Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

U

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr 2 • 2018

S

T

R

I

Smarta idéer kuggar för en smart industri

Industriautomation på Hannover Messe • 3D snart i var hens verkstad Mättekniken smartare • Stjernberg Automation hemma i 4.0

Carl Johan Hallenborg vd på Hexagon MI omgiven av tung teknik www.svenskverkstad.se

1


TL MaskinPartner blir nu Masentia!

Henrik Hansen – 110% Servicetekniker

2

www.svenskverkstad.se


Vi satsar lika mycket som tidigare – Men nu till 110% Danska Masentia har övertagit TL Maskinpartner för att satsa och investera i Sverige. Våra produkter är detsamma, vår service utgår ifrån samma stab av tekniker – bara ännu bättre. Vi är din samarbetspartner på samma sätt som tidigare - bara i ännu högre grad. Som maskinleverantör ska vi hela tiden överträffa dina förväntningar. Först då är vi partners på riktigt! Möt oss på Elmia Verktygsmaskiner 15-18 maj i monter B04:84. Där kan vi berätta mer om hur vi ser på framtiden i vår nya starka organisation. Masentia • Din maskinpartner till 110%

VI SATSAR STORT! FÖR ATT KUNNA GE DIG ÄNNU BÄTTRE SERVICE UTÖKAR VI VÅR PERSONALSTYRKA OCH SÖKER STÄNDIGT NYA DUKTIGA MEDARBETARE.

Din maskinpartner...110%

Västbovägen 56B, 331 53 Värnamo. Tel 0370-37 84 00. www.tl-maskinpartner.com MASENTIA är en nordisk verksamhet med försäljning och support av maskiner till verkstadsindustrin i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Med ca 70 medarbetare har vi den kompetens och organisation som krävs för att maximera verkstadsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet. www.svenskverkstad.se

3


ledaren

Smarta idéer finns i alla led Definitionen av en idé enligt SAOL är; Plötsligt uppkommande, tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område el. för visst resonemang etc. ofta med tonvikt på det nya eller originella. Smart idé däremot finns inte att hitta, varken i SAOL eller någon annanstans, inte tillsammans i alla fall. Smarta idéer är själva kärnan i svensk industri, utan smarta idéer så skulle inte de stora OEM företagen utvecklats till vad de är. Och de är i stort behov av underleverantörernas uppfinningsrikedom och inte bara från sina närmaste tier one leverantörer. Visst är tier one-företagen oerhört viktiga för OEM-företagen och helt avgörande i många fall. De står för mycket av den yttersta tekniken till dem. Men de smarta idéerna finns även längre ner i kedjan. Svensk industri är känt världen över för sina smarta idéer och inte bara inom tillverkning utan också för sina produkter och uppfinningar. Det är idéerna som skapar jobben och det är de som skapar framtiden, framtiden för svensk industri. I en högkonjunktur är det lätt att glömma bort att lägga tid på utveckling i företagen, i synnerhet hos de mindre tillverkande underleverantörerna. De har fullt upp med att leverera till sina tier onekunder, helt förståeligt. Men det behövs ges utrymme från både OEM- och Tier one-företagen till de mindre underleverantörerna att utvecklas. Att ge de marginaler både för lönsamhet och för sina egna idéer. Det är en viktig förutsättning för just utveckling. Underleverantörerna behöver också vässa sig på denna punkt och våga satsa på egna idéer och avsätta resurser för det. Bli smartare helt enkelt. Deras kunskap är ett stort kapital som inte får missas. Här behöver deras kunder hjälpa till mer. Visst det finns många bra exempel på samarbeten och noggrannhet i många partnerskap, men det vi hör är att många av underleverantörerna är ganska pressade och hinner inte med sin egna utveckling och idéer. Detta tror jag kan komma att negativt påverka produktutvecklingen hela vägen upp till de stora OEM-företagen. Många framtida industriidéer kommer att komma från just de mindre företagen och från unga företagsledare och ingenjörer. Bättre samarbeten där även underleverantörer längre ner i pyramiden får utrymme att jobba med produktutveckling tror jag vore fruktsamt för hela ledet. De så kallade tier one-företagen har en kontinuerlig satsning på utveckling och en god relation med sina stora OEM-kunder, där de står för viktig kompetens. Men det saknas tid, vilja och kraft att befrämja de smarta idéerna i hela ledet. Och det är synd att missa en länk i kedjan, den blir svagare då.

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@qimtek.se

4

www.svenskverkstad.se


MYCENTER®

En ”äkta” Japan Kompakta yttermått – Stor kapacitet En liten, snabb 4-axlig horisontell maskin som ökar din lönsamhet. Den måste upplevas - finns inget liknande!

Två palletter i standardutförande, kan utrustas med Kitamuras 10 stations pallettsystem i efterhand

Bygg på en 5:e axel på båda palletterna

Kan utrustas med 30,000 varv/min HSK E-40 för de riktigt små detaljerna

15,000 varv/min är standard tillsammans med Kitamuras Big plus spindel (dubbelkontakt)

Snabbtransport 60 m/min på X,Y, Z rörelsen.

Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com www.svenskverkstad.se

5


INNEHÅLL 08| SMARTA UNGA SÖKES Smart industri kräver smarta människor

38| MILJONSATSNING PÅ INNOVATION Gnosjö Automatsvarvning sticker upp

12| HUSQVARNA CYKLAR IGEN Efter 50 år återuppstår cykelmärket

40| NYA BITAR FÖR PRODUKTION Skärande nyheter från branschen

14| BYGGA OMÖJLIGA FORMER Additiv tillverkning nästan gränslös

52| STJERNBERG STJÄRNA I 4.0 Digitalisering klockren för företaget

24| MER UNDERHÅLL ÄN NÅNSIN Mässan en tiondel större

63| TRIVS I HEXAGONS STRUKTUR Samtal med vd Carl-Johan Hallenborg

26| LADDAD VÄRLDSLEDARE Hannover Messe befäster ställningen

66| VI MÄTER SMARTARE Integrerad mätning i smart fabrik

34| NYTT I AUTOMATION Branschens automationsnyheter

79| PÅ RÄTT KURS MED MVR Visuell kontroll väsentlig för svets

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD / QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 info@svenskverkstad.se REDAKTIONEN Johan Sköldberg Mediachef 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se Charlotta Hörnqvist Redaktör charlotta.hornqvist@qimtek.se Matthias Dierauer Annonser matthias.dierauer@svenskverkstad.se

6

www.svenskverkstad.se

ANNONS- OCH PR-MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

MVR Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se www.mvr.se NÄSTA NUMMER 3 2018 Materialdag: 18 april Utgivningsdag: 3 maj


DEN SENASTE UTVECKLINGEN INOM KOORDINATMÄTMASKINER GLOBAL S Vi presenterar den senaste utvecklingen inom koordinatmätmaskiner -Global S som skräddarsys för just ditt mätbehov. MÖT OSS PÅ ELMIA VERKTYGSMASKINER 15 – 18 MAJ 2018 JÖNKÖPING – MONTER B01:36

HexagonMI.com

www.svenskverkstad.se

7


krönika

Industrin kuggas

utan smarta människor

8

Under de senaste åren har industrin varit riktigt intressant. Automatisering, digitalisering, industri 4.0, internet of things och säkert något mer. Därtill har Sverige stärkts som industrination och till del har produktion som tidigare flyttat till lågprisländer kommit tillbaka. Industrins kanske främsta sektor, fordon, har haft en riktigt bra utveckling och nya etableringar med hög koncentration av utvecklingskompetens har gått uppseendeväckande bra. Ändå kommer rapport efter rapport där man frågar var morgondagens medarbetare är och hur industrin återvinner sin status som motor i samhället. Aktiviteter för att försöka bryta trenden med det låga intresse för industrin hos unga, inte minst kvinnor, finns men framgången är inte tillräckligt stor. När regeringen lanserade ”Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige” pekade man på fyra områden: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige. Det är bra och intressant, men kommer den strategin att få någon avgörande betydelse för rekryteringen?

”smart industri” så tänker jag att inget företag kan bli smart av teknik, i synnerhet inte när det mesta av den går att köpa. Ett företag som satsar på automation, digitalisering eller något annat där investeringen ligger i maskiner och programvaror kommer inte att bli smart på något avgörande sätt. Att vara smart är något helt annat och är en personlig egenskap. Det är investeringar i människor med smarta idéer det är brist på. Om den tillverkande industrin kunde utveckla nya affärsmodeller, nya sätt att möta kunder och traditionell konkurrens, då skulle det vara en ”smart industri”.

Om du gör som du alltid gjort, får du samma resultat som du alltid haft. Efter ett antal år i industrin kan jag inte se att det finns någon avgörande skillnad på utbildningssystemet eller på hur företag rekryterar. Även om det finns banbrytare, så är de för få och de kommer inte att få någon större påverkan på industrins totala utveckling. Initiativ som tas av enskilda företag eller grupper av företag möts inte med nyfikenhet, utan snarare av ett ”det går nog snart över”. När hoppet står till

Jag har genomfört ett stort antal föreläsningar om affärsutveckling i många branscher varav industrin är en. Ofta frågar jag om beteenden som utvecklar respektive avvecklar branscher. Inom industrin brukar listan med beteende som avvecklar tyvärr bli den längsta. Nästan oavsett hur kreativa lösningar som föreslås för att vända tankesätt till något mer utvecklande kommer invändningen att ”det går säkert i andra branscher, men i vår bransch så…”. Ändå slås jag av hur snabbt utveck-

www.svenskverkstad.se

lingen kan gå i kundledet, trots att tillverknings-industrin är inblandad. För några år sedan, dock fortfarande på 2010-talet, var det otänkbart att köpa en elbil för privat bruk. Lika otänkbart var det att köpa den i eller nära våra köpcentrum. Bilar säljs ju på bilgatan i stadens utkant, inte på andra våningen i Täby Centrum eller vid Giraffens köpcentrum i Kalmar. Förändringar kan gå fort om man vill. Såvitt jag vet kan ordet smart betyda skicklig, listig eller fiffig. Företag som har spännande idéer och visioner, planer för att nå mål och har mod tänka kreativt kommer alltid att kunna rekrytera smarta medarbetare. Andra företag kommer att få det betydligt besvärligare, men de kan ju alltid säga ”vad var det jag sa, ingen vill ju jobba i industrin”.

Anders Ekdahl, Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, VD- och styrelseuppdrag anders@andersekdahl.se


BESÖK OSS PÅ ELMIA 15-18 MAJ 2018 Se de senaste nyheterna och spännande teknik i någon av våra montrar - vi lovar att det är värt det!

Verktygsmaskiner: Plåt: 3D: Automation (Marab):

Monter B04:40 Monter A01:38 Monter MG01:16 Monter D06:32

Ledande partner till nordisk verkstadsindustri www.ravema.se9 www.svenskverkstad.se


aktuellt

Mobilapp ska locka unga till industrin Med ny teknik kan man jämna ut arbetsbelastningen mellan operatörerna i ett arbetslag och optimera produktionen. Forskare från Högskolan i Skövde har i samarbete med Volvo Group Trucks Operations (GTO) tagit fram en ny IT-lösning med tillhörande mobilapp som ska optimera produktionen och locka unga operatörer till industrin. Som operatör arbetar man ofta områdesindelat idag, vilket kan bli ineffektivt och skapa ojämn arbetsbelastning. Med ny teknik som tagits fram i forskningsprojektet Young Operator 2020 (YOU2), jämnar man ut arbetsbelastningen mellan operatörerna i ett arbetslag och skapar högre flexibilitet. Mobilappen har också som syfte att öka lagandan och attrahera en ny generation operatörer in på fabriksgolvet. TRE OLIKA LÖSNINGAR – Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde. Det rör sig om datainsamling, optimering och 10

www.svenskverkstad.se

användargränssnitt. Det vi använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som vi samlar in använder vi sedan för att optimera arbetsflödet. Ytterligare mål med projektet YOU2 har varit att skapa bättre förutsättningar för upplärning av nya operatörer och att underlätta förbättringsarbete genom lättare planeringsstöd för operatören. OPERATÖRER OCH FORSKARE I SAMARBETE Den nya IT-lösningen betyder att varje operatör har en smart telefon med en mobilapp som talar om hur arbetsdagen ser ut; exempelvis vad operatören ska utföra och i vilken ordning. Om det dyker upp något som behöver åtgärdas akut, meddelar appen det genom vibration och ett meddelande. Operatörerna på Volvo GTO har själva varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på Artificiell Intelligens. – För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möj-

lighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO. – Högskolan i Skövdes forskning ligger i framkant när det gäller optimeringslösningar med stora datamängder, och ge-

För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. nom att samverka nära med industrin i ett projekt av den här kalibern skapar vi tillsammans stor industrinytta. Dels får industrin en bättre arbetsmiljö och kan attrahera unga människor till fabriksgolvet och dels så får vi forskare möjlighet att utvärdera vår forskning ”in action” i industrimiljö, säger Anna Syberfeldt. volvogroup.com • his.se


Software

Acquisition, Recording and Online Visualization of Measured Data

ibaPDA

The modern classic of data acquisition

Välkommen till iba-dagen - Falun den 3maj Mer info och anmälan: www.begneragenturer.se/iba-dagen

www.svenskverkstad.se

11


aktuellt

Efter 50 års vila...

Husqvarna Group i nytt partnerskap kring elcyklar Efter att ha legat i vila i 50 år återuppstår nu cykelvarumärket Husqvarna. Husqvarna Group har ingått ett partnerskap med de tyska e-mountainbike ikonerna Susanne och Felix Puello och deras bolag Pexco för att nylansera det klassiska cykelvarumärket Husqvarna, men den här gången som elcyklar. Partnerskapet öppnar även upp för ett samarbete i vidare mening kring innovation, elektrifiering och hållbarhet. – Vi ser stor potential i partnerskapet

12

www.svenskverkstad.se

med Pexco kring elcyklar. Förutom att Husqvarna är tillbaka som ett drivande varumärke inom kategorin har Husqvarna Group även möjlighet att ta del av nya innovationer från en marknadsledare inom det expansiva elcykelsegmentet. Husqvarna Group satsar stort på elektrifiering, inte minst för urban miljö och samarbetet med Pexco öppnar därmed upp för många intressanta synergier mellan våra företag. Vi verkar ju båda i sammanhang där vikt och prestanda i krävande miljöer står i fokus, säger Kai Wärn, vd och koncernchef för Husqvarna Group. För Susanne Puello, vd och grundare av Pexco var valet av Husqvarnavarumärket och Husqvarna Group som partner för elcyklar självklart. – Att få chansen att nylan-

sera Husqvarna som cykelvarumärke är en fantastisk möjlighet. – Inte bara för mig personligen utan även för min familj och hela Pexco-teamet. Husqvarnavarumärket är starkt och välkänt världen över för att under sin långa historia framgångsrikt brutit ny mark inom så många områden. Nu ska vi visa att det är möjligt även i e-mobility-världen. – Med vår samlade kompetens, långa erfarenhet och tillsammans med vårt globala nätverk satsar vi nu för fullt på att sprida entusiasmen vi känner för våra nya Husqvarna elcyklar världen över. 35 MODELLER Partnerskapet med Pexco är en varumärkeslicens som ger bolaget rättigheter att designa, utveckla och distribuera elcyklar under varumärket Husqvarna Bicycles. Sammanlagt lanseras 35 elcykelmodeller som vänder sig till såväl stadspendlaren som mountainbike entusiasten. Husqvarna Bicycles går redan nu att köpa i Tyskland och Österrike och en lansering i Sverige förväntas ske senare under 2018. husqvarnagroup.com • pexco-bikes.com


WWW.SECOTOOLS.COM

Höj dina skärdata och få längre verktygslivslängd och utmärkt spånevakuering. Med våra nya högpresterande borrar Perfomax® och Feedmax™-P samt vår nya sort DS2050 gör vi det lätt att lyckas.

UTNYTTJA PRESTANDAN I SECOS NYA BORRAR

www.svenskverkstad.se

13


additiv tillverkning

Additiv tillverkning

Konsten att tillverka det omöjliga – Man pratar om tekniken som en tillverkningsmetod för framtiden – men den framtiden är redan här! Det säger Björn Björnström, chef för EOS´ dotterbolag Nordic AB. Additiv tillverkning har kommit otroligt starkt under senare år och alltfler inser vilka enorma fördelar metoden, eller snarare metoderna, kan innebära för produktionen – både i plast och metall. Alledels nyss lanserade IKEA en produkt tillverkad med 3Dskrivare. Framtiden är här! I takt med att teknikerna för additiv tillverkning utvecklas ser vi inte bara hur nya företag som helt och hållet inriktar sig på AM (Additive Manufacturing) bildas, utan även hur företag som exempelvis i huvudsak ägnar sig åt skärande bearbetning kompletterar sin produktion med additiv tillverkning, ibland i form av hybridmaskiner som kan producera både subtraktivt och additivt. Stora investeringar görs alltså i industrin just nu inom additiv tillverkning. Ett lysande exempel är Siemens fabrik i Finspång, som vi tidigare berättat om. Fabriken tillverkar gasturbiner, där den tyngsta modellen väger 290 ton och har en uteffekt på upp till 57 megawatt. Siemens använder EOS teknik för prototyper, tillverkning och även för repara-

14

www.svenskverkstad.se

tion av gasturbinerna. Fabriken är skräddarsydd för 3D-printing. Här är det naturligtvis metall det handlar om, även om 3D-printing i olika plastmaterial tidmässigt ligger steget före och har berett vägen för metallen. Nu utvecklas metallpulver på bred front för att mata maskinerna med en rad olika legeringar och metallsorter. FRAMTIDEN ÄR HÄR Enligt Björn Björnström på EOS har utvecklingen inom additiv tillverkning alltså kommit så långt att vi inte längre kan prata om den som en teknik för framtiden. Redan nu är det en etablerad tillverkningsmetod som används i allt större utsträckning. – På plastsidan ser vi nu att det går från att ha varit prototyptillverkning till att det kommer in på småskalig volymproduktion, säger Björn Björnström. – Men även på metallsidan har vi redan idag produktion. – Det finns en missuppfattning på marknaden om att den här tekniken inte är helt klar, men jag skulle vilja säga att den tvärtom är så utvecklad och klar att om man är intresserad är det definitivt dags att haka på det här tåget. FÖRDEL ADDITIVT Additiv tillverkning har många fördelar och lämpar sig väl för många, många olika produkter. Några självklara fördelar är komplexa konstruktioner, geometrier som inte kan tillverkas med traditionella metoder, lättare konstruktioner, betydligt reducerat spillmaterial och reducerat monteringsbehov då komplexa konstruktioner kan tillverkas i ett stycke på ett sätt som är omöjligt med konventionell tillverkning. – Ett lysande exempel är ett case study på Ariane-raketen,

säg e r Björn Björnström. Med konventionell produktion har man tillverkat 248 delar som sedan monterats ihop till en enhet. Med additiv tillverkning tillverkas den enheten idag i en enda del. – Där ser man verkligen vad additiv tillverkning kan innebär för konstruktionen och produktionen. – Visst har tekniken begränsningar, men de begränsningarna ser väldigt annorlunda ut än för traditionell tillverkning. DESIGNA FÖR AM Tillverkning med additiv tillverkning


additiv tillverkning

Foto: AIM

www.svenskverkstad.se

15


additiv tillverkning

Komplexa detaljer i stort och smått. Foto: EOS

börjar på ritbordet. Försöker man gå från vanliga ritningar till 3D-printade produkter biter man sig i tummen. – Är detaljen designad för att gjutas ska man antagligen gjuta den. Det blir betydligt billigare. Vilket betyder att om man designar för traditionell tillverkning, ska man tillverka det traditionellt. Då får du inte ut maximal prestanda ur den additiva teknologin. – Men kan man lära sig designa för additiv tillverkning, då öppnas en helt ny värld med den här tekniken. – Du kan bygga in komplexitet i produkten på ett helt nytt sätt, skapa geometrier som annars är omöjliga att göra. Du kan bygga lättviktsdelar, ta bort material där du inte behöver det. Du kan bygga in kaviteter i material, exempelvis kylkanaler i former som inte kan göras annars. Man kan till och med göra rörliga delar inne i en konstruktion. – Kort sagt; kan man designa det så kan man bygga det. – Dessutom har man stora möjligheter att tillverka kundspecifika lösningar. Vi har exempelvis en applikation för skelettet till kronor och bryggor för den16

www.svenskverkstad.se

Björn Björnström. Foto: EOS

talmarknaden, som byggs i kobolt-krom. De är naturligtvis helt anpassade till varje enskild patient. Sådana byggs dessutom miljoner av varje år, så det är definitvt en volymproduktion. – Superintessant är också time to market. Man slipper exempelvis göra ett verktyg för en produkt utan kan skriva ut designen direkt. På utvecklingstadiet finns massor av tid att spara. Björn Björnström och EOS ser inte additiv tillverkning som en ersättning för skärande bearbetning, utan snarast som ett komplement. – Var sak ska användas för det den är bäst för, säger han. VI LIGGER BRA TILL De additiva metoderna har fått en bra utveckling i Sverige, konstaterar Björnström. – Centraleuropa, främst Tyskland, har drivit det här längst, men stora bolag i Sverige är definitivt konkurrenskraftiga. Alla större industribolag satsar enorma resurser på att bygga upp kompetenscenter kring det här. – Mindre företag, legotillverkare, verk-

tygstillverkare och så vidare, är fortfarande inte lika offensiva. – Men tekniken växer väldigt starkt just nu och kommer att göra det under överskådlig tid, slutar Björn Björnström. IKEA LANSERAR 3D-PRODUKT OCH 3D CENTER INVIGER NYTT På plastsidan är produktionen i full gång på många sätt och ofta i höga volmer, konstaterar Ulf Qviberg på 3D Center i Västervik. – Att 3D-printade produkter börjar få fäste på marknaden är IKEAs lansering av kollektionen Omedelbar för bara ett par veckor sedan, ett tydligt tecken på, säger han. – I den kollektionen finns en produkt som är producerad med en HP Fusion 3D-skrivare. Det är en världsnyhet och verkligen en milstolpe för den här branschen. Det finns inget företag i den kalibern som lanserat en sådan produkt. – Det är också ett bevis på att branschen lyckats nå en kostnadseffektiv produktion. Det har man jobbat mot i många år. Det har varit ett lite för dyrt alternativ många gånger. Men under de senas-


NEUTRALISERAR – inte bara sköljer!

Det finns en bättre lösning. Byt ut koksaltlösningen innan olyckan är framme. Cederroths unika Ögondusch med neutraliserande effekt ger större chans att rädda ögonen. Utöver att vätskan späder ut och sköljer bort har den bevisat mer effekt vid stänk av alkalier och syror1. Det är därför Cederroth Eye Wash rekommenderas av ögonspecialister2. Beställ direkt på www.cederroth.com 1) Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. 2) Rihawi et al. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol (2006) 244: 845-854

www.svenskverkstad.se

17


additiv tillverkning

Ulf Qviberg, 3D Center. Foto: 3D Center

te åren har det förändrats ganska kraftigt och nu kan man producera höga volymer kostnadseffektivt. – Det beror främst på HP:s fusion-teknik som är den i särsklass snabbaste tekniken på marknaden idag. I kombination med material som ger hållbara och åldersbeständiga, nylonbaserade plastmaterial. – Det finns många exempel på företag som producerar maskinkomponenter på HP Fusion-maskiner. Det är starka industriplaster som kan ersätta aluminium i många applikationer. – Det är större potential för polymer än det är för metall just nu, menar Ulf Qviberg. – Metall är jättebra för nischade produkter. Gemensamt för metallen är att slutprodukten måste ha ett högt värde, annars går det inte att producera något vettigt på metallskrivare. 18

www.svenskverkstad.se

IKEAs första 3D-printade produkt, en lansering som befäster additiv tillverkning. Uppe till vänster produkter som bara kan tillverkas med additiv tillverkning.Foto: 3D Center

– Plastmaskinerna har kommit betydligt längre, och produkterna IKEA tillverkar är nog nere på runt 60 öre grammet i produktionskostnad. Kostnaden för metall är många, många gånger högre. – Det är flera orsaker till att plasten kommit längre. En viktig faktor är naturligtvis de betydligt lägre smältpunkterna. Det handlar om skillnaden mellan 200 och 800-1 000 grader. En annan faktor är tiden. Metall tar betydligt längre att skriva. – Komplexiteten på metall är betydligt högre, dessutom. Här kommer man snabbt in på metallurgifrågor och såna saker. Plast är betydligt enklare. – Den fusion-teknik HP tagit till marknaden är också en enorm utveckling för branschen och det är den som gjort det möjligt för IKEA att nu gå in i det här och lansera den printade produkten. – Föregångaren, SLS-tekniken, har utvecklats under 20 år och varit jätteviktig

för branschens utveckling och med vilken många företag anammat tekniken och serieproducerat både komponenter och produkter. – Med HP:s lansering av fusion-tekniken har man i princip halverat kostnaden och det har tagit tekniken ytterligare ett steg. – IKEAs produkt befäster detta på ett mycket tydligt sätt. det kommer definitivt att öppna nya dörrar. Ungefär samtidigt som IKEA lanserade produkten, invigde 3D Center sina lokaler i Västervik. Det är en milstolpe så god som någon, i synnerhet för företaget som på det sättet sprider sin verksamhet geografiskt. – Västervik är inte bara en fantastiskt fin stad, den ligger geografiskt bra till, mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I dagens IT-samhälle behöver man inte flytta till storstäderna.


16.04. - 20.04.2018 Hall 10, stand F12

HELT ENKELT SNABBARE GRM-NC med LEANTOOL anpassar sig till uppgifterna, flexibilitet

www.bihler.de www.svenskverkstad.se

19


additiv tillverkning

Acron breddar med 3D-printing i metall Acron AB fortsätter att bredda sitt erbjudande genom att investera i en egen avancerad 3D-skrivare för metall. Detta öppnar helt nya möjligheter inom en rad områden där konventionell avverkande metallbearbetning begränsar. Maskinen är en M2 Multilaser från Concept Laser och använder metoden DMLS, Direct Metal Laser Sintering. Ett mycket fint metallpulver smälts samman lager för lager med en laser, materialet som inte används till detaljerna återanvänds. METALLPROTOTYPER & PRODUKTION Acron AB erbjuder 3D-printade komponenter för produktion och prototyper i olika legeringar. Stål, rostfritt stål, aluminium och titan för att nämna några. Fördelarna med additiv tillverkning i metall är många. Processen är helt verktygslös, vilket ger korta ledtider och en flexibel produktion, och olika detaljer eller varianter kan skrivas ut samtidigt för att spara tid. NYA & KOMPLEXA GEOMETRIER 3D-utskrift är extremt effektivt vid tillverkning av komplexa geometrier och för

Kenny Johansson.

konstruktionslösningar som inte är möjliga med konventionella tillverkningsmetoder. Ofta kan en enkel konstruktionsändring hos detaljer innebära att flera komponenter integreras till en enda, vilket både spar tid och pengar. EFTERBEHANDLING Acron AB har under en längre tid satsat på att bygga ut infrastrukturen runt additiv tillverkning och kan erbjuda olika typer

Detaljer printade i rostfritt stål.

av efterbearbetning av komponenter. acron-form.se

EOS öppnar innovationscenter för 3D-printing EOS öppnade för bara ett par veckor sedan ett innovationscenter för 3D-printing i Düsseldorf. På plats erbjuds företag stöd för sina 3D-utskriftter och innovationsprojekt med ett brett utbud av konsulttjänster längs hela processkedjan. EOS Inno20

www.svenskverkstad.se

vation Center öppnades formellt den 13 mars, med flera EOS-kunder och representanter på plats. Innovationscentret har drygt 1 000 kvadratmeter golvyta som kunderna kan använda, inklusive ett stort område med EOS-system för 3D-utskrift i polymer och metallmaterial.

Företag kan hyra maskinutrymme såväl som projektrum och för detta erbjuder EOS både konsult- och utbildningskurser, specialiserad rådgivning om design och optimering av de delar som ska tillverkas. eos.info


Vi samlar industrins kunskap för en smartare dejjng Med 3 års utveckling i ryggen har Manufacturing Guide skapat en unik möjlighet för leverantörer aa nå industrins nyckelpersoner med sina specifika kunskaper och erbjudanden

Tillverkande leverantörer

Maskinleverantörer

Ku n s k a p s d a t a b a s m e d 5 7 0 m e t o d e r

Dejjng med affärsmöjligheter

Besök vår sajt och se vår introdukkonsfilm som visats mer än 100 000 ggr

570 metoder och 3 500 leverantörer www.svenskverkstad.se

21


UR i fokus på robot-event hos Edströms Automationsintresserade företagare träffades i mitten av mars hos Edströms i Jönköping för att bekanta sig med Universal Robots i allmänhet och marknadsplatsen UR+ i synnerhet. – Eventet genomsyrades av ett engagemang och intresse från besökarna som vi sällan upplevt, säger Thomas Hvarvenius, Universal Robots. Dagen var alltså vikt för att förmedla fördelarna som UR+ ger till slutanvändaren. Edströms Maskin AB hade bjudit in olika leverantörer som finns på UR+ för att ge både befintliga och blivande kunder möjligheten att klämma och känna på robotarna, för att handgripligen lära känna Universal Robots produktprogram. Varje medverkande

22

www.svenskverkstad.se

UR+partner hade var sina små presentationer om sina produkter under förmiddagen innan det var hands-on på eftermiddagen. Besökarna diskuterade konkreta behov och lyssnade aktivt in möjligheterna. – Det kändes som vi skapade en sann UR-anda och alla vara kreativa och ville verkligen komma vidare i sina automationstankar, säger Hvarvenius. MARKNADEN BUBBLAR På UR+, marknadsplatsen som medarbetarna på Universal Robots hanterar på hemsidan (universal-robots.com/plus/), samlas produkter som är skräddarsydda för UR-robotarna. Det skapar ett ekosystem mellan kunder, utvecklare och distribution. Apple och Google har sina appar och Universal Robots har UR+. När produkten finns på UR+ så är den certifierad av Universal Robots och kunder kan känna trygghet i köpa den där. Då vet man att

det fungerar och att det är enkelt att använda den. Thomas Hvarvenius var mer än nöjd med mars-eventet på Edströms. – Det var ett mycket bra event där jag blev både glad och imponerad över hur öppna företagarna var med att prata med varandra om vad de hade gjort och lyssnade på vad andra hade gjort med våra robotar. Det var en stark känsla av att företag i Sverige börjar förstå vad en robot från Universal Robots skapar för värde i produktionen. – Det händer väldigt mycket kring Universal Robots idag. Vi har jobbat hårt med att försöka göra företag uppmärksamma och medvetna om vilka nya möjligheter de får med UR-robotar. Det börjar ge frukt nu, vilket är superroligt. Det känns som det bubblar i marknaden för våra robotar. universal-robots.com/sv


Chuckcenter Störst på BISON-chuckar Vi har representerat BISON sedan 1989 och har ett av Europas största lager av BISON-chuckar!

Beställ före kl. 15 idag, så skickar vi samma dag, fraktfritt inom Sverige

sida! m e h r å v k ö s -Be

sida! m e h r å v k ö s -Be

Chuckcenter AB | Åkerslundsgatan 11 | SE 262 73 Ängelholm. Tel. +46 431 44 80 65 | Fax +46 431 164 95 | info@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se www.svenskverkstad.se

23


underhållsmässan

Underhållsmässan hetare än nånsin Industriellt underhåll har aldrig varit hetare än nu. Det visar uppslutningen bakom årets Underhållsmässa som åter ökade kraftigt, både på besökar- och utställarsidan. – Vi har ställt ut många gånger på Underhåll – det här var utan tvekan den bästa vi varit med på, säger Patrik Pettersson, försäljningschef på Schaeffler Sverige. 11 973 besök noterades på Underhållsmässan 2018 på Svenska Mässan, som

24

www.svenskverkstad.se

avslutades i fredags. Det innebär en ökning med +10% mot föregående mässa

2016 (10 876 besök) och med +31% jämfört med mässan 2014 (9 153 besök). Trenden är lika stark på utställarsidan: årets mässa samlade 334 utställande företag mot 273 utställare 2016 och 238 utställare 2014. Även sett till nettoytan har mässan ökat kraftigt: i år täcktes 8 950 kvadratmeter av montrar, mot 7 700 kvm 2016 och 7 586 kvm 2014. Anna Jarnö är affärsansvarig för Underhållsmässan: – De starka siffrorna visar det ökade medvetandet för underhållets alltmer centrala betydelse för produktionen, säger hon. – I den generationsväxling svensk industri är mitt uppe i har smart, dataanlyserat underhåll blivit en nyckelfråga. Från mässans sida har vi, i nära samarbete med branschen, lyckats fånga och stödja den utvecklingen. På årets mässa presenterades bland annat ett helt nytt område, Digital Solutions Area, ihop med Chalmers och Smarta Fabriken. – Vi har också lyckats få en ny bredd på


underhållsmässan

NÅGRA RÖSTER FRÅN MÄSSGOLVET:

mässan t ex genom initiativ som Maintenance Summit, ett välbesökt tvådagarsseminarium för beslutsfattare, och genom en nätverksträff för tjejer inom industrin. – Detsamma gäller nya samarbeten inom skydd och säkerhet, där vi jobbat ihop med IF Metall och NSA och bl a skapat ett mycket uppskattat heldagsseminarium för skyddsombud. Seminariesatsningen var, totalt sett, större än någonsin på årets mässa. Programpunkterna avlöste varandra från två scener på mässgolvet. – Intresset var enormt för de aktuella och branschinriktade ämnen som togs upp. Det var ofta fullsatt, konstaterar Anna Jarnö.

Alrik Danielson, koncernchef, SKF – talare på Maintenance Summit ”När våra produktionssystem blir alltmer automatiserade och komplicerade öppnas fantastiska möjligheter att skapa effektivitet och konkurrenskraft, här i Sverige till exempel. Men då måste ju maskinerna gå, som schweiziska ur! Det är bara ett riktigt bra underhåll som kan få det att hända. Därför tror jag att det nästan viktigaste vi kan göra just nu är att satsa på underhåll. Man får inte se underhåll som en sidoavdelning, utan som en central del av produktionen. Först då kan vi nå de här fantastiska resultaten. Vi måste samla våra krafter och till den här mässan kommer ju alla som är intresserade av underhåll. Då kan vi få ett genomslag, både för teknologin och för att höja underhållets status. Därför tycker jag att Underhållsmässan är en så bra mötesplats.” Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft Sverige – talare på Maintenance Summit ”Alla företag är sårbara för cyberattacker och många har inte tillräcklig digital kompetens för att skydda sig. Det vi sett de senaste åren är att styrkan i DDoS-attackerna blivit exceptionellt stor. För att skydda sig måste man först förstå hotbilden och förbereda sig mot den. Jag tycker det var ett bra tillfälle att tala om det här på Maintenance Summit. Det här är en bransch med ett väldigt stort ansvar för framtidens infrastruktur och när man exponerar många funktioner ut mot internet då blir man också en del av attacksektorn.” Torsten Ekström, VD, Riksorganisationen Svenskt Underhåll ”De nya initiativen på Underhållsmässan 2018, inte minst Maintenance Summit, blev en fullträff. Väldigt hög nivå på föreläsarna, väldigt inspirerande. Responsen har varit superbra. Själv hade jag förmånen att få dela ut priset till Årets underhållsledare, som blev Jimmy Öberg på Kopparbergs Bryggerier. Med de framgångsrika resultat man nått inom underhållsorganisationen, med ökad tillgänglighet och ökad effektivitet, blev valet ganska enkelt till slut.”

Joakim Müller, key account manager, Preem - utställare ”Årets Underhåll var den bästa på flera år. För oss handlar mässan framförallt om att synas, stärka kundrelationer och att sprida varumärket. Vi har upplevt ett stort intresse för våra produktnyheter inom smörjmedel, men också för mervärden som logistik, närhet till kunderna och leveranssäkerhet.” Jonathan Granung, kundansvarig, IFM Electronic - utställare ”Vårt företag satsar mycket på förebyggande underhåll. Historiskt är vi stora när det gäller mätteknik och sensorer av olika slag. Men på årets mässa har vi visat att vi kan hjälpa kunder att ha koll på sin process genom att koppla upp produkter, ta hand om informationen och visualisera det på ett smidigt sätt. Intresset har varit stort, vi har fått många leads och är väldigt nöjda”. Carola Bender, kontorschef, Tools Sverige - utställare ”Årets mässa var ett stort steg framåt. Vi har haft fler besökare än för två år sedan, delvis har vi bidragit själva genom att bussa hit kunder som vi haft montervisningar med. Även vår satsning på afterwork – då vi bjuder på mat, dryck och underhållning i montern – har blivit enormt lyckad, med runt 1 200 unika gäster. I år har vi profilerat hälsa, miljö och säkerhet och har märkt ett ökat intresse för våra digitala lösningar.” Richard Edberg, key account manager, 3M Svenska AB - utställare ”Vi har varit med på många mässor på olika ställen, men aldrig tidigare på Underhåll. Vi fick tips från våra återförsäljare, som också ställer ut på mässan, om att vara med här. Det blev hellyckat! Under mässan slussade de många slutkunder vidare till oss för ingående samtal kring personlig skyddsutrustning, t ex hörselskydd som vi är världsledande på. Det var också ett stort intresse för våra fallskydd. Vi kommer att vara med på nästa Underhåll 2020 och då snackar vi om att ha en dubbelt så stor monter.”

www.svenskverkstad.se

25


26

www.svenskverkstad.se


Hannover Messe

SPETS

TEKNIK

från 75 länder Med 6 500 utställare och 225 000 fackbesökare under 2017 års upplaga befäste Hannover Messe i Hannover, Tyskland, sin position som världens ledande mässa för industriell teknik. 70 procent av besökarna är beslutsfattare på högsta nivå och den genomsnittlige besökaren har en investeringsbudget om 550 000 euro. Nu är det snart dags för nästa upplaga som arrangeras mellan den 23 och 27 april 2018 med "Integrated Industry - Connect & Collaborate" som huvudtema. Genom de fem delmässorna - IAMD-Integrerad Automation and Digital Factory, Energy, Industrial Supply, Research & Technology och Career 4.0 – kommer en omfattande överblick att ges av digitaliseringen inom tillverkningsindustrin och energibranschen. Parallellt arrangeras CeMAT, som är världens ledande mässa för intralogistik och supply chain management. Varje jämnt år går den tillsammans med Hannover Messe. – Det finns ingen annan mässa som Hannover Messe, säger en stolt Marc Siemering, Senior Vice President för Hannover Messe, när han besöker Sverige i januari i år för att presentera årets upplaga inför hugade teknikjournalister från Europas nordligaste länder. Mässan ger den mest kompletta bilden av branschen – allt på en gång och på ett och samma ställe. Årets partnerland är Mexiko som i år skickar en 160 företag stor delegation till den gigantiska mässan. Mexikos ambassadör berättar att landet vill ta tillfället i akt och positionera sig som en attraktiv affärsplattform och samtidigt stärka sina internationella handelsförbindelser och fortsätta sina insatser för att säkra ett frihandelsavtal med EU. HUVUDTEMA 2018: "INTEGRATED INDUSTRY – CONNECT & COLLABORATE" Mässans tes lyder: Människor, maskiner och IT är hörnstenarna i morgondagens fabriker, men bara genom att sammankopplas kommer de att nå sin fulla potential. Därför ska årets tema ”Integrated Industry - Connect & Collaborate" lyfta fram hur ”connectivity” kan skapa helt nya former av verksamheter, arbeten och samarbeten med större konkurwww.svenskverkstad.se

27


hannover messe / cemat

På presskonferensen från vänster Gunnar Bolmsjö, robotikprofessor Högskolan Väst, Carlos Pérez Cirera Langenscheidt, handelskommissionär ProMéxico, mexikanske ambassadören Agustin Gasca Pliego, Marc Siemering, Senior Vice President Industry, Energy and Logistics för Deutsche Messe och Peter Garnbratt, försäljningschef på Eton Systems. Foto: Charlotta Hörnqvist

Marie Jaeger och Linda Steen på Trade Fair Agency, Deutsche Messes representant i Sverige.

Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen språkar med Gunnar Bolmsjö, Högskolan Väst, robotikprofessor som berättade om robotmarknaden och trender på robotmarknaden.

renskraft, bättre jobb och nya affärsmodeller som resultat. Montrarna fylls på temat automation och robottillverkare, systemintegratörer och leverantörer av gripsystem laddar för att visa upp sina lösningar för den smarta fabriken.

kraftiga måste de få sina supply chains uppkopplade och digitaliserade genom hela ledet – inte bara inom sina egna företag, säger Marc Siemering.

FÖRÄNDRAD LOGISTIK Hannover Messe 2018 kommer också att ha ett nytt område på mässan som ägnas åt innovativa elektriska mobilitetsoch transportlösningar. Döpt till "Electric Transportation Systems" behandlar området både elfordon och den nödvändiga stödjande infrastrukturen, vilken också måste integreras i morgondagens omvandlade, hållbara energisystem. Industri 4.0 förändrar också produktionslogistiken och de krav som ställs på logistikföretag. Allt fler kunder vill ha individuella lösningar från en enda källa. Den intralogistiska fackmässan CeMAT, som går parallellt med Hannover Messe, speglar denna trend. – Om företagen vill förbli konkurrens28

www.svenskverkstad.se

CEMAT LEVERERAR SVAREN Enligt en undersökning som genomförts av managementkonsultbyrån BearingPoint har åtta av tio företag i Tysklands tillverkningssektor redan tagit tag i utmaningarna förenade med uppkopplade supply chains. Men många företag undrar hur de ska implementera Logistk 4.0 i sin affärsverksamhet och CeMAT lovar att leverera svaren på företagens funderingar. Mässan kommer att täcka in alla aspekter av intralogistik – från innovativa, energibesparande gaffeltruckar och industritruckar till helautomatiserad hantering, hyllsystem, lagringssystem och den senaste IT-utvecklingen. Naturligtvis visar mässan även kranar, lyftutrustning och plattformar, auto-IDsystem, robotlogistik och förpackningsteknik.

– Huvudfokus på CeMAT kommer att ligga på samspelet mellan Industri 4.0 och Logistik 4.0, säger Marc Siemering. – I samverkan med Hannover Messe skapar vi en unik plattform för digitalisering av supply chains, med fler lösningar och innovationer än vad som kan ses någon annanstans i världen, lovar han. På ”Logistics 4.0 Hub" kommer över 30 utställare från både CeMAT och Hannover Messe att visa den senaste tekniken för olika segment i försörjningskedjan. Jungheinrich kommer till exempel att presentera orderplockningssystem, medan SMI Handling Systems visar hur vakuumteknik utgör ett viktigt bidrag till modern produkthantering. Copal presenterar innovativa lösningar för lossning och palletering av containertransporter. Pepperl+Fuchs visar upp identifieringsteknologilösningar och experterna på bärbara datorer hos Unimax kommer att visa upp augmented reality-lösningar. FÖRÄNDERLIGA UTMANINGAR Ett annat stort företag som är med, Har-


www.svenskverkstad.se

29


hannover messe / cemat

ting, presenterar sin Industi 4.0-lösning som kallas MICA (Modular Industry Computing Architecture) och visar hur digitaliseringsprojekten snabbt och enkelt kan genomföras genom att installera en specialmodul direkt på en maskin eller i produktionslinjen. Nytt på CeMAT är ämnet ”urban logistik”. Dagens snabbväxande metropoler står inför ständigt föränderliga, nya utmaningar, både gällande intern och extern logistik. – I en tidsålder präglad av Logistics 4.0 och ökad försäljning på nätet måste försörjningskedjan omprövas. – Vilket bidrag kan intralogistik erbjuda för att garantera en smidig leverans inom våra stadigt växande metropoler och vilka teknikalternativ finns redan för att underlätta för människor avseende den sista transportsträckan, säger Siemering. Hannover Messe innehåller också över 1 000 konferenser och forum som tar itu med alla de stora trenderna som sveper över den moderna industrin: Industri 4.0, Internet of Things, digital omvandling, cybersäkerhet, smarta nät och decentraliserade energisystem. I hall 3 finns även Global Business & Markets, Europas ledande event för utrikeshandel. ”THE NEXT BIG THING” Efterfrågan på startups fortsätter att växa i tillverkningsindustrin. Investerare letar efter ”the next big thing” och de stora företagen avundas startup-företagens innovativa anda. I linje med denna trend utökar Hannover Messe sitt program för startups, "Young Tech Enterprises" under 2018 med två nya satellitavdelningar: en i hall 19/20 för startups från intralogistikoch supply chain managementsektorn och en i hall 27 för unga företag från energisektorn. Tävlingen "Startup Pitches @ Young Tech Enterprises" bjuder in unga företag att ge korta presentationer av sina produkter och innovationer. De deltagande företagsgrundarna konkurrerar om pengar och andra priser liksom uppmärksamheten från media och investerare. Vid förra upplagan av Hannover Messe deltog cirka 100 startups i Young Tech Enterprises-avdelningen av mässan, varav ungefär 50 av dessa deltog i samlingsmontrar organiserade av länder eller organisationer. De övriga 50 deltog som enskilda utställare med egna montrar. 30

www.svenskverkstad.se

Peter Garnbratt, försäljningschef på materialhanteringsföretaget Eton Systems.

HERMES AWARD För 15:e gången i ordningen delar Deutsche Messe även ut Hermes Award - en av världens mest eftertraktade utmärkelser inom teknik. Hermes Award delas årligen ut av Deutsche Messe under upptakten till Hannover Messse och vinnaren belönas med ett PR-paket värt totalt ca 100 000 euro. Vid den senaste upplagan av Hannover Messe 2017, gick Hermes Award till Schunk GmbH & Co. KG för sin JL1 gripare - en intelligent gripmodul för människa-maskin samarbete som direkt samverkar och kommunicerar med människor. EFFEKTIVARE AUTOMATISERING Från Sverige kommer sammanlagt 46 företag att ställa ut på Hannover Messe och CeMAT. Ett av dessa är materialhanteringsföretaget Eton Systems AB från Gånghester utanför Borås, kanske inte lika känt som skjortfabriken Eton Fashion är. Skjortfabriken Eton Fashion grundades 1928 av makarna Annie och David Peterson. Eton Systems, tillverkaren av materialhanteringssystemen som effektiviserar tillverkningen i skjortfabriken, grundades av Inge Davidson år 1967. Eton Systems har till dags dato sålt mer än 4 000 av sina materialhanteringssystem till olika industrisegment i över 60 länder. Peter Garnbratt, försäljningschef på Eton Systems, berättar om företagets lösningar under presskonferensen. Han menar att när man pratar om att investera i automation så tänker man ofta att man

ska investera i en robotcell. – Men när man automatiserar en jobbstation så automatiserar man bara 10-20 procent av vad som händer i en fabrik, säger Peter Garnbratt. – 80-90 procent handlar om allt annat som sker före och efter, som exempelvis transporter, lyft, sortering och förberedelser. Under den tiden ligger produkten stilla och väntar tills pallen är fylld och en truck kommer och hämtar den. Om man kombinerar sin robotinvestering med en lösning från till exempel Eton Systems, där man hängande i luften kan flytta material och produkter till rätt plats i rätt tid, kan man få en mycket större utväxling i sin automationsinvestering, menar Garnbratt. Ja, det och väldigt mycket annat står att se på Hannover Messe 2018. Ta ett steg in i framtiden och förkovra dig i Hannover. DEUTSCHE MESSE AG 2017 firade Deutsche Messe AG 70-årsjubileum. Mässan grundades 1947 i och med Tysklands första exportmässa och sju årtionden senare har Deutsche Messe tagit plats bland världens främsta arrangörer av mässor för investeringsvaruhandel, med en omfattande portfölj av mässor som arrangeras i Tyskland och runt om i världen. Med över 1 200 anställda och ett nätverk av 58 försäljningspartners är Deutsche Messe närvarande i cirka 100 länder. Charlotta Hörnqvist, Svensk Verkstad


DIMKYLARE för effektiv smörjning och kylning av skärande verktyg Komprimerad luft blandas med skäremulsion som nedkyles och lämnar apparatens munstycke som en konformad dimstråle. Dimstrålen riktas mot verktygets skärande punkt, där de ytterligt finfördelade vätskepartiklarna med smörjverkan slungas mot skärytan där värme avledes. Fri sikt över arbetsstycket, jämna och rena ytor. VBK dimkylning har en given plats i verktygsmaskiner som saknar vätske- kylning, men är också ett modernt och flexibelt komplement i maskiner med redan befintlig anordning för rinnande skäremulsion.

SNITT & TAPPHÅLLARE

En prisbillig kombination som ger korrekta gängor och spar massor med tid Snitt- och gängtapphållare som är inbördes utbytbara, apteras på en dorn som fästes i pinolspindeln. Dornens kulsystem låser hållarna radiellt men tillåter axiell rörlighet med minimal friktion. - Kast eller skevhet på gängorna förhindras.

Fixator AB | Fågelsångsv. 26, 186 42 Vallentuna | Tel: 08-756 16 00 | E-Post: info@fixatorab.se | www.fixatorab.se

Med TEST TESTit it är du på den SÄKRA SIDAN!

TESTit spännkraftmätinstrument Visar spännkraften och förenklar produktionsprocessen Spännkraftmätning för utvändig och invändig fastspänning

Uppladdningsbart litiumjonbatteri för över 5 timmars drifttid

För roterande och stationära chuckar

Programvara för visualisering och arkivering av mätdata

Dataöverföring via Bluetooth

HAINBUCH Svenska AB Kemistvägen 17 · 183 79 Täby · Tel. 08-732 75 50 hainbuch@hainbuch.se · www.hainbuch.se

www.svenskverkstad.se

31


hannover messe / cemat

Hitta rätt på mässområdet under HANNOVER MESSE 2018

Integrated Automation Motion & Drives Digital factory Energy Industrial Supply Research & Technology CeMAT

Energi i rörelse med lätthet ... ... för rörelse i alla riktningar Enkel design med e-chains , chainflex kablar och komponenter från igus . Finn, beräkna och beställ online. igusab.se/the-chain ®

®

®

Besök oss på: Hannover Messe – Hall 17 Monter H04 Elmia Automation, Jönköping

...

igus AB Tel. 042-32 92 70 Fax 042-2115 85 OEM Automatic AB Tel. 075-2 42 4100 ®

32

S-1170-ECS 182x66M.indd 1

www.svenskverkstad.se

plastics for longer life

®

21.02.18 13:35


hannover messe / cemat

Viktigaste arenan för produktion inom tillverkande industri. 15-18 maj 2018 Produktionsmässorna.se Elmia Jönköping

www.svenskverkstad.se

33


AUTOMATIONSdelen

Automatiserad produktion viktigaste framtidsfaktorn för svensk industri Utvecklingen inom svensk industri går fort nu. Enligt en ny rapport, Industry Trend Monitor, från Elmia i samarbete med Fairlink, tankesmedjan AutomaTHINK och Ny Teknik bedömer de flesta att automation och produktion är det område där kompetenskraven kommer att vara störst i framtiden, följt av digitalisering och digitala verktyg. Analysen visar också tydligt att svensk industris största utmaning är att få unga att vilja arbeta inom industrin. Det anser hela 45 procent av de svarande. – Att automatisera sin produktion kommer vara en nödvändighet för att vara fortsatt konkurrenskraftig. Nyligen fram-

tagen statistik visar att Sverige tappar placeringar på exempelvis robottäthet jämfört med antal industriarbetare. Det är något som vi måste ta på allvar, och denna trend visas även i Industry Trend Monitor, säger Tomas Berg, ordförande för Svenska Automationsgruppen och ledamot i AutomaTHINK. Industry Trend Monitor är ett verktyg framtaget av Elmia tillsammans med tankesmedjan AutomaTHINK, analysföretaget FairLink och tidningen Ny Teknik. Syftet är att kartlägga och skapa en bild av det svenska industrisamhället, och undersökningen är den största i sitt slag. Cirka 1 200 personer som arbetar framför allt inom industri har svarat på frågor med fokus på medarbetare och trender.

STOR VILJA OCH POTENTIAL Bilden av industrin är positiv med både stor vilja och stor potential. Men enligt analysen är meningarna delade när det gäller de framtida kompetenskraven. Nästan hälften av de tillfrågade tror att det kommer krävas stora förändringar. Den andra halvan, oftast de yngre, tror att det bara handlar om mindre förändringar. – Detta beror förmodligen på att yngre människor redan är vana vid ett högt tempo och är uppväxta med snabb teknikutveckling. De upplever inte att utvecklingen går så snabbt, vilket är mycket positivt, eftersom de är framtiden för svensk industri, säger Stefan Gustafsson Ledell, sektorchef Industri, Elmia AB och ordförande för AutomaTHINK. Enligt Industry Trend Monitor är det

Volvo Lastvagnars automatisering sätter människan och säkerheten i centrum De snabba framstegen inom fordonsautomatisering skapar stora möjligheter för transportindustrin och samhället som helhet. I över två årtionden har Volvo Lastvagnar legat i framkant av utvecklingen. I en film i två delar som nyligen släpptes presenterar Volvo Lastvagnar sin syn på automatiseringen och hur den kommer att påverka vårt sätt att leva och arbeta framöver. Morgondagens teknik och dess möjligheter har inspirerat och fascinerat människor i generationer. I dag går den tekniska utvecklingen snabbare än någonsin. Robotar utför allt fler uppgifter inom tjänstesektorn. Det finns bilar och lastbilar som är självkörande. Man kan lätt få intrycket av en ganska anonym och opersonlig framtid. Det är ingen tvekan om att automatisering redan spelar en viktig roll i människors liv. Men för Volvo Lastvag34

www.svenskverkstad.se

Sasko Cuklev.

Ann-Sofi Karlson.

nar har människan alltid haft och kommer alltid att ha en central roll i den här utvecklingen. Med ny teknik inom räckhåll utvecklar Volvo Lastvagnar praktiska lösningar med fokus på att underlätta vardagen och öka säkerheten för förare, kunder och andra trafikanter. Volvo Lastvagnars filmer "Automation -

the Big Change" och "Automation - Driving into the Future" tar upp heta ämnen som rör framtidens lastbilsteknik. I två delar får vi följa Sasko Cuklev och AnnSofi Karlsson, två nyckelpersoner på Volvo Lastvagnar, i deras vardag. Dessutom får vi möta lastbilsföraren Lukas Strohmeier från Österrike och pendlaren Rohini Teather från London. Syftet med filmen


innovationsgrad och teknikhöjd som gör ett företag attraktivt för unga människor. Även här var siffran så hög som 45 procent av de tillfrågade, oavsett ålder och storlek på företagen. – Detta är mycket intressant och något som jag inte tror många är medvetna om, ett trendbrott inom industrin, säger Joakim Norlén, VD SINF och ledamot i AutomaTHINK. Industry Trend Monitor kommer att genomföras två gånger per år. Under vårens undersökningar är fokus medarbetare och trender, under hösten teknik och trender. automathink.se • elmia.se

Automation och produktion är det område där kompetenskraven inom industrin kommer vara störst i framtiden, enligt den nya rapporten Industry Trend Monitor. Foto: Elmia AB.

Tillsammans med HANNOVER MESSE 2018

Man. Machine. Potential. 23-27 april 2018 Hannover ▪ Tyskland hannovermesse.com #hm18 l d i gi t a ck hur merar ä t p p U or transf cesser, teknik ro p s n ktio produ system och i energ arbetar. r hu vi

Get new technology first

Trade Fair Agency AB ▪ 070 306 27 14 ▪ info@tradefairagency.se

www.svenskverkstad.se

35


AUTOMATIONSdelen

är att visa Volvo Lastvagnars vision och mål med automatiseringsarbetet och alla förhoppningar och farhågor som finns hos de människor vars vardag påverkas av det. Sasko Cuklev, Director Autonomous Solutions, har en tydlig vision och talar öppet om de möjligheter han ser för den närmaste framtiden. – Jag är säker på att vi snart kommer att se självkörande Volvolastbilar som ett naturligt inslag på vägarna. Men exakt när det blir beror på en mängd faktorer som trafikregler, väginfrastruktur och säkerhetsstandarder, säger Cuklev. Omställningen till helt automatiserade fordon är ett långsiktigt utvecklingsmål, men på kortare sikt ligger fokus främst på en stegvis implementering av automatiseringsteknik som ska förbättra säker-

heten, produktiviteten och komforten för yrkesförarna. Enligt Ann-Sofi Karlsson, Director Human Factors for Automation, handlar automatisering inte om att minska arbetstillfällena. – Vi kommer att behöva många skickliga förare även i framtiden. Med en växande befolkning och handel i världen ökar även transportbehoven. Automatisering handlar om att effektivisera, säger hon. Utöver den globala vinsten handlar Volvo Lastvagnars automatiseringsarbete rent konkret om att underlätta vardagen för yrkesförare som Lukas Strohmeier. Han kör silotransporter i södra Österrike och måste ofta lasta i den hektiska storstaden Graz. – Det är svårt att framföra ett stort fordon i tät trafik. Det gäller att ha stenkoll på allt och ibland skulle man behöva ha

flera hundra extra ögon. Trafiken blir allt mer komplex, samtidigt som människorna är lika sårbara som alltid och Volvo Lastvagnars automatiseringsteam lägger stor vikt vid säkerhetsfrågan. Viktiga pilotprojekt inom gruvdrift, avfallshantering och sockerrörsodling har visat att automatisering kan förbättra både säkerheten och produktiviteten, medan motorvägståg gör det möjligt att sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Volvo Lastvagnar fortsätter utveckla automatiseringslösningar i nära dialog med kunderna och med människan i centrum. Fordonsautomatisering är ett viktigt arbete som alla vinner på - kunderna, förarna och samhället i stort. volvotrucks.se

Motomanroboten för samarbete överträffar kraven Samarbetsroboten MOTOMANHC10 uppfyller, och överträffar, kraven i det europeiska maskindirektivet. MOTOMAN-HC10 är en ”hybridrobot” med en räckvidd på 1,2 m och en hanteringsvikt på 10 kg. Den kan användas både som en vanlig industrirobot och som en samarbetsrobot. Den erforderliga säkerheten vid direktkontakt med operatören garanteras genom en unik kraft- och momentövervakning på samtliga rörliga axlar vilket gör det möjligt för roboten att agera i samverkan med omgivningen. Om roboten stoppats vid kontakt, kan den sedan enkelt återaktiveras med en knapp på 36

www.svenskverkstad.se

den främre delen av robotarmen. När det gäller europeiska säkerhetsnormer, enligt ISO/TS 15066:2016, IDT, kan MOTOMAN-HC10 användas som en kraft- och momentbegränsad robot av den 4:e samverkanstypen eller ”human coexistence”, det vill säga att roboten kan dela arbetsområde med en människa. FÖRDELAR I SAMARBETE När roboten är installerad för en samverkande tillämpning behöver den inte ytterligare skyddsåtgärder som t.ex skyddsgård, vilket sparar både utrymme och kostnad. Robotarmen är också särskilt noggrant utformad. Den saknar skarpa kanter och det är inte möjligt att klämma fingrarna i någon position.

Förutom säkerhetsaspekterna har huvudfokus på designen av roboten varit en särskilt användarvänlig drift. Programmering kan som tillval utföras med en ”Easy Teaching HUB” som sitter direkt på roboten. ENSAM OCH I SAMARBETE Sist men inte minst kan MOTOMANHC10 också användas som en fullvärdig industrirobot. Det betyder att när operatören inte är i närheten av roboten, kan den köras med full last i full hastighet. Under våren har du möjlighet att se roboten i verkligheten bland annat på Elmia Automation, 15- 18 maj. yaskawa.se


Fit for the future med rätt beställarkompetens Eva Holmström, styrelseordförande i Karlskoga Automation AB, skriver ledare i Automation Regions nyhetsbrev i januari 2018. Vi är mitt i ett paradigmskifte! Allt i vår omvärld digitaliseras och vi ser en allt tätare koppling mellan människa och maskin. Det finns ingen tydlig framtidsbild och det är svårt att veta hur vi ska prioritera och fokusera – men det gäller att hänga med! KOMPETENT PERSONAL Under sex år har jag varit engagerad inom industriell automation – som vd, affärsutvecklare och styrelseordförande i Karlskoga Automation AB. Karlskoga Automation är ett medelstort företag med engagerad och kompetent personal. Vi får förfrågningar om automationslösningar från läkemedelsindustri, försvarsindustri, tillverkande industri och reningsverk. FEL SOM INTE FÅR GÖRAS Trots att vi lägger ner mycket tid och energi på att besvara förfrågningsunderlagen så har det hänt att innehållet i vår leverans inte matchar kundens förväntningar. Underlaget har inte varit tillräckligt genomarbetat och vi har inte ställt tillräckligt bra frågor. Jag som chef har till exempel godkänt offerter som vi har lämnat, utan att dessförinnan ha granskat och godkänt förfrågningsunderlaget. Sådana fel får vi inte göra och vi har nu blivit betydligt mer uppmärksamma på hur kunderna beskriver sina processer. För att kunna föreslå de smartaste lösningarna gäller det att ta en sak i taget och involvera kundens personal i projektens tidiga skeden. SAMARBETE OM AUTOMATION Karlskoga Automation gick med i Automation Region för att vi ville koppla ihop oss med andra automationsföretag. Vi fick förfrågningar som var för stora för oss och vi behövde hitta nya partner och klustersamverkan för att fortsätta utvecklas. Samarbetet inom Automation Region innebär också att vi kan vara en del av såväl stora som små företags utvecklings-

processer och på så sätt bidra till ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt. FÖR STORA UTMANINGAR? Vi möter ibland företag som kör sin verksamhet med hjälp av uråldrig automationsutrustning. De väljer att vänta med investeringar tills den befintliga utrustningen rasar ihop fullständigt. Möjligen för att de upplever att kravställning och beställning av en ny lösning innebär en allt för stor utmaning. Vi vill hjälpa företag att bygga upp en kompetens som är tillräcklig för att våga utveckla verksamheten med automation och digitalisering. Därför har vi valt att engagera oss i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp. MÅNGFACETTERAD KOMPETENS Bland affärsutvecklingsgruppens medlemmar finns representanter från stora som små företag, konsulter, tjänsteutvecklande bolag, produktionsbolag och produktsäljande bolag. Det ger en mångfacetterad kompetens och en stor möjlighet att skapa något som är ”fit for the future” för svensk industri. MÖJLIGHET ATT VÄXA Under hösten 2017 har gruppen arbetat med att identifiera de insatser som kan ge störst och snabbast effekt för hela

Eva Holmström.

branschen och vi har landat i att det som krävs är en förbättrad beställarkompetens. SME-företag som lyckas höja sin kompetens inom automation och digitalisering har möjlighet att växa och rusta sig för att bättre klara ny konkurrens. Under våren lanserar vi ett utbildningsverktyg för ökad beställarkompetens. Vår förhoppning är att det kan erbjuda ett värdefullt stöd till företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Eva Holmström Styrelseordförande i Karlskoga Automation AB

2012 blev ”nya” KA Automation ett faktum med en tydlig inriktning, gemensam värdegrund och stark utveckling av såväl medarbetare som arbetssätt. Vi är på frammarsch på alla plan! www.svenskverkstad.se

37


Engagerade medarbetare. Fr.v. Ola Davidsson, Susanne Borg, Helene Levinsson, Sebastian Elvinsson och Tobias Kindberg.

GnosjĂś Automatsvarvning satsar miljonbelopp pĂĽ

innovationskultur

Linda Fransson, innovativ vd. 38

www.svenskverkstad.se

Jakobsson Anders, Ola Davidsson och Edvinsson Madeleine.


LHANTERING

RIA LÖNSAM MATE

Dragaren är så enkel att använda att alla kan arbeta med den vid första försöket.

Vi vill inte bara vara en underleverantör som rättar oss efter branschen

Gnosjö Automatsvarvning lanserar nu ett treårigt projekt för att belysa innovationsfrågor och ta ansvar för att driva dessa framåt. – Vi vill inte bara vara en underleverantör som rättar oss efter branschen – vi vill leda utvecklingen och engagera oss. Dels i kundens utmaningar och utvecklingsprocesser men också visa att vi på allvar vill nå ut till kommande generationen av designers, konstruktörer och inköpare säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

Movexx drar och skjuter vagnar med en last upp till 6,5 ton.

GÖMD KOMPETENS Satsningen bygger på ett helhetstänk med såväl intern processutveckling som extern kundutveckling, och en onlineplattform med potential att väcka intresse även nationellt. Processutvecklingen sker genom att tillsätta en arbetsgrupp bestående av både befintlig personal och konsulter. – För att framtidssäkra en fortsatt ledande plats i vår bransch måste vi våga sticka ut och tänka mer långsiktigt än bara nya maskiner. Det känns viktigt att ta hjälp externt men framförallt att genomlysa och analysera vilken kompetens som gömmer sig hos våra medarbetare, berättar Linda Fransson. ÖKAD FÖRSTÅELSE Rekrytering av kundutvecklare blir ett sätt att förvalta och utveckla befintliga relationer för att bättre förstå kundens behov och effektivisera företagets samarbeten. – Vi vill ge våra kunder ett större mervärde och visa vad de kan få ut av samarbetet utöver den faktiska produktleveransen. Därför kommer vi snart även att lansera en online-plattform för att äga frågan om innovationer, engagera kunder och driva branschen framåt, avslutar Linda Fransson. svarvning.nu

WWW.EDMOLIFT.SE EN GLOBAL PARTNER I VÄRLDSKLASS www.svenskverkstad.se

39


MASKIN & VERKTYGSdelen

Produktivitetsmål möts med standard Företagen är ständigt under press för att trimma kostnaderna och bli mer ekonomiskt konkurrenskraftiga på global nivå. Det är allmänt känt att inhemsk tillverkning spelar en viktig roll för att förbättra landets totala produktivitet. Men medan många företag letar efter ny teknik, robotteknik och automation för att ligga i framkant, har Marcus Schneck, vd på norelem, en alternativ lösning – en som effektiviserar planerings- och tillverkningsprocessen utan att medföra extrakostnader i form av omkostnader – nämligen standardkomponenter. – Tid är pengar när det gäller produktivitet, och utvecklingsingenjörer har inte längre råd att spendera massa tid för att återuppfinna hjulet, förklarar Marcus. I stället behöver de bli mer bekanta med de produkter de använder och deras olika tillämpningar. Att veta hur och varifrån vanligt använda produkter kan hämtas från en enda kontaktpunkt ger ingenjörerna en stor konkurrensfördel. Idag tar det bara ett musklick att integrera standardkomponenter med de flesta CADprogram. Detta påskyndar avsevärt planerings- och tillverkningsprocessen, liksom utvecklingsprocessen för verktygs- och maskinbyggnad, samtidigt som kostnaderna reduceras. Modern designprogramvara kan underlätta återkommande konstruktioner och utföra beräkningsprocesser så gott som problemfritt i bakgrunden och frigöra konstruktörerna så att de kan koncentrera sig på mer kreativa problemlösningsuppgifter. På detta vis förändras designteknikerns traditionella roll. De tar nu större ansvar för såväl konceptuella som estetiska aspekter i en ny produktdesign, förutom att de är ansvariga för kostnaden att producera en produkt på ett så effektivt sätt som möjligt. God kunskap om standardelement, system och komponenter och ett leverantörsnätverk som är väl positionerat för att leverera dessa 40

www.svenskverkstad.se

Tid är pengar när det gäller produktivitet, och utvecklingsingenjörer har inte längre råd att spendera massa tid för att återuppfinna hjulet. utan dröjsmål är avgörande för att uppnå både tids- och kostnadsbesparingar under hela utvecklingsprocessen. EN NY STANDARD Standarddelar eller element kan i detta sammanhang inte ses som en DINstandard, men som komponenter som är konstruerade för att vara mångsidiga i tillämpningar och kompatibla med varandra. De är utformade endast i en variant, men uppfyller flera olika uppgifter i flera branscher. norelem har för närvarande 38 000 sådana komponenter tillgängliga för industrin i THE BIG GREEN BOOK - industrins fullständiga referensguide för utvecklingsingenjörer. När det frågas om vilka komponenter som verksamheten har tillgängliga så erbjuder Marcus en serie praktiska exempel. – THE BIG GREEN BOOK har länge använts av tysk industri och blir ett allt vik-

tigare verktyg för utvecklingsingenjörer i Storbritannien och övriga Europa, förklarar han. Vi upplever efterfrågan från konstruktionsingenjörer vad gäller pendelstöd och fjäderbelastade dragkroppar i alla varianter för installation och positioneringstillämpningar, låsbultar och gränsstopp för exakt inriktning av arbetsstycken och en mängd olika klämmor och armaturer förutom driftelement såsom spakar, knappar och hängremmar för hantering av maskindelar. – Alla dessa produkter ger ett omedelbart och kostnadseffektivt sätt i hela produktionen för utvecklingsingenjörer. Det är sant att de kan designa och bygga egna komponenter, men det blir till en kostnad när det gäller både tid och pengar. Under en period där ingenjörer i hela verksamheten anstränger sig för tiden och resurser är knappa, så behöver de en omedelbar lösning. Det är därför som norelem listar 38 000 standardprodukter i THE BIG GREEN BOOK. Artiklar är också listade online med en tydlig och logisk layout, med tillhörande data, information och ritningar, vilka också finns tillgängliga. Det gör att konstruktörerna bara är ett klick bort från att kunna komma åt en önskad produkt, tillsammans med medföljande CAD-data. norelem.se


Kvalitetsmaskiner från

Vertikala fleropar X rörelse 750 - 1270 mm

5-axliga Bordsdia 500 - 1250 mm

HPR400 Plus brotsch utan inställning ger stor besparing av kostnad per detalj Bättre kostnadseffektivitet med hjälp av enkla skärbyten var huvudsyftet vid utvecklingen av HPR400 brotschar. Flerskärsbrotschar används av fler och fler kunder som ett resultat av sin goda kostnadseffektivitet, med sina högre skärdata och förenklade skärbyte direkt hos kunden. Detta är möjligt tillföljd av mycket noggranna skärlägen på brotschen. Detta gör att logistikkostnaderna försvinner helt och inga verktyg behöver skickas för reparation. Lager och reparationskostnader reduceras till ett minimum. För att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten vid bearbetning av stora diametrar, har vändskären till HPR400 Plus gjorts med 4 skäreggar istället för en skäregg som det var tidigare. Därmed får vi en optimal användning av skärmaterialet. MAPALs exakta produktionskvalité garanterar att vändskäret med 4 skäreggar tillverkas med så hög precision att skären enkelt kan bytas av operatören. Ett resultat av detta är att man kan reducera lagerhållningen. Reparationskostnader och kostnad per detalj blir ytterligare reducerad. HPR400 Plus ger tydliga besparingar vad det gäller kostnad per detalj, på grund av ”ingen inställning” och skär med fyra skäreggar. collyverkstadsteknik.se

CNC svarvar Dia 280 - 550 mm Längd 370 - 2500 mm

Teach-In svarvar Dia 550 - 820 mm Längd 800 - 4500 mm

Multifunktion Dia 550 - 1150 mm Längd 1500 - 6000 mm

- Vertikala fleroperationsmaskiner - 5-axliga fleroperationsmaskiner - CNC svarvar - Teach-In svarvar - Multifunktionssvarvar

Linköping 013-16 10 20 www.fmgab.se www.svenskverkstad.se

41


MASKIN & VERKTYGSdelen

Precisionstillförsel av skärvätska för processäker gängsvarvning Övre och undre kylning skapar unik lösning för gängsvarvning Gängsvarvningsverktyget CoroThread® 266 från Sandvik Coromant finns från den 1 mars 2018 tillgängligt med övre och undre precisionskylning för högre processäkerhet och maximal effektivitet. Tillägget med övre kylning ger bättre spånbildning och säkrare bearbetning, medan den undre kylningen reglerar temperaturen och ger längre verktygslivslängd med större förutsebarhet. Precisionskylningen har dessutom positiv inverkan på ytjämnheten, något som ytterligare hjälper till att skapa gängor av högsta kvalitet. – Processäkerhet och stabilitet är A och O när man vill vara säker på att svarva gängor som blir rätt på första försöket, säger Hampus Olsson, Product Manager Thread Turning på Sandvik Coromant. Det är därför CoroThread 266, förutom precisionstillförsel av skärvätska, även har vårt eget iLock-gränssnitt mellan hållaren och skäret, för att förhindra att skärkrafterna orsakar mikrorörelser hos skäret i skärläget. I applikationer där långa

överhäng inte går att undvika hjälper dessutom särskilda Silent Tools™adaptrar till att dämpa vibrationerna och skapa en mer exakt process. Verktyget är optimalt för ut- och invändig gängsvarvning och har ett brett standardsortiment av gängprofiler med speciella sorter för alla material. På begäran finns även ett Tailor Made-erbjudande med fler gängprofiler. Exempel på verktygshållare med snabbväxling och precisionstillförsel av skärvätska är Coromant Capto® C3, C4, C5 och C6 (för 16 mm skär), samt QS™-skaft i storlekarna 20x20 och 25x25 mm (med 16 och 22 mm skär). För invändig gängsvarvning krävs en minsta håldiameter på 20 mm (0,790 tum). sandvik.coromant.com/sv-se

SPILLVAC Suger upp och separerar spånor från skärvätska

Säkert och effektivt hållande system Safe-Lock™-principen kan förklaras enligt följande: Spiralformade spår är slipade på fräsens skaft. I kombination med integrerade medbringare i verktygschucken (krympchuck, hylschuck eller hydraulchuckar) förhindrar dessa spår att fräsen vrider sig i hållaren och riskerar att dra sig ur vid extrem bearbetning, vilket kan leda till extremt höga kostnader vid bearbetning av dyra detaljer. Kombinationen av utdragssäkringen och hög rundgångsnoggranhet leder till mindre vibrationer och kan ge väldigt effektiv spånavverkning. Detta gör det möjligt att öka skärdjup och matningar, samt att förslitningen på verktyget reduceras. haimer.de 42

www.svenskverkstad.se

Pumpar tillbaka vätskan till maskin eller valfri tank www.QH-system.se

031-45 65 65

info@QH-system.se


Chuckar, spännutrustning, dubbar, dornar m.m. från Röhm! Innovation, teknik, precision och kvalitet gör Röhm till en pålitlig partner i alla frågor som rör spännteknik. Röhm tillverkar ett brett sortiment standardprodukter för omgående leverans, men är även kända för sina högkvalitativa kundanpassade speciallösningar. Idag är Röhm en ledande leverantör till alla maskintillverkare. Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontakta oss för mer information om spännutrustning från Röhm eller någon av våra andra leverantörer! info@techpoint.se

08-623 13 30

www.techpoint.se

SMART MILLING high-speed-milling

Monter B01:30

®

www.solectro.se

email: solectro@solectro.se

tel +46 40 536600 www.svenskverkstad.se

43


MASKIN & VERKTYGSdelen

Simulering av bearbetning i GibbsCAM, med råämne, fixtur och maskinbord

Ordentlig snurr på maskinerna med hjälp av CAM Netmilling AB i Landskrona grundades 2002 och ingår idag i en koncern där Detego AB står som ägare. Andra företag som ingår i koncernen är bl a RFR Solutions i Landskrona. Netmilling har på senare år investerat i moderna CNC maskiner och kringutrustning och sysselsätter idag fem anställda. Maskinparken är modern och består till större delen av Haas fräsmaskiner i vilka snabba omställningar och korta tider riggtider gör Netmilling till en kostnadseffektiv producent av mekaniska komponenter, främst i aluminium. Företagets största kunder finns i förpackningsbranschen. SNABB RESPONS – Vi har korta beslutsvägar och en flexibel organisation, detta gör att vi är rustade för att ta in nya jobb på kort varsel, informerar Fredrik Håkansson på Netmilling. Våra program bereds i CAM där vi drar fördel av att kunna ta emot kundfiler oavsett vilket CAD format kunden har. Vi utgår ofta från STEP och DXF ritningsunderlag. Sedan några år tillbaka kör vi 44

www.svenskverkstad.se

med GibbsCAM som övergripande programmeringssystem vilket inneburit ett lyft och gör att vi kan utnyttja maskintid och kapacitet till det yttersta. STYR ALLA MASKINER Produktionsflödet är väl genomtänkt med god överblick över produktionen. Maskinerna är alla av samma fabrikat och CAM programmet används för att styra samtliga maskiner. Genom att ha en enhetlig programmeringsmetod och väldigt få olika styrsystem ser man flera synergieffekter, det blir helt enkelt lättare för personalen att behärska både programmering och maskiner. Det ger flexibilitet vad gäller personal och ger goda förutsättningar för just-in-time produktion. ETT LOGISKT STEG Att ta klivet fullt ut med CAM programmering blev ett logiskt nästa steg för att dels höja kvaliteten, dels för att kunna tillverka mer komplexa detaljer och samtidigt bli mer effektiva vad gäller själva programmeringen. Efter att CAM installerades har man kortat ner programmeringstiderna och samtidigt kunnat skapa mer effektiva verktygsbanor vilket frigör maskintid.

Våra program bereds i CAM där vi drar fördel av att kunna ta emot kundfiler oavsett vilket CAD format kunden har. – Vi valde GibbsCAM dels tack vare goda rekommendationer, dels för att programmet är logiskt och användarvänligt, säger Fredrik. Supporten är utmärkt och leverantören ställer upp och löser problem även efter kl 16. SKA VÄXA YTTERLIGARE Netmilling, som har väl etablerade samarbeten med både materialleverantörer och ytbehandlare, siktar nu på att växa ytterligare dels med befintliga kunder men även genom att utöka med fler kunder inom sitt nischområde; - att tillverka aluminiumdetaljer till konkurrenskraftigt pris.

netmilling.se • fructus.se


Precision. Stabilitet. Flexibilitet. BF-serien är den populäraste maskintypen för ett flexibelt behov. Modellen kan levereras i många olika storlekar, med kraftiga spindelmotorer och 3-stegs växellåda för tuff körning i olika material. Maskinen är tillverkad i en kraftig gjutjärnskonstruktion med härdade och slipade gejder.

Rörelser • X = 2 000-5 000 mm • Y = 1 000-1 300 mm • Z = 1 000-2 000 mm

BF-serien

Komplett leverantör av bäddfräsmaskiner och golvfräsverk RT-serien

RT-serien kombinerar alla fördelar från ett bordfräsverk med en klassisk bäddfräsmaskin. Avsedd för större komplexa detaljer som behöver bearbetas från alla håll i en uppspänning. Det styrda rundbordet i kombination med det automatiska fräshuvudet möjliggör 5-axlig körning i en uppspänning.

Rörelser • X = 2 000-3 000 mm • Y = 1 000-1 500 mm • Z = 1 000-2 000 mm

Rundbord storlek 1 000 x 1 000-1 400 x 1 600 mm

FBF-S serien

FBF-S serien är ett golvfräsverk med fast bord. Bordet kan kundanpassas och även inkludera ett styrt rundbord i en eller två axlar på maskinens framsida. Rörelser • X = 4 000-26 000 mm • Y = 1 500-2 250 mm • Z = 1 000-1 300 mm

FBF-M serien

FBF-X serien

FBF-M serien är ett kraftigt golvfräsverk för stora detaljer. Utrustad med en operatörsplattform och verktygsväxlare i ett ergonomiskt utförande anpassat för maskinoperatören. Anpassningsbar med flera olika typer av maskinbord.

FBF-X serien är den största och kraftigaste maskinen i MTE:s maskinprogram. Maskinen är lämplig för mycket stora arbetsstycken. Om maskinen utrustas med ett styrt fräsbord på framsidan kan komplexa stora detaljer köras 4-5-axligt.

Rörelser • X = 4 000-26 000 mm • Y = 2 000-3 000 mm • Z = 1 000-1 500 mm

Rörelser • X = 6 000-26 000 mm • Y = 3 000-4 500 mm • Z = 1 600-1 800 mm

Kontakta oss för mer information om våra maskiner och tjänster. Ring 019-19 79 90 så tar vi fram en optimal maskinlösning. www.ahlsellmaskin.se www.svenskverkstad.se

45


bransch- o produktnyheter

Två välkända företag går ihop Tilcon AB och Manovi Varberg AB är två anrika företag i Varbergs kommun. Manovi historia går tillbaka till år 1892 då familjen Gustafsson började sin verksamhet. Tilcon grundades nästan 100 år senare 1986 och har sin verksamhet centralt i Varberg. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen, företagen slår ihop sina påsar under våren 2018. Rent konkret så flyttar Tilcon till Torpa och de verkstadslokaler som Tilcon brukar på Industrivägen 6 centralt i Varberg hyrs ut. TRÄ & LACKAVDELNINGEN SÄLJS En renodling görs också, Trä & Lack avdelningen på Manovi som främst tillverkar och renoverar kök och köksluckor kommer att säljas. Trä & Lack sysselsätter 2,5 personer. Många av våra kunder önskar en renodling och att vi i stället tar ett större åtagande med deras produktion och levererar mer färdiga produkter istället för enstaka delar. Vi får en större tyngd och blir mindre sårbara och kan därmed hantera lite fler kunder. BRED KUNSKAP Idag arbetar vi med olika kundkategorier för att ha fler ben att stå på samt för vår tekniska kompetens och maskinpark kombinerat med en yrkesskicklig medarbetarkår skall kunna ta flera steg framåt. De stora kundgrupperna är Medicinteknik, Byggindustrin, Automotive och Elteknik. Bakom de här kundkategorierna döljer sig välkända svenska storkoncerner och dess underleverantörer ned till mindre familjedrivna verksamheter vilket i sig är en trygghet säger Mattias Jerkvall som är verkstadschef på Manovi.

Tre glada killar ser fram emot att flytta ihop från vänster, Per Gustavsson Tilcon, Anderas Bengtsson och Mattias Jerkvall båda från Manovi som nu skall hysa båda företagen under samma tak i Torpa utanför Varberg.

En större tillbyggnad görs i Torpa för att efter att sammanslagningen av Tilcon och Manovi har ägt rum. Utbyggnaden skall stå färdig år 2019 vilket ger möjlighet för Bolaget att fortsätta på tillväxtresan. VÄRDESKAPANDE INDUSTRI Många kunder kräver extrem finish och renhet på produkterna och i vår produktion då vissa produkter bland annat används vid ingrepp i människokroppen. Vi är en High Tech verksamhet med stor inverkan av ny teknik, digitaliseringen som kommer med stormsteg, automatisering, robotar, scanning och 3D skrivare är något som kommer att vara en verklighet i den nya verkstaden som kommer att börja byggas under året avslutar Andreas Bengtsson. Vi har många kunder med höga krav på toleranser säger Per Gustavsson som representerar Tilcon. Att leverera fixtu-

rer med toleranser på någon hundradel är vardagsmat men kräver sin utmaning men med flera medarbetare med över 30 års erfarenhet så fixar vi det säger Per med ett brett leende. Givetvis agerar företagen som ren legotillverkare som tillverkar olika komponenter i serier upp till 700 000 stycken per år ned till prototyper och enstyckstillverkning. Man bearbetar olika metal�ler och plaster, ytbehandlar samt köper in och förädlar elektronik komponenter, graverar maskinskyltar, trycker logotyper, monterar, kalibrerar, packar i kartong så kunden får en färdig produkt som sedan säljs över hela världen. Kunskap, flexibilitet och kundnära samarbete är ledord för oss säger Andreas, Per och Mattias och det går inte att ta miste på deras stolthet att få vara med och bygga ett starkare högteknologiskt företag.

Bolagsfakta Manovi Varberg AB, grundades 1892 av familjen Gustafsson och har funnits på samma plats sedan 1905. Efter diverse ägarbyten och en konkurs 2015 har bolaget gjort en omstart och en renodling genomförts. Manovi tillverkar avancerade protyper till enkla detaljer till att på toppen av värdekedjan montera avancerade elektronik instrument. Tilcon AB etablerades 1986 och har sin grund med personal från Monark och verktygsavdelning på Hevas nuvarande Autotube var två av grundstenarna. Tilcon är leverantör av fixturer, tillverkar avancerade legodetaljer, verktyg och maskinkomponenter. 46

www.svenskverkstad.se

Bearbetning av metaller och plaster, ytbehandling, förädling av elektronik komponenter, gravering, tampotryck, montering, kalibrering, packning. Legotillverkning i serier, prototyper och enstyckstillverkning. De stora kundgrupperna är Medicin och Elteknik samt Bygg och Bilindustrin. Kundkategorierna är såväl storkoncerner som mindre familjedrivna verksamheter inom Europa. Bolagen ägs idag av Familjen Bengtsson och har tillsammans 22 anställda och beräknas omsätta 25Mkr under 2018.


Foto: EBP

EBP i Olofström får ny ägare Tillsammans med intressebolagen AnVa Industries och Inducore kommer den samlade omsättningen i industrikoncernen att nå tre miljarder. Per Vannesjö Industri AB har förvärvat karossdelstillverkaren European Body Panels - EBP i Olofström AB. EBP är en betydande tillverkare av komplexa karosseridelar i låga till medellånga serier till fordonsindustrin. Bland annat förser företaget Volvo Cars, Volvo Trucks, Volkswagengruppen och Aston Martin med serieleveranser och reservdelar. Verksamheten förväntas under året att omsätta omkring 400 miljoner kronor med 200 medarbetare i Olofström. PVI är en industrikoncern med säte i Västerås som omsätter ca 900 miljoner kronor med ca 470 medarbetare. I december förvärvade Per Vannesjö Industri även rörbockningsföretaget R-man av Polstiernan Industri AB, en verksamhet som omsatte cirka 100 miljoner kr med 50 anställda i Värnamo. PVI har även innehav i två relaterade industrikoncerner, Inducore AB (www.inducore.se ) och AnVa Industries AB (www. anva.se) som ingår som intressebolag i PVI. Inklusive dessa koncerner är den samlade omsättningen ca 3 miljarder kronor. – Den nya ägaren har gedigen industriell kompetens, inklusive bred erfarenhet av fordonsindustrin och annan verkstadsindustri, och har dessutom en långsiktig inriktning. Jag är övertygad om att EBP kommer att kunna dra god nytta av den nya ägaren och koncerntillhörigheten, säger Anders Anderson, tidigare ägare till EBP. Per Vannesjö, ägare till PVI, kommenterar: – EBP har utvecklats mycket väl på senare år och vunnit nya kontrakt till bl.a. Aston Martin, Audi och Porsche som komplement till de långsiktiga relationerna med Volvo Cars och Volvo Trucks. Bolaget har vuxit kraftigt och förbättrat lönsamheten. EBP är ett mycket intressant tillskott till PVI-koncernen och det finns stora synergier med övriga bolag, framförallt EssKå Metallindustri AB (www.esskametall.com) i Landeryd utanför Hylte bruk som pressar plåt till fordonsindustrin. – Det finns också potential till samarbete med övriga företag inom PVI, Ekenäs Mekaniska AB i Ekenässjön utanför Vetlanda och R-man i Värnamo, bägge med inriktning mot rörbockning. Jag ser fram emot att med mitt team ta över stafettpinnen och vidareutveckla EBP. www.svenskverkstad.se

Sv_verkstad_halv_89x279_nr_2_2018.indd 1

2017-12-27 14:23:05

47


bransch- o produktnyheter

GibbsCAM 12 stöder Solidworks 2018 Sömlös integration mellan Solidworks och GibbsCAM Med nya GibbsCAM version 12 medföljer uppdaterad länk mot Solidworks 2018. Den uppdaterade länken gör att både part och assemblyfiler från Solidworks 2018 kan öppnas direkt i GibbsCAM. Därtill erbjuds en Addin till Solidworks som tillåter CAD användaren att flytta modeller direkt inifrån Solidworks miljön till GibbsCAM med ett kommando, vilket ytterligare förenklar för de användare som kör Solidworks och GibbsCAM på samma dator. Direktlänken möjliggör också smidigare hantering av revisioner då uppdatering av verktygsbanor kan ske med automatik.

Färgattribut från solidworks kan användas för att identifiera tolerans i GibbsCAM.

STÖD FÖR ATTRIBUT, HÅLOBJEKT OCH KONFIGURATIONER När filen flyttats över till GibbsCAM får CAM användaren även en mängd kringinformation utöver själva modellfilen. Denna kringinformation kan exempelvis vara olika ”konfigurationer” (varianter) av detaljen, såsom färdig produkt/gjutämne/råämne, eller en produktionsanpassad variant av modellen. GibbsCAM användaren kan välja önskad konfiguration som skapats i Solidworks. Därtill får GibbsCAM användaren information om de ”hålobjekt” (hole features) som skapats i Solidworks och således bli medveten om exempelvis vilka hål som är gängade och vilka inte. Även olika ”modellattribut” kan föras över med model-

len, detta omfattar exempelvis olika färger som kan användas för att indikera

olika toleransområden på olika delar av modellen. • fructus.se

Sju nya ledamöter invalda i IVA Under den senaste akademisammankomsten valdes sju nya ledamöter in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Bland de invalda finns Ylva Fältholm, rektor vid högskolan i Gävle, Jan Secher, koncernchef för Perstorp och professor Charlotta Turner, Lunds universitet. Torbjörn Holmström väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Torbjörn Holmström är senior advisor i forskning och utveckling på AB Volvo. Han har en lång karriär inom Volvokoncernen och har främst arbetat med forskning och utveckling. Ylva Fältholm väljs in i IVAs avdelning 48

www.svenskverkstad.se

för Maskinteknik. Hon är sedan hösten 2017 rektor vid Högskolan i Gävle. Ödgärd Andersson väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Ödgärd Andersson är vice vd i Volvo Cars där hon leder företagets utvecklingsarbete för självkörande bilar, användargränssnitt och aktiva säkerhetssystem. Ulrica Edlund väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Hon är sedan 2016 professor på Institutionen för fiber och polymerteknologi vid KTH. Jan Secher väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Jan Secher är vd och kon-

cernchef på Perstorp och har haft flera uppdrag inom kemiindustrin, både internationellt och i Sverige. Charlotta Turner väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Hon är professor i analytisk kemi vid Lunds universitet. Zhenya Liu väljs in som utländsk ledamot. Han är ordförande i Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization och China Electricity Council. Zhenya Liu har mycket djup erfarenhet av teknisk innovation, konstruktion och ledningsfrågor. iva.se/publicerat/sju-nya-ledamoter-invalda-i-iva


FourCut The Master of Threading

Se fördelarna med FourCut på YouTube Sök på ”SmiCut”

NYHET! Gängsvarvning från SmiCut · KOSTNADSEFFEKTIV - Fyra skäreggar till samma pris som tre · STYRKA - Stark och stabil bearbetning

· ÅTKOMLIGHET - Minimal förlust av material

· OPTIMAL SLÄPPNING - Perfekta bearbetningsförhållanden Tel. 0240-182 30 - www.smicut.com - info@smicut.se

www.svenskverkstad.se

49


bransch- o produktnyheter

Rockin´ the Road drar ut på sin 3:e turné för att visa Ottosson Truck / Hyundai live Det framgångsrika samarbetet mellan rockfestivalen Sweden Rock och Ottosson Truck / Hyundai fortsätter. För tredje året i rad bjuds såväl nya som befintliga kunder in till en ”roadshow” med visningar och provkörningar. Ett av världens modernaste och mest framgångsrika truckvarumärke – Hyundai får visa sin kraft och potential, samtidigt som det bjuds på mat och underhållning. Rockin´ the Road besöker följande orter under 2018: 10 april GÖTEBORG 12 april VARA 17 maj NORRKÖPING 5 juni NORJE / Sölvesborg (ca 700 m från Sweden Rock festivalområde) Hyundai gaffeltruckar är ett av världens modernaste och mest framgångsrika truckmärken med ambition att ytterligare stärka sin position i Sverige. Modellprogrammet är mycket omfattande med allt från lagertruckar, till trucklösningar för

tung industri, sågverk och hamnar. Vid visningarna i Göteborg, Vara, Norrköping och Norje utanför Sölvesborg får visningsbesökarna chansen till information om Hyundais hela truckprogram. Demomaskiner i storleksspannet från elektriska hyllstaplare upp till Hyundais 16-tons dieseltruck kommer att finnas för demo och provkörning. Samtidigt kommer Ottosson Truck att presentera sitt framgångsrika hyreskoncept för gaffeltruckar. Hyreslösningarna innebär att användarna kan tillgodose sitt truckbehov, optimalt anpassat efter verksamheten och därmed med hög kostnadseffektivitet. TÄVLINGSFÖRARE SÖKES! Under de här dagarna söker Ottosson Truck / Hyundai även efter två tävlingsfö-

rare som vill köra för Hyundai i Göteborg på TRUCK-SM i november 2018. Självklart står Ottosson Truck / Hyundai för alla omkostnader under tävlingarna! Varför fortsätter Ottosson Truck / Hyundai att satsa på den här typen av event? – Vi gillar musiken och känner nu med en del erfarenhet att vårt koncept är uppskattat bland kunder och intresserade. Det blir något ut över det vanliga som särskiljer oss från andra aktörer. Vi bjuder på mer än bara business. Vi träffas och visar våra produkter och har trevligt tillsammans. Stämningen är cool och avslappnad och det är det vi strävar efter i vår företagskultur, säger Anette Saleskog. Med inspiration av truck och hårdrock tas varje år fram en ny t-shirt med nytt motiv. Här kan vi nu avslöja årets motiv. ottossontruck.se

Ravema och Witte ingår samarbeta för fixtureringslösningar Ravema satsar på att utöka sortimentet av fixtureringslösningar och startar ett spännande samarbete med Witte. Ravema kommer erbjuda hela Wittes sortiment av modulära fixtureringslösningar för mät& bearbetningsmaskiner. Samarbetet kommer komplettera Ravemas redan idag breda produktflora med ett starkt varumärke och högkvalitativa produkter. – Witte ligger i framkant med fixturering i världsklass som har hög repeterbarhet, högkvalitativa produkter och skalbara lösningar som är utvecklat med använda50

www.svenskverkstad.se

ren i fokus. Tillsammans med Witte kommer vi kunna erbjuda kompletta lösningar inom modulära fixtureringslösningar för mät- & bearbetningsmaskiner, säger Stefan Wiberg, produktspecialist inom mätteknik på Ravema. Lösningarna kommer Ravema erbjuda sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Produkternas flexibilitet möjliggör fixturering från den allra minsta detaljen, upp till stora färdigmonterade produkter på flera meter. – Individuella lösningar med hjälp av vakuumteknik är en förutsättning för säker maskinbearbetning av kritiska detaljer. Kraven på hållfasta lösningar och

hög noggrannhet är stor och Wittes sortiment kompletterar vår produktportfölj med produkter som hjälper våra kunder, säger Roger Höglund, produktspecialist inom fixturering på Ravema. witte-barskamp.com • ravema.se


2018

38 000 möjligheter att förverkliga din idé 2018 års version av THE BIG GREEN BOOK är här. Nu helt på svenska! Beställ den kostnadsfritt via info@norelem.se norelem är en tillverkare och distributör av industriella komponenter och system och erbjuder mer än 38 000 Tyska kvalitetsprodukter. norelem AB har etablerat sig i Sverige.

Lätt att lyfta rätt! Med ABUS produktprogram inom lätta lyft flyttar du arbetsstycken, varor eller verktyg. Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att lättraverser, lättportalkranar och svängkranar enkelt monteras ovanför ett produktionsområde eller där det passar dig. Lätta lyft helt enkelt! Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

www.svenskverkstad.se

51


underleverantören

Stjernberg Automation sitter bekvämt i digital produktion Med bakgrund i laserteknik har makarna Magnus och Gunilla Stjernberg utvecklat sitt automationsföretag under ett decennium. Nu går de raka vägen in i en digital framtid som passar företaget som handsken. – Nu finns det ett namn för det vi hela tiden arbetat med och som varit vårt stora intresse – Digital produktion, säger Gunilla Stjernberg, vd. Stjernberg Automation fyller tio år i år och har alltså verkat under en period då automationslösningar utvecklats och tagits i anspråk i den tillverkande industrin i större utsträckning än någonsin förr. Det var Magnus Stjernberg som för drygt tio år sedan såg potentialen i att starta eget kring laserteknik som både han och Gunilla arbetat inom under många år. DIGITALA I ALLA ÅR Tillsammans har de sedan drivit och utvecklat verksamheten till ett automationsföretag med många intressanta produkter, där grundtanken varit just det som numer är ett begrepp och som alla talar om som den enda vägen framåt – digital produktion. – Det har varit vårt stora intresse i alla år, säger Gunilla Stjernberg. – Nu har utvecklingen kommit ifatt oss, säger hon med glimten i ögat. Det vill säga att Stjernberg Automation alltid jobbat med kostnadseffektiva lösningar, möjligheten att tillverka flera produkter i samma lina, automatiska omställningar tillsammans med de stora möjligheterna med lasertekniken med snabbheten, flexibiliteten och möjligheten till kundanpassade märkningar och så vidare. Kort sagt; Industri 4.0 och digital tillverkning innan begreppen fanns. 52

www.svenskverkstad.se

– Det har vi jobbat med i alla år. Nu är vi äntligen här! Molntjänster är också en del i digitaliseringen. – Slipper man flyga och åka bil för service och annat, får man också sådana miljövinster med den här tekniken. Dessutom är laser en förhållandevis miljövänlig och effektiv metod. Det finns många vinster att göra med laser och digital produktion som man kanske inte tänker på. ANVÄNDBAR METOD Från medicinteknik och livsmedelsindustri till mindre verkstäder – Stjernberg Automations produkter hittar köpare inom de flesta industrisegment. – Lasertekniken kan användas till så mycket, och det gör naturligtvis att vi har en väldigt stor bredd på kunderna. – Laserskärning är naturligtvis ett stort område och som många använder, men vi har dessutom gjort en rad lösningar för produktion – bara för att vi kan... De främsta områdena för lasertekniken är märkning, skärning, svetsning och lödning. – Men laser kan också användas till exempelvis härdning och perforering. – Vi jobbar mycket med laserprocesserna. Vi har labb där vi kan utveckla och testa processerna tillsammans med våra kunder. Vi kan till exempel hjälpa till med


Gun illa Auto Stjernb m e tal p ation, b rg, vd p å St rinn rodu jern er f k i den ti digit on och t ör laser berg rivs och ala u Foto a d : Stj t ernb veckling lldeles u igitmä erg e n . rkt Auto mat ion www.svenskverkstad.se

53


Nu finns det ett namn för det vi hela tiden arbetat med och som varit vårt stora intresse – Digital produktion

att forma en ny produkt för att vara produktionsvänlig. – Vi vill vara med hela vägen med våra kunder, från utvecklingen och framtagningen av en produkt till en färdig produktionslina. Laser är alltså hjärtat i verksamheten men produktfloran är bred och omfattar inte bara laserlösningar för märkning, lödning, cladding och svetsning i automatiserade celler utan här finns även lösningar för hantering, kontroll, visionsystem, montering och även transportörer som återförsäljare för Conveyer 22. Bland annat. – Ska man bli duktig på laser måste man bli duktig på kringutrustningen, säger Gunilla Stjernberg. Laser används oftast där det är ganska tighta toleranser och då måste man ha koll på automationen runtomkring. Ibland börjar en förfrågan med exempelvis en märkningsutrustning och 54

www.svenskverkstad.se

slutar med att vi tar hand om hela hanteringen. Det blir mer helhetsåtaganden. Det går naturligtvis åt en hel del robotar hos Stjernberg Automation. – Vi är partner med både KUKA och ABB, men använder också bland annat Fanuc. Vi använder den robot som är bäst lämpad för det aktuella projektet. Om kunden är trogen en viss robottillverkare spelar naturligtvis också det roll. UTVECKLAS HEMMA – OCH I KINA Stjernberg Automation har vuxit stadigt under sina tio år. Idag har företaget tio fast anställda, fem timanställda och lika många konsulter knutna till sig. – Vi har en kreativ miljö med kreativa människor. All design, mekanisk konstruktion och elkonstruktion, programmering, montering och driftsättning av produkterna sker i huset.

– Tillverkningen av komponenter lägger vi ut på andra, främst företag i Västsverige. I våra framtidsvisioner finns tankar på att knyta en mekanisk verkstad till oss. Stjernberg Automation är bofast i Kungsbacka med med armar som sträcker sig långt ut i världen. – Vi har kontor i Shanghai och är med i ett joint venture i Kina. Det kommer att landa i viss produktion där. – Det vi är duktiga på här, det vill säga utveckla digital produktion och ligga i framkant på det området, kommer att fortsätta här hemma. Det blir lite annorlunda inriktning i Kina, men vi kommer att ha ett förhoppningsvis fruktsamt kunskapsutbyte och utvecklas. – Kina satsar stort på digitalisering. De utvecklar mycket för att komma ikapp och man investerar tungt i nya idéer. Därför går den utvecklingen snabbare i Kina än den gör här, där vi tenderar att jobba traditionellt och enligt gamla idéer. Vi tänker lite för kortsiktigt. Att våga ta steget mot annorlunda produktion och tänka i nya banor är ofta en tröskel för svenska företag. AMBITION OCH ENGAGEMANG Stjernberg Automation är i en expansiv fas just nu och har en vd som är en del av teamet med närhet till produktionen men som också kan peka med hela handen. Hon är starkt engagerad i företagets verksamhet och företagets ambition är att i ökad utsträckning visa vad man gör. Ambitionerna sträcker sig långt utanför företaget, med kontakter med skola, engagemang i Teknik College och Teknikkampen för tjejer bland annat. – Vi engagerar oss brett inom både vår egen verksamhet och skola. Framåt hösten blir det födelsedagskalas i Kungsbacka...


All design, mekanisk konstruktion och elkonstruktion, programmering, montering och driftsättning av produkterna sker i huset.

www.svenskverkstad.se

55


PLÅT & SVETSdelen

Henjo svetsar små partier med en robot Henjo Plåtteknik AB är en underleverantör av delar och hela konstruktioner i metallplåt och företaget har använt svetsrobotar en längre tid. När de letade efter ny utrustning för fyra år sedan var offline-programmering det viktigaste kravet. Kalle Meijer, produktionschef på Henjo, säger: – Panasonics svetsrobotsystem med integrerad offline-programmering är en mycket bra lösning för oss. Sedan vi installerade de nya svetsrobotarna kan vi svetsa små serier utan avbrott tack vare offline-programmeringen. – Offline-programmering var en viktig fråga, eftersom programmeringen brukade ta så lång tid. Som underleverantör måste vi kunna producera många olika delar. Därför är det viktigt att ha en kort förberedelsetid. Dessutom är precisionen viktig. Och när det handlar om offlineprogrammering måste den del som programmeras vara exakt likadan som den som roboten faktiskt producerar. Vi tittade därför på flera olika system för spårning av svetsfogar. Och de program som skapas i Panasonics DTPS offline-programmeringssystem kan användas direkt på roboten utan anpassningar. Vi blev och är fortfarande mycket imponerade av hur exakt DPTS-programvaran är. Det var en av de allra viktigaste frågorna när vi valde Panasonics svetsrobot.

– Om systemet fungerar? Vi använder det varje dag. Svetsrobotintegreraren Valk Welding installerade systemet inklusive DTPSprogramvaran, träning och support när systemet togs i drift. Utrustningen består av en Panasonic TA-1800WG3 svetsrobot på en bana och två arbetsstationer bredvid varandra. Hela systemet är byggt på en så kallad E-formad ramkonstruktion, som är lätt att installera och som kan flyttas när som helst till en annan plats utan att man måste demontera den. En station har en enaxlad manipulator och den andra har en dropcenter.

Svetsexperten Elvis Komic och Henjos DTPS-programmerare Tony Lindelöv. 56

www.svenskverkstad.se

– Med den här konfigurationen kan vi producera två olika delar samtidigt. Tack vare dropcenter har roboten en maximal räckvidd vid komplexa delar. I år beslutade vi att byta ut stationen med enaxlad manipulator mot ytterligare ett dropcenter-system. Skälet till detta är framför allt att efterfrågan på delar som kräver tvåaxlade manipulatorer ökar. Och dessutom behöver produktionen bli ännu mer flexibel. – Det är bara en person som gör själva DPTS-programmeringen just nu, men fyra andra operatörer är också involverade i arbetet. Vår svetsningsexpert och vår produktionstekniker är också involverade i förberedelserna av programmeringen/svetsningen. Efter omkonfigureringen till en cell med två dropcenters, var produktionen i gång redan efter en dag och det gick att kopiera programmen från den ena stationen till den andra. henjo.se • valkwelding.com


Aliaxis keramiska högtryckskolvar Kolvar tillverkade i Aliaxis’ högrena keramiska material FRIALIT F99.7, FZT, FZM eller FZM/K används för att transportera vätskor, såväl flytande som högviskosa substanser även innehållande slitande partiklar. De keramiska kolvarna är också mycket lämpliga för högtrycksapplikationer, som t.ex. vattenskärning, då hög slitagehållfasthet och optimala glidegenskaper säkerställer långa driftstider.

Innovation formar framtidens plåtindustri. Keramiska högtryckskolvar används med stor framgång i exempelvis: • Vattenskärningsmaskiner • Avsaltningsanläggningar • Återcirkulationssystem för filtrering, kylning och spolning • Homogeniseringsmaskiner Fördelarna med Aliaxis’ keramiska kolvar är: • Extremt bra slithållfasthet • Optimala glidegenskaper (Ra < 0,05 µm) • Tryckbeständighet upp till 10 000 bar • Driftstider på mer än 2 000 timmar vid 3 000 bar • Lättare än kolvar i metall eller hårdmetall

På den renodlade branschmässan utforskar du nyheter och upptäcker morgondagens teknik. Här finns ett brett utbud av maskiner i drift, verktyg och tillbehör för den plåtbearbetande industrin. Det är här du stärker din konkurrenskraft. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är Elmia Plåt en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

Jönköping 15-18 maj 2018 Produktionsmässorna.se

Entré till alla mässor med en biljett!

Givetvis har Aliaxis också stor kunskap och erfarenhet om keramiska kolv- och cylinderenheter för dosering eller fyllning av vätskor. Även här når man de finaste ytor med hög precision. Kolvarna passas in i cylindrarna med spel på 2 – 5 µm. Högtryckskolvar var en av de produkter som Aliaxis Utilities & Industry AB lyfte fram på Elmia Subcontractor den 14 – 17 november. aliaxis-ui.se

www.svenskverkstad.se

57


PLÅT & SVETSdelen

Kapa flera olika material med samma skiva

Nya lamellrondeller för ytkonditionering med vinkelslip Ytkonditioneringsrondeller används för gradning, mattering, rengöring samt rost- och färgborttagning på alla typer av metaller och icke-järnmetaller. Flexovit lanserar ett nytt sortiment lamellrondeller för ytkonditionering avsedda för användning med vinkelslip. De nya ytkonditioneringsrondellerna, som har beteckningen Speedoflex, har sliplameller av polernylon som är tillverkade med högpresterande slipmedel som ger högre avverkning och finare yta än konventionella slipmedel. Tack vare ett nytt bindemedel så elimineras risken för smetning och tidsödande ombearbetningar enligt tillverkaren. Lamellerna som monterats överlappande på en stödplatta av glasfiber gör rondellen mycket flexibel och följsam varför den är lämpad för bearbetning av profiler och konturer. Flexovit Speedoflex ytkonditioneringsrondeller finns i 115 mm och 125 mm diameter och i grovlekar från Grov till Mycket fin. De är idealiska för rengöring och lättare gradning samt bearbetning av TIG-svetsar på rostfritt stål. Rondellerna är ett utmärkt komplement till fiberrondeller och konventionella lamellrondeller med slipduk. De ger ett mycket jämnt och fint repmönster med låga Ra-värden. ”Tack vare de nya lamellrondellernas flexibla konstruktion får man en mycket följsam bearbetning och dessutom utan smetning vilket gör dem idealiska för till exempel gradning och ytbearbetning av rostfritt.” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB. flexovit.com/sv-sv 58

www.svenskverkstad.se

Att byta kapskiva eller maskin när man har flera olika material som ska kapas är tidsödande och sänker produktiviteten. Nortons kapskiva MultiMaterial kan kapa flera olika material vilket ger effektivitetshöjningar. Med Nortons kapskiva Multi-Material kan man kapa t.ex. stål, rostfritt, aluminium, sten, kakel, plast och trä vilket minimerar tidsförluster för skiv- eller maskinbyte. Det innebär tids- och kostnadsbesparingar inom branscher och verksamhetsområden där man ofta arbetar med många olika material. Multi-Material-kapskivorna är avsedda för användning i vinkelslipmaskin och finns i 115, 125, 180 och 230 mm diameter med 1,0 – 1,9 mm tjocklek. De ger raka och exakta snitt och snabb och bekväm kapning enligt tillverkaren. – Tack vare att man kan använda en och samma skiva slipper man tidsödande byten av kapskivor när man ska kapa flera olika material och arbetet går väsentligt snabbare, säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB. nortonabrasives.com/sv-sv

Förenkla och förbättra er svetsning med hanteringsutrustning från PEMA

Läs mer på www.svetscenter.com eller www.pemamek.com eller kontakta oss för mer information.

026-661400 • Gävle • www.svetscenter.com


Siegmund svets- och spännbord

Med hjälp av våra återförsäljare förser vi Sveriges plåtindustri med specialmaskiner Cevisa fasmaskiner

Perfekt för snabb avfasning av rak plåt med tjocklek 6-50mm. Kan användas både som stationär eller som självgående. Helt damfri och imponerande tyst gör att den är arbetarens dröm. Cevisa maskinerna finns i olika storlekar.

Kap och rörfasning

Både som luft och eldriven. Smidiga att fästa på rörets utsida. För olika material. Beroende på storlek finns maskiner i användningsområdet Ø65-1500mm.

Rörfasning

Luft eller eldrivna rörfasmaskiner. Hög precision och lätta att manövrera. Finns i olika storlekar.

Rörbockning Italienska CBC rörbockmaskiner är välkända för sin kvalite och smidighet. Finns i olika storlekar beroende på dina behov. Du hittar fler av våra maskiner och tillbehör på vår hemsida, www.nordicmachine.se Tfn: 0414- 312 65 • Mail: info@nordicmachine.se www.svenskverkstad.se www.svenskverkstad.se

59 69


Miljöteknik

Världsbäst på återvinning – hos finska Outokumpu är skrotet guld värt

I femtio år har Outokumpu, ledande tillverkare av rostfritt stål, jobbat systematiskt för att minska företagets påverkan på miljön. I början handlade det om att reducera de lokala utsläppen från fabriken, men efterhand har fokus riktats allt mer mot långsiktighet och hållbarhet. Idag ligger den finska ståltillverkaren i topp bland världens stålproducenter när det gäller återvinning och långsiktig hållbarhet. Finska Outokumpu är en av världens största producenter av rostfritt stål, med en årlig produktionskapacitet på drygt 3 miljoner ton och runt 10 000 anställda i mer än 30 länder. Miljöaspekten har länge varit en integrerad del av verksamheten. En av de saker som företagets hållbarhetsteam arbetar med just nu är att analysera värdet av företagets produkter ur ett samhällsperspektiv, berättar Camilla Kaplin. – Kan vi motivera att våra produkter finns i samhället? Har våra produkter en plats där även i framtiden? Ur ett hållbarhetsperspektiv är vi övertygade om att det är så, konstaterar hon.

BRA FÖR MILJÖ – OCH EKONOMI Användningen av rostfritt stål ökar över hela världen. Globalt ligger tillväxten på runt tre procent per år. I Sverige är den siffran lägre, runt 1 procent, vilket till stor del beror på att Sverige redan använder sig av en relativt sett hög andel rostfritt på marknaden. Den stora fördelen med rostfritt jämfört med vanligt kolstål är livslängden. Denna innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster. Bäst för miljön är det om produktionen är skrotbaserad, det vill säga att man återvinner gammalt stål vid tillverkning av nya produkter. Här är Outokumpu inte bara bra; man är bäst i världen. Mellan 85–90 procent av deras produktion är skrotbaserad, vilket kan jämföras med det globala genomsnittet på mellan 50–60 procent. Hur det ser ut i Kina är osäkert eftersom det saknas tillförlitliga uppgifter, men enligt de uppskattningar som gjorts ligger genomsnittet för återanvänt skrot på runt 25 procent där, berättar Johanna Paija, Brand Manager på Outokumpu. Räknat i ton är Outokumpu i dagsläget det överlägset största återvinningsföretaget i Sverige och Finland – alla kategorier.

– Vid vår anläggning i Torneå smälter vi omkring 1 miljon ton järnskrot varje år, och vid anläggningen i Avesta ungefär hälften så mycket. Det är en enorm mängd stål som återanvänds, konstaterar Mats Benson, Outokumpus försäljningschef i Skandinavien. GRÖN ENERGI … Bäst i världen alltså. Men på Outokumpu nöjer man sig inte med det. Målet, berättar Mats Benson vidare, är att den skrotbaserade produktionen ska ligga på 90 procent inom ett par år. Tekniken och kapaciteten finns där. Den stora utmaningen är tillgången på material. Det finns inte till räckligt mycket rostfritt idagsläget, vilket gör att varje liten förbättring, varje extra återvunnen procent, är mycket svår att uppnå, konstaterar BE Groups inköpschef Max Fjaestad. Trots att det saknas tillförlitlig statistik kan man konstatera att länder som Kina har mycket långt kvar innan man når upp till en skrotbaserad produktion som överhuvudtaget är jämförbar med den i Europa. Detta gäller för övrigt även USA. Skälet är att man i dessa länder inte använt rostfritt lika länge som i Europa.

Slipp tunga fatlyft med Secu Comfort Med ny innovativ hävstångskraft förenklar DENIOS nya fatkärra Secu Comfort lyft av tunga fat. Nu kan alla medarbetare oavsett storlek förflytta fulla 200 liters stål- och plastfat på egenhand. DENIOS erbjuder därmed en helt ny typ av fatkärra, där hantering och förflyttning sker på ett mycket enklare vis än vid anFatkärra Secu Comfort från DENIOS förenklar fathanteringen. 60

www.svenskverkstad.se

vändning av traditionella fatkärror. – Vid utformningen av Secu Comfort har vi tittat mycket på arbetssäkerheten. Med vår fatkärra sliter du inte på kroppen i onödan samtidigt som risken för ohälsa, olycksfall och spill på arbetsplatsen minskar säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB. ERGONOMISKT UTFORMAD FATKÄRRA Nya fatkärran Secu Comfort är konstru-


Det saknas helt enkelt rostfritt skrot. Hållbarhet handlar dock inte bara om vad man stoppar i stålet eller var man hämtar råvaran ifrån. Det finns många andra faktorer att ta hänsyn till för de producenter som vill agera miljömässigt långsiktigt, påpekar Mats Benson. – Ståltillverkning är en extremt energiintensiv procedur, därför är det även viktigt vilka energikällor man använder sig av. I Kina till exempel kommer energin huvudsakligen från kol, vilket medför enorma utsläpp, medan vi använder oss av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

LÄTTARE NÅ MILJÖMÅL Hur ska man då resonera när valet står mellan ett långsiktigt hållbart rostfritt stål från Norden och ett billigare, men för miljön betydligt sämre, alternativ från Asien? Max Fjaestad menar att det i slutändan handlar om ett personligt ställningstagande; om man anser det värt att betala lite mer för något som på sikt kommer att gynna både människor och miljö. Mats Benson tror att de flesta slutkunder faktiskt är beredda att Återvunnet rostfritt stål från BE Group och finska Outokumpu medför flera fördelar i hållbarhetsarbetet. betala lite mer, men att många inte känner till vilka väsentliga skillnader det finns mellan ett nordiskt … OCH MILJÖVÄNLIGA – När det gäller externa transporter så stål och ett stål från exempelvis Asien. TRANSPORTER måste vi förlita oss på de alternativ som Här har producenter och leverantörer ett Transporterna är en annan avgöranstår till buds. Vi försöker dock använda ansvar, menar han. de faktor. Här har inte minst avstånden oss av tåg i så stor utsträckning som möjstor betydelse. Det asiatiska stålet måste ligt. Dessutom samarbetar vi med utvalda – Det är vår uppgift att berätta detta för transporteras lång väg för att nå svenska transportörer när det gäller möjligheten kunderna. De har sina miljömål att uppoch nordiska kunder, något som belastar att byta till lastbilar som drivs med el eller fylla, och genom att köpa stål från oss ismiljön. biobränsle, säger Camilla Kaplin. tället från en producent i Asien så blir det Val av transportmedel är också avgö– Jämför vi oss med länder i exempelenklare för dem att uppnå dessa mål. rande. Även här ligger Outokumpu långt vis Asien har vi ju även andra värden som fram. Företaget försöker i möjligaste mån är viktiga att fundera över, exempelvis arbegroup.com använda sig av miljövänliga alternativ. betsförhållanden och lönenivåer.

erad för en maximal belastning på 350 kg. Användaren behöver enbart använda en kraft på 200 Newton (motsvarande ca 20 kg) för dessa lyft. En avancerad styrspak möjliggör sålunda att varken urkraft eller lyftutbildning behövs för säkra lyft och transport av fat. Internationella direktivet ISO 11228-1 ger ett styrvärde på 250 N för frekvent lyftning, förflyttning eller transport för att undvika hälsorisker för användaren. DENIOS fatkärra Secu Comfort är ut-

vecklad för att ligga under detta värde och stöder därför aktivt ergonomisk hantering av fat på arbetsplatsen. PASSAR FLERA OLIKA TYPER AV FAT Fatkärran Secu Comfort kan flexibelt användas för fat på 60 till 220 liter eftersom fathållaren är justerbar i höjd. Fatkärrans chassi har robust konstruktion, tillverkat av stål och rostfritt stål. Massiva gummihjul säkerställer jämn transport

inom fabriken. Som med de flesta produkter inom kategorin fathantering, lämnar DENIOS 5 års garanti. – Innovation är en del av vår företagskultur med arbetsprocesser som föder nya idéer och kreativitet med målet att förenkla fathanteringen och kemikalieförvaringen för våra kunder. Secu Comfort är ett bra exempel på när ingenjörsglädje och produktutveckling blir till nytta för kunderna, avslutar Linus Jacker. denios.se www.svenskverkstad.se

61


Fakta: Carl-Johan Hallenborg 50 år och vd på Hexagon Manufacturing Intelligence i Norden sedan sommaren 2017. Född och uppvuxen i Göteborg där han bor med sin familj - hustru och tre barn, 9, 8 och 8 år - som han tillbringar den mesta av fritiden tillsammans med, vintertid helst i skidbacken, sommartid gärna på sjön. 62

www.svenskverkstad.se

Foto: Hexagon


samtal med vd:n

Carl-Johan Hallenborg, vd Hexagon Manufacturing Intelligence Norden

Ett yrkesliv i tekniktunga organisationer Det går fort utför för CarlJohan Hallenborg, vd på Hexagon Manufacturing Intelligence i Norden. Och han älskar det. – Ja, det är härligt, säger han. Men det är på fritiden, i svenska eller norska fjällen. Eller Alperna. I jobbet vill han snarare att det ska gå uppåt. Och det gör det oftast på Hexagon MI i Norden. Inte minst i digitaliseringen, en utvecklingsfas som passar Hexagon alldeles förträffligt. När 50-årige Carl-Johan Hallenborg tog över vd-stolen på Hexagon Manufacturing Intelligence för trekvarts år sedan, var det ingen duvunge som tog över styret. Med bakgrund i tekniktunga företag under många år och dessutom som vd för ett av dem under några år, var han väl förtrogen med uppdragets omfattning och väl skickad att ta sig an uppgiften. Med en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi i botten hade han dessutom en teoretisk grund att stå på för den teknikintensiva verksamhet som Hexagon MI bedriver. Hexagonkoncernen är börsnoterad på Stockholmsbörsen och har vuxit inte minst genom förvärv sedan bolaget bildades 1992 och har förvaltat kunskap och teknik på ett sätt som inte bara lett till 18 000 anställda, utan dessutom en omsättning på närmare 35 miljarder. Av Hexagons tre ben är Manufacturing Intelligence ett och Carl-Johan Hallenborg svarar för den nordiska verksamheten.

Han har varit på Hexagon MI i tre år och dess vd sedan i somras som sagt. Teknik i olika former har alltid varit en plattform för Hallenborg. – Jag har tekniken i botten men har alltid arbetat åt det marknadsorienterade hållet, säger han. Hela tiden i tekniskt tunga bolag. RESAN TILL HEXAGON De första 16 åren efter Chalmers tillbringade han på FlexLink, avknoppat från SKF. – Där arbetade jag som produktchef, ledde en grupp inom produktsupport, samt arbetade med affärsutveckling globalt. Sedan kom jag till FlexLinks Nordenorganisation där jag först jobbade som försäljningschef och senare som vd. Där kretsade arbetet kring automation och produktionsutveckling för kunderna och under Hallenborgs tid som vd bidrog han till att utveckla företaget från att vara en leverantör av mindre projekt till att bli en integratörspartner. Stegen inom FlexLink liknar lite de CarlJohan Hallenborg tagit på Hexagon, först som försäljningschef och numer alltså som vd i Norden. – Hexagon utvecklas också mot att vara en integrerad del av tillverkningsprocessen snarare än bara mätteknik som en isolerad företeelse. KOMPLEXITET – Att ansvara för en enhet, och samtidigt vara en del av en större struktur är något jag trivs med, säger han. Det är också en av anledningarna till att han efter tre år på ett mindre tillväxtbolag inom elektronik, kände att han ville jobba i en större organisation. – Då dök möjligheten på Hexagon upp och det kändes rätt att ta det steget.

Carl-Johan Hallenborg vill röra sig i de organisationer som tekniktunga bolag erbjuder. – Jag gillar komplexiteten i det, säger han. Är det rena standardvaror så är inte det lika lockande. Det ska vara en komplexitet i erbjudandet. Lösningsförsäljning är något jag har en dragning till. – Det innebär att det inte bara är en enmanshow, utan det är teamjobb för att lyckas. EN DEL AV PROCESSEN När Hexagon nämns är det naturligtvis mätteknik man tänker på, men begreppet har vidgats betydligt med åren. Det är långt ifrån bara mätmaskiner. Det är också eftermarknad med service, utbildning och mättjänster. Bland annat. Det är inte minst genom eftermarknadstjänsterna företaget bygger de långsiktiga relationerna med kundföretagen. – Hexagon jobbar snarast med informationsteknologi, säger Hallenborg. Vi genererar massor av information där vi ska hjälpa kunden att plocka fram vad vi kal�lar actionable information. Det vill säga information som man kan ta beslut och agera på för att öka produktiviteten, enligt devisen Quality drives productivity. – Istället för att bara jobba i ett mätrum och mäta detaljer, hur stora de är, vilka avvikelser och så vidare, ingår mätutrustningen i produktionsprocessen. När man exempelvis svarvat och slipat en detalj får man i den efterföljande mätningen direkt återkoppling om produkten är inom tolerans eller inte. Man får omedelbar kontroll inte bara på detaljen utan även en processkontroll. Mätrummen med män i vita rockar som levererade mätresultat efter en vecka får idag fokusera på de mest precisa mätningarna. Idag krävs direkt återkoppling www.svenskverkstad.se

63


Hexagon är synonymt med mätning, men är idag mer att betrakta som ett företag som jobbar med informationsteknologi. Foto: Hexagon

och integrerade mätprocesser är nödvändiga. – Det är en effektivitetshöjande åtgärd, som ger betydligt färre fel och man kan agera mycket snabbare. – I slutänden betyder det tillsammans med andra automatiserade och effektiviserande åtgärder att svenska företag kan behålla produktionen i Sverige. Mätning ingår alltså som en viktig del i processerna tillsammans med andra automatiseringsapplikationer. – När vi pratar om Industri 4.0, Internet of Things och uppkopplade maskiner är det just den här informationen Hexagon MI jobbar med. Informationen kan användas på många sätt; skickas tillbaka till operatören, man kan arbeta med den i produktutveckling, liksom senare i ett serviceperspektiv och så vidare. – Man knyter samman ett ekosystem av information som är kvalitetsorienterat. Här kommer Hexagon in på många olika sätt för att bistå kunderna med en rad produkter i mjukvaror och analysverktyg för att hjälpa till att plocka fram den relevanta informationen i det enorma flödet. Actionable information, som sagt. – Digitaliseringen passar oss alltså alldeles utmärkt. Det är precis sådana flöden och processer vi eftersträvar. Samtidigt är det naturligtvis en mission för oss, att informera om och hjälpa företag i sin digitaliseringsprocess. LEDARSKAPET Carl-Johan Hallenborg leder idag en organisation som omfattar ett 60-tal personer på två platser i Sverige – Göteborg och Eskilstuna. Dessutom sitter en del utspridda i landet. Han är också vd för det mindre bolaget i Finland. – I Danmark har vi nyligen gjort en omstart med egen dansk personal inom Försäljning och Service och som hör till det svenska bolaget. 64

www.svenskverkstad.se

Carl-Johan Hallenborg tillhör inte cheferna som pekar med hela handen. Han är en lagspelare. – Jag är teamorienterad, säger han. Jag är nog väldigt svensk i mitt ledarskap, om man ska generalisera. – Att involvera medarbetarna, jobba tillsammans, är viktigt, så att var och en tar ett tydligt eget ansvar för att hela tiden förbättra verksamheten och erbjudandet till kunden. – Samtidigt är jag lösningsorienterad och vill att vi som organisation kommer framåt. Har saker hänt så har de hänt. Det ska man reflektera över men inte fastna i utan gå vidare hela tiden och ta sig an de utmaningar som finns framför oss. – Jag tycker också det är roligt med helheten. Jag har två gånger gått från en säljledning till en vd-roll. Det hjälper inte att sälja om vi inte klarar av att leverera. Det blir extra tydligt i en komplex försäljning som innebär en laginsats från en organisation. – I en miljö som är helt statisk börjar jag trampa vatten. Det får gärna vara utveckling och tillväxt. Och det har skett i två dimensioner i Hexagon. Dels har hela koncernen vuxit genom förvärv, dels har vi genomfört förändringar för att vässa och trimma oss. Hexagon är ett internationellt bolag med förgreningar över hela världen. Det där svenska ledarskapet Hallenborg pratar om är teamorienterat, medan många andra länders företag är betydligt mer hierarkiskt ledda. – Det märks naturligtvis att ledarskap hanteras på olika sätt i olika länder, och det gäller att ha en respekt och förståelse för det. Rent principiellt är vi svenskar mindre hierarkiska än i många andra länder. Ändå är Hexagon som internationell organisation rimligt platt och informell, mycket tack vare vår koncernchef. Jag har inte hört någon prata om honom som

Mr Rollén, utan alla säger Ola. Carl-Johan Hallenborg driver alltså sin organisation framåt och trivs i Team Hexagon Manufacturing Intelligence. OPISTAT ÄR BÄST När han kommer hem kopplar han oftast av med familjen. Inte sällan bär det av till svenska eller norska fjällen för skidåkning, som hela familjen gillar. När det ska bli lite mer avancerat drar kompisgänget till Alperna, där de undviker de pistade nerfarterna och hellre knallar iväg upp utmed bergssidorna för att hitta de riktigt bra lössnöbackarna...

Att klättra upp till rätt snö, orört och opistat, helst i Alperna tillhör livets goda för Carl-Johan Hallenborg. Foto: Privat


de H le n p itta ve e ra rfe nt k ör ta en

Qimtek Sourcing

VI LÖSER DINA INKÖPSBEHOV MEDAN DU FIKAR “Det finns ingen inköpsavdelning i Sverige som är så effektiv som Qimteks Inköpssupport”

“Så fort vi anställer en ny inköpare så visar jag Qimteks system”

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

65


Foto: Hexagon

Smartare mätning i smartare fabriker Den digitala revolutionen ger oss smartare fabriker, smartare maskiner och smartare produktionsprocesser. Inte oväntat blir även mätmetoderna smartare och dessutom en alltmer integrerad del av processen. Ni som besökte Control-mässan i Stuttgart förra året fick ta del av den senaste tekniken inom mät- och kontroll-områ-

det. Men nu har ytterligare ett år gått och i slutet av april är det dags igen. Ännu lite mer utvecklad mätteknik kommer att presenteras där. Mässan blir alltmer välbesökt av såväl utställare som besökare. Mätteknik används nämligen i allt större utsträckning i takt med att kraven på kvalité ökar och när tidsfaktorn blir allt viktigare måste också mättekniken flytta in i produktionsprocesserna på ett helt annat sätt än tidigare. Det blir inte bara effektivitetshöjande, utan förbättrar också slutresultatet när dels mätningarna sker tidigare i processen, dels mätmaskinerna kommunicerar med bearbetningsmaskinerna och håller en löpande kontroll av detaljerna som tillverkas. INTEGRATION DAGENS LÖSEN Mätutrustningstillverkare är därför i stor utsträckning fokuserade på lösningar för integration och automatiserade produktionslösningar får mätceller som en del i tillverkningsprocessen. – Vår nya Global S-serie är vårt senaste tillskott, konstaterar Charlotta Swan

66

www.svenskverkstad.se Foto: Fasttools

på Hexagon MI Norden. Den bidrar till att säkra mätning och kontroll och är ett system som man kan anpassa efter sina behov och plocka ihop ett paket med exakt det man behöver för den egna produktionen. – Mätrummen med män i vita rockar som levererade mätresultat efter en vecka får idag fokusera på de mest precisa mätningarna. Idag krävs direkt återkoppling och integrerade mätprocesser är nödvändiga, säger bland annat CarlJohan Hallenborg, vd på samma företag. MÄTER HELA GEOMETRIER Under senare år har Cascade slagit ett slag för 3D-scanning, en metod som erbjuder mätning av hela geometrier snarare än punktmätningar på detaljer. Den processen är nu också föremål för automatisering i allt större utsträckning och redogörs för på kommande sidor. – Alltfler följer utvecklingen mot helmätning av objekt, säger Börje Larsson på Cascade. Scanning fångar objektets hela geometri och därför får man en bättre kvalitetskontroll.


Så här kan en smart mätcell se ut. Här integreras mättekniken i en automatiserad produktionslösning. Foto: Hexagon MI

Med ökade krav på kvalité och produktivitet krävs integrerad mätning i tillverkningsprocessen, med direkt återkoppling. Det höjer effektiviteten och säkrar produktkvalitén

SPECIALINSTRUMENT Fasttools levererar i stor utsträckning speciallösningar för sina kunder, mätlösningar över standard, där mätinstrument anpassas exakt efter kundernas specifika behov. – Vi tar fram alltmer kundanpassade lösningar i takt med att det generella mätbehovet ökar, säger Nathalie Wahlberg. Fasttools gör för närvarande helt andra mätningar. I maj flyttar de till nybyggda lokaler i Falkenberg, så för närvarande mäter medarbetarna med tumstock... www.svenskverkstad.se

67


mätning o kontroll

Ny automatisk mätteknik ökar i användning Vi har under många år sett att automation är en nödvändighet för effektiva företag. Lika viktigt för företag är att ha bra kvalitet på tillverkade produkter. Fler och fler produkter får krav på mätning som innebär att produkterna med fördel använder 3D-scanning som metod för kvalitetskontroll. Vid 3D-scanning erhålls information för hela objektets yta istället för ett fåtal kontrollpunkter. Hitintills har manuella system för 3Dscanning använts för kvalitetskontroll sedan mer än 20 år och fler produkter än man tror använder denna metod. Manuell 3D-scanning är utmärkt att använda vid enstaka mätuppdrag typ produktframtagning och analyser av utfall. Även vid så kallad reverse engineering är manuella 3D-scanningsystem rätt att använda. Vid löpande kontroll av flera likadana detaljer finns en önskan om att automatisera mätförfarandet och vanligt är att koordinatmätmaskiner används. Önskas en full kontroll av hela produktens geometri inkluderande ytkrav är det en stor fördel om den 3D-scannas istället för mätning med en koordinatmaskin.

Nyckelfärdig mätcell.

gift där en 3D-scanner sitter på en robot. En projektcell är en utmaning i såväl kostnad, teknik, tid och idrifttagning samt krä-

AUTOMATISERAT I PROJEKTCELLER Resultat som en trend GOM i Tyskland har utvecklat och tillverkat lösningar för automatiserad 3D-scanning i mer än 15 år. Till ver ett CE-godkännande för varje lösning. en början var det bara så kallade projektEfter att GOM hade levererat mer än 300 celler som skapades för en speciell uppprojektceller till industrin tog de fram fle-

Projektcell. 68

www.svenskverkstad.se

ra standardiserade automatiserade 3Dscanningslösningar som kan levereras på en månad, har ett fast pris, utprovade och klara, igångkörda på 1-3 dagar och CE-godkända. Tack vare att GOM var ute tidigt med automatiserad 3D-scanning kunde man skaffa sig mycket erfarenhet hur en effektiv och noggrann process måste se ut med utprovade och standardiserade lösningar. NYCKELFÄRDIGA MÄTCELLER De nyckelfärdiga mätcellerna för automatisk 3D-scanning har nu levererats i fler än 700 exemplar världen runt och av dem finns 16 i Sverige. Flera av de som installerat utrustningen i Sverige har minskat mättiden med 40-50 procent jämfört med traditionell mätning av koordinatmaskin. Tack vare ett användarvänligt virtuellt gränssnitt behöver inte operatören av utrustningen ha robotkunskaper för körning av cellen. Den standardiserade lösningen har bland annat en automatiserad funktion för programmering av robotcellen och ett enkelt användargränssnitt. Den nya mätcellen har namnet ATOS ScanBox och finns i olika varianter för objekt på 1 milimeter till lastbilshytt i storlek på mätobjekt.


Nya generationens mätmaskiner. ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som levererar mer än en koordinatmätmaskin. En ATOS ScanBox fångar hela objektets geometri och kan därmed utföra kvalitetskontroll på all geometri och inte enbart på utvalda mätpunkter. Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

Foto: Fasttools

www.svenskverkstad.se

69


mätning o kontroll

Hexagon MI lanserar mätmaskinserie med fokus på produktivitet Serien GLOBAL S erbjuder fyra funktionspaket: Genomloppstid, Precision, Mångsidighet och Verkstad/Produktion Hexagon Manufacturing Intelligence har presenterat den senaste innovationen i företagets GLOBAL S-serie, ett sortiment av koordinatmätmaskiner som kan skräddarsys för specifikt inspektionsarbete och växlande tillverkningsmål. Den nya maskinplattformen omfattar fyra funktionspaket med fokus på nyckelfaktorer för kundernas produktivitet: genomloppstid, precision, mångsidighet och verkstad/produktion. GLOBAL S bygger på konceptet för ökad produktivitet (EPS, Enhanced Productivity Series) från Hexagon Manufacturing Intelligence, och drar nytta av Hexagons smarta teknik och sensorkonfigurationer för att rationalisera skapande, utförande och analys av mätrutiner. EPS-konceptet ger användarna tillgång till programvara och prober som är anpassade för deras unika tillämpningar. ÖKAD PRESTANDA Maskinlösningar såsom det vibrationsdämpande systemet Compass gör scanningen snabbare och ökar prestandan, och miljöövervakningsverktyget PULSE använder signallampor för effektiva visuella meddelanden. Den nya generationens funktioner hos GLOBAL S avspeglar sig i maskinens moderna design från Pininfarina, ett namnkunnigt internationellt designföretag. En produktvideo hittar du här: [URL]. GYNNAR MASSPRODUKTION GLOBAL S funktionspaket Genomloppstid gynnar tillverkare med massproduktion som kräver minskade mätcykeltider för att produktionsvolymen ska kunna ökas. Precisionspaketet vänder sig till de som behöver mäta detaljer med snäva toleranser och komplex geometri. Mångsidighetspaketet är en flexibel lösning för tillverkare som mäter varierande material med varierande egenskaper och ytor. Det fjärde GLOBAL S-paketet, Verk70

www.svenskverkstad.se

stad/Produktion, erbjuder en lösning för kunder som behöver integrera mätningar på verkstadsgolvet för att kunna optimera processen. Detta paket kan även erbjuda stöd för helautomatiserad mätning på verkstadsgolvet. För att passa varje til�lämpning och budget erbjuder GLOBAL S-serien dessutom tre produktivitetsnivåer: Green, Blue och Chrome. NYA UTMANINGAR – Dagens tillverkare står inför egna unika och ständigt förnyade produktionsutmaningar, allt från resultatökningar till mer högkvalitativa detaljer. Den nya GLOBAL S-serien möter behovet av anpassningsbara och riktade mätmaskinslösningar som fokuserar på dagens nyckelfaktorer för den enskilda tillverkarens produktivitet, och som bibehåller sin anpassningsförmåga för att kunna möta morgondagens utmaningar för mätning och inspektion. – GLOBAL S har den flexibilitet som

växlande tillämpningar kräver, och optimerar samtidigt kundens möjlighet att genom hela tillverkningsprocessen kunna dra nytta av sådan kvalitetsinformation som kan leda till åtgärder, säger Ingo Linder, global produktchef för mätmaskiner på Hexagon Manufacturing Intelligence. GLOBAL S är utrustad med mätprogramvaran PC-DMIS eller QUINDOS, beroende på vilket funktionspaket som väljs. Bland övriga alternativ kan nämnas programvaran Q-DAS för statistisk processtyrning (SPC) samt data- och resurshanteringssystemet HxGN SMART Quality. Koordinatmätmaskinerna i GLOBAL Sserien finns att beställa från och med idag över hela världen. Närmare information finns hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon Manufacturing Intelligence. hexagonmi.com/sv


Besök oss på

Sedan urminnes tider har överföring av kunskap och därigenom framsteg inte skett utan kommunikation. Väl sammankopplad kommunikation gör kunskap tillgänglig snabbare och genererar härigenom intelligenta lösningar. Så varför inte förse också er verkstad med all information och intelligens som finns i ert företag? Connected Machining i våra TNC styrsystem ger er verkstad åtkomst till samtliga områden som ingår i produktionsprocessen. På detta sätt integrerar Connected Machining er verkstad i processkedjan och gör den effektivare, så att ni kan förbättra produktivitet, kvalitet och flexibilitet. HEIDENHAIN Scandinavia AB Vinkelgivare

Linjära skalor

127 39 Skärholmen, Sweden TNC-styrsystem

Telefon +46 8 531 933 50 Digitala räknare

www.heidenhain.se

Mätgivare

Pulsgivare www.svenskverkstad.se

71


nyaINVESTERINGAR

Leverans av CMX 50 U till Harås Mekaniska AB Daniel Jonsson är mannen bakom det nystartade bolaget Harås Mekaniska AB i Stora Höga, strax norr om Göteborg. I januari 2017 fick Daniel tillgång till sin lokal och startade upp tillverkning i sina manuella maskiner. Det dröjde inte länge innan Daniel tog beslutet att satsa på en ny 5-axlig CNCmaskin för att kunna arbeta mer effektivt. Valet av maskin blev en DMG MORI CMX 50 U. – Maskinen är perfekt för mina bitar, med bearbetning från 5-sidor slipper vi fixturer och onödigt många tempon, det är max två tempon oavsett hur detaljen ser ut, säger Daniel och fortsätter, Jag ville också ha en ny maskin med garanti för att inte slösa tid på reparationer, maskinen ska bara gå. ANDRA KOMPLETTERAR I maskinaffären ingick även ett verktygspaket från den lokala leverantören MG Verktyg. Daniel har bestyckat maskinen med ett nollpunktssystem från Schunk för att kunna minska ställtiden så mycket som möjligt. Peter Smith, säljare på DMG MORI i väst, tycker om Daniels sätt att resonera – Det är vanligt att nystartade bolag börjar med begagnade maskiner och spenderar mycket tid och pengar på re-

Daniel Jonsson, Harås Mekaniska och Peter Smith DMG MORI Sweden.

parationer och då bli det svårt att tjäna pengar. – En ny maskin däremot, med modern teknik som i detta fall med 5-axlig bearbetning, är mycket mer driftsäker och producerar bra detaljer som är rätt i mått, då kan man tjäna pengar.

harasmek.se • dmgmori.se

Mountpac i Hillerstorp investerar i kombilaser På Mountpac vet man att kedjans styrka bestäms av hur stark den svagaste länken är ... Har du behov av en obehandlad plåtbit, en komplett produkt eller någonting däremellan? Mountpac har en lång historia inom komponentinköp, ytbehandling, montering samt packning. S edan ett antal år tillbaka har man även satsat på egen plåtbearbetning i sina lokaler i Hillerstorp. STARKARE ÄN NÅNSIN Med den senaste investeringen står 72

www.svenskverkstad.se

man nu starkare än någonsin för att kunna täcka kundens behov. Samuel Wärnelöv, en av tre delägare i Mountpac, säger så här om investeringen; – Investeringen är en del av Mountpacs framtidsplaner vilken tillför ny teknik och möjligheter i huset. Företaget har de senaste åren haft en positiv tillväxt vilket gör att vi hela tiden ser ett behov av investeringar i nya maskiner samt att anställa mer personal. – Vi ser ljust på framtiden och kan i och med denna investering serva såväl befintliga som nya kunder på ett bättre sätt. En kombilaser innanför väggarna gör

Mountpac till en ännu mer komplett leverantör. Combi Genius 1530 från Prima Power – en servoelektrisk kombilaser med fiber KOMBINERAR FÖRDELAR Combi Genius kombinerar stans- lasermaskinens fördelar där man kan stansa, laserskära, forma, gänga samt utföra mindre bocktempo med fiberlaserns energieffektivitet och låga underhållskostnader. Den levereras med Tulus användargränssnitt med effektiv verktygshantering och överblick på sortering, stans och laserprocess.


Rollco effektiviserar med Weland Lagersystem Rollco är specialiserade på komponenter till linjära förflyttningar och automationslösningar inom industrin. För att jobba mer effektivt och strukturerat med sin lagerhantering tog de kontakt med Weland Lagersystem. Grunden i det nya systemet är tre hissautomater av sorten Compact Twin Heavy 2440 som kompletterats med ytterligare lastbrickor, olika plockhjälpmedel och WMS-systemet Compact Store (Warehouse Management System). EN UNIK HISSAUTOMAT Med Compact Twin kunde Rollco spara golvyta, öka plockhastigheten och försäkra sig om att lagringsytan utnyttjas på bästa sätt. Compact Twin är en unik hissautomat och den enda på marknaden som kan hantera två lastbrickor samtidigt. KOMPLETTERANDE HJÄLPMEDEL För att effektivisera plockprocessen ytterligare valde Rollco att komplettera hissautomaten med fyra olika hjälpmedel: LED-list, Put to Light, Plockdisplay och Fotpedal. LED-listen hjälper operatören genom att markera var på lastbrickan som godset ska plockas. Put to Light, som gör att Rollco kan plocka upp till 20 ordrar samtidigt, visar sedan till vilken kundorder som godset ska placeras. Plockdisplayen ger en översiktsbild på

lastbrickan och med Fotpedalen kan operatören kvittera godsplockningen utan att behöva använda händerna. – Det smarta lagersystemet har gjort att Rollco kan jobba mer strukturerat och med minimerad risk för felplock. Compact Twin kan enkelt hantera deras tunga gods och utifrån hissautomaterna har vi tillsammans valt ut kompletterande plockhjälpmedel. Vi har varit med i projektet från planeringsarbetet till slutleverans, säger Mikael Svensson på Weland Lagersystem.

HJÄRNAN I SYSTEMET Hissautomaten och plockhjälpmedlen hanteras med hjälp av WMS-systemet Compact Store. Ett system som möjliggör central hantering av uppgifter som inventering och lagerplatser. Systemet kan kopplas ihop med affärssystem och är uppbyggt i moduler. Vilket gör att det kan skalas upp och ner beroende på hur många enheter som finns i systemet.

rollco.se • weland.se

Maskinen hanterar plåtformat upp till 1 500 x 3 000 mm. På Mountpac hittar vi flera olika maskiner som säljs av Din Maskin. Bland annat fyra stycken SafanDarley servoelektriska kantpressar samt två stansmaskiner, E6 Compact Express samt E5 från Prima Power. mountpac.se • dinmaskin.se

Andreas Wärnelöv, en av tre delägare, vid den nya kombilasern från Prima Power och Din Maskin. www.svenskverkstad.se

73


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

Peter Norman, Evonet

www.qimtek.se

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12 Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än sextio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

BIAB är ett legoproduktionsföretag med hög automationsgrad där fokus riktas mot bearbetning av såväl strängpressad som gjuten aluminium. Vi kan erbjuda hela kedjan från råmaterial till ytbehandlad och monterad produkt eller enbart den bearbetning ni söker.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se

Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90

Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering.

74

Björkö Industriprodukter AB Furudalsvägen 6, 574 95 Björköby www.bjorkoindustri.se Jonas Nilsson, 076-677 08 66 jonas.n@bjorkoindustri.se

www.svenskverkstad.se

Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.


Qimteks Leverantörsnätverk Ekets Uppåkra Fabriksgatan 64 568 23 Skillingaryd Fabriksvägen 4, 286 95 Eket www.eketsuppakra.se marknad@eketsuppakra.se Ekets Uppåkra skapar ett unikt erbjudande inom skärande bearbetning. Vi är certifierade enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001/14001. Vi bedriver och vidareutvecklar verksamhet i Eket och Skillingaryd.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08

Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se Inpex AB Sverige Inpex Filial: Tenngatan 29, 195 72 Rosersberg Inpex Finland: Norrbölevägen 1,22 100 Mariehamn, Åland. Tel Växel +358 18 22 475 E-post roger@inpex.fi, www.inpex.fi Finmekanisk produktion, från prototyping till fullskalig produktion. Interiör- och exteriörkonstruktioner i stål, aluminium, plast- och trämaterial Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se

Ralex CNC-Teknik & Svets AB Hantverkaregatan 2 576 35 SÄVSJÖ Tel 0382-100 16 Fax 0382- 100 17 Kontakt Ronny Alexandersson Vi är en mekanisk verkstad som utför bla. svarvning, fräsning, svetsning, lasergravering och olika smidesarbeten.

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering. Steelparts AB Karlavägen 34 567 23 Vaggeryd www.steelparts.se Johan Sandahl 070-509 47 09 johan@steelparts.se Specialister på tillverkning i Kina. Lagerhållning i Sverige. Svarvning, fräsning, gjutning och smide. Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65 Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav. Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop.

Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se

TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se

Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion. www.svenskverkstad.se

75


Qimteks Leverantörsnätverk Ögrens CNC-Teknik AB Galoppgatan 88 194 30 Upplands Väsby Jan Ögren, tel: 070-396 11 59 janne@oegrenscncteknik.se

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Automatsvarvning/längdsvarvning Ø3 - Ø32 i längd upp till 2 500 mm. 1 000 lediga timmar finns i skrivande stund. Även mekanisk montering.

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

PLÅTBEARBETNING Bergkvist Svets & Mek AB Tunavägen 290 • 781 73 Borlänge www.bsm.nu Pär Bergkvist Tel. 0243-217304 • 070-638 20 08

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se

Legotillverkare med allt ni behöver under samma tak: Gas/finplasmaskärning, kapning, klippning, bockning, grovplåtslageri/svetsning, skärande bearbetning, verkstadsmontering (hydraulik, el, mekanik) och montage hos kund. Certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2.

Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se

Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Ergoswede AB Mossvägen 36 284 34 Perstorp www.ergoswede.se Kaj Johansson, tel. 0435-349 65 kaj@ergoswede.se Ergoswede är en renodlad verkstadsindustri, vi arbetar i stål, rostfritt och aluminium. Vi jobbar med tillverkning av egna produkter eller kunds ritning samt industriservice, reparation och underhåll. Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1.

JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se

Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se

JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage. 76

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

www.svenskverkstad.se

Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.


Qimteks Leverantörsnätverk ÖVRIGA

3D MetPrint AB Stallgatan 2, 343 34 Älmhult Tel 0761 285538 erling.svensson@3dmetprint.com www.3dmetprint.com

WIPAB Wermlands Industriplåt AB Box 36 • 664 21 Grums www.wipab.se Stefan Niklasson Tel.0555-430 62 Arbetar med specialkonstruktioner i stålplåt, rostfritt och aluminium, designade efter kundernas önskemål. En modern maskinpark borgar för en verksamhet byggd på flexibilitet, precision samt ett förstklassigt arbete.

Vi är ett servicecenter som 3D-printar i höghållfasta stål. Vi tillverkar delar för formsprutningsverktyg, fixturer, transmissionsdelar, reservdelar till fordon, mode design, industrier mm. Ytfinhet och måttnoggrannhet är bland det bästa i branschen. Leveranstiderna är normalt inom en vecka, ibland endast en dag.

SMIDE Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

LN Industrimontage AB Hantverkargatan 1 961 33 Boden Mattias Nilsson, tel: 072-204 96 52 www.lnindustrimontage.se

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

LN Industrimontage AB består av ett team på 16 personer med många års erfarenheter och kompetens. Vi utför reparationer och tillverkning inom gruv, stål och pappersindustrin.

JB Smides AB Industrivägen 8 722 33 Västerås Johan Lannebris Tel. 021-60171 www.jbsmide.se EN1090-1

Menea AB Ronnebygatan 49 371 34 Karlskrona Elvis Nazdrajic Tel: 0733-960315, Epost: elvis@menea.se www.menea.se

Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för verkstads­industrin i aluminium och rostfritt.

Fräsning, Svarvning, Laser- och Rörlaserskärning, Gjutning, Smide samt handel med Specialkoppar (elmedur) och Rostfritt från partners i Tyskland och sydost Europa med svensktalande personal på plats.

Maintpartner Kontorsvägen 12 • 691 33 Karlskoga Torbjörn Bäckman tel : 010-480 70 00 www.maintpartner.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

Maintpartner har lång erfarenhet av att arbetamed tung bearbetning inom plåt, svets och maskinbearbetning. Vi utför alla sorters nytillverkningar, reparationer för den svenska industrin. Vi har även ett finsnickeri.

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.

r vå ! g a kt da ta t i on por 48 p su 53

K

00

Kompetens Maskinpark Svarstider Kommunikation Leveranssäkerhet

-7 08

Hitta den perfekta leverantören som matchar din produktion Flexibilitet Investeringsvilja Design Certifiering Geografi

QIMTEK SOURCING - ett komplett verktyg där du enkelt hittar den bästa leverantören för din produktion. www.qimtek.se - Sveriges största industrinätverk www.svenskverkstad.se

77


Pengar tillbaka! Tillverkande företag, såsom mekaniska verkstäder och stålbyggare, har rätt till reducerad energiskatt. Reduktionen är 29 öre/kWh för 2017 vilket gör att det redan för relativt små företag är fråga om mycket pengar. Som vi tidigare informerat om så kom kom nya regler för elskatt 1 januari 2017 som innebär att du måste ansöka om återbetalning i efterhand. Har du inte gjort det så är det hög tid att göra det! Tidigare har man ansökt om reduktionen en gång och sedan har elfakturorna

reducerats i enlighet med det som beviljats. Från 2017 gäller istället full energiskatt på fakturorna och sedan är det upp till var och en att ansöka om återbetalning från Skatteverket, en eller fyra gånger om året beroende på elförbrukning. Detta nya förfarande ger en stor ökad risk att något blir fel eller att ansökan till och med glöms av. MVR har därför inlett ett samarbete med ett företag som utifrån fullmakt sköter ansökningsförfarandet inklusive förbrukningsrapportering. Utbetalning sker sedan direkt till er från Skatteverket. Använd en expert! För MVR:s med-

lemsföretag med en förbrukning under 250 000 kWh (en ansökan per år) kostar det 1 500:-/år. Har man högre förbrukning görs ansökan kvartalsvis, då kostar experthjälpen 4 000:-/år. Fördelarna med att använda en expert för detta arbete är: – Riskerar inte att missa reduktionen – Ansökan i rätt tid och på rätt sätt – Rätt belopp i bokföringen – Frigör egna resurser som annars måste administrera ansökan. Gå inte miste om återbetalningen av energiskatten, skicka ett mejl till info@mvr. se så hjälper vi dig!

Vill du ställa ut i vår samlingsmonter under Elmia Subcontractor i höst? 2017 hade Sinf en samlingsmonter för medlemsföretag med placering i B-hallens mittdel under Elmia Subcontractor. Till Elmia Subcontractor 2018 har MVR genom Sinf tillgång till denna samlingsmonter. Hall B är mässans största hall och har alltid ett bra flöde av besökare. 13-16 november har du möjlighet att disponera 4,5 kvm yta i vår samlingsmonter. Ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag kostnadseffektivt, skaffa nya kontakter samt bygga nätverk. I anslutning till montern ligger en mö78

www.svenskverkstad.se

tes- och fikaavdelning som får användas fritt av utställarna och monterns gäster. Varje deltagare disponerar 1,5 meter av monterväggen och dessutom finns podier för arbetsprover. Pris 25 000 kr (exkl. moms) Utställarpaket: – Registreringsavgift till Elmia – Monteryta – Byggnation – Exponering i utställarkatalog/online I priset ingår inte produktion av vepor – men resurser för detta finns hos våra samarbetspartners.

Monterplats: Vi tar emot intresseanmälningar för monterplats redan nu. Vid frågor kontakta Jessica Seeger Kommunikationsansvarig Sinf Telefon: +46 (0)8 440 11 86 E-mejl: jessica.seeger@sinf.se


tifiera och särskilja olika typer av svetsdiskontinuiteter, kunskap kring svetsbeteckningar på ritning, acceptanskrav för svetsförband samt kännedom om mätdon/mätteknik. Efter avslutad utbildning genomförs ett prov, med omfattning enligt nedan. För godkänt resultat erfordras minst ett resultat av 70 %. Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning. Anders Kihlander, Kihlander Engineering

KURSPROGRAM

KURS

Visuell kontroll av svetsförband Visuell kontroll kan ses som något av en grundkontroll vid svetsning, men är kanske den allra mest väsentliga metoden för att kontrollera svetsförband. Flera produktstandarder, exempelvis EN 1090 som gäller för bärande stålkonstruktioner och EN 15085 som gäller för järnvägsfordon, ställer krav på att samtliga svetsförband skall kontrolleras visuellt. Det som kännetecknar visuell kontroll är att den går relativt snabbt att utföra och att den normalt inte kräver någon avancerad och kostsam utrustning. Utseendet på en svets säger mycket, dock inte allt! Det som kan verifieras/detekteras med hjälp av visuell kontroll är mått, form och ytbrytande diskontinuiteter. Begränsningarna ligger i att diskontinuiteter under ytan, i svetsens inre ej kan detekteras. Hur effektiv den visuella kontrollen blir är i högsta grad avhängigt av kompetensen hos den som kontrollerar. Kunskap i ritningsläsning och i synnerhet svetsbe-

teckningar och dess innebörd är väsentligt – Likaså att kunna upptäcka och identifiera olika typer av diskontinuiteter. Här kommer förutom kunskap även synskärpa in i bilden! Kvalitetskrav på ritningsunderlag anges idag genom att referera till en kvalitetsnivå (svetsklass) enligt ISO 5817. På stålbyggnadssidan anges en utförandeklass (EXC), vilken i sin tur kopplar till ISO 5817. Denna standard är av central betydelse för alla som utför visuell kontroll, då standarden anger detaljerade acceptanskrav för alla diskontinuiteter som kan verifieras med hjälp av visuell kontroll. Såväl EN 1090 som EN 15085 kopplar till olika nivåer av ISO 3834, vilken ställer krav på att tillverkaren skall verifiera kompetensen hos alla som utför visuell kontroll av svetsförband. Det är ofta praktiskt om denna kunskap finns hos alla svetsare, så man själv kan kontrollera sitt arbete eller än bättre att man kontrollerar varandras arbeten. För att möta behovet av kompetens på detta område kommer ett antal utbildningar att arrangeras på några olika orter i Sverige, med start i Stockholm den 17 april. Utbildningen ger lämplig kompetens för att visuellt kontrollera svetsförband och kan även styrka kravet på verifierad kompetens i ISO 3834. Deltagarna ges under utbildningen kunskap i att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll. Detta innefattar att kunna iden-

Svetsbeteckningar på ritning SS-ISO 2553 (2,5 tim) • Genomgång av standarden för svets beteckningar • Tillämpningsövningar • Gemensam redovisning/genomgång Standard för visuell svetskontroll (0,5 tim) • Genomgång av standarden för visuell svetskontroll (SS-ISO 17637) Acceptanskrav för svetsförband (1,0 tim) • Vad ligger till grund för konstruktörens val av kvalitetsnivå? • Hur påverkar valet av kvalitetsnivå kost nadsbilden ? • Genomgång av acceptanskriterier för kvalitetsnivåer enligt SS-ISO 5817 Utrustning för visuell kontroll (0,5 tim) • Genomgång av hjälpmedel och svetsmått • Arbetsgång och mätteknik vid visuell kon troll av svetsförband Praktisk träning i visuell svetskontroll (2,0 tim) • Kontroll av ett antal svetsade objekt un der lärarhandledning, vilket avslutas med en gemensam presentation och genom- gång Teoretiskt prov – visuell kontroll (1,0 tim) • Prov omfattande de krav som specificeras i SS-ISO 5817 samt teknik och ut förande av visuell svetskontroll. Upplägg: 10 st flervalsfrågor, 5 st essäfrågor samt visuell bedömning av 1 st svetsat objekt.

Kursdokumentation ingår och deltagarna får under utbildningen låna erforderligt material och mätdon. I utbildningen ingår lunch och fika. OBS ! Medtag standarden ISO 5817! Kursdatum: 17 April 2018 i Stockholm Kurslokal: Näringspunkten/MVR, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm. Kursavgift: 3 000 kr, exkl. moms. Avgiften inkluderar kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kursintyg. Sista anmälningsdag: 5 april Därefter skickas faktura ut. Anmälan görs till info@kihlander-engineering.com eller via anmälningsformuläret Anmälan är bindande. www.svenskverkstad.se

79


Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stål byggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

80

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR

arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m.

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% ra batt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studieresor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidningen Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:- och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här: mvr.se/associerademedlemmar


Utöka golvytan med entresol Weland har ett brett program av entresol för skiftande användningsområden. Produkten är flexibel och lättmonterad. Entresol är uppbyggd med standardkomponenter och det gör att vi kan leverera på kort tid. Entresol är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utöka golvytan i lokalen. Om takhöjden är tillräckligt stor kan man i alla typer av verksamheter få nya stora golvytor för lagring eller produktion med extra våningsplan i lokalen.

Andra produkter från Weland AB: Spiraltrappor • Raka trappor • Räcken • Handikappramper • Entresoler • Gångbryggor • Pallställ • Laserskärning och annan plåtbearbetning på legobasis m.m.

Se mer på www.weland.se Weland AB • Box 503 • 333 28 Smålandsstenar • Telefon: 0371-344 00 • info@weland.se • www.weland.se www.svenskverkstad.se

81


Från traditionell mekanisk verkstad till leverantör för flygindustrin Brogren Industries är ett tydligt exempel på hur ett medelstort företag kan utveckla sin kompetens och växa genom att engagera sig i forskningssamarbete. – Genom samarbetet med Högskolan Väst öppnas dörrar till ny kompetens, nya kontakter och nya affärsmöjligheter. Från att ha varit en relativt anonym mekanisk verkstad, levererar vi idag avancerade komponenter till flygindustrin, säger Fredrik Olofsson, R&D Manager på Brogren Industries. När Volvo Aero letade underleverantörer i Västsverige 2010 blev det samtidigt starten på ett givande samarbete mellan Högskolan Västs forskargrupp Produktionsteknik Väst och Brogren Industries i Älvängen. – Vi ville närma oss flygindustrin och behövde utveckla vår kompetens om processer och simulering av lasersvetsning, berättar Fredrik Olofsson. Högskolan Väst har varit ett viktigt stöd för oss i det arbetet, bland annat har de hjälpt oss att söka finansiering för utbildningsinsatser. GODKÄND LEVERANTÖR TILL FLYGINDUSTRIN – Det har varit en väldigt utvecklande resa för vår del, förklarar Fredrik Olofsson. Efter några intensiva läroår kvalificerade vi oss som underleverantörer till flygindustrin 2012. – Idag har vi kompetens att ta fram hela processer för tillverkning av flygmotorkomponenter. Vi är ett av få företag i Sverige som är certifierade enligt AS9100. Det betyder att vi lever upp till flygindustrins höga kvalitetskrav. Håller sig uppdaterade GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero, är idag en viktig kund och samarbetspartner till Brogren Industries. Båda deltar i forskningssamarbeten som drivs av Högskolan Västs forskare på PTC i Trollhättan. – Vi ingår i flera forskningsprojekt inom lasersvetsning, skärande bearbetning och additiv tillverkning. För oss är det nyttigt att se vad forskarna arbetar med. Det håller oss uppdaterade på vad som händer inom de olika teknikområdena. Samtidigt kan vi bidra med våra praktiska kunskaper och frågeställningar till forskarna. – Genom projekten får vi ett värdefullt 82

www.svenskverkstad.se

Tomas Sköld, lasersvetstekniker på Brogren Industries.

nätverk som kan resultera i nya samarbeten. Vi har också möjlighet att testa olika tillverkningsmoment i den avancerade maskinparken som finns på PTC, där högskolans forskare håller till. Det korta avståndet mellan Älvängen och Trollhättan är förstås en fördel. SIEMENS ÄR STÖRSTA KUNDEN Brogren Industries grundades 1965 i Älvängen och har under många år varit en traditionell mekanisk verkstad med svarvning och fräsning som specialiteter. Idag arbetar företagets 100 medarbetare inom tre affärsområden; Aerospace, Gas Turbines och Parts. Med specialkompetens inom lasersvetsning och TIG-svetsning arbetar de främst med svårbearbetade material, ofta i kombination med komplexa geometri- och kvalitetskrav. Största uppdragsgivaren är Siemens och förutom GKN Aerospace är bland andra SAAB och Parker Hannifin kunder. VÄRDEFULL LÄRPROCESS Intresset för ny teknik och kompetensutveckling genomsyrar hela organisationen. Företagets medarbetare får löpande fortbildning och även där samarbetar de med Högskolan Väst. Samtidigt bjuder de in studenter som vill göra sin praktik och sina avhandlingar hos dem, både för att sprida kunskaper och för att hitta nya medarbetare. – Att ständigt jobba med nya utmaningar är en värdefull lärprocess för personalen. Nu följer vi framförallt utvecklingen inom additiv tillverkning för att se vad det

kan innebära för oss. Det är viktigt att ligga långt framme inom det området. Just att kombinera forskning inom teknik med forskning inom lärande är också i fokus för högskolans nya långsiktiga forskningssatsning Primus* som fått finansiering från KK-stiftelsen i 10 år framåt. En satsning där samarbete med industrin är en förutsättning. SATSAR TID OCH ENGAGEMANG Tillsammans med Högskolan Väst och andra företag söker Brogrens nu finansiering för att utveckla en process för 3Dprintning med tillsatsmaterial. Något som också kan öppna dörrar för europeiska samarbeten. Fredrik Sikström är en av forskarna på Högskolan Väst som håller i den satsningen. Han har också ett tätt samarbete med Brogren Industries i flera andra projekt. – All vår forskning måste vara relevant för den svenska industrin, förklarar Fredrik Sikström. Därför är det viktigt att ha progressiva företag som Brogren Industries med i forskningsprojekten. De bidrar på många sätt. Framförallt genom att identifiera viktiga frågor som de brottas med. Men också med sina erfarenheter och breda kunskap inom tillverkning. – Det är positivt att medelstora industriföretag som Brogren vill bidra med sitt engagemang och sin tid. Forskningssamarbetet handlar om att alla inblandade ger och tar. Då gör forskningsresultaten verklig nytta. Text och foto: Christina Axelson


PRECISION & TILLFÖRLITLIGHET SORALUCE ― Ett varumärke som erbjuder hög prestanda och avancerad teknik med inriktning på produktivitet och effektivitet. Mer än 2500 fräs och borrmaskiner finns installerade över världen, vilket ger dig som kund en stor trygghet.

PRECISION & TILLFÖRLITLIGHET

T-serien Bäddfräsmaskiner med rörligt bord, på bilden i femaxligt

T-SERIEN

medeltung bearbetning. Bäddfräsmaskiner med rörligt

bord, på bilden i femaxligt utförande. Lämplig för medeltung bearbetning.

S-serien Fräsmaskiner med fast bord och rörlig kolumn. Bra för långa, slanka detaljer. S-SERIEN Fräsmaskiner med fast bord och rörlig kolumn. Bra för långa, slanka detaljer.

F-serien Fräs och borrmaskin av typen golvverk där möjligheterna är i princip obegränsade. SpeciF-SERIEN ellt för tunga, skrymmanFräslämplig och borrmaskin av typen de detaljer. golvverk där möjligheterna är i princip obegränsade. Speciellt lämplig för tunga, skrymmande detaljer.

AB Sigfrid Stenberg · Box 3027 · 550 03 · Jönköping Tel: 036-30 44 00 · www.stenbergs.se · pierre.huss@stenbergs.se

Stenbergs är en av Sveriges ledande leverantörer av maskiner för verkstadsindustrin. Vi erbjuder maskiner, automation, verktyg, utbildning, service, reservdelar och finansiering i en, för våra kunder, lönsam och trygg totallösning.

www.svenskverkstad.se

83


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Svärdvägen 13 182 33 DANDERYD

ISCAR CHESS LINES

MILL

Högmatningsfräsen Feed Master

Raka och starka skäreggar HIGH FEED 3

4

Rektangulärt högmatningsskär => hög produktivitet, mycket spån! 1

Positiv radiell vinkel

84

MACHINING www.svenskverkstad.se

Förstärkt hörnradie

För rostfritt stål, gjutjärn & exotiska material

INTELLIGENTLY

Bearbetningar med slag

2

4 skäreggar

DUSTRY 4.0

w w w . i s c a r. s e

Svensk Verkstad nr.2 2018  

Svensk Verkstad nr.2 2018

Svensk Verkstad nr.2 2018  

Svensk Verkstad nr.2 2018