtminstone ett decennium. – Elmia Subcontractor är i princip den enda mässa vi ställer ut på, så naturligtvis är det en viktig mässa för oss, säger Hedvig Jensmar. Det är minst lika viktigt att vårda kontakterna med befintliga kunder och stämma av med dem på mässan, som att skaffa nya kunder. – Vi träffar alltid de flesta av våra kunder på mässan. – När det gäller nya handlar det oftast om att man tagit kontakten tidigare och sedan fortsätter odla kontakten på mäs�san. Men visst händer det att vi knyter nya kontakter på mässan då och då. Melin & Carlsson har växlat upp sitt mässdeltagande sedan tre år. – Tidigare var vi i Smålandsmontern, men valde att göra en större monter i Bhallen, säger Hedvig Jensmar. – Det var helt enkelt för litet för oss, när vi gjorde nya satsningar och ville visa framfötterna. Vi har tagit stora kliv framåt och satsningen på en större monter gav effekt. – Den lilla monter vi hade tidigare var inte utformad för möten. Den vi har idag gör att vi kan ha flera möten parallellt, ha längre samtal och ta en kopp kaffe med besökarna. Det passar oss mycket bättre. Melin & Carlsson har vuxit ordentligt på senare tid och ökat sin omsättning markant. – Vi har tagit ett stort kliv framåt och ökat omsättningen från 65 till 74,5 miljoner från förra räkenskapsåret, säger Hedvig Jensmar. – Cylinderbranschen är präglad av då-

14-17 november 2017 Välkommen till monter

A03:34

26

www.svenskverkstad.se

Melin & Carlsson tillhör stamgästerna på Elmia Subcontractor. Foto: Melin & Carlsson

liga leveranstider och vi har jobbat hårt med vår leveransprecision. Det tror jag våra kunder märker. Vi har nya kunder och ytterligare nya på gång, så det är väl-

digt positivt för oss nu. Det är alltså ett positivt Tranås-företag som kommer till Elmia Subcontractor i november.

SUBCONTRACTOR VIKTIG MÖTESPLATS FÖR INKÖPARNA Till de viktigaste spelarna på Elmia Subcontractor hör naturligtvis också inköparna. Det är de som utställarna vill se i sina montrar och det är i de mötena frön till stora affärer sås. Håkan Starkman på 3M försöker varje år besöka mässan i Jönköping. – Det är ett väldigt bra tillfälle att både träffa kollegor och leverantörer, säger han. – Har man något nytt projekt är det alltid intressant att hitta innovativa lösningar bland underleverantörerna på mässan. – Vi använder Qimtek mycket. Där hit-

tar jag ofta intressanta leverantörer som man sedan kan få kontakt med på mäs�san. Det är många bitar som ska stämma på en bra leverantör. – Det är naturligtvis viktigt att det är ett stabilt företag, att det har goda referenser, håller kvalité som står i paritet med våra krav. När man pratar med dem är det också viktigt att de har en bra kunskapsnivå, har teknisk kunskap och så vidare. Personkemi spelar också en stor roll för att man ska få förtroende för en leverantör.


Stålverk • Papper • Gruva • Kraft

...och flera andra

Styrka • Flexibilitet • Kompetens

Fabriksgatan 15 • Box 93 • 775 26 Krylbo Tel: +46 226 619 25 • Fax: +46 226 103 10 info@krylboverkstader.se

www.krylbo

Vi utför legotillverkning, maskinbearbetning, licenssvetsning, montering, produktutveckling och produktanpassning samt arbetar för ökad kundnytta i svartstål, rostfritt, aluminium och koppar. Vår specialité är tillverkning av bland annat tryckkärl, cisterner, lyft- och ugnsutrustningar i höghållfast stål.

Stålverk • Papper • Gruva • Kraft

...och flera andra branscher

Fabriksgatan 15, Box 93, 775 26 Krylbo • Tel: +46 226 619 25 • info@krylboverkstader.se

www.krylboverkstader.se

SNABB, PÅLITLIG, NOGGRANN.

Industriella 3D utskrifter med tre pålitliga tekniker: stereolitografi (SL)m laser sintring (SLS) och laser sintring av metall (DMLS). Med hjälp av våra automatiserade prosesser tillverkar vi 1-50+ detaljer på sju dagar eller mindre.

protolabs.se +46 (0)8 751 10 10 customerservice@protolabs.se 3D PRINTING

CNC MACHINING

INJECTION MOULDING

Emma Spilsbury, Account Manager

www.svenskverkstad.se

27


elmia subcontractor

– Det är lite svårt att avgöra hur mycket Elmia Subcontractor har betytt för oss under åren, men nog har vi därigenom hittat ett antal leverantörer som vi knutit till oss. Även möten med befintliga leverantörer på mässan kan ha lett till förnyat förtroende. Håkan Starkman och 3M lägger så mycket jobb som möjligt på svenska leverantörer. – Vi försöker att göra det i så stor utsträckning vi kan. Att lägga ut jobb långt borta är bara jobbigt. Starkman tycker att en årlig underleverantörsmässa i Sverige är alldeles utmärkt. – Den är den enda mässa i sitt slag i landet, så det är förträffligt, säger han. För kollegan Johan Ingemarsson på Pallco är ett årligt besök på Elmia Subcontractor snarare regel än undantag. – Jag är oftast en eller två dagar på mässan i princip varje år, för att träffa både kunder och leverantörer. – Dessutom har man möjlighet att träffa lite utländska kontakter som kommer till mässan, som besökare om inte annat. Att hitta rätt personer är målet för Ingemarsson och huruvida han gör det varierar.

Johan Ingemarsson, Pallco.

– Det beror på vad man är i för projekt, vad man söker. Det varierar år från år. – Att vara lite påläst inför mässbesöket är ju viktigt. Att bara hoppa in i en monter utan att veta nånting är inte särskilt bra. – Det är naturligtvis viktigt för mig att veta hur företaget jobbar, hur stort företaget är, vilka referenser det har, hur man jobbar med kvalité och miljö och såna saker. Det är ju ett första steg man alltid tar. Som "jaktmark" betraktad brukar mäs�san i Jönköping ofta bära frukt för Johan

Ingemarsson. – Man brukar hitta något litet guldkorn varje år, menar han. – Eftersom vi jobbar så brett är det svårt att alltid vara helt uppdaterad på alla tillverkningsmöjligheter på alla detaljer. Då kan man ofta hitta lite nyheter som kan vara värdefullt. Ingemarsson jobbar med både sälj och inköp och det gör att han är lite kluven till huruvida Elmia Subcontractor ska vara en årlig mässa eller bara återkomma varannat år. – Som inköpare tycker jag det är utmärkt att den är varje år. För säljsidan... tveksamt. Det är som inköpare utställarna i montrarna vill träffa Johan och i den egenskapen har han ibland något särskilt i kikaren när han promenerar mellan montrarna. I år är det exempelvis, för honom lite udda, våtlackering som är på tapeten. Det vet vi att det finns ett antal utställare som sysslar med på mässan, så kanske har han tur...

Det blir alltså business as usual på Elmia Subcontractor, oaktat den fyndiga rubriken.

Trä Elm ffa oss ia S ubc i Jönk ö ont rac ping d tor. en 1 Du hitt 4–17 n ar o ss i ovemb mo er p nte r B0 å 7:48

Behov av värmebehandling? Hos oss kan du värmebehandla större och tyngre detaljer eller fler komponenter samtidigt – det spar tid och pengar! Prata med oss om våra riktigt stora ugnar!

Kontakta Mats Clarin på mats.clarin@bodycote.com www.bodycote.com 28

www.svenskverkstad.se

Experter på materialförändring


STORT UTBUD

AV TITAN

Lagerhållning • Avropsorder • Materialanskaffning

TITANIUM

Titanium alloys

GR1, GR2, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR23.

Multiflexibel formmätning med flera sensorer från Mitutoyo Detta mätsystem är utrustat med ytjämnhetsdetektor, konturdetektor och en konfokal kromatisk punktsensor (CPS) som använder axiell kromatisk aberration. Nu lanserar Mitutoyo ett nytt multisensorinstrument för mätning av ytjämnhet och kontur med namnet "Formtracer Extreme SV-C4500CNC Hybrid Typ 1". Den nya enheten med tre separata, utbytbara drivenheter har funktionaliteten hos tre individuella, helt CNC-styrda instrument, kombinerat i ett enda system. Den är utrustad med en ytjämnhetsdetektor, en konturdetektor och en konfokal kromatisk punktsensor (CPS) som arbetar med axiell kromatisk aberration. Detta möjliggör därmed både taktil och beröringsfri mätning. Två olika maskintyper med CPS-sensorer finns tillgängliga, beroende på mätområde och upplösning: Modell typ 1A med den konfokala kromatiska punktsensorn CPS2525 med en upplösning på 25nm och modell typ 1B utrustad med CPS0517-sensorn med en upplösning på 5nm. Formtracer Extreme SV-C4500CNC Hybrid Typ 1 utför CNC-styrd beröringsfri mätning av kontur och ytjämnhet även på detaljer med brant lutande ytor och mjuka material. Den höga förflyttningshastigheten på upp till 200 mm/s i alla axlar och en mäthastighet mellan 0,02 och 2 mm ger snabb inspektion av arbetsstycket och hög genomströmning. Den extremt kraftfulla mjukvaran FORMTRACEPAK utför ytjämnhetsanalys och konturutvärdering och styr alla axlar. Monter B05:89

NICKEL

Nickel alloys

36 / 200 / 201 / 22 / C-276 / 600 / 625 / 718 / 80A / 263 286 / 800 / 825 / 400.

SERVICECENTER

Vi erbjuder kapning till kundanpassade längder och dimensioner.

CERTIFIERADE

ISO 9001:2008.

Bäckvägen 17 | SE-19254 Sollentuna info@titanium-gateway.com | 08 580 80 250

www.titanium-gateway.com www.svenskverkstad.se

29


elmia subcontractor

Högpresterande keramiskla produkter i Aliaxis monter på Elmia Subcontractor Aliaxis Utilities & Industry AB presenterar sitt breda program av högpresterande keramer på Elmia Subcontractor. Aliaxis’ keramiska produkter tillverkas av de högrena och innovativa FRIALIT®DEGUSSIT® materialen. På mässan visas bl.a. keramiska maskinkomponenter med snäva toleranser och fantastiskt fina ytor. Med dessa fina toleranser och Ra-värden öppnar sig en mängd nya användningsmöjligheter. Industrins behov av högprecisionsdetaljer i hårda och slitstarka material, som dessutom är extremt korrosions- och högtemperaturbeständiga, kan därmed tillgodoses. Keramer blir särskilt intressanta i de applikationer där metaller och plaster inte räcker till. På mässan kommer vi att fokusera på tekniska keramer för mekaniska applikationer, högtemperaturområden och elektroteknik, där vi kan erbjuda ett brett utbud av keramiska komponenter och olika keramik-metall-lösningar. För att nämna några exempel producerar och levererar vi keramiska kolvar, kullager, ventildelar, slitdelar, rör, högtrycksoch högspänningsgenomföringar samt olika typer av sensorkomponenter. Produkterna är designade för att arbeta under höga eller låga temperaturer i korrosiva, abrasiva och erosiva miljöer. Aliaxis har tillsammans med koncernbolaget FRIATEC många års erfarenhet av keramiska produkter och lösningar för maskinapplikationer, elektriska tillämp-

Hans, Thomas och Cornelia tar emot i Aliaxis monter på Elmia Subcontractor. Foto: Aliaxis

ningar och högtemperatur-användning. Aliaxis är en av de ledande aktörerna inom keramer för industriella tillämpningar och har ett brett keramiskt utbud till en mängd olika industrier. Deras keramiska produkter används idag i en mängd olika applikationer inom industrin, såsom verkstad, livsmedel & läkemedel, kemi, bilindustri, offshore & subsea samt även inom forskning och utveckling m.m. Aliaxis har använt sin samlade erfarenhet och kunskap på sina keramiska produkter och lösningar för att tillgodose de krav och önskemål som man ständigt möter på marknaden. I nära samarbeta med sina kunder utvecklar Aliaxis optimalt anpassade keramiska produkter och keramik-metall-konstruktioner. Produkt- och

materialsortimentet är mycket brett och Aliaxis har lösningar och alternativ för de mest extrema applikationerna. Dessutom finns ett brett standardsortiment av keramiska rör, laboratorieprodukter och precisionskulor. Aliaxis välkomnar alla besökare till sin monter B08:44 i november!

BEHÖVER DU NÅGOT GJUTET ELLER BEARBETAT? Kom förbi monter B04:61 så hjälper vi dig! Lättmetallverket har sandgjutit Aluminium sen 1945 och nästan lika länge Haft bearbetning. Småserier eller prototyper är vårt måtto men även återkommande jobb är intressant. Våra stora kunder är t.ex. ABB i Ludvika, Nola möbler och Roslagsgjuterierna. Lättmetallverket i Roslagen AB www.lattmetallverket.se 0176-17800 Börje Åberg

30

www.svenskverkstad.se


Vi är sedan länge ledande inom borstgradning och polering.

Finish. First.™

Nu breddar vi vårt erbjudande med

SLIPBAND i industrikvalitet från SAIT Abrasives .

Aluminiumoxid - Zirkon - Keramiska korn

Vi skarvar banden i vår svenska fabrik vilket garanterar snabba leveranser. OSBORN International AB • Tel: +46 36 - 38 92 00 info@osborn.se • www.osborn.com

Besök oss i monter

B02:93

KOMPLETT LEGOSPECIALIST

Vi hjälper dig att effektivisera dina inköp

Läs mer om oss på hugma.se

Har du behov av tillverkning av maskinA R O S T komponenter? Steens Mekaniska är en kontraktstillverkare som erbjuder kundanpassade produktionstjänster till kunder inom tillverknings-, maskin- och automationsindustrin, av allt från tillverkning av enskilda mekaniska komponenter och delsystem till kompletta maskin- och automationssystem.

på Möt oss n! mässa D03:42

Vi har en modern produktionsanläggning på 6000 m2 med kapacitet inom skärande bearbetning, svetsning, lackering och systemmontage. Ladda ner vår broschyr på steensmek.se

steensmek.se

0502-175 00 www.svenskverkstad.se

31


AUTOMATIONSdelen

En motor för digitalisering av Sverige Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända,

och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering. IT&Telekomföretagen vill och ska vara en motor i denna diskussion. Vi fungerar dels som en arbetsgivarorganisation

som företräder våra medlemmar i förhandling med fackförbunden. Vi arbetar även med påverkans- och branscharbete i de frågor som är viktiga för branschen – där våra medlemmar är engagerade i debatt och ställningstaganden i gränslandet mellan näringsliv och politik. Vårt mål är att vara relevanta och att skapa nytta, och just eftersom transformation kom-

igus dry-tech ... ®

®

smörjningsfria glidlager på ett enkelt sätt Rotera, gunga, oscillera och rör linjärt med smörjningsfria polymer glidlager från igus . Smörjningsfri, tålig och kostnadseffektiv för olika applikations områden. igusab.se/dry-techLager ®

Besök oss på: Elmia Subcontractor, Jönköping – Hall A04:11

igus AB Tel. 042-32 92 70 Colly Components AB Tel. 08-70 30 100 ®

32

S-1117-BRG 182x66M.indd www.svenskverkstad.se

1

plastics for longer life

®

28.09.17 17:56


mer att förändra såväl våra arbetsplatser som våra övriga liv är IT&Telekomföretagens båda ben en stor styrka för oss. Sverige är ett bra land att föra denna diskussion i eftersom Sverige som nation är väl positionerad att ta digitaliseringens gula ledartröja; vi har en lång historia av innovation, en världsledande position inom digital infrastruktur och vi har en nyfiken och intresserad befolkning. Men vi kan inte slå oss till ro. Sverige behöver göra mer för att fullt nyttja potentialen.

I

första hand måste vi förstå att digitaliseringen av offentlig sektor är central. Mer engagemang och större investeringar krävs. Vi behöver styrning som är anpassad efter den svenska modellen med ett långtgående kommunalt självstyre. Skolan kan till exempel inte effektivt digitaliseras på kommunnivå, utan central styrning krävs för nödvändig snabbhet, kvalitet och resurseffektivitet. Likaså i stora delar av vården. andra hand måste även mer göras på den privata sidan. Stora företag har kommit långt, men transformationen behöver omfamna de vanliga icke-digitala och icke-tekniska små och mellanstora företagen. För att alla företag oavsett storlek ska kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar så krävs det kraftsamling på helt annan nivå än vad vi ser idag. tredje rummet behöver vi även se utanför våra gränser och hur Sverige är beroende av ett digitalt Europa. För att det digitala Sverige ska kunna få avsättning för sina produkter och tjänster så krävs det en digital mognad även i de länder där kunderna finns. Sverige kan här utifrån sin egen tätposition både tjäna som lok och som inspiration för övriga Europa och, framförallt, se till att vi inte halkar in i protektionistisk, kortsiktig och gammaldags Europapolitik.

I I

Vid sidan av detta behöver vi även fundera på hur vi bygger ett samhälle som på ett djupare plan är anpassat till den digitala framtiden. Med en industri som är automatiserad kommer människans roll att ändras. Vilka stöd-, utbildnings-, skatteoch sociala system behövs då? Generationen innan oss byggde det svenska folkhemmet, och på vår generations lott har fallit att bygga det svenska digitala folkhemmet. Samtalet om detta måste våga lyfta blicken, vara visionärt och kreativt. Och se innovation som en central kraft. Det är inte lätt att bygga en konkret bild av vad som kommer runt hörnet i den digitala framtiden. Men vi måste försöka. Jag är i det sammanhanget övertygad om att såväl näringsliv, akademi och det offentliga tillsammans kan skapa en hävstång för att driva utvecklingen framåt. Det är inte automation i sig som kommer att ta oss in i framtiden utan automation som en viktig integrerad och katalyserande deltagare i samtalet. Den 12 oktober medverkar jag som invigningstalare på Automation Summit. Då hoppas jag kunna dela med mig av det hopp jag känner inför denna framtid som är vår … Vi ses där!

FÖRVERKLIGA DIN VISION MED CANONS 3D-SKRIVARE Möt oss på Elmia Subcontractor den 14 – 17 november. Monter: B05:69

www.canon.se

David Mothander, Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen www.svenskverkstad.se

33


AUTOMATIONSdelen

Ny försäljningschef på ABB:s robotenhet Susanne Timsjö är ny Försäljningschef på ABB:s enhet Robotics. Susanne började på Robotics den 14 augusti och kommer närmast från PiiA som programchef. Susanne har mångårig erfarenhet av arbete inom industrin med flera olika roller, bland annat som ansvarig för mjukvaruforskningen för ABB i Sverige. – Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka på ABB. Jag brinner för svensk industri och för att hitta lösningar på utmaningarna som industrin idag står inför. Jag och mina medarbetare jobbar hårt för att hitta automationslösningar som hjälper våra kunder till en förbättrad konkurrenskraft och en hållbar utveckling för framtiden, säger Susanne Timsjö. abb.com

Från vänster: Niklas Richardsson, försäljningschef och Jörgen Petersson, servicechef på Yaskawa Nordic samt Mats Boström, vd för IRS.

YASKAWA Nordic stärker sin närvaro i norra Sverige Yaskawa Nordic förstärker sin närvaro i norra Sverige med ytterligare kompetens, och med flera nya robottekniker som ansluter till ett brett servicenätverk för MOTOMAN i Sverige. Ambitionen är att finnas tillgängliga för våra kunder lokalt, samt att med hjälp av serviceavtal göra MOTOMAN-robotar till våra kunders bästa verktyg. Yaskawa har nyligen tecknat ett avtal där IRS AB (Industri och robotservice AB) i Umeå blir en ”Yaskawa Service Partner” med fokus på kunder i norra Sverige. – Det är viktigt för oss att kunna erbjuda lokal och kompetent service och underhåll för våra robotar och anläggningar runt om i Sverige, säger Niklas Richardsson, försäljningschef på Yaskawa Nordic. Vi har sedan länge haft kontakt och en bra relation med IRS AB och nu valt att fördjupa samarbetet. IRS har lång erfarenhet inom svetsning och robotservice men utöver det också kunskap inom många andra branscher. – Vi har som mål att finnas till för kunden dygnets alla timmar! Inget avstånd är för långt, inget problem är för svårt – det är vår vision, avslutar Mats Boström på IRS. irs-ab.se • motoman.se

Automationslösningar för smart produktion. Sammarbetande, känsliga, mobila robotar, skapar en unik förutsättning för produktion.

www.kuka.se

34

www.svenskverkstad.se


Full snurr på LENIMA med ny agentur! LENIMA är fr.o.m. 1 oktober exklusiv återförsäljare för EMCO i Sverige

Den Österrikiska maskintillverkaren EMCO GmbH har en av marknadens bredaste produktportföljer som genomgående kännetecknas av: ■ ■ ■ ■ ■

Hög produktivitet Hög användarvänlighet Hög kvalité Kundanpassade helhetslösningar Integrerad automation med många unika alternativ

I samband med EMO-mässan i Hannover träffades en överenskommelse som innebär en nystart och grundlig satsning på den svenska marknaden där LENIMA med full uppbackning direkt från tillverkaren välkomnar såväl nya som befintliga kunder.

Tveka inte på att kontakta oss oavsett det gäller reservdelar, service eller nya maskiner!

LENIMA Machine Tool AB Telefon: +46 393 61 41 10 E-mail: info@lenima.se Hemsida: www.lenima.se www.svenskverkstad.se

35


EMO

Digital mötesplats EMO Hannover 2017 en smart digital fabrik Den industriella världen har definitivt tagit ett ordentligt kliv in i den digitala eran. Det framgick med önskvärd tydlighet när EMO åter landade i Hannover efter fyra år. En jättemässa som andades positivitet och framtid, där varenda varenda utställare på Hela hall 2 – som vanligt. DMG MORI sticker ut med sin storslagna monter. En digital fabrik mitt i mässan. Alltid välbesökt.

36

www.svenskverkstad.se

något sätt tangerade digitalisering, Industri 4.0 eller IoT, eller kanske allt på en gång. Spännande innovationer, maskiner som kan så oerhört mycket mer än för bara några år sedan och montrar drypande av ny teknik, nya metoder. 2 200 utställare fick besök av 130 000...

Timesavers maskiner säljs numer via Intercut. Foto: Intercut


Mazak drar uppmärksamheten till sig med sina väldesignade maskiner.

Index Traub visade flera nyheter på mässan. Här är en – Index B400.

Mer affärer, mer internationell dragkraft och mer innovationer: EMO har återigen levt upp till sitt rykte som den ledande globala fackmässan för metallbearbetning

FILTRERING

KONTROLL

Carl Martin Welcker generalkommissionär för EMO Hannover 2017

Ingen missar Sandvik Coromants monter med sin stilrena dekor – och massor av gula skjortor.

www.svenskverkstad.se

37


EMO

Thomas Berg på Schunk konstaterar att Industri 4.0 genomsyrar vårt nya sätt att producera i industrin.

Det är alltså fyra år sedan EMO arrangerades i Hannover. 2015 gick den som bekant i Milano, en mässa som allmänt betraktas som aningen mer lokal än den i Tyskland. Det svenska inslaget är definitivt betydligt större i Hannover, både när det gäller utställare och besökare. Svenska maskintillverkare är det som bekant ganska tunnsått med nu för tiden, men vi hittade naturligtvis Abene Machine, 3nine och verktygstillverkarna Sandvik Coromant och SmiCut. För övrigt rör det sig i synnerhet om maskinsäljare som deltog på mässan genom sina huvudmän, i de flesta fall flera. Optimismen var lika påfallande som det digitala temat. Det går bra för industrin nu och det påverkar atmosfären i hallarna. SPÄNNANDE NYHETER Edströms hade framför allt två viktiga leverantörer på plats. I Haas monter träffar vi Kristin Alexandersson som puffar framför allt för nya DM2, en uppföljare till DM1, en kompakt högvarvig femaxlig maskin. – Den är lite större än DM1 och den här storleken tillhör de mest sålda i världen. Här får man också en mycket snabb maskin. Här visades också ett par nya små, snabba, kompakta maskiner, en svarv med BMT revolver och en femaxlig fräs. Edströms Henrik Olsson finns i Kitamuras monter, tillsammans med Dr Akihiro Kitamura. Kitamura är Edströms senaste agentur och Olsson talar varmt om maskinernas höga kvalité. Kitamura själv beskriver målande styrsystemet, som är Kitamuras eget och som kommunicerar på alla sätt – även via telefon. Med bild. Huvudnumret i montern är annars Mycenter HX250iG, en horisontell fleroperationsmaskin för höghastighetsbearbetning av framför allt aluminium. Maskinen är utrustad med en pallettenhet med tio bord som därmed medger mycket obemannad körning. Spännande nyheter hittar vi också hos Autodesk, där Karl Osti och Andre Pechmann berättar om ett nytt mobilt koncept där man med robotar och hard welding bygger reservdelar. I ett projekt som just nu genomförs i Rotterdams hamn, lagas propellrar när de fortfarande sitter på fartyget. – Istället för att montera bort propellern och gjuta en ny, lagar man den alltså på plats, berättar Karl Osti. Stora besparingar. Ett annat intressant projekt drivs tillsammans med brittiska bilbyggaren Briggs Automotive Company, BAC, som använder 38

www.svenskverkstad.se

Nathalie Wahlberg, Fast Tools, visar Alpas mätinstrument för första gången på en större mässa.

Ett handslag för ett gott samarbete mellan Japan och Sverige. Dr Akihiro Kitamura och Henrik Olsson, Edströms Maskin.

Kristin Alexandersson på Edströms tillbringade sin mässtid i Haas monter. De här maskinerna kan hon på sina fem fingrar. Här tillsammans med nya DM2.

Karl Osti och Andre Pechmann på Autodesk lever en bit in i framtiden med sina häftiga innovationer. 3D-printing med robot skapar helt nya möjligheter för eftermarknad, till exempel.


STORT TACK för alla besök på

Nya TRAUB TNL 20. Unik längd- och kortsvarv med upp till 4 verktyg i samtidigt ingrepp. Effektiv stångautomat med eller utan integrerad robotcell Xcenter. i4.0 ready.

INDEX-TRAUB Nordic AB 08 - 505 979 00 www.index-traub.se

www.svenskverkstad.se

39


EMO

Per Karlsson, Ahlsell Maskin, visar Niigatas nya maskin som utvecklats för att femaxligt köra titanium, rostfritt och stål..

Veronica Kullenstrand hos 3nine, visar IoT-lösningar för företagets oljedimavskiljare.

generativ design och 3D-printar många komponenter. Resultatet är skräddarsydda superbilar efter kundens önskemål. AXPLOCK UR MÄSSAN Stenbergs satsar stort på EMO Hannover och trots att det är högtryck hemma är större delen av säljkåren på plats, liksom alla produktionstekniker. – De stora svenska företagen är här med stora delegationer, så det här är rätt plats för oss att vara, säger Jonas Wihlborg. Wihlborg hittar vi inte helt överraskande i Okumas monter, där flera nyheter visas, bland annat bearbetningsmaskiner med inbyggd additiv tillverkning och laserhärdning.

– Produktionen ser annorlunda ut idag än tidigare, säger Thomas Berg på Schunk när han visar det batteri av skruvstycken, magnetbord, chuckar, verktyg, fixturer och så vidare som en robot tar hand om och underhåller en maskin med. Allt sitter med nollsystem med väldigt små toleranser och du kör både de grova och de fina tempona i samma cell. – Det är en flora av produkter som gör att hela flödet hänger ihop. Det här är Industri 4.0 i praktiken. Göran Edholm på Hainbuch Svenska AB hade inte en lugn stund under mässan. – Kunderna vill till EMO Hannover och det gör mässan till den viktigaste för oss. Vi hade dessutom en hel del automationslösningar i montern och det finns ett stort intresse för det just nu.

Johnny Prydz i Abene Machines monter, en av få svenska maskinbyggare, är väldigt nöjd med EMO som är företagets viktigaste mässa.

Stefan Drakensjö och Martin Jönsson, ABB, berättar om Brothers nya automationssystem.

– Sweisen & Schneiden är ju egentligen vår stora mässa, där vi har ett tiotal leverantörer, men på EMO har vi några leverantörer inom vårt nya område kapning, bland annat Kaltenbach. Dessutom holländska Timesavers som vi haft på programmet sedan två år, säger Anders Pettersson på Intecut. – Det man slås av på EMO är alla maskiner och produkter som är anpassade för Industri 4.0. Man öppnar upp systemen på ett nytt sätt. Man blir imponerad av alla stora maskintillverkare med deras höga automationsgrad och snabba processtider. Stefan Drakensjö och Martin Jönsson från ABB hittar vi i Brothers monter. – Brothers spetskompetens är naturligtvis maskiner, men de vill också konkurrera med automation. Genom samarbete med oss på ABB har de fått en integrerad lösning. Det står fortfaran40

www.svenskverkstad.se

Mirka Storm visar Absolents senaste filter, där det handlar om att spara pengar och måna om en sund arbetsmiljö.


3033-Å 00--RÅ R ÅIIG 30-Å RTTIIG GTT R G SAS A M M SASMAAMRA ABR REBTETE – E––NEEATNRRTBYREGBYTEGETE – EN TNRTYRGYGGG GG AFA F F F Ä Ä R R . A F F AFFÄRÄ. R..

En ”äkta Japan”!

Avancerat Arumatik Styrsystem Fanuc kompatibelt.

PRODUKTION PRODUKTION PÅPÅ PREMIUMNIVÅ! PREMIUMNIVÅ! PRODUKTION PREMIUMNIVÅ! PRODUKTION PÅPÅ PREMIUMNIVÅ!

SVARVNING, SVARVNING,SLIPNING, SLIPNING,FRÄSNING FRÄSNING SVARVNING, SLIPNING, FRÄSNING

Blockhastighet 2800/sek, 1680 block inläsning i förväg look ahead.

CHEVALIER CHEVALIER är är detdet självklara självklara valet valet förför svenska svenska verktygsmakare. verktygsmakare. CHEVALIER självklara valet svenska verktygsmakare. CHEVALIER är är detdet självklara valet förför svenska verktygsmakare.

EttEtt lättlätt valval med med tunga tunga fördelar. fördelar. Nytext Nytext as as nosnos eosandipsam eosandipsam diadia Ett lätt val med tunga fördelar. Nytext as nos eosandipsam dia Ett lätt val med tunga fördelar. Nytext as nos eosandipsam dia nihille nihille ctem ctem eatiost eatiost accum accum autes autes voloria voloria si sandaes si sandaes desdes rest rest abor abor nihille ctem eatiost accum autes voloria si sandaes des rest abor nihille ctem eatiost accum autes voloria si sandaes des rest abor T T X X E E simin simin repta repta solut solut et, et, ommosan ommosan tioreprem tioreprem es es aut aut quiaturnt quiaturnt alit alit fuga. fuga. T T T YN N simin repta solut ommosan tioreprem quiaturnt fuga. R simin repta solut et,et, ommosan tioreprem autaut quiaturnt alitalit fuga. TYYETXETXes es RYN ÄNÄTNATRAN

INIVNV TNATRA

Exceptionell ytfinish Höghastighets & högprecisions konturfräsning.

5-axlig

Ä Ä IVNslipmaskiner. • Världsledande • Världsledande tillverkare tillverkare avVN slipmaskiner. INav • Världsledande tillverkare av slipmaskiner. •• Världsledande tillverkare av slipmaskiner. Hög • Hög kvalitet, kvalitet, kontrollerad kontrollerad ochoch högteknologisk högteknologisk tillverkning tillverkning • Hög kvalitet, kontrollerad och högteknologisk tillverkning •• Hög kvalitet, kontrollerad och högteknologisk tillverkning Fleroperationsmaskiner • Fleroperationsmaskiner medmed högteknologisk högteknologisk standard standard • Fleroperationsmaskiner med högteknologisk standard •• Fleroperationsmaskiner med högteknologisk standard Brett • Brett ochoch omfattande omfattande program program av planslipar, av planslipar, • Brett och omfattande program av planslipar, Positioneringsnoggrannhet: + • Brett och omfattande program av planslipar, såväl såväl manuellt manuellt somsom CNCCNC styrda styrda enheter enheter - 0.002 mm / Repeteringsnoggrannhet: + - 0.001 mm såväl manuellt som CNC styrda enheter såväl manuellt som CNC styrda enheter • Teach-In • Teach-In svarvar svarvar Snabbtransport 50 m/min i X och Y rörelsen. • Teach-In svarvar • Teach-In svarvar

• Finns i storlekarna Mytrunnion 1 Mytrunnion 5 Mytrunnion 4G Mytrunnion 7G

• Big plus som standardutrustning • Rörelse X 610 mm Y 610 mm Z 500 mm

• Gediget byggd med handskavda kontaktytor

• Bordsstorlek: 400 mm

• Bra operatörstillgänglighet

• Max detaljstorlek: 550 x 400 mm

Kontakt: Kontakt: 036-39 036-39 20 00 20 00 | EDSTROMS.com | EDSTROMS.com Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

www.svenskverkstad.se

41


EMO

Göran Edholm fick sällan en lugn stund i Hainbuchs monter. Men det är precis så han vill ha det på mässa.

TL Maskinpartners Niclas Fager framför en av GFs nya maskiner, en femaxlig fräs, byggd som en portalmaskin.

de ABB på roboten, men lösningen är Brothers och systemet har också fått deras färger. SVIA gjorde tidigare automationslösningar åt Brother, men med ABBs stöd har de kunnat gå ett steg längre. Nu har de en egen automationslösning att erbjuda sina kunder. Nathalie Wahlberg på Fast Tools träffar många svenska kunder på EMO och har ett nytt koncept av inte minst Alpas mätinstrument att visa. – Det är viktigt för oss att både träffa våra kunder och dessutom knyta nya kontakter. EMO är en viktig mötesplats för det. Det är första gången vi presenterar Alpas sortiment på en större mässa och vi har många möten inplanerade. Alpa har tidigare inte haft någon återförsäljare i Sverige, så det är spännande just nu.

En nöjd Jonas Wihlborg, Stenbergs. Här i Okumas monter, där många intressanta nyheter visades. Bland annat en maskin som inte bara bearbetar utan dessutom både lägger till material och härdar med laser.

Niclas Fager på TL Maskinpartner tillbringar sin mesta mässtid i GFs monter, en av företagets stora leverantörer. – GF visar flera nyheter under mässan, säger han. De försöker vara innovativa i femaxlig bearbetning och gnistning. TL Maskinpartner bjuder ner sina kunder till EMO, och ser till att de har hotellrum och bussresor till mässan. Iscar avvaktar lite med nyheter inför höstens managemant meeting, konstaterar Weine Werlevik. – Det aktuella för oss är annars Whisper Line, det vill säga dämpade bommar för att motverka vibrationer. Det har vi aldrig haft tidigare. Vi försöker slåss på alla fronter. – Vissa produktuppgraderingar och modifikationer visar vi på mässan, men inga större nyheter.

Weine Werlevik i Iscars monter. Det senaste hos Iscar är dämpade bommar. 42

www.svenskverkstad.se

Familjen Schmidt med Timo i spetsen är alltid nöjd med EMO, som är företagets största och viktigaste mässa. Här knyts alltid nya, lukrativa kontakter. Det som skiljde sig från vanligheterna den här gången var att Reinar Schmidt inte var med på resan till EMO.

Svensk Verkstads Johan Sköldberg får en lektion i diamantskär av Kyoceras Juergen Weyerstrass.


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3NINE OLJEDIMAVSKILJARE Våra oljedimavskiljare bygger på en teknologi som separerar ut vätskepartiklarna från luften istället för att samla upp dem i ett filter. Du slipper det kontinuerliga underhållsarbetet med att rengöra och byta filter och du kan dessutom återanvända all separerad skärvätska i bearbetningsprocessen. Ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att hantera oljedimma. Kontakta oss om du vill veta mer!

www.svenskverkstad.se

43


SKÄRANDEdelen

Nya verktygshållare ger fast grepp om framstegen Nu finns PrimeTurning™ för flerfunktionsmaskiner och vertikalsvarvar. Specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, Sandvik Coromant, presenterar ett nytt sortiment CoroTurn® Prime-verktygshållare av flerfunktions- och axiell typ för att underlätta för mekaniska verkstäder att implementera den nya PrimeTurning™-metodiken, som möjliggör svarvning i alla riktningar. Detta gör att användare kan maximera fördelarna hos PrimeTurning på flerfunktionssvarvar och vertikalsvarvar. Som ett komplement till företagets befintliga radiella verktygshållare har Sandvik Coromant nu fått ett fullständigt erbjudande för PrimeTurning-operationer. En av höjdpunkterna i sortimentet är CoroTurn Prime-tvillingverktygshållaren för flerfunktionsmaskiner. Skär av både CoroTurn Prime A- och B-typ kan monteras tillsammans på tvillingverktygshållare, vilket gör att tillverkare till exempel kan utföra grovbearbetning med ett skär av B-typ och sedan växla över till finbearbetning med ett skär av A-typ. – Moderna flerfunktionsmaskiner är avsedda för fullständig bearbetning av komponenter men har normalt lång verktygsbytestid, ofta runt 15-20 sekunder, säger Håkan Ericksson, Product Manager Ge-

neral Turning vid Sandvik Coromant. Därför kommer den nya tvillinghållaren att spara betydande tid för kunderna vid verktygsbyte. Som en ytterligare fördel gör B-axlig bearbetning på flerfunktionsmaskiner att operatören kan programmera verktygets vinkel i exakta steg. När maskinen skär i B-axeln skapas mycket åtkomlighet med neutrala hållare. I kombination med strömlinjeformade operationer innebär detta potentiellt enorma tidsbesparingar och produktivitetsökningar och hjälper tillverkare att minska sina verktygslager och uppnå konkurrensfördelar. Sex nya flerfunktionsverktygshållare introduceras. Dessa monteras i 45° vinkel för B-axlig bearbetning och kan användas med skär av antingen CoroTurn Prime A- eller B-typ. Alternativen för flerfunktionsmaskiner inkluderar fyra verktygshållare (endast ett skär) och två tvil-

lingverktygshållare (två skär). CoroTurn Prime-tvillingverktygshållaren kan användas med Coromant Capto® storlek C5–C8. Axiella verktygshållare för vertikalsvarvar ingår också i sortimentet, vilket innebär att Sandvik Coromant nu har ett fullständigt erbjudande för PrimeTurning: axiella, radiella och flerfunktionsverktygshållare. Totalt lanseras åtta särskilda verktygshållare för axiell montering. Denna typ av verktygshållare är kompatibel med de flesta typerna av karusellsvarvar, och finns som Coromant Capto för användning med skär i antingen CoroTurn Prime A- eller B-typ. Även om PrimeTurning kan tillämpas på hela området med allmän svarvning, är mekaniska verkstäder med stora partier (fordonsindustrin) de som troligtvis har mest att vinna, liksom de som bearbetar stora komponenter (flygindustrin), där det finns behov av att minska verktygsbyten, riggtider och produktionsstopp. I slutändan kan den universalriktade PrimeTurning-metoden och CoroTurn Prime-verktygen säkerställa att tillverkarna kan slutföra sina svarvningar på ett mycket effektivare sätt. Jämfört med konventionell svarvning kan man uppnå en produktivitetsökning på 50–80 %, tillsammans med 1,5–2 gånger längre livslängd. sandvik.coromant.com

Specialist på avancerad fräsning i 3,4 och 5 axliga maskiner. Från prototyp till serieproduktion Tel: 0586-634 40 • info@pbhteknik.com 44

www.svenskverkstad.se

www.pbhteknik.com


SMART, EN PASSAR ALLA! HAINBUCH modulsystem för mångsidig bearbetning

Flexibelt, enkelt och snabbt HAINBUCH erbjuder produkter för fräsning. Beprövat adaptionssystem för mångsidigt användande.

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

www.svenskverkstad.se

45


SKÄRANDEdelen

EDECO kraftsamlar kring solida hårdmetallpinnfräsar Det är med stolthet och entusiasm Edecos VD Anders Höögh berättar om det nya sortimentet. – Pinnfräsningen är betydelsefull för många av våra kunder, berättar Anders. Vi har därför lagt mycket krut på att tillsammans med våra leverantörer forma ett program som uppfyller alla krav. Fokus i det nya sortimentet har legat på kvalitet och leveranskraft snarare än bredd. – Vårt tidigare program har varit extremt stort, säger Anders. Omfattningen har gjort det svårt att överblicka både för oss och våra kunder. Vad vi nu gör är att ”rad för rad” gå igenom och selektera produkter som till bästa möjliga produktionsekonomi klarar varje enskild applikation. BRED BAS, SYLVASS SPETS Det nya sortimentet hämtas från världsledare inom modern fräsning. Nyutvecklade lösningar från Italienska SILMAX ger programmet en stark stomme. – SILMAX har under våren ersatt tidigare produkter med nya innovativa pinnfräsar som på ett utmärkt sätt tillgodo-ser löpande behov av spår-, ramp-, fick- och fasfräsar samt verktyg för dynamisk trochoidfräsning, säger Mattias Bard, produktchef inom

Vi håller skärpan

EK ND VALI DA

T TE

LE

inom omslipning och nytillverkning

EF

KT

KT

IO N

FÖR

FE

IV P R O D

U

BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av högkvalitativa verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.

Tel. 0480-855 70 Fax 0480-155 54 E-post: info@beros.se www.beros.se Kvalitets- och miljöcertifierade enligt

46

www.svenskverkstad.se

fräsning. Basprogrammet innehåller även välkända kvalitetsverktyg från MILLER samt ett spännande och prisvärt urval från kinesiska GESAC. Det senare gör, i och med Edecos introduktion, entré inom svensk industri. Sortimentet toppas av high-performance-lösningar från HITACHI, i första hand miniatyrfräsar för användning inom verktygstillverkning. – Hitachis produkter är unika, fortsätter Mattias Bard, framförallt i svårbearbetade material och appli­kationer som kräver lite extra. NY TEKNIK OPTIMERAR PROCESSER En grundläggande målsättning med Edeco satsning är att göra ny teknik tillgänglig för kunderna. – Våra leverantörer investerar omfattande belopp i utveckling, säger Mattias Bard. Genom att hand­plocka senaste teknik från olika leverantörer kan vi vara säkra på att finna lösningar med geometrier och beläggningar som optimerar kundens processer. Högaktuellt just nu är t.ex nya metoder för egg-preparering. Processen appliceras främst för att uppnå ökat finish på skäreggen och sänka friktionen under skärförloppet. Resultatet för användaren är ökad verktygslivslängd samt reducerad risk för löseggsbildning på fräsen. – Det här är viktiga parametrar för kundens bearbetningsekonomi och inte minst i kvalitetsarbetet, konstaterar Mattias Bard. ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANSKRAFT Lanseringen av det nya sortimentet åtföljs av kraftfulla investeringar i tillgänglighet och leveranskapacitet. – Pinnfräsar är redan tidigare ett av våra starkaste områden, berättar Anders Höögh. Kompetensen och processerfarenheten är djup rotad inom organisationen. Lanseringen av nya produkter ger oss dock ett bra tillfälle att också trimma även våra beställnings- och leveransrutiner. Edeco har under sommaren byggt upp ett stort och väldimensionerat lager för att stå redo när kunderna kommer med sin beställning. Flertalet produkter kommer att kunna levereras påföljande vardag. För den som själv vill lära känna sortimentet ges utmärkta möjligheter i Edecos webshop. – Shopen innehåller massor med information och ger besökaren möjligheter att göra välgrundade produktval. För den som söker vägledning och vill fördjupa sig kring specifika applikationer står givetvis våra säljare till förfogande, avslutar Anders Höögh. edeco.se


Steelcenter & servicecenter på Hisingsbacka

14-17 NOVEMBER 2017 ELMIA SUBCONTRACTOR Besök Bevegos monter A03:38 i A-hallen.

Bevego SSC är lokaliserat vid Hisingsbacka i Göteborg. Hit kommer dagligen leveranser av stora plåtrullar som bearbetas till hanterbara storlekar. Vi har möjlighet att klippa och omhaspla från stora rullar till mindre. Vi klipper också längder efter kunders behov, så kallade fixlängder. De material som vi bearbetar är: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Galvplåt Magnelis Aluzink Aluminium i legeringar 1050, 5754 Aluminium i ytor som anodiserat, lackerat, stucco, durkplåt Lackerat stål Rostfritt och syrafast stål

Materialen köps från aluminium - och stålverk över hela världen. För att säkerställa korta ledtider och att alltid kunna leverera material som processas i Bevego SSC så lagerhåller vi modercoil på två ställen i Sverige.

NI HAR VÄL INTE MISSAT VÅR HELT NYA EHANDEL, BESÖK OSS GÄRNA PÅ BEVEGO.SE

Vi erbjuder er en helhetslösning! Välkommen att ringa oss! Anders Vervaart – Säljare Region Väst 076-789 56 77

Joachim Norling – Säljare Region Öst 076-769 29 66

Mattias Tydell – Säljare Region Syd 076-148 69 08 www.svenskverkstad.se

47


SKÄRANDEdelen

Lenima blir EMCOs svenska återförsäljare LENIMA är fr.o.m. 1 oktober exklusiv återförsäljare för EMCO i Sverige! Den Österrikiska maskintillverkaren EMCO GmbH har en av marknadens bredaste produktportföljer och kännetecknas genomgående av: • Hög produktivitet • Hög användarvänlighet • Hög kvalité • Kundanpassade helhetslösningar • Integrerad automation med många unika alternativ I samband med EMO-mässan i Hannover träffades en överenskommelse som innebär en ny-start och grundlig satsning på den svenska marknaden där LENIMA med full uppbackning di-

rekt från tillverkare välkomnar såväl nya som befintliga kunder. Tveka inte på att kontakta oss oavsett

om det gäller reservdelar, service eller nya maskiner! lenima.se • emco-world.com

smileCompact Kampanjpris! 99’000:Kontakta oss, för en två veckor fri testperiod! *I priset ingår Installation, kalibrering och utbildning utförd av GJS Zoller-tekniker

smile 420 pilot mT2 Kampanjpris! 129’000:www.gjsverktyg.se Tel: 08-550 999 80 E-mail: gjs@gjsverktyg.se 48

www.svenskverkstad.se


DET FUNGERAR! Mastercams Dynamiska bearbetning är originalet. Välj Mastercam för effektivast bearbetning

Sedan 2008 har Mastercam använt Dynamisk bearbetning i sin mjukvara. Det innebär att den har testats i verkstäder och fungerar i verkliga miljöer. Dynamisk bearbetning är en produkt utvecklad av Mastercam. Bearbetningen sker med optimala och konstanta skärförhållanden och avverkar stora mängder material snabbt. Dynamisk bearbetning minskar cykeltiderna med upp till 75% samt verktygslivslängden ökar avsevärt, upp till 10 gånger! Mer pengar i fickan med en gång. Låter otroligt, eller hur? Som marknadsledande har våra Dynamiska verktygsbanor testats i de flesta tänkbara material och förhållanden runt om i världen. Det fungerar!

www.svenskverkstad.se

49


ALLTID ~500 BEGAGNADE

Styrd svarv Hitachi-Seiki HT20R. År: 1998. Med drivna verktyg. Sving: 480 mm. Begär Pris

Automatbandsåg FMB Jupiter. 2002. Sågkapacitet Ø: 240 mm. Med buntkapningsutr. 85 000:-

Supportsvarv Geminis GE870S. 17” x 2000 mm. Spindelhål: 85 mm. Fin! 160 000 SEK

Styrd bäddfräs XYZ SMX4000. År: 2013. X1016, Y596, Z584 mm. Mkt fin! Begär Pris

Motordr. rundvals Akyapak AMS-S 190-20/6-7 Kapacitet: 2100x7 mm. I gott skick! 130 000:-

Motordr. kantvik Scantool Jupiter 2000 SLM 2020x1,8 mm. Segmenterad skena. 47 000:-

2-pelar bandsågsautomat Kaltenbach VMB 380DS. Kap. Ø: 380 mm. Spåntransportör. Fin! 160 000 SEK

Borrslip Wedevåg WL2 Kapacitet: 2,5-20 mm. Inkl. 4 st spännbackar m.m. 32 000 SEK

Motordriven rundvals Luna 8266. Kapacitet: 2040x3 mm. Motoriserad förbockning. Mycket fin! Begär Pris

Gradsax Darley S1250x4. År: -86. Kapacitet: 1250x4 mm. Programmerbart bakre anslag. Fin! 63 000 SEK

Styrd kantpress Amada IPT 08025. Kap: 80Tx2500 mm. Styrning: Delem DA58. Fin! Begär Pris

Hörnklipp Euromac 220/4S. Skärlängd: 220x220 mm. Kap: 4 mm. Ställbar klippvinkel! Begär Pris

r å v k ö Bes ! a d i s m e h a ny

Besök vår hemsida:

www.gnosjomaskin.se

Gnosjö Maskin & Verktyg 50

www.svenskverkstad.se


& NYA MASKINER I LAGER

Lidsjövägen 1 335 32 Gnosjö

EXCENTERPRESSAR TILL SPEC. PRISER!! 4-pelarpress Arboga Kap: 200 ton. Ny servad. Spec. Pris 4-pelarpress Aros AL4P-16 inkl. matarverk. Spec. Pris 4-pelarpress Manzoni MR140. År: -94. Mkt fin! Spec. Pris Aros ALT-F25. Kap: 30 ton. Slagl.: 6-80 mm. ¤ Spec. Pris Aros ALT-F25. Kap: 25 ton. Slaglängd: 6-80 mm. Spec. Pris Aros ALT-F16. Kap:16 t. Slaglängd: 6-70 mm. ¤ Spec. Pris Aros ALT100.Med valsmatare Pressline m.m. Fin! Spec. Pris Aros AL20. Kap: 20T. Slaglängd: 8-50 mm. Spec. Pris SMV Aral 75. Kap 75 ton. Slagl.: 10-120 mm. Spec. Pris SMV Aral 160. Kap: 160 t. Slagl.: 8-150 mm. Spec. Pris SMV COF250-1. Kapacitet: 30-ton. ¤ Spec. Pris SMV DPD-4V. Kap: 100 t. Bord: 780x565 mm. Spec. Pris SMV EPF1. Kap: 10 t. Slagl. 8-70 mm. ¤ Spec. Pris 2 st SMV FP2. Kap: 20 t. Slagl. 6-70 mm. ¤ Spec. Pris SMV FPF2. Kap: 16/20 ton. Slagl.: 6-70 mm. ¤ Spec. Pris SMV FPF-6. Kap: 100 ton. Slagl. 6-160 mm. ¤ Spec. Pris ¤ = Godkänd enligt gällande regler! * = Var godkänd för öppna verktyg t.o.m den 1/4-2000 HYDRAULISKA PRESSAR Aros HC-400. År-79 Slaglängd: 170 mm. Fin! Jocknick & Norrman JNH10/20. Presskr. 100 ton. Luftpress Schmidt. År: -10. Presskraft: 3 ton. Fin!

110 000:30 000:39 000:-

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR STENHÖJ HYDRAULIK! Dansktillverkade verkstadspressar av högsta kvalite. GNISTMASKINER Styrd sänkgnist Makino EDNC32 med 3R-utr. Sänkgnist Hsiu Fong DM430. Digital & 3R-fäste. 2 st -”- Hsiu Fong ED205. Digital m.m. Fina!

48 000:40 000:fr. 38 000:-

MÄTUTRUSTNING Mätbord Microbase 1200x800 mm. Med golvstativ. Begär Mätbord Planolith 1000x800 mm. Med golvstativ. 11 000.Profilprojektor Nikon 6C-2. 19 000:Profilprojektor Nikon V-16A. Skärm Ø: 400 mm. 15 000:Verktygsinmätare Toolmaster 310D med tillbehör. 22 000:Ytjämnhets-/profilmätare Hommel. Begär Pris LYFT & TRANSPORT Enkelbana 7 m + telfer ABUS 125 kg. År: 2000. Fin! 11 000:Lyftpelare HT-lyftsyst. m. lyftdon. Kap: 1000/100 kg 17 000:Lättraverssystem med telfer. Kap: 63 kg. Fin! 25 000:3 st pelarsvängkranar m. vajertelfer & gripdon. 12-28 000:Skjutstativtruck BT. Kap: 1600 kg. L.h.: 5,4 m. 25 000:Traversbana 6,5x3,3 m + vacuMygga Tawi SA350. 30 000:Traversbana 6,5x5 m Lyftman LR. Kap: 80 kg. 8 000:Åkstaplare BT SPS1200/1. 1200 kg. Lyfth. 3,35 m 15 000:Åkstaplare BT RSF1350. Kap: 1350 kg. L.h. 1,5 m. Begär

er exkl. moms.

ÖVRIGA MASKINER & UTR. Anlöpningsugn Sinjstaal S100L. 0-600°C. Fin! 17 000.Hydraul provbänk Mecman MLS765. 22 000:Kilspårsmaskin BOW 050. År: 2004. Mycket fin! 43 000:Kilspårsmaskin EM Bruhn med dragstål. 25 000:Krympförpackningsmaskin Pactur Auto 60NH -00. 85 000:Krympugn Siat GT40. År: -08. Längd/bredd: 95x45 cm. Begär 4 st skruvrobotar Deprag MC283. År: 2008. Fina! 30 000:-/st Smådelstvätt Smartwasher. Tank: 80 L. 12 000:Skurmaskin Kärcher BR40 25C. År: 2008. 9 000:-

ev. tryckfel & pris ändringar. Alla pris

SÅGAR Aut. klingkap Pedrazzoli S. Brown 300DV. 35 000:Aut. klingkap MEP Tiger 350 CNC FE. År: 1999. 68 000:Bandsågsautom. Doall C916A. År: -96. Fin! 51 000:Bandsågsautom. FMB Jupiter. År: -02. Mkt fin! 85 000:Bandsågsautom. FMB Zeus. Ø: 240 mm. År: -98. 63 000:-”- Pilous TMJ ARG 300CT-NT. År: 2012. Fin! 90 000:-”- Thomas 270 Ciclom. Kap. Ø: 270 mm. 42 000:Halvaut. bandsåg Imet BS280 Plus SH1. 35 000:Halvaut. -”- MEP Shark 310SX. Kap. Ø: 230 mm. 25 000:Halvaut. klingkap Eisele VMS-I-S-PV. I gott skick. 20 000:-”- klingkap Eisele VMS II-S-PV. Kling Ø: 300 mm. 14 000:2 st Halvaut. klingkap Elumatec MGS105. (ALU) 29 000:Halvaut. klingkap Kaltenbach KKS370. 22 000:Halvaut. klingkap MEP Cobra 350SX. År: -01. Fin! 39 000:Halvaut. klingkap MEP Tiger 370SX. År: -04. Fin! 47 000:Halvaut. klingkap Trennjaeger. Kling Ø: 400 mm. 23 000:Klingkap MEP Tiger 300. Kling Ø: 300 mm. Begär Pris Klingkap Pedrazzoli Br. Master. Kling Ø: 300 mm. 14 000:-”- Trennjaeger LPC110/400. Kling Ø: 400 mm. 23 000:Vertikal bandsåg Heska ESU4. Utligg: 400 mm. Begär Pris Vertikal bandsåg Heska ESU10. Utligg: 1000 mm. 39 000:Vertikal bandsåg Mössner Rekord SSF420. 20 000:Vertikal bandsåg Thile NT18. Utligg: 400 mm. Fin! 17 000:Vertikal bandsåg Powermatic 400. Bordsmatning. Begär Pris Vertikal bandsåg. Utligg: 485 mm. Såghöjd: 190 mm. Begär PLÅT-TRÅD-RÖRMASKINER Gradsax Cidan HSM-F. Kap: 2050x3 mm. 67 000:Gradsax Darley S1250x4. Kap: 1250x4 mm. Fin! 63 000:3 st Gradsaxar Eclair ASS35. 2550x3,5 mm. fr. 55 000:Gradsax Fasti HSM-F. Kap: 2050x3 mm. Fin! 62 000:Gradsax Fasti-Hoan CHE20/40. Kap: 2000x4 mm. 78 000:Gradsax Fasti-Hoan CHE20/4. Kap: 2000x4 mm. 68 000:Gradsax Fasti-Hoan CHE20/4. Kap: 2000x4 mm. 60 000:Gradsax Fischer. Kap: 2000x3 mm. 28 000:Gradsax Göteneds L320. Kap: 2050x3 mm. Fin! 54 000:Gradsax Göteneds L320. Motordr. anslag m.m. 48 000:Gradsax Haco HS254. Kap: 2500x4 mm. Fin! 70 000:Gradsax Hera HSS3. 2100x3 mm. Motor. anslag. 58 000:Gradsax Hoan CHE20/4. Kap: 2000x4 mm. 60 000:Gradsax Norrtälje. Kap: 1050x2,5 mm. 15 000:Gradsax RAS 82.25. Kap: 2540x2 mm. 43 000:Gradsax Strongline SR30. Kap: 3000x16 mm. Begär Pris Gradsax Ursviken US120. Kap: 2000x6 mm. 64 000:Hörnklipp Isitan PFPN-1,5. Kap: 80x80x1,5 mm. 17 000:Kanptpress Bariola 12/13. Kap: 12T x 1310 mm. 18 000:Kantpress (hydr. press) Br. Wikström BWP-30H. 48 000:Styrd kantpress Guifil PE20-60. 60Tx2000 mm. 83 000:Styrd kantpress DoneWell HP3B. 80Tx2500 mm. 130 000:Kantvik Cidan UBH-1050. Kap: 1050x1,2 mm. 5 000:Kantvik Edwards 614B&P. Kap: 1829x2 mm. 13 000:Kantvik (Man.) Schröder 4132. Kap: 2020x1 mm. 22 000:Kantvik Strojane XK. Kap: 2000x2 mm. 24 000:Motordr. -”- Scantool Jupiter. Kap: 2020x1,8 mm. 47 000:Motoriserad kantvik Örestads. Kap: 2x2000 mm. 48 000:Motordr. kantvik Örestads 8163. 2500x2 mm. 63 000:Profiljärnsaxar Br. Wikström BW301. 44 000:Profilvals Roundo R3. Hydr. justering av valsar. 85 000:Profilvals. Rulldia.: 215 mm. Axeldia.: 75 mm. 38 000:Snabbvals Roundo PM0. Kap: 650x3 mm. 40 000:Spiralbock Roundo SR1. Böjkap.: 3 cm³. Fin! 45 000:Styrd Profilvals Tauring Delta 50CNCS. År: -05. 175 000:Motordr. Rundvals Akyapak ASM. 2100x7 mm. 130 000:Motordr. Rundvals Kumla PV2. Kap: 1500x4 mm. 39 000:Motordr. Rundvals Kumla PV5. Kap: 2000x5 mm. 69 000:Motordr. Rundvals Luna 8266. Kap: 2040x2,5 mm Begär Pris Motordr. Rundvals Luna 8266. Kap: 1540x4 mm. 43 000:Motordr. Rundvals Luna 8266. Kap: 2040x3 mm. Begär Pris Rörbock Pedrazzoli Bend Master E42. 42x~2 mm. 140 000:-”- Schwarze-Wirtz CNC-40P. Kap: 40x~2 mm. 130 000:-”- Transfluid DB642ST. År: -96. Kap. Ø: 6-42 mm. 125 000:Slagsax Sahinler KMS1060x1,5. År: -08. NY! 20 000:Styrd universalbock Indumasch Variobend 30. Fin! 85 000:VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR TELWIN! Italienska svetsar av hög kvalite till förmånliga priser. KONTAKTA OSS! SVETSUTRUSTNING 5 st Elektrodvärmeskåp ESAB SK40. fr. 6 000:-/st -”- ESAB SK40 inkl. ~1500 elektroder ~2-6 mm. 9 000:Plasma Filarc Mini Plasma 20. Fin! 3 500:Pressvetsautom. Cemsa 120 kVA. Utplockare m.m. 42 000:Pressvets Tecna 8009. Effekt 50%: 35 kVA. -95. 38 000:Punktsvets CEA NKLT15. År: 93. Med kylare. Fin! 15 000:Punktsvets IBE 64. Effekt vid 50%: 14 kVA. Fin! 13 000:Punktsvets (för finsvetsning) Miyachi MH30. Fin! 16 000:TIG/MIG/MMA Selco Gensis 350GSM. Fin! 28 000:Svetslägesställare Mecome TRP300. Kap: 300 kg. 33 000:Universal svetsstation Tecna 3450. Med tillbehör. 15 000:Universal svetsstation Wieländer+Schill WS20. 14 000:-

Tel 0370-332360 Fax 0370-332369

Reservation för

SLIP & POLERMASKINER Borrslip Cuoghi Micra 10. Kap: 0,5-16 mm. Fin! 43 000:Borrslip Darex. Kapacitet: ~2-20 mm. 9 000:Borrslip Demanders BSM20. Kap: 2-20 mm. Begär Pris Borrslip Meteor WE14. Med tillbehör. Fin! 12 000:Borrslip Tatar 10. Kapacitet: 0,5-10 mm. 5 000:Borrslip Wedevåg WL2. Kap: 1-20 mm. Fin! 32 000:Borstgradare Grit GE2 R1L1 med utsug. Mkt. fin! Begär Pris Pelarslip med bandstativ (2st) Aldell POD5. 6 500:Planslip Chevalier FSG-1224AD. Autom. nermatn. 90 000:Planslip Demanders S300. Kap: 300x200 mm. Begär Pris Planslip Favretto RTF60. Kap: 675x260 mm. 46 000:Planslip Jakobsen SJ30. Automatisk nermatning. 57 000:Planslip Jakobsen SJ12. Automatisk nermatning. 40 000:Planslip Jakobsen SJ12. Kap: ~500x250 mm. 27 000:Planslip Nicco HSG-600. Kap: 600x250 mm. 33 000:Planslip Proth. Aut. nermatning. 815x430 mm. 94 000:Planslip Storebro MPS450. Kap: 480x150 mm. 38 000:Polermaskin/bandputs KEF POD10. 9 000:Radieslipmaskin Jungner RSM1 med utr. Mkt fin! 34 000:Rundslip Cresta 508. Med mycket tillbehör. 23 000:Verktygsslip Jones Shipman 310. I ny skick! 45 000:Verktygsslip Jungner US2305 med tillbehör. 52 000:Verktygsslip/Stickelslip Kuhlmann K2 med tillbehör. 28 000:Stickelslipar Deckel, Muvek.... fr. 8 500:Supportslip Kef/Aldell PSSE. Mycket fin! 5 000:BORR & GÄNGMASKINER 2 st Borr-/fräsmaskiner Modig UBM-AM. fr. 48 000:Borr-/fräsmaskin Modig UBM-30. MK3. Fin! 48 000:Bänkborrmaskin Arboga B2512. MK3. 7 500:Bänkborrmaskin Steinel. 1000-5600 v/min. Fin. 4 500:Bänkborrmaskin Toyo MiniDrill1. 850-3100 v/min. 2 000:Kompl. gängarm Ergo Micro med tillbehör. Fin! 10 000:Gängmaskin Hüller Hille. 19 000:Gängmaskin Ixion BSS-13GL. Gängkap: M10. 14 000:Pelarborrmaskin Arboga A5008M. MK4. Pinolmatn. 55 000:Pelarborrmaskin Arboga E135. MK4. 12 000:Pelarborrmaskin Arboga GM3508. MK4. Pinolmatn. 19 000:-”- Arboga GM3512. MK4. Koordinatbord. 22 000:Pelarborrmaskin Solberga SE1235. Pinolmatning. 22 000:-”- Strands S28M. År: 2013. Pinolmatning. Fin! 32 000:Pelarborrmaskin Strands S30. MK3. 63-2850 v/min. 17 000:Pelarborrmaskin Strands S30ME. Pinolmatning. 20 000:Pelarborrmaskin Strands S50M. År: -05. Pinolm. 48 000:Radialborrmaskin Arboga RM3512. Utligg: 610 26 000:Radialborrmaskin Caser. Utligg: 190-770 mm. Fin! 35 000:Radialborrmaskin H. Cegielski. Utligg: 1700 mm. 45 000:Radialborrmaskin MAS VO32. Utligg: 1000 mm. 62 000:Radialborrmaskin MAS VR2. Utligg: ~900 mm. Fin! 45 000:Snabbradial Donau DR32. MK4. Utligg: 750 mm. 49 000:FRÄSMASKINER 4 st Abene VHF3 med 3-axlig digital. fr. 65 000:4 st -”- med steglös matning. 3-axlig dig. m.m. fr. 98 000:Bäddfräs Rambaudi Ram Mill. ISO-50. Digital. 65 000:Fexac UMS. Med vinkelhuvud, 3-axlig digital m.m. 54 000:Italiensk (Arno?). Bord: 1500x300 mm. ISO50. Begär Pris Lagun FTV3. Variabel spindelhastighet & digital. 58 000:Lagun FMC1400. Bord: 1400x400 mm. Digital. 140 000:Sajo DM350 U50. Bord: 1600x400 mm. Digital. 115 000:Sajo UF300DM. Borrandpinol, digital, snabbtransp. 125 000.Sajo UF52DM. Bord: 1250x290 mm. Digital. 62 000:Sajo UF52STR. Bord: 1250x290 mm. Digital. Begär Pris Sajo UF54. Bord: 1320x330 mm. Med digital. 72 000:Sajo UF54DM. Vinkelhuvud. Med digital & utr. 64 000:Sajo VF52. Med 3-axlig digital & borrandepinol. 55 000:2 st VMA U1MM. Borrandpinol & digital. fr. 87 000:VMA U2MM med vinkelhuvud, digital m.m. 87 000:VMA FU3. Med borrandepinol & 3-axlig digital. 85 000:VMA FV-3KM. Borrandepinol & 2-axl. digital. 43 000:2 st Gravyrfräsar Alexander. Med div. tillbehör. fr. 7 000:STYRDA FRÄSMASKINER Trak DPM-V3. År: 2004. X790, Y430, Z530 mm. Fin! Begär Chevalier FM-63RD. År: -96. Styrning: Delta CNC. 75 000:XYZ SMX4000. År: -13. X1016, Y596, Z584 mm. Fin! Begär SUPPORTSVARVAR & STYRDA SVARVAR Bulmak 400. År: -88. 8,3”x2000 mm. 28 000:Bulmak SU582. 11”x1100 mm. Med digital & utr. 95 000:Geminis GE870S. 17”x2000 mm. Digital & utr. 160 000:Köping S8S. 8”x1000 mm. Med digital. Begär Pris Köping S8SA. 8”x1350 mm. Digital & utrustning. 48 000:Labor 210 L6N. 8,3”x1000 mm. Med tillbehör. 52 000:LuxCut 1122A. 5,6”x560 mm. Variabel hastighet. 22 000:Rosenfors RL10M. 10,4”x2700 mm. Digital & tillb. 80 000:Rosenfors RS25. 11”x2000 mm. Digital + utrustning 22 000:Storebro GS210. 8,2x1500 mm. 2-axl. digital. Begär Pris Storebro SB305. 12,2”x4000 mm. Med tillbehör. 80 000:CNC-svarv Hitachi-Seiki HT20R. År: 1998. Begär Pris Teach-in svarv Pinacho Taurus 260. År: 2005. 165 000:Teach-in svarv XYZ Proturn SLX425. Mycket fin! Begär Pris

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se www.svenskverkstad.se

51


underleverantören

"Varje site är duktig på sin sak, men som grupp har vi unika förmågor och kapacitet"

Daniel Ellison, vd

52

www.svenskverkstad.se


Motala Verkstad Group grupperar för framtiden – Vi är en industrikoncern med unik bredd och unikt djup, så vi kan tillfredställa landets stora tillverkares behov. Daniel Ellison, vd sedan ett halvår för den växande koncernen Motala Verkstad Group, är mitt inne i en spännande utveckling med en grupp företag som grupperar för framtiden. Det har runnit en hel del vatten genom Göta Kanal sedan Baltzar von Platen tog initiativet till att landa teknisk kompetens i Motala genom bildandet av Motala Verkstad 1822. Här har genom åren byggts allt från dammluckor till kyrkspiror, men idag har det anrika företaget tagit ett helt nytt steg mot framtiden. – Förutom moderbolaget Motala Verkstad Group omfattar gruppen fyra produktionsbolag, berättar Daniel Ellison: • Motala Verkstad i Motala • FM Industri i Malmö • MVGK i Höje, Kristinehamn och • MVGG i Gustavsberg, Kristinehamn. De båda produktionsenheterna i Kristinehamn är båda verkstäder med bakgrund inom marin verksamhet som har förvärvats av två av MVGs största kunder.

Optimera dina affärer. Med precision. På den kompletta produktionstekniska mässan utforskar du de senaste maskinerna i drift och upptäcker morgondagens utrustning. Här är helt enkelt allt samlat som har med verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik att göra. Det är här du stärker din konkurrenskraft. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är Elmia Verktygsmaskiner en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

Entré till alla mässor med en biljett!

Jönköping 15-18 maj 2018 Produktionsmässorna.se

SKOLAD I TOYOTA Daniel Ellison kom till företaget så sent som i april i år, efter många år i Toyota Material Handling. – Jag har haft 14 år på Toyota, en fantastisk skola att gå på alla sätt och vis. Det var spännande, men nu ville jag göra något annat. www.svenskverkstad.se

53


54

www.svenskverkstad.se


Det blev MVG och det känns utmanande. Han fick genast sätta tänderna i den omstrukturering som just nu genomförs i industrigruppen. – Mycket var redan påbörjat när jag kom. Vi har en fantastisk ägarstruktur och styrelse som hade tagit inriktningsbesluten, men genomförandet ligger förstås på mig och min ledningsgrupp nu. Ambitionen är nu att skapa en grupp företag som ska kunna bistå kunderna med allt de vill ha gjort. – Kunden skall ha en partner i oss, nämligen MVG, inte en specifik verkstad. De pratar med oss som grupp. Sedan plockar vi in jobben på de olika siterna, där vi kan styra bearbetningen till den fabrik som bäst lämpar sig för de olika jobben. Kunden kommer till oss med sina behov, och vi löser problemen inom gruppen på ett smidigt sätt. – – Utmaningen för oss är att vi hela tiden måste jobba både inifrån och ut för vår egen del samt utifrån och in för kundens del. Det ställer höga krav på koordination och det är ju en del av vårt nya sätt att tänka i gruppen. Vi sätter kunden i centrum och våra största kunder har en dedikerad customer success manager som är en nyckelfunktion som hela tiden fokuserar på kundens behov. GRUPP MED BREDD Ambitionen att ge företagsgruppen bredd har man definitivt uppnått redan nu. – Vi kan göra allt från det största, längsta, högsta och tyngsta ner till det lilla men alltid med hög kvalitet och precision. Motala verkstad var anledningen till att det myntades ett begrepp som kallas Motalapassning inom kvalitet och passform då Motalas kvalitet tidigt redan under 1800-tal kännetecknades av en exceptionellt hög passform i delar som skulle sättas samman. Fartygsaxlar har man som bekant tillverkat i både Motala och i Kristineham sedan länge. – - Där kan vi tillverka axelsegment som är upp till 25m långa och väga upp emot 40 ton. Materialet kan vara smitt stål och ibland även rostfritt stål och bitar av den storleken har man inte råd att göra fel på... – Vi kan också jobba högt med en lyfthöjdskapacitet på 16 meter. Vi har tillverkat tre våningar höga maskiner som

Ett axplock ur verksamheten. Allt från stora, tunga jobb till avancerad bearbetning med precision. Foto: MVG

vi alltså kan montera på plats för att testa innan vi plockar isär dem för utskeppning. Det är framförallt i Motala och på Höje i Kristinehamn som man klarar av de riktigt stora tunga jobben. Den modernaste maskinparken har man i Gustavsvik, också det i Kristinehamn. – Där klarar vi av de mest avancerade jobben och där kan vi tillfredställa våra kräsnaste kunder. Här tillverkas till exempel propellerblad, som erbjuder mycket komplexa former. Dessutom i mycket speciella, ofta svårbearbetade material. – Mycket rostfritt och olika bronslegeringar som ställer stora krav på maskinerna. – I och med att verkstäderna är nyligen uppköpta har vi en väldigt varierande flora av maskiner från många olika tillverkare, men i samband med att vi moderniserar och bygger framåt ska vi naturligtvis ha en strategi där vi harmoniserar maskinparken. Bland annat tittar MVG nu på maskiner med integrerad additiv tillverkning. – Ett spännande område där vi vill vara med. Jag tror det finns mycket att vinna med den tekniken. Jag såg nyligen ett exempel, där man i ett projekt som med normal subtraktiv bearbetning skulle innebära att man från en 800 kg tung titanbit skulle fräsa fram en 55 kg tung detalj. Man kan redan idag med tillräckligt bra materialegenskaper ta fram samma detalj additivt till 56 kilos vikt och sedan bearbeta bort ett kilo....det säger sig självt vilka enorma fördelar det skulle ha för processen.

Fabriken i Malmö har mer traditionell legokaraktär, där man har jobbat snabbt, ofta i mindre serier och åt många kunder. – Men vi har sedan ett halvår en ny strategi, där vi försöker komma ifrån lego så mycket vi kan och istället jobba med stora kunder där vi har kontinuerliga volymer. Våra kunder lägger inte jobben hos oss för att kapa produktionstoppar utan för att de inte vill göra grejorna själva. Då är vi en väldigt bra produktionspartner och det är så vi vill jobba. PRODUKTIONEN FÖRDUBBLAD Motala Verkstad Group har alltså börjat en ny resa sedan ett par år och den resan har börjat bra. – Vi har bra koll och snurr på verksamheten. Vi håller på att jobba in nya volymer och nya kunder i de här fabrikerna. Under första halvåret i år har vi sålt för 66 procent mer än samma tid förra året i jämförbara tal. – Vi rampar upp vår produktion rejält och mellan första och sista kvartalet i år går vi upp 74 procent i produktion. – Att nästan fördubbla produktionstakten på sex månader är verkligen utmanande. – Än så länge har vi klarat den utmaningen bra. Vi har fått tag på duktiga maskinoperatörer och vi har kommit upp i fart bra. Man kan nog tänka sig att Baltzar von Platen skulle vara ganska nöjd att se vad som händer med det gamla företaget, som skapades för att fixa en kanal tvärs över landet. Nu skapar MVG en ny framtid och om fem år firar företaget 200-års jubileum. www.svenskverkstad.se

55


Miljöteknik

Ny handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin Alla samhällsaktörer är beroende av omgivande ekosystem som producerar livsviktiga ekosystemtjänster i form av bland annat rent vatten, ren luft, mat, fotosyntes och skydd mot översvämningar. Stålföretagen har i flera år arbetat med att integrera dessa ekosystemtjänster i sina verksamheter och nu släpps en handbok där fler företag kan få inspiration och konkreta tips. – Vi hoppas att handboken ska inspirera även andra branscher att jobba med ekosystemtjänster. Stålföretagen gör väldigt mycket men den praktiska kunskapen behöver spridas, säger Sophie Carler, miljörådgivare på Jernkontoret och som deltagit i projektet. MATNYTTIGT I handboken beskrivs ett analysverktyg för att kartlägga prioriterade ekosystemtjänster och en guide för hur ekosystemtjänster kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete. Den innehåller också ett utbildningspaket som har tagits fram av Albaeco i samarbete med stålföretagen. Utöver detta hittar du dessutom flera exempel på hur stålföretag har arbetat med ekosystemtjänster. MILJÖINSATSER – Bland annat har Höganäs AB anlagt en våtmark på ett område som tidigare var deponi för inert slagg och SSAB har på flera platser genomfört olika åtgärder som ökat den biologiska mångfalden. 56

www.svenskverkstad.se

Outokumpu Stainless i Avesta har jobbat med allt från att göra om en gammal masugn till en konst- och konferenslokal till att underhålla en populär lokal älvpromenad, förklarar Sophie Carler. INBLANDADE Handboken är framtagen av Jernkontoret, Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless i Avesta, Triple Steelix, Albaeco och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är finansierat av Vinnova genom de strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vi hoppas att handboken ska inspirera även andra branscher att jobba med ekosystemtjänster. Stålföretagen gör väldigt mycket men den praktiska kunskapen behöver spridas.


Nya generationens mätmaskiner.

Nya generationens mätmaskiner.

ATOS med ATOS Scanbox ScanBoxär ären enautomatisk automatisk 3D-scanner 3D-scanner som som gör gör samma samma arbete arbete som som en en koordinatmätmaskin koordinatmätmaskin med ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som gör samma arbete som en koordinatmätmaskin med den fördelen att den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på den fördelen att den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på fördelen den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på all geometri ochatt inte enbart utvalda mätpunkter. allden geometri och inte enbart på utvalda mätpunkter. all geometri och inte enbart utvalda mätpunkter. Besök och du du får får veta veta mer mer om om ATOS ATOS ScanBox. ScanBox. Besök www.cascade.se www.cascade.se och

Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

INVEX Lagerför Aluminium, Titan & Specialkvaliteter INVEX i Rostfritt och Stål! Lagerför Lagerför

Aluminium, Aluminium, Titan Titan & & Specialkvaliteter Specialkvaliteter ii Rostfritt Rostfritt och och Stål! Stål! INVEX INVEX INVEX �� �e��ifie�ad �� �e��ifie�ad �� �e��ifie�ad enli�� den enli�� den enli�� den in�e�na�ionella in�e�na�ionella in�e�na�ionella s�anda�den fö� s�anda�den fö� s�anda�den fö� mil�ölednin�sINVEX AB mil�ölednin�smil�ölednin�ss�s�em Box 261 431 23 Mölndals�s�em s�s�em

www.invex.se www.invex.se

Tel +46 31 576440 E-mail INVEXinfo@invex.se AB INVEX AB INVEX AB431 23 Mölndal Box 261 Box 261 261 431 23 Box 431 23 Mölndal Mölndal Tel +46 31 576440 Tel 31 Tel +46 +46info@invex.se 31 576440 576440 E-mail E-mail E-mail info@invex.se info@invex.se

INVEX INVEX INVEX �� �vali�e�s �� �vali�e�s �� �vali�e�s �e��ifie�ad �e��ifie�ad �e��ifie�ad enli�� enli�� enli��

I�� I�� �001 �001

www.invex.se

I�� 14001 I�� 14001

www.invex.se www.invex.se www.invex.se

www.invex.se www.invex.se www.invex.se

www.svenskverkstad.se

57


Miljöteknik

Vinnova beviljar bidrag för cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett bidrag på 993 500 kr till projektet Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. – Vi är väldig glada att Vinnova ser innovationspotentialen i projektet som gör att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling, säger Nicklas Tarantino, Projektledare Triple Steelix 2.0. Projekt på-

går fram till slutet av augusti 2018 och syftar till att tillsammans med partners ge bättre kunskap om förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder för Bergslagens verkstadsföretag att tillämpa cirkulär ekonomi. Projektet möter också indirekt frågeställningar och behov inom uppkopplad industri och nya material då lösningen för att arbeta cirkulärt i verkstadsindustrin kan innebära, digitalisering, ”big data”, smarta material, additiv tillverkning, 3Dprinting m.m. Härigenom korresponde-

Tömma maskinsumpen

Suga upp spill

MASKINTÖMMARE

SPILLVAC

Ta bort läckolja

Blanda kylvätska

OLJESKIMMER

Q-DOS Enklare blir det inte

58

www.svenskverkstad.se

rar projektet mycket väl med regeringens ”Nyindustrialiseringsstrategi”. MOTIV FÖR BESLUT Projektförslaget syftar till att praktiskt hjälpa företag inom verkstadsindustrin med att identifiera och implementera cirkulära lösningar och system. Deltagande aktörer bedöms relevanta. Projektförslaget bedöms ha hög potential på regional nivå. Det är viktigt att projektförslagets resultat sprids då potential att bidra på nationell nivå bedöms som hög.

Återförsäljare i hela Sverige Ring 031-45 65 65

info@QH-system.se www.QH-system.se


Customer Value through Innovation

Clamping, connecting and fixing solutions for industrial buildings

Scan Me! Get more information about our solutions

NORMA solutions offer time, space and weight savings • High quality products according to European standards • Complete portfolio of clamping and connecting solutions for the building industry • Space-saving design, easy and time-saving assembly method

Just scan the QR code or type the code below into your web browser: Bit.ly/NGSV2017

• Wide range of material grades available to fit any application

Reliable products for all relevant applications!

Black and Supply lines grey water lines

Hydraulic lines

Compressed air lines

Cooling lines

Roof drainage

Exhaustion Communica- Process lines tion wires water lines

www.normagroup.com www.svenskverkstad.se

59


Stora Leverantörsdagen

BASF möter framtidens behov inom bilindustrin Under Stora Leverantörsdagen deltog BASF både som sponsor och som utställare, för att presentera sin breda produktportfölj för fordonsindustrin. BASF deltar både som sponsor och utställare på Stora Leverantörsdagen som ägde rum 19 oktober på Lindholmen Science Park i Göteborg. BASF deltog återigen som sponsor och utställare på Stora Leverantörsdagen,

Fredrik Sidahl. 60

www.svenskverkstad.se

norra Europas största mötesplats för fordonstillverkare, leverantörsindustri och andra intressenter till automotivesektorn. Ett flertal utställare, och mer än 400 deltagare var anmälda till konferensen som i år hade temat “The Future is here“. INNOVATIONER MED HÅLLBARHET I FOKUS – Fordonsindustrin är en industri som står inför utmaningar såväl nationellt som globalt, säger Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen (FKG). – Vi pratar om nya former av mobilitet och transportsystem som kommer att ha konsekvenser ända ner på leverantörsnivå. Som stor leverantör till fordonsindustrin, vill BASF vara med och bidra för att möta framtidens behov inom industrin. – Vi som materialleverantör befinner

oss väldigt tidigt i värdekedjan, och har därför möjlighet att skapa innovativa lösningar för klimatsmarta material, säger Lars Gustafsson, Public Affairs Manager hos BASF i Sverige. – Som exempel kan vi nämna lättviktsmaterial, fyrvägskatalysatorer, bränsletillsatser, elektro-mobilitet och lacker, fortsätter han. FOSSILFRIA MATERIAL BASF erbjuder flera materialalternativ för att hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan. – Genom biomassbalans-metoden, likt metoden för grön el, kan vi producera de flesta av våra produkter från förnyelsebar råvara vilket hjälper våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck, berättar Lars Gustafsson. – Med innovativa produkter och hållbara lösningar önskar vi på BASF att hjälpa fordonsindustrin att växa, samtidigt som vi tar ett ansvar för miljön.


SV1710

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB

VarumärkesBarometern

Genomför undersökningen och registrera dig för att erhålla en lott värde 30kr. Genomför VarumärkesBarometern på TellUsNow.com eller sänd in hela sidan till SveMa AB, 20537057, 416 00 Göteborg. Märk kuvertet FRISVAR och skicka in senast den 5 november 2017. Observera att det är dina spontana svar vi vill ha. Om du tycker att någon fråga inte berör dig eller är svår att besvara, gå vidare med nästa ruta. Du kan helt anonymt önska information från de deltagande företagen genom att markera i aktuell ruta. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. På TellUsNow.com kan du läsa mer om vinster, regler och tillvägagångssätt. Copyright © SveMa 2017. Allt material är skyddat av copyrightlagen och får ej kopieras eller användas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Namn

Ålder

Adress

Jag påverkar företagets inköp ¨ Ja

¨ Nej

¨ Delvis

Jag arbetar inom

¨ Inköp ¨ Ledning

¨ Försäljning ¨ Annat

¨ Marknad

Jag arbetar främst som

¨ IT‐chef ¨ Produktionschef

¨ Lagerchef ¨ Ekonomichef

Jag arbetar främst med

¨ Skärandebearbetning ¨ Plåtbearbetning ¨ Elektronik ¨ Ytbehandling ¨ Verktygstillverkning ¨ Gjuteri ¨ Annat

Hur hittar du oftast en ny leverantör? ¨ Via internet ¨ Rekommendation

¨ Personlig kontakt/i butik ¨ Annonser i tidning ¨ Per telefon ¨ Internetsöktjänst ¨ Upphandling

Vad är avgörande vid val av leverantör? ¨ Rykte/omdöme ¨ Service

¨ Kvalitet ¨ Pris ¨ Leveranssäkerhet ¨ MIljö ¨ Webshop/webhandel

Ort

Postnummer

Genomför undersökningen på

www.TellUsNow.com

E‐post

eller i din smartphone

OBS! För att kunna erhålla eventuella premier uppge din e‐postadress

1

Scanna in QR‐kod.

Omdöme: 1 Kvalitet 2 Prisvärd 4 Bra service 5 Dålig service 7 Dåligt sortiment 8 Vet ej Besöker/använder: 1 Aldrig 3 Ibland

2

¨ Annat

3 Branschkompetens 6 Bra sortiment

2 Aldrig, men kan tänka mig 4 Ofta 5 Alltid

Påverka Din bransch! Bli medlem i vår exklusiva panel! (ange E‐postadress) ¨ Ja, jag vill vara med ¨ Ja, jag vill veta mer

14

15

Har du sett Vilken bransch / typ av Önskar info Besöker / varumärket produkt / tjänst / budskap Omdöme från detta använder tidigare? förknippar du varumärket med? företag

3

1

Ja

Nej

16

2 3

4

17

4 5

5

6

18

7 8

6

9

19

10

7

11

20

12 13

8

14

21

15

9

16

22

17 18

10

19

23 SVETSMASKINSERVICE AB Din kompletta svetspartner

20

11

21

24

22 23

12

13

24

25

26

25 26 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Box 6107 400 60 GÖTEBORG

Denna annons är en träffsäker VarumärkesBarometer från SveMa AB. SveMa har hjälpt Svenskt näringsliv att hitta rätt sedan 1984. Vill du och ditt företag veta mer om denna VarumärkesBarometer? Kontakta mikael.hernstrom@svema.se

031 ‐ 750 87 00 www.svema.se info@svema.se www.svenskverkstad.se

61


blech expo

Foto: Blechexpo

EuroBlechs "lillebror" växer

Blechexpo lockar alltfler besökare från Sverige Under fyra dagar med start den 7 november arrangeras Blechexpo i Stuttgart, den trettonde mässan i ordningen. – Den växer, konstaterar Björn Ahlqvist på Salvagnini Scandinavia, som är återkommande utställare på EuroBlechs "lillebror". Vi möter alltfler skandinaviska besökare på mässan och det är glädjande. Egentligen är det två parallella mässor som arrangeras de här dagarna, Blech62

www.svenskverkstad.se

expo och Schweisstec. På den senare handlar det om sammanfogningsteknik, vilket utgör ett perfekt komplement till plåtmässan. Arrangörerna menar att det här är det enda event i världen för komplementära teknologier för plåtbearbetning och sammanfogning. Men då tänker man förstås inte på den förträffliga mässa vi fått på Elmia i Jönköping, där plåt och sammanfogning samsas med automation och verktygsmaskiner. Hur som helst var mässorna i Stuttgart först på plan med kombinationen och det har visat sig vara ett vinnande koncept. Plåtmässan växer nämligen. På kort tid har Blechexpo nått toppen och rankas

idag som den näst största mässan i sitt slag. – För vår del är Blechexpo ett EuroBlech i mindre skala, men vi som återkommande ställer ut på mässan ser definitivt att den växer, säger Björn Ahlqvist. Inte minst blir antalet besökare från Skandinavien och framför allt Sverige större för varje gång. – Man har väl tidigare tyckt att det ligger för långt ner i Tyskland jämfört med Hannover, men det blir fler och fler som söker sig till mässan här uppifrån. – Det är ju faktiskt väldigt smidigt att ta sig dit, då mässan ligger tvärs över gatan från flygplatsen. – Industriklimatet har ju också varit väldigt bra de senaste åren och det påver-


>130 ÅRS ERFARENHET AV ATT LEVERERA STÅL!

Björn Ahlqvist i en typisk mässituation. Här tar han emot svenska kunder på en plåtmässa i Tyskland. Foto: SvV

BE Group levererar stål, rör, specialstål, rostfritt och aluminium till industriföretag över hela Sverige, och i sex andra nordeuropeiska länder. kar naturligtvis intresset för mässor. Det ser vi också på försäljningssiffrorna. Av naturliga skäl är det förstås fortfarande så att maskintillverkarna tenderar att släppa sina stora nyheter i samband med den större EuroBlech, som alltså arrangeras i Hannover jämna år, det vill säga de år som Blechexpo vilar.

I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar som är baserade på mer än 130 års erfarenhet. BE Group grundades nämligen redan 1885! Behöver du plåt, stång, profiler, rör eller balk? Välkommen att se allt vi kan erbjuda på www.begroup.se

Salvagninis P2 panelbockningsmaskin har uppgraderats i 2L2120 och visas i samband med Blechexpo i november. Foto: Salvagnini www.svenskverkstad.se

63


blech expo

– Så är det, men vi presenterar ändå några nyheter i Stuttgart, säger Ahlqvist. I år är det synnerhet våra uppdaterade mjukvaror. Bland annat på vår B3ATA, där både övre och under verktyg kan programmeras helt automatiskt. En ny panelbockningsmaskin från Salvagnini får vi också se på mässan – P2L2120. – Den nya modellen i segmentet har en bockningshöjd på 203,4 millimeter. Dessutom en mycket kompakt maskin. – I takt med att Blechexpo växer och lockar fler skandinaver, blir det naturligtvis en allt viktigare mässa för oss, säger Björn Ahlqvist och tillägger; – Den nya industrimässan i Jönköping tror vi också mycket på. Plåt har bara varit med vid ett tillfälle, men här finns stor potential för utveckling. NYA DIMENSIONER Som bevis på att Blechexpo växer konstaterar vi att årets mässa för första gången kommer att ockupera alla utställningshallar på utställningscentret i Stutt-

Som alltid när det handlar om sammanfogningsteknik, är svetsning det dominerande inslaget på Blechexpos parallellmässa Schweisstec. Foto: Blechexpo

gart och får därmed plats med mer än 1 300 utställare från nästan 40 länder på 1130 000 kvadratmeter. Ett starkt kort på mässan är också Utställarforum som erbjuder besökare möjligheten att på ett effektivt sätt samla information om produkt- och tjäns-

televerantörerna hos de enskilda utställande företagen och deras tekniska expertis och processkunskaper. Med talare i världsklass är utställarforumet en eftertraktad kommunikationsplattform. Blechexpo har landat som en av de främsta plåtmässorna i världen.

AP&T presenterar världsunika lösningar för högre produktivitet på Blechexpo Den 7 till 10 november är det dags för Blechexpo i Stuttgart. Det är en av Europas ledande fackmässor med fokus på plåtbearbetning och lockar utställare och besökare från hela världen. AP&T kommer att finnas på plats med en rad innovativa lösningar som skapar förutsättningar för högre produktivitet. Vi presenterar bland annat: Nya möjligheter till rationell produktion med avancerad automation. Världens första multi-purpose produktionslinje för formning av komplexa fordonsdetaljer i höghållfast aluminium. En innovation som tidigare i år belönades med utmärkelsen Altair Enlighten Award 2017. AP&T:s världsunika press med 250 % högre prestanda och 50 % lägre energiförbrukning än konventionella hydraulpressar. aptgroup.com • Hall 8, monter 8110 64

www.svenskverkstad.se


lean

salvagnini.se

Panelbockning utan begränsningar

Flexibel

Universellt bockverktyg med optimerad profil och patentskyddad kinematik för bockning 0,4mm till 3,2 mm utan ställ.

Produktiv

Automatisk inställning av öververktygen i ”masked time” utan ställtid, optimerad för ”kit-” eller enstycks produktion.

Intelligent

Automatisk kompensation vid variation i plåten tack vare MAC 2.0.

Enkel

Enkel programmering och 3D simulering av bockningsprocessen med mjukvaran EDITP4 2.0.

Automatisering

Intelligens automatisering vid “stand alone”, I linje eller vid 4.0 fabriker.

ENDAST 9 kW

UNIVERSELLT BOCKVERKTYG

INGEN STÄLLTID

INGET SKROT

Lean generationen: Dagens lösning - För er framtid. 3.000 installationer i 75 länder och 40 års erfarenhet: detta är panelbockning av Salvagnini. Salvagnini Scandinavia AB Bredastensvägen 14 - 331 44 Värnamo - +46 (0) 370 20730 - info@salvagnini.se www.svenskverkstad.se

65


PLĂ…T & SVETSdelen

Kollaborativ svetsrobot i produktionen: producera efter order

66

www.svenskverkstad.se


EUROPE’S NO.1 MAINTENANCE TRADE FAIR AND CONFERENCE 13 –16 MARS 2018 | SVENSKA MÄSSAN | GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT Underhållsmässan är ett måste för både tekniker och beslutsfattare som arbetar med underhållsrelaterade frågor och vill ta del av innovativa lösningar, ny teknik och knyta viktiga affärskontakter. Alrik Danielson President and Chief Executive, SKF

• 11 000 besökare • 300 utställare • 5 000 besökarföretag

Dr. Ashkan Fardost Scientist, Advisor & Global Speaker

FOKUSOMRÅDEN

Produktivitet och lönsamhet

Digitalisering och IoT

Hållbart underhåll

Industriell säkerhet

Digitalisering och IoT

”Utmärkt Underhållsmässa! Rätt kvalitet på besökare med stort intresse för förbättrat underhåll i sin fabrik, process, produktion och fastighet.” Bauer Watertechnology AB

www.underhall.se #underhållsmässan www.svenskverkstad.se

67


PLÅT & SVETSdelen

sa Torsten Lezius efter de första veckorna. Medarbetarna hade en mycket positiv inställning till deras nya kollega, vilket gjorde det lätt att införa CoWelderTM i det dagliga arbetet. De betraktade aldrig roboten som en konkurrent, utan har från starten använt den som en avlastning, som befriade dem från tråkiga rutinuppdrag. Det förvånade Torsten Lezius att se, hur kreative hans medarbetare kunde vara, och hur snabbt de fann flera komponenter, som kunde produceras snabbare, bättre och billigare med CoWelderTM.

Fr.v. svetstekniker Sascha Kampmann och vd Torsten Lezius, L&S, samt Frank Haubach, försäljningschef på Migatronic Tyskland.

om behövde man ej anställa en ny/extern programmerare. FLEXIBILITET ÖVERSTIGER FÖRVÄNTNINGARNA L&S producerar reservdelar till många olika typer av avfallscontainrar, roll-offcontainrar och ASP-behållare. På grund av de många slutprodukterna har produktsortimentet vuxit enormt under årens lopp. Det är dock omöjligt att ha alla reservdelar i lager på grund av kundernas oregelbundna beställningsmönster. De produkter som det alltid finns efterfrågan på, är som regel lagervara. Mera ovanliga delar produceras efter order, och det kräver stor flexibilitet hos de fem medarbetarna i svetsavdelningen. Då det samtidig rör sig om komponenter, som utsätts för enorm belastning, skall svetssömmen vara av hög kvalitet. Och naturligtvis hade L&S höga förväntningar på CoWelderTM-lösningen.

UR touchpanelet används till att sätta i gång och göra de första programmeringen. Efter att en svetsspecialist från Migatronic hade hjälpt dem att sätta CoWelderTM i drift, följde några timmars instruktion i användandet och inställningarna med hjälp av Touchpanelet, TCP (Touch Center Point) samt programmering av raka, böjda- och cirkelformade svetssömmar. Därefter var L&S redo att på egen hand sätta i gång med CoWelderTM. Nästa dags utbildning gav praktiska tips och tricks, speciellt vad gäller att utarbeta fixturer och förberedelser av svetsämnen på svetsbordet. – Vi är glada över vår CoWelder, för att det är lätt att programmera komponenter och skifta från en komponent till nästa - den är otroligt flexibel. Maskinen har svetsat en hel del de senaste veckorna det märker vi bland annat genom de kortare beställningscyklerna av råmaterial,

ÖKAD PRODUKTIONSKAPACITET, LÄGRE OMKOSTNADER Innan CoWelderTM investeringen var det naturligtvis stora ekonomiska överväganden, men CoWelderTM har redan efter några veckor visat sin potential att generera värde för företaget. Torsten Lezius har tillsammans med sina medarbetare utvecklat ett enkelt system, som skall säkra största möjliga effektivisering av arbetsprocessen, och arrangerade olika komponentstationer i olika positioner på ett 240 x 120 cm svetsbord. Ibland lägger en panikorder beslag på CoWelderTM, resten av tiden framställer L&S i regel 2 stycken av en komponent åt gången på 3 stationer på svetsbordet. Ett sådant varv, där man framställer 6 komponenter, tar ca. 10 minuter inklusive bestrykning av fixturer, allt efter typ och storlek. När ett program för en komponent har utarbetats kan du kombinera program efter önskan och plocka fram dem med ett par klick på robotens touchskärm. Komponenterna blandas på det

ML-N Diplomerad montageledare Stål v 47 i Stockholm svetsakademin.se 68

www.svenskverkstad.se

Bli proffs med oss.


Siegmund svets- och spännbord

Med hjälp av våra återförsäljare förser vi Sveriges plåtindustri med specialmaskiner Cevisa fasmaskiner

Perfekt för snabb avfasning av rak plåt med tjocklek 6-50mm. Kan användas både som stationär eller som självgående. Helt damfri och imponerande tyst gör att den är arbetarens dröm. Cevisa maskinerna finns i olika storlekar.

Kap och rörfasning

Både som luft och eldriven. Smidiga att fästa på rörets utsida. För olika material. Beroende på storlek finns maskiner i användningsområdet Ø65-1500mm.

Rörfasning

Luft eller eldrivna rörfasmaskiner. Hög precision och lätta att manövrera. Finns i olika storlekar.

Rörbockning Italienska CBC rörbockmaskiner är välkända för sin kvalite och smidighet. Finns i olika storlekar beroende på dina behov. Du hittar fler av våra maskiner och tillbehör på vår hemsida, www.nordicmachine.se Tfn: 0414- 312 65 • Mail: info@nordicmachine.se www.svenskverkstad.se

69


PLÅT & SVETSdelen

sättet helt godtyckligt. Man kan även inom loppet av få minuter skifta mellan typer och ordningen på de producerade komponenterna. Komponentstationerna med deras fixturer kan vara kvar på svetsbordet, även om komponenter inte produceras. Och om det blir nödvändigt att avlägsna en station, kan den snabbt monteras på exakt samma position med hjälp av svetsbordets överskådliga "koordinatsystem". CoWelderTM har stor produktionskapacitet. Även vid en försiktig kalkylering med endast 5,5 cyklar (istället för 6) per timme, kan den producera 264 komplexa komponenter per dag. – Vi börjar långsamt att lägga på lager igen. Till samma produktionsmängd skulle vi förr behövt minst dubbelt så lång tid. För några komponenter kan vi minska leveranstiden från två veckor till en. Och

det bästa är, att våra duktiga svetsare i stort sätt inte belastas av det. På kvällen ligger delarna där, som om de hade lagts dit av en osynlig hand“, säger Torsten Lezius. Det beror på, att betjäningen av CoWelderTM, alltså iläggning av komponenter i fixturen, igångsättning av svetsning och den efterföljande avlägnsadet av komponenter i största möjliga utsträckning tas omhand av människor, som hanterar en såg precis i närheten. Vid sågen uppstår det ofta väntetid, som kan utnyttjas optimalt genom att använda

CoWelderTM. Programmering och inställning av systemet tar Torsten Lezius eller en kvalificersd svetstekniker hand om. Först när processen är inställd, och de första komponenterna är svetsade helt felfritt, övertar sågoperatörerna, som endast ska ha lite arbets- och säkerhetsteknisks vägledning av CoWelderTM. Genom att utnyttja tiden optimalt minimerar man alltså lönekostnaderna och ökar produktiviteten enormt. Sammanfattningsvis är, att CoWelderTM ibland mer än halverar produktionstiden för enkla komponenter, förbättrar svetskvaliteten, ökar företagets produktionskapacitet samt flexibiliteten i produktionen och bidrar till att förkorta leveranstiden. Ett mycket glädjande resultat efter bara några få veckors drift. migatronic.com

VANADAT LASERS ... och allt annat för att märkas! Östling Etsar...

... Nålpräglar och...

FRIALIT®-DEGUSSIT® KERAMISKA PRODUKTER FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER Aliaxis utvecklar, producerar och levererar kundanpassade keramiska produkter och lösningar för olika områden inom industrin.

... Lasermärker absolut allting.

www.aliaxis-ui.se

Har du en produkt som behöver märkas? Skicka dina prover till oss eller kontakta oss direkt så väljer vi ut den absolut bästa märkmetoden för just dina behov. Från etsning via nålprägling till våra Infraröda & Gröna lasers!

Östling gör verkligen allt för att ni ska märkas! ÖSTLING MÄRKSYSTEM AB

Tel: 08-514 90 510 • Mail: info.se@ostling.com www.ostlingmarksystem.se 70

www.svenskverkstad.se

Möt oss på Elmia Subcontractor den 14–17 november Monter B08:44


NYA PRO-SERIEN FRÅN BOMAR HÖGPRESTANDAMASKIN

PROFORCE CNC-styrd bandsåg med kulskruvsmatning. Kapacitet Ø350mm till Ø450mm.

PROCARBIDE CNC-styrd bandsåg med kulskruvsmatning, anpassad för hårdmetallband. Kapacitet Ø350mm till Ø650mm.

KONTAKTA MIG DIREKT TROND HANSEN 08 550 512 06 0705 707 384 TROND.HANSEN@INTERCUT.SE WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00

Alumix Svetsar du i aluminium? Välj då Alumix med fantastiska skyddsgasegenskaper! Alumix ger en optiskt förbättrad svetsfog, högre genomträngning, förbättrad svetskvalitet samt högre svetshastighet. Vilket i sin tur ger lägre gasförbrukning! - det är produktivitet!

För mer produktinformation och för att hitta din lokala gasåterförsäljare - besök vår hemsida www.praxair.se

www.svenskverkstad.se

71


Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

Ashkan Fardost. 72

www.svenskverkstad.se


Besök oss på Elmia Subcontractor - Lobby Nord MG01:08

de H le n p itta ve e ra rfe nt k ör ta en

Qimtek Sourcing

VI LÖSER DINA INKÖPSBEHOV MEDAN DU FIKAR “Det finns ingen inköpsavdelning i Sverige som är så effektiv som Qimteks Inköpssupport” Stefan Nilsson, Mekanotjänst

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

73


bransch- o produktnyheter

74

www.svenskverkstad.se


Service, utbildning och konditionskontroller! Våra fyra serviceblock ger maximal trygghet och tillgänglighet under kranens hela livslängd.

ABUS Service med planerat och förebyggande underhåll. ABUS Check är våra opartiska konditionskontroller. ABUS Life för en generalrenovering av er lyftutrustning. ABUS Utbildning ger er personal rätt kunskap. Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

OilBoss

Vibenite®. Nötningståliga, 3D-printade material.

Det enkla sättet att förlänga skärvätskans livslängd

  

Cirkulerar Syresätter Avskiljer läckolja

Användbar för maskiner som går dygnet runt likväl för maskiner med långa stillestånd

www.vbncomponents.com

Se filmen QH-system AB

www.OilBoss.se 031-45 65 65

Mer information kontakt@QH-system.se www.svenskverkstad.se

75


Fakta: David Modig 37 år gammal och uppfödd med företaget Modig Machine Tool och dess vd sedan fem år. Framgångsrik crossåkare i unga år. David är sambo med Annie Säll och karriären har prioroiterats av dem båda, varför de inte har några barn. Än... David är sportintresserad och ägnar sig i mån av tid åt cykling, löpning, squash, veteranhockey, går på gym och så vidare. Crosscykeln i garaget används inte ofta. "Hjärnan vet hur det funkar, men kroppen har slutat fatta hur det går till". 76

www.svenskverkstad.se

Foto: Modig Machine Tool


samtal med vd:n

David Modig, vd Modig Machine Tool AB

"Det pratades bara maskiner runt köksbordet när jag växte upp" Modig Machine Tool är ett genuint familjeföretag i ordets renaste betydelse. De fyra bröderna Erik, Harry, Sture och Arne Modig startade företaget 1947. Under ett tiotal år på 60- och 70-talen drevs företaget av Harrys fru Ulla. Harrys son Percy och hans son David har sedan drivit det vidare sedan 2002. Nu sitter 37 år unge David Modig sedan fem år som vd för bolaget som ligger i global framkant när det gäller höghastighetsbearbetande specialmaskiner.

när man sitter där och tittar och lyssnar. Jag var alltid på något sätt involverad i verksamheten och hade väldigt lätt för det. Jag lärde mig verksamheten och att bygga maskiner på ett naturligt sätt. David Modig var alltså ett med verksamheten i företaget under hela sin uppväxt. Det enda som "störde" var hans brinnande intressse för motocross, som han under några år ägnade sig lika intensivt åt som han gör åt allt han har intresse för. – Under några år låg jag mest ute och tävlade i nationella mästerskap i Europa. Då var det bara crossen som gällde. Men när jag var hemma, var jag förstås på jobbet. När David så småningom ställde in crosscykeln för gott (det står fortfarande en cross i garaget, men den nyttjas sällan numer) var det Modig Machine Tool för hela slanten.

Det entreprenörskap som präglade de fyra bröderna Modig som startade verkamheten på 40-talet har ärvts ned i kommande generationer och David Modig, som idag framgångsrikt leder företaget har till och med prisats för det som Kalmar läns mest företagsamma människa 2015. För David Modig själv har det under åren varit alldeles självklart att vara på fabriken i Virserum vid fem på morgonen och ägna sig helhjärtat åt det företag han under uppväxten tillbringade det mesta av sin tid på. – Runt köksbordet pratades det alltid maskiner och skulle jag träffa farsan fick jag gå ner till fabriken när jag var liten, säger han. Det blev lekplatsen. Man cyklade ner till fabriken direkt efter skolan. Det var samtidigt en fantastisk skola, för även om David ibland satt där och hade tråkigt lärde han sig mycket. – Man märker inte att man blir upplärd

FRÅN STANDARD TILL SPECIAL Under de första decennierna tillverkade företaget standardmaskiner. På den tiden då landet hade många maskintillverkare och det fanns marknad för dem allihop. – Men på 80-talet gick det inte längre att konkurrera prismässigt med de som levererade tusentals maskiner. När företaget fick chansen att göra ett projekt med Saab blev det naturligt att nischa in sig mot flygindustrin med specialmaskiner i slutet av 80-talet. – Utan Saab hade vi inte varit där vi är idag. Det blev vår stora möjlighet att ställa om och utvecklas i den här riktningen. Allt ändrades den 11 september 2001, när terrorister gjorde en samlad attack med civilia flygplan mot både civila och militära byggnader i USA. Flygplansmarknaden föll som en sten och Modig Machine Tool kunde inte undgå konkurs året därpå. Ett hårt slag för företaget, ett

hårt slag för samhället. På den tiden sysselsatte Modigs 150 personer. – Men jag och min far startade företaget nästan direkt igen. Därmed fick Modig-delen i koncernen som då omfattade även Demanders Verktygsmaskiner i Virserum och Jungner i Åkersberga, genast nytt liv igen. De båda andra företagen lever också vidare idag och Demanders tillhör de som tillverkar Modig-komponenter och ett 15-tal personer där har full sysselsättning med det. Hos Modig Machine Tool, som har omkring 40 anställda, koncentrerar man sig på att konstruera och montera. GARANTERAT SNABBAST – Vi la upp en plan och började skissa på en ny maskinportfolio redan 20042005. Den första maskinen av de sju vi tänkt ta fram kom ut 2010. Nu har vi tagit fram fem och ritar på ytterligare två och är en av få tillverkare i världen som har en helt ny maskinportfolio. – Men det kostar att ta fram nya maskiner. Vi gör av med 10-12 miljoner bara på att ta fram underlaget. Alltsedan 80-talet har alltså företaget utvecklat specialmaskiner med starkt fokus på flygindustrin. – På den tiden med 100 procents inriktning på flygindustrin, berättar David Modig. Idag utvecklar vi maskiner för andra industrisegment, men fortfarande är flygindustrin dominerande för oss. Maskinerna som tillverkas i Virserum skiljer sig på många punkter från standardmaskiner och tas alltid fram med sikte på speciell produktion, hittills alltså oftast med inriktning på flygindustrin. Här finns exempelvis den enda stångmatade fräsen i världen, en maskin är 20 meter lång och ämnad för att göra vingdetaljer, en annan kan ta bitar på 6x1,5x2 meter. – Vi är alltså starkt nischade på vissa www.svenskverkstad.se

77


samtal med vd:n

Foto: Modig Machine Tool

områden och de flesta av våra maskiner finns ingen annanstans i världen. Maskinerna är inte bara väldigt speciella till sin funktion utan också extremt högpresterande. – Våra kunder ställer väldigt höga krav på produktivitet och att kunna pressa kostnader för tillverkningen. Det driver oss att bygga extremt snabba maskiner. – Vi kan garantera 50 procent snabbare cykeltider och 20 procents råmaterialbesparing än vilken standardmaskin på marknaden som helst. Det är vi ensamma om i världen att kunna göra. Med åren har Modig machine Tool fått ett väldigt gott renommé. Det bevisas inte minst av den senaste maskinen, Rigimill.

Foto: Modig Machine Tool 78

www.svenskverkstad.se

– Normalt vill alla se den första maskinen innan de börjar fråga på offerter, men i det här fallet var 20 sålda innan den första maskinen ens var tillverkad. Det fanns alltså ett stort behov av den maskinen. – Man ser ofta vad som saknas på marknaden när man är ute. Sedan tar jag och farsan fram maskiner utifrån det. Verksamheten står i begrepp att omstruktureras geografiskt just nu. Innan året är slut påbörjas byggandet av en ny fabrik i Kalmar, där all administration, slutmontering och testning ska förläggas. I Virserum blir det fortsatt delmontering och lager. – Dessutom har vi nyligen startat Modig USA, där vi har en vd från vår störs-

ta kund, Spirit Aero Systems. USA är vår största marknad, så där bygger vi upp en stark organisation. Det går bra för Modig, kan man konstatera. En offertstock på 1,9 miljarder lovar ju gott, även om det inte innebär affärer hela vägen. – När vi var 150 man på företaget hade vi som bäst en stock på 450 miljoner. Just nu har vi en möjlighet att fram till jul stänga affärer för 420 miljoner... VD MED SJÄLVINSIKT David Modig skrattar när vi gör jämförelsen mellan honom och Kennedy, född och uppfostrad för att bli vd i Modig Machine Tool. – Jag har aldrig begärt nånting i den vägen, men min far har lärt mig mycket.Gillar jag nånting så är det 110 procent, och när han såg att det var dags så var det kanske naturligt att jag skulle ta över som vd. Och hur är David Modig i den rollen? – Det brukar heta att jag är hård men rättvis. Tidigare ville jag ha järnkoll på allt, men det har inte fungerat. Jag har ju märkt att jag blir flaskhalsen och med den självinsikten har jag ändrat mig. Jag insåg att jag inte kan peta i allt. Nu har vi skapat en ledningsgrupp, som avlastar mig på ett bra sätt. Det betyder bland annat att David inte längre är på jobbet vid fem på morgonen, utan snarare någon timme senare...


ETT NYTT UPPDATERAT PLANFRÄSPROGRAM — Ekonomiska skär med 7 skäreggar

— Ökad skärtjocklek för bättre stabilitet

— Tyst & lättskärande bearbetning med spiralformad skäregg

— Optimerade spånbrytare & hårdmetallsorter för olika arbetsmaterial - M: För stål och gjutjärn

- ML: För rostfritt stål och svårbearbetade material

SMV Verktyg AB Parkgatan 6, SE-333 31 Smalandsstenar, Sweden +46 371 343 48

verktyg@smv.se

verktyg.smv.se

www.svenskverkstad.se

79


nya INVESTERINGAR

Arbråföretaget som investerar stort Så en dag kom långtradarna från Schweiz. De hade inte direkt någon lätt last med sig, en gigantisk laserskärmaskin vars storlek dominerar det mesta! En maskin på 6.5 meters längd som med all kringutrustning och uppläggningsbord mäter imponerande 19 meter i sin fulla längd. – Ställ den i hörnet! Nej, riktigt så sa man förstås inte på WTJ i Arbrå. Men faktum är att ytorna inomhus hos företaget nästan uppgår till en fotbollsplan, så nog kan man tänka sig att det finns plats. Det tycks verka som att det mesta är stort i dessa lokaler. Vad sägs om en kantpress från Bystronic med imponerande 7 meters bredd och 1250 tons kraft! ERFARENHET OCH TRYGGHET Mittemot den imponerande jättekantpressen står en kantpress på 400 ton, även den från Bystronic. Den ser nästan lite fjuttig ut i den stora lokalen. – Det mesta ser litet ut, och det är ju för att vi har mycket generösa utrymmen. Takhöjden innebär att vi kan ta på oss i princip hur stora jobb som helst, men glöm inte bort att man även med en stor maskin kan tillverka även de minsta produkterna, så man kan säga att vi är rustade för allt säger Anders Järnkrok, platschef och en av delägarna. DUBBELST SÅ BRA MED TVÅ Den nya lasern som håller på att installeras är en Bystar L 4025 på 6000W där L:et står för Large, vilket känns passande för just WTJ. Kapaciteten på nykomlingen blir dock inget överraskande för operatörerna då de har en likadan sedan förut! Men varför två? – Vi har ökande förfrågningar på jobb i de större dimensionerna, så vi ville ha en till likadan. Valet var ju enkelt eftersom vi haft den första i fem år och vet att det är kvalité som kommer att leverera. Allt det här kommer våra kunder till gagn, och det är det viktigaste svarar Anders. 80

www.svenskverkstad.se

Platschef och en av delägarna Anders Järnkrok står tryggt på den nya investeringen.

Det här ser bra ut! Anders Järnkrok står i intermedieytan och kollar in läget. Teknikern från Bystronic, Jan Exner håller med.

STÖRSTA FÖRÄDLINGSINDUSTRI – Vi ligger på 2500-3000 ton förädlad svartplåt årligen, så det är rätt mycket som går ut till våra kunder över hela landet säger Anders. Med i den nya investeringen ingår även en oxygentank på 15 kubik som ska förse de båda lasrarna. Ägarna tror starkt på framtiden och har därför skjutit till 10 miljoner för nyinvesteringarna. Företaget startade 2011 och har idag en omsättning på 50 miljoner med 30 anställda. Det går bra för WTJ så nyanställningar är att vänta och vi undrar förstås vilken strategi man ska välja för att nå framgång? – Vi är kända för att leverera snabbt. Ett annat ledord är helheten där vi erbjuder allt från ax till limpa i alla stor-

lekar man kan tänka sig, och ordnar även med lackering och ytbehandling om kunderna önskar det. Vi har idag 100 kunder i databasen och har alltid 30-40 kunder med inneliggande order, och det är ju bra säger Anders Järnkrok. TEKNIKERNA FÖLJDE MED – Det tar 3-4 veckor att installera och starta upp och trimma in en så komplicerad maskin, och det är mycket som ska finjusteras berättar de två glada teknikerna Jens Karmebäck och Jan Exner. Text & Foto: Industribilder.se

wtj.se • bystronic.se


Alfa Laval investerar för framtiden Alfa Laval i Eskilstuna har investerat i en ny WFL M65 Millturn-maskin. Kraven på stabilitet och precision i kombination med flexibilitet gjorde att valet föll på WFL som de känner väl till sedan tidigare investeringar. Den nya maskinen ersätter en äldre SMT-maskin men ska också vara en back-up till deras befintliga WFL M100 för att säkra framtida tillverkning och leveranser. Maskinen levereras och installeras i slutet av året och är bestyckad med dubbla spindlar, B-axel med Turning-Boring-Milling enhet, 72 verktyg samt extrem kraft i så väl huvudspindel som frässpindeln. – 40Kw med upp till 2318 Nm i vridmoment i huvudspindeln (S1) – 30Kw och 315 Nm i frässpindeln (S1) – B-axeln hanterar 1200 Nm och hela 10000 Nm om den indexeras! TL MaskinPartner och WFL tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt samarbete i framtiden. Besök WFL:s monter på EMO-mässa - Hall 26/monter C12 tl-maskinpartner.com • alfalaval.com

3D-MÄTNING MED HÖGSTA PRECISION • Mycket noggrann 3D-digitalisering av industrikomponenter • Scanning av blanka och mörka ytor utan förbehandling • 12 mätfält för alla komponentstorlekar • Högupplöst sensorteknik för maximal detaljnivå ELMIA SUBCONTRACTOR 14 -17 NOVEMBER 2017 JÖNKÖPING, SVERIGE - MONTER B05:52

HexagonMI.com

I

aicon3d.com

www.svenskverkstad.se

81


nyaINVESTERINGAR

Digital Mechanics tar täten i 3D-printning PLM Group har just sålt sin första HP Jet Fusion 4200 till Digital Mechanics i Västerås. Maskinen har den allra senaste SLStekniken för både prototyp- och serietillverkning av 3D-detaljer i högsta kvalitet, även i stora volymer. Digital Mechanics installerar nu sin nya SLS-maskin, som tas i drift för full produktion i oktober. Det är en revolutionerande 3D-skrivare som ger starkare och mer exakta detaljer även i stora serier, dessutom snabbare och billigare än med tidigare maskiner. – Kort sagt, en ny teknisk helhetslös-

ning som kommer att förenkla många företags utvecklings- och produktionsprocesser på ett betydande sätt, säger Anders Sjöberg, marknadschef på Digital Mechanics i Västerås. Vår nya verktygslösa tillverkningsteknik ger både oss och våra kunder mer flexibel produktion och ökad konkurrenskraft. Korta och ryckiga serier är vanliga hos många tillverkningsföretag. Maskintillverkare kan ofta behöva förändra sina komponenter och snabbt få fram nya prototyper och detaljer. Samtidigt är det viktig att kunna producera komplexa, måttexakta detaljer. Den nya SLS-tekniken möter extremt

höga krav på exakthet och snabb prototyp- och serietillverkning. – Vi har köpt HP-skrivaren från PLM Group och gjort noggranna förberedelser inför investeringen. PLM group är en viktig strategisk partner för oss när vi utvecklar vår verksamhet med ny teknik, säger Anders. – Den nya Multi Jet Fusion-tekniken är en vidareutveckling av traditionell SLS. Maskinen är nu den främsta på marknaden för serieproduktion med 3D-skrivarteknik. Den ger snabbare, högre repeterbar kvalitet och mycket exakta och formriktiga detaljer. Intresset för snabb effektiv digital produktion ökar stadigt bland svenska och internationella tillverkningsföretag. – Med vårt koncept ”3D Production With Brains” kommer företagen att kunna hitta nya tjänster och flöden och digitalisera stora delar av sin produktion. Med vår splitter nya teknik, breda erfarenhet och djupa kunskaper inom 3D-printning kan vi öka våra kunders konkurrenskraft på ett avgörande sätt. digitalmechanics.se • plmgroup.se

82

www.svenskverkstad.se


DIMKYLARE för effektiv smörjning och kylning av skärande verktyg Komprimerad luft blandas med skäremulsion som nedkyles och lämnar apparatens munstycke som en konformad dimstråle. Dimstrålen riktas mot verktygets skärande punkt, där de ytterligt finfördelade vätskepartiklarna med smörjverkan slungas mot skärytan där värme avledes. Fri sikt över arbetsstycket, jämna och rena ytor. VBK dimkylning har en given plats i verktygsmaskiner som saknar vätske- kylning, men är också ett modernt och flexibelt komplement i maskiner med redan befintlig anordning för rinnande skäremulsion.

SNITT & TAPPHÅLLARE

En prisbillig kombination som ger korrekta gängor och spar massor med tid Snitt- och gängtapphållare som är inbördes utbytbara, apteras på en dorn som fästes i pinolspindeln. Dornens kulsystem låser hållarna radiellt men tillåter axiell rörlighet med minimal friktion. - Kast eller skevhet på gängorna förhindras.

Fixator AB | Fågelsångsv. 26, 186 42 Vallentuna | Tel: 08-756 16 00 | E-Post: info@fixatorab.se | www.fixatorab.se

17 % LÄTTARE 30 % MER PRECIS DUBBEL LIVSLÄNGD

Demag V-profilkran revolutionerar lasthanteringen Dess innovativa uppbyggnad med uppdaterade membranlänkar reducerar självsvängningen med 30 %, minskar vikten med ca17 % och fördubblar livslängden till upp till 500 000 lastväxlingar. Tack vare det nya balkkonceptet ökar effektiviteten markant vid transport av laster och även hanteringskapaciteten. Den nya V-profil kranen från Demag ger ökad flexibilitet i bygghöjd samt mer ljusinsläpp i lokalen.

Dematek erbjuder ett komplett sortiment med telfer, svängkranar, lättlastsystem och traverser från Demag och rikstäckande service på lyftutrustning. www.dematek.se

www.svenskverkstad.se

83


nyaINVESTERINGAR

SITAB investerar i ny vattenskärmaskin med 3D Tio år har nu gått med vår vattenskärmaskin, Bystronic ByJet 4022 som SITAB i Söderfors har varit mycket nöjda med. Men det var dags för en ny och därför har SITAB i söderfors nu införskaffat den nya vattenskärmaskinen Bystronic ByJet Flex 4030 som är utrustad med 3D-huvud samt erbjuder flertalet nya fuktioner/möjligheter. SITAB i söderfors har haft 10 mycket nöjda år med vattenskärmaskinen Bystronic Byjet 4022, men det är viktigt att hålla sig uppdaterad och därför införskaffade de sig nyligen den nya vattenskärmaskinen Bystronic ByJet Flex 4030.Ett urval av de funktioner och möj-

ligheter som vattenskärmaskinen Bystronic ByJet Flex 4030 erbjuder är: Fogberedning/fasning av plåtkanter. Försänkning av hål, inte bara runda utan även koniska eller ”friformshål”. Nyare och mer användarvänligt styrsystem samt programvara. Större skärbord 4,0x3,0m (mot dagens 4x2,2m) med möjlighet till framtida förlängning upp till 8,0x3,0m. Modernare sandhanteringsutrustning. Effektiv högtryckspump byggt på den senaste teknologin. – Det här är en efterlängtad investering som äntligen är på plats, säger Dominik Slyk, Platschef på SITAB Söderfors. – Det som jag ser som en stor fördel med den nya maskinen är att i ännu stör-

re utsträckning än idag, kunna färdigställa plåtkomponenter direkt på skärbordet, arbetsoperationer i svarvar och/eller fräsar kan därmed elimineras. Även manuell gradning/fogberedning med handhållna verktyg kan minimeras eller helt tas bort. SITAB (Sandvikens Industriteknik AB) tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer och service. Bolaget har 60 anställda med moderna och välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom ståloch pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet. SITABs verksamhet präglas av största möjliga flexibilitet med kundanpassning och därigenom kunna erbjuda kunderna det mesta inom konstruktion, beräkningar och tillverkning. SITABs tjänster Konstruktion - Tar fram konstruktioner från kundens idé till färdig produkt. Beräkningar - Alla beräkningar utförs enligt gällande normer. Tillverkning - Tillverkar helt enligt kundens önskemål och monterar på plats. Underhåll - Tar fram nya komponenter samt reservdelar och reparerar. Service - Utför montage, underhåll och reparationer på plats hos kunden. sitab.nu • bystronic.se

Laxo Mekan AB investerar i ny bäddfräsmaskin Modellen är BF 4200 och har en längdrörelse på 4000 mm samt utrustad med aut. indexerande fräshuvud, automatisk verktygsväxling med 24 verktygsplatser och är levererad av Ahlsell Maskin AB. Laxo Mekan AB investerar i ny teknik och produktionsutrustning och står bättre rustade än någonsin. Tillsammans med utvecklingen av deras produktionsmetoder innebär det ännu högre kvalitet och precision än tidigare. Laxo Mekan vill vara en attraktiv samarbetspartner som utvecklar, tillverkar och marknadsför lastbilspåbyggnader, komponenter och lastsäkringsutrustningar till kunder som eftersträvar bästa möjliga totalekonomi genom hög kvalitet och stor flexibilitet. Laxo Mekan AB levererar kvalificerade påbyggnader som ska motsvara kundens förväntningar på funktionalitet och tillförlitlig84

www.svenskverkstad.se

het med en totalekonomi som gynnar kunden. laxo.se • ahlsellmaskin.se


FourCut The Master of Threading

Se fördelarna med FourCut på YouTube Sök på ”SmiCut”

NYHET! Gängsvarvning från SmiCut · KOSTNADSEFFEKTIV - Fyra skäreggar till samma pris som tre · STYRKA - Stark och stabil bearbetning

· ÅTKOMLIGHET - Minimal förlust av material

· OPTIMAL SLÄPPNING - Perfekta bearbetningsförhållanden Tel. 0240-182 30 - www.smicut.com - info@smicut.se

www.svenskverkstad.se

85


Scandinavian Coating fortsätter i Köpenhamn Arrangörerna av Scandinavian Coating, Nordens ledande mässa inom ytbehandling, har beslutat att även 2019 års mässa ska arrangeras i Köpenhamn, efter succémässan på samma plats tidigare i år. Datum denna gång är 21-22 mars 2019, då hela den nordiska ytbehandlingsbranschen samlas mitt i centrala Köpenhamn för att göra affärer och utbyta erfarenheter under två intensiva dagar med mäs�sa, konferens, möten, Galamiddag och mycket mer! – Vi drar nu igång arbetet med nästa Scandinavian Coating och vår ambition är givetvis att skapa en ännu bättre mässa 2019, säger Björn Delin, vd på BraMässor som tillsammans med den svenska föreningen SPF, den danska MAB och norska NPLF arrangerar mäs�san. – För att skapa en riktigt internationell mötesplats satsar vi nu ytterligare på att locka fler företag från Norden och resten av Europa,

86

www.svenskverkstad.se

Vår ambition är givetvis att skapa en ännu bättre mässa 2019

– Mässan 2017 i Köpenhamn blev väldigt lyckad och vi hade rekordmånga besökare och utställare från Europa. En nyhet nästa år är att arrangörerna

nu satsar extra mycket på att skapa ett internationellt konferensprogram med det allra senaste för ytbehandlingsbranschen. – Det här är definitivt en del i vår strategi och ambitionen är att få hela evenemanget att växa genom att lägga mer fokus på konferensprogrammet på Scandinavian Coating 2019, avslutar Björn Delin.


Din leverantör av industri & kontorsprodukter !

e nu t u g

lo

ata k y N

Beställ vår 380-sidiga katalog!

Cowab AB

Tel. 08-544 403 70 www.cowab.se, info@cowab.se www.svenskverkstad.se

87


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

Peter Norman, Evonet

www.qimtek.se

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12 Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än femtio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering.

88

www.svenskverkstad.se

Björkö Industriprodukter AB Furudalsvägen 6, 574 95 Björköby www.bjorkoindustri.se Jonas Nilsson, 076-677 08 66 jonas.n@bjorkoindustri.se BIAB är ett legoproduktionsföretag med hög automationsgrad där fokus riktas mot bearbetning av såväl strängpressad som gjuten aluminium. Vi kan erbjuda hela kedjan från råmaterial till ytbehandlad och monterad produkt eller enbart den bearbetning ni söker. Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90 Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.


Qimteks Leverantörsnätverk Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Inpex AB Sverige Inpex Filial: Tenngatan 29, 195 72 Rosersberg Inpex Finland: Norrbölevägen 1,22 100 Mariehamn, Åland. Tel Växel +358 18 22 475 E-post roger@inpex.fi, www.inpex.fi

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

Finmekanisk produktion, från prototyping till fullskalig produktion. Interiör- och exteriörkonstruktioner i stål, aluminium, plast- och trämaterial

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se

Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65

Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se

Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop.

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se

TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se

Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se

Ögrens CNC-Teknik AB Galoppgatan 88 194 30 Upplands Väsby Jan Ögren, tel: 070-396 11 59 janne@oegrenscncteknik.se

Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Automatsvarvning/längdsvarvning Ø3 - Ø32 i längd upp till 2 500 mm. 1 000 lediga timmar finns i skrivande stund. Även mekanisk montering.

PLÅTBEARBETNING Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

Bergkvist Svets & Mek AB Tunavägen 290 • 781 73 Borlänge www.bsm.nu Pär Bergkvist Tel. 0243-217304 • 070-638 20 08

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Legotillverkare med allt ni behöver under samma tak: Gas/finplasmaskärning, kapning, klippning, bockning, grovplåtslageri/svetsning, skärande bearbetning, verkstadsmontering (hydraulik, el, mekanik) och montage hos kund. Certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2. www.svenskverkstad.se

89


Qimteks Leverantörsnätverk Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

Habo Rostfria AB Box 179 Klingekärrsgatan 10 566 23 Habo Tel 036- 860 26 00 www.haborostfria.se

PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

Legoföretag som tillverkar allt från detaljer till kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Vi ombesörjer galvning, el-förzinkning, pulverlackering, elpolering samt all annan ytbehandling.

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage. KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

90

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1. Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.

LogWeld AB Kvarnhedsvägen 4A 770 14 Nyhammar Tel. 0240-689 190 www.logweld.com

WIPAB Wermlands Industriplåt AB Box 36 • 664 21 Grums www.wipab.se Stefan Niklasson Tel.0555-430 62

LogWeld kan medverka till helhetslösningar inom: svetsning, laserskärning, skärande bearbetning, konstruktion, hållfastighetsberäkning & produkt- utveckling.

Arbetar med specialkonstruktioner i stålplåt, rostfritt och aluminium, designade efter kundernas önskemål. En modern maskinpark borgar för en verksamhet byggd på flexibilitet, precision samt ett förstklassigt arbete.

www.svenskverkstad.se


Qimteks Leverantörsnätverk SMIDE

ÖVRIGA

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se

GBD Lagersystem AB Grönsta Industriväg 8 A 635 02 Eskilstuna Tel: 016-12 54 30 www.gbd.se

Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

GBD Lagersystem AB har med utgångspunkt från ställage utvecklat produkter såsom utdragsenheter och kassetter för bättre utnyttjande av lagervolymen. Det ger dig förenklad plockning och hantering.

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

JB Smides AB Industrivägen 8, 722 33 Västerås Johan Lannebris, Tel. 021-60171 www.jbsmide.se

LN Industrimontage AB Hantverkargatan 1 961 33 Boden Mattias Nilsson, tel: 072-204 96 52 www.lnindustrimontage.se

Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

Maintpartner Kontorsvägen 12 • 691 33 Karlskoga Torbjörn Bäckman tel : 010-480 70 00 www.maintpartner.se Maintpartner har lång erfarenhet av att arbetamed tung bearbetning inom plåt, svets och maskinbearbetning. Vi utför alla sorters nytillverkningar, reparationer för den svenska industrin. Vi har även ett finsnickeri. Scanunit AB Västra tallgatan 32 252 29 Helsingborg Göran Vidales Tel 042-373350 www.scanunit.se

LN Industrimontage AB består av ett team på 16 personer med många års erfarenheter och kompetens. Vi utför reparationer och tillverkning inom gruv, stål och pappersindustrin. Menea AB Ronnebygatan 49 371 34 Karlskrona Elvis Nazdrajic Tel: 0733-960315 Epost: elvis@menea.se www.menea.se Fräsning, Svarvning, Laser- och Rörlaserskärning, Gjutning, Smide samt handel med Specialkoppar (elmedur) och Rostfritt från partners i Tyskland och sydost Europa med svensktalande personal på plats. AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

Kompletta lösningar inom lyft och underhåll för industri och sjöfart. Licensierade svetsare utför alla typer av stål- och svetsjobb. Komplett verkstad för olika stål- och aluminiumkonstruktioner.

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.

r vå ! g a kt da ta t i on por 48 p su 53

K

00

Kompetens Maskinpark Svarstider Kommunikation Leveranssäkerhet

-7 08

Hitta den perfekta leverantören som matchar din produktion Flexibilitet Investeringsvilja Design Certifiering Geografi

QIMTEK SOURCING - ett komplett verktyg där du enkelt hittar den bästa leverantören för din produktion. www.qimtek.se - Sveriges största industrinätverk www.svenskverkstad.se

91


Nya och utökade medlemsförmåner Genom MVRs nya samarbete med Sinf utökar vi nu våra medlemsförmåner. Spara tid och pengar! Telefonrådgivning med Sinfs jurister inom arbetsrätt ingår nu i ditt medlemskap i MVR.

uppstå. Använd Sinfs blankettmallar så slipper du problem på grund av formella fel. Du laddar ner blanketterna från vår hemsida så ofta du behöver, det ingår i medlemskapet. Läs mer på www.sinf.se Skydda dina ekonomiska intressen! Telefonrådgivning med Sinfs jurister inom affärsjuridik ingår nu i ditt medlemskap i MVR.

Spara tid och pengar genom att vara proaktiv. Ta alltid en kontakt med oss innan du agerar om du är osäker på vad som gäller. Det ingår i medlemskapet!

Arbetsrätt handlar om förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Som medlem i MVR får du hjälp av Sinf i att bli en bra arbetsgivare. Det sparar tid och pengar samt minimerar risken för att du ska få onödiga konflikter på företaget. ANSTÄLLNINGAR, UPPSÄGNINGAR OCH OMORGANISATIONER Du får råd och biträde i frågor som handlar om din personal, anställning, uppsägning, löneförhandlingar, varsel, turordningsregler med mera. FÖRHANDLINGAR OCH TOLKNINGAR Vid tvister eller andra tillfällen där det krävs förhandling står vi på din sida. BLANKETTER Många problem skulle aldrig ha behövt 92

www.svenskverkstad.se

TVISTER Att inte komma överens med en kund eller en leverantör kan vara både dyrt, långdraget och jobbigt. Vi hjälper dig att reda ut juridiken och föreslå lösningar som inte kräver domstol.

IMMATERIALRÄTT OCH VARUMÄRKESSKYDD Väldigt ofta har du rättigheter att skydda, men som idag är oreglerade. Det innebär onödiga intäktstapp och risk för att andra stjäl din idé. Med vår rådgivning kan du få betalt för både produkt, kompetens och inarbetade koncept. Samarbets- kompanjon- och delägaravtal Att vara överens i framgång och dela vinst är ofta lätt. I motgång och med förluster blir vänskapen ofta strid. Låt oss se över dina avtal från början så kan många problem undvikas. SERVICEAVTAL LICENSER OCH ROYALTIES Fler och fler affärer bygger på mer än bara en produktleverans. Genom att teckna löpande avtal kan du få starkare och längre kundrelationer som båda parter tjänar på. LEVERANSAVTAL Tycker du att kundens villkor är tuffa? Vi hjälper dig att få balans i leveransvillkoren så att de känns rimliga. Det kan till exempel handla om betalningsvillkor, förseningar och förskjutna beställningar. För medlemmar finns olika standardavtal tillgängliga. Läs mer på www.sinf.se Behov av bollplank kring affärsutveckling? Att se sina egna unika styrkor och för-

Saknar du inloggningsuppgifter till Sinfs medlemssidor kontakta Jenny Persson jenny.persson@sinf.se.


Att vara överens i framgång och dela vinst är ofta lätt. I motgång och med förluster blir vänskapen ofta strid. Låt oss se över dina avtal från början så kan många problem undvikas.

delar är ofta svårt. Att bryta branschmönster och skapa nya affärsmodeller kan vara ännu svårare. Därför hjälper vi dig gärna vidare som bollplank eller med konkreta konsultuppdrag. KUND- OCH LÖNSAMHETSANALYSER Vilka kunder har du och hur lönsamma är de? Det som man kan tycka är en bra kund, kan vara den som sänker företagets lönsamhet. Vi hjälper dig att bena ut befintliga och kommande stjärnor i din kundportfölj. STYRELSEARBETE Får du som företagsledare för lite stöd i ditt tanke- och utvecklingsarbete? Har du en styrelse som verkligen gör skäl för sig? Vi hjälper dig att strukturera styrelsearbetet och om det behövs rekrytera nya styrelseledamöter till ditt företag. NYA MARKNADER OCH EXPORT Genom våra återkommande undersökningar bland medlemsföretagen, till exempel Underleverantörsbarometern, ser vi snabbt hur marknaden utvecklas. Därför skapar vi samarbeten med aktörer, där vi tillsammans kan utveckla nya marknader.

Hjälpmedel till dig som köper stålentreprenader Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader. Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då det krävs slutbesked av byggnadsnämnden. Att det för bärverksdelar är extra viktigt med tanke på säkerheten för boende eller andra som vistas i en byggnad är förstås självklart.

Bok – Stålentreprenader, vägledning för inköp enligt EKS och SS-EN 1090 Boken är en vägledning för inköp av stålentreprenader och ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering. Vidare ges en beskrivning av stålbyggnadsprocessen, vem som ansvarar för vad, en checklista för inköpare samt kompletterande AFtexter för inköp av stålentreprenader. Ett måste för varje inköpare av stålentreprenader! Du vill väl inte stå där utan slutbesked? Boken kostar 250:- och säljs av Svensk Byggtjänst.

Checklista för kompletteringar av allmänna föreskrifter vid inköp av bärverksdelar i stål Checklistan hjälper dig att komma ihåg det viktigaste i samband med att du skriver ditt förfrågningsunderlag. Finns för kostnadsfri nedladdning på www.mvr.se AF-texter för inköp av stålentreprenader I boken ges även information som kan utgöra underlag för texter under olika AF-koder vid inköp av stålentreprenader som täcks av SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Observera att rubrikerna i informationen är anpassad till AF-AMAs begrepp. Finns för kostnadsfri nedladdning www.mvr.se

Vet du någon som behöver veta mer om inköp av stålentreprenader? Upplys dem om boken, listorna och hänvisa dom till MVR så hjälper vi dom.

Information/seminarium för inköpare av CE-märkta byggprodukter Vi arbetar med att ta fram ett program för att kunna erbjuda ett relevant halvdagsseminarium om inköp av CE-märkta byggprodukter på plats på ditt företag. Hör gärna av dig till MVR om intresse finns. Björn Uppfeldt

Fotnot. Boken är skriven av Ove Lagerqvist och Björn Uppfeldt, finansierad av Nordcert, MVR och ProDevelopment. Svenska 1090-gruppen har fungerat som referensgrupp.

www.svenskverkstad.se

93


Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

94

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR arrangera och bjuda in till frukost seminarier, företagsträffar, studiere sor m.m. •

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


Lättmonterade stålräcken Weland sektionsräcken kan användas i alla miljöer, såväl i industrin som i offentlig miljö. Räcket är mycket flexibelt och anpassas enkelt till exakta mått vid montaget. Sektionsräcken med följare är ett enklare räcke som är främst till industrin. Sektionsräcke med rundtångssektioner mellan stolparna är ett barnsäkert räcke. Ingen öppning mellan rundstängerna är större än 100 mm. Räckesfyllningar som perforerad plåt, nät och glas kan också levereras. Räcke med perforerad plåt, Skeppsbrokajen, Stockholm.

Andra produkter från Weland AB: Spiraltrappor • Raka trappor • Räcken • Handikappramper • Entresoler • Gångbryggor • Pallställ • Laserskärning och annan plåtbearbetning på legobasis m.m.

Se mer på www.weland.se Weland AB • Box 503 • 333 28 Smålandsstenar • Telefon: 0371-344 00 • info@weland.se • www.weland.se www.svenskverkstad.se

95


Numera har Linköpings Rostfria nästan helt övergått till att bara använda TaeguTecs produkter till sina automatsvarvar. Ett byte som gjort företaget mer effektivt i sin produktion. Foto: SMV Verktyg

Sakib Masic, Linköpings Rostfria, fick genast ett stort förtroende för SMV Verktyg och Tony Kuzele när de fick kontakt för några år sedan. ”Servicegraden är hög hos SMV” säger Sakib Masic. Foto: SMV Verktyg

96

www.svenskverkstad.se


Linköpings Rostfria ökade sin effektivitet tack vare SMV Verktyg Samarbetet mellan SMV Verktyg och Linköpings Rostfria började i liten skala men sedan årsskiftet har Linköpingsföretaget i stort sett helt övergått till att bara använda TaeguTecs produkter som SMV säljer. – Framtiden ser ljus ut för vårt samarbete. Vi ser SMV Verktyg som en långsiktig partner, säger Sakib Masic, vd vid Linköpings Rostfria. – Vi har blivit mer effektiva i vår produktion tack vare den rationalisering av verktyg som gjorts samt genom den support vi får från SMV.

Linköpings Rostfria är ett legoföretag med skärande bearbetning som inriktning. Företaget har 16 anställda och tillverkar bland annat detaljer till truckar, tåg, luftdrivna skruvdragare samt produkter till byggsektorn. Tidigare har företaget använt skärande verktyg från en annan ledande verktygstillverkare men sedan man fick kontakt med SMV Verktyg och säljaren Tony Kuzele, har man istället valt att mer och mer övergå till TaeguTecs produkter till sina automatsvarvar. Sakib Masic säger att det var tre avgörande faktorer till bytet. – Kvalitet, service och pris! Tony Kuzele, SMV Verktyg, menar att det var viktigt att skynda långsamt med bytet till TaeguTec. – TaeguTecs produkter har lång hållbarhet och dessutom en lägre prisbild men vi ville inte göra ett hastigt byte. För oss var det viktigt att bevisa att våra verktyg verkligen håller, säger han. Det var när han började vid SMV Verktyg för fyra år sedan som kontakten mellan företagen föddes. – Vi skapade en god relation från början och det finns idag ett bra förtroende mellan oss. – Men i slutänden var det förstås kvaliteten på verktygen som matchade deras behov, säger Tony Kuzele. Bra leverantörer är A och O. Det är viktigt att en leverantör kan sätta sig in i kundens verksamhet och på så sätt förstå vad de vill åstadkomma med sin produktion. – Det har SMV Verktyg visat med sitt engagemang för oss, säger Sakib Masic. – Servicegraden är hög hos SMV och deras säljare besitter en stor kompetens på det här området. Förutom verktyg för skärande bearbetning från TaeguTec köper även Linköpings Rostfria skärvätskor från Master Chemical och Binol, från SMV Verktyg.

Vi skapade en god relation från början och det finns idag ett bra förtroende mellan oss.

38 000 möjligheter att förverkliga din idé! 2018 års version av THE BIG GREEN BOOK är här! Nu helt på svenska! Beställ den GRATIS idag på www.norelem.se

Välkommen att möta oss på:

Elmia Subcontractor

14-17 november, Jönköping. Hall: A | Monter: 07:40

Malin Ivarsson

www.svenskverkstad.se

97


Scania redo att leverera rena bussar till 20 storstäder Scania ansluter till det globala initiativet för rena bussflottor, Soot-free Clean Bus Fleets, med ett åtagande att senast 2018 förse 20 större städer i Afrika, Asien, Latinamerika och Australien med moderna bussar med låga utsläppsnivåer. – För att ta itu med utmaningen med dålig luftkvalitet och klimatförändringar välkomnar Scania möjligheten att kunna erbjuda rena busslösningar till lägre kostnad än dagens konventionella diesel, säger Karin Rådström, Head of Buses and Coaches på Scania. Sot (eller så kallat black carbon) utgör en betydande del av fina partiklar (PM2,5) i luftföroreningar utomhus som har kopplats till en rad negativa hälsoeffekter, i synnerhet för tidig död. Den senaste vetenskapliga forskningen tyder också på att sot spelar en viktig roll för kli98

www.svenskverkstad.se

matförändringen. Scania tillverkar och säljer i dag bussar med avgasefterbehandling som resulterar i upp till 99 procent lägre utsläpp av sot än äldre dieselmotorteknik. Av alla bussar som säljs i världen idag har mindre än en femtedel motorer som är i det närmaste utsläppsfria. Enligt initiativet finns en växande möjlighet att skapa ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga fördelar genom övergången från motorer med högst utsläpp och de äldsta motorerna i bussflottorna i stora städer runt om i världen till de renaste drivmedlen och motorer som finns tillgängliga. Övergången till utsläppsfria bussar är ett initiativ som leds av ICCT, internationella rådet för ren transport, och FN:s miljöprogram i samarbete med C40-städernas klimatledarskapsgrupp och Centro Mario Molina i Chile. De engagerade städerna är Abidjan, Accra, Addis Abeba, Bangkok, Bogotá, Buenos Aires, Casablanca, Dar es Salaam, Dhaka, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Lagos, Lima, Manila, Mexico City, Nairobi, Santiago, São Paulo och Sydney. Några av dessa städer har redan förbundit sig att införskaffa renare

bussar och Scania levererar för tillfället moderna bussar med låga utsläppsnivåer till flera av dessa länder. Under 2016 sålde Scania 2 583 Euro 6-bussar vilket motsvarar 30,5 procent av den totala bussförsäljningen. Städerna tillhandahålla i sin tur att drivmedel som uppfyller utsläppsnormerna Euro 6 eller US 2010, inklusive diesel med mindre än 10 ppm svavel och andra alternativa drivmedel med låg kolhalt såsom biodiesel, gas och etanol. Scania levererar bussar för alla dessa tekniker. Denna övergång kräver åtaganden och engagemang från flera parter. Scania kommer att göra bussar tillgängliga för dessa städer. Dessutom behöver energiföretag, inklusive drivmedelsimportörer och raffinaderier, investera i renare drivmedel. Transportoperatörer och fordonsägare måste prioritera upphandlingen av utsläppsfri teknik. Nationella och lokala myndigheter har ansvaret att fastställa miljömässiga normer för nya bussar, upprätta nödvändiga normer för drivmedelskvalitet, säkerställa att lämplig infrastruktur finns på plats och genomföra ett omfattande program för styrning av luftkvalitet för att skydda folkhälsa och miljö. scania.com/cleanbus


Okumas LASER EX serie innehåller världens första "done-on-one "-maskiner. Den 5-axliga vertikala fleroperationsmaskinen MU-6300V LASER EX hanterar fräsning, svarvning, slipning, Laser Metal Deposition (additiv bearbetning) och värmebehandling för ett brett spektrum av arbetsstyckestorlekar och former.

www.svenskverkstad.se

99


Mindre än

60 sekunders backbyte

Svarvchuck för höga krafter

300%

bättre ytkvalitet Hydraulisk verktygshållare

1 200 olika typer

© 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG

av standardbackar

Allt för din svarv Fler än 1 700 komponenter för uppspänning.

100

www.svenskverkstad.se

schunk.com/equipped-by

Svensk Verkstad nr.5 2017  
Svensk Verkstad nr.5 2017  

Svensk Verkstad nr.5 2017