Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 3 • 2019

U

S

T

R

I

Teknik & människa i ljuset på framtidsmässan Svensk succé i Hannover

EMO – guide till jättemässan Värnamo bjuder in industrin Full Control i Stuttgart Tooltec – teknik som DNA

Manufacturing Guides Hans Bergmark utbildar svensk industri www.svenskverkstad.se

1


LOGI

THREE FLUTE

3CHAM CHAMDRILL

3-skärig borrkrona för högre produktivitet

Självcentrerande

2

www.svenskverkstad.se

För stål och gjutjärn

Hög produktivitet

Kostnadseffektiv


3-skärig borrkrona Drilling Master

3

No Setup Time 2

1

ISCAR´s nya borrfamilj med 3-skäriga borrkronor möjliggör höga matningar och försäkrar håltagning med en ordentlig produktivitetshöjning

MACHINING

INTELLIGENTLY

Available in Diameter Range of ø12-25mm with 3 & 5xD Body Overhang

DUSTRY 4.0

w w w. i s c a r. s e www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Sverige satte ribban, men det behövs mer Svensk succé i Hannover! Den svenska paviljongen på Hannover Messe var välbesökt. Den fick till och med lite kunglig glans genom vår prins besök hos den ”smarta fabriken”. Lovorden var många från alla olika håll i världen och svensk industri satte ribban högt inför kommande partnerskap. Det var med andra ord en mycket lyckad mässa och det svensk-tyska samarbetet bejublades av både Löfven och Merkel. Svensk teknik med vår ingenjörskonst och uppfinningsrikedom har i princip alltid legat i framkant. Vår produktionseffektivitet har däremot haltat lite och mycket tillverkning har flyttat ut. Under en tid har vi sett att en del tillverkning flyttar hem, men fler flyttar tyvärr fortfarande ut. Vi är nu i en fas där allt fler automatiserar och jobbar för att effektivisera sin tillverkning och det behövs. Tillverkningsindustrin ligger lite efter inom vissa segment i effektivitet och i ett europeiskt perspektiv även vad det gäller automationsgraden. Men idag kan även mindre serier automatiseras och instegsmodeller är inte längre lika kostsamma. Vi skulle också kunna lära oss mer från andra branscher om effektivisering och hur vi når ut i världen med vår teknik och produkter. Till exempel genom branschöverskridande samarbeten. Det skulle kunna drivas från de olika branschförbunden, vilket säkert redan görs till viss del på vissa håll, men också direkt mellan företagen som det gjordes i Hannover, där många olika branscher möttes under samma tak. Nu när industrin troligen går in i en lite sämre konjunktur finns möjligheten att se över hur vi går framåt med all den kunskap som finns i svensk industri. Jag har skrivit om detta flera gånger, men ämnet är konstant aktuellt. Och nu är vi verkligen där. Vi börjar bli bra på att digitalisera, i synnerhet våra stora OEM- bolag, som har jobbat med detta länge nu. De mindre behöver dock öka takten och följa efter och det finns ingen tid att spilla. Det var tyvärr inga underleverantörer på plats i Hannover och av den tilltänkta paviljongen blev det inget av. Det var synd. Vi behöver vara med på den internationella scenen om vi vill vara med på den inhemska, det är min övertygelse, annars flyttar allt fler företag ut sin tillverkning. Vi är dock på god väg i omställningen mot det digitala och automationsgraden ökar, men vi behöver bli mer effektiva. Det blir en utmaning att ta oss an. Vi kommer att följa den utveckling som industrin nu genomgår. Vår ambition är att beskriva, förklara och lyfta de frågor som vi utmanas av. Vårt nästa magasin kommer i september, men på vår nyhetswebb kan du dagligen följa industrins nyheter och utveckling. Jag vill avslutningsvis tacka alla våra läsare och annonsörer för ett bra och intressant första halvår. Trevlig vår och sommar till er alla.

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@svenskverkstad.se

4

www.svenskverkstad.se


HIGH PRODUCT MIX. LOW VOLUME. WIN THE COST CHALLENGE. Automation solutions by Fastems make it possible. Economically manufacturing a variety of products in small batch sizes is a common challenge. Automation solutions by Fastems help you to reduce the manufacturing costs per work piece. How? Perfectly matching hard- and software efďŹ ciently streamline all manufacturing processes, resulting in optimal machine utilization. A proďŹ table investment with a short payback!

Learn more: www.fastems.com

www.svenskverkstad.se

5


VÄRNAMO INDUSTRIEXPO 15-16 MAJ 2019 Besök oss och se de senaste produktionstekniska lösningarna. I år visar vi mängder med lösningar inom RAVEMA 4. - digitala och kommunicerande lösningar som förenklar löser utmaningar med digital kommunikation mellan olika enheter.

Margretelundsvägen 1 | Värnamo 6

www.svenskverkstad.se


15-16 maj

Läs mer och anmäl dig på:

WWW.RAVEMA.SE/VIE2019

www.svenskverkstad.se

7


INNEHÅLL 10| TRENDEN MÅSTE VÄNDAS Svensk basindustri tappar fart

56| MÄSSAN MED FULL KONTROLL Control Stuttgart säkrar kvalitén

14| EN TYSK MÄSSA FAST SVENSK Hannover Messe en succé för Sverige

62| OM FOLK PÅ JOBBET Håll koll på vem som fått nytt jobb

26| KONKURRERAR OCH SAMARBETAR Värnamo Industriexpo nummer 8

68| VILL JOBBA MED GROVARBETE Edwin Järpenge pluggar till svetsare

36| LEDAREN FÅR INTE TAPPA FART Kloka ord från Sandvik Coromant-chef

76| CHEFEN FÖR KUNSKAPSBANKEN Hans Bergmark utbildar svensk industri

38| FÖRSTA STEGET MOT EMO Dags att börja planera för jättemässan

80| INVESTERAR STORT Engcon tredubblar kapaciteten för 90 MSEK

50| MED TEKNIK I SITT DNA Tooltec har bara svåra jobbi svåra material

92| KLIMATKOMPENSERAR STÅLET Svensk-norskt samarbete för stålindustrin

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@qimtek.se Emma Färlin Annonser 0651-30 08 01 emma.farlin@svenskverkstad.se 8

www.svenskverkstad.se

ANNONS- OCH PR-MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se MVR Klara Norra kyrkogata 31 Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se www.mvr.se

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

Upplaga: 21 500 ex

NÄSTA NUMMER 2 2019 Materialdag: 21 augusti Utgivningsdag: 10 september


”Vi lyfter bort dina grundbekymmer” 25 års

Vi lyfter, stabiliserar och återställer sjunkna industrigolv Metoden som Golvlyftarna använder och varför du skall anlita oss Metoden vi använder oss av innebär att vi bara borrar 12 mm hål där materialet injekteras.

erfare n lyft/sta het av b mot in ilisering dustris idan

Materialet är miljögodkänt och expanderar 30 ggr. Vi lyfter allt från 40 ton per kvadrat upp till 500 ton per kvadratmeter. Vi erbjuder en tjänst med minimala störningar under arbetets gång utan stök och högljudda maskiner. Metoden är dessutom kostnadseffektivt i förhållande till andra alternativ och miljövänligare än att bila och gjuta nytt.

Lyfter Ert sjunkna industrigolv till rätt höjd Stabiliserar Ert industrigolv så det inte sjunker mer

”Sättningen i golvet var hela 17cm innan åtgärd. Vännäs Dörr AB kan rekommendera Golvlyftarna tack vare deras professionella arbete”. www.reco.se

Vi lyfter med millimeterprecision

En kostnadseffektiv metod med minimala störningar. Er produktion/försäljning kan fortgå under arbetets gång!”

FÖRE ÅTGÄRD

EFTER ÅTGÄRD

1 Betongplatta

2 1. 12 mm hål borras 2. Materialet injekteras 3. Materialet expanderar

Vårt material blandat med makadam Underliggande jordlager

3

Vill ni veta mer eller få ett kostnadsförslag,

kontakta oss idag!

Golvlyftarna i Sverige AB ~ Senapsvägen 14 ~ 305 96 Eldsberga Tfn. 072–729 13 14, 072–729 12 14, 072–729 13 15 kontakt@golvlyftarna.se ~ www.golvlyftarna.se www.svenskverkstad.se

9


Svensk basindustri halkar efter

Den svenska basindustrin stagnerar och produktionsvärdet minskar. Den här trenden måste vändas – det finns miljarder att tjäna om basindustrin kan växla upp. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna som presenteras i dag. Svensk basindustri är effektiv och ligger i global framkant när det gäller ekologisk hållbarhet, men basindustrierna hämmas i sin ambition att växa. Långa och dyra tillståndsprocesser, höga arbetskraftskostnader och svårigheter att rekrytera rätt kompetens bidrar till att basindustrin i Sverige halkar efter. I en ny rapport ”Från stagnation till renässans för basindustrier – vilken väg väljer Sverige” visar samhällsdebattören och forskaren Nima Sanandaji att basindustrin i Sverige har minskat sitt produktionsvärde med 7 procent under åren 2005 till 2017. Under samma period har länder som Finland, Tyskland och Österrike lyckats växla upp. I Finland steg produktionsvärdet med 5 procent, i Tyskland med 7 procent och i Österrike med 13 procent under samma period. – Det är allvarligt att Sverige halkar efter. Det visar att basindustrin inte har tillräckligt bra förutsättningar i Sverige jämfört med sina konkurrentländer och det förlorar alla på. En stor del av våra skatteintäkter och arbetstillfällen genereras av basindustrin, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. Kunde svensk basindustri växla upp från dagens stagnation och öka produktionsvärdet likt Finland skulle ett ackumulerat produktionsvärde på nästan 500 miljarder kronor skapas mellan åren 2018 och 2030. Når utvecklingstakten upp till Österrikes nivå skulle ett ökat produktionsvärde på drygt 810 miljarder kronor skapas under samma period. – Detta är självklart beräkningar, men är inte orealistiskt, säger Per Hidesten. För att svenska basindustrier ska kunna växa krävs både tydliga och ambitiösa näringspolitiska målsättningar och gynnsamma förutsättningar. De länder som lyckas hålla kostnadstrycket nere presterar bättre och deras industrier är mer konkurrenskraftiga. – Svensk basindustri behöver en kostnadskontroll. Arbetskraftskostnaderna i Sverige är bland de högsta i världen. En tydlig nedväxling av löneökningstakten och ökad produktivitet krävs för att basindustrin ska återfå internationell konkurrenskraft, avslutar han. 10

www.svenskverkstad.se


Magnelis® ZM 310 - alltid på Bevego! När du behöver ett material med hög estetisk karaktär samt en korrosionshärdighet utöver det vanliga är Magnelis® ZM 310 materialet du skall använda. På Bevego lagerhåller vi Magnelis från 0,6 mm – 4 mm. På vårt steelcenter har vi även Magnelis på coil för klippning i specialformat.

www.svenskverkstad.se

11


AddiFab tar emot EU-stöd för att utveckla unik metall- och keramisk formsprutningsteknik AddiFab, uppfinnare av Freeform Injection Molding™, har tilldelats EUstöd på 1,6 miljoner EUR för att öka den kommersiella beredskapen för Freeform Injection Molding™ för metall- och keramisk formsprutning. Stödet ges under SMF-instrumentet. Freeform Injection Molding™ kombinerar den additiva tillverkningens korta ledtider, låga uppstartskostnader och fulla designfrihet med formsprutningens välkända material och skalbarhet. Den är baserad på AddiFabs patentsökta Sacrificial Thermoplastic Injection Molding (STIM)-teknik, som möjliggör tillverkning av komplexa formsprutade komponenter på så lite som 24 timmar. STIM användes för första gången för metall- och keramisk formsprutning i 3DIMS, ett projekt som finansierades av danska Innovationsfonden. Leverans 12

www.svenskverkstad.se

inom en vecka av keramiska formsprutade prover uppnåddes, och ett antal metallegeringar bearbetades. Projektet, som involverade Danmarks Tekniska Universitet och två danska företag, ledde också till identifieringen av förbättringsmöjligheter avseende användbarhet och skalbarhet, med potential att göra STIM mer kommersiellt attraktivt. STRATEGISKA PARTNERS AddiFabs mål med projektet STIM-MC (Sacrificial Thermoplastic Injection Moulding-Metal & Ceramic) är att implementera de förbättringar som identifierades i 3DIMS-projektet. Vidare avser företaget att demonstrera STIM:s kommersiella beredskap för metall- och keramisk formsprutning genom testfall, i samarbete med ett antal strategiska partners. I samband med detta banbrytande projekt är AddiFab stolta över att kungöra att

Uffe Ditlev Bihlet, PhD, f.d. specialist och Team Leader i Materials Business Unit på Force Technology, kommer att ingå i AddiFab-teamet.

Freeform Injection Molding™ kombinerar den additiva tillverkningens korta ledtider, låga uppstartskostnader och fulla designfrihet med formsprutningens välkända material och skalbarhet. Uffe Bihlet tar med sig omfattande erfarenheter inom avancerad pulvermetallurgi till projektet, kombinerat med ett omfattande nätverk från den akademiska och industriella världen.


NYA PEUGEOT PARTNER

Pris från 142.900 kr

INTERNATIONAL

eller

1.010 kr/mån

VAN OF THE YEAR

4Effektiva motorer - låg förbrukning (från 4,2 l/km)4Effektivt BlueHDi-system - låga CO2-utsläpp (från 110 g/km)4i-Cockpit - innovativ utformning av förarmiljön 4Surround rear vision - ökat synfält runt bilen4Hög lastkapacitet - upp till 800 kg 4Multiflex-soffa - ökad lastlängd för längre föremål (+1,27 m)4Säkerhetssystem - aktiv farthållare, filhållningsassistent, släpvagnsstabilisering och autobroms och mycket mer

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Alla priser är exklusive moms. Förbrukning: NEDC: blandad körning 4,2-4,4* l/100km, koldioxidutsläpp CO2 110-116* g/km. WLTP: blandad körning 5,7-6,2* l/100km, koldioxidutsläpp CO2 150-161* g/km. Finansiell leasing genom Peugeot Finans: Första förhöjda avgift 30 %, rörlig ränta(beräknad på 3,99%). Restvärde 52 % av kampanjpriset efter 36 månader. Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. *Preliminära siffror. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Läs mer på www.peugeot.se www.svenskverkstad.se

13


hannover messe

Hannover Messe 2019

En tysk mässa på svenska Business Sweden och alla företag och organisationer från Sverige förvaltade partnerskapet vid Hannover Messe i början av april på ett förtjänstfullt sätt. Sällan har en tysk mässa varit så svensk. Efter en sprakande inledning med svenska fioler, sång- och dansnummer, robotdans och tal av Sveriges statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel med flera prominenter, följde en fantastisk framtidsmässa som ska låta oss minnas framför allt en sak; Samarbete. Fredrik "Benke" Rydman och ABB:s IRB 6620 understryker i en annorlunda balett samarbetet mellan människa och maskin.

En applåd för Sverige – och samarbetet. Loreen sjunger Euphoria och får graciös illustration av Hannover-ungdomar.

14

www.svenskverkstad.se


LASERTEC 30 SLM 2nd Generation

SELECTIVE LASER MELTING MED HÖG NOGGRANNHET

ÖPPET SYSTEM Individuell anpassning av samtliga parametrar och fritt materialval

rePLUG

DMG MORI PROCESSKEDJA

PULVERMODUL + Automastiserad pulverhantering med integrerad pulverbearbetning + Materialbyte på mindre än 2 timmar

förberedande bearbetning och finish med högprecisa verktygsmaskiner från DMG MORI

– INTEGRERAD MJUKVARULÖSNING från CAM till styrsystem

Mer om ADDITIV TILLVERKNING dmgmori.com

www.svenskverkstad.se

15


hannover messe

Sweden Co-Lab satte tonen för årets Hannover Messe. Samarbete var den röda tråden på mässan som blev den stora framgång för det tysk-svenska partnerskapet alla hoppats på. Med spets, måste man nog säga. Från den väldigt svenska och sprakande invigningen i det polisbevakade Hannover Congress Centrum mitt i staden, till alla möten och visningar i montrarna, de många diskussionerna och pitchningar på scenen i den svenska paviljongen och den stora mässfesten i samma paviljong mitt i mässan. LÖFVEN OCH MERKEL De snygga shownumren, inklusive Fredrik "Benke" Rydmans speciella dans med den stora ABB-roboten, sångerna och bildspelen till trots måste ändå sägas att Förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven var kvällens höjdpunkt. Det var deras närvaro som motiverade det stora polisuppbådet på gatorna utanför och förmodligen den röda mattan också. Angela Merkel påminde, apropå samarbete, om Sveriges och Tysklands månghundraåriga handelshistoria och betonade vikten av ett enat och starkt Europa i handelskonkurrensen med stormakter som USA och Kina. Stefan Löfven behandlade bland annat begreppet industri 4.0, som ju som bekant myntades av tyskarna i samband med Hannover Messe för åtta år sedan, och konstaterade att det utvecklats till att idag snarast vara norm för företag som vill vara med på den globala banan. Till talarna sällade sig också Michael Ziesemer, ordförande i ZVEI – Tysklands Elektriska och Elektroniska Tillverkares Förening – som menade att EU måste vara starkt men också bli transparentare och snabbare. EN PRINS PÅ BESÖK Partnerlandskapet för Sveriges del, vars paviljong i hall 27 gick under namnet Sweden CoLab, blev en stor framgång. Elisabeth Somp, pressansvarig på Business Sweden, är väldigt nöjd med arrangemanget och säger: – Intresset för den svenska paviljongen och de svenska företagen har varit stort och det har varit ”fullt hus” varje dag. Tack vare det goda samarbetet mellan alla involverade parter har veckan varit fantastiskt bra på alla sätt. 16

www.svenskverkstad.se

Munterhet i montern när prinsen får en genomgång av Smarta Fabrikers Johan Bengtsson.

Simone Menne, styrelseledamot i Deutsche Post, BMW och Springer Nature, Darja Isaksson, Vinnova och Jacob Wallenberg, Investor, diskuterar tyskt-svenskt partnerskap för innovation för att stärka Industri 4.0 och Smart industri i svenska paviljongen.

Hon tänker då även på HKH Prins Carl Philips besök, som blev lite av grädde på moset. Prinsen tog intresserat del av alla tekniska lösningar och innovationer som

Christoffer von Franckenstein, Eton Systems.

demonstrerades i montrarna. Inte minst när han kom till Smarta Fabrikers avdelning i den svenska paviljongen, där framför allt tekniska elever visade olika lösningar de själva deltagit i att bygga. – Prinsen var jätteintresserad. Han kändes klok och ställde bra frågor, säger Johan Bengtsson, projektledare för Smarta Fabriker. Bland annat frågade han om vad som händer om man kopplar upp alla maskiner och vilka konsekvenser det får. Han interagerade bra med eleverna och ville verkligen lära sig. Det var mycket positivt. Bengtsson kommenterar mässan i stort: – Det här har varit en otrolig framgång. Det var mycket jobb innan. Vi har slitit hårt med att få färdigt den nya fabriken som vi visade upp, men det blev väldigt lyckat. Responsen på mässan har varit fantastisk. Vi hade många partners tidigare, men nu är det ännu fler som vill samarbeta med oss. Vi får nästan ducka, vi kan inte ta emot alla.


FAKTA TALAR FÖR:

NYA OPEL COMBO Vinnare av International Van of the Year 2019

Lastlängd upp till ca 3 440 mm

18 smarta förarassistans & säkerhetssystem

Lastvikt upp till ca 800 kg

15 lättillgängliga förvaringsutrymmen

2 olika längder

OPEL COMBO

www.van-of-the-year.com/winners.html

Lanseringspaket på köpet!

Värde 35 900 kr*

(exkl. moms)

Dödavinkelvarning inkl. sidoskydd

Nyckellöst system & trådlös laddning

Eluppvärmd läderklädd ratt

Sikt & ljuspaket: regnsensor, helljusautomatik,

Invändigt krompaket & 16“ plåtfälg

dimljus med kurvljusfunktion

Lackerade stötfångare fram & bak

Säkerhetspaket: autobroms, filhållningsassistans,

Multimedia Navi Pro & 230 V-uttag

trafikskyltsigenkänning

Nya Combo från:

139 900 kr

exkl. moms

Välkommen in till din närmaste Opelåterförsäljare.

2018

1–1.4 litre category 1.2 litre three cylinder turbo (Groupe PSA) Engine Technology International: www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

opel.se

Bränsleförbrukning blandad körning 3,9-4,6 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 104-123 g/km. Värdena fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta 17 nyttofordon, och de relevanta värdena räknas om till NEDC för att möjliggöra jämförelse, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) www.svenskverkstad.se nr 2017/11. Priser exkl. moms. *Erbjudandet gäller utvalda modeller och begränsat antal lagerbilar och så långt lagret räcker. Med reservation för eventuella ändringar, avvikelser och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.


ABB utvecklar samarbeten Samarbete var alltså ett tydligt tema på Sveriges deltagande i årets Hannover Messe. Hos ABB finns samarbete i företagets DNA. – När Sverige blev partnerland för Hannovermässan var det viktigt för oss att vara med som Platinum Partner tillsammans med Ericsson, Combient, SKF och TetraPak, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Business Sweden med Ylva Bergh i spetsen har gjort ett fantastiskt jobb med att samla alla 132 partners i ett riktigt Co-Lab. Vi fick en unik möjlighet att visa gemensamma demos där digitalisering lyftes fram. I montern visade vi landets innovationskraft, med stark representation av större företag, startups och andra viktiga organisationer. ABB är mycket för samarbete! Varför är Sverige så bra på samarbete? – Vi är en liten nation, vi har alltid haft en stor andel export, vi är neutrala och vi är ett land med stor mångfald. – Titta bara på ABB i Sverige; vi har 7 800 anställda, vi har människor från 60 nationer, vi har stor mångfald och mångfald är bra, säger Söderström. Mats Peterson, sälj- och marknadschef, ABB Electrification i Sverige, til�lägger; – Just nu har vi jättespännande utmaning i att skapa ett fossilfritt Sverige. Det måste vi göra tillsammans, det klarar inte bara ABB, eller bara SSAB, eller bara Vattenfall, eller bara LKAB... – En tredjedel av de fossila utsläppen

Tummen upp för smarta lösningar och fruktsamma samarbeten. Johan Söderström, vd ABB Sverige, Mats Peterson, sälj- och marknadschef, ABB Electrification i Sverige, och Dennis Helfridsson, Vice vd ABB Robotics Sweden.

står transporttsektorn för och där jobbar vi tillsammans med Vattenfall och andra för att bygga strukturer för laddning, med mikronät och så vidare. Men en tredjedel är industrier och där är vi jättegärna med – och är med – tillsammans med industrier som LKAB och SSAB för att skapa en fossilfri tillverkning. – Behovet av nära samarbete mellan människa och robot ökar, med den kollaborativa roboten YuMi togs ett viktigt steg. Idag kan också de stora robotarna samarbeta med människor med genom ABB:s lösning Safe move 2. Utvecklingen tillsammans med digitala lösningar och sensorer ger en flexiblare tillverkning och en bättre arbetsmiljö för operatörerna", säger Dennis Helfridsson, ansvarig chef ABB Robotics Sverige. – När vi går från låg mix och höga volymer till hög mix och låga volymer i produktionen ökar behovet av samarbete mellan människa och robot. Nu måste vi gå från de säkra robotarna, som YuMi, som tar lätta vikter, till de större för att kunna gå upp i payload. Det klarar vi med sensorer; vi får bort staket, minskar ytorna och kan jobba närmare roboten. – Det kommer att betyda otroligt

mycket för produktionen. Men vi måste bli bättre på att utbilda de mindre företagen att våga kliva in – det är ett måste för att de ska kunna hävda sin konkurrenskraft. Johan Söderström kommenterade också affären mellan Hitatchi och ABB, där den stora japanen köper affärsområdet Power Grids, men där ABB behåller 19,9 procent under en övergångsperiod. – Vi vill fokusera på digital industri när den fjärde industrirevolutionen kommer och med tanke på den stora energiomvandlingen, säger Söderström. – Det är svårt för ett stort konglomerat att bli bäst på båda sakerna. Vi kände att det här var nödvändigt med tanke på den hastighet med vilken strukturomvandlingen i den fjärde revolutionen i industrin sker. – Alla är nöjda och vi kan fokusera på det vi är bäst på. ABB får därmed en ny stuktur med fyra verksamheter: Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion.

forts. fr. sid 16

Vattenfall, SSAB och LKAB var också på plats i Hannover för att presentera sitt gemensamma projekt Hybrit som handlar om att producera stål utan kol, att göra hela produktionskedjan fossilfri. LKAB:s vd Jan Moström säger till Svensk Verkstad: – Jag tror att vi fortfarande kanske inte inser vilken klimatpåverkan vi har och hur viktigt det är att göra substantiella åtgärder för att minska koldioxidemission. Men i takt med att man utvecklar processer som ersätter metoder som genererar 18

www.svenskverkstad.se

Elisabeth Somp, Business Sweden.

Jan Moström, LKAB.


www.svenskverkstad.se

19


hannover messe

Jonathan Brandtberg, utvecklingsingenjör på SkyMaker, visar företagets spännande produkt, som kortar vägen mellan fabrik och slutanvändare. "Vi bort alla repetetiva steg på vägen mellan kund och fabrik, där kunden beställer sin skräddarsydda produkt via vår webbapplikation där hela regelverket är inbyggt. Maskinparkerna är så moderna att det inte spelar någon roll om en eller hundra detaljer ska tillverkas."

Ulf Troedsson, chef för Siemensgruppen i Sverige och Norden, i en av Hannover Messes största montrar. Siemens storsatsade på mässan och visade bland annat tillämpningar med sitt molnbaserade operativsystem för IoT, plattformen MindSphere, som nästan blivit industristandard. Sverige är en viktig marknad. "Svenska företag är världsledande och Sverige är långt framme när det gäller digitalisering."

Henrik Jarl, marknadschef på Höganäs, med en burk metallpulver i händerna i montern i svenska paviljongen. Höganäs förser en växande 3D-marknad med material för printning. "3D-printningens svaghet är fortfarande storleken", säger Henrik. "För mindre produkter, som tandimplantat, höftimplantat, motordelar och så vidare, är tekniken väldigt bra. För stora detaljer finns inga maskiner. Men vi har pulvret!"

Tomas Berg och Roger Cronholm på Schunk tillsammans med nästan alla robotmärken som finns på markanden. "Vi har gripdon som passar alla märken" konstaterar de. Inga frågetecken där, alltså. Svenskt partnerskap? "En bra plattform för små och medelstora företag med en unik produktion och de små bubblarna som inte har någon naturlig plattform. Partnerskapet ses som mycket positivt av tyskarna."

koldioxid så tror jag att vi kommer att få väldigt svårt att fortsätta med processer som emitterar koldioxid helt enkelt. Medvetandet växer väldigt fort just nu. SVENSK AUTOMATIONSMONTER Annika Persson är affärsutvecklare på Svenska Mässan, som ligger bakom den svenska automationspaviljongen i samarbete med Automation Region: – Vi hoppas att detta är startskottet för en längre satsning. Dels att vara med här med en automationspaviljong både för befintliga företag men också för startups och hitta ett upplägg för detta framöver. Dels för vi diskussioner med Hannover Messe kring andra mässamarbeten. Vi ska titta på våra portföljer, Deutsche Messe och Svenska Mässan, och se hur vi kan samverka på ett strategiskt plan framöver. 2020 kommer Hannover Messe till exempel till oss och ställer ut med en 20

www.svenskverkstad.se

paviljong på Scanautomatic Processteknik. – Deltagandet i Hannover blev över förväntan, kommenterar Pia Nyzell, Svenska Mässan. Vi var supernöjda med montern, där de tio start up-företagen exponerades på ett väldigt bra sätt ut mot gångarna och de fick också väldigt många bra besök. – Arrangörerna var också nöjda med vårt deltagande och vårt samarbete med Deutsche Messe har med detta definitivt fördjupats och nu har vi planer på att delta på nästa mässa även om inget ännu beslutats. Det här var Pia Nyzells sista stora engegamang för Svenska Mässan innan hon slutar fram emot sommaren. Med detta slutar hon med flaggan i topp. UNIBAPS INTELLIGENS I automationspaviljongen ställde bland

annat it-företaget Unibap ut med automationsföretaget MIBA Industriteknik. Tillsammans visade de en ”smart fabrik”-lösning där MIBAs robotteknik för automatisk hängning och borttagning av delar på en rörlig transportör, kombineras med Unibaps AI-baserade automatiska kvalitetsinspektion. Unibaps intelligenta visionssystem inspekterar varje artikel på transportören och meddelar vilka delar som är defekta och som ska sorteras bort ur flödet. En variant på denna lösning levererar företagen bland annat till Husqvarna. Med ett antal framgångsrika leveranser till svenska industriföretag söker nu Unibap internationella partnerskap. – Hannover Messe är gigantisk, med besökare i vår monter från jordens alla hörn under veckan som gått. Vi har även haft många skandinaver på besök som genererat intressanta leads så vi känner


www.svenskverkstad.se

21

Register at www.bihler.de

Best Western Plus Waterfront Hotel Gรถteborg, Sweden

22.05.2019

SCANDINAVIA


hannover messe

Automationsgänget. Alla samlade i automationspaviljongen som Automation Region och Svenska Mässan snickrat ihop och huserade i tillsammans med tio startup-företag som hade en strålande framgångsrik vecka i Hannover. Foto: Svenska Mässan

oss mycket nöjda med vårt deltagande, säger Robert Nyberg, marknadsansvarig på Unibap. FRÅN SMARTA SKJORTOR TILL SMART MATERIALHANTERING En av de svenska utställarna i automationshallen är materialhanteringsföretaget Eton Systems från Gånghester utanför Borås. Eton Systems är sprunget ur familjeföretaget Eton AB som tillverkar skjortor. Systemet utvecklades för att rationalisera skjorttillverkningen genom att man på ett enkelt sätt skulle kunna flytta materialet i tillverkningsprocessen. – Hela systemet bygger på att vi lyfter upp allting från marken för att nyttja takytan som är tom, förklarar Christoffer von Franckenstein, säljare på Eton Systems. Med tiden insåg konfektionsföretaget att systemet skulle kunna effektivisera även andra industrier som har behov av att transportera lättviktsprodukter som plast, tyg och läder. Idag har Eton Systems hunnit få 50 år på nacken och kunderna finns till stor del inom fordonsindustrin. – Vi riktar oss mot en internationell publik, delvis Tyskland och bilindustrin som är stor i den här regionen, säger Christoffer. En annan svensk i automationshallen, som tycker att Hannover Messe är mitt i prick, är Josef Karbassi på automationsföretaget PIAB i Täby utanför Stockholm. – Den här mässan är otroligt viktig för oss, det är ju världens största industri22

www.svenskverkstad.se

mässa. Den är visserligen ganska bred, säger han, och även om PIAB även ställer ut på de mer nischade mässorna, som bland annat Automatica i München, så betonar han Hannover Messes betydelse: – Är man ett ledande företag inom sin bransch så är det viktigt att visa upp sig här. PIAB är nischade inom ”gripping” och ”moving”. Företaget levererar automationslösningar i form av komponenter, sugkoppar och gripdon till specialmaskiner och robotar och är pionjärer inom vakuumbaserad automation. 95 procent går på export och kunderna finns inom förpackningsindustrin, bilindustrin, elektronik, plast, ja överallt där det finns massproduktion – Vi är en liten del av automatiseringen och en liten del av pneumatiken och automationsindustrin generellt. Därför behöver vi gå internationellt för att kunna växa, säger Josef. SIEMENS TÄNKER FRAMÅT I hall 9 hittade vi Siemens 4 000 kvadratmeter stora yta. Förberett för 120 000 besökare i sin jättemonter var temat "Digital Enterprise – Thinking industry further!" med fokus på innovativa och digitala lösningar för en konkurrenskraftig tillverknings- och processindustri. Målgruppen var industriföretag av alla storlekar från alla sektorer, med vilja att öka sin flexibilitet och produktivitet för att möta de växande kraven på skräddarsydd massproduktion.

Man manifesterade partnerlandskapet lite extra genom att visa upp flera exempel på Siemens samarbete med svenska industriföretag, där några exempel är kullagertillverkaren SKF, massa- och papperskoncernen Stora Enso, legoföretaget Bror Tonsjö samt batterfabriken Northvolt där såväl Siemens som ABB gått in som stora samarbetspartners. – Sverige betyder jättemycket för oss, säger Ulf Troedsson, vd för Siemensgruppen i Sverige och Norden. Svenska företag är världsledande och Sverige är långt framme när det gäller digitalisering. Siemens visade bland annat tillämpningar med sitt molnbaserade operativsystem för IoT, plattformen MindSphere som, enligt Ulf, nästan blivit industristandard idag. Mindsphere är en öppen molnplattform, till vilken företagen kan koppla upp data från sina tillverkningsmaskiner, affärssystem och verktyg, oavsett märke, och på så sätt följa upp sin produktionsprocess i realtid – Digitaliseringen innebär att besluten för automation nu flyttas uppåt i värdekedjan, säger Ulf. Vilken IoT-plattform du ska använda blir ett företagsgemensamt beslut på ledningsnivå. – Det här innebär även förändringar för oss. Vi måste bli bättre på att inte bara prata om tekniska fördelar utan proof of value, som jag kallar det. Det vill säga vi måste lyfta nyttan för kunden. – Vad är det för nytta att kunna ha färre avbrott i pappersindustrin? Det är ganska tydligt, men hur kan vi kalkylera det här tillsammans.


SSAB Laser® Plus

OPTIMERAT FÖR DIG OCH LASERSKÄRNING Om andra stål inte når upp till dina krav ska du testa SSAB Laser® Plus. Det har garanterad planhet både före och efter skärning. SSAB Laser® Plus optimerat för dig „ Optimerad ytkvalitet för laserskärning. „ Förstklassiga skärkanter med ökad skärhastighet. „ Planhetsavvikelse i skurna delar ≤ 3.0 mm/m.

Om du ringer 0243-729 29 mellan 8.00 och 16.00 vardagar så svarar en av våra tekniker och berättar mer! Mer om Laser® Plus hittar du också på ssab.se www.svenskverkstad.se

23


Svenska paviljongen Sweden CoLab var under hela mässan välbesökt och inte minst samlade arrangemangen på scenen fulla bänkrader.

OM DIGITALISERING I en paneldebatt på Co-Lab-scenen diskuterades också digitaliseringens effekter på ledarskapet och arbetslivet. Claudia Olsson, grundare av Stellar Capacity, menar att ju mer uppkopplade vi blir desto mer måste ledarskapet decentraliseras. Ett sorts nätverkande ledarskap som går från kontrollerande till mer delegerande. Professor Dr Sami Haddadin från Münchens tekniska universitet menar att det blir alltmer viktigt att barnen redan i skolan får lära sig att tillämpa ny teknik, så att man lär sig använda och utveckla tekni-

ken och inte bara ”konsumera” teknik. Interiörföretaget Kinnarps, som för övrigt hade inrett svenska paviljongen CoLab pratade om utformningen av framtidens arbetsmiljö. Trender som ökat kraftigt de senaste fem åren är att vi är mycket mer mobila och vi arbetar dubbelt så mycket i team. Arbetet blir alltmer oberoende av tid och rum. Vi arbetar alltmer i öppna landskap men vi behöver också utrymmen för samarbeten och koncentration, det vill säga alla behöver hitta ett utrymme för sitt behov. Co-Lab-montern i sig kändes väldigt välbesökt och använd, det kändes som att många hittade

”sin plats” där. I montern fanns även ”diskussionsbås” som bland annat användes för bokade möten med mellan svenska startup-företag och potentiella internationella samarbetspartners. På Co-Lab-scenen körde tio svenska startups femminuterspitchar för att presentera sin verksamheter. Där hittade vi företag som Build-R, Einride, Ekkono Solutions, FlexeGraph, Graphene, Gleechi, Graphmatech, LumenRadio, Opiflex och Univreses. På plats i Hannover: Mikael Harrison och Charlotta Hörnqvist

ABB storsatsade på Hannover Messe med en enorm monter som fylldes av aktiviteter. Tretton demonstrationer, massor av lösningar, välbesökta seminarier. Montern genomströmmades av massor av besökare som ville ta del av ABB:s lösningar och snygga demonstrationer.

24

www.svenskverkstad.se


THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Teamwork built in. Seamless integration That’s FANUC seamless from a single source. compatibility. That’s FANUC efficiency. FANUC and Prism by Sandvik Meet us at Värnamo Industriexpo and we´ll tell you all about our collaboration with Sandvik and their new CNC Programming solution. You will find us in LPV´s facilities. Read more about our participation via the link. https://one.fanuc.eu/varnamoindustriexpo2019

”Powerful programming made simple”

Enhance your productivity with tending robots FANUC ROBODRILL vertical machining centres can be easily automated to reduce cycle times and drive productivity. Seamless CNC control, automated doors and a and a quick and simple start-up of robotisation make integrating tending robots easier than you might think. That’s FANUC. https://one.fanuc.eu/varnamoindustriexpo2019

www.svenskverkstad.se

25


värnamo expo

Öppet hus x 13 Fulladdade företag öppnar Värnamo Industriexpo 26

www.svenskverkstad.se


Så här ser "mässområdet" i Värnamo ut. Om du besöker alla företagen – och det gör du väl – har du en slinga på omkring två mil för att komma runt till alla.

– Man ska inte ändra ett vinnande koncept, sa Carola Fransson, då TL Maskinpartner, inför 2017 års upplaga av Värnamo Industriexpo. Det gäller även i år. Formen som sattes redan för 14 år sedan, när allt började, har man hållit sig till. Det blir alltså business as usual i Värnamo 15-16 maj. Men vanligt är ett inte helt adekvat begrepp när det gäller Värnamo Industriexpo. Högst

ovanligt är det istället att så många konkurrerande företag går samman och tillsammans lockar sina – och varandras – kunder till Värnamo. – Alla är överens om att det är win-win för alla parter och med tanke på att eventet utvecklas i en positiv riktning med alltfler besökare år efter år är det ett koncept alla vill ha, säger Carola Fransson, idag Masentia. www.svenskverkstad.se

27


värnamo expo

Carola Fransson på Masentia under förra upplagan av Värnamo Industriexpo.

Det har gått 14 år sedan de konkurrerande företagen i Värnamo beslutade sig för att tillsammans skapa ett kundevent, som alla, både de deltagande företagen och besökarna, skulle vinna på. – Det var i samband med en maskinmässa i Stockholm som idén föddes, berättar Carola Fransson, som varit engagerad i eventet under alla år. Man tyckte helt enkelt att det krävdes så stora resurser och tid att dra iväg till Stockholm med maskiner för ett par dagars mässa. Här gällde det att hitta ett effektivare sätt att möta sina kunder. Lösningen var helt enkelt att låta kunderna komma till företagen genom att under ett par dagar öppna sina portar vid samma tid, då det fanns så många maskinföretag på ett så litet område. Att företagen sedan var konkurrenter var aldrig något hinder, ens i början. – Alla insåg ganska omgående vilka fördelar det kunde ha att skapa ett gemensamt event och vara draghjälp åt varandra, säger Carola Fransson. Det blev precis som förväntat. Besökarna kom. Och för varje år har antalet ökat. Vid förra eventet, 2017, kom omkring 3 000 besökare till Värnamo-företagen. – Alla företagen registerar inte sina besökare, så någon riktig koll på exakt hur många som faktiskt besöker oss har vi 28

www.svenskverkstad.se

inte dpå vi saknar en gemensam statistik. Det blir mellan tummen och pekfingret. Men att det blir fler och fler kan man ganska tydligt se. Alla företag har ett antal medutställare hos sig och inräknat alla dessa är det faktiskt en ganska stor mässa vi pratar om i Värnamo. Här finns alltså en hel del att ta del av under de två dagarna i maj. ENGAGEMANG De deltagande företagen ser defintivt Värnamo Industriexpo som ett viktigt event, fullt i klass eller egentligen bättre, än att delta på större mässor. – Här får man ju behålla besökarna betydligt längre och kan ge dem mer. Det betyder att företagen engagerar sig i eventet och fyller dagarna med aktiviteter och koncentrerar sig på nyheter och smarta lösningar för att skapa mervärde för besökarna, visa lösningar och metoder för att öka kundföretagens produktivitet. Din Maskin koncentrerar sig exempelvis den här gången på vinkelsax och ska visa det senaste i den vägen. Bromi fokuserar på automatisering och störningsfri drift för högsta lönsamhet och visar bland annat Citizens längdsvarvar med den unika LFV-tekniken. Ravema lovar besökarna ett par inspire-

rande dagar och kommer att visa flera nyheter. Temat är Industri 4.0 – vad annars? Edge Technology visar naturligtvis det senaste i Edgecam, men också Supplypoint, Modula och WorkNC. CNC Factory kommer bland annat att visa hur man minskar maskintiden genom robotgradning. Hos Salvagnini byggs det i skrivande stund. En tillbyggnad på 360 kvadratmeter, som ger mer utrymme för företagets maskiner. Det ska stå klart lagom till eventet i maj och där kommer vi bland annat att få se Salvagninis "Smart Factory". K.D. Feddersen är ett oskrivet blad i det här sammanhanget och tillkommer bland de deltagande företagen. Hos Masentia blir det 3D... – Vi visar naturligtvis alla våra maskiner, säger Carola Fransson. Men vi puffar lite extra för vår nya metallprinter. 3D-tekniken kommer alltmer så det blir roligt att visa den för besökarna. 3D-tekniken med metall utvecklas mycket nu. I år är det alltså 13 företag på Värnamo Industriexpo. Antalet brukar variera lite. En del företag har försvunnit, andra har kommit. Många har varit med hela vägen. Men jämfört med premiäråret 2005 är de få i år. Då var de nämligen 18!


Salvagnini Scandinavia AB Bredastensvägen 14 Värnamo 331 44 - Sweden T. +46 370 20730 E. info@salvagnini.se

Automatisk kompakt panelbockningsmaskin

DEN FLEXIBLA BOCKNINGSLÖSNINGEN

INGEN OMSTÄLLNINGSTID

HELAUTOMATISK PRODUKTIONSCYKEL

UNIVERSALT BOCKNINGSVERKTYG

ANVÄNDARVÄNLIGT INTERFACE

TJOCKLEKSOMRÅDE: FRÅN 0,4 TILL 3,2 MM

BOCKNINGSHÖJD: 165 / 203 MM

BYGGNADSINDUSTRI

MÖBELINDUSTRI

STORKÖKSUTRUSTNING

VENTILATIONSINDUSTRI / HVAC

Över 3 200 installationer i 75 länder, den största tillverkningsanläggningen helt avsedd för panelbockningsmaskiner. 40 års erfarenhet och expertis. www.svenskverkstad.se

29


värnamo expo

Värnamo Industriexpo 2017 Några glimtar från Värnamo Industriexpo 2017. Då deltog 14 företag i det biennala eventet och tillsammans lockade de runt 3 000 besökare till Värnamo, trots att vädret inte var det allra bästa.

30

www.svenskverkstad.se


Boka in ditt besök på varnamoindustriexpo.se. Senaste nytt och mer info om medverkande företag hittar du i våra sociala medier!

www.svenskverkstad.se

31


hannover messe

AUTOMATIONSdelen

Kort startsträcka med KUKA Ready Packs – snabb leveranstid för färdigpaketerad produkt För den som på kort tid vill ha en högpresterande robot på plats har KUKA tagit fram KUKA Ready Packs – kompletta robotpaket som snabbt går att sätta in i produktion. – Med lösningarna i Ready Packs-serien förkortas projekttiden och kundernas kostnader minskar, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic. Automatisering med robotar är en växande trend inom industrin och att tillgodose kundernas behov av effektivisering är en viktig del i KUKA:s strategi för framtiden. Med KUKA Ready Packs går det snabbt att få igång en automatiserad process. Leveranstiden är på två till fyra veckor och robotarna levereras med styrning, manöverenhet och programvara – en fullständig produkt som är konfigurerad och klar. – Vår ambition är att ta ett steg längre än att bara sälja en robot. Det här är helhetslösningar av ett slag som passar i en 32

www.svenskverkstad.se

rad olika sammanhang, säger Joacim Lorentsson. Sammanlagt finns det i dag sex olika paket att välja mellan, anpassade för svetsning, sprutlackering, plockning med mera. Alla Ready Packs bygger på kombinationer som är beprövade och startsträckan för att komma igång är mycket kort. Kunderna kopplar sömlöst samman utrustningen och kan sedan programmera den för sin egen skräddarsydda lösning. Bland de robotserier som går att få som Ready Packs finns KR 3 Agilus, LBR iiwa. KR Cybertech, KR Cybertch nano, KR 60 och KR Quantec PA – robotar som tillsammans täcker in en stor bredd av industriell produktion. Tanken med Ready Packs-serien är att göra det snabbt och lätt för kunderna. – Att bidra till att företag enklare ska kunna automatisera sina tillverkningsprocesser, för att spara tid och pengar, är en del av vår mission, säger Joacim Lorentsson.

Joacim Lorentsson.

Paketen levereras med bärbara manöverpanelen KUKA smartPAD, någon av kontrollenheterna KR C4, KR C4 compact eller KUKA Sunrise Cabinet, samt en optimerad och anpassad programvara för den robot som ingår och den produktion den ska användas för. kuka.com


KAMIC Group förvärvar Robotteknik Automation Vetlanda KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Robotteknik Automation Vetlanda AB. Säljare är bolagets grundare och vd Jussi Lehikoinen. Robotteknik Automation Vetlanda AB (Robotteknik) bildades 1998 och bolaget har sedan dess byggt upp ett starkt anseende och en djup expertkunskap inom industriautomation. Robotteknik programmerar och installerar kompletta robotceller och är i Sverige generalagent för robotar från Hyundai och Denso samt för vision-baserade matningssystem från Eyefeeder. Robotteknik erbjuder även service- och konstruktionstjänster för såväl kompletta anläggningar som enskilda robotar. Bolaget har 12 anställda och en årlig försäljning på cirka 40 miljoner kronor. – Robotteknik har genom sina kunniga medarbetare nästan 100 års samlad erfarenhet av att projektera, bygga, installera och programmera olika typer av robotceller för exempelvis svetsning och materialhantering. Man jobbar nära sina kunder och leverantörer och strävar hela tiden efter att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Som ny ägare kommer vi inom KAMIC Group att stödja Robotteknik med kunskap, kontakter och organisatorisk support så att Jussi och hans medarbetare kan fokusera än mer på det de är bäst på, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för KAMIC Group. Den tidigare ägaren och verkställande direktören i Robotteknik, Jussi Lehikoinen, kommer fortsätta att leda bolaget som framöver kommer att ingå i KAMIC Groups affärsområde Production Technology. Jussi kommenterar: ”KAMIC Group känns som en mycket bra ny hemvist för oss inom Robotteknik. Som en del av KAMIC-familjen och affärsområdet Production Technology får vi tillgång till ytterligare. kamicgroup.com

Bredare serie av tunna klienter ger större flexibilitet för företag

VersaView 5200, en serie av tunna klienter från Rockwell Automation förenklar administrationen av enheter och användare med många olika applikationer på olika displayer på fabriksgolvet kämpar tillverkare med att hantera alla informationskällor. Allen-Bradleys tunna klient VersaView 5200 från Rockwell Automation använder ThinManager-mjukvaran så att tillverkarna kan hantera sina applikationer smidigare. – De senaste nytillskotten i VersaView 5200-sortimentet gör att slutanvändarna kan välja enkel- eller multidisplay med en rad olika upplösningar, säger Matt Hansen, produktchef på Rockwell Automation. Kunder som drar fördel av ThinManager-mjukvaran kan nu matcha rätt tunna klient-hårdvara mot sina specifika applikationsbehov. De nya tunna klienterna har var och en unika fördelar. Enkeldisplayen har en kompakt design med en enskild DisplayPort-videoutgång. Den dubbla 4K-displayen har en kraftfull quad core Intel Atom-CPU för mer krävande applikationer. 4K-multidisplay har en kraftfull quad core Intel i5-CPU för applikationer som kräver flera displayer. De tunna klienterna VersaView 5200 är designade för att kunna användas exklusivt med ThinManager-mjukvaran, vilken ger centraliserad hantering av innehåll och visualisering av alla aspekter av modern industridrift. Den kan bidra till att sänka stilleståndsoch underhållstiderna genom att förenkla hanteringen av enheter och användare. Den platsbaserade Relevance-tekniken från Rockwell Automation kan ge riktat innehåll baserat på roll och plats. Tillsammans med ThinManager-mjukvaran kan de tunna klienterna VersaView 5200 börja ta emot information direkt vid anslutning. Det krävs ingen enhetskonfiguration, vilket ger snabbare byten av enheter. rockwellautomation.com www.svenskverkstad.se

33


AUTOMATIONSdelen

Europas största projekt för automation och digitalisering landar i Luleå Några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips är med i miljardprojektet som ska säkra ledartröjan för Europa. Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips. Syftet med det treåriga projektet Arrowhead Tools är att skapa verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin. Dessa verktyg ska överbrygga det glapp som i dag hindrar en total integration av IT och operationell teknologi, det vill säga hur industrin arbetar mot sakernas internet (IoT) och ”system of systems; att bygga stora system med hjälp av sakernas internet. Den nya tekniken ska tillgängliggöras genom en plattform, Arrowhead Framework, med öppen källkod. – Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibla och säkra digitaliseringsoch automationslösningar med 25-60 procent. Detta kommer göra Sverige och Europa mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men också minska energiförbrukning och miljöavtryck, säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tek-

Jerker Delsing.

niska universitet och koordinator för Arrowhead Tools. "STORT BEHOV AV GEMENSAMMA STANDARDER" I projektet deltar 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna. Grundplattformen och verktyg ska testas och säkerställas i 22 industriella ”user cases”. Ett viktigt mål med Arrowhead Tools är att skapa de facto- standarder inom digitalisering och automation, bland annat kring interoperabilitet – alltså hur system utbyter och använder information som de får från varandra. – Det finns ett stort behov av gemensamma standarder. I dag sitter man på tusentals olika ställen och skriver stan-

darder som var och en behöver, men som alla är olika. Arrowhead Tools är ett av få initiativ i sammanhanget, som dessutom kan hantera industrins krav på området. Tekniskt sett har vi förmodligen den mest avancerade approach som finns globalt, säger Jerker Delsing. Den totala projektbudgeten är 91 miljoner euro, nära 950 miljoner kronor, där de medverkande företagen själva står för hälften av budgeten. – Detta är en gemensam investering från näringslivet, EU-kommissionen och 18 länder, säger Jerker Delsing och til�lägger: – Med satsningen på Arrowhead Tools är det väldigt tydligt att Europa vill fortsätta ha ledartröjan i världen vad gäller automation och digitalisering.

Säker rotationsrörelse utan släpringar igus roterande energiförsörjning – modul-systemet för snabbroterande tillämpningar ®

• Systemgaranti för komplett, roterande energiförsörjning från igus • Allt från en och samma källa, direkt från tillverkaren, inklusive igus installationstjänst • Styra energi-, data- och fiberoptiska kablar och annan media tillsammans i ett och samma system • Konfigurera cirkulär rörelse online på 60 sekunder ®

®

Besök oss på: LIGNA, Hannover – Hall 16 Monter D 06

10

T för er IPS ro

tillämpterande ning Grati nerlad s dning

motion plastics ... for longer life ®

/roterande

igus AB Tel. 042-32 92 70 info@igusab.se OEM Automatic AB Tel. 075-2 42 4100 ®

34

S-1242-RBR 182x66M.indd www.svenskverkstad.se

1

18.04.19 09:59


Automationslösningar adderar mervärde till industrin Med konstruktionslösningar och delmontage hjälper SMC industriföretagen att bli mer konkurrenskraftiga. I en allt mer komplex industrimiljö och en allt tuffare konkurrens måste varje tillverkningssteg optimeras och nuvarande metoder ifrågasättas. Att man ska göra det man är bra på är väl ganska självklart men vem ska göra allt annat som behövs för en modern produktion? SMC Automation, världsledande inom automation med tryckluft, så kallad industripneumatik, har tagit fasta på kundernas behov och erbjuder inte bara enskilda komponenter utan även allt från konstruktion till montering av delsystem där SMC:s produkter ingår. Ett 20-tal medarbetare skruvar dagligen ihop kundernas produkter som sedan levereras ut under endast ett produktnummer, många

gånger direkt till kundens maskin – ”just-in-time”. Bristen på tid är idag en trång sektor för många företag och något som kan stå i vägen för vidare expansion. Att outsourca sådant som bedöms ligga utanför den egna kärnverksamheten kan då vara ett sätt att få mer tid till värdeskapande aktiviteter. Möjligheten att köpa färdiga automationslösningar blir därmed ett viktigt mervärde för den som själv konstruerar och bygger samman sina system. Tjänsten medför platsbesparingar för kunden eftersom behovet av lagerläggning och montageyta minskar och den ger också en ökad flexibilitet vid varierande beläggning då man bara betalar för de

montage som görs. Kostnaden blir dessutom oftast lägre än om man själv gör montaget på grund av SMC-personalens stora erfarenhet och vana av att montera den här typen av delsystem. – Det handlar om mer än 100 000 montage per år och just det är nog en nyckel till framgång. Gör man så många montage blir man ganska bra på det jobbet, säger Torbjörn Lundberg, vd på SMC Automation AB. smc.eu

»ORIGINALET«

HAINBUCH spännhuvuden [hylsor] är det sanna originalet när det handlar om uppspänningsteknik. HAINBUCH banar väg med sina branschrevolutionerande innovationer – oavsett om det gäller runda SPANNTOP eller sexkantiga TOPlus.

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

www.svenskverkstad.se

35


Att fortsätta ligga i framkant och satsa på kunskap och teknologi är nyckeln för svensk industri, säger Annika Langéen, försäljningschef för de nordiska länderna på Sandvik Coromant.

Har man ett försprång gäller det att fortsätta hålla avståndet bakåt Det säger Annika Langéen, försäljningschef för de nordiska länderna på Sandvik Coromant, om de svenska industriföretagens konkurrenskraft. Och det är någonting som verktygstillverkaren Sandvik Coromant tagit fasta på att hjälpa sina kunder med.

Vi träffade Annika Langéen och Sebastian Peters, applikationsspecialist på Sandvik Coromant Sverige, i mars i år när verktygstillverkaren från Sandviken återigen höll sitt årliga Tech Days-event. Över 600 inbjudna gäster från de nordiska länderna var på plats för att ta del av demontrationer och lyssna på inspirerande föreläsningar om framtidens verktyg och produktionslösningar, med syfte att återvända hem med nya idéer. Tech Days i Sandviken började för ett 36

www.svenskverkstad.se

antal år sedan som ett event för kunderna på den svenska marknaden, som ett tillfälle att visa nya verktygslösningar och visa vart Sandvik Coromant är på väg. Nu bjuder man in hela den nordiska marknaden och har ett större fokus på själva metoderna och lösningarna.

– Vi förklarar tekniken bakom och visar vad man kan göra, så att kunderna kan ta med sig nya idéer hem, berättar Sebastian Peters. – I stället för att visa en häftig detalj så försöker vi utbilda kunderna, förklarar Sebastian. Vi visar olika metoder, olika verk-

Svenska kunder gillar ny teknik och att ligga i framkant, säger Sebastian Peters, applikationsspecialist på Sandvik Coromant Sverige.


tygslösningar och hur man kan lösa vissa programmeringstekniska saker. Vi satsar på mervärde i stället för att bara sälja ett verktyg. KUNSKAP OCH NY TEKNIK – Fortsatt framåt kommer nyckeln för svensk industri vara att fortsätta ligga i framkant när det gäller att effektivisera och optimera, säger Annika. Mycket av det ligger i teknologi och kunskap, både den kunskapsnivå som vi håller i människorna i den här industrin och att vi vågar investera i ny teknologi som kan ge oss ett fortsatt försprång mot andra delar av världen. Det kommer att vara helt avgörande, menar Annika. – Tittar vi hur svensk industri har utvecklats bara förra året så måste man ju absolut säga att vi är fortsatt konkurrenskraftiga. Vi har många kunder som är väldigt framgångsrika med bas här i Sverige, säger Annika. – Ur mitt perspektiv – som är svenska kunder, säger Sebastian, de gillar ny teknik och att ligga i framkant. De verkar fånga in allt vad gäller digital industri 4.0 i dagsläget. De vill framåt och det kommer ju även krav från deras kunder. – Jag tror att inom vissa sektorer har vi i Sverige försprång, men det är aldrig något man kan vila i, menar Annika. Har man ett försprång gäller det att fortsätta hålla avståndet bakåt. Men jag tror som Sebastian, att det finns ett kundintresse här. Man välkomnar på de flesta ställen ny teknologi och nya möjligheter. Med den approachen kommer vi att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga mot omvärlden också. Men det är suppertufft. Vi ska inte förringa den utvecklingen som Asien har, och inte andra delar av världen för den delen heller. De är jätteduktiga, så vi måste fortsätta, säger Annika avslutningsvis. Text och foto: Charlotta Hörnqvist

ENADE. ERFARNA. METALLBEARBETNING. Det nya Team Cutting Tools från CERATIZIT Group.

4 experter utgör ett starkt team! När det kommer till metallbearbetning är det CERATIZIT Group som gäller. Som teknologiledare erbjuder vi det mest

omfat tande produktutbudet och kunskap inom alla

områden av metallbearbetningsindustrin. Tillsammans

med vår produktionskompetens ska Team Cutting Tools vara den första kontaktpunkten för våra kunder. Våra

kompetensvarumärken; CUTTING SOLUTIONS BY CERATIZIT, KOMET, WNT och KLENK kombinerar

ett omfattande servicekoncept med en hypermodern logistik. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda ett brett

Partnerföretag adderar kunskap

På Tech Days deltog även en rad partnerföretag. Demonstrationerna hölls i DMG MORI maskiner, med material från OVAKO, Sandvik Materials Technology och Uddeholm och med programmeringar utförda i Mastercam och Edgecam. Man visade uppspänningar från SCHUNK, mätinstrument från Renishaw och Mitutoyo, automation från MARAB, oljedimavskiljare från 3nine samt förinställning från Zoller (GJS Verktyg). Även Clear River Racing-teamet från Karlstads universitet var på plats. – Ett av de bästa sätten att dela och få kunskap är att samarbeta med andra. Vi gör det hela tiden, både globalt och lokalt, säger Annika Langéen. Vi hoppas kunna inspirera och dela den passion vi känner för tillverkningsindustrin, säger Annika Langéen.

utbud av innovativa produkter med kort leveranstid – vid behov redan till dagen därpå.

CERATIZIT Scandinavia AB

info.scandinavia@ceratizit.com KOMET Scandinavia AB

kometscandinavia@ceratizit.com

www.ceratizit.com

Tooling the Future

www.svenskverkstad.se

37


emo

Bäddat för digitala möten i Hannover Det drar åter ihop sig till ett EMO Hannover till hösten. Under den numera välkända rubriken "The world of metalworking" samlas större delen av den skärande världen på det stora mässområdet i Hannover för att presentera respektive bli presenterade den senaste tekniken runt skärande bearbetning. Ett par tusen utställare och över hundra tusen besökare bäddar för möten mitt i den digitala omställningen med all ny teknik som är resultatet. 38

www.svenskverkstad.se


Foto samtliga bilder: Deutsche Messe

FILTRERING

KONTROLL

www.svenskverkstad.se

39


emo

Maskinerna, tillverkningssystemen, verktygen, datatekniken, elektroniken och tillbehören och de automatiserade materialflödena... allt finns på plats i Hannover mellan den 16 och den 21 september i år. Det är bara det som är kvar av våren och en snabb sommar innan det inträffar, så det kan vara på sin plats att planera besöket redan nu. Vi vet att det kommer att bli en spännande mässa. Mycket händer under rubrikerna Industri 4.0 och digitalisering och nya tekniker, lösningar och metoder tycks ständigt se dagens ljus. Därför är EMO Hannover en självklar mötesplats för alla som verkar inom den skärande bearbetningens område. Alla betyder i det här fallet alla ur ett globalt perspektiv. Mässan i Hannover drar besökare såväl som utställare från hela världen. Vid mässan 2017 kom inte mindre än 130 000 besökare till de 2 200 utställarna från 44 länder. LÄNKEN TILL MÄSSAN Vid årets mässa deltar omkring 15 företag från Sverige, förutom alla företag som finns representerade genom sina leverantörer. De flesta svenska maskinsäljare har som bekant ett antal tillverkare knutna till sig och därför finns det gott om svenskar i montrarna. Länken mellan svensk industri och

40

www.svenskverkstad.se


www.svenskverkstad.se

41


emo

Deutsche Messe heter Trade Fair Agency och de bistår inte minst utställande företag på olika sätt. – Allt från hotellbokningar till monterbyggande. Vi hjälper till med det mesta, ofta genom att leda dem till rätt person på mässan och så vidare, berättare Kelly Fredriksson på Trade Fairt Agency. – Vi hjälper även besökare med guidade turer på mässan. VIKTIGT BESÖKA EMO I ÅR Att besöka årets EMO är viktigt av flera anledningar. Det konstaterar Roger Cronholm, Schunk Intec, en av de stora utställarna. – Jag tror vi kommer att få se mycket nyheter i år, säger han. Vi har pratat om Industri 4.0 i flera år, men det är först nu vi verkligen får se konkreta lösningar och produkter i den andan. Ny teknisk utveckling har satt sig, tillverkarna har kommit fram med nya lösningar. Nu kommer applikationerna. – Mässan är generellt en mycket viktig mässa, för oss likaväl som för andra aktörer. Hannover ligger också väldigt bra till geografiskt för svenskar. – Dessutom kommer det att dröja ganska länge innan vi får chansen i Hannover igen. Nästa gång EMO arrangeras, det vill

säga 2021, är Milano platsen. Först 2023 kommer EMO tillbaka till Hannover. Ytterligare en anledning att åka till Hannover i höst. Jag tror det blir många svenskar där i år. Till Milano åker betydligt färre från de här breddgraderna. Schunk deltar dock i både Hannover och Milano. EMO är viktig för företaget, oavsett var den ligger. HJÄLP PÅ VÄGEN Av erfarenhet vet vi att man bör vara ute i tid när man planerar resan till Hannover. Även om staden är stor och välförsedd när det gäller hotell, tenderar dessa att bokas upp av alla besökarna till mässan. Med påföljd att man kan hamna långt utanför mässområdet och få långa restider lokalt. På EMO Hannovers hemsida finns länkar och information om både boende och resor. En hel del tips som du kan ha nytta av oavsett om du kommer med bil, åker tåg eller flyger. Information om bussar till och från flygplatsen, direkttåg till mässområdet och en rad olika servicenivåer för bagageservice och så vidare. Surfa till hemsidan, klicka Register & Plan och vidare på Travel and stay och välj den information du vill ha.

Svenska utställare på EMO Hannover Abene Absolent Atling Steady rest ETP Håkanssons Sågblad MAQ Meax Sandvik Sandvik Coromant Scandinavian Tool Systems SKF SmiCut VBN Components Whizcut 3nine

42

www.svenskverkstad.se


Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 • E-mail: gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se

Tapmatic är en ledande tillverkare av reverserande gängapparater och Synchro-gängchuckar. Presenterar nu deras senaste nyhet! SynchroFlex® II, gängchuck med utvändig längdjustering. Tapmatic erbjuder också ett komplett program av verktyg för märkning i olika material, upp till 62 HRC hårdhet.

HIGH-SPEED Fräsmaskiner - bevisad ekonomi med framåtblickande controller

DATRON MLCube storformat, snabb och dynamisk

- Extremt stort arbetsområde, liten bearbetningsyta - Ny vakuumteknik med elektriskt till-/frånslag av olika segment - Högfrekvensspindel med upp till 60 000 varv/min, effekt från 0,6 kW upp till 4,0 kW. - MLCube är bästa valet för ekonomisk plattbearbetning

M8Cube neo

Patenterad verktygsteknologi för maskin- och spindelskonande materialbearbetning

®

www.solectro.se

tel. +46 40 536600 email: solectro@solectro.se www.svenskverkstad.se

43


emo

Kostnadsfritt entrékort till EMO Hannover den 16 - 21 september 2019 Genom ett samarbete med EMO Hannovers svenska representant, Trade Fair Agency, har Svensk Verkstad det stora nöjet att erbjuda dig som läsare kostnadsfritt entrékort till mässan. Entrékortets värde uppgår till 89 Euro (ca 930 kr) och gäller för mässans alla dagar. För att få ditt kostnadsfria entrékort, vänligen kontakta biljetter@tradefairagency.se. Vid registrering av entrékorten finns också möjlighet att ladda ner en biljett för kostnadsfritt nyttjande av Hannovers kollektivtrafik under mässdagarna. EMO är den viktigaste mötesplatsen för metallbearbetningsindustrin med fokus på skärande och bearbetande verktygsmaskiner, tillverkningssystem, precisionsverktyg, automatiserade materialflöde, datateknik, industriell elektronik och tillbehör. EMO täcker in hela tillverkningsprocessen och utgör branschens knytpunkt med besökare och utställare från hela världen. Läs mer på www.emo-hannover.de/en. Vid frågor, vänligen kontakta Trade Fair Agency på info@tradefairagency.se. Varmt välkommen till EMO Hannover 16 - 21 september 2019!

44

www.svenskverkstad.se

Här kan du snabbt registrera din biljett


INFO: VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74 emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Information, Biljetter och Resepaket: Trade Fair Agency AB Törners väg 106 181 55 Lidingö Tel.: +46 70 306 28 14 E-Mail: info@hf-sweden.com

19103_SV_SE_182x137_se.indd 1

11.04.19 11:41

Första val vid kvalitet och prestanda

ADO

ADO-Serien är OSGs ”High End” serie av hårdmetallborr. ADO-PLT

ADO kännetecknas av små och jämna skärkrafter, effektiv skärdata, hög prestanda, stabil borrning och långa utslitningstider.

AD-2D ADO-3D AD-4D

www.osgeurope.com

ADO-5D

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

ADO-10D

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,

ADO-15D ADO-20D ADO-30D

OSG Scandinavia Abrahams Gränd 8 SE-295 35 Bromölla Tel. +46 (0) 40-41 22 55 osg@osg-scandinavia.com http://se.osgeurope.com

www.svenskverkstad.se

45

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,


MASKIN o VERKTYGSdelen

Inmatningar av operatören på manöverpanel vid maskinen (bild till vänster) och tickets och uppgifter för uppföljning och optimering (bild till höger).

Betydande effektivitetsvinster genom CoroPlus MachiningInsights Med hjälp av digitala lösningar för övervakning av utnyttjandegraden blir verkstäderna mer effektiva och lönsamma än vad som annars skulle vara möjligt, vilket är varför Sandvik Coromant har introducerat CoroPlus® MachiningInsights. Lösningen är mer än ett övervakningssystem och samlar in data, uppmärksammar problem och ger insikter som kräver åtgärder. Det är ett enkelt steg för tillverkare som vill effektiviera sin produktion och få en mjuk övergång till att arbeta digitalt. Sandvik Coromant strävar efter att identifiera var man kan göra förbättringar, och den digitala lösningen utvecklades utifrån insikten att en maskin som står stilla inte tjänar några pengar. För 46

www.svenskverkstad.se

många tillverkare och verkstäder kan vetskapen om när en maskin står still – och orsaken till stoppet – vara en stor utmaning. Digitala lösningar skapar nya möjligheter att klara detta problem. Genom att ersätta traditionell registrering, manuell datainsamling och manuella tidsstudier med att samla in data direkt från en uppkopplad maskin och från operatörerna kan man visualisera utnyttjande på maskin- och till och med verktygsnivå, och göra förbättringar inom fabriken. Tillverkare kan uppnå omfattande effektivitetsfördelar med den digitala lösningen genom att få förmåga att analysera utrustningens utnyttjandegrad och vidta åtgärder för att optimera tillverkningsprocesserna. Själva analysen underlättas genom möjligheten till digital uppkopp-

ling, och genom att lägga till förmågan för operatören att göra inmatningar i systemet har Sandvik Coromant säkerställt möjligheten till ökat samarbete och högre effektivitet genom att kombinera data från operatören med data från maskinen. Transparensen säkerställs genom att visualiseringen sker online och därför blir tillgänglig i en webbläsare. Det innebär att det inte krävs något komplicerat IT-projekt, och det finns en snabb och enkel metod för att införliva digital tillverkningsintelligens i en produktionsanläggning och driva förbättringar. Sandvik Coromant introducerar den digitala lösningen CoroPlus® MachiningInsights för visualisering av verkstadseffektivitet, med start i Sverige under Q2 2019. sandvik.corpomant.com


www.svenskverkstad.se

47


MASKIN o VERKTYGSdelen

DATRON M8cube gör tillverkningen snabb, flexibel och lönsam DATRON höghastighetsbearbetning med små verktyg Med en ständigt varierande marknad och efterfrågan så är det en stor fördel att kunna vara snabb och flexibel. Det är dessutom ännu en fördel att kunna tillverka stora och små serier till ett lågt pris med en ekonomisk lönsamhet. DATRON M8Cube - höghastighetsbearbetning med små verktyg vilket lämpar sig optimalt inom hightech-industrin, elektronikindustrin, flyg- och rymdindustrin, tryckindustrin, form- och modell48

www.svenskverkstad.se

konstruktion samt för underleverantörer inom automobil. DATRON M8Cube - ger många fördelar för produktionen. En av fördelarna med DATRON M8Cube är att den har en stor bearbetningsyta på en liten uppställningsyta. Den är mycket gynnsam i anskaffning och har ytterst låga driftskostnader. Andra viktiga fördelar är de korta ställtiderna och den låga energiförbrukningen som ligger på i genomsnitt mindre än 2,5 kWh. Minimalmängdskylsmörjsystemet bidrar till att ytterligare rengöringseller avfallshanteringskostnader helt faller bort. Med alla dessa fördelar upp-

nås ett mycket bra pris-/effektförhållande som ger hög lönsamhet även vid låga stycktal. Med en DATRON fräsmaskin är det snabbt och enkelt att ställa om maskinen för nästkommande uppdrag. DATRON fräsmaskiner lämpar sig för bearbetning av plattmaterial av aluminium, mässing, plast, PU-skum eller komposit material. Kombinationen av DATRON-fräsmaskin, effektstarka tillbehör och verktyg av mycket hög kvalitet så garanterar högsta kvalitet, precision och processäkerhet i tillverkningen. solectro.se


Använder du rätt skärvätska? Vi hjälper dig välja rätt!

Nytt avstickningsverktyg från Iscar

ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP. Systemet bestående av adaptrar med 5 skärlägen för TAGskär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna klarar avstickningsapplikationer upp till Ø45 mm. LOGIQ5GRIP kännetecknas av hög repeterbarhet efter byte av skärläge och inga ställtider för justering krävs. Den bakre delen av adaptern är designad med en “V”-form (klampeffekt) som försäkrar maximala spännkrafter och verktygsstabilitet. Adaptrar för andra skärgeometrier kan monteras i samma hållare. Hållare och adaptrar är designade för JET-CUT kylning upp till 340 bar. iscar.se

Kundanpassade verktyg snabbare Nu kan Sandvik Coromant-kunderna specialanpassa skärverktyg online utan att behöva prata med någon av företagets säljare. Det minskar den tid det tar att lägga en order på kundanpassade verktygslösningar betydligt, vilket i sin tur minskar verktygens totala leveranstid. Många tillverkare har nytta av skärverktyg som inte finns ”på hyllan”. Det vanligaste exemplet är när en specifik håldiameter utanför standard efterfrågas. Att skapa en sådan detalj innebär normalt en inledande borroperation, följd av uppborrning till önskad storlek. Men genom att tillämpa en liten ändring av en befintlig lagerartikel kan tillverkaren skapa hålet enligt specifikationerna med bara ett borr. Tidigare har det endast varit möjligt att offerera och beställa kundanpassade lösningar genom att antingen ladda ner, fylla i och skicka in en fysisk blankett, eller att få hjälp av en Sandvik Coromant-säljare. Från och med den 1 april 2019 kan dock alla registrerade användare av Sandvik Coromants webbplats börja använda den nyutvecklade funktionen i sin webbläsare utan kostnad. sandvik.cormant.com

Vill du veta hur du kan förbättra din arbetsmiljö, förlänga verktygens livslängd och därigenom sänka dina kostnader? Vi vet hur! Med hjälp av Blasers unika koncept liquidtool kan vi leverera schweizisk kvalitet och samtidigt se till att ni har rätt skärvätska för just era ändamål.

www.techpoint.se info@techpoint.se Tel. 08-623 13 30 www.svenskverkstad.se

49


underleverantören

Claes Haraldsson, vd och delägare, mitt i verksamheten, där man lagt sig vinn om att leverera hög kvalité i avancerad bearbetning av inte minst flygande komponenter och med siktet inställt på mer jobb inom aerospace. Foto samtliga bilder: Tooltec/Mid

Kvalitetschef Helene Söder diskuterar jobb med operatören My Möller.

50

www.svenskverkstad.se


Tooltec startade på högsta nivå – och ökar – Avancerad bearbetning av svåra detaljer med tuffa toleranser i svåra material som kräver kunskap och har högt tekniskt innehåll. Det är Tooltecs DNA. Claes Haraldsson, vd på Tooltec Trestad AB, har svårt att dölja den stolthet han känner för sitt företag och dess duktiga medarbetare. Med starkt fokus på hög kvalité med avancerad bearbetning i moderna maskiner förser företaget flyg och satelliter och mer jordnära applikationer med välgjorda komponenter. Tooltec har alltid jobbat med tillverkning av avancerade komponenter av det slag som kräver stor kunskap om skärande bearbetning. Det var också affärsidén när Bertil Lindahl – med många år i Volvo Aero – 1986 startade sitt företag; att till-

Leon Perström utför en kontrollmätning.

verka avancerade detaljer till flygindustrin. Verksamheten breddades när Tooltec med Gislaveds Däck som kund blev global spelare nr 1 med formverktyg för tillverkning av fordonsdäck. Den produktionen präglade 1990-talet och fram till mitten av 00-talet. Ett stort steg i företagets utveckling togs 2006, då Tooltec köpte Högmans Industri Verktyg AB i Trollhättan, som verkat sedan 1947 och också levererade komponenter till flygindustrin. Företagen fusionerades 2010. I den vevan fick Claes Haraldsson, som då var platschef på Högmans sedan några år, erbjudandet att ta vd-posten, vilket han tackade ja till. I april 2014 bytte förvärvades företaget av Bertil Lindahl och idag äger Claes Haraldsson och Lars Sjöberg Tooltec. – Lars Sjöberg är styrelseordförande men är inte inblandad i den dagliga verksamheten. KORTA SERIER, HÖG FLEXIBILITET Produktionen på Tooltec har varit ungefär densamma genom åren, men är idag mer riktad mot produktion. På Högmans var verksamheten mer baserad på enstycks- och prototyptillverkning. – Och då ska man veta att när vi pratar produktion kan det ibland röra sig om komponenter som är runt 2,5 meter i diameter. Det kan handla om tre om året, eller 50 om året eller för vissa artiklar kanske 2 000 om året. Företagets högvolymsartikel är lagerringar till SKF. Ungefär 5 000 per år. – Det kan man ju jämföra med produktion för bilindustrin där man pratar om kanske 300 000 detaljer per år. Kort sagt; mycket lågvolym, förhållandevis. Med ett väl inarbetat system för processstyrning och logistik når man hög www.svenskverkstad.se

51


Operatören My Möller vid en av Tooltecs moderna maskiner, en Hermle fleroperationsmaskin.

flexibilitet i produktionen som gör att Tooltec snabbt kan ställa om mellan få detaljer och större serier. BRA MASKINER, HÖG KUNSKAP En titt i maskinlistan visar att företaget är väl försett med produktionsmaskiner som fleroperationsmaskiner, fräsar, trådgnistar och inte minst karusellsvarvar. Totalt ett 30-tal maskiner vid sidan av en rad mätmaskiner och ställapparater. Maskinerna opereras av huvuddelen av företagets 60 anställda. En ganska blandad kompott av fabrikat, men i huvudsak moderna maskiner. Endast ett fåtal byggdes på andra sidan 2000. – Man orkar inte investera hela tiden, men vi måste investera tungt i maskiner för att vara med. Gradvis föryngras vår maskinpark och huvuddelen av våra maskiner är det bästa man kan köpa idag. Det innebär bland annat att maskinerna som köps idag oftast levereras med någon form av automation, oftast pallettväxlare. Vid en EDM borrmaskin står en robot. – Vi har ett projekt som kan komma att innehålla flera robotar i en cell där flera maskiner ska kommunicera med varandra. Men det är fortfarande i sin linda. Den hittills största maskininvesteringen är en DMG MORI DMC 210 FD, med en 52

www.svenskverkstad.se

svarvdiameter på 2,1 meter. En 65 tonspjäs. En lillebror till den, en DMC 125, installerades för bara några veckor sedan. Men bara bra maskiner räcker inte. I botten finns naturligtvis det viktigaste av allt; kunskapen att rätt kunna använda maskinerna. Just den biten är de ganska stolta över på Tooltec. – Alla kan köpa maskiner, säger Claes Haraldsson. Det vi är bra på är att köra maskinerna. Vi är också väldigt duktiga på CAD/CAM. SVÅRA MATERIAL På Tooltec jobbar man i mycket svåra material, ofta hårda nickellegeringar som kräver låga skärdata och ställer höga krav på operatörerna. – Komponenterna vi tillverkar görs ofta i specialgjutgods, svåra material, ofta nickellegeringar som sagt, titan, men också material som aluminium. – Vi säljer alltså vårt kunnande, timmar av maskinering, avancerade processer. Och det gör man med framgång. Det omsätter nämligen 100 miljoner kronor årligen. THE SKY IS THE LIMIT Tooltec har alltid tillverkat flygande produkter. I första hand till flygindustrin, men på företaget i Trollhättan tillverkas också

delar till satelliter. Till exempel. Vid sidan om alla komponenter till mer jordnära applikationer, som Siemens gasturbiner, SKF:s lager och mycket annat. – För några år sedan kom vi i kontakt med en produkt som krävde att vi måste vara certifierade mot flyg- och rymdstandarden AS9100. Vi tog beslutet att certifiera oss och det var ett stort steg. Med det certifikatet öppnades nya möjligheter för Tooltec. En större order på lång tid och möjligheter att ta sig an uppgifter från en bransch som växer. – Vi jobbar väldigt stark mot aerospace-branschen och försöker utveckla det. Aerospace är en bransch som går väldigt bra. I Sverige finns bara tre kunder i segmentet; Ruag i Linköping, Saab AB och GKN i Trollhättan. – Aerospace vill vi in på i större utsträckning och då måste vi också gå utanför Sveriges gränser. Och det är där vi anstränger oss för att hitta nya kunder idag. Det börjar pratas om sämre tider vid horisonten. Märker Tooltec något av det? – Inom aerospace är orderböckerna ordentligt fyllda och utifrån det perspektivet ser vi inga orosmoln, säger Claes Haraldsson.

M Harrison


ROBOTAUTOMATION Hantering • Betjäning • Svetsning • Bearbetning Mit Automaaon AB Växel: 0250-55 24 40 www.mit-automaaon.se

Kolla in våra färdiga lösningar inom svetsning

www.compactwelder.com

OM MIT AUTOMATION

Mit Automaaon AB är verksamt inom industriell automaaon, fassghetsautomaaon samt llverkning av specialmaskiner & robotceller. Vi kan leverera varje länk i kedjan som behövs för ee lyckat automaaonsprojekt, från givare, apparatskåp och annan hårdvara ll PLC/DUC-, Robot-, SCADA-system. www.svenskverkstad.se

53


bransch- o produktnyheter

Conrad tillhandahåller ett robust diagnostiskt videoscop från Fluke för svåra industrimiljöer Conrad Business Supplies har utökat sitt sortiment test- och mätutrustningar med det högupplösta diagnostiska videoscopet DS703 FC med Fluke Connect™. – När det gäller kvalitetssäkring vid produktion eller inspektion och underhåll av maskiner och utrustning händer det ofta att vissa platser är svåra att nå eller till och med inte alls tillgängliga, förklarar Markus Gebhard, Senior Director Purchasing Strategic Brands vid Conrad Business Supplies. För att göra det möjligt för industriella användare att hantera sådana scenarier har vi lagt till Flukes robusta diagnostiska videoscop till vårt sortiment. DS703 FC är konstruerad för svåra industrimiljöer och har en kapacitiv pekskärm på 17,8 cm (7 tum). För svårtillgängliga platser kan en makro-till-mikrozoomfunktion hjälpa användaren att få bilder av hög kvalitet. Den justerbara LED-belysningen i det diagnostiska videoscopet är särskilt användbar. En annan användbar egenskap hos DS703 FC är möjligheten att rotera skärmens innehåll eller bildskärmen med hjälp av den innovativa Up-is-Up™-tekniken för att korrekt visa bilder oberoende av sondens position (endast 8,5 mm sond med 1,2 m kabel). Videoscopet innehåller en 1,2 m (standard) sond som innehåller en dubbel kamera för inspelning av video med upplösningen 720p (720 bildpunkter vertikal).

Bilder som tagits med videoscopet kan överföras trådlöst till Fluke Connect™-systemet och anslutas till utrustningar och inspelningsenheter.

– Med videoscop-sonden DS703 FC kan användaren via WiFi överföra bilder direkt till anläggningsdata och arbetsuppgifter med hjälp av Fluke Connect™-systemet, vilket sparar värdefull tid, säger Stefan Kohler, Marketing Manager, Fluke Germany. För att möjliggöra trådlös bildöverföring är enheten utrustad med det trådlösa standardgränssnittet 802.11b/g/n för överföring på avstånd upp till 10 m. Samtidig tillgång till underhållsuppgifter från kontoret eller från en avlägsen plats möjliggör bättre beslutsfattande och realtidssamarbete i arbetsgruppen. Dessutom kan bilder och videoklipp överföras direkt och i realtid från videoscopet

till smarttelefon eller dator. Videoscopet har en minneskapacitet på 6 GB. Kamerasonder med diametrar från 3,8 till 8,5 mm och längder på upp till 20 m finns tillgängliga som tillval, vilket ökar flexibiliteten hos videoscopet och anpassar det till respektive inspektionsuppgift. Det 17,73 x 22,48 cm stora videoscopet drivs av ett Li-Ion-batteri (3.7 V, 6,400 mAh), vilket ger en körtid på 3 timmar vid 50 % LED-ljusstyrka. Det kompletta paketet innehåller en sond, HDMI- och USB-kablar, ett nätaggregat och ett fodral från tillverkaren EVA Case.

conrad.se

Jernbro stärker sin kompetens med nytt förvärv I början av mars förvärvade Jernbro Industrial Services AB bolaget Skövde Industrireparationer AB. Genom förvärvet stärker Jernbro sin position i Skaraborg och kan fortsätta sin planerade expansion. – Affären är ett led i Jernbros tillväxtstrategi, där ökad lokal närvaro utgör en viktig förutsättning, säger Mikael Jansson, vd för Jernbro. Jernbro i Skövde har 140 medarbetare inom underhåll, service, engineering och 54

www.svenskverkstad.se

automation. Den befintliga verksamheten inom plåt och svets kommer nu att integreras i Skövde Industrireparationers lokaler. Tillsammans får den nya verksamheten ett 30-tal medarbetare som kan serva den lokala industrin i Skaraborg. – Affären ges oss både ökad kapacitet och tillgång till en rad nya intressanta kunder. Samtidigt får Skövde industrireparationers kunder tillgång till ett bredare tjänsteutbud, säger Niklas Jälmevik, regionchef Väst på Jernbro. – Genom köpet adderar vi en hög kom-

petens inom svetsning och mekaniskt underhåll som är svår att hitta i dag. Vi får tillgång till en välutrustad verkstad med en bredare maskinpark som ger oss förutsättningar att fortsätta växa, fortsätter Niklas Jälmevik. De båda verksamheterna kompletterar varandra på ett bra sätt och innebär i första hand ökad kapacitet tack vare en större personalstyrka, men även en breddning i tjänsteutbudet. jernbro.com


Spännhylsor från DT Technologies Spännhylsor från DT Technologies Chuckcenter har ett stort lager med hylsor, System Hainbuch. Vi lagerför de flestahar dimensioner fr. storlek 42-65 System för omedelbar leverans. Chuckcenter ett stort lager med hylsor, Hainbuch. Övrigadimensioner storlekar levererar vi inom Vi lagerför de flesta fr. storlek 42-65 en förvecka. omedelbar leverans. Hylsorna finns i slät, rutmönstrad, 4-kant och 6-kant. Övriga storlekar levererar vi inom en vecka. Läs mer om vårt stora utbud i vår online-katalog på och www.chuckcenter.se Hylsorna finns i slät, rutmönstrad, 4-kant 6-kant. Läs mer om vårt stora utbud i vår online-katalog på www.chuckcenter.se

DT Standardhylsa GT65-LQ

DT Standardhylsa GT42-LQ

DT Standardhylsa GT32-G

DT Standardhylsa GT65-LQ

DT Standardhylsa GT42-LQ

DT Standardhylsa GT32-G Flerspindelhylsa, Index Flerspindelhylsa, Index

Hylsnyckel Hylsnyckel

Beställ före kl. 15,45 Flerspindelhylsa, så skickar samma Beställ förevikl. 15,45 Svarvfixtur Schütte Flerspindelhylsa, dag. Fraktfritt inom så skickar vi samma Schütte Sverige inom dag. Fraktfritt Sverige DT Specialhylsor i alla möjliga utföranden, för alla applikationer! Svarvfixtur

DT Specialhylsor i alla möjliga utföranden, för alla applikationer!

a! da! i d i s s m m e e h h r r å å v v k -Besö vår hemsida! -Besök vår hemsida! -Besök -Besök Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se www.chuckcenter.se www.chuckcenter.se

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

55


control

Foto samtliga bilder: Messe Stuttgart

Full Control i Stuttgart – Det handlar inte om mätning – det handlar om kvalitetskontroll. Så uttrycker sig Börje Larsson på Cascade när man envisas med att prata om mätning i hans bransch. Han får nog medhåll av mässarrangörerna i Stuttgart, ty på Control-mässan handlar det helt och hållet om kvalitetssäkring. På mässan omsätts teorier i praktiken och besökarna får ta del av allt marknaden har att erbjuda idag; från skjutmått till avancerad ytscanning och automatiserad kontrollmätning. 56

www.svenskverkstad.se


control

TUBE & WIRE GÖTEBORG, 21 MAJ 2019 ESKILSTUNA, 23 MAJ 2019 Dagen är en möjlighet för rörtillverkare att få information om hur mätprocesserna kan effektiviseras. Ta gärna med egna produkter och prova att mäta dem i Hexagons olika lösningar för rörmätning. I registreringen kan ni välja den plats och det datum som passar er bäst.

Således kan nästan 900 tillverkare och utställare av QA-utrustning som representeras på Control göra det möjligt för tillverkningsföretag och deras leverantörer att stärka sin konkurrenskraft. Utställare utnyttjar också Control – som betraktas som världens ledande mässa för kvalitetssäkring – för att presentera sina nya produkter för en bred publik. Här kan vi därför förvänta oss att hitta en del prototyper som presenteras som trendindikatorer. En hel del visionära spännande lösningar, alltså. Men framför allt får vi förstås se omsättbar, tidtestad mätteknik som årligen raffineras. Från optisk mätteknik med förstärkt verklighetsfunktioner och kontinuerlig övervakning av samarbetssystem, till de senaste datortomograferna och taktila sensorer, och inte minst industriell bildbehandling - här finns allt. KVALITETSSÄKRING UNDER PRODUKTION En tydlig trend idag är den allt snabbare sammankopplingen av kvalitetssäkring och produktion. Idag utförs testning inline utan att förlora någon tid. Tillverkare av mät- och testteknik är också till hjälp för denna trend: Modulära applikationer som integreras på arbetsgolvet används idag oftare än separata, isowww.svenskverkstad.se

57


control

lerade testbänkar. Dagens QA-system införlivas i produktionen och ställer därför nya krav på tillverkarna när det gäller utrustningens tålighet i de tuffare miljöerna när mätmaskinerna kommer ut ur de skyddadne mätrummen. Samtidigt måste de kunna bearbeta data snabbt. Det är där industriell bildbehandling kommer in, och vid detta läggs stor vikt vid året Control-mässa. VIKTIG FÖR ALLA Mässan har alltså mycket att erbjuda inom kvalitetskontoll- och kvalitetssäkringsområdet och då detta blir allt viktigare idag torde mässan vara viktig för alla industriföretag. Mässan i Stuttgart är dessutom en logistiskt bekväm mässa. Den ligger tvärs över gatan från utgångshallen på flygplatsen och man brukar säga att man utan problem kan flyga ner på morgonen och hem på kvällen – om nu tidsåtgång är ett argument för att inte åka på mässa. Men sno er – den börjar vilken dag som helst nu – 7 till 10 maj.

58

www.svenskverkstad.se


Nya generationens mätmaskiner. ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som levererar mer än en koordinatmätmaskin. En ATOS ScanBox fångar hela objektets geometri och kan därmed utföra kvalitetskontroll på all geometri och inte enbart på utvalda mätpunkter. Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

www.svenskverkstad.se

59


pr - control

Wenzel satsar vidare med ny maskin Den tyska metrologi-specialisten Wenzel har sedan 1968 arbetat med mätteknik och har stor kunskap inom vilka krav och behov som finns på marknaden. Med fler än 10.000 maskiner på marknaden runt om i världen är de en stor spelare som nu satsar vidare med sin nya Wenzel SF87 – en maskin som är avsedd att användas direkt i produktionsmiljön.

60

www.svenskverkstad.se

– Jag är glad över att få möjligheten att fortsatt utveckla företaget tillsammans med våra partners runt om i världen. Leveransen av mätlösningar innebär alltid en lång relation mellan oss som tillverkare och våra kunder. Dessa relationer är viktiga för oss och gör att vi blir en bättre partner, Säger Dr. Heike Wenzel. Vi är inte intresserade av korta affärsrelationer, vi vill utveckla och utvecklas tillsammans med våra kunder under en längre tidperiod. På så sätt kan vi också utveckla våra produkter efter deras behov och krav. Med Ravema som servicepartner säkerställer vi att våra svenska kunder har produkter som är funktionssäkrade och kontinuerligt underhållna. Med Wenzels nya SF87 med hela 800x700x700 i mätvolym är maskinen den största i sitt slag. Den är redo för att köras i produktionsmiljö tack vare inkapslade axlar i alla led. Detta medför att maskinen klarar av större temperatursvängningar och står väl emot smuts och damm. Sf87 kan utrustas med alla typer av mätprobar som finns i vår produktportfölj, allt ifrån PH10 med skannande SP25, TP200 till optiska sensorer som till exempel Lin-

jeskannern Shape Tracer, den kan också utrustas med det 5-axliga huvudet PH20. Allt detta med Wenzels WM | Quartis som utvecklats till en av marknadens starkaste mätmjukvaror är SF87 ett komplett alternativ från den ”lilla” firman till full automation i cell med robotbetjäning och verktygskompensering. SF87 går att betjänas från tre sidor och utan luft i systemet är den endast en vanlig strömkontakt som behöver anslutas. Detta medför möjligheten att snabbt kunna byta plats på maskinen om så behövs. Vikten är endast på 1850 kilo och kan enkelt flyttas mellan olika produktionsmiljöer med en vanlig handtruck. Alltså en fantastisk produkt för tuffare miljöer med hårda krav på närheten till mätning och korta ledtider. Sf87 kommer att vara en perfekt lösning för de ökande kraven på mätning, korta ledtider och flexibiliteten som nordisk industri eftersträvar. SF87 kommer också med Wenzel SYS Analyzer som möjliggör att hela tiden se status på maskinen i din telefon eller via dator. Så när maskinen larmar har du direkt återkoppling och kan åtgärda larmet direkt, allt för att minska stillestånd och störningar i produktionen.


www.svenskverkstad.se

61


JOBBFORUM

Unik lönemodell på Gnosjö Automatsvarvning Från och med 1 april i år har medarbetarna på industriföretaget Gnosjö Automatsvarvning stor möjlighet att påverka sin egen lön – allt enligt en lönemodell som har initierats och utvecklats av medarbetarna själva för att ge rätt förutsättningar för en rättvis lönesättning.

Linda Fransson.

– Lönemodellen kommer att öka förståelsen för den lön man har, möjliggöra att vara med och påverka sin lön och även tydliggöra vad man behöver göra för att avancera i lönestegen. Sedan är det upp till oss att erbjuda rätt utvecklingsmöjligheter i form av interna och externa utbildningar och kurser för att nå dit, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning. Lönemodellen är ett resultat av en innovationssatsning som inleddes av Gnosjö Automatsvarvning i mitten av maj 2018 där medarbetarna själva föreslog en bättre struktur för lön som ett av utvecklingsprojekten. Projektet drivs nu av medarbetarna på Gnosjö Automatsvarvning och Jimmy Emanuelsson, delad planerings- och personalansvarig på hydromatavdelningen, är projektledare. – För att skapa en lönemodell som passar alla på företaget har representanter från alla avdelningar och befattningar involverats. Ledningsgruppen får såklart tycka till, men i

Jon Wakefield blir ny vd för Volvo Car Sverige Engelsmannen Jon Wakefield har utsetts till ny vd för Volvo Car Sverige. Han kommer närmast från positionen som vd för Volvo Car UK. Jon Wakefield efterträder nuvarande vd Kristian Elvefors. Han i sin tur tar över platsen som vd för Volvo Car UK. Båda tillträder sina nya jobb den första juni i år. Jon Wakefield började på Volvo Cars 2012. Då som försäljningsdirektör på Volvo Cars UK. Sommaren 2016 tog han över rollen som vd på företaget. Jon Wakefield har en gedigen karriär inom bilindustrin och har bland annat arbetat på Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, Daimler Chrysler och på Fiat Group. Förra året nådde Jon Wakefield och hans team rekordet två procent marknadsandel för Volvo i Storbritannien. Ledningsskiftet sker samtidigt som Volvo Car Sverige får en förstärkt roll som pionjärmarknad för Volvo Cars. Utvecklingen som sker på den mogna svenska marknaden kan sedan komma övriga 62

www.svenskverkstad.se

marknader i Europa till del genom olika projekt. – Jag ser med spänning fram emot att få arbeta på Volvo Car Sverige, att få anta utmaningen att leda en av Volvo Cars viktiga hemmamarknader, säger Jon Wakefield. När Kristian Elvefors lämnar Volvo Car Sverige efter fyra år som vd och innan det några år som försäljningsdirektör kan han se tillbaka på flera års rekordförsäljning och en lyckosam resa framåt där det svenska absoluta försäljningsrekordet hittills slogs 2017 med 75 506 registrerade Volvobilar. Samma år firade Volvo Car Sverige 60 år som marknadsledare. – Jag har haft fantastiska år på Volvo

Car Sverige, på något annat sätt kan jag inte sammanfatta det. Men nu känner jag mig redo att gå vidare och ser fram emot min nya roll som vd på Volvo Car UK och att fortsätta Englands resa framåt, säger Kristian Elvefors. Både Kristian Elvefors och Jon Wakefield kommer att sitta i ledningsgruppen för Volvo Cars Europaorganisation EMEA som kommer att ledas av Björn Annwall. – Jag önskar Jon stort lycka till som ny vd för Volvo Car Sverige. Han får nu fortsätta den spännande resa företaget är på. Och Jon och jag kommer att ha fortsatt samarbeta via vår närvaro i EMEA, säger Kristian Elvefors.


Lönemodellen kommer att öka förståelsen för den lön man har.

det stora hela är det vi i projektgruppen som tar ansvaret för arbetet, besluten tar vi tillsammans. Det är kul att få ett sådant ansvar och det har resulterat i ett stort engagemang bland alla medarbetare, säger Jimmy Emanuelsson. Utvecklingsprocessen har pågått sedan maj förra året där målet har varit att skapa en lönesättningsmodell som knyter lön till befattning, kompetens och prestation, men även definierar vilka kvaliteter hos medarbetarna som ska belönas. Det har resulterat i en lönemodell i tre kategorier – kompetens, lojalitet och vad man ”tillför till grupp”, vilket t ex kan handla om att vara en bra kollega. – Lön är ofta ett känsloladdat ämne och många kan känna sig frustrerade. Vanligtvis grundar det sig i en otydlighet kring hur löneprocessen egentligen ser ut. Med en öppen, transparent och tydlig lönemodell kommer det bli lättare att sköta allt på rätt sätt och se till så att alla tar sitt ansvar, både löntagare och arbetsgivare, avslutar Linda Fransson.

Jimmy Emanuelsson.

KUKA anställer automationsspecialist KUKA Robotics stärker sin organisation och tillsätter Peter Ljungberg, specialist inom automation, som ny Global Key Account Manager Automotive. Peter Ljungberg, som närmast kommer från en tjänst som försäljningschef hos en systemintegratör, har lång erfarenhet av området. I botten är han tekniker men med åren har ansvaret växt. Efter att ha byggt produktionsanläggningar på ett större företag växlade han för ett tiotal år sedan över till försäljning. – Jag har hållit på med automation sedan 1984 och fått se branschen utvecklas, säger Peter Ljungberg som sedan i början av mars har sitt kontor på KUKA Nordics huvudkontor i Göteborg. Enligt Jonas Glimdén, vd på KUKA Nordic, innebär rekryteringen av Peter Ljungberg att KUKA ytterligare stärker sin ställning på den nordiska marknaden. – Vi är mycket glada att kunna presentera ännu en kvalificerad medarbetare med gedigna kunskaper och lång erfarenhet av automation. Han blir ett viktigt tillskott för oss och våra kunder och för den fortsatta utvecklingen av den nordiska marknaden för KUKA, säger Jonas Glimdén.

Bella ersätter Bella på FKG:s kansli I januari började Gabriella Virdarson som koordinator på Fordonskomponentgruppen, FKG. Hon tar över efter Gabriella Banehag som går vidare till Elmia Subcontractor. Gabriella Virdarson har tidigare bland annat arbetat med kundtjänst på Nordic Feel i Växjö och närmast studerat kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap på Göteborgs universitet. Efter sin examen började hon se sig om efter jobb. – När jag såg platsannonsen på Linkedin skrev jag till Fredrik Sidahl och frågade om jag kunde komma förbi på en kopp kaffe och presentera mig. Vi fick jättebra kontakt och jag kände direkt att tjänsten på FKG skulle passa mig perfekt. Under januari har Gabriella Virdarson jobbat tillsammans med Gabriella Banehag under en överlämningsperiod för att sätta sig in i alla projekt och arbetsuppgifter. www.svenskverkstad.se

63


JOBBFORUM

Ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige

Anders Martinsson slutar som vd och koncernchef på BE Group Nuvarande vd för BE Group AB, Anders Martinsson, har på egen begäran sagt upp sin anställning för att vara tillgänglig för andra uppdrag. Anders fortsätter som vd fram till mitten av oktober 2019. Arbetet med att rekrytera en ersättare kommer påbörjas omgående. – Anders tillträdde som vd i slutet av 2015 och har genomfört betydande strukturella förändringar samt byggt en stark organisation. Nu när Anders väljer att gå vidare i sin karriär vill jag tacka honom för hans insatser i bolaget vilket starkt bidragit till senaste årens lönsamhetsförbättring, säger Petter Stillström, styrelseordförande.

Fredrik Isakson är ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige. Han kommer närmast från tjänsten som chef för företagsförsäljning, affärsutveckling och försäljning servicemarknad. Fredrik Isakson efterträder Jessica Span som nu är vd på Volvo Bil. Fredrik Isakson börjar sitt nya jobb den 2 maj. – Jag ser med stor spänning fram mot min nya roll, att få ett helhetsansvar för hela bilförsäljningen på företaget. Vi ska arbeta för att befästa och förstärka vårt marknadsledarskap här i Sverige. 61 år som marknadsledare i rad är något att glädjas åt och känna sig stolt över, säger Fredrik Isakson. Fredrik Isakson har en gedigen erfarenhet av att arbeta i bilbranschen. År 2000 började han på Bilia Personbilar inom bilförsäljningen med fokus på företagsförsäljning. 2009 rekryterades Fredrik till Volvo Car Sverige som Key Account manager. 2013 gick Fredrik över till BMWs svenska marknadsbolag med inriktning att etablera företagsförsäljningen. Drygt två år senare var Fredrik tillbaka på Volvo Car Sverige då i rollen som chef för företagsförsäljningen. Fredrik Isakson tar plats i ledningen på Volvo Car Sverige. – Det är med stort förtroende jag hälsar Fredrik välkommen till arbetet som försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige. Med den långa erfarenhet han har och det dedikerade team han har omkring sig får vi fortsatt en mycket stark försäljningsorganisation, säger Kristian Elvefors, vd på Volvo Car Sverige. Fredrik Isakson är 39 år och bor i Göteborg sedan hösten 2015. Han är gift och har tre barn.

Autoliv utser Christian Swahn till EVP Global Supply Chain Management Autoliv, Inc. världens ledande bilsäkerhetsföretag, har utsett Christian Swahn till Executive Vice President Global Supply Chain Management och medlem av Autolivs koncernledning. Han tillträder sin nya position senast under september 2019.

Ny DMG MORIsäljare i norr

DMG MORI Sweden AB välkomnar Willy Karlsson som distriktssäljare i norra Sverige! Willy som närmast har arbetat med försäljning för Duroc Machine Tools, tillträdde sin nya tjänst hos DMG MORI Sweden den 8 april. 64

www.svenskverkstad.se

Christian Swahn har en lång och djupgående erfarenhet av att leda globala inköpsfunktioner för industribolag. Han återvänder nu till Autoliv, där han var anställd i början av 2000-talet. Han har sedan dess innehaft seniora ledningspositioner inom SKF, Volvo Penta och Finnveden. Hans nuvarande befattning är ”Senior Vice President, Global Purchasing” för Volvo Bus Corporation. I sin nya roll kommer Christian Swahn att ha det globala ansvaret för Supply Chain Management, ett område av stor strategisk betydelse för Autoliv. – Jag är väldigt glad att få hälsa Christian Swahn välkommen tillbaka till Autoliv. Hans omfattande erfarenhet och djupgående kunskaper inom inköp i industri- och fordonssektorn kommer att vara mycket värdefulla vid utvecklingen av vår Supply Chain Management, säger Autolivs vd och koncernchef, Mikael Bratt.


Idag finns de bästa kandidaterna redan på industrins arbetsplatser och inte på jobbsajter.

Med Qimteks rekryteringsverktyg i kombination med vårt unika nätverk och sociala medier kan vi rikta era annonser mot exakt rätt målgrupp.

Boka din digitala platsannons 08-753 48 04 jobb@qimtek.se.

www.qimtek.se/jobb

www.svenskverkstad.se

65


JOBBFORUM

Klas Forsström utsedd till ny vd och koncernchef för Munters Group AB Munters Group AB, en globalt ledande aktör inom klimatlösningar för krävande industriella applikationer, meddelar utnämningen av ny vd och koncernchef. Styrelsen har utsett Klas Forsström, som idag är affärsområdeschef för Sandvik Machining Solutions, med tillträde senast i mitten av oktober 2019. I februari i år presenterade Munters en ny organisation för att bättre möta kundernas behov och för att öka värdeskapandet för aktieägare. Den nya organisationen skapar ett förenklat, effektivare, mer decentraliserat och prestationsorienterat Munters. Den nya strukturen medför också ett bättre resursutnyttjande och ökar både transparens och affärsansvar. – Vi är glada att kunna presentera Klas Forsström som ny vd och koncernchef. Klas har ett bevisat track record av affärsresultat och tillför erfarenhet från organisationer i förändring och med förstklassiga kunderbjudanden. Klas har kunnandet och de ledaregenskaper som krävs för att leda Munters i det pågående förändringsarbetet och mot ökad lönsamhet och tillväxt, säger Magnus Lindquist, styrelseordförande i Munters. Klas Forsström är 51 år och är idag affärsområdeschef för Sandvik Machining Solutions, en befattning han innehaft sedan 2017. Han har dessförinnan i över 20 år haft seniora chefsbefattningar inom Sandvik, däribland i rollen som chef för affärsområdena Sandvik Hard Materials respektive Sandvik Coromant. Klas har en M.Sc. i Materials Physics och en MBA från Uppsala Universitet samt högre managementstudier vid INSEAD. – Jag ser fram emot att leda Munters, en global ledare med klimatlösningar i världsklass med betydande potential att flytta fram sina positioner genom ökat fokus och en förenklad affärsmodell, samt med bibehållet fokus på att driva en lönsam affärsmix mot de mest attraktiva och utmanande industriella applikationerna. Jag tror starkt på kundfokus och innovation, vilket

tillsammans med ett passionerat team kommer att ta Munters till sin fulla potential, säger Klas Forsström. Johan Ek, tillförordnad vd och koncernchef för Munters sedan december 2018, kommer efter att ha lämnat över ansvaret till Klas Forsström att kvarstå i sin nuvarande roll som styrelseledamot i Munters.

Montico tecknar avtal med Yaskawa Nordic Montico har tecknat ett exklusivitetsavtal med Yaskawa Nordic AB gällande kollektiv bemanning. Detta innebär att Montico blir deras enda leverantör inom detta område. Nu är det klart att Montico vann upphandlingen gällande leverans av kollektiv bemanning till Yaskawa Nordic AB i Torsås. – Vi har under en längre tid varit med i ett upphandlingsförfarande som vi gick segrande ur. Det känns jättebra att vara i hamn nu och vi ser verkligen fram emot samarbetet, säger Hanna Berg, regionchef Montico. 66

www.svenskverkstad.se

Montico kommer efter den 1 juni ta hand om all inhyrd personal i produktionen hos Yaskawa Nordic. – I vår intensiva tillväxtfas är det nödvändigt med en stark partner, som även

kan ställa upp med hjälp vid korttidsfrånvaro. Därför känns det bra att nu ha tecknat avtal med Montico, säger Tomas Sabel, HR-manager Yaskawa Nordic.


lfrar Kättingte lkranar a rt o p och lätt

48h orderha

ntering

Vikten av tillgänglighet Lyft två ton med ett klick i ABUS Shop. Behöver du lyfthjälp snabbt? I vår onlineshop hittar du ett brett utbud av kättingtelfrar och lättportalkranar med olika viktkapacitet och lyfthastighet. Dessutom kan du skräddarsy produkten så att den passar perfekt för din verksamhet – vi hanterar din order inom 48 timmar! Läs mer och beställ på abus-kransystem.se

www.svenskverkstad.se

67


PLÅT & SVETSdelen

Edwin trivs som svetsare:

“Jag vill jobba med grovarbete” Svetsare. Där har du ett yrke med goda framtidsutsikter. - Jag kommer att bli kvar många år inom svetsindustrin, säger Edwin Järpenge som läser till svetsare på Yrkesgymnasiet i Huddinge. Svetsare är ett hett yrke. Inte bara bokstavligt eller på grund av att Sveriges statsminister Stefan Löfvén har en bakgrund som svetsare, utan även för att det finns goda möjligheter att få jobb i framtiden. Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen i augusti 2018 är svetsare ett av åtta praktiska jobb där det är störst chans att få jobb. Edwin Järpenge läser andra året på industritekniska programmet på Yrkesgymnasiet i Huddinge. Han gör sin APL på Forssells Smide och trivs väldigt bra på företaget som jobbar med att tillverka 68

www.svenskverkstad.se

svetsad balk och stålkonstruktioner. - Jag vill jobba med grovarbete för man får jobba mycket med kroppen då, det gör inget om man blir skitig och man får göra roliga saker helt enkelt. Man får lyfta mycket också, och det kan bli mycket finlir på millimetern också när man ska sätta på plåtar och detaljer. Edwins intresse för svetsning väcktes redan då han som 14-åring började bygga om en Volvo till en A-traktor. Drygt halvvägs in på sin utbildning till svetsare ångrar han sig inte. – Jag skulle rekommendera alla mina kompisar att utbilda sig till svetsare. Man får en stor bredd och kan arbeta inom båtar, bilar, byggen och ute på industrier om man känner för det, säger Edwin. Enligt SCB-statistik från 2019 finns det totalt 14 356 personer (514 kvinnor och 13 842 män) i Sverige som har svetsare som

yrkestitel. På Forssells Smide har man stor erfarenhet av praktikanter från skolvärlden – och dessa faktiskt har väldigt stor chans att få jobb direkt efter avslutad utbildning. – Det är en fantastisk möjlighet att visa vad man vill, sedan är det lite olika hur mogen man är men de som förstår det här får oftast en anställning direkt efter sin praktik, säger Dennis Forssell, vd för familjeföretaget som startades av hans farfar 1957. – För att vara en bra svetsare krävs att du har ett driv och att kunna förstå sig på ritningar. Svetsningen är egentligen en liten bit även om vi svetsar mycket. Det är väldigt mycket läsa ritningar och förutse framåt, vad blir det, vad är det vi gör, säger Forssell. fsmide.se


FRIALIT®-DEGUSSIT® KERAMISKA PRODUKTER FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER Aliaxis utvecklar, producerar och levererar kundanpassade keramiska produkter och lösningar för olika områden inom industrin. www.aliaxis-ui.se

Välkommen till vår monter D07:29 på Processteknikmässan

www.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_3_2018.indd 1

2017-12-27 14:32:11

69


PLÅT & SVETSdelen

Andas lugnt: Nya ESAB PAPR ger ett starkt skydd För ett starkt skydd mot svetsrök och partiklar vid svetsning, mejsling och slipning presenterar ESAB sitt nya friskluftssystem ESAB PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

nar operatören om ett filter blockeras eller vid låg batterinivå. Kompatibla hjälmar är bland annat SENTINEL™ A50 för Air, G30 Air, G40 Air och G50 Air samt Warrior™ Tech.

ESAB PAPR har ett P3-filter och förfilter som avlägsnar partiklar, samt den senaste tekniken som låter operatören justera luftflödet mellan 170 och 220 l/min för att anpassa det till miljön och tillämpningen. Som en extra säkerhetsåtgärd har den både visuella och hörbara larm som var-

ESAB PAPR, som är utformad med robust konstruktion för alla tunga svetstillämpningar, har en bekväm vikt på 1 kg. Dess litiumjonbatterier ger upp till 8 timmars drift med en luftflödeshastighet på 220 l/min, och en lysdiodindikator gör det lätt för operatören att se och ställa in flö-

deshastigheterna. Ytterligare en lysdiodindikator visar när det är dags att byta batteri. ESAB är en erkänd branschledare inom svetsning och skärning. Med erkända processer inom svetsning och skärning samt revolutionerande tekniker inom mekaniserad skär- och svetsautomation, tillhandahåller ESAB lösningar inom tillsatsmaterial, utrustning och tillbehör till kunder världen över. esab.se

Prototyppllverkning i tunnplåt ● Legoollverkning i mindre serier Svetsning i tunnplåt ● Tunnplåtsbearbetning Stansning ● Ytbehandling och lackering 08-761 76 70

WERNEDAL & CO MEKANISK VERKSTAD I STOCKHOLM 70

www.svenskverkstad.se

info@wernedal-co.se

www.wernedal-co.se


Med rätt produkter kan man åstadkomma vad som helst

På Tyrolit vet vi hur viktigt det är med rätt produkter. Därför har vi utvecklat en helt ny generation kapskivor. Supertunna, friskärande skivor som ger kortare kaptider och eliminerar onödigt efterarbete. Anpassade till exakt rätt material. Riktiga produkter för riktiga experter. Det är du värd.

JOIN THE TYROLUTION

Läs mer och beställ gratis provkapskiva på www.tyrolution2019.se

SWEDSKÄR

Svenskproducerade skärmaskiner

Tel: 0584-133 35

www.swedskar.se

info@swedskar.se www.svenskverkstad.se

71


SSAB skapar nya möjligheter för kunder i Central- och Östeuropa SSAB tillhandahåller nya bearbetningsmöjligheter för kunder att undersöka, med en laserskärmaskin och toppmodern kantpress med patenterad bockningsteknik. De nya maskinerna presenterades under ett unik event på SSABs ståltjänstcenter i Oborniki, Polen. SSAB fortsätter att investera i att skapa ett mer komplext utbud av tjänster. Det senaste tillägget i maskiner gör det möjligt för SSAB att betjäna kunder med ett större utbud av produkter och skapa nya möjligheter till innovativa lösningar. Att tillåta SSAB att utföra stålbearbetning i kombination med ingenjörstjänster gör det möjligt för kunderna att påskynda utvecklingen och time to market för sina produkter. – Många av våra bra och långsiktiga kunder har utvecklat fantastiska produkter och fortsätter att driva innovation, och de förväntar sig att vi följer efter. För att SSAB ska kunna erbjuda kunderna både kapacitet och förmåga har vi beslutat att investera i nya maskiner. Det finns en tydlig efterfrågan på marknaden, vilket också kommer att stödja våra kunder i sin framtida utveckling, säger Jonas Gozzi, chef för Shape Projects. Den nya kantpressen har en högsta tryckkraft på 2000 ton vilket gör det optimalt att forma tjockare material upp till 12,2 meter och kraftfulla styrsystem som möjliggör hög noggrannhet på slutproduktens tolerans. Den har också en patenterad teknik som möjliggör formning

av helt unika delar med en extremt smal radie. Ett styrsystem i pressen möjliggör energibesparing på upp till 90% jämfört med en konventionell maskin, vilket reducerar produktionsprocessens miljöpåverkan. – Kombinationen av SSABs höghållfasta stål, som Strenx och Hardox, och kantpressen har skapat helt nya möjligheter till ljusare, starkare och mer hållbara produkter. Kombinationen av den nya patentsökta formtekniken och maskinens CNC-styrsystem gör att vi kan leverera detaljer med hög noggrannhet i en stabil process. Varje leverans passar rätt in, vilket minskar monteringstiden för våra kunder, säger Tobias Svensson, vd för SSAB Poland. Laserskärmaskinen kompletterar våra plasma- och flamskärningsmöjligheter. Det är ett lämpligare val för att skära tunnare dimensioner av avancerat stål med hög hållfasthet, vilket möjliggör snäva toleranser och högkvalitativa kanter. – Laserskärmaskinen fyller ett gap på marknaden för stora, högkvalitativa de-

taljer. Vår maskin passar in med ett flexibelt 3d-huvud, en kraftfull 6kW laserkälla och ett bord på 14 x 4,1 meter, säger Svensson. SSAB Shape servicecenter i Oborniki, Polen erbjuder många design-, bearbetnings- och prefabriceringstjänster för tillverkare som vill skapa nya och innovativa produkter, minska monteringstiderna och utnyttja de fulla fördelarna med den valda stålkvaliteten. De nya investeringarna i maskiner kommer att gynna kunder som delar SSABs drivkraft för innovation, unikhet och en mer hållbar värld. De som söker teknik och produktlösningar kan kontakta SSAB Services för mer information och hjälp. Cirka 130 tillverkningschefer och företrädare för SSAB, inklusive SSABs vd Martin Lindqvist, träffades i SSAB Shape Steel Service Center i Oborniki den 7 mars. Efter inspirationsseminarier och en fabrikstur fick de en exklusiv demonstration av den nya laserskärmaskinen och kamntpressen som sattes i drift under fjärde kvartalet 2018.

UPH28

Horisontell Bockningspress 28Ton

WSX60

Staaonär Ringvals

WPK1250

Kantpress 32Ton

UPV80

Verrkal Hydrauliskpress 80Ton

WKR70H

Hydraulpressen

Bearbetningsmaskiner inom plåt och metall med högsta kvalité och ll bästa pris. Vi ger våra kunder bästa möjliga maskinlösningen och investeringsutbyte. 72

www.svenskverkstad.se


MetalMaster 2.0 Specialmaskin för plasmaskärning med hög tolerans. Gasbrännare som tillval.

MetalMaster XL Ny högpresterande skärmaskin MetalMaster Xcel. Snabb process, enastående skärkvalitet och precision. Plasma och Fiberlaser samt fasaggregat.

OmniMat Perfekt för stora arbetsområden med gas eller plasma. Kan bestyckas med borraggregat, fashuvud och olika märksystem.

PowerBlade Fiberlaser för stora plåtar.

LaserMat CO2 laser för stora plåtar.

MultiTherm Multiprocess maskin. Plasma, gas, fasning och borrning. Alltid det mest optimala för Din produktion.

Kontakta mig direkt Ulf Karlsson 08 550 512 14 0703 244 677 ulf.karlsson@intercut.se

WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00 www.svenskverkstad.se

73


Arbabs forskning om verktygsstål ger direkt nytta för stålindustrin Industridoktoranden Arbab Rehan har på uppdrag av Uddeholm forskat om hur man optimerar kallarbetsstålet Caldie. Hur man framställer verktygsstål är avgörande för att verktyg ska hålla hög kvalitet och vara hållbara över lång tid. Industridoktoranden Arbab Rehan har på uppdrag av Uddeholm forskat om hur man optimerar kallarbetsstålet Caldie. – Med rätt typ av värmebehandling förbättras stålets egenskaper avsevärt, säger Arbab Rehan som nyligen presenterade sin avhandling vid Högskolan Väst. Att använda rätt typ av verktygsstål och efterbehandla det på rätt sätt är viktigt för att man ska få exakt de egenskaper och prestanda som ett industriellt verktyg behöver ha. För att undersöka detta krävs omfattan74

www.svenskverkstad.se

de tester och utvärderingar. – Industriella verktyg ska ofta hålla för tillverkning under lång tid. De utsätts för tufft slitage och får varken spricka eller deformeras eftersom ett produktionsstopp för med sig stora kostnader när värdefull tid går förlorad, förklarar Arbab. Uddeholm AB i värmländska Hagfors är världens ledande tillverkare av stål för industriella verktyg. De tar fram specialanpassade verktygsstål för kunder i en rad olika branscher – allt från bilindustrin till livsmedelsproducenter. Företaget gav Arbab uppdraget att forska om kallarbetsstålet Caldie eftersom det inte var så väl utforskat. BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE – Caldie kan användas till att ta fram verktyg för tillverkning inom många olika slags produktområden, till exempel bilstolar, kylskåp med mera. Det är ett dyrt och relativt svårbehandlat verktygsstål. Arbab förklarar att Caldie, precis som

många andra stållegeringar, måste värmas upp och kylas ner i flera steg både före och efter man tillverkar verktyget. Rätt utfört ger det stålet rätt egenskaper och rätt prestanda för den typ av produktion som verktyget ska användas till. – Min forskning handlar om att undersöka olika parametrar för värmebehandlingen för att se vilka gränser vi har att förhålla oss till. Jag har först studerat detta på ett generellt plan och sedan gått in i detalj på mikroskopisk nivå. KONKRETA RIKTLINJER – Jag har testat vilka temperaturer som är optimala vid uppvärmningen, hur många gånger stålet behöver värmas upp, hur snabbt kylningen ska ske, med mera. Parallellt har jag studerat hur mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna i stålet påverkas av de olika parametrarna. Genom att göra en lång rad labbtester har Arbab kommit fram till ett antal kon-


kreta riktlinjer för värmebehandling av Caldie. – Mina slutsatser kan användas i diskussioner om hur Caldie ska värmebehandlas för olika användningsområden. Jag ger också förslag till hur man kan förändra nuvarande rekommendationer för värmebehandlingen. Det är kunskap som Uddeholm har nytta av i sin produktutveckling och vid rådgivning till kunder som tillverkar industriella verktyg. SÖKER NYA UTMANINGAR Som industridoktorand hos Uddeholm har Arbab jobbat nära företagets R&D-avdelning under fem år. Nu söker han nya utmaningar inom samma teknikområde. – Jag vill gärna fortsätta utveckla kunskap om verktygsstål. Det är ett mycket intressant forskningsområde och eftersom det ständigt tas fram nya stållegeringar för verktyg inom olika produktområden, kommer också behovet av att ta fram ny kunskap om behandling av stål att finnas kvar. Efter nio års studier i Sverige vid Lunds Universitet, Chalmers och Högskolan Väst vill Arbab gärna stanna kvar i landet och antingen arbeta med produktutveckling inom stålindustrin eller fortsätta som forskare på ett lärosäte. – Svensk stålindustri ligger långt framme när det gäller produktutveckling och här finns mycket spännande projekt på gång. Text: Christina Axelson

Ökad produktivitet och säkerhet mål för AP&T:s program av kundutbildningar

Konkurrenskraftig Hydraulservice Vi servar alla typer av hydraulik.

Vi är generalagenter för Hursan Pres med ett brett sortiment av hydraulpressar från verkstadspressar till stora produktionspressar www.hursanpres.com.tr BRETT SORTIMENT AV

HYDRAUL­ PRESSAR & TILLBEHÖR

Maskiner som hanteras och underhålls på rätt sätt presterar bättre, är säkrare att jobba med och håller längre. Det är tanken bakom AP&T:s nya program av certifieringsgrundande utbildningar för personal hos företagets kunder. – Vi vill att våra kunder ska få ut mesta möjliga av sin investering, minimera risken för produktionsstörningar och förbättra säkerheten på arbetsplatsen över tid. Därför har vi nu utvecklat vårt utbildningsprogram för operatörer, ställare och servicepersonal som arbetar med produktionslinjer, pressar, automation och ugnar från AP&T, säger Christer Bäckdahl på AP&T R&D. Besöksadress:

Alla utbildningar innehåller både teori och praktik och genomförs på plats hos respektive kund på engelska, svenska, tyska, polska eller kinesiska. Kursdeltagare som uppfyller utbildningens mål certifieras. Utöver det ordinarie utbildningsprogrammet erbjuder AP&T också olika former av skräddarsydd kompetensutveckling och produktionssupport. aptgroup.com

Mellanköpingevägen 9 Trelleborg

Kontakta oss:

0702-92 78 72 rikard@hydraulpartner.se

www.hydraulpartner.se www.svenskverkstad.se

75


Hans Bergmark Hans är en 43-årig self made man som drivit egna verksamheter i princip hela tiden sedan han runt millennieskiftet tagit sin civilingenjörsexamen. Gift med Jessica och tillsammans har de två barn, Theo 4 och Siri 6. Familjen reser gärna på fritiden. Gärna långt och länge, i den mån arbetet tillåter det. På vintern blir det oftast slalom i Åre. 76

www.svenskverkstad.se

Foto: Manufacturing Guide


samtal med vd:n

Hans Bergmark, vd Manufacturing Guide AB

Civilingenjören från norr utbildar svensk industri Vi kanske inte kan belägga det vetenskapligt än, men sannolikt håller kunskapsnivån på att stiga i svensk industri just nu. Det beror i så fall framför allt på Hans Bergmark, vd på Manufacturing Guide. – Våra quiz har fått mycket bra mottagande, konstaterar Hans. Vi hoppas det ska fortsätta och vi ska utveckla konceptet ytterligare. De industri-quiz som nyligen lanserades på företagets hemsida är dock bara toppen på det isberg av kunskap som växer i Manufacturing Guides databaser. Det unga företaget har hittat en egen nisch och skapat ett verktyg som kan betyda mycket för svensk industris kunskapsutveckling. Hans Bergmark, född och uppvuxen i Skellefteå, har en lång teknisk bakgrund som tog sin start med tekniskt gymnasium på Balderskolan hemma i Skellefteå innan han fortsatte med tekniska studier i Luleå, dit han flyttade för att plugga vid 20 års ålder. Han kom ut några år senare som civilingenjör. För den unge ingenjören blev det ingen anställning på något företag, utan han blev egen företagare direkt. – Det var en förlängning av mitt exjobb, där jag gjorde en investeringsanalys av en rörlasermaskin hos hisstillverkaren Alimak i Skellefteå, berättar han. – Jag och en kompis köpte en sån maskin och körde igång företaget i Köping, ett rent legotillverkande företag.

Företaget hette Atcab – Advanced Tube Cutting AB. – Numer heter det Repay Köping och ingår i Repay-koncernen, som var delägare i vårt företag från starten. Verksamheten startade 2000 och Bergmark sålde sin del tio år senare, när han ville gå vidare. FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET Redan fem år tidigare hade han börjat skissa på det som så småningom skulle landa i Manufacturing Guide. – Jag började fundera på en sorts samlad kompetensdatabas för produktionsmetoder. Det var grundtanken. Men det var först nio år efter att han börjat fundera på konceptet som det blev praktisk verklighet. Vid det laget hade idéerna mognat. – Jag körde igång på heltid 2014. I glappet mellan Atcab och Manufacturing Guide tog Hans Bergmark anställning hos Tibnor, som han via sitt företag samarbetat med då Atcab startat verksamhet i Arboga och bearbetat Tibnors rör med laser. Det var en rörlig tid för Hans. Under loppet av tio år flyttade han inte mindre än sju gånger mellan och i vissa fall inom Västerås, Arboga, Eskilstuna och Stockholm. Dessutom hann han gifta sig med Jessica, som han träffat i Skellefteå där hon under ett år pluggade datagrafik. Hon är för övrigt också är civilingenjör inom maskinteknik, med inriktning innovativ produktutveckling. Precis som man anar har Jessica haft en aktiv roll i utvecklingen av Manufacturing Guide. – Hon har varit en väldigt viktig del i arbetet och bidragit starkt till att företaget blivit till, säger Hans. Jessica har dessut-

om arbetat aktivt i företaget 20 procent, men i första hand haft ett annat jobb. FRUKTBART SAMARBETE För ett par år sedan, närmare bestämt sommaren 2017, fick Hans Bergmark kontakt med Qimtek. – I Manufacturing Guide såg jag en rad olika affärsmöjligheter, bland annat att stötta inköpare vid offertförfrågningar. Men eftersom jag anser att det är bättre att samarbeta med folk som är duktiga på ett område än att bygga upp något själv, tog jag kontakt med Qimtek. Det blev ett fruktbart samarbete, där parterna fick nytta av varandra. – Jag kunde hjälpa dem att nå ut till fler kunder medan de kunde hjälpa mig att nå ut till industrin. Samtidigt kunde jag lägga större fokus på att bygga innehåll på sajten. Och det är det som Hans Bergmark gör just nu. – Vi fokuserar mer och mer på utbildning, kompetens. STEG FÖR STEG Vinnova insåg redan när Hans drog igång projektet 2014 att det hade potential att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att tillhandahålla en öppen kunskapsdatabas. – Sommaren 2014 fick vi projektstöd av Vinnova. Då var jag koncentrerad på produktionstekniker. Med det stödet kunde Hans börja bygga sin databas med basfakta. – Ett år senare fick jag ytterligare stöd för att fylla databasen med mer material och jag adderade materialteknik till basen. – I en tredje nivå ingick vi i projektet Metallkompetens, ett bredare samarbete med Jernkontoret, Svenskt Aluminium, Svenska Gjuteriföreningen och ett antal www.svenskverkstad.se

77


Manufacturing Guide – lättillgänglig kunskap.

universitet. Syftet var att skapa ett lättillgängligt utbildningsmaterial inom metalliska material. – Vår sajt kommer att fungera som ingress till den databasen. På det sättet har Manufacturing Guide utvecklats och byggt samarbete med en rad olika organisationer, allt från universitet och branschorganisationer till olika institutioner och företag. – Medlemsföretagen bidrar också till att bygga upp databasen. Det är en tanke jag haft från början; att bjuda in industrin att hjälpa till att bygga upp faktainnehållet, så jag når ut med deras tekniska möjligheter till slutanvändarna. Idag omfattar databasen bland annat drygt 600 tillverkningsmetoder. – Vi är ensamma om att bygga upp det på ett så specifikt sätt, med detaljerad och helt unik kategorisering. Via databasen har besökarna tillgång till alla dessa tillverkningsmetoder och vilka företag som erbjuder tjänsten, vilka som har maskinerna, vilka som erbjuder utbildningar och så vidare. Som medlemsföretag får man på det sättet en mer framträdande exponering på sajten. – En tanke är också att det ska vara enkelt, både för besökare att hitta fakta och för företag att bli medlem. Att bli medlem och akivera utökad exponering kan man göra online utan att ta kontakt med oss. Det aktiveras omedelbart. Keep it simple. – För att lyfta fram faktan så tydligt som 78

www.svenskverkstad.se

Familjen Bergmark; Hans, Siri, Theo och Jessica.

möjligt och undvika att skapa störningsmoment har vi också beslutat att inte använda banners på sidan, utan bara köra med logotyper. – Vi har fått mycket bra feedback på vår stilrena och avskalade sida, vilket i första hand Jessica ska ha cred för, och våra lättbegripliga illustrationer – totalt omkring 800 egna bilder. QUIZ – EN KUNSKAPSHIT Det senaste tillskottet på sidan är de alltmer populära industri-quizen, som publiceras med en ny quiz i veckan och som kan användas på många sätt, allt i syfte att höja kompetensen hos medarbetare i industrin. – Varje fredag klockan 10.00.00 släpps ett nytt quiz och vi betar av ämne för ämne. Inledningsvis har det handlat om skärande bearbetning, där Iscar och Stenbergs är huvudsponsorer. Sponsorerna engageras också i utvecklingen av quizen. – Nästa område är laser och målsättningen är att ha fyra quiz inom varje område. Quizen ligger sedan kvar och kan användas på en rad olika sätt. För den egna kompetensutvecklingens skull där man till exempel kommer kunna se hur man ligger till i topprankning. Det fungerar också som underlag för utbildningar – vilket kommer att utvecklas ytterligare –

för företag som vill testa nyanställda eller helt enkelt hålla kunskaperna färska hos operatörerna. Och så vidare. – Vi har fått en otroligt bra respons och många säger att det är roligt och lättsamt samtidigt som det är väldigt relevant fakta som man har nytta av i industrin. Vi har märkt en betydlig uppgång i trafiken till sidan sedan vi började publicera quizen, säger Hans Bergmark. I takt med att quizen publiceras byggs samtidigt faktadatabasen på och växer. – En win-win för alla parter, konstaterar Bergmark, inte minst för svensk industri. Nästa utvecklingssteg för Manufacturing Guide är ett projekt som bedrivs tillsammans med Rise, där man sonderar terrängen för att MG ska fungera som matchmaker inom innovationssfären, där produktidéägaren får hjälp att gå från idé till fullskalig produktion i Sverige. – En stor utmaning, men mycket spännande. Lika spännande är projektuppslaget ihop med KTH, i syfte att skapa intresse för industrin hos unga genom att använda virtual och augmented reality. Metoder som för övrigt skulle kunna användas i utbildning tillsammans med quizen... När Hans Bergmark då och då är ledig tar han med sig familjen ut på äventyr och resor. På vintern är utförsåkning ganska högt prioriterat. När han inte renoverar hemma...


Med 40 år i branschen har vi erfarenhet i såväl

Sverige som internationellt.

Med legotillverkning, produktutveckling och

produktanpassning arbetar vi för ökad kundnytta i svartstål, rostfritt, aluminium och koppar i vår moderna verkstad.

Vår specialité är höghållfast stål med tillverkning av bland annat tryckkärl, lyft- och ugns-utrustningar.

• Prototyping

Certifierad enligt 3834-2

• Produktutveckling • Design Vår rostfria enhet ökar kapaciteten med 1000 m2

Vi jobbar med ett starkt internationellt fokus mot stålverk, pappersindustri, gruvdrift, kraftindustri och flera andra områden.

Stålverk • Papper • Gruva • Kraft

Styrka • Flexibilitet • Kompetens www.krylboverkstader.se 84

www.svenskverkstad.se

Tel: +46 226 619 25 • info@krylboverkstader.se

www.svenskverkstad.se

79


nyaINVESTERINGAR

Invigningen av anläggningen förrättades av Jämtlands landshövding, Jöran Hägglund (t v), tillsammans med Engcons grundare Stig Engström (t h).

Engcon investerar 90 miljoner i nya maskiner – tredubblar produktionskapaciteten Den världsledande tiltrotatortillverkaren Engcon ska över tre år investera sammanlagt 90 miljoner kronor i nya toppmoderna CNC-maskiner, som svar på det stora intresset från marknaden. Med de nya maskinerna på plats får Engcon en tillverkningskapacitet på minst 22 000 tiltrotatorer per år, vilket är en tredubbling jämfört med idag. – Det här kommer att ge oss ytterligare fördelar jämfört med våra konkurrenter, säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group. Engcon fortsätter växa explosionsartat och för att möta det ökande intresset från marknaden, satsar företaget stort på sin tillverkning genom att investera i nya CNC-maskiner och lokaler. Den 19 mars invigdes den datastyrda och helt robotiserade produktionsanläggningen som ska hjälpa Engcon att möta den stora efterfrågan som finns. – De nya maskinerna kommer initialt användas för att bearbeta de gjutna stommarna i våra tiltrotatorer. Vi ser 80

www.svenskverkstad.se

framför oss stora effektivitetsförbättringar tack vare den här investeringen och våra siffror pekar på att vi nu tredubblar vår produktionskapacitet. Det kommer ge oss ytterligare fördelar jämfört med våra konkurrenter, säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group. Tidigare har en del av CNC-arbetet ut-

förts av ett flertal olika leverantörer, utspridda på flera olika platser. De nya maskinerna som Engcon nu investerar i kommer att hanteras och skötas av det lokala företaget Strömsunds Kvalitetslego, vilket gör det enklare för Engcon att kontrollera produktionskedjan. Valet att ytterligare stärka sin närvaro i Strömsund


LADDA NER KATALOG 2019 WHIZCUT.SE

var självklart för det jämtländska företaget. – Det här är väldigt bra för oss ur ett rent produktionsmässigt perspektiv, eftersom vi får bättre koll på hur vår produktion fortlöper. Men det är också bra för Strömsund på ett större plan då vi säkerställer att vi behåller nödvändig kompetens på orten. Det är här vår långsiktiga och huvudsakliga tillverkning ska ske. Då måste vi satsa på den bästa tekniken, sägerKrister Blomgren. Invigningen av anläggningen förrättades av Jämtlands landshövding, Jöran Hägglund, och han gladdes över den enorma satsning som Engcon nu genomför i länet. – Det är fantastiskt att se hur Engcon satsar på sin verksamhet. Det gynnar både Strömsund och Jämtland som län, sade Jöran Hägglund i sitt invigningsta och lyfte även fram betydelsen av Engcons exportverksamhet och synlighet i världen. – Engcon har verkligen placerat Strömsund och Jämtland på världskartan, slog Hägglund fast innan bandet klipptes för Engcons jättesatsning. Fabriken invigdes den 19 mars. engcon.com

Det här kommer att ge oss ytterligare fördelar jämfört med våra konkurrenter.

WhizGroove - för snäv tolerans Spårstick med WhizGroove och låt snäva toleranser bli din konkurrensfördel. Fyra skäreggar. Fyra valmöjligheter. Vi presenterar stolt WhizGroove - WhizCuts nyutvecklade produktlinje som är specifikt designad för att ta sig an utmaningen med snäva toleranser. Vändskären med 4 precisionsslipade skäreggar är utformade för att hålla utomordentlig kvalitet med +-0,01 breddtolerans med optimerad spånkontroll ner till bredd 0,1 mm. WhizGroove finns tillgänglig med skarpa hörn, hörnradier, och fullradie. Kombinera skären, som har utmärkt spånkontroll, med WhizHip - WhizCuts hållarsystem för högtryckskylning och få ett verktyg som håller längre. Använd också WhizGroove tillsammans med justerbara hållarna WhizAdjust och snabbytessystemet WhizFix för extremt smidiga verktygsbyten i din längdsvarv.

WhizGroove-skärets design tillåter inspänning i små hållare, ner till 8x8 mm. Systemet sträcker sig från 8x8 mm till 25,4 mm.

Smart solutions on the cutting edge

WhizCut AB Rundgången 12C, 254 52 Helsingborg Tel: 042 322500 - Email: sales@whizcut.com www.svenskverkstad.se

81


nyaINVESTERINGAR

Göstas Mekaniska Verkstad i Karlstad investerar i svarv från Gurutzpe Göstas Mekaniska Verkstad i Karlstad grundades 1967 och har som huvudsaklig verksamhet legotillverkning av små serier med korta leveranstider. Det är ett genuint värmländskt företag med stort kunnande inom skärande bearbetning och arbetar med de flesta metallerna på marknaden. Investeringen i en Gurutzpe GLX13.10.4 svarv kommer att vara en stor tillgång under en lång tid framåt. Det är inte den första Gurutzpe-svarven hos Göstas Mekansika det har funnits en Gurutzpe AT600 PLUS som fick gå i pension för att ge plats åt den nya. Den svarven har varit i drift sedan 1998. ”Vi ser fram emot 22 nya år utan driftstörningar och om olycka är framme så litar vi på Stenbergs snabba respons.” Thomas Olsson, ägare Göstas Mekaniska Verkstad GLURUTZPE GLX-modeller kombinerar inverterad "V" guidad teknologi med den traditionella glidkonfigurationen allt i en och samma maskin. Maskinen har 4 + 1 guider i två separata områden, en för verktygs revolvern och en annan för dubbdockan och stödlager. Maskinen kan därför bearbeta ämnet i en enda uppsättning, så att verktyget kan korsa stöd-lagret/-lagren utan att avbrott i bearbetningen. Detta resulterar i ett avsevärt minskande antal omställningar och kortare cykeltider samt ökad kvalité.

82

www.svenskverkstad.se

Gurutzpe GLX-serien - Minskning av driftsättning. Hög produktivitet. - Hög precision och hållbarhet. - Optimal spåntransport. - Ergonomisk maskin med mycket bra

åtkomst för operatören - Valfritt integrerat hölje för större skydd och bättre rengöring - Multiprocess svarv med fräsning, slipning, borrning, borrkapacitet - Integrerad mätning (tillval)


Med våra automatiska entréer och portar kan du separera miljöer över hela anläggningen, minimera föroreningsrisker, upprätthålla temperaturer och skydda personal och utrustning i högtrafikerade områden. Alla våra produkter ger dessutom betydande energibesparingar. Fördelarna med automation, som innebär ett säkert och enkelt flöde av fordon, varor och människor, gör våra entrélösningar idealiska för att minska energikostnaderna. www.assaabloyentrance.se

Monitec i Partille investerar i 5-axlig SPINNER Monitec AB i Partille beställer 5-axlig universell flerop SPINNER U5-1530 med Siemens Sinumerik 840 D SL styrning

Projektledare Victor Backman kommenterar; – Anders på Monitec kom i kontakt med oss på ELMIA Verktygsmaskiner i fjol, där vi introducerade SPINNER-Maskinerna. Därefter föll nu valet på en välutrustad SPINNER U5-1530 med både 5-axligt rundbord Ø630 och ett stillastående T-Spårsbord för fastspänning av större arbetsstycken. Perfekt för Monitecs mångsidiga maskinbearbetning där man snabbt och enkelt tar fram allt från komplexa fixturdetaljer till större maskindelar mot svenska kunder.

Anders på Monitec kom i kontakt med oss på ELMIA Verktygsmaskiner i fjol, där vi introducerade SPINNER-Maskinerna.

Återförsäljaren STOREBRO Machine Tools AB I Varberg säljer nu vinters tredje Spinner maskin, och känner av högtrycket från marknaden för denna typ av universella SPINNER Svarvar och Fräsar. 9-10 Maj håller SPINNER Werkzeugmaschinen GmbH en OPEN-HOUSE Mässa i sin maskinfabrik i Sauerlach, nära München i Tyskland. Rundturer i produktionen, montage och produktpresentationer hålls av SPINNER, Siemens/Fanuc/Heidenhain medverkar med nyheter, CAD/CAM-Leverantörer och mätutrustningstillverkare är på plats, allt för ni som kund skall utvecklas så mycket som möjligt under ert besök hos SPINNER. Inbjudna är både befintliga och nya kunder, Kontakta SMT eller STOREBRO vid intresse att besöka SPINNERs toppmodern maskinfabrik i Bayern.

ASSA ABLOY Entrance Systems omfattande produktportfölj med automatiska dörrar, industriportar, snabbrullportar, hangarportar och dockningsutrustning erbjuder ett komplett utbud av automatiska entréer för bekväm och säker åtkomst till framsidan, baksidan och insidan av en byggnad.

www.svenskverkstad.se

83


nyaINVESTERINGAR

PMC Cylinders investerar stort PMC Cylinders i Vaggeryd med fokus på mobila cylindrar genomför nu ett stort investeringsprogram där man bland annat investerar i en Okuma MA600HII fleroperationsmaskin. Investeringen görs för att öka kapaciteten. Maskinen är en Horisontell 630 med 6 paletter och 171 verktygsplatser. Konfigureringen medger lång obemannad produktion, maskinen är under installation och är driftklar om några veckor. Okuma MA600HII är en fleroperationsmaskin som levererar hög produktivitet utan att kompromissa på noggrannheten, Det är fjärde generationen av en beprövad maskinmodell. 84

www.svenskverkstad.se


We manufacture laser welded stainless steel tubes in stateof-the-art production facilities, with lengths up to 40 meters. Additionally, our in-house tooling technology allows us to bend and end-form the tubes according to customer’s needs. We are problem solvers Since 1971, Sole has been a unique partner in solving complex problems across a variety of industries. Through innovative thinking and high quality craftmanship we fulfill all our client’s expectations.

Phone: +47 32 71 17 00

E-mail: sales@sole-as.com

Web: solesolutions.no

Hyr din lyftutrustning hos oss! Nu kan du finansiera all lyftteknik du behöver istället för att köpa. Du slipper investera och binda kapital och kan istället dra av månadskostnaden. Ditt nya lyftsystem anpassas efter era unika behov och ni får dessutom mycket hög driftsäkerhet eftersom service och förebyggande underhåll ingår. Det kallar vi Trygga Lyft! Kontakta oss så får du veta vad din lyftutrustning kostar att hyra.

TA KONTAKT MED OSS PÅ 08 - 603 34 00 ELLER LÄS MER OM VAD VI KAN ÅSTADKOMMA FÖR DIG PÅ DEMATEK.SE

Rental SvV 182x137.indd 1

2018-08-27 10:32:33 www.svenskverkstad.se

85


Miljöteknik

Stefan Gustafsson Ledell. Foto: Proton

Proton Technology vill göra svenska företag mer hållbara – Vi ser ett ökat intresse för kunskap och rotorsaksanalyser vilket känns helt naturligt, säger Stefan Gustafsson Ledell, CEO, Proton Technology. Ytbehandlingsindustrin kan tyckas vara en relativt liten bransch i svenska mått mätt. Men tänk då på att komponenter som inte håller på grund av korrosionsproblem i Sverige, kostar ca 3 % av BNP. I stort sätt har alla funktionella produkter oavsett bransch har någon form av ytbeläggning med syfte att skydda produkten mot yttre omständigheter. Det kan vara alltifrån hur en yta ska se ut, till hur mycket den ska tåla vid olika typer av klimat med tanke på årstid eller var i världen produkten används. Den totala affären för ytbehandling (galvanisk) är idag ca 800 MSEK per år i Sverige, där ytbehandling genom målning är ungefär lika stor. I Tyskland som är ett stort industriland är 86

www.svenskverkstad.se

affären på över 3 miljarder. Lägg därtill också förädlingsvärdet på alla produkter som på något sätt ytbehandlats. Att erhålla rätt kunskap kring ytor, dess förmåga, rätt metoder för att kvalitetssäkra, både sina produkter och sina processer, handlar inte bara om ekonomiska fördelar utan även om att skapa hållbara produkter med lång livslängd.

HÅLLBARHET VIKTIGT Hållbarhet kommer vara något som blir allt viktigare för alla svenska leverantörer och det håller inte längre att "ducka" för dessa frågor. Att kontrollera sina processer och produkter avseende korrosion och andra yt- och materialegenskaper är ett sätt att göra produkterna mer hållbara ur ett livscykelperspektiv. Har man inte möjlighet själv, så är det dock mycket viktigt att vända sig till laboratorium som är godkända och ackrediterade för dessa typer av kvalitetssäkringar. Vi kommer precis ur en extrem högkonjunktur och de flesta inser nog att konjunkturen nu håller på att mattats av. Under en högkonjunktur är det lätt att välja leverans före kvalitet, vilket på sikt kan orsaka stora pro-


blem och stora kostnader i framtiden. Det är dessutom viktigt att vi som enskilt företag tillsammans måste värna om svensk industri. Att ta ansvar genom att verifiera prestandan på svensktillverkade produkter sätter press på slutkunden att välja kvalitet framför lågpris. I många fall känner inte köparen till hur mycket det kan skilja på ytbehandling från två olika leverantörer. I vissa fall är det just namnet ytbehandlingarna har gemensamt, inget annat. – Vi ser ett ökat intresse för kunskap och rotorsaksanalyser vilket känns helt naturligt, säger Stefan Gustafsson Ledell, CEO, Proton Technology. Vidare säger Stefan att branschen som så många andra industriella sektorer står för stora omställningar framåt. SVERIGE LÅNGT FRAMME Svensk industri ligger dock långt framme när det gäller både kompetens och teknikutveckling, och nu har vi en chans att visa upp det. Sverige är nämligen partnerland för världens största mässa, Hannover Messe, som i år fokuserar lite extra på ytbehandling. – Men vi behöver ha mera mod och som litet företag i Sverige, våga visa att vi är duktiga på det vi gör. Helt enkelt ett större självförtroende, fortsätter Stefan. Men man behöver inte resa så långt för att få se svensk framtid när det gäller ytbehandling. I år arrangerades nämligen Scandinavian Coating i Köpenhamn. Proton Technology var där för att driva på svensk ytbehandlingsindustri tillsammans med branschföreningen SPF (Svensk Pulverlackteknisk Förening). – Det är otroligt viktigt med en nischad mötesplats som denna, där vi får möjlighet att visa upp svensk teknik och skapa möten med branschfolk från hela 15 länder, säger Joakim Ekström, Technical Sales Manager, Proton Technology, och styrelseledamot i SPF. – Hög kompetensnivå, korta leveranstider och hög flexibilitet är otroligt viktigt för att våra kunder ska ha förutsättningar att producera lönsamma och hållbara produkter, nu och i framtiden,

Spara pengar med ett brandsäkert skåp Hur kan en investering i ett brandsäkert skåp löna sig? Det är väl bara en utgift för att kunna förvara farliga kemikalier i arbetslokalen, säkert och lagenligt eller? Det kan man tro, men ett brandsäkert skåp minimerar inte bara många risksituationer i den dagliga processen, utan sparar både arbetstid och pengar? Hur då? Få svaren på HUR ett brandsäkert skåp snabbt blir en lönsam investering. Att förvara kemikalier i arbetslokalen på bekostnad av säkerheten kan bli en dyr historia! Om farliga kemikalier förvaras på ett felaktigt sätt och det uppstår skador: • Upphör din försäkring att gälla. • Ansvarar företagaren personligen för

de egendoms- och personskador som detta orsakar. • Kan leda till enorma produktionsbortfall. Men visste du att ett brandsäkert skåp inte bara minimerar många risksituationer i den dagliga processen, utan att du även sparar både arbetstid och pengar varje dag? Så här har vi räknat: Hur påverkas den dagliga arbetstiden av att farliga kemikalier inte finns på plats utan förvaras i ett centrallager? Med dåliga dagliga rutiner slösar många företag bort värdefull arbetstid. Nedan ser du hur mycket – och hur en centraliserad förvaring i brandsäkra skåp kan åtgärda detta. denios.se www.svenskverkstad.se

87


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

www.qimtek.se

Peter Norman, Evonet

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12

Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90

Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se

Ekets Uppåkra Fabriksgatan 64 568 23 Skillingaryd Fabriksvägen 4, 286 95 Eket www.eketsuppakra.se marknad@eketsuppakra.se

Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering. 88

www.svenskverkstad.se

Ekets Uppåkra skapar ett unikt erbjudande inom skärande bearbetning. Vi är certifierade enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001/14001. Vi bedriver och vidareutvecklar verksamhet i Eket och Skillingaryd.


Qimteks Leverantörsnätverk Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se

Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65

Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se

Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop. TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

PLÅTBEARBETNING Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74 Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

www.svenskverkstad.se

89


Qimteks Leverantörsnätverk JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.

SMIDE

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1 Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

ÖVRIGA PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1. 90

www.svenskverkstad.se

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.


Hi d le en tta ve r ra ät nt ta ör en

Qimtek Sourcing

BEHÖVER DU EXTRA RESURSER FÖR ATT TA RÄTT BESLUT?

Med Qimtek Inköpssupport får du en extra resurs för att kunna ta rätt beslut vid dina inköp. Du får förslag på leverantörer som passar dig bäst. - Skapar offertunderlag - Kartlägger leverantörer - Samlar offerter och analyser Vill du veta mer? Kontakta support@qimtek.se eller 0651-300800

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

91


Bygg med stål så planterar vi skog

Grönt Stål

Ny satsning tar hänsyn till klimatet Idag lanseras satsningen Grönt Stål som gör det möjligt för beställare och tillverkare inom stålindustrin att klimatkompensera sin stålanvändning. Detta görs genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt tillsammans med Zero Mission och bakom satsningen står MVR och Norsk Stålförbund. – Det viktigaste vi som branschorganisation kan göra för miljön är att hjälpa våra medlemmar till en minskad klimatpåverkan, säger Björn Uppfeldt, förbundsdirektör för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund MVR. Stålindustrin har alltid arbetat hårt för att minska sin energianvändning och förbättra miljöprestandan både genom minimering av reduktionsmedel och ener92

www.svenskverkstad.se

gianvändning. Ett annat sätt att minska miljöpåverkan är att reducera materialbehovet genom att använda moderna höghållfasta stål. Där är svenska stålproducenter världsledande. Parallellt med detta arbetar SSAB, LKAB och Vattenfall långsiktigt med att utveckla metoder för helt koldioxidfritt stål i projektet HYBRIT. – Det arbetet fortsätter givetvis och det ser mycket lovande ut, men det tar tid och vi behöver bromsa ökningen av koldioxiden i atmosfären redan nu, menar Björn Uppfeldt, förbundsdirektör Mekaniska Verkstädernas Riksförbund MVR. Därför lanseras nu möjligheten till klimatkompenserad stålanvändning genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt i Bolivia med hjälp av företaget Zero Mission. Detta går under namnet Grönt Stål. Cirka 17 % av koldioxidhöj-

ningen i atmosfären beror enligt FN:s klimatpanel – IPCC på avskogning. – Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoderna som finns för klimatkompensation, genom att det både reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären, säger Claire Wigg, VD för Zero Mission. I projektet Grönt Stål samarbetar MVR och Norsk Stålförbund med Sinf, Stål & Mekangruppen, Plåt & Ventföretagen, Svensk Byggplåt, Den Norske Stålgruppen, Industrigruppen Stål & Fasade och Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. För mer information, vänligen kontakta: Björn Uppfeldt, förbundsdirektör MVR bjorn.uppfeldt@mvr.se 070-690 44 26


Framtidens arkitekter lär sig arbeta med stål
 Blivande arkitekter från KTH Arkitektur har i förra veckan arbetat med stål i kursen Material, rum, detalj.

punkter. Vidare skulle man kunna förflytta sig från modul till modul och bestämda koordinater gavs för anslutningar till intilliggande moduler.

Arkitektstudenterna delades upp i fyra grupper där varje grupp fick i uppgift att inom en tänkt kub på 3x3x3 meter tillverka en modul som skulle ingå i en större struktur om fyra moduler (totalt 6x6x3 meter). Varje modul skulle kunna bära tre personer samtidigt och fick endast vara i kontakt med marken på maximalt tre

Grupperna fick olika typer av profiler att arbeta med: Grupp 1: 8mm rundstål, 30 längder á 6 meter Grupp 2: Fyrkantrör 30x10x1,5mm á 6 meter lg, 12 stk Grupp 3: 8mm rundstål, 30 längder á 6 meter

Grupp 4: Runda rör 25x2mm á 6m lg, 12 stk Efter projektering och kort svetskurs med säkerhetsgenomgång började produktionen. Med hjälp av engagerade och kreativa studenter och duktiga svetslärare från Forssells Smide och Lundgrens Smide blev det en mycket givande vecka. Tack till alla som hjälpte till! Delmomentet i kursen var ett samarrangemang av MVR och SBI.

Spoofing-attacker En vanlig form av bedrägeri via mail kallas spoofing, vilket innebär att bedragare förfalskar mailavsändarens identitet i syfte att komma åt företagets pengar. I allmänhet använder man adressen till vd eller annan företagsledare och skickar ett förfalskat mail till någon inom ekonomifunktionen med målet att få till en

snabb överföring till ett externt konto. Bedragarna upprättar vanligen mailkonton som är väldigt lika företagets egna mailadresser så att bedrägeriet blir svårt att upptäcka. Detta är vanligt när företaget i fråga genomgår förändringar, speciellt förändringar i ledarskapet. Spoofing är dock ett växande problem även till vardags så det kan vara bra att vara extra uppmärksam om det skul-

le börja dyka upp suspekta betalningsinstruktioner via mail. I vissa fall är försöken lite klumpigare, då kan avsändaradressen till exempel vara vd.manager@companyx.com (companyx = namnet på bluffaren). Det finns fortfarande en risk att en stressad medarbetare kan missa detta, men förhoppningsvis är dessa försök så pass genomskinliga att de misslyckas i de flesta fall. www.svenskverkstad.se

93


Förbundsstämma 10-13 maj I maj 2019 anordnar MVR tillsammans med Stål & Mekan och STEMA en resa till Barcelona med teknikseminarium och Formel 1. Det blir tre dagar fyllda med inspiration och härliga upplevelser i Barcelona. Innan avresan håller MVR dessutom förbundsstämma på Arlanda. För mer information mejla info@mvr.se

Program Fredag 10 maj Förbundsstämma – Lunch kl 12:00 på Arlanda, följt av förbundsstämma kl 13:00. Flyg till Barcelona kl 16:50. Vi har en gruppbokning med 30 platser som avgår från Stockholm Arlanda. Lördag 11 maj Förmiddag: Fritt i Barcelona Eftermiddag: Program med teknikföreläsningar/studiebesök Kväll: Middag Söndag 12 maj Förmiddag: Fritt i Barcelona Eftermiddag: Buss till Circuit de Barcelona-Catalunya F1. Formel 1 – Spaniens Grand Prix Kväll: Middag Måndag 13 maj – Hemresa kl 11:50

Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

94

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


Produkter från Weland Gallerdurk / Spiraltrappor / Raka trappor / Räcken / Handikappramper / Entresoler / Gångbryggor / Pallställ / Laserskärning och annan plåtbearbetning på legobasis m.m.

weland.se Malmgatan 34 333 30 Smålandsstenar Växel: 0371-344 00 E-post: info@weland.se www.svenskverkstad.se

95


fönster mot framtiden

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet och ansvarig för Smarter, påpekar vikten av att agera snabbt när det gäller kompetensutveckling inom AI för näringslivet. "Vi kan inte bara utbilda yngre människor och vänta tills de kommer in i arbetslivet", säger hon.

Örebro universitets AI-satsning fortsätter

Så ska Smarter 2.0 lyfta industrin KK-stiftelsen fortsätter att stötta Örebro universitets satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma, under namnet Smarter. Målet för det nya fyraåriga projektet, som har en budget på 22 miljoner kronor, är att Smarter ska införlivas som en ordinarie del av lärosätets kursutbud. – AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet, säger Amy Loutfi, som ansvarar för Smarter. De flesta tekniska experter är överens om att artificiell intelligens, AI, kommer att revolutionera både industrin och samhället i framtiden. På många håll har utvecklingen redan börjat och inom industrin är man därför övertygad om att kompetensutveckling av anställda är livsviktigt för att kunna hänga med. 96

www.svenskverkstad.se

Vid Örebro universitet finns den internationellt erkända forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) där ett 50-tal AI-forskare arbetar. Här finns alltså just den kompetens som industrin behöver. Av den anledningen började lärosätet att utveckla och ge kurser inom AI för yrkesverksam-

ma under 2017. Satsningen kallades för Smarter och gick ut på att yrkesverksamma kunde kombinera sitt arbete med studierna och även ta med sig riktiga case från sina verksamheter in i utbildningarna. HAR LOCKAT DELTAGARE FRÅN BÅDE TUNG INDUSTRI OCH MJUKVARUBRANSCHEN Kurserna har lockat många deltagare från vitt skilda branscher, alltifrån tung industri till mjukvaruföretag. Valentina Rudenok, projektkoordinator inom HR tech på Spotify, är en av dem som gått en Smarterkurs. – Jag gick kursen Introduktion till AI. Jag har haft nytta av kursen i min vardag, vi har mycket kontakt med AI-leverantö-


FourCut The Master of Threading

Gängsvarvning från SmiCut · KOSTNADSEFFEKTIV - Fyra skäreggar till samma pris som tre · STYRKA - Stark och stabil bearbetning

· ÅTKOMLIGHET - Minimal förlust av material

· OPTIMAL SLÄPPNING - Perfekta bearbetningsförhållanden Tel. 0240-182 30 - www.smicut.com - info@smicut.se

www.svenskverkstad.se

97


fönster mot framtiden

Det är kul att kunna förstå logiken bakom och vara ”on top of things” när det gäller AI.

rer och det är kul att kunna förstå logiken bakom och vara ”on top of things” när det gäller AI. Jag skulle definitivt rekommendera kursen till andra, säger hon. Pilotprojektet, som har stöttats av KK-stiftelsen, blev framgångsrikt och Örebro universitet har i dag ett av landets största utbud av AI-kurser för yrkesverksamma. Lärosätet har också byggt upp ett nära partnerskap med stora industriaktörer som ABB, Ericsson, Epiroc och Saab när det gäller att utveckla innehållet i utbildningarna. Nu meddelar KK-stiftelsen att man fortsätter att stötta nästa steg i utvecklingen, Smarter 2.0. Det nya projektet har en budget på 22 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen står för 13,5 miljoner, och ska pågå under fyra år. Därefter är målet att Smarter ska vara en ordinarie del av Örebro universitets kursutbud. NYA PROJEKTET HAR EN BUDGET PÅ 22 MILJONER KRONOR – Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet, för jag insåg att det här ger oss en chans att fortsätta satsningen på utbildning för yrkesverksamma som vi har byggt upp de senaste åren, säger Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, chef för AASS och ansvarig för Smarter. Hon fortsätter: – Det här är viktigt av flera anledningar. AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet. Vi kan inte bara utbilda yngre människor och vänta tills de kommer in i arbetslivet, vi måste även utbilda de som är yrkesverksamma i dag. En annan anledning att Smarter är viktigt är att det låter oss som universitet att förändra våra utbildningar, så att det som vi gör inom Smarter också spiller över till andra program. Göran Backlund, som är affärsutveck98

www.svenskverkstad.se

lare på Saab Dynamics, blev också glad när han nåddes av beskedet från KK-stiftelsen. – För Saab var förra omgångens Smarterkurser väldigt lyckade, vi hade många deltagare från olika delar av koncernen. Det är mycket välkommet med en fortsättning av satsningen och det är enligt vår mening ett mycket effektivt bidrag från innovationssystemet i Sverige att bygga kunskap i industrin inom ett så oerhört centralt område. SMARTER GÖR ATT AKADEMI OCH INDUSTRI KAN MÖTAS En annan viktig aspekt av Smarter är att satsningen har skapat en plattform där akademi och industri kan mötas, menar Amy Loutfi. – Interaktionen som sker mellan industrin, våra forskare, lärare och studenter är inte bara viktig för att vår forskning ska nå ut, utan den är också ett bra forum för våra forskare att lära sig mer om vad som händer utanför akademin och om behovet av AI inom industrin. En nyhet i Smarter 2.0 är att Högskolan i Skövde och Jönköping University ingår som utbildningspartners och kommer att

AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet. Vi kan inte bara utbilda yngre människor och vänta tills de kommer in i arbetslivet, vi måste även utbilda de som är yrkesverksamma i dag. ge kurser. Detta ger Smarter ett mer komplett utbud, förklarar Amy Loutfi. – Skövde och Jönköping hade några väldigt bra kompetenser som vi kände att vi saknade. Det handlar främst om människa-dator-interaktion och även nya typer av problem inom AI, som exempelvis ”explainable AI”. Tillsammans kommer vi att

vidareutveckla och förfina vår kursmodell inom Smarter. Ni har arbetat med Smarter sedan 2017. Vad har ni lärt er under resans gång?

Interaktionen som sker mellan industrin, våra forskare, lärare och studenter är inte bara viktig för att vår forskning ska nå ut, utan den är också ett bra forum för våra forskare att lära sig mer om vad som händer utanför akademin och om behovet av AI inom industrin. – Vi har lärt oss en hel del, som vi vill ta med oss in i det fullskaliga projektet. En sak är hur viktigt det är att vara nära studenterna. Därför vill vi fortsätta med vår lärmodell där vi blandar distanskurser med fysiska träffar på campus. En annan sak som vi har lärt oss är att industrin och de yrkesverksamma är väldigt problemlösningsfokuserade. De vet vilka problem och utmaningar de behöver lösa. Därför låter vi industrin arbeta med sin data och ta med sig sina problem in i klassrummet. Det vill vi också fortsätta med, säger Amy Loutfi.


NYTÄNKANDE MED 100 ÅR I BAGAGET Stenbergs har en gedigen historia av teknisk innovation och produktion. Att vara nytänkande krävs för att vi ska kunna fortsätta vår utveckling och hela tiden ligga i framkant i vår bransch. Genom att kombinera kunskaper, tänka utanför boxen och våga ifrågasätta hittar vi de bästa lösningarna för våra kunder. Din framgång är vår passion. Läs mer om oss på vår hemsida, www.stenbergs.se

www.svenskverkstad.se

99


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Södra Järnvägsgatan 52B 827 32 LJUSDAL

Ladda ner vår durkbroschyr på www.eurostair.se

PRESSDURK FÖR BÄSTA SYMMETRI OCH PRECISION Med durk från Eurostair går du säkert. Pressdurken är optimal för kundanpassade lösningar då den ger symmetri i båda riktningar samt alltid kantas. Väljer du tandning i båda riktningar har du bästa halksäkerhet vid olja, snö och is. Vi har durk till alla tänkbara användningsområden i både stål, glasfiber GRP och lättdurk. Som exempel används durk till gångytor eller som måttanpassade understöd för diverse maskiner eller hyllsektioner. Kontakta oss på telefon 054 85 00 40 eller gå in på vår hemsida för mer information. Eurostair – när varje steg räknas.

EUROSTAIR AB - Regnvindsgatan 8B - SE-652 21 Karlstad - Tel +46 54 85 00 40 - Fax +46 54-85 00 60 - info@eurostair.se - www.eurostair.se 100

www.svenskverkstad.se

SPIRALTRAPPOR

RAKA TRAPPOR

MODULRAMPER

GALLERDURK

Profile for Svensk Verkstad

Svensk Verkstad nr.3 2019  

Svensk Verkstad nr.3 2019