Page 1

Svensk

VERKSTAD I

N

D

Magasinet för modern tillverkningsindustri Nr1 • 2017

U

S

T

R

I

VISIONER OM INDUSTRIELL DESIGN Cad Cam Advanced Engineering Nytt! • AUTOMATIONSdelen • SKÄRANDEdelen • PLÅT & SVETSdelen

i varje nummer

Underleverantören Scandinavian Coating Industrimässorna Malmö Autodesks vd ser generativ designs möjligheter www.svenskverkstad.se

1


HCP-IQ SUMOCHAM Borrhuvuden Konkav skäregg ger avsevärt förbättrad självcentrerande förmåga, inga vibrationer. Möjliggör borrdjup upp till 12xD utan pilothål. Skären finns tillgängliga från 8 till 25.9 mm diameter, i steg om 0.1 mm. Inget pilothål => ett färre verktyg att växla in => kortare bearbetningtid

Ra=0.6

För borrdjup upp till 12xD, utan pilothål!

Intelligent bearbetning

ISCAR HIGH Q LINES

2

www.svenskverkstad.se


ISCAR´s vinnande lösning för håltagning

Utmärkt cylindricitet och superb ytfinhet! Själv-

ISCAR SVERIGE AB Tel 018-66 90 60, info@iscar.se

www.iscar.se www.svenskverkstad.se

3


ledaren

I framtiden är det inte var utan hur Inköparna tror på ett stabilare och bättre år 2017. Det hoppas vi väl alla på. Men är det några som har koll på detta så är det just inköparna. I Qimteks inköpsbarometer som gjordes i februari i år och som publiceras i sin helhet i detta nummer, så kan du läsa om hur deras tankar går. En sak som är tydlig i alla fall är att de är mer positiva till svensk tillverkning nu än tidigare. Det är därför nu oerhört viktigt att vi tar till vara på detta i svensk tillverkningsindustri. Hur ska vi göra det då? Ingen enkel fråga, men att titta på hur vi jobbar med kommunikation, till exempel svarstider och att förstå inköparens behov. En annan del är leveranssäkerhet tillsammans med en god totalkostnad. I Qimteks inköpsbarometer så framgår det att ”bästa priset vinner” är en myt och att det är andra saker som är avgörande. Men visst är priset viktigt och därför är det ju mycket viktigt att vi effektiviserar vår produktion med automation och smarta lösningar. Så det är viktigt att våga investera. Att investera kostar pengar och därför behöver också beställarna bli mer villiga att betala sina underleverantörer i tid. Idag är betaltider en het potatis och som det kan komma att lagstiftas om. Det troliga är väl att det inte blir en lagstiftning utan att det blir tydliga direktiv i denna fråga, men frågan är om det räcker. Det ska i alla fall inte vara en förutsättning för att få affären, att behöva vara bank åt storföretagen, det gynnar inte svensk industri i längden. Tvärtom. Underleverantörerna behöver sitt kapital för att kunna växa och för att kunna investera och i synnerhet för att kunna utveckla och förbättra produkten för sin kund. Allt annat är kortsiktigt tänkt och i slutändan kontraproduktivt för dem själva. Om vi ska vi lyfta hem mer produktion till Sverige så behöver alla hjälpa till. Underleverantörerna behöver bli mer effektiva, kunskapen finns, men det behövs mod att automatisera. Det är avgörande! Vi ligger efter i detta i ett europeiskt perspektiv. Därför behöver vi se till att industrins underleverantörer, det vill säga de mindre och medelstora företagen, att de mår bra, att de kan och vågar investera och att de fortsätter att vara så innovativa som de är kända för. Det är A och O för en välmående svensk industri. För i framtiden handlar det kanske inte om var du tillverkar dina produkter utan hur du tillverkar dem. Ha det så gott, på återhörande.

Johan Sköldberg

johan.skoldberg@qimtek.se

4

www.svenskverkstad.se


Proaktiv, snabb och lättillgänglig robotanvändning genom hela livscykeln Den alltmer digitaliserade fabriken ger stora möjligheter när det gäller enklare sätt att programmera robotar. ABB:s mjukvarubaserade programmeringsverktyg RobotStudio ger dig möjlighet att simulera robotlösningar i en virtuell miljö. Programmering, optimering och utbildning utförs på en dator eller en läsplatta och allt kan göras utan att produktionen behöver störas. Läs mer om den virtuella programmeringstekniken på www.abb.se/robotics

www.svenskverkstad.se

5


innehåll

08| INDUSTRINS HJÄLTAR Anders Ekdahl hyllar entreprenörer

52| ÅTERVÄNDER TILL DANMARK Scandinavian Coating vid startpunkten

14| VIRTUELLT I MALMÖ Framtidsmässa för industrin

58| INKÖPSBAROMETERN Inköparnas åsikter i sammanfattning

24| AVANCERAT I GÖTEBORG Advanced Engineering lockar

60| EN VD I FRAMTIDEN Patrik Durvik ligger ett steg före

28| NÄR DATORN TAR ÖVER Generativ design är framtiden

64| NYA INVESTERINGAR Företagen rustar för framtiden

36| AUTOMATIONSDELEN Samlad automation i varje nummer

68| PLÅT- OCH SVETSDELEN Allt om plåt i vare nummer

40| FAMILJEFÖRETAGET KÖRNERS Här har hela släkten jobbat

78| NYTT FRÅN MVR Stålbyggarnas mötesplats

44| SKÄRANDEDELEN Här samlas allt skärande i varje nummer

82| MILJÖTEKNIK I INDUSTRIN Smart miljötänk inom industrin

Svensk

VERKSTAD Magasinet för modern tillverkningsindustri

www.svenskverkstad.se

SVENSK VERKSTAD QIMTEK AB Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd Tel 08-753 48 00 www.svenskverkstad.se info@svenskverkstad.se ANSVARIG UTGIVARE Hans Wigart REDAKTIONEN Hans Wigart hans.wigart@qimtek.se Johan Sköldberg johan.skoldberg@svenskverkstad.se Mikael Harrison Chefredaktör Layout / Formgivning mikael.harrison@svenskverkstad.se

6

www.svenskverkstad.se

MEDIACHEF Johan Sköldberg 08-753 48 06 johan.skoldberg@svenskverkstad.se ANNONS-/PR MATERIAL info@svenskverkstad.se IDÉ & DESIGN Mikael Harrison, Johan Sköldberg REDAKTIONSRÅD Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Mikael Harrison och Johan Sköldberg MVR Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar Tel: 0480-233 00 E-post: info@mvr.se • www.mvr.se

PRODUKTION Scoop Studioo Slottsgatan 31 387 32 Borgholm Tel 070-651 86 08 info@scoopstudioo.com TEKNISK INFORMATION Tryck: V-TAB Vimmerby AB. För insänt, icke beställt material, ansvaras ej

SVENSK VERKSTAD ÄR TS-KONTROLLERAD

NÄSTA NUMMER Materialdag: 23 mars Utgivningsdag: 7 april


Tech Days Tech Days 15 -17 mars 2016 i Sandviken 15 -17 mars 2016 i Sandviken

Stifta bekantskap med världsledande företag inom svensk industri. Tillsammans håller vi demonstrationer och presentationer som visar att vi, tillsammans med er, kan fortsätta se till att svensk industri är i framkant och hur vi alla kan bidra till en säker produktion.

· Maskiner från DMG MORI · Material från OVAKO, Sandvik Materials Technology och Uddeholm · Uppspänningar från SCHUNK · Mätinstrument från Renishaw och Mitutoyo

· Robotar från MARAB · Sandvik Coromant visar bland annat ett helt nytt sätt att tänka vid svarvning. För mer information: www.sandvik.coromant.com

I samarbete med:

I samarbete med: med: I samarbete

Anmälan senast den 7 april via: www.techdays2017.axaco.se www.svenskverkstad.se

7


debatt

Entreprenörerna är industrins hjältar Öka din konkurrenskraft – snabbare, billigare, bättre och helst innovativt. Enkla förutsättningar eller hur? Det är så som svenska underleverantörer inom industrin ska vara för att den samlade industrin fortsatt ska vara ryggraden i det svenska näringslivet, men hur är förutsättningarna? När politikens ledare drar upp riktlinjerna för det framtida företagandet är det fokus på ”start ups”, ”born global” och riskkapital i tidiga skeden. Tyvärr är det nästan bara programvarurelaterade företag i storstadsregionerna som finns i den målgruppen. När landets stora industriföretag ser på underleverantörerna, dvs de mindre och medelstora företagen, är det fokus på hög kvalitet, produktutveckling och leveransförmåga, men betalningen dröjer eftersom de små företagen är de storas bank. En entreprenör är en företagsam och drivande person, därtill ofta riskbenägen. Det sistnämnda är numera en förutsättning. Lyckligtvis har in8

www.svenskverkstad.se

dustrin många entreprenörer som skapar både tillväxt och jobb, men de borde få ett större erkännande för den betydelse de har för näringslivet, inte minst på mindre orter. Helst även lite mer draghjälp av våra beslutsfattare. Det är positivt att näringsministern lovat krafttag mot långa betalningstider och att diskussionen om de stora bankernas låga riskvilja och begränsade utlåning påbörjats. Men förändra och försämra inte förutsättningarna för utdelning av vinster, de så kallade 3:12-reglerna, så att det blir ännu krångligare och svårare att få en rimlig ersättning för entreprenörens risk. Kapital behövs för att investera i ökad konkurrenskraft, då både i kompetens och produktionsutrustning. Därtill behöver entreprenörerna kapital för att kunna finansiera sina långa kundkrediter och ersätta lånat kapital med eget eftersom bankerna inte vill ta någon risk alls. Utan industrins entreprenörer hade vi inte haft en produktion som successivt letar sig tillbaka till Sverige efter utflykter i lågkostnadsländer, vi hade heller inte haft yrkeskunskap som både överlevt och utvecklats,

Anders Ekdahl. Foto:Sinf

inte heller automatiserad tillverkning som stärkt konkurrenskraften. Det vi skulle behöva göra är att lyfta fram fler förebilder som gör att fler begåvade personer söker sig till industrin. Vi måste dessutom få de som gillar ”start ups”, ”born global” och riskkapital i tidiga skeden att förstå att det finns potential även i företag som funnits i en generation eller längre. Anders Ekdahl VD Svensk Industriförening Sinf Ordförande i tankesmedjan AutomaThink


www.svenskverkstad.se

9


nyheter

Ny studie från KTH och Tieto

Nio kritiska trender för svensk industris överlevnad Ett paradigmskifte inom svensk industri är nödvändigt inom kort, inte bara för att säkerställa en hållbar produktion utan också för att möjliggöra nya affärsmodeller som säkrar långsiktig konkurrenskraft. Det är en av huvudslutsatserna i rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag” som Tieto och Kungliga Tekniska Högskolan presenterar idag. I takt med att digitaliseringen ökar och kundkraven och de miljömässiga utmaningarna växer, ökar också behovet av ett förändrat synsätt på industriell tillverkning. Dessa utmaningar är högst upp på agendan för den svenska industrin och att anamma ny teknologi är en fråga om överlevnad för många företag. Enligt den nya rapporten ”Vägen framåt för skandinaviska industriföretag”, som publiceras av Tieto och KTH idag, är långsiktig konkurrenskraft inom räckhåll för alla tillverk10

www.svenskverkstad.se

ningsföretag, stora som små, förutsatt att förändringsresan påbörjas redan nu. – När det gäller digitalisering måste aktörer inom både diskret tillverkning och processindustrin agera snabbt för att komma ikapp andra branscher som exempelvis telekom och detaljhandeln. Det kan göras inom en relativt kort tidsram men det kräver tydligt definierade visioner och mål, säger Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige på Tieto. NIO TRENDER SOM BANAR VÄG FÖR PARADIGMSKIFTE I rapporten identifierar Tieto och KTH flera pådrivande faktorer som möjliggör ett industriellt paradigmskifte, bland annat intelligenta produkter, nya banbrytande material, delningsekonomin och Internet of Things. Tillsammans utgör dessa pådrivande faktorer grunden för nio trender som kan och bör leda till ska-

pandet av nya, smarta affärsmodeller hos svenska industriföretag: Skalbara och mobila lösningar. I takt med att kundkraven förändras styrs utvecklingen bort från konventionell volymproduktion mot olika produktvarianter i medelstora volymer. Övergången till skalbara och kostnadseffektiva IT-system och nya affärsstrategier är inte bara strategiskt viktig, den är en fråga om överlevnad för många företag. En mycket trolig konsekvens av utvecklingen är att tillverkningsföretagens främsta inkomstkälla kommer att förändras helt i takt med att de måste förlita sig på underleverantörer i olika branschsegment. Därmed kan även den väletablerade strategin att ha en enda stor produktionsanläggning snart vara ett minne blott för många verksamheter. Framtidens produktionsmodell. I framtidens industriproduktion kommer automatisering och ”Plug-to-


ner o i t a Motorblock, fundament ari v a r sto r Stålkonstruktioner; fundament, boogies tåg, fixturer a r a l k ng, i Växellådor, turbinhus, pumphus, delar till tryckpressar n t e b ber l Komponenter maskinverktyg; maskinbäddar, maskinsadlar, spindelhus e b i x Fle Verktyg, flygkomponenter; fixturer, axlar, formverktyg

Bearbeta med utsökt kvalitet: stål aluminum, titan, gjutgods, legeringar, alla typer av metall

Energieffektiv, minimera tillverkningskostnad

Högsta precisionen i maskinsegmentet

Öka produktionen genom minimering av stillestånd och ställtid. Enkel hantering och skötsel

Elegant och funktionell design

Strategisk investering, låg produktionskostnad, hög produktivitet med erkänt hög kvalitet på resultatet

Industry 4.0 anpassad

Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH

Begner Agenturer AB

Hahnweg 116 96450 Coburg / Germany www.waldrich-coburg.de/taurus

Kaserngården 4 791 40 Falun / Sweden www.begneragenturer.se

Manufactured in Germany www.svenskverkstad.se

11


nyheter

Order” (PTO) att vara avgörande inslag. PTO syftar till en produktionsmodell där företagen slipper köpa maskinutrustning som används och sedan skrotas enligt nuvarande rutiner. Istället kommer dessa maskiner att hyras eller ingå i leasingavtal och kan dessutom självoptimeras och konfigureras helt utan manuell input. När maskinerna blir gamla och tappar värde i produktionscykeln skickas de tillbaka till leverantörerna. ”Coopetition” driver utvecklingen. Begreppet ”coopetition” som lanserades på 1990-talet är nu aktuellt igen. ”Coopetition” visar på möjligheterna som uppstår när företag inom samma intressesfär samarbetar för att bidra till kontinuerlig förbättring av produktionsprocesser. Metoden har blivit allt vanligare och resultaten har visats vara banbrytande både vad det gäller etablering av långsiktiga relationer och för att driva utvecklingen framåt inom olika branschsektorer. Additativ tillverkning för miljövänligare processer. Minimering av spill och avfall och ansvarsfullt användande av resurser är inte bara nödvändigt ur miljösynpunkt. För företagen är hållbarhet minst lika viktig för att kunna säkra framtida konkurrenskraft. Att skapa miljövänligare processer står högt på agendan och allt fler nya metoder och teknologier testas och utvärderas kontinuerligt. Tillverkning flyttar till molnet. Allt eftersom teknikutvecklingen ökar i takt kommer allt fler industriföretag att utforska nya tankesätt och förändra sina metoder i grunden. För att kunna hantera mer information kommer beslutsfattare att behöva ha kontinuerlig tillgång till aktuell och färsk data och rapporter från fabriksgolven och andra nyckelkällor. Kraschande kommunikationsverktyg eller mjukvaror som inte möter behoven innebär stora risker och kan skada kundrelationer mer än någonsin förr. Med denna risk i åtanke börjar allt fler företag inse fördelarna med att intro12

www.svenskverkstad.se

ducera molnbaserade plattformar som fungerar som integrerade informationsportaler – med tillgänglighet från vilken plats som helst. Allt fler molnlösningar erbjuder också den flexibla betalningsmodellen ”pay-asyou-go” vilket innebär att företagen endast betalar för den kapacitet som används. Metrologins nya roll. Den mest lovande forskningen inom produktionsmetrologi är utvecklingen av ”inline” mättekniker och verktyg som är automatiserade, snabba och pålitliga och som kan kombineras med strategisk mätningsplanering. Planering av all form av mätning är ett viktigt steg för att minska kostnaderna i tillverkningsprocesser där försämrad kvalitet i produktionsleden kan få stora konsekvenser. Studier visar att med in-line metrologi som kontinuerligt övervakar processer kan besparingar på så mycket som 40 procent bli möjliga. Adaptiv planering. Under flera år har ”Just in Time”-leveranser varit ett strategiskt mål för många företag men få kan briljera med att ha lyckats fullt ut. Demand Responsive Planning (DRP) är ett verktyg som har stor potential att förändra situationen. Genom införandet av ett systematiserat flöde för aktiviteter kan hanteringen av arbetsuppgifter effektiviseras. Hantering av övergången. Vissa företag kommer att behöva förbereda sig för övergången tidigare och snabbare än andra. Nuvarande IT system har spelat ut sin roll och nått slutet av sin livslängd. De flesta

av dessa är baserade på en IT-arkitektur som etablerades på 1960-talet (Programmable Logic Controller - PLC) och som nu är föråldrad. Dessa system kan inte byggas ut för att möta de nya kundkraven som tillverkare ställs inför. Ökad konnektivitetet. Att skapa förutsättningarna för total konnektivitet som inbegriper kundkrav och efterfrågan samt produktionsprocesser och distribution kommer att vara en viktig utmaning de närmaste åren. Datainsamling relaterat till varje steg inom produktutvecklingen är en grundförutsättning för att moderna produktionssystem ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Dessutom måste informationen kanaliseras till rätt person som kan ta välinformerade beslut. Sverige drivs främst av sin industri och en nedgång inom denna sektor påverkar välfärdssamhället i stort. Tillverkningsindustrin är en viktig samhällsekonomisk kraft och om dess behov försummas kan konsekvenserna bli katastrofala. – Det är oundvikligt att företagen redan nu måste ta ställning till digitaliseringen och vad den betyder för enskilda verksamheter. Vi är helt överens med KTH att tiden är mogen för nya metoder inom riskanalys utifrån den nya verkligheten och att en grundlig översyn av befintliga IT-system är kritiskt. Att omfamna möjligheterna som moderniseringen innebär är det enda sättet för företagen att överleva stormen, säkra sina positioner och skapa tillväxt, säger Per Håkansson.


3033-Å 00--RÅ R ÅIIG 30-Å RTTIIG GTT R G SAS A M A R TETE MR SASM AB REEB MAA A R B – E––NEETNRTYRGBYTEGETE – EN TNRTYRGYGGG GG AFA F F F Ä Ä R R . A F AFFÄFRÄ. R..

En ”äkta Japan”!

Avancerat Arumatik Styrsystem Fanuc kompatibelt.

PRODUKTION PRODUKTION PÅPÅ PREMIUMNIVÅ! PREMIUMNIVÅ! PRODUKTION PREMIUMNIVÅ! PRODUKTION PÅPÅ PREMIUMNIVÅ!

SVARVNING, SVARVNING,SLIPNING, SLIPNING,FRÄSNING FRÄSNING SVARVNING, SLIPNING, FRÄSNING

Blockhastighet 2800/sek, 1680 block inläsning i förväg ( look ahead).

CHEVALIER CHEVALIER är är detdet självklara självklara valet valet förför svenska svenska verktygsmakare. verktygsmakare. CHEVALIER självklara valet svenska verktygsmakare. CHEVALIER är är detdet självklara valet förför svenska verktygsmakare.

EttEtt lättlätt valval med med tunga tunga fördelar. fördelar. Nytext Nytext as as nosnos eosandipsam eosandipsam diadia Ett lätt val med tunga fördelar. Nytext as nos eosandipsam dia Ett lätt val med tunga fördelar. Nytext as nos eosandipsam dia nihille nihille ctem ctem eatiost eatiost accum accum autes autes voloria voloria si sandaes si sandaes desdes rest rest abor abor nihille ctem eatiost accum autes voloria si sandaes des rest abor nihille ctem eatiost accum autes voloria si sandaes des rest abor T T X X E E simin simin repta repta solut solut et, et, ommosan ommosan tioreprem tioreprem es es aut aut quiaturnt quiaturnt alit alit fuga. fuga. T T T YN YYETXETXes es N simin repta solut ommosan tioreprem aut quiaturnt alit fuga. R R simin repta solut et,et, ommosan tioreprem aut quiaturnt alit fuga. T A A N T T Y N N R N ÄÄ

INIVNV TNATRA

Exceptionell ytfinish Höghastighets & högprecisions konturfräsning.

5-axlig

Ä Ä IVNslipmaskiner. • Världsledande • Världsledande tillverkare tillverkare avVN slipmaskiner. INav • Världsledande tillverkare av slipmaskiner. •• Världsledande tillverkare av slipmaskiner. Hög • Hög kvalitet, kvalitet, kontrollerad kontrollerad ochoch högteknologisk högteknologisk tillverkning tillverkning • Hög kvalitet, kontrollerad och högteknologisk tillverkning •• Hög kvalitet, kontrollerad och högteknologisk tillverkning Fleroperationsmaskiner • Fleroperationsmaskiner medmed högteknologisk högteknologisk standard standard • Fleroperationsmaskiner med högteknologisk standard •• Fleroperationsmaskiner med högteknologisk standard Brett • Brett ochoch omfattande omfattande program program av planslipar, av planslipar, • Brett och omfattande program av planslipar, Positioneringsnoggrannhet: + • Brett och omfattande program av planslipar, såväl såväl manuellt manuellt somsom CNCCNC styrda styrda enheter enheter - 0.002 mm / Repeteringsnoggrannhet: + - 0.001 mm såväl manuellt som CNC styrda enheter såväl manuellt som CNC styrda enheter • Teach-In • Teach-In svarvar svarvar Snabbtransport 50 m/min i X och Y rörelsen. • Teach-In svarvar • Teach-In svarvar

• Finns i storlekarna Mytrunnion 1 Mytrunnion 5 Mytrunnion 4G Mytrunnion 7G

• Big plus som standardutrustning

• Gediget byggd med handskavda kontaktytor

• Bordsstorlek: 400 mm

• Bra operatörstillgänglighet

• Max detaljstorlek: 550 x 400 mm

Kontakt: Kontakt: 036-39 036-39 20 00 20 00 | EDSTROMS.com | EDSTROMS.com Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com Kontakt: 036-39 20 00 | EDSTROMS.com

• Rörelse X 610 mm Y 610 mm Z 500 mm

www.svenskverkstad.se

13


Industrimässorna

Industrimässorna Syd

en virtuell resa

14

www.svenskverkstad.se


SYD

SYD

29 & 30 MARS 2017, MALMÖMÄSSAN

– Det blir den bästa mässan hittills! Ester Fardell, projektledare för Easyfairs Industrimässorna Syd 2017, är full av tillförsikt inför årets upplaga av den femfaldiga mässan i Malmös nya mässhall. När portarna slår upp den 29 mars kliver vi in i en virtuell verklighet...

VÄLKOMMEN TILL NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR INDUSTRIN 2017!

:

VA

O

PR

:

EL

N PA

Virtual Reality-område

”Mycket snack, lite verkstad”

– Missa inte att prova på VR på mässgolvet!

– hur blir man egentligen ett smart industriföretag? Med representanter från regeringens innovationsråd via IF Metall, VINNOVA & Atlas Copco.

+ 250 UTSTÄLLARE + 40 FÖRELÄSNINGAR 3 TUNGA PANELER 2 NÄTVERKSFRUKOSTAR BRANSCHFEST 3D-HALVDAG

Samarbetspartner:

Registrera dig online för kostnadsfri entré: www.industrimassorna.com, använd kod: 3535

www.svenskverkstad.se

15


industrimässorna syd

Internet of us. Ett microchip i handen kan användas till mycket. Den som vill kan få ett implantat under mässan. Med Biohax Internationals chip blir vi digitaliserade och kan kommunicera med vår digitala omvärld. Uppkopplad människa!

Virtual Reality – VR – är hett både bland privatpersoner och i industrin. Alltfler applikationer för VR dyker upp på marknaden och tekniken är användbar på många områden. En del av detta kommer besökarna att få uppleva under de två mässdagarna. – Besökarna ska få känslan att de besöker framtiden på mässan och den känslan tror jag Virtual Realityområdet inte minst kommer att bidra till, säger Ester Fardell som är mycket positiv inför den stundande femklövern i Malmö. – Vi tror att Virtual Reality kommer att revolutionera hela industrin och besökarna kommer verkligen att få uppleva hur det är att röra sig i en virtuell miljö och se de möjligheter tekniken ger. RÄTT KONCEPT – Easyfairs slogan "Visit the future" understryker vår mission om att besökarna ska ha användning för det de får och upplever på mässan i sitt dagliga arbete och förändra det. Mässan ska göra skillnad för de som besöker och för de som ställer ut, både genom beöksupplevelsen och genom de affärer som görs. 16

www.svenskverkstad.se

Industrimässorna är alltså fem till antalet; Automation, Process, Underhållsteknik, Empack och Logistics & Distribution. Totalt handlar det om runt 200 utställare, så hallen är laddad när de rekordmånga (?) besökarna anländer. – Automation har flest utställare, konstaterar Fardell. Det är femte gången Industrimässorna arrangeras. Mässorna har tidigare arrangerats i lite olika konstellationer men det är den nuvarande som har visat sig vara den mest framgångsrika och som verkligen har hittat sin publik. – Vi har landat i ett koncept som både vi, utställarna och besökarna tycker fungerar klockrent, säger Ester Fardell. – Tanken är ju att företag ska hitta någonting intressant för alla sina avdelningar på mässorna, som representerar hela verksamheten, från produktion och automation via logistik och förpackning. VISIT THE FUTURE Årets mässa sätter alltå fokus på framtiden och som de flesta industrievent nuförtiden går begrepp som di-

gitalisering, Industri 4.0, smarta fabriker och så vidare som en tråd genom evenemanget. – Vi har flera intressanta inslag. VR-området tror vi naturligtvis kommer att locka många. – Dessutom kommer besökarna att ha möjlighet att få ett chipimplantat i handen, som sedan ska kunna användas som en helt ny informationskanal på olika sätt. – Det är sådana framtidsinslag som ska få besökarna att känna "wow, we´re visiting the future!" – 3D är också fortfarande väldigt hett och vi kommer, precis som förra gången att ha en 3D halvdag. – På scenen kommer dessutom stora aktuella frågor att behandlas. Bland annat smart industri, som för många fortfarande är ett väldigt abstrakt begrepp. Vid panelen "Mycket snack, lite verkstad" hoppas jag att många kommer att bänka sig för att få begreppen klara för sig. I panelen finns representanter från bland annat regeringens innovationsråd, Vinnova, IF Metall, Atlas Copco. – På Industri-scenen kommer en rad föredrag att hållas om bland annat smart industri och digitalisering.


de H le n p itta ve e ra rfe nt k ör ta en

Qimtek Sourcing

VI LÖSER DINA INKÖPSBEHOV MEDAN DU FIKAR “Det finns ingen inköpsavdelning i Sverige som är så effektiv som Qimteks Inköpssupport” Stefan Nilsson, Mekanotjänst

www.qimtek.se www.svenskverkstad.se

17


industrimässorna syd

Det viktigaste är inte antalet besökare, säger Ester Fardell, utan att det blir bra möten mellan utställare och besökare. Men hon hoppas och tror ändå på minst lika många besökare som senast...

Ett genomgående spår är digitalisering tillsammans med hållbarhet, inspiration och innovationskraft. – Tillsammans med våra utställare kommer detta att göra mässan till den bästa hittills och jag är övertygad om att det blir årets industrihändelse. INTENSIVT MÄSSÅR En av utställarna är Cascade Control AB, ett företag som engagera sig i många mässor. – Det är året blir ett av våra mässintensivaste hittills, säger Börje Larsson.

Förutom Industrimässorna Syd dyker personalen från cascade upp på bland annat Advanced Engineering i Göteborg, också en Easyfairsmässa, liksom en del mässor i våra grannländer. – Vi fokuserar naturligtvis på vår kvalitetskontroll med 3D-scanning, en metod som vinner allt större gehör i industrin. Från att ha använt mätmaskiner där man få enskilda mätpunkter får man här mycket mer information över hela objektet, mängder av mätpunkter. Bland övriga utställande företag hit-

tar vi exempelvis AB Zander & Ingeström, Busch Vakuumteknik AB och Gustaf Fagerberg AB i Process, ABB, Siemens och ÅF på Automation samt Kärcher, Abus Kransystem och Gunnebo Industrier under rubriken Underhållsteknik. På logistikmässan sticker bland andra Toyota Material Handling, PostNord Sverige och Weland Lagersystem ut, liksom ACT, Domino och Papyrus Supplies på Empac. Verkar som Ester kan få rätt. Det ser ut att bli en bra mässa...

Lätt att lyfta rätt! Med ABUS produktprogram inom lätta lyft flyttar du arbetsstycken, varor eller verktyg. Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att lättraverser, lättportalkranar och svängkranar enkelt monteras ovanför ett produktionsområde eller där det passar dig. Lätta lyft helt enkelt! Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

18

www.svenskverkstad.se


EUROPAS STÖRSTA LAGERHÅLLARE AV SPECIALLEGERINGAR OCH TITAN Nickel-legeringar 200/201/400/K-500/36/75/80A/90/77/800H-HT 825/925/DS/600/601/625/718/C-22/C-276/HX Titan-legeringar Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr23

• • • • •

Dagsaktuell lagerlista online Komplett service-center Vattenskärning Vi skickar er order samma dag Allt material analyseras med spektrometer • Kvalitetsledningssystem som uppfyller ISO 9001 samt flygindustrins krav enligt AS9120A • Över 100 års erfarenhet • Beställ direkt: 08-731 56 00

www.haraldpihl.com www.svenskverkstad.se

19


pm / industrimässorna syd

ATOS Capsule – Ny Optisk 3D-scanner för kvalitetskontroll med höga krav GOM GmbH, med säte i Braunschweig, Tyskland, utökar sin ATOS-serien med en ny 3D-scanner för digitalisering och inspektion av geometrier. Den nya produkten används för kvalitetssäkring av små till medelstora detaljer och utmärker sig genom sin höga precision och möjlighet att fånga små detaljer. ATOS Capsule används, till exempel för första artikelinspektion av kugghjul, turbinblad och medicinska detaljer. Utöver ytavvikelser från CAD-modell skapas form- & lägesdata och detaljerad information automatiskt. ATOS 3D-scanners har idag blivit etablerade inom mätteknik. ATOS Capsule kombinerar beprövad GOM-teknik, såsom Blue Light Technology och Triple scan principen, med en banbrytande sensordesign som ger optimalt skydd mot damm och vattenstänk för industriellt bruk. Tack vare maximal styvhet på konstruktionen uppnår sensorn nödvändig processtabilitet för automatiserade pro-

gram och exakta mätresultat. I den standardiserade mätmaskinen ATOS ScanBox används ATOS Capsule för helautomatisk mätning och inspektion. ATOS ScanBox är en komplett optisk 3D mätmaskin som utvecklades av GOM för en effektiv kvalitetskontroll i produktion och tillverkningsprocesser. ATOS Capsule finns även för manuella och halvmanuella användningsområden. Med fotogrammetriska tillägg via sensorn ATOS Plus, kan större komponenter eller flera detaljer mätas samtidigt i en ATOS ScanBox, och samtidigt öka den totala noggrannheten på samma gång. Två versioner av ATOS Capsule finns

SMC på Industrimässorna SYD

ABUS Lintelfer GM1000M

För dig som arbetar inom automations- och processindustrin kommer det finnas mycket att titta på. Vår flexibla SY serie och den produktionssäkra stålslidsventilen finns på plats. Vi kommer också visa våra digitala verktyg som underlättar ditt arbete. Och är du nyfiken på hur du kan få en ökad lönsamhet genom energieffektivisering? Kom till vår monter så berättar vi mer! Att vara energismart är att vara ekonomisk Energieffektivisering ger flera fördelar som ökad produktivitet, reducerat slitage, förbättrad kvalitet, färre oplanerade produktionsstopp och en förbättrad arbetsmiljö. Att det dessutom är en lönsam investering är det inte många som vet. För industrin kan det innebära stora ekonomiska fördelar och utsläppen av växthusgas minskar. www.smc.eu 20

www.svenskverkstad.se

Modulär uppbyggnad med intelligent teknik ABUS nya elektriska lintelfer modell GM1000M är en kombination av användar- och servicevänlighet, modern design samt modern, intelligent teknik. • Komfort – Svajkontroll; minimerar lastsvajning där systemet beaktar åkhastigheter, acceleration, krokposition på telferns lyftrörelse samt tväråksrörelse. Frekvensstyrning på tväråks- samt lyftrörelse som standard. • Säkerhet – Standard är lastdisplay på telfern som indikerar aktuell vikt vid aktuellt lyft. Displayen är LED-matrix som avger tydliga och lättlästa siffror. • Servicevänlighet – Förenklat montage där telfern kan vikas isär vilket ger snabbare montage och därmed lägre montagekostnad.. Användande av elektriska standardkomponenter ger enklare underhåll och reparationer. Möjlighet att enkelt bygga om telfern från 2-partig till 4-partig eller tvärtom. Det-

med olika detaljnivåer. Systemet fångar 8 eller 12 miljoner punkter per scanning med utbytbara mätområden. Måtten på sensorn, sin låga vikt och det korta arbetsavståndet förenklar dess tillämpning i praktiken. Ta gärna kontakt via www. cascade.se för mer information eller visning av den nya ATOS Capsule. www.cascade.se

ta ä r en fördel om omständigheterna förändras och man behöver förändra lyftkapaciteten och vill undvika att byta telfer. ABUS lintelfer GM1000M-modellen finns i lyftkapacitet upp till 5,0 t. • 1,6 – 2,5 t. i 2-partigt utförande • 3,2 – 5 t. i 4-partigt utförande På mässan Underhållsteknik 2930 mars i Malmö sker den officiella säljstarten av ABUS nya lintelfer modell GM1000M. Välkommen till monter E10 för en demonstration. www.abus-kransystem.se


SYD

29-30 mars 2017 | MalmöMässan | Malmö

3D-MÄTNING MED HÖGSTA PRECISION Vibenite®. Nötningståliga, 3D-printade material.

• Mycket noggrann 3D-digitalisering av industrikomponenter • Scanning av blanka och mörka ytor utan förbehandling • 12 mätfält för alla komponentstorlekar • Högupplöst sensorteknik för maximal detaljnivå VERKTYGSMASKINER 28 FEBRUARI - 3 MARS 2017 ODENSE, DANMARK - MONTER D6314 INDUSTRIMÄSSORNA SYD 29/30 MARS 2017 MALMÖ, SVERIGE – MONTER B02

HexagonMI.com

I

aicon3d.com

www.vbncomponents.com

www.svenskverkstad.se

21


industrimässorna syd

Seminarieprogram INSPIRATIONSSCENEN DAG 1 - 29 MARS 08.45-09.15 Nätverksfrukost! Kostnadsfritt men du måste anmäla dig via hemsidan. 09.15-10.00 Kristina Atkinson, Generalsekreterare, NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv) 10.15-11.00 Panel: How Virtual Reality is Revolutionizing Your Business* Deltagare: Viktor Peterson, CEO, CLVR Works (moderator & omvärldsbevakning) Steve Hogan, Director, VR Safety (industrisäkerhet och affärsprioriteringar) Tobias Fröberg, CEO, BoldArc (arketektur & bygg) Jonathan Tiedtke, CEO, VR Vision (industritillämpningar & framtidsteknologi) Anordnas i samarbete med CLVR Works *Den här föreläsningen kommer att framföras på engelska

11.30-12.00 Dagens människolika robotar och vad de kan! Fredrik Löfgren, Årets Teknolog & CEO på Fredrik Finurlig AB 13.00-13.30 Nanoteknologin ändrar vår framtid: Möjligheter för oss och för Sverige Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala Universitetet 15.00-15.45 Digitalisering – världens chans för industrin Lena Carlsson, Chefsstrateg digitalisering, Tillväxtverket 16.00-17.00 Konsten att njuta av livet och ändå få saker gjorda! Olof Röhlander, Licensierad Mental Tränare Årets Talare 2015

DAG 2 - 30 MARS 9.15-10.00 Hur viktig är sporten för vårt samhälle? Patrick Ekwall, Sportjournalist 10.30-11.00 Byt Värld - en kort introduktion till nätverksvärldens affärslogik Katarina Cornelius, Senior Facilitator of Growth and Innovation, Knowit Business Growth AB 11.30-12.00 Leanfilosofin - fundamentet för ett hållbart förbättringsarbete Dag Lotsander, tidigare General Manager Toyota Sweden (1999-2008) och seniorkonsult inom Toyota Europa. Ansvarade för införandet av The Toyota Way. Driver numera Lean Nordic. 13.00-14.00 Panel: Mycket snack, lite verkstad! - hur blir man

egentligen ett smart industriföretag och i vilken ände börjar man? Deltagare: Johan Ydeskog Key Account Mananager End User at Rockwell Automation, Thomas Idermark, VD, SIS (Swedish Standards Institute), Nicklas Keijser, Automationsingenjör, Rejlers Sverige AB, Ola Asplund, Senior Advisor, IF Metall och med i regeringens innovationsråd, Ulrika H. Westergren, Studierektor på Institutionen för informatik, Umeå universitet, Conny Fridlund, Produktionsutvecklingschef, Atlas Copco. Moderator: Dag Toijer, Chefredaktör, Tidningen Automation 14.15- 14.45 Framtidens underhåll kräver smarta produkter Håkan Strandberg, Vice President, ABB

15.00-15.30 Hur hittar vi rätt i hållbarhetsdjungeln? Karl-Erik Grevendahl, ledare för Tankesmedjan vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren INDUSTRISCENEN DAG 1 - 29 MARS 9.30-10.15 Smarta industrier kräver smart maintenance! Anders Källström, Chairman of the board, Sustainability Circle 10.30-11.00 Värme i ett 100% förnybart energisystem Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige 11.15-12.15 Innovations Management Framgångsrik affärsförnyelse i en snabbt föränderlig värld Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Advisor (Focus on SME and the Experimental Economy)

Utställarlista ACT Logimark AB 3-BE AB Ramson ABB Absortech International AB ABUS Kransystem AB ACG Fyrtal Afriso AH Automation AB Airtec Alnab Armatur AB Antalis AB Aquadrip Arho AS Technomar & Adrem A-SAFE Scandinavia Askalon AB AVS Axel Larsson Maskinaffär AB Axxos Industrisystem B&R Industriautomation AB B+Equipment Becker Vakumteknik Beckhoff Automation Beijer Electronics Automation AB Beneli AB Bergius Trading AB Beumer Group Bihl+Wiedemann Nordic Binar Elektronik Binar Quick-lift system AB Binder Bio-Circle

Bollfilter Nordic Brammer Busch Vakuumteknik AB Bürkert-Contromatic Camozzi Pneumatik AB Carlo Gavazzi AB Cascade CERTEX AB Cipax AB CLVR Works Collinder Märksystem AB Concept AB Constructor Sverige AB D.J. Stork Drives AB Daklapack Europe Dansk Rotations Plastic Dematek Denios Dlog Norden AB Domino Dräger Dustcontrol AB EARfoon AB Edströms Maskin El Supply i Ed Elobau ENDUPACK SAS Epicor Software Eton Systems EUROTECH Fanuc Gemü Gigant making better workplaces Glamox Luxo

Good Solutions (?) Gunnebo Industrier AB Gustaf Fagerberg Aktiebolag Hallins HBM Nordic Hexagon Manufakturing Intelligence Honeycomb Cellpack HT Emballage Hydroscand Igus AB Ikaros Cleantech Ilme nordic AB INTAB IUC Syd/Produktionslyftet Jernbro Industrial Services AB Kaeser Kompressorer AB Klinger Sweden AB Klätterservice i Norden Kriminalvården Kärcher AB Latab Leuze Eletronic Scandinavia Lifts All AB Linde Material Handling Lutze Conveying Sweden AB Malmbergs Metal Work Sverige AB Metric Industrial Mettler-Toledo Migalon

Migalon AB (fd Idhammar) Mitsubishi Electric MLT Maskin & Laserteknik Modern Elteknik Movomech AB Nilfisk Nomo Kullager AB Papyrus Supplies Piltorps Varmluft AB Plantvision PMH International AB Portsystem PostNord Sverige AB PRINTELA Procad Systems AB Process Nordic, U&D, Verkstäderna & Packmarknaden PRONOMIC AB Protech Protoma Pv Systems Qimtek AB / Svensk Verkstad Qmt-Science Ramén Valves REJLERS Rotork Sweden Schmersal Nordiska AB S-E-G Instrument SensorGruppen SIBE International Siemens Simson Power Tools Skandinavisk Ytförädling SMC

Spirax-Sarco AB SPX Flow technology Sulzer Pumps Sweden AB SVB SVEAT, Föreningen för svensk additiv tillverkning Tactile Rugged Computers AB Tawi Techprint Teddington AB Telenor Connexion Tidningen Automation & Verkstadstidningen   Toyota Material Handling Sweden TR Electronic Transportnytt Tunga Lyft UAB PakMarkas Unicarriers Vaculex AB WAGO Sverige Vattenfall Weland Lagersystem VIMAB AB Vishay Nobel Visual Components Oy Visvalue/ICONICS Yamaton Paper GmbH Zander & Ingeström AB ÅF

Styrka • Flexibilitet • Kompetens Vi utför legotillverkning, maskinbearbetning, licenssvetsning, Fabriksgatan 15 • Box 93 • 775 26 Krylbo Tel: +46 226 619 25 • Fax: +46 226 103 10 monteringproduktutveckling och produktanpassning samt arbetar info@krylboverkstader.se för ökad kundnytta i svartstål, rostfritt, aluminium och koppar. Vår specialité är höghållfast stål med tillverkning av bland annat tryckkärl, lyft- och ugnsutrustningar.

Fabriksgatan 15, Box 93, 775 26 Krylbo • Tel: +46 226 619 25 • info@krylboverkstader.se 22

www.svenskverkstad.se

www.krylboverkstader.se


Tunnplåt på lager!

MAGNELIS 12.45-13.15 Produktionsplanering – Snabbare respons på kundorder, ökad leveransprecision och bättre inköpsprocess Morgan Bodin, Affärsområdeschef Supply Chain, PlantVision 13.45-14.15 Standarder för digitalisering och smart industri Charlotta Johnsson, Associate Professor, LTH 15.45-16.15 Design för lokal produktion - hur lokala designers och tillverkare kan samarbeta Anna Gudmundsdottir, Industridesigner (MFA), assistent på SPOK DAG 2 - 30 MARS 9.30-10.15 Fiktiv hackerattack av styrsystem som ger dig en rejäl tankeställare! Nicklas Keijser, Automationsingenjör, Rejlers Sverige 10.30-11.00 Säker livsmedelsproduktion Stefan Åkesson, Food Safety & Equipment Safety, Tetra Pak Processing Systems 11.30-12.00 Transformation från produkt till produkt som en tjänst Fredrik Östbye, VP of Business Development at Telenor Connexion, Telenor Connexions

11.45-12.30 Innoscentia smarta digitala etikett Robin Thiberg and Erik Lindberg, Innoscentia

13.45-14.15 Don't be afraid of being different Peter Neumeister, Managing/Creative Director & grundare, Neumeister Brand Design Agency 14.30-15.00 Internet och de saker som rör förpackningsindustrins ekosystem* Samuli Manninen, MSc, CoFounder & CEO of Magic Add Ltd *Den här föreläsningen kommer att framföras på engelska 15.15-15.45 Carl Lumsden, Logistics Manager Bygghemma Group DAG 2 - 30 MARS 09.30-10.15 Utvecklingstrender inom logistik och transport - några observationer Per Olof Arnäs, PhD, Universitetslektor, Avdelningen för Service Management och Logistik, Chalmers 10.30-11.00 Linda Johansson, AMORE 11.15-11.45 Supply Chain management for de mest utsatta, en inblick i dagens humanitarlogistik Johanna Linder, supply chain ansvarig för Kongo-Kinshasa, SydSudan och Guinea på läkare utan gränsers huvudkontor i Bryssel.

13.30-14.00 Molntjänster - är det något för industrin? Rikard Skogh, Plant Data Services, Siemens

12.00-12.30 Algoritm för unik förpackningskod Thomas Körmendi, CEO Kezzler

09.30-10.15 Samtal kring PostNords syn på den nordiska logistikmarknaden Håkan Ericsson, VD PostNord 10.30-11.30 Panel: Framtidens e-handels logistik Deltagare: Håkan Ericsson, VD PostNord, Carl Lumsden m.fl

Magnelis® ZM310 Korrosivitetsklass C5

12.45-13.30 Kollektivtrafiken – En del i det hållbara samhällsbygget Peter Viinapuu – Nordenchef MTR Express

12.45-13.15 Förstärkt och virtuell verklighet för smart styrning, analys och underhåll i den digitala fabriken Stig Larsson, Senior forskare, SICS Swedish ICT Västerås & Zohreh Ranjbar, Senior forskare, SICS Swedish ICT Västerås

LOGISTIK/EMPACK-SCENEN DAG 1 - 29 MARS

®

13.30-14.00 Förpackningar och miljö - alla goda val räknas Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Nordics 14.15-14.45 Design som gör skillnad Åsa Berg, VD Garbergs reklambyrå 15.00-15.30 Tullhantering Norge - Gränsland med möjligheter Tove Öhrn, Tullansvarig Tillstånd/ Kvalitet och Jessica Ström, Tullansvarig Produktion PostNord www.svenskverkstad.se

23


advanced engineering

Foto: Easyfairs

HighTech blir Advanced Engelskt mässkoncept blir stark svensk mötesplats Den 8 och 9 mars 2017 lanserar Easyfairs Advanced Engineering på Svenska Mässan i Göteborg. Advanced Engineering är en heltäckande mötesplats med fokus på högteknologisk ingenjörskonst, innovation, utveckling och framtidens teknik. –Mässan kommer ursprungligen från Birmingham där den också är marknadsledande med över 800 utställare och 13 000 besökare under två dagar. Under 24

www.svenskverkstad.se

2017 lanseras mässan i både Göteborg, Oslo och Helsingfors berättar Lina Schewenius Lund, projektledare för mässan. – Men tunga talare i ett väldigt bra seminarieprogram blandat med aktiviteter som utvecklar och inspirerar kommer den här mässan att bli en oslagbar mötesplats.


STORT UTBUD

AV TITAN

Lagerhållning • Avropsorder • Materialanskaffning

TITANIUM

Titanium alloys

GR1, GR2, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR23.

NICKEL

Nickel alloys

36 / 200 / 201 / 22 / C-276 / 600 / 625 / 718 / 80A / 263 286 / 800 / 825 / 400.

SERVICECENTER

Vi erbjuder kapning till kundanpassade längder och dimensioner.

CERTIFIERADE

ISO 9001:2008.

Bäckvägen 17 | SE-19254 Sollentuna info@titanium-gateway.com | 08 580 80 250

www.titanium-gateway.com Lina Schewenius Lund, projektledare för easyFairs Advanced Engineering. www.svenskverkstad.se

25


advanced engineering

Maria Strømme, Professor Nanoteknologi. Nanoteknologin ger material som driver nästa teknikrevolution. Maria förklarar för oss varför tekniken kommer att ändra våra liv totalt och hur den ger oss en hållbar framtid.

Leif Östling, Styrelseordförande, Svenskt Näringsliv och en av landets främsta näringslivsexperter styr onsdagens frukostmöte under rubnriken Affärsmodeller i en digitaliserad värld.

Pia Sandvik, vd, RISE (Swedish Research Institutes of Sweden), håller i tisdagens frukostmöte. Där är ämnet Testbäddar & demonstrationsmiljöer – en innovationsresurs för svenska företag.

Advanced Engineering andas high tech – och är det också. När engelsmännen till stor del riktar som mot aerospace, är det främst fordonsindustrin som står i fokus i Göteborg. – Men också composit, 3D-printing och annan framtidsteknik.

Virtual Reality-områ­de, där man får uppleva och utfors­ ka den virtuella verkligheten och hur tekniken påverkar branschen, vi har en 3D-halvdag och dessutom Biohax microchip-implantat. Implantaten banar väg för en spännande framtid där din kropp kan tala med det digitala runt omkring oss och erbjuder en aldrig förr upplevd dimension.

PUBLIKDRAGARE Andra programpunkter är unika för Advanced Engineering. – Här finns ett biltorg, som visar den senaste tekniken och framtiden inom automotive, med elbilar, självkörande bilar och även Chalmers senaste Formula Student-bil. Volvos Drive Me-bil kommer att finnas på biltorget. Den är Volvos mest avancerade och intelligenta hittills. I Draknästet har man tillfälle att pitcha sin affärsidé inför fyra investerare. Det kan vara ganska tufft, som bekant, men goda idéer har chans att få finansiering. Dessutom kommer prisutdelningar att ske under mässan; GBG Innovation Award kan man rösta i fram till lunch den 8 mars och segraren koras på plats. Inission Innovation Award är en tävling inom entreprenörskap och innovation, med bidrag från hela Sverige.

STARKT SEMINARIEPROGRAM Lina Schewenius Lund är övertygad om att programpunkterna i seminarieprogrammet ger besökaren precis de verktyg de efterfrågar och menar att helheten skapar en mycket stark mötesplats för industrin. – Seminarieprogrammet är väldigt bra med tunga talare hela vägen igenom. Vi kan naturligtvis nämna de tre talarna på bilderna ovan; Maria Strømme, Leif Östling och Pia Sandvik, men här finns också namn som Stefan Drakensjö, Enhetschef för Robotics, ABB, Shilan Demir, Projektledare Drive Me, Volvo Cars, Ashkan Fardost, Trendspanare inom digitalisering, innovation och teknik, Bertil Thorvaldsson, ABB och Stefan Fölster, Chef för Reforminstitutet, för att nämna några. Ett genomarbetat program med högaktuella ämnen som berör industrin. UPPTÄCK FRAMTIDEN På mötesplatsen finns de senaste tekniska lösningarna som utvecklar och revolutionerar delar av våra branscher– Du hittar bland annat ett 26

www.svenskverkstad.se

VÄRD ETT BESÖK Omkring 140 utställare finns på plats med montrar fyllda med innovationer och den senaste tekniken. Den unika kombinationen mässan erbjuder hoppas jag ska locka besökare som vill testa, uppleva och framför allt påverka den industriella revolutionen som är i full gång. Jag hoppas verkligen att vi ses på Svenska Mäs�san 8-9 mars, avslutar Lina Schewenius Lund


Möt oss på Advanced Engineering

Välkommen till monter A03:32!

www.svenskverkstad.se

27


cad cam

Generativ design

N채r datorn sj채lv f책r best채mma...

www.svenskverkstad.se 28 Foto: Autodesk


cad cam

Det har runnit mycket vatten under broarna i Paris sedan den franske kemisten och ingenjören Alphonse Poitevin upptäckte ljuskänsligheten hos bikromaterat gelatin och uppfann blåkopian. En revolution som skapade grunden för massproduktion när tekniska ritningar enkelt kunde reproduceras. Idag kallar vi resultatet av den fortsatta utvecklingen för CAD – Computer Aided Design – och datorn har gått från hjälpmedel till arbetspartner i vad vi nu benämner som Generativ Design. Autodesk har järnkoll på den här tekniken.

Det här är något så unikt som det första fordonet som konstruerats med generativ design. Hack Rod blandar Hot Rod-kulturen med hackarens rebelliska attityd och visionen var att bygga en prestandabil. När sedan en dator fick optimera en massiv datamängd om bilens struktur och de krafter som verkar på den blev resultatet så här. Hack Rod började som ett forskningsprojekt för att undersöka olika sätt att tillämpa ny teknik för att bygga en prestandabil. Projektet blev verklighet i samarbete med Autodesk. Dessa data sedan ansluten till Project Dreamcatcher, Autodesks programvara för generativ design som använder maskininlärning att bearbeta information och skapa tusentals nya designmöjligheter.

FILTRERING

KONTROLL

Här skapas design i Fusion 360.

www.svenskverkstad.se

29


cad cam

Generativ design är en metod som vänder upp och ner på begreppet produktdesign och skapar oanade möjligheter att designa produkter och generera strukturer. I förlängningen kommer vi att få se helt nya produkter. Metoden används redan skarpt i industrin och naturligtvis är det som vanligt automotive och flygindustri som är först att anamma tekniken. Så sent som i november lanserade Autodesk en komplett portfolio för både additiv och subraktiv tillverkning. Några veckor senare kom senaste uppdateringen av molntjänsten Fusion 360. – Grunden till Fusion 360 är att möta kraven från de nya ingenjörer som kommer ut idag, säger Lars Nyström, technical specialist på Autodesk. Det är vår nya verktyg som ska brygga gapet mellan design och ingenjörskonst till tillverkning. Det går i linje med Autodesks strävan sedan några år att se till hela produktionskedjan snarare än att som tidigare framför allt fokusera på design. Fusion 360 kommer snart också att uppdateras med generativ designverktyg. – Generativ design skapar helt nya möjligheter och förutsättningar för design, säger Patrik Durvik, Sverigechef på Autodesk. – Konstruktören är inte längre den som kommer på designen, det gör istället datorn. DATORN GÖR GROVJOBBET Genom att mata programmet med förutsättningarna för produkten, det vill säga data för vad man vill att produkten ska ha för egenskaper, det kan vara material, vikt, styrka, kostnad,

– Det vi har i får man davåra lösningar torn att arbeta. idag är shape Programmet optimization, jobbar för att där vi räknar optimera prout var vi kan dukten utifrån ta bort materide givna väral för att göra dena och kan produkten lättskapa tusenare eller kantals varianter ske till och av en produkt, med mer hållsom man sebar. dan kan välja När man ska det bästa alterkonstruera nativet av. starka struktu– Vi har en rer utgår man del kunder som ofta från sådajobbar med geLars Nyström, technical specialist. Foto: Autodesk na som finns i nerativ design naturen, som och fokus är ofär duktig på att skapa knepiga geotast topological optimization, det vill metrier för att lösa olika belastningssäga viktoptimering. Det är egentproblem – bionic design. ligen ett första steg, säger Lars NyEtt exempel är Airbus nya kabinström. vägg, där man med generativ design Topologioptimering används frekutgått från strukturerna i en slemvent i industrin idag och påskyndar svamp. (Detta berättar Patrik Durvik utvecklingstiden för produkter påtagmer om på sidan 61). ligt. Metoden tar inte särskilt mycket hänsyn till formen utan optimerar ANPASSNING TILL NY DESIGN utifrån en given volym eller område. När man pratar om generativ deFörslaget som datorn spottar ur sig sign är det i första hand additiv tillmåste sedan tolkas till en design. verkning man tänker på, inte minst Med topologioptimering får man 3D printing, men flera projekt med stöd att konstruera detaljer så att subtraktiv bearbetning har genomman utnyttjar materialet på bästa förts med framgång. sätt. Med ett bättre koncept från börLars konstaterer att generativ dejan minskas tidskrävande konstruksign är en spännande teknik och tionsändringar. Och tid är pengar. möjlighet för industrin, som han tror Topologioptimering är inget nytt, vi kommer få se mycket av framtiden. det har funnits ganska länge. Det Ja, tekniken är spännande, möjlignya är snarast att det nu har det blivit heterna är många. Vad kan vi vänta tillgängligt för alla. oss? – Jag tror att tekniken blir tillgänglig för gemene man, att vi kommer att få produkter med helt ny design och att tillverkningen, vare sig den är subtraktiv eller additiv, måste anpassa sig till de nya formerna som designas.

Spännande och komplicerade former och strukturer är ofta resultatet när datorn viktoptimerat en produkt, tagit bort så mycket material som möjligt och ändå bibehållit rätt hållfasthet. Foto: Autodesk 30

www.svenskverkstad.se


cad cam

Hexagon förvärvar MSC Software Hexagon AB, en ledande tillverkare av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika geospatiala och industriella användningsområden, meddelade idag att man förvärvar MSC Software ("MSC"), en ledande tillverkare av datorstödda konstruktionslösningar (CAE), inklusive simuleringsmjukvara för virtuell utveckling av produkter och tillverkningsprocesser. MSCs möjligheter till simuleringsanalys gör att kunden kan optimera design för produktion, produktivitet, produktkvalitet och hållbarhet i slutet av produktionscykeln. Förvärvet stärker Hexagons förmåga att förena två traditionellt åtskilda steg – design och produktion – genom att förena fysisk data som uppstår på produktionsgolvet med simuleringsdata. Detta ger kunden ännu större möjligheter att upptäcka och åtgärda designbegränsningar och produktionsproblem innan tillverkningen påbörjas. – MSC kommer att vara avgörande för vår ambition att leverera smarta och användbara lösningar för tillverkning, och

för oss ännu ett steg närmare förverkligandet av vår version om den smarta uppkopplade fabriken i skilda tillverkningsindustrier som till exempel bilindustrin och flyg- och rymdindustrin, sade Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. Nu kan vi använda den data vår MI-division genererar för att förbättra designbeslut och designprocesser i början av arbetsflödet. Förvärvet öppnar även upp nya marknader och beröringspunkter för MSC via vår PPM-division. MSC har över 1 200 högkvalificera-

Viktiga punkter

• Förvärvspris på 834 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis (företagsvärde). • Under 2016 genererade MSC proformaförsäljning på 230 miljoner USD, med stark lönsamhet och en hög andel återkommande intäkter. • Förvärvet kommer ytterligare att stärka Hexagons strategi att leverera företagslösningar inom tillverkningsindustrins vertikala marknader för att skapa en smart, uppkopplad fabrik. • Transaktionen kommer att finansieras fullt ut via bankfaciliteter och Hexagons målsättning på en nettoskuld till EBITDA om 2,5 kommer inte att överskridas.

de anställda i 20 länder, och huvudkontoret ligger i Newport Beach, CA, USA. I över 50 år har de ett starkt varumärke och åtnjuter ett gott rykte inom industrier som bil-, flyg- och rymd- och elektronikindustrin. • Transaktionens slutförande är föremål för konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga villkor som väntas i April. • Icke-kassapåverkande PPA-justeringar (fördelning av förvärvspris) på cirka 10 miljoner EUR som avser nedskrivning av överlappande teknologier och cirka 20-30 miljoner EUR som avser justeringar för intäktsredovisning av förutbetalda intäkter (haircut) kommer att påverka resultaträkningen under 2017. • De kassapåverkande kostnaderna för transaktionen beräknas uppgå till ca 2 miljoner EUR. • MSC kommer att bidra till Hexagons vinst från och med affärens avslutande.

DET FUNGERAR! Mastercams Dynamiska bearbetning är originalet. Välj Mastercam för effektivast bearbetning

Sedan 2008 har Mastercam använt Dynamisk bearbetning i sin mjukvara. Det innebär att den har testats i verkstäder och fungerar i verkliga miljöer. Dynamisk bearbetning är en produkt utvecklad av Mastercam. Bearbetningen sker med optimala och konstanta skärförhållanden och avverkar stora mängder material snabbt. Dynamisk bearbetning minskar cykeltiderna med upp till 75% samt verktygslivslängden ökar avsevärt, upp till 10 gånger! Mer pengar i fickan med en gång. Låter otroligt, eller hur? Som marknadsledande har våra Dynamiska verktygsbanor testats i de flesta tänkbara material och förhållanden runt om i världen. Det fungerar!

www.svenskverkstad.se

31


cad cam

Kvaser väljer Dassault Systèmes ENOVIA-lösning för att förbättra sin produktutveckling Kvaser, en ledande utvecklare av avancerade CAN-lösningar (Controller Area Network) och tillhörande bussteknologi, har implementerat Dassault Systèmes ENOVIA-lösning, som drivs av företagets 3DEXPERIENCE-plattform. Målet är att Kvaser ska bli mer effektivt i framtagandet av prototyper, samt bli bättre i sina processer kring tillverkning, service och underhåll, där ledtiden är avgörande. Dassault Systèmes nya partner Triacon säkrade samarbetet med Kvaser genom att utveckla ett gränssnitt som gör att användare kan arbeta med 3DEXPERIENCE-plattformen integrerad med ECAD-verktyget Altium Designer. På så sätt kan små och medelstora teknikföretag dra nytta av kraften i 3DEXPERIENCE-plattformen för att öka sin produktivitet och prestanda. CAN-specialisten Kvaser har sitt huvudkontor i Mölndal och 30 anställda som arbetar inom ett globalt nätverk med fler än 100 samarbetspartners. Kvaser har mer än 30 års erfarenhet i branschen och erbjuder drygt 60 produkter till kunder över hela världen. All forskning, utveckling och produktion sker i Sverige och företaget levererar till en rad olika branscher, däribland fordonsindustrin, sjöfart, automation, tillverkning samt medicinsk utrustning. EFFEKTIVARE SAMARBETE Genom att använda Altium Designer-gränssnittet och ENOVIA-lösningen kan Kvaser samla data från forskning och utveckling, samt produktinformation, på ett och samma ställe. Det strategiska målet är att få ett bättre och mer effektivt samarbete mellan företagets olika avdelning32

www.svenskverkstad.se

ar (marknadsföring, forskning och utveckling, inköp, service med flera). Att kunna dra fördelar av synergier i utvecklingsprocessen och upprätta mer effektiva processer är avgörande för att företag inom den expansiva tekniksektorn ska kunna vara konkurrenskraftiga i den snabba utvecklingstakten av produkter. FULL INSYN I PROCESSERNA – Tack vare ENOVIA kan vi få full insyn i våra produktutvecklingsprocesser, vilket gör att vi kan samarbeta bättre, både internt och externt

med partners. Spårbarheten hjälper oss att förbättra vår effektivitet och kvaliteten på vårt arbete. Tack vare det sömlösa gränssnittet kan vi överbrygga klyftorna mellan våra system, vilket är särskilt fördelaktigt ju mer komplexa produkterna blir. Detta är av stor vikt för oss; allt eftersom mängden produkter och deras komplexitet ökar, är det svårt att hålla reda på allt manuellt, säger LarsBerno Fredriksson, vd för Kvaser. FULLT UT VID ÅRETS SLUT Implementeringen genomförs av Triacon, som är återförsäljare för

Dassault Systèmes och specialister på inbäddade system. Förutom Altium Designer marknadsför företaget ett antal verktyg för inbäddad utveckling, inklusive XJTAG och iSystem. Kvaser beräknar att ENOVIA kommer att användas fullt ut i slutet av 2017. – ENOVIA passar perfekt i vårt produktutbud, då många av våra kunder inom mekatronikområdet haft behov av en helhetslösning som stöder samarbete och produktlivscykelhantering. Pilotprojektet med Kvaser vi-

sar att 3DEXPERIENCE-plattformen passar de höga krav som både stora och mindre företag ställer, säger Joakim Lang, vd för Triacon. – Stora organisationer fokuserar ofta på automatisering för att få sin verksamhet att växa och bli mer konkurrenskraftig på en global marknad. I Sverige beror den framtida framgången för ekonomin och industrin på hur bra små och medelstora företag är på att utnyttja möjligheterna som den digitala eran har att erbjuda, avslutar Stephen Chadwick, vd för norra Europa på Dassault Systèmes.


cad cam

GIBBSCAM TMS MODUL v11.3

TMS modul ger snabbare multidetalj programmering GIBBSCAM - TMS / KUBKÖRNINGS-APPLIKATION TMS (Tombstone Management System) är en modul är avsedd att effektivisera programmeringen för den som ofta bearbetar multipla detaljer på olika kubsidor, exempelvis i fleroperationsmaskin. Modulen lanserades för ca 15 år sedan och har sedan dess förfinats successivt. I den senaste uppdateringen finns nya metoder för att optimera körordningsföljd baserat på operationsgrupper, möjlighet att arbeta med flera säkerhetsplan i djupled samt individuellt anpassade avstånd för detaljrepetering (se bild 2). De nya funktionerna hjälper användaren att ytterligare optimera körmetod och på så sätt minska bearbetningstiden i maskin. TMS modulen ger upp till 80% tidsbesparing gentemot traditionell CAM-programmering, vid programmering av flerdetaljkörningar. IDÉN MED TMS ÄR ENKEL Med GibbsCAM TMS programmeras en detalj och samtliga axelvridningar för första detaljen. Därefter appliceras villkoren för detaljrepetering i TMS modulen som sedan automatiskt sköter nollpunktsupplägg, fixtur- och råämnes repetitioner samt hur optimering av underprogram skall ske. Vilken ordning detaljerna bearbetas i bestäms av användaren med hjälp av olika automatiska villkor, eller manuellt. Nollpunkternas lägesinmatning i maskin sker med automatik i samband med inläsning av NC programmet i maskin.

Simulering av repeterade operationer i horisontell 4 axlig fräs

Inställningar för automatisk flerdetaljkörning i GibbsCAM TMS modul

www.svenskverkstad.se

33


cad cam / additiv tillverkning

3D-printad gasturbinskovel nytt genombrott inom additiv tillverkning Siemens har nått ett nytt genombrott inom additiv tillverkning (3Dprintning). För första gången har gasturbinskovlar blivit printade och testade med framgångsrikt resultat. Skovlarna, som sitter monterade på rotorn inuti gasturbinen, utsätts för de stora belastningar både gällande värme och centrifugalkrafter, vilket ligger på gränsen till vad som är möjligt att 3D-printa med dagens teknik. Projektet har drivits av forsknings- och utvecklingsavdelningen hos Siemens i Finspång tillsammans med experter i flera andra länder. Resultaten har validerats genom upprepade tester av 3D-printade skovlar, både i konventionell utformning och med helt nykonstruerade geometrier som ger förbättrade kylningsegenskaper. Komponenterna har testats i sin normala miljö inuti en gasturbin, vilket innebär en 34

www.svenskverkstad.se

rotation på 13000 varv per minut och temperaturer över 1250 grader celsius. Skovlarna är tillverkade i två olika material och har blivit printade i Finspång samt i Worcester i England. Själva testerna utfördes i en gasturbin i Siemens provanläggning i Lincoln i England. Projektet har drivits av forsknings- och utvecklingsavdelningen på Siemens i Finspång, i samarbete med experter i flera olika länder. – Det här är ytterligare ett viktigt genombrott för användningen av additiv tillverkningsteknik inom kraftgenerering, ett område som ställer stora krav på komponenters uthållighet.Testerna är resultatet av ett fokuserat samarbete mellan Siemens projektteam i Finspång, Lincoln, Worcester och Berlin, som på bara 18 månader gick från konstruktionsarbete och materialutveckling till livslängdssimuleringar och avslutande kvalitetskontroller. Med vår gemen-

samma kunskapsbas inom 3D-printning fortsätter vi att driva utvecklingen och användningen inom detta område, säger Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Skovlarna installerades i en gasturbin från Siemens av typen SGT-400 med en kapacitet på 13 megawatt (MW). De 3D-printade turbinskovlarna tillverkades av ett pulver bestående av en nickelbaserad superlegering för att klara högt tryck, höga temperaturer och höga centrifugalkrafter. Varje skovel rör sig i 13 000 varv per minut, och kraften på varje skovel är 11 ton. Omgivande luft är 1250 °C och kylningstemperaturen ligger på över 400 °C. Den avancerade skovelkonstruktionen som nu har testats i Lincoln erbjuder förbättrade kylningsfunktioner som kan bidra till att öka gasturbinens verkningsgrad. Additiv tillverkning är en process där man via CAD-modeller bygger


cad cam / additiv tillverkning

upp objekt via lager-på-lagerprincipen. Ett viktigt användningsområde är utvecklingsarbete och protoyptillverkning där ledtiderna kan minskas med upp till 90 procent. – Siemens är en föregångare inom området. Med den här tekniken kan vi accelerera utvecklingen av nya konstruktioner med förbättrad effektivitet och tillgänglighet som resultat, och fortare få ut dem till våra kunder. Den nya flexibiliteten vad gäller tillverkning ger oss också möjlighet att komma närmare kundernas krav och erbjuda reservdelar on-demand, säger Hans Holmström. Siemens har en bred kunskap inom materialvetenskap, automation, tillverkning och processer, och har därmed stora möjligheter att vara med i att utforma framtiden för 3D-printningsindustrin. De framgångsrika testerna av avancerade skovelkonstruktioner är ett avgörande steg för att ta tillva-

ra den fulla potentialen inom additiv tillverkning. Siemens använder sedan länge 3D-printning för utveckling, tillverkning och reparationer av gasturbinkomponenter. I februari 2016 öppnade Siemens sin första verkstad i världen dedikerad för utveckling, serietillverkning och reparation av metallkomponenter via additiv tillverkning till kraftindustrin. Verkstaden är belägen vid gasturbinverksamheten i Finspång. Under 2016 förvärvades även företaget Material Solutions, baserade i Worcester i England.Precis som den nyligen öppnade 3D-verkstaden i Finspång specialiserar sig anläggningen i Worcester på avancerade delar till kraftindustrin med krav på att klara höga temperaturer och där precision, ytstruktur och materialegenskaper är avgörande. Additiv tillverkning är ett huvudområde inom Siemens digitaliseringsarbete.

Nya generationens mätmaskiner.

Nya generationens mätmaskiner.

ATOS med ATOS Scanbox ScanBoxär ären enautomatisk automatisk 3D-scanner 3D-scanner som som gör gör samma samma arbete arbete som som en en koordinatmätmaskin koordinatmätmaskin med ATOS Scanbox är en automatisk 3D-scanner som gör samma arbete som en koordinatmätmaskin med den fördelen att den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på den fördelen att den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på den fördelen att den snabbt kan fånga hela objektets geometri och därmed kan utföra kvalitetskontroll på all och inte inte enbart enbart på utvalda mätpunkter. all geometri geometri och utvalda mätpunkter. all geometri och inte och enbart utvalda mätpunkter. Besök www.cascade.se och du får får veta mer mer om ATOS ATOS ScanBox. ScanBox. Besök www.cascade.se du veta om

Besök www.cascade.se och du får veta mer om ATOS ScanBox.

www.svenskverkstad.se

35


AUTOMATIONSdelen Möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri

Testcenter för samarbetande robotar Nyligen öppnade ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation.

36

www.svenskverkstad.se

Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, både tekniskt såväl som affärsmässigt. Slutanvändarna, det vill säga industriföretagen, ser potentialen, men saknar kunskap huruvida deras behov och applikationer går att lösa med samarbetande robotar.

TESTCENTER FÖR SAMARBETANDE ROBOTAR ÖPPNAR En del av lösningen på detta är det testcenter för samarbetande robotar som nu öppnas i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter. – All innovation bygger på tätt samarbete mellan kunder och leverantörer och det gäller alldeles särskilt inom digitalisering och automation där utvecklingen går så snabbt nu, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.


Prestanda på ett nytt sätt.

Med hela Sverige som upptagningsområde kommer testcentret att utföra koncept- och applikationsutvecklingar för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar. Några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo. – Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan, säger Robert Larsson. En typisk samarbetande robot som kan nämnas i sammanhanget, och som kommer att användas på testcentret, är ABB:s YuMi-robot. Det är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje.

Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar

INGEN SÄKERHETSBUR Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan människa och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer. – Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen. www.abb.com • www.robotdalen.se

KUKA omdefinierar den låga viktklassen med den nya serien KR CYBERTECH nano. 9 perfekt samordnade robottyper. För maximal prestanda, låga investeringar och energikostnader. Med robottyper perfekt anpassade till dina behov för hantering. Läs mer om våra robotar på: kuka-robotics.com

www.svenskverkstad.se

37


automation

Alla goda ting är tre

Kollaborativ, säker och mycket tillförlitlig FANUC erbjuder nu tre små, kollaborativa robotar som en del av sin stora industrirobotportfölj: CR-4iA, CR-7iA och CR-7iA / L. Dessa nya bidrag till området följer i fotspåren av den större grönfärgade kollaborativa roboten CR-35iA, som fortfarande är den starkaste i sitt slag med en lastkapacitet på 35 kg. CR-4iA är den minsta av FANUCs samarbetande robotar med en nyttolast på 4 kg, medan CR-7iA och CR-7iA / L (lång arm) kan lyfta upp till 7 kg. Genom beprövad sensorteknik, garanterar FANUC ett helt säker stopp när de kolliderar med ett oväntat hinder, människa eller annat. Med ett komplett sortiment, TÜV certifierade för att uppfylla internationella säkerhetskrav enligt ISO 10218-1, kan dessa maskiner arbeta sida vid sida med mänsklig arbetskraft. I många fall kan behovet av säkerhetsstaket elimineras, och deras små och kompakta design gör det möjligt för dem att integreras fullt ut i hos människor.

38

www.svenskverkstad.se

Ytterligare värde i samarbetserbjudandet är möjligheten att införliva FANUCs beprövade intelligenta funktioner med dessa robotar, med industriklara plug-and-play vision och kraftsensortekniken och öppnar därmed porten till nya interaktioner mellan människor och robotar i många olika applikationer. FANUCs visionsensorer kan användas till en mängd olika uppgifter, inklusive lokalisering av arbetsstycken, del- eller processinspektion, läsa streckkoder. FANUCs kraftsensorteknik erbjuder ett brett utbud av exakta strategier för komplexa monteringsuppgifter, inom områden såsom bil- bil elektroniksektorn. Tack vare att robotyarna är så små och kompakta gör demn monterbara i tak eller på vägg, vilket erbjuder ett större rörelseutrymme utan att störa operatörens arbetsyta. Roboten kan också monteras på en mobil plattform på grund av sin lätta och tunna design. Denna flexibilitet gör det enkelt att ändra robotens arbetsstationer och ger dem möjlighet att

slutföra en mängd uppgifter längs monteringsbandet beroende på operatörens eller företagets behov. De förväntade uppgifterna för sådana robotar omfattar lätta, tråkiga och repetitiva, manuella uppgifter för olika typer av materialhantering, förflyttning av små elektriska delar och montering. Trots dessa nya kollaborativa robotars gröna utsida, de är gula på insidan, och fungerar som alla andra FANUC-robotar. Med FANUC standardstyrteknik erbjuder de ett välkänt gränssnitt för enkel integration i fabriker. FANUC expansion av dess "green robot"-range kommer när försäljningen av kollaborativa robotar världen över ökar, med ett förväntat marknadsvärde på över två miljarder dollar under de kommande fem åren. FANUC är stolta över att ligga i framkant av utvecklingen av människarobot-interaktion, och ser fram emot att bidra till nya sätt att automatisera tillverkningsindustrin.


automation

MOTOMAN fyller 40 I Japan i början av 1970-talet var det bara hydrauliska robotar för punktsvetsning som gällde. Yaskawa Electric Corporation kände till en annan teknik som de trodde var ett bättre alternativ. Man beslutade därför att utveckla en elektriskt styrd robot för bågsvetsning, något som också ansågs svårt att robotisera vid den här tidpunkten. En första prototyp visades på en japansk mässa redan 1974, dock utan att blir någon kommersiell framgång. MOTOMAN-L10 introducerades till slut på marknaden 1977. I år är det alltså dags att fira 40 år av robotutveckling! Vi firar fyra decennier, eller hela nio robotgenerationer, av teknisk utveckling där MOTOMAN bland annat varit först i världen med: • Synkroniserad styrning av mer än en robot. • Fogföljning (Comarc). • Intern kabeldragning genom robot armen. • Tvåarmsrobot för industriellt bruk. Europas första MOTOMAN-robot såldes till Torsmaskiners (senare Faurecia)

dotterbolag i Nederländerna 1978. Det var också den första robot som Yaskawa levererade utanför Japan. Roboten användes till att svetsa fordonsdetaljer och var i drift i närmare 45.000 timmar.

FRÅN MASKIN TILL ARBETSKAMRAT Robotutvecklingen har gått framåt framför allt när det gäller styrning och programmering av robot. Det dröjde fyra robotgenerationer (MRC från 1994) innan det blev möjligt att använda en pc för att skapa, redigera och även ladda upp nya robotjobb till styrsystemet. De kommande robotgenerationerna förde med sig fler, och mer avancerade mjukvaror för både styrsystemet och pc. Mest revolutionerande blev en- och tvåarmsrobotarna från 2005 där luft- och elkablar drogs genom i robotarmen i stället för att ligga utanpå. Det gör det lättare att manövrera roboten i svåra utrymmen, och minskar slitaget på kablarna. Med tanke på Japans åldrande befolkning och sjunkande födelsetal har Yaskawas R&D åtagit sig att utveckla både

Maximal potential. Skapa mervärde.

avancerade industrirobotar och nästa generations robotteknik för hälso- och servicerobotar som kan samexistera med människor. Yaskawas HC10 för industriellt bruk, är ett bra exempel på hur man kombinerar det bästa av två världar: samarbetsrobotens säkerhetskrav med industrirobotens snabbhet och styrka. Roboten kan gå med hög last i full hastighet när operatören är utom räckhåll. Från att ha varit en komplicerad och farlig maskin börjar roboten bli bättre på att passa in och jobba tillsammans med sina mänskliga kollegor. Nu firar vi 40 år av samarbete – grattis MOTOMAN!

tri 4.0 Indus Allt om mtidens a o c h f r y s te m is r ene g tälle. s på e t t

HANNOVER MESSE 24– 28 april 2017 ▪ Hannover ▪ Tyskland hannovermesse.com

Get new technology first

Trade Fair Agency AB ▪ Tel. +46 70 306 28 14/ +46 70 306 27 14 ▪ info@tradefairagency.se

www.svenskverkstad.se

39


underleverantören

Körners Mekaniska

sticker ut Konferensrummet på Körners Mekaniska i Hultsfred ser ut som klubblokalen hos en idrottsförening. – Vi springer lite, har ett hockeybockylag... och stöder dessutom lokal idrott, säger Sören Stenbäck, en av delägarna till det företag som Sven Körner 1949 startade tillsammans med Gunnar Borgengren och Sven Uhrbom. Idrottsintresset vittnar om engagemang och engagemang präglar också företagets anställda i verksamheten. Resultatet är ett friskt företag. På alla sätt. Med fokus på skärande bearbetning är Körners Mekaniska, eller Körners kort och gott, specialister på avancerade detaljer i mycket små serier och har med åren skapat ett namn som respekteras högt i branschen.

40

www.svenskverkstad.se


underleverantören

Kim Torkelsson är ensam tjej i verkstaden och går andra året på Teknikcollege Industriprogrammet. Hon trivs som fisken i vattnet och tillbringar stor del av sin utbildningstid – inklusive sommarlov – på företaget. – Först funderade jag på att gå el, men när jag fick inblick i det här jobbet bytte jag inriktning. Än har jag inte haft anledning att ångra mig. Det blir bara bättre. Jag trivs väldigt bra på Körners och visst hoppas jag att jag ska få jobb här efter skolan...

Jens Hjärne laddar den stora bäddfräsen Soraluce SLP-8000, som tar bitar upp till åtta meter. Det är verkstadens senaste tillskott och den enskilt största investeringen företaget gjort.

Foto: Körners

www.svenskverkstad.se

41


Sören Stenbäck håller i personal och ekonomi på Körners Mekaniska, som han äger i lika delar tillsammans med bröderna Stefan och Patrik samt "farbror" Matz Körner, bror till Stenbäckbrödernas fosterfar Jan Körner, företagets vd.

Körners Mekaniska är ett riktigt familjeföretag. Ur de två med relationsband sammanknutna familjerna Körner och Stenbäck är fortfarande åtta familjemedlemmar verksamma i företaget på olika sätt. Ytterligare fyra har tidigare jobbat i verksamheten. Fyra av de nu aktiva delar ägarskapet lika mellan sig sedan 2005, efter en andra generationsväxling sedan Sven Körner tog över företaget i egen regi 1960. – Det är en policy vi har; alla som äger ska vara aktiva i företaget. Ingen ska sitta med passivt ägande, säger Sören Stenbäck. Det låter som en bra föresats. Borgar för engagemang. Och engagemang är något som man riktigt kan känna i det här företaget. Här har man inte problem med sjukfrånvaro utan tvärtom sjuknärvaro, som en följd av engagemang och lojalitet. – Det är helt otroligt. Det engagemanget är förmodligen en nyckelfaktor för Körners framgångar. Att företaget skötts utmärkt under alla år vittnar bland annat det Soliditet Diamond Award som Körners tilldelades 2009 efter att bibehållit AAA i minst 20 år, för övrigt samma år som man uppgraderade kvalitetssystemet till SS-EN ISO 9001:2008. – Då hade 94 företag varit med sedan starten, bland annat vi. Idag är vi 49 kvar av 491 754 företag. Det måste betyda att vi gjort något rätt... EN SVARV I KÄLLAREN Som många familjeföretag i branschen började Körners med "en svarv i källaren". Skillnaden i det här fallet var att elektrikern Sven Körner köpte en svarv, ställde den i källaren och anställde en svarvare. 42

www.svenskverkstad.se

Sedan 1953 ligger Körners ett stenkast från den där källaren och verkamheten har vuxit en del. – Med utrymme att växa ytterligare, konstaterar Sören Stenbäck och pekar på de två villatomterna på andra sidan Gjutaregatan där husen nyligen rivits. Där har vi plats att bygga ut när det blir så dags. Det blir en ganska stor operation, eftersom en gata måste stängas. Utbyggnad har skett nyligen, så behovet är inte skriande. Så sent som 2015 byggdes verkstaden till för att få plats med en stor bäddfräs, en Soraluce SLP-8000 som Stenbergs levererade, den enskilt största investeringen företaget gjort. UPPDATERAD MASKINPARK Verkstaden är för övrigt bestyckad av drygt 30 moderna maskiner; NCsvarvar, supportsvarvar och fleroperationssvarvar, fleroperationsmaskiner, bäddfräsar, universalfräsar, trådgnist, svetsar och mätmaskiner. Investeringstakten är hög. – Det är viktigt för oss att ligga i teknisk framkant för att kunna vara med på banan. Jag vill påstå att vi har regionens modernaste maskinpark idag. Här tillverkas inga långa serier utan verksamheten är och har alltid varit baserad på små serier och fåstyckstillverkning. Det betyder bland annat att man inte ser särskilt många robotar hos Körners. – Vi har en, men det är mest för att vi vill lära oss. Behovet av automation i någon större utsträckning är ganska liten. Men vi är öppna för att ta in serier som skulle passa hanteringsroboten. Däremot står en svetsande robot

i svetsverkstaden, som används i större utsträckning. – Vi använder den i första hand som en del i en komplett tillverkning men det finns även utrymme för ren legosvetsning. SAMARBETE Körners är totalleverantör. De huvudsakliga processerna i huset är skärande bearbetning men också svetsning och montering. Ett löpande samarbete med lokala företag försörjer med plåtbearbetning, avspänningsglödgning, målning och så vidare. Ett allt djupare samarbete har företaget också med Ecmec AB i Växjö. – Det är ett mycket bra samarbete, där Ecmec konstruerar och vi tillverkar. Ett väldigt bra koncept. Vi har samarbetet med dem i mer än 15 år, men samarbetet har blivit allt intensivare under senare år. Idag är Ecmec vår näst största kund. Allra största kunden heter Yaskawa, som förser Körners med jobb till framför allt robotsvetsanläggningar. Totalt har företaget drygt 85 kunder, varav tio lägger jobb för över en miljon årligen. FÅ KVINNOR Sören Stenbäck är nöjd med företaget. Det verkar på det hela taget bara vara en sak han inte är riktigt nöjd med; bristen på kvinnor i verkstaden bland de 40 anställda. – Det finns tyvärr alldeles för få kvinnor i de här jobben. Intresset för teknikyrken är lågt. Till industriprogrammet på Teknikcollege i Vimmerby finns exempelvis i dagsläget inte en enda kvinnlig sökande till hösten. Nu har vi hittat Kim, och jag hoppas hon ska få fler kvinnliga kollegor...


Sveriges ledande leverantör av bearbetningsfixturer.

Högteknologisk produktionsutrustning för industrin. Automationsutrustning, produktionsmätning och bearbetning.

VÄRNAMO VERKSTADS AB 331 53 Värnamo, 0370-191 60 info@vvab.nu • www.vvab.nu HORNS INDUSTRISERVICE AB 590 39 Kisa, Sweden, Tel: 0494-101 05 info@horns.se • www.horns.se

horns annons_210x148.indd 1

2016-11-23 10:37

Din leverantör av industri & kontorsprodukter !

e nu t u g

lo

ata k y N

Beställ vår 380-sidiga katalog!

Cowab AB

Tel. 08-544 403 70 www.cowab.se, info@cowab.se www.svenskverkstad.se

43


SKÄRANDEdelen

Fasttools, ny leverantör av verktyg och verkstadsutrustning Fasttools heter det senaste tillskottet inom verkstadsutrustning, skärande verktyg, hållande verktyg, mätverktyg, handverktyg och materialhantering med försäljning i första hand på nätet till nettopriser, www.fasttools.se. Vi fokuserar främst på tillverkare och leverantörer från Europa som klarar högt ställda kvalitetskrav, men där priserna fortfarande är konkurrenskraftiga. Vi köper i princip samtliga produkter direkt av tillverkaren och därigenom klarar vi det uppdraget mycket bra, säger Nathalie Wahlberg som driver Fasttools. Jag har haft kontakter med tillverkare av framför allt skärande verktyg i över 10 år, och med det kontaktnätet i ryggen har jag inte bara fått bra avtal med tidigare kontakter, utan också fått agenturer som är helt nya på den svenska marknaden. UTBILDNING I BOLOGNA En av dessa nya aktörer är Link Gruppo S.p.A från Italien, en grossist, eller egentligen en sammanslagning av ett antal italienska företag, som tidigare inte varit så starka på exportmarknader. Ett väldigt intressant tillskott då de bl a har ett mycket fint sortiment av skärande verktyg, mätverktyg och materialhantering med egen utveckling av nya verktyg och tillverkning i egna fabriker i Ita-

Nathalie.

lien och Schweiz. Jag vill gärna lyfta fram deras mätverktyg, Alpa, ett komplett sortiment av mätverktyg av väldigt hög kvalitet. Jag har stora förhoppningar då deras affärsidé ligger helt i linje med vår egen, priset ska vara konkurrenskraftigt, utan att tulla på kvaliteten, säger Nathalie. Vi har varit nere i Bologna, där huvudkontoret ligger, och fått en genomgång av deras sortiment samt utbildning i vissa delar av produktsortimentet , det är något jag kan rekommendera för den som är intresserad. Förutom Link finns kända varumär-

ken som Sutton Tools från Australien, Presto Tools från England, Völkel från Tyskland och fräsar från SCT Tools i Holland. SCT är en väldigt fin tillverkare i Holland, fräsar av yttersta kvalitet med väldigt konkurrenskraftiga priser. Dessutom ligger de långt framme när det gäller produktutveckling. Völkel har ju ett brett soritment när det gäller gängverktyg och insatsgängor för service och underhåll, priserna är konkurrenskraftiga, men vi har också ett komplett sortiment av gängverktyg för produktion från andra leverantörer. www.fasttools.se

Katalog över Dormer Pramets hållarsystem Dormer Pramet har kommit ut med en ny katalog över sitt hållarsystem. I den 350-sidiga katalogen finner du information om företagets breda hållarprogram, som omfattar hållare av de populäraste inspänningstyperna, t ex DIN 69871, MAS 403 BT, DIN 2080, HSK-A, VDI och MORSE. Alla verktyg i katalogen säljs under varumärket Pramet. Katalogen kan fås antingen som tryckt papperskopia, eller som en pdf-fil och finns på fyra språk nämligen engelska, tjeckiska, ryska och kinesiska. Kontakta din lokala Dormer Pramet-återförsäljare för priser och leveranstider. www.dormerpramet.com 44

www.svenskverkstad.se


domiLine 50 med MDV 80 utrustad med elektronisk positioneringsenhet med busgränssnitt

Med manuell justering domiLine har IEF Werner ett modulsystem med otaliga varianter som bygger på flexibla enheter. Dessa enheter är vanligtvis installerade i maskiner och utrustningar eller i laboratoriet. Tel 040-536600 Email: solectro@solectro.se

®

www.solectro.se

ISO 9001 Förbättrad webbshop Nu med ett större utbud av både hållande och skärande verktyg. Med den nya designen blir det enkelt att hitta det du söker, både i mobilen och datorn. Besök oss idag på shop.gjsverktyg.se Skälbyvägen 4, 155 35 Nykvarn • Tel 08-550 999 80 • E-mail: gjs@gjsverktyg.se • www.gjsverktyg.se

www.svenskverkstad.se

45


skärande

Flerskärigt finborrverktyg med EA-systemet för intermittenta hål Öppna eller intermittenta hål som finns i husen för kugghjulspumpar är en utmaning när det gäller finbearbetning. Hittills har önskat resultat när det gäller parallellitet mellan hålen endast uppnåtts med 1-skäriga verktyg, sådana som finborrverktyg eller stödlistverktyg. Dessa metoder fungerar bra men tar lång tid. För att kunna bearbeta dessa hål snabbare och mer kostnadseffektivt, så har MAPAL utvecklat ett flerskärigt finborrverktyg med stödlister och EA-systemet (EasyAdjust-systemet). Tack vare flera skäreggar har cykeltiden reducerats avsevärt jämfört med 1-skäriga verktyg.

Samtidigt så garanterar stödlisterna maximal noggrannhet. Verktygsdiametern är ställbar. När matningen är känd så är en fininställning axiellt nödvändig. Detta gör att skären får ett jämt fördelat skärdjup, som för med sig en mycket god livslängd och ytkvalité. Verktyget kan bestyckas med HXeller TEC-vändskär beroende på applikationen. HX-skäret med sex skäreggar används för genomgående hål. För bottenhål och bearbetning mot plan används TEC-skäret som har fyra skäreggar. EasyAdjustsystemet (EA) används för fastspänningen av skären. Hjärtat i detta nya system är en innovativ kassett som stabilt håller fast skären med sina

sex eller fyra skäreggar utan något glapp. Släppningen på skäret är redan integrerad i kassetten således är inställningen av släppningen helt eliminerad. Med hjälp av den exakta styrningen av kassetten på den precisionslipade pinnen hålls släppningen oförändrad när diametern justeras. www.collyverkstadsteknik.se

Castrol återuppfinner skärvätskorna • Castrol Hysol SL 35 XBB och Castrol Alusol SL 51 XBB ger påtagliga fördelar utan kompromisser • Vi skapar nya normer för produktivitet, kvalitet, säkerhet och lönsamhet Castrol, den världsledande tillverkaren av smörjmedel, har återuppfunnit skärvätskorna med lanseringen av Castrol Hysol SL 35 XBB och Castrol Alusol SL 51 XBB. Castrols banbrytande skärvätsketeknik har tagits fram till stöd för tillverkning av metallkomponenter, och bibehåller konstanta pH-nivåer (9–

9,5) och stabila förhållanden längre än andra skärvätskor av standardtyp. Det minskar behovet av att tillsätta dyra tillsatser och biocider och skyddar mot kostsamma okontrollerade systemförändringar. Castrols Hysol- och Alusol XBB-produkter

innehåller inte bor eller formaldehydavgivare och kräver inte heller ytterligare dosering av biocid i efterhand men klarar ändå att uppfylla och överträffa förväntningarna på livslängd hos dagens ledande teknologi. www.castrol.com

Specialist på avancerad fräsning i 3,4 och 5 axliga maskiner. Från prototyp till serieproduktion Tel: 0586-634 40 • info@pbhteknik.com 46

www.svenskverkstad.se

www.pbhteknik.com


CA 500 NYA /BEG. MASKINER I LAGER! skärande

Flerop YCM NSV 102A. År: -08. X-1020, Y/Z600 mm. 4:e axel Niken m.m. Fin! Begär Pris

Styrd kantpress Amada ITPS 080-25. År: 1990. Kap: 80Tx2500 mm. Delem DA58. Fin! Begär pris

Styrd kantpress Safan SMK40. År: -96. Kap: 40Tx2050 mm. I mycket gott skick. 150 000 SEK

Flerop Johnford SV33. År: -03. X-850, Y-610, Z-610 mm. Varvtal: 8 000 v/min. Begär Pris

Motordr. rundvals Akyapak AMS-S 190-20/6-7 Kapacitet: 2100x7 mm. I gott skick! 130 000:-

Motordr. kantvik Scantool Jupiter 2000 SLM 2020x1,8 mm. Segmenterad skena. 47 000:-

2-pelar bandsågsautomat Kaltenbach VMB 380DS. Kap. Ø: 380 mm. Spåntransportör. Fin! 160 000 SEK

Flerop Brother SPEEDIO S500X1. År: 2014. 27 000 v/min. X500, Y400, Z300 mm. Mycket fin! Begär Pris

Fräs Sajo DM350. X1020, Y350, Z460 mm. Borrandepinol, 3-axlig digital m.m. Fin! 140 000 SEK

Motordr. kantvik Ystad KMH2000/4 Kap: 2000x4 mm. 3 st bockprogram. Motordr. anslag med digital. 90 000:-

borrmaskiner

slipmaskiner

Besök vår hemsida:

www.gnosjomaskin.se

& prisän

KEF

ffert o r ä g e B av oss!

tion för ev . tryckfel

Gradningsmaskin Timesavers Grindingmaster 42-Serie-900. År: 2002. Arbetsbredd: 900 mm. 3 st slipsteg Grov/Mellan/ Fin. Ink. div. slipband. 70 000:-

STRANDS

Reserva

Halvaut. bandsåg FMB Galactic År: 2005. Kap. Ø: 240 mm. Geringsbar 0-60°. 40 000 SEK

dringar.

Alla pris

er exkl.

moms.

Vi lagerför även:

Gnosjö Maskin & Verktyg AB Lidsjövägen 1 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-332360 Fax. 0370-332369

www.gnosjomaskin.se info@gnosjomaskin.se www.svenskverkstad.se

47


skärande

Dormer Pramet lanserar ny kalkylator APP

EMP09 – Ny hörnfräs med ökad prestanda och lägre verktygskostnader Nu presenterar ZCC-CT den nya Tangentialhörnfräsen EMP09. Genom att plattorna sitter tangentiellt tillåts betydligt tuffare tag i bearbetningen. Plattorna blir också mindre än på motsvarande traditionella hörnfräsar och därmed blir den totala verktygsekonomin bättre. ”Vi har genomfört ett antal lyckade tester och ett flertal kunder är redan igång och kör med den nya fräsen” säger Mikael Gyllhamn, VD på Dorato Tools AB EMP09 finns från och med januari 2017 tillgänglig i ToolClub.se. www.d-tools.se

48

Dormer Pramets nya kalkylator APP för beräkning av skärdata för maskinbearbetning, finns nu tillgänglig för nedladdning. Denna APP som först och främst är avsedd för smarta telefoner, hjälper användaren att bestämma skärdata för alla tänkbara operationer inklusive fräsning, svarvning, borrning, gängning och upprymning. APP:en finns på 18 språk, och speciella preferenser finns som tillval, såsom metrisk eller tum. Denna APP är ett värdefullt redskap för ingenjörer och operatörer inom industrin. Ladda ner den gratis från iTunes eller Google Play. www.dormerpramet.com

Oumbärligt fräsverktyg från DATRON DATRONs nya patenterade fräsverktyg är oumbärligt - ett måste för en kostnadseffektiv produktion. DATRONs nya patenterade 1-skäriga fräsverktyg 4-in-1 är ett oumbärligt patenterat fräsverktyg med både polerad spånkanal och polerat skär. Den polerade spånkanalen ger snabbare spånmatning och lägre belastning på maskinens spindelmotor. Det polerade skäret bidrar till en lång livslängd, vilket ger färre verktygsbyten. Med den patenterade och balanserade verktygsspetsen reduceras de vibrationer som kan uppstå och därmed utsätts maskinens spindelmotor för mindre påfrestning-

MASKINTÖMMARE

SPILLVAC®

Det enkla sättet att tömma maskinsumpen

Ersätter absorbenter och suger snabbt upp spill

OLJEAVSKILJARE

BLANDARE

Tar bort läckolja, förlänger kylvätskans livslängd

Blandar kylvätska enkelt och noggrant

www.svenskverkstad.se

ar. Fördelarna är många så prova redan idag - fräsverktyget 4-in-1 - är ett måste för en kostnadseffektiv produktion. www.solectro.se

Vi har återförsäljare i hela Sverige Ring 031-45 65 65 info@QH-system.se www.QH-system.se


Teknisk säljare Skärande verktyg av högsta kvalitet

OSG Scandinavia A/S Filial Sverige söker en teknisk säljare med kunskaper inom verktygsbranchen till ett distrikt runt Mellansverige mellan Jönköping, Kalmar och Norrköping Med stöd från det skandinaviska huvudkontoret i Roskilde, nära Köpenhamn, och kollegor i Sverige, skall du vara den dagliga drivkraften och ansvarig för kunder inom svensk industri i distriktet. Med hjälp av OSG skandinaviska VD kommer du efter genomgången utbildning av produktportföljen att ansvara och utveckla försäljningen av OSG’s produkter inom skärverktyg och hållande verktyg i ditt distrikt. Din uppgift blir uppsökande försäljning av nya kunder och utveckla befintliga kunder och försäljnings- och marknadsföring i ditt distrikt. Det innebär att du bl.a. kommer att boka, hålla försäljningsmöten, genomföra tester, ge rådgivning, lämna anbud, genomföra försäljning och sköta uppföljningen. Detta sker med utgångspunkt från din bostad. Kompetens Du har en teknisk bakgrund, erfarenhet av teknisk försäljning och känner till marknaden. Branscherfarenhet inom skärande verktyg är en fördel. Anställningen erbjuder Vi erbjuder dig en spännande tjänst i en framgångsrik verksamhet, som ger dig möjlighet att spela en betydande roll. Attraktivt lönepaket som består av en hög fast lön och provision samt hemmakontor och företagsbil. Ansökning Du kan kontakta till Chefkonsulent Christian Strøyberg på tel. +45 4674 1064 för ytterligare upplysningar. Skicka din ansökan och CV till imc@imc-consulting.dk Märk ansökan med : “Teknisk Säljare OSG”. Vi inviterar löpande ansökningar till samtal. www.osgeurope.com

www.svenskverkstad.se

49


skärande

Bättre dämpning med Silent Tools™ Se senaste Silent Tools™fräsadaptrarna från Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, är designade för att ge bättre dämpningsegenskaper. Dessa avancerade adaptrar har utvecklats som ett direkt svar på behovet av högre spånavverkningshastigheter och minskade vibrationer vid bearbetning med långa, slanka fräsverktyg. Tack vare de uppgraderade Silent Tools-fräsadaptrarna från Sandvik Coromant kan produktionstekniker nu effektivt förbättra produktiviteten, bearbetningssäkerheten och ytjämnheten vid bearbetning där det förekommer vibrationstendenser och långa överhäng. Fördelar som den markanta minskningen av chatter och vibrationer gör dem till förstahandsval för alla tillverkare som vill optimera prestandan i fräsoperationer med långt överhäng. – Inuti adaptrarna finns en förinställd passiv dämpare – en motvikt som fungerar som en stötdämpare, förklarar Pål A. Sollie, Product & Application Specialist hos Sandvik Coromant. – Dämparen förbättrar verktygsuppsättningens dynamiska egenskaper till en nivå där det är möjligt att få bästa möjliga fräsverktygskvalitet och oslagbara spånavverkningshastigheter för många olika fräsapplikationer med slanka verktyg, vare sig det är planfräsning (även med hög matning), fräsning mot djupa skuldror och sidfräsning, fickfräsning, spårfräsning, profilfräsning, cirkulär rampning eller spiralinterpolering. www.sandvikcoromant.com 50

www.svenskverkstad.se

I Hwacheons utställningshall i Bochum finns alltid 40-50 nya lagermaskiner.

Hwacheon satsar på Europa De senaste tre åren har den sydkoreanska verktygsmaskintillverkaren Hwacheon gjort en kraftansträngning för den europeiska marknaden. Från att tidigare ha haft 6 anställda är man nu 21 stycken och det är först och främst servicetekniker och applikationstekniker som har tillkommit. Detta har gjorts för att utveckla och förbättra supporten till Hwacheons återförsäljare i Europa. För knappt tre år sedan tillträdde Christoph Smets som ny chef för Hwacheon Europe och han har sedan dess varit ansvarig för företagets nya satsning. Omorienteringen drivs med tålamod, fingertoppskänsla och våra mål är ganska konservativa. Vi fokuserar på hållbar tillväxt och vår strategi är långsiktig." Numera finns alltid ca 40-50 nya maskiner i lager vilket i

många fall möjliggör mycket korta leveranstider. Reservdelslagret kompletteras med dagliga leveranser från Korea och i vanliga fall kan rätt reservdelar skickas ut inom 24 timmar. Hwacheon är den äldsta renodlade verktygsmaskintillverkaren i Sydkorea. Företaget grundades 1952 av Kwon Seung gwan och 1959 tillverkade de landets första remdrivna svarv. Företaget har sedan dess satt många milstolpar i Koreas historia för maskintillverkning, t.ex. tillverkade de den första nc-styra svarven 1977, de var först med att ställa ut på IMTS-mässan 1978, de tillverkade den första cnc-styrda fräsmaskinen 1983 och de byggde den första horisontella fleroperationsmaskinen 1987, för att nämna några. Hwacheon representeras i Sverige av MaskinFransson. www.maskinfransson.se

Schuchardt levererar 8000 gängverktyg inom 48 h Några dagar in i januari i år lanserade Schuchardt Maskin 8000 nya artiklar inom gängning. Med bland annat tusentals gängtappar, hundratals specialgängtappar och över 1000 gängsnitt kan de därmed på sin hemsida www.smaskin.se erbjuda sina kunder ett komplett sortiment av gängverktyg med leverans inom 48 h. Schuchardt Maskin har under en längre tid sett en ökning på förfrågningar av mer speciella dimensioner och standarder inom gängverktyg. Tankar-

na på en breddning av sortimentet började med tiden att ta form och kontakt togs med tyska Völkel. Strax därpå var beslutet taget – hela Völkels sortiment med över 8000 artiklar inom gängning skulle tas in i Schuchardts produktportfölj. Några månader senare är projektet nu i hamn och med det även möjligheten att erbjuda snabbare leveranser av specialgängverktygen än tidigare. Det nya gängningssortimentet, vilket tas direkt från leverantör, ska vara framme hos kund inom 48h. www.smaskin.se


Online Store webshop med fler än 25 000 artiklar av skärande verktyg

Tel. 0240-182 30 www.smicut.com info@smicut.se

SmiCut tillverkar gängfräsar för gradfria gängor.

· gängfräsverktyg · gängsvarvverktyg · hårdmetallfräsar · hårdmetallborr

svarvning · fräsning · borrning SmiCut har marknadsfört KYOCERA sedan 1998. Lång erfarenhet och stort lager i Ludvika innebär snabba leveranser av ändamålsenliga verktyg.

VÅR STÖRSTA

FRÄSKAMPANJ NÅGONSIN

Ladda ner 8-sidig kampanj-pdf

www.smicut.com

www.svenskverkstad.se

51


scandinavian coating

Det var i Köpenhamn det började för sex år sedan, det som skulle bli Skandinaviens ytbehandlares självklara mötesplats i norr. Efter två genomförda mässor i Göteborg 2013 och 2015 är Scandinavian Coating tillbaka i Köpenhamn. – Det är ju ett samarbete mellan ytbehandlarnas organisationer i Sverige, Norge och Danmark, så det är ganska naturligt att man alternerar lite, säger Björn Lindforss, BraMässor. Scandinavian Coating är den nischade mässan för ytbehandlande företag i Skandinavien och den enda i sitt slag för branschen på de här breddgraderna. Alltså en viktig mässa för svenskar, norrmän och danskar. När den nu också arrangeras i Danmark, ökar det internationella intresset för mässan och det märks tydligt på antalet utställande företag från länder utanför Skandinavien. Nu hoppas också arrangörerna att det ska påverka besökarna på samma sätt.

52

www.svenskverkstad.se


SCANDINAVIAN COATING 2017 – Nordens enda heltäckande mässa inom ytbehandling

15-16 MARS 2017

ØKSNEHALLEN, KÖPENHAMN

Årets händelse inom ytbehandling Den 15 mars slår Øksnehallen upp portarna för Scandinavian Coating. Platsen där alla professionella inom ytbehandling träffas för att göra affärer och nätverka. Utställningen visar marknadens senaste produktnyheter; maskiner, alla sorters utrustning och tjänster för ytbehandling av trä, plast och metall kommer att fylla Öksnehallen till bredden. Ett gediget tvådagars seminarieprogram med intressanta ämnen och föreläsare speglar den senaste utvecklingen i branschen. Flertalet av branschens största företag ställer ut, branschpress bevakar mässan och internationella besökare är på plats. Mässbesök och seminarier är kostnadsfria. Gör som många andra redan gjort, boka din kostnadsfria entrébiljett på www.scandinaviancoating.com

Arrangörer:

www.scandinaviancoating.com www.svenskverkstad.se

53


scandinavian coating

Det internationella intresset är större när Scandinavian Coating ligger i Danmark.

Björn Lindforss, BraMässor.

Det var alltså här det började. I Öksnehallen i Köpenhamn. De tre skandinaviska branschförbunden SPF – Svensk Pulverlackteknisk Förening, MAB – Maleudstyrs- og anlægsleverandørernes branscheforening och NPLF – Norsk Pulverlakkteknisk Forening, gick samman och skapade en mässa för sin bransch. – Ganska naturligt, säger Björn Lindforss på BraMässor, som fått förtroendet att förvalta konceptet. Branschen är skandinavisk, man jobbar mycket över alla länderna. Har man en agentur, har man ofta hela Skandinavien. Därför tycker man det är smidigt att ha ett arrangemang som täcker Skandinavien. Organisationerna har enats om var vi ska vara och så har det blivit så här. Nu är vi tillbaka i Köpenhamn. Första året – 2011 – valde man att förlägga mässan till Danmark. – Därefter har den 2013 och 2015 arrangerats på Svenska Mässan i Göteborg. Att mässan inte hamnat i Norge än är oklart, men marknaden för branschen är klart störst i Sverige, men stor även i Danmark. Men en mässa i Norge kanske kommer... INTERNATIONELLT INTRESSE Platsen i Köpenhamn är på många sätt bra, inte minst ur logistisk synvinkel bekväm, i synnerhet om man kommer med tåg. När man stiger av tåget har man bara 200 meter kvar till 54

www.svenskverkstad.se

mässan. Smidigt. – Det internationella intresset för Scandinavian Coating är större när den arrangeras i Köpenhamn än när den ligger i Sverige, konstaterar Björn Lindforss. Det märks tydligt. – Det är en ganska internationell business det här, så det är väldigt många internationella företag som är på plats, antingen via representanter i Skandinavien eller som ställer ut direkt. Utställande företag kommer från bland annat Tyskland, Polen, Italien och flera andra europeiska länder – Köpenhamn är väl en mer internationell stad än Göteborg och ligger dessutom närmare kontinenten. – Svenska besökare har heller inte särskilt långt till Köpenhamn. Och svenskarna har ju också en förkärlek för att åka till Köpenhamn. För säkerhets skull lockar man dessutom med en branschfest som ska avhållas på Carlsberg. SATSAR STORT DIREKT Ytbehandling kan vara ganska mycket, men det vi kommer att se mest av på mässan är utan tvekan våt- och pulverlackering och tillbehör till de teknikerna. – Men det är en stor blandning av produkter. Allt från färg till sprutmunstycken, ugnar och förbehandlingar, blästring... Apropå blästring gör en förstgångsutställare från Polen storstilad entré på årets Scandinavian Coating.

Till höger den anrika Öksnehallen i Köpenhamn, en annorlunda mässhall i ett fint område, som bara det är värt ett besök. En gång platsen för boskapshandel, men nu är det ytbehandlar som tar byggnaden i besittning.

– Det polska företaget SciTeex ställer ut på Scandinavian Coating för första gången och har med sig en hel blästringsmodul. De satsar alltså ganska stort redan från början. I skrivande stund är ett 70-tal utställare anmälda till mässan, men ytterligare några kan tillkomma innan det är dags den 15-16 mars. – Det är en vädigt stark line up överlag. De marknadsledande företagen är på plats, både vad gäller maskiner, utrustning och tillbehör. Jag vill påstå att det är branschens tyngdpunkt. Dessutom har man satt ihop ett starkt seminarieprogram, där man bland annat pratar digitalisering även i den här branschen. Och besökare? – I Göteborg hade vi mellan 1 500 och 2 000 besökare, och skulle man få ihop 1 500 är det väl ganska bra. – Jag tror det blir en bra mässa för både utställare och besökare, slutar Björn Lindforss. Det ska bli spännande.


scandinavian coating

IRT-Booster från Hedson för lacklinor – Vår IRT-Booster hjälper tillverkningsindustrin att kontrollera härdningsprocesser och öka produktionsflöden i alla typer av lackeringslinor. Besök oss på Scandinavian Coating, Köpenhamn, där vi visar en komplett demonstrationsutrustning. En IRT-Booster ökar processeffektiviteten i lacklinor genom att snabbt öka godsets temperatur. En viktig fördel är också minskad energiåtgång eftersom utrustningen endast drar energi då den behövs och inte behöver stå standby som traditionella ugnar. De flexibla IR-modulerna når full effekt på några sekunder och det är enkelt att programmera värmecykel efter behov. En infraröd IRT-Booster kan placeras före konvektions- och torkugnar i alla typer av våt- och pulverlackeringsprocesser.

IRT infraröd teknik kan också användas för komplett genomhärdning av färg, inifrån och ut, vilket tar ca 1 minut upp till 180ºC, plus hålltid ca 3 minuter (exemplet avser pulverlack). ”Olika varianter av utrustningen har hjälpt våra kunder på flera sätt. En lyftutrustningstillverkare i Kungsbacka kunde omedelbart öka produktionstakten med 20% och samtidigt bli av med svårlösta kvalitetsproblem. En tillverkare av gjutjärnsugnar för utomhusbruk tredubblade produktionshastigheten och en tillverkare inom inredningshandeln valde en 7 meter lång ugn med infraröd teknik i flera flöden, framför en traditionell 40 meter lång konvektionsugn i en ny helautomatiserad anläggning. För total processkontroll.” Henrik Fagerlind, Operational Manager, Hedson Industrial Solutions IRT-Boostern kräver väldigt lite ut-

rymme och kan komplettera en befintlig anläggning utan större ingrepp. En flexibel och effektiv lösning som kan kombineras med traditionella härdningsmetoder. En komplett IRTBooster kommer att visas i montern på Scandinavian Coating. www.hedson.com – monter 03:42 www.svenskverkstad.se

55


pm bransch

ABB stärkerdet digitala erbjudandet och förvärvar ledande pionjär inom 3D ABB meddelar idag att man har förvärvat det spanska start-up företaget NUB3D, ledande innovatör inom digitala lösningar, 3D-inspektioner och kvalitetskontroll. Förvärvet utökar koncernens portfölj med ABB Ability™-lösningar som kopplar samman kunder med det industriella Internet of Things. ABB Ability bygger på det intelligenta molnet med uppkopplade enheter för att generera digitalt beslutsunderlag för ett brett urval av kunder. De båda företagen har kommit överens om att inte avslöja värdet på transaktionen. NUB3D är ett privatägt företag med huvudkontor i Barcelona. NUB3D tillhandahåller 3D-tekniker med skanningssensorer med vitt ljus och digital skanning för att optimera inspektioner och kvalitetssäkring vid tillverkningen. Teknologin står för framtiden inom flexibel tillverkning och möjliggör en hög automatiseringsnivå med avancerade dataanalyser som kan optimera produktionsprocesserna. NUB3D kommer att ingå i ABB Robotics and Motion och det

nya globala centret för 3D-metrologi på ABB. ”Med förvärvet tar vi ytterligare ett steg mot framtidens fabrik.” ABB och NUB3D har redan framgångsrikt lanserat två helt robotiserade

toppmoderna automatiska kvalitetsinspektionslösningar för offline- och inlineinspektioner med NUB3D:s 3D-sensorer med vitt ljus. De marknadsförs under namnen FlexInspect och InspectPack. www.abb.com

ProduktanHAIMER tecknar samarbetsavtal svarig för med DMG MORI och blir Hurco i Sverige deras Premium Partner

I oktober började Håkan Conradsson på AB Nordiska Wemag. Han arbetar som säljare och är produktansvarig för Hurco i Sverige. – Jobbet passar mig som hand i handske. Jag tycker om teknisk utveckling och försäljning. Det är Inspirerande att hjälpa kunder att hitta bra lösningar som effektiviserar deras produktion. Hurco tillverkar fleroperationsmaskiner och svarvar, huvudkontoret ligger i USA. Kuriosa i sammanhanget är att Håkan Conradsson var med och tog Hurcoagenturen till Sverige 2001 då han var anställd hos maskinleverantören Lundwalls. Håkan Conradsson kommer närmast från Sandvik Coromant där han var anställd i åtta år. www.nordiskawemag.se 56

www.svenskverkstad.se

Det tidigare partnerskapet mellan HAIMER Group och DMG MORI har nu stärkts ytterligare. Båda företagen har tecknat ett samarbetsavtal som fastställer riktlinjer för ett Premium partnerskap som gäller för HAIMER produkter. Dessutom förvärvade HAIMER, DMG MORI Microset GmbH den 1 januari 2017, som nu verkar under namnet HAIMER Microset GmbH. Framgångsrik bearbetning kräver både kraftfulla maskiner och verktygshållare med hög noggrannhet, vilket bäddar för att precisionen överförs från spindeln till skäreggen på ett korrekt sätt. Det är anledningen till att affärsrelationen mellan Haimer Group, ett internationellt ledande bolag inom tillverkning av verktygshållare och DMG MORI, en glo-

bal ledare inom verktygsmaskiner, har varit mycket framgångsrik och pålitlig under många år.

PÅ LÅNG SIKT Med förvärvet av DMG MORI’s Microset Förinställare, kommer HAIMER Group, ett familjeägt företag med nästan 600 anställda, att nu komplettera sin befintliga produktportfölj. Som tillägg till verktygshållare i alla populära maskinkonor och längder, innehåller dagens produktportfölj även en stor variation av krymputrustning och balanseringsmaskiner. – Vi ser fram emot ett givande samarbete med HAIMER som en Premium Partner, säger Christian Thönes, vd för DMG MORI AG. Vi kommer att presentera våra första gemensamma produkter gällande smarta verktygslösningar så tidigt som till 2017 års EMO mässa i Hannover. www.haimer.de • www.dmgmori.com


norelem förverkligar unga teknikers racingsdrömmar Tyska komponentleverantören norelems produkter och teknik bidrar i hög grad till att förverkliga unga teknikstudenters racingdrömmar. Utifrån det internationellt prövade Formula Student-konceptet deltar man som sponsor för entusiastiska racingfantaser vid universiteten i Linköping och Karlstad. Företaget är också en dedikerad partner till JU Solar Team som med solbilen Solveig i höst kommer att korsa den australiensiska kontinenten med solen som enda energikälla. Formula Student är ett internationellt studentprojekt som syftar till att låta studenter världen över använda sina teoretiska och praktiska kunskaper till att bygga en egen formulabil. Med sponsring från välkända teknikföretag konstrueras och byggs fullt utrustade racingbilar som en gång per år tävlar mot varandra. Tävlingen samlar årligen runt 120 lag från över 50 länder. Utöver själva loppet värderas teamet utifrån bilarnas prestanda och miljöegenskaper men också utifrån projektets ekonomi. Ett flertal svenska universitet deltar. norelem finns med som sponsor för teamen vid Karlstads och Linköpings Universitet.

NORELEM RACE CAMP Inför årets sammandrabbning på klassiska Silverstone Circuit, i slutet av juli, ges team med höga ambitioner också möjligheter att vässa formen i norelems regi. Under två intensiva dagar, på plats i Tyskland, erbjuds inbjudna lag chansen att utbyta erfarenheter med varandra och provköra sina bilar under autentiska för-

hållanden på en racerbana. Campen ger ett utmärkt tillfälle att finslipa det sista och komma väl förberedd till huvudtävlingen några veckor senare.

WORLD SOLAR CHALLENGE Ett likande projekt på samma tema är World Solar Challenge, där studenter från världens alla hörn samlas vartannat år för att anta utmaningen att med solen som enda kraftkälla korsa Australien. En norelem-sponsrad solbil från Bochum University har tidiga framgångsrikt deltagit i tävlingen. norelem bidrog då med delar och tekniskt know-how kring framförallt batteriinkapslingen. Samma stöd ges sedan i höstas även JU-Solar Team från Tekniska Högskolan i Jönköping, som i oktober 2017 står på startlinjen för att med solbilen Solveig avverka den 300 mil långa sträckan Darwin - Adelaide.

ligheter att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling. Koncepten, båda prövade i över 30 år, har sett till meriter och karriär, varit värdefullt för de som medverkat. Flertalet deltagare har efter sin utbildning omedelbart fått jobb. För norelem ger projekten utmärkta möjligheter att sina våra produkter testade i en krävande miljö, men framförallt att få lära känna blivande stjärntekniker som i sin framtida anställning kommer att ha vetskap om prestandan hos företagets produkter. norelem har samarbeten med universitet över hela Europa och har dessutom sitt eget norelem Academy som kombinerar talangutveckling, utbildning och workshops under samma tak för att inspirera och utveckla framtidens ingenjörstalanger. – Vi är alltid imponerade av engagemanget unga tekniska talanger visar i sina projekt, i synnerhet när det gäller att bygga och marknadsföra en racerbil, säger norelems VD Marcus Schneck. Vi är mycket stolta över att sponsra Formula Student-lag i Sverige nu och att vårda nästa generation av ingenjörer i världsklass.

FÖRDELAR FÖR ALLA PARTER Formula Student och World Solar Exchange bygger på att ge teknikintresserade studenter över hela världen möj-

Konkurrens? Konkurrera med kunskap! Läs handboken Henriks Plaster! Beställ på smalaken.se www.svenskverkstad.se

57


inköpsbarometern

Inköpsbarometern Att svenska inköpare bara tänker på pris är en myt Varje år sammanställer Qimtek trender och förändringar i den svenska tillverkningsindustrin. Enkäten är riktad mot inköpare, beställare och beslutsfattare. Svaren publiceras på Qimtek.se, Svensk Verkstad och i SILF SUPPLY CHAIN Outlook. I årets inköpsbarometer bad vi inköparna rangordna de viktigaste

faktorerna vid valet av leverantörer. Debatten har pågått i många år huruvida inköpare bara tänker på pris eller om kvalité är det viktigaste när man väljer leverantör. Nu kan vi se vad inköparna själva tycker om saken och vi kan se två tydliga resultat. Vinnaren som det viktigaste för inköparna är trots allt kvalitén. Vilket som var kanske mer förvånande, är det som är tydligt näst 58

www.svenskverkstad.se

viktigast efter kvalitén är respons och svarsfrekvens från leverantörerna. ”Kvalité vet vi sedan länge att det är viktigt, vilket vi har sett från barometern genom åren att svenska leverantörer generellt sett är bra på. Däremot måste svenska leverantörer jobba mer med sin kommunikation, det handlar om att förstå vad kunderna vill ha och sedan möta de behoven på rätt sätt.” Säger Hans Wigart, vd på Qimtek AB.

kation och kompetens rankades som högst bland de flesta, som t.ex. ”Vi köper kompetens inte detaljer.” ”Samarbete, personkemi, pålitlighet, långsiktighet, flexibilitet” ”Att de står till sina löften vad gäller priser, kvalité och leveranstider” ”Förståelse av mina önskemål samt proaktiv avseende lösningsförslag” ”Proaktiv och på bettet!”

Leveranssäkerheten kommer in som trea och pris är nere på fjärde plats. Leverantörens geografiska läge har mindre betydelse för de flesta och är troligen mycket beroende på vad för typ av tillverkning som det gäller.

törernas ekonomi, certifiering och kompetens. Allt från totalkostnad, reklamationshantering, internationell erfarenhet, certifiering, CAD-kunskap, finansiell stabilitet och kapacitet nämndes i enkäten.

Flera inköpare passade på att lägga in sina egna kommentarer om vad de tycker är viktigast där kommuni-

Andra kommentarer visar också att inköpare lägger stor vikt på leveran-

Kristina Persson, inköpare på Atos Medical summerade det väl med ”Viktigt att leverantören har god kontroll på sina processer, rutiner, an-


inköpsbarometern

ställda och tillverkningsmiljön och gör produkter av hög kvalitet. Kunskap om hur komponenten ska tillverkas och i vissa fall kunskap som gör att de kan vägleda vårt företag till rätt materialval. Dessutom är det viktigt att leverantören är snabb med svar, prover, leveranser och agerar utifrån de överenskommelser som slutits.” YTTERLIGARE STATISTIK FRÅN INKÖPSBAROMETERN Inköpare är idag mer positiva till konjunkturen. Enligt Qimteks inköpsbarometer så är inköparna mer positiva inför 2017 än det var förra året. 25 procent av 166 tillfrågade inköpare tror att deras outsourcingbehov kommer att öka jämfört mot 2016 som var endast 22 procent. Det närmar sig samma nivåer som 2015 och 2014 som var 25 procent och 27 procent. Det speglas även av senaste Underleverantörsbarometern från Svensk Industriförening Sinf.

LEVERANSSÄKERHETEN ETT FRÅGETECKEN! Andelen inköpare som tycker att leveranssäkerheten har försämrats har ökat i år jämfört tidigare år, samtidigt är det färre som tycker att det har förbättrats. 19 procent tycker att det har försämrats i år jämfört med 11 procent förra året, endast 12 procent tycker att det har förbättrats när 22 procent tyckte att det hade förbättrats förra året. Kan det vara så att trycket vi ser på marknaden börjar påverka leveranserna negativt?

Han vann Samsung Galaxy Tab! Qimtek gör årligen en inköpsbarometer för att sammanställa trender och förändringar i den svenska tillverkningsindustrin I och med det så lottades det ut en Samsung Galaxy Tab som tack för allas medverkan. Vinnaren av läsplattan är Stefan Persson som är Project Manager på Gyptech AB i Växjö, grattis!

Se hela enkäten på www.svenskverkstad.se

166 inköpare och beställare svarade enkäten och man kan läsa alla svar på www.svenskverkstad.se. www.svenskverkstad.se

59


Fakta: Patrik Durvik, 44 Sverigechef för Autodesk, kontorschef för Göteborgskontoret och ansvarig för partners i Norden. Uppvuxen i Ingared, utbildad till både byggnadsingenjör och civilekonom. Patrik är gift med Lena och paret har tre barn, en flicka på 13 och två pojkar, 11 och 8. Gillar all sport, springer gärna och är dessutom innebandytränare. Sommartid ses han och familjen ofta ute i skärgården med båten. 60

www.svenskverkstad.se


samtal med vd:n

Patrik Durvik, Sverigechef Autodesk Sverige

"Vi lever i framtiden" Patrik Durvik sitter på tre stolar. Som chef för Autodesk i Sverige har han flera olika ledande roller. Först och främst är han Sverigechef för det amerikanska bolagets verksamhet här i landet. Men han är samtidigt kontorschef för kontoret i Göteborg och har dessutom ansvaret för de partners företaget har i Norden, det vill säga återförsäljarna av företagets produkter. – Det ger mitt jobb en väldigt stor bredd med många frågor att hantera, säger Durvik. Svårt ibland – men jättekul. Amerikanska Autodesk tillhör de äldre bolagen i branschen och Patrik Durvik beskriver utveckligen från tidigt 80-tal; – Vi kom in under automations-eran, med 2D. AutoCAD var vårt flaggskepp. Från att skissa på ett ritbord till att få in det i datorn var nummer ett. – Nästa utvecklingsfas var Optimization, man började prata om 3D. Det betydde mycket när man kunde vrida och vända på designen i datorn, göra vissa analyser, optimera funktion och form. Men det var fortfarande ett väldigt fokus på designsidan. Där har Autodesk varit väldigt starkt under många år. HELHETSGREPP – Det vi är inne i nu och det vi ser framför oss är den sammankopplande eran, Era of Connection. Nu kopplar man ihop design, kon-

struktion/tillverkning och användning. – Det räcker inte längre att designa. Designar man något måste man kunna tillverka det också. Vi tog ett beslut om detta för några år sedan, att vi måste se till helheten, röra oss in på tillverkningssidan och förstå den, med allt vad det innebär med 3Dprinting, robotteknik, skärande bearbetning och så vidare.

Det räcker inte längre att designa. Designar man något måste man kunna tillverka det också. Det här rör inte bara industri utan Autodesk hittar sina kunder i stor utsträckning även på byggsidan. Arkitekter, konstruktörer, entreprenörer. – Hur kan vi förbättra produktionen, göra den effektivare, mer kostnadseffektiv. Det är frågor som engagerar oss idag. – Det här innebär naturligtvis också att vi måste vara insatta i produktionsprocesserna, och det investerar vi mycket i just nu. INNOVATION FÖR FRAMTIDEN Idag pratar vi också om Internet of Things, vilket bland annat betyder att information förs tillbaka och kan användas för att förbättra designen av produkter. Det blir intressant i sammankopplande erans tredje ben; använda. – Här kan en produkt tala om för oss att "jag har bara blivit använd fem gånger och nu är jag trasig" eller "jag har blivit använd 500 gånger

och jag har inte gått sönder en enda gång, men jag har ett dåligt lager". Då kan vi få tillbaka den informationen och förbättra designprocessen. – Allt hör ihop och därför är det viktigt med ett helhetsgrepp. – Om vi lyckas med det här kan vi vara innovativa för att våra kunder ska kunna skapa innovation. Det är det vi hjälper våra kunder med idag. Patrik Durvik är entusiastisk och tittar gärna långt fram i utvecklingen, där Autodesk vill vara med och fortsätta driva innovation och skapa förutsättningar för kunderna att skapa värde och så bra produkter som möjligt. – Ta exempelvis roboten som lär sig och känner och som blir ett komplement till människan. Den forskningen ligger långt fram i tiden, men den teknologin kommer snart in om den visar sig vara bärkraftig. – Idag handlar det också mycket om virtuell verklighet, där vi kopplar ihop våra programvaror med VR-moduler. Man kan exempelvis kan gå in i en byggnad, känna in, titta på olika konstruktioner och eventuellt förändra. – Ett annat exempel kan vara att i en 3D-modul träna på att göra service på ett vindkraftverk innan du klättrar upp och gör jobbet. GENERATIV DESIGN För Autodesk är generativ design just nu väldigt mycket i fokus. Att GD skapar nya möjligheter för konstruktörer och designers är högst påtagligt. – Konstruktörens roll blir väldigt förändrad, eftersom det är datorn och inte konstruktören som utvecklar designen. Ett färskt exempel är en lösning www.svenskverkstad.se

61


samtal med vd:n

En mellanvägg i ett Airbus-plan, tillverkad med hjälp av generativ design, där datorn skapat strukturen för att göra väggen så lätt som möjligt, men samtidigt så stark man vill ha den.

som skapades för Airbus. – Airbus kom till Autodesk med ett problem som vi löste med generativ design. De skulle bygga en kabinvägg, den skiljevägg som separerar kabinpersonalens utrymme från passagerarnas. Anledningen är naturligtvis att spara bränsle genom att göra komponenter så lätta som möjligt utan att ge avkall på styrka och hållfasthet. – Strukturerna i väggen är baserade på en slemsvamp som är extremt duktig på att jobba med strukturer. Resultatet blev en vägg som väger 45 procent mindre än de som hittills använts. – Generativ design skapar helt nya möjligheter att göra produkter och strukturer och det kommer att ge oss helt nya produkter. Det är definitivt framtiden. LEVER I FRAMTIDEN Sedan Autodesk för 5–6 år sedan tog beslutet att inte bara se till designen utan hela processkedjan, har företaget förändrats. – Den förändring vi genomgått de senaste åren har varit väldigt omvälvande, säger patrik Durvik som jobbat på Autodesk i 18 år. – Det är ett helt annat bolag idag. – Där vi är idag är en helt annan plats än där våra kunder är, säger han. Vi leder förändringen och det gör att vi lever i framtiden. – Det tar alltid lite tid för kunderna att hitta vägen fram och det är vår 62

www.svenskverkstad.se

Det finns otroliga möjligheter för de som är tidigt ute och anammar det skifte som sker just nu. uppgift att hjälpa dem så de känner att det tillför något för dem i deras vardag. Generativ design och lärande robotar kan te sig långt in i framtiden för många, men om bara ett par tre år är det här vanliga begrepp. Det går oerhört fort. – Jag tror det finns otroliga möjligheter för de som är tidigt ute och anammar det skifte som sker just nu. LEDAREN DURVIK Patrik Durvik har alltså varit ganska länge på Autodesk, nästan 20 år. Idag betraktar han sig nog som göteborgare, men rötterna finns i Ingared strax utanför Alingsås. Efter tekniskt gymnasium i Alingsås läste han vidare på högskola och kom ut som byggnadsingenjör. – Men jag kom fram till att det inte var min grej, så jag fortsatte att gå i skolan istället... Med inriktning på marknadsföring läste han sig till civilekonom i Borås. – Jag har den tekniska förståelsen men har framför allt sysslat med marknadsföring och försäljning. Han kom således ganska snart till Autodesk efter sin utbildning. Efter

ett år i ett företag som gjorde applikationer på AutoCAD. På Autodesk har han klättrat till först marknadschef för Norden och Baltikum. Idag sitter han som sagt på tre stolar. Men framför allt är han Sverigeschef. Ledande roller har han haft i 15 år och har utvecklats under åren. – Det är naturligt att man utvecklas och får med åren en trygghet man kanske saknar när man är ung och grön. – För mig är viktigt att få människor engagerade. – Jag tror inte på att tala om för människor vad de ska göra, utan att de man jobbar med får komma fram till lösningarna själva. Att få dem engagerade är A och O. – Om jag som ledare kan få individerna i teamet att våga ta steget utanför sin comfort zone så lyckas vi skapa starkare individer som bidrar till teamet på ett bättre sätt. Där kan ledaren spela en väldigt stor roll. – Ibland måste en ledare leda och var väldigt tydlig. Det bygger på att de du leder har förtroende för dig som individ. Jag tror det är viktigt att ha integritet. – Det som framför allt kommer med åldern är nog förmågan att skapa tydlighet och prioritera rätt när det behövs. – Ledarskapet måste komma från hjärtat och baseras på den jag är, säger Patrik Durvik. Så fungerar jag.


FÖR EFFEKTIVARE SLIPNING • Världsledande • Innovativa produkter • Avancerad teknologi • Komplett lagersortiment • Kundanpassade lösningar • Flera olika kvalitetsnivåer

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB Gårdsfogdevägen 18 A, 168 66 Bromma, Telefon 08-580 881 00 Telefax 08-580 881 01 Email: sga.se@saint-gobain.com www.nortonabrasives.com

VI KAN PLÅT CERTIFIED PARTNER

www.svenskverkstad.se

63


NYA INVESTERINGAR

Vd Hans Mattsson, Ulf Karlsson säljare hos Intercut samt Verkstadschef Fredrik Ekdahl.

Intercut-leverans till Jacquet Jacquet Sverige AB har kört igång sin nya Messer plasmamaskin med 800Amp och två skärhuvuden, varav ett med fasaggregat! Jacquet Sverige AB i Hjo ingår i den världsomspännande koncernen Jacquet med säte i Frankrike. Jacquet har en global försäljning på runt 15 miljarder kronor och är en av världens största lagerläggare av rostfri quartoplåt. I Sverige lagerlägger man främst rostfri plåt i många olika kvaliteter, men även svart material, slitstål och tryckkärlsstål. Man har specialiserat sig på vattenskärning, plasmaskärning, laserskärning och sågning. Jacquet i Hjo gläds

åt sin kraftfulla Messer Omnimat plasmaskärmaskin. Den kan skära 150 mm rostfri plåt med HyperTherm 800 Amp, fasaggregatet som kallas Skew Rotator som klarar V ,Y- och X-fog med bra tolerans. Med fasning har man kört 45® graders fas i 80 mm rostfri plåt, men anser att 50 mm tjocklek vid 45 graders fas är det man kan garantera med god snittkvalitet. Enligt vd Hans Mattsson och verkstadschef Fredrik Ekdahl: – Med den nya maskinen får vi mycket bra snittkvalitet med goda toleranser. Den nya plasmamaskinen gör oss mer snabba, flexibla och ger ett förbättrat produktionsflöde jämfört med den gamla plasmamaskinen. Nu kan vi leverera

fogberedda detaljer med svetsfaser direkt efter skärning. Skärhastigheten är också hög tack vare de kraftfulla plasmaströmkällorna på 800 Amp. Plasmaprocessen är givetvis snabbare än vattenskärning, men vi skall ha klart för oss att plasmaskärning och vattenskärning är olika metoder som används för olika behov, som kompletterar varandra på ett bra sätt, och det är bra då vi också har tre stora vattenmaskiner här i Hjo. Det som är klart är att den nya maskinen hjälper oss att höja kvaliteten på det vi levererar, och det är viktigt för oss då vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt EN1090. sverige.myjacquet.com www.intercut.se

SPV Spintec investerar i Quaser-maskin från MaskinFransson Helt nyligen utökades maskinparken hos SPV Spintec med en Quaser MV184P. Maskinen har Heidenhain iTNC530 styrsystem, 4:e axel och Heidenhain mätprobar. SPV Spintec startades i Eskilstuna 1977 med att tillverka högvarviga elektriska bearbetningsspindlar till tillverkningsindustrin. SPV Tools förvärvades 2003 och produktsortimentet kompletterades då med hydrauliska chuckar, gängapparater och andra verktygshållare. I dag är företaget en problemlösande samarbetspartner som med sitt unika kunnande inom bearbetning kan erbjuda marknaden kundanpassade lösningar. Bland kunderna finns ABB, ASSA, Atlas Copco, Volvo CE och Volvo Powertrain för att nämna några. www.maskinfransson.se • www.spvspintec.se 64

www.svenskverkstad.se

Kent Karlsson, vd SPV Spinte och Stefan Hallonborg, säljare hos MaskinFransson.


nya investeringar

Marek Janukiewicz och Peter Strömberg framför en GENOS i Stenbergs utställningshall.

En GENOS från Stenbergs till Wallåkra Mekaniska Affordable Excellence är Okumas egna ord om GENOS-serien som är en ny serie vertikala fleroperationsmaskiner med den senaste tekniken. En stabil och noggrann maskin där man hittat en bra balans mellan hög tekniknivå och bra pris. Mycket maskin för pengarna alltså. Genom investeringen av den vertikala fleroperationsmaskinen Okuma GENOS M460R-VE, vill Wallåkra Mekaniska erbjuda mer effektivt tillverkade aluminiumdetaljer, men fortfarande med fokus på mindre till mellanstora serier. Maskinen, som levereras under mars månad, ersätter en äldre maskin och man har ambitionen att med moderna maskiner kunna öka produktionskapaciteten. Vilka var de viktiga parametrarna när ni valde maskin? – Anledningen till att vi valde Okuma var att maskinen visade sig kunna erbjuda

parametrar som motsvarande maskiner av andra fabrikat inte erbjöd. Bland annat 15.000 varv i spindeln, den krävde mindre golvyta och den var betydligt snabbare när vi jämförde med andra maskiner. Jag ser fram emot samarbetet med Stenbergs, svarar Peter Strömberg på Wallåkra Mekaniska. – Det är Wallåkras första Okuma men förhoppningsvis inte den sista, säger Marek Janukiewicz, säljare på Stenbergs. Wallåkra Mekaniska i nordvästra Skåne startades 1984 av Lars Strömberg och efter ett generationsskifte har nu sonen Peter tagit över. Wallåkra Mekaniska är en mekanisk verkstad med inriktning på fräsning och svarvning av detaljer i CNCstyrda maskiner. De hjälper även till med montering av tillverkade detaljer till färdig produkt samt olika former av ytbehandling. Detaljer i mindre och medelstora serier, oberoende av material, är något av deras specialitet. www.wmek.se • www.stenbergs.se

Agrippa Manufacturing köper en servoelektrisk kantpress Agrippa är en fullskalig legoleverantör av plåtkonstruktioner och har ett samlat erbjudande av beredning, tillverkning och lagerhållning. De specialiserar sig på skåp, paneler, socklar och profiler, samt stora och små teknikkiosker. Som legoleverantör tillverkar de ett varierat sortiment av produkter för både kontor och industri och har även ett brett sortiment av skåp, pärmar och vagnar. Agrippa har även en egen konstruktionsavdelning, pulverlackering och färdigmontering av produkter. Bengt Kronholm, vd och en av två delägare på företaget, berättar; – Vi har sedan tidigare två SafanDarley E-Brake som har fungerat mycket bra. Vi har också god erfarenhet av Din Maskin som samarbetspartner och har även köpt två stansmaskiner och en stans- vinkelsax av dem, så därför var valet enkelt. I och med den här investeringen ökar vi vår produktionskapacitet och kan möta den ökade efterfrågan på ett bra sätt, avslutar Bengt. www.agrippafabriken.se www.dinmaskin.se

Bridgeport till Mekosmos Lichron AB i Skövde har sålt en Bridgeport fleroperationsmaskin till Mekosmos AB i Göteborg. Företaget är en mekanisk verkstad med specialister som klarar det andra går bet på. Mekosmos tillverkar all slags transmission, fräsning, svarvning, kilspårshyvling, legotillverkning samt nitrerhärdning i egen regi, efter ritning eller prov. Den nya maskinen Bridgeport GX-

1600 kommer med ett rörelseområde på X/Y/Z 1600/700/635 mm och ett styrsystem från Heidenhain modell iTNC530. Maskinen har en kraftfull spindel med 40 kona och 10.000 rpm. Spindelmotor 37 kW samt en omtyckt ergonomi. Maskinen är även utrustad med 4:e axel och rundbord. Denna investering uppgraderar maskinparken och tryggar framtiden för Mekosmos AB. www.mekosmos.se • www.lichron.se www.svenskverkstad.se

65


nya investeringar

Ägarduon Lars Seger till vänster och Thomas Sjöberg till höger, samt Salvagninis tekniker Oscar Barana.

Dubbel kapacitet hos Kullmek Nystedts, snart 60 år, får en lillebror

Sedan knappt ett och ett halvt år tillbaka har Nystedts i Skövde haft sin Soraluce SP-12000 med längdrörelse på hela 10 500 mm. I våras blev behovet av en lillebror så stort att ytterligare en maskin köptes in och maskinen är i produktion under december. – För mig är det viktigt med full tillit till medarbetarna, de får vara delaktiga i inköp och ser då till att handla rätt saker. Naturligtvis kan det bli fel, men de intresserar sig och vill utveckla både sig och företaget berättar Björn Nystedt, ägare och VD på Nystedts Smides- och Mekaniska Verkstad AB i Skövde. Det är viktigt att prioritera det. Och även i inköpet av lillebror fick de anställda vara delaktiga, så klart. När de anställda växer i sina roller växer även företaget. Och med visionen att bli en av de tio bästa i Sverige inom sin nisch så krävs det att alla drar åt samma håll. För att komplettera storebror blev det en längdfräsmaskin med längdrörelse 8500 mm med bord i storleken 10 000x 1350 mm från spanska Soraluce såld av Stenbergs i Jönköping. Med den kommer man kunna avlasta storebror från de något mindre detaljerna. Nystedts har sedan tidigare även två stycken Soraluce maskiner med modell beteckning TR bland annat. Att fokusera på det man är bäst på och ta hjälp av andra med det övriga gör Nystedts via IDC (Industrial Development center). Ett utvecklingsbolag för industrin i Skaraborgsregionen. Genom att köpa en aktiepost i IDC får man ta del av utbildningar, revisioner mm inom produktutveckling, marknad, kompetensförsörjning, produktion, finansiering och material. Tack vare IDC har all personal gått utbildning inom Lean produktion, ett steg i att utmana invanda processer och ta företaget ännu ett steg framåt. www.stenbergs.se • www.nystedts.se 66

www.svenskverkstad.se

Kullmek AB i Lanna (Bredaryd) mer än fördubblar sin kapacitet efter sin investering av en Salvagnini L3 Fiberlaser maskin. Kullmek AB kommer att mer än fördubbla sin produktionskapacitet genom investeringen i en Salvagnini L3 2 kW Fiberlaser. – Efter en noggrann utvärdering av teknologi, maskinutförande och totalekonomi valde vi Salvagninis maskin, som ger oss en flexibel tillverkning och möjliggör med en användarvänlighet och snabbhet från ide till prototyp samt produktion även vid små serier, säger Lars Seger, som äger Kullmek tillsammans med Thomas Sjöberg. Maskinens lättåtkomlighet till växlingsbord och skärhuvud är den bästa på marknaden” fortsätter Lars som tillsammans med Salvagnini Scandinavias AB VD, Björn Ahlqvist drivit projektet. L3 nya generation, nu med ”Dry cooling head” är Salvagninis vidareutveckling av Fiberlasermaskiner, med den senaste teknologin som

man sedan introduktionen 2008 haft stora framgångar med. Med den nya patenterade ”Dry cooling head” behövs det varken kvävgas eller vatten för kylning, vilket både ger en lägre gasförbrukning/år samt ökad livslängd för optiken. Linsen är med den nya tekniken elektriskt kyld. Totalt är över 600 system sålda världen över. Grundmodellerna L3 och L5 fiber lasermaskiner finns i flera olika utförande, storlekar och olika automatiseringsgrader. Detta är vår instegsmaskin med ett växlingsbord, som även kan kompletteras med vår lite olika automatiseringar, beroende på varje enskild kunds krav och önskemål och detta kan anpassas i efterhand om kundens kapacitetsbehov ändras. Maskinen har en extremt låg energiförbrukning, vilket ger en låg energikostnad per detalj, samt även en låg totalkostnad, då L3 har en väldigt låg underhållskostnad, berättar Björn. Anläggningen är levererad togs i drift i december 2016. www.salvagnini.se www.kullmek.se

Edströms levererar till Axelent Edströms har nyligen installerat en Kitamura Mytrunnion 4G på Axelent Engineering i Gislaved. Det är Axelents första 5-axliga maskin, en investering som krävdes efter en ökad efterfrågan på produkter med flersidig bearbetning. Det är en snabb och mycket noggrann 5-axlig maskin, något som var avgörande vid beslutet av att köpa in en Kitamura. www.axelentengineering.se • www.edstroms.com


chuckcenter AB Åkerslundsgatan 11 • 262 73 Ängelholm Tel 0431-44 80 65 • Fax 0431-164 95 info@chuckcenter.se www.chuckcenter.se

www.svenskverkstad.se

67


PLÅT & SVETSdelen

Water Jet Sweden gör nysatsning i Norge Water Jet Sweden tecknar avtal med nybildade Nordic Machines AS som från den 1 januari tar ansvar för den norska marknaden. Bakom Nordic Machines AS står Terje Luritzen och Espen Toth, båda kända namn i branschen och med många års erfarenhet av marskinförsäljning i Norge. Water Jet Sweden AB har med åren blivit den största leverantören av vattenskärningsmaskiner i Norra Europa. I Norge levererades första maskinen redan 1998 och med ett 50-tal installerade maskiner är företaget idag ett av de ledande på den norska marknaden. Nordic Machines AS bildades så sent som december 2016, men har en bred bas att stå på. Grundarna Terje Lauritzen och Espen Toth har i många år varit ägare och ledare i företaget Din Maskin i Norge, så det finns stor erfarenhet av både maskinbranschen och försäljning av vattenskärningsmaskiner. Det nya företaget kommer ha en grön eco-profil där återvinning av begagnade maskiner, vattenskärning, och kundanpassade leasinglösningar är grunden i företagets affärsidé – Vi är både stolta och ödmjuka över att ha blivit valda som exklusiv återförsäljare för Water Jet Swedens maskiner för den norska marknaden. Vi känner marknaden väl och vet vad som är viktigt för kunderna. kunder. Att representera en stor solid aktör är 68

www.svenskverkstad.se

Terje Lauritzen och Espen Toth utanför Water Jet Sweden i Ronneby.

avgörande för att lyckas. Det är viktigt att kunderna känner en trygghet för god service och uppföljning när de gör en maskininvestering. Vi kommer göra vad vi kan för att ytterligare utveckla marknaden och ta hand om nuvarande kunder på bästa sätt. Utöver vattenskärning skall vi bistå industrin, banker och förvaltare att avyttra alla typer av begagnade industrimaskiner. Vi har ett världsomspännande nätverk av uppköpare som gör att vi kan säkerställa bästa möjliga pris för maskinerna. NÄRA SAMARBETE Det kommer vara ett nära samarbete mellan Nordic Machines och Water Jet Swedens marknads- och serviceorganisationer, där samarbete, långsiktighet och goda kundrelationer även i fortsättningen kommer vara viktiga hörnstenar.

– Nordic Machines kommer ta över försäljningsansvaret i Norge, men all service och support kommer som tidigare utföras av Water Jet Swedens erfarna tekniker, berättar Ronny Martinsson, Servicechef på Water Jet Sweden. Möjligheten för det nya avtalet öppnades när Water Jet Swedens tidigare norska kontakt beslutade sig för att sälja sin verksamhet och från den 1 januari 2017 tar Nordic Machines huvudansvaret för norska marknaden. – Avtalet innebär fördelar för alla parter, inte minst för kunderna. Med Nordic Machines kan vi öka närvaron på den norska marknaden och få ännu fler nöjda maskinkunder, summerar Lennart Svensson, VD på Water Jet Sweden. www.waterjetsweden.se


METALLBÄLGAR

KOMPENSATORER – I alla material!

Nu kan alla använda mikro-skärning Att skära smala snitt i hårda material med hög precision kräver en specialutvecklad skärprocess. FAWJ står för Fine Abrasive Water Jet (micro waterjet, finecut), och är en unik och världsledande skärprocess som Water Jet Sweden AB var med och lanserade redan 2008. Sedan dess har tekniken til�lämpats på specialutvecklade precisionsmaskiner, framtagna för tillverkning av mikro-komponenter. Nu breddar Water Jet Sweden användningsområdena och lanserar ett FAWJ Micro Head Package till ordinarie maskinmodeller, för kunder med som vill skära små detaljer, fina snitt och precision, men utan de mest extrema toleranserna.

TRADINCO AB

BOX 7148, 103 87 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 33 08-14 08 20 • tradinco@tradinco.se

FAWJ - EN UNIK SKÄRTEKNIK FAWJ tekniken kräver ett unikt skärhuvud och en skärprocess anpassad för mycket finkortning abrasive så att metaller och andra hårda material kunde bearbetas med skärsnitt ända ner till 0.2 mm. Skärprocessen har alla de fördelar som vattenskärningens bearbetning innebär. Enkelt och mångsidigt med en väldigt fin snittyta som kräver ingen eller mycket lite efterbearbetning, utan påverkan på materialets beskaffenhet. Med FAWJ- tekniken kan du även skära tjocka ämnen, där tjockleken varierar beroende på materialtyp. Micro maskinen - för extrem precision Water Jet Swedens maskinmodell ”Micro” (NCM 10) är speciellt utvecklad för FAWJ-processen och används av företag som tillverkar av mikro komponenter. Ett komplement och alternativ till EDM och Micro-Laser. Det är ett maskinsystem baserat på Water Jet Swedens patenterade Gantry-design och har en rad specifika funktioner för att kunna skära med toleranser under ± 0.01 mm. Ex. skärbordet som är tillverkat i ett material kallat epoxy betong som även används vid tillverkning av mätmaskiner. Maskinens positionering bestäms av en mätskala ifrån Renishaw som är en invar-skala som har en precision på 1nm. Micro maskinen är ett precisionsverktyg som används inom finmekanik, elektronik, bioteknik och liknade branscher, men även tillverkning av smycke design och bearbetning av exklusiva material.

FRIALIT®-DEGUSSIT® KERAMISKA PRODUKTER FÖR SVÅRA INDUSTRIMILJÖER Aliaxis utvecklar, producerar och levererar kundanpassade keramiska produkter och lösningar för olika områden inom industrin. www.aliaxis-ui.se

www.svenskverkstad.se

69


plåt & svets

KALTENBACH konsoliderar sin position med ny strategisk partner Det välkända företaget KALTENBACH Group har ingått i ett långsiktigt avtal med Zobel Values AG. Nu ska Kaltenbach fokusera på sin strategiska förändringsprocess som påbörjades 2015 och som beräknas vara klar 2017. Med sin nya och finansiellt starka partner ska KALTENBACH återta sin starka position på marknaden för infrastrukturprojekt. Dr. Magnus Göpel representerar - Family Office Zobel Values AG - offentliggör nu följande: – Vi tillför nu KALTENBACH Group en långsiktig stabilitet som gör det möjligt att växa i alla viktiga marknadsområden. Vi har tagit över ansvaret i företaget och kan nu stegvis lösa ut nuvarande part-

ners, vilket innebär att företagsgruppen i sin helhet blir mer oberoende och effektivare. – Vår investering på tiotals miljoner EUR tillsammans med finansiell support inkluderar även framtida investeringar för tillväxt. Utöver detta kommer vi att stärka den strategiska utvecklingen för KALTENBACH Group, såväl nätverk med internationella leverantörer, kunder och partners som management. Supervisor Board för KALTENBACH Group består som tidigare av Valentin Kaltenbach (Ordförande) samt också Dr. Magnus Göpel (Vice Ordförande) att företräda intressen från Zobel Values AG. Med Zobel Values som strategisk partner öppnas flera möjligheter för KALTENBACH Group att utveckla sin starka position på marknaden. KALTENBACH Groups rekonstruktionsprocess får nu en mycket engagerad partner som sä-

kerställer framtida satsningar på en global nivå. Just nu pågår förberedelserna för den välbekanta husmässan IPS 2017 (International Partners in Steel) som äger rum den 16–19 maj 2017 i Lörrach. Vi räknar med minst 1500 besökare från 50 länder som vill lära sig allt om de senaste trenderna och tekniska innovationerna. På den svenska marknaden är sedan 7 år Intercut Sverige AB återförsäljare för Kaltenbach. Intercut har egen serviceoch reservdelsavdelning. www.kaltenbach.com www.intercut.se

Aliaxis lanserar högpresterande keramiskt material Zirkoniumoxid är känd för sin höga mekaniska hållfasthet och en Youngs modul likvärdig med stål. Nu finns det något helt annat i Aliaxis materialsortiment: förutom utmärkta mekaniska egenskaper, har zirkoniumoxid en mycket hög smältpunkt. Aliaxis material DEGUSSIT ZR25 – Mg-PSZ (ZrO2) tål temperaturer upp till 2300 ° C. Denna materialegenskap uppnås genom sofistikerad justering av mikrostrukturen och modifiering av fasomvandlingen. Materialet har också utmärkt

motståndskraft mot termochock på grund av dess porösa struktur med en öppen porositet över 20%. Materialet uppvisar också en annan positiv egenskap till följd av sin porösa struktur: DEGUSSIT ZR25 har en mycket god värmeisolering. Med en värmeledningsförmåga på mindre än 2,5 W/m*K, är detta ett av de mycket få material som kombinerar

låg värmeledningsförmåga med bästa termochockbeständighet, vilket gör det till ett idealiskt isoleringsmaterial i högtemperaturprocesser. Då DEGUSSIT ZR25 lämpar sig mycket väl för grönbearbetning och bearbetning efter sintring, kan en mängd olika former och dimensioner framställas med isostatpressning eller konventionell automatpressning. Detta tillåter alltså inte endast plattor och stänger utan också mer komplexa detaljer, såsom deglar, rör och andra former som kan bearbetas utifrån en grönkropp. En ytfinhet på Ra < 3,8 µm kan uppnås för specifika applikationer. www.aliaxis-ui.se/sv/

svetsansvarig.se Vi växer och därför samlar vi nu hela vår utbildningsverksamhet och kompetens under ett nytt namn! Vilken svetsutbildning behöver ni? Varmt välkommen med din anmälan!

svetsakademin.se 70

www.svenskverkstad.se

Bli proffs med oss.


MIGMA MIGMA MIGMA MIGMA

Secure 8 Secure 18 Argon

TM

Secure 8 Secure 18 Argon

MIGMA™ 300 bar Mycket svetsgas i mindre flaska En oslagbar kombination - MIGMA™ och FlowReg! För mer produktinformation och för att hitta din lokala gasåterförsäljare - besök vår hemsida www.praxair.se

NYA PRO-SERIEN FRÅN BOMAR HÖGPRESTANDAMASKIN

PROFORCE CNC-styrd bandsåg med kulskruvsmatning. Kapacitet Ø350mm till Ø450mm.

PROCARBIDE CNC-styrd bandsåg med kulskruvsmatning, anpassad för hårdmetallband. Kapacitet Ø350mm till Ø650mm.

KONTAKTA MIG DIREKT TROND HANSEN 08 550 512 06 0705 707 384 TROND.HANSEN@INTERCUT.SE WEBB:

INTERCUT.SE

TELEFON:

08 550 512 00

www.svenskverkstad.se

71


operatören

Trivs i cellen. Jim Valentin har hittat hem i automatsvetsningen på Jitech.

Jim och svetsroboten Jim Valentin har gått från manuell svetsning till alltmer robotbaserad svetsning. Han är uppdaterad. Automatiserad. Och han stortrivs. – Det här är min melodi, säger 30-åringen som inte har svårt att se sig själv som robottekniker en dag. Men jobbet på Jitech i Tingsryd går heller inte av för hackor. Han är där för andra gången... Jim är egentligen dansk. Men han kom till Sverige redan som 3-åring, så han betraktar sig snarast som bleking hemma i Jämshög även om huvuddelen av släkten finns kvar i Danmark. När han gick industriprogrammet på Wasaskolan i Tingsryd var det ganska självklart att inriktningen skulle bli svetsning. – Pappa är svetsare och jag som72

www.svenskverkstad.se

marjobbade då och då på hans arbetsplats. Jag tyckte det var roligt, så därför valde jag det. Skillnaden mellan Jim och hans far är snarast metoden. – Pappa tillhör den gamla skolan och tycker att svetsen ska läggas manuellt. Jag gillar automation och allt vad det innebär. När Jim gjorde sin första resa på Jitech mellan åren 2006 och 2009 var automatsvetsningen inte så kraftfullt utbyggd som idag. – Det var mest handsvets på den tiden. Nu är det allt mindre av den sorten. ALLTMER AUTOMATION Efter ett mellanspel på Konga Bruk, där han jobbade i knappt ett år sedan han förlorat jobbet vid nedskärningarna på Jitech efter krisen, är han tillbaka på

företaget sedan fem år. – Under senare år har automationsgraden på företaget generellt ökat kraftigt, även på svetssidan. Jim sköter två produktionsceller som byggts av Andon Automation, numera Andon Robotics. Två identiska celler, där han styr ABB-robotarna med styrsystemet IRC5, sedan den övriga automationen kring cellerna plockat in detaljen som ska svetsas. En viss handsvetsning blir det fortfarande för Jims del. Framför allt häftning när jobben förbereds, men också ibland på ställen där roboten inte kommer åt. Men huvuddelen av svetsjobbet överlåter han på robotarna. – Robotsvetsningen har flera fördelar, säger Jim. Det blir snyggare, jämnare kvalité, det går betydligt fortare och man sparar kroppen när


Grönt ljus för allt du planerar THE BIG GREEN BOOK 2017 innehåller 33 000 produkter som till 98% finns i lager.

Beställ den GRATIS idag!

man inte behöver lyfta och vända på tunga detaljer. I cellen sitter arbetsstycket i en vagga som roterar. – När robotarna svetsar får jag tid till annat. Jag hinner förbereda jobb, häfta upp, ladda och programmera. Programmeringen är en annan bit som Jim gillar. Oftast programmerar han på datorn för att göra finjusteringarna på pendanten. – Man får tänka lite. Det gör jobbet ännu mer stimulerande och roligt. Jim Valentin har faktiskt tänt till på automation de sista åren så till den grad att han när en dröm om att bli robottekniker. – Det tror jag att jag skulle trivas alldeles utmärkt med, säger han. Innan det blir verklighet trivs han väldigt bra med sina två robotceller på Jitech. Han har ansvaret för cellerna, inklusive inmatningsautomatiken, att robotarna sköter jobbet och att de fungerar. När Jim får tid loggar han ut från robotarna och skruvar gärna med motorer, går på gymmet när han kan, men ägnar framför allt mycket tid tillsammans med tjejerna hemma; sambon Linda och treåriga dottern Molly.

norelem erbjuder standardelement och flexibla system för maskin- och anläggningsteknik samt ett starkt program av utrustning för mätning och provning.

www.norelem.se www.svenskverkstad.se

73


Qimteks Leverantörsnätverk U

VERKTYG ATT GILLA!

Vi har gjort några verktyg som gör vardagen lättare för dig

Industrinätverk

Sveriges största tillverkningsnätverk med över 10.000 inköpare och leverantörer.

Enkelt Sourcing System

Skapa en förfrågan på några minuter och börja ta emot offerter idag. Matcha din förfrågan mot de bästa leverantörerna.

Preferred Suppliers

Spara dina favoritleverantörer i ditt eget nätverk. Eliminera överflödig forskningstid.

P

T R WW AN OVA W. KOS IDAG QI TN MT A EK D! .SE

Företagsprofiler

Skapa din egen företagsprofil och öka din synlighet på Qimtek, Google, Bing och Yahoo!

Affärsmöjligheter

Bevaka förfrågningar som passar just din tillverkning. Öka dina affärsmöjligheter och kundkontakter.

Publicera Nyheter

Berätta för nätverket när du har investerat, lanserat nya produkter, eller vunnit nya kontrakt.

”Qimtek erhåller bra verktyg för att finna nya leverantörer och förenkla urvalsprocessen. Har haft stor hjälp av den leverantör som vi fann med hjälp av er och som vi aldrig hade hittat själva...”

Lisa Lewin, Dynamic Robotic Solutions ”Provat 3 olika tjänster under 2014. Det jag ser är att Qimtek är den enda som kan leverera det jag vill ha. Den är enkel och bättre än andra tjänster med mycket information och annonsering så man lätt kan marknadsföra sig.”

Peter Norman, Evonet

www.qimtek.se

SKÄRANDE BEARBETNING AB Maskinarbeten Box 109, 342 22 , Alvesta www.maskinarbeten.se Eddie Johansson, Tel. 0472-453 12 Uppdragen gäller stora komplicerade produkter och små enkla detaljer – men kvalitetskraven är desamma. Vi har mer än femtio års erfarenhet av att ligga steget före när det gäller utveckling och investeringar.

Legotillverkare av detaljer som fordrar hög kompetens när det gäller bearbetning i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner med kompletterande efterbearbetning såsom härdning, slipning, termisk gradning och svetsning. Vi kan även vara er samarbetspartner när det gäller montering av hydraulik och tillverkning av ventiler.

Alltilego i Roslagen AB Sågvägen 38F 184 40 Åkersberga Lars Holst Tel:070-575 05 57 www.alltilego.se

Dibo Produktionspartner AB 641 39 , KATRINEHOLM www.dibo.se Hans-Erik Svedin, Tel. 0150-774 90

Skärande bearbetning i CNC-styrda svarvar, CNC-styrda fleroperationsmaskiner, samt konventionell fräsning. Svetsning med såväl gas som Mig och Tig. Mekanisk montering.

74

Bearbetningscenter AB Gränsgatan 60 • 872 32 Kramfors 0612-138 55 • info@bbc-y.se www.bbc-y.se

www.svenskverkstad.se

Kvalificerad bearbetning i små och stora serier. Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Bearbetning, Värmebehand­ling, Ytbehandling, Montering, Pakete­ring, Lagerhållning.


Qimteks Leverantörsnätverk Gemato Finmekaniska AB Lärjungevägen 8 136 69 Vendelsö www.gemato.se Patrik Rajkai, tel. 08-776 40 08 Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning. Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal.

Allt Du behöver för svarvning och fräsning INDEX-TRAUB Nordic AB www.index-traub.se Inpex AB Sverige Inpex Filial: Tenngatan 29, 195 72 Rosersberg Inpex Finland: Norrbölevägen 1,22 100 Mariehamn, Åland. Tel Växel +358 18 22 475 E-post roger@inpex.fi, www.inpex.fi Finmekanisk produktion, från prototyping till fullskalig produktion. Interiör- och exteriörkonstruktioner i stål, aluminium, plast- och trämaterial

Ralex CNC-Teknik & Svets AB Hantverkaregatan 2 576 35 SÄVSJÖ Tel 0382-100 16 Fax 0382- 100 17 Kontakt Ronny Alexandersson Vi är en mekanisk verkstad som utför bla. svarvning, fräsning, svetsning, lasergravering och olika smides arbeten.

Sandflo Mekanik AB Kardanvägen 43 461 38 Trollhättan Tel 0520-812 19 Fax 0520-809 19 www.sandflomekanik.se Sandflo Mekanik AB är en komplett leverantör inom legotillverkning. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av skärande bearbetning, svetsning, tunnplåt och konstruktioner. Sandvikens FormMekaniska AB Industrivägen 2 811 40 Sandviken www.formmek.se Niklas Landström tel:070-511 38 74 Vi är specialister på verktyg. Form, klipp och andra typer av prototyper. Vi har tråd- och sänkgnistning och vi är specialister på trådgnistning.

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB Box 134, Malmbergav 21 736 32 Kungsör Anders Karlsson • Tel. 0227-61 65 00 www.kmv.se

Silver Weibull Production AB Industrigatan 15 281 43 Hässleholm www.silver-weibull.se Jonas Rolandsson, tel: 0451-38 48 25 jonas.rolandsson@silver-weibull.se

Erbjuder tillverkning från små till stora detaljer. Långhålsborrning Ø200-600 mm längd 13m, Honing upp till 8m, Bäddfräsning längd 8m, CNC-Svarvning upp till 14m.

Vi är en mekanisk verkstad i Hässleholm, som är specialister på mekanisk tillverkning, såsom svetsning i både svart och rostfritt, bearbetning i form av karusellsvarvning, svarvning, arborrning, fräsning samt montering.

Lottendals Industriservice AB Sundsnäs Lottendal 590 39 Kisa Robert Andersson Tel. 0494-129 86 www.lis-ab.se

Svarvmekano i Malmö AB Box 9185 200 39 Malmö Fredrik Gordon / Håkan Nirfelt Tel. 040-22 25 65

LIS-AB jobbar mot kund med precisionsvattenskärning i alla material. Vårt måtto: ”skär allt exakt & kallt”

Mekanotjänst Industrier AB Industrivägen 20 820 40 Järvsö Tel: 010-483 88 00 sales@mekanotjanst.se www.mekanotjanst.se

Komplett leverantör inom legotillverkning med 14 st moderna CNC svarv- och fräsmaskiner samt rullpolering. Specialitet, tillverkning i krävande rostfritt & konstruktionsstål med höga tolerans- & ytkrav. Tranemo Metal AB Fabriksgatan 2 514 24 Tranemo Tel. 0325-14 53 31 www.tranemometal.se

Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland med fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning. Vi levererar såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Tranemo Metal AB är specialiserat på skärande bearbetning av i första hand aluminium och rostfritt. Vi förfogar över en mycket modern maskinpark. Till exempel två 5-axliga och en horisontell flerop.

Melament AB Stallgatan 2 343 34 Älmhult Tel: 0476-103 60 www.melament.se

TRANSTECH AB Herrgårdsgatan 24 781 72 Borlänge Tel 0243-62760 • Fax 0243-81590 www.transtech.se

Melament AB är en mekanisk verkstad som främst utför skärande bearbetning av produkter tillverkade eller bearbetade enligt kundens konstruktion och önskemål.

Tillverkning av transmissionshjul samt legoarbeten som svarvning, fräsning och kuggbearbetning. Maskinpark med moderna CNC-styrda svarvar/flerop. och ett 30-tal kuggmaskiner. Detaljer från enstaka komponent till serieproduktion.

Merx Svenska AB Lindåkersgatan 1a 602 23 Norrköping Tel:011-18 00 11 www.merx.se

Ögrens CNC-Teknik AB Galoppgatan 88 194 30 Upplands Väsby Jan Ögren, tel: 070-396 11 59 janne@oegrenscncteknik.se

Merx högkvalitativa produktionsenhet i Norrköping ger stor trygghet för kunden där höga kvalitetskrav är i fokus. Merx hanterar all dokumentation inom TS16949, ISO 9001 och ISO 14001. Merx hjälper er redan i konstruktionsstadiet att tillverka detaljen så ekonomiskt som möjligt med bibehållet kvalitetskrav.

Automatsvarvning/längdsvarvning Ø3 - Ø32 i längd upp till 2 500 mm. 1 000 lediga timmar finns i skrivande stund. Även mekanisk montering.

www.svenskverkstad.se

75


Qimteks Leverantörsnätverk PLÅTBEARBETNING Bergkvist Svets & Mek AB Tunavägen 290 • 781 73 Borlänge www.bsm.nu Pär Bergkvist Tel. 0243-217304 • 070-638 20 08 Legotillverkare med allt ni behöver under samma tak: Gas/finplasmaskärning, kapning, klippning, bockning, grovplåtslageri/svetsning, skärande bearbetning, verkstadsmontering (hydraulik, el, mekanik) och montage hos kund. Certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2.

JP Industri erbjuder helhetslösningar av stålkonstruktioner, från prototyper till serieproduktion. Vi är lyhörda och föreslår nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kunder. • Konstruktionsstöd • Laser- skärning • Stansning • Robotiserad kantpressning • Robotiserad svetsning • Efterbearbetning • Robotiserad Pulverlackering • Våtlackering • Montage.

Dala Plåtteknik AB Svetsgränd 8 781 72 Borlänge Tel 0243-21 53 00 Fax 0243-813 10 www.dpt.se

KIA-Karlstads Industri AB Brikettgatan 1, 652 21 Karlstad Ronnie Frykstedt Tel. 054-85 11 60 ronnie.frykstedt@karlstadindustri.se www.kia-karlstad.se

Vår styrka är laserskärning, bockning och svetsning av produkter, i små och stora serier, med hög precision. Mjuka värden lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss och dig.

Vi är ett legotillverkande verkstadsföretag. Det innebär att om du har ritningarna så fixar vi resten. Vårt tillverkningsprogram är inriktat mot kompletta enheter samt svetsning och skärande bearbetning av kvalificerade komponenter.

Danvals A/S Kabdrupvej 2 6100 Haderslev www.danvals.se Kenneth Paulsen, tel +45 73575757 kp@danvals.dk

LogWeld AB Kvarnhedsvägen 4A 770 14 Nyhammar Tel. 0240-689 190 www.logweld.com

Dan Vals A/S är specialiserade inom valsning och profilvalsning av alla storlekar och kvaliteter. Framställning av specialprofiler, inkl. kapning och böjning. Fråga oss om råd. Vi har valsat i mer än 25 år. Ergoswede AB Mossvägen 36 284 34 Perstorp www.ergoswede.se Kaj Johansson, tel. 0435-349 65 kaj@ergoswede.se Ergoswede är en renodlad verkstadsindustri, vi arbetar i stål, rostfritt och aluminium. Vi jobbar med tillverkning av egna produkter eller kunds ritning samt industriservice, reparation och underhåll.

LogWeld kan medverka till helhetslösningar inom: svetsning, laserskärning, skärande bearbetning, konstruktion, hållfastighetsberäkning & produkt- utveckling.

Länna Svets & Mekaniska Verkstad AB Merlänna, 645 91 Strängnäs Tel. 0152-51037 www.lannasvets.se Vi erbjuder produktion i både Sverige och Estland. Finmekanisk plåtberabetning, CAD/CAM, Laser skärning, Revolver-stansning, Kantpressning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Ytbehandling, Montering m.m.

EvaldssonGruppen AB Tegelbruksgatan 1 535 30 Kvänum www.evaldssons.se Fredrik Evaldsson Tel:070-899 23 01

Nitator Stainless Group Florettgatan 2 254 67 Helsingborg Kontakt: Rolf Enroth Tel: 070-383 89 03 www.stainlessgroup.se

Med oss som affärspartner har du som kund fördelarna av vår 20-åriga erfarenhet inom plåtprodukter, produktutveckling och kunskap, främst inom laser, stansning, bockning samt svetsning.

Nitator Stainless Group är främst en uppdragstagare för arbeten i rostfritt stål. Från konstruktions och ritningsarbeten via plåt, svets, maskinbearbetning, ytbehandling till slutmontage, avprovning samt installation och idrifttagning hos slutkund.

Habo Rostfria AB Box 179 Klingekärrsgatan 10 566 23 Habo Tel 036- 860 26 00 www.haborostfria.se

PEPAB Produktionspartner AB Björnängsvägen 6 826 40 Söderhamn Stig-Olof Elmelind, 076-133 41 50 www.pepab.se

Legoföretag som tillverkar allt från detaljer till kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Vi ombesörjer galvning, el-förzinkning, pulverlackering, elpolering samt all annan ytbehandling.

PEPAB tillverkar och säljer plåtdetaljer med hög komplexitet och precision. Tunnplåt med tjocklek 0,5 mm till 10 mm laserskärs eller stansas, bockas och svetsas enligt kundernas önskemål.

Jet-Flex AB Ängarna Industriområde 330 10 Bredaryd Telefon: 0370-86177 Mail: jetflex@jetflex.se

Plåt & LaserTeknik i Trollhättan AB Hedängsvägen 8 461 44 Trollhättan Tel 0520-429200 • www.plt.se

Jet-flex erbjuder vattenskär- och plåtbearbetningsmaskiner av hög kvalitet som ger kostnadseffektiva lösningar på dina produktionsbehov. Vi erbjuder även egen legotillverkning inom Vattenskärning och plåtbearbetning.

Vi förädlar plåt utgående från basteknikerna laserskärning och lasersvetsning. Sedan 25 år tillbaka erbjuder vi en modern maskinpark för laserskärning och lasersvetsning av plåt i främst svartplåt, rostfritt och aluminium.

JM InduTech AB Timmervägen 70 921 33 Lycksele 0950-348 33 www.jmindutech.se

Silver & Stål Niklas Schön Telefon: + 46 (0)151 51 15 70 Mobil: +46 (0)709 41 47 80 niklas.schon@silverstal.se • www.silverstal.se

JM Indutech är med er från konstruktion till färdig produkt. Plåtbearbetning med laser och nibbling till bockning-svetsning och lackering i vår egen pulverlack. Även slutmontering och paketering.

76

Jonsson & Paulsson Industri AB Kännåsvägen 13 831 52 ÖSTERSUND Harry Lindholm • Tel.063-155801 • www.jpab.se

www.svenskverkstad.se

Legotillverkning i rostfritt stål, aluminium, titan och stålplåt. Vi kan: Djupdragning, Excenterpressning, Laserskärning, Stansning, Bockning, Svetsning, Slipning, Polering & Montering. Inom varje område finns det automatisering i form av robotstyrning. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt svetscertifikat EN 287-1.


Qimteks Leverantörsnätverk Maintpartner Kontorsvägen 12 • 691 33 Karlskoga Torbjörn Bäckman tel : 010-480 70 00 www.maintpartner.se

Specialtankar i Nyköping AB Blommenhovsvägen 26 611 39 Nyköping www.specialtankar.se Mats Forsman, tel: 073-982 98 10 mats.forsman@specialtankar.se Företaget konstruerar och tillverkar produkter i rostfritt stål för olika stationära och mobila industriella ändamål. Produkterna levereras till företag som är verksamma inom livsmedels- samt läkemedelsindustrin. Stewes Servicefirma AB Postvägen 10 362 40 Konga Tel. 0477-549 80 www.stewesservice.se Stewes Servicefirma i Dångebo AB är den kompletta leverantören inom legotillverkning, montering, specialmaskiner och industriservice.

Maintpartner har lång erfarenhet av att arbetamed tung bearbetning inom plåt, svets och maskinbearbetning. Vi utför alla sorters nytillverkningar, reparationer för den svenska industrin. Vi har även ett finsnickeri. Scanunit AB Västra tallgatan 32 252 29 Helsingborg Göran Vidales Tel 042-373350 www.scanunit.se Kompletta lösningar inom lyft och underhåll för industri och sjöfart. Licensierade svetsare utför alla typer av stål- och svetsjobb. Komplett verkstad för olika stål- och aluminiumkonstruktioner.

ÖVRIGA GBD Lagersystem AB Grönsta Industriväg 8 A 635 02 Eskilstuna Tel: 016-12 54 30 www.gbd.se

Tätsvets Hedqvist AB Hamringevägen 1 146 41 Tullinge Peter Lundholm Tel. 08-530 344 00 www.tatsvets.se Svetsning. Tillverkning av tryckkärl, tankar och stålkonstruktioner i svart, rostfritt och syrafast material.

GBD Lagersystem AB har med utgångspunkt från ställage utvecklat produkter såsom utdragsenheter och kassetter för bättre utnyttjande av lagervolymen. Det ger dig förenklad plockning och hantering.

WIPAB Wermlands Industriplåt AB Box 36 • 664 21 Grums www.wipab.se Stefan Niklasson Tel.0555-430 62

Invex AB Box 261, 431 23 Mölndal tefan Lundberg Tel. 031-576440

Arbetar med specialkonstruktioner i stålplåt, rostfritt och aluminium, designade efter kundernas önskemål. En modern maskinpark borgar för en verksamhet byggd på flexibilitet, precision samt ett förstklassigt arbete.

Invex är ett handelsföretag med leverantörer i hela Världen. Aluminium och rostfritt i stång, rör, plåt och tråd, från både lager och verk. Kundanpassade profiler och förädling.

SMIDE

Stålstommar, Rostfria arbeten, om och nybyggnad av maskiner på pappersbruk och industrier. Tillverkning och installa­tion av Pumpstationer. Lyftsystem, Kranbanor för traverser.

Fräsning, Svarvning, Laser- och Rörlaserskärning, Gjutning, Smide samt handel med Specialkoppar (elmedur) och Rostfritt från partners i Tyskland och sydost Europa med svensktalande personal på plats.

IQR Contract AB Nygatan 90 462 32 Vänersborg Tel. 0521-610 90 www.iqrcontract.se

AB Momento Värmebehandling Box 14 • 642 21 Flen 0157-690 00 Michael Landsberg, tel.0157-690 03 www.momento.se

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av bl.a tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler mm.

Momento har över tjugo års erfarenhet av värmebehandling. Vi garanterar full kvalitetskontroll av varje steg i produktion och vår moderna anläggning säkrar att er produkt får de önskade egenskaperna. Vår expertis når många olika branscher. ISO 9001.

JB Smides AB Industrivägen 8, 722 33 Västerås Johan Lannebris, Tel. 021-60171 www.jbsmide.se

Tre Well Emballage AB www.trewell.se 08 - 594 510 30 info@trewell.se

5

-7

8

su

0

0

Hitta den perfekta leverantören som matchar din produktion

r vå g! a kt da ta rt i 8 on 4 K ppo 3

Menea AB Ronnebygatan 49 371 34 Karlskrona Elvis Nazdrajic Tel: 0733-960315 Epost: elvis@menea.se www.menea.se

0

Elis Johansson Smides AB Junogatan 1 451 42  Uddevalla Anders Swedenfeldt, Tel. 0522-10405 www.elissmide.se

Kompetens Flexibilitet Maskinpark Investeringsvilja Framställer alla de stålkonstruktioner som ingår i moderna byggnader, inbegripet även industribyggnader. Innefattar även legoåtaganden för Svarstider Design Tre Well designar och tillverkar förpackningar för känsligt och farligt verkstads­industrin i aluminium och rostfritt. gods. I vår klassiska maskinpark tillverkar vi förpackningar i större Kommunikation Certifiering serier och i vårt helautomatiska skärbord tillverkar vi mindre serier med korta ledtider. Leveranssäkerhet Geografi QIMTEK SOURCING - ett komplett verktyg där du enkelt hittar den bästa leverantören för din produktion. www.qimtek.se - Sveriges största industrinätverk

www.svenskverkstad.se

77


Forum Stålbyggnad 2017

Foto: Lars Hamrebjörk

Stålbyggarnas mötesplats för utveckling och konkurrenskraft Årets dag fokuserade på samtal och rundabords-diskussioner om relevanta ämnen. Vilka problemställningar står vi inför som stålbyggare och hur kan MVR som branschorganisation påverka regelverken i rätt riktning och arbeta för konkurrens på lika villkor? REGELVERK Sara Elfving från Boverket inledde med att redogöra för Boverkets marknadskontroll av produkter enligt EN 1090-1 och redogöra för Bo1.

78

verkets roll i kontroll av byggnader. Därefter följde MVRs Björn Uppfeldt med en genomgång av kommande regelverksförändringar, Det framkom tydligt att åhörarna anser att efterlevnaden av 1090-1 är alldeles för dålig och att det ansvaret i stor utsträckning faller på byggherrarna och byggnadsnämnderna. När det kommer till regelverksförändringar fanns en stark åsikt om att Hus AMA inte ska ge kompletterande krav på utförande, möjligen skulle skrivningar om krav på certifiering

• Det borde finnas krav på certifiering av montering. • Hur jobbar kommunen med att följa upp krav på byggherren? • Vore lämpligt om prestandadeklaration och CE-märkning var ett dokument istället för två. • Många projekt i samma verkstad av olika karaktär, någon som har ett bra exempel på hur man har löst det? • Vilka produkter omfattas egentligen av EN 1090-1? • Hur kan vi få beställaren att ställa rätt krav? • Stålkontrollanter har olika agenda/efterfrågar fullständig bakgrundsdokumentation och CE-märkning. Vad gäller? • Vad händer om AMA föreskrivs före EN 1090? • Häftsvetsar ska vara det minsta av 50 mm eller 4 gånger den största plåttjockleken, enligt EN 1090-2. När det inte går, hur gör man då? • Finns det en lista på vilka som är certifierade någonstans? Borde inte Boverket eller Swedac ha en sån lista? • Önskemål om samordning av toleranser mellan betongprefab och stål. • Krav på beställare att föreskriva 1090! • Ytsprickor är ett problem. 1090 ställer höga krav, men det är svårt att få tag i. • Bättringsmålning på plats är ett problem, arbetsmiljö, miljö, • Höga målningskrav och låg utförandeklass medför otydligheter i vad som gäller för utförandet. www.svenskverkstad.se

av montering kunna finnas, men det vore att föredra om alla tekniska krav ges i relevanta delar av EN 1090 och EKS. Övriga synpunkter som framkom ges i intilliggande figur, en del svar gavs direkt på plats medan övriga kommer samlas ihop och föras fram i relevanta sammanhang till Boverket och europeiska standardiseringskommittéer med flera. Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta kraven känns relevanta, men efterlevnaden måste öka och kraven måste bli tydligare. (se 1.) 2.

• Komplett komponentspecifikation • Ej LPP (löses på plats) tillverkningen

sker inte på byggarbetsplatsen!

• Måttsatta tillverkningsritningar • Praktisk måttsättning • Tänka på ytbehandling • Åtkomst • Kontrollplan • Monteringsplan – stabilitet • Ej a-mått generellt • Utförandeklass • Utnyttjandegrader


MVR-KONSTRUKTÖR, VAD ÄR DET FÖR NÅGOT? Eftermiddagen inleddes med att Tommy Nilsson på Lincona presenterade vad en MVR-konstruktör är för något. I samband med CE-märkning ställs långtgående krav på tillverkningsunderlaget eller komponentspecifikationen som den kallas i EN 1090-1. Samtidigt upplever många stålbyggare att handlingarna blir sämre och sämre där några grundläggande problemområden återges i 2. Men, det finns förstås bra konstruktörer. Begreppet MVR-konstruktör är tänkt att hjälpa till med detta. En MVR-konstruktör är en konstruktör som är rekommenderad av andra stålbyggare. Lincona är först ut! Vi behöver bli fler så hör gärna av er till MVR om ni har tips på duktiga konstruktörer. (se 2.) FRAMTIDEN FÖR SVENSKT STÅLBYGGANDE Richard Lundgren på A Lundgren Smide målade upp en framtid med hög automationsgrad i tillverkningen. Utrustningen för detta är inte långt bort, så hur möter vi det? Ska svenska stålbyggare ta rollen som montörer eller ska vi se till att ha en egen anläggning? Dessa frågor diskuterades och viss oenighet rådde i hur nära denna utveckling är, men att den kommer råder inga tvivel kring. Förhållandevis stort intresse av att vara med som delägare i en produktionsanläggning för stålstommar fanns i församlingen. Moderator för dagen var Ove Lagerqvist från ProDevelopment som förutom att driva egen konsultverksamhet och vara professor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet även är ordförande i den svenska standardiseringskommittéen för stålbyggnadsstandarder (SIS-TK188) och hjälper Svensk Byggtjänst med revidering av AMA Hus. Tack till alla föreläsare, utställare och deltagare!

Björn Uppfeldt

ASSOCIERAD MEDLEM I MVR

Meiser Gallerdurkar med bärkraft i alla led MEISER är en av världens ledande tillverkare av gallerdurk, lättdurk, trappor, steg samt planer och förser marknaden med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar. Med innovativa tillverkningsprocesser och hög kompetens levererar MEISER produkter av högsta kvalitet över hela världen. En global försäljningsorganisation med lokal förankring på varje marknad säkerställer personlig service, närhet till kund och trygg support i alla led. MEISER har bärkraft i alla led, från planering till genomförande av såväl små som stora projekt inom ramen för gallerdurkens breda användningsområde. PÅLITLIG, FRAMÅTSKRIDANDE OCH INSPIRERANDE MEISER är ett traditionellt familjeföretag. Det är ett medelstort ägarstyrt företag med huvudkontor i Schmelz-Limbach i hjärtat av sydvästra Tyskland. Verksamhetens huvudsakliga fokus inom stålprocessindustrin är produktion av gallerdurk, lättdurk, trappor och metallskydd. Sedan grundandet 1956 har MEISER utvecklats till ett globalt företag som trots kraftig tillväxt och produktionsanläggningar världen över har kvar sina rötter och traditionella värderingar. Pålitlighet, engagemang, flexibilitet och kundnöjdhet är företagets högsta prioritet. Viktiga framgångsfaktorer är ett familjärt ledarskap i kombination med teknisk utveckling och hög kompetens hos medarbetarna. De tre ord som förmedlar MEISERS kärnvärden och genomsyrar varumärket är: pålitlig, framåtskridande och inspirerande. Ord som beskriver såväl företaget som de produkter MEISER tillverkar. Meiser Sweden AB Box 8778, 402 76 Göteborg 010-458 00 00 • info@meiser.se • www.meiser.se www.svenskverkstad.se

79


Bli associerad medlem i MVR du också! Öka din försäljning genom att bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR. • Tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare. • Möjlighet att kostnadsfritt finnas med i MVRs inköpsportal för sina medlemmar. • Möjlighet att ställa ut på MVRs branschdag.

80

www.svenskverkstad.se

• Möjlighet att tillsammans med MVR arrangera och bjuda in till frukostseminarier, företagsträffar, studieresor m.m. •

Kostnadsfri länk med ditt företags logotype på vår hemsida till er hemsida under rubriken ”Våra associerade medlemmar”.

• Delta i seminarier och kurser mm till medlemspris (cirka 25 – 50% rabatt).

• Inbjudan till MVRs branschdag, temadagar, seminarier, studiere sor och temadagar. • 30% rabatt på annonser i tidning en Svensk Verkstad. Kostnad för allt detta mellan 10 000:och 20 000:-/år beroende på årsomsättning. Vid intresse läs mer här mvr.se/associerademedlemmar.html


Vill du använda hållbara produkter? Weland tillverkar hållbar produkter som lättdurk och räcken. Våra produkter passar både till industrier och offentliga miljöer. Det är enkelt att kombinera lättdurk med sektionsräcken för att få en komplett lösning. Lättdurken är underhållsfri och våra sektionsräcken är enkla att variera enligt era önskemål.

Lättdurk och sektionsräcke, Vanadislunden, Stockholm.

Andra produkter från Weland AB: Spiraltrappor • Raka trappor • Räcken • Handikappramper • Entresoler • Gångbryggor • Pallställ • Laserskärning och annan plåtbearbetning på legobasis m.m.

Se mer på www.weland.se Weland AB • Box 503 • 333 28 Smålandsstenar • Telefon: 0371-344 00 • info@weland.se • www.weland.se www.svenskverkstad.se

81


MILJÖTEKNIK

Lars J Nilsson. Foto: Kennet Ruona

Dags för utsläppsfri industri EU satsar nu ca 45 miljoner kronor på att ta reda på hur industribranscher som är ”värst i klassen” smartast ska gå till väga för att minska sina utsläpp. Lars J. Nilsson är koordinator för satsningen och forskare vid Miljö- och energisystem på Lunds universitet. Varför fokuserar ni på de fyra industrierna stål, plast, papper och kött- och mejeriprodukter? – De fyra industrierna har gemensamt att de är stora arbetsgivare som är viktiga för ekonomin, men att klimatstrategier hittills har varit relativt outforskade här. Dessa sektorer står för stora utsläpp och därför finns det stora miljövinster att göra genom att studera just dem. Vad är det ni ska undersöka? – Vi kommer att studera produkternas hela värdekedjor, vilket innebär att även icke-tekniska delar av industrierna analyseras, t.ex. konsumtion, finansiering och leverantörskedjor. Vad är målet med forskningen? – Att systematiskt kartlägga vilka klimatsmarta innovationer som finns i sektorerna och staka ut framtida vägar till omställning. I ett större sammanhang vill vi bidra till att EU når sina klimatmål och samtidigt analysera vilka effekter framtida ändringar inom industrierna skulle få för samhället och ekonomin. Ett annat mål är att medverka till att EU:s blivande policys blir bättre anpassade till industrins villkor och förutsättningar.

SSAB SmartSteel bildar grund för cirkulär ekonomi Tanken bakom SSAB SmartSteel är att göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Detta bildar en grund för både den cirkulära ekonomin och plattformsekonomin. Resultatet blir mindre slöseri än idag och förbättrad produktivitet och flexibilitet. Mängden information som ackumuleras i hela tillverkningskedjan skulle möjliggöra utvecklingen av nya tjänster och påskynda och förbättra effektiviteten i produktutvecklingen i varje steg. Dessutom skulle den ackumulerade informationen göra det möjligt för slutanvändarna att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Produkter i metallindustrin processas 82

www.svenskverkstad.se

vanligen på flera olika företag och produktionsanläggningar innan de skickas till slutanvändarna. Material och artiklar går i ett flöde från en plats och ett företag till nästa. Men materialet och den tillhörande informationen går numera olika vägar. Materialet transporteras på väg eller med järnväg, medan informationen går via epost. De hamnar också på olika ställen på kundens anläggning och förblir ofta åtskilda. I värsta fall kan man gå runt i evigheter hos en komponenttillverkare och leta efter en viss artikel. Visst är artiklarna märkta, men informationen om dem finns i ett e-postmeddelande på kontoret eller arkiverad i en databas. För att inte tala om bruksanvisningen, som finns i en tjock manual eller handbok i konstruktörens bokhylla. När en maskin eller utrustning behöver repareras går det åt mycket tid och ansträngning för att ta reda på vilket material som har använts och hur den kan repareras.

Seija Junno , DSc (Tech), Director, business model development, SSAB

SmartSteel SSAB-konceptet är avsett att lösa detta problem. Stålplåten märks med en unik identitetskod, som länkar materialet till den associerade informationen, dvs. exakt historik, sammansättning, egenskaper och bruksanvisning för just den artikeln. Det är en idé som för närvarande provas ut och utvecklas tillsammans med olika partners.


Nyhet!

HELLER HF-serien – 5-axlig produktivitet!

Välkommen att besöka oss under expodagarna!

Den nya HF-serien från HELLER = 5-axlig dynamisk och produktiv bearbetning! Maskinen grundar sig i typiska HELLER DNA: högsta kvalitet, bästa produktivitet och absolut tillförlitlighet under maskinens hela livslängd, detta gör maskinen optimal för dagens höga krav på moderna produktionsprocesser. En mycket produktiv och flexibel maskin, lätt att använda och underhålla, för direktladdning eller med palettväxlare: HF-serien är gjord för hög effektivitet. Made to work. Linear axes

HF 3500

HF 5500

X/Y/Z

X/Y/Z

Work area

Longitudial / vertical / transverse stroke, mm

710 / 750 / 710

900 / 950 / 900

Rapid traverse

Standard (Speed), m/min

65 (90/90/80)

65 (90/90/80)

Acceleration

Standard (Speed), m/sec2

8 (10/10/8)

8 (10/10/8)

Feed forces

S3 40%, N

8.000

10.000

Position tolerance Tp [VDI / DGQ /3442], mm

0.007 Tool management

Chlp-to-chip time

Standard (Speed) [VDI 2852], sec

Tool dimensions

Diameter x length [with free adjacent places], mm

Tool weight

[with free adjacent places], kg Workpiece management

HF-serien – en kombination av ny teknik och välbeprövade lösningar som ger nya möjligheter för 5-axlig produktion. Både idag och i morgon!

Clamping surface

Clamping plate, mm

Workplace dim.

Diameter x height, mm

Clamping load

per pallet, Standard (Speed), kg

Machine control

HELLER Sales & Services är ett joint venture-bolag där vi slagit ihop HELLER:s maskinkunskap med TL MaskinPartners kunskap om den nordiska marknaden för maximal kundservice!

Control technology

0.007

HSK-A 63

HSK-A 100

HSK-A 63

2.7 (2.4)

3.3 (3.0)

2.9 (2.6)

HSK-A 100 3.5 (3.2)

Ø160 x 500

Ø280 x 500

Ø160 x 550

Ø280 x 550

12

25

12

25

Pallet

Table

Pallet

Table

400 x 500

Ø 630 (Ø710)

500 x 630

Ø 800 (Ø900 )

Ø710 x 630

Ø710 x 690

Ø 900 x 800

Ø900 x 860

550 (400)

550 (400)

750 (500)

750 (500)

Siemens Sinumerik 840D sl

Västbovägen 56 B, 331 53 Värnamo. Tel 0370-37 84 00. www.tl-maskinpartner.com

TL MaskinPartner AB är en nordisk verksamhet med försäljning och support av maskiner till verkstadsindustrin i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Med ca 30 medarbetare har vi den kompetens och organisation som krävs för att maximera verkstadsindustrins konkurrenskraft och lönsamhet.

www.svenskverkstad.se

83


Posttidning B-Economique Svensk Verkstad / Qimtek Svärdvägen 13 182 33 DANDERYD

84

www.svenskverkstad.se

Svensk Verkstad nr. 1 2017  

Svensk Verkstad nr. 1 2017

Svensk Verkstad nr. 1 2017  

Svensk Verkstad nr. 1 2017