Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

U

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 3 • 2018

S

T

R

I

Framtidens maskiner för digital tillverkning Elmia Produktionsmässor 2018

Sinfs vd – aktiv ledare Proplate – en tung aktör www.svenskverkstad.se

1


TL MaskinPartner blir nu Masentia!

Zoran Malesevic – 110% Servicetekniker

2

www.svenskverkstad.se


Vi ska vara lika nära dig som tidigare – Bara ännu närmre Vi har fortfarande samma kompetenta rådgivare och servicetekniker – bara ännu fler. Vi möter våra kunders behov och vårt fokus på samarbete är såklart detsamma – bara med ännu fler resurser. Ett av våra kärnvärden är att vara närvarande i vårt samarbete våra kunder och nu blir vi ännu närmre. Vi ska hela tiden överträffa dina förväntningar. Först då är vi partners på riktigt! Du träffar oss på Elmia Machine Tools 15-18 maj i monter B04:84. Där kan vi utveckla våra tankar om samarbetet. Masentia • Din maskinpartner till 110%

VI SATSAR STORT! FÖR ATT KUNNA GE DIG ÄNNU BÄTTRE SERVICE UTÖKAR VI VÅR PERSONALSTYRKA OCH SÖKER STÄNDIGT NYA DUKTIGA MEDARBETARE.

Västbovägen 56B, 331 53 Värnamo. Tel 0370-37 84 00. www.tl-maskinpartner.com MASENTIA är en nordisk verksamhet med försäljning och support av maskiner till verkstadsindustrin i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Med ca 70 medarbetare har vi den kompetens och organisation som krävs för att maximera verkstadsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet. www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Maskinerna, människan och kapitalet En perfekt samklang mellan maskin och människa, det är kanske en önskedröm och måhända ouppnåelig sådan. Men vi kan inte stoppa maskinernas utveckling eftersom det är vi människor som gör dem, än så länge i alla fall och vi kommer att behöva utveckla dem och hela tiden investera i nya. Industrialiseringen kom till Sverige i början av 1800-talet och då med produktion av textil i ”hemmaindustrier” ute på landet, det vill säga på landsbygden. I mitten av 1850 talet så kom den stora industrialiseringen igång. Mycket berodde på att vi då fått tillgång till råvaror, kunskap och uppfinningar, det sistnämnda är kanske just det viktigaste, men utan det andra så blir det svårt. Men det behövdes kapital också... 1848 antogs en aktiebolagslag i Sverige som gjorde det lättare för industrier att skaffa kapital, pengar alltså. Lagen innebar begränsat ansvar vid en eventuell konkurs, endast värdet av aktierna förlorades. Industrialiseringen skedde först med privat kapital men med näringsfriheten som trädde i kraft 1864, så blev det en helt annan och liberal kreditmarknad. Redan cirka fyra år senare fanns 35 affärsbanker i Sverige. Detta ledde till att finansieringen för industrin förbättrades avsevärt. Så vad finns det för anledningar att prata om detta? Jo, för att finansiera utveckling och göra stora investeringar och att växa ett mindre industriföretag idag så krävs mycket kapital. Kapital är i de flesta fall svårt att få tag i. Idag finns det ca 115 affärsbanker i Sverige plus många andra finansieringsbolag, men det är ändå svårt att få kapital till ett mindre företags investeringar. Även fast företagen är relativt små, är de mycket kapitalkrävande. Det är därför inte helt lätt att växa ett industriföretag idag. Det krävs oftast mycket pengar och riskerna är höga. Vi ser en del företag som bildar klusters för att både orka och klara utveckling och investeringar samt för att kunna nå ut och verka utanför Sveriges gränser. Och just kluster är en bra väg att gå för att dela utveckling, kunskap och investeringar och för att nå andra marknader. Det mindre enskilda företaget kan få svårt att växa på en alltmer internationell marknad. Jag tror att vi kommer att få se fler sammangåenden och bildanden av kluster framöver inom svensk tillverkningsindustri. Under Elmia Produktionsmässor, så kanske samtalet mellan de besökande konkurrenterna och kollegorna emellanåt handlar om just gemensamma investeringar och samarbeten. Ett forum för det vore nog välkommet av många.

Väl mött i Jönköping 15-18 maj Vi finns i montrarna LS01:03 & B07:60

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@qimtek.se

4

www.svenskverkstad.se


© 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG

1:1 ersättningsbar för

värmekrympsverktygshållare

Hydraulisk verktygshållare

5

Upp till -sidor samtidig bearbetning Manuell uppspänning KSX

90%

Upp till kostnadsbesparing

Snabbväxlingssystem

Monter D01:24

Allt till din verktygsmaskin Mer än 7 500 komponenter för uppspänning i din maskin.

schunk.com/equipped-by www.svenskverkstad.se

5


BESÖK OSS PÅ ELMIA 15-18 MAJ Verktygsmaskiner: Plåt: 3D: Automation (Marab):

Ravema 4. 6

www.svenskverkstad.se

B04:40 A01:38 MG01:16 D06:32

| Renishaw | Mimatic | Elbo Co


FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR! ”ALLT” DU BEHÖVER FINNS HOS RAVEMA. BESÖK OSS I VÅRA MONTRAR SÅ BERÄTTAR VI MER. FRAM TILL DESS, BESÖK VÅR NYA HEMSIDA:

WWW.RAVEMA.SE

PSST...DU VILL INTE MISSA VÄRLDSPREMIÄREN AV RAVEMA 4.

ontrolli | Jenoptik | Gressel | och mycket mer www.svenskverkstad.se

7


INNEHÅLL 10| RECEPT FÖR FRAMGÅNG Anders Ekdahl har ”kokboken”

48| SVERIGE BLIR PARTNER Industrin får draghjälp på Hannover Messe

16| RUT OCH PEPPER ÖPPNAR ELMIA Spännande grepp på produktionsmässorna

50| MED EGEN PORT TILL SSAB Proplate tung spelare i god kondition

22| ALLT NYTT UNDER SOLEN Utställares nyheter på mässorna

75| TECH DAYS VÄXER 600 besökte Sandvik Coromant

34| SKÄRANDE NYHETER Nytt från verktygsleverantörerna

80| TREDJE ROBOTREVOLUTIONEN Flexibilitet nyckelord för automation

44| INNOVATION BETALAR SIG Innovativa företag är lönsammare

88| ÄVENTYR OCH LEDARSKAP Joakim Norlén ny vd för Sinf

46| NY TID, NYA KRAV Ekonomichefens kompetens 4.0

94| PLANERAR FRAMÅT Svenska företag investerar

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@qimtek.se Matthias Dierauer Annonser matthias.dierauer@svenskverkstad.se

8

www.svenskverkstad.se

ANNONS- OCH PR-MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

MVR Klara Norra kyrkogata 31 Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se www.mvr.se NÄSTA NUMMER 4 2018 Materialdag: 23 maj Utgivningsdag: 7 juni


BESÖK OSS! 15.05. – 18.05.2018 HALL B, MONTER B04:41

NLX 2500 | 700

NLX SERIEN UNIVERSALSVARVNING

BMT REVOLVER upp till 10.000 vpm

Upp till

ø 80 mm Stångbearbetning (Chuckdetaljer upp till ø 460mm)

INTEGRERAD AUTOMATION T.ex. portalladdare LG 10 för detaljer på upp till ø 200 x 150 mm

Unik Technology Cycle

gearSKIVING Snabb process för kuggtillverkning!

Mer om NLX 2500 | 700 nlx.dmgmori.com www.svenskverkstad.se

9


debatt

Småindustri i större skala är

smart industri Svenskt entreprenörskap, svensk kreativitet och den svenska platta organisationen. Det är receptet för framgång. Just med de egenskaperna har många företag vunnit framgång. Även om tankarna ofta går till IT-relaterade ”start-ups” är det samma recept inom stora delar av industrin. Tyvärr är tillverkningsindustrin investeringstung, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna för småindustrier, och därför når många potentiella stjärnor inte den höjd de önskat. Att ta några steg på vägen klarar de flesta, men det riktiga lyftet blir för många bara en dröm. Pengar, eller rättare sagt bristen på pengar, är ett dilemma för företag som vill växa. Varje nästa steg i fler och bättre utbildade medarbetare, automatiserade eller digitaliserade system, nya marknader, geografiskt eller branschmässigt är en investering som kräver kapital. Eftersom tillverkningsindustri ofta verkar på längre sikt än vad riskkapitalister har tålamod med är tillväxtfinansiering svårt. Därför får småindustrins ägare finansiera sig själva. När det talas om investeringar i ”tidiga skeden”, vilket inte är ovanligt bland finansiärer, fokuserar man på ”start-ups”. Att ett tidigt skede skulle kunna vara en investering i nästa generations teknik, till exempel automatiserad och digitaliserad verksamhet nämns sällan. Men entreprenörer är just entreprenörer och hittar ofta en egen lösning för att komma framåt. Hur ska då småindustrin växa? Entreprenörskap är nyckeln, men kanske behöver fler entreprenörer agera gemensamt, inte så ensamt, envist och 10

www.svenskverkstad.se

egensinnigt som ofta är fallet. Den egna tekniska idén är sällan så unik som man tror, det är sättet att hantera utmaningar och verkställa beslut som skiljer ut entreprenören från andra. Ibland beskrivs entreprenören som arbetsam, risktagande och lite klurig. Men vad händer om vi adderar egenskaper som snabbtänkt, handlingskraftig och situationsanpassad, något som entreprenörer vanligen är, men som ofta karaktäriserar den som är ”streetsmart”. Tänk om den långsiktiga strategin kompletteras ett dagligt agerande som handlar om att hitta möjligheter som skapar större framgång gemensamt med någon annan än vad som kan skapas enskilt. Att sätta sig i sammanhang som stärker det egna varumärket och ökar marknadsmöjligheterna. Kanske är det partnerskap med leverantörer av den senaste tekniken, kluster av småindustriföretagare, gemensamma utbildnings- och rekryteringssatsningar, samlade exportaktiviteter och nätverk av ledare som byter erfarenheter som tillsammans kan göra skillnad. Hur det ska benämnas spelar ingen roll, men kanske är det en kombination av Gnosjöanda och att vara lite streetsmart som är den nya svenska småindustrimodellen. Ensam entreprenör är stark, men många entreprenörer tillsammans kan öka konkurrenskraften och därigenom lyfta småindustrin. Anders Ekdahl Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, vd- och styrelseuppdrag anders@andersekdahl.se


Möt oss på Elmia 15­18 maj B05:30

BESÖK OSS PÅ ELMIA 15 ­18 MAJ

ÖKA DIN KONKURRENSKRAFT MED AUTOMATION OCH FRAM­ TIDENS MASKINLÖSNINGAR I 70 ÅR HAR VI STRÄVAT EFTER att erbjuda de bästa maskinerna för en effektiv och lönsam produktion. Det är viktigt för oss att du ska kunna lita på att vi hjälper dig att göra kloka maskin­ investeringar med den senaste, stabilaste och mest konkurrenskraftiga tekniken. På mässan får du möjlighet att diskutera med våra kunniga medarbetare på plats. Välkommen till monter B05:30!

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

Oavsett om du investerar i en automations­ lösning eller en CNC­maskin hos oss får du alltid tillgång till: Kunnig och personlig personal Stort förstklassigt serviceteam Utbildare och utbildningar Kunskap om senaste tekniken på marknaden Expertis inom bla. skärandebearbetning, plåtbearbetning och automation

www.svenskverkstad.se

11


aktuellt

Digitalisering – hur ska industrin möta utmaningarna? Behovet av en ökad digitalisering ställer nya krav på svenska industriföretag. De industrier som inte är rustade att möta utmaningarna med en mer automatiserad och datadriven verksamhet riskerar att förlora i konkurrenskraft. För de industrier som följer med i utvecklingen finns det istället mycket att vinna. Dessutom skapas möjligheter att utveckla verksamheter genom att nya kompetenser och arbetssätt tillförs befintliga organisationer.

och utvecklingsavdelningar. Digitalisering och en mer datadriven verksamhet är framförallt en möjlighet för Sveriges små- och medelstora företag. Dessa står för den största delen av industrins totala omsättning. Att de kan fortsätta att vara lönsamma och konkurrenskraftiga är viktigt då deras betydelse för landets gemensamma välstånd är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Trenden hos svenska företag har under en lång följd av år varit en utflyttning av tillverkningen till lågkostnadsländer. Kalkylen var enkel då arbetskostnaden ansågs vara för hög i Sverige. Tillgången till ny digital teknik och nya automationsmöjligheter har lett till att många företag idag väljer att åter investera i tillverkning på hemmaplan. Genom en ökad automatisering kan inte bara tusentals jobb räddas kvar. Många företag väljer också att flytta hem tidigare utflyttad verksamhet i takt med att man upptäcker fördelarna med att hålla ihop hela värdekedjan – från utveckling till färdig produkt. För många tillverkningsindustrier krävs det att tiden från utveckling, konstruktion, tillverkning och uppgraderingar till nya produktgenerationer krymps för att korta time-to-market. Då är det en stor fördel att kunna hålla samman och knyta tätare band mellan tillverknings-, forsknings12

www.svenskverkstad.se

”SMART INDUSTRI” ÄR SVERIGES NYA INDUSTRIALISERINGSSTRATEGI För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk industri menar regeringen att en ökad digitalisering är en av nycklarna. 2016 presenterade närings- och innovationsministern Mikael Damberg en ny strategi för att stötta utvecklingen och skapa rätt förutsättningar. Den nya industrialiseringsstrategin ”Smart Industri” ska göra Sverige ledande inom den digitala utvecklingen och i utnyttjandet av digitaliseringens stora möjligheter. – Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Målet är att industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

För att Sverige ska fortsätta att ha en konkurrenskraftig industri måste förutsättningarna för att utveckla smartare fabriker öka, fabriker som till fullo utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Risken är annars att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen. USA och Kina byggs idag fler nya produktionsanläggningar än i Europa. Bedömningen är att digitaliserings- och automationsgraden kommer att vara högre i dessa anläggningar jämfört med befintliga anläggningar i många andra länder. – Arbetet med att vässa Sveriges konkurrenskraft och förbättra industrins villkor i Sverige får aldrig stanna av. DIGITALISERING EN FÖRUTSÄTTNING FÖR KUNDANPASSAD PRODUKTION Motivationen hos svensk industri att satsa på en mer digitaliserad verksamhet kommer sannolikt att vara starkt förknippad med en ökad kundnytta. En bredare insikt om att digitaliseringen blir en förutsättning för en mer kundnyttodriven produktion förväntas leda till en ökad digitaliseringstakt. För att industrin ska klara ökade krav på en mer kundanpassad produktion behöver verksamheter vara flexibla och omställningsbara. I framtiden måste företag kunna hantera större variationer, med flera modeller och mindre serier som produceras i samma tillverkningssystem. En omställning pågår i den globala tillverkningsindustrin från hög volym med låg mix till en mer kundanpassad låg volym med hög mix som sker närmare kunderna och med mer kvalificerad arbetskraft. Kunderna med dess olika önskemål står i fokus för denna omställning. Med hjälp av digitala lösningar kan produktionssystem hantera mycket stora modellvariationer och olika seriestorlekar. Genom ökad flexibilitet och användning av digitala verktyg kan företag tillverka kundanpassade produkter till samma kostnad som vid masstillverkning. Flexibilitet genom digitalisering är nyckeln till framgång då kundernas krav ökar och blir allt mer komplexa!


Besök oss på

Sedan urminnes tider har överföring av kunskap och därigenom framsteg inte skett utan kommunikation. Väl sammankopplad kommunikation gör kunskap tillgänglig snabbare och genererar härigenom intelligenta lösningar. Så varför inte förse också er verkstad med all information och intelligens som finns i ert företag? Connected Machining i våra TNC styrsystem ger er verkstad åtkomst till samtliga områden som ingår i produktionsprocessen. På detta sätt integrerar Connected Machining er verkstad i processkedjan och gör den effektivare, så att ni kan förbättra produktivitet, kvalitet och flexibilitet. HEIDENHAIN Scandinavia AB Vinkelgivare

Linjära skalor

127 39 Skärholmen, Sweden TNC-styrsystem

Telefon +46 8 531 933 50 Digitala räknare

www.heidenhain.se

Mätgivare

Pulsgivare www.svenskverkstad.se

13


aktuellt

Traineeutbildning – ett steg mot ett jobb inom industrin I syfte att locka fler till yrket som CNC-operatör startar Clockwork inom kort upp ett traineeprogram på uppdrag av Atlas Copco i Tierp. Industrimatchningsprojektet pågår under drygt sex månader, där tio kandidater erbjuds skräddarsydd utbildning på plats hos Atlas Copco. Traineeutbildningen, som startar i april och pågår mellan sex och nio månader, innehåller såväl teknisk utbildning som praktik. Under tiden bidrar Clockwork med rekrytering, språkstöd och utbildningsinnehåll. – Målet är att samtliga tio ska anställas direkt i företaget om allt går som planerat, berättar Clockworks projektledare Jan Johansson. Den innovativa utbildningssatsningen är ett initiativ från Atlas Copco, som ser utmaningar i att rekrytera färdigutbildade CNC-operatörer.

Samarbetet med Clockwork är en möjlighet till att hitta tekniskt intresserade människor med kapacitet och förmåga att lära sig och utvecklas tillsammans med oss på Atlas Copco.

– Samarbetet med Clockwork är en möjlighet till att hitta tekniskt intresserade människor med kapacitet och förmåga att lära sig och utvecklas tillsammans med oss på Atlas Copco, berättar produktionschefen Kerstin Mattiasson. För att hitta kandidater har Clockwork en dialog med Arbetsförmedlingen i Gävle och Tierp. De som rekryteras till utbildningen behöver inte ha en teknisk bakgrund, däremot krävs grundläggande kunskaper i svenska och matematik samt en stark motivation till ett jobb inom industrin. Ett annat kvalifikationskrav är att 14

www.svenskverkstad.se

du i dag är utan anställning eller riskerar att bli. – Många som inte är fullärda i det svenska språket upplever en barriär för att komma in på arbetsmarknaden. Därför ingår också anpassat och engagerat språkstöd i utbildningen för de som behöver, säger Jan. På många sätt är Atlas Copco ett spännande framtidsföretag att jobba på. I takt med att industrin digitaliseras skapas fler

utvecklingsmöjligheter. – Rollen som CNC-operatör innebär ansvar för produktionen av komponenter som används i våra industrimaskiner. Det omfattar allt ifrån programmering till kvalitetskontroll, felsökning och leverans. Skillnaden mellan oss och flera andra industriföretag är att du får ta ett stort ansvar på direkten, berättar Kerstin.


EUROPAS STÖRSTA LAGERHÅLLARE AV SPECIALLEGERINGAR OCH TITAN NICKEL-LEGERINGAR 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX TITAN-LEGERINGAR Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23 KOPPAR-LEGERINGAR CuCr1Zr/CuCo2Be/CuNi2SiCr/CuSn6/CB2/Alloy 25/Tellur-koppar

• • • • •

Dagsaktuell lagerlista online Komplett service-center Vattenskärning Vi skickar er order samma dag Allt material analyseras med spektrometer • Kvalitetsledningssystem som uppfyller ISO 9001 samt flygindustrins krav enligt AS9120A • Över 100 års erfarenhet • Beställ direkt: 08-731 56 00 www.haraldpihl.com info@haraldpihl.com www.svenskverkstad.se

15


Elmia Produktionsmässor

Fokus Framtiden

Rut och Pepper inviger supermässan i Jönköping Nu har Elmias mässfolk tagit steget fullt ut och skapat en mässpalett som torde attrahera hela den svenska industrin. Steg för steg har Elmia Produktionsmässor byggts ut och kompletterats med nya områden och de respektive mässorna har alla inte bara åtnjutit acceptans i de aktuella branscherna

16

www.svenskverkstad.se

utan också i de flesta fall hyllats som klockrena mötesplatser där företag de facto gör affärer. I år har inte bara Elmia Polymer fått komma in i sviten. Mässarrangören har dessutom skapat en helt ny mässa; Elmia 3D. Den ligger i tiden och dessutom är additiv tillverkning något som påverkar alla de övriga mässornas områden.


Rut & Pepper Framtidens medarbetare inviger Elmia Produktionsmässor. Redan från start riktas alltså strålkastarna mot ett av dagens och framtidens viktigaste frågor för svensk industri; rekrytering och kompetens. Rut är en helt vanlig tjej från Jönköping vars framtid är ett oskrivet blad. Har industrin tur väljer hon kanske att bli ingenjör... Pepper är en inte helt vanlig, humanoid robot, men en representant för den i framtiden tongivande AI-teknologin. Tillsammans ska de inviga årets Elmia Produktionsmässor, ett nytt, spektakulärt och tydligt grepp för att lyfta viktiga framtidsfrågor.

Optimera dina affärer. Med precision. På den kompletta produktionstekniska mässan utforskar du de senaste maskinerna i drift och upptäcker morgondagens utrustning. Här är helt enkelt allt samlat som har med verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik att göra. Det är här du stärker din konkurrenskraft. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är Elmia Verktygsmaskiner en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

Jönköping 15-18 maj 2018 Produktionsmässorna.se

Entré till alla mässor med en biljett!

– Folk börjar få upp ögonen för den här tekniken även i traditionell industri, så vi ska nog känna oss hemma på mässan, säger Max Wenger på 3DVerkstan. 15-18 maj har vi tillfälle att under samma tak besöka sex industrimässor i Jönköping. www.svenskverkstad.se

17


Elmia Produktionsmässor

En uppdaterad mässarena i Jönköping. De flesta hallarna och deras placering känner vi igen, men nytt för året är den plats som beretts för Elmia 3D. En helt ny hall har skapats i det vi lärt oss kalla för Mässgatan mellan Entré Nord och ingången till Hall B, och följaktligen fått namnet Hall MG. Hallkarta: Elmia

Det är alltså framtidens medarbetare, representerade av åttaåriga Rut och den humanoida roboten Pepper, som sätter de idag och för framtiden viktiga frågorna om rekrytering och kompetensförsörjning i klart fokus. – Det här är en avgörande fråga för industrins framtid och på Elmia Produktionsmässor lyfter vi den både i scenprogrammet och genom aktiviteter i mässhallen. Här kan exempelvis Teknikspåret på fredagen nämnas, där 400 åttondeklassare bjuds in till mässan för att lära sig mer om möjligheterna inom teknik och industri, säger Tanja Lundberg, projektledare för Elmia Polymer, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt och Elmia 3D. DIGITALISERING Fyra viktiga teman genomsyrar mäs�san som samlar 475 utställande företag; Framtidens produktion, Hållbar produktion och ökad produktivitet, Arbetsmiljö och säkerhet samt Rekrytering och kompetens. – Digitaliseringen är naturligtvis en röd tråd genom alla mässorna, säger Ann Kittendorff, projektledare för Elmia Automation och Elmia Verktygsmaskiner. En spännande satsning är våra uppkopplade mätstationer på mässgolvet. Informationen från dem sammanställs i molnet 18

www.svenskverkstad.se

och visualiseras på skärmar runtom i arenan. Det är den här typen av teknik och digitalisering som tar produktion inom tillverkande industri till en ny nivå FÖR FÖRSTA GÅNGEN Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Plåt, Elmia Svets o Fogningsteknik, Elmia Polymer och Elmia 3D – sex separata produktionsmässor men som på flera sätt överlappar varandra. Flera har redan etablerat sig som starka varumärken för sin bransch, trots att de bara har arrangerats vid något eller några tillfällen. Elmia slog alltså an rätt strängar från början, inte minst när det gäller automation, svets och verktygsmaskiner. Även plåtmässan som lanserades för första gången för två år sedan fick en kanonstart. I år deltar de flesta stora maskinleverantörer på plåtsidan, även såna som inte deltog vid den första mässan 2016. Trumpf tillhör dessa. Från noll till hundra, kan man säga. – Förra gången deltog vi inte, men nu satsar vi på Elmia Plåt med mäs�sans största monter, konstaterar Stefan Wallén. Normalt är EuroBlech vår främsta mässa, men vi tror på konceptet i Jönköping. Eftersom vi är så breda och har både additiv tillverkning och femaxlig

skärning/svetsning på programmet tror jag på synergier mellan i synnerhet svetsmässan och oss. Nu tillkommer alltså även Elmia 3D som en helt ny mässa och den har naturligtvis alla möjligheter att nå framgång med tanke på hur additiv tillverkning ökar i tillverkande industri. – För 3D-teknik har det varit mycket prototyptillverkning tidigare, men nu går vi in i ett produktionsstadium. Därför riktar vi in oss i större utsträckning mot tillverkande industri, liksom skolväsendet som ska lägga in 3D i läroplanen, säger Max Wenger på 3DVerkstan. Därför känns det ganska självklart för oss att delta på mässan. Klockan 14.00 på mässans första dag kommer 3DVerkstan att presentera en unik teknik för fiberförstärkta utskrifter för första gången i Sverige. I montern hittar vi naturligtvis också exempel på 3DVerkstans varumärken Ultimaker, Markforged och Formlabs samt printade produkter. STARKA KORT Till mässans starkare kort hör Elmia Automation och Elmia Verktygsmaskiner. Den förstnämnda har nu några år på nacken och fyllde när den lanserades 2012 ett stort behov av en renodlad au-


NYHET - MCC 630 4- / 5- axlig Fleroperationsmaskin fรถr palett storlek 630 x 630 mm

BURKHARDT+WEBER 4- / 5- axliga horisontella fleroperationsmaskiner fรถr palettstorlek 630 x 630 mm till 2000 x 2000 mm och detaljvikter frรฅn 1,5 ton till 18 ton. Stark. Precis. Kundanpassad. Digital.

INDEX-TRAUB Nordic AB 08 - 505 979 00 www.index-traub.se

www.svenskverkstad.se

19


Elmia Produktionsmässor

tomationsmässa. Automationsmässan togs emot med samma entusiasm som Elmia Svets o Fogningsteknik som hade premiär samtidigt. – Automationsmässan är en viktig mötesplats för industrin och ett väldigt bra forum för att sätta fokus på de för svensk industri viktiga aspekterna kring automationen och dess betydelse för en ökad produktivitet, säger Johan Frisk på OpiFlex. På mässans andra dag intar Frisk Stora Scenen för att prata om projektet Producera i Sverige och fokusera på vikten av flexibilitet och automation när produktionen tenderar att få en högre mix och lägre volymer. Det utvecklar han för övrigt längre fram i det här magasinet. Elmia Verktygsmaskiner hade premiär för två år sedan och redan från start hörsammade landets ledande aktörer inom maskin och verktyg den kallelsen och satsade direkt på den mässa som skapades sedan tidigare maskinmässor i tappat sin attraktionskraft. – Med svenska mått mätt är mässan i Jönköping väldigt bra och det betyder också att vi satsar väldigt mycket på den här mässan, säger Weine Werlevik på Iscar. – Tyvärr upplever jag att alltför få från de stora bolagen kommer till mässorna numer, säger han. Från de stora företagen vill vi se de som jobbar med skärandfe bearbetning; produktionstekniker och beredare i första hand. Ja, alla som jobbar med skärande, även operatörer förstås. – I början på min karriär kom runt 40 000 besökare till Tekniska Mässan i Stockholm under fem dagar. Numera är besöksantalet betydligt mindre generellt på mässor. Sist hade vi omkring 11 000. – Samtidigt är det naturligt viktigare att rätt besökare kommer än att de är många. – Mässkonceptet med de här mässorna tillsammans är bra. I synnerhet finns det viktiga synergierna mellan Verktygsmaskiner, Automation, Plåt och 3D. Iscar samarbetar på och kring mässan med Stenbergs. I synnerhet efter mässan på onsdag och torsdag då företagen till20

www.svenskverkstad.se

Additiv tillverkning får en egen mässa på Elmia Produktionsmäsor. 3D-tekniker används i allt större utsträckning inom flera produktionsområden idag och den nya Elmia 3D känns helrätt. Foto: 3D Verkstan

sammans arrangerar kundevent nere hos Stenbergs ett stenkast från Elmia, både onsdag och torsdag. – Då kommer bland andra Tina Thörner och föreläser för oss. Skapar mässan affärer? – Det handlar om att bygga varumärke och profilera sig i en egen monter. I år gör vi det bland annat med hjälp av lite underhållning i montern. – Men huvudsaken är naturligtvis våra verktyg och i år lanserar vi en serie verktyg vi kallar Logiq, 35 verktyg för de flesta bearbetningar; svarvning, fräsning, avstickning, spårstickning, håltagning... dessutom visar vi en del nya appar. INGA POTENTATER Ann Kittendorff och Tanja Lundberg, som alltså projektleder mässorna, konstaterar att de flesta mässorna är ”knökfulla” flera veckor innan det är dags i Jönköping. – Allt är bäddat för en mycket bra mässa, där alla delar är viktiga och tillsammans skapar en viktig mötesplats för industrin, menar de. Vad mässkonceptet inte bjuder på är stora potentater, vad man brukar kalla för key not speakers och höga politiker. Visst har man försökt att få Mikael Damberg till Jönköping, liksom Annie Lööf och Stefan Löfven, men ingen av dem tycks ha möjlighet att komma. – Å andra sidan är inte det här ett mässkoncept som ska locka med potentater, säger Ann Kittendorff. Här är det på mäs-

golvet saker och ting händer, det är där det viktiga sker. Det är utställarna som ska dra besökare. Besökarna kommer inte till mässan för att höra tusen föredrag utan i första hand för att se det utställarna presenterar. Det är vår grundinställning. – Det som snarare sticker ut är naturligtvis vår väldigt speciella invigning, där vi fokuserar på rekrytering, kompetens, morgondagens medarbetare, hur får vi in ungdomarna i branschen, hur får vi ungdomarna att stanna i branschen, hur får vi in fler tjejer i branschen – viktiga frågor som representeras av åttaåriga Rut och roboten Pepper som står för invigningen. ETT KONCEPT, SEX MÄSSOR Trots att vi gärna pratar om produktionsmässorna som ett koncept, nästan som en enda mässa, är det sex separata mässor det handlar om. Det poängterar Tanja Lundberg. – Bredden med sex gemensamma mässor som på många punkter har mycket gemensamt är naturligtvis en av faktorerna som gör konceptet framgångsrikt. – Samtidigt får man inte tappa djupet i det utan ha balans mellan det djupa och det breda. Därför får det inte bli för brett, då tappar vi fokus. Därför är det viktigt att respektive mässa är bra. – För oss är det därför viktigt att behålla respektive mässa som en egen mässa, samtidigt som den är en del av helheten. Balansakt av den högre skolan alltså. Den 15 maj och några dagar framåt får vi se hur välbalanserat konceptet är...


NEUTRALISERAR – inte bara sköljer!

Det finns en bättre lösning. Byt ut koksaltlösningen innan olyckan är framme. Cederroths unika Ögondusch med neutraliserande effekt ger större chans att rädda ögonen. Utöver att vätskan späder ut och sköljer bort har den bevisat mer effekt vid stänk av alkalier och syror1. Det är därför Cederroth Eye Wash rekommenderas av ögonspecialister2. Beställ direkt på www.cederroth.com 1) Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. 2) Rihawi et al. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol (2006) 244: 845-854

www.svenskverkstad.se

21


Nyheter Elmia Verktygsmaskiner

Bli en mästare – smartare verktyg är på väg Det LOGIsQa med intelligent bearbetning i Industri 4.0-eran. ISCAR lanserar inom kort LOGIQ-kampanjen för att introducera en ny standard för skärande verktyg. Välkommen till monter B04:59 på Elmia Verktygsmaskiner den 15-18 maj 2018 där vi berättar mer om alla nyheter och du får se verktygen i verkligheten. Vi har tagit IQ-konceptet av intelligent bearbetning ytterligare ett steg genom att applicera logiska förbättringar på nya verktyg. Resultatet av dessa verktygsutvecklingar är utbudet av LOGIQ-verktyg som både förutsäger och uppfyller dina behov. LOGIQ representerar smarta, logiska som förverkligar standarden INDUSTRI 4.0 samtidigt som man säkerställer kontinuitet och stabilitet. De nya solida hårdmetallverktygen är

berikade med en ny design som avsevärt ökar vibrationsdämpningseffekten vilket är en nyckelfaktor för ökad produktivitet vid ostabila bearbetningsförhållanden. De senaste hårdmetallsorterna återspeglar ISCAR´s framåtblickande kunskap och know-how när det gäller pulvermetallurgi och beläggningstekniker. LOGIQ HÅLLANDE VERKTYG Det nya hållande utbudet inkluderar nya krymp- och vibrationsdämpande enheter som avsevärt förbättrar prestandan då stabilitet och styvhet är kritiska faktorer. LOGIQ FRÄSNING De nya fräsverktygen i LOGIQ-sortimentet inkluderar starka, hållbara skär och fräshuvuden med förbättrade funktioner med avseende på skärinspänning. Ett exempel på ny fräsfamilj som kommer att introduceras inom kort är LOGIQ8TANG, 8

skäreggar för 90° hörnfräsning. LOGIQ SVARVNING Här kommer nya lösningar som minskar bearbetningskrafterna samt löser vibrations- och kylmedelsproblem. Nytt svarvverktyg är LOGIQ4TURN som förbättrar utförandet vid generella svarvapplikationer. Håll utkik efter mer information! LOGIQ HÅLUPPTAGNING Det nya hålupptagningskonceptet erbjuder avancerade lösningar för hög produktivitet. De kännetecknas av hög noggrannhet och repeterbarhet vilket reducerar bearbetningstiden och producerar avancerade detaljer. Nytt är t ex LOGIQ3CAM som signifikant förbättrar produktiviteten vid borrning. Mer information om denna produktfamilj kommer inom kort. Hall B, Monter B04:59

Dorato Tools & ZCC Cutting Tools i unik satsning Under mässan Verktygsmaskiner i maj satsar Dorato Tools rejält tillsammans med sin agentur ZCC-CT och har designat en monter helt anpassad efter ZCC-CT:s internationella riktlinjer. ZCC Cutting Tools erbjuder hårdmetallverktyg inom framförallt svarvning fräsning och borrning och har representerats i Sverige av Dorato Tools sedan 2012. ”ZCC-CT är den starkast växande produktfamiljen hos Dorato och tillsammans visar vi nu främst upp det senaste inom ZCC-CT:s breda program” säger Mikael 22

www.svenskverkstad.se

Gyllhamn, VD på Dorato Tools. ZCC-CT har en mängd nyheter som kommer att presenteras under mäs�san. Bland annat den nya ZM-spånbrytaren för svarvning i besvärliga material. På borrsidan visas bland annat den nya SLK borren upp för långhålsborrning i Gjutgods. Andra nyheter som Dorato Tools kommer att visa på mässan är det nya egna programmet med enskärsfräsar, Specialverktyg, samt det patenterade och flexibla

uppspänningssystemet Matrix. Fasta och drivna hållare från Doratos agentur Schweiziska SU-Matic kommer också att visas. Hall B, Monter B06:18


BESÖK OSS! 15.05. – 18.05.2018 HALL B, MONTER B04:41

36 MÅNADERS GARANTI PÅ ALLA MASTER SPINDLAR

MED OBEGRÄNSAT ANTAL SPINDELTIMMAR 36 månaders garanti

VACRODUR nytt material för spindellager

MASTER SPINDLAR speedMASTER-, powerMASTER-, 5x torqueMASTER-, compactMASTER och turnMASTER spindlar i nya maskiner

Mer info om MASTER spindlar dmgmori.com

www.svenskverkstad.se

23


Nyheter Elmia Verktygsmaskiner

Komet Scandinavia påskyndar digitaliseringen Med leverantörer som KOMET, Ingersoll, HEULE, Dümmel, BASS, WTO och Romai erbjuder KOMET SCANDINAVIA ett komplett sortiment av verktyg för hålbearbetning, spårbearbetning och fräsning, både standardverktyg och kundanpassade specialverktyg. Med innovativa lösningar och innovativ verktygsdesign är KOMET i många avseenden världsledande när det gäller utveckling av processer och verktyg för verkstadsindustrin. Genom assistanssystemet BRINKHAUS ToolScope har KOMET påskyndat digitaliseringen i branschen och erbjuder en riktig Industry 4.0-lösning som lagrar maskinernas driftsdata. ToolScope fortsätter utvecklas i snabb takt, från ett processövervakningssystem till en öppen plattform där olika applikationer kan köras. Med ett alldeles nytt program kan ToolScope-funktionerna nu implementeras helt serverbaserat och ingen hårdvara behöver installeras.

Under Elmia kommer KOMET SCANDINAVIA även visa nya supereffektiva PCD-fräsar från KOMET. Genom att anamma 3D-printtekniken i tillverkningsprocessen av PCD-fräsarna ges en matningshastighet som är 100% högre än tidigare. KOMET har också tagit fram ett stort utbud av skär för PCD och CBN-verktyg med överlägsen prestanda. KOMET erbjuder ett brett utbud av brotschverktyg. Bland nyheterna finns den unika Freemax-brotschen med tre skärkanter per vändskär. Den tredje generationen inom området borrning, KOMET KUB Pentron, är idealisk vid bearbetning av stål, gjutjärn, aluminium och rostfria material. Med en produktivitetsökning på 20% är KOMET KUB

Pentron lämplig vid extrema bearbetningssituationer så som paketborrning, borrning i kanter, hörnvinklar och svetssömmar eller i räfflade ytor. Förutom 2xD, 3xD, 4xD och 5xD finns KUB Pentron nu även tillgänglig i 6xD. Hall B, Monter B05:06

Ravema ser sig som en one-stop-shop Med en monter på vardera mässan Elmia 3D, Elmia Plåt och Elmia Verktygsmaskiner blir det några intensiva mässdagar för industriföretaget Ravema från Värnamo som därtill också närvarar på Elmia Automation. – Det är så verkligheten ser ut hos Ravema. Kortfattat kan man säga att vi arbetar efter devisen ”Framtiden är redan här”, säger Tedh Andersson, marknad- och kommunikationsansvarig på Ravema. Som ledande partner till nordisk industri kan Ravema erbjuda kompletta lösningar för automation, verktyg, produktionsutrustning och mätteknik. Lägg till detta en komplett service- och eftermarknad. – Vi ser oss lite som en one-stop-shop där industrin hittar vad den söker på ett och samma ställe, säger Tedh Andersson. På Elmia 3D är det samarbetet med Renishaw och BLB Industries som kommer att visas upp i form av det senaste inom storskaliga plast- och metallskrivare. 24

www.svenskverkstad.se

Dessutom kommer man att demonstrera additiva hybridmaskinen från Mazak. – Tre olika teknikområden kommer att finnas på plats som alla kommer att visa upp intressanta och spännande innovationer inom det additiva området, säger Tedh Andersson. På Elmia Verktygsmaskiner är det fyra maskiner från Mazak, ihopkopplade med de senaste verktyg- och mätlösningarna, som kommer att demonstreras. På Elmia Plåt visas Mazaks laserskärmaskiner, det senaste inom fiber- och diodlaser men också bra lösningar för laserautomation. – Både spännande och intressanta ny-

heter utlovas i alla våra montrar och dessutom visar vi vårt koncept Ravema Smart Automation. Utvecklingen inom verkstadsindustrin går verkligen jättefort vilket gör att vi också kommer att prata om Ravema 4.0, vår plattform för de digitala lösningarna, säger Tedh Andersson. – Det är stor bredd på våra produkter, därav tre montrar. Men vi kör med samma design på samtliga, det visar på just bredd och kunskap. Hall A, Monter A01:38, Hall B, Monter B04:38 o B04:40, Hall MG, Monter MG01:16


www.svenskverkstad.se

25

Besök oss på Elmia Verktygsmaskiner. Du hittar oss i monter B01:44

• Högsta kvalitet till fördelaktigt pris • Motorspindel från Kessler 18 000 / 20 000 v/min • Kessler bord Ø800 mm A=100 v/min, B=80 v/min Bordsbelastning max 1 300 kg • Styrsystem Heidenhain, Siemens, Fanuc.

AXILE G8 design är konstruerad med en avancerad gjuten portalkonstruktion som ger den mest kraftfulla strukturen för att uppnå maximal precision vid simultan 5-axlig bearbetning.

Redo för den fjärde industriella revolutionen Industri 4.0

För komplex 5-axlig bearbetning AXILE G8

e in.s k s a ellm s l ah


Nyheter Elmia Verktygsmaskiner

Stenbergs lyfter mjuka värderingar (Rättelse för felaktigt publicerad artikel i den tryckta upplagan)

Stenbergs har sedan länge erbjudit den svenska industrin ett brett utbud av maskiner, automations- och helhetslösningar. Under Elmia Verktygsmaskiner är dock de mjuka värderingarna lika viktiga som hårdvaran. – Vad vi vill lyfta fram under mässan är temat ”passion för produktion”, visa den passion som vårt företag har haft för branschen sedan starten 1919, säger Jonas Wihlborg, vd på Stenbergs. Besökarna kommer inte att kunna missa Stenbergs monter under mässan. Mon-

tern, störst i mässhallen med sina 325 kvadratmeter, kommer att fyllas med maskiner, produkter och de innovativa paketlösningar som företaget kan erbjuda sina kunder. Samtidigt vill man slå ett slag för företaget bakom maskinerna, för tillgängligheten, personalen och långsiktigheten. – Självklart kommer att vi att ha en massa spännande maskiner på plats. Mycket kommer också att handla om den stolthet, passion och kompetens som Stenbergs har för att hitta rätt lösning till våra kunder, säger Jonas Wihlborg. – Som återförsäljare av ett riktigt fint varumärke, Okuma från Japan, vill vi självklart visa upp det senaste inom den bran-

schen, men det ska också handla om vilket företag som står bakom. Stenbergs vill, enligt Jonas Wihlborg, vara utmanande och nytänkande i sitt arbetssätt för att på så sätt erbjuda de tillverkande företagen nyckelfärdiga produktionsceller och helhetslösningar. Detta kommer bland annat att visas i den egna montern, men även tillsammans med företaget Iscar som har sin monter mitt emot Stenbergs. – Det kommer att bli spännande demokörningar tillsammans med Iscar som vi kommer att växelköra i montrarna, säger Jonas Wihlborg. Hall B, Monter B04:56

Nyheter Elmia Automation

Ny robotgeneration från Mitsubishi Electric På Elmia Automation kommer Mitsubishi Electric att presentera en ny generation robotar – FR-serien. Med dessa robotar befäster man positionen när det gäller noggrannhet och hastighet för små och medelstora robotar. Den viktigaste nyheten är en ny controller med fördubblad beräkningsprestanda med reducerade inbyggnadsmått som gör det lätt att bygga kompakta och effektiva lösningar. Precis som innan är det 26

www.svenskverkstad.se

lätt att integrera mot övriga automationsprodukter från Mitsubishi Electric så som PLC, operatörspaneler, servo och frekvensomriktare. Som exempel kommer ett koncept presenteras för maskinbetjäning där operatörspanel har en nyckelroll för att möjliggöra snabb omställning för olika produktvarianter utan att robotprogrammering är nödvändig. Detta gör det lättare att motivera en robotinvestering för fåstyckstillverkning för små och medelstora företag. Vidare kommer kollaborativa robotprodukter presenteras på mäs�-

san som möjliggör lösningar där robot och människa kan samverka utan staket och andra traditionella säkerhetssystem. Hall D, Monter D03:14


Scandinavia’s leading trade show for industrial automation

MEET THE FUTURE OF INDUSTRIAL DIGITIZATION 9 –11 oktober 2018 Svenska Mässan, Göteborg

R TVÅ MÄSSO T KOR ETT ENTRÉ

Scandinavia’s leading trade show for process engineering

www.svenskverkstad.se

27


Nyheter Elmia Automation

KUKA visar vägen mot smarta fabriker – På Elmia presenteras lösningar för din produktion. KUKA erbjuder inte bara robotar utan också lösningar för automatisering, digitalisering och smart produktion i industrin. – Vi kommer i år att visa intressanta projekt från hela KUKA-världen, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic. KUKA visar lösningar inom åtta olika områden under temat The Path to a Smart Factory. Dessa presenteras av mycket kompetenta föredragshållare, varje hel- och halvtimme från klockan 10 till klockan Elmia-besökarna kommer att få möjlighet att se hur användare runt om i världen har byggt smarta lösningar i sin fabrik, löst robotbetjäning av maskiner, använt sig av mobil robotik, automatiserat med sensitiva och flexibla robotar samt många andra applikationer. I år firar bolaget ett stolt jubileum – i 120 år har KUKA stått för idéer och innovationer för industrins bästa och är i dag en av

de ledande leverantörerna av robotteknik och automatiseringslösningar. Jubiléet kommer att uppmärksammas på Elmiamässan i monter D04:26 I montern i D-hallen finns dessutom två smarta robotlösningar. Den ena ger exempel på hur en iiwa-robot med flexFELLOW används för human-robot collaboration. Den andra visar hur en Agilus-robot med en 3D perception sensor fungerar. I KUKA:s värld heter det sistnämnda konceptet KUKA.Percep-

tionTech. KUKA har ytterligare en monter på årets Elmiamässa, i B-hallen. B04:19 – Där kan de som vill provköra vår mobila plattform KMP1500 och testa hur den fungerar. De får också chans att uppleva hur det är att befinna sig mitt i en virtuell tredimensionell industrimiljö, säger Joacim Lorentsson och hälsar alla varmt välkomna att besöka KUKA:s olika montrar och demonstrationer. Hall D, Monter D04:26

Festo Bionic Cobot – den mänskliga armen Festo har sedan 10 år tillbaka valt att studera hur människor och djur är uppbyggda, till grund för nya innovationer inom industriell automation. En biomekanisk konstruktion har genom utveckling förfinats och optimerats för att passa in i sin omgivning. Kännetecken för dessa konstruktioner är att de är robusta, energieffektiva, kompakta och lätta. Detta är en perfekt grund att forska vidare på, och Festo har valt att kalla denna satsning för ”Festo Bionic Learning Network”. Festo ingår i ett nätverk med universitet och privata aktörer som tillsammans bidrar till denna satsning. Festos senaste nyhet inom Bionic Learning Network ”Bionic Cobot”, är en pneumatiskt styrd robotarm, konstruerad för att efterlikna den mänskliga armen från axeln ner till handen. För att förstå hur den mänskliga armen fungerar studerades rörelsemönster samt hur leder och muskler samspelar. Resultatet är en ro28

www.svenskverkstad.se

botarm som har samma rörelsemönster, precision och finkänslighet som den mänskliga motsvarigheten. Hjärnan som styr Bionic Cobot är ytterligare en nyhet, förutom den mekaniska konstruktionen. Armen rör sig med hjälp av pneumatiska rörelseelement som i sin tur styrs och kontrolleras av hjär-

nan, ”Festo Motion Terminal”. Att använda pneumatik istället för elmotorer som vanligtvis används, medför att konstruktionen blir väldigt lätt, kompakt och kostnadseffektiv. Hall D, Monter D01:54 & D02:54


Nyheter Elmia Plåt

Senaste nytt hos AP&T

The heart of metalworking beats in Stuttgart!

AP&T fortsätter att ligga i framkant när det gäller produktionslösningar som ger den metallformande industrin förutsättningar att tillverka allt lättare, säkrare och energieffektivare produkter. På Elmia Plåt ger AP&T, som nyligen levererade sin hundrade presshärdningslinje för tillverkning av bildelar, en inblick i den senaste utvecklingen på området. Ett exempel är sensorbaserad processtyrning, som ger helt nya möjligheter att skräddarsy detaljegenskaper. Dessutom presenteras företagets världsunika lösning för tillverkning av komplext formade bildelar i höghållfast aluminium. En innovation som kan bidra till betydande viktbesparingar och som belönats med både Altair Enlighten Award och SIQ Quality Innovation Award. I AP&T:s totalerbjudande ingår också kompletta produktionslösningar för till exempel takavvattningssystem, värmeväxlarplattor, ventilationsdetaljer och andra produkter. Hall A, Monter 00:12

Ny aktör visar snabbaste fiberlasern

De snabbaste och mest kraftfulla fiberlasermaskinerna. Det är vad Eagle Laser erbjuder sina kunder. På Elmia Plåt visar företaget upp sina maskiner i Sverige för första gången. Redan 2006 påbörjade det polska företaget Eagle Laser sin tillverkning av fiberlasermaskiner. Verksamheten har sedan dess vuxit till flertalet länder och sedan sommaren förra året finns Eagle även i Sverige, via Skandinavien-kontoret i Danmark. Varför valde ni att ställa ut på Elmia Plåt som första mässan i Sverige? – Elmia Plåt är den geografiskt bästa mässan för att täcka in ett så stort område som möjligt. Det är ett sätt för oss att visa såväl konkurrenter som potentiella kunder att vi finns i Sverige och att vi är här för att stanna. Hall A, Monter A02:28

amb-expo.de

NEW:

Robert Lenk, Project Manager

AMB Special Show and Congress “Digitisation in production”

International Sales Tel. +49 711 18560-2842 robert.lenk@messe-stuttgart.de

www.svenskverkstad.se

29


Nyheter Elmia Plåt

TRUMPF – The Power Of Choice Med flest kvadratmeter på Elmia Plåt intar TRUMPF maskin i år mässan. Här bjuder man in till demonstrationer och konsultation inom Stansning, Lasersvetsning, Kantpressning, 3D printning, Lasermärkning och Laserskärning tillsammans Digitaliseringslösningar och erbjudanden inom Service & Eftermarknad.

– ”The Power Of Choice” är mottot för TRUMPF under mässan. Det är helt enkelt för att vi är en totalleverantör och har produkter och kompetens för att hjälpa kunden till rätt val, säger Marknadskoordinator Karin Gustafsson på TRUMPF. Vi har valt att satsa stort i år och kommer i montern att visa flera områden ur vår produktbredd inom verktygsmaskiner och laserteknik. TruConnect är samlingsnamnet för Industri 4.0 hos TRUMPF med en stor bredd av informationslösningar för att sammanlänka kund och tillverkning. Genom TruConnect lösningar kan man designa sin egen så kallad ”Smart Factory" steg för steg.

– Våra praktiska lösningar ger support under hela vägen mot en mer transparant, flexibel och framförallt mer lönsam process och detta vill vi gärna berätta mer om på mässan, säger Försäljningsansvarig Stefan Wallén. – Från Verktygsmaskinsidan kommer vi att fokusera på stansning och kantpressning med vår stansmaskin TruPunch 5000 i storformat och den supersnabba och ergonomiska kantpressen TruBend 7036, berättar Stefan Wallén. Då TRUMPF satsar stort inom området Additive Manufacturing och är en av få aktörer om att erbjuda de båda teknikerna LMD - Laser Metal Deposition och LMF - Laser Metal Fusion kommer två maskiner som möjliggör båda teknikerna att visas på mässan. Lasercellen TruLaser Cell 3000 finns att utrusta för LMD, 3D laserskärning och lasersvetsning. LMF tekniken demonstreras på mässan med TruPrint som är namnet på TRUMPFs 3D printning maskiner och kan användas för att skapa komponenter i nästan vilken geometrisk form som helst. Hall A, Monter A01:20 & A02:20

Intercut storsatsar tillsammans med systerbolaget Automation kan på sikt möjliggöra en flytt av tillverkningen från låglöneländerna tillbaka till Europa. Det menar Anders Pettersson, vd på Intercut Sverige AB som ställer ut och visar spännande tekniska lösningar och innovationer på Elmia Svets och Fogningsteknik, som hålls i samma hall som mässan Elmia Plåt. – Under mässdagarna kommer vi att demonstrera tre skärmaskiner och lära ut det senaste inom gasskärning, plasmaskärning, finplasmaskärning med fogberedning och fiberlaser, säger Anders Pettersson på Intercut, en komplett leverantör för kunder med produktion inom plåtbearbetning och stålbearbetning med ett brett sortiment av plåtbearbetningsmaskiner. – Vi har gjort oss bekanta på marknaden med både gas och plasmaskärmaskiner, men nu ska vi även för första gången visa upp en stor fiberlasermaskin med växelbord i vår monter. 30

www.svenskverkstad.se

Det som knackar på dörren i dagsläget, menar Anders Pettersson, är en allt mer utvecklad digitalisering där allt fler maskiner kan skicka ut information direkt på nätet. Att få data i realtid innebär att fel och avvikelser kan identifieras innan den har en negativ påverkan på produktionen. – På det här sättet kan man följa upp produktionen på ett helt annat sätt än tidigare. Nu kan man lämna maskinen och samtidigt få all nödvändig information direkt i sin smarta telefon och där finns mycket att vinna, säger Anders Pettersson. En annan viktig del i detta är automatisering och genom denna utveckling få in fler robotar i tillverkningen. Med sådan teknik kan den europeiska – och därmed också den svenska – industriella tillväxten få fart igen. – Automationens framfart är mycket intressant och det är väldigt viktigt att följa den och vad som kommer att hända. Digitalisering och automation är områden som ökar med en väldig fart och kan på

sikt innebära att vi kan ta hem produktionen från lågkostnadsländer, säger Anders Pettersson och fortsätter: – För oss är Elmia Svets och Fogningsteknik en perfekt mötesplats där vi träffar på branschfolket. För oss är det viktigt att träffa nya kunder och samtidigt kunna sprida vår kunskap och det är ett bara ett par faktorer som spelar in i varför en sådan här mässa är så intressant för oss. Intercut Sverige AB storsatsar i en gemensam monter på Elmia Svets och Fogteknik tillsammans med systerbolaget Areg Bultsvetsspecialisten AB.

Hall A, Monter A07:24


Ny produkt som ökar din konkurrenskraft

AE-VMS

AE-VMS är en ny pinnfräs i OSG´s A-brand serie. Den nya designen har möjliggjort en kraftigare kärna som gör spånutrymmet något mindre men med en geometri som ger mycket god spånavgång. Detta ger en mycket stabil och ”styv” pinnfräs. Fräsen har en 9° positiv skärvinkel. Detta gör att den är otroligt lättskärande i material upp till 45HRC. Man vill också uppleva en betydligt mindre gradbildning, speciellt i rostfria material. Elmia Verktygsmaskiner 2018 Kom och besök oss på Elmia Verktygsmaskiner 15-18 maj, så kan vi visa dig AE-VMS och alla våra andra produkter. Du hittar oss på plats B01:86

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

OOLS • ECONO MI SE T CA PO UR

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,

LITY AND M QUA ULT GH I-P HI L,

DET FUNGERAR! Mastercams Dynamiska bearbetning är originalet. Välj Mastercam för effektivast bearbetning

Sedan 2008 har Mastercam använt Dynamisk bearbetning i sin mjukvara. Det innebär att den har testats i verkstäder och fungerar i verkliga miljöer. Dynamisk bearbetning är en produkt utvecklad av Mastercam. Bearbetningen sker med optimala och konstanta skärförhållanden och avverkar stora mängder material snabbt. Dynamisk bearbetning minskar cykeltiderna med upp till 75% samt verktygslivslängden ökar avsevärt, upp till 10 gånger! Mer pengar i fickan med en gång. Låter otroligt, eller hur? Som marknadsledande har våra Dynamiska verktygsbanor testats i de flesta tänkbara material och förhållanden runt om i världen. Det fungerar! BESÖK OSS I MONTER B04:65

www.svenskverkstad.se

31


Nyheter Elmia 3D

Premiär för professionell desktop-3d-skrivare På Elmia 3D blir det Nordenpremiär för uppmärksammade 3d-skrivarlösningen Ultimaker S5. Med smarta funktioner och smidigt arbetsflöde är det en optimal lösning för professionella användare som ställer krav på industriella material, repeterbarhet, hög upptid och integrerat arbetsflöde. Kom förbi 3DVerkstans monter MG01:22 och lär dig mer om Ultimaker S5, en arbetshäst för dig som ställer höga krav på kvalitet, repeterbarhet och handhavande. Ultimaker S5 har en byggvolym på 330 x 240 x 300 millimeter och har stöd får flera av de material som används av tillverkande industri. Oavsett om du behöver ta fram enkla konceptmodeller, eller produktionsverk-

tyg så finns det lämpliga material, som Nylon, PLA, ABS, CPE, CPE+, PC (Polykarbonat), TPU 95A samt stödmaterialen Breakaway och PVA. Ultimaker S5 har ett öppet filamentsystem som tillåter material från en rad leverantörer. De dubbla skrivhuvudena i Ultimaker S5 gör det möjligt att skriva ut i två material eller två färger. En ny sensor för filamentflöde som automatiskt pausar och återupptar en utskrift om materialet skulle ta slut. Detta görs utan att utskriftskvaliteten påverkas. Den nya 3d-skrivaren har även en stor pekskärm som förenklar handhavandet.

I 3DVerkstans monter kan du även se närmare på andra Ultimaker-skrivare, SLA-teknik från Formlabs, och den unika, industriella 3d-skrivarlösningen Mark Two, som kan tillverka superstarka komponenter med kol- eller glasfiberförstärkning. Hall MG, Monter MG01:22

Rafo demonstrerar världsunik 3D-printer En unik 3D-printer blir det stora dragplåstret i plastföretaget Rafos monter under mässdagarna på Elmia Polymer. – Mig veterligen är detta den enda printern i hela världen med denna specifika egenskapen vilket gör den till något unikt, säger Rafos operativa chef Anders Jungert.

På västgötska Rafo anser man att Elmia Polymer är den enda riktiga mässan i Sverige att ställa ut sina formsprutningsmaskiner och robotar för plastindustrin på. Och i år erbjuds besökarna alltså en unik printer. – Printern använder vanligt standardgranulat i stället för andra typer av material och besökarna kommer

själva kunna inspektera detaljerna för att se att de är funktionella och av god kvalitet, säger Anders Jungert. – Den laddas med samma sorts material som används i våra formsprutningsmaskiner och framställer därmed 3D-delen i samma material som resten av produkten. Facit blir att man får fram bättre egenskaper av den 3D-printade delen som därmed kan fungera som en testbit i nästa led. Hall C, Monter C04:22

3D-Printing på frammarsch Nu kommer additiv produktion på bred front och Dankab Verktygsmaskiner lanserar InssTek på den svenska marknaden. Fördelarna med 3D-Printing är många och framtiden ser mycket ljus ut. Metoden förenklar tillverkningsprocesser och reducerar ledtider till ett minimum. Dessutom minskas transportbehov och lagerhållning kraftigt. Problemet har hittills varit att man inte kunnat producera med tillräckligt hög yt- och materialkvalitet men dessa problem undanröjer InssTek med DMT®. InssTek som etablerades 2001 och är en framgångsrik koreansk maskintillverka32

www.svenskverkstad.se

re med egenutvecklad avancerad teknik DMT®. DMT® som står för Direct Metal Tooling. DMT® tekniken har också klassificerats av ASTM (American Society for Testing and Materials) – vilket är en amerikansk metallstandardiseringsorganisation. Metoden hjälper användaren att med hög hastighet tillverka produkter med hög materialtäthet och komplexa geometrier. InssTek kan arbeta med upp till tre olika metallpulver samtidigt i samma produkt, vilket de är ganska ensamma om. Dessutom använder maskinerna från InssTek normala kommersiella metal-

pulver. Stål, koppar, titan, mm från vanliga kommersiella leverantörer ger mellan tre och fem gånger lägre kostnad för materialet än vad andra additiva procedurer kräver. Med InssTek görs reparationer av exempelvis gjutformar utan tillgång till original CAD/ CAM filer. För närvarande bygger InssTek en sexaxlig maskin med 4000x1000x1000 mm arbetsområde till två olika kunder. På ELMIA Verktygsmaskiner visas den smidiga InssTek MX-mini med arbetsområde 200x200x200 mm. Hall B, monter B 03:36


SMART MILLING high-speed-milling

Monter B01:30

ÂŽ

www.solectro.se

email: solectro@solectro.se

tel +46 40 536600

www.svenskverkstad.se

33


MASKIN o VERKTYGSdelen

Svarvning i alla riktningar – nu även inifrån och ut Efter förra årets framgångsrika lansering av PrimeTurning™ som metod och verktyg för utvändig svarvning presenterar nu Sandvik Coromant ett CoroTurn® Prime SL-huvud som gör att processen även kan användas i invändiga svarvningsoperationer. Det nya SL-huvudet är särskilt väl lämpat för tillverkningsområden inom oljaoch gassektorn, flygindustrin och andra branscher där bearbetningsdiametrarna överstiger 90 mm (3,5 tum) och överhängen är upp till 8–10xD.

– CoroTurn Prime SL-huvudets inifrån-och-ut-bearbetning i kombination med PrimeTurning-tekniken ger en lösning med utmärkt spånavgång och spånkontroll, säger Håkan Ericksson, Product Manager – General Turning på Sandvik Coromant. – Det innebär i sin tur att tillverkarna kan uppnå fantastisk ytjämnhet, samtidigt som produktiviteten, verktygslivslängden och maskinutnyttjandet blir bättre. Med PrimeTurning-tekniken går, till skillnad från vid konventionell svarvning, verktyget in i materialet vid komponentens chuckände och avverkar sedan mate-

rial på väg tillbaka ut mot hålutgången (inifrån-och-ut). Det möjliggör tillämpningen av en jämförelsevis liten ställvinkel, vilket leder till märkbara produktivitetsvinster. Det är dock också möjligt att vid behov använda en variant med omvänt skärläge där PrimeTurning-tekniken kan köras i motsatt riktning (utifrån-och-in). För invändig svarvning med PrimeTurning finns två skärtyper: A-type för profilsvarvning, finbearbetning och lätt grovbearbetning, samt B-type för grovbearbetning till finbearbetning. sandvik.coromant.com

Sänk kostnaderna och höj produktiviteten Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, har lanserat en ny gängtapp som är optimerad för stålbearbetning (ISO P) och konstruerad för att höja produktiviteten, särskilt inom fordonsindustrin.

34

www.svenskverkstad.se

CoroTap® 400 uppnår detta genom att erbjuda spånfri gängning, liksom kortare bearbetningstid och starkare gängor genom minskat vridmoment och en optimerad geometri. Fordonsindustrin har extremt höga krav när gäller att säkerställa kvaliteten, och man har därför implementerat robusta och rigorösa processer. Den nya gängtappen har skapats för att uppfylla dessa stränga krav genom att säkerställa överlägsen gängkvalitet, bättre bearbetningssäkerhet och längre verktygslivslängd, vilket resulterar i både bättre effektivitet och lägre kostnader – i jämförande tester har CoroTap 400 levererat betydligt säkrare och stabilare gängning än konkurrenterna, med upp till 50 procent snabbare skärhastighet. Bland den nya gängtappens främsta funktioner märks en optimerad lobprofil som är särskilt utformad för applikatio-

ner i ISO P. Genom att öka antalet lober på gängtappen och ge den en kortare gänglängd har Sandvik Coromant sänkt vridmomentet vid maskinspindeln, vilket möjliggör högre skärhastighet, som i sin tur förbättrar produktiviteten. Det gör att CoroTap 400 kan erbjuda kunderna sådana fördelar som högre bearbe t n i n gssäke rh e t , färre maskinstopp, lägre kostnad per hål och längre verktygslivslängd för bättre processplanering.

sandvik.coromant.com


Möt oss i monter B05:74

Effektivisera er produktion med Datrons 4-in-1 fräsverktyg – En sann multi-talang 4-in-1 - Ett överlägset patenterat CNC-fräsverktyg DATRON arbetar ständigt med att ge sina kunder ökad effektivitet och lägre kostnader. DATRON har i mer än 20 år försett företag inom skärande bearbetning med överlägsna CNC-Verktyg. Sortimentet har nu kompletterats med ett patenterat 4-in-1 fräsverktyg. Det patenterade 4-in-1 fräsverktyget ger produktionen många fördelar som bland annat kortare bearbetningstider, sänkta verktygskostnader, mindre spindelslitage och utmärkt ytfinish på den bearbetade detaljen. Allt det här bidrar till sänkta produktionskostnader. solectro.se

Öka produktiviteten med förinställning Med förinställning av verktygen utanför bearbetningsmaskinen garanteras bland annat att verktygen är rätt inställda och har nödvändig rundgångsnoggrannhet, vilket väsentligt bidrar till kortare maskinstillestånd och ökad produktivitet. Microset har ett brett program med förinställare för alla olika ändamål. Colly har kompetensen för att hjälpa er välja rätt utrustning anpassad för era behov.

Colly Verkstadsteknik AB Raseborgsgatan 9, Box 6042, 164 06 Kista Tel: 08-703 01 00 E-post: info@vt.colly.se Webb: www.collyverkstadsteknik.se

www.svenskverkstad.se

35


MASKIN o VERKTYGSdelen

Safe-Lock™ – Säkert men effektivt Safe-Lock™ systemet från HAIMER som förhindrar utdragning av verktyg börjar bli en industristandard. HAIMER Safe-Lock™ säkerställer att verktygen sitter kvar i verktygshållaren. Medbringare i verktygshållaren passas mot de spiral slipade spåren så finns på skaftet av verktyget, vilket skapar fastspänning genom friktion och en positiv låsning genom formpassningen. Detta förhindrar att det skärande verktyget kan dra sig ur verktygshållaren. Utöver detta, ökas produktiviteten genom högre skärdata och bättre livslängder på verktygen. Nu har Safe-Lock™ börjat bli en standard inom hållande system för fräsning. Under de senaste 10 åren, sedan Safe-Lock™ systemet introducerades, hard et bekräftats gång på gång att denna metod ofta är överlägsen konventionella fräschuckar och Weldon chuckar. Detta bevisas genom mängden license partners, några är rankade som marknadsledande inom skärande verktyg och verktygshållarsystem – som Walter, Widia, Sandvik Coromant, Seco Tools, Sumitomo, Kennametal, Helical, Emuge Franken, Data Flute, Niagara, OSG and Mapal. Under 2017, beslutade även Iscar and Ingersoll att erbjuda verktyg med the Safe-Lock™ skaft. Dessutom, har produktportföljen av krymp-, hyls- och hydraulchuckar blivit mycket större under de senaste åren. Tillsammans med hydraulchuckar med Safe-Lock™ från Kennametal, jobbar Mapal med att introducera en hydraulchuck med Safe-Lock™ på marknaden.

Andreas Haimer, vd för HAIMER GmbH, förklarar: “Vi är stolta över att vårt Safe-Lock™ system har etablerat sig som en ny standard vid tung bearbetning men också blivit viktigare inom andra områden såsom dynamisk fräsning. Vi är också väldigt glada över våra nya licenspartners, som hjälper till att expandera Safe-Lock™ portföljen och göra den mer tillgänglig för slutanvändaren”. FRAMGÅNGSRIK INOM FLYGINDUSTRIN Safe-Lock™ har uppstått tack vare kraven på kraftig bearbetning, vilket är en daglig utmaning inom flygindustrin och energiindustrin. Innovativa material som olika titanlegeringar är inte bara lätta, men också mycket styva, korrosionsbeständiga och svåra att bearbeta. Detta påverkar inte bara maskinlösningar

och processer, utan även skärverktyg och verktygshållare som används. Många arbetsstycken bearbetas ur solida block – under denna fräsprocess tas upp till 90% av materialet bort. För att optimera processen ekonomiskt såväl som kvalitativt och för att uppnå en hög spånavgång väljs höga moment och matningshastigheter med låga varvtal. Men under denna High Performance Cutting bearbetning (HPC) uppstår höga dragkrafter. I kombination med höga skärkrafter och aggressiva matningshastigheter skapas en böjning av verktyget i verktygshållaren vilket i slutändan ökar risken för att verktyget dras ut. Detta påverkar speciellt alla verktygshållarsystem som ger noggrann fasthållning och hög precision, till exempel krymp, hydraulisk eller kraftspännchuckar. haimer.de

Specialist på avancerad fräsning i 3,4 och 5 axliga maskiner. Från prototyp till serieproduktion Tel: 0586-634 40 • info@pbhteknik.com 36

www.svenskverkstad.se

www.pbhteknik.com


rVitthar representerat BISON sedan 1989 a e och fri av Europas största lager av BISON-chuckar! örhar ck ett f t i l k k äl å s fra e t s s , g Be 00, dag eri 5. a Sv 1 . kl mm om sa in i v

Äntligen - Chuckcenters nya produktkatalog är här!

Hämta ditt ex. på Elmiamässan i vår monter: B01:61, eller beställ den direkt på www.chuckcenter.se! Produktkatalog 106 har precis lämnat tryckpressen och landat hos oss. Fullspäckad med nyheter och en översiktlig presentation av Skandinaviens mest kompletta leverantör av hållande verktyg. Behöver du mer hjälp? Konsultera våra erfarna säljare, de kan hållande verktyg på sina fem fingrar!

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

37


bransch- o produktnyheter

Tata Steel och Ahlsell rör om på marknaden med nytt distributionsavtal Ahlsell Sverige breddar sitt erbjudande mot plåtslagare genom ett distributionsavtal med Tata Steel i Sverige. I mars utannonserar Tata Steel, en av Europas ledande stålproducenter och Ahlsell Sverige, landets ledande distributör av byggmaterial, ett nytt samarbete som innebär att Ahlsell kommer att kunna erbjuda plåtslagerimaterial från Tata Steel till sina kunder över hela landet. Avtalet innefattar även logistik, med lager i Hallsberg för leverans över hela landet inom ett dygn. – Det här är ett samarbete som vi ser väldigt mycket fram emot för att kunna bredda vårt erbjudande, säger Gabriel Olofsson, Produktchef Ventilation och Insulation på Ahlsell Sverige. Tata Steel är en stark samarbetspartner där kvaliteten i deras produkter i kombination med vår logistik verkligen kommer att gynna våra kunder. Vi har sett behovet av de här produkterna från våra kunders sida och kan med det här avtalet erbjuda dem en mer effektiv inköp och logistik med ett starkt miljötänk. Avtalet, som är löpande, är en del i den större satsningen Ahlsell Klimat som riktar sig just mot plåtslagare. Samtidigt ser båda företagen en möjlighet att tillföra välbehövlig konkurrens till ett

Ett handsalag för samarbetet. Niklas Eriksson, Tata Steel och Gabriel Olofsson, Ahlsell.

marknadssegment som idag domineras av ett fåtal spelare. – Det här är en “match made in heaven”, säger Niklas Eriksson, Product & Procurement Manager Nordic på Tata Steel Building Systems. Det är enormt kul med en ny och pigg aktör som vill ta sig an plåtslagerisegmentet och röra om på marknaden för att ge de etablerade bjässarna en utmanare. Med Ahlsell får vi en bra logistikpartner som har en väldigt likvärdig syn på hållbarhet som vi på Tata

Steel har och en väldigt bra kanal för att kunna erbjuda våra produkter till fler kunder. Tata Steel kommer att finnas på plats på Nordbygg-mässan i Stockholm i april där de kommer att kunna berätta mer om det nya samarbetet, samtidigt som de senaste produkterna för plåtslagare visas upp tillsammans med nya tjänster för byggbranschen. ahlsell.se • tataseteel.com

Flexovit lanserar nytt sortiment hårdmetallfilar Flexovit lanserar ett nytt sortiment hårdmetallfilar. Det nya sortimentet, som har beteckningen Speedoflex Double Cut, ger snabb avverkning och fin yta. Speedoflex hårdmetallfilar med Double Cut (D Cut) tandning har en unik geometri som ger bättre kontroll och mindre

38

www.svenskverkstad.se

spånor vilket ger snabb avverkning och fin yta. De har bra avverkning och livslängd även vid påfrestande bearbetning. De nya hårdmetallfilarna finns i flera olika former och dimensioner. Det nya sortimentet Flexovit Speedoflex hårdmetallfilar är en utökning av Flexovits befintliga sortiment för den växande marknaden för bearbetning av titan, nickel, koppar, kopparlegeringar, stål och gjutjärn. De ger snabb avverkning och har bra livslängd med ett mycket bra pris/prestandaförhållande enligt tillverkaren. – Det här nya sortimentet hårdmetallfilar är idealiskt för de som önskar prisbilliga hårdmetallfilar med bra prestanda, sä-

ger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB. flexovit.com/sv-sv


NYA MINI CHUCKAR Flexibilitet, precision och bättre åtkomst till arbetsstycket – nya mini chuckar TOPlus och SPANNTOP

Möt oss på

Nu kompatibla med HAINBUCH modulsystem

Monter B04:36

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se www.svenskverkstad.se

39


bransch- o produktnyheter

En lastbil kommer fylld med framtidens hydraulik I maj 2018 rullar Bosch Rexroths roadshow ut i Sverige. Ett mobilt showroom fullastat med den senaste tekniken inom hydraulik. – Med roadshowen kommer vi till våra kunder och får möjlighet att på plats visa våra senaste lösningar inom hydraulik. Vi ser fram emot spännande samtal med våra kunder, säger Anders Garnell, försäljningsdirektör på Bosch Rexroth. Lastbilen är ett 17 meter långt showroom på hjul med de senaste produkterna inom uppkopplad hydraulik från Bosch Rexroth. Fokus ligger på konceptet Connected Hydraulics, där hydraulikprodukter kombineras med smart mjukvara. Det är lösningar som banar väg för Industri 4.0. – Connected Hydraulics tar prestanda,

funktion och livslängd till nya, gränslösa nivåer, säger Alexander Westöö, försäljningschef på Bosch Rexroth. Ett urval av lösningar som finns med Sytronix – Varvtalsreglerad pumpdrift för energibesparing och brusdrift, för olika behov och förutsättningar. Till exempel DRn idealisk för retrofit och FcP lämplig för mindre aggregat och system med lägre dynamik. CytroPac – Ett ultrakompakt standardaggregat med upp till 4 kW effekt med integrerad frekvensomvandlare som även kan fungera som nod och överföra uppmätt data till maskinstyrningen i realtid. Övervakningsssystemet ODiN – Fjärrövervakning som ger kontinuerlig rapportering av maskinstatus och variationer som kan leda till fel. Kunden får

rekommendationer och råd om nödvändiga underhållsarbeten. TURNÉPLANEN Bosch Rexroths Sverigeturné börjar i Örnsköldsvik och under två veckor gör bilen tio stopp runtom i landet och avslutar sin turné i Malmö. 14 maj Örnsköldsvik 15 maj Sundsvall 16 maj Sandviken 17 maj Västerås 18 maj Borlänge 21 maj Karlstad 22 maj Skövde 23 maj Göteborg 24 maj Värnamo 25 maj Malmö boschrexroth.se/ontour

HARALD PIHL ökar sin export till Kina HARALD PIHL är Europas största lagerhållare av speciallegeringar och titan. Exporten ökar för varje år och Asien är en intressant marknad med stor potential. Efter en tids etablering börjar vi nu se en ökad orderingång till Kina, senaste ordern omfattade ca 700kg vattenskuren varmhållfast plåt i Inconel 600 - säger HARALD PIHLs VD Jonas Pihl. HARALD PIHLs vattenskärningsansvarige Oscar Juneblad fortsätter: – Det känns extra kul att vi lyckats sälja en bearbetad produkt direkt från vår lagerlokal till en marknad dit allt mer 40

www.svenskverkstad.se

bearbetning flyttar idag. Med vårt unika sortiment och snabba leveranser märker vi att vi kan vara konkurrenskraftiga även på den asiatiska marknaden. Företaget finns idag representerat i 9 länder i Europa och öppnade för 6 månader sedan ett kontor i Shanghai, Kina. Familjeföretaget som grundades år 1912 och startade som ett trading-bolag av främst rostfritt stål är idag en av de ledande lagerhållarna i Europa av Nickelbaslegeringar, Titan

och Koppar. Legeringarna som lagerhålls används ofta i extrema miljöer där höga krav ställs på både funktion, kvalitet och leverantör. haraldpihl.com


Avstickning i en ny dimension

CoroCut® QD för avstickning i Y-led är utformad så att skärläget är roterat 90 grader. Därmed överförs belastningen till den starkaste delen av bladet. Det ger en bladstyvhet som är över sex gånger högre, så att du kan öka matningen och använda längre överhäng utan att tappa i stabilitet. En liten, enkel förändring som ger anmärkningsvärda resultat.

Öka matningshastigheten – få mer gjort på en dag

Upp till 180 mm (7 tum)

Avstickning av ännu större diametrar

Mindre vibrationer – mindre buller

Ta en titt på avstickning i Y-led: www.sandvik.coromant.com/corocutqd

www.svenskverkstad.se

41


Printade smörjfria drev från igus får elcyklarna att viska Högpresterande plast ersätter på ett framgångsrikt sätt det gamla systemet av metall i elcykeln. Cykeln har på senare år utvecklats från en vanlig handelsvara till en viktoptimerad livsstilsapparat. Sist men inte minst så har elektrifieringen haft en stor del i denna trend. Och kunderna vill att de ska vara tysta. Därför måste både drivsystem och de installerade komponenterna optimeras för detta. Genom sin 3D-utskrift erbjuder igus den optimala lösningen genom att skriva ut specialutformade drivningselement som t.ex. drev av högprestandaplaster. De skräddarsydda systemen är inte bara smörj- och underhållsfria, utan sänker samtidigt också ljudnivån. OTÄNKBART OLJUD Försäljningen av elcyklar har ökat i flera år; 605 000 elcyklar såldes bara i Tyskland under 2016, en ökning med 13 procent. Ständiga förbättringar är en nödvändig42

www.svenskverkstad.se

het för att en tillverkare av drivmekanismer ska kunna växa på marknaden. Därför är motorerna i elcyklar av 2018 års modell ca 25 % mindre än sina föregångare, med en vikt på ca 3 kg och en mycket lägre ljudnivå under körning. Elcykelsmekare som t.ex. Lars Hartmann från Reichshof nöjer sig inte med det. För honom var cykelkedjans oljud otänkbart. Ett metalldrev fungerade som styrrulle för kedjan så att den inte skulle kollidera med ramen. Metalldrevet orsakade dock ett högt ljud under körning. TYSTA DREV TILLVERKADE AV HÖGPRESTANDAPLASTER I sitt sökande efter en lösning vände sig Lars Hartmann till igus 3D-utskriftstjänst. Han skickade drevets CAD-data till igus och fick tillbaka det specialtillverkade systemet efter några dagar. Den perfekta lösningen för hobbyentusiasten: ”Standarddrevet i metall genererar en massa oljud vid användning. Jag ritade det och fick det utskrivet hos igus i materialet iglidur I3”, förklarar upp-

finnaren. ”Resan mot färdig detalj var snabb och kort. Via tjänsten för 3D-utskrift kunde aktuella data laddas upp som en STEP-fil, materialet väljas och önskat antal beställas ”. Dreven har använts under två månader på två cyklar - och ljudnivån har sänkts avsevärt och Hartmann är nöjd. OPTIMALA KOEFFICIENTER FÖR SLITAGE OCH STYRKA Det material som användes var iglidur I3, vilket också är lämpligt för industriellt bruk och för små satser. Det imponerar med sina koda koefficienter för slitage och styrka, och det bearbetas genom selektiv lasersintring (SLS). De tillverkade detaljerna kan dessutom användas direkt. I testlaboratoriet hos igus har glidlager tillverkade i materialet jämförts med vanliga material för selektiv lasersintring. Detaljerna var minst tre gånger mer slitagetåliga jämfört med standardmaterialen både vid vippande, roterande och linjär rörelse.


Nya generationens mätmaskiner. ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som levererar mer än en koordinatmätmaskin. En ATOS ScanBox fångar hela objektets geometri och kan därmed utföra kvalitetskontroll på all geometri och inte enbart på utvalda mätpunkter. Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

38 000

möjligheter att förverkliga din idé norelem är en tillverkare och distributör av industriella komponenter och system och erbjuder mer än 38 000 Tyska kvalitetsprodukter.

grönt ljus för allt du vill göra.

Vi kommer att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner, 15-18 maj Välkomna till vår monter B03:21

2018 års version av THE BIG GREEN BOOK är här. Beställ den kostnadsfritt via info@norelem.se

norelem AB har etablerat sig i Sverige

info@norelem.se www.svenskverkstad.se

43


Innovativa företag har högre lönsamhet – Ny, innovativ teknik ger tydliga avtryck på företagens ekonomi. Innovation ger högre resultatnivåer jämfört med företag som inte har samma innovationsförmåga. Sju av tio företag med unika produkter och tjänster har också god lönsamhet. Företag som är först ut på marknaden har bättre lönsamhet jämfört med övriga. Med ingenjörskompetens och ekonomiska incitament ökar sannolikheten markant att få fram konkurrenskraftiga innovationer. Det visar vårens Innovations- och konjunkturrapport från Sveriges Ingenjörer. – Ny, innovativ teknik ger tydliga avtryck på företagens ekonomi. Resultatnivåerna är högre jämfört med de företag som inte har samma innovationsförmåga. Effekten märks även i rådande konjunkturläge där näringslivet på bred front går väldigt bra, säger Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer. AV STOR BETYDELS Betydelsen av att vara först i världen framgår klart av Sveriges Ingenjörers enkät bland mer än 400 fackligt förtroendevalda i små, medelstora och stora företag i industri- och tjänstesektorerna. Andelen lönsamma företag med världsunika produkter och tjänster är nära 70 procent medan motsvarande andel av företag som inte är först i världen är drygt 50 procent. Av de företag som fått fram världsunika innovationer har 60 procent någon form av incitamentssystem för sina anställda. Motsvarande för företag som inte har incitamentssystem men ändå varit först i världen är 38 procent. – Företagens goda resultat och höga vinster ger också utrymme att satsa mer offensivt på sina anställda. Rapporten visar att när företagen uppmuntrar ingenjörer att utveckla nya lösningar och premierar innovationsarbete så lönar det sig, säger Staffan Bjurulf Enkätsvaren indikerar även att högkonjunkturen sätter hårt tryck på landets ingenjörer: mer än 9 av 10 uppger att företaget har god eller tillfredsställande ekonomi, samtidigt som knappt 2 av 3 bedömer att de anställda har för hög arbetsbörda. 44

www.svenskverkstad.se

Staffan Bjurulf.

Innovations- och konjunkturrapporten i korthet: Konjunkturen • Mer än 9 av 10 av landets ingenjörsföretag har en tillfredsställande eller god ekonomisk situation • Knappt 2 av 3 anställda tjänstemän har för stor arbetsbörda • Brist på teknisk kompetens råder på 2 av 3 företag Innovation • Företag som är först i världen med nya innovationer är mer lönsamma än företag som inte är först i världen • Företag som har belöningssystem för uppfinningar får fram fler innovationer som är först i världen • Företagens viktigaste motiv för att satsa på FoU och innovation i Sverige är att det finns arbetskraft med hög teknisk kompetens • Företagens största investeringshinder för FoU och innovation i Sverige är bristande tillgång på teknisk kompetens, där spelar lönenivån roll för att rekrytera ingenjörer Läs mer på www.sverigesingenjorer.se


www.svenskverkstad.se

45


CFO 4.0 - Viktiga kompetenser för digital omvandling inom tillverkningsindustrin Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) har identifierat de nyckelkompetenser som den nya generationens ekonomichefer inom tillverkningsindustrin, även kallade “CFO 4.0”, behöver. • Rapporten ”CFO 4.0” identifierar den väsentliga finansiella kompetens som krävs i de första stadierna av digital omvandling för att få tillgång till ett så brett utbud som möjligt av den mest prisvärda Industri 4.0-tekniken. • Fördjupade kunskaper av de finansieringsverktyg som finns tillgängliga är avgörande för att kunna finansiera en smidig övergång till Industri 4.0 genom viktiga och konkurrenskraftiga teknikinvesteringar som är hållbara över tid. Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som beskriver begreppet ”CFO 4.0” – den nya generationens ekonomichefer inom tillverkningsindustrin. Rapporten visar att en karaktäristisk CFO 4.0 har fördjupade och övergripande kunskaper om den 46

www.svenskverkstad.se

digitala omvandlingens konkurrenskraftiga fördelar. Hen har även den kompetens som krävs för att identifiera, utvärdera och genomföra nya affärsmodeller för Industri 4.0 samt en grundläggande förmåga att möjliggöra och driva omvandlingsprocessen. FEM NYCKELKOMPETENSER De intervjuade i SFS undersökning identifierade fem nyckelkompetenser som en CFO 4.0 måste ha för att kunna genomföra en framgångsrik digital omvandling hos tillverkningsföretag. Dessa är: 1. Omfattande kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga samt hur dessa kan möjliggöra en kommersiellt hållbar övergång till Industri 4.0. 2. Möjligheten att introducera relevanta finansieringsalternativ i ett tidigt skede av den strategiska Industri 4.0-processen, för att få tillgång till och kunna utnyttja hela utbudet av potentiella lösningar. 3. Specialistkunskaper och Industri 4.0-expertis – inom områdena ekonomi, teknik, verksamhet och marknadsanaly-

ser – för att med precision kunna väga digitaliseringsmöjligheter gentemot digitaliseringsrisker. 4. Möjligheten att utveckla framåtblickande affärsmodeller, enligt en så kallad ”Business 4.0-modell”, som omfattar avkastningsinvesteringar och prestationsövervakningsprocesser. 5. Förmågan att skapa en effektiv, utstakad, plan för att operationalisera företagets resa mot Industri 4.0. Förstärkning av dessa kompetenser och färdigheter gör det möjligt för varje CFO 4.0 att möjliggöra konkreta, konkurrenskraftiga och kommersiella vinster för företaget. De kommersiella vinster som en CFO 4.0 möjliggör är avsevärda och kan i viss mån skapas enligt en pålitlig plan. Svenska tillverkningsindustrin

Digitalization productivity bonus (milj. dollar)

Mat & dryck Kemikalier Tryck, förp., papper Läkemedel Fordon (personbilar) Plast Maskinbyggnad

1.1 – 1.7 0.9 – 1.5 0.3 – 0.5 0.3 – 0.7 0.5 – 0.7 0.3 – 0.4 1.2 – 1.9


Tidigare forskning från SFS har visat mätbara förbättringar inom tillverkningsproduktiviteten, även kallad ”Digitalization Productivity Bonus”, eller produktivitetsbonus för digitalisering, som ett viktigt bevisbart underlag för digital omvandling av affärsmodeller. Detta ger generellt avkastning på mellan 6,3% och 9,8% av årsomsättningen. Nyckelkompetenserna hos en CFO 4.0 är dock avgörande för att uppnå dessa avkastningar. När det gäller ett urval av Sveriges tillverkningssektorer motsvarar produktivitetsbonusen för digitalisering de årliga vinster som anges i denna tabell. FINANS 4.0 Specialistfinansiärer har utvecklat en uppsättning finansieringsverktyg, så kallade ”Finans 4.0”, som möjliggör övergången till den nya generationens digitala teknik på ett sätt som är prisvärt och hållbart och är utformat för att lindra pressen på tillverkarens kassaflöde och rörelsekapital. I rapporten undersöks dessa metoder för specialistfinansiering som finansiering av så kallad ”pay-to-access/use-teknik-” och utrustning, teknikuppgradering och uppdateringar, mjukvarufinansiering, betalning utefter resultat, övergångsfinansiering och rörelsekapitallösningar. – En CFO 4.0 ser till att finansieringsalternativen övervägs som ett första steg i utvecklingen av den digitala strategin, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn på SFS. – Med hjälp av smarta finansieringsmetoder, vanligtvis från specialist- och expertfinansiärer, upplever företagen ofta att utbudet av tillgängliga teknikalternativ breddas avsevärt. Detta kan göra skillnaden i att lyckas utveckla nya, betydande konkurrensfördelar på marknaden genom digitalisering och övergång till Industri 4.0.

TIGO SF Effektiv mätlösning i verkstadsmiljö Hexagon presenterar TIGO Shop Floor, en koordinatmätmaskin anpassad för mätningar i tuff verkstadsmiljö, optimal för automatiserad integrering av laddutrustning. Luftfria TIGO SF har en stabil konstruktion och skyddas från kontaminering genom skydd och bälgar. De automatiserade systemen som kan samla och leverera data är idealiska för att öka effektiviteten, förbättra kvaliteten och främja produktiviteten. Se den på Elmia Verktygsmaskiner monter B01:36 Få din gratisbiljett på vår hemsida eller genom att scanna QR-koden

HexagonMI.com www.svenskverkstad.se

47


Sverige blir partnerland vid Hannovermässan 2019 Det offentliggjordes i samband med en ceremoni den 24 april vid årets Hannovermässa där Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister deltog. Hannovermässan är världens största industrimässa och en mötesplats på högsta nivå för ledare inom politik, näringsliv och akademi. Här ställer årligen 6500 företag ut från över 70 länder och mediebevakningen är stor, med journalister från hela världen på plats. – Det är mycket glädjande att Sverige är partnerland vid Hannovermässan nästa år – världens största industrimässa. Vi har ambitionen att vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av industrin är avgörande för svensk konkurrenskraft och nya jobb, säger Peter Eriksson. Varje år står ett land i särskilt fokus för Hannovermässans besökare, media och program. Hannovermässan 2019 äger rum den 1-5 april och kommer att ha representation på högsta politiska nivå genom Sveriges statsminister och Tysklands förbundskansler. Sverige efterträder Mexiko som partnerland. – Jag ser stora möjligheter för svenska företag till stärkt profilering genom det särskilda fokus som Sverige får genom att vara partnerland vid Hannovermässan. Satsningen sker i linje med Exportstrategin och vår ambition är att den ska hjälpa svenskt näringsliv att nå en global publik och erbjuda en plattform att visa upp idéer, samarbeten och innovativa lösningar. Som partnerland kan vi också presentera Sverige på ett bredare plan – som destination för utländska investeringar, turism, innovation och kreativ samverkan. Det ger tillväxt och jobb i Sverige, säger Ann Linde, EU- och handelsminister och ansvarig för den statliga finansieringen av projektet. KOSTAR 32 MILJONER Det formella avtalet om att Sverige blir partnerland 2019 undertecknades av Fredrik Fexe, Executive Vice President, Strategy & Business Development, vid Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden, och Marc Siemering, Se48

www.svenskverkstad.se

nior Vice President Industry, Energy & Logistics vid Hannovermässan. Business Sweden, har regeringens uppdrag att leda projektet. Kostnaden beräknas till cirka 32 miljoner kronor, vilket finansieras till hälften av staten och hälften av näringslivet. Business Sweden har påbörjat en dialog med näringslivet om medverkan i och medfinansiering av projektet. – Vi är mycket nöjda med att ha Sverige som partnerland 2019. Sveriges regering och industri ligger i framkant av den digitala omvandlingen av industrin. Det linjerar utmärkt och för att presentera strategier för smart industri, erbjuda innovativa lösningar för den globala marknaden, utbyta erfarenheter och bredda sina nätverk, säger Dr. Jochen Köckler, styrelseordförande i Deutsche Messe AG. TEKNIKFÖRETAGEN POSITIVA Teknikföretagen välkomnar partnerskapet i ett pressmeddelande: – Det bör innebära bättre möjligheter till export, ökade direktinvesteringar i Sverige och fler jobb i den svenska industrin, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen. Klas Wåhlberg framhåller också att mässan och partnerskapet ger möjlighet till direktkontakt med världens ledande

politiska beslutsfattare, och med beslutsfattare inom den globala industrin. De redan täta banden mellan Tyskland och Sverige intensifierades med det bilaterala samarbetsavtal om Innovation som undertecknades i början av 2017. Partnerskapet innebär samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft och kommer att vara en viktig aspekt av det svenska deltagandet som partnerland i Hannover. 34 svenska företag ställer ut vid årets Hannovermässa. För andra året i rad anordnar Energimyndigheten en samlingsmonter med svenska företag och hållbara lösningar inom energisektorn. Även Elmia har en samlingsmonter på mässan för andra året i rad. Hannovermässan är världens största industrimässa och en mötesplats på högsta nivå för ledare inom politik, näringsliv och akademi. Mässan äger rum under en vecka i april varje år. Den har cirka 6500 utställare från över 70 länder och täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen. Mässan har globalt fokus cirka en tredjedel av besökarna kommer från andra länder än Tyskland. Inriktningen är högteknologisk automatisering, robotisering och digitalisering.


www.urma.ch

CircoTec RX small Världens minsta patenterade brotschsystem med utbytbara skär

HORN Sverige & Danmark Box 1902 · SE-701 19 Örebro Tlf: 019-277 76 06 www.phorn.se · info@phorn.se

Monter B05:32

www.svenskverkstad.se

49


underleverantรถren

50

www.svenskverkstad.se


Proplate Vältränad plåtspelare med tung agenda Ett sunt initiativ, som många borde ta efter. Under en timme stoppas allt arbete på företaget och Proplates personal genomför veckans träningspass. Foto: Proplate

En partner att lita på För Proplate är partnerskap centralt och relationerna till kunderna är också långa och goda. Ett extremt exempel är tyska Liebherr, som under 00-talet successivt ökade beställningarna av kedjestag (som de på bilden) för kranar från inledningsvis tio i veckan och sedan ökande till tusen i veckan, något som starkt bidrog till omsättnings-ökningen från 60 miljoner 2002 till 300 miljoner 2008. Fram till krisen, alltså. – När det var som svartast för oss våren 2009, ringde Liebherr och bad mig komma ner till Tyskland. Jag tänkte att nu är det färdigt, nu blir det inte mer jobb från Liebherr, säger Max Björk. – Tvärtom meddelade de att de inte skulle låta oss gå överstyr, utan stötta oss om vi fick problem. – Motkravet var att vi inte skulle friställa personal och att de skulle vara vår prioriterade kund. Gissa vad Proplates viktigaste kund heter...

Foto: Proplate

Proplate är en vital del i en stor bolagsfamilj med sin huvudsakliga verksamhet i Oxelösund. – Vi har egen port in till SSAB, så logistiken är utmärkt, säger vd Max Björk på den där värmländskan som gör att man förväntar sig en rolig historia när som helst. Proplate är en ganska rolig historia. Företaget går som tåget, de 95 anställda är snart över 100 och resultatskurvorna strävar uppåt. De anställda mår bra, med schemalagda träningspass en gång i veckan. Trots att huvuddelen av verksamheten bedrivs i Oxelösund, ligger huvudkontoret i Karlstad. Det har med koncernhistoria att göra, då flera bolag drevs i Karlstad tidigare. Försäljningskontor och försäljningschef sitter i Newcastle i England. Det finns många strängar på lyran som heter Anders Perssons Affärsutveckling och där Proplate är en av strängarna. – Vi har haft ett IT-bolag, vi har Proplate Technology som gör batterilådor till litium-batterier, vi är delägare till Carlbarks Motor, en motorcykelfirma i Kumla... ja, många olika bolag. Grunden var Smidesbolaget i Degerfors. – När jag kom in i bolagsgruppen i början av 2000-talet hamnade jag först i IT-bolaget, Proplate IT, som utvecklade affärssystemlösningar för verkstadsindustrin, berättar Max Björk. – Men jag är ingen IT-människa, utan verkstadsindustrimänniska, så ganska snabbt flyttade jag över till det som då hette Smidesbolaget i Oxelösund och som nu är Proplate. Idag har Proplate 95 anställda, omsätter 220 miljoner och räknar in ett resultat på runt 17 miljoner. – Vi räknar desssutom med att nyanställa runt tio personer i år. STÅL FRÅN GRANNEN Proplate jobbar framför allt i grovplåt i höghållfasta stål. – Omkring hälften av verksamheten bygger på höghållfasta stål som SSAB är världsledande på. Den andra hälften är mer ordinära stål, som vi kan köpa av SSAB men lika gärna kan köpa i Kina eller i Danmark eller i Tyskland eller lite var www.svenskverkstad.se

51


Här ligger Proplate, vägg i vägg med SSAB i Oxelösund. Foto: Proplate

som helst. Det mesta kommer dock från SSAB, dels för att de är duktiga, men också för den goda logistiken naturligtvis. Proplate processar omkring 50 000 ton stål årligen. FYRA AFFÄRSOMRÅDEN – Vi har fyra affärsområden, där kranindustrin är den allra största. Vi gör bland annat specialstag till crawler cranes som lyfter upp emot 3 000 ton. Istället för vajer använder man på de stora kranarna “cykelkedjor” där länkarna i specialstål är upp till 17 meter långa och kan väga ett och ett halvt ton. – De är vi världsledande på, konstaterar Max Björk. Under det affärsområde som kallas Parts hittar vi komponenter till entreprenadmaskiner, truckar, gruvfordon... – Det mesta som är gjort av plåt på Dynapacs vältar tillverkas exempelvis hos oss. Vindkraft är ett område som stadigt ökar hos Proplate. – Det är bara några år gammalt för oss. Här bygger vi framför allt bultkorgar till vindkraftverksfundament. De består av en topp- och en bottenring, sex meter i diameter i 150 millimeter tjock plåt. Mellan ringarna sitter 3,5 meter långa bultar, så konstruktionen bildar en stor korg, på vilken tornet vilar. – Ett område som växer hos oss och är högintressant. I affärsområde nummer fyra jobbar Proplate mot grannen SSAB. – Vi formaterar plåt åt stålproducenten. De skickar över den valsade plåten och vi 52

www.svenskverkstad.se

skär till den i det format som är aktuellt. Som Tier 1-leverantör är leveransprecision viktig för Proplate. – Levererar vi inte i tid och i rätt kvalité blir produktionslinorna stående hos våra kunder. Det får inte hända. Proplate bygger långa, starka relationer med sina kunder och partnerskap är viktigt för företaget. Resultatet är starka band till kunderna som skapar trygghet för Proplate och de anställda (se historien om Liebherr på föregående sida). JOBBAR I STORT Proplate jobbar alltså hela tiden i stort, det är stora och tunga plåtkomponenter. För Max Björk är en standardplåt tre gånger tolv meter och i snitt 50-60 milimeter tjock, sällan under 15-20 millimeter upp till runt 200. Det vill säga “aningen” större än när jag tänker standardplåt... Stora komponenter kräver stora maskiner. I verkstaden finns det gott om såna hos Proplate. – Den största av våra sju skärmaskiner är 45 meter lång. Finplasma, plasma och gas är skärmetoderna. Här finns också stora bearbetningsmaskiner, främst Hedelius. En bäddfräs som är 18 meter lång, till exempel. Några maskiner på 6,5 meter, där 12 meter kan bearbetas i två steg. En del mindre maskiner, flera manuella svetsar och en kommande robotsvetsanläggning – och en målerianläggning. Automatisering? – Vi ligger långt framme i automatisering i relation till företag i vår bransch. När

man jobbar med så tunga bitar blir det fort dyrt att automatisera, men vi gör vad vi kan. Vi investerar exempelvis nu i en svetsrobotlösning och den hanteringsrobot vi ska ha till cellen måste ha stor lyftkapacitet. Vi kommer inte mycket längre än till ett ton. Med gripdon på ett par hundra kilo får vi en lyftkapacitet på 700-800 kilo – och det är inte mycket för oss. – Det är kort sagt svårt att räkna hem automatiseringar. – Vi är väldigt teknik- och IT-intensiva och investerar mycket på de områdena. VÄLMÅENDE PERSONAL För Proplate är det viktigt att personalen mår bra. Så viktigt att det faktiskt finns ett namn för det; Proplate Må Bra. – Bland annat tränar vi på arbetstid, berättar Max Björk. På måndagar stänger vi av alla maskiner, datorer och telefoner och kör ett träningpass på en timme med inhyrda PT:ar. Vi vill dessutom på sikt införa ett pass till i veckan. – Resultatet är att det allmänna måendet överlag är bättre. Flera har gått ner i vikt, till exempel. Träningspassen inspirerar också oss som jobbar här att träna själva utanför arbetstid. Dessutom får hela personalen egelbundet träffa kunder på olika platser i världen på gemensamma besök. – Det är bra att alla känner kunderna och får se vad de jobbar för, var grejorna hamnar. Proplate är kort sagt ett företag som mår bra – på alla plan.


”Vi lyfter bort dina grundbekymmer” 25 års

Vi lyfter, stabiliserar och återställer sjunkna industrigolv Metoden som Golvlyftarna använder och varför du skall anlita oss Metoden vi använder oss av innebär att vi bara borrar 12 mm hål där materialet injekteras.

erfare n lyft/sta het av b mot in ilisering dustris idan

Materialet är miljögodkänt och expanderar 30 ggr. Vi lyfter allt från 40 ton per kvadrat upp till 500 ton per kvadratmeter. Vi erbjuder en tjänst med minimala störningar under arbetets gång utan stök och högljudda maskiner. Metoden är dessutom kostnadseffektivt i förhållande till andra alternativ och miljövänligare än att bila och gjuta nytt.

Lyfter Ert sjunkna industrigolv till rätt höjd Stabiliserar Ert industrigolv så det inte sjunker mer

”Sättningen i golvet var hela 17cm innan åtgärd. Vännäs Dörr AB kan rekommendera Golvlyftarna tack vare deras professionella arbete”. www.reco.se

Vi lyfter med millimeterprecision

En kostnadseffektiv metod med minimala störningar. Er produktion/försäljning kan fortgå under arbetets gång!”

FÖRE ÅTGÄRD

EFTER ÅTGÄRD

1 Betongplatta

2 1. 12 mm hål borras 2. Materialet injekteras 3. Materialet expanderar

Vårt material blandat med makadam Underliggande jordlager

3

Vill ni veta mer eller få ett kostnadsförslag,

kontakta oss idag!

Golvlyftarna i Sverige AB ~ Senapsvägen 14 ~ 305 96 Eldsberga Tfn. 072–729 13 14, 072–729 12 14, 072–729 13 15 kontakt@golvlyftarna.se ~ www.golvlyftarna.se www.svenskverkstad.se

53


SVETSdelen/Elmia special

ESAB lanserar kraftfull nyhet på Elmia Svets och Fogningsteknik Efter lanseringen av Rebel följer nu nästa svetsmaskin från ESAB. När företaget kommer till Elmia Svets och Fogningsteknik blir det en nyhet inom Rebel-familjen som visas upp. – Jag kan avslöja att det är en ännu mer kraftfull maskin, säger Lars Campbell, försäljningschef i Sverige. Vid förra mässtillfället hade ESAB nordisk premiärvisning av multisvetsen Rebel. I år är det dags för ännu en lansering och det är ingen slump att det är på Elmia Svets och Fogningsteknik som de visar upp sina nyheter. – Vi ser mässan som ett viktigt tillfälle att träffa våra kunder. Det är en självklarhet att finnas med på plats, säger Lars Campbell och fortsätter: – Återförsäljare kanske vi träffar vid flera andra tillfällen, men till Elmia kommer det 54

www.svenskverkstad.se

även många direkta slutkunder som vi får chansen att demonstrera våra produkter för. Att alla är där samtidigt är riktigt effektivt. För besökarna kan det bli mycket intressant att söka upp ESAB:s monter, inte minst då det utlovas flera nyheter. – Vi har tidigare lanserat Rebel och nu är det dags för ytterligare produkter i den familjen. Det är en liten teaser, men jag kan avslöja att det är en ännu mer kraftfull maskin. En storebror i Rebel-familjen, säger Lars Campbell. Vilka utmaningar ställs ni och svensk industri inför? – Vi vill ligga i framkant när det gäller produktivitet. Det är en utmaning att vara både produktiv och kostnadseffektiv. Jag tror att det är viktigt att arbeta med kvalitetsprodukter och inte ge sig in i något

som är för enkelt. Det gäller att vi hjälps åt att vara effektiva så att svensk industri kan fortsätta växa. Just nu går industrin bra, det finns mycket produktion inom Sverige vilket är positivt, säger Lars Campbell. Hall A, Monter A07:18


Montico hjälper dig att hitta rätt kompetens Kompetensbristen inom den svetsande industrin är ett faktum. HR-företaget Montico jobbar med en effektiv modell för att matcha företagens behov med rätt kompetens. Ta chansen att hitta svetsare på Elmia Svets och Fogningsteknik. Montico har valt att ta kampen mot kompetensbristen inom svetsindustrin. Detta gör företaget genom att arbeta med en modell för utveckling av både utbildade och blivande svetsare. Modellen går från validering och utbildning till certifiering och arbete. – Ett stort problem för den svetsande industrin är att hitta rätt kompetens. Det vi ofta hör när vi är ute bland företagen är att bemanningsföretag inte har kompetensen att hyra ut svetsare. Vi har däremot lång erfarenhet inom kompetensutveckling för företag inom svets, och även olika typer av utbildningar, och kan sedan matcha deras behov med rätt kompetens, säger Tomas Jonasson, produktionschef på Montico. Modellen har Montico jobbat med i över tre år och Tomas Jonasson berättar att det har gett tydliga resultat. Bland annat genom en ökad uthyrning av personal till svetsande företag, samtidigt som modellen har inneburit en kvalitetssäkring av själva uthyrningsdelen. Det vill säga, rätt kompetens till rätt företag. – Vi använder vår tekniska kunskap för att kartlägga kundernas behov, vilket vi sedan har användning av i matchningsprocessen. Därmed kvalitetssäkrar vi både mjuka värden som personlighet och hårda som vad svetsaren ska kunna, säger Tomas Jonasson. Montico ställer ut med en monter på Elmia Svets och Fogningsteknik och dessutom ska Tomas Jonasson hålla ett föredrag om kvalitetssäkring vid uthyrning av svetsare. – De som ska vända sig till oss är svetsande företag som ser att de står inför den här utmaningen både på kort och på lång sikt. Hall A, Monter A00:46 www.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_3_2018.indd 1

2017-12-27 14:32:11

55


SVETSdelen/Elmia special

Virtuell svetsning kan bli lyft för utbildning

Virtuell svetsning – i princip att svetsa med VRglasögon – kan få stor betydelse både för utbildning och för hela branschen. Virtual welding visades på den internationella mässan Schweissen & Schneiden i Düsseldorf i september. Virtual welding testades på den internationella mässan Schweissen & Schneiden. – Det här är ju en teknik som förekommit några år, men som egentligen inte varit tillräckligt mogen förrän nu. De första teknikerna kring virtuell svetsning kom runt 2010, men det är först nu på mässan i Düsseldorf som jag ser att det är moget att tillämpas i utbildningssammanhang. Nu är det praktiskt möjligt och jag tror det kommer innebära många fördelar, säger Mathias Lundin, VD och tekniksekreterare för Svetskommissionen, teknisk branschorganisation för fogande industri. Utrustad med svetshjälm och VRglasögon blir det möjligt att prova sig fram med olika tekniker, testa att svetsa i olika material och öva sig fram till en viss grundnivå, utan att slösa material eller lärartid. Ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att öva handlaget till en nivå där det är lämpligt att börja med svetsning ”IRL”.

56

www.svenskverkstad.se

– Man sparar tid för lärare och man får en snabb och bra feedback från ett virtuellt system. Det är ju heller ingen okänd teknik för många unga i dag. Det påminner lite om dataspel, att bära VRglasögon i en spelkonsol, men här i ett system utvecklat för svetsning med allt vad det innebär. Det kommer betyda mycket för yrket, säger Mathias Lundin. VIKTIG FRAMTID O STORA BEHOV Att förbättra och effektivisera utbildningen inom svetsning är viktigt för att säkra framtidens behov inom industri, menar han. – Om man ser virtuell svetsning i ett industriellt och kommersiellt perspektiv ser det kanske inte så intressant ut vid en första blick. Men industrin har ett stort behov av att utbilda personal och vi ser en

enorm potential just i utbildning, och jag blir eld och lågor när jag ser det här. Framför allt när det gäller att locka unga till yrket. Det finns ett enormt behov av kompetent personal till industrin och vi vill att flera ska välja yrket och se den stora utvecklingspotential som finns, säger Mathias Lundin. Svetskommissionen är samarbetspart till Elmia Svets och Fogningsteknik. Mässan, som går 15–18 maj 2018, blir större än någonsin och är redan fullbokad. – Industrins behov av kompetent personal är enormt och samverkan om att tillgodose behovet är avgörande för att en marknad ska finnas inom svets och fogningsteknik. Vi samlas på Elmia Svets och Fogningsteknik för att gynna marknaden och branschsamverkan, säger Mathias Lundin. Hall A, Monter A05:22


VI SATSAR PÅ ELMIA 2018 FYRA NYHETER I VÅR MONTER

DURMA HDF 3015 Fiberlaser 6 kW Skär fina snitt upp till 25 mm i kolstål, toppkvalité rakt igenom till ett rimligt pris.

MESSER MULTITHERM ECO Skärmaskin gas/plasma Med nya HyperTherm XPR 300 plasmaströmkälla samt ett helt nytt fasaggregat för plasmaskärning.

TIMESAVERS 42RB Avgradningsmaskin Vinnaren av RedDot design award 2016.

SOYER Bultsvetsning Vi erbjuder allt inom bultsvetsning. Bärbar mini-utrustning, passande svetspistoler och svetshuvuden samt storskaliga högteknologiska CNC-svetsmaskiner.

Välkommen till Monter A 07:24

WEBB:

INTERCUT.SE / AREG.SE TELEFON: 08 550 512 00

Förenkla och förbättra er rörsvetsning

med rörfixturer från Centromat.

FRIALIT®-DEGUSSIT® KERAMISKA PRODUKTER FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER Aliaxis utvecklar, producerar och levererar kundanpassade keramiska produkter och lösningar för olika områden inom industrin. www.aliaxis-ui.se

Se hela sortimentet på www.centromat.de eller www.svetscenter.com Välkommen till vår monter D07:29 på Processteknikmässan

Gävle | 026-66 14 00 | www.svetscenter.com www.svenskverkstad.se

57


Fasning och fogberedning Cevisa fasmaskiner

Perfekt för snabb avfasning av rak plåt med tjocklek 6-50mm. Kan användas både som stationär eller som självgående. Helt damfri och imponerande tyst gör att den är arbetarens dröm. Cevisa maskinerna finns i olika storlekar.

Kap och rörfasning

Både som luft och eldriven. Smidiga att fästa på rörets utsida. För olika material. Beroende på storlek finns maskiner i användningsområdet Ø65-1500mm.

Rörfasning

Luft eller eldrivna rörfasmaskiner. Hög precision och lätta att manövrera. Finns i olika storlekar.

Rörbockning Italienska CBC rörbockmaskiner är välkända för sin kvalite och smidighet. Finns i olika storlekar beroende på dina behov.

58

www.svenskverkstad.se


Siegmunds Svets och spännbord är världsunika Siegmunds svetsbord tillverkas med en kvalite som är unik i sin hårdhet. Det gör borden tåliga mot svetsloppor, slag och repor och på så sätt förlängs bordens livslängd. Ytan av härdat verktygsstål kräver mindre underhåll och möjliggör snabbare byten av verktyg. Den plasmanitrerade ytan smittar inte vid arbete med rostfria material. Beställ Siegmunds nya katalog, full av innovativa lösningar och funktioner. Med hälp av våra återförsäljare förser vi hela Sverige med svetsbord och specialmaskiner till plåtindustrin. Se hela vårt sortiment på vår hemsida.

5-18 MAJ 2018, JÖNKÖPING

Möt oss i monter A08:28

För mer information: Tfn: 0414- 312 65 Mail: info@nordicmachine.se www.nordicmachine.se www.svenskverkstad.se

59


SVETSdelen/Elmia special

ArcWorld – kompakta stationer för robotsvetsning med snabb igångkörning Nu utökar vi ArcWorld-serien med en modell för en eller två svetsande robotar och en ljus och rymlig arbetsplats för operatören. ArcWorld-serien består av kompakta robotceller med allt som behövs för att snabbt komma igång med robotsvetsning. De tar bara hälften så stor golvyta som en konventionell robotlösning. De inbyggda robotarna med rökutsug gör att ArcWorld också bidrar till en bättre arbetsmiljö. Under knappt fyra år har vi levererat nästan 100 robotceller i Sverige och Europa. EN NY MODELL Nu finns en ny modell i serien med praktiska och platsbesparande robotstationer på plattform. Med en vertikalt roterande lägesställare för fixtur och plats för en, eller två svetsande robotar innanför plåtväggarna där det nu ryms fixturer upp till två meters längd. Operatören har en permanent, ljus och rymlig arbetsyta framför robotstationen, där arbetsmaterialet finns nära till hands och lyfthjälpmedel som kran och travers går bra att använda vid laddning, lossning och fixturbyte. LÄTT ATT ANPASSA Många tillval och tillbehör gör ArcWorld lätt att anpassa efter just dina behov. Precis som den första modellen med två statio60

www.svenskverkstad.se

ner, är förstås nya ArcWorld lätt att flytta och installera på nytt. Yaskawa Nordic visar upp ArcWorld och andra robot- och automationsnyheter på Elmia Svets och Fogningsteknik Hall D, Monter D03:32 & D03:24.


lean

Den kompakta panelbockningsmaskinen.

Stand no. A04:29

Flexibilitet

Universellt bockverktyg med optimerad profil och patentskyddad kinematik för bockning 0.4mm till 3.2 mm utan ställ.

Produktivitet

Automatisk inställning av öververktygen utan ställtid.

Intelligent

Automatisk kompensering av variation i materialet med inbyggd MAC 2.0 funktion.

Enkelhet

Enkel programmering och 3D simulering av bockningsprocessen med mjukvaran EDITP4 2.0.

ENDAST 5 kW

UNIVERSELLT BOCKVERKTYG

INGEN STÄLLTID

Om du letar efter en fristående maskin som skall kunna uppfylla dina behov vid bockning, är P2lean ditt bästa val: Kundorderstyrd produktion från enstyckstillverkning till serieproduktion. Helautomatisk bockningsprocess. Salvagnini Scandinavia AB

INGET SKROT

salvagnini.se

Bredastensvägen 14 - 331 4 4 Värnamo - +46 (0) 370 20730 - info@salvagnini.se www.svenskverkstad.se

61


PLÅTdelen/Elmia special

AP&T: ”Nya lättviktslösningar kan öka elbilarnas räckvidd” Nya möjligheter att konstruera och tillverka lättare bilkomponenter kan ge nästa generations elbilar den räckvidd som behövs för ett verkligt genombrott. Det menar AP&T som utvecklar produktionslösningar för bilindustrin med fokus på vikt, säkerhet och energieffektivitet. Att minska fordonsvikten har varit en prioriterad uppgift för världens biltillverkare under lång tid. Skälet är att lägre vikt ger lägre bensin- eller dieselförbrukning och därmed också mindre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Genom att ersätta konventionellt tillverkade karossdelar med delar av presshärdat stål, som är både starkt och lätt, har man på ett relativt enkelt sätt kunnat komma ner i vikt utan att tumma på säkerheten. Idag kan de flesta tillverkare betrakta den första vågen av viktbesparande åtgärder i backspegeln. Men arbetet med att sänka vikten fortsätter i takt med att utsläppskraven skärps vilket ställer konstruktörerna av nästa generations bilar inför nya utmaningar. DOMINANT PÅ MARKNADEN AP&T har utvecklat produktionslösningar för presshärdning sedan början av 2000-talet och är idag en av dominanterna på marknaden. Företaget svarar för mer än en femtedel av alla presshärdningslinjer som installerats hos biltillverkare och komponentleverantörer runt om i världen. – De presshärdningslösningar vi utvecklar idag är betydligt mer sofistikerade och ger helt andra möjligheter än tidigare. Med hjälp av avancerad processtyrning kan varje del få exakt de egenskaper som efterfrågas, till exempel genom mjuka zoner, berättar Per Josefsson, Director Business Development and Marketing på AP&T. EN VIDARE HELHETSSYN För att ta nästa stora viktbesparande steg räcker det dock inte med att ersätta en detalj med en motsvarande i annat material. Enligt Per Josefsson behövs en vidare helhetssyn på val material, tillverkningsmetod och konstruktion för att 62

www.svenskverkstad.se

Per Josefsson, Director Business Development and Marketing på AP&T.

åstadkomma en optimal lösning. – Vi kan ta en vanlig en vanlig B-stolpe som exempel. Många tillverkare använder idag B-stolpar i presshärdat stål. Men istället för att byta material i enbart den detaljen kan det vara bättre att välja en helt annan konstruktion. Hela dörringen kan tillverkas i ett stycke av till exempel höghållfast aluminium som kombinerar hög styrka med en betydligt lägre vikt än stål. Det ger både en rationell produktionsprocess och stora viktbesparingar. STOR UPPMÄRKSAMHET Hösten 2017 presenterade AP&T världens första produktionslinje för tillverkning av komplext formade bilkomponenter i just höghållfast aluminium. En innovation som fått stor internationell uppmärk-

samhet och belönats med både Altair Enlighten Award och SIQ Quality Innovation Award. De nya möjligheterna att konstruera och tillverka komponenter i lättare och starkare material skapar förutsättningar för en ny våg av viktbesparingar. Det kan i sin tur ge en rejäl skjuts åt elbilsutvecklingen. – Drivkrafterna för fortsatta viktminskningar är starka oavsett framdrivningsteknik, men den mest spännande utvecklingen ser vi på elbilssidan. Med fler lättviktslösningar i bilarna behövs färre batterier för att nå en större räckvidd. Vilket är precis vad marknaden efterfrågar och vad som behövs för att skynda på skiftet till en mer hållbar transportsektor, säger Per Josefsson. Hall A, Monter 00:12


UTMANANDE IDÉER FÖRVERKLIGAS TILL EFFEKTIVA LÖSNINGAR

Produkter

Crescocito är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter i Sverige för industriell lackering. Erfarenheten i organisationen är mycket gedigen från olika typer av lackeringsprocesser.

System

Vi har kunnat bevisa för företag – stora som små – att vi kan reducera deras totalkostnad genom förbättrad tillgänglighet, ökad verkningsgrad och reducerade energikostnader.

Anläggningar

Med Crescocito så behöver ni endast en leverantör för era kompletta anläggningsbehov.

0510 - 488 770

Annons Svensk Verkstad 210x 297mm.indd 1

www.crescocito.com

info@crescocito.com

www.svenskverkstad.se

2018-02-12 16:13:17

63


Order på 105 MSEK till OCS från världsledande inom fordonsindustrin – Inom loppet av två veckor fick vi en order värd 30 miljoner kronor från en stor tillverkare av elcyklar, och en annan order på 75 miljoner från en av världens största aktörer inom bilindustrin. Kunderna har produktion i Tyskland, Belgien och Slovakien. Christer Lundgren, delägare och försäljningsansvarig på OCS i Borås som tillverkar hängande conveyors, berättar att affärerna kommer att fylla orderböckerna och öka OCS omsättning med cirka 25 procent under 2018.

Order från bilindustrin på 75 miljoner...

ELBILSTILLVERKARE Dessutom har man en stor order från en tillverkare av elbilar vars produktionslina redan är under uppförande. – Det är produktionsstart om en månad. Bara den affären är värd fyra miljoner euro för oss. Vi har anställt fyra personer och på sikt kommer vi att behöva nyanställa ännu fler. Men uppdragen löper även under 2019 så vi ser inga problem med att hålla leveranstiderna. BYGGER PPÅ FRIKTION På OCS, med huvudkontor och produktion i Borås och en omsättning 2017 på drygt 80 miljoner kronor, är man mycket nöjda över att vinna affärer på den tyska marknaden där deras största konkurrenter finns. Till skillnad från konkurrenterna bygger OCS patenterade teknik på friktion. Det ger en tyst, flexibel och framförallt oljefri produktionslina med hängande conveyors. – Vi brukar säga att med vår teknik och kunskap blir industrin lean, clean och green. Våra kunder är innovationsdrivna och noga med miljön. Det visar att vår affärsidé är helt rätt och att svensk industri är konkurrenskraftig, avslutar OCS vd och andre delägare Kenth Almqvist.

Order från cykeltillverkare på 30 miljoner...

Vi brukar säga att med vår teknik och kunskap blir industrin lean, clean och green.

ocs.se

Kenth Almqvist. 64

www.svenskverkstad.se

Christer Lundgren.


Steelcenter & servicecenter på Hisingsbacka

Bevego SSC är lokaliserat vid Hisingsbacka i Göteborg. Hit kommer dagligen leveranser av stora plåtrullar som bearbetas till hanterbara storlekar. Vi har möjlighet att klippa och omhaspla från stora rullar till mindre. Vi klipper också längder efter kunders behov, så kallade fixlängder. De material som vi bearbetar är: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Galvplåt Magnelis Aluzink Aluminium i legeringar 1050, 5754 Aluminium i ytor som anodiserat, lackerat, stucco, durkplåt Lackerat stål Rostfritt och syrafast stål

Materialen köps från aluminium - och stålverk över hela världen. För att säkerställa korta ledtider och att alltid kunna leverera material som processas i Bevego SSC så lagerhåller vi modercoil på två ställen i Sverige.

Glöm inte vår eHandel där ni kan göra era inköp när ni vill och vart ni vill!

Ni är även välkomna att ringa oss!

Vi erbjuder er en helhetslösning! Välkommen att ringa oss! Anders Vervaart – Säljare Region Väst 076-789 56 77

Joachim Norling – Säljare Region Öst 076-769 29 66

Stefan Larsson – Säljare Region Syd 0705-79 35 65 54

www.svenskverkstad.se


Från vänster närings- och innovationsminister Mikael Damberg, vd för Siemens Sverige Ulf Troedsson, verksamhetsledare för next47 Nordics Magnus Lundin.

Siemens miljardsatsar på startups till Sverige och Norden Siemens globala innovations- och investeringsbolag next47, med en miljard euro i investeringskapital, expanderar och startar nu upp verksamhet i Norden med bas i Stockholm. Fokus ligger på att investera i entreprenörer och innovativa startups samt samverkan med etablerade riskkapitalfonder. I går, onsdag den 18 april, besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg Siemens för att uppmärksamma vikten av den här typen av satsningar. – Siemens har funnits i de nordiska länderna i över 125 år och vi vet att nyckeln till långsiktig framgång är att satsa på innovation och samarbeten. Genom att knyta samman den svenska startupscenen med våra kunder och vår kunskap skapar vi goda förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Samtidigt skapar vi värde för svenska startups och hjälper dem ut på en global marknad, säger Ulf 66

www.svenskverkstad.se

Troedsson, vd för Siemens Nordic. Siemens globala innovations- och investeringsbolag next47 lanserades i oktober 2016 och har en miljard euro i investeringskapital. Nu expanderar verksamheten och etablerar en nordisk närvaro, som ska investera i och samarbeta med innovativa startups i Sverige, Norden och Baltikum. FÖR KONKURRENSKRAFTEN – Förra året träffade jag ledningen för next47 för att övertyga dem om att etablera sig i Sverige och det är roligt att nu kunna välkomna deras miljardsatsning hit. Siemens är ännu ett stort företag som nu satsar stort på den här typen av innovationssamarbeten i Sverige. Det är bra för Sveriges konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. ARTIFICIELL INTELLIGENS next47 är särskilt intresserade av skalbara startups inom artificiell intelligens,

Siemens har funnits i de nordiska länderna i över 125 år och vi vet att nyckeln till långsiktig framgång är att satsa på innovation och samarbeten.

mobilitet, avancerad tillverkning, IT säkerhet och energi. Syftet är bland annat att koppla samman entreprenörer och innovativa affärsidéer med Siemens kunder och breda verksamhet inom elektrifiering, automation och digitalisering. – Vår strategi är att kombinera den oberoende investerarens snabbhet med bredden av Siemens verksamhet och startupvärldens innovationskraft. Sverige har många visionära entreprenörer som next47 ser fram emot att lära känna, säger Magnus Lundin, verksamhetsledare för next47 Nordics.


SKÄRNING OCH BORRNING AV PLÅTAR? LÅT OSS VISA DIG VOORTMANS PLÅTBEARBETNINGSSYSTEM!

VOORTMAN V302 SKÄRNING

VOORTMAN V304 SKÄRNING

VOORTMAN V330 BORRNING OCH SKÄRNING

VOORTMAN V310 BORRNING OCH SKÄRNING

VOORTMAN V320 BORRNING OCH SKÄRNING

VOORTMAN V325 BORRNING OCH SKÄRNING

VOORTMAN STEEL MACHINERY KRONOGÅRDEN, LÖVASKOG 516 92 ÄSPERED, SVERIGE WWW.RICHARDSTEEN.SE

OZONSTRAAT 1, 7463 PK RIJSSEN, THE NETHERLANDS WWW.VOORTMAN.NET

NY INNOVATION! MED NYA V325 KAN DU BORRA UPP TILL 70MM HÅL MED HÅRDMETALLBORR

CERABOND –

TUFFAST PÅ ELMIA SVETS OCH FOGTEKNIK 15-18 MAJ

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919 www.tyrolit.se

www.svenskverkstad.se

67


Svensk industri bryr sig om hållbarhet I Gnosjö Automatsvarvnings senaste kundundersökning framkom vikten av hållbarhet på industriföretag. – För oss är det inget nytt att inkludera hållbarhet i allt vi gör, det har vi gjort i 44 år, men det känns kul och framförallt viktigt att det tas på så stort allvar inom vår bransch, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning. På Gnosjö Automatsvarvning har hållbarhetsarbetet alltid varit en självklarhet och något som fötts ur sunt förnuft. Om hög kvalitet är bättre för kunder, miljö och verksamhet finns det ingen anledning att tillverka produkter som måste bytas ut. Eller om skäroljan kan säkras i ett slutet system som även ger golvvärme i matsalen är det ju bara dumt att inte göra det. – Hållbarhet kanske kan kännas lite uttjatat men det är ju själva målet som är viktigt. Det spelar ingen roll vad det vi gör kallas. Så länge vi vet varför vi gör det och vårt förhållningssätt är positivt för kunder, samhälle och miljö så är vi nöjda, förklarar Linda. Företagets grundare, och Lindas far, Olle Fransson är en av alla drivkrafter för deras hållbarhetsarbete. Enligt honom görs förbättringar ofta genom att våga ifrågasätta invanda mönster, vilket har blivit en del av företagskulturen. – Vi ifrågasatte till exempel varför mässingsstängerna vi använde var 12 mm i diameter, istället för de nödvändiga 11,5 mm. Det fanns ingen direkt anledning till det så vi minskade stängerna med 0,5 mm och sparar idag hundratals kilo mässing, berättar Linda. Strävan efter att alltid vilja förbättra, och passionen för hållbarhet, har lett till många bra förändringar på företaget. Som den gången när 3 fristående konsulter röstade ner idén om bergvärme, och Gnosjö Automatsvarvning bestämde sig för att ta saken i egna händer. På 4 år var investeringen betald istället för 20 år som experterna trodde. De har även investerat i vindkraft som snurrar in 300 MWh till dem varje år. – Det är inte det att vi är snåla, även om det småländska tänket såklart sitter i ryggraden, men när det finns nästin68

www.svenskverkstad.se

Linda Fransson, vd.

till ren och gratis energi runtomkring oss är det bättre att lägga pengarna på effek-

tivare produktion. Det gynnar både våra kunder, miljön och oss, avslutar Linda.


Besök oss i monter B04:83 under produktionsmässorna!

www.techpoint.se

info@techpoint.se

Tel. 08-623 13 30

Lätt att lyfta rätt! Med ABUS produktprogram inom lätta lyft flyttar du arbetsstycken, varor eller verktyg. Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att lättraverser, lättportalkranar och svängkranar enkelt monteras ovanför ett produktionsområde eller där det passar dig. Lätta lyft helt enkelt! Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

www.svenskverkstad.se

69


Vd Assad Chamoun och och Anders Samuelsson.

Svenska industriugnar skapar flygsäkerhet över hela världen Få transportmedel undergår så mycket säkerhets och besiktningskontroller som flygplan. Inget lämnas åt slumpen och även den allra minsta lilla skruv är noga kravspecificerad och har genomgått flygvärdighet-

stest och är spårbar. Och det finns många delar på ett flygplan. En del av dem är rörliga, och det finns både hydrauliska, pneumatiska och elektromekaniska delar som behöver över-

Två av de stora komposithärdugnarna från Electro Heat som säkerställer tryggt resande med världens flygplansflotta. På bilden fr.v. Meddy Linond, Patrik Åbrink, Anton Vacker, Gunnar Andersson och Tommy Jansson. 70

www.svenskverkstad.se

syn och reparation för att trygga flygsäkerheten. Och det görs i Sverige. Säkerheten är rigorös, och ST Aerospace Solutions i Arlandastad är certifierade för det ansvarsfulla arbetet. – Man kan enkelt säga att vi tar hand om allt som är avklädbart. Vi är 80 medarbetare som servar flygplan från hela världen och vi är ensamma i Skandinavien om att gör detta, säger Director, Assad Chamoun. INVESTERAR KRAFTIGT FÖR FRAMTIDENS FLYGFLOTTA Den internationella flottan av flygplan håller på att genomgå ett generationsskifte. I framtiden kommer allt fler av de nya Boeing 787 Dreamliner och 737 MAX att synas i luften. Beställningar hos flygbolagen på dessa plan uppgår redan idag till 4300 styck. De nya planen har tillverkats i miljövänliga material som möjligt, och här ingår kompositmaterial. När dessa behandlas vid reparation förändras strukturen i materialet och de måste ”bakas om” i industriugnar för bibehållen härdning.


INGAR N S Ö L T F Y L A T SMAR OV! FÖR VARJE BEH

EdmoLift ställer ut på Elmia Verktygsmaskiner En toppmatad härdugn för härdning av ståldetaljer är ett exempel på specialugn som Electro Heat byggt. Vid ugnen Vid ugnen Krister Pettersson.

Monter B10:15

– För att kunna serva och reparera även morgondagens flygflotta har vi därför investerat i stora industriugnar som rymmer dessa delar berättar Assad. VALDE GÖTEBORGSFÖRETAGET ELECTRO HEAT SWEDEN AB – Vi har investerat i 3 nya industriugnar och valde Electro Heat i Göteborg för deras kompetens och tillförlitlighet. Det är tre olika industriugnar för två olika typer av applikationer/processer som vi har specialbeställt av Electro Heat. Två av ugnarna kommer att användas för härdning av kompositmaterial och den andra kommer att användas för härdning av ståldetaljer. TEMPERATURNOGGRANNHETEN VIKTIGAST – Det finns områden i olika delar av flygplanet där vi behöver torka upp oljerester och fukt i porerna, där behandlar vi delen i ugnar med olika funktioner. Det är mycket viktigt att temperaturerna hålls exakt för att rätt effekt ska uppnås. Vi har även autoklaver för att härda limningar i kol- och glasfiber. Där behandlar vi flygplansdelarna under både värme och tryck för att limmet ska få maximal hållfasthet. ALLA UGNAR HAR OLIKA KRAVSPECIFIKATIONER På ElectroHeat i Göteborg är man glada över att kunna bidra med sin insats för att stå redo för att öka tryggheten i luftrummet. – Vi har över 40 års erfarenhet av tillverkning av olika industriugnar, och det finns inte ett enda land i världen vi inte levererat till. Vi tillverkar allt från kompletta automationsanläggningar till lite tämligen mindre kammarugnar, i olika utföranden efter kundens krav och önskemål. Text & foto Industribilder.se

EDMOLIFT HAR SEDAN 1964 ERBJUDIT MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT INOM MATERIALHANTERING.

EN GLOBAL PARTNER I VÄRLDSKLASS www.svenskverkstad.se

71


VBN Components glänser

Världens hårdaste stål belönas med innovationspris Stålet som är det hårdaste och mest nötningståliga på marknaden har belönats med priset ”Årets Innovation” på Företagargalan i Uppsala. Det kräver varken smide eller skärande bearbetning för att bli en färdig produkt. Dessutom finns en stor frihet i utformningen av komponenter, samtidigt som enorma materialbesparingar görs.

Vi är oerhört glada över att vårt material uppmärksammas med innovationspriset i konkurrens med andra mycket framstående företag. Det visar att det finns ett värde i det vi gör inte bara inom materialbranschen, utan för samhällsutvecklingen i stort

Additiv tillverkning, så kallad 3d-printning, av metaller är ett växande område med applikationer inom allt från medicin till aerospace. Det som gör VBN Components unika inom området är hårdheten och nötningståligheten i deras material. I november 2017 lanserade företaget materialet Vibenite® 290 – världens hårdaste stål. Den 19 april belönades detta med priset ”Årets Innovation” på Företagargalan i Uppsala län. – Vi är oerhört glada över att vårt material uppmärksammas med innovationspriset i konkurrens med andra mycket framstående företag. Det visar att det finns ett värde i det vi gör inte bara inom materialbranschen, utan för samhällsutvecklingen i stort, säger Martin Nilsson, VD på VBN Components. Genom additiv tillverkning, så kallad 3d-printning, smälts metallpulver lager på lager till önskad form. Med företagets material går det att framställa industriella verktyg och komponenter, som fräsar 72

www.svenskverkstad.se

VBN Components, vinnare av Årets Innovation 2018, Företagargalan Uppsala. Foto: Cristina Ramos. Källa: uppsala.com

och skärhjul, i de former man önskar och i metaller av extremt hög kvalité. Livslängd och effektivitet på produkter ökar avsevärt. STOR UPPMÄRKSAMHET INTERNATIONELLT Lanseringen av det nya stålet Vibenite® 290 har spritt sig globalt. Anledningen är att nya material med bättre nötnings- och värmetålighet alltid är av stort intresse för verkstadsindustrin. Med additivt tillverkade stål minskar dessutom ledtiden avsevärt, eftersom de flesta processteg helt tas bort. Här går det att öka sin produktivitet och minska miljöbelastningen på ett och samma bräde. Det är fantastiskt att se hur nyheten sprids från kontinent till kontinent. Vi

Lanseringen av det nya stålet Vibenite® 290 har spritt sig globalt. Anledningen är att nya material med bättre nötnings- och värmetålighet alltid är av stort intresse för verkstadsindustrin. får förfrågningar från världens alla hörn, både från näringsliv och akademi. Intresset för att tillverka bättre produkter med våra material är stort, och vi har satt oss på kartan globalt som ett företag inom den främsta materialutvecklingen, säger Ulrik Beste, Teknisk Chef på VBN Components.


Svensktillverkade vattenskärningsmaskiner Upptäck fördelarna med att vara kund hos Water Jet Sweden – ledande på vattenskärning i Skandinavien. Vi erbjuder ett av världens bredaste sortiment av kvalitetsmaskiner, baserade på kundernas krav och behov. Vill du veta mer? Välkommen att träffa oss på Elmia Verktygsmaskiner i Jönköping 15-18 maj. Vi finns i Hall B, monter B03:32. Eller kontakta oss direkt på 0457-455 440 eller sales@waterjet.se.

Låt oss säkra din arbetsplats! Vi bryr oss om dig och andras säkerhet och vill tillsammans med dig göra din arbetsplats säkrare. Våra påkörningsskydd gör skillnad och med dem får du en bättre arbetsmiljö.

Ring oss 08-603 34 00 eller läs mer på www.dematek.se SvV 182 x 137.indd 1

2018-04-25 15:05:51 www.svenskverkstad.se

73


Sandvik Coromant och DMG MORI välkomnade över 600 deltagare till Tech Days i Sandviken – Tech Days fortsätter att växa och är nu större än någonsin. Tech Days 2018 arrangerades av Sandvik Coromant tillsammans med DMG Mori i Sandviken. Samarbetspartners i år var Sandvik Materials Technology, Uddeholm, Ovako, AME / Mastercam, Edge Technology / Edgecam, Renishaw, Mitutoyo, Schunk, GJS Verktygs AB, 3nine, MARAB och Clear River Racing.

Den fjärde och årliga händelsen ägde rum i Sandvik Coromant Center i Sandviken den 20-23 mars. I år deltog över 600 besökare från de nordiska länderna. De lyssnade på olika presentationer och utforskningar om framtiden för verktyg, lösningar och material. Demonstrationerna programmeras i världsledande CAM-system, tillverkas i högkvalitativa material och körs i maskiner från DMG MORI och med de senaste

verktygslösningarna från Sandvik Coromant. Sandvik Coromant visade till exempel lösningar som: CoroMill® Plura optimerad för ISO-S, CoroTap ™ optimerad för ISO-S, PrimeTurning ™ med Twin Tool och Y-axeln som avvägs med CoroCut® QD Y-axeln. Microsoft HoloLens gjorde det möjligt för besökarna att engagera sig i digitalt innehåll och interagera med verktygshologram, som presenterades av studenter från Göranssonska Skolan.

Sandvik Coromant visade bland annat lösningar som: • CoroMill® Plura optimerad för ISO-S • CoroTap ™ optimerad för ISO-S • PrimeTurning ™ med Twin Tool och • Y-axeln som avvägs med CoroCut® QD Y-axeln 74

www.svenskverkstad.se


Samarbete och hastighet kommer att vara nyckeln till vår framtida framgång.

Annika Langéen.

UTBYTER ERFARENHETER Annika Langéen, Sales Cluster Manager Nordics på Sandvik Coromant kommenterar Tech Days: – Jag är väldigt glad att intresset för Tech Days växer sig allt starkare för varje år. Denna händelse är en fantastisk möjlighet för våra kunder, partners och oss att utbyta erfarenheter och idéer om framtiden. – Samarbete och hastighet kommer att vara nyckeln till vår framtida framgång och Tech Days är en perfekt plattform för att generera just detta eftersom så många kompetensområden är representerade. Jag hoppas att våra nordiska kunder lämnade Tech Days i Sandviken fyllda med ny inspiration och med ett starkare nätverk för att påskynda deras egna utveckling och framgång. FRAMTIDEN DISKUTERADES Presentationer om tillverkningsindustrins framtid hölls varje dag av Sandvik Coromant och DMG MORI. Fokus har varit på de utmaningar och möjligheter som vår bransch står inför. Tendenser som globalisering, urbanisering, demografi, hållbarhet och informations- och kommunikationsteknik och hur de påverkar tillverkningsindustrin diskuterades under dagarna i Sandviken. www.svenskverkstad.se

75


AUTOMATIONSdelen

Cobotar tar Sverige till topp fem i världen Sverige ligger nu nummer fem på listan över länder i världen som har automatiserat produktionen mest. Orsaken finns bland annat i vårt skolsystem, säger robotexpert, som anser att vi snart flyttas framåt i statistiken tack vare den nya samarbetsroboten, coboten. Sverige har tre gånger fler industriella robotar än världsgenomsnittet. Vi har 223 robotar per 10 000 arbetare medan genomsnittet internationellt ligger på 74. Danmark ligger som nummer 6, och Finland som nummer 15. Det visar nya siffror från International Federation of Robotics. Ákos Dömötör, CEO i OptoForce, anser att robotar passar bra in i den svenska mentaliteten. Han säger: – Sverige har tagit emot roboten med öppna armar. Nii gillar ny teknik och förstår snabbt att robotar kan hjälpa oss med de uppgifter vi inte vill eller har tid att göra själva i framtiden. – Även inom utbildning ligger vi långt 76

www.svenskverkstad.se

fram och satsar mycket på automation vilket hjälper oss att bygga kunskap från början. Vi hoppas att vi inom kort kommer klättra högre upp i rankingen än idag då vi snabbt kan anpassa oss till den nya tekniken med samarbetande robotar, Säger Adam Asplund, säljare på Edströms Maskin AB. Han fortsätter: – Sverige är ett av de länderna där samarbetande robotar växer snabbast. Tidigare har man bara kunnat automatisera större projekt och större kvantiteter. Nu finns möjligheten att automatisera applikationer som tidigare inte varit lönsamt att automatisera. Den sänker även tröskeln för automation rejält med sin plattform för UR+ tillbehör med plug and produce koncept. Vi säljer robotar till flera olika industrier och applikationer som maskinbetjäning, pick & place och rengöring. Vi har bara sett toppen av ett isberg för applikationer med denna typ av teknik. De stora företagen granskar roboten just nu för att se hur de kan ta sig an tekniken i sin produktion.

– Med de nya samarbetande robotarna, cobotar, och deras tillämpningar kan samma medarbetare frigöras för att lösa flera uppgifter på en gång. Cobotar kan enkelt ställas in för en lång rad uppgifter, och kan utföra tio till tjugo olika funktioner i en produktion, förklarar Kenneth Bruun Henriksen, salgschef i On Robot. Han fortsätter: – Cobotar är enkla att ändra vid omställning av serierna, vilket innebär att exempelvis nattpersonalen själva kan göra det. Vi har sett en praktikant som egentligen läste tyska göra det på under 20 minuter första gången hon såg coboten. OptoForce och On Robot håller för närvarande i den globala Collaborative 2018 Automation Tour som har bjudit in återförsäljare från Sverige, Norge, Finland, England och Holland på cobotutbildning hos Universal Robots i Odense i Danmark. universal-robots.com • edstroms.se onrobot.com • optoforce.com


KUKA ökar i Danmark

Robotmarknaden i Danmark växer. För att möta en större efterfrågan har KUKA anställt Peter Kofoed som Area Sales Manager Denmark. – Peter har stor och lång erfarenhet av robotar och automatisering. Han blir en viktig tillgång för både våra systempartners, integratörer och slutkunder, säger Kim Reeslev, försäljningsansvarig i Danmark för KUKA Nordic. Peter Kofoed har Odense på Fyn som bas, vilket är helt naturligt eftersom staden har stöttat flera startups som arbetar med robotar. Regionen har också ett stort nätverk av robotföretag som snarare hjälper varandra än agerar konkurrenter. Allt detta har skapat nya jobb. – Ökad robotanvändning och automatisering är nödvändigt för att Danmark ska kunna behålla arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Företagen har insett detta och därmed växer marknaden för robotar. Och genom att arbeta lokalt i Odense kan jag ta aktiv del i nätverket, säger han. Peter Kofoed är i grunden automatiseringsingenjör och han har arbetat med robotar ända sedan 1989, både på detaljnivå och i ledande befattningar. Eftersom han bland annat har varit tekniskt ansvarig hos en av KUKA:s danska partners är han redan väl förtrogen med KUKA:s hela erbjudande. – Jag kommer att arbeta med alla KUKA:s produkter och tjänster inom robotisering. Det innebär både ansvar för försäljning och service till våra kunder. Med åren har Peter Kofoed byggt upp ett stort nätverk av kontakter i branschen. Det är en stor fördel för att kunna erbjuda rätt lösningar för företagens specifika behov av automatisering. – Ofta samarbetar jag förstås också med KUKA:s partners och integrators. Men ibland är slutanvändarna stora företag som är kapabla till att själva genomföra robotprojekten. Peter Kofoed ser fram emot att besöka både sina egna kontakter samt nya kunder för att diskutera automatisering och robotanvändning. – Det ska bli trevligt. Jag är väldigt stolt över att jag har fått möjligheten att arbeta för en av världens mest innovativa och ledande tillverkare av robotar. kuka.se www.svenskverkstad.se

77


AUTOMATIONSdelen

Jönköping och Anderstorp stärker den Svenska tillväxten Detab Ecomat Automation AB levererar sedan 2003 kostnadseffektiva komponentmatare till globala storföretag och till inhemska småföretag. Detab inriktar sig främst på produktionslösningar för packning, robotguidning, eller matning till automatiserad produktion. Detabs flexibla skonsamma matare hanterar en unik variation av detaljer i olika material, stora som små, fyrkantiga, ruda till osymmetriska, samt transparenta. – Detab är glada och stolta över att efterfrågan på våra produkter har ökat, så mycket att produktionskapaciteten nu behöver utökas. Som ett strategiskt beslut i denna situation väljer Detab att fokusera på utveckling och försäljning. Därför kommer Detab att lägga ut produktion av DG Flex Feeder till en ny samarbetspartner, Exmo AB. Samarbetet kommer att väsentligt öka vår produktionskapacitet och minska leveranstiden. Vi ser detta som en möjlighet att förbättra såväl kvalité som leveransprecision Exmo är ett företag med välmeriterade kunskaper, och erfarenheter som är väl lämpade för denna typ av produktion säger Jens Einarsson, vd på Detab. – Det känns inspirerande att, tillsammans med Detab, tillverka ett standardsystem, det enda som finns på marknaden med den kombinerade teknologin innehållande matare med visionsystem och avancerad elektronik. Exmo specia-

Partners i automationslösningar. Jens Einarsson, Detab, och Kent Gillberg, Exmo.

litet är just kunnande av produktionslösningar och volymproduktion. Expanderande företag tenderar till att vilja hålla all sin produktion ’’in house’’, då resurser och pengar sedan inte räcker väljer de att flytta produktionen utomlands i ett försök att spara pengar. Vi ser det positivt att Detab gör det kloka valet och väljer att behålla produktionen inom Sverige. Delvis för att gynna den svenska tillväxten men också över att företaget ser att, den kunskapen och kompetens som krävs, alla redan finns inom landet menar Kent Gillberg, vd på Exmo. Detab ställer ut på Elmia automation i maj i monter D02:32. detabecomat.se • exmo.se

Det känns inspirerande att, tillsammans med Detab, tillverka ett standardsystem, det enda som finns på marknaden med den kombinerade teknologin innehållande matare med visionsystem och avancerad elektronik.

Tribo innovation: Skrivs ut lika bra som formsprutad 3D skrivar filament för slittåliga komponenter tillverkade av plast iglidur Tribo filament är de enda 3D skrivna materialen utvecklade för applikationer i rörelse. Nötningen är upp till 50 gånger mindre än andra 3D material. Nya tester visar att utskrivna delar tillverkade av iglidur har samma slittålighet som formsprutade komponenter av samma material! Tillgänglig som ett filament eller fördig, utskriven komponent: igusab.se/tribo-printing ®

plastics for longer life

®

®

igus AB Tel. 042-32 92 70 Colly Components AB Tel. 08-70 30 100 Besök oss på: Elmia Automation, Jönköping ®

78

S-1089-Tribo-filament www.svenskverkstad.se

3D 182x66M.indd 1

13.03.18 16:32


_the path to a smart factory möt oss på Elmia Automation i Jönköping 15-18 maj i vår monter D 04:26, där kommer vi att ha intressanta presentationer var 30:e minut om lösningar för din fabrik: Mobil robotik, mjukvaror, svetslösningar, integrerad vision, maskinbetjäning, sensitiv och flexibel robotautomation, 3D och bearbetning, helt enkelt smarta fabriker.

I vår monter B 04:19, har du möjlighet att pröva på. Testkör vår mobila plattform KUKA KMP 1500. Kliv in i KUKAs simuleringsvärld i VR. Prova vår ready2_pilot-lösning för handstyrning av en industrirobot. - Vi ser fram emot att ses!

www.kuka.com, +46 (0) 31 726 62 00, info@kuka.se

Besök oss på Elmia Automation 15-18 maj Monter D08:20

Ultralätta robotgrepp

3D-printad metall

Mer info på acron-form.se/nyheter

www.svenskverkstad.se

79


Mobila robotar löser problem med mixad produktion Mobila robotsystem ökar flexibiliteten i produktionen avsevärt, där roboten används där den behövs, när den behövs och kan enkelt och snabbt flyttas mellan maskiner och installeras. Systemet innebär också full manuell access till maskinerna när det behövs. Att programmera roboten och ställa om den mellan olika applikationer är så enkelt att praktiskt taget inga förkunskaper behövs. Mobila robotsystem av det här slaget, som antingen flyttas manuellt eller med AGV-lösningar, utgör den tredje robot-revolutionen som vi just nu är mitt uppe i. Behoven av flexibla automationslösningar ökar inte bara hos underleverantörer, som är vana vid låga volymer, och snabba omställningar i produktionen, utan även Tier 1-leverantörer och OEM-företag som traditionellt jobbar med höga volmer.

80

www.svenskverkstad.se


Tredje robot-revolutionen

Flexibilitet nyckelfråga för dagens produktion – Hög mix och låga volymer kräver hög flexibilitet i produktionen och det skapar också behovet av automation med hög flexibilitet. Det säger Johan Frisk, vd för OpiFlex som utvecklar robotlösningar just för att öka den flexibiliteten hos producerande företag. KUKA kallar det för tredje robot-revolutionen. I takt med teknikens utveckling och förbättrade möjligheter att anpassa produkter ökar konsumenternas krav på individuella anpassningar och det skapar i sin tur behovet av hög flexibilitet i industrin när mixen blir högre och volymerna mindre. – Konsumenter har alltid haft en önskan att kunna skräddarsy saker. Det har vi inte kunnat göra tidigare. Men nu har vi de möjligheterna i en betydligt högre utsträckning än för bara 10-20 år sedan. – Den möjligheten har blivit en konkurrensfördel och det gör att alla vill hänga på, säger Johan Frisk.

– Det i sin tur driver bland annat Industri 4.0, som i och för sig är ett ganska vitt begrepp. – Den ultimata drömmen för OEM-företagen är att mixa hej vilt på sina linor, att få in grejorna just in time. Därför vill man ha allt uppkopplat och öka sin flexibilitet så mycket som möjligt. – Fördelen för OEM-företag med egna produkter är att de kan styra och ställa och driva konfigurering och standardisering. – Problemet är att 4.0 samtidigt driver alla underleverantörer också och i det ledet blir kravet på flexibilitet mycket högre, med stora och snabba ändringar hela tiden. – Flexibilitet och förmågan att ställa om snabbt har svenska företag varit duktiga på i många år, eftersom det är där vi i första hand kunnat konkurrera. – Men då har det å andra sidan varit extremt svårt att automatisera. De högre volymerna har hamnat hos Tier 1-leverantörerna, som därmed haft det ganska tacksamt. – Men nu måste även dessa anpassa sig till lägre volymer och högre mixer, vilket gör att vi det senaste året får alltfler förfrågningar från OEM-företag och Tier 1-leverantörer.

Johan Frisk, vd OpiFlex. TREDJE ROBOT-REVOLUTIONEN KUKA definierade vid robotkonferensen på Elmia i september förra året, fyra robot-revolutioner enligt följande: 1 – Fasta robotar; robotar som arbetar ensamma i slutna celler. Det har vi haft ganska länge nu. 2 – Kollaborativa robotar; känsliga och säkra som kan arbeta tillsammans med människor. Men samtidigt små robotar med förhållandevis liten kapacitet. Den eran är som bekant inte särskilt gammal, bara några år. 3 – Flexibla robotar; mobila, lättanvända, större robotar med hög känslighet och utan fysiska skydd. Det är där vi är nu. 4 – Kognitiva robotar; Framtidens lättanvända, känsliga robotar med förmåga till inlärning, det vill säga robotar med www.svenskverkstad.se

81


On demand. Den flexibla roboten kan flyttas mellan maskiner och används när den behövs, där den behövs.

artificiell intelligens. Det är alltså i den tredje robot-revolutionen som flexibla robot- och automatiseringslösningar kommer in. Det är Johan Frisks mission och han är starkt engagerad i utvecklingen av den typen av robotlösningar, inte minst genom sitt eget företag OpiFlex, men också på andra sätt. Han är bland annat initiativtagare till projektet Producera i Sverige, där mobila, flexibla robotlösningar är huvudingrediensen. – Stora OEM-företag tar kontakt med oss med behov av ökad flexibilitet när de går mot mellanserier med mer variation och flera nya artiklar. – Tidigare körde de kanske en order på exempelvis en medbringare som rullade i tre år. Så är det inte längre. – Det medför en mer varierande beläggning i verkstäderna och behovet av andra lösningar än tidigare krävs för att utnyttja maskinerna på bästa sätt. Det går inte längre att ha en produktionscell med en robot där maskinen är inställd på att göra en eller två produkter under lång tid och i höga volymer. – Man måste kunna köra flera produkter i en och samma maskin, med snabba omställningar. – Vi hör stora globala spelare säga att de vill ha in kanske 20 produkter i samma maskin istället för två. – Det innebär att de ibland måste köra manuellt, ibland lite längre serier med robotassistans för att utnyttja maskinen optimalt. 82

www.svenskverkstad.se

– En Tier 1-leverantör hade försökt flytta in produkter som tidigare tillverkats manuellt, i robotceller. Men det fungerade inte heller. Maskinen var optimerad för en produkt och passade inte för den nya produkten och så vidare. – De måste börja tänka flexibelt. De är vana vid automation men inte vana vid flexibilitet. För underleverantörer längre ner i kedjan är det tvärtom. FÖRDEL MOBILA ROBOTAR Det är där de mobila robotarna kommer in, som svar på problemen för både underleverantörer och OEM/Tier 1. – De mobila robotarna har stora fördelar, där de kan flyttas mellan maskiner antingen manuellt eller med AGV, de är extremt enkla att programmera och därmed snabbt omställda för en ny produkt. Dessutom handlar det om stora robotar med hög kapacitet, som kan köras utan staket och dessutom i full fart. – Och det är de egenskaperna systemen måste ha för att fungera på ett bra sätt i produktion. Plattformen fungerar väldigt bra idag och när det gäller mobilitet, användarvänlighet, installationstid och säkerhet är systemet välutvecklat. – En viktig aspekt för de stora företagen är installationstiden, där en vanlig robotcell tar tio dagar att installera. För ett företag med treskift innebär det 30 förlorade skift. Vår målsättning är att reducera den tiden med 80 procent. – En annan knäckfråga för OEM-före-

tagen är hög flexibilitet i cellerna, för att kunna göra service utan avbrott till exempel. Med den här lösningen ersätter man bara en robot som ska servas. Samma flexibilitet har man när man för en viss produkt kanske behöver fem robotar men för en annan bara två – och så vidare. Johan Frisk menar att man ofta lägger stor vikt vid lyftkapaciteten hos robotarna när man ska investera i automation. – Det är inte det som oftast är problemet, säger han. Det man framför allt ska tänka på är räckvidden. När man ska plocka från pall behöver man en räckvidd på 1,85 meter. Du vet inte vilken maskin du ska betjäna om fem eller tio år. – En annan trend är också att man föredrar pall framför in- och utbana. Banor är inte bara ett arbetsmiljöproblem när en person måste lyfta material på och av banan, utan också små buffertar. Materialet kommer på pall och ska gå ut på pall. Därför är pall att föredra. Kan du fylla två pallar kan du kanske köra hela natten. ARTIFICIELL INTELLIGENS Framtiden tillhör den tänkande, kognitiva roboten i nästa robot-revolution. – Artificiell intelligens är svårt. Man ska ha stor respekt för det, säger Johan Frisk. – Jag tror att AI kommer in väldigt bra i applikationer där man har tydliga regler, exempelvis ekonomi, juridik, i hälsovård, exempelvis för att bedöma röntgenplåtar och så vidare. Där kommer de robotarna att vara superbra. – Men det är fortfarande framtid...


STÅLPROFFSEN I NORR LASERSKÄRNING

PLASMASKÄRNING

KANTPRESSNING

VÅTLACKERING

SCHUCO: FÖNSTER,DÖRRAR,FASADER

PULVERLACKERING

VERKSTADSTJÄNSTER

3D-DESIGN

Corrotech i Haparanda erbjuder ledig kapacitet med en bred maskinpark för plåtbearbetning Kontaktperson är Erkki Hurtig mail erkki.hurtig@corrotech.se tel +46 922 12980 | mob +46 70 381 2980 www.corrotech.se

ww

.s w.j n m a s k i ner

e

Besök oss i monter B01:102 under Elmia Verktygsmaskiner!

Vi ställer ut ett urval av maskiner från sex av våra leverantörer, däribland en kompakt längdsvarv från Tornos, en horisontell, femaxlig maskin från Makino och en mycket populär CNC-slip från Studer. Vi ses i Jönköping!

www.svenskverkstad.se

83


Med 40 år i branschen har vi erfarenhet i såväl

Sverige som internationellt.

Med legotillverkning, produktutveckling och

produktanpassning arbetar vi för ökad kundnytta i svartstål, rostfritt, aluminium och koppar i vår moderna verkstad.

Vår specialité är höghållfast stål med tillverkning av bland annat tryckkärl, lyft- och ugns-utrustningar.

• Prototyping

Certifierad enligt 3834-2

• Produktutveckling • Design Vår rostfria enhet ökar kapaciteten med 1000 m2

Vi jobbar med ett starkt internationellt fokus mot stålverk, pappersindustri, gruvdrift, kraftindustri och flera andra områden.

Stålverk • Papper • Gruva • Kraft

Styrka • Flexibilitet • Kompetens www.krylboverkstader.se 84

www.svenskverkstad.se

Tel: +46 226 619 25 • info@krylboverkstader.se


FourCut The Master of Threading

Se fördelarna med FourCut på YouTube Sök på ”SmiCut”

NYHET! Gängsvarvning från SmiCut · KOSTNADSEFFEKTIV - Fyra skäreggar till samma pris som tre · STYRKA - Stark och stabil bearbetning

· ÅTKOMLIGHET - Minimal förlust av material

· OPTIMAL SLÄPPNING - Perfekta bearbetningsförhållanden Tel. 0240-182 30 - www.smicut.com - info@smicut.se

www.svenskverkstad.se

85


Liv och rörelse i GOMs monter under Control-mässan i Stuttgart. Foto: Börje Larsson

Ny CT-skanner från GOM lanserad på Control I samband med Control-mässan i Stuttgart nyligen lanserade tyska GOM en ny CT-skanner som återförsäljaren Cascade tar med sig hem till Sverige. – Det var en av flera intressanta produkter som släpptes på världens största mässa för mätteknik, säger Börja Larsson på Cascade. Fem medarbetare på Cascade besökte mätmässan i Stuttgart där årligen omkring 950 företag i branschen ställer ut och lockar runt 30 000 besökare. För Cascade naturligtvis en viktig mässa, då leverantörerna finns på plats och här lanserar många nyheter som det svenska företaget plockar upp för att lansera på den svenska marknaden.

GOM CT – METROLOGISK DATORTOMOGRAF När det gäller komplexa komponenter med interna strukturer, når många mätprocedurer sina gränser. Av den anledningen har GOM utvecklat en datortomograf speciellt utformad för att möta metrologiska behov i industrin. I företagets tidning GOM News berättar Dr. Dominik Stahl, projektledare för CT-utvecklingsteamet, om systemet. Industriell CT har använts i flera år. Varför är GOMs system fortfarande ett intressant alternativ? – Alltmer tekniska omponenter, som exempelvis är tillverkade i additivförfaranden, ställer högre krav på mätteknik på branschen. CT för komponentkontroll är redan tillgänglig på marknaden. Men

dessa system uppfyller ofta inte de höga metrologiska kraven. Det är varför vi har använt vår erfarenhet inom det industrilla metrologi-området för att utveckla en CT som uppfyller marknadens krav, säger Dominik Stahl. Vad får GOM CT att sticka ut från andra system? – Som en metrologisk CT levererar GOM CT givetvis hög precision och repeterbar mätdata. Vårt systemet uppnår ett komplett meshnät i max upplösning med mycket små mätvolymer. Dessutom utförs mätning och utvärdering i ett enkelt arbetsflöde. För vilka applikationer har detta GOM CT-system huvudsakligen tagits fram? – GOM CT skannar transparenta delar eller väldigt komplexa formsprutade komponenter med inre strukturer som annars inte kan mätas utan en destruktiv metod. Applikationen inkluderar artikelinspektion, verktygslösning eller inspektion av medicinska komponenter. Arbetsflödet i andra system är ofta komplicerat. Hur löses man detta med GOM CT? – Att arbeta med GOM CT är enkelt. Detaljer positioneras automatiskt och själva skanningen sker automatiskt. Erhållna data omvandlas direkt till ett meshnät, så att utvärderingen utförs som vanligt i mjukvarupaketet GOM Inspect. Både interna och externa delgeometrier kan användas för nominella jämförelser, form och dimensionskontroller eller reversed engineering.

86

www.svenskverkstad.se


SWEDSKÄR

Svenskproducerade skärmaskiner

Tel: 0584-133 35

www.swedskar.se

info@swedskar.se

2018 Välkommen. Ni träffar oss i

monter A05:30 15 - 18 maj 2018 Jönköping

SVENSK TEKNIK I MER ÄN 60 ÅR Excalibur 12 - CNC Enkelspindelborr för balkar.

En laser är inbyggd i den vertikala hållaren för att fastställa den fysiska positionen på materialets yta. Ett trådlöst fjärrkontrollsystem eliminerar upp till 30% av operatörens rörelser.

Stationär svängarmssvets

Utrustad som standard med en 6-positioners automatisk verktygsbytare som inte bara byter till olika borrstorleka borrstorlekar, utan även är idealisk för att byta till andra applikationer vilka man kan märka, försänka, fräsa avlånga hål och gänga med.

DELTATEC

Gas/Plasmasystem

Tel. 060 - 57 33 10  08 - 754 57 53  www.iberobot.se  office@iberobot.se www.svenskverkstad.se

87


Fakta: Joakim Norlén 49 år gammal och nybliven vd på Sinf, med en lång och brokig bana i flera branscher med betoning på sälj och ledarskap. Joakim är gift och har två barn, 12 och 17. På fritiden ägnar sig familjen ofta åt skidåkning; slalom, snowboard, telemark och längdskidåkning. Dessutom seglar han. 88

www.svenskverkstad.se

Foto: Sinf


samtal med vd:n

Joakim Norlén, vd Sinf

Äventyrare i snö, på vatten och – kontoret – Jag brinner för ledarskap och gillar att se människor växa och utvecklas. Joakim Norlén, 49 år, är aktiv och äventyrlig, har tillbringat många goda stunder på skidor på både snö och vatten, ägnat sig mycket åt segling, som fritidssyssla och som arbete, där han utvecklat sitt ledarskap. Nu har han börjat ett nytt äventyr – som vd för Sinf. Joakim Norlén är inte en färsking, även om han så sent som i november förra året tog över rodret för Svensk Industriförening, Sinf, efter förre vd:n Anders Ekdahl som avslutat sitt uppdrag efter tio år. – Sinf representerar en rad olika branscher och även om jag har erfarenhet från många företag är en hel del nytt för mig. Det är en spännande utmaning. Joakim Norlén har en bakgrund som givit honom breda och djupa kunskaper inom flera områden och utvecklat honom som ledare. Vägen till Sinf har varit väldigt brokig. Och brokig innebär i det här fallet bred och mångfacetterad och har skapat en bra grund för att bli den ledare han vill vara. Uppvuxen i Nacka började han väldigt tidigt utveckla sitt ledarskap genom sitt intresse för skidåkning. Under flera år jobbade han nämligen som skidlärare på de flesta skidorter i landet. – Dessutom jobbade jag med segling under många år, säger han. Jag finansierade mitt liv med skidåkning och segling. Efter gymnasiet läste han tre år på Stockholms Tekniska Institut och fort-

satte senare med studier i medicinsk teknik, klassisk fysik och ekonomi på Stockholms Universitet. – Sedan rundade jag av med att läsa läkarnas fysionomiutbildning på Karolinska en termin. Arbetskarriären inleddes med försäljning av mätinstrument till industrin för Teleinstrument Nordic under ett antal år, innan han efter en kort sväng i "IT-yran" jobbade några år i företaget Essex, numera Sanmina, som producerade medicinteknisk utrustning. – Där lärde jag mig en hel del om produktion, men när bolaget köptes upp bytte jag till Note, där jag jobbade i åtta år. Under fem av de åren ansvarade jag för verksamheten i Kista, som var Notes nav i Sverige. Note var då landets mest framgångsrika elektronikföretag. Det var en mycket rolig och lärorik period. VÄGEN TILL LEDNINGEN Efter några år på Note kände sig Joakim Norlén redo att bli företagsledare och fick en start på det mindre företaget Conlego i Nacka. – Där blev jag platschef och skulle så småningom bli vd. Företaget såldes dock efter ett par år till familjen Mannerheim, som byggt upp en verksamhet kring värmesystem för hytter till fordon i tuff miljö, skogsskördare, avancerade kranbilar och så vidare. Joakim Norlén var med under försäljningsprocessen och blev nu vd för bolaget hos den nya ägaren. Conlego utvecklade styrsystem för värmepumpar åt bland annat Mitsubishi och IVT. – De stora spelarna lärde sig så småningom att bygga egna styrsystem och på kort tid tappade vi 80 procent av omsättningen. Det blev min uppgift att säga upp folk – som mest var vi 82 personer – sopa golvet och stänga...

Men ägaren Mannerheim hade ytterligare bolag, bland annat i Kungsängen som tillverkade styrelektronik till Atlas Copco, Det blev starten till DeltaNordic koncernen. – Jag fick därför vara med att skapa koncernen Delta Nordic, som köpte ytterligare två bolag, i Gävle och Örnsköldsvik. Gävle-fabriken lades ner efter något år, Conlego som nu hette Delta Conlego likviderades, men de andra bolagen finns kvar idag. – Jag var försäljningschef i Delta Nordic-koncernen och lärde mig naturligtvis väldigt mycket under den här väldigt speciella resan. Men viljan att leda ett företag fanns kvar och det dröjde inte särskilt länge förrän Joakim Norlén satt på vd-stolen på Visual Act, som tillverkar avancerad scenteknisk utrustning till teaterscener och större evenemang. – De behövde en vd inför ett generationsskifte – som aldrig blev av. Resultatet blev att jag lämnade, då företaget ville ha en mer administrativ vd. Det är inte min grej, då det är ledarskap och försäljning som egentligen är mitt liv. – Det är det som är viktigt för mig; att leda och utveckla andra människor. FÖR MYCKET RESANDE Nu landade Joakim som försäljningschef hos Sick, det stora tyska bolaget som sysselsätter omkring 9 000 personer worldwide och utvecklar bland annat säkerhetsutrustningar för industrin. – Deras sensorer finns i princip överallt, konstaterar Norlén; postterminaler, värmekraftverk, processindustri... – Där var jag försäljningschef för Norden, ansvarade för innesälj och hade dessutom hand om ABB som key account manager. – Men ABB fanns i 23 länder så det blev www.svenskverkstad.se

89


Passionen – skidor på vatten lika gärna som i pisten. Joakim Norlén gillar äventyr, fart och rörelse. Foto: Oskar J:son Norlén

oerhört mycket resande. Efter två år kände jag att min familj inte mådde bra av att jag ofta försvann på måndagmorgonen och kom tillbaka på fredagkvällen. – Det var ett spännande uppdrag, men det kostade för mycket privat. Därför kände jag att jag måste sluta med det. Det var då Joakim Norlén sökte jobbet på Sinf när Anders Ekdahl skulle sluta. – Jag gick på anställningsintervju och sju månader senare jobbade jag på Sinf. Och livet blev spännande igen. NY LEDARE FÖR SINF Nu har Joakim Norlén varit på Sinf i snart ett halvår och lite förenklat kan man säga att verksamheten är en sammanfattning av vad han sysslat med under sin övriga karriär. Och lite till. – Jag har jobbat i en hel del branscher, men bland de 25 branschförbund som är knutna till Sinf finns dessutom flera områden som är vita fläckar för mig. Svenskt mode har jag inte jobbat inom till exempel... – Det jag kan bäst är väl elektronikindustrin, eftersom jag är elingenjör från början. Jag har också ganska bra koll på automation, då jag under flera år jobbade väldigt nära ABB. Jag förstår automations- och robotlösningar rätt bra. Joakim Norlén är teamorienterad och 90

www.svenskverkstad.se

styrelsens tydliga instruktioner passar honom väldigt bra, nämligen att skapa ordning och reda, rutiner och få in ett ledarskap som gör att teamet på Sinf hjälps åt att lösa uppgiften. – Det är inte jag som ska lösa uppgiften, vi ska lösa den tillsammans i teamet. Jag står gärna på scen, jag älskar att prata, men jag tycker också det är väldigt härligt att se andra människor växa och känna att de också kan stå på scen och prata. – Det försöker jag ta med mig i mitt arbetssätt och jag tror att jag är en bra profil som ska kunna klara av att axla det. – Istället för att jag ska åka runt och sälja konsulttid till företag, vill jag hitta koncept där vi kan coacha företag på ett bredare sätt. Som ledare för en arbetsgivarorganisation är det snarare min uppgift att skapa och verka för det – med medlemsföretagen i fokus. Sinf representerar idag omkring 1 200 företag inom olika branscher, de flesta knutna till olika branschförbund. – Det är en viktig del för oss att stötta branschföreningarna på ett bra sätt i olika frågor och att vara en arbetsgivarorganisation med en flexibel lösning kring exempelvis kollektivanslutning. I grunden handlar det ju om att alla företag ska ha sjyssta spelregler för att kunna växa och trivas i Sverige.

– Branschföreningarna driver samtidigt viktiga aktviteter som främjar företagandet i en viss bransch. Alla bitar syftar till att ge företagen, oavsett bransch, en bra hjälp. ETT NYTT ÄVENTYR Ledarskap som skapar ett klimat som får människor att växa är alltså viktigt för Joakim Norlén. Det har det varit sedan han som 16-åring började jobba som skidlärare och i synnerhet när han några år senare började utbilda skidlärare. Idag är han dessutom tränare. – Som utbildare av skidlärare måste jag inte bara vara en bra skidlärare själv utan också utveckla andras möjlighet att bli en duktig ledare. Och det gillade jag. Jag höll på med det i tio år. Parallellt med det jobbade jag med segling, där ett bra ledarskap också är viktigt. – Hela den där delen där man arbetar med ett långsiktigt ledarskap, hur man skapar trygghet i gruppen, får människor att växa – det tycker jag är väldigt roligt och spännande. – Nu har vi en spännande resa på Sinf, som går väldigt bra. Jag känner att vi har börjat landa ledarskapet. Joakim Norlén älskar äventyr i de flesta former. Nu har han givit sig ut på ett nytt äventyr – på kontoret.


Besök oss på Elmia

representerar följande agenturer i Sverige Verktygsmaskiner representerar följande agenturer i Sverige representerar följande agenturer i Sverige

Skärande Skärande verktyg, verktyg,borrar, borrar,fräsar, fräsar, gängtappar, gängtappar, upprymmare, upprymmare,brotschar brotschar m.m. Specialitet: Specialitet: Specialverktyg Specialverktygi iHM HMoch och HSS. HSS. Världsledande tillverkare av mät-

Monter B02:26

Världsledande tillverkare av mätVärldsledande tillverkare av mätoch förinställningsmaskiner. och förinställningsmaskiner.

och förinställningsmaskiner.

BTA är en tillverkare av speciella BTA är en tillverkare av speciella verktyg och tillbehör för verktyg och tillbehör för djuphålsborrning. djuphålsborrning. Rullpoleringsverktyg för invändig, utvändig, konisk, plan, eller sfärisk yta. Ledande tillverkare av gängchuckar Ledande tillverkare gängchuckar och gängapparter förav manuella och och gängapparter för manuella och CNC-styrda maskiner. CNC-styrda maskiner.

Rullpoleringsverktyg för invändig, Rullpoleringsverktyg för invändig, utvändig, konisk, plan, eller utvändig, konisk, plan, eller sfärisk yta. sfärisk yta.

Lettringsverktyg, skärande, Lettringsverktyg, skärande, tryckande. Profilhuvuden. tryckande. Profilhuvuden.

Lettringsverktyg, skärande, tryckande. Profilhuvuden.

Flerspindliga borrhuvuden, vinkelfräshuvuden, varvtalshöjare. Flerspindliga borrhuvuden, vinkelfräshuvuden, varvtalshöjare. Verktyg specialtillverkas Högpresterande efter kunds igelfräsar, önskemål. skivfräsar, Verktyg specialtillverkasplanfräsar, efter kunds T-spårsfräsar m.m. önskemål.

Högpresterande igelfräsar, planfräsar, skivfräsar, igelfräsar, Högpresterande T-spårsfräsar m.m. planfräsar, skivfräsar, T-spårsfräsar m.m. Standard och special enligtStandard ritning. och special

enligt ritning.

Standard och special enligt ritning. Snäckfräsar (Hobbar) för kuggbearbetning. Snäckfräsar (Hobbar) för kuggbearbetning.

Fasta och drivna hållare för CNC-Svarvar. Fasta och drivna hållare för CNC-Svarvar.

Fasta och drivna hållare för CNC-Svarvar.

Maskinskruvstycken för 5-axlig bearbetning. - Spänner utan behov av förprägling. Maskinskruvstycken för 5-axlig bearbetning. Kylmedelsrör i aluminium, 1/4” och 1/2”. - Spänner utan behov av förprägling. - Håller formen i tryck upp till 80-bar. Brotschar (PKD, Cermet, HårdKylmedelsrör i aluminium, 1/4” och 1/2”. metall, CBN), brotschrin-gar samt - Håller formen i tryck upp till 80-bar. utbytbara huvuden.

Djuphålsborrning Pipborr HM, PKDØ 0,6 - 45,0 mm.

Djuphålsborrning Pipborr HM, PKDØ 0,6 - 45,0 mm. Fasta eller ställbara specialverktyg för bearbetning av aluminium och gjutsgods med PKD eller hårdmetall.

Brotschar (PKD, Cermet, Hårdmetall, CBN), brotschrin-gar samt utbytbara huvuden. Brotschar (PKD, Cermet, Hårdmetall, CBN), brotschrin-gar samt utbytbara huvuden.

Fasta eller ställbara specialverktyg för bearbetning av aluminium och gjutsgods med PKD Fasta eller ställbara specialverktyg eller hårdmetall. för bearbetning av aluminium och gjutsgods med PKD eller hårdmetall.

Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn Tel: 08-550 999 E-mail: gjs@gjsverktyg.se Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel:• 08-550 999 8080•• E-mail: gjs@gjsverktyg.se www. www.gjsverktyg.se • shop.gjsverktyg.se 91 gjsverktyg.se • shop.gjsverktyg.se Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel: 08-550 999 80 • E-mail: gjs@gjsverktyg.se www. www.svenskverkstad.se


Nöjd leverantör och nöjd kund. Jim Eriksson på Ymer Industrial i Ljungby valde SMV Inudstrier mycket tack vare att man nu får nära till både leverantör och support. Går allt som det ska kan det bli ytterligare en investering av en klipplinje från Smålandsstenar. Längst till vänster i bild Kuno Nothin, försäljningschef vid SMV Industrier. Foto: SMV Industrier.

Ymer valde SMV för ny klipplinje Ymer Industrial i Ljungby behövde en rikt- och klipplinje för sin produktion av kylare till så kallade Off Highway-maskiner. Produktionschefen Jim Eriksson gjorde som många andra – han googlade fram en leverantör och hamnade i Smålandsstenar. – Jag hade hört talas om SMV Industrier tidigare, jag tittade runt på nätet och hit-

tade dem. Vi tittade även på en italiensk tillverkare men det finns stora fördelar med att ha närheten till både leverantör och support som vi får nu. Historien bakom moderbolaget Ymer Technology startade 2005 i Stockholm där huvudkontoret fortfarande finns kvar. Det hela började som en liten importfirma som sålde vidare kylare då främst till fordon och maskiner som inte körs på vanliga vägar.

– Verksamheten utvecklades och man erbjöd kunderna kompletta kylarsystem med fläktkåpor, slangar, pluggar med mera. För att lyckas med detta krävdes det att man investerade i en monteringsverkstad och denna valde man att placera i Ljungby, säger Jim Eriksson. Verksamheten i Ljungby startade 2007. Några år senare fick Ymer en stor vindkraftstillverkare som kund och den affären innebar att man startade ett kontor i

CERTIFIED PARTNER

VI KAN PLÅT 92

6 000 TON VARMVALSAD PREMIUMPLÅT I LAGER

CERTIFIED PARTNER

S355J2+N • S355G10 • S355NL • S420ML • S355MC(D) S650MC(D) • S690QL • 400 HB • 450 HB • NVA • NVE • P265GH

STALGROSS.SE • 036-300 200

www.svenskverkstad.se


Kvalitetsmaskiner från

Vertikala fleropar X rörelse 750 - 1270 mm

Danmark nära kundens egen fabrik. Så småningom bestämde sig Ymer Technology för att starta upp en egen tillverkning av kylare och dotterbolaget Ymer Industrial föddes 2016. Jim Eriksson anställdes som produktionschef och idag bedriver man sin verksamhet i 12 000 kvadratmeter stora lokaler i Ljungby med sammanlagt cirka 80 anställda. – Vi har investerat för cirka 35 miljoner kronor. I våra nya fina lokaler finns det maskiner som ska sköta tillverkningen av kylarna, bland annat den nya linjen från SMV Industrier. Jim Eriksson berättar att det man investerat i från SMV Industrier är en klipplinje bestående av sax, kombinerad matare och riktverk samt avhaspel. Samtliga maskiner är tillverkade hos SMV och samtliga enheter styrs via SMV:s eget styrsystem från en gemensam operatörspanel. Totalt sett handlar det om en fem meter lång linje som nu ska tillverka detaljer till kylarna. – Vi är i startskedet av produktionen. Vi har fått fram de första provkylarna och nu är det omfattande tester som ska göras; sprängprover, mätningar och kontroller. Vi tittar på vilka kunder som är intresserade av att få svensktillverkade kylare istället för kinesiska. Många kunder idag kräver att tillverkningen sker i Europa, säger Jim Eriksson.
Bland kunderna finns idag flera stora och välkända tillverkare av vindkraftverk, truckar, kompressorer, entreprenadmaskiner med mera. Framtiden ser mycket god ut för Ymer i Ljungby. I lokalerna finns plats för ännu en vakuumlödugn som är själva hjärtat i tillverkningsprocessen. Investerar man i ytterligare en ugn för att möta efterfrågan, då krävs också en klipplinje till. Och betyget på SMV Industrier såhär långt är gott. Ymer och Jim Eriksson är nöjda. – Det kan absolut bli så att vi köper en linje till!

5-axliga Bordsdia 500 - 1250 mm

CNC svarvar Dia 280 - 550 mm Längd 370 - 2500 mm

Teach-In svarvar Dia 550 - 820 mm Längd 800 - 4500 mm

Multifunktion Dia 550 - 1150 mm Längd 1500 - 6000 mm

Malin Ivarsson text & form

Monter B04:67

Linköping 013-16 10 20 www.fmgab.se www.svenskverkstad.se

93


nyaINVESTERINGAR

IV Produkt AB i Växjö investerar i ytterligare en produktionslinje från Salvagnini – Den nya plåtbearbetningslinjen från Salvagnini ligger i vår plan för den ökade efterfrågan på våra produkter och ska ge oss den tillväxt på marknaden som vi väntar oss, säger IV Produkts ägare Mattias Sjöberg, som tillsammans med flera anställda drivit projektet. – Vi har haft detta som ett mål i takt med senaste årens investeringar, vilket man nu med denna investering ökar kapaciteten kraftigt, som även innebär en ännu högre flexibilitet och produktivitet i vår tillverkning. – Vi har under de senaste 5 åren investerat 180 MSEK i maskiner , laboratorier och lokaler. IV Produkt är och skall vara ett lönsamt industribolag som producerar i Sverige då krävs det att vi investerar kontinuerligt i verksamheten med den senaste tekniken, fortsätter Mattias IV Produkt AB, tillverkar luftbehandlingsaggregat som skapar bra inomhusklimat och sparar energi , fortsätter Mattias. IV Produkt huvudkontor ligger i Växjö och har ca 330 medarbetare med en omsättning på 760 MSEK. I den nya produktionslinjen, som är byggd i likhet med den första, finns ett större integrerat lagersystem med 30 platser för olika plåtämnen och tjocklekar, för att man flexibelt skall kunna ställa om produktionen i båda produktionslinjerna efter vad som säljs. Lagerdelen är direktkopplad till systemet och kan för94

www.svenskverkstad.se

se produktionslinjen med olika enskilda plåtämnen för helt orderstyrd tillverkning av plåtpaneler. I linje med lagerdelen är Salvagninis S4Xe Stans- och Klippcenter placerat. – Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna snabba omställningar och ställtider s.k. i ”masked time”, förklarar Björn Ahlqvist, VD på Salvagnini Scandinavia AB. Man har ofta behov av att kunna köra korta serier eller enstycksdetaljer i ”Kit-produktion” och på så sätt vill man komma undan behovet av att byta verktyg, och det är möjligt tack vare S4:ans multipress verktygshuvud, där varje verktyg kan aktiveras utan växlingstid. Stansen är utrustad med en inbyggd vinkelsax som klipper ämnet till rätt detaljformat. Efter stansmaskinen finns ett buffertsystem med en robotiserad staplings/laddningsmodul samt en vändenhet som vid behov vänder plåtämnet före bockning i P4:an. Till exempel om det finns omformningar eller om plåten är plastbelagd. Efter buffertsystemet matas plåtämnet vidare till panelbockningsmaskinen P4L3216 där det bockas till önskad panel. Panelen går därefter vidare till en monteringsenhet där inner och ytterpanel läggs samman med isolering mellan och sammanfogas med en automatisk skruvenhet. – P4L-3216 är den nya generationen av Salvagninis ”hybrid” panelbockningsmaskiner med extremt låg energiförbrukning, vilka är utrustad med en ny automa-

tisk inställning av bockningssegmenten ABA (Automatic Blankholder Adjustment), vilket gör det möjligt att köra kit-produktion eller enstyckstillverkning utan verktygsbyte och tidsförlust. Panelbockningsmaskinen är också utrustad med ”MC8” med multifunktion, samt med den nya generationens vändbord med buffertmöjlighet och inmatning av förstansat material, samt Salvagnini´s patenterade klippfunktion ”CUT Option”. ”CUT” innebär att man kan tillverka smalare/mindre profiler eller paneler, än vad bockmaskinen som standard har möjlighet att göra. Efter färdig bockning av varje profil eller panel så klipps den loss från det större utgångsämnet och matas ur maskinen. På mjukvarusidan har Salvagnini satsat på automatisk generering av styrprogrammen via det OPS System som man erbjuder kunden vilket är kopplat till affärssystemet, vilket innefattar detaljprogram, Nestingprogram och produktionslista. – Det ger fördelen att man kan blanda samman olika detaljer i samma körning, förklarar Björn och det är ett krav när man producerar små serier direkt mot det aktuella behovet. Anläggningen är nu under installation hos IV Produkt och tas i drift av 1:a kvartalet 2018.

salvagnini.se • ivprodukt.se


XEVT, ÖVERLÄGSEN INOM ALUMINIUMBEARBETNING — XEVT 16 och XEVT 22 är speciellt anpassade för bearbetning av aluminium och icke-järn legeringar — Brett användningsområde — Kraftig skärkonstruktion som inkluderar en V-formad botten och ett unikt stoppsystem — Högre prestanda vid höghastighetsfräsning — Ny uppdaterad spiralformad skäregg och polerad yta som möljiggör hög precision och fina ytor — Mycket bra utbud av olika standarddimensioner — Finns med flera olika hörnradier XEVT 16: R 0.4 - R 5.0 XEVT 22: R 0.5 - R 6.4

SMV Verktyg AB Parkgatan 6, SE-333 31 Smalandsstenar, Sweden +46 371 343 48

verktyg@smv.se

verktyg.smv.se

www.svenskverkstad.se

95


nyaINVESTERINGAR

Mekanotjänst investerar för effektivitet och tillväxt inom tunnplåtsbearbetning Mekanotjänst investerar i en ny stansmaskin till plåtavdelningen i Järvsö. Investeringen är ett första led i företagets planerade satsningar i tunnplåtsverksamheten med syfte att öka kapacitet, effektivitet och konkurrenskraft och därmed möjliggöra en ökad tillväxt vid Järvsö-enheten. Investeringen i en Trumpf TruPunch 5000, senaste generationens stansmaskin från tyska tillverkaren Trumpf GmbH, kommer att möjliggöra en effektivare tillverkningsprocess genom moderna bearbetningsmetoder och ökad automation. –Nya stansmaskinen kommer att minska bearbetningstiderna och genomloppstiderna, vilket i sin tur kommer öka kapaciteten i produktionen. Vi har flera nya kontrakt och en stark position inom tunnplåtsbearbetning idag, och vi bedömer att investeringen kommer att öka vår

Trumpf TruPunch 5000. Foto: Trumpf

Jens Christensen, vd Mekanotjänst.

konkurrenskraft och därmed beläggning ytterligare, säger Jens Christensen, vd för Mekanotjänst. Ökad produktion inom stansning medför även ökat kapacitetsbehov inom kantpressning, svetsning och skärande bearbetning, vilka är områden som också ingår i den planerade helhetssatsningen och fler investeringar är att vänta. –Detta är en av de största investeringarna i företagets historia sedan starten 1976. Det är glädjande att få vara en del av

det här – investeringen kommer att göra Mekanotjänst till en marknadsledande aktör inom tunnplåtsbearbetning av små till medelstora serier, säger Jens Christensen vidare. Maskinen installeras under sommaren och tas i drift i augusti 2018. Investeringen kommer att skapa förutsättningar för ökad kapacitet och upp till 15 nya arbetstillfällen i Järvsö. mekanotjanst.se • trumpf.com

Skara Industriverktyg investerar i verktygsmaskin från HURCO Valet föll på en Hurco VMX42Ti som är en 3 -axlig vertikal verktygsmaskin med 1000 x610 mm i X och Y, 12000 varvs spindel med spindel prob och laserinmätning av verktyg. Den stabila och noggranna konstruktionen ihop med Hurcos flexibla och kraftfulla styrsystem var det som avgjorde valet ,säger Kim Nilsson, verktygsmakare. Nordiska Wemag har sålt och levererat Maskinen. Skara Industriverktyg startades 1970 av Nils-Johan Liljegren som fortfarande äger och driver företaget. Nils är i grunden utbildad verktygsmakare och i början tillverkades enbart formverktyg i en liten källarlokal. Efterhand kom förfrågningar om att även gjuta plastdetaljer och källarlokalen fick 1973 bytas ut mot större lokaler inne i Skara när formsprutor köptes in. Idag är några slutanvändare Volvo, Volkswagen, Porsche, Peugeot, Fiat, Ford, GM USA, Jaguar och Aston Martin 96

www.svenskverkstad.se

John Kjellqvist , Kim Nilsson,verktygsmakare, Håkan Conradsson, säljare Hurco, och Nils Liljegren vd och ägare.

och med 30 års erfarenhet mot fordonsindustrin är företaget väl förtroget med de höga kvalitetskrav som ställs. Unikt för idag är, att Skara industriverktyg har en egen verktygsverkstad där

man tillverkar och servar formverktygen själva. Det ger en enorm snabbhet och flexibilitet. nordiskawemag.se skaraindustriverktygab.se


Vi håller skärpan

K NDE VALI DA

T TE

LE

inom omslipning och nytillverkning

EF

K TI

KT

IO N

FÖR

FE

V PROD

U

BEROS Verktygsslipning är marknadsledande inom omslipning och tillverkning av kundanpassade verktyg för skärande bearbetning. Vi är sedan 40 år en komplett partner och leverantör av högkvalitativa verktyg till bearbetande industrier över hela Sverige.

Tel. 0480-855 70 Fax 0480-155 54 E-post: info@beros.se www.beros.se Kvalitets- och miljöcertifierade enligt

www.svenskverkstad.se

97


nyaINVESTERINGAR

Sveriges största verktygssliperi ökar kapaciteten ytterligare – investerar i nya mätmaskiner

98

Beros Verktygsslipning AB i Kalmar har nyligen investerat i ytterligare två stycken helautomatiserade Walter maskiner för att kunna tillgodose sina stora kunders ökade efterfrågan.

av våra utmaningar i att hitta fler duktiga verktygsslipare för att kunna nyttja den utökade maskinkapaciteten fullt ut. Under innevarande år räknar vi med att omsätta ca 25 miljoner SEK, säger Dennis Andersson.

För att även kunna mäta små verktyg, med hög noggrannhet. Har Beros investerat i två stycken nya mätmaskiner, en Zoller och en Walter Helicheck Plus. — Beros omsättning och orderingång har ökat stadigt de senaste åren och nu var vi i ett läge där vi behövde växla upp kapaciteten ytterligare, säger Beros d och delägare Dennis Andersson. – Vi har sedan tidigare 6 stycken automatiserade Walter maskiner och har nu utökat produktionen med ytterligare två stycken. Dessa maskiner kommer i huvudsak att producera till våra större kunder som Sandvik, Saab, Kockums, Dormer Pramet och Epiroc. Just nu ligger en

KVALITETSÖKNING I början av april installerades en av de två nya mätmaskinerna som Beros nyligen har köpt in. – Vi kommer nu att kunna mäta och verifiera betydligt mindre och mer komplexa verktyg med en riktigt hög noggrannhet, säger Beros produktionschef och delägare Tobias Wallenthin. – Leverantören har precis avslutat utbildning av personalen på den nya utrustningen. Detta ger oss ännu bättre förutsättningar i kommande högkvalitativa leveranser.

www.svenskverkstad.se

beros.se


www.svenskverkstad.se

99


nyaINVESTERINGAR

Garantell AB investerar i fiberlaser och kantpress från Salvagnini... Garantell AB är ett familjeägt företag baserat i Värnamo som utvecklar och tillverkar avancerade nätväggar som används i hela Europa. Produktsortimentet omfattar tåliga och kostnadseffektiva maskinskydd, lager- och industriväggar, näthyllplan och förrådsväggar. Per-Åke Axelsson berättar att valet av maskiner föll på Salvagninis L3-30 2kW Fiberlaser & B3 ATA 135/3000 Kantpress, gjordes efter ett noga urval där framförallt helheten med den egenutvecklade mjukvaran STREAM blir ett helt integrerat system i vårt egenutvecklade affärssystem. Där kunden själv kan designa sin produkt och få den producerad till ett färdigt kit. Detta innebära att det krävs en maskinpark som kan ställa om sig mellan 50-100 ggr under samma skift då allt kommer att produceras i enstyckstillverkning direkt kopplat till kundordern. Detta är unikt för Salvagnini där B3ATA ställer om på ett fåtal sekunder och kopplingen till kundens affärssys-

tem med hjälp av OPS. Salvagnini har en lång erfarenhet med det här då det gjordes första gången redan 1985. B3ATA är komplett utrustad med verktyg och behöver inte kompletteras med fler kantpressverktyg detta tack vare ATA & MVM. Inköp av extra kantpressverktyg för att hantera olika plåttjocklekar är ofta en stor extrakostnad vid inköp av en traditionell kantpress. För specialverktyg kan MVM även fungera som dynhållare. Maskinen är även utrustad AMS vinkelmätning vilket är en förutsättning vid enstyckproduktion att det går säkerställa att varje detalj blir rätt varje gång. AMS kräver endast en punkt med den optiska vinkelmätningen, tillsammans med den adaptiva mekaniska bomberingen S-Crowning ger Salvagninis patenterade MAC 2.0, det gör att det tar operatören sparar mycket tid och slipper vänta på att

vinkelmätningen ska mäta på flera punkter för att få ett fullgott resultat, där har Salvagninis B3 ATA är den bästa lösningen på marknaden. På lasersidan föll valet på L3-30 2 kW Fiberlaser som är utrustad med Salvagninis egenutvecklade och patenterade skärhuvud med ”Dry Cooling Head” vilket innebär att ingen gas behövs för kylning av linsen detta sparar mycket dyrbar skärgas och framförallt livslängden på linsen, då den största orsaken till ett linsbyte är att gasen förorenar linsen. Lasern är även förberedd för vidare automation där bland annat växlingsbordet alltid växlar in den oskurna plåten överst för att undvika att skrotämne faller ner på den nya plåten. Maskinerna installerades under november-december 2017. garantell.com • salvagnini.se

...och Plåtmodul i Mjölby väljer också en fiberlaser från Salvagnini Plåtmoduls senaste investering i laserskärningsutrustning består av en fullt automatiserad fiberlaser. Lasern kommer utrustad med ett eget lager utvecklad av Salvagnini själva, samt en egen sorteringsrobot. Plåtmodul i Mjölby AB är ett legoartikelföretag specialiserad i stål- och plåtartiklar. De agerar som underleverantörer i den autonoma industrivärlden med en kundkrets uppgjord av exportföretag främst inom den svenska tillverkningsindustrin som verkar på en global mark100

www.svenskverkstad.se

nad. Där Plåtmoduls största kunder består av företagen Toyota, Väderstad och Swisslog. Bolaget har idag, 2018, ca 52 st. anställda under sitt tak som producerar artiklar enligt ett treskift som omfattar en produktionsprocess som pågår sju dagar i veckan, dygnet runt. Att valet föll på Salvagnini beror delvis på Rotages erfarenhet utav dem som maskinleverantör samt deras erfarenhet inom fiberlasertekniken. Salvagninis maskiner utvecklats hela tiden och har varit pionjärer inom tunnplåtsbearbetning sedan deras 1:a linje, som lanserades redan

1979 (S4:a stans & klippcenter och P4:a panelbockningsmaskin). Maskinen som Plåtmodul investerat i är en 6 kW fiberlaser kombinerad med Salvagninis egenutvecklade kompakt-torn för lagring, LTWS, och en MCL-plockrobot. Plockroboten klarar av att hantera detaljer upp till 130 kg per styck utan några begränsningar gällande plåtarnas storlek. Allt detta på en yta mindre än 10 x 10m. Maskinen kommer att installeras i Plåtmoduls fabrik under sommaren 2018. platmodul.se • salvagnini.se


Elmia verktygsmaskiner B01:60 www.begner.com www.svenskverkstad.se

101


Miljöteknik

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen Nu ger Vinnova finansiering till ett projekt som ska planera för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Det är ett av flera nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Flyget står för en växande andel av de globala utsläppen av koldioxid. Chalmers tekniska högskola, Luftfartsverket och forskningsinstitutet RISE Viktoria ska nu 102

www.svenskverkstad.se

tillsammans med flygindustrin och andra aktörer samarbeta i ett projekt för att ta fram en plan för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. PÅ KORTA DISTANSER Tanken är att elektriskt flyg i framtiden ska kunna användas på kortare distanser och bidra till minskade koldioxidutsläpp, men också till minskat buller. Det är ett av 38 nya samverkansprojekt som Vinnova satsar på inom programmet Utmaningsdriven innovation, som ska bi-

dra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projekten får dela på 19 miljoner kronor i ett första steg där projekten initieras. – Vi är väldigt glada över det engagemang som aktörer från alla sektorer visat på att tillsammans arbeta för att lösa komplexa samhällsutmaningar för att världen ska bli mer hållbar, jämställd och jämlik, säger Andreas Netz, ansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova. vinnova.se


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Något�du�vill�berätta? Vi sprider vetskap om tillverkningsmetoder och produktionsteknisk utrustning

570 metoder och 3 500 leverantörer

www.svenskverkstad.se

103


Miljöteknik

Säker sanering med Economy PLUS absorbenter Nya förbättrade absorbenter i serien Economy PLUS från DENSORB absorberar snabbt upp olja eller spillda kemikalier. Absorbenten som är utvecklad för industriell miljö är slitstark och har förstärkt ytskikt och hög rivhållfasthet även i mättat tillstånd. Economy PLUS är utvecklad för rengörings-, underhålls- och reparationsarbeten men passar de flesta användningsområden i det dagliga arbetet. Absorbenten har ett slitstarkt ytskikt för att klara av tuffa miljöer och finns som både rulle och ark. Absorbenter enligt krav i miljöstandard ISO 14001 – Förordningar och miljöstandarder som ISO 14001 kräver en ansvarsfull och medveten hantering av kemikalier, för att skydda miljön och personalen. Lättillgängliga absorbenter som på ett säkert sätt kan suga upp läckande vätska är en viktig del av planeringen inför eventuella nödsituationer. Vid användning av DENSORB Economy Plus undviker du oberäkneliga risker och de kostnader som är förknippade med dom, säger Linus Jacker, vd på DENIOS AB.

Fattratt för brandfarlig vara

Vid tappning av brandfarliga vätskor såsom bensin eller toluen är det viktigt att undvika en fritt fallande stråle. Förekomsten av en fritt fallande stråle orsakar statisk elektricitet med gnistor som riskerar antända brandfarlig gas/ luft blandningar där brand blir ett faktum. För säker och bekväm fyllning av ett 200-litersfat har DENIOS tillverkat en elektriskt ledande fattratt med bikakemönster. Fattratten är tillverkad av miljövänlig polyeten (PE) och är helt utan skarvar. Den profilerade bottnen ger en ren påfyllning utan stänk. Tack vare den elektriskt ledande tratten, kolinblandad plast, gör att det inte skapas statisk elektricitet samt att den kan jordas. Doppröret, som finns som tillbehör, bryter fritt fallande stråle vid fyllning och risken för brand minskar ytterligare. Fattratten passar för fat av stål och plast med sprundhål eller lock. – Mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet är vanliga antändningskällor vid industribränder. Vi på DENIOS har utvecklat och tillverkat utrustning för säker hantering av brandfarlig vara i 30 år, säger Linus Jacker, vd på DENIOS AB. Locket skyddar mot föroreningar och går att låsa med ett hänglås för att förhindra obehörigas åtkomst. Sil och adapter finns som tillval. denios.se 104

www.svenskverkstad.se

Economy PLUS finns i två varianter, en som suger olja och avvisar vatten. Den är lämplig för exempelvis utomhussanering av olja, bensin, diesel och lösningsmedel. Universalvarianten absorberar kyl- och lösningsmedel, olja, vatten och icke frätande kemikalier, svag syra och svag bas. denios.se

SPILLVAC Suger upp och separerar spånor från skärvätska

Pumpar tillbaka vätskan till maskin eller valfri tank www.QH-system.se

031-45 65 65

info@QH-system.se


”Fossilfria inom en generation” – Vattenfalls Års- och Hållbarhets-redovisning 2017 Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 är nu publicerad med temat ”Fossilfria inom en generation”. Rapporten beskriver Vattenfalls inriktning med en kraftfull satsning på förnybar produktion och hållbara energilösningar. Samtidigt redovisar bolaget 2017 ett trendbrott med positivt resultat för första gången på fem år. – Vattenfall fortsätter att främja ett klimatsmartare liv för sina kunder med målsättningen att minska beroendet av fossila bränslen. Vi vill vara drivande i den utvecklingen. Under 2017 nåddes flera viktiga milstolpar på vägen bort från kol parallellt med betydande tillväxt inom förnybar produktion, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall i vd-ordet. För första gången sedan 2012 redovisar Vattenfall nu en vinst med ett positivt resultat efter skatt på 9,6 miljarder SEK och en föreslagen utdelning på 2 miljarder SEK. Förändringen i verksamhetsportföljen och en ökad tillväxt inom förnybar produktion har bidragit till en förändrad riskprofil, vilket också avspeglas i nya finansiella mål för bolaget. FRAMSTEG I INVESTERINGSPROJEKT Exempel på större investeringsprojekt som färdigställdes under året är den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank (288 MW) i Tyskland, som togs i drift tre månader tidigare än beräknat, och Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark i Storbritannien, Pen y Cymoedd (228 MW). Som del av handlingsplanen för minskade koldioxidutsläpp fortsatte utfasningen av koleldad kraftproduktion genom att Vattenfalls sista brunkolskraftverk, Klingenberg i Berlin, byggts om för drift med naturgas. Vattenfall beslutade även att investera 305 miljoner EUR för att bygga ett nytt gaseldat kraftvärmeverk i Berlins stadsdel Marzahn-Hellersdorf (260 MWel, 230MWvärme) som förväntas tas i drift 2020. DRIVANDE SAMARBETEN För att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan fortsatte Vattenfall under året samarbeten med stora industriella aktörer i Sverige för att genom elektrifiering kraftigt minska Sveriges totala koldioxidutsläpp. De aktuella projekten gäller koldioxidfri ståltillverkning (HYBRIT tillsammans med SSAB och LKAB), minskade koldioxidutsläpp inom cementproduktion (Cementa) samt minskade utsläpp i raffinaderier för produktion av biodiesel (Preem). Utbyggnaden av infrastruktur för eldrivna fordon som ska minska klimatpåverkan från transportsektorn fortsatte samtidigt där nätverket InCharge nu har över 4 000 laddpunkter. vattenfall.se www.svenskverkstad.se

105


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

www.qimtek.se

Peter Norman, Evonet

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12

Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90

Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se

Ekets Uppåkra Fabriksgatan 64 568 23 Skillingaryd Fabriksvägen 4, 286 95 Eket www.eketsuppakra.se marknad@eketsuppakra.se

Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering. 106

www.svenskverkstad.se

Ekets Uppåkra skapar ett unikt erbjudande inom skärande bearbetning. Vi är certifierade enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001/14001. Vi bedriver och vidareutvecklar verksamhet i Eket och Skillingaryd.


Qimteks Leverantörsnätverk Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se

Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65

Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se

Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop. TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

PLÅTBEARBETNING Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74 Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

www.svenskverkstad.se

107


Qimteks Leverantörsnätverk JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.

SMIDE

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1 Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

ÖVRIGA PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1. 108

www.svenskverkstad.se

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.


de H le n p itta ve e ra rfe nt k ör ta en

Qimtek Sourcing

VI LÖSER DINA INKÖPSBEHOV MEDAN DU FIKAR Delta i Qimteks investeringsenkät på www.qimtek.se eller i Lobby SYD VINN fina priser!

Besök oss på Elmia Produktionsmässor den 15-18 maj i Lobby SYD

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

109


Nyheter i EN 1090-2 - Viktig information för er som arbetar med stålbyggnadskonstruktioner På senaste mötet med CEN/ TC135 (den tekniska kommitté inom CEN som ansvarar för utförande av konstruktioner i stål och aluminium) beslutades en ny version av utförandestandarden EN 1090-2. Följande datum är nu viktiga i det fortsatta arbetet. 9 maj finns den nya standarden tillgänglig på engelska, franska och tyska. Då påbörjas en översättning till svenska som så fort den är klar kommer publiceras av SIS som svensk standard, SSEN 1090-2, gissningsvis i månadsskiftet augusti/september, men det kan bli tidigare. Då kan även den nya utförandestandarden för kallformat stål, EN 1090-4 publiceras samtidigt. Det normala är att SIS drar tillbaka den gällande standarden i samband med att en ny version publiceras för att undvika motsägande standarder. Men, i det här fallet skulle det bli mycket problematiskt. Det betyder nämligen att företag certifierade enligt EN1090-1 samma dag som den nya standarden publiceras också måste ha anpassat sin FPC, annars 110

www.svenskverkstad.se

får man stora problem vid sin årliga revision. Att anpassa sin FPC från ena dagen till den andra utan övergångsperiod är svårt om inte på gränsen till omöjligt. Enligt den information vi har i dagsläget är det dock möjligt för SIS att vänta med tillbakadragandet av nu gällande standard till 30 november. Vi arbetar därför för att SIS ska frångå sitt normala arbetssätt och tillåta en samexistensperiod. Alternativt tror jag det bästa är att fördröja publiceringen av den nya standarden så länge som möjligt, det vill säga till 30 november, så får vi som branschorganisation försöka informera om vad ni som stålbyggnadsentreprenörer måste göra för att följa gällande regelverk. Vill du veta mer om förändringarna så ger vi ett kort seminarium om det under ELMIA Plåt & Svets 16 maj, läs mer här intill. De största förändringarna i kommande version av EN 1090-2 är: • Krav för kallformat stål är flyttat till EN 1090-4. • Bilaga B om val av utförandeklass är borttagen. Information om val av ut-

förandeklass ges i EN 1993-1-1 + EKS. • Ny bilaga D om kontroll av processer som innefattar termisk skärning. • Ny bilaga I om bestämning av förlust av förspänning (av skruvförband) vid tjock ytbeläggning. • Bilaga J om direct tension indicators är borttagen. • Ny bilaga L om val av svetskontrollklass. • Andra väsentliga förändringar är gjorda i följande avsnitt: – 1 Scope • 4.1.2 Execution Class• 5.1 Constituent products• 5.2 Identification • 5.3.1 Traceability • 5.3.2 Thickness tolerances• 5.3.3 Surface conditions • 5.4 Steel Castings • 5.5 Welding consumables• 5.6.3 Bolts• 5.6.9.3 Plate Washers• 5.8 Welding reinforcement steel to structural steel• 6.2 Identification• 6.4.3 Thermal cutting + Annex D • 6.5.3 Flame straightening• 6.5.4 Cold forming• 6.6.2 Execution of holing• 6.7 Cut outs• 6.9 Assembly• 7.1 Welding• 8.1 Mechanical fasteners• ­12 Inspection• Annex I (informative) – Determinations of the loss of preload for thick surface coatings• Annex B Geometrical tolerances


MVR, Stål&Mekan och STEMA på Elmia Den 16 maj blir det mingel i MVR, Stål&Mekans och STEMAs monter i Lobby Nord
MVR, Stål&Mekan och STEMA bjuder in till kalas på Elmia Plåt & Svets. Alla är välkomna, oavsett om du är eller ännu ej hunnit bli medlem.
Vi bjuder på tilltugg och något gott att dricka. Monter: LN01:02
Tid: 16:00 -17:00
Anmälan: Ingen anmälan krävs Seminarium - Nyheter i EN1090-serien, hur på verkar de dig som stålbyggnadsentreprenör? 16 maj klockan 11.00-11.45, Sal K14 i kongresshuset, Elmia Efter sommaren kommer SIS publicera en ny version av utförandestandarden för stål, EN 1090-2. I samma stund som den publiceras blir den också gällande och ni som certifierade tillverkare enligt EN 1090-1 eller ni som arbetar med montering på byggarbetsplats måste anpassa er

till den. Missa därför inte detta tillfälle att ta del av vilka förändringar som kommer i den nya versionen av EN 1090-2. Föreläsare: Björn Uppfeldt, MVR och svensk representant i TC135 som ans-

varar för EN 1090-serien på europanivå. Mer information och anmälan här https://mvr.se/mvr-informerar/ Seminariet är kostnadsfritt, men anmäld som inte kommer debiteras 500:-

Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html

www.svenskverkstad.se

111


Mats Lewan.

Anna Öhrwall Rönnback.

Tomas Tränkner.

Framtidens industriföretag 29 maj Den 29 maj klockan 15 träffas vi för att blicka framåt, inspireras och nätverka. Vi bjuder på föredrag av Mats Lewan, Anna Öhrwall Rönnback och Tomas Tränkner som ger nya insikter, nya kontaktnät och lär oss mer om den digitala transformationen. Vi avslutar självklart med mingel från klockan 18. DIGITAL STRATEGI FÖR FÖRETAGARE
 – FRÅN ORD TILL RESULTAT Digital strategi är så mycket mer än att lyckas på sociala medier. Det handlar om hur du kommer dit du vill med moderna metoder. Den här föreläsningen presenterar en trestegsmodell där resultatet är en digital strategi. Det är en process som fungerar för alla företagare. Processen är i princip nödvändig att ta sig igenom för att effektivt kunna marknadsföra sig och stärka sitt varumärke. Det är också en grund för att ta nästa steg i den digitala utvecklingen. Föreläsare: Tomas Tränkner är egenföretagare inom digital marknadsföring. Han hjälper företag med digital synlighet och kommunikation. Just nu är podcasting mycket efterfrågat, men även uppdrag som talare, skribent och content-strategi. Han brinner för att utveckla verksamheter och affärer med moderna metoder i bagaget. AFFÄRSUTVECKLING MOT TJÄNSTER
– INTE BARA FYSISK PRODUKT I TILLVERKNINGSINDUSTRIN Att leverera värde till kunden och kundens kund handlar om att paketera kunskap och tjänster som stärker erbjudandet. Det här föredraget sätter fokus på ”vad som gör små företag uthålliga och framgångsrika”.
Ett föredrag som kanske föder nya tankar för just ditt företags strategiarbete. Föreläsare: Anna Öhrwall Rönnback, Professor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. 112

www.svenskverkstad.se

Anna forskar inom teknikbaserad affärs- och produktutveckling, i både stora och små företag, med fokus på innovation och tillväxt i mindre företag. Anna arbetar med metoder och verktyg som tillämpas i mindre företag och småföretagskluster, exempelvis Automation Småland, med företag i Föreningen Automationsföretagen i Sverige. DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN ÄR ENORM
 – OCH DEN HAR KNAPPT BÖRJAT Digitalisering är ett begrepp som ingen kommer undan idag. Ändå är förändringen som digitaliseringen kommer att medföra betydligt
större än många föreställer sig. Dessutom har förändringen knappt börjat. I sin presentation förklarar Mats Lewan varför digitaliseringen är en så stark drivkraft för förändring. Varför den kräver omvandling av allt från affärsmodeller och erbjudande till ledarskap och organisation i alla branscher, inte minst i industrin, och varför den ständigt accelererar. I ljuset av detta klargör Mats också hur framtidens arbete kan ske i samarbete mellan människor och maskiner. Föreläsare: Mats Lewan är författare, internationell föreläsare, futurist, konsult, journalist och forskningsanalytiker med fokus på framtid, teknik och digitalisering. ANMÄL DIG IDAG För medlemmar i Sinf, MVR och Stål&Mekangruppen. Anmäl ditt deltagande innan den 25 maj. Ditt deltagande är kostnadsfritt.
(No show avgift 400kr) Plats: Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Mer info och anmälan: https://mvr.se/2018/04/18/framtidens-industriforetag/ Missa inte Sinfs fullmäktige samma dag med start klockan 13.00. Medlemmar i MVR och Stål&Mekan är även medlemmar i Sinf.


Weland för säkra och rationella lager Weland har utvecklat ett brett sortiment med produkter för effektiv och säker lagerhantering. Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller välplanerad materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. Grenställ är designade för flexibel anpassning till alla förekommande typer av lagerutrymmen. Ställ finns i utförande som enkel eller dubbel. Weland använder ofta standardprodukter vilket ger snabb leveranstid och god kontroll av mått. Vi är också vana att leverera totallösningar till dig som kund.

Andra produkter från Weland AB: Gallerdurk • Spiraltrappor • Raka trappor • Räcken • Handikappramper • Entresoler • Gångbryggor • Pallställ • Laserskärning och annan plåtbearbetning på legobasis m.m.

Se mer på www.weland.se Weland AB • Box 503 • 333 28 Smålandsstenar • Telefon: 0371-344 00 • info@weland.se • www.weland.se www.svenskverkstad.se

113


Ny mötesplats inom automotive på branschens hemmaplan Den 27 – 28 mars 2019 lanseras en ny mötesplats för Automotivebranschen på nybyggda Åbymässan i Göteborg – Automotive Engineering. Automotive Engineering är en dedikerad mässa för bilindustrins tillverkare och försörjningskedja som täcker alla aspekter av branschen, från FoU till design, test, produktion och montering. Automotive Engineering kommer att vara plattformen för att samla OEM-företag och världsledande lösningsleverantörer från olika tier nivåer! Fordonsbranschens teknikutveckling styrs av snabba teknikflöden, snabba produktomställningar och avancerad 114

www.svenskverkstad.se

produktionsteknik där Sverige verkligen ligger i framkant. Det är hög tid att skapa en gemensam samlingsplats för nätverk och branschöverskridande dialog för fordonstillverkare och underleverantörer inom olika teknikområden. På mäs�san skapas även möjligheten till konkreta kontakter och affärer med underleverantörer inom andra branscher som kan ha nytta av fordonsindustrins snabba teknikutveckling. Att dessutom skapa denna mötesplats i Göteborg där det fordonstekniska klustret har sin hemmaplan är av högt intresse för branschen. – Det har alltid varit en snabb teknikutveckling i fordonsbranschen men i och med samhällets digitalisering går det for-

tare än någonsin! Existerande nätverk behöver utvecklas och det behöver också skapas nya. Då är ju en mässa den perfekta möjligheten - att se de senaste lösningarna på marknaden och träffa nya potentiella samarbetspartners säger Johan Hellsing, Technical Specialist Electric Propulsion Systems, CEVT Automotive Engineering arrangeras tillsammans med Easyfairs redan etablerade mässkoncept Advanced Engineering och ihop kommer mässorna att skapa en mötesplats där framtidens högteknologiska lösningar och innovationer står i fokus. Planeringen av mötesplatsen är i full gång, och de första utställarna är redan på plats.


VÅR KOMPETENS ÄR VÅRT EXISTENSBERÄTTIGANDE När vi säger att vi är kompetenta handlar det inte enbart om oss som arbetar på Stenbergs. Det handlar om våra maskiner, vårt reservdelslager, våra väl valda leverantörer och egentligen allt som vi gör i vår dagliga verksamhet. Vi ska leverera det absolut bästa vi kan i alla projektfaser och våra kunder ska känna sig trygga med oss. Detta innebär att vi ständigt inhämtar nya kunskaper som vi också gärna delar med oss av. Med snart 100 år av framgång lever Stenbergsandan vidare i allra högsta grad. Din framgång är vår passion. Läs mer om oss på vår hemsida, www.stenbergs.se

www.svenskverkstad.se

115


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Svärdvägen 13 182 33 DANDERYD

MILL

ISCAR CHESS LINES

För bästa fräsekonomi Tangential Master Svensk verkstadsindustri är viktig för oss, därför ställer vi ut på

Välkommen till monter B04:59!

LOGI

T890 MILLING LINE

8

TANG

8

3

Tangentiellt kostnadseffektivt skär med 8 skäreggar för 90° plan-, hörn- och spårfräsning

4

7 2 1

Tangentiell fördel

Stor kärndiameter

MACHINING

116

www.svenskverkstad.se

90° hörn

INTELLIGENTLY

Laxstjärtinspänning

8 skäreggar

DUSTRY 4.0

w w w. i s c a r. s e

Svensk Verkstad nr. 3 2018  

Svensk Verkstad nr. 3 2018

Svensk Verkstad nr. 3 2018  

Svensk Verkstad nr. 3 2018