__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 2 • 2021

U

Välkommen

Flytta gränserna med smart

Världsledande vd Stålet är grönt

S

T

R

I

Robot tillverkning

14 bolag 1 Expo Fårbo i fin form www.svenskverkstad.se

1


Exakt 90° hörn Fräsfamilj för hörn- och planfräsning. Ett unikt skär med 8 skäreggar som ger exakt 90°. Mycket stabil inspänning av skäret möjliggör höga skärdata och garanterar hög produktivitet.

Mycket pålitlig och stabil låsning av skäret tack vare laxstjärtinspänning

WORLD 2

www.svenskverkstad.se

App Store

Play Store

Ladda ner nu!

w w w . i s c a r. s e


Högpresterande och kostnadseffektivt 2

1

3

5

4

7

NYHET! 8

www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Det våras för automatisk produktion För ett år sedan stod hjulen nästan stilla i industrin. Över hela världen och i synnerhet i Asien med Kina i täten fanns stora problem med att få fram komponenter till OEM-företagen, i synnerhet fordonsindustrin hade stora utmaningar och produktionen stoppades på vissa håll. I skrivande stund släpper Volvo en rekordrapport, det går bra i bilindustrin nu. Och det ena efter det andra industriföretaget kommer också med fina rapporter, i många fall som sagt rekord. Visst är industrin till viss del dopad, med stora stödpaket som strömmar genom systemen, men troligen kommer det ge bra effekt i form av privatkonsumtion under flera år framöver. Mitt i pandemin skapas alltså nya möjligheter. Möjligheter till utveckling och till en bättre positionen i den globala konkurrensen och att nu ta hem en del av den ökade produktionen i världen till Sverige. Jo, jag vet, jag och många har skrivit det förr. Men det kommer behövas att företagen verkligen investerar i en hög automationsgrad och jobbar med att ta fram en konkurrenskraftig produktion. Att det skapas samarbeten mellan tillverkningsföretag, antingen i klusters eller i sammangående tror jag också kommer vara mycket centralt i detta. Och jag tror och hoppas att så kommer ske. Vi svenskar är ju traditionellt duktiga på just att samarbeta, så där har vi en stor fördel. Så sondera er terräng och se möjligheterna att växa tillsammans. 1+1 =3. När IUC-Industriella utvecklingscentra gjorde en undersökning och intervjuade 1 000 svenska små-och medelstora industriföretag över hela Sverige, visade det sig att hela 85 procent ser behov och vill satsa på produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor och digitalisering. Att så många vill satsa är givetvis glädjande, men att så många också ser behov av en satsning på produktionseffektivisering är även ett tecken på att vi ligger efter på dessa områden. Således behövs en ordentlig satsning här. Och det finns hjälp att få och vägar att gå. Till exempel via Robotlyftet vars uppgift är att just främja kunskapen om investeringar av automationslösningar för små och medelstora industriföretag. Fram till juni 2021 kan du som företagare ansöka om en så kallad ”automationscheck”. https://iuc.se/uppdrag-och-projekt/robotlyftet/ Gört! Glädjande är också att många företagare nu ser mer positivt på läget och pandemin. I IUC:s senaste rapport går det att se ett trendskifte från tidigare rapporter på hur företag tänker och mår mot tidigare under pandemin. Oron är lägre nu. Till sist vill jag bara önska att du håller dig frisk i vad vi får hoppas är slutet av denna långa tunnel, det ser ut att finnas ljus där framme, det är ju vår nu och den kommer automatiskt.

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@svenskverkstad.se

4

www.svenskverkstad.se


AUTOMATISERA DINA INTERNA TRANSPORTER MED MiR. LÄS MER PÅ: WWW.RAVEMA.SE/MIR

www.svenskverkstad.se

5


INNEHÅLL 08|

SCANIA MOT KLIMATMÅLEN Sänkte koldioxidutsläppen med 45%

40|

AUTOMATISERAD MÄTNING Beröringsfri mätning online accelererar

14|

DET GRÖNA STÅLET Processen snabbare än väntat

44|

PÅ NYA POSTER Rörelse på arbetsmarknaden

18|

HYBRIT TAR NÄSTA STEG Första fossilfria järnsvampsproduktionen

46|

FÅRBO AUTOMATISERAR Roger Berggren har visioner

22|

VÄRNAMO ONLINE Industriexpot blir digitalt

50|

TUNG VD MED TUNGT CV Mats Båverud leder Väderstad

30|

SMARTARE INDUSTRI SIS-event fokuserar på robotar

62|

ÄR SKYDDSOMBUD NÖDVÄNDIGT? Arbetsmiljöarbete i ständig rörelse

37|

SVETSINGENJÖRSBRIST För få utexamineras varje år

66|

VÄRLDENS LÄNGSTA BANA Autonoma fordon testas inomhus

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se

6

Martina Sjölund Traffic material@svenskverkstad.se ANNONSMATERIAL material@svenskverkstad.se

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com

NYHETSMATERIAL nyheter@svenskverkstad.se

TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB.

IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@svenskverkstad.se

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se

Emma Färlin Annonser 0651-30 08 01 emma.farlin@svenskverkstad.se

MVR Box 22307, 104 22 Stockholm Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se • mvr.se

www.svenskverkstad.se

För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

Upplaga: 21 500 ex

NÄSTA NUMMER 2 2021 Materialdag: 2 september Utgivningsdag: 16 september


Delta online

27 MAJ Affärsnytta med flexibel robotik

Välkommen Robot! Med tema samspelet mellan människa och robot undersöker vi hur flexibel robotik kan öka affärsnyttan. Vi ser fram emot ett spännande innehåll digitalt serverat från en studio i Stockholm! Under dagen, som leds av moderator Lydia Capolicchio, får du inblick i vad som händer inom Industri 5.0 just nu, vilka visioner det finns för den svenska arbetsmarknaden och prata med dem vars arbetsdagar kretsar kring innovation och integration av de smarta robotarna i våra liv. Per Schlingmann, författare till boken Corona Express, tipsar dig hur du tar vara på möjligheterna som uppstår med Coronakrisen. Med talare från bland annat Chalmers, RISE och Arbetsmiljöverket får du ta del av spännande panelsamtal, föredrag och strategier för automatisering och digitalisering. Missa inte chansen till kompetensutveckling och senaste nytt inom robotisering – boka din plats nu >>

Säkra din plats idag! sis.se/robot

Detta är SIS Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN,

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram

ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella

standarder och verkar för att de används.

standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Vi erbjuder även utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

www.svenskverkstad.se

7


Scania gör framsteg i klimatmålen För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning. I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania är en bra bit på väg mot att nå målet om en 50-procentig minskning till 2025 (scope 1 and 2) . FÖRE TIDPLANEN – Vi ligger före tidsplan när det gäller minskning av koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet, mycket tack vare övergången till fossilfri elektricitet för alla våra fabriker som skedde under 2020, säger Scanias vd Henrik Henriksson. Scania har också åtagit sig att minska CO2-utsläppen från sina fordon när de är i drift med 20 procent till 2025 (scope 3), med 2015 som referensår. – Vi ser också framsteg när det gäller minskning av utsläpp från våra fordon när de rullar på vägarna, vilket utgör 90 pro8

www.svenskverkstad.se

cent av Scanias totala utsläpp, fortsätter Henriksson. Nu ligger Scania på 95,8 procent, en minskning med strax över 4 procent. Med början på 100 procent 2015, är Scanias mål att nå 80 procent senast 2025. Koldioxidutsläpp från Scanias produkter under användning mäts i well-towheel, vilket betyder att utsläpp som genereras under framställningen av bränsle eller elektricitet är också med i beräkningen. ÖKAR ALTERNATIVA BRÄNSLEN Fler betydelsefulla steg kommer att tas, då Scania arbetar nära kunder med fokus på energieffektivitet i den konventionella drivlinan och ökar mängden alternativa bränslen, något som har en direkt likväl som retroaktiv effekt på fordonsflottan. Scania kommer öka volymen av elektrifierade fordon och introducera minst en ny elektrisk fordonsapplikation årligen inom sitt buss- eller lastbilssegment. – Våra klimatmål finns med i de dagliga beslut vi fattar på företaget. De är grundläggande för vår strategi och en del av våra mål. De är vår ledstjärna och guidar oss på rätt väg. Vi jobbar på att ständigt minska miljöpåverkan från våra produkter, processer och service, avslutar Henriksson.


www.kyocera-unimerco.se

Better tooling Oavsett vad du tillverkar eller vilken maskin du jobbar med, vill du ha verktyg som gör att du får ut så mycket som möjligt, en effektiv produktion. Du vill också vara trygg i att maskinen arbetar utan avbrott så att du kan maximera ditt arbete. På Kyocera jobbar vi ständigt med produktutveckling för att möta just de här kraven. Med högkvalitativa verktygslösningar med processäkerhet

i fokus, där du kan köra stora serier med så få avbrott som möjligt, ser vi till att leverera bästa möjliga verktyg. Med Kyocera kan du vara säker på att få det bästa för din produktion. Det är vårt löfte till dig, och du kan vara säker på att få så stor lönsamhet som möjligt.

Det kallar vi en bättre verktygsaffär!

INDUSTRIAL TOOLING SOLUTIONS

www.svenskverkstad.se

9


I januari 2021 inleddes tillverkningen av de första datorchipen.

Fabriken i Dresden kommer att ha 700 anställda som övervakar processen och för underhåll.

Helautomatiserad tillverkningsprocess av kiselbaserade chip.

Ny fabrik med fokus på automatiserad produktion av kiselbaserade chip ska hjälpa fordonsindustrin En milstolpe för framtidens chiptillverkning sker när Bosch öppnar ny fabrik i Dresden. Fokus ligger på tillverkning av kiselbaserade silikonchip, som i den nya fabriken för första gången någonsin kommer att produceras automatiskt. Dresden, Tyskland – Den nya fabriken med fokus på tillverkning av kiselbaserade silikonchips, planeras att öppna i slutet av 2021. En milstolpe för framtidens chiptillverkning då tillverkningsprocessen för första gången är helautomatiserad. När den digitala och uppkopplade halvledartillverkningsanläggning är igång kommer primärt fokus att ligga på mikrochip för bilindustrin. – Datorchips för morgondagens mobilitetslösningar kommer snart produceras i Dresden. Vi planerar att öppna framtidens chipfabrik innan årets slut, säger Harald Kröger, medlem i koncernledningen Robert Bosch GmbH.Den nya kiselfabriken är Bosch svar på det ökade antalet applikationsområden för halvledare och investeringen i den högteknologiska tillverkningsanläggningen ligger runt cirka en miljard euro. 10

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

TILLVERKNINGEN AV PROTOTYPER ÄR REDAN IGÅNG I januari 2021 inleddes tillverkningen av de första datorchipen. Med dessa ska Bosch tillverka kraftfulla halvedarkomponenter som ska användas i DC-DC omvandlare och elektriska hybridfordon. Den helautomatiska processen är uppdelad i 250 steg och tar sex veckor från start till färdig produkt. Fabriken kommer att ha 700 anställda som övervakar processen och för underhåll.

I fabriken kommer chip i 300-millimetersutförande att tillverkas. Storleken skiljer sig från den normala storleken som vanligtvis ligger på 150-200 millimeter. Den större storleken möjliggör för 31 000 chip att rymmas på en kiselplatta, där slutprodukten har en diameter på 300 millimeter och en tjocklek på 60 micrometer - tunnare än ett hårstrå. Det större 300 millimetersutförandet leder till större skalbarhet och konkurrenskraft inom tillverkningen av halvledarkomponenter.


SAMMA STÅL FÖR OLIKA STANDARDER SSAB Multisteel är ett högkvalitativt och mångsidigt konstruktionsstål. Det uppfyller en mängd europeiska och amerikanska standarder. Genom att ha ett flexibelt standardstål kan du minska lagerhållningen men ändå ha tillräckligt många sorter tillgängliga, både för egen produktion och för leverans.

www.ssab.se www.svenskverkstad.se

11


Additiv tillverkning och medicintekniska produkter: öppnar upp extraordinära möjligheter Additiv tillverkning var från början främst tänkt för prototyper, men används nu alltmer vid utv ckling av reservdelar och produktion av små serier och verktyg. Exempel på branscher som ligger i framkant när det gäller denna typ av innovativ tillverkning är läkemedels- och medicintekniksektorn. De driver utvecklingen inom additiv tillverkning.

3D-printat höftledsimplantat.

fukthalten i skåpet och initierar ett spolgasflöde så snart dörrarna stängs för att snabbt nå rätt luftkvalitet. Efter spolfasen minskas gasflödet till en nivå där en kon-

stant, låg luftfuktighet upprätthålls, vilket säkerställer att kvaliteten på de viktiga, ofta känsliga metallpulvren bibehålls.

En luftballongs hastighet och riktning är bestämd av vinden.

Kör den, låt den inte bara driva vind för våg

12

www.svenskverkstad.se

I er produktion däremot, vill ni förstås inte lämna något åt slumpen. Allting måste vara perfekt koordinerat och exakt sammanflätat. Vi kan garantera säkerhet och pålitlighet, som ni behöver på er väg mot toppen, genom linjära givare och vinkelgivare från HEIDENHAIN som är basen för morgondagens automatiserade produktionsmaskiner och utrustning.

www.heidenhain.se

Användningen av additiv tillverkning vid utvecklingen av medicintekniska produkter öppnar upp extraordinära möjligheter när det gäller att anpassa implantat, proteser, verktyg och andra enheter till patienters specifika dimensioner och behov. Det innebär inte bara ett tekniskt utvecklingssteg för att förbättra den medicinska vården utan har också potential att avsevärt minska vårdkostnaderna. Tiden som patienterna behöver tillbringa under postoperativ läkarvård kan minskas samtidigt som behovet av korrigerande eller ytterligare operationer. Dessutom skapar övergången från massproduktion till on-demand-tillverkning förutsättningar för en minskad resursförbrukning samtidigt som produktutvecklingstiden kan minskas avsevärt. Gas spelar en grundläggande roll i varje steg i den additiva tillverkningsprocessen – från produktion och lagring av metallpulver till optimering av print-processen och rengöring efter printning. Linde har utvecklat en innovativ lösning för att säkerställa pulvrets kvalitet hos användaren – ADDvance® powder cabinet, där en styr- och mätenhet mäter


Gjutna prototyper på 10 dagar prototyper påGjutna 10 dagar GjutnaMöjligt prototyper med 3D-printing på 10 dagar Möjligt med 3D-printing Gjutna prototyper Gjutna prototyper på 10 dagar Möjligt med 3D-printing på med 10 dagar Möjligt 3D-printing på 10 dagar

Första ”legogjuteri” i Norden! Holsbygruppen är en företagsgrupp som u bearbetar. Vi har som första ”legogjuteri” 3D-printer för sandformar och kärnor.

Kortare ledtider Genom att 3D-printa formar och kärnor di modeller eller verktyg som i vanliga fall ko Istället går vi direkt från CAD-filen och prin gjuter i vilket innebär korta tillverkningstid

Ingen modellinvestering Detta är en stor fördel när slutgiltig desig låga volymer. Vid störningar i befintlig leve med tillfällig ”stödkörning” utan behov av

Möjligt med 3D-printing

Möjligt med 3D-printing

Första ”legogjuteri” i Norden! Större designfrihet Holsbygruppen är en företagsgrupp som utvecklar, och Möjlighet tillgjuter mer avancerade produkter oc bearbetar. Vi har som första ”legogjuteri”i Norden investerat i engenom att använ bearbetning. Exempelvis 3D-printer för sandformar och kärnor. (skapar inre geometri) som tillåter en bet

Gjutna prototyper på 10 dagar Möjligt med 3D-printing

Kortare ledtider Holsbygruppen levererar klimatsmart gju Genom att 3D-printa formar och kärnor Svenska direkt i sand behövs varken gjuterier har lägst CO2- utsläpp i h modeller eller verktyg som i vanliga fallfokus kostarpåbåde tid och pengar. klimatfrågor och jobbar aktivt för Istället går vi direkt från CAD-filen och printar ut formen som vi på klimatet. gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. 3D-printing gör att det blir ännu enklare Ingen modellinvestering prova gjutning som tillverkningsmetod! Detta är en stor fördel när slutgiltig design inte är fastställd eller vid låga volymer. Vid störningar i befintlig leveranskedja kan vi hjälpa till med tillfällig ”stödkörning” utan behov av modellinvestering. Större designfrihet Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat behov av bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor Första som ”legogjuteri” i Norden! (skapar inre geometri) tillåter en betydligt större designfrihet.

Första ”legogjuteri” i Norden! Exe Holsbygruppen är en företagsgrupp som utvecklar, gjuter oc Exempel på gjutgods från 3D-printad form. Holsbygruppen levererar klimatsmart Holsbygruppen är en företagsgrupp som utvecklar, gjuter och bearbetar. Vi har somgjutgods! första ”legogjuteri”i Norden investera Svenska gjuterier har lägst för CO2sandformar - utsläpp i hela världen. Vi har stort ”legogjuteri” i Norden! bearbetar. Vi har Första som första ”legogjuteri”i Norden investerat i en 3D-printer och kärnor. Kontakta oss så vår berättar vi mer, ni når oss på klimatfrågor att minimera påverkan Holsbygruppen är en företagsgrupp somfokus utvecklar, gjuter ochoch jobbar aktivt för 3D-printer för sandformar och kärnor. eller mail info@holsbyverken.se på klimatet. Kortarei en ledtider bearbetar. Vi har som första ”legogjuteri”i Norden investerat Kortare ledtider 3D-printer för sandformar och kärnor.Första ”legogjuteri” i Norden! Genom att 3D-printa formar och kärnor direkt i sand behövs 3D-printing gör att det blir ännu enklare och snabbare att våga Genom att 3D-printa formar och kärnor direkt i sand Holsbygruppen behövs modeller eller verktyg som i vanligagjuter fall kostar en tillverkningsmetod! företagsgrupp som utvecklar, och både tid och prova varken gjutningär som Kortare ledtider modeller eller verktyg som i vanliga fall kostar både tid och pengar. går vi”legogjuteri”i direkt från CAD-filen printar ut formen som bearbetar. Vi harIstället som första Nordenoch investerat i en Genom att 3D-printa kärnor direkt behövs Istället går vi direkt från CAD-filen ochformar printaroch ut formen som”legogjuteri” vii sand gjuteri Norden! ivarken vilket Första 3D-printer för sandformar ochinnebär kärnor. korta tillverkningstider. modeller verktyg som i vanliga fall kostar både tid pengar. gjuter i vilket innebär kortaeller tillverkningstider. Holsbygruppen är och en företagsgrupp som utvecklar, gjuter och modellinvestering Istället går vi direkt från CAD-filen ochKortare printar ledtider ut Vi formen somförsta vi bearbetar. harIngen som ”legogjuteri”i Norden investerat i en Ingen modellinvestering gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. Dettaformar är en stor fördel slutgiltig inte är fastställd Genom attför 3D-printa och kärnornär direkt i sanddesign behövs varken 3D-printer sandformar och kärnor. Detta är en stor fördel när slutgiltig design inte är fastställd låga volymer. Vid störningar i befintlig leveranskedja modellereller ellervid verktyg som i vanliga fall kostar både tid och pengar. kan vi modellinvestering låga volymer. Vid Ingen störningar i befintlig leveranskedja Kortare kan vi hjälpa medfrån tillfällig ”stödkörning” utan modellinvestering ledtider Istället går vi till direkt CAD-filen och printar ut behov formenavsom vi Detta är enutan stor behov fördel av närmodellinvestering. slutgiltig design inte är fastställd eller vid med tillfällig ”stödkörning” Genom att 3D-printa formar och kärnor direkt sand behövs varken gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. Exempel påi3D-printad sandkärna. Exempel på gjutgods från 3D-printad form. låga volymer. Vid störningar i befintlig leveranskedja kan vi hjälpa till Större designfrihet modeller eller verktyg som i vanliga fall kostar både tid www.holsbygruppe och pengar. med tillfällig ”stödkörning” utan behov av modellinvestering. Större designfrihet Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat behov Ingen modellinvestering Istället går vi direkt från CAD-filen och printar ut formen som vi Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat Detta behov aven oss Exempelvis genom att0383-76 använda 3D-printade kä Kontakta såbearbetning. berättar mer, ni nårdesign oss på telefon 36eller 80 vid är stor fördel närvi slutgiltig inte är fastställd Större designfrihet gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor (skapar inre geometri) som tillåter en betydligt större desig eller mail info@holsbyverken.se låga volymer. Vid störningar i befintlig leveranskedja kan vi hjälpa till Första ”legogjuteri” Norden! produkter och minskat behov av Möjlighet till meri avancerade (skapar inre geometri) som tillåter en betydligt störreIngen designfrihet. modellinvestering med tillfällig ”stödkörning” utanlevererar avklimatsmart modellinvestering. bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor Holsbygruppen gjutgods! Holsbygruppen är en företagsgrupp som utvecklar, gjuter ochbehov Detta är en stor fördel när slutgiltig design inte- utsläpp är fastställd eller vid Vi ha (skapar inre geometri) som tillåter en betydligt större designfrihet. Holsbygruppen levererar klimatsmart gjutgods! Svenska gjuterier har lägst CO världen. Första ”legogjuteri” i Norden! Större designfrihet 2 bearbetar. Vilägst har CO som första ”legogjuteri”i Norden investerat i enleveranskedja kani hela låga volymer. Vidfokus störningar i befintlig viatthjälpa till vår p Svenska gjuterier har utsläpp i hela världen. Vi har stort på klimatfrågor och jobbar aktivt för minimera 2 levererar Holsbygruppen klimatsmart gjutgods! Holsbygruppen är en företagsgrupp som utvecklar, gjuter och Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat behov av med tillfällig ”stödkörning” utan behov av modellinvestering. 3D-printer för sandformar och kärnor. fokus”legogjuteri”i på klimatfrågor och gjuterier jobbar aktivt för vår påverkan på Svenska har ilägst COminimera - utsläpp i hela världen. Vi klimatet. har stort bearbetar. Vi har som första Norden investerat en att bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor 2 klimatet. fokus på klimatfrågor och jobbar aktivt för attdesignfrihet minimera vår påverkan Större 3D-printer för sandformarpåoch kärnor. (skapar inre geometri) som tillåter designfrihet. 3D-printing gör atten detbetydligt blir ännustörre enklare och snabbare att Kortare ledtider på klimatet. Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat behov av 3D-printing gör att det blir ännu enklare och snabbare att våga prova gjutning som tillverkningsmetod! Kortare ledtider Holsbygruppen levererar klimatsmart gjutgods! bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor 3D-printa formar och kärnor direkt i sand behövs varken provaGenom gjutning att som tillverkningsmetod! 3D-printing att det blir ännu enklare och snabbare att lägst våga CO - utsläpp i hela världen. Vi har stort Genom att 3D-printa formar och kärnor direkt i sand gör behövs varken Svenska gjuterier har 2 (skapar inre geometri) somoch tillåter en betydligt större designfrihet. modeller ellerbåde verktyg som i vanliga fokus fall kostar både och tid prova gjutning tillverkningsmetod! modeller eller verktyg som i vanliga fall kostar tid som och pengar. på klimatfrågor jobbar pengar. aktivt för att minimera vår påverkan Istället går viutdirekt CAD-filen och printar utlevererar formenklimatsmart som vi gjutgods! Holsbygruppen Istället går vi direkt från CAD-filen och printar formenfrån som vi på klimatet. www.holsbygruppen.se Svenska gjuterier har lägst CO - utsläpp i hela världen. Vi har stort gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. 2 gjuter i vilket innebär korta tillverkningstider. 3D-printing gör att det blirjobbar ännu enklare snabbarevår attpåverkan våga fokus på klimatfrågor och aktivt för och att minimera Ingen modellinvestering prova gjutning som tillverkningsmetod! på klimatet. Ingendesign modellinvestering Detta är en stor fördel när slutgiltig inte är fastställd eller vid 3D-printing gör att det blirgjutgods ännu från enklare och form. snabbareExempel att våga låga volymer. Vid störningar iDetta befintligär leveranskedja kan vi när hjälpaslutgiltig till en stor fördel design inte är fastställd eller vid på 3D-printad sa Exempel på 3D-printad provasandkärna. gjutning som tillverkningsmetod! med tillfällig ”stödkörning” utanpåbehov avfrån modellinvestering. Exempel på 3D-printad Exempel gjutgods 3D-printad form.

låga volymer. Vid störningar i befintligExempel leveranskedja kan vi hjälpa till på 3D-printad sandkärna. Exempel på gjutgods från 3D-printad form.

Större designfrihet med tillfällig ”stödkörning” utan behov av modellinvestering. Kontakta oss så berättar vi mer, ni når oss på telefon 0383Möjlighet till mer avancerade produkter minskat behov av oss på telefon 0383-76 36 80 eller mail info@holsbyverken.se Kontakta oss såoch berättar vi mer, ni når Kontakta oss så berättar bearbetning. Exempelviseller genom använda 3D-printade kärnor vi mer, ni når oss på telefon 0383-76 36 80 mailatt info@holsbyverken.se Större designfrihet eller mail info@holsbyverken.se (skapar inre geometri) som tillåter en betydligt större designfrihet.

Möjlighet till mer avancerade produkter och minskat behovform. av Exempel på gjutgods från 3D-printad

Exempel på 3D-printad sandkärna.

Holsbygruppen levererar klimatsmart gjutgods! bearbetning. Exempelvis genom att använda 3D-printade kärnor Svenska gjuterier har lägst CO2- utsläpp i hela världen. Vi har stort (skapar inre geometri) som tillåter en betydligt designfrihet. Kontakta såstörre berättar vi mer, ni når oss på telefon 0383-76 36 80 fokus på klimatfrågor och jobbar aktivt för att minimera vår påverkan Exempel på 3D-printad sandkärna. Exempel på oss gjutgods från 3D-printad form. eller mail info@holsbyverken.se på klimatet.

Holsbygruppen levererar klimatsmart gjutgods! Kontakta oss så berättar Vi vi mer, når oss på telefon 0383-76 36 80 utsläpp i hela världen. harnistort eller mail info@holsbyverken.se fokus på klimatfrågor och jobbar aktivt för att minimera vår påverkan på klimatet.

3D-printing gör att det blir ännu enklare och snabbare att våga Svenska gjuterier har lägst CO2prova gjutning som tillverkningsmetod!

www.holsbygruppen.se www.svenskverkstad.se

3D-printingwww.holsbygruppen.se gör att det www.holsbygruppen.se blir ännu enklare och snabbare att våga

13


Mot en grön stål-era "Utvecklingen är snabb och vi kommer att behöva stora mängder fossilfri el"

Stålproduktionen ökar och är tillbaka på samma nivåer som före corona-pandemin och svenska krafter arbetar för att tillverka fossilfritt stål. Vi är på väg in i en ny stål-era. – Processen har gått betydligt fortare än väntat och nu gäller det att statsmakterna hänger med i industrins tempo och att politiken inte skapar bromsar för den fortsatta utvecklingen, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Pandemin sänkte de flesta verksamheter under förra året och stålbranschen var naturligtvis inget undantag, när efterfrågan från drabbad industri sjönk. Men under hösten hade industrin anpassat sig till situationen och vi såg en uppgång i stålproduktionen. Nu är produktionen tillbaka på normala nivåer, trots att pandemin inte är över. – Vi är på väg in i en situation med vaccinering och det kan få en dämpande effekt, sa Bo-Erik Pers i slutet av förra året. Han fick rätt och svensk stålproduktion 14

www.svenskverkstad.se

ökade under mars med 4,2 procent jämfört med samma månad förra året (se Jernkontorets pressmeddelande på sidan 16). – Det är en marknadsdriven ökning, produktionsvolymerna har ökat bland våra kunder, konstaterar Bo-Erik Pers idag. Det är ett väldigt brett tvärsnitt av verkstadsindustrin. – Merparten av vår försäljning går naturligtvis till Europa, men vi levererar faktiskt till plus 140 länder. Det är också en europeisk och global företeelse.

– Industriellt sett är det här ett normalläge efter den tid av nedstägningar vi haft under en period. NÄSTA HYBRIT-STEG Samarbetet mellan SSAB, Vattenfall och LKAB för fossilfri stålframställning rullar vidare. Vi får löpande nyheter om utvecklingen och senaste nytt är etableringen av en produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare (mer om den på sidan 18). – Det är naturligtvis väldigt positivt att vi


>130 ÅRS ERFARENHET AV ATT LEVERERA STÅL! Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

från Sverige kan leverera fossilfritt järn framöver. – Då behöver vi använda fossilfri el i botten för att reducera järnet. – Det kommer att gå åt mer el och det är oerhört viktigt att regeringen håller vad den lovat när det gäller elnät och elförsörjning. Vi måste dessutom se till att vi klarar leveranserna till hela Sverige, inte bara där vattenkraften flödar. Det är ett ansvar som Sveriges regering har och det är en oerhört viktig fråga. BEHÖVER MYCKET FOSSILFRI EL – Utvecklingen är marknadsdriven och industrin tror, och jag är övertygad om, att det finns en stor efterfrågan av produkter som är tillverkade på ett fossilfritt sätt. I och med detta drivs utvecklingen väldigt snabbt framåt. – Vi har länge signalerat att vi får ett ökande behov av fossilfri el. Vi är inte intresserade av el producerad i kolkraftverk. Den ska vara fossilfri. – Sverige har idag en elanvändning på 130 Terawattimmar. Men framåt pratar vi om mycket, mycket mer. Vid övergången från fossil energi till fossilfritt är el det överskuggande alternativet. Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att sluka mycket el. Stålframställning slukar idag enorma mängder kol för reducering av järnmalm. Detta kol ska ersättas av vätgas vilket innebär ett stort behov av el, så för den kommande fossilfria ståltillverkningen blir elbehovet ännu större. Här kommer också framställning av vätgas, som används både i stålproduktion och för värmning av material, in. Att spjälka vatten för att framställa vätgas i elektrolysörer kräver också mycket el. – Och all den här elen måste vara fossilfri! FORTARE ÄN VÄNTAT Arbetet för att klara framtidens fossilfria elförsörjning pågår i Elektrifieringsstrategin, men Bo-Erik Pers menar att det är bråttom. – När vi nu antagit planerna att vara ett fossilfritt land måste vi också klara försörjningen av el framåt. Tärningen är kastad och marknadskrafterna är på. Nu driver marknaden den här utvecklingen, så nu gäller det att åka med om Sverige ska bli det föregångsland vi drömmer om. – Men då måste vi lyckas, annars kan vi bli det dåliga exemplet – och det vill ju ingen.

BE Group levererar stål, rör, specialstål, rostfritt och aluminium till industriföretag över hela Sverige, samt i fem andra länder runt Östersjön. I vårt erbjudande ingår sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar som är baserade på mer än 130 års erfarenhet. BE Group grundades nämligen redan 1885! Behöver du plåt, stång, profiler, rör eller balk? Välkommen att se allt vi kan erbjuda på www.begroup.se

www.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_3_2020.indd 1

2020-01-20 13:16:50

15


År 2013 beslutade svensk stålindustri om en vision med åtagandet att inget annat än samhällsnyttiga pro­dukter skulle lämna svensk stålindustri år 2050. – Den utvecklingen verkar gå fortare än vi trodde då. Parallellt med detta kommer marknadskrafterna in och drar. Det går också fortare än vad vi förutsett. – Detta sammantaget gör att behovet av fossilfri el kommer snabbare än vi räknat med. ÖKA TAKTEN – Det är ju bara roligt att utvecklingen är

sådan – men då gäller det att man hänger med så man klarar allt, exempelvis elförsörjning. – Här måste man bland annat ta hänsyn till tillståndsprocesser, elledningar måste fram och så vidare. Vi kan inte vänta hur många år som helst på det här, det måste gå undan nu. – Man måste våga göra politiska prioriteringar och även på myndighetssidan se till att man har hög takt så man kan bidra till att vi når våra mål när det gäller fossilfrihet, så vi inte får politisk broms eller myndighetsbroms. – Effektiviteten i tillståndsprocesserna måste öka för att kunna klara det här. Bo-Erik Pers nämner som exempel H2 Green Steel – med ambitionen att accelerera omställningen till fossilfri stålproduktion – som sagt att de ska vara igång med sin produktion i Boden 2024. – För att de ska hinna bygga anläggningen måste de först ha alla miljötillstånd som krävs och det måste de ha i år för att hinna bygga och kunna följa sin plan. – Det krävs alltså att vi steppar upp utvecklingstakten. Industrin gör det, det är

inga problem. Vi gör allt vi kan för att skapa fossilfria produkter. När det gäller, ligger vi defi­nitivt inte på latsidan, utan höjer istället takten. – Nu gäller det alltså att även regering och myndigheter – som faktiskt har varit med och hejat på den här utvecklingen och försökt få till den – också hänger med. Då får man inte röra sig som myror på en tjärad sticka. STÅL EN PRISVÄRD PRODUKT Avslutningsvis konstaterar Bo-Erik Pers att priset på stålet är väldigt lågt. Alldeles för lågt. – Stål är för billigt, säger han. Det har det alltid varit. Jag tycker stål är en produkt som är oerhört prisvärd och att det borde finnas utrymme för prisökningar. – Vi har nischade stålprodukter i Sverige och de här specialprodukterna har ju extraordinära egenskaper som bland annat ger lättare och starkare fordon, som tål mer och kan last mer. Vi gör stål med hög, jämn kvalité som med sina egenskaper höjer kundernas konkurrenskraft. – De här stålen har ett annat pris per kilo, men inte per funktion. Därför är det en oerhört prisvärd produkt. Bo-Erik Pers avslutar; – Ett kilo stål brukade vi tidigare jämföra med priset på ett kilo potatis – och det är ju inte rimligt.

Stark produktionsökning för råstål i mars (Jernkontoret) Under mars månad ökade svensk råstålsproduktion med 4,2 procent. Även den sammanlagda produktionen av råstål under det första kvartalet visar på plus jämfört med förra året, skriver Jernkontoret i mitten av april. I Sverige har det under årets första kvartal producerats sammanlagt 1262 tusen ton råstål. Det är en ökning med 0,8 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Under mars månad producerades det totalt 446 tusen ton råstål, vilket motsvarar en ökning på 4,2 procent jämfört med mars 2020. – Produktionstakten är nu helt återställd och vi är tillbaka på de nivåer som gällde före coronapandemin. Trenden är dessutom starkt positiv då produktionen i mars ligger drygt fyra procent högre än i fjol – vilket var den sista jämförbara mån16

www.svenskverkstad.se

Stålämnen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

aden innan krisen slog till på allvar förra året, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.


FULLPACKAD MED SMARTA FUNKTIONER STEG

35/45/45D/50DN-9VB UPPDATERAD FÄRGDISPLAY

LASTAVKÄNNANDE KOLVPUMP (REXROTH)

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS OCH HAC (HILL START ASSIST CONTROL)

FINGERTIP SYSTEM I SÄRKLASS

UTÖKAD HJULBAS

Upptäck Hyundais 9VB-serie, den nya generationens gaffeltruckar för materialhantering. De uppfyller utsläppsreglerna för Euro Steg V och är fullpackade med smarta funktioner … För vårt uppdrag “Ta dig ett steg vidare” har Hyundai Engineering ställt upp följande mål: - Banbrytande kundnöjdhet. - Maximal prestanda och produktivitet. - Ökad förarkomfort och förbättrad säkerhet.

UPPTÄCK HÄR:

- Minskad total ägandekostnad. Upptäck denna värld av möjligheter för att lösa framtidens utmaningar i din logistikverksamhet. KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE NU OCH FÅ REDA PÅ MER OM 9VB-SERIEN

SKANNA MIG

www.ottossontruck.se

Hyundai Ad 9VB_182x279_A4_SE_2021_0414.indd 1

www.svenskverkstad.se

14-04-2021 09:01

17


Världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT inleds i Gällivare där världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp – råvaran till stålet – planeras. – Vi är världsledande i arbetet med att ställa om stålindustrin och nu ökar vi takten. Vi gör det för klimatet, kunderna, konkurrenskraften och för jobben. Att vi nu höjer ambitionen för en helt fossilfri värdekedja är unikt och ett styrkebesked från SSAB och våra partner inom HYBRIT. Vi ser tydligt att efterfrågan på det fossilfria stålet ökar och då är det rätt att accelerera vårt banbrytande samarbete, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB. Industrialiseringen avses att inledas med en första demonstrationsanläggning för

produktion av 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp i Gällivare som ska vara klar 2026. Demonstrationsanläggningen integreras med pelletstillverkningen, och ingår i LKAB:s omställningsplan. Avsikten är att expandera järnsvampsproduktionen till full industriell skala om 2,7 miljoner ton till 2030 för att kunna förse bland andra SSAB med råvara till fossilfritt stål. Valet av Gällivare för en etablering är en samlad bedömning av industriella synergier, där närhet till järnmalm, logistik, elförsörjning samt energioptimering varit viktiga faktorer. FRAMTIDENS LEVERANTÖR – Tillsammans leder vi omställningen av järn- och stålindustrin och med HYBRIT startar vi nu vår resa för att bli framtidens leverantör av järnsvamp. Allt börjar med den högkvalitativa järnmalmen i gruvan och vår omställningsplan ger kraftiga skalfördelar som lägger grunden för en konkurrenskraftig produktion av fossilfritt

stål hos våra kunder. Det här är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. När vi är klara sänker vi de globala utsläppen hos våra stålkunder med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. SSAB OCH LKAB FÖRDJUPAR PARTNERSKAPET Samtidigt fördjupar SSAB och LKAB partnerskapet för att skapa den mest effektiva värdekedjan från gruva, till stål, till kund för fossilfritt stål. Man stödjer och möjliggör varandras omställning, med Vattenfall som möjliggörare kopplat till de stora el- och vätgasbehoven. Med utgångspunkt från HYBRITs acceleration, LKABs strategi och det fördjupade partnerskapet kommer SSAB att undersöka förutsättningarna att ställa om till fossilfri produktion i Luleå tidigare än planerat. Se hela releasen på svenskverkstad.se

®® AppHeta HetaArbeten Arbeten App ettverktyg verktygi din i dinvardag vardag ––ett

finns kostnadsfri NuNu finns enen kostnadsfri appapp förför allaalla somsom harhar ® ® certifikat Heta Arbeten certifikat Heta Arbeten I appen I appen kankan du:du: skriva tillstånd direkt i mobilen med • •skriva tillstånd direkt i mobilen med denden digitala tillståndslistan digitala tillståndslistan • •visa dittditt digitala certifikat, även i offlineläge visa digitala certifikat, även i offlineläge • •registrera dittditt certifikat i ID06 registrera certifikat i ID06 Kompetensdatabas Kompetensdatabas • •enkelt hitta fördjupad kunskap enkelt hitta fördjupad kunskap Börja använda appen* idag – hämta denden på på Börja använda appen* idag – hämta app.hetaarbeten.se app.hetaarbeten.se

*Detta är en webbapp somsom hämtas via adressen ovan,ovan, *Detta är en webbapp hämtas via adressen inte via App Store eller Google Play. inte via App Store eller Google Play.

18

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se


ELEMENT 400 ETT BANBRYTANDE SKÄRSYSTEM

Messer Cutting Systems presenterar ELEMENT 400, en världsnyhet inom termisk skärning. ELEMENT 400 är en multiprocessmaskin för termisk skärning med gas, plasma och fiberlaser. Fasskärning, borrning och andra bearbetningsprocesser finns tillgängligt. Fokus ligger på perfekt skärning och bearbetning i serieproduktion.

Messer ELEMENT 400 INKLUSIVE ALLT

www.intercut.se

info@intercut.se

08 - 550 512 00

www.svenskverkstad.se

19


AUTOMATIONSdelen

ABB:s nya cobot GoFa™ tar hem den prestigefyllda utmärkelsen Best of the Best från Red Dot Ledande produktdesignexperter ger erkännande till ABB:s kollaborativa robot GoFa™ för innovativ design som gör robotar mer tillgängliga. ABB:s GoFa-cobot belönades med den prestigefyllda designutmärkelsen Best of the Best från Red Dot som ett erkännande av det unika designkonceptet som gör den nya roboten tilltalande och tillgänglig för användarna. De globala designutmärkelserna från Red Dot belönar prestationer inom produktdesign och juryn bedömer tusentals bidrag varje år. Red Dots pris ”Best of the Best” belönar banbrytande design och är den största utmärkelsen i tävlingen och är reserverad för den mest estetiskt tilltalande, funktionella, smarta eller innovativa designen. GoFa är den snabbaste coboten i klassen och är avsedd att arbeta sida vid sida med människor, utan behov av skyddsräcken, med ett stort antal olika arbetsuppgifter. Avancerade säkerhetsfunktio-

ner, inklusive intelligenta sensorer i alla leder som får coboten att stoppa på några millisekunder om den känner av något oväntat, innebär att GoFa säkert kan arbeta direkt intill och fortlöpande tillsammans med människor. – Att göra robotar mer tillgängliga, lättanvända och intuitiva är avgörande

för vår vision att göra robotar lika välbekanta på arbetsplatsen som en dator är idag, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. Jag är glad att vår nya cobot GoFas användarvänlighet har uppmärksammats av Red Dot-juryn. Läs hela releasen på svenskverkstad.se

Robotar kan förutse människors kroppsrörelser Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra härnäst. En ny teknik utvecklad av en KTH-forskare gör det möjligt för robotar att nå den kontextmedvetenhet som krävs för att de ska kunna arbeta sida vid sida med människor på produktionslinan. Detta effektivt och utan onödiga avbrott. Från att tidigare enbart kunna bedöma avståndet till de mänskliga medarbetarna så ger den nya tekniken för människa-robotinteraktion en möjlighet för roboten att identifiera varje person den arbetar med. I identifieringen ingår en så kallad skelett20

www.svenskverkstad.se

modell av människokroppen, en sammanfattning av personernas kroppsmassa. – Med informationen kan den kontextmedvetna roboten känna igen sina medarbetares kroppsställningar. Den kan till och med förutse hur människorna ska röra sig härnäst. De här förmågorna ger roboten ett sammanhang och en omgivning att ta hänsyn till när den jobbar, säger Hongyi Liu, forskare vid KTH. Hongyi Liu berättar att tekniken använder sig av artificiell intelligens som kräver mindre datorkraft och dataset (samling med strukturerad data) än traditionell maskininlärning. Tekniken förlitar sig i istället på en form av maskininlärning som kallas "transfer learning", som återanvänder kunskap som erhållits via träning innan den sedan används i verkligheten.

Robottekniken har testats tillsammans med människor. Här är det KTH-forskaren Hongyi Liu som interagerar med roboten. Foto: Hongyi Liu.

Läs hela releasen på svenskverkstad.se


Maximerad för noggrannhet och krävande miljöer KUKA:s uppgraderade KR CYBERTECH nano-serie sätter en ny standard. Nu lanseras KUKA:s uppgraderade generation av KR CYBERTECH nano. En serie robotar specialiserade för användningsområden som ställer särskilt stora krav på noggrannhet, tillgänglighet och slutresultat. Exempel på sådana användningsområden är bågsvetsning, limapplicering, tätning och inspektion för att nämna några. – Vi är mycket nöjda med hur de presterar. Robotarna ger maximal prestanda till en mycket bra total ägandekostnad, säger Kimmo Kymäläinen på KUKA Nordic. Den nya serien sätter enligt Kimmo Kymäläinen, KUKA:s landschef i Finland, en ny standard för robotar i den här storleksklassen – för bärlaster på sex till tio kilo. (Läs hela releasen på svenskverkstad.se)

Flexibelt gripdon

Vill du byta funktion hos ditt gripdon utan att använda verktygsväxlare? Med nya gripdonet MHF2-X7076A från SMC får du en automatisk fingerväxlare och spar både vikt och byggmått. För Cobots lanserar SMC ett kompakt och kostnadseffektivt gripdon, en vakuumlösning med allt från ejektor till sugkoppar samt ett kit med det mycket flexibla magnetgripdonet MHM.

KOPPAR, STÅL ELLER NYLON? Oavsett material eller applikation vet vi hur 3D-lösningar kan förenkla, effektivisera och öppna upp möjligheter i just er arbetsprocess. 3DVerkstan har genom nära samarbeten och många års erfarenhet framgångsrikt tillämpat 3D-teknik inom bl.a industri, tillverkning, sjukvård och transport. Kontakta oss så hjälper vi er med allt inom 3D-print, 3D-scanning och CAD.

Kontakta oss 08-55 11 57 50 | www.3dverkstan.se

www.svenskverkstad.se

21


Värnamo Industriexpo blir digitalt Det är återigen dags för de många konkurrerande och samarbetande företagen i Värnamo att bjuda in till industriexpo. Som vanligt. Nej, inte alls som vanligt. I år tvingar den globala pandemin maskinföretagen att ta till digitala verktyg. Men det blir ett expo i år! I år är det 14 teknik- och maskinföretag som bjuder in till Värnamo Industriexpo 2021 med syftet att bygga goda relationer och skapa överblick över regionens samlade kunskaper och styrkor som är till nytta för både företagen och kunderna. Men i år sker det alltså helt digitalt. FÖRETAG I FRAMKANT Under två dagar, den 26 och 27 maj, bjuder företagen i småländska Värnamo gemensamt in sina kunder till ett unikt digitalt event. Genom en digital plattform kommer besökarna få ta del av levande showroom, livesändningar, webinar och digitala möten. Alla deltagande företag ligger i fram22

www.svenskverkstad.se

kant när det gäller teknik och utveckling inom sina områden, såsom automation, mätutrustning, styrsystem, programvaror, skärande bearbetning, plåtbearbetning, plastbearbetning, matningsutrustning, maskinrenovering, begagnade maskiner med mera. Med stort engagemang är alla företagen just nu i full gång att skapa ett inspirerande och innehållsrikt event med hjälp av de digitala förutsättningarna. Att eventet i år blir helt digitalt kommer dessutom öppna upp för ännu fler besökare i ett större upptagningsområde. I VALET OCH KVALET – Det har varit många turer fram och tillbaka hur vi skulle göra, säger Carola Fransson på Masentia. Vi har diskuterat om vi över huvud taget skulle arrangera något expo i år, eller om vi skulle skjuta på det. Så småningom kom vi ändå fram till att vi ville satsa. Eftersom vi kör vartannat år skulle det inte bli något event förrän 2023. – Det blir naturligtvis lite light-variant,

men utnyttjar man tekniken rätt kan det nog bli bra ändå. Dessutom har vi här möjlighet att nå fler än vi annars gör. Vi brukar ofta ha långväga gäster men här finns det möjlighet att få ännu fler till eventet. SKILDA GREPP Hur företagen hanterar det forum som står öppet under två dagar kommer förmodligen att variera en hel del. – Varje företag väljer hur de vill göra. Vill man satsa lite större och arrangera webinarier eller Teams-möten och mer avancerade presentationer så gör man det. På vår gemensamma hemsida har alla möjligheter att lägga upp företags- och produktnyheter och hur man sedan väljer att presentera sig och interagera med besökarna är alltså upp till varje företag. – Hur som helst blir det ju en lågbudgetvariant. Det blir inte som ett vanligt expo. Men vi gör det bästa av situationen. På hemsidan varnamoindustriexpo.se kommer mer information upp ju närmare vi kommer eventet.


MÄTDONSKAMPANJ Behöver ni uppdatera företagets mätdon, passa på nu! Kontakta er Mitutoyo-återförsäljare Gäller t o m 31 maj 2021

Läs mer

Mitutoyo Scandinavia AB 08-594 109 50 • www.mitutoyo.se • kontakt@mitutoyo.se

Drivna och fasta hållare från EWS GJS Verktyg har ett brett sortiment och lång erfarenhet av drivna verktyg och fasta hållare för svarvar. Vår huvudleverantör är tyska EWS med ett sortiment på mer än 40 000 olika verktyg som finns tillgängliga med kort ledtid. Sortimentet inkluderar maskinspecifika hållare och kompletta verktygspaket för Mazak, Okuma, DMG och HAAS för att nämna några. • Brett sortiment av maskinspecifika hållare för både nya och gamla maskiner • Drivna axiella och radiella hållare • Standardverktyg / hållare finns med standard ER-hylsa, Weldon, Capto, KM, ABS, HSK samt med EWS egna snabbväxelsystem Varia • Upp till 12.000 varv/min • Vi ombesörjer service och reparation på alla typer av drivna verktyg Några av EWS specialutvecklade produkter: EWS Varia – hållare med snabbkopplat modulsystem. Minskad risk för skador vid verktygsbyten, kortare ställtider och bättre precision på verktyg.

GJS On Tour

Vår egen rullande mässa. Kontakta oss för en demo på plats hos er.

EWS HPC Line – driven hållare med keramiska tätningar, tätningssatsen klarar upp till 70 bars tryck och 12 000 varv/min. EWS CyberCon – en ny generation av drivna hållare som via bluetooth kan kommunicera exempelvis bearbetningstid, rotationshastighet, temperatur och serviceintervall.

GJSVerktyg

Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se

www.svenskverkstad.se

23


Carola Fransson, Masentia.

Så här brukar det se ut när det drar ihop sig till Värnamo Industriexpo. Men i år är det andra regler som gäller och eventet blir istället distanserat digitalt. Bilden är från den tiden då människor fick träffas som vanligt, det vill säga 2019.

– Vi kommer att publicera en gemensam kalender och där kommer framgå vad som händer när hos vilket företag. UNIKT SAMARBETE – Värnamo Industriexpo är ett unikt samarbete mellan Värnamos maskinoch teknikleverantörer som under 16 Deltagande företag: • Bromi • Din Maskin • DynaMate • Edge Technology

års tid gett kunder möjlighet att hitta nya samarbetspartners och leverantörer. Eventet har sedan starten 2005 varit en succé. Istället för att ställa in i år ställer alla om på ett fantastiskt vis genom en digital plattform där besökarna istället möter företagen online på www.varnamoindustriexpo.se. Jag rekommenderar

verkligen ett besök på Värnamo Industriexpo den 26–27 maj 2021. Ni kommer att bli imponerade av den kunskap som finns i bygden, säger Anki Hansson, vd på Värnamo Näringsliv, som är delarrangör för det digitala eventet.

• Herber Engineering • KD Feddersen • Lenima • LPV Verktygsmaskiner • Masentia

• Mekana Maskin • Norima • PLM Group • Ravema • Salvagnini

3D Metallprintning på hemmaplan

Vi tillverkar verktygsdelar, transmissionsdelar, beslag mm enl CAD-modell i härdbart verktygsstål, lev.-tider 2-5 dagar. Ytfinhet och geometrinoggrannhet den bästa i branschen, oftast ej behov av efterbearbetning. Egen härdning för kortast möjliga ledtid.

Kontakta oss för besök, offert eller information om vår process. 3D Metprint AB ● www.3dmetprint.com Stallgatan 2, 343 34 ÄLMHULT, Tel 0761 28 55 38, erling.svensson@3dmetprint.com 24

www.svenskverkstad.se


Automatiserat byte av spännhuvud och anslag  höjer produktiviteten eftersom

man kan bearbeta utan operatör  ökar kvaliteten och ger samma

resultat varje gång  kan även användas i bearbetnings-

centra och vertikalsvarvar

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

Komplett program av

cnc-svarvar från HWACHEON

CUTEX- & HI-TECH-SERIEN 6 - 32” • Tung och rejäl design med med plangejdrar för bästa stabilitet • Drivna verktyg, Y-axel och subspindel finns på flertalet av maskinmodellerna

www.maskinfransson.se

08-554 309 30

Lagermaskiner i Sverige och Tyskland nu till kampanjpriser

www.svenskverkstad.se

25


MASKIN o VERKTYGSdelen

Johan Asplund bredvid den helautomatiska förinställaren från HAIMER Microset VIO Linear.

Epiroc optimerar sin verktygshantering I samband med en helt ny produktionsinvestering för bearbetning av skaldelar till borrmaskiner har Epiroc rock drills AB i Örebro även optimerat sina möjligheter till rationell verktygshantering. Ny förinställare i form av en VIO Linear från HAIMER Microset. Utrustningen är

helautomatisk och använder Balluff-chip för att identifiera verktygs-id samt för överföring av verktygsdata till bearbetningsmaskinen. Mätningen utförs helt automatiskt, allt från identifiering av verktyg genom chip-läsning, följt av en komplett mätprocess och sen registrering av nya verktygsdata på chip. Operatören behöver i princip bara justera eller godkän-

na mätningen. Samtidigt investerades i ny krymputrustning. Det blev en HAIMER PowerClamp 4.0 med intelligent induktionsspole och integrerad kylutrustning. Colly har levererat flertalet förinställningsutrustningar till Epiroc sedan år 2002 och vi tackar för fortsatt förtroende.

Optimerade gängverktyg för effektivare håltillverkning Den globala ledaren inom skärande bearbetning, Sandvik Coromant, utökar sitt sortiment med verktyg för gängningsoperationer i stål med två uppgraderingar i utbudet med solida verktyg. Den nya generationens CoroTap® T200 spåndrivande gängtapp och T300 gängtapp med spiralspånkanal för ISO P-material ger förbättrad bearbetningssäkerhet, längre verktygslivslängd och lägre kostnad per komponent. CoroTap-sortimentet är en del av Sandvik Coromants utbud av solida verktyg och erbjuder materialspecifika lösningar för gängning i en mängd olika typer av metall. CoroTap T200 och T300 är optimerade för arbetsstycken i ISO P1- och P2-stål, vilket gör dem väl lämpade för bearbetning av komponenter inom fordonsin26

www.svenskverkstad.se

dustrin och den allmänna verkstadsindustrin. Detta inkluderar vevaxlar, styrspindlar och allmänna verkstadskomponenter som hus och flänsar. Båda verktygen är lämpade för massproduktion. CoroTap T200 är spåndrivande för genomgående hål medan T300 är en gängtapp med spiralspånkanal för bottenhål. Medan T200 är avsedd för bearbetning av genomgående hål, där spånor trycks framåt, är T300 avsedd för bottenhål, där det inte finns något utgångshål och spånor måste dras bakåt istället. Som en del av uppgraderingen har båda verktygen fått en ny ytbehandling samt förbättrad eggavrundning för bättre prestanda. En förbättrad spånkanalsform ger också bättre resultat över lag. Läs hela artikeln på sandvik.coromant.com


Använder du rätt skärvätska? Vi hjälper dig välja rätt!

Maximerad tillgänglighet Bearbetande verkstäder försöker ständigt korta ned cykeltider, öka tillgängligheten i maskinerna och förbättra produktionsprocessen. En av de första tankarna är ofta behovet av att investera i modernare bearbetningsmaskiner. Att investera i en förinställningsmaskin kan göra stor skillnad och är ofta ett billigare alternativ för att effektivisera tillverkningsprocessen. Förinställning av verktyg handlar till stor del om att förbereda verktyg utanför bearbetningsmaskinerna för att maximera tillgängligheten i maskinerna. Därför är förinställningsmaskiner inte bara för stora bearbetande verkstäder, även mindre verkstäder kan dra stora fördelar av att ha en separat maskin för förinställning av verktyg. Alla verkstäder vill ha maximal tillgänglighet i sina bearbetningsmaskiner, utan en förinställningsmaskin byter eller justerar operatören verktyg medan maskinen står still. Ett borrbyte innebär provborrning, uppmätning och eventuell justering, ett annat scenario som inte är ovanligt är att vid byte av skär så tappas en indexskruv och operatören måste gå för att hämta en ny, under tiden står bearbetningsmaskinen still. Att börja jobba med en extern förinställningsmaskin handlar om att ändra på ineffektiva, invanda arbetssätt och tänka på ett nytt sätt. Förinställ och justera dina verktyg under tiden som bearbetningsmaskinerna tillverkar detaljer, kör fram verktygsvagnen med verktygen uppradade i rätt ordning och redo att sättas in i bearbetningsmaskinerna. Tiden för verktygsbyten kan minimeras, tiden för planering och igångsättning av nya detaljer minimeras. Förinställningsmaskinen kan via interface kommunicera direkt med moderna bearbetningsmaskiner. Det betyder att mått och verktygsdata kan skickas direkt från förinställningsmaskinen till bearbetningsmaskinen, återigen en tidsvinst och minskad risk för fel.

Vill du veta hur du kan förbättra din arbetsmiljö, förlänga verktygens livslängd och därigenom sänka dina kostnader? Vi vet hur! Med hjälp av Blasers unika koncept liquidtool kan vi leverera schweizisk kvalitet och samtidigt se till att ni har rätt skärvätska för just era ändamål.

www.techpoint.se info@techpoint.se Tel. 08-623 13 30 www.svenskverkstad.se

27


MASKIN o VERKTYGSdelen

Marknadens minsta borrhuvud i fler utföranden HCP-IQ Självcentrerande borrhuvud – nu även i storlek ända ner till 4.0mm! HCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1 mm. Dessa borrhuvuden med självcentrerande geometri (patenterat) bör betraktas som förstahandsval för bearbetning i både ISO P- och ISO K-material. HCP-IQ passar i alla standard SUMOCHAM borrkroppar FCP PLANA SUMOCHAM BORRHUVUDEN - NU NER TILL 4.0MM FCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1 mm. Håltagning med FCP ger en närapå plan botten vilket är viktigt i många typer av applikationer. Rekommenderas även för planförsänkning. FCP passar i alla standard SUMOCHAM borkroppar.

28

www.svenskverkstad.se

Utvidgningen fortsätter Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avstickningsoch spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier. Utökningen omfattar nya verktyg för tillverkning av små detaljer och spårning med kortare överhäng. De kan också användas till kopier- och längdsvarvning i en mängd olika material. Det här är en fortsättning på företagets utveckling av avsticknings- och spårstickningsverktyg som kom i november 2019, då den världsomspännande tillverkaren introducerade det 25mm stora GL-skäret och G8330 PVD-sorten för att erbjuda ett mångsidigt och stabilt alternativ för bearbetning av stål, rostfritt och gjutjärn. De senaste verktygen innehåller en ny hållare 12x12 för radiella operationer, som kan hålla flera olika vändskärsbredder och klarar olika skärdjup. En förstärkt inspänningsanordning ger större styvhet och motstår vibrationer bättre, vilket resulterar i bättre ytor. Dessutom blir riggningstiden kortare tack vare en lättåtkomlig spännskruv

som sitter vinklad 30°och gör att skärbyte kan göras med en hand. De nya Pramet-hållarna innefattar den universella GLSF (RL) EXT för överhäng på 24-32mm och GLSF (RL) EXT-G för spårstickning med 10-12mm överhäng. GLSF (RL) EXT-S är skaftversionen som är anpassad för tillverkning av små detaljer i små svarvar, t ex schweiziska svarvar. Det långa GL-skäret, som klarar 60% djupare spår än det nuvarande LCMF16-skäret, finns också i två geometrier, GM och MM. Båda har en positiv eggbrytning som förlänger livslängden tack vare låga skärkrafter och minskad risk för löseggsbildning. MM-geometrin har en rund egg, som gör den lämplig för kopieroperationer, medan GM-geometrin är utformad för spårning och längdsvarvning. Dessutom finns nu en serie bredare skär, upp till 6mm, för smådetaljtillverkning. Designen på 5mm och 6mm breda MM-skär gör att hållaren inte behöver ändras för att kunna skära djupare. Samtliga vändskär finns i sorterna CVD T7325 och PVD G8330 och täcker in en stor variation av arbetsmaterial.


HYUNDAI-KAMPANJ! Nya SE-modellen till förmånligt pris.

HYUNDAI-WIA SE2200LSY

Kompakt Sub-spindelsvarv med roterande verktyg & Y-axel • Spindel 15kW, 4500 rpm • Svarvlängd 508mm • Svarvdia 300mm • Genomgång 65mm • BMT-45, 6000 rpm • Fanuc 0i, 15 tums skärm, touch • 20 bar kylvätska • 24 pos revolver • 2 detaljfångare • Autodörr • Mycket övrig utrustning

RALLY EDITION

Er partner för tillförlitlig produktion! 0500 – 44 50 50 www.lichron.se

En överblick över våra populära anläggningar Installation och utbildning på distans

HSC-Fräsmaskin DATRON M8Cube

Miljömässig luftteknik från ULT ®

www.solectro.se

CNC-system - isel Overhead Gantry

PCB-Prototyping LPKF ProtoMat S104 email: solectro@solectro.se

tel +46 40 536600 www.svenskverkstad.se

29


SMART INDUSTRI n

me m o k l Vä t Robo

Smarta robotar smart industri Det är många saker som gör smart industri smart. Men hur man än vrider och vänder på begreppet kommer man aldrig runt robotarna. De är och har länge varit en självklar del i en utvecklande industri och tillverkningsprocess. Nu har roboten dessutom flyttat ut ur sina burar och in i "finrummet" och får jobba tillsammans med människor. Bland annat om denna nya generation robotar (och nästa), som vi lite slarvigt kallar kollaborativa, ska en namnkunnig skara experter diskutera, berätta och debattera om i det SIS-styrda eventet Välkommen Robot som arrangeras 27 maj. Digitalt, förstås.

Ann-Sofie Sjöblom, SIS.

Oavsett om man är mitt inne i sin automationsresa, har en väl utbyggd automationsstrategi eller ännu bara tänkt tanken att införa automation med robot i sin verksamhet, finns det all anledning att delta på eventet "Välkommen Robot" i maj. Johan Frisk, OpiFlex. – Det finns ett väldigt tydligt behov av ett event av det här slaget nu, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS. Den tekniska utvecklingen på det här området är så snabb och vi ser ett stort behov av att förstå vad som är möjligt idag. – Vi riktar oss brett, men det finns många som ännu inte börjat sin automationsresa, eller börjat titta lite på lösningar, hört talas om kollaborativa robotapplikationer men vill veta vad som är möjligt idag; hur ska jag gå vidare, Tomas Berg, Schunk. vad finns det för hjälpa att få, vad ska man ta ställning till, vad har andra gjort och så vidare. Kunskapsspridning är alltså viktigt den här dagen och vi har många case att berätta om. Ann-Sofie tillhör panelen som samlar inte mindre än 14 namnkunniga talare som ska tala om och kring robotar under temat samspelet mellan robot och människa. Hon stöttar också moderatorn Lydia Capolicchio i det livesända eventet där gästerna har tillfälle att interagera med panelen. – Eftersom det görs corona-säkert är inte alla talare samlade i studion utan deltar på olika sätt. Några finns i studion, men de flesta via länk. Precis som gästerna, 30

www.svenskverkstad.se


skapar Några av talarna på eventet:

som för övrigt redan nu är många och blir alltfler. Hur många som helst kan förstås vara med digitalt. För Ann-Sofie står alltid säkerhet och standarder på agendan och det är också hennes ämne när det blir dags. – Jag ska göra en standard-spaning, säger hon. Berätta om det som är på gång hos oss när det gäller robotar, men också kopplat till maskinsäkerhet lite bredare; vad som kan knyta an till robotikområdet, vad som finns inom AI och maskinsäkerhet generellt. Förklara vilka verktyg som finns när det gäller standarder. FJÄRDE ROBOTREVOLUTIONEN Bland övriga talare finns Johan Frisk på OpiFlex, som kommit långt med flexibla robotlösningar och verkligen släppt ut de stora robotarna ur sin fångenskap i burarna, gjort dem mobila och lätthanterliga för att göra insatser där de för stunden behövs i produktionen. – Den här lösningen har vi haft en tid nu och den innebär ju ett språng framåt i den tredje robotrevolutionen med hög mix, låg volym. – Men det vi har framför oss är nästa steg i det jag vill påstå är den fjärde robotrevolutionen, och det händer mycket spännande saker just nu, säger Johan Frisk som kommer att hålla ett inspirerande föredrag om vad vi kan vänta oss framåt. – I den fjärde robotrevolutionen ska vi med smarta sensorer och smarta algoritmer samt adaptiva gripdon få robotarna att ta egna beslut utan extra input med målet att gå förbi batch size one-tillverkning till serial size one-tillverkning inom ett antal applikationer, det vill säga full mass-custumization.

Lydia Capolicchio, moderator.

ELEKTRIFIERING PÅGÅR Vi är laddade med verktyg! Att mobila enheter i allt högre utsträckning blir eldrivna innebär nya utmaningar för tillverkarna. Nya typer av detaljer efterfrågas där skärhastighet, spånavgång och verktygsvikt

Åsa Fast-Berglund.

spelar allt större roll. Tillsammans med vår leverantör Mapal kan vi erbjuda hög kompetens kring bearbetning av detaljer för den nya generationens fordon. Tillsammans finner vi konstruktiva och kundanpassade lösningar för varje applikation.

Per Schlingmann.

Standardförfarande vid bearbetning av elmotorhus Grovverktyg

Suresh Panicker.

Semi-finishverktyg

Finbearbetningsverktyg Gunnar Bolmsjö.

Kontakta oss! Colly Verkstadsteknik AB Tel: 08-703 01 00 E-post: info@vt.colly.se collyverkstadsteknik.se

Pierre Bellehed. www.svenskverkstad.se

31


SMART INDUSTRI

OpiFlex flexibla robotlösningar i ett par skarpa applikationer. I det ena fallet assisterar roboten en skärande bearbetningsmaskin från Mazak, i det andra en plåtbearbetningsmaskin från Salvagnini. Robotarna rullas fram, dockas och är redo att börja arbeta. Foto: OpiFlex

Han understryker att det inte handlar om artificiell intelligens utan "bara" smarta sensorer och smarta algoritmer. – Du behöver inte ge roboten några instruktioner alls om vilka artiklar det gäller, utan lägger bara olika detaljer i en hög mixat, så löser roboten problemet helt utan att man tidigare förberett roboten för detaljerna. Johan Frisk är inblandad i flera projekt för att utveckla robotstödda produktionslösningar av det här slaget, bland annat forskningsprojekt kring just den fjärde robotrevolutionen, där flera stora OEM:er, universitet med flera aktörer är inblandade. – Fjärde robotrevolutionen innebär att vi med mass-custumization kan gå över till robot-pooler, där robotarna kan delas fritt för maximalt utnyttjande inom eller mellan fabriker och de förstår själva vad de ska göra och kan också få information från övergripande produktionssystem. – Vi jobbar just nu i två projekt kring det här; ett mot livsmedelsindustrin och ett mot tillverkande industri. Johan Frisk ser fram emot eventet i maj och tror att det kommer att vara kunskapsdrivande för branschen. – Jag tycker det är en bra mix och tror eventet kommer att belysa många olika

aspekter inom robotik. Flera talare, bland andra Gunnar Bolmsjö, kommer att tala om kollaborativa robotapplikationer och deras olika kollaboritetsnivåer och vilka möjligheter och utmaningar vi har där. – Många pratar om kollaborativa robotar, men jag ska försöka inspirera till att titta framåt, förbi de kollaborativa robotarna, den tredje robotrevolutionens flexibla robotar och mot den fjärde robotrevolutionen, säger Johan Frisk. ROBOTEN BEHÖVER EN HAND – En robot är egentligen en arm, som är ganska hjälplös utan en bra hand, säger Tomas Berg på Schunk Intec, som kommer att koncentrera sig på gripdon för robotar. – Om inte vi uppfunnit gripdonet 1983, hade det inte suttit nåt gripdon på robotarmen och då hade man inte kunnat plocka korvbröd och bakaxlar och fiskpinnar... – Robotarnas egentliga funktion får man alltså av det som kommer utifrån, det vill säga hur man vill använda dem. – För bara drygt tio år sedan var det bara stora industrirobotar som gällde. Nu har vi en helt ny värld av kollaborativa robotar. – Min poäng är att de kollaborativa robotarna gör att användarna tänker till och undrar vad man kan göra med dem. – Nu kan man ju ha en skruvdragarna i armen på en robot, det kun-

de man inte tidigare. Du kan ha en robot på skrivbordet som skruvar i 75 skruvar i 75 hål, de jobbar med limapplikationer och så vidare. Och vad är det som säger att en robot inte skulle kunna löda istället för att bara svetsa? – Mina tolv minuter kommer att handla om att det är så mycket annat som styr vad man kan göra i automation idag jämför med för tio år sedan. – Utvecklingen går så oerhört fort på det här området. Om någon för fem år sedan påstått att dagens robotar ger så många möjligheter att designa kollaborativa applikationer, hade jag skrattat. Tomas Berg kommer också att beröra säkerheten kring robotarna, inte minst utmaningarna när det gäller säkerhetsföreskrifter för kollaborativa robotar. – Förr var det inga problem, när roboten stod i en bur. Nu kan den stå på ditt skrivbord och göra saker du inte trodde för fem år sedan. Att skriva en standard som talar om hur du får använda roboten och hur säkerhetsnivårna ska vara är inte lätt. I synnerhet när utvecklingen är så snabb. – Jag tror att eventet kommer att fylla en viktig funktion, säger Tomas Berg. – Det är ett nationellt event och SIS är en stark organisation. Det är många som vill lyssna på vad som kommer fram eftersom det handlar väldigt mycket om säkerhet. – Jag tror och hoppas att det blir ett välbesökt event, för det är inte så många andra arrangemang som pågår över huvud taget som har med robotik att göra i vårt land. Det ska bli jätteintressant.

Schunk tar fram avancerade gripdon för robotar helt i linje med Johan Frisks vision om den fjärde robotrevolutionen. Gripdonen räknar själva ut hur en detalj ska greppas. Snart finns de på marknaden. Foto: Schunk 32

www.svenskverkstad.se


Smartare lösningar från maskinleverantörerna Att tänka smart tillverkning genomsyrar hela tillverkningsindustrin. Maskinsäljarna får alltfler förfrågningar om automation i samband med maskinaffärer. – Någon form av automation är allt vanligare, konstaterar Kristin Alexanderson Rohdin på Ravema. Ravema tillhör de maskinsäljare som får alltfler förfrågningar från kunder om automation och smarta lösningar för produktion i samband med maskinaffärer. – Definitivt är det så, säger Kristin Alexandersson Rohdin. Men graderna av automation och vilka moment som ska automatiseras varierar väldigt mycket. Någon vill kanske bara att roboten ska byta arbetsstycke i maskinen, någon annan att både bit och verktyg ska bytas av robot, en tredje att även chucken ska bytas och ytterligare någon vill ha en helautomatiserad lösning. Det blir väldigt mycket anpassning och speciallösningar. – Och, tillägger hon, lösningar man kan växa i, från fåstyckstillverkning till större

serier, med lönsamhet hela vägen. Det är en stor utmaning. – Användarvänlighet står alltid högt på kravlistan och det jobbar tillverkare och integratörer hårt med för att åstadkomma. Den utvecklingen har kommit långt. Till den smarta tillverkningen hör också det ökade behovet av att mäta under produktionen där exempelvis en robot plockar ut bitar med valfri frekvens och plockar in dem i en mätmaskin. Kontrolldata går tillbaka till maskinen som kompenserar för eventuella avvikelser på grund av slitna skär, temperatur eller vad det kan vara. EN ROBOT BLAND OSS Kristin nämner också den nyligen lanserade AMR:en (Automonous Mobile Robot) från danska MiR (Mobile Industrial Robots), som till skillnad från AGV (Automated Guided Vehicle) inte behöver guidning utan klarar att ta sig fram och undvika både statiska och dynamiska hinder. Roboten är utvecklad för att samarbeta med människor och navigerar

med mycket stor säkerhet på egen hand när den tar hand om interna transporter. – Mycket flexibel lösning som lätt anpassas till förändringar i verksamheten, säger Kristin. Kräver ingen fysisk installation som AGV:erna gör, utan klarar sig med en inladdad karta och förmågan att läsa av sin omgivning. Efter förra årets dämpande corona-effekter konstaterar Kristin Alexzanderson Rohdin också att maskinaffäerrna kommit igång igen. – Efter nyår har det varit full fart på alla fronter!

Formborr System 117

• Produktutökning - nu för borrning i solitt material • Tolerans på ± 0,02 mm kan uppnås • För materialgrupperna P, M, N, K

NYHET PHORN.SE

INFO@PHORN.SE

www.svenskverkstad.se

33


SMART INDUSTRI

Välkommen Robot – Programmet 09:00 Välkomna! Moderator Lydia Capolicchio inleder dagen. 09:10 Människa och robot i samverkan – från Cobots till kollaborativa robotapplikationer Kliv in i utvecklingen från Cobots till vad vi idag benämner som kollaborativa robotapplikationer. Hur ser förutsättningarna ut och vilka typer av applikationer kan vi förvänta oss? Inom området pågår forskning och utveckling, liksom utveckling av metoder och teknik som kommer förändra hur robotar kan användas nu och i framtiden. Gunnar Bolmsjö, professor i Produktionssystem, Linnéuniversitetet 09:40 Sätt strategin kring automatisering och digitalisering Agera på kort och lång sikt för att nå önskad marknadsposition. Vad krävs inför beslut om investering? Komponenter i en framgångsrik automationsstrategi. Sten Grahn, forskare på Rise, universitetslektor Mälardalens Universitet 10:00 Standardspaning – vilka standarder finns och vad är på gång? Ann-Sofie Sjöblom, projektledare SIS 10:15 Kaffepaus 10:30 Vi har satsat – case och erfarenhet från aktörer Hur lyckades Cejn? Företaget erhöll Svenskt monteringspris 2019. Utveckling av arbetssätt och teknik för att automatisering inom montering har tagits fram. Flertal exempel på kollaborativa applikationer med robotar, stort fokus på ergonomi. Inblick i arbetet med riskbedömningar och CE-märkning. Bred användning av 3D-printing har gett bra möjligheter till effektiv automationsutveckling i verksamheten. Vilka problem har uppstått på vägen, och hur har de löst dessa? Konkreta tips från verkligheten med företaget som har hittat sin nyckel till automation av små serier. Pierre Bellehed, Produktverkstadschef, CEJN AB Nyttan av att kombinera mobil robot och kollaborativ robot tillsammans med vision Vi har både mobila och kollaborativa applikationer och börjar se lösningar med att kombinera dessa. Det uppstår nya möjligheter – och nya utmaningar. Flera MoMA (Mobile Manipulators) projekt är live och i drift. Vi har gjort flertal applikationer och jag kommer presentera ett case och dela med mig av våra erfarenheter från detta projekt. Martin Brolin, Functional Safety Engineer, Omron

11:20 Optimal riskhantering för säker och effektiv kollaborativ automation Suresh Panicker, inspektör Arbetsmiljöverket 11:45 Trendtalare! Corona express - hur påverkas industrin? Per Schlingmann, expert på politik, strategi och framtidsfrågor spanar och kommenterar läget för samhälle och näringsliv. 12:15 Lunchpaus 13:00 Tekniska lösningar – redan hett och vad är på ingång? Lars Örnskov, Pilz Skandinavien, Certified Machinery Safety Expert CE-märkning av kollaborativa robotapplikationer Niklas Rickardsson, Head of Sales Robotics Sweden, Yaskawa Nordic AB Säkerhet med Yaskawa Johan Frisk, grundare och VD, OpiFlex Tredje robot revolutionen för flexibilitet, tar vid efter ”cobots” Tomas Berg, CEO, SCHUNK Gripdon och verktyg skapar applikationer, roboten hjälper bara till 14:00 Operatör och Industri 5.0 – utveckla medarbetares kompetens och efterfråga rätt kompetens Hur ser tillflödet ut från universitet och yrkeshögskolor? Åsa Fast Berglund, biträdande professor inom Smart Automation, Chalmers 14:15 Expertpanel om framtidens robotisering – snillen spekulerar säkerhet Från statiskt läge med stationära robotar till en revolution med full mobilitet ger spännande utvecklingsmöjligheter. Nya säkerhetskrav växer fram. Finns tillräckligt bra lösningar redan nu och hur fort går utvecklingen? Tomas Lagerberg, ansvarig för ABB:s patent inom robotik och hedersdoktor, Mälardalens högskola Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde Ann-Sofie Sjöblom, projektledare SIS 14:45 Tack för idag – vi SIS igen! Men det slutar inte här... Välkommen Robot kommer att fortleva genom en grupp på LinkedIn, där eventet kommer att finnas på film och där dialogen kan fortsätta.

Det här är SIS

SIS, Svenska Institutet för Standarder, är en organisation som projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Det internationella ISO-arbetet inom robotikområdet leds av Sverige. Kontakta Ann-Sofie Sjöblom för mer information, ann-sofie.sjoblom@sis.se

Delta i eventet Boka din plats här! https://www.sis.se/robot/

UPH28

Horisontell Bockningspress 28Ton

WSX50

Staaonär Ringvals

WPK1250

Kantpress 32Ton

PSV6

Universalpress Servopress

C Ram Pressar 16-200Ton

Bearbetningsmaskiner inom plåt och metall med högsta kvalité och ll bästa pris. Vi ger våra kunder bästa möjliga maskinlösningen och investeringsutbyte. 34

www.svenskverkstad.se


Salvagnini Scandinavia AB Bredastensvägen 14 Värnamo 331 44 - Sweden T. +46 370 20730 E. info@salvagnini.se salvagnini.se

Fiberlaser

DET KOMPLETTA UTBUDET FÖR LASER AUTOMATION. FRÅN STAND-ALONE TILL HELT AUTOMATISKT

OBEMANNAD PRODUKTION

FULLT INTEGRERADE ANSLUTNINGAR

KOMPAKT AUTOMATISERINGSUTRUSTNING

ADAPTIV SKÄRFUNKTION

Automatisk stapling (MCU)

Automatisk lågbyggd in- & utmatning (ADL)

Modulära lågbyggda minitorn (MTW)

L5 kan konfigureras med högdynamiska, kompakta automationsenheter, utrustade med unika lösningar för att möta alla typer av produktionsbehov, från manuell ”Stand alone” till helautomatiska system, inklusive stapling/sortering av skurna detaljer. www.svenskverkstad.se

35


Anmäl dig till höstens utbildningar idag! Se hela vårt omfattande kursutbud på svetsakademin.se. 36

www.svenskverkstad.se


Brist på svetsingenjörer Svenska svetsare står sig ganska dåligt i internationell konkurrens – sett till utbildningsnivån. – Vi har väldigt få högt svetsutbildade människor i Sverige, konstaterar Björn Lindhe på Svetsansvarig. Lindhe själv tillhör en ytterst liten skara svetskunniga i landet som har riktigt hög utbildning i ämnet. – Vi är kanske fyra-fem på den här nivån. Det finns naturligtvis massor av superduktiga svetsare i Sverige. Men kunskaperna finns inte dokumenterade i utbildningscertifikat eller betyg. – Vi har ungefär 550 utbildade svetsingenjörer i Sverige totalt, konstaterar Björn Lindhe. Vi har omkring 2 000 utexaminerade svetsspecialister. Vi kan göra en jämförelse med Tyskland, som årligen utex-

DEGUSSIT® & StarCeram®

Högpresterande Keramiska Lager för Svåra Industrimiljöer KYOCERA Fineceramics utvecklar, producerar och levererar högpresterande keramiska glidlager, kullager och rullager för industriella applikationer. Tillgängliga som hybrid eller fullkeramiska lagerlösningar. Designade för korrosiva, miljöer med höga temperaturer, tryck och belastningar

KYOCERA Fineceramics Nordics AB

www.kyocera-solutions.se

www.svenskverkstad.se

37


aminerar man 300-400 svetsingenjörer om året. I Sverige utexamineras 15. Det betyder, med hänsyn till att de är åtta gånger så många invånare i Tyskland, att de får tre-fyra gånger så många ingenjörer som vi varje år. – De som vill bli svetsare senare i livet hamnar ju ofta i en eftergymnasial utbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. Tidigare fick de 3 000 kronor i veckan per elev. Idag får de 1 200-1 400 kronor per elev och vecka. Därför får vi inte ut så många kvalificerade svetsare. Hoppet står istället till gymansieutbildade svetsare. – Många gymnasieskolor har däremot spottat upp sig och ger eleverna mycket bra utbildning. När de går en sån utbildning blir de inte bara svetsare utan IW-svetsare, det vill säga International Welder. Det är en bra utbildning. – När de har jobbat ett antal år ser vi att de har en betydligt högre kunskapsnivå än de som gått eftergymnaisala utbildningar. – Där har vi ett jätteproblem i Sverige. Lindhe gör också en jämförelse med svetsskolor i Finland och Polen som han besökt. – Där har de bättre svetsutrustning än vi har i Sverige. Vi ligger efter på den biten. Utbildningsansvaret vilar alltså tungt på företagen, som måste sätta sina svetsare i utbildning, när utbildade svetsare är en bristvara. STABIL METOD Svetsning är en stabil vetenskap och inom svetsområdet kommer de tunga nyheterna väldigt sällan. En etablerad och väl fungerande metod alltså. Björn Lindhe åskådliggör det så här:

Kraftspännare & Automotive

38

www.svenskverkstad.se

Björn Lindhe kan svetsning. Foto: Svetsansvarig

– Man pratar om att det händer mycket inom svetsning... 1907 kom de belagda elektroderna, på 40-talet kom TIG-svetsningen och nån gång 1990 kom Friction Stir Welding, metoden där man smälter ihop två mjuka material med ett roterande verktyg. – Jämför den utvecklingen med mobiltelefoner; när du går ut ur butiken har det kommit en ny modell... NYHETER Vad man nu pratar om i branschen är andra saker. – Inom svetsning är det just nu aktuellt med styrda strömkurvor, vilket innebär att man kan tillföra tillsatsmaterialet "kallt" till grundmaterialet villket gör att det slår sig mindre, man får mindre egenspänningar, mindre materialpåverkan. – Svetsglas med fler färger, i syfte att få bättre kontrast opch därmed se svetsen bättre, är också något som kommer nu.

Automation & Vakuum

– En annan sak man pratar mer och mer om är tillsatsmaterial med lägre mangan-innehåll. Mangan påverkar centrala nervsystemet och kan exempelvis ge Alzheimers. Fördelen med mangan är att stålet får bättre mekaniska egenskaper. Nu kan man dock utveckla tillsatsmaterial med mindre mangan och det är förstås en bra utveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv. – En annan framgång arbetsmiljömässigt är Low Fume-elektroder, som alltså har mindre rökutveckling än äldre elektroder. Varje sådan arbetsmiljömässig landvinning är naturligtvis välkommet bland de 20 000 svetsare som svetsar på heltid och lever större delen av sin vakna tid i den här miljön. Dessutom svetsar x antal ibland. – Det är alltså ganska många människor som utsätts för arbetsmiljörisker idag, konstaterar Björn Lindhe.

Manuell & Pneumatisk Fastspänning


NYA PEMA SKYMASTER PRO -med visuell programmering

• Optimerade och simulerade rörelser, och upp till 35 arbetscykler och 1750 positioner att spara, detta tar er produktivitet och kvalitet till nya nivåer. • Tillgängliga modeller från 750 kg upp 35 ton.

Snabb och enkel programmering med mobil, Ipad eller laptop via WiFi.

Kontakta oss för mer information, och omgående ta steget mot ökad lönsamhet. 026 - 66 14 00 • info@svetscenter.com • www.svetscenter.com Följ oss på Instagram @svetscenter_gavle

Sveriges ledande leverantör av bearbetningsfixturer

Högteknologisk automationsutrustning för industrin. Fixturer, verktyg och produktionsmätning.

HORNS INDUSTRISERVICE AB 590 39 Kisa, Sweden, Tel: 0494-101 05 info@horns.se • www.horns.se

www.svenskverkstad.se

39


Att mäta är nödvändigt I takt med att bearbetningsprocesser blir allt bättre och kvalitetskraven blir allt högre ökar också kraven på kontroll i industrin. Tillverkare strävar efter mättekniska framsteg inom många områden, som mätcyklernas hastighet, förmågan att kontrollera detaljer med ännu högre noggrannhet samt förmågan att mäta geometriska objekt och fria former med hög noggrannhet. – Mätningen sker i allt större utsträckning inline, det vill säga direkt efter en bearbetningsmaskin, säger Carl-Johan Hallenborg, vd på Hexagon Manufacturing Intelligence Nordic. Här har informationsteknologiföretag som Hexagon kommit väldigt långt de senaste åren och kan ge industrin den exakta kontroll som krävs. – Med inline-mätning mäts inte bara varje detalj och du får en spårning på varje detalj. Du får samtidigt en återkoppling på processen. Här jobbar vi med vad vi kallar mätstyrning, det vill säga vi kopplar tillbaka mätdatan till den föregående bearbetningsmaskinen som får input och kan justera sig. Vi står alltså för mätinformationen till maskinen och justeringen

får maskinen ta hand om. – Vi går mot en alltmer automatiserad mätning i industrin, fortsätter Hallenborg. Andelen lösningar som vi säljer som är automatiserade ökar påtagligt. – Det gäller både stationära mätmaskiner som de portabla lösningar där vi jobbar med mätarmar och lasertrackers. Och här komer naturligtvis även robotarna in. Den här utvecklingen innebär inte att de mer traditionella mätmaskinerna försvinner. Snarare kommer de ut ur mätrummen och placeras i anslutning till processlinan, där kanske en robot plockar in detaljer i mätmaskinen. – Vad som däremot kommer att minska över tid är den berörande mätningen. Mätning sker idag i allt högre utsträckning beröringsfritt, där vi sätter in optiska sensorer, lasersensorer, kameralösningar. De kan sitta både i en stationär mätmaskin och portabel utrustning. Mätstyrning är för Hexagon inte något nytt. – Vi har arbetat med detta i uppåt 20 år. säger Hallenborg överraskande. Då var det ett fåtal kunder. Nu kommer det på bredare front. Den nya typen av sensorer har kommit i mycket högre takt de sista fem åren och automatiserade lösning-

Carl-Johan Hallenborg, vd Hexagon Manufacturing Intelligence Nordic.

ar under lite kortare tidsperiod. – Digitaliseringen för med sig många spännande saker och det är ju olika tekniksteg som möjligör de här bitarna; hur kommunikation kan göras, vad olika sensorer klarar av och så vidare. Mängden data ökar ju enormt. Våra mätarmar scannar en miljon punkter i sekunden. – Det ställer ju i sin tur krav på att kunna hantera all data. Här jobbar vi med begreppet actionable information, det vill säga att sortera ut den data som är relevant för mottagaren.

Koordinatmätmaskinerna i GLOBAL S-serien är goda exempel på kontaktlös inline-mätning som Carl-Johan Hallenborg pratar om. Den här modellen lanserades 2018. 40

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se


Renishaw har lanserat FORTiS™-serien med nya generationen inkapslade linjära absoluta pulsgivare Renishaw som är världsledande inom mätteknik, lanserade nyligen den innovativa FORTiS-serien med inkapslade linjära absoluta pulsgivare, för tuffa miljöer som t.ex. verktygsmaskiner. FORTiS-konstruktionen baseras på den industriellt beprövade teknologin för RESOLUTE™-pulsgivare och erbjuder hög

motståndskraft mot inträngande kontaminering av vätska och fasta partiklar. Den har ett formpressat hölje med spärrade tätningsläppar som är fästa på längden samt tätade ändkåpor. Läshuvudets hölje är fäst vid en inkapslad optisk enhet med ett blad, som rör sig genom tätningarna längs pulsgivarens längd. Vid linjär axelrörelse flyttas läshuvudet och optiken längs pulsgivarens absoluta skala (som

är fäst på insidan av utrymmet), utan mekanisk kontakt. Kunderna kan välja mellan två olika extrusionsprofiler för att passa till sina utrymmeskrav. FORTiS-S™ linjära pulsgivare är en pulsgivare i standardstorlek. Den finns tillgänglig med mätlängder från 140 mm till 3040 mm, och monteras direkt på en bearbetad yta via böjda hål i det formpressade höljet.

Maximera effektiviteten, minimera stillestånd Använd exakt realtidsdata i strävan efter operativ överlägsenhet | Besök hexagonmi.com

www.svenskverkstad.se

41


HÅLLBAR INDUSTRI

Återvinning är nyckeln när Seco sätter ambitiösa mål för cirkulär ekonomi Seco är i en unik ställning för att kunna ge ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin. Målet är att skilja ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser och hitta sätt att undvika avfall i den ekonomiska aktiviteten. Även om återvinning inte på något vis är den enda aspekten, spelar den en viktig roll i den cirkulära ekonomin genom att den får oss att fundera på hur vi använder jordens ändliga resurser, och hur vi kan få ut mesta möjliga värde och nytta från dem. Återvinning kommer att spela en viktig roll för att nå Secos ambitiösa mål att vara till 90 % cirkulärt till 2030 och visa vägen genom ett antal stora förändringar av processer och affärsmodeller. – Det är ett utmanande mål, men vi anser att det är viktigt för vårt företag och vår verksamhet, säger Ted Forslund, hållbarhets- och revisionskoordinator på Seco. Som tur är för Seco har vi redan bra processer för återvinning, så nu handlar det om att Svensk verkstad - utgåva Nr2..pdf 1 2021-04-15 16:05:05

bygga upp goda samarbeten med våra kunder så att de förstår värdet av att vi köper tillbaka verktygen, och att vi eftersträvar en sluten cirkel med så få förluster som möjligt. Läs hela artikeln på svenskverkstad.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I N D U S T R I E S

42

www.svenskverkstad.se


Northvolt och Volvo i nytt batteriprojekt NyBat, ett helt nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, kommer att undersöka prestanda och kvalitet på Northvolts litiumjon NMC battericeller, tillverkade av material från använda batterier från Volvo Cars, För att elektriskt drivna bilar ska fungera som en verkligt hållbar ersättning till förbrännings-motordrivna fordon, behöver den energi- och materialkrävande batteriproduktionen förbättras. Batterierna behöver tillverkas med fossilfri el för att minimera utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan den snabbt växande elbilsmarknaden leda till brist på råvaror, vilket ökar behovet av effektiv återvinning. Konventionella återvinningsmetoder fokuserar på ett fåtal värdefulla material, och har hittills inte kunnat återvinna material av tillräckligt hög renhet för att göra nya batterier. Alternativa, nya metoder har bedömts för dyra eller olämpliga för storskalig produktion. Batteriåtervinning är därför en allt viktigare uppgift, som också kommer krävas i högre grad av ny EU-lagstiftning. – Projektet är ett unikt samarbete mellan Volvo Cars och Northvolt, med Chalmers och Uppsala universitet som högskolepart-

Anna Hägg, projektledare hållbara batterier på Volvo Cars samt projektledare för NyBat.

ners. Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli. Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer lära oss mer om batteriåtervinning, och att koppla ihop återvinningsprocessen med hur väl det färdiga batteriet fungerar, även efter lång tids användning, säger Anna Hägg, projektledare hållbara batterier på Volvo Cars samt projektledare för NyBat.

EN KOMPLETT KOMPLETT EN LEGOTILLVERKARE LEGOTILLVERKARE AV STÅL- OCH OCH PLÅTPLÅTAV STÅLKOMPONENTER KOMPONENTER

Stor kunskap, kunskap, hög hög kvalitet, kvalitet, Stor och effektiva effektiva flöden flöden och

www.rotage.se www.rotage.se

L A SE R SK Ä R N I N G L A S E R SK Ä R N I N G S TA N SN I N G S TA N SN I N G B O CK N I N G B O CK N I N G S V E T SN I N G S V E T SN I N G O CH MYCK E T M E R ... O CH MYCK E T M E R ...

www.platmodul.se www.platmodul.se

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

43 43


JOBBFORUM

Ny försäljningschef till RCO Madeleine Wettergren är ny försäljningschef på RCO Security. – Jag är väldigt glad och tacksam över möjligheten att få följa med på RCOs fortsatta utvecklingsresa. RCO är ett otroligt spännande bolag med hög kompetens inom sitt område. Det händer mycket och bolaget växer. Med min erfarenhet från IT-branschen känner jag att vi har mycket att lära av varandra och jag ser fram emot vår gemensamma framtid tillsammans med våra kunder och partners, säger Madeleine Wettergren. I samband med tillsättningen av Madeleine som ny försäljningschef och satsningen på segmentssäljare kliver Claes

Gustafsson in i rollen som specialistsäljare för segmentet offentliga verksamheter. – Med Madeleines kunskap och erfarenhet av säljledning från IT-branschen får vi in ytterligare spetskompetens till RCOs säljorganisation. Hennes starka kundfokus och moderna ledaregenskaper kommer bidra starkt till vår fortsatta framgång. Jag är dessutom glad att vi nu kan nyttja Michael Rehlins och Claes Gustafssons fulla kompetens och fokus i sina roller som specialistsäljare, säger Thord Avodin, sälj- och marknadsdirektör, RCO Security AB. Utvecklingen av RCOs säljorganisation fortsätter närmast med tillsättningen av två nya distriktssäljare under våren.

Madeleine Wettergren.

Jan Larsson ny vd för Business Sweden

Styrelsen i Business Sweden har beslutat att utse Jan Larsson till ny vd efter en omfattande rekryteringsprocess med nära 100 kandidater. Jan Larsson har mångårig erfarenhet från såväl näringsliv som från regeringskansliet och politiken. Han är i dag kommunikationsdirektör på Handelsbanken, och har tidigare bland annat varit statssekreterare på statsrådsberedningen, vd för utbildningskoncernen YrkesAkademin samt kommunikationsdirektör på Nordea, managementkonsult på McKinsey och kommunikationskonsult på Brunswick. Larsson var dessutom under 2018 särskild utredare av det svenska investeringsfrämjandet och sitter i styrelsen för Universitets- och högskolerådet. – Med Jan Larsson får Business Sweden en vd med en närmast unik kombination av operativ erfarenhet från både näringsliv och statsförvaltning, säger Ulrica Messing, styrelseordförande i Business Sweden. 44

www.svenskverkstad.se

Han ska leda nybildade AFRY X För att utveckla och skala upp digitala lösningar har AFRY etablerat en ny digital accelerator – AFRY X. Enheten kommer att ledas av Per Kristian Egseth. AFRY har idag över 2 000 experter världen över som arbetar med digitalisering inom en rad olika områden. För att samordna detta arbete, skala upp befintliga digitala lösningar och utveckla nya, lanseras nu AFRY X. Den digitala acceleratorn ska fokusera på att skapa värde inom befintliga kundprojekt, men också på innovation och utveckling av helt nya digitala tjänster. Under första halvåret 2021 kommer omkring 200 personer rekryteras till AFRY X. – Genom AFRY X kommer vi att kunna accelerera vårt arbete med att hjälpa våra kunder under deras digitaliseringsresor – och på så vis stärka deras konkurrenskraft. Per Kristians imponerande track record när det gäller just att driva digital transformation och försäljning på stora globala företag blir en viktig pusselbit i detta, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef AFRY.


Jörgen Rosengren Gränges nye vd och koncernchef Gränges styrelse har utsett Jörgen Rosengren till ny vd och koncernchef i Gränges. Jörgen Rosengren, som för närvarande är vd i Bufab – noterat på Nasdaq Stockholm – tillträder senast den 1 oktober 2021. Som tidigare meddelats lämnar Gränges nuvarande vd Johan Menckel sin tjänst under det tredje kvartalet. – Vi är mycket glada över att vi lyckats knyta Jörgen Rosengren till Gränges. Jörgen har under nio år varit VD i ett bolag som under hans ledning skapat betydande värde för aktieägarna genom lönsam organisk tillväxt och ett antal framgångsrika förvärv. Jörgens erfarenhet, personliga egenskaper samt kommersiella driv och tekniska kompetens gör honom mycket lämplig att leda Gränges fortsatta utveckling, säger Fredrik Arp, styrelseordförande i Gränges AB. Jörgen Rosengren, född 1967, är civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Innan han kom till Bufab 2012 arbetade han under åtta år inom Husqvarnakoncernen. Han har även arbetat på Electrolux, McKinsey & Company samt Philips Electronics i Nederländerna.

Blacharska permanent kommunikationschef Karolina Blacharska tar permanent över rollen som Head of Marketing Communication & Digital Customer Experience (DCX) på Schneider Electric i Sverige som hon har haft tillförordnat ansvar för sedan maj 2020. Tillsammans med ett team på sju personer kommer Karolina fortsatt leda och utveckla arbetet med fokus på digital utveckling, tillväxt och positionering av Schneider Electric som partner för ökad digitalisering och hållbarhet.

NY I INDUSTRIN – EN KOSTNADSFRI WEBBUTBILDNING

När pratar ni om risker på jobbet? Många olyckor sker den första timmen, dagen eller veckan på en arbetsplats och den största skaderisken är okunskap. Förebygg olycksfall och skador genom att utbilda dina nyanställda.

Läs mer och anmäl dig på nyiindustrin.se www.svenskverkstad.se

45


UNDERLEVERANTÖREN

Hög automationsgrad, intensiv maskininvestering, breda kunskaper och mycket jävlar anamma är receptet för Fårbo Mekaniskas framgång. Foto (samtliga bilder): Fårbo Mekaniska

Daglig styrning på Fårbo Mekaniska.

Produktionschef Ronnie Berggren på väg genom verkstaden. 46

www.svenskverkstad.se


Roger Berggren flankerad av brodern Ronnie till vänster, och Mikael Vetterskog.

Höga ambitioner på Fårbo Mekaniska Automation står högt på agendan på Fårbo Mekaniska i Fagersta. – Vi har 25 automationer; 18 robotar, tre portalrobotar och fyra stångmatare, konstaterar huvudägare Roger Berggren. Han driver företaget tillsammans med kompanjonen och vice vd Mikael Vetterskog och brodern Ronnie som är produktionschef. Roger Berggren har en stark motor och hade redan från början höga ambitioner med företaget som startades 1988 och som då jobbade väldigt lokalt som serviceverkstad. – När jag tog över 2005 var det tre anställda och jag. Idag är vi 43. Under två år innan han tog över företaget hade Roger två jobb. – Jag jobbade som heltidsbrandman och här på företaget. När jag gick av skiftet på brandstation stack jag hit. Det hände saker väldigt fort när han tagit över verksamheten. – Jag åkte runt till Seco Tools och Atlas Copco och andra företag, berättade vem jag var och vad jag hade för ambitioner. Jag visste att mycket jobb gick ut från Fagersta och att det fanns marknad.

Investeringstakten var hög redan från start och han satsade också hårt på automation. Idag har man alltså en synnerligen hög automationsgrad och i verkstaden arbetar 55 maskiner. – Mycket svarvar, men också nio multimaskiner. Huvudsakligen Okuma, men också en del Mazak, en Hermle och ett par pumor. På fräsavdelningen har vi sex fleropar. – Men det som sticker ut lite är trådgnistavdelningen; vi har sju trådgnistar och tre hålgnistar. Dessutom en DMG MORI femaxlig laserbearbetningsmaskin. Investeringstakten i maskiner är alltså intensiv på Fårbo Mekaniska. – Kunderna har varit nöjda och vi har fått mer och mer jobb. Då gäller det att hänga med i maskininvesteringar så man klarar jobben. Vi har inte satsat något på marknadsföring. SNABBSTÅLSVERKTYG Bland de stora kunderna märks framför allt Epiroc, men också Seco Tools och Sandvik bland andra. – Vi exporterar en hel del produkter till många länder också. Vi gör nämligen snabbstålsverktyg, som i första hand användes innan hårdmetallverktygen kom.

Det finns marknad för det i länder i Asien, men också USA och Colombia. Verktygen fungerar bra i trä och plast och när de har effektsvaga och lite äldre maskiner. Den lite udda tillverkningen stämmer bra med bilden Roger byggt upp av företaget; en positiv inställning där inget sitter fast och allt går att lösa – det tar bara lite olika lång tid. ENGAGEMANG FÖR UNGA Roger Berggren har dessutom ett starkt engagemang för bygden, vill verka för sysselsättningen i Fagersta och har flera gånger hälsat på niorna i skolan. – Mitt budskap till eleverna är att även om man inte är så duktig teoretiskt ska man inte gräva ner sig, man kan uträtta saker ändå. – Se på mig. Håller det på så här några år till har jag snart omsatt en miljard i Fagersta – med en tvåårig verkstadsutbildning i grunden. Dessutom är Fårbo Mekaniska ofta föremål för studiebesök. NY DELÄGARE OCH VICE VD Idag finns flera delägare vid sidan av Roger och Ronnie Berggren, och senaste tillskottet är Mikael Vetterskog som ockwww.svenskverkstad.se

47


så är vice vd. Övriga delägare är inte verksamma i företaget. – Jag jobbade tidigare under 15 år på ABB med industrirobotar i olika säljledarfunktioner och senare också på Hexagon. Under den tiden fick han kontakt med Roger och de har hållit tät kontakt under åren. Med påföljd att han hamnat där han är idag; som delägare och vice vd på Fårbo Mekaniska sedan början av mars. – Vi är ganska olika jag, Roger och Ronnie och vi tror att vi kan få ihop en magisk mix. Med mina erfarenheter från storbolag och den struktur och ekonomi man får lära sig där kan bli en bra kombination med Rogers exeptionella affärsnäsa. – Det finns potential och om vi kombinerar det jag kan med det Roger och Ronnie kan, kan det ge företaget ännu mer skjuts. NÄSTA STEG Den nya konstellationen i företagsledningen är avstampet inför framtiden, nästa steg för Fårbo Mekaniska. – Vi ser till att vi har en bredd på våra kunskaper som gör att vi kan täcka mer och snabbare, så vi inte begränsar utvecklingen i någon enskild individ. Med det avstampet ser det ljust ut framåt för Fårbo Mekaniska. – Läget just nu är väldigt bra och framtiden är spännande, konstaterar Roger och Mikael. Det bubblar på alla fronter och verkar vara fullt tryck överallt. Och vi håller farten uppe. Man med visioner. Roger Berggren har jobbat målmedvetet och investerat kraftfullt från dag ett. Idag är Fårbo Mekaniska ett välmående företag.

48

www.svenskverkstad.se


Spännhylsor från DT Technologies Chuckcenter har ett stort lager med hylsor, System Hainbuch. Vi lagerför de flesta dimensioner fr. storlek 42-65 för omedelbar leverans. Övriga storlekar levererar vi inom en vecka. Hylsorna finns i slät, rutmönstrad, 4-kant och 6-kant. Läs mer om vårt stora utbud i vår online-katalog på www.chuckcenter.se

DT Standardhylsa GT65-LQ

DT Standardhylsa GT42-LQ

DT Standardhylsa GT32-G Flerspindelhylsa, Index

Hylsnyckel

Beställ före kl. 15.45 så skickar vi samma dag, fraktfritt inom Sverige Svarvfixtur

Flerspindelhylsa, Schütte

DT Specialhylsor i alla möjliga utföranden, för alla applikationer!

emsida! -Besök vår h

emsida! -Besök vår h

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

49


Samtal med vd

Mats Båverud 64 år och vd för Väderstad AB sedan 2017. Har innehaft en rad ledande roller i bland annat ABB, Volvo, Fresenius Kabi och Beiersdorf. Bor med hustrun Karin i Eskilstuna, har fyra handbollsspelande söner och trivs numera i rollen som farfar. Ungdomens bandyklubba har ersatts av golfklubba. 50

www.svenskverkstad.se

Foto: Väderstad


Samtal med vd

Mats Båverud, vd Väderstad AB

Ledare med färgstark palett Från Hälleforsnäs till Väderstad är det ungefär 16 mil. För Mats Båverud tog det 60 år att komma fram. Han tog en omväg runt världen först. – Efter att i många år ha arbetat i stora företag som ABB och Volvo känns det uppfriskande att komma till ett familjeföretag med korta och snabba beslutsvägar, säger han. I världsledande jordbruksredskapstillverkaren Väderstad AB är Mats Båverud inne på spurten av en lång industrikarriär.

då fick jag det globala ansvaret för operations och ytterligare sju fabriker. Båveruds karriär gick alltså ganska fort och hela tiden uppåt. – Jag har haft turen att alltid ha jobb jag tycker är väldigt kul och har man roligt gör man oftast ett bra jobb. Innan det roliga så småningom började på Väderstad fortsatte Båveruds resa efter fem år på Fresenius Kabi till Beiersdorf. Dit rekryterades han av sin chef på Fresenius som bytte företag. Beiersdorf förestår varumärken som Nivea, Eucerin, Hansaplast med flera.

I Hälleforsnäs var bandy stort när Mats Båverud växte upp. Därför var idrott i allmänhet och bandy i synnerhet i fokus under hela uppväxten och även ingenjörsstudierna varvades så småningom med bandy på allsvensk nivå. – Men jag la bandyklubban på hyllan när jag efter studierna började jobba på ASEA i Västerås 1982, säger han. Det hette Y-sektorn då men blev så småningom ASEA Robotics, idag ABB Robotics. Inledningsvis som konstruktör, sedan applikationsingenjör och senare projektledare, med fokus på automatisering inom bilindustrin. Yrkeskarriären började alltså i ett stort företag. Och fortsatte 1987 i Skövde där Volvo byggde sin nya bilmotorfabrik. – Jag lockades in i det projektet, först som ansvarig för de tekniska specifikationerna när det gällde automatisering och senare som projekledare, produktionschef och slutligen fabrikschef. Jag var där i 13 år drygt innan jag var klar med Skövde.

ÅTERHÄMTNING – Efter Beiersdorf tyckte min fru och mina barn att jag fick lugna ner mig lite och för att slippa resa så mycket som jag gjort under en lång period, började jag jobba som produktionschef på ett mindre företag i Eskilstuna. Där fick jag möjlighet att hålla mig hemma lite mer. Då flyttade vi också från Stockholm till Eskilstuna. Det blev en tid av återhämtning efter alla år med många och långa resor, kontakter över stora delar av världen och visserligen berikande kulturutbyten men också ansträngande och som sagt långa perioder från familjen. Men Mats Båverud lockades så småningom åter tillbaka till Volvo. – Den här gången hamnade jag i Hallsberg, där jag blev platschef för hytt- och tankfabriken. Där var jag i omkring fem år. Vid den här tiden planerade Båverud att gå i pension. Men så blev det ju inte...

NYA BRANSCHER Karriären fortsatte i Uppsala i en helt annan bransch; – Fresenius Kabi gör intravenösa näringsvätskor och läkemedel. De hade tre fabriker i Sverige och jag blev chef över dem. Senare flyttade företagsledningen till Bad Homburg utanför Frankfurt och

TILL VÄDERSTAD 2017 fick Mats Båverud erbjudandet att leda familjeföretaget Väderstad. Pensionsplanerna kom visserligen på skam, men han ångrar inte beslutet. Han har nämligen fortfarande roligt på jobbet. Anläggningen i Väderstad är företagets största och sysselsätter 1 200 personer. Vid enheten i Överum jobbar 50 personer och i Langbank i Kanada är 200 kanadensare sysselsatta.

Väderstads grundare Rune Stark, som skulle ha fyllt 100 år i år, startade företaget 1962. Sedan dess har företaget vuxit och blivit världsledande inom i synnerhet redskap och maskiner för sådd med många framgångsrika innovationer. – Vi har en hög teknisk nivå på tillverkningen med mycket automatisering, många robotar. Vi lägger mycket kraft på innovation. Extremt bra relation och support till kunderna är också lite Väderstad-unikt. Familjeföretaget med engagerade och kunniga ägare och betydligt mindre än de gigantiska organisationer han tidigare jobbat i, erbjöd Båverud nya förutsättningar. – Att komma från stora företag med långsamma beslutsprocesser till ett företag som inte har samma krav på sig utan lätt kan ändra riktning och ha korta beslutsvägar kändes uppfriskande, säger Båverud. ANPASSAT LEDARSKAP Mats Båverud har innehaft många ledande positioner inom en rad olika verksamheter. Han borde alltså ha utformat en perfekt ledarstil vid det här laget... – Jag har haft flera ledande befattningar, men jag tror inte jag gjort lika nån gång, säger han överraskande. – Jag tror inte det finns någon universsell metod, utan man måste anpassa sig till förutsättningarna, analysera vad företaget behöver och vad individerna behöver. – Ledningsgrupperna är fantastiskt viktiga. Man fokuserar ofta på vd, men det är ledningsgrupperna som gör jobbet. Min uppgift är att skapa de interna förutsättningarna för att bli så bra som man bara kan. – Relationer och lagarbete internt är minst lika viktigt som ut mot kunderna. Mats Båverud skulle alltså ha gått i pension. Men det är snart fem år sedan. Han är kvar på Väderstad – för att han trivs på jobbet. www.svenskverkstad.se

51


nyaINVESTERINGAR

ABB moderniserar kartongmaskiner till en av världens mest avancerade kartongfabriker QCS på de två maskinerna. Varje ram kommer att vara utrustad med den senaste generationen av ABB:s fuktmätarsensorer, Högpresterande Infraröd Transmission (HPIR-T). Fukt är en viktig kvalitetsparameter om kartongen ska behålla sina egenskaper i efterföljande produktkonverteringssteg.

Det globala teknikföretaget ABB leder en större installation av nya drivsystem, styrsystem och kvalitetskontrollsystem(QCS) vid Iggesund Paperboard vilket ger ökad anläggningssäkerhet, högre tillgänglighet och stabilare drift på kartongfabriken. ABB kommer som totalleverantör att leverera ett omfattande underhålls- och uppgraderingsprojekt i flera steg under 2021 för Iggesunds två kartongmaskiner, som ingår i en av världens mest avancerade fullt integrerade massa- och kartongfabriker. Maskinerna producerar högkvalitativ kartong för konsument- och kundanpassade lyxförpackningar, samt säkra hållbara medicinska förpackningar.

Ombyggnaden av maskinerna kommer att påverka den dagliga driften minimalt, med lägsta möjliga driftstopp för varje maskin. ABB har tagit fram en plan som säkerställer att äldre Smart Platform-systemarkitektur ersätts med den senaste Network Platform-tekniken på det mest kostnadseffektiva sättet. En stegvis uppgradering av elektroniken pågår på mätramar som en del av

SÄKRARE MILJÖ Funktioner som möjliggör en säkrare arbetsmiljö för operatörer och annan personal, inklusive dubbelkanaliga nödstopp, ett modernt startvarningssystem och säker hastighetsövervakning på maskinerna, är integrerade i driv- och automationslösningen. För att säkra den framtida produktionen levererar ABB automation- och drivut-

Dubbelt upp för Migu Mekaniska 2020 blev ett riktigt bra år och det svarvas för fullt hos Migu Mekaniska i Tidan. Migu är ett högteknologiskt företag inom skärande bearbetning. Med lång erfarenhet i kombination med en modern maskinpark erbjuder Migu unika och kundanpassade lösningar i komplexa material. Maskinparken består idag av 12 stycken 3- och 5-axliga svarvar med hög automationsgrad, där majoriteten av maskinerna kommer ifrån kvalitetsmärket DMG MORI. Under våren 2020 gick tankarna kring en ny investering och valet landade på en ny DMG MORI NLX2500SY med portalladdare LG10. Beslutet grundades på de goda erfarenheter företaget har haft med en tidigare liknande maskininvestering från 2010. – Lösningen med portalladdning passar väldigt bra till våra detaljer och vi får en väldigt hög utnyttjandegrad med detta koncept, säger vd Jakob Andersson. Det roliga är att innan den här investeringen kom på plats så var Migu på hugget igen och beställde ytterligare en NLX2500SY från DMG MORI. Den här gången var det en maskin utrustad för stångmatning eller för robotladdning. Det här var 52

www.svenskverkstad.se

en lagermaskin hos DMG MORI så den maskinen levererades före den med portalladdning. EXPANSIV FAS – Nu får vi lugna ner oss ett tag, säger Jakob. Leverans och igångkörning av de nya maskinerna har gått mycket bra och 2021 har börjat precis som vi vill. Vi är i en expansiv fas och det är riktigt kul. Genom DMG MORI Finance har Migu kunnat investera och ta fördel av de attraktiva leasingsvillkoren som erbjuds. En

av fördelarna är att den första avgiften på maskinen inte kommer förrän månad sju efter att maskinen är levererad och igångkörd. Det här betyder att maskinen kan producera och jobben faktureras innan den första avgiften ska betalas. – Det blir allt vanligare att kunderna utnyttjar vår egen finans och de fördelar som finns med att har en speaking partner, säger Peter Smith, säljare på DMG MORI. migu.se • se.dmgmori.com


rustning som omfattar ABB Ability™ System 800xA och ABB:s nya frekvensomriktarfamilj ACS880. ABB Ability™ System 800xA, är rankat som världens främsta distribuerade styrsystem (DCS) plattform av ARC:s rådgivande grupp under de senaste 21 åren. – Vi kommer nu att dra nytta av ett modernare styr- och drivsystem som är dimensionerat för högre hastigheter, utökade loggningsmöjligheter, bättre feldiagnostik och högre säkerhet, säger Mikael Larsson, projektledare på Iggesund Paperboard. Vi bygger för framtiden och kommer att kunna fortsätta att möta våra kunders höga krav. – Med uppgraderat driv-, automations- och kvalitetskontrollsystem får Iggesund Paperboard högre tillgänglighet och bättre utnyttjandegrad för maskinerna som kommer att producera kartong av rätt kvali-tet i stabila processer, säger Björn Jonsson, chef för ABB:s affärsområde Process Automation i Sverige. Denna

mer förutsägbara processdrift kommer att bidra till lägre underhållskostnader, högre tillgänglig-het och en säkrare anläggning. – ABB har lösningarna, projektkompetensen och erfarenheten att leverera hel-

hetsåtatagande som denna med skärpa och garanterad kvalitet. Utöver konstruktion, produkter och idrifttagning stödjer vi också Iggesund med att utbilda personalen som ska använda systemen. iggesund.com • abb.com

Cell Impact utökar maskinparken Cell Impact är ett svenskt tillväxtbolag som producerar och levererar avancerade flödesplattor till tillverkare av vätgasdrivna bränsleceller. De har utvecklat och patenterat en metod - Cell Impact Forming™för att kostnadseffektivt tillverka avancerade flödesplattor i både små och stora volymer. Företagets största marknad återfinns inom transportsektorn. – Vi står inför en tydlig brytpunkt då bränsleceller kommer att spela en betydande roll att via eldrift skapa miljövänli-

ga logistiklösningar, framförallt för tunga och långa transporter, berättar Pär Teike, vd på Cell Impact. I oktober invigdes nya produktionslokaler i Karlskoga och nu fylls maskinparken på med en produktionslinje där utrustning ingår från den franska tillverkaren Dimeco. Utrustningen levererades och installerades av Din Maskin. – Cell Impact sökte en snabbare och exaktare plåtmatningsutrustning som kunde matcha våra utrustningar för höghastighetsformning. Den nya generationen av Cell Impacts formningsmaski-

ner är framtagna för att möta de extrema seriestorlekar av flödesplattor som vätgasdrivna fordon kommer att kräva, säger Anders Öberg, CTO, Cell Impact. cellimpact.com • dinmaskin.se

Maskinarbeten

- en komplett legoleverantör

Besök oss på maskinarbeten.se och se hur vi kan hjälpa dig med laserskärning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering.

Fabriksgatan 19 342 32 Alvesta Tel: +46 (0)472-453 00 info@maskinarbeten.se www.maskinarbeten.se

AB Maskinarbeten Alvesta www.svenskverkstad.se

53


materialhantering

Svenska OCS vinner affärer i cykelindustrin i Europa med sina hängande transportsystem – Våra unika hängande transportsystem uppfyller cykeltillverkarnas krav på flexibla och smarta produktionslösningar. Med hjälp av våra lösningar har flera av våra kunder dubblat sin produktionskapacitet. Detta tillsammans med vårt gemensamma hållbarhetsfokus har gjort OCS till en viktig partner bland ledande cykeltillverkare i Europa. Kenth Almqvist, VD på OCS, berättar hur coronapandemin ändrat människors sätt att röra på sig. Från kollektivtrafik till cykel, elcykel och elscooter. Cykelindustrin i Europa upplever en enorm tillväxt och för att klara av att tillverka cyklar i den takt som nu efterfrågas behöver man automatisera sin produktion. En av dem är den tyska tillverkaren av premiumcyklar Riese & Müller. – Våra produkter står för högsta kvalitet

och hållbarhet, vilket innebär avancerad produktion och partners som hjälper oss att uppnå dessa mål. Med OCS har vi ett förstklassigt system och en pålitlig partner vid vår sida, säger Heiko Müller, VD

Riese & Müller. Med kundanpassade conveyors för interna transportsystem baserade på en oljefri, ergonomisk och tyst patenterad friktionsteknik samt lång erfarenhet från

Den ideala transportören i ny kompakt design Robust, flexibel och snabb – så kan man bäst beskriva den nya generationen av låglyftaren MT15 från Linde Material Handling. Den ideala transportören för korta sträckor kommer nu i ny version med litiumjonteknologi som ökar tillgängligheten. Den nya låglyftande trucken MT15 är särskilt utformad för att transportera gods snabbt och säkert, även i trånga utrymmen. – Med den nya generationen MT15 lanserar vi en truck som är smidig och lätt, men med alla viktiga funktioner som finns i Lindes DNA, så som kvalitet, säkerhet, ergonomi och prestanda, säger Toufik Oussou, Senior Product Manager Warehouse på Linde Material Handling. Den nya låglyftaren är designad med kompakta mått, där den totala bredden på 620 mm gör det enkelt för föraren att hantera trucken, även i riktigt trånga utrymmen. Den nya generationen MT15 är utvecklad med säkerhet, flexibilitet och effektivitet i åtanke, allt i en kompaktare design 54

www.svenskverkstad.se

än föregångaren. Styrarmen samlar truckens viktiga funktioner för enkel åtkomst. Säkerheten ökas ytterligare tack vare chassits låga kanter som skyddar mot till exempel skador på förarens fötter. Trucken är även utrustad med effektiva bromssystem som möjliggör bromsning även i lutningar. Och den nya multifunktionsdisplayen ger föraren enkel åtkomst till all nödvändig information under drift. MT15 har en maxhastighet på 5,5 km/h

olastad och 5 km/h med last, vilket gör den till en av de snabbaste truckarna i sitt segment. Den nya generationen MT15 är utrustad med ett 48V litiumjonbatteri som möjliggör snabb laddning och ökar tillgängligheten med effektiv arbetstid på upp till tre timmar. Batteriet laddas enkelt med hjälp av den inbyggda laddaren. För maximal flexibilitet finns även en extern laddare och extra batterier som enkelt byts genom plug and play.


materialhantering

bland annat fordonsindustrin, tar OCS nu marknadsandelar inom den växande cykelindustrin.

A BUS n Gruppe ri Sve ge

skap Vår kun het er k ä s – er

– Med ett antal välkända cykeltillverkare i vår kundportfölj är vi stolta över att ha blivit en viktig leverantör av automa-

tiserade monteringslinjer för en bransch i så stark tillväxt, säger försäljningschef Christer Lundgren.

Vikten av det viktigaste Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

55 55


materialhantering

Stockholm Exergi beställer den automatiska lagerlösningen Agilon® från Konecranes Det stockholmsbaserade energibolaget Stockholm Exergi har beställt en Konecranes Agilon, en automatisk materialhanteringslösning, till Värtaverket. Ordern bokades under första kvartalet 2021. Agilon är Konecranes lösning för automatiserad materialhantering, vilket ger kunderna bred insyn i och snabb tillgång till sina material. Systemet kommer hjälpa Stockholm Exergi att ha tillgång till material dygnet runt på ett energieffektivt och fullt spårbart sätt. Leveransen kommer att ske under våren 2021 och inkluderar ett fullserviceavtal på systemet med möjlighet till felavhjälpande åtgärder dygnet runt. – Agilon kommer att förbättra tillgängligheten av förnödenhetsmaterial samt ytterligare effektivisera och digitalise-

ra förrådets verksamhet, säger Martin Skoglund, Förrådschef Stockholm Exergi. – Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att stöda Stockholm Exergis materialhantering. Samarbetet understryker Konecranes starka engagemang att hjäl-

pa kunder och industrier att bli mer effektiva, hållbara och säkra genom investeringar i digitalisering och teknik, säger Mikael Johansson, Sales Manager Konecranes Agilon.

ABUS utvidgar radiostyrningsprogrammet ABURemote ABUS utvidgar nu sitt utbud för ABURemote, till att omfatta även version för lyft/sänk med tväråk. Denna version används på telfrar med 2 rörelser t ex kättingtelfer med elektriskt åkverk på svängkran, telfer med elektrisk åkverk på balk. Mottagaren är designad för montage på ABUS kättingtelfer ABUCompact och inkluderar förstås även tuta. Sändaren är densamma som för ABUS traverser men där längsåksknappar inte används. Fördel med sändaren är den induktiva laddningsstationen, där sändaren enkelt laddas i en dockstation som också kommer med ett stativ för väggmontage. ABURemote-sändaren har en tydlig display och levereras som standard även med ett skyddshölje.

Autonom transportroboten AMR navigerar själv Bland Ravemas automationslösningar finns danska Mobile Industrial Robots (MiR) AMR (Autonomous Mobile Robot), en helt ny generation mobila robotar som säkert, enkelt och helt automatiserat navigerar i lopkalerna. MiR's robotar förenklar de interna transporterna och låter personalen ägna sig åt viktigare och mer kvalificerade uppgifter samtidigt som ni flaskhalsar reduceras och säkerheten optimeras. Robotarna är utvecklade för att på ett mycket säkert sätt samarbeta med människor. Robotarna navigerar självba utan guidning och undviker både statiska och dynamiska hinder samtidigt som det är enkelt att lägga till fler robotar i lösningen samt är enkelt att ställa in ändringar i produktionsmiljön med mera. 56

www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se


TRAPPOR SOM HÅLLER I GENERATIONER Weland tillverkar trappor i hållbart stål med en tidlös design som lyfter sin omgivning. Vi utvecklar ständigt våra produktionsprocesser och konstruktionslösningar för att begränsa vårt klimatavtryck. Vårt löfte gentemot våra kunder är att utveckla produkter som håller över tid. För en hållbar framtid. weland.se

www.svenskverkstad.se

57


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

Peter Norman, Evonet

www.qimtek.se

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12 Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering. 58

www.svenskverkstad.se

AQ ParkoPrint AB Box 735 - Marielundsvägen 1 - 803 22 Gävle Marcus Halldin 026-66 34 00 - marcus.halldin@aqg.se Vi är en legoleverantör med lång erfarenhet av att tillverka kompletta produkter för mänsklig interaktion. T.ex. parkeringsautomater, incheckningsautomater och presentkortskiosker. En totalleverantör genom hela produktlivscykeln. Konstruktion, design, tillverkning, logistik, m.m. Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90 Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.


Qimteks Leverantörsnätverk

Allt Du behöver för svarvning och fräsning

Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se

INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se

Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Svarvmekano i Malmö AB Postadr. Kosterögatan 9 Lev.adr. Öckerögatan 10 211 24 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65 Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav. Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop. TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

PLÅTBEARBETNING Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se

Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter. www.svenskverkstad.se

59


Qimteks Leverantörsnätverk Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

NMP Lego AB Box 11 Industrigatan 2, 282 67 Vittsjö 0451-238 50 NMP Lego AB bildades 2015 & finns i Vittsjö, norra Skåne. Företagets huvudinriktning är legotillverkning, med tyngdpunkt på laserskärning & kantbockning. Med en modern maskinpark, jobbar vi för ett långvarigt samarbete med våra kunder. Vi hjälper Er med allt från enstycksdetaljer till stora serier.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1 Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

ÖVRIGA PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

KYOCERA Fineceramics Nordics AB Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga Telefon: 08-4466910 E-mail: info@kyocera-solutions.se www.kyocera-solutions.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1.

Din Kerampartner for prototyper och serietillverkning! Tillsammans med våra producerande koncernbolag är vi en ledande tillverkare av högpresterande keramiska material och produkter för krävande industrimiljöer. Vår specialitet är keramik-metall-konstruktioner.

SITAB Sandvikens Industriteknik AB Blixtvägen 18 Box 261, 811 91 Sandviken Telefon: 026-27 19 12 SITAB tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer & service. Moderna & välutrustade verkstäder i Sandviken & Söderfors. Kunderna är både små & stora företag i första hand inom stål- & pappersindustrin med både nationell & internationell verksamhet. Structo Hydraulics AB Box 1003, 688 29 STORFORS +46 (0)550 388 00 info@structo.se Järn- och stålhantering sedan år 1588. Vi utgår från kalldragna sömlösa och svetsade rör. Vi erbjuder tillverkning av rullpolerade cylinderrör, komponenter samt distribution av ämnesrör. Alltid kunden i fokus, hög flexibilitet och teknisk kompetens. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser. 60

www.svenskverkstad.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.

Hitta den perfekta leverantören som matchar din produktion qimtek.se – Sveriges största industrinätverk


Hi d le en tta ve r ra ät nt ta ör en

Qimtek Sourcing

BEHÖVER DU EXTRA RESURSER FÖR ATT TA RÄTT BESLUT?

Med Qimtek Inköpssupport får du en extra resurs för att kunna ta rätt beslut vid dina inköp. Du får förslag på leverantörer som passar dig bäst. - Skapar offertunderlag - Kartlägger leverantörer - Samlar offerter och analyser Vill du veta mer? Kontakta support@qimtek.se eller 0651-300800

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

61


Måste man ha skyddsombud på arbetsplatsen? Arbetsgivaren är skyldig att arbeta aktivt med arbetsmiljöarbetet, och göra allt för att uppnå en arbetsplats dit arbetstagarna kan gå utan att riskera skador eller annan ohälsa. Detta görs utifrån lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är ett arbete som "aldrig tar slut" - det är ett ständigt pågående arbete och förutsätter att man har arbetstagarna med sig. Ofta pratas det om att arbetstagarnas delaktighet primärt sker genom deras företrädare i arbetsmiljöfrågan – skyddsombudet. Men vad händer om man inte har något skyddsombud? Om man inte har kollektivavtal, och ingen anställd vill ta på sig uppdraget -vad gör man då? SAMVERKAN Arbetsmiljölagen är en grundläggande lag i regelverket kring arbetsgivarens skyldigheter inom arbetsmiljörätten. I dess kapitel 6 föreskrivs att arbetet med arbetsmiljön ska ske genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Beroende på verksamhetens storlek så ska denna samverkan ske genom skyddsombud, eller om man har minst 50 anställda – genom skyddskommitté. Syftet med skyddsombud/skyddskommitté är att arbetstagarsidan ska ha en definierad och tydligt allokerad representant som ska vara en självklar del i arbetsmiljöns utveckling och delta i de olika arbetsmiljörättsliga aktiviteterna och allmänt representera arbetstagarna i detta arbete. Förekomst av kollektivavtal på arbetsplatsen är ingen förutsättning för kravet på skyddsombud – har man minst 5 arbetstagare i verksamheten ska ett skyddsombud utses – har man minst 50 arbetstagare på arbetsplatsen ska skyddskommitté finnas. Skyddsombudet ska utses av den lokala fackliga klubben, och om någon sådan inte finns – av arbetstagarna själva. 62

www.svenskverkstad.se

Vad händer om ingen arbetstagare vill vara skyddsombud? Det är många arbetsgivare som inte är kollektivavtalsanslutna, vilket innebär att det saknas en lokal klubb som kan utse skyddsombud. Då är det upp till arbetstagarna att själva utse sin representant men vad händer om ingen arbetstagare vill vara skyddsombud? I detta läge är det inte ovanligt att man som arbetsgivare vill lösa problemet genom att själv utse en arbetstagare till skyddsombud. Det är dock inte arbetsgivarens uppgift eller plats att utse vem som ska vara de anställdas representant i arbetsmiljöfrågan. ARBETSMILJÖVERKET HAR INGEN TILLSYN ÖVER KAPITEL 6 AML Det sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen är ett kapitel som Arbetsmiljöverket inte har någon tillsyn över. Det innebär att arbetsgivare som inte har skyddsombud inte riskerar någon formell sanktion från Arbetsmiljöverket. Det ska dock understrykas att arbetsmiljölagstiftningen och möjligheterna att uppnå en god arbetsmiljö förutsätter en samverkan och gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarsidan. Att ha en specifik person som arbetstagarna ser som sin "allierade" i arbetet med arbetsmiljön, och som kan representera arbetstagarsidan som kollektiv i arbetet tillsammans med arbetsgivaren, underlättar möjligheterna till framgångsrik samverkan och ett lyckat arbetsmiljöarbete. Det är bakgrunden och syftet med reglerna om skyddsombud. Det Arbetsmiljöverket däremot har tillsyn över, är just att och på vilket sätt arbetsgivaren jobbar med arbetsmiljöarbetet. Är man ett lite mindre företag, där ingen person specifikt vill ta på sig ansvaret som skyddsombud ska man ändå aktivt arbeta tillsammans med arbetsmiljön på ett bra sätt. Det viktiga är att ha tydliga och nedtecknade rutiner, där man skapat en klar delegering av uppgifter så att alla vet ens eget ansvar i sammanhanget.

Vanessa von Zweigbergk.

Förklara för arbetstagarna fördelarna med skyddsombud Många arbetstagare kanske skyggar från ansvaret som skyddsombud pga. att man felaktigt tror att man riskerar både arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga sanktioner om man skulle "göra fel". Man riskerar inte något formellt ansvar bara för att man är skyddsombud och gör fel. Det står i lagen att arbetstagare som utses till skyddsombud ska få rätt utbildning, befogenheter och ledighet från sin anställning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Brister i skyddsombudets utförande av sitt uppdrag kan ofta bero på en brist av något av dessa förutsättningar, vilket innebär att arbetsgivaren måste säkerställa att ett skyddsombud ges rätt medel för att kunna utföra sitt uppdrag. Det är dock så att om det saknas kollektivavtal och det alltså inte finns något fack som utser skyddsombud – får arbetstagarna själva välja sin företrädare. Om ingen vill bli skyddsombud, och de anställde således inte får fram något skyddsombud, så är det så. Då får arbetsgivaren försöka hitta andra sätt att uppnå en framgångsrik samverkan tillsammans med de anställda på. Kom ihåg att det viktiga är egentligen inte förekomsten av ett officiellt skyddsombud – det viktiga är att ni arbetar med arbetsmiljöarbetet och att de anställda får vara med och påverka detta arbeta, och framförallt att alla inom organisationen känner till sitt ansvar och vem man ska kontakta när man har frågor. Har ni frågor inom arbetsmiljö? Hör av er till mig!


Byggföretagen ställer krav på Safe Construction Training Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen Safe Construction Training ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Den som omfattas av kravet

på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Syftet med kravet är att öka kunskapen om säkerhet och att förbättra beteende och attityder kopplat till arbetsmiljöfrågor. Den kostnadsfria kursen ges på tio olika språk, tar en till två timmar och ges on-li-

ne av Byggbranschens Utbildningscenter. Observera att Safe Construction Training kräver registrering och inloggning via ett personligt konto. Glöm inte att ge samtycke till att ID06 informeras om godkänt testresultat. Mer information ges på www.buc.se.

Rättskydd ingår i MVRs medlemsförsäkring vissa fall kan försäkringsbolaget bevilja förskott till ombudet. Detta är dock relativt ovanligt, MVRs jurister fakturerar löpande och överskottet betalas sedan tillbaka med det beviljade rättskyddet. När tvisten är avslutad skickar ombudet in slutredovisning till försäkringsbolaget. Fakturor från ombudet ska ställas till er som är ombudets uppdragsgivare och beställare av tjänsten.

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa fall kan ersätta ombuds – och rättegångskostnader om ni hamnat i en tvist. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som inte kan ersättas av stat eller motpart. Vid behov av rättsskydd kontaktar ni i första hand ert juridiska ombud. Det är sedan, i de allra flesta fall, ert ombud som ansöker om rättsskydd och har fortsatt kontakt med försäkringsbolaget. Vid ansökan om rättsskydd behöver försäkringsbolaget följande uppgifter för att kunna hantera er skada på bästa sätt: • vem är motpart i tvisten • vad handlar tvisten om • när uppstod tvisten • när framställdes för första gången ett anspråk och när bestreds det

• vad är värdet av det tvisten rör (yrkande) • kan tvisten handläggas som ett tviste mål (T-mål) i tingsrätten SKADEHANTERING Om rättsskydd beviljas för en tvist lämnar försäkringsbolaget ersättning enligt gällande försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Huvudregeln är att ersättning utbetalas när tvisten är avslutad till det ombud som representerat er i tvisten, i

KONTAKT OCH MER INFORMATION Har ni några frågor kontaktar ni Säkra som är ansvarig för MVRs medlemsförsäkring. Säkra hjälper alla medlemmar med försäkringsfrågor. Kontaktuppgifter till Säkra; 060-61 25 30 grupp@sakra.se

www.svenskverkstad.se

63


MVR förbättrar medlemsförmånerna MVR arbetar för att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen. I början av året påbörjade vi därför en stor uppdatering för att förbättra våra system och därmed kunna erbjuda smidigare rutiner för att förenkla ert dagliga arbete med nya digitaliserade medlemstjänster. Som en första del i ledet så uppdaterade vi i februari alla mallar och blanketter, erbjöd kostnadsfria digitala kurser och öppnade upp vår chatt här på hemsidan där ni snabbt och enkelt kan få svar på era frågor. Nu tar MVR nästa stora kliv och lanserar en helt ny medlemstjänst. Eftersom det just nu är extra viktigt att se över era löpande utgifter så har vi sett över våra medlemserbjudanden och vi lanserar nu en portal där vi samlat MVRs samtliga förmånsavtal på ett överskådligt och enkelt sätt. Den nya portalen är en kostnadsfri tjänst för alla medlemmar i MVR. Portalen finner ni enkelt under era medlemssidor, fliken “Förmånsavtal” i menyn eller gå direkt till portalen genom att skriva

in https://medlemsforman.se/mvr/ i din webbläsare. Kontakta kansliet om ni saknar inloggningsuppgifter. Som medlem i MVR får man inte bara tillgång till den nya förmånsportalen utan även saker som; – Teknisk rådgivning – Juridisk rådgivning – Mallar och blanketter – MVRs Verkstadsförsäkring

Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

64

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


BORR OCH FRÄSKAMPANJ Under årens lopp har vi haft många olika borr och fräskampanjer. Vi har då köpt in verktygen till kampanjpris. Vissa har blivit kvar på lager. Nu erbjuder vi dom till mycket attraktiva priser. Priserna gäller endast om vi fortfarande har dom på lager. I annat fall gäller ordinarie pris. Vissa har vi många av, en del har vi endast en av, då är det först till kvarn som gäller. Ring eller ladda ner uppdaterat kampanjblad från smicut.se för aktuellt lagersaldo.

Nu upp till

70% rabatt!

skärdjup

stor

MECH

0240-182 30 info@smicut.se smicut.se

MEC liten

MECX hög

låg matning

DRX DRZ

korthålsborr korthålsborr

MECX MECH MEC MEW MFWN MEY MFPN MOF MSE MRF MRP MSR

90° hörnfräs 90° igelfräs med spåndelande skär 90° hörnfräs 90° hörnfräs, dubbelsidiga skär 90° hörnfräs, dubbelsidiga skär multifunktionsfräs 45° planfräs, dubbelsidiga skär 45° planfräs med oktagonala skär 45° planfräs för ISO-skär radiefräs med mycket snäv tolerans radiefräs 90° igelfräs för grovfräsning

sid 2 sid 5 sid 7 sid 7 sid 8 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 11 sid 11 sid 12 www.svenskverkstad.se

65


fönster mot framtiden

Världens längsta inomhusbana för test av självkörande fordon Fordonsbranschen är under förändring och tester och provning sker allt mer agilt. Nu öppnar AstaZero världens längsta inomhusbana för provning av aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier för alla typer av fordon. Här kan fordonsaktörerna genomföra tester dygnet runt, 365 dagar om året med repeterbart ljus och underlag. AstaZero är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för framtida trafiksäkerhet. Nu utökar AstaZero sitt erbjudande med världens längsta inomhusbana. 700 meter lång och 40 meter bred. Onsdagen den 28 april invigs AstaZero Dry Zone. – Sverige ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn och med Asta Zero Dry Zone förbättrar vi förutsättningarna för fordonsindustrins omställningsarbete ytterligare, säger Pia Sandvik, vd RISE. MILJONTALS TESTER ÅRLIGEN Fordonsindustrin genomför miljontals tester varje år. Repeterbara miljöer är en grundläggande förutsättning för att säkerställa att testresultaten visar rätt. 66

www.svenskverkstad.se

– Idag genomför fordonsaktörerna stora delar av sina tester i södra Europa. Där är dagarna längre och det är mindre risk för snö och regn men testerna kräver mycket personal och resor och även i Spanien går solen ner på kvällen och det regnar då och då. På AstaZeros Dry Zone kan utvecklingstiden effektiviseras och testerna genomföras ”på hemmaplan” och dygnet runt, året om, om man vill, säger Peter Janevik, vd Asta Zero. EFTERLÄNGTAD Branschen har efterfrågat en längre inomhusbana i Sverige i flera år. Och när pandemin slog till och reserestriktionerna försvårade för branschen att genomföra sina viktiga tester accelererade behovet ytterligare och planerna om den nya banan skyndades på. – AstaZeros anläggning ger oss möjlighet att testa och validera våra tekniska lösningar inom såväl säkerhet som självkörande och uppkopplade fordon. Här får vi möjlighet att testa i olika förhållanden och under kontrollerade former, året om”, säger Mats Moberg, FoU-chef på Volvo Cars. AstaZero Dry Zone kan jämföras med en väldigt upplyst hangar. Här kan tester

genomföras om och om igen i samma ljus och med samma underlag oavsett tid på dygnet eller dag på året. Fokus ligger på aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier men även fordonsdynamisktestning så som bromsprestanda kommer genomföras på den nya banan. AVANCERAD FORSKNING – Vi ser fram emot den utveckling av AstaZero som Dry Zone innebär. Här kommer vi att kunna bedriva avancerad forskning inom till exempel autonom körning oberoende av ljus- och väderförhållanden. Det är ett område med stor nytta och potential för fordonsindustrin och hela samhället. – AstaZero blir nu en ännu mer konkurrenskraftig anläggning som skapar förutsättningar för att Chalmers tillsammans med industrin ska kunna delta i stora framtida forskningsprojekt, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers. Nu behöver fordonsaktörerna inte ta sig till södra Europa för att komma bort från snö och mörker. AstaZero ligger i Hällered, strax utanför Borås. Satsningen stöds av Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter med 10 MSEK.


VÅR KOMPETENS ÄR VÅRT EXISTENSBERÄTTIGANDE När vi säger att vi är kompetenta handlar det inte enbart om oss som arbetar på Stenbergs. Det handlar om våra maskiner, vårt reservdelslager, våra väl valda leverantörer och egentligen allt som vi gör i vår dagliga verksamhet. Vi ska leverera det absolut bästa vi kan i alla projektfaser och våra kunder ska känna sig trygga med oss. Detta innebär att vi ständigt inhämtar nya kunskaper som vi också gärna delar med oss av. Med över 100 år av framgång lever Stenbergsandan vidare i allra högsta grad. Din framgång är vår passion. Läs mer om oss på vår hemsida, www.stenbergs.se

www.svenskverkstad.se

67


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Södra Järnvägsgatan 52B 827 32 LJUSDAL

GOLDEN GATE BRIDGE ... OM VI FICK BESTÄMMA.

FSP – ETT AV SK ANDINAVIENS STÖRSTA FÖRETAG INOM ROSTSKYDD OCH YTBEHANDLING www.fspsweden.se 68

www.svenskverkstad.se

0650 - 155 00

Profile for Svensk Verkstad

Svensk Verkstad nr 2 - 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded