Page 1

on

Ett bättre båtliv med Svenska Seglarförbundet Läs om allt som ingår i medlemskapet


Tio medlemsförmåner som ger din klubb vind i seglen Svenska Seglarförbundet finns till för sina medlemmar. Det betyder att vi stöttar klubbarna i allt som rör verksamheten – från att arrangera seglarskolor och kappseglingar till administration och juridisk hjälp i exempelvis markfrågor. Genom att ta vara på de möjligheter som medlemskapet erbjuder blir det lättare för dig och dina medlemmar att komma ut på sjön. Vi hjälper dig att utveckla verksamheten helt efter era intressen och behov. Tillsammans gör vi båtlivet och seglingen tillgänglig för alla!

1. Ekonomiskt stöd

3. Förmånliga försäkringar

Som medlem i Svenska Seglarförbundet kan du få en mängd bidrag till verksamheten, till exempel:

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet är din klubb försäkrad via Riksidrottsförbundet. Därutöver får din klubb automatiskt en klubbförsäkring från Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Klubbens medlemmar kan teckna egna båtförsäkringar hos Svenska Sjö med omfattande villkor och rabatter. • Försäkring för klubbens verksamhet • Olycksfallsförsäkring för medlemmar och deltagare

LOK-stöd Lokalt aktivitetsstöd för idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan - år.

Idrottslyftet Medel ur Idrottslyftet kan beviljas för att stödja verksamheter med målsättning att rekrytera och/eller behålla barn och ungdomar.

Anläggningsbidrag Om klubben står inför stora investeringar för sin segelsportsanläggning finns möjligheter att erhålla ekonomiska bidrag.

LOVA-bidrag Lokala vattenvårdsprojekt med syfte att minska belastningen av miljögifter och näringsämnen på den lokala havsmiljön.

Intäkter från Svenska Sjö (upp till . kr/år +  kr/medlem som tecknar försäkring)

2. Klubbstöd på plats Vi erbjuder stöd på plats i din klubb för att driva och utveckla er verksamhet. Stödet sker via vår klubbstödsansvariga Emelie Lindström, tre klubbkonsulenter och  regionala sailcoacher.

4. Utbildningsstöd Tillgång till Svenska Seglarförbundets och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsprogram som täcker in det mesta som handlar om båtliv och segling.

5. Arrangera seglarskola SSF Seglarskola är en av klubbens största rekryteringskällor. Vi ger dig stöd och verktygen du behöver för en lyckad seglarskola.

6. Juridiskt stöd Riksidrottsförbundets experter inom föreningsjuridik och skattejuridik erbjuder Svenska Seglarförbundets medlemmar juridiskt stöd inom exempelvis mark- och miljöfrågor.

7. Kostnadsfri hemsida Egen hemsida med olika funktioner genom IdrottOnline, ett gemensamt system för kommunikation mellan medlem, förening och förbund.


Vi har slagit klubbrekord i antal seglarskoleelever. Vi har även haft rekordmånga besökare och seglare på våra event och träningar. Vi vill tacka för allt stöd vi får från SSF. Nu taggar vi inför nästa sommar!” J E N N IFE R AN D E R SSON , SEG LAR SKOLEAN S VARI G , B OH US LÄN S K A J AK T K LUB B EN

8. Exklusiva partneravtal och rabatter

9. Fokus på miljön

Via Riksidrottsförbundet får klubben möjlighet till prisvärda tjänster och bra rabatter.

Båtmiljörådet Vi har representation i Transportstyrelsens sammanslutning Båtmiljörådet och bevakar där våra medlemmars intressen.

Optimist för Havet Tillsammans med Håll Sverige Rent och Sjöräddningssällskapet driver vi projektet Optimist för Havet med målet att tillsammans med våra medlemsklubbar arbeta för att plastskräp i havet ska minska.

Rabatt på dataprogram Klubben får köpa Microsoft programvaror till rabatterat pris via Microsofts donationsprogram.

E-bokföring

Telefoni

Rabatt på hotell för alla klubbens medlemmar Scandic, Nordic Choice Hotel och vandrarhem via Svenska Turistföreningen.

SJ Idrottsresor SJ erbjuder tillsammans med Riksidrottsförbundet de bästa priserna till medlemsföreningar. Smidigt, säkert och miljövänligt.

Rabatt på hyrbilar Hertz erbjuder   rabatt på bästa tillgängliga pris i Sverige,   rabatt på bästa tillgängliga pris i övriga världen.

Viking Line

Taxi

Jobb- och utvecklingsgaranti

10. En partner inom kappsegling SSF utbildar tävlingsfunktionärer såsom seglingsledare, tävlingsledare, domare och andra funktionärer för att utveckla kappseglingsverksamheten i din klubb. SSF godkänner och samordnar all kappseglingsverksamhet i Sverige.


Foto: Mats Nilsson

Vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra klubbar så att vi tillsammans kan göra Svensk Segling tillgänglig för fler.” MA RIE BJ ÖRL IN G DU E L L , F Ö R B U N D S D I R E K T Ö R S S F

Svenska Seglarförbundet af Pontins väg    Stockholm -   ssf@ssf.se svensksegling.se facebook.com/SvenskaSeglarforbundet

Profile for Svenska Seglarförbundet

SSF Medlemsfolder 2018  

SSF Medlemsfolder 2018  

Advertisement